Advertentie

Zo kán het: nieuws zónder censuur en framing..!!


x

“Wie zich heeft verdiept in het medialandschap,
weet dat het pleidooi van Alexander en Silvia Belgraver
voor onafhankelijk nieuws van grote importantie is.

Hopelijk groeit door dit boekje het besef bij veel mensen,
dat wij ook de nieuwsvoor-ziening zelf in de hand moeten gaan nemen,
wanneer we informatie willen die niet gekleurd is door duistere belangen.”

drs. Ad Broere
(econoom, auteur en publicist)

x

HET KAN…!!
x

Nieuws, zonder censuur, framing en belangenverstrengeling..!!

De ontwikkeling van:

Onafhankelijke, decentrale sociale media.

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De coverafbeelding van het baanbrekende boekje. (Klik op illustratie voor verkooplink)

In een vorige week verschenen boekje beschrijven Silvia Belgraver en haar broer Alexander op een zeer toegankelijke manier, wat er fout gaat met de huidige nieuwsvoorziening. Kijk naar Facebook bijvoorbeeld. Maar bij alle andere grote aanbieders van dit soort platforms, is het preciés eender.. Censuur, framing en belangenverstrengeling zijn niet alleen aan de orde van de dag, maar het blijkt steeds meer, dat deze bedrijven/organisaties, helemaal NIETS ophebben met de belangen van de mensen die ‘hun’ bedrijf groot maken.. Mensen worden steeds meer behandelt als vee.. Daarbij wordt en passant, ook onze privacy met grote regelmaat en systematisch geschonden. Dat kan beter, zo laten Silvia en Alexander Belgraver zien.

Op overtuigende wijze toont het boekje aan dat het alternatief voor deze inmenging en manipulatie, onder ieders handbereik ligt: de ontwikkeling van onafhankelijke, decentrale sociale media. De middelen om deze te bouwen zijn gewoon reeds gratis beschikbaar, zo laten beide auteurs duidelijk zien. Het komt er nu op aan dat we daar met z’n allen voortvarend mee aan de slag gaan. Zo zetten we een enorme stap voorwaarts in onze samenleving. Een stap richting meer vrijheid, onafhankelijk-heid en privacy.

We zetten een onmogelijke geachte stap: we halen alle megalomane organisaties, zoals Google, Facebook, YouTube etc. etc. de wind VOLLEDIG uit de zeilen..  Maar aan de andere kant.. Zo gek is dat ook weer niet. Wie bepalen dat FB, Google en dat soort koekoeksjongen zo groot zijn geworden..? WIJ natuurlijk; met z’n allen hebben WIJ de content voor FB geleverd.. En dat heet dan wel zo mooi ‘user-generated-content’, maar het kan net zo goed ‘je-bent-de-melkkoe-en-betaalt-je-eigen-melk’ heten.. En dus is het nu nodig, dat we dit onder ogen zien, want het is écht de hoogste tijd voor fundamentele en essentiële verandering..!

Overstappen naar concurrenten van deze grote coöperaties, is ook mogelijk, maar dit verhaal gaat nóg een lager dieper. Eén van de mensen, die we kunnen aanmerken als ‘vernieuwend in woord en daad’ is theatermaker en producent, George van Houts. Hij schreef het voorwoord voor dit zéér toegankelijke boekje en wij mogen dit voorwoord hier plaatsen:

 

Voorwoord George van Houts:

‘Een gezonde dosis argwaan’..

George van Houts, hier bij DWDD.

‘Ik was en ben een verwoed krantenlezer met abonnementen op De Volkskrant, NRC en Financieel Dagblad. Ik keek en kijk veel naar actualiteiten en luisterde en luister naar nieuws op radio en televisie. Sinds 2009, het jaar waarin we de voorbereidingen voor De Verleiders opstartten, kom ik er meer en meer achter dat het kompas waar ik vroeger blind op voer, de officiële journalistiek, niet te vertrouwen is.

Langzamerhand kwam ik er helaas achter, dat de Nederlandse journalistiek -uitzonderingen daargelaten- een agenda heeft naast de algemene nieuwsvoorziening. Die agenda is veelal schimmig. Heel soms komt een krant er recht voor uit: de NRC noemt zich ‘NAVO-georiënteerd’. Er worden door eenzijdige berichtgeving en gekleurde commentaren belangen gediend van zakelijke, financiële en politieke aard.

Door vele media genegeerd, maar door het grote publiek geadoreerd en in de armen gesloten.

Het kwalijkst zijn de taboe-verklaringen van sommige onderwerpen. De voornoemde media nemen bijvoorbeeld het vragen om nieuw onderzoek naar 9/11 niet serieus. Ook het onderwerp ‘geldcreatie’ weigerde men te behandelen tot ver na het uitkomen van De Verleiders-voorstelling ‘Door de bank genomen’ in 2014.

Goed-doorwrochte artikelen en ingezonden brieven door de economische wetenschappers van ‘Stichting OnsGeld’, werden herhaalde malen geweigerd. Deze lijst kan ik, maar jij waarschijnlijk ook, uitbreiden met talloze voorbeelden. 

Een democratie functioneert alleen als in de kern daarvan een vrije, onafhankelijke en betrouwbare pers opereert. Ik neem de klassieke media hierin met een flinke korrel zout. Althans; ik blijf deze media kijken/luisteren/lezen maar met een gezonde dosis argwaan. Ik zorg dat ik ook via andere bronnen aan informatie kom, veelal via internet.
We moeten elkaar bewust maken van de eenzijdigheid en de partijdigheid van de reguliere media en verder leren lezen/luisteren/kijken dan onze neus lang is. Dit boekje beschrijft een visie en aanpak daarvoor. Daarom is dit boekje juist nu zo belangrijk.

George van Houts
(theatermaker, acteur, activist)

* * *

Waar draait het allemaal om? Waar gaat het dan preciés over..??
De essentie van het verhaal van Alexander en Silvia Belgraver draait om de software van ‘ActivityPub’. Software die schrijvers van nieuws, blogs e.d en dus ook de alternatieve vrije media, de mogelijkheid biedt, hun artikelen te schrijven en deze rechtstreeks te communiceren met de lezers . Deze informatie komt daarmee namelijk, zonder publicatie, in de inbox van de lezer aan. Deze heeft zich voorheen dan wel bij de schrijver als ‘volger’ aangemeld, waardoor de software ervoor zorgt, dat het artikel naar de inbox van de lezer wordt gezonden.

Op deze manier is er niet langer spraken van een publicatie, via een derde partij als Facebook bijvoorbeeld, maar van directe communicatie tussen de schrijver en de lezer. Een soort Twitter met volgers, maar dan zonder Twitter zeg maar.. 😉 De grote platforms als Facebook, Google en Twitter zijn daardoor vervolgens overbodig, omdat er nu een directe verbinding tussen lezer en schrijver tot stand is gekomen, die niet meer via een platform loopt. En daardoor wordt het privacy misbruik, wegfilteren en andere manipulatie van berichtgeving verleden tijd.

En ook de politiek heeft het nakijken, want zelfs de EU kan de schrijver niet meer censureren, omdat er sprake is van communicatie tussen schrijver en lezer. En dat het hoog-nodig is, dat er een initiatief als Activity-Pub is gekomen, moge duidelijk worden, als je je eens verdiept in de info die in deze illustratie is opgenomen.. Besef wat voor krachten er áchter de officiële façade van Facebook schuilgaat. Wij hebben hier ook vaak over geschreven; een donkere ‘overheids’club als DARPA, gaat regelrecht schuil achter Facebook. Facebook als organisatie is daarmee zelfs een camouflage voor dieperliggende data-gathering.. (HIER en HIER bijv.)

Mastodon.nl een eerste opzet en ‘startpunt’.. Op naar het FEDIVERSUM..
Als startpunt is er sinds kort mastodon.nl, waar schrijvers en ook lezers ervaringen met deze manier van werken kunnen opdoen. Een laagdrempelig startpunt, dat helpt met de overgang van centrale naar decentrale, sociale media. Het zijn daarmee dus niet langer de platforms of autoriteiten die uitmaken wat de lezer bekijkt of de schrijver maakt..! Mastodon.nl is de afgelopen jaren, op basis van ActivityPub door tal van vrijwilligers gebouwd.  Al deze decentrale alternatieven sámen, vormen nu één nieuw geheel, dat wordt aangeduid als het Fediversum: een interactieve wolk van nieuwe, decentrale social media.

Mastodon (HIER) is dus een van de meest veelbelovende applicaties op basis van ActivityPub Mastodon is open source software en kent Twitter-achtige communicatietools, zodat je er mee kunt ‘microbloggen’, maar dan wel met de dubbele hoeveelheid tekens vergeleken met Twitter, namelijk 500. De ontwikkelaar van Mastodon combineerde diverse soorten software tot een nieuw geheel. MAARR, die software heeft dus GEEN CONTROLEREND CENTRUM dat niet verkocht kan worden, niet naar de beurs kan, geen reclame bevat, geen informatie over gebruikers doorverkoopt en niet inhoudelijk kan worden ‘bijgestuurd’ door overheidsinstanties..!

Sinds de start in 2016 zijn er inmiddels -let wel- zo’n 3000 Mastodon-sites gelanceerd, die elk onderling berichten uit (kunnen) wisselen. Er zijn ondertussen wereldwijd ruim twee miljoen gebruikers van Mastodon en dat aantal groeit razendsnel. Nieuwsconsumenten kunnen op een van de Mastodon-servers gemakkelijk (en gratis) een account aanmaken (HIER) en zelf aangeven welke nieuwsbronnen ze willen volgen. Net als met Facebook, maar dan zonder nieuwsfilters, zonder censuur, zonder advertenties en zonder schending van je privacy. Wel zo prettig. Nieuwsbronnen en bloggers kunnen hun nieuwsberichten heel eenvoudig naar dit decentrale netwerk brengen door een plugin te installeren (HIER) in hun WordPress-omgeving.

Silvia en Alexander Belgraver zijn in Nederland heel actief met Mastodon, om alternatieve media en hun lezers te ondersteunen in de overstap naar decentraal internet. Ook wij van WantToKnow gaan deze stap maken. Geen zorgen als je de reguliere wijze van wanttoknow.nl bezoeken wilt blijven volgen. Wij zullen zéker niet verdwijnen maar ruimte maken voor een UITBREIDING van activiteiten, nu dus met ActivityPub erbij. En het zou helemaal mooi zijn, als Alexander en Silvia het voor elkaar krijgen de zogenoemde ‘verloopstekker’ te maken, om in eerste instantie berichten via ActivityPub te verspreiden.

De verloopstekker:
Silvia hierover:

“Maar die ‘verloopstekker’ die is er nog helemaal niet en daarom zijn we aan het crowdfunden. We zijn op dit moment, een groot deel van het alternatiefnieuws-circuit aan het motiveren en faciliteren (met o.a. uitleg en snelstart-handleidingen) om de decentrale route via Mastodon te gaan benutten. Want de mogelijkheden zijn er al! En dat gaat goed! Er zijn al een aantal nieuwsbronnen met een beperkt aantal volgers.  Maar om echt goed van start te gaan willen we met de verloopstekker juist het netwerk-effect flink op gang helpen.

Met die verloopstekker is het de bedoeling dat we alle nieuwsberichten van de onafhankelijke nieuwsbronnen via Platform Bewuste Media in 1x voor het hele decentrale netwerk beschikbaar maken. Het voordeel daarvan is dat niet elke nieuwsbron zelf een account hoeft aan te maken en zelf de WordPress-plugin hoeft te installeren. We kunnen daardoor in 1x misschien wel 100 of 200 nieuwsbronnen beschikbaar maken. En dan wordt het ook een hele interessante plek voor bewuste nieuwslezers om het nieuws te gaan volgen via Mastodon.

Daarmee kunnen we veel publiek trekken. Mijn broer is al bezig met de voorbereidingen om die verloopstekker te gaan bouwen, maar daar gaat nog wel even wat ontwikkeltijd in zitten. Als we wat geld weten te genereren via de crowdfunding dan kan hij wat vrije tijd kopen bij zijn werkgever en dan kan die verloopstekker wat sneller beschikbaar gaan komen.

Voor webmasters is er dus de Mastodon Autopost plugin die zorgt dat het nieuws van WordPress naar Mastodon wordt doorgezet. Maar wij hebben die plugin niet zelf gebouwd, dat deed ene Simon Frey uit Duitsland. Omdat de plugin niet correct functioneerde, heeft mijn broer daarvoor wel een aantal keren, contact gehad met Simon om de plugin wel werkend te krijgen en ook om de Nederlandse vertaling gerealiseerd te krijgen, maar wij daar dus niet de oorspronkelijke ontwikkelaars van, noch de eigenaar.

Vandaag sprak ik ook al iemand die mee wilde doen met nieuwsberichten verspreiden via Mastodon, maar hij verstuurt zijn berichten via Joomla en niet via WordPress. Helaas is er voor Joomla nog helemaal geen plugin richting Mastodon. Dat is weer een extra reden om die verloopstekker snel in de lucht te krijgen zodat we via onze route alle nieuwsberichten van het hele alternatief nieuwscircuit het decentrale netwerk in kunnen sturen, ook voor de mensen die posten met Joomla of iets anders.

En het vervolgstuk van de verloopstekker is om niet alleen nieuwsberichten, maar ook video’s, evenementen en boeken naar ActivityPub te brengen. Er liggen echt prachtige mogelijkheden. We hebben het schema gemaakt met onze ideeën tot verder ontwikkeling van decentrale nieuws/info-voorziening” (zie schema hierboven en klik HIER voor verdere info)

Steun het initiatief van Silvia en Alexander!
Om dit initiatief te bekostigen zijn zij een crowdfunding gestart op de internet site Platform Bewuste Media.nl (HIER) En natuurlijk is het met hun boekje mogelijk inkomsten te genereren, zodat het mes dáár aan twee kanten snijdt. Om inkomsten te verwerven met verkoop boekje, en om meer ActivityPub in Nederland te verspreiden.

Om hun visie en ideeën hier te melden, plaatsen we een verkorte inleiding van hen uit het boekje:

Introductie: Lang leve het Fediversum!

In een land waar vrijheid en democratie belangrijke pijlers zijn, is het essentieel dat er open en onafhankelijke nieuwsgeving plaatsvindt. Je verwacht in Nederland dan ook dat de media ons van eerlijk, onafhankelijk en objectief nieuws voorziet. Maar keuze en diversiteit van het nieuws in de Nederlandse media blijkt uiterst beperkt te zijn. Daarnaast blijkt er bij de mediabedrijven sprake te zijn van grootschalige belangenverstrengeling waardoor onafhankelijk en objectief nieuws in Nederland de afgelopen jaren zo goed als onmogelijk is geworden.(HIER)

Kritische geluiden worden in toenemende mate onderdrukt en weg gefilterd. In dit boekje analyseren we het huidige medialandschap; wij werken niet in de media en kunnen als outsider kritisch zijn over de gecreëerde realiteit. We nodigen iedereen van harte uit om genoemde zaken vooral ook zelf nader te onderzoeken.

Hoe het béter kan.
We zijn actief op zoek gegaan naar mogelijkheden voor andere, en vooral betere manieren van nieuwsvoorziening. Door deze zoektocht hebben we inmiddels een duidelijke visie over de weg daar naartoe. Deze inzichten willen we graag met je delen.
Voor nieuwsdeling biedt internet prachtige mogelijkheden. Internet werd een succes door verregaande decentralisatie: computers verspreid over de gehele planeet werden onderling verbonden voor het uitwisselen van informatie. Deze decentraliteit werd afgelopen jaren echter grondig ongedaan gemaakt door grote centrale partijen zoals Google, Twitter en Facebook.

De gewenste oplossing voor een beter nieuwsplatform is dan ook het herintroduceren van decentralisatie. De samenwerkende diensten en websites die dit soort decentrale uitwisseling van informatie technisch mogelijk maken wordt de ‘Fediverse’ genoemd, of naar het Nederlands vertaald: Het Fediversum. Dit Fediversum biedt geweldige perspectieven voor onze toekomst!

We nemen in vogelvlucht met je door hoe een onafhankelijk, decentraal nieuwsplatform met behoud van privacy gerealiseerd zou kunnen worden. Daarbij geven we tips over hoe je al direct zelf kunt starten met decentrale oplossingen. Wij denken dat deze aanpak een enorme stap voorwaarts kan zijn voor onze samenleving. Een stap richting meer vrijheid, onafhankelijkheid en privacy.

Het is onze intentie om dit nieuwe platform ook daadwerkelijk te gaan realiseren en daarmee een alternatief te bieden voor de reguliere media. We hopen je met de informatie in dit boekje te inspireren, zodat je weet dat het ook anders kan.

Het realiseren van een dergelijk alternatief kunnen wij niet alleen, daarvoor is draagvlak nodig. Ons boekje is onderdeel van de crowdfunding om dit onafhankelijke nieuwsplatform mogelijk te maken. De inkomsten zullen volledig besteed worden aan het bouwen en beheren van dit platform en aan het promoten van manieren die een onafhankelijke nieuwsvoorziening bevorderen. Dus, word je enthousiast? Zegt het voort, geef iemand dit boekje cadeau, schrijf erover in je blog of raad het anderen aan. Dit nieuwe decentrale netwerk bouwen we samen! (Uitgebreidere informatie over de onderwerpen in dit boekje kun je vinden op de website: www.fediversum.nl)

april 2019

Alexander & Silvia Belgraver

Ze hopen hiermee het besef bij veel mensen te stimuleren én het voortouw te hebben genomen, om de nieuwsvoorziening in eigen handen te nemen. Want jij als lezer bepaalt immers, welk nieuws je voorgeschoteld krijgt en niet de overheid of het bedrijfsleven. Silvia en haar broer Alexander zien een toekomst in het verschiet niet alleen zonder Facebook, Twitter en Google, maar ook zonder tussenkomst van Silicon Valley, zonder dat regeringen het nieuws inperken, zonder censuur en reclames. Zij kennen de oplossing waarbij nieuws van de schrijver, onderzoeker, journalist rechtstreeks bij jou onder de aandacht komt. Bestel hun boekje en lees je in. Tot ziens op Mastodon met ónze ActivityPub-softwaretest..!  Klik op deze link om volger te worden en mee te testen. https://mastodon.nl/@WantToKnowNL

Wij zullen binnenkort de Mastodon-plugin installeren op onze site, zodat we tegelijk met de site, de berichten ook posten op Mastodon.nl

 

3 gedachten over “Zo kán het: nieuws zónder censuur en framing..!!

 1. https://nos.nl/artikel/2287029-wilders-geblokkeerd-door-twitter-om-hatelijk-gedrag.html
  Steeds meer wordt het duidelijk dat op alle mogelijke manieren verhinderd wordt dat de waarheid naar buiten komt is het niet door iets nepnieuws te noemen dan gaan ze wel weer over tot het blokkeren.
  Ook het beschermen van Israël door de kamervoorzitster neemt vormen aan waarbij ze zelfs collega kamerleden als leugenaar of verspreiders van nepnieuws weg zet.
  https://nos.nl/artikel/2285191-voorzitster-arib-kuzu-verspreidt-nepniews-met-knip-en-plakwerk.html
  Feit is natuurlijk wel dat men eerst iemand aan moet houden wil men zijn/haar privé eigendommen kunnen afnemen zoals telefoon en/of paspoort wat naar ik meen ook nog staatseigendom is.Mogelijk is zelfs informatie in verkeerde handen gekomen zoals adressen om maar wat te noemen.Wat betreft de vlag dat is gewoon diefstal natuurlijk of het nu uitlokking was of niet.
  Dat de officiële bronnen vaak nepnieuws verspreiden moge duidelijk zijn en het boek “ander nieuws” van Janneke Monshouwer is daar oa het bewijs van omdat zij als oud medewerkster bij de NOS notabene als journaliste/verslaggeefster het wel het beste kan weten.
  Eerder hadden we natuurlijk de leugens over Poetin dat hij geen vragen wilde beantwoorden.
  De seperatist die als monster werd weggezet terwijl deze man juist medeleven toonde met de jonge slachtoffertjes bij de ramp met MH 17.
  Wat ook een middel is om te voorkomen dat de waarheid naar voren komt is natuurlijk het verwijderen van waarheidsgetrouw nieuws wat Olga Isvina is overkomen.
  Nog duidelijker werd het natuurlijk toen een verslaggeefster vertelde dat gebouw 7 was ingestort terwijl heel de wereld kon zien dat het gebouw achter de rug van de dame nog gewoon zichtbaar overeind stond.
  Wat hebben we nog aan hen die alles nepnieuws noemen wat niet in hun straatje past terwijl ze zelf de grootste verspreiders blijken te zijn en zich niet zelden volksvertegenwoordiger/ster noemt?
  Bellingcat wordt zelfs gebruikt als verkondiger van de waarheid omtrent MH 17 en het JIT heeft zelfs het lef om hen ook te benoemen in hun “onderzoek” terwijl deze man niets anders is dan een werkeloze bureaucraat die nog geld heeft ontvangen ook (meen ik) en gewoon zijn bevindingen van internet haalt zoals veel mensen dat doen die dan weer niet geloofd worden.
  Ik ben wel benieuwd hoe Nederland zich nu uit die benarde situatie gaat redden nu Maleisië keihard bewijs wil zien.Alle sancties tegen Rusland genomen naar aanleiding van de ramp met MH 17 zijn hopelijk aantoonbaar gebaseerd op harde feiten en niet op aannames anders is het goed mogelijk dat Nederland er nog een probleem bij krijgt.Ook de sancties die vanuit de EU telkens genomen zijn tegen Rusland naar aanleiding van de “annexatie” van de Krim zijn natuurlijk te gek voor woorden wanneer men kan weten dat er een referendum is gehouden waarbij het merendeel voor Rusland koos en ook kon men weten dat een deel van de Russische vloot voor Rusland verloren was gegaan wanneer er niet in gegrepen was door de Russen.
  Wat een puinhoop maken ze overal van en dan zijn ze in Nederland bezig over onzinnige dingen zoals verkoop van alcohol aan jongeren,stoppen met roken,voertuigen van (vaak) werklui weren uit steden omdat ze vervuilend zouden zijn terwijl er nu nog steeds geen goed alternatief is wegens gebrek aan tweedehands electrische auto’s enz.
  Nog erger is natuurlijk het niet luisteren naar deskundigen zowel op het gebied van vaccinaties als ook op het gebied van het milieu terwijl ze gewoon hun zin doordrukken op basis van verkeerde informatie wat wel enorm veel geld kost en mogelijk alleen maar tot ellende zal lijden maar dan letterlijk.

  1. https://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/bush-blair-oorlogsmisdadigers/
   Maleisië wil nu harde bewijzen zien ivm MH 17 en terecht lijkt mij vooral wanneer die onderste steen nog steeds niet boven is gekomen terwijl dat wel beloofd is.
   Was het ook oa Timmermans niet die in een toespraak heeft beloofd tot het uiterste te gaan om de ware toedracht te achterhalen?Hoort u hem er nog over nu hij in Brussel volgens geruchten voor twee keer zoveel zou betaald krijgen als notabene onze premier?
   Dat Bush en Blair in Maleisië veroordeeld zijn wordt ook door de MSM verzwegen zo lijkt het.
   Nou kunt u denken dat is allemaal complottheorie maar dat is simpel op te lossen door zelf op onderzoek te gaan want anderen hebben er wel over bericht wat zo terug te vinden is.
   Waarom vertellen bronnen die door de meeste mensen als betrouwbaar gezien worden niet de waarheid,verdraaien ze feiten of zwijgen ze volledig over zaken die van belang zijn?
   Het is toch te gek voor woorden dat gewone burgers meer feiten boven tafel lijken te kunnen halen dan MSM journalisten die juist betaald zouden moeten worden om de waarheid boven tafel te krijgen en dat aan de burger te vertellen?(Dit is geen beschuldiging omdat het een gevoel is waar ik geen invloed op heb en mij gewoon overkomt,ik uit alleen mijn gevoel wat in een democratie waar vrijheid van meningsuiting geldt mag).

  2. Een mooi voorbeeld van de doortraptheid van Rutte en de propaganda van de NOS.
   https://nos.nl/artikel/2289186-werkgevers-willen-na-toespraak-rutte-in-gesprek-over-lonen.html
   Rutte heeft natuurlijk geleerd van de protesten tegen de dividendbelastingafschaffing en daarom is hij nu voorzichtig met vennootschapsbelasting.
   Dat die werkgevers nu een gesprek met Rutte willen is natuurlijk om het geloofwaardig te maken terwijl het gewoon bedrog is en de NOS doet daar nog een schepje bovenop door te schrijven dat Rutte zou blaffen terwijl hij hielen likt.
   Citaat:
   Politiek verslaggever Wilma Borgman van de NOS noemt de uitspraken van Rutte heel opmerkelijk.”Een liberale premier die tegen het bedrijfsleven blaft.Dit kabinet stelt keer op keer koopkrachtstijgingen in het vooruitzicht en keer op keer blijken die tegen te vallen.Rutte zal toch iets moeten.Bovendien is dit ook een reactie op de hele discussie over afschaffing van de dividendbelasting.Toen kreeg het kabinet steeds kritiek dat het er alleen maar zit voor het bedrijfsleven.Daar zijn deze uitspraken een antwoord op.”(einde citaat).
   Deze verslaggever is naar mijn mening incompetent en volgens mij ook een vrouw dus had verslaggeefster meer op zijn plaats geweest.Waarom incompetent?
   Ten eerste is belasting betalen niet bedoeld om salarisverhogingen te geven aan werknemers wanneer grote bedrijven dat niet doen.
   Ten tweede waarom zouden die grote bedrijven loonsverhoging geven als Rutte ze al zegt dat hij het anders zal doen door inkomstenbelasting verlaging aan de werknemers te geven (waardoor deze bedrijven gespaard worden) en de werknemers niet alleen arbeid moeten verrichten maar nu kennelijk ook nog via belastingen hun eigen loon voor een deel gaan betalen.
   Nou dacht ik dat er niets erger kon zijn dan dwangarbeid omdat daar doden mee gepaard gingen maar Rutte krijgt het kennelijk voor elkaar om werknemers niet alleen arbeid te laten verrichten maar ook nog deels zelf hun eigen loon te laten betalen.
   Wanneer die “verslaggever” dan schrijft dat Rutte zou blaffen begrijpt ze het dus echt totaal niet en kan ze beter iets anders gaan doen ipv propaganda te verspreiden.
   Dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.