Advertentie

De kabalistische levensboom

Revisie van de kabbalistische levensboom.


We kunnen ervan uitgaan dat ons leven op dit moment in de mallemolen zit.. Juist.. de mallemolen van het leven! Welke alternatieve site of welk spiritueel tijdschrift je ook opslaat, soms lijkt het of ze elkaar napraten: ‘De Nieuwe Tijd komt er aan!’

Maar hoe gaat dat dan? Dat is de vraag die ons allemaal bezig houdt. Waar arriveert die Nieuwe Tijd dan?
Natuurlijk gebeuren deze veranderingen niet direct in het Aards-stoffelijke veld. Net zoals onze lichamen een voertuig zijn van onze Ziel, zo is de fysieke werkelijkheid van alledag, een spiegel van de energetische realiteit..!
Achter de schermen gebeurt het. De verandering is in volle gang.

Dr. Herbert van Erkelens

Judith Moore is één van de kosmische boodschappers, die in staat is de kosmische realiteit in aardse proporties terug te brengen. Vanuit de Joods-Christelijke tradities, zijn veel boodschappen voor ons versleuteld geweest. Judith is één van de vele Lichtwerkers die haar leven volledig wijdt, aan het tot stand komen van een Nieuwe Aarde.

Ook in de Joods-Christelijke tradities, zijn de veranderingen in volle gang; geheimen komen aan het Licht.. De intensiteit van de kosmische veranderingen zijn té groot om hier op Aarde geen invloed te hebben. Ondanks de ‘Donkere Sluier’ die over onze Aarde ligt.

Herbert van Erkelens is hier op de site een zeer welkome gast. Zijn talentvolle bespiegelingen dragen voor ons een waardevolle inkijk-in-de-Nieuwe-Tijd in zich. We geven hem graag de ruimte om het onderstaande artikel te schrijven.

Kijk, als het onderwerp je interesseert, naar de agenda voor de bijeenkomst volgende zondag, 18 April. De kabbala is daar de leidraad voor een uitermate boeiende zondag.. Voel je uitgenodigd!

* * * * * * *

Herstel van de kabbalistische levensboom

©  Herbert van Erkelens / april 2010

X

Ooit hebben twee verre voorouders van ons, genaamd Adam en Eva, in de tuin van Eden gesnoept van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hierover was de Here God zo vertoornd dat Hij zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil ik voorkomen dat hij plukt van de boom van het leven; door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!’ God verdreef Adam en Eva uit het paradijs en plaatste een cherubs, een engel, en de vlam van een wentelend zwaard bij de oostelijke toegangspoort ‘om de weg naar de boom van het leven te bewaken.’

Masaccio: 'Verdrijving' De mannelijk vormkracht staat voor schut; hoe nu verder?

Dit verhaal staat in het bijbelboek Genesis en werd later bekend als de zondeval. Het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad zou de eerste zonde zijn geweest. Des te opmerkelijker is het dat de joodse traditie ons niet alleen dit verhaal heeft overgeleverd, maar ook de kennis van de boom van het leven.

Deze kennis wordt de Kabbala genoemd met de  nadruk op de laatste lettergreep. De Kabbala werd voor het eerst op schrift gesteld in de twaalfde en de dertiende eeuw en wel in de Provence en in Spanje. Centraal in de Kabbala staat de levensboom die uit tien zogeheten sefirot, emanaties van de godheid, bestaat, die op een specifieke wijze meetkundig zijn gerangschikt.

Het is niet mogelijk om de historische ontwikkeling van de Kabbala vóór die tijd te reconstrueren. Uit het boek Sefer Jetsira weten we wel dat al rond het jaar 200 de 10 sefirot en de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet samen als de 32 paden van goddelijke wijsheid werden opgevat.

De verrezen meester Kuthumi heeft in Het licht zal jou bevrijden van Norma Milanovich en Shirley McCune onthuld dat de Kabbala al ten tijde van aartsvader Abraham bestond. De Kabbala zou de geheimen van het leven bevatten en de toegangsweg naar engelen en aartsengelen openen. De spirituele traditie was aan het joodse volk gegeven om de weg terug naar de ervaring naar Eenheid te kunnen bewandelen.

De kabalistische levensboomDe latere kabbalistische geschriften leren ons dat de Kabbala werd gebruikt voor een mystieke lezing van de Torah, de vijf bijbelboeken die aan Mozes op de berg de Sinaï geopenbaard zouden zijn.

Het boek Genesis zit daar ook bij en het zal de vroegere rabbi’s wel opgevallen zijn dat de God van Israël wilde voorkomen dat mensen van de boom van het leven zouden plukken. Zoals gebruikelijk op aarde kwamen er dan ook rabbi’s die dit bewust of onbewust wilden verhinderen.

Meester Kuthumi merkt erover op: ‘Door de jaren heen werd een deel van de heilige informatie die met de Kabbala verbonden is verdraaid. Hoewel de uitleggers goede bedoelingen hadden, begrepen velen de gevolgen van hun acties niet, toen zij enige heilige woorden en concepten die opgetekend waren veranderden.’

In het bijzonder ging het om informatie over de verschillende energetische lichamen om ons fysieke lichaam heen. Gelukkig was er tweeduizend jaar terug toch één rabbi die erin slaagde om de oorspronkelijke Kabbala te herstellen: ‘Het was de Esseen die uit Egypte kwam, Jezus de Christus, die in staat was om het geheim van dit oude verloren mysterie opnieuw te ontdekken.’

De kabbalistische levensboom ligt ten grondslag aan de schepping.

Inmiddels weten we dat Jezus de kennis om de levensboom te activeren heeft doorgegeven aan Maria Magdalena. Het was niet de bedoeling dat die kennis openbaar zou worden voordat het einde en het begin der tijden elkaar zouden raken. Maar nu is het dan zover.

Judith Moore

Judith Moore
Het medium Judith K. Moore staat in nauw contact met Maria Magdalena en zij is al ruim twee jaar bezig om de kabbalistische Levensboom in de oorspronkelijke glorie te herstellen. Daarbij gaat haar aandacht vooral uit naar de sefira (enkelvoud van sefirot) Tif’èret in het hart van de levensboom en naar de verborgen 11de sefira Da’at. Tif’èret betekent ‘schoonheid’, maar deze sefira wordt ook wel Rachamim, ‘mededogen’ genoemd. Da’at betekent kennis, gnosis, het gaat om een innerlijk weten dat met onze keelchakra verbonden is.

In de visie van Judith gaat het om meer dan de toegangsweg naar het eeuwige leven. De kabbalistische levensboom ligt ten grondslag aan de schepping en als daaraan geknoeid is, dan kan ook het leven op aarde zich niet optimaal ontplooien. Daarom heeft zij de taak op zich genomen om de kabbalistische formules die uit oude tijden stammen uit te breiden.

Zij wordt innerlijk geleid om deze bestemming te vervullen. Zij heeft in januari 2009 gezien dat Jezus en Maria Magdalena tijdens de kruisiging in Tif’èret de weg van ascensie, de weg naar onze opstanding geopend hebben.

Vóór die tijd waren doodsangst en extase totaal verschillende werelden geweest zonder verbindingsweg. Het ontbreken van een verbinding maakte het bepaalde groeperingen gemakkelijk om op aarde doodsangst te zaaien.

Een imposant boek van een imposante vrouw (klik op afbeelding voor meer info)

Zelf heeft Judith dat ervaren toen zij in haar jeugd door een geheime tak van de Amerikaanse regering onderworpen werd aan mind control technieken. Er ontstond daardoor een muur van angst in haar psyche.
Vanuit het ene deel van haar persoonlijkheid had zij geen toegang meer tot het andere deel. Uiteindelijk slaagde zij er door een intensieve therapie in beide delen weer te verenigen. Dit proces beschrijft zij in haar boek ‘Song of Freedom‘.

Naar aanleiding van het openen van de weg naar ascensie merkt Judith op:
‘Ik zag de muur die door mijn psyche heenging en zag de geheimen om mijzelf te genezen. Ik was mij sterk bewust van het beeld van de nazi-dokter en de verdubbeling van de geest van de mensheid zoals beschreven door Robert Jay Lifton. Diens boek The Nazi Doctors is zo belangrijk.

Ik zag de extremen van goddelijke rijken (het hemelse rijk, verlichting, mensen die een staat van verlichting bereiken). Ik zag de gouden energie van kloosters en van heiligheid.
Ik kon ook de extremen van wanhoop in de afgrond zien en een tijdlijn die terugging naar de oorsprong van de Aarde. Toen zag ik wanneer wij uit het rijk van genade vielen. Het was als een scheur die door alles heenliep zoals een kloof die door ons zenuwstelsel niet overbrugd kan worden en het onmogelijk maakt om te zien wat aan de andere kant van de muur is.’

Tegelijkertijd zag Judith het weven van licht door de muur heen. Een ander woord voor muur is matrix, een matrix die ons, zoals in de filmtrilogie The Matrix, in een grote kooi van mind control gevangen houdt.

'Neo', hoofdfiguur uit 'The Matrix'

Judith werd gezegd: ‘Jij hebt een reis gemaakt in de ervaring van de wereld en de menselijke psyche en jij hebt dit web van licht en leven geweven. Daarmee is een nieuwe toekomst mogelijk.
Als je de matrix binnen reist en door verzegelde deuren terugreist, is er niets opgelost.

Als je de matrix binnenreist en daarbij een brug van licht schept, dan creëer je samenhang, samenhang tussen velden die ooit van elkaar geïsoleerd waren. Wanneer je zo’n reis door de matrix maakt, ontstaat nieuw potentieel voor de toekomst. Het is het ontmoetingspunt tussen de doodstrijd en de extase die in de mythologie van kruisiging en opstanding wordt beschreven.’

De kabbalistische levensboom
Ook de kabbalistische levensboom kende een innerlijke splitsing. Het linkerdeel dat traditioneel als de oorsprong van het kwaad wordt gezien had geen verbinding met het middendeel van mededogen en de rechterdeel van liefde. Zo was er een duistere levensboom, een doodsboom, ontstaan die over gebieden van het heelal regeerde die verstoken waren van mededogen en liefde.

Ook op aarde was een scheur aanwezig die ervoor zorgde dat het leven op aarde ver verwijderd raakte van een normale verbinding met de goddelijke bron van genade en liefde. Verschillende heilige geschriften zijn gemanipuleerd om haat tussen de volkeren te zaaien om de scheur en de daarmee verbonden ellende in stand te houden.

De kabbalistische levensboom ligt ten grondslag aan de schepping.

Als daaraan geknoeid is, dan kan ook het leven op aarde zich niet optimaal ontplooien.

Een zuivering van hun fysieke lichaam…
Zondag 18 april a.s. zal Judith Moore in het Soefihuis in Haarlem, een workshop houden in het teken van het herstel van de levensboom. Dan zal zij ook spreken over de verboden kennis rond de levensboom die Jezus aan Maria Magdalena heeft doorgegeven.
Het is de bedoeling dat de kabbalistische levensboom tijdens de workshop helemaal hersteld wordt. De deelnemers aan de workshop kunnen dat ook ervaren als een zuivering van hun fysieke lichaam. Verder zal er ruimschoots aandacht zijn voor de verloren profetie, voor de  profetessen die er van de mannelijke, dominante priesterklasse niet mochten zijn.

De godin Hathor uit het oude Egypte.

Judith heeft de 11e sefira al verbonden met de wereld van de Godin om de weg vrij te maken voor profetie waarin het vrouwelijke en het mannelijke principe met elkaar verzoend zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat er gouden licht door de gehele levensboom gaat vloeien.

Judith vergelijkt dit proces met het oude ritueel in Egypte waarin de priesteressen van de godin Hathor in de tempel van Dendera de Nijl voorzagen van de frequentie van goddelijke essentie:

‘Wij worden kanalen van licht voor de kennis, de wijsheid en het mededogen om tot één sefira samen te smelten. Eén sefira is de 11dede sefira geactiveerd. sefira, de ontmoetingsplaats van goddelijke actie. Aldus is de 11

Het is als het openen van de sluis die de velden voor de Nijl van water voorziet. De Nijl is geopend. Volgens de leringen van de oude tempels van de Witte Ibis vloeide de Nijl door de Tempels van de Witte Ibis en werd zij voorzien van het water van de geest, de Goddelijke essentie.

De Broeders waren toen priesters die de tempels niet domineerden maar als man en vrouw samenwerkten, priester en priesteres. In Dendera toonden de priesters mij dat de Nijl vroeger vanaf de heilige tempel stroomde en dat de Hathors de prachtige Nijl voorzagen van de vibratie van Eén, de Hathor frequentie, de Goddelijke essentie.

Het omdraaien van de sleutel van de 11de sefira opent nu datgene wat geblokkeerd was zodat de woestijn weer tot bloei mag komen.’


XHerbert van Erkelens

Haarlem, 9 – 4 -2010


Nadere informatie: www.judithmoore.nl

Zie ook: De Atlantische Matrix hier op WantToKnow

30 gedachten over “Revisie van de kabbalistische levensboom.

 1. De nieuwe tijd komt eraan omdat we bijna een volledige omwenteling gedaan hebben volgens de ‘precessie der equinoxen’.
  We zijn bij het beginpunt aangekomen waar we ca 26000 jaar geleden vertrokken zijn.

  Approximately twelve thousand years ago, at the previous erect cross, (and at the time of the Biblical Flood) the pole of the Earth in local space began to tilt away from the Galactic Plane–away from our source of illuminating light. At that time we began a 12,000-year period of temporal darkness–apparently separate from the unified galactic awareness. For the duration of this time, humanity experienced a tormenting shear within the masculine and feminine principle–without the embracing awareness of the illuminating plane of galactic light that naturally underlies these two entwining facets of our perceptual world.

  Now, with all souls having experienced both sides of duality’s paradox, a reunification in consciousness begins where the Divine Feminine and Divine Masculine principles re-establish their natural harmony. This can only occur now as Earth’s pole geometrically reorients (tilts) back toward the illuminating light of our majestic whirling galaxy due to the Earth’s precessional cycle–as human consciousness reorients back into the Unified Field of Divine Love.

  http://www.lunarplanner.com/HolyCross.html#Construction

  http://www.lunarplanner.com/HCmovies/HCmovie300Frame.html

 2. Indien mediums zich gaan bemoeien met dit soort van esoterische kennis wordt ik toch wat sceptisch. Wat je leest is dat er een eigen fantasievol verhaal omheen wordt geweven (meestal door het medium zelf) waardoor de kern van de desbetreffende leer verder uit het zicht komt te liggen.

  Streven naar instant verlichting blijft hier de grote valkuil. Het versterkt persoonlijke gehechtheden en de leer is juist bedoeld hiervan te onthechten. Het pad van onwetendheid en kennis wordt niet voor niets bewandelt door de pelgrim van dit bestaan en alles heeft zijn eigen betekenis. De kabbalistische boom is een engelenleer, een hiërarchische weergave van de totale mens tot aan zijn/haar goddelijke afkomt. Adam Kadmon, de Hemelse Mens waarin het totaal is herenigd.

  1. Dat VIND JIJ F001..!! Misschien goed voor de discussie, om dit soort basisvaardigheden van wederzijds respect te vermelden. “Ik vind, ik denk, volgens mij, naar mijn idee”.. etc. OK? (Welkom terug overigens!)

  2. Indien je goed leest schrijf ik juist op dat IK wat sceptisch wordt indien mensen claimen met Maria Magdalena te kunnen babbelen. (zo nu en dan wip ik weer een tijdje aan, sommige artikelen blijven immers leuk om te lezen)

  1. Lianne, je moest eens weten wat deze simpele doorverwijzing heeft betekend. Ik liet het filmpje aan Judith Moore zien en inderdaad *bam*, zoals Nassim in het filmpje zegt. DANKJEWEL!

 3. Ooit hebben twee verre voorouders van ons, genaamd Adam en Eva, in de tuin van Eden gesnoept van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hierover was de Here God zo vertoornd dat Hij zei: ‘Nu de mens in de kennis van goed en kwaad als een van Ons is geworden, wil ik voorkomen dat hij plukt van de boom van het leven; door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven!’ God verdreef Adam en Eva uit het paradijs en plaatste een cherubs, een engel, en de vlam van een wentelend zwaard bij de oostelijke toegangspoort ‘om de weg naar de boom van het leven te bewaken.’

  Zou het niet zo zijn dat juist doordat Adam en Eva zich hebben laten wijsmaken door de Slang dat zij niet van die boom mochten eten en zich schuldig en machteloos voelden nadat zij het wel hadden gedaan, zij juist verbannen zijn door God. Om de les te leren dat zij zelf vanuit hun eigen kracht mogen kiezen en zelf de macht hebben?

  1. De Cherub, de engel met het ‘kronkelend zwaard’… Wat dacht je ervan als dat zwaard nou gewoon eens ons EIGEN DAN is..?!
   Waar denk je dat de sleutel het beste bewaard kan worden, dáár waar je er niet aan denkt. IN JE EIGEN LIJF natuurlijk.

   De sleutel tot: “de weg naar de boom van het leven”...!!

   En die Engel staat natuurlijk symbool voor de goddelijke liefde. Wanneer je de taal van de engel spreekt, past de sleutel.
   Maar dat het ook een zwaard kan zijn, getuige wellicht alle krankzinnige DNA-experimenten, waaronder GM natuurlijk ook valt. In Atlantis was het experimenteren met levend oerweefsel aan de orde van de dag. Mensen met dieren genetisch kruisen etc.
   Dag!

  2. Allemaal symboliek Lianne.. Heb jij niet ‘af-en-toe’ het gevoel dat je van God-los bent..?? hahaha..
   Dát is volgens mij de simpele betekenis. We zijn IN DE FYSIEK van God los, en de sleutel ligt aldaar. Bewuster worden, wakker worden. De sleutel ligt onder de deurmat bij wijze van spreken.. Gebruik in ‘hemelsnaam’ je gedraaide zwaard eens. Ons bewustzijn, de wakkere ‘ziel’, is krachtig genoeg om vanuit de intentie, en deze uit te spreken om een bepaalde situatie -gebaseerd op Liefde, Dankbaarheid en Compassie- te creëren, deze situatie ook daadwerkelijk kán creëren.

   De artikelen van John Consemulder o.a. tonen overduidelijk aan, dat de link naar ons DNA ‘simpel’ te maken is, vooral met intenties. Ook de graancirkelcodes doen dit werk, op een Aardse schaal via de leylijnen..! Vandaar dat het overgrote deel in Wiltshire ligt, acupunctuurplaats van de wereld..

 4. De kennis van goed en kwaad heeft te maken met wat wij tegenwoordig rechtszaken zouden noemen. Zulke oude rechtsgangen verschilden van plaats tot plaats en hier en daar bestaat dit systeem nog. Vroeger moest een verdachte in bepaalde gebieden iets eten en of drinken enzovoort wat giftig was en als de verdachte gezond bleef dan was de verdachte onschuldig. Het lag aan de eisen die gesteld werden van hoe de verdachte reageerde op wat deze innam of de verdachte wel of niet schuldig was.

  Het gegeven dat men appels ging eten kan wel eens gekomen zijn doordat de bevolking te groot werd waardoor het gebied waarin die mensen leefden niet genoeg ander voedsel meer opbracht. Wilde appels kunnen dodelijk zijn bij inname. Het gebied om het klokhuis is niet giftig maar het klokhuis is giftig en de zaden zijn nog giftiger. Wie dus wilde appels eet kan eerst flink dronken worden van het gisten van de appel en daarna flink ziek worden en of doodgaan door het gif wat in het klokhuis zit. Diegene die de pitten eerst kauwt voordat diegene ze doorslikt kan eraan sterven als er teveel appels worden gegeten.

  De landbouw en veeteelt begonnen toen de mens niet meer jager / verzamelaar kon zijn. Maar dit ligt ook aan het gebied waar zo’n bevolkingsgroep woonde en of woont want er zijn tegenwoordig nog stammen die slechts jager verzamelaar zijn.

  Het lijkt erop dat het verhaal in de Bijbel / Thora over Adam en Eva en het eten van de appel van horen zeggen is en dat er flink gefantaseerd is omdat de bron van het verhaal te maken heeft met rechtszaken tegen verdachten die gedwongen werden om giftig voedsel en of giftige dranken in te nemen om te zien of die verdachte wel of niet schuldig was. Volgens de normen bij die rechtszaken was (is) de verdachte onschuldig als deze niet ziek wordt en of niet dood gaat en was (is) de verdachte wel schuldig als deze ziek wordt en of dood gaat (Dit ligt aan de afspraken).

  Verder was er ten tijde van Toeth-Anch-Amon in Egypte iets met vruchten die werden gebruikt om er alcoholische dranken van te maken daar werd belasting op geheven. Het lijkt er veel op dat dat ook nog in het verhaal over de appel en Adam en Eva doorklinkt. Gewone mensen in Egypte mochten dat fruit niet eten omdat de farao dat voor zichzelf opeiste en er flink geld mee verdiende.

 5. @Guido
  Net als jij denk ik dat we ons lichaam niet zijn.

  Wat voor mij op mijn “spirituele” zoektocht erg onduidelijk is dat we twee kanten op kunnen;
  Of je ziet Gaia als een matrix(een illusie) ,waar je door innerlijk werk, jezelf van kunt LOSMAKEN zodat je terug kunt naar waar je vandaan komt.
  Of we moeten onze kundalini activeren door innerlijke werk (bagage kwijt te raken) dus GRONDEN met gaia via je eerste en tweede chakra zodat we uiteindelijk bij ons 7e chakra zijn en dus zowel fysiek als in de geest vanaf de vierde dimensie naar hogere dimensies kunnen.
  Nou de sleutel heb ik in de hand weet jij welke deur ik moet hebben?
  Dus eigenlijk is mijn vraag: Mijn geest is van God,maar is waar ik nu ben ook van God?
  Soms als ik ellende zie denk ik Yes! zie je nu wel de matrix! Maar een andere keer vooral nu in de lente denk ik nee…. de natuur da’s God, of de lach van mijn dochters dan hoor ik god.
  Voor mij zijn matrix en gaia niet te combineren.
  Op het ogenblik zit ik in het grijze gebied Ik laat gaia maar even voor wat ze is, ik leef mijn fysieke leven ik zie alle tegenslagen maar als een uitdaging en soms denk ik weet je wat je kunt God….Ik ga even los van je hahahahahaah (Ik heb dan het gevoel dat hij net zo hard meelacht)

  Wat ik me ook afvraag is, is er iemand die dit “dilemma” ook ziet? Ik heb veel gelezen maar steeds kwam ik weer terug op deze twee invalshoeken.

  1. Hoi Lianne, je bent écht af en toe net een mens hè? 🙄
   Hoe kun je als je ergens IN zit, het van buiten bekijken..? Zoiets is het toch?
   Nou het is simpel. Je DNA-geheugen geeft je de hint dat er meer is, je heimwee-gevoel over ‘dat er meer is’, is er niet voor niets.
   De gedachte dat je als ziel wel naar de Aarde kunt komen, maar VERVOLGENS ALLES VERGEET, is natuurlijk de sleutel tot het onvolkomen gevoel dat zovelen meedragen. “Potverdorie, wat kwam ik nou ook alweer doen op Aarde..?” enz.

   Het grappige is dat juist in het ‘ZIJN’, je jezelf terugvindt, je gedachten stoppen, de mallemolen in het hoofd. Je voelt weer de ONLOSMAKELIJKE verbinding van je hart met het AL.
   Lees het artikel van David Icke nog eens, over de donkere matrix die onze Aarde in zijn grip heeft, bijna ‘HAD’!
   Het klopt allemaal zo goed, dáárdoor ben je niet in staat het geheel te zien..
   Maar je ‘infinite consciousness’, zoals David Icke het aanhaalt, kan niet ‘los-van-God’. ‘The harder you try to untangle, to closer you get..!
   Geloof ik.

  2. Beste Lianne,

   Je bent het lichaam niet, je bent je bewust van je lichaam, dat over het algemeen zelfregulerend is.
   Het hart klopt vanzelf, de ademhaling gaat vanzelf, pijn en genot prikkels worden vanzelf gestuurd.

   Je bent je er dus alleen bewust van.

   Je bent je gedachten niet. Gedachten zijn flarden, stukjes verleden die je nu gebruikt om te handelen.
   Persoonlijke gedachtengangen worden vaak als ik, de persoon geduid. Ik ben zus en zo, ik doe zus en zo, als dit of dat gebeurd of niet gebeurd.

   Gedachten komen ook vaak vanzelf op. Je kunt naar je gedachten kijken, er is afstand tussen de gedachten en dat wat je bent, probeer maar.

   Je bent je bewust van de gedachten en dat je feitelijk die gedachten niet bent, ook het persoon wat je met woorden benoemt ben je niet.

   Op dat moment ben je de waarnemer van je lichaam en je geest, waarnemer van alles om je heen, alles wat jij niet bent.

   Goed en kwaad zijn dan eigenlijk al niet meer belangrijk, er is niets meer dat onderscheidt maakt, je bent slechts de waarnemer die geen oordeel velt.

   Daarna zul je er vanzelf achter komen dat je zelfs de waarnemer niet bent, want ook waarnemen gaat vanzelf, zelfs daar kun je je van bewust zijn.

   Wat uiteindelijk overblijft is non-dualistisch bewustzijn, alles gaat vanzelf, je hoeft niet in te grijpen, alleen maar te ZIJN.

   Dan merk je dat alles komt en gaat, dat alles volmaakt is buiten de vormen om. In het vormeloze is alles bewustzijn, niets meer en niets minder.

   Dan ben je eindelijk thuisgekomen.

  3. Lianne, beide uitvalshoeken zijn erg goed van je, loslaten wat je kunt loslaten, bijna 7 miljard waarvan 2/3 vast zit geroest in oude dogma’s en gewoontes en zeer oude gebruiken en 1/3 daarvan schijnt los gerukt van GOD en in het nieuwe denken totaal opgelost.
   Laat al die regelkneders maar primadeluxe lekker elkaar volgen, ze zijn immers niet zo ver gekomen als wat jij ervaart en weet, die lach van GOD hoor ik ik hier ook bulderen en kan alleen maar van harte mee doen.
   Het gaat erom of je los van anderen alles in kunt vullen zonder uitleg en retoriek van hoe je alles wel en of niet moet toepassen.
   Keep on going meis voor je zelf zit je op de goede weg en lach met GOD mee !

  4. Hoi Lianne,
   Deze vraag ken ik maar al te goed. Als mens verbonden met deze natuur en zijn dualistisch levensveld proberen we een beeld van God te maken. Maar het ego kent het Goddelijke niet het moet losgelaten worden opdat het Goddelijke de mens weer kan omvatten.
   Aanvaard jezelf zoals je nu bent met je lichte en donkere kant, door overgave en aanvaarding dat het is zoals het is kun je je ontspannen het denken is doorzien.
   De Goddelijke volmaaktheid is er al, ik kan er geen beeld van maken deze controle daarover is ons offer en geschenk dan weet je wij zijn in de Bron. In de stilte ontvouwt zich het wonder dat ben ik en jij en iedereen.

 6. Hallo Lianne,
  Ik ken je dilemma maar al te goed, heb paralelle ervaringen dus.
  Nee, we zijn inderdaad ons lichaam niet. We hebben een lichaam en daarmee ook een “probleem” hahahaha. Een oud Chinees spreekwoord: “wie een lichaam heeft, heeft een probleem”.
  Wat betreft “het twee kanten uit kunnen”, dat is logisch: we leven in en als mens (nog niet geheeld/geheiligd of volkomen nieuwe Mens) in deze dialectiek waarin alles dan de ene en dan weer de andere kant opgaat, maar nooit komt er evenwicht. En dat geldt op alle fronten voor al het geopenbaarde in deze wereld. We zijn van de aarde aards.
  Alles hier is een Illusie, Maya. Deze wereld is geschapen door Lucifer of Jaldaboath of hoe het wezen verder ook heet; een jaloers en naijverig God (zie Genesis, waarin hij aangeeft niet de enige te zijn, want hij zegt van zichzelf dat hij een jaloers en naijverig god is), dus niet de AL-ENE, de Vader-Moeder-God, de Ene Schepper. Maar deze aarde is ook een leerschool en een mogelijkheid tot bewustwording en verlossing.
  Lianne, de sleutel is natuurlijk de Christus in jou.
  Citaat: ” Je bent een microcosmos of micros: de mens als minutum mundum, kleine wereld, een zeer samengesteld bolvormig levensstelsel, waarin men van binnen naar buiten kan onderscheiden: de persoonlijkheid, het openbaringsveld, het aurische wezen, een zevenvoudig magnetisch geestveld. De werkelijke mens is een microcosmos! Wat men in deze wereld onder mens verstaat, is slechts de zwaar verminkte persoonlijkheid van een hopeloos gedegenereerde micros. En ons huidige bewustzijn is slechts een persoonlijkheidsbewustzijn, en zich bijgevolg alleen bewust van het bestaansveld waartoe hij behoort.
  HET UITSPANSEL (HET AURISCHE WEZEN) vertegenwoordigt het geheel van krachten, waarden en gebondenheden, die de resultaten zijn van de levens der diverse persoonlijkheidsverschijningen in het openbaringsveld. Al deze krachten, waarden en gebondenheden vormen tezamen de lichten, het gesternte, van ons microcomische uitspansel. Deze lichten zijn magnetische brandpunten die, overeenkomstig hun geaardheid, de hoedanigheid van het magnetische geestveld bepalen; d.w.z. de aard van de krachten en stoffen, die vanuit de atmosfeer worden aangetrokken en in het microcosmische stelsel, dus ook in de persoonlijkheid op genomen. Al naar de aard dezer lichten is dus de persoonlijkheid! Wezensverandering van de persoonlijkheid moet dus worden voorafgegaan door wezensverandering van van het uitspansel; en deze laatste is slechts mogelijk door het zelf-offer van het ik-wezen, de totale ik-verbreking.
  HET OPENBARINGSVELD (OF ADEMVELD): dit is het directe krachtveld, waarbinnen het leven van de persoonlijkheid wordt mogelijk gemaakt. Het is het verbindingsveld tussen het aurische wezen en de persoonlijkheid, en is in zijn werkzaamheid van aantrekken en afstoten van stoffen en krachten ten behoeve van het leven en de instandhouding der persoonlijkheid, volkomen een met de persoonlijkheid. ”
  Je ziet Lianne, we zijn als gewoon mens ook onderhorig aan “eb en vloed”, diepte en hoogte etc.
  Lianne, uiteindelijk zal ook deze “onheilige schepping” worden opgeheven ofwel teruggaan naar zijn oorsprong (dit is te uitgebreid voor mij om nu uit de doeken te doen). Alles wat een begin en einde heeft is niet uit GOD. DE ENE, is niet uit DE WAARHEID, de VOLKOMENHEID, de LIEFDE.
  Ik heb vooral in mijn jonge jaren dezelfde neigingen als jij gehad: dan dacht ik wel eens: “gooi alles maar gelijk op mijn pet, dan ben ik gelijk overal van af” of: “ga maar eens een deurtje verder”. HAHAHAHAHA.
  Veellicht op je pad,
  groet van Willie

 7. @Lianne:

  Ik vergeet te vermelden waaruit ik citeer.
  Dat is uit:

  DE EGYPTISCHE OER-GNOSIS en haar Eeuwige Roep in het Nu,
  opnieuw verkondigd en verklaard aan de hand van de TABULA SMARAGDINA en het CORPUS HERMETICUM van HERMES TRESMEGISTOS
  door J. van Rijckenborgh,
  Rozekruis-Pers Haarlem 1960.

 8. Ik denk dat we wel terdege ons lichaam zijn. (de samenhang van een fysiek-astraal-psychisch/mentaal lichaam) Het totale lichaam is als het ware onze microkosmos en wij zijn de achterliggende krachten die het lichaam besturen en reguleren op zowel bewust als onbewust niveau.

  Zoals de driewerf Hermes Trisgemistus ooit verkondigde: “Zo boven als beneden”… Niets bestaat los van elkaar. Het universum (macrokosos) is als het ‘lichaam’ voor die desbetreffende goden die dit betreffende universum besturen en zelfs zij vormen weer ‘het kleed’ voor het daarachter liggende. Dit als een oneindige schakel zonder begin of einde.

  Dus koester je lichaam, het samenspel van krachten die tot in de oneindigheid met jouw verbonden blijft in alle mogelijke vormen en/of gebieden van bestaan. Ooit zijn wij de macrokosmos en verwonderen onze ‘kinderen’ die nu dit lichaam mede samenstellen zich verwondert af wie en wat ze zijn. Een microkosmos binnen een macrokosmos.

  1. Als jij je lichaam zou zijn F001 dan zou je onsterfelijk zijn en dat ben je fysiek gezien niet! het onsterfelijke deel is je wezen,van binnen, het deel wat niet fysiek zichtbaar is, wat ongehecht is van al het materiele…

  2. Het is per definitie een moeilijk verhaal in mijn ogen..
   Je bent pas ‘op Aarde’, als je werkelijk geaard bent. Heleboel spiri-werkers willen maar ‘omhoog’.. Niets is zo verwoestend dan ongeaard spiri-werk..!
   Dus Aarding van je ziel IN JE LICHAAM is essentieel. In dát opzicht heeft F001 helemaal gelijk. Maar het lichaam is bezield, deze vertrekt na verloop van tijd, laat het lichaam in ontbindende staat achter; de bezieling is eruit.

   In het boek van Brard(?), ‘De meesters van het Verre Oosten’, komen verhalen voor van Oosterse meesters die vele honderden jaren oud zijn. Puur door de verbinding van geest met het lichaam te eren. De brug ertussen te koesteren. My body is my temple. De vergankelijkheid van het lichaam een beetje (veel!) uitstellen..

   Het is voor de Ziel anders naar mijn idee. Infinite Consciousness !! Oneindig bewust-zijn..That’s what it is.
   En zo zit het volgens mij een beetje.. 🙄

  3. Helemaal mee eens! Wat betreft de oosterse wijzen/meesters heb ik vernomen dat de lange levensduur inderdaad een combinatie is van aarding, het nemen van stoffen met hoge concentratie van minerale en natuurlijke zouten zoals bv de Ginseng wortel( de mannelijke versie, de vrouwelijk wortel weet ik 123 niet meer ) die voor het mannelijke lichaam met name levensrekkende functies heeft! en het feit dat de concentratie van o.a. stikstof en de ijle lucht in de hoge gebergtes ook zorgen voor vertraagde afbouw van het lichaam. er zijn “mythische”verhalen van deze wijzen die tot wel 260 zijn geworden! Het is allemaal mogelijk…. 🙂

  4. Ik ga hier vooral uit van een theosofische zienswijze. Hieruit komt naar voren dat sterven niets meer is dan een tijdelijk loslaten, maar dat na een periode van rust (dood) bij een reïncarnatie of wederbelichaming dezelfde samengestelde elementen karmisch tot elkaar worden aangetrokken en in het geval van de mens het ‘nieuwe’ lichaam wederbelichaamt. (lichaam staat voor meer dan alleen het fysieke lichaam-zie oorspronkelijke tekst)

   Elke reïncarnatie of wederbelichaming neemt alle opgedane ervaringen mee vanuit vorige incarnaties. Dus elk nieuw te vormen lichaam is niet geheel hetzelfde dan het vorige lichaam. Genetische aanleg (met name karakteristieke eigenschappen) worden met elke nieuwe geboorte meegenomen en binnen dit leven verder ontvouwd. Soms zien we jonge kinderen al talentvolle eigenschappen ten toon spreiden die eigenlijk behoren binnen de ontwikkeling van een volwassene. (bv. iemand als Mozart die al op zijn vijfde hele symphonieën speelde) Dat zou nooit kunnen indien binnen elke incarnatie telkens een volkomen nieuw lichaam werd aangenomen, want het zou immers de blauwdruk van ervaringen vanuit vorige levens niet bij zich dragen.

   Een oud Kabbalistisch gezegde is: “Een steen wordt een plant, een plant wordt een dier, een dier wordt een mens en een mens wordt een god”. Dit verwijst naar een steeds verdergaande ontwikkeling en/of ontvouwing van de verschillende soorten, als sporten van een trede. Dat betekent dat de elementen waaruit we bestaan eonen verder in evolutie zich ontwikkeld hebben tot andere vormen. De dieren van nu zullen ooit in een zeer verre toekomst reïncarneren als mensachtigen en wij zullen binnen hun optiek hun goden zijn. Als je evolutie goed bekijkt zie je duidelijk die opvolging van de verschillende soorten. Insectachtigen die haast op planten lijken en zoogdierachtigen die opmerkelijke mensachtige trekken vertonen. Waarom kent de mens een gewaarwording van zoiets als een godenwereld en is dit concept vanuit onze menselijke geschiedenis los van elkaar ontstaan binnen haast elke cultuur ter wereld? Misschien omdat we innerlijk de betekenis van deze evolutionaire overgang al aanvoelen en onbewust hierna toe streven.

  5. @F001

   Dat is een vergaande gedachtegang frans! Ik deel bepaalde inzichten met je wat betreft aanleg en reincarnatie van de zielemens. echter in de geschriften en epistels die ik tot mj heb mogen nemen word er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen mens en dier etc. Ik denk niet dat wat ooit een steen is een mens zal zijn ( alhoewel de christus sprak als, splijt de steen daar ben ik etc.) ik geloof wel in de verbondenheid tussen al wat leeft op gaia en ons voorrecht als “goddelijke vonk” in het menselijk lichaam te huishouden. Wij zijn immers geclassificeerd als omnivoor en hebben veel eigenschappen van zoogdieren, waaruit je eerder kunt opmaken dat het menselijk lichaam is ontsproten uit de waterwereld.

 9. Hoi allemaal,

  Bedankt voor jullie reacties!
  Als ik er voor mezelf uit ben ,horen jullie het!
  Misschien pas in 2040,maar ach tijd is relatief toch?

  groetjes♥
  Lianne

  1. Beste Lianne,

   Je bent er al, je hele leven. Nu het geheel nog DOORZIEN.
   De modder versluierd de diamant, die je altijd al was.

   God wat ben je mooi!

   Pas als de zoektocht ophoudt, kom je achter je werkelijke zelf.

   Geluk gewenst

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.