Advertentie

De ‘Blauwdruk’ van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde


Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.
Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

John Consemulder doet baanbrekend werk door verbanden te bestuderen tussen bekende grootheden, zoals frequenties, intenties, muziek, licht, healing etc. Zijn werk is toegankelijk voor mensen die geïntresseerd zijn in de structuren van onze Schepping.

De goddelijke bezieling toont zich ook in het wetenschappelijke onderzoek ernaar en John is een van diegenen die met respect dit onderzoek  doet en telkens verbaast is wat hem getoond wordt op zijn pad. Hij is getroffen door met name de schoonheid waarmee onze Schepping in elkaar steekt en de prachtige diepte die telkens aantoont dat Liefde ‘de hoogste toon voert’.

John is met een nieuw boek bezig, dat ongetwijfeld het succes van zijn vorige boek ‘Blauwdruk’ zal evenaren. Speciaal voor WantToKnow.nl schreeft John het onderstaande artikel. Wij zijn trots dat we dit hier mogen plaatsen.

Het woord is aan John Consemulder:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 De ‘Blauwdruk’ van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde

Drs. John Consemulder, Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker

Velen van jullie zijn bekend geworden met mijn artike, dat ook HIER op WantToKnow is geplaats, lover de ware effecten en achtergrond van de farmaceutische industrie en (HPV)vaccinaties. Anderen kennen mij mogelijk al van mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ (je kunt dit via mijn website evt. bestellen, zie helemaal onderaan), mijn helende muziek cd’s of de vele lezingen en workshops die ik heb gegeven over diverse onderwerpen zoals de ‘werkelijke werkelijkheid van frequentie, trilling, geluid, licht, water en energievelden (deze interferentiepatronen reageren ook op bewustzijn en intentie!), maar ook nulpuntenergie en antizwaartekracht (het onderwerp van mijn nieuwe boek ‘Science Faction’ die op korte termijn via mij te bestellen zal zijn) en gezondheid.

Mijn intentie is om met regelmaat artikelen te schrijven voor de Want To Know-website met relevante informatie die ons allen aangaat.

'Blauwdruk' een boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
'Blauwdruk' een boek over energetische wetenschap voor jou en mij.

Dit eerste artikel is een poging om de essentie van begrippen als ‘coherentie’ (samenhang maakt communicatie mogelijk!) en ‘bio-akoestische en bio elektromagnetische informatie’ (de ware taal van onze cellen en immuunsysteem!) te behandelen.

Waarom? Omdat een begrip van deze nieuwe inzichten (en vooral toepassingen ervan in een benodigde non-lokale bio-energetische trillings- geneeskunst) revolutionaire gevolgen zal hebben. Dit zijn de ware principes die ten grondslag liggen aan heling en bewustzijn, maar ook aan ziekte en overdacht van ziekte (maar ook van gezondheid)!

Helende overdracht van informatie kan plaatsvinden.

Licht, (scalair)elektromagnetisme en geluid zijn op te vatten als draaggolven voor bewustzijn. Dit betekent dat, afhankelijk van de intentie achter het beoogde effect, helende overdracht van informatie kan plaats vinden. Dit is het ware principe van heling, maar ook van overdacht van ziekte!

Wist u dat dit zonder pillen, spuitjes of genetische manipulatie kan? Door informatie overdacht? Gratis en moeilijk te patenteren, dus voor sommige mensen niet zo wenselijk om te implementeren in een nieuwe (en werkelijke, werkende en bewezen!) geneeskunde, omdat er moeilijk aan verdiend kan worden. Maar des te belangrijker voor u, omdat dit de onderliggende ‘werkelijke werkelijkheid’ is van gezondheid en ziekte.

Beseft u zich heel goed dat al de wetenschappelijke studies (Tom Bearden, Robert Becker, Iona Miller, Jaques Benveniste, Nikola Tesla en vele anderen) die ik beschrijf in mijn boek ‘Blauwdruk’, feitelijk aantonen dat de energetische en ‘elektromagnetische signatuur’ van een stof (of een pil of de inhoud van een spuit!) de ware overbrengers zijn van gezondheid en ziekte stimulerende informatie!

Het is een soort ‘informatie handtekening’ van een werkzame stof die als het ware ‘opgenomen’ kan worden en weer kan worden ‘uitgezonden’ (ook weer terug, zoals bij het ‘wissen’ van de ziekte of een ‘elektromagnetische vaccinatie’ met behulp van fase conjugatie!). Hier ligt uiteraard ook de kracht van geluid, licht en energievelden.

Aan de drager kan informatie worden gekoppeld, toegevoegd of ingesloten. Deze technieken worden gebruikt voor biologische en bio-elektromagnetische oorlogsvoering, maar kunnen ook op grote afstanden worden gebruikt om heling tot stand te brengen. Met andere woorden: welke informatie wordt aan de draaggolf gekoppeld en op materie losgelaten? Positieve, liefdevolle en helende informatieoverdracht of negatieve, schadelijke, en ziekmakende informatieoverdracht? To be sick, or not to be sick, that is the question!

 ‘Fase conjugatie’, een belangrijke principe.

Het belangrijke principe wat hier wordt gehanteerd, heet ‘fase conjugatie’. In een volgend artikel zal ik dit zeer belangrijke proces uitgebreider behandelen, omdat het kan leiden tot ongekende en revolutionaire geneesmethoden.

Kort door de bocht uitgelegd, zou je kunnen zeggen dat een elektromagnetische golf (maar ook geluid, zoals ’time-reversed acoustics’!) feitelijk bestaat uit een set van twee elektromagnetische golven. Een van de twee golven (een elektromagnetische golf bestaat dus altijd uit 2 bi-directionele golven) is ’time-reversed’ en loopt dus exact het pas terug naar de energiebron.

In principe kan een ziekteproces ’teruggedraaid’ worden naar het kiemmoment.

Dat is in feite de ‘ware heling’ dus, die ook bij AIDS, kanker of bij welke ziekte dan ook kan plaatsvinden!

Wanneer we dit principe toepassen, spreken we over scalaire golven. We spreken ook over de mogelijkheid van een energetisch gericht wapen, maar ook een werkelijke mogelijkheid om bijvoorbeeld te dienen als massaal elektromagnetisch middel tegen virussen, de gevolgen van vaccinaties, en welke ziekte dan ook! In principe wordt het ziekteproces ’teruggedraaid’ naar het kiemmoment. Ware heling dus, ook van AIDS, kanker en welke ziekte dan ook. In geheim Russisch onderzoek wordt dit ‘the information content of the field’ genoemd, dat ook wel ‘Energetics’ wordt genoemd (Tom Bearden noemt dit scalair elektromagnetisme/zie hoofdstuk 10 in mijn boek).

'En er zij licht'.. Ook wetenschappelijk wordt steeds vaker bewezen dat 'Licht' informatie is.
'En er zij licht'.. Ook wetenschappelijk wordt steeds vaker bewezen dat 'Licht' informatie is.

Een ware revolutie zou kunnen uitbreken als deze informatie wordt ’toegelaten’ tot onze reguliere wetenschap, biologie en gezondheidszorg…Deze signatuur van de ‘Taal van het Licht’ is een soort informatie handtekening van de werkzame stof. Via overdacht van de informatie van die stof (een helende stof, maar ook virussen, biologische wapens en andere ziekteverwekkers dus) van een bepaalde soort naar een andere soort, kunnen genetische veranderingen worden bewerkstelligd!

Informatie is dus fundamenteel en dus niet ‘stof’ (wat overigens net als alle materie ook weer bestaat of ontstaat uit energie)! Trilling en frequentie en fase en resonantie zijn de ware begrippen achter heling en ziekte. Er is veel wetenschappelijke literatuur te vinden die bevestigt dat virussen in staat zijn om onze genetische expressie te wijzigen.

In mijn boek toon ik ook aan, dat de ware aard van ons DNA in al onze cellen weinig te maken heeft met proteïne synthese. De ware aard van ons 97% ‘Junk DNA’ in al onze cellen (zo noemt de reguliere wetenschap dit) is bio-akoestisch, elektragenetisch en elektromagnetisch! Geluid (‘biofononen’), licht (‘biofotonen’) en energetische velden van informatie en trillingen dus (interferentiepatronen en staande golven), daar werkt DNA mee. Begrijpt u nu waarom vreemdsoortig DNA, RNA, virussen en viruspartikels wel degelijk veranderingen teweeg kunnen brengen aan ons DNA?

Vaccinaties: spelen met het leven!

Het genetisch gemanipuleerde Cervarix (met gratis olie toevoegingen en vreemdsoortige eiwit afkomstig van een insect!) wat vanaf september dit jaar massaal aan onze kinderen wordt aangeboden (‘vrijwillig’ maar met behulp van een groot marketingsbureau na tegenvallende opkomst en ’tegen baarmoederhalskanker’ als aangetoond experiment met onzekere afloop op de kinderen van de wereld) zou dus heel goed een perfect sterilisatiemiddel kunnen zijn in de praktijk, omdat het heel goed mogelijk is dat onvruchtbaarheid en kanker het gevolg kunnen zijn (zie mijn artikel op mijn website).

Het RIVM wil u laten geloven dat de genetische gemanipuleerde virusonderdelen die in Cervarix te vinden zijn geen genetische veranderingen teweeg kunnen brengen. Maar virussen (en virale vaccinaties dus) zijn een soort ‘boodschappers’ die de overdracht verzorgen van een bepaalde genetische ‘blauwdruk’. D

eze ‘informatie’  wordt dus van de ene soort overgedragen naar de andere soort. Dit gebeurt letterlijk met informatie, want de ware overdracht gebeurt niet met de biochemische, maar met de elektromagnetische blauwdruk van het virus, zoals ik in mijn boek Blauwdruk aantoon! Hetzelfde geldt voor enzymatische processen, de biochemie van gedachten en emoties, hormonale processen, stofwisseling (ja, voeding dus!) en celdeling en groei.

Ons lichaam is niet alleen een muzikaal instrument, maar ook een bio-spirituele antenne (zowel zender als ontvanger!) van de ‘werkelijke werkelijkheid van geluid, licht en energie!

Ons lichaam is niet alleen een muzikaal instrument, maar ook een bio-spirituele antenne (zowel zender als ontvanger!) van de ‘werkelijke werkelijkheid van geluid, licht en energie! Ons lichaam is de hardware, maar welke programma’s draaien wij zelf bewust (en onbewust) en met welk doel en effect? En welke programma’s laten wij toe (psycho-neuroimmunologie liefde, compassie, vergeving en andere helende informatie, maar ook angst, conditionering, suggestie, illusies, leugens, pijn en bedrog)?

En wat zijn dan de programma’s die we ‘gratis aangeboden’ krijgen ? Overtuigingen, beïnvloeding, manipulatie, elektromagnetische ‘mind control’, schadelijke straling, chemtrails, schadelijke E-nummers in ons voedsel, schadelijke vaccinaties en onwaarheden? Allemaal informatie, informatie, informatie…

Liefde bewust-worden is angst laten varen!
Liefde bewust-worden is angst laten varen!

Liefde of angst?

Besef goed dat we het inmiddels heel normaal vinden dat we ‘stress’ opvatten als ‘slecht voor de gezondheid’. Maar dit hangt af van de persoon, van ‘coping’ strategieën en identificatie (hoe gaat men er mee om, stress als zegen of stress als een ziekte op een presenteerblaadje). Laten we het los of zetten we het vast in ons lichaam? Reageren we met angst, ontkenning of ongeloof? Of juist met onverschilligheid, onverantwoordelijkheid en gemakzucht. Of juist met liefde, begrip, transformatie en een liefdevolle en gezonde levenswijze en levensopvatting)?

Al deze ‘psychische’ processen zijn feitelijk (net als stress) bio-energetische draaggolven voor informatie, zowel voor ziekte als gezondheid. Afhankelijk van overtuigingen, intentie, geloof en houding, zal de ene persoon ziek worden en de ander niet.

Of een persoon die gemisdiagnosticerend is met AIDS (en in feite dus niet stervende was!) sterft spoedig, terwijl de andere persoon niet sterft (omdat hem niet is verteld dat hij een dodelijke ziekte ‘bij zich draagt’).

Wat weten we nu feitelijk van ziekte en gezondheid? Volgens de reguliere geneeskunst genoeg om te ‘behandelen en verzorgen’ met medicijnen, pillen en spuiten. Maar de ware ‘geneeskunst’ is gebaseerd op de onderliggende resonante trilling van de ‘stof’. Op de ‘informatie Blauwdruk’ die los gekoppeld kan worden van de ‘materie’ (lees: gebundelde energie die wij stof noemen). Deze informatie vertegenwoordigt de werkzame energetische overdracht van die stof (of pil of spuit, of intentie of liefde!)  ‘Homa Pathicus’ in plaats van ‘Homo Genetisch Manipulaticus’!

Barbara McClintock, Nobelprijswinnaar. (1902-1992):
Barbara McClintock, Nobelprijswinnaar. (1902-1992): "Onderdelen binnen ons DNA kunnen zich herstructureren".

Helende informatieoverdracht hoeft dus niet exclusief plaats te vinden in de vorm van een schadelijke pil met bijwerkingen geleverd door de ‘betrouwbare en op uw gezondheid ingestelde’ farmaceutische industrie, het kan gratis (net als de energie uit uw stop! -contact trouwens) , veilig, spiritueel verantwoord en bio-energetisch!

Ik noem in mijn boek ook het werk van de Amerikaanse geneticus en Nobelprijswinnaar Barbara McClintock die al bewijs leverde (wat haar niet in dank werd afgenomen) dat onderdelen binnen ons DNA zich kunnen herstructureren (‘jumping genes’).

In mijn boek toon ik aan dat geluid en licht ook genen ‘aan en uit’ kunnen zetten. Combineer dit met het feit dat de genetische wetenschapper Joshua Lederberg in 1960 al aantoonde dat “levende virussen bestaan uit genetische boodschappen die als doel hebben om menselijke cellen te programmeren”, dan wordt het beeld duidelijk. Informatie van geluid, licht en energie is de ‘software’ die het lichaam en ons DNA (de ‘hardware’) aanstuurt, onderhoudt en beïnvloedt!

Met behulp van welk programma wilt u uw hardware besturen?

Met leugens, ‘besmette’ informatie, ‘onbekende’ ziektes en ziekmakende virusonderdelen, of liever met liefde, compassie en helende informatie en affirmaties? U heeft een vrije wil. Met die vrije wil komt vrijheid. Die vrijheid houdt echter ook in, dat alleen u verantwoording moet afleggen aan uzelf (en aan uw kinderen, als u eenmaal de ware inhoud en achtergrond van vaccinaties weet), als u tenminste volledig ‘geïnformeerd’ bent en een werkelijke keuze heeft.

Angst blijkt nu ook wetenschappelijk bewezen een slechte raadgever te zijn (en vooral het identificeren met angst informatie in plaats van liefdevolle informatie!), interpreteert u deze informatie dan ook als een mogelijke omslag in uw denken en bewustzijn, zodat u ditmaal ook echt bewust kunt zijn…en kiezen!

© John Consemulder 2009     de website HIER.

16 gedachten over “De ‘Blauwdruk’ van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde

 1. Doet me denken aan het ondergeschoven en in de doofpot gestopte wereldnieuws uit 1931! over het bewijs dat kanker voor 100% te genezen was door trillings(frequentie)therapie, uitgevonden door het genie Royal R. Rife. Hier kon niets aan verdiend worden, dus…. Meer info op http://www.rife.org

 2. Beste John
  Ik ben zo’n arme sukkel die een computerscherm heeft van 17 inch.
  Als ik naar jouw site ga, lijkt het wel alsof die alleen bedoeld is voor mensen met veel meer te makken als ik, ahm.
  Echt een heel fantastisch verhaal hoor, maar deze kleine onbenullige dingetjes zetten me toch wel even aan het denken.

 3. Ik ken Johnny, maar die heb gewoon een breje kijk op het leven.. Ik heb trouwens van de week een nieuw breed scherm gekocht voor rond de 100,-. Dusssze.. valt toch wel mee..?

 4. Jawel Guido,
  Naast die opmerking over zijn mogelijk beoogde doelgroep geldt dat het voor mij ook een principe kwestie is. Duurzaamheid, milieu enzo…
  Kleine moeite voor die gast om ff z’n programmatje aan te passen en weer een heleboel mensen gelukkig toch?

 5. Beste Harry
  Aangezien ik van jou nog geen antwoord heb gehad nog maar eens een tweede poging.

  Ik bedoelde met programmaatje: Beeldschermbreedte aanpassen en herschikken van de items daarop. Met die volgens Guido, breje kijk van jou, moet je anders vast wel mensen kunnen vinden die dat voor je doen.

  Als je echt serieus wil dat je boodschap een zo groot mogelijk publiek bereikt en je schrijven voor WanttoKnow geen verkapte reclame is… .

 6. Oh, John was de naam. neem me niet kwalijk Harry. Oneindig veel excuses.

  Bljkbaar heb ik me zo geërgerd dat ik niet eens meer die naam wilde weten.
  Ik ga er van uit dat JOHN mijn boodschap desondanks wel zal lezen. En JOHN die boodschap voor Harry was dus voor jouw bedoeld!
  GRRRR

 7. Beste Droppie, Hetty of Harry, dank je wel dat je mijn artikel echt een fantastisch verhaal vindt. Laten we het erop houden dat degene die mijn website beheert nog geen aanpassingen heeft gemaakt en dit speciaal voor jou een test is om je ‘horizon te verbreden’ en je geheugen voor namen te optimaliseren. Prettige Pinksteren!

 8. Kun je nagaan in wat voor een bijzondere tijd wij leven.
  Eigenlijk mogen we met zijn allen wel heel dankbaar zijn dat we leven in een tijd, waarin we door de krachten te bundelen, allemaal van dit soort ontdekkingen doen.
  Dit betekent simpelweg dat we niet langer afhankelijk zijn van een op geld gestuurde maatschappij. En daarmee doel ik in dit geval voornamelijk op de pharmaceutische industrie.

  @Droppie; Ik hoop dat je jouw stress als een zegen gebruikt! Ik heb een tip; Laat het los in het bos, in plaats van op dit forum en verruim je blikveld door op de computer van één van je vrienden te gaan kijken! 😉

 9. Beste mensen
  Ik ben werkelijk geroerd door het medeleven, alle goede tips en goede wensen.

  Ja, ik heb het allang losgelaten in de wetenschap dat drs John Consemulder slechts een minieme zeer fragmentarische collage biedt van alle onschatbare informatie die deels volkomen gratis! te vinden is.
  Ik hoop dat zijn verhaal iedereen aanmoedigt om zélf (verder) op onderzoek uit gaan.

  Bij deze, Light and Love ,
  drs Droppie

 10. Nou Guido
  Bij deze dan toch maar. En daarna ga ik voorlopig maar even een poosje wat leukers doen.

  “nieuw breed scherm gekocht voor rond de 100,-. Dusssze.. valt toch wel mee..?
  Posted by Guido | mei 29, 2009, 16:38”

  Je hebt weer eens helemaal gelijk Guido. Hoezo milieu, duurzaam. Laten we het er met z’n allen nog maar lekker ff flink van nemen, voordat het niet meer kan.
  http://argusoog.punt.nl/?id=487803&r=1&tbl_archief=&
  Hahaha, dommerdjes, die zo nodig moeten gaan consuminderen. Kwaliteit in plaats van kwantiteit, gewoon belachelijk.
  Beetje her en der petitietjes tekenen, wat aan goede doelen schenken, beetje ludieke ideetjes spuien en intussen flink doorconsumeren. Als het vooral maar véél en gróót is. Allemaal veel aangenamer. Carpe diem (pluk de dag).
  Harrewarren of de bomen nu wel of niet mogen blijven. Dat zijn immers gigantische CO2 vervuilers toch?
  En die arme Indiase boeren, schande, die stoute Monsanto, maar ja toch ver weg hè, of niet.. Maakt ’t uit.
  Shell, DSM, Philips, big Farma what the Hell. Hebben we zo meteen niet meer nodig. Komen allemaal prachtige uitvindinkjes onze kant op. Zomaar opeens en dat vindt iedereen prachtig.
  En zeg nu zelf, het gaat nu toch allemaal véél beter als vroeger. Geen ondervoeding, geen dwangarbeid, niemand echt ziek, zeker in Nederland. Nô zeg, alleen al het idee!!!

  Maarre, wel geen cent te veel hoor…. 100 Euro voor een nieuw!breed beeld scherm. Wowdiewowsers.
  Misschien een ideetje om wanttoknow.nl op aan te passen. Ziet het er vast nog veel fantastischer uit als nu.

 11. weer tijd voor een kopje T.. Gooi het eruit Droppie, voordat het jou eruit gooit.
  Oh ja, mijn beeldscherm was kapot. 2e handsje, maar deed het nog best wel een tijdje aardig; de schat! Tijd voor iets nieuws. Dacht ik. Tijd voor een kopje Té.

 12. Hoi Guido, ik ben me er van bewust dat negatieve energie mij ziek kan maken op dit moment. Ik zorg zowel voor mijn terminale moeder (64) als mijn terminale broer (44) die beide slechts paar maanden hebben. Ik probeer in het “nu”te blijven maar besef natuurlijk ook dat ik er straks helemaal alleen voor sta… Ben van nature een positief ingesteld mens en heb al een hoop overleefd. Heb je voor mij praktische oefeningen om in positieve vibratie te blijven (behalve wat ik al doe, zoals wandelen in natuur)?? kan alle hulp gebruiken…

 13. Dag Ellen, nog even een reactie op je mail. Inderdaad kun je dit doortrekken naar het werk van Rife (maar ook naar Lahkovski, Gariaev, Dr Clark, Reich etc die ik mijn werk noem). Er komt zelfs een artikel over Rife en anderen die hebben aangetoond dat er nog zo,n 16 lagen (!) levende micro-organismen zijn we met onze huidige elektronenmicroscoop niet kunnen detecteren (eerder doden door deze techniek)onder bacterieen en virussen die een belangrijke rol spelen bij ziekte en gezondheid…Interessant voor een volgend artikel dacht ik (krijg die dimensies maar eens op een beeldscherm ;-). hartelijke groeten, John

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.