Advertentie

Over de ‘neutraliteit’ van het nieuws..


Kun je je voorstellen, dat het bij nieuwsvoorziening niet gaat om wat je WEL te zien krijgt, maar meer om wat je NIET te zien krijgt..?? Denk er eens over na..! Het NIET-INFORMEREN van mensen over essentiële zaken is het geheimhouden van deze zaken. Of dit nu bewust of onbewust gebeurd, dat is om het even; de essentie is dat mensen geen toegang krijgen tot nieuws/informatie.

Dát het wel degelijk gebeurt, het BEWUST niet informeren van mensen, van burgers in een staat bijvoorbeeld, is ook duidelijk. We hoeven maar naar de handelingen te kijken van de propaganda-minister van de NAZI’s, Joseph Goebbels, om te zien hoe rigoreus en duivels diens werk met betrekking tot informatievoorziening was. Niet alleen liet hij essentiële informatie weg, maar bewerkte ook nog eens, in volle omvang, het ‘nieuws’ wat mensen wel te zien en horen kregen.

* * * * * * *

Wie bepalen het nieuws in Nederland; wie bepaalt wat jij dagelijks als ‘nieuws’ bekijkt op TV, beluisterd via radio?  De onafhankelijke media in Nederland zijn nagenoeg ter ziele. Steeds meer mediabedrijven zijn in steeds minder handen. Op een enkele uitzondering als ‘De Groene Amsterdammer’ na, zijn de media in de loop der tijd overgenomen door almaar grotere corporaties die op hun beurt bijna allemaal in bezit zijn van slechts enkele machtige families.

Vaak betreft het families met invloedrijke connecties en een dubieus verleden. De media vertegenwoordigen de belangen van de internationale corporaties, volgens de wereldberoemde onderzoeksjournalist John Pilger ‘de nieuwe heersers van de wereld.’1

Kijk naar zijn verhaal hier:

Multinationals welke, sinds hun ontstaan in Nederland, winst en het tevreden stemmen van de aandeelhouders als enige drijfveer hebben.2

Wie bepalen het nieuws in Nederland?

met toestemming overgenomen van
Anarchiel, 2010 (website hier)

(voor voetnoten, zie nummering onderaan het artikel)

Waarheidsvinding en het juist informeren van het publiek zijn ondergeschikt voor deze multi-nationals. Bij hen geen andere dan de officieel geaccepteerde kijk op de terreuraanslagen van 11 september 2001. Bij hen geen twijfel over de missies voor ‘vrijheid’ en ‘vrede’ van de Verenigde Staten in Irak en Afghanistan. Bij hen geen kritische vragen over de vrijheidsberovende maatregelen ‘tegen terreur.’

Veelal blijken de media propaganda- en manipulatiekanalen van overheden die met de corporaties en banken al sinds de trias VOC – Wisselbank – Staten Generaal uit de zeventiende eeuw en ver daarvoor een onlosmakelijke eenheid vormen.3 Duidelijk komt de verstrengeling met de overheid naar voren in de Tweede Wereldoorlog als veel media hun ware gezicht tonen en wie ze werkelijk dienen: niet het volk maar de overheerser. In Nederland is er slechts een handjevol mensen dat het nieuws bepaalt. Wie zijn zij?

Het wereldnieuws verstrekt door een familie loyaal aan de banken, de kroon en de vrijmetselarij

Het nieuws uit de wereld bereikt het Algemeen Nederlands Persbureau via internationale persbureaus. Het belangrijkste en grootste ter wereld is het financieel georiënteerde Reuters, opgericht in 1851 door de naar Groot-Brittannië gevluchte en door koningin Victoria tot de adelstand verheven Israel Beer Josaphat (Paul) Reuter.4

Voor de stichting van dit persbureau werkt Israel in de bank van zijn oom.5 In 2008 fuseert de Reuters Group met de Canadese Thomson Corporation, op het moment van fusie een van ’s werelds belangrijkste mediagiganten met kranten als het prestigieuze The Times (1967, nu bezit v. R. Murdoch) en eigendom van de familie Thomson. De Thomson familie is de rijkste van Canada en staat op de 31ste plaats in Forbes Magazine van 2007. David Thomson, derde baron Thomson of Fleet, bekleedt thans het voorzitterschap van het nieuwe bedrijf Thomson-Reuters.

Net als de familie Reuter destijds, zijn de Thomsons in 1964 door de Britse monarch tot de adelstand verheven: de wijze waarop de Kroon appelleert aan het statusgevoel en de ijdelheid van invloedrijke personen en zo hun loyaliteit koopt. De Grand Lodge van British Colombia refereert aan deze verheffing en ook aan het feit dat de oprichter van dit media-imperium is toegetreden tot de hogere gelederen van de vrijmetselarij – dé manier om macht en invloed te vergroten – en gerekend wordt tot een van zijn beroemdste representanten. 6

Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de overname van Reuters zelfs marktleider op dit gebied.7 Thomson’s Financial’s standaard competitie tabellen (Thomson Financial’s Standard Leage Tables) geven overzichten met uitstaande schulden bij ‘investeringsbanken’ als Citygroup, Goldman Sachs en JP Morgan.8
Volgens Wikipedia leidt de Rothschild familie deze sectie van (Reuters-)Thomson: ‘De Rothschilds hebben de leiding op zich genomen van Thomson’s Financial’s competitie tabellen in investeringsbankieren, fusie- en overname deals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.9

Kent Cooper, directeur van de Associated Press waar hij 41 jaar werkte, schrijft in zijn autobiografie ‘Barriers Down’ (1942) hoe de Rothschild familie een aandeel heeft gekocht in de belangrijkste persagentschappen, waaronder Reuters. Op pagina 7 doet hij verslag van een twintig jaar durend gevecht om het recht van Amerikanen op de waarheid over het wereldnieuws en wie het bepalen. (HIER)

‘Adolfs Nieuwe Papegaai’ nu in handen van royalistische nazaten nazi-collaborateur..

Op haar beurt krijgt het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) het wereldnieuws binnen via de internationale persbureaus, waarvan het ‘onafhankelijke’ Reuters met zijn ‘ready-to-publish’ nieuws in twintig talen de voornaamste is. En inderdaad neemt het ANP de berichten in de regel zondermeer over. Op 28 juli 2004 bericht de NRC dat Reuters en het ANP een alliantie gaan sluiten.10

Het ANP is het Nederlandse persbureau dat nagenoeg alle media hier te lande van nieuws voorziet: omroepen, kranten, tijdschriften, websites, instellingen en overheden in binnen en buitenland. Op hun beurt reproduceren deze media, inclusief de ‘kwaliteitskranten’, dit nieuws zonder vragen. Het ANP, zo is Nederlanders altijd ingeprent, staat immers voor objectiviteit en betrouwbaarheid. In de oorlog werkt het ANP echter vlijtig samen met het nazi-regime en staat het bekend als ‘Adolfs Nieuwe Papegaai.’ Een getuige uit die tijd merkt op:

‘Ieder had wat een hekel aan die [ANP]journaals omdat ze net als de kranten een propaganda maken welke ons kermisachtig aandoet.’11

Sinds begin 2004 is het ANP niet langer een stichting maar een Naamloze Vennootschap, voor het leeuwendeel eigendom van investeringsmaatschappij NPM Capital (Nederlandse Participatie Maatschappij), onderdeel van de SHV holding. De Steenkool en Handels Vereniging is het grootste familiebedrijf in Nederland en in bezit van de familie Fentener van Vlissingen, een der machtigste en rijkste geslachten in Nederland. Het ANP is daarmee dus een privé-onderneming.12

De godfather van de familie, Frits Fentener van Vlissingen, heeft het familiefortuin vergaard in de jaren vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog door uitgebreid met de nazi’s te collaboreren. Van 1937 tot 1945 bepleitte hij samenwerking met nazi-Duitsland als leider van het Deutsch-Niederländische Gesellschaft.
Frits ontvangt drie onderscheidingen voor zijn verdiensten: voor zijn nazi-collaboratie twee van de Führer, waaronder het Kruis van Verdienste van de orde van de Duitse Adelaar13 en een ridderschap in de Orde van de Nederlandsche Leeuw van Hare Majesteit.14 Net als bij Israel Reuter en Roy Thompson heeft de Kroon zichzelf zo weer van een loyale discipel verzekerd. Over de collaboratie van de familie met representanten van nazi-Duitsland schrijft Arie van der Zwan in 2006 een boek getiteld ‘Hij overwon iedereen op een vrouw na.’15

“‘Benno’ zur Lippe, wiens lidmaatschap van de nazi-partij NSDAP de regering in de doofpot probeerde te houden door valsheid in geschrifte”

Volgens ondermeer Marco Venema van Ravage behoren de protestantse Fenteners tot de intimi van de Oranjes, gelijk grootvader al trouw bevriend was met voormalig SS-er en IG Farben medewerker – ‘Benno’ zur Lippe, wiens lidmaatschap van de nazi-partij NSDAP de regering in de doofpot probeerde te houden door valsheid in geschrifte (Volkskrant 06-12-95). 16

Fentener zou zich in 1940 aan de nazi-top hebben aangeboden als stadhouder van Nederland – net als Bernhard – onderhield eveneens nauwe contacten met IG Farben, producent van Zyklon B en hielp de prins bij het arrangeren van de vlucht per KLM van tientallen nazi’s naar Argentinië, aldus Edwin de Roy van Zuydewijn.

Geen verkeerd woord bij het ANP over het koningshuis, Shell of de Gasunie: Dr. Edwin de Roy van Zuydewijn beschuldigt het persbureau in een zeer lezenswaardige brief van promotie van regeringsstandpunten en het moedwillig vervormen van het nieuws ten faveure van het koningshuis en corporatieve belangen. Als nieuwsverspreider dient het ANP ook nog een ander doel, aldus De Roy, ondermeer refererend aan de demonisering van Pim Fortuyn:

‘Het aan de schandpaal nagelen van diegenen die de leugens die ons regeren trachten te openbaren.’17

De publieke omroep: gretig graaien naar uw belastinggeld met de zegen van de HEERE

Het ANP voorziet ondermeer de publieke omroep en de NOS van nieuws en bepaalt ook daar mede de kleur. Zeer onlangs op 6 mei dit jaar bracht Geen Stijl de NOS in opspraak toen deze het applaus voor koningin Beatrix bij de nationale dodenherdenking met 22 seconden had verlengd.18

Tijdens de doop van prinses Ariane op 20 oktober 2007, roept de menigte Maxima toe ‘Zorreguièta moordenaar’ voor zijn aandeel in het fascistische Videla-schrikbewind waaronder meer dan dertigduizend burgers verdwijnen, velen in zee vanuit vliegtuigen met opengesneden magen voor de haaien.19

In de NOS-rapportage, ook uitgezonden door RTL, heeft de Nederlandse Omroep Stichting alle onverkwikkelijke tegengeluiden weggefilterd.20 En zo zijn er legio voorbeelden van manipulatie te noemen.

De kritiekloze houding naar Amerika, het koningshuis, religie, Israël, het bedrijfsleven en de politiek; kortom de gevestigde orde, is in goede handen bij de machtigste man van de Nederlandse Publieke Omroep: NPO-bestuurder en hoofd ‘corporate communications’ Henk Hagoort.

Zoals altijd een strategische en machtsbestendigende pion op de juiste post. Opgegroeid in een Veluws orthodox christelijk milieu, lid van de ‘zwarte kousen’ Gereformeerde Bond, voormalig docent aan fundamentalistische creationismebolwerken als de Evangelische Hogeschool en reformatorische Hogeschool De Driestar – waar homoseksuelen Untermenschen zijn, moslims afgodendienaars en vrouwen ondergeschikt – alsmede als ouddirecteur van de Evangelische Omroep, is hij een man naar het hart van kabinet Balkenende.

Hagoort is daarentegen met zijn macht en opvattingen wel een serieuze bedreiging voor de (seculiere) (pers-)vrijheid.21

‘Whoever controls the media, controls the mind.’ Jim Morrison

Ook in andere opzichten wordt het algemene publiek niet gediend. In plaats van inhoudelijke programma’s die een tegenwicht bieden aan de quizzen en soaps van de commerciële omroepen maar waar geen geld voor zou zijn, gaat uw belastinggeld op aan buitensporige zelfverrijking. Net als bij de commerciëlen zijn niet waarheidsvinding en eerlijke informatie de drijfveer maar harde pecunia: er is sprake van een verziekte graaicultuur.22

Televisiemaker Rik Felderhof zegt ‘niets te verwachten’ van de voorgestelde beloningscode en doet een boekje open over de exorbitante salarissen van presentatoren bij de publieke omroep van soms  € 800.000 per jaar naast de inkomsten uit hun privé-bedrijven (klik hier voor een overzicht van deze privé-bedrijven).

‘Ik heb verteld wat veel mensen in Hilversum weten, maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag worden’

Volgens Hangoort heeft ‘Felderhof blijkbaar niets begrepen van de maatschappelijke discussie’ en over Felderhofs opsomming van de vele mogelijkheden tot belastingontduiking zegt hij: ‘het stoort mij zeer, die bijna arrogante toon waarop hij de ontsnappingsroutes noemt.’
Op Hangoorts beschuldiging van arrogantie reageert ‘klokkenluider’ Rik: ‘Ik heb verteld wat veel mensen in Hilversum weten, maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag worden’, doelend op de democratische noodzaak voor de Nederlandse Publieke Omroep om transparant te zijn over de besteding van uw belastinggeld.23

Eigenaar RTL: ooit Hitler’s spreekbuis en uitbater van joodse slaven maar thans zionist,,
Voor berichten over ‘s werelds langste taart te Mexico’, de begrafenis van André Hazes, nipplegate of baby-bungelend-uit-raam van Michael Jackson, schakelt u over naar RTL, waar het werkelijk belangrijke wereldnieuws wordt besproken. RTL 4, 5, 6, 7, 8, 24 en radio 538 behoren tot de RTL-Group, eigendom van de Duitse mediacorporatie Bertelsmann en op zijn beurt privé-bezit van de familie Mohn, de aangetrouwde tak van het schatrijke uitgeversgeslacht Bertelsmann.

Bertelsmann bezit tevens Random House, de grootste uitgever van de Verenigde Staten en Sony, eveneens actief in de mediawereld, en vormt samen met dit laatste bedrijf twee van de tien grootste mediagiganten ter wereld en de grootste van Europa.24

Om de mentaliteit en sfeer van deze private corporatie te proeven moeten we ook hier een blik werpen op de achtergronden. Op 2 oktober 2002 bericht de BBC dat Bertelsmann eindelijk de leugens over zijn nazi-verleden toegeeft.25  Het bedrijf maakt net als Philips en Fentener van Vlissingen in de oorlog zijn grootste winsten met, ondermeer, het drukken van antisemitische (jeugd)literatuur als ‘Het Kerstboek van de Hitlerjeugd’ en nazi-overheidspropaganda.

Bertelsmann’s  bedrijf heeft direct overleg met Hitlers propagandaministerie en is, als het ANP, de spreekbuis van de nazi-autoriteiten. Bertelsmann maakt, gelijk Philips in Nederland, voor zijn productie uitgebreid gebruik van joodse slavenarbeid.26 SS-er Heinrich Mohn staat in de Tweede Wereldoorlog aan het hoofd. Ook zijn zoon en opvolger Reinhard was lid van de SS.

Het mega-concern Bertelsmann, met haar vertakkingen.

Reinhard en zijn familie behoren, aldus Forbes Magazine tot de 147 rijksten der aarde. Politiek, media en het corporate bedrijfsleven zijn als vanouds innig verstrengeld: Reinhard en Liz Mohn zijn, volgens Politik Global, in de media de hoofdsupporters van Angela Merkel en trouwe bezoekers van de Bilderbergconferenties.27 Tevens is Reinhard (ere)lid van de Club van Rome 28 en – ondanks zijn verleden – samen met zijn vrouw eveneens van de ‘Jerusalem Foundation Germany.’29 Inmiddels staat dochterlief Brigitte aan het hoofd van het familie-imperium.

Eigenaren Veronica, Net5, SBS6 gelieerd aan Bilderberg en Council of Foreign Relations
Net5, Veronica en SBS6 vallen onder het eveneens Duitse ProSiebenSat.1 Media.AG, na de RTL-Group de tweede mediagigant van Europa. ProSieben is voor het grootste deel in handen van private equity corporaties Permira/KKR: Kohlberg Kravis en Roberts. Henry Kravis, is samen met zijn neef George Roberts, een van de oprichters van KKR. Hij is tevens lid van het Council of Foreign Relations, zit in commissariaten van het Mount Sinaï Hospital en de Rockefeller Universiteit.30

Daarnaast bezoekt hij de Bilderberg conferenties en stond voor 2009 weer op de gastenlijst (tezamen met een grote delegatie Nederlanders te weten: Koningin Beatrix, Jaap de Hoop Scheffer, Ernst Hirsch Ballin, Neelie Kroes, Nout Wellink, Hans Weijers van Akzo-Nobel, Victor Halberstadt van de Rijksuniversiteit Leiden en Jeroen van Der Veer namens de Shell).31

Onder de titel ‘Take Back the Economy’ vinden er in de zomer van 2008 in een groot aantal steden protesten plaats tegen KKR omdat corporate opkopers als deze de kredietcrisis mede zouden hebben veroorzaakt teneinde goedkoop bedrijven te kunnen verwerven. (In de VS is de financiële crisis dan ongeveer een jaar oud. Bekijk deze veelzeggende videoclip).32

De machtige Berlusconi van de Lage Landen met familiefortuin uit plantagearbeid.
De Nederlandse kranten hebben vrijwel allemaal geruime tijd geleden hun onafhankelijkheid en eigen identiteit verloren. De zichzelf ‘kwaliteitskranten’ noemende dagbladen Algemeen Dagblad, Trouw, NRC, Volkskrant en het Parool zijn in handen van één schatrijke Belgische familie (Vrij Nederland 15-05-09).

Berlusconi, een uiterst pedant mannetje, dat via witte-boorden-criminaliteit zijn miljarden nieuws-imperium bij elkaar veegde.

De huidige representant van het van oorsprong Brabantse geslacht Van Thillo en bestuurder van De Persgroep corporatie, staat bekend als de ‘Berlusconi van de Lage Landen’, hoewel de door hem opgekochte ‘kwaliteitskranten’ zich tegenwoordig haasten om deze bijnaam en zijn reputatie van geldbelustheid en saneringsdrift te ontkrachten.

Christian van Thillo die in het verleden bestuurder was bij bovengenoemde Bertelsmann, verkreeg zijn alias omdat hij het grootste deel van de kranten, tijdschriften en televisiezenders (w.o. VMM) in België bezit. Daarnaast is hij evenals Berlusconi zeer katholiek, ijdel, macho en houdt van snelle auto’s.33

Behalve de baas van Belgische en Nederlandse media is hij – komend uit een bankiersfamilie – tot voor kort lid van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, daarnaast gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Media Maatschappij, de Antwerpse Televisiemaatschappij, Mediafin en investeringsmaatschappij Carlton Capital Partners. Hoezo belangenverstrengeling?

De zeer katholieke en nationalistische familie Van Thillo maakt haar fortuin met de aankoop in de jaren dertig van een aantal rubber-, koffie- en palmolieplantages in de naar het voorbeeld van Nederlands Indië vormgegeven kolonie Belgisch Congo (1908-1960).34 E.D. Morel publiceert al in 1907 zijn aanklacht tegen de erbarmelijke omstandigheden op de rubberplantages in Belgisch Congo, ‘Red Rubber: The story of the rubber slave trade’ (klik hier voor de boektekst). De Belgische koning pleegde er op grote schaal genocide.35

Na Leopold II ging deze terreur van dwangarbeid, marteling, verminking, moord en concentratiekampen voort.36 In teksten van na 1945 beschrijven ooggetuigen de Belgische koloniale heersers, waaronder plantagebezitters, in termen als ‘wreed, onmenselijk, verdorven’ waarbij ‘winstbejag al vanaf het prilste begin het allerbelangrijkste [was]’ en behept met ‘nazi sympathie die volgens [Nasilowski, arts in Congo] door vele Vlamingen in de kolonie gekoesterd werd.’37

Frans Buelens beschrijft in ‘Congo 1885-1960, een financieel economische geschiedenis’ hoe de belangrijkste koloniale figuren als Van Thillo, Alard, Jadot, Lippens en Gugenheim met elkaar verbonden zijn en een internationale ‘high society’ creëren waarin verkondigd wordt dat koloniale exploitatie dient tot eer en glorie van het moederland. De betrokken bedrijven ‘behaalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld gerekend moeten worden.’38

De transformatie van het medialandschap tot melkkoe voor de aandeelhouders
De bedrijfsvoering van Van Thillo is exemplarisch voor de gehele sector mondiaal. Net als de plantages in Congo is het enige oogmerk hier: corporate winst voor de aandeelhouders. Waarheidsvinding en eerlijke informering van het publiek zijn volledig ondergeschikt. De opgekochte kranten van soms zeer diverse signatuur worden ‘geharmoniseerd’, wat inhoudt dat ze net als de politieke partijen allemaal dezelfde middentoon krijgen.

Deze inhoudelijke monochromie bereikt Van Thillo door de werknemers die al te zeer een bepaalde kleur vertonen te ontslaan. Pol Deltour, secretaris generaal van de journalistenvakbond, kent de verhalen over Van Thillo’s liefde voor kranten:
‘Die is er als het goed gaat. Maar anders is die liefde snel verdwenen. De krant als cultureel erfgoed, als een belangrijk instituut voor de democratie, dat doet hem niets. Arbeidsvoorwaarden en journalisten: interesseert hem niet. Het komt altijd terug op de cijfers en de waarde voor de aandeelhouders, wat dan zijn familie is. Dat maakt het ook weer cynisch.’(Volkskrant 27-01-09)

Oudjournalist bij De Morgen, John Vandaele zegt er het volgende over:

‘Wat er nu gebeurt met deze ontslagen is meer van hetzelfde. Opnieuw wordt de krant inhoudelijk bijgestuurd door het personeelsbeleid. […] Na verluidt werden ook vooral mensen ontslagen die zich tijdens de onderhandelingen met de eigenaar opwierpen als woordvoerders en leiders namens het personeel. […] …de kritische krant die De Morgen ooit was, dan spreek je toch over een verschil van dag en nacht. Daarmee is de transformatie van het Vlaamse medialandschap al heel ver gevorderd. […] Niemand heeft daarin zo’n grote rol gespeeld als Christian van Thillo. Hij introduceerde de echt commerciële krant”. 39

Het merendeel van de regionale dagbladen in Nederland valt onder de Mecom-corporatie, een investerings corporatie uit Londen, Europa’s grootste uitgever van regionale bladen en eigendom van David Montgomery, net als Van Thillo bekendstaand als een harde, genadeloze saneerder.42

Telegraaf bliksemafleider voor de overheid en specialist in zondebokken in oorlogs- en vredestijd.. Naast de Persgroep bestaat er in Nederland nog de internationaal opererende Telegraaf Media Groep, waar ondermeer Neerlands grootste dagblad De Telegraaf en een groot aantal tijdschriften onder vallen.

De Telegraaf (Media Groep) is een uiterst overheids-toegankelijk mediabedrijf, en lijkt daarmee ‘de stem van de heersende klasse’..

De TMG is voor meer dan 30% in handen van de familie Van Puijenbroek, een katholiek geslacht van textielbaronnen dat naast familie Fentener van Vlissingen nog een klein aandeel van 28,4% procent in het ANP zou hebben.

In de oorlog zijn zij navolgers van het door collaborateur en naoorlogs christenpremier Jan de Quay verdedigde rechts-autoritaire corporatisme. In de jaren dertig ondersteunt Van Puijenbroek de Corporatieve Concentratie – een voorloper van het Zwart Front – en andere rechts-autoritaire groeperingen.

Het Zwart Front werd opgericht door een priester in opleiding en was een fel antisemitische, fascistische organisatie. Ook Prins Bernhard zou de familie frequenteren.40

De Telegraaf had lang een verschijningsverbod nadat de krant zich in de oorlog met de nazi’s had gecompromitteerd. De uitgever fungeerde als spreekbuis van de bezetter en drukte onder andere nazi-bladen als de Deutsche Zeitung den Niederlanden.41 Net als nu is de Telegraaf in die tijd al de bliksemafleider voor de overheid van de echte problemen en specialist in zondebokken. De Telegraaf van 17 mei 1942 schrijft:

 

‘Ieder die niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet, dat de Joden Duitschlands vijanden zijn en dat de achtergrond van den oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het jodendom is.
Duitschland heeft uit een instinctmatige behoefte aan reinheid van levenshouding van het eigen volk den joden het veelal op slinksche wegen [=wijzen] verkregen burgerrecht weer ontnomen en hen teruggebracht tot het uitgangspunt, voordat zij over Europa uitzwierven’

(Volkskrant 15-04-06).

De legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de machthebbers
Het opkopen en privatiseren van mediabedrijven door grotere internationale corporaties is sinds de tachtiger jaren onder druk van de Wereld Bank en het IMF begonnen en gaat nog steeds door. De kleintjes zijn schatplichtig aan de grote.

Wereldwijd zijn er ongeveer vijf tot tien mediacorporaties die de toon zetten. De vijf grootste corporaties zijn Bertelsmann (Sony is onderdeel), Time Warner, Disney, Viacom en Rupert Murdoch’s News Corporation.
Zij vormen een mondiaal commercieel mediasysteem gedomineerd door een klein aantal ultramachtige families dat zich beijvert om de vrije markt en commerciële waarden te verbreiden.

Prof. Robert McCesney, oprichter van Free Press, geeft op 26 februari 2009 een lezing getiteld ‘De strijd op leven of dood voor journalistiek en zelfbeschikking.’ Hij stelt dat de crisis in de nieuwsvoorziening hand in hand gaat met de huidige economische depressie. De reorganisaties, fusies en saneringen, het ontslag en de afname van met name kritische dagblad-, televisie- en radiojournalisten en het repeteren van geijkte opvattingen door de overblijvers, leidt tot een sfeer waarin corrupte politici en bestuurders als enige profiteurs floreren in het schemerlicht: een sfeer die de journalistieke autonomie en integriteit ondermijnt. Vergaande mediabesluiten nemen zij achter gesloten deuren.

Deze crisis heeft zijn wortels in de periode voor de vlucht van het internet en voor de huidige depressie. Het kapitalisme dicteert al sinds de tachtiger jaren de journalistiek. De kakofonie aan visies en opvattingen uit de zestiger en zeventiger jaren is verdwenen.

De belangrijkste tekortkoming van de journalistiek al sinds haar ontstaan, aldus McCesney, is het blindelings steunen en vertrouwen op ‘officiële’ bronnen – de machthebbers – als de basis voor een nieuwsitem: ‘de legitimiteit van nieuws wordt gedefinieerd door de autoriteiten.’ Als een journalist hun officiële uitleg van de terreuraanslagen ter discussie stelt is hij ‘niet professioneel’ omdat hij zijn privé-ideologie op zou dringen.

Er is niets mis met duidelijk kleurkeuzes van kranten: politiek, religieus of anderszins. Er is alles mis met de nivellering in de huidige media volgens opgelegde politiek correcte denkbeelden zonder alternatieven. Een vrije pers is een publiek goed en voorwaarde voor een vrije samenleving. 43

Who controls your mind?

McCesney schrijft dat in de huidige samenleving journalistieke vrijheid en waarden die indruisen tegen de corporate belangen daarentegen worden onderdrukt. Het is ‘een ramp voor alles, behalve de meest oppervlakkige opvatting van democratie’ – een corporatocratie waarvan de vertegenwoordigers het eens zullen zijn met het motto van founding father John Jay: ‘Those who own the world, ought to govern it.’44

* * * * * * *

X

Update 15-12-09: Voor de eigenaar van 80% van de Nederlandse tijdschriften & internetkranten als NU.nl zie: Eigenaar NUjij: Bilderberger, trilaterist en CIA-agent

Update 23-12-09: NRC-Handelblad -> C&A-Handelsblad. De verliesgevende NRC is inmiddels door VanThillo verkocht aan de investeringscoproratie Egeria, eigendom van de schatrijke Nederlands-Duitse familie Brenninkmeijer.

1 Zie John Pilger’s documentaire ‘The New Rulers of The World.’

2 Voor het ontstaan van de eerste mondiale corporaties en een beschrijving van hun ‘psychopathische persoonlijkheid’, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.’

3 Voor een beschrijving van de wisselwerking tussen staat, corporatie en bank vanaf de 17e eeuw, zie anarchiel.com ‘Nederland: wieg van corporatie en wereldbank.

4 Bron: wikipedia engels, 21 juli 2009.

5 ‘Paul Reuter’, Encyclopedia Brittanica student edition.

6 Grand Lodge of British Colombia, famous freemasons, www.freemasonry.bcy.ca

7 ‘Thomson wordt met overname Reuters marktleider’, MDweekly/ Financiële Dagblad 16-05-07.

8 Fact-archive.com, Thomson Financial League Tables.

9 The Rothchild Family, Wikipedia, Eng., geraadpleegd 21-07-09: ‘The Rothchilds have led the Thomson Financial League Tables in Investment Banking Merger and Aquisition deals in the UK, France and Italy.’

10ANP en Reuters sluiten alliantie’, NRC, 28-07-04, Zie ook Volkskrant van 29 juli.

11 Blz. 33, Bart van der Boom, ‘We leven nog. De stemming in bezet Nederland.’

12 ANP grotendeels eigendom van Fentener van Vlissingen. Zie verschillende bronnen: Volkskrant 26-11-03; Mediafacts.nl 25-11-03, ‘NPM Capital neemt belang in ANP’; Zeer lezenswaardige (!) brief v. Dr. Edwin de Roy van Zuydewijn, door hetzelfde ANP zwart gemaakt (zozeg.nl).

13Fentener van Vlissingen’ Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

14 Nederlandsch Economisch-Hstorisch Archief, Frederik Hendrik Fentener van Vlissingen

15 NRC, ‘Een heerser op vele fronten,’ 24-11-06.

16 Verleden Bernhard: Zie anarchiel.com, ‘Het Koningshuis’; ‘Prins Bernhard’, Marco Venema, Ravage. 212/Kleintje Muurkrant; ‘Regering poogde prins Berhard van nazi-lijst te laten schrappen’, Volkskrant 06-12-95; Ton Biesemaat, ‘Wilhemlmus als SS-lied.’  Zie voor achtergronden van Frist Fentener anarchiel.com‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf’ deel V.

17 zozeg.nl, brief van Edwin de Roy van Zuydewijn over de achtergrond van het ANP.

18 ‘NOS trakteert Beatrix op extra lang applaus’, Geen Stijl, 06-05-09.

19 Voor de rol van Zorreguièta als minister van een schrikbewind en de houding van het koningshuis, zie anarchiel.com ‘Het koningshuis.’ Zie ook The Telegraph, ‘Dutch prince’s romance is now in doubt’, 28-01-01

20 GeenKroning.nl, demonstratie 20 oktober.

21 Bert Brussen, ‘De kruistocht van aankomend NPO-voorzitter Henk Hangoort’, 31-01-08, bbrussen.nl. Zie ook wikipedia: Henk Hangoort.

22 marketingtribune.nl, Jaap Barteldts, ‘De verziekte graaicultuur van de NPO’, 16-06-09.

23 NRC 19-07-09, ‘Publieke omroep bekritiseert Rik Felderhof’.

24 Thenation.com, ‘The Big Ten.’ Zie ook: Volkskrant 10-04-06, ‘Bertelsmann heeft plek in bijna elke huiskamer.’

25 BBC News, ‘Bertelsmann admits Nazi past’, 8 oktober 2002.

26 Voor de bedrijfsvoering van Philips (slavernij in Vught) en Fentener van Vlissingen in de oorlog & noten, zie anarchiel.com ‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf,’ deel V.

27 Politik-Global, Wochenmagazin fur Hintergrundinformationen zu Politik und Wirtschaft, 13-11-08 ‘Reinhard und Liz Mohn waren nicht nur medienseitig Hauptunterstützer der Merkel, sonder sind gleichseitig Dauer-Bilderberger.’

28 Clubofrome.org, Reinhard Bertelsmann.

29 Ledenlijst Jerusalem Foundation Germany (jerusalemfoundation.org).

30 www.cfr.org, Council of Foreign Relations: leadership & staff, Henry R. Kravis.

31 www.opednews.com, gastenlijst Bilderberg 2009/ Bilderberg Attendee List. Vergelijk de lijst van prisonplanet.com: Bilderberg 2009 Attendance List.

32 nieuwsuitamsterdam.nl, ‘Demonstation against private equity’, 5 juni 2008.

33 Welingelichtekringen.blogspot: ‘Liefhebbber van kranten en van winst’, 26-01-09.

34 Trends.be, ‘Famillie Van Thillo. Het rijk van Bill.’ Welingelichtekringen.blogspot: ‘Liefhebbber van kranten en van winst’, 26-01-09.

35 New York Times: ‘King Leopold’s Ghost: Genocide with Spin Control’, 01-09-98.

36 Indymedia.be 01-04-04, ‘Congo: ook na Leopold 2 ging de Belgische terreur voort.’ Jules Marchal ‘Dwangarbeid in Congo.’

37 Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren, DBNL.org, ‘Het beeld van Belgisch Congo in Poolse teksten na 1945.’ p.133/134.

38 www.pala.be, beschrijving Frans Buelens ‘Congo 1885-1960, een financieel economische geschiedenis.’

39 John Van Daele, ‘Van maatschappelijk project tot persgroepproduct’, 13-06-09.

40Ruilen en tuitelen’, De Groene Amsterdammer, 23-08-95. ‘De Zwartste krant van Nederland’, De Groene Amsterdammer 30-08-95.

41 Ned. Inst. voor Oortlogsdocumentatie, ww2archieven.nl, nr. 3350.

42 Publisr.nl, ‘David Montgomery: Regionale dagbladen in Nederland en Europa’ 11-06-09.

43 Prof. Robert McCesney, ‘The Life or Death Struggle for Journalism and Self-Government,’ 26-02-09, pdxjustice.org.

44‘Degenen die de wereld bezitten behoren haar te regeren.’ Robert McCesney, ‘The Global Media Giants’, www.fair.org

70 gedachten over “Over de ‘neutraliteit’ van het nieuws..

 1. Godzijdank wordt hier de (objectieve) waarheid verteld en Godzijdank is een (van de weinige) site(s) als wanttoknow.nl (=weetwatjegraagwiltweten.nl) het venster naar de werkelijkheid!
  Dank Guido! U hebt mij de schellen van de ogen als sneeuw voor de zon doen verdwijnen!

 2. Vandaag bij de Mac. een chocomel gedronken, met de Telegraaf. Bij de mac is de telegraaf gratis. Stond zowat geen nieuws in en die hele krant was oranje. Bizar, dat daar zo enorm veel ruimte aan te weiden is. Had het na drie tellen wel bekeken.

  1. Al die door liters bier (ver)suff(t)e Oranje Supporters weten helemaal niet Wie of Wat ze steunen met hun Mallotige domme krachten Energie!

   Ik vind die helemaal over de top Oranje Out Fits regelrecht beangstigend, Niets vrolijks of feestelijks of leuks of origineels aan, je ziet vaak de gezichten niet van de mensen en als ze van die standaard rare bekken trekken zie ik het meer als een Occult Donker Massa Ritueel…

   The House of Orange and the Bank of England
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/world_order/WorldCh01-2.htm

   Quote:

   “Like other enterprises with which the Rothschilds have been connected, the Bank of England has been a center of international intrigue and espionage since its founding in 1694. Although the Rothschilds did not become associated with the Bank until 1812, when Nathan Mayer Rothschild increased his fortune 6500 times by taking advantage of false rumors that somehow swept the London Stock Exchange, purporting that England had lost [to Napoleon] at Waterloo. The Bank of England originated in a revolution, when William III, Prince of Orange, drove King James II from the throne. Since the Bank of England Charter was granted by William in 1694, there has never been another revolt against the Crown. The royal family has been secure because the source of money, crucial to a revolution, has remained under control.”

  2. Heel misschien heel misschien kan eind van het jaar Sinterklaas bepalen of de apperls van oranje weer Nederland in gevoerd kan komen wegens tekortkoming in de winter maanden.

   Ik vermoed dat ook de spraakzaamheid die een tijdje geleden de oorzaak van gisteren was waar we onze neus oprichten moesten, 11 Juli 2010 zou de dag zijn van de totale zonsverduistering op het zuidelijk halfrond, tijdens deze wedstrijd speelde oranje zijn bal.

   Dus Johan Oldenkamp had wel degelijk tendele gelijk, alleen het was eerder tegen ons gekeerd dan aanvankelijk het in ons voordeel zou zijn.

   http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/een-aankomende-heftige-zonnewende/

   Eerder was deze discussie al gaande alleen zit wel in de verlegenheid nu om iets meer van Johan Oldenkamp hier over te horen, als dat zou kunnen, heel erg graag.

  3. Allereerst dank aan Jim Beame voor zijn onderzoek, en dank aan WTK voor het plaatsen van dit artikel (wat na bijna een jaar geleden voor het eerst gepubliceerd op Anarchiel.com nog steeds pijnlijk actueel is).

   Paul noemt mij naam hier (zelfs twee maal) in bovenstaande reactie. Ik ervaar dat alsof er op mijn deur wordt geklopt. Ik doe graag open, hoor (bij deze), maar weet niet goed wat te antwoorden.

   Ik voel dat er iets broeit (of zal het alleen het broeierige weer zijn?). Ik denk dat het belangrijk is dat we onze bewustzijnsenergieën in deze tijd bundelen. Daartoe wordt komende zaterdag de Bewuste Convergentie gehouden (meer info oa op Pateo.nl). Ik vermoed dat er de komende dagen iets groots gaat gebeuren, maar tegelijkertijd heb ik dat in het verleden wel vaker gedacht zonder dat het is uitgekomen. Ik neem mezelf wat dat betreft dus niet meer zo serieus. Wel weet ik dat het scheppingspatroon gebaat is bij een bewuste verbinding voorafgaand aan de negende scheppingsronde. Daarom hierbij de oproep om mee te doen. Kun of wil je niet fysiek aanwezig zijn, doe het dan op jouw eigen manier (maar wel graag komend weekeinde). Met dank alvast.

  4. @Johan Oldenkamp,
   ik vermoed dat er de komende dagen iets groots gaat gebeuren, maar tegelijkertijd heb ik dat in het verleden wel vaker gedacht zonder dat het is uitgekomen. Ik neem mezelf wat dat betreft dus niet meer zo serieus
   Gezonde instelling, en je bent zeker niet de enige die jouw voorspellingen niet zo serieus neemt.
   Wat ga je na 2012 doen als blijkt dat al je voorspellingen onzin zijn ?
   Penn & Teller over de 2012-Hoax: (deel 1/3)
   http://www.youtube.com/watch?v=hD53pm2mTlg

  5. @ Henk

   Eerst beleeft een klopje op zijn deur geven of netjes aanbellen anders doet Johan niet open!

  6. Klopt Paul hier in het barre Noorden des Lands doen wu niet zomaar de deur open als er achteloos respectloos hard op wordt gebonkt.

   Iemand die zomaar het pad oploopt met de collectebus is al erg genoeg, ’tresspassing’ noemen ze dat op z’n Amerikaans.

   ‘de pitbull staat al klaar met het warme koffie expresso schuim op z’n bek’,

   zukke bordjes plakken wij Noorderlingen op de met ijspegels en gestileerde ijsberen versierde Jägermeister voordeur.

   http://www.blogwaybaby.com/uploaded_images/No_Trespassing_Sign-788555.jpg

   http://media.ebaumsworld.com/picture/ltcchairman/Jagermeister.png

  7. @ Hyper

   Bij het zien van zoveel Jägermeister massa ga ik toch persoonlijk liever een blokje om, want een kratje vol zal al niet meer veilig zijn, dat zijn toch geen mensen meer maar regelrechte Aliens van uit onbekend heelal.

   Je buurman heeft toch geen Hydraulische 4Klover klaar staan en zelf een rooie neus op !?

  8. @ Johan Oldenkamp

   “Ik vermoed dat er de komende dagen iets groots gaat gebeuren, maar tegelijkertijd heb ik dat in het verleden wel vaker gedacht zonder dat het is uitgekomen.”

   Bedoelde je nou deze dagen van 14, 15 en 16 Juli 2010 dat alle planeten op 1 lijn met elkaar staan en vandaag ook de wassende man erbij ?

   http://www.niburu.nl/index.php?articleID=23637

   Dus een ‘JA’ vermoed ik, wow dat is nu juist geweldig intressant te noemen, mits we ook zonder broeierig onweer het kunnen zien.

   Bedankt voor je hidden info!:)

 3. Toen ik dit stuk zat te lezen Tessa moest ik ongewilt denken aan de James Bond film Tomorrow Never Dies. In die film gaat het ook over een media magnaat die er vreemde denkbeelden op na houd en de wereld aan de rand van WOIII brengt. Natuurlijk loopt het in de film allemaal goed af denkzij James Bond.

  Het was mij een aantal jaren geleden al opgevallen dat men hier in Nederland zeer selectief is met het nieuws. Wat ik in buitenlandse kranten las las ik hier nooit en als ik dan aan de redactie van de Volkskrant of NRC vroeg waar om dat zo was dan kreeg ik als antwoord A) dat is niet van belang voor ons, B) bemoei je er niet mee, je weet niets van nieuwsgaring of C) ik kreeg helemaal geen antwoord. Antwoord A) kan ik nog begrijpen maar de overige twee antwoorden vond ik ronduit onbeschoft.

  1. Peter je ziet het meestal al aan het verschil in nieuws tussen Nederland en Belgie, als het over het zelfde onderwerp gaat.

   Belgie steekt er veel meer tijd in dan dat ze dat hier doen, niet omdat ze daar dommer zijn dan hier, nee het is precies andersom, hier wordt je dommer gehouden.

 4. Wie bepaald hier wat je leest ?
  wie betaald hier wat je mag denken ?
  wie bepaald hier hoe je mag reageren ?

  pas hier niet de uitspraak “de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet ?

  1. eerlijke Paul,

   tja als jij vind dat ik een speld je verdien !!
   goed man heel goed, eeeerlijke paul
   heb je het al goed gemaakt met guido en moon ?

  2. @gait
   ik heb je wel duidelijker meegemaakt, dat van wie er betaald wat je mag denken is een typfoutje neem ik aan .
   Maar zelfs als ik die herstel is het me nog niet duidelijk wat en wie je hier bedoeld. Je lijkt henk wel.

   liefdevolle groet marcel

  3. @ marcelW

   Gaitje zit al in tussen in de graancirkels, hij vraagt ook al om aandacht, heb je em laatst ook al verwaarloost als waardevol N.F.C. lid?

  4. @paul hij lijkt het in ieder geval zo te hebben ervaren .Maar ja de R.N.F is dan ook niet voor een ieder toegankelijk . ja moet wel blijk geven van een hoog humor gehalte.

  5. Paul (judas)
   waarom zo negatief vriend ben je niet blij mij te zien ?

   marcelw guido pleegt censuur op deze site , dus guido bepaald wat je mag denken op deze site. en dit is in principe een form van mindcontrol als je naar de strekking van de overige berichten op deze site kijkt.

  6. Gait joh ben niet negatief, kijk de hele dag naar je foto, je bent een waar primeur voor me, waar ik trots op zijn mag.

   Alleen wil je steeds weer nomineren voor een gouden speldje, dat mag toch ?!

   Je bent de leukste Gerrit van allemaal, tenslotte.

  7. @gait ach gaitie gaitie wat loop je weer te roepen man daar was je toch zo langzamerhand overheen ? Als guido al cesuur heeft ingesteld staat het je open om andere sites waar guido niet de webmaster is te bezoeken .Je kan dus niet stellen dat hij bepaald wat jij moet denken .
   En al helemaal niet dat ie zich bezondigd aan mindcontrole. Je draaft wel even een beetje door gait. Bovendien kan ik me voorstellen dat mensen je een beetje een negatieve bijsmaak vinden hebben temeer daar je zelf hebt toegegeven onder meerdere nicks te posten.

  8. @ henk he man zat nog te wachten op je ontwarrende verklaringen ,waar was je nou?

  9. Ach marcel
   goed lezen ik heb een poos je voor wetenschapper gespeeld en guido heeft een mooi stuk van mij als artikel geplaatst !! dat was het doel dat gaf voldoende aan dat men hier alles neerzet wat maar een beetje zweverig klinkt.
   zie het bewuste artikel op mijn site

  10. @gait en dat noem jij eerlijk is dat dan wat paul betreft niet een beetje de pot verwijt de ketel ( volgens jou eigen idee )Je doet je niet alleen voor als wetenschapper maar ook voor jou geld wat je zaait zal je oogsten let maar op. Overigens is dat geen dreigement het is een universele wet. daar valt niet aan te ontkomen

  11. De meest kwalijke uitwas van censuur en propaganda is je verworden oordeelsvermogen. Wanneer deze door externe factoren dusdanig is misvormd dat je zelf niet meer het onderscheid kan maken dan zijn censuur en propaganda effectief gebleken. Wanneer je informatie uit de media als basis neemt om maar tot een mening of oordeel te komen leen je die mening van een ander en neem je deze kritiekloos over en gaat zelfs zo ver om deze te verdedigen of te verwerpen.
   Ik zeg óók ‘verwerpen’ omdat gebleken ook daar op gespeculeerd wordt. Aansturen op verwerpen is nl. ook een gewiekste vorm van manipulatie.
   Je bent dan in feite zonder dat je het zelf door hebt, naast slachtoffer, zélf onderdeel geworden van het propaganda apparaat. Maar helaas zie je dit dan zelf niet, want dat is immers de kracht van censuur en propaganda. Je gelooft niet eens dat het anders kan zijn want dat zou immers betekenen dat je misleid bent en niemand is gaarne bereid dit te erkennen. Kom je uit bij de psyche van de mens.

  12. @ Marcel W

   Toch wel eerlijk dat Gait toegeeft oneerlijk te zijn geweest. Dat hij middels bedrog en manipulatie probeert zijn gram te halen. Nu begrijp ik ook onmiddellijk de meermaals geuite verdenking dat Gait onder verschillende aliassen hier reageert. Of is deze conclusie wellicht te ver gezocht? Ik hoop het maar.

  13. @wattestaafie helaas heb je met die conclusie wel het juiste eindje te pakken .Sorry kan het niet leuker maken dan het is.

   liefdevolle groet marcel

  14. @ Wattenstaafie

   Jij weet waar de schoen wringt, je hebt inhoud, wijsheid en inzicht, op je basisgevoel zit je helemaal correct, ga zo door, laat je je niet bestelen, je zit heel erg heet.

  15. Beetje erg laat, maar

   @ Paul Hoe zou ik me kunnen laten bestelen…bestelen worden van iets wat niet eens van mij is.
   Je bedoeld het heel goed bedoeld natuurlijk, maar je stelt voor wat mij betreft al te gemakkelijk
   ‘ Jij weet waar de schoen wringt, je hebt inhoud, wijsheid en inzicht, op je basisgevoel zit je helemaal correct, ga zo door, laat je je niet bestelen, je zit heel erg heet.’

   Nou zo is het echt niet hoor Paul. Ik ben niet wijzer dan de rest. Wat mij rest is wijzer worden.
   Waar de schoen wringt, daar is het beter om daar vandaan weg te lopen. Gewoon weg van al die onzin die je wordt aangereikt en aangewreven.
   Er zijn hier door mij geconstateerd (voor wat het waard is) mensen aanwezig die geen nobele bedoelingen hebben.
   Die alleen maar er op uit zijn om deze site om zeep te helpen. Hierbij ook nog in hun pogingen hiertoe hulptroepen inroepen welke natuurlijk inspringen daar waar eentje van hun gebleken alleen de job niet heeft kunnen klaren.
   Jammer hé, je kan er ook niemand rechtstreeks op aanspreken, want ze verschuilen zichzelf allemaal achter en middels elkaar.
   Toch gaat naïviteit straks tot het verleden behoren en zal Paul voor hun dan op sommige terreinen door hen uiteindelijk erkend gezien worden als die vervelende voorloper waarvan ze niks hebben willen weten toen. Maar jah, ‘konden we anders toen’ zal wel aangevoerd worden dan.

  16. Nu zit je helaas helemaal koud ermee, je vergeet de moraal ridders die er alles aan doen zowel in de voorgrond als in de achtergrond wtk weer op het juiste spoor te krijgen.
   Soms moet je je zelf opofferen voor een goed doel en daar ga ik dus ook voor, ben geen oppervlakkig stukje drijfhout, maar heb meer zin in weer artikels te schrijven en goede aangelegde comments dan mee te moeten doen of een unieke site als deze om zeep te helpen.
   Voor mij is het eerder een optie om de site weer aan de mensen terug te geven zoals eerder wtk de bedoeling was en daar knokken we voor, dat is mijn moraal en passie.

  17. Je hoeft de site ‘niet terug te geven’ Paul; hij is nooit ‘ont-vreemd’ geweest..!

  18. @ wattenstaafie

   Ik trap hier ook nog wel wat rommel en dat kan je ook duidelijk zien hier ‘het’ laat zijn sporen na en daar ontkom je ook niet aan.

   Ik wil dit even toegeven omdat we ook een duistere kant bezitten die we afschuimen met humor, door het ook eerlijk aan te geven, dit staather en der verspreid als een puzzelstukje op WTK.

   Ik wil een toegevoegde waarde afstaan wat ik elders op gestuit ben, kan nhet niet beter verwoorden:

   – Schijnheiligheid – Waar zijn de daders ?

   Ik kijk naar de mensen om mij heen en ontdek iets raars. Allemaal mensen die relatief gelukkig door het leven gaan. Ze laten hun mooiste kanten zien en het lijkt alsof er geen smetje aan de lucht is. Af en toe komt er een barstje in die illusie, maar deze wordt zo snel mogelijk weggepoetst. Het is een taboe om ook de duistere kant te laten zien, vaak laat men nog wel zien als men slachtoffer ergens van is, maar wie laat zien dat hij/zij de dader van dat slachtoffer is.

   Er is een collectieve schijnheiligheid gaande, waardoor als je zelf dader bent, de indruk hebt dat je de enige bent, op enkele andere slechteriken na. Het daderschap wordt ontkent, en zolang we het dader-zijn in onszelf ontkennen zal deze in stand blijven. Bijna niemand vertelt openlijk als hij iemand anders mishandeld, of misbruikt heeft, niemand vertelt over zijn oplichtingspraktijken, of manipulatie van anderen. Is iedereen zo goed in deze wereld, en zijn er slechts een handje vol daders?… ik geloof er geen barst van. Volgens mij poetst iedereen zijn eigen dader rol zo snel mogelijk weg, of praat deze innerlijk goed om maar niet te hoeven lijden aan schuldgevoelens. De meest erge misdaden kunnen door het innerlijk goed gepraat worden, zodat men niet werkelijk hoeft te kijken naar wat men misdaan heeft.

   Ik vind het erg dat er zo’n taboe op rust om open te zijn over onze misdaden en wangedragingen, hierdoor kan niemand leren hiermee om te gaan en innerlijk werkelijk verbetering te realiseren. Willen we echter ervoor zorgen dat daders zich vrij voelen om te praten over hun fouten, dan zal er eerst ruimte moeten komen om te kunnen spreken zonder veroordeling. Ik probeer in mijn leven anderen zo min mogelijk te veroordelen, zodat ze zich bij mij vertrouwd voelen om ook te spreken over die fouten in hun leven, over die duistere kant van het bestaan. Ik zelf kan er van leren door te horen hoe een ander daarmee omgaat, en kan misschien de ander helpen om die duistere kant in zichzelf te leren accepteren. Wegkijken of ontkennen van die duistere kant geeft het alleen maar meer kans om de controle over te nemen en schade aan te richten. Daarom probeer ik mijn duistere kanten gewoon in de ogen te kijken en ze niet te veroordelen, maar enkel te zien dat ze er zijn en hoe ze in mij werkzaam zijn.

   Wat zou het mooi zijn als iemand gewoon eerlijk kon vertellen dat hij/zij iemand mishandelt heeft, en daarover wil praten zodat deze persoon tot inzicht kan komen. Pas dan zouden we zien dat die leuke buurman ook een duistere kant heeft en uit onmacht soms zijn vrouw slaat, of dat die wijze oude vrouw ook degene is die haar kind ooit verwaarloosde… het gaat er om wat we zelf willen, willen we de illusie van allemaal aardige en goede mensen, of willen we de werkelijkheid zien dat anderen net zoals wij, naast die goede kanten ook slechte kanten hebben?

   Bron: http://www.droomvrienden.nl/bewust_schijnheiligheid.html

  19. Als we dan toch aan het quoten zijn, op diezelfde ‘droomvrienden’ webstek staat ook het volgende amusante artikeltje. Hoe onze vroeg middeleeuwse kerkvaders tegen het fenomeen vrouw aankeken. Hinnik, lach, gier, brul….

   Waarom geven ze dit soort hilarische historische bronnen niet vrij voor een middagje ‘Vermaeck ende Leering’ voor middelbare scholen?! Zou er dan toch een kern van waarheid in zitten? Proberen we met z’n allen alleen maar heel communistisch politiek correct te zijn?

   Het hogere doel van de banken was alleen om het aantal NSB nummers, sorry BSN nummers te verdubbelen, dus het aantal ‘werkende’ belasting betalers te verdubbelen. Het heeft niets met emancipatie te maken of geestelijke ontwikkeling of normen en waarden van de man en ook niets met ontplooiing van de talenten van een vrouw.

   Quote:

   >> De vrouw is een mislukte man

   29-08-2008 door CoZ

   Aangezien het de mensen eigen is om te zeggen “een man is zus…” of een “vrouw is zo…” wil ik hier graag wat repliek geven over hoe de vrouw zou zijn volgens onze vroeg Christelijke kerkvaders.

   De geestelijke Walter Map in de late 13e eeuw, schreef:

   De vrouw is immer dom, labiel en veranderlijk, de speelbal van talloze verlangens. Als de echtgenoot haar niet genoeg te bieden heeft of als zij om kleren verlegen zit, zoekt zij een minnaar. De man onderhoudt in feite een echtbreekster, stelt een zoon tot erfgenaam aan, die door een ander is verwekt; het kind waarvan de echtgenote weet, dat het een bastaard is, wordt door de onnozele echtgenoot ‘zoon’ genoemd.

   De eerwaarde Andreas Capellanus schreef omstreeks 1200:

   Ieder vrouw is van nature niet alleen gierig, maar ook afgunstig, kwaadsprekend van haar seksegenoten, hebzuchtig, de slavin van haar maag, labiel, wispelturig in haar woorden, ongehoorzaam en racalcitrant, bevlekt met de zonde van trots en begerig naar ijdele roem, leugenachtig, een dronkaard, een wauwelaar, die geen enkel geheim kan bewaren, die slechts op wellust belust is, geneigd tot ieder kwaad en die de man nooit in haar hart bemint.

   Ook Albertus Magnus weet op basis van wetenschappelijk onderzoek, hoe de vrouw zou zijn, hij schreef in deze zelfde periode:

   De vrouw is minder geschikt voor de zedelijkheid dan de man. De vrouw bevat namelijk meer vloeistof dan de man, en een eigenschap van vloeistof is: gemakkelijk op te nemen en moeilijk vat te houden. Vloeistof is gemakkelijk te bewegen. Daarom zijn de vrouwen onbestendig en nieuwsgierig. Wanneer de vrouw met een man geslachtsverkeer heeft, zou zij zo mogelijk tegelijkertijd onder een andere man willen liggen. De vrouw kent geen trouw… De vrouw is een mislukte man en bezit vergeleken met de man een defecte en foutieve natuur. Daarom is zij onzeker over zichzelf. <<

   http://www.droomvrienden.nl/bewustwording-vrouw-is-eeen-mislukte-man.html

  20. @ HyperAlert

   Als ik dat stukje zie en probeer mee te kijken over je schouder zou ik haast dat artikel willen belichten in tegen over gestelde waardes:

   http://www.droomvrienden.nl/bewustwording-man-is-eeen-mislukte-vrouw.html

   Geldt ook voor de rest inhoud van het artikel, dan onstaat er een hilariteits verschil, de andere kant komt dan naar boven drijven, net een weegschaal event.

   Nu in balans:

   http://www.droomvrienden.nl/bewustwording-mens-is-eeen-mislukte-homosapiens.html

   Wow, nieuwe stof tot nadenken.

  21. @Paul,
   je schreef :
   Ik vind het erg dat er zo’n taboe op rust om open te zijn over onze misdaden en wangedragingen, hierdoor kan niemand leren hiermee om te gaan en innerlijk werkelijk verbetering te realiseren. Willen we echter ervoor zorgen dat daders zich vrij voelen om te praten over hun fouten, dan zal er eerst ruimte moeten komen om te kunnen spreken zonder veroordeling.
   en ook nog dit :
   Wat zou het mooi zijn als iemand gewoon eerlijk kon vertellen dat hij/zij iemand mishandelt heeft, en daarover wil praten zodat deze persoon tot inzicht kan komen.

   Als je iemand mishandeld hebt en daarover wil praten, ga dan naar een psychiater die ervaring heeft met dat soort dingen.
   Mocht je nog niet veroordeeld zijn voor wat je hebt aangericht, ga dan eerst naar de politie om een bekentenis af te leggen.

  22. @ Paul

   Ik kan uit je reacties niet opmaken of je me nu wel of niet begrepen hebt, ik zoek de oorzaak bij mezelf. Ben waarschijnlijk niet duidelijk genoeg geweest. Voor de duidelijkheid, ik sprak jou niet aan daar waar ik het had over destructieve krachten alhier. Ik weet vanaf het begin dat ik besloot hier te gaan reageren wel wie ik voor me heb en vaak ook wie een wolf in schaapskleren blijkt te zijn.
   Maak je geen zorgen, ik heb het waarschijnlijk niet helemaal duidelijk verwoord maar heb geen twijfel over jouw bedoelingen. Deze zijn overduidelijk niet negatief.

   Daarnaast, als iemand zegt dat ik erg heet zit of koud, dat laat me koud. Daar gaat het mij helemaal niet om en ik denk bij jou ook niet.
   Het gaat er hier denk ik om dat bewustzijn wordt geventileerd en uitgewisseld en bijgesteld.
   Dat vind ik de verdienste van deze site. Al die ego’s, al die percepties die hier samen komen om met en via elkaar hopelijk te groeien. kijk, een koe kun je niet uitleggen dat het zondag is, dat gaat hier niet lukken. Wat je wel met elkaar kunt bewerkstelligen is om vooral kritisch te blijven en vooral niet alles maar voor zoete koek aan te nemen.

   Hey, groetjes van mij aan jou Paul.

  23. @ Henk

   Je niet begrijpen kan niet op een eenmalig halsstarrig misverstand berusten. Je wil gewoon stelselmatig structureel selectief gewoon sommige percepties niet aanvaarden lijkt wel. Wat is het toch wat jou steeds iedere keer weer triggert? leg eens uit joh. Niet altijd maar mensen gelijk naar een psychiater willen sturen wanneer je ze niet begrijpt.
   Het niet begrijpen van een ander hoeft niet per definitie die ander verweten te worden, als je bgrijpt wat ik bedoel.

   En ja, je had gelijk met je reactie aan mij op dat andere topic dat ik toen niet adequaat had gereageerd aldaar. Als je het echt wilt dan wil ik het je wel uitleggen maar dat kan een lang verhaal worden. Bovendien denk ik niet dat ik je uitleg verschuldigd ben. Erkennen van je gelijk lijkt me genoeg?

  24. @ Wattenstaafie

   Buiten de twist om: http://www.youtube.com/watch?v=aWaJ0s0-E1o

   Moeten we steeds elkaar niet in dubieus verband uit elkaar gaan trekken, zal je een antwoord geven in het onderstaand van iemand die het beterkan verwoorden dan ik het zelf kan verwoorden:

   “Mijn partner wil niets weten van wat ik doe en gelooft zelfs dat ik het verkeerde pad op ben. Hoe kan ik hem vertellen dat het juist goed is dat ik met spiritualiteit bezig ben?

   Allereerst is spiritualiteit niet een ding dat je kan doen of waar je mee bezig kan zijn, maar is het de herkenning van de essentie van het leven en dat is niet een methode die je kan doen. Stel jezelf eens de vraag ‘Wat is spiritualiteit?’

   Voorts dien je te begrijpen dat je jouw partner niet kan veranderen en je allebei een unieke perceptie hebt op de dingen van het leven. Beiden ben je gevormd door je verleden, de verhalen die je in je leven hebt gehoord, de aannames die je eens hebt gedaan en de ervaringen die je hebt gehad. Dat hele samenstelsel bepaalt hoe jij de wereld in kijkt en het is een feit dat dit pakketje factoren voor ieder van ons uniek is. Zelfs als je in dezelfde familie bent groot gebracht, heb je net andere dingen gehoord, stond je net op een andere plek toen er iets gebeurde en daarmee heb jij een andere perceptie gekregen dan je andere familieleden.

   Als je dit tot je door laat dringen, zul je ontdekken dat je elkaar ook nooit werkelijk kunt begrijpen, want altijd wordt het gefilterd door jouw perceptie. Hetgeen je denkt te begrijpen van de ander is niet meer dan een projectie van jouw eigen filter. Het is alsof je een denkbeeldige bril op je hoofd hebt die er niet afkan, maar waardoorheen je wel alle dingen ziet en intepreteert. Proberen een ander door jouw bril te laten kijken wil dan ook niet en is gedoemd te mislukken, want hij of zij heeft een andere unieke bril.

   Als je weet dat je allemaal je unieke filter hebt, zul je gaan stoppen met de ander te willen veranderen en besef je dat er nooit iemand hetzelfde als jij kan zijn. Misschien is dat wat pijnlijk in het begin, want je droom om dezelfde tegen te komen is daarmee vervlogen, maar er komt iets anders voor terug. Er zal een natuurlijke nieuwsgierigheid gaan komen naar de ander en een verwondering en genieten van de vele verschillen die er in het bestaan zijn en middels mensen tot uitdrukking komen. Je zult begrijpen dat elke perceptie juist is, en daarmee komt er een aanvaarding en liefde voor alles in het leven.

   De perceptie die je partner heeft is net zo juist als die van jou. Geen van jullie percepties is meer waar dan de ander. Als iets goed voor jou is, is dat jouw zaak en nooit die van de ander. Elke partner die anders denkt, doet of handelt dan jou is een uitnodiging van het leven. Een uitnodiging om de realiteit onder ogen te zien en te ontwaken uit de droom waar je jezelf zo lang in gevangen hebt gehouden.

   En nog een leuke vraag om door je heen te laten gaan… Wat zou er met je partner gebeuren als stopt met hem te willen veranderen?”

   Bron: http://vragenvoorvrijzijn.blogspot.com/2010/06/mijn-partner-wil-niets-van.html

   Het gaat erom of je elkaar kunt aanvullen of niet, zo ja dan wordt vrienden met elkaar en zo nee boek je geen vooruitgang, dan heb je stilstand want je wil gewoon de ander niet begrijpen laat staan je zelf, maar je kunt ook een pluim krijgen die goed bedoeld wordt door iemand die jou erg mag.

   Leuk heh!

  25. @ Henk

   Een psychiater kan niet altijd je probleem oplossen, hij zal uit zijn of haar visie proberen de zaken te overzien maar zal en te nimmer weten wat jij of ik exact heb ervaren uit dat gezichtspunt wat de werkelijken werkelijke perceptie.
   Zie Joran van de Sloot die iedereen steeds op het verkeerde beentje weet te zetten, zijn psychen zijn niet zomaar te overtreffen.
   Zit je werkelijk vast in depressies of wankel je aan het feit dat je dood wilt dan is men aanwzig om je een pilletje tegeven want nogmaals tis de meest makkelijk manier om je te onsluiten van je werkelijk probleem van waarheid.
   Misschien moet je dan toch een beetje helderziend zijn en of ff 5 seconden Paul zijn om de juisten echtheid te weten wat ik er mee bedoel.
   Snap je me niet dat is het jou probleem en niet de mijen anders moeten we misschien een goed huwelijk aan gaan met zijn 2’en de leer ik je de rest ook wel van wie ik ben.

 5. Ik had nog niet de moeite genomen om het artikel hierboven te lezen, maar het is inderdaad wel grappig dat er notabene op een site als Wanttoknow geklaagd wordt over disinformatie en eerlijke berichtgeving in de reguliere media. Het lijkt mij eerder dat degenen die de inhoud van deze site serieus nemen een probleem hebben met de realiteit en daarom wanhopig de oogklepjes (met leuk spiritueel sterretjesmotief o.i.d.) ophouden om wanhopig maar niet geconfronteerd hoeven te worden met de echte wereld.
  Soms voel ik me daardoor wel eens schuldig dat ik zo kritisch ben over de volslagen krankzinnige en paranoide denkbeelden (imo) hier op deze site, maar Paul en MarcelW vinden het volgens mij juist wel leuk, die afwijkende meningen (pageviews ! hoera!).

  1. Gewoon van alles een beetje. Heel leuk hoor.
   Want to know is soms ook wel Want to believe, ook ik neem niet alles voor vol aan.

   Ach, zoek je eigen weg, want de mijne zul je toch nooit begrijpen en ik niet die van jou.

   Groetjes en succes gewenst.

  2. @henk ik had al zo een vermoeden dat je nog niet de moeite had genomen om het artikel te lezen .Wel een beetje warrig van je om dan wel hieronder al een posting te plaatsen. Maar goed beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald . Het is goed zo henk brt gait en de rest ga rustig door met jullie spel ik geniet er wel van hoor

   Alleen jammer dat het niet een beetje nivo heeft maar goed je kan niet alles hebben .

  3. @Marcel,

   Ik had nog niet op het artikel gereageerd (alleen op johan oldenkamp en gait, stond los van de inhoud van het artikel), waarschijnlijk ben je in de war met iemand anders.

   Het gebrek aan nivo ligt (imo) toch wel erg aan Paul die bij vlagen erg fanatiek en onvriendelijk reageert.

  4. Je nummerlogie Henk is gelijk aan die van Gait, je telt voor 2 =1 hier continue.
   Leggen we het rekenraam van Johan Oldenkamp erop en dan komen we op het volgende nummerlogische rekensomemtje uit:

   H= 8, E= 5, n= 13, K= 11 = 37
   G= 7, A= 1, i= 9, t= 20 = 37

   mmmh Hoe zou dan nu kunnen ? ook al een 911 gevalletje, heel grappig hoor.

   Maar goed bedoel het jiet met ondertoon alleen Johan zet me wel aan het denken…

 6. Mooi stuk en laat helder zien hoe de media werkt in Nederland. Een leuke documentaire die laat zien hoe dit soort systemen bijna organisch is te vinden op: http://video.google.com/videoplay?docid=8359168699344895989#

  Het is dus niet eens zozeer van bewuste manipulatie maar meer van zelfcensuur binnen redacties mede vanwege de wil om toe te treden tot de “elite”.
  Dit artikel zelf laat zien dat je als pers goed je werk doet je dus ook vanzelf in dit soort clubs wordt uitgenodigd of tot de ridderstand wordt verheven. 🙂 Waarom zou je als krant ook kritiek hebben op een bedrijf wat je sponsort met veel geld in advertenties, wat contacten heeft in de “hogere kringen”, die je dus waarschijnlijk ook vooruit kunnen helpen. Het is eigenlijk onvermijdelijk binnen ons huidige mediasysteem.

  Echter het internet biedt hier een oplossing voor 🙂
  Zegt uw kranten op, gooit de tv bij het vuil en ga lekker internetten en zelf je nieuws bij elkaar zoeken en downloaden. De meeste mensen daar hebben geen belangen en schrijven niet letterlijk over wat Engelstalige persbureau`s ze opsturen.

  Lang leve het internet en de zelfdenkende mensch.

 7. @ Tweede Ronde: Als je hier nog wel komt en af en toe mee leest zonder een comment, wil ik je graag nog aan iets herinneren aan een eerder discussie punt toen over geld inzamelen voor Haiti, je gaf me een doodsteek en je was in zijn geheel pissed want ik voor een antwoord gaf. weet je dat nog?

  Ik wil graag daar even op terug komen omdat ik je iets wil laten zien wat als bewijs gewoon boven komt drijven, wie had er nu gelijk? jij of ik ? http://www.nu.nl/algemeen/2293054/2-procent-van-toegezegd-geld-bereikt-haiti.html

  Daarom is voor onderzoek wel heel belangrijk om inzage en inzichten te hebben hoe bepaalde dingen in elkaar steken niet alles lijkt dat het zo geweldig voor mekaar is. Ik doel niet op ‘het gelijk willen hebben’, jij had er juist gelijk mee dat je er naast mee zat, nou ik niet.

 8. Beste allemaal,

  Bovenstaand artikel begint bij 911. Ik heb vanochtend even gerekend op basis van enkele andere data die net als 911 een flinke impact hebben gehad. Deze opvallende zaken kwamen daarbij aan het licht:

  Tussen de aanslagen op ‘911’ en die in Madrid zaten precies 911 dagen.
  De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die op Pim Fortuyn.
  De moord op Lady Diana was precies 666 dagen na die op Yitzchak Rabin.

  Is hier telkens maar weer sprake van toeval? Mijn interpretatie van deze feiten heb ik beschreven in een kort artikeltje dat gevonden kan worden bij Nieuws op Pateo.nl.

  1. In ‘Oldenkamp’ zitten 9 letters, in ‘numerologie’ 11 letters,
   samen 911 !
   toeval ?

  2. @ henk

   Wanneer je zaken combineert moet je de som wel afmaken en consequent volgens de regels die hiervoor gelden blijven rekenen hoor.

  3. Overigens zitten volgens mij in ‘Oldenkamp’ wel meer dan 9 letters. Hij bedient zich immers van meer en schrijft hierdoor voor mij begrijpelijk.

  4. Je nummerlogie Henk is gelijk aan die van Gait, je telt voor 2 =1 hier continue.
   Leggen we het rekenraam van Johan Oldenkamp erop en dan komen we op het volgende nummerlogische rekensomemtje uit:

   H= 8, E= 5, n= 13, K= 11 = 37
   G= 7, A= 1, i= 9, t= 20 = 37

   Mmmmh Hoe zou dan nu kunnen ? ook al een 911 gevalletje, heel grappig hoor.

   Maar goed bedoel het jiet met ondertoon alleen Johan zet me wel aan het denken…

  5. @Paul,

   de ‘n’ is de 14e letter van het alfabet.
   Maar ik heb er alle begrip voor als dat niet helemaal je ‘waarheid’ is.

  6. Klopt helemaal Henk, maar ik gebruikte ook Johans telraam en niet jou rekenmachine, snappie ?!

   Geeft niet hoor! blijft tellen geblazen!

  7. @Paul, 🙂 Je hebt gelijk, johan z’n tel/denkraam is nogal onzinnig af en toe.

  8. Je zou er ook uit kunnen concluderen dat Paul subtiel aangeeft dat henk en Gait toch niet dezelfde zijn.
   Maar jah dat is een verzinsel mijnerzijds

 9. https://nos.nl/artikel/2249202-coalitie-komt-omroep-met-40-miljoen-tegemoet.html
  Voorwaarde voor de steun is wel dat er een plan voor de toekomst van de NPO komt.ALS DAT PLAN AAN DE VERWACHTINGEN VOLDOET,SLUITEN DE COALITIE PARTIJEN NIET UIT DAT DE 40 MILJOEN EURO OOK IN DE JAREN NA 2019 BESCHIKBAAR KOMT VOOR DE OMROEP.
  1.Aan wie zijn/haar of welke verwachtingen moet hier voldaan worden?
  2.Kan deze omroep nog onafhankelijk nieuws brengen wetende dat ze geen geld meer krijgen uit Den Haag wanneer niet aan bepaalde verwachtingen wordt voldaan?
  3.Door tegenvallende reclame inkomsten zouden ze steun uit Den Haag nodig hebben.
  Misschien dat TV kijken juist door al die reclames niet leuk meer is?
  Zou Den Haag met GroenLinks voorop juist niet moeten pleiten voor een verbod op reclame
  op TV want het leidt tot onnodige overproduktie,uitputting van bronnen,vervuiling en niet
  zelden komen mensen daardoor in financiele problemen.

  1. Arnold 2 :
   Wat de verwachtingen zijn ?? Dit is heel eenvoudig, kijk in de volgende link :
   https://www.zerohedge.com/news/2018-09-05/eu-enters-final-stage-crafting-bill-forcing-big-tech-censorship
   met citaten :
   “The European Union is in the final stages of crafting legislation that will force big tech and internet companies to censor “extremist” content and cooperate with law enforcement, Reuters reports.
   The bill is expected to be released by the end of the month and will absolutely require companies such as Google, Facebook, and Twitter to swiftly remove any content considered terroristic from their platforms…..
   ccording to European Justice Commissioner Vera Jourova, that an existing code of conduct to counter hate speech could remain voluntary.
   “(But on) terrorist content, we came to the conclusion that it is too serious a threat and risk for European people that we should have absolute certainty that all the platforms and all the IT providers will delete the terrorist content and will cooperate with law enforcement bodies,” Jourova said on Wednesday.
   “Yes, this is in the final stage,” she added, addressing the new bill…..
   Within the code is a narrow explanation of “hate speech,” being defined as “all conduct publicly inciting to violence or hatred directed against a group of persons or a member of such a group defined by reference to race, colour, religion, descent or national or ethnic origin.”…………….
   The nature of enforcing censorship based on a narrow and subjective term such as “hate speech” is likely to keep suspicions high that these types of decision aren’t about creating a safer world, but rather a world in which superstates like the EU control the content people see online for political purposes. “(=einde citaat)
   Vooral de laatste paragraaf vat het allemaal goed samen. Ik zie het voormelde dan ook van toepassing op alle media kanalen, te meer daar deze allemaal ook on line actief zijn. Ik veronderstel dat de lezers van WTK intussen ook al meer dan voldoende weten wat er met “hate speech” en “fake news” wordt bedoeld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.