Advertentie

‘Pandemie’: jouw recht op je eigen lijf vervalt?


Ook wij plaatsten een YouTube van Desire Röver waarin ze de achtergronden van vaccinaties en de Mexicaanse griepvaccins uit de doeken doet. En je vraagt vooral alert te blijven. Ze praat over de achtergronden over de essentie van vaccinaties en vooral over de pharmaceutische INDUSTRIE.

Want laten we dat voorop zetten, trek het masker ‘pharmaceutisch’ af en je houdt INDUSTRIE over. Productie en massale verkoop tegen massa-productieprijzen is de definitie van INDUSTRIE, maar er is één verschil..

De pharmaceutische INDUSTRIE verkoopt niet tegen ‘massa-productieprijzen’.. Zij bepalen zelf wel wat voor prijzen ze rekenen. Door patent-manipulaties, door het bewerken van de schakels in de keten van onderzoek naar voorschrijvende dokter. JIJ bent de klos en JIJ betaalt.

Het is een bizarre tijd, want tegelijkertijd met het plaatsen van het achtergrondverhaal van Désire, vinden we zojuist ook een artikel van haar hand, waarin ze Jane Burgermeister citeert in haar zoektocht naar de waarheid-achter-de-schermen. Het verhaal spreekt voor zich; geen lange inleiding nodig. LET OP!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heeft de wereldgezondsheidsorganisatie (WHO) de bevoegdheid om 194 landen, óók Nederland (JOU!) te verplichten om te vaccineren..?

Jane Burgermeister, ze is hier op WantToKnow veel te vinden, heeft niet alleen de WHO, de Verenigde Naties, Baxter en vele anderen aangeklaagd bij de FBI in de Amerikaanse ambassade in Wenen. Deze journaliste is ook bezig een dergelijke aanklacht voor te bereiden ter presentatie aan het Internationale Gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag.

Daarnaast plaatste zij op haar website een alarmerend bericht:

‘De WHO heeft in 194 landen de macht tot bevel van gedwongen vaccinaties.’

vos kippenhokZij legt dit als volgt uit:

“De Internationale Gezondheids Reglementeringen (IHR) overeenkomstig Artikel 21 van de Constitutie van de WHO werden in juni 2007 van kracht, en geven de directeur-generaal van de WHO het recht om internationaal een noodsituatie voor de gezondheid af te kondigen.

In dat geval kan de directeur-generaal regels opleggen, zoals sanitaire en quarantaine-maatregelen en andere procedures, gericht op het voorkómen van de internationale verspreiding van ziekte; alsmede reisbeperkingen. En in het geval dat de WHO een pandemie afkondigt, heeft de WHO de autoriteit om over de hele wereld gedwongen vaccinaties af te roepen. Alle 194 landen die de IHS hebben ondertekend, moeten hieraan gehoorzamen.”

De –voor mij- angstaanjagende exacte tekst van Artikel 21 van deze WHO-Constitutie luidt:

Artikel 21

De Health Assembly heeft de autoriteit om reglementen aan te nemen betreffende:

 1. Sanitaire-, en quarantainevoorzieningen en andere procedures gericht op het voorkómen van de internationale verspreiding van ziekten;
 2. De nomenclatuur (naamgeving) ten aanzien van ziekten, doodsoorzaken en gezondheidszorgpraktijken;
 3. Standaarden te bepalen ten aanzien van diagnostische procedures voor internationaal gebruik;
 4. Standaarden te bepalen ten aanzien van de veiligheid, zuiverheid en potentie van biologische, farmaceutische en gelijkende producten omgaand in de internationale handel;
 5. Advertenties te plaatsen en etikettering te eisen van biologische, farmaceutische en gelijkende producten omgaand in de internationale handel.

Artikel 22

De verordeningen overeenkomstig Artikel 21 worden voor alle leden van kracht na tijdige voorafgaande kennisgeving van hun acceptatie door de Health Assembly, behalve voor die leden die de directeur-generaal een bericht zendt van weigering, of van voorbehoud binnen de periode in het bericht genoemd.

De Internationale Gezondheids Reglementeringen 2005 zijn wettelijk bindende verordeningen (dat betekent dat het internationale wetten vormt) die tot doel hebben:

 1. om landen bij te staan in hun samenwerking in het redden van levens en middelen van bestaan, die worden bedreigd door de verspreiding van ziekten en andere gezondheidsrisico’s, en
 2. om onnodige belemmering van internationale handel en reizen te vermijden.

Met andere woorden en vooral in gewoon Nederlands:

De bewaker van het kippenhok is de vos!

En terwijl de wakkeren onder ons zich aldoor druk maakten om het schrikbeeld van de Codex Alimentarius – waarbij het gaat om het van ons afnemen van voedingssupplementen, levensconforme middelen en geneeswijzen – heeft de WHO controle over jou en mij met drie woorden in één klap voor elkaar:

FASE 6, PANDEMIE

En we hoeven ons dus, sinds onze premier Balkenende zijn handtekening zette onder het verdrag van Lissabon in 2007, niet meer af te vragen of het bovenstaande ook voor Nederland geldt… Hebben al die ambtenaren zitten slapen?

Maar, weet dat wij met meer zijn dan degenen die ons willen onderdrukken, ons tot slaaf maken, verminken en doodspuiten. Dat is een heftige tekst, waar je ook chique woorden kunt gebruiken, die dan worden gevat in een mooi-klinkende conclusie. Maar de essentie is hetzelfde: we worden voorbereid voor een heftige vaccinatie-campagne. LET OP!

Met z’n allen NEE zeggen en NEE doen… daar is niemand tegen opgewassen.

Denk hierbij eens aan de bijenzwerm en het nijlpaard en de afzonderlijke druppels in een tsunami. En met Goddelijke Liefde in je hart ben je onaantastbaar!

Love, Light & Laughter,

Désire

HIER verder over dit onderwerp. (Link van Désire Röver)

51 gedachten over “‘Pandemie’: jouw recht op je eigen lijf vervalt?

 1. Conspiracy theory…

  Je gelooft zeker ook in chemtrails en denkt dat Elvis nog leeft? Weet dat je daarvoor behandeld kunt worden. Niet met een spuit, wel in therapie.

 2. Wat er ook gebeurt ik laat me niet inenten! Vroeger wist je het niet. Je nam alles klakkeloos aan en iedereen deed het dus jij ook.
  Gelukkig dat de jongeren er nu meer bij stil staan en een eigen mening kunnen vormen. Er is genoeg te lezen, alle voor en tegen-artikelen op wat voor gebied dan ook. Zoek en onthoud alleen het goede wat voor jou van toepassing is. warme groeten

 3. @ Henk,
  Beetje confronterend allemaal he. Wat is het gemakkelijk om gewoon alles te geloven van Abje en over te schakelen naar RTL boulevard. Ik zou bijna zeggen struisvogelpolitiek, maar dat is onjuist. Struisvogels leggen hun kop op het zand om dingen vanuit een andere hoek te zien.Slaap lekker verder

 4. Tja dit zijn dan de kleine lettertjes. Ik vind het “stom” als iemand zich niet laat inenten en dat is mijn mening. Er zijn mensen die dat perse niet willen. OK, stom maar dat is hun wens, moeten ze zelf weten en ik vel ook geen oordeel over ze.
  Maar als ze niet ingeënt worden dan heeft men mss het “recht” om zulke personen dan in quarantaine te plaatsen.
  Ik ben het wel eens dat men niet zomaar alles moet geloven wat de politici verkondigen en alle andere “deskundigen” want er zit vast wel een of andere industrie achter.

  In ieder geval iedereen moet voor zich zelf nadenken wat voor maatregelen die moet nemen tegen dit virus. Inenten of niet, zorg dat je niet besmet raakt!

 5. Wat ik merk bij dit soort discussies is dat er snel een veroordeling is van wat er aan informatie opgesomd word zonder in te gaan op wat er gemeld word.
  Dit is volgens mij de makkelijkste weg, en een reden waarom wij allemaal in het ‘domme’ blijven. We stoten juiste informatie af door dit af te keuren, omdat het ingaat tegen de heersende mening in het land en omdat we geleid worden door de angst voor het onbekende. Door dit te doen werken we er met zijn allen naar toe dat we onjuist geinformeerd worden en geven we de mensen die aan de macht zijn de gelegenheid de opinie naar hun hand te zetten. En ze lachen ons daarbij nog uit ook, we hebben het er toch zelf naar gemaakt?? Hen is er alles aan gelegen om lessen uit de geschiedenis te doen vergeten en hun (financieel en persoonlijk) gewin te vergroten. Zolang niemand zich verzet hebben ze nog gelijk ook. We staan erbij en kijken ernaar en roepen elkaar maar na. Wie zichzelf beschouwt als ‘kritisch meedenkend burger’ doet er goed aan om eerst de bronnen van zijn informant te controleren en de voors en tegens te wegen, voordat er een oordeel over geveld word. Ik vind het een gevaarlijk iets dat we in een tolerant, hoogopgeleid en welvarend land als Nederland blijven hangen in discussies over wel of niet een mening mogen geven. Vrijheid betekent dat je mag doen wat je wilt zolang je de ander geen schade berokkent. In geval van het artikel waar deze discussie over gaat: mijn vrijheid is belangrijker dan het verplicht inenten tegen Mexicaanse Griep, ik wil namelijk eerst weten of deze actie mij geen onnodige schade berokkent.
  Ook in de media is vrijheid een begrip dat in gevaar is. Steeds vaker is de macht over de media in handen van één persoon, of grijpt de staat in in de vrije nieuwsgaring.
  Vrijheid van meningsuiting is een onmisbaar instrument voor het gezond functioneren van een mediamaatschappij. Dit is de enige garantie dat wij ‘kritisch meedenkende burgers’er op kunnen vertrouwen dat de informatie die wij krijgen op een weloverwogen manier tot stand is gekomen. Met die informatie kun je dan weer deelnemen aan het publiek debat. En als je deelneemt aan de publieke discussie dien je ook de (ongeschreven) regels voor discussie in acht te nemen. Een van die regels is dat je je gedegen informeert voordat je je mening formuleert. Door niet goed geinformeerd aan een discussie deel te nemen, ontken je dat de ander zich goed heeft geinformeerd, en op die manier ondermijn je de vrijheid van de ander om zijn of haar mening te uiten. Beschuldigingen over en weer zijn het gevolg.
  De discussie zal dan verzanden in modder smijten en gaat zijn uiteindelijke doel voorbij: er voor zorgen dat beide partijen vreedzaam met elkaar leven doordat ze op de hoogte zijn van elkaars denkbeelden en zo rekening met elkaar kunnen houden. Als het te vaak gebeurt dat de discussie in modder smijten resulteert, en volgens mij is dat zo in de moderne mediamaatschappij, leidt dit tot polarisatie en zorgt het ervoor dat we voorbij gaan aan wat er écht gebeurt. We blijven juist waarde blijven hechten aan holle uitspraken die de discussie vervuilen. Dit zorgt er voor dat we steeds meer de vrijheid van meningsuiting uithollen en ons lot in handen leggen van de mensen die aan de macht zijn en niet vaak de beste bedoelingen hebben….in de geschiedenis zijn talloze voorbeelden van hoe dat verkeerd af kan lopen.
  Ik moet denken aan een artikel over het promiscue gedrag van Berlusconi in het NRC. Daarin werd een fan aan het woord gelaten over de kwestie, een dame, die alleen naar de 3 TVzenders van Berlusconi keek, was van mening dat het wel mee viel met zijn uitspattingen, het was toch niet eens bewezen? Zij was er helemaal niet van op de hoogte dat er foto’s van feestjes waren gepublceerd, en dat er verschillende getuigenissen waren van Berlusconi’s ‘uitstapjes’. Zou zij anders geoordeeld hebben als zij dit wel geweten zou hebben??

  Reacties, inhoudelijk AUB, zijn meer dan welkom 🙂

  p.s. Desiré: heb jij je info van deze website??

  http://www.naturalnews.com/026496_NaturalNews_vaccination_the_WHO.html

  en heb je al eens gekeken op http://www.realitysandwich.com
  dit is een vrij nieuwe site met veel interessante verhalen.

 6. @Patrick
  Een vraagje aan je. Waarom zouden die mensen die niet ingeënt willen worden volgens jou wellicht in quarantaine geplaatst dienen te worden?
  De strekking van een inenting is toch dat je juist beschermd voelt tegen deze zogenoemde griep als je hiermee in aanraking komt. Wat heeft een vaccinatie dan voor zin?
  Graag uitleg.

 7. @Patrick: de hele heisa ontstaat nu, omdat de firma Baxter, die zegt vaccins te maken TEGEN het virus, vaccins maakt waar het virus IN ZIT..!! De moedervaccins die ze rondsturen, waren besmet. Dat is bijna onmogelijk heden ten dage, met de strenge voorzorgsmaatregelen die laboratoria dienen na te leven. Én de controles die ze dienen uit te voeren, in het belang van de veiligheid.

 8. Wie kritisch alle mogelijke vaccinaties bekijkt uit het al dan niet nabije verleden, die heeft al gauw door dat het om platte commerce gaat en dat ze nauwelijks werken ! Als we allemaal verplicht zullen worden om ons door een vermoedelijke giftige coctail te laten verzwakken en wie weet zelfs genetisch te laten manipuleren (cfr. cervarix !), dan weten we wel hoe laat het is : fascisme die niet moet onderdoen voor wat er in de jaren 30 is gebeurd ! Wie garandeert me dat deze vaccinatie niet een georganiseerde genocide is bedoeld om ons te decimeren ? (cfr. verborgen agenda van het adderengebroed van de Bildenbergers & co) Of wie kan me garanderen dat dit vaccin kwikvrij en alluminiumvrij zal zijn ? En wie kan me garanderen dat er geen RFID microchip in zal zitten ?! De boom wordt aan zijn vruchten herkend : een pandemie die nauwelijks gevaarlijk te noemen is maar toch een massale vaccinatie op gang brengt, sorry hoor maar wie een beetje kritisch is ingesteld, die ziet toch meteen in dat dit opgezet spel is !

 9. Zojuist naar de uitzending van Knevel & vdBrink gekeken, van vorige week. Hij legt er 2x de nadruk op dat het vrijwillig zal blijven. Het kan volgens mij ook niet anders. Volgens mij breekt anders, zeker in NL, écht ‘de pleuris’ uit!

 10. Evenals het artikel dat gaat over een memorandum van WHO is ook dit artikel niet van Guido.

  Een link naar het origineel zou aardig zijn.

  Bestaat deze site alleen uit het kopieren van artikelen?

 11. Henk Aalders

  Valt niet mee he de waarheid onder ogen te durven zien maar daar is ook een therapie voor !!
  Deze is bij mijn in de buurt.
  http://www.parnassia.nl
  Maar ik vrees een zeer lange behandeling voor jouw sorry,

  Groetjes Henk en veel sterkte en vooral veel wijsheid toegewenst en we zullen maar zeggen verstand komt met de jaren.

 12. Ik laat me zeker niet vaccineren.
  Tegen een eventueel levend virus wat er in zit kan ik mij wel beschermen met Tea Tree Oil.
  Maar tegen eventuele chemische toevoegingen (zoals kwikverbindingen e.d.) is het wat lastiger.
  Mijn gevoel zegt mij dat deze vaccinaties bedoeld zijn om onze hersenen te beschadigen, slechts een klein beetje, bijna onmerkbaar.
  Bedoeld om de mensen dom en volgzaam te maken.
  (waarvoor zit er anders al jaren kwik in vaccinaties, vullingen voor tanden/kiezen. Terwijl bekend is dat Kwik hersenbeschadigingen veroorzaakt)
  Waarvoor zit er anders in alle tandpasta’s fluor, terwijl bekend is dat fluor niet goed is voor het gebit (fluor werd door de Nazi’s gebruikt om mensen volgzaam te maken)

 13. @zomaar: je doet je naam eer aan! Wat wil je nou eigenlijk zeggen..? ‘Een link naar het origineel zou aardig zijn’..? OK Prima. De naam van Tessa of mij verschijnt als wij een artikel aanmaken, hetgeen niet wil zeggen dat wij de tekst hebben verzonnen, gemaakt, bedacht, gechanneld gekregen oid. Of wel natuurlijk… Don’t judge a book by the cover!

 14. Vanmorgen schoot er iets door me heen en ik vertrouw vooral de laatste tijd op mijn aangescherpte intuïtieve invallen:
  Als, ik zeg als, het nu eens zo zou kunnen zijn dat er helemaal geen sprake is en zal zijn van een pandemie en dat dit plan al jaren op tafel ligt en dat het scenario om de media te bestoken nu in volle hevigheid is losgebarsten (angst aanwakkeren) en dat iedereen dus binnenkort in de rij zal staan voor de prikken en dat dan DANKZIJ deze vaccinaties (zullen ze beweren) “gelukkig” een wereldwijde pandemie is voorkomen (WHO, farmaceuten en regeringen worden dan de hemel in geprezen voor hun vooruitziende blik)….. Dan hebben ze toch hun doel bereikt?

 15. @zomaar
  Geld en macht.. Het zou toch van de gekke zijn als ze die aangekochte vaccins in de prullenbak moeten gooien? Lijkt wel een testcase, hoeveel “pandemieën” zullen er dan nog volgen als dit scenario goed (voor hen dan) verloopt?

 16. @Guido, ik zie zojuist jouw reactie. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat een link naar het origineel mij en wellicht ook anderen helpt bij het verifieren van wat er geschreven wordt. Bovendien is ook wel zo netjes voor de auteur, toch?

  I do not trust a book just by its cover, indeed.

 17. Denk je werkelijk dat ‘ze’ (de medische wereld) geen onderzoek doen naar, en de betrouwbaarheid testen van vaccinaties?

  Ze houden allemaal hun mond omdat ze op de pay-roll staan van pharmaceutische giganten?

  Vertrouw je uberhaupt een arts nog wel?

 18. @zomaar
  Sorry hoor, maar denk je nu werkelijk dat er voldoende tijd is om de komende griepvaccins te testen (zeker op lange termijn bijwerkingen)? In september komen ze op de markt en in oktober staan er al prikcampagnes gepland… Het is hier geen kwestie van wel of niet artsen vertrouwen, die volgen ook wat hun wordt opgedragen, informatie krijgen ze maar van één kant… Word nou eens wakker!

 19. Een vaccin is een middel dat bij een persoon (of dier) een immuunrespons opwekt zonder hem ziek te maken. Hierdoor is de gevaccineerde beter bestand tegen de ziekteverwekker waar het vaccin voor bedoeld is, dan zonder de behandeling.
  bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Vaccin
  bron UK: http://en.wikipedia.org/wiki/Vaccine

  Maar waarschijnlijk zullen ‘ze’ er wel iets bij doen dat ons heel erg ziek maakt en uiteindelijk dood.

  Doe waar je zin in hebt en neem geen vaccinatie wanneer het nodig is. Ik chat graag nogmaals met je wanneer het zover is, want ik ben nu al enorm nieuwsgierig of je ervoor kiest of niet.

 20. Waarom kijken mensen nu niet naar het totaal plaatje en gaan ze dingen een analyseren en conclusies trekken?
  A. Is er een pandemie; ze zeggen van wel…..hoeveel mensen in jou omgeving hebben deze griep??? Over wat voor aantallen spreken we in europa?
  B. is deze griep levensbedreigend? niet echt, hij is nog milder dan de “normale”griep.
  C. Is deze griep “normaal”? ik heb gelezen dat de kans op deze combinatie van deze verschillenden virussen eentje is op 1 op 5 biljoen. Gekoppeld is het natuurlijk erg verdacht dat Baxter notabene het varkensvirus in zijn vaccins had verwerkt dit jaar.En o ja dezelfde Baxter is de producent van de vaccins die we zouden moeten nemen.
  D. waarom dan een vaccinatie voor iedereen als het een milde griep betreft? Ja maar zeggen; er is kans dat deze muteert naar een virulent levensbedreigend virus dit najaar.
  E. Hebben deze vaccinaties dan zin? Nee natuurlijk niet, Deze vaccinaties zijn ontwikkeld op het huidige virus niet op een eventuele mutatie.
  F. Hoe wordt deze pandemie in media gepresenteerd…enorm veel moeite wordt er gedaan om de griep aan te praten, niet alleen in Nederland maar wereldwijd, Niet alleen de pandemie maar vooral de noodzaak tot vaccinatie. Er worden zelfs geldprijzen uitgeloofd voor degene die het beste vaccinatiefilmpje op youyube zet…..dit voor een griep die mild is en zeer weinig voorkomt ( soms lijkt het dat hij alleen in de media bestaat ).
  G. Krijgen de tegenstanders ruimte om in de MSM te reageren? Niet echt, ze worden wel vermeld, maar vallen onder de categorie “indianenverhalen” worden dus belachelijk gemaakt. Ook de aanklacht van Jane Burgermeister wordt nergens aangekaart. Raar he?
  Kortom er is mis aan het totaal plaatje en dan ben ik nog niet ingegaan op eventuele redenen van deze vaccinatie. Maar enkel alleen al het plaatje voor noodzaak tot vaccinatie is op zich al ongeloofwaardig.

 21. @zomaar
  Je spreekt jezelf zo tegen! Aan de ene kant geloof je heilig in vaccins, aan de andere kant zeg je dat “ze er waarschijnlijk wel iets bij zullen doen dat ons heel erg ziek maakt uiteindelijk dood”… Heb je nu wel of geen mening hierover? En dan stel je me ook nog de vraag of ik me (“als het zover is”) wel of niet zal laten inenten!

 22. @ellen: het verhaal is natuurlijk dat de mogelijkheid heel reëel is dat de vaccins vervuild zijn met een virus (of chips?). Ik moet zeggen na het kijken van het verhaal van Ab Klink bij Knevel & vdBrink, dat zijn nadruk een paar keer lag op VRIJWILLIG. Genoeg om me een gevoel van geruststelling te geven, dat dááraan niet getornd zal worden.

  Nogmaals hier ook nog maar een keer: waar blijven de keiharde cijfers van griep in andere jaren, dus zonder heftige griepvirus H1N1, in vergelijking met cijfers van dit virus. Volgens mij is dit virus een heel rustig virus. Zelfs de Coutinho’s en Osterhausen van deze wereld komen niet met deze cijfers..! Bewust? Dit zou toch het eerste cijfer zijn, lijkt me, waarmee JE OVERTUIGEND LAAT ZIEN DAT HET H1N1-VIRUS VEEEEEEEL GEVAARLIJKER IS.

 23. @Guido
  Ik ben ook maar een leek, we weten (nog) niet de juiste samenstelling van de komende vaccins en het zou inderdaad kunnen dat Nederland er niet aan wil om dit verplicht te stellen (hier zal dan wel een prijskaartje aan hangen). Cijfers wil je hebben? Hier een artikel van http://www.naturalnews.com/026169.html waarin gesteld wordt dat we bewust voorgelogen worden met de bewering door de farmaceutische industrie, dat er alleen al in de USA jaarlijks zo’n 36.000 mensen aan de “normale” seizoensgriep overlijden. Dit is dus NIET waar en een regelrechte LEUGEN! Ook ik heb het gevoel dat het H1H1-virus vrij mild is, maar dit aanwakkeren van angst past natuurlijk in hun straatje en ik hoop toch zo dat er een gezaghebbend persoon opstaat die STOP zegt, want wat er binnenkort staat te gebeuren in de wereld is écht niet leuk meer, dit los van het feit of Nederland het wil verplichten of niet (o.a. Frankrijk en Amerika maken zich hier wél klaar voor)..

 24. @Guido
  Heb net een heel antwoord aan je in elkaar geflanst, hup wég, verdwenen! Probeer het nog een keertje… Ik ben ook maar een leek, het zou best kunnen dat Nederland niet tot verplicht vaccineren overgaat (zou hier dan een prijskaartje aanhangen?), maar vergeet niet dat de overheden in o.a. Frankrijk (jawel, waar ik woon) en Amerika dit wel degelijk voorbereiden.. De samenstelling van de vaccins is (nog) niet bekend en ook mij lijkt het H1N1-virus vrij mild, maar je wil graag cijfers zien? Op http://www.naturalnews.com/026169.html zie je het overduidelijke bewijs dat de farmaceutische industrie iedereen ervan weet te overtuigen dat er alleen al in de USA jaarlijks zo’n 36.000! aan de normale seizoensgriep overlijden. Dit is dus een rechtstreekse LEUGEN en NIET waar! Zelfs de Coutinho’ en consorten zijn hier waarschijnlijk niet van op de hoogte en laten zich zand in de ogen strooien. We worden aan alle kanten voorgelogen en gemanipuleerd..

 25. Oké, @zomaar, pik dit niet altijd op, maakt veel duidelijk over je mening hierin… Ik zou me niet alleen maar baseren op Wikipedia, kijk eens wat verder!

 26. Constant worden mijn reacties over een artikel op een bepaalde website geweigerd om door te sturen (die andere zijn geen probleem).. Denk dat de link hiervan niet doorkomt, dus zal vermijden deze te melden. Het artikel verhaalt over de leugenachtige beweringen door de farmaceutische industrie dat er in de States zo’n zesendertigduizend griepdoden jaarlijks overlijden aan de seizoensgriep.. In het betreffende artikel wordt het bewijs geleverd dat dit NIET waar is en op leugens gebaseerd is… We worden voorgelogen en gemanipuleerd! Misschien kan ik op een later tijdstip proberen nogmaals de link door te sturen.

 27. in de zeventiger jaren moest ik samen met mijn collega’s van de minister een griepspuit halen op straffe van ontslag.
  prima.
  ik ben nog nooit zo ziek geweest.
  omdat we in de volcontinudienst zaten was er onmiddelijk paniek in de tent en hoefden we het jaar erop geen griepspuit meer te halen.
  we hadden minsteriële ontheffing, want het werk moest doorgaan en dankzij de griepspuit was die continuiteit eruit.
  dus ontheffing als enige dienst van de overheid door de minister.
  hoezo eigen belang?
  dachten ze nu echt dat ik me nu nog laat vaccineren?

 28. Nog even over verplicht versus vrijwillig.
  Ze hoeven het niet te verplichten. Wat men gaat doen is dat niet-gevaccineerde kinderen niet naar school mogen. Of je mag zonder vaccinatie niet met de bus of trein.

  Via een omweg zullen ze iedereen die weigert het leven lastig maken. Net als ze het lastiger gaan maken om met cash te betalen, ten behoeve van de PIN en de daarbij horende controle mogelijkheden.

  Ze krijgen hun zin. Het “kantelpunt” zijn we jaren geleden al gepasseerd. Nu nog protesteren trekt enkel de aandacht. Blijf liever onder de radar en bereid je stilletjes voor.

  Tegen griep: check natriumchloriet (MMS).

 29. Ik heb in 1964 een griepspuit gehad omdat dit van mijn werkgeefster moest. Ik heb als enige in mijn familie de griep gehad en niet zo’n klein beetje. Ben er dood en dood ziek van geweest. Heb er lang over gedaan om weer te herstellen en maanden kon ik bijna de trap niet opkomen, zo moe was ik.
  Nu na alles gelezen te hebben ben ik gaan beseffen dat dit juist door dat vaccin ontstaan is. Op dat moment wist ik niet beter. Ik was 14 en niemand die iets wist van de gevaren van een vaccin.
  Ik heb wel altijd gezegd dat ik me nooit meer zou laten vaccineren en daar sta ik nog meer als ooit achter.
  Mijn gevoel zegt me vanaf de vaccinatie voor baarmoederhalskanker, waarbij mijn herinnering wakker werd over mijn griepvaccinatie dat hier iets niet deugd. Ook kleine kinderen worden ingeent tegen alles en nog wat.
  Ik kan me nog herinneren dat in staphorst meen ik dat het was, de mensen weigerden om hun kinderen in te laten inten op basis van hun geloof. Deze mensen werden door iedereen verkettert, maar ik heb nooit iets gehoord van kinderen die polio of kinderverlamming hebben gekregen. Weet iemand daar iets van?

 30. Is een arts niet medeplichtig aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel als hij mensen inspuit met die rotzooi want iedere arts legt na zijn studie een eed af.

  Nederlandse Artseneed

  Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
  Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
  Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.
  Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

  Dat beloof ik.
  of
  Zo waarlijk helpe mij God* almachtig.

  * Gekozen is voor de algemene formulering ‘God’, waarbij studenten afhankelijk van hun geloofsovertuiging de naam van hun God in gedachten kunnen invullen.

 31. Ik vroeg vanmiddag aan een collega: “Als er in een bepaald land een levensgevaarlijke ziekte uitbreekt die ook nog eens heel erg besmettelijk is, wat zou je dan als eerste doen? Los van het verzorgen van de zieken, want dat moet natuurlijk onmiddellijk gebeuren.”
  Ze zei: “De grenzen dichtgooien, niemand meer eruit.”
  Mijn volgende vraag: “Alle partijen waren zich bewust van de ernst van de Mexicaanse griep. De kranten stonden bol van de vreselijkste verhalen en foto’s. Toch zijn de grenzen van Mexico NIET gesloten. Er werd geen reisverbod van kracht. Welke redenen zouden de overheden kunnen hebben gehad?”
  Haar antwoord: “Ik kan maar één reden bedenken…. Ze WILDEN dat het virus zich zou verspreiden.”

 32. @Irma: helemaal foutloze redenatie. Maar we zitten wel in Pandemiefase #6, de hoogste. Dát ze dát nou niet hebben zien aankomen. Iemand een foutje gemaakt. De puzzelstukjes vallen op zijn plek. Met redenaties zoals je die hier perfect deelt. DANK!

 33. Oh ja, wat doen ‘ze’ om het niet te laten opvallen..? Een griepje uitkiezen, dat zich TOCH (hè verdorie nogerisaantoe!) verspreidt, ondanks alle moeite..! En dan ineens.. Het griepje is een GRIEP geworden. “HOE GROOT KAN DIE WEL NIET WORDEN”.. PANDEMIE!!!!!

 34. Hoe lang zouden we nog mogen leven. Als we de aarde nog niet afgebroken hebben voor 2012. Ik kwam gezond uit het Geestelijke Gezondheids Zorg en ga er waarschijnlijk wel weer ziek in.

 35. Jaren geleden riepen we al (zonder specifieke datums natuurlijk):

  September 2001-> verlies van vrijheid door beperking vrijheden

  September 2008 -> Verlies van vrijheid door beperking financiën

  September 2009 -> Verlies van vrijheid door verlies van gezondheid

  De elektronische media verdingen de papieren informatievoorziening doordat deze (in ieder geval grotendeels -nog) niet door de staat worden gestuurd. De reactie van het lezend publiek is helaas hetzelfde; we schrikken, we hebben -natuurlijk weer een uitgesproken- mening , we roepen en aansluitend; echte Hollandse passiviteit.

  Het wordt dus tijd iets te doen. WtK is als vele vergelijkbare sites een onmisbare voorziening om ons bewust te maken maar ook hier ontbreekt de volgende stap

  Ik zou WtK willen oproepen om …nu.. een forum in het leven te roepen waar alle (-Mexicaanse- griep-) vaccinatie-sceptici zich kunnen aanmelden om in het geval van dwang zich binnen no time kunnen verenigen en gezamenlijk in verweer kunnen komen.

  Ik beloof je dat als een minister 3 x roept dat het inenten vrijwillig zal zijn, er druk op u en ik zal worden uitgeoefend . Wees voorbereid en doe iets!

 36. ALS jij van jezelf DENKT (en zeker als je het WEET) dat je een “”pandemie” ziekte hebt, dan behoor je dat te melden.
  Ongeacht de gevolgen.
  PUNT UIT!

 37. @ Guido

  Zojuist naar de uitzending van Knevel & vdBrink gekeken, van vorige week. Hij legt er 2x de nadruk op dat het vrijwillig zal blijven. Het kan volgens mij ook niet anders. Volgens mij breekt anders, zeker in NL, écht ‘de pleuris’ uit!

  Posted by Guido | juli 10, 2009, 23:50

  Tekst verwijderd

  Maar wij zijn allemaal mensen en NIEMAND heeft het recht om over iemand anders zijn of haar lijf te beslissen.

 38. Ik laat me ook niet inenten, gewoon omdat het niet ok voelt voor mij. Ik zorg dat ik mezelf goed verzorg, mezelf gezond voedt… meer is volgens mij niet nodig om deze griep te overleven.
  Als je zelf geen weerstand opbouwt, dan blijf je afhankelijk van pillen en spuitjes… een positie die je heel zwak/afhankelijk maakt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.