Advertentie

De ‘Blauwdruk’ van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde.


Velen van jullie zijn bekend geworden met mijn artikel over de ware effecten en achtergrond van de farmaceutische industrie en (HPV)vaccinaties.

Anderen kennen mij mogelijk al van mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ (via mij te bestellen, informatie op mijn website), mijn helende muziek cd’s of de vele lezingen en workshops die ik heb gegeven over diverse onderwerpen zoals de ‘werkelijke werkelijkheid van frequentie, trilling, geluid, licht, water en energievelden (deze interferentiepatronen reageren ook op bewustzijn en intentie!), maar ook nulpuntenergie en antizwaartekracht, overigens het onderwerp van mijn nieuwe boek ‘Science Faction’ (op korte termijn via mijn site te bestellen) en gezondheid. Mijn intentie is om met regelmaat artikelen te schrijven voor deze Want To Know-website met relevante informatie die ons allen aangaat.

Drs. John Consemulder,

Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker (website)

Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.
Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

Mijn eerste artikel is een poging om de essentie van begrippen als ‘coherentie’ (samenhang maakt communicatie mogelijk!) en ‘bio-akoestische en bio elektromagnetische informatie’ (de ware taal van onze cellen en immuunsysteem!) te behandelen. Waarom? Omdat een begrip van deze nieuwe inzichten (en vooral toepassingen ervan in een benodigde non-lokale bio-energetische trillings- geneeskunst) revolutionaire gevolgen zal hebben. Dit zijn de ware principes die ten grondslag liggen aan heling en bewustzijn, maar ook aan ziekte en overdacht van ziekte (maar ook van gezondheid)!

Licht, (scalair)elektromagnetisme en geluid zijn op te vatten als draaggolven voor bewustzijn. Dit betekent dat, afhankelijk van de intentie achter het beoogde effect, helende overdracht van informatie kan plaats vinden. Dit is het ware principe van heling, maar ook van overdacht van ziekte! Wist u dat dit zonder pillen, spuitjes of genetische manipulatie kan? Door informatie overdacht? Gratis en moeilijk te patenteren, dus voor sommige mensen niet zo wenselijk om te implementeren in een nieuwe (en werkelijke, werkende en bewezen!) geneeskunde, omdat er moeilijk aan verdiend kan worden. Maar des te belangrijker voor u, omdat dit de onderliggende ‘werkelijke werkelijkheid’ is van gezondheid en ziekte.

Beseft u zich heel goed dat al de wetenschappelijke studies (Tom Bearden, Robert Becker, Iona Miller, Jaques Benveniste, Nikola Tesla en vele anderen) die ik beschrijf in mijn boek ‘Blauwdruk’, feitelijk aantonen dat de energetische en ‘elektromagnetische signatuur’ van een stof (of een pil of de inhoud van een spuit!) de ware overbrengers zijn van gezondheid en ziekte-stimulerende informatie! Een soort ‘informatie handtekening’ van een werkzame stof die als het ware ‘opgenomen’ kan worden en weer kan worden ‘uitgezonden’ (ook weer terug, zoals bij het ‘wissen’ van de ziekte of een ‘elektromagnetische vaccinatie’ met behulp van fase conjugatie!).

Hier ligt uiteraard ook de kracht van geluid, licht en energievelden. Aan de drager kan informatie worden gekoppeld, toegevoegd of ingesloten. Deze technieken worden gebruikt voor biologische en bio-elektromagnetische oorlogsvoering, maar kunnen ook op grote afstanden worden gebruikt om heling tot stand te brengen. Met andere woorden: welke informatie wordt aan de draaggolf gekoppeld en op materie losgelaten? Positieve, liefdevolle en helende informatieoverdracht of negatieve, schadelijke, en ziekmakende informatieoverdracht? To be sick, or not to be sick, that is the question!

'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
'Blauwdruk' een 'leesbaar boek over energetische wetenschap.

Fase Conjugatie

Het belangrijke principe wat hier wordt gehanteerd, heet ‘fase conjugatie’. In een volgend artikel zal ik dit zeer belangrijke proces uitgebreider behandelen, omdat dit kan leiden tot ongekende en revolutionaire geneesmethoden. Kort door de bocht uitgelegd, zou je kunnen zeggen dat een elektromagnetische golf (maar ook geluid, zoals ‘time-reversed acoustics’!) feitelijk bestaat uit een set van twee elektromagnetische golven. Een van de twee golven (een elektromagnetische golf bestaat dus altijd uit 2 bi-directionele golven) is ‘time-reversed’ en loopt dus exact het pas terug naar de energiebron. Wanneer we dit principe toepassen, spreken we over scalaire golven.

We spreken ook over de mogelijkheid van een energetisch gericht wapen, maar ook een werkelijke mogelijkheid om bijvoorbeeld te dienen als massaal elektromagnetisch middel tegen virussen, de gevolgen van vaccinaties, en welke ziekte dan ook! In principe wordt het ziekteproces ‘teruggedraaid’ naar het kiemmoment. Ware heling dus, ook van AIDS, kanker en welke ziekte dan ook. In geheim Russisch onderzoek wordt dit ‘the information content of the field’ genoemd (ook wel ‘Energetics’ genoemd, Tom Bearden noemt dit scalair elektromagnetisme-zie hoofdstuk 10 in mijn boek).

Een ware revolutie zou kunnen uitbreken als deze informatie wordt ‘toegelaten’ tot onze reguliere wetenschap, biologie en gezondheidszorg…Deze signatuur van de ‘Taal van het Licht’ is een soort informatie handtekening van de werkzame stof. Via overdacht van de informatie van die stof (een helende stof, maar ook virussen, biologische wapens en andere ziekteverwekkers dus) van een bepaalde soort naar een andere soort, kunnen genetische veranderingen worden bewerkstelligd!

Informatie is dus fundamenteel en dus niet ‘stof’ (wat overigens net als alle materie ook weer bestaat of ontstaat uit (nulpunt)energie)! Trilling en frequentie en fase en resonantie zijn de ware begrippen achter heling en ziekte. Er is veel wetenschappelijke literatuur te vinden dat bevestigt dat virussen in staat zijn om onze genetische expressie te wijzigen. In mijn boek toon ik ook aan, dat de ware aard van ons DNA in al onze cellen weinig te maken heeft met proteïne synthese.

De ware aard van ons 97% ‘Junk DNA’ in al onze cellen (zo noemt de reguliere wetenschap het, terwijl ze zelf eerder verslaafd is aan het beperkte en onjuiste biochemische verklaringsmodel) is bio-akoestisch, elektragenetisch en elektromagnetisch! Geluid (‘biofononen’), licht (‘biofotonen’) en energetische velden van informatie en trillingen dus (interferentiepatronen en staande golven), daar werkt DNA mee. Begrijpt u nu waarom vreemdsoortig DNA, RNA, virussen en viruspartikels wel degelijk veranderingen teweeg kunnen brengen aan ons DNA?

Het mysterie 'Licht'.
Het mysterie 'Licht'.

Het genetisch gemanipuleerde Cervarix (met gratis olie toevoegingen en vreemdsoortige eiwit afkomstig van een insect!) wat vanaf september dit jaar massaal aan onze kinderen wordt aangeboden (‘vrijwillig’ maar met behulp van een groot marketingsbureau na tegenvallende opkomst en ‘tegen baarmoederhalskanker’ als aangetoond experiment met onzekere afloop op de kinderen van de wereld) zou dus heel goed een perfect sterilisatiemiddel kunnen zijn in de praktijk, omdat het heel goed mogelijk is dat onvruchtbaarheid en kanker het gevolg kunnen zijn (zie het artikel hierover op mijn website).

Het RIVM wil u laten geloven dat de genetische gemanipuleerde virusonderdelen die in Cervarix te vinden zijn geen genetische veranderingen teweeg kunnen brengen.

Maar virussen (en virale vaccinaties dus) zijn een soort ‘boodschappers’ die de overdracht verzorgen van een bepaalde genetische ‘blauwdruk’.

Deze ‘informatie’  wordt dus van de ene soort overgedragen naar de andere soort. Dit gebeurt letterlijk met informatie, want de ware overdracht gebeurt niet met de biochemische, maar met de elektromagnetische blauwdruk van het virus, zoals ik in mijn boek Blauwdruk aantoon! En hetzelfde geldt voor enzymatische processen, de biochemie van gedachten en emoties, hormonale processen, stofwisseling (ja, voeding dus!) en celdeling en groei.

Ons lichaam is niet alleen een muzikaal instrument, maar ook een bio-spirituele antenne (zowel zender als ontvanger!) van de ‘werkelijke werkelijkheid van geluid, licht en energie! Ons lichaam is de hardware, maar welke programma’s draaien wij zelf bewust (en onbewust) en met welk doel en effect? En welke programma’s laten wij toe (psycho-neuroimmunologie liefde, compassie, vergeving en andere helende informatie, maar ook angst, conditionering, suggestie, illusies, leugens, pijn en bedrog)?

En welke programma’s krijgen wij ‘gratis aangeboden’ (overtuigingen, beïnvloeding, manipulatie, elektromagnetische ‘mind control’, schadelijke straling, chemtrails, schadelijke E-nummers in ons voedsel, schadelijke vaccinaties en onwaarheden)? Informatie, informatie, informatie…

Liefde of angst?

Welke 'informatie' bevatten vaccinaties?
Welke 'informatie' bevatten vaccinaties?

Besef goed dat we het inmiddels heel normaal vinden dat we ‘stress’ opvatten als ‘slecht voor de gezondheid’. Maar dit hangt af van de persoon, van ‘coping’ strategieën en identificatie (hoe gaat men er mee om, stress als zegen of stress als een ziekte op een presenteerblaadje). Laten we het los of zetten we het vast in ons lichaam? Reageren we met angst, ontkenning of ongeloof? Of juist met onverschilligheid, onverantwoordelijkheid en gemakzucht. Of juist met liefde, begrip, transformatie en een liefdevolle en een gezonde levenswijze en dito levensopvatting)?

Al deze ‘psychische’ processen zijn feitelijk (net als stress) bio-energetische draaggolven voor informatie, zowel voor ziekte als gezondheid. Afhankelijk van overtuigingen, intentie, geloof en houding, zal de ene persoon ziek worden en de ander niet. Of een persoon die gemisdiagnosticerend is met AIDS (en in feite dus niet stervende was!) sterft spoedig, terwijl de andere persoon niet sterft (omdat hem niet is verteld dat hij een dodelijke ziekte ‘bij zich draagt’).

Wat weten we nu feitelijk van ziekte en gezondheid?

Volgens de reguliere geneeskunst genoeg om te ‘behandelen en verzorgen’ met medicijnen, pillen en spuiten. Maar de ware ‘geneeskunst’ is gebaseerd op de onderliggende resonante trilling van de ‘stof’. Op de ‘informatie Blauwdruk’ die los gekoppeld kan worden van de ‘materie’ (lees: gebundelde energie die wij stof noemen). Deze informatie vertegenwoordigt de werkzame energetische overdracht van die stof (of pil of spuit, of intentie of liefde!)  ‘Homa Pathicus’ in plaats van ‘Homo Genetisch Manipulaticus’!

Helende informatieoverdracht hoeft dus niet exclusief plaats te vinden in de vorm van een schadelijke pil met bijwerkingen geleverd door de ‘betrouwbare en op uw gezondheid ingestelde’ farmaceutische industrie, het kan gratis (net als de energie uit uw stop! -contact trouwens) , veilig, spiritueel verantwoord en bio-energetisch!

Ik noem in mijn boek ook het werk van de Amerikaanse geneticus en Nobelprijswinnaar Barbara McClintock die al bewijs leverde (wat haar niet in dank werd afgenomen) dat onderdelen binnen ons DNA zich kunnen herstructureren (‘jumping genes’).

Joshua Lederberg toonde in 1960 aan dat virussen
Joshua Lederberg toonde in 1960 al aan dat virussen genetische boodschappen bevatten die lichaamscellen (her)programmeren

In mijn boek toon ik aan dat geluid en licht ook genen ‘aan en uit’ kunnen zetten. Combineer dit met het feit dat de genetische wetenschapper Joshua Lederberg in 1960 al aantoonde dat ‘levende virussen bestaan uit genetische boodschappen die als doel hebben om menselijke cellen te programmeren’, dan wordt het beeld duidelijk. Informatie van geluid, licht en energie is de ‘software’ die het lichaam en ons DNA (de ‘hardware’) aanstuurt, onderhoudt en beïnvloedt!

Met behulp van welk programma wilt u uw hardware besturen? Met leugens, ‘besmette’ informatie, ‘onbekende’ ziektes en ziekmakende virusonderdelen, of liever met liefde, compassie en helende informatie en affirmaties? U heeft een vrije wil. Met die vrije wil komt vrijheid.

Die vrijheid houdt echter ook in, dat alleen u verantwoording moet afleggen aan uzelf (en aan uw kinderen, als u eenmaal de ware inhoud en achtergrond van vaccinaties weet), als u tenminste volledig ‘geïnformeerd’ bent en een werkelijke keuze heeft.

Angst is zoals altijd een slechte raadgever (en vooral identificeren met angst informatie in plaats van liefdevolle informatie!), interpreteert u deze informatie dan ook als een mogelijke omslag in uw denken en bewustzijn, zodat u ditmaal ook echt bewust kunt zijn…en kiezen!

37 gedachten over “De ‘Blauwdruk’ van vaccinaties, medicijnen, bewustzijn en liefde.

 1. nog een ps: misschien wordt het hoog tijd dat we ook eens nadenken (en handelen naar) het feit dat onze water’zuivering’principes ook de informatie kunnen bevatten van toxische stoffen die hierbij zijn of worden gebruikt. En zelfs al zou dit in de samenstelling van het water niet meer terug te vinden zijn, de informatie blauwdruk van die stoffen zullen ongetwijfeld de STRUCTUUR van het water hbben veranderd (denk aan het werk van Emoto en materiaal wetenschappers). Gezuiverd maar vervuild water dus uit uw kraan…

 2. Informatie over vaccinaties en de vaccinatie tegen varkensgriep

  Drs. J. Consemulder, neuropsycholoog, onderzoeker en auteur
  http://www.healingsoundmovement.com

  • Vaccinaties zijn niet effectief en niet de ware oorzaak van het teruglopen van de incidentie van veel ziektes.
  • Vaccinaties kunnen ernstige bijwerkingen geven en zijn levensgevaarlijk gebleken, ze ontregelen lichamelijke processen.
  • Vaccinaties kunnen de ziekte juist zelf veroorzaken.
  • Een verstoord immuunsysteem na vaccinatie kan zenuwziekten, auto-immuunziekten en overige ziekten veroorzaken.
  • De langetermijneffecten van alle vaccinaties zijn onbekend.
  • Vaccinatie studies zijn niet onafhankelijk en onwetenschappelijk.
  • Sommige artsen, patiëntenorganisaties, wetenschappers en politici blijken financiële belangen te hebben m.b.t. de vaccinatie industrie.
  • Testen worden hooguit een paar weken gedaan, de schadelijke effecten van vaccinaties zijn vaak pas na jaren merkbaar.
  • Alle vaccinaties bevatten schadelijke en giftige ingrediënten.
  • De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is genetisch gemanipuleerd en niet effectief tegen baarmoederhalskanker.
  • De vaccinatie tegen varkensgriep bevat mogelijk neurotoxische en kankerverwekkende stoffen, zoals o.a.: squalene, kwik (thimerosal, relatie met autisme en ADHD) en hulpstoffen als MF059 en AS04 die het immuunsysteem ‘hondsdol’ maken en die werken als een giftige tijdbom voor de hersenen, het immuunsysteem en uw gezondheid.
  • De vaccinatie is mogelijk dus gevaarlijker dan het virus.
  • Virologen hebben geen idee waar het virus vandaan komt, sommige onderzoekers vermoeden dat het uit een laboratorium afkomstig is.
  • De farmaceutische industrie verdient nu al vele tientallen miljarden.
  • Er zijn vaak besmettingsschandalen bij fabrikanten van vaccinaties.
  • Vaccin producenten worden door de staat wettelijk beschermd tegen aansprakelijkheid, ook na ziekten en/of sterfgevallen na vaccinatie.
  • Een optimaal werkend immuunsysteem en gezonde voeding zijn van essentieel belang om infectieziekten te lijf te kunnen gaan.
  • De varkensgriep is nu zeker niet ernstiger dan de gewone griep.
  • De gewone griep komt vaker voor dan de varkensgriep.
  • Tamiflu is niet effectief tegen griep en heeft ernstige bijwerkingen.
  • Zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden met een reeds verzwakt immuunsysteem komen het eerst in aanmerking voor de prik.
  • Bij een pandemie mogen ongeteste of slecht geteste vaccinaties verstrekt worden (alle korte testen zijn onverantwoord).
  • Mogelijk wordt de vaccinatie tegen uw vrije wil verplicht gesteld en volgen er quarantaine procedures.
  Meer informatie: http://www.wanttoknow.nl/tag/vaccinaties/ , http://argusoog.punt.nl/ , http://www.infowars.com/the-infowars-flu-pandemic-resource/, http://www.verontrustemoeders.nl en zie mijn eigen artikelen op http://www.healingsoundmovement.com .

 3. mmm..heb al heel veel gelezen de laatste jaren en ik geloof je artikel ook wel, maar het klinkt wel allemachtig ingewikkeld allemaal hoor.

  Heb ik gelijk als je – effe kort door de bocht- probeert te vertellen dat de intentie achter de vaccinatie, pil of wat voor troep dan ook, de feitelijke blauwdruk is en dat déze blauwdruk verantwoordelijk is voor de uitwerking van het “medicijn” op jouw lichaam?

  Wat dan ook automatisch zou betekeken dat wat je ook in lijf laat spuiten of propt, als jij controle hebt over je gedachtes en gevoelens en deze in harmonie weet te brengen/focussen, dat je ten alle tijden deze vaccinaties, pillen en ziektes kunt overwinnen.

  Ik zeg daarmee niet dat dat makkelijk is omdat we met heel veel negatieve intenties gebombardeerd worden, maar het zou moeten kunnen en al helemaal als je met gelijk gestemde mensen in een groep zoiets doet (heling bv).

  Greetings

 4. Het laatste deel van je reactie is enorm belangrijk en werkt aantoonbaar dmv soundhealing, meditatie, visualisatie,etc. Dit toont het vakgebied psycho-neuroimmunologie ook aan (dus met gedachten, intentie en oprecht gevoeld emoties parameters van je immuunsysteem veranderen- en dus ene positieve bijdrage leveren voor zelfheling! En dat vind ik gelijk ook het allerebelangrijkste. Alleen je eerste opvatting is niet helemaal wat ik bedoel. Ik bedoel niet zozeer de intentie van de ‘spuiter’ of gespotene’, ik bedoel de frequentie informatie van de stoffen in de spuit zelf! Je kunt dus als het ware elektromagnetische ‘handtekening’van de werkzame stof (bijv. insuline voor een suikerpatient) gebruiken ipv de stof zelf! Een soort elektromagnetische homeopathie, dus overdacht van een werkzame stof (helend of ziekteverwekkend) kan op afstand en zonder ‘materie’ (in feite pak je de informatie die in die materie zit van de werkzame stof, wat o.a Benveniste in zijn DigiBio lab deed). Dus op een fundamenteel niveau wordt de stoffelijke en biochemische wereld aangestuurd door veranderingen op het niveua van trilling, frequenties, geluid en lichtsignalen. Dus het feit dat de ‘materie’ niet meer in water aanwezig is (meetbaar althans, misschien wel op een ander niveau)hoeft niet te zeggen dat de structuur van het water nu anders is geworden, met effecten voor de gezondheid. Leg ik het zo redelijk uit? Zie het maar even als ‘onzichtbare vervuiling’ (maar net zoals geluid en sms berichten onzichtbaar zijn, zijn ze wel degelijk ‘echt’!). groetjes John

 5. @john ik vraag me af wat je me kunt vertellen over geluid en geometrie (ik bedoel geometrie veroorzaakt door bepaalde geluisgolven) als bewustzijnsdrager met name of dat ook een raakpunt is in jouw ervaringen in dit alles

  groetjes

 6. ps: Besef goed dat trillingen en frequenties en overdacht van dergelijke lichaamseigen bio-informatie via resonatie en entrainment (overdracht van informatie) in principe …gratis zijn! Dit is gelijk een van de belangrijkste redenen waarom het biochemische model in de wetenschap (lees:alle ‘heling’ moet via een kostbare pil of spuit!) niet graag wil wijken. groetjes John

 7. Hi Peter, ja in mijn boek beschrijf ik het belangrijke onderzoeksgebied ‘Cymatics’ (google Hans Jenny, Alexander Lauterwasser, Ernst Chladni voor spectaculaire filmpjes, die aantonen wat een bijzonder geometrie scheppende kracht geluid is!) Dit onderzoeksgebied bestudeert golffenomenen en toont aan dat materie een onderliggende werkelijkheid kent (een Blauwdruk dus) die vormen en veranderingen van vorm aanstuurt en in stand houdt! Interferentiepatronen en staande golven, de mens is op te vatten als ‘bevroren muziek en gevangen licht’ zullen we maar zeggen. Maar ook intentie kan geometrie beinvloeden, ph waardes veranderen, helpende immuunsysteem stoffen doen toenemen etc.

 8. Okay…misschien ga ik nu met mijn beperkte verstand te diep in op de materie, maar HOE kun je deze blauwdruk van een bepaalde stof toepassen of gebruiken zónder de stof zelf te gebruiken…

  voorbeeld:
  Je zal vast bekend zijn met de Bachbloesems, iedere bloesem heeft zijn eigen trilling (blauwdruk in dit geval) en kan je helpen je lichamelijke en emotionele onbalans weer in balans te brengen (als je de juiste remedie kiest dan)

  Als ik je goed begrijp zou je de bloesems (druppeltjes/stoffelijke materie) dus niet hoeven te gebruiken, maar is het mogelijk de blauwdruk uit de bloesem te halen en deze over te dragen.

  a) Wordt de blauwdruk uit de materie gehaald en is de materie daarna blauwdrukloos(de bloesem in dit geval)
  b)Hoe wordt dit gedaan – heb er namelijk nog nooit over gelezen, wel over het meten van trillingen maar niet over het “eruit halen”
  c)Hoe wordt deze blauwdruk vervolgens naar mij overgedragen, als ik – in dit geval – de druppeltjes niet meer neem.

  Echt allemaal vragen van een leek op dit gebied dus Jip en Janneke taal is wel gewenst. Ik mag hopen dat ik niet de enige ben die het anders niet begrijpt LOL

  Thx

 9. binnenkort langer antwoord (ben zo weg) maar je Bachembloesem is wel een mooie; bij lezingen gebruik ik dit voorbeeld met een afbeelding die laat zien dat de geometrie van water dat ‘geinformeerd’ is met ‘echt’ Bachbloesem’ na verwijderen van het echte Bachbloesem de geomtrie vertoont van de ‘Bachbloesem! Dus de informatie is inderdaad overgedragen. Dit kan zelfs met een Quantec bestraal apparaat met een foto van een graancirkel, na een paar dagen neemt water de vorm aan van die foto (dus een doorzichtige ‘water graancirkel’! Fascinerend nietwaar? Meer staat in mijn boek, later wat meer. groetjes John

 10. @Sam, je drie vragen zijn trouwens geweldig, dit is precies waar het om gaat!
  Alvast even reactie op 1: nee, de materie blijft zijn blauwdruk behouden, ook na het ‘strippen’ van de ‘informatie’!
  Reactie op 2: complex, later meer.
  Reactie op 3: ook complex, maar in principe met apparatuur die de informatie weer ‘uit kan stralen’, met jouw cellen laten ‘resoneren’etc. Zie deze link alvast: http://www.paradigmshiftnow.net/benveniste.htm

 11. Goed stuk weer John. Je artikel is wederom in dank ontvangen. Ga zo door met je wetenschappelijke onderbouwingen.

  De total health clinics werken precies op basis van deze onderliggende principes. Zie http://www.totalhealthclinic.nl .Kan ik van harte aanraden.

  Uit persoonlijke ervaring kan ik delen dat bijvoorbeeld colloidaal zilver voor mij helemaal niet goed is.
  Ik ben er dan ook uiterst voorzichtig in geworden om mensen iets aan te raden. Wat voor de een goed is kan voor de ander schadelijk zijn, zelfs vitamine C of colloidaal zilver.

  En ja, zelfs gif, in dit geval een griepvaccin of welk vaccin dan ook, is in principe mogelijk om dit vollededig te transmuteren naar liefde en licht. Helaas ben ik zelf nog niet zo ver, dus ik neem even liever geen risico, geen prik in mij en mijn kinderen ook niet!

 12. Ik ga in uw gedachtengang mee, maar wat ik me nu afvraag is; wat voor , ongetwijfeld negatieve, rol speelt de electromagnetische straling waar we ons nu continu mee moeten confronteren. Dit is een al al frequentie. Is het ook zo ,als bij medicatie, dat er een synergie kan ontstaan. Dus dat bepaalde frequenties ( electromagnetische )andere frequenties kan versterken? Zo ja kan men zich hiertegen beschermen? Als ik nog verder denk is het dan ook zo dat men met behulp van frequenties niet alleen invloed kan uitoefenen op het bio mechanisme maar ook op de psyche? sterker nog kan men hiermee bepaalde emoties of gedragingen opwekken?

 13. In het boek ‘The Year Zero’ van Wiek Lensen staat een prachtig voorbeeld. Om slechte krachten af te weren en negativiteit op te lossen is de vriend van Wiek in Bolivia op hun hotelkamer bezig, een ceremonie aan het doen en hij heeft daarvoor Salie nodig. Het is laat in de avond en hij wil alsnog de stad in, om de Salie te kopen. Het is veel te gevaarlijk in de stad, het wordt hen door iedereen afgeraden. De Maya-ouderlingen die ook in het hotel zijn en waaraan gevraagd wordt of zij wellicht Salie bij zich hebben, roepen stuk voor stuk, onafhankelijk van elkaar, dat het niet nodig is om FYSIEK Salie in de ceremonie te gebruiken; ALLEEN DE INTENTIE DAT HET ER IS, IS OOK AL GENOEG om de ceremonie te laten slagen! Kujje nagaan!
  En inderdaad: meer nog dan de fysieke ziekmakers, is electrostraling, zoals UMTS en DECT, een heftige inbreuk op de groei/ontwikkeling van emoties. En dan vooral natuurlijk weer op de hogere menselijke vibraties, die veel kwetsbaarder zijn dan lagere vibraties.

 14. In principe is het zo dat de stralingsbron als draaggolf gebruikt kan worden, ook om iets als intentie en bewustzijn mee te laden. En te beïnvloeden! Dus ja, dat gebeurt ook, mind control is een realiteit. Besef ook goed dat endogene, lichaamseigen straling een andere vorm van straling is dan de bewezen schadelijke straling van mobiele telefoons, umts, draadloos internet, etc. En dat de synergie weer afhankelijk is van vele andere randvoorwaarden bij de zender en ontvanger (bij de ontvanger o.a. voeding, algemene gezondheid, copingmechanismen tegen stress, levenshouding, immuunsysteem etc. Zowel psychische als lichamelijke processen spelen hier ene rol. Het feit dat gezondheid bevorderende informatie kan worden ‘overgebracht’en kan worden ‘opgeslagen’in het ‘geheugen’ van onze cellen en weer te beïnvloeden zijn met bewustzijn, maakt duidelijk dat intentie een belangrijke rol speelt. Maar ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen! Dus liever bio-energetische studies naar schoon water, schoon milieu, ware immuniteit en gezondheid, dan later alles weer proberen in balans te brengen! En daar kan dit principe dus ook bij helpen, preventief.

 15. dank je john zet het op me verlanglijstje

  wat hiermee ook verband houd is het gebruik van 440hz als standaart voor muziek omdat die frequentie de neiging heeft je in je denken te houden vs 432hz in je gevoel wederom een vorm van mindcontrol waar weinig mensen zich bewust van zijn

  ik maak sinds ik ben begonnen me muziek in 432hz te maken enorme veranderingen mee

 16. @John/peter
  440hz is toch in de oorlog ingevoerd? om de mensen inderdaad te beinvloeden.Wist niet dat het je in het denken hield.
  Ik luister vaak naar mountainmystics op you tube,maar doe dit achter mijn computer, heeft dit dan wel voldoende effect??Bovendien krijg ik dan toch ook weer schadelijke straling van mijn scherm?
  thnx anyway

 17. Dag John,
  Ben je boek Blauwdruk aan het lezen en dat verhelderd een hoop. Knap hoe jij zoveel kernachtige bronnen / diverse wetenschappers en hun vondsten weet te plaatsen in het geheel. Zeer intressante (non)materie, waarvoor mijn dank!

  Dit kreeg ik vandaag binnen trouwens van the resonance project:

  Dear Supporters,

  After some 20 years of tireless dedication to his in depth research on unification, Nassim Haramein’s most recent scientific paper, “The Schwarzschild Proton,” just received an award at the University of Liege, Belgium during the 9th International Conference CASYS’09 (Computing Anticipatory Systems).
  Chosen by a panel of 13 peer reviewers, the paper won the prestigious “Best Paper Award” in the field of “Physics, Quantum Mechanics, Relativity, Field Theory, and Gravitation.” This significant paper marks a new paradigm in the world of quantum theory, as it describes the nuclei of an atom as a mini black hole, where protons are attracted to each other by gravitation rather than some mysterious undefined “strong force.” This radical new view of the quantum world produces a unification of the forces and appropriately predicts measured values for the nucleon of atoms.

  Much more work must be done to complete the picture, yet this simple paper is already producing remarkable results!

  Groet,
  Nik

 18. waar het wegkomt daar wil ik niet op ingaan dat heeft bij mij al te vaak tot discussies geleid die niets meer met de inhoud van 432hz te maken hebben

  ik kan alleen vanuit mezelf over het effect op mij spreken en bij mij was dat bij de eerste confrontatie met 432hz gelijk duidelijk hoe groot het effect op me was maar ook vanuit een perspectief van muziek makende mens merkte ik dat het technisch ineens veel simpeler werd omdat alles veel makkelijker beter vloeit en zijn eigen plek krijgt

 19. Ik heb net 2 dezelfde stukjes muziek beluisterd, de één in 440 en de ander in 432 en ik voel de trillingen gewoon duidelijk anders in mijn lijf.
  De eerste voel ik snerpen in mijn hoofd (vooral de hoge noten) en bij het tweede stuk voel ik de trilling veel lager, bij mijn keel en ter hoogte van de borst.

  Hieronder de linkjes voor de mensen die dat ook willen testen….ook al gaat het onderwerp effe ergens anders over 😉

  http://www.youtube.com/watch?v=uxFqHzw4Zuo&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=jUuiKaKbKCM&NR=1

 20. Zeg…nou heb ik vraag:
  als ik zelf nou een liedje neurie…is dat dan ook op een bepaalde frequentie, zijn dat er meerdere, is dat persoonsgebonden of is dit gewoon een onnozele vraag?

  Weet iemand dit?

 21. @Nikolai
  waar kunnen we Nassim Haramein feliciteren?
  weet je dat misschien.
  ik heb veel bewondering voor die man zijn duidelijke uitleg en verklaring van het universum en alles wat er bij hoort.
  selene.

 22. @Sam
  De menselijke stem of hoe zeg je dat, bestaat uit een combinatie van frequenties. Met een hoofdfrequentie. Die combinatie is voor ieder mens uniek.

  Zelf muziek maken op een instrument waar je intuïtief de toon kan bijstellen, waarschijnlijk ook inderdaad doet (viool, klarinet, fluit….) omzeilt volgens mij het gedonder met frequenties.

 23. Even over muziek, frequenties, etc, ik heb twee aparte hoofdstukken gewijd aan soundhealing en de muzikale werkelijkheid in mijn boek. Te veel informatie om hier kort samen te vatten, omdat veel met elkaar samenhangt. Een toon heeft altijd boven (en onder!) tonen van veelheden van de hoofdfrequentie (juist de menselijke stem, daarom werkt dit goed voor soundhealing, ook omdat je stem je eigen blauwdruk bevat). Verder is er een bijzondere relatie met de getallen 3,6 en 9. Als je (naar Pythagoras)de getallen optelt kom je bij 432 Hertz op 9 uit (4 + 3 +2=9). Ook die relatie met de originele Solfege (de oorspronkelijke…Do, Re, Mi zullen we maar zeggen) bespreek ik daar uitgebreid, allemaal frequenties die oorspronkelijk opgeteld op 3, 6 en 9 uitkomen!

 24. Hi John,
  Je boek heb ik (nog) niet gelezen, maar ik zie nu hier e.e.a. en ben heel enthousiast! Ik ben een korte kinderfilm (pilot)aan het voorbereiden. N.a.v. het zien van de effecten van film en tv op mijzelf en mijn kinderen is en ben ik aan het zoeken naar een andere vorm. Zowel inhoudelijk en naar ik nu begrijp zou ik dus ook technisch wellicht iets anders kunnen doen.Is soundhealing in een film mogelijk denk je? Heeft dat dan te maken met het soort geluid/muziek die je kiest of gaat het dan om de frequentie waarin je het uitzend?

 25. @Droppie,

  thanks voor de uitleg, het klinkt heel logisch ja dat je een persoonsgebonden hoofdfrequentie hebt….

  Dit leidt voor mij weer tot de volgende vraag…als dit nou je eigen vastgestelde blauwdruk is…dan kun je dus eigenlijk het beste de hele dag naar je eigen gezongen liedjes luisteren? Of gewoon de hele dag een beetje neuriën.

  MAAR…stél dat je gegroeid bent en
  jezelf wat meer ontwikkeld hebt….is je frequentie dan niet gewijzigd..meer verhoogd.

  Als dit al allemaal in je boek staat John, dan moet ik toch eens overwegen om het te lezen 😉

  In ieder geval bedankt voor alle uitleg tot nu toe

 26. @ Selene, hij is binnenkort in Nederland!

  @ iedereen: hier ook nog maar even geplaatst vanwege ‘zilver’ discussie elders op deze site:

  “Van vloeibare intelligentie naar digitale intelligentie. Zie mijn artikel ‘De blauwdruk van..’hier op de site en mijn boek Blauwdruk voor meer achtergronden, maar even dit over colloïdaal zilver: Inmiddels is inderdaad bekend dat colloïdaal zilver in een beker water plaatsen die bacteriën bevat, de bacteriën doodt! Daarmee is nog niet alles gezegd uiteraard. Maar nog wezenlijker vind ik dit belangrijke feit (weg dure medicijnen, pillen en spuiten!!!:

  De non-lokale en bio-energetische blauwdruk van dit zilver kan ook gebruikt worden met hetzelfde effect… Zie onderzoek van William Tiller,Iona Miller, de rus Gariaev, Becker, Bearden, Oschmann, etc. Hier komt het: als je hetzelfde colloidale zilver gebruikt en deze in een dichtbijzinde buis plaats die gas kan ontladen (gas discharge tube), kun je elektromagnetische emissies van deze buis richten op de beker. En wat gebeurt er? Hetzelfde resultaat, de STRALING (ja licht, elektromagnetisme en de blauwdruk van de informatieoverdracht van de werkzame stof dus weer…) geladen met de informatie van het colloïdaal zilver doet precies hetzelfde: het doodt de bacteriën! Begrijpt u nu waarom ik spreek over de biochemische leugen (of halve waarheid)? Denk eens na wat dit betekent voor vaccinaties, pillen, spuiten, medicijnen, en kosteneffectiviteit mbt geneeskunde en gezondheidszorg. Dit noemen de russen ‘energetics’, de blauwdruk van bio-energetisch informatie overdragen (elektromagnetische homeopathie zonder de stof zelf fysiek in contact te laten komen met een lichaam, non-lokaliteit dus!)

  Dit voorbeeld wordt nog leuker als je realiseert dat er ook gekeken kan worden naar de specifieke FREQUENTIE emissies (uitstraling) van hetzelfde zilver goedje. Wanneer je deze optische elektromagnetische emissies benadert en deze via een elektromagnetische straal gebruikt (zonder zilver dus!), dan…
  gebeurt precies hetzelfde…het doodt de bacteriën!!! Over ware gezondheidszorg en te hoge ziektenkosten premies gesproken. Dit is (in combinatie met intentie en bewustzijn, etc) de ‘nieuwe’ heling die wereldwijd dient te worden toegepast, maar vanwege patenten (en geen patiënten!) systematisch wordt onderdrukt. Maar de techniek bestaat, de studies zijn er en dit bestaat al, vergis u niet.” gr John consemulder

 27. @ iedereen; voor degene die eventueel overweegt mijn boek aan te schaffen; dit kan via mij direct. je mag het wat mij betreft zelfs terugsturen als het niet zou bevallen (en ik stuur dan zelfs ook je centjes terug uiteraard, geldt ook voor de cds!) ;-)info@john-consemulder.com voor nieuwsbrief en/of bestelling

 28. Het zijn niet de medicijnen, hechtingen,vaccinaties, homeopathische middelen, kruiden etc die genezing teweegbrengen.
  Dit zijn slechts middelen ter ondersteuning. Het is het Zelfgenezende mechanisme in ons dat tot genezing leidt. De hechtingen houden slechts de wond bijeen, het is het wonder van Zelfgenezing dat de wond laat helen.
  Het is ons eigen bewustzijn dat het lichaam creeert, controleert en wordt.Iedere cel en vezel van ons lichaam wordt doordrongen van ons bewustzijn.Het bewustzijn van onszelf heeft het vermogen ons lichaam te herscheppen naar zijn oorsporonkelijke staat, naar het oorspronkelijke dat licht opgeslagen in ons bewustzijn.

 29. Ik heb het hier al vaker geroepen. Bestel en lees ook het boek ‘De meesters van het Verre Oosten’ van Spalding. Een boek van 80 jaar oud en het staat er allemaal precies zo in. Ook over tele-portatie en verjonging.
  Het stuk dat hier op WantToKnow staat over het leven van lucht/prana, komt er ook in voor.

  We zijn goed op weg..

 30. @ Richard, kijk dat deel ik nu volledig met je. Wat ik wel wil benadrukken is dat de Aether of nulpuntenergie ook een fundamenteel veld is wat verbonden is met bewustzijn , en dat deze zich uit in energetische velden gecreeerd door subatomische ‘deeltjes’. Dus ik zou je zin het ‘oorspronkelijke dat licht opgeslagen in ons bewustzijn’ willen aanvullen met ‘het oorspronkelijke licht dat is opgeslagen in ons bewustzijn’. Misschien leuk voor je om te volgen, bij het artikel over de zilver discussie ga ik zo in op wat bewijs over die energetische blauwdruk die zo verbonden is met bewustzijn en de werkelijke werkelijkheid. Homeopathie, aether en ware heling komen daar aan bod zo. Voor een ieder zeer interessant, met bewijzen, studies en namen die je op kunt zoeken (de meeste beschrijf ik uitgebreider in mijn boek blauwdruk. Dank je wel Richard!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.