Advertentie

Vaci-Nazi’s.. Een uitgesproken John Consemulder!


Drs. John Consemulder is neuropsycholoog en internationaal componist/producent van elektronische muziek. Hij geeft lezingen op het gebied van nieuwe wetenschap in relatie tot spiritualiteit en esoterie, onder andere over (scalair) elektromagnetisme en velden, healing sound, de essentie van genezing, graancirkels, kwantum mechanica en andere onderwerpen.

John volgde de klankheling opleiding aan de Academie voor Muziek, Educatie en Genezing van Drs. Loucas van den Berg (auteur van de Helende Stem) en hij volgde onder andere cursussen op het Parapsychologisch Instituut te Utrecht.  In 2007 heeft de Amerikaanse spirituele uitgeverij ‘SoundsTrue’ twee cd-albums van zijn werk wereldwijd uitgebracht www.soundstrue.com.
Zijn afstudeerproject als neuropsycholoog betrof een studie naar de Dissociatieve Identiteits Stoornis en is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Consciousness and Cognition.

klankschalenIn een artikel voor het Tijdschrift voor Parapsychologie legde John Consemulder verbanden tussen de neuropsychologie, psycho-neuroimmunologie en de parapsychologie. Op de ‘Music’ pagina op www.healingsoundmovement.com kunt u luisteren naar zelf geproduceerde moderne helende muziek met bezielde intenties en frequenties..

Het lijkt erop dat de ziel en bezieling, langzaam aan hun intrede doen in onze wetenschappen. Geluid en muziek spelen een belangrijke rol in de transformatie van ons bewustzijn, het is de natuurlijke trilling van onze ziel.

Pythagoras en Plato verkondigden beiden dat muziek de bron is van de ziel en de Tibetaanse meester Djwahl Khul heeft gezegd, dat de wetenschap van geluid een enorme rol zal gaan spelen in het ontvouwen van de menselijke evolutie: “Op de Vleugels van Geluid zal de Weg van Hogere Evolutie zich verplaatsen”.

De ziener Edgar Cayce, Hazrat Inayat Khan, Barbara Marciniak, Alice A. Bailey en vele anderen zien Geluid als de nieuwe (spirituele) wetenschap voor deze eeuw.

John is fel tegenstander van vaccinaties en is zelfs zo gemotiveerd, dat hij het onderstaande stuk schreef. Een emotioneel verhaal, zeker waard om te lezen in relatie tot het minder emotionele stuk van Désirée Röver, dat deze week als hoofdartikel op de site staat. Maar de essentie van beiden stukken is identiek: Informeer jezelf en neem je lot in eigen handen!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

VacciNazi’s: de verzwegen kanten en ware achtergrond van vaccinaties!

Door Drs. John Consemulder,

Neuropsycholoog en onafhankelijk bewustzijnsonderzoeker (website: www.healingsoundmovement.com)

 

Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.
Drs. John Consemulder, pionier en bewustzijnsonderzoeker.

“Trust me, I’m a doctor!” De meeste mensen hebben nog steeds een blind vertrouwen in het ‘feit’ dat vaccinaties ‘veilig en effectief’ zijn. Niets is minder waar! (1)  Zelfs huisartsen zijn vaak niet of niet volledig op de hoogte, want de waarheid is soms vreemder dan fictie. Het is dan ook even slikken (beter in de vorm van de waarheid dan in de vorm van een pil) om achter de ware achtergrond van vaccinaties te komen.

Vaccinaties bevatten allereerst ’toegevoegde stoffen’ (kwik, aluminium en ander gif dat ons immuunsysteem aantast en onze hersenen, een soort gratis vaccinatie E-nummers (2) ) en vaccinaties worden gekweekt met vreemdsoortig DNA (onvoorspelbaar genetisch materiaal van dieren, bijv. kippeneiwitten, maar voorheen ook de fijngemalen nieren van apen..). (3)

De ware bio-energetische, elektragenetische en bio-elektromagnetische huishouding van ons DNA en immuunsysteem en lichamelijk functioneren wordt ernstig verstoord door vaccinaties met vreemdsoortig DNA en het gif dat in vaccinaties zit. (4)

Dit is tevens de reden waarom studies van telecombedrijven alleen ’thermische effecten’ van electromagnetische straling aantonen of moeten we zeggen: ‘aan willen tonen’?. Maar uit inmiddels duizenden studiesblijkt: de niet-thermische effecten zijn kankerverwekkend en neurotoxisch! (5)  Het toedienen van vaccinaties heeft ook een aantoonbaar wetenschappelijk verband met wiegendood (6) bij baby’s, en de drastische toename in ADHD, autisme en kanker en immunologische en hersenziektes! (7)

Natuurlijke kinderziektes worden vervangen door bewust verborgen sterilisatie in de vorm van Gardasil  (van fabrikant Merck, Cervarix is van GlaxoSmithKline), de nieuwste poging om baarmoederhalskanker ’tegen te gaan’.  (8) Het middel (de nieuwe vorm van DES? (9) ) is niet alleen schadelijk en gevaarlijk (het vaccin kan het risico op kanker juist verhogen!), het is zelfs niet effectief en onnodig. (10) Nu is het wederom de beurt aan onze kinderen om als proefkonijnen te dienen voor populatiecontrole. Zeker omdat Gardasil juist niet is getest op de leeftijdsgroep van 9 tot 15 jarigen en ook niet is getest op een termijn langer dan 5 jaar(11), terwijl juist kanker zich sluimerend kan ontwikkelen! Wat ook niet wordt vermeld is dat er ondertussen vele kinderen zijn gestorven (er zijn inmiddels zeker 18 gevallen bekend en minstens 9.000 ongevallen, waarbij je moet bedenken dat er maar zo’n 10 % van de ongevallen wordt gerapporteerd(12)). Gevaccineerde personen kunnen direct ná hun vaccinatie personen die niet-gevaccineerd zijn besmetten (ook als zij zelf niet ziek zijn!) (13).

Wat weinig mensen namelijk weten, is dat er groeperingen zijn, die actief bezig zijn om de gehele wereldbevolking drastisch te verminderen, groeperingen met een historie die banden met het Nazi-regime van Hitler aantonen. Vaccinaties zijn een middel wat hierbij wordt ingezet. Niet geheel vreemd, want het gas uit de gaskamers was afkomstig van I.G. Farben (partner van de-populatie activist Rockefeller). I.G. Farben ontving een aardige Nazi schat aan inkomsten. En Merck (betrokken bij o.a. biologische oorlogsvoering projecten ten behoeven van de ‘nationale veiligheid’, waarbij juist het creëren van virussen als wapen met het uitschakelen van het immuunsysteem door “stealth” virussen en mutaties centraal staat) is de organisatie die, rechtstreeks via Hitler’s hoofd financiële zaken en raketten productie top minister Martin Bohrman, het grootste deel van de ‘oorlogsbuit’ heeft ontvangen na WW2! Merck werkt samen met het Amerikaanse leger, de CIA en ‘national security’ projecten. Daarnaast was Merck verantwoordelijk voor de hepatitis B vaccinaties in de jaren 70 die hoogst waarschijnlijk hebben geleid tot het ware ontstaan van AIDS! (14)  Hier is veel documentatie over te vinden, maar de ‘officiële’ kanalen hebben kennelijk geen zin om deze kant van de AIDS-zaak verder te belichten.

Is het vreemd te veronderstellen dat het genetisch gemanipuleerde ‘Gardasil’ dus het perfecte sterilisatiemiddel zou kunnen zijn, als geboortebeperking en populatiecontrole op ‘iemands’ verlanglijstje staan?

Het ‘donkerbruine’ vermoeden bestaat dus dat de genocide ‘subtiel’ doorloopt in onze tijd, gefinancierd door oude Nazi-geldstromen. Denk eens aan de NASA en de CIA, beiden doordrongen met en opgestart door Nazi-wetenschappers die gered waren via ‘Operation Paperclip’ (15)  vlak ná de oorlog!  Was het niet Hitler die zelf al riep dat een leugen makkelijker wordt aanvaard als hij groter is en vaker wordt herhaald. Merck drukt het ‘biologische onvruchtbaarheidwapen’ Gardasil er werkelijk door heen met fanatieke campagnes en marketing en dat terwijl het ongelooflijk is dat de lange termijn effecten van deze vaccinatie niet bekend zijn en uitstrijkjes nog steeds nodig blijven. Sterker nog: Gardasil is niet eens getest op de carcinogene en genotoxische effecten. (16) Met andere woorden: het kan ‘mogelijk’ kankerverwekkend en giftig zijn en schade brengen aan het DNA, maar zeker is dat er niet getest is of kanker daadwerkelijk bestreden wordt!

Is het dan vreemd te veronderstellen dat het genetisch gemanipuleerde Gardasil dus het perfecte sterilisatiemiddel zou kunnen zijn, als geboortebeperking en populatiecontrole op ‘iemands verlanglijstje’ staan?

Het hebben van een HPV infectie betekent natuurlijk niet, dat automatisch kanker zich zal gaan manifesteren. Zeker niet als je bedenkt dat deze vaccinatie slechts een aantal van de vele mogelijke HPV-infectie-vormen aanpakt…

Een gezellige, sfeervolle banner van het rijksvaccinatieprogramma.
Een gezellige, sfeervolle banner van het rijksvaccinatieprogramma. Lees vooral over 'Ricky en zijn hondje Prikkie'... (klik op de banner en oordel Zelf!)

En ons RIVM(en ook de WHO, UN, FDA, CIC hebben verschillende petten op, dus verwacht écht geen steun van hen. (17) Het middel is er, terwijl het niet voldoet aan de 7 criteria die gehanteerd hadden moeten worden om überhaupt opgenomen te kunnen worden in het ‘Reichs-program’! (18) En dat terwijl er jaarlijks 10 maal zo veel mensen sterven aan griep ( en nee, ook geen griepprik halen dus…) Het hebben van een HPV infectie betekent natuurlijk niet, dat automatisch kanker zich zal gaan manifesteren, zeker niet omdat deze vaccinatie slecht een aantal van de vele mogelijke stammen aanpakt.(19)

Maar ondanks ernstige bezwaren is het vaccin nu zelfs vervroegd opgenomen. Het is onvoorstelbaar dat sommige GGD’s meisjes zelfs een gratis I-pod voorhoudt wanneer ze zich laten vaccineren. Om toch vooral die drie vreselijke prikken te ondergaan (20) (altijd lastig die halsstarrige en wispelturige jeugd, moeilijk onder controle te brengen blijkbaar). Was het niet voldoende om de ouders emotioneel te chanteren? Nu worden onze kinderen direct aangevallen. Laten we het andersom doen: voor elk 1000e kind wat zich niet laat vaccineren, verloot ik -John Consemulder- een gratis Ipod!

Het verplicht stellen van het vaccin wordt Merck’s belangrijkste winstmaker.

Maar jij mag het zeggen: Liever een Ipod dan gezondheid? Liever een kankerverwekkende E-nummers-handel dan de Eed van Hippocrates naleven, een eed die elke arts heeft afgelegd en deze te handhaven? (“Gij zult geen schade berokkenen”)

Laat uw kinderen niet vaccineren, er zijn al genoeg kankerverwekkende stoffen in voeding aanwezig (kijk bijv. eens naar het verhaal van aspartaam) en onzichtbare straling van hun mobieltje en uw DECT-telefoon en het draadloos internet in huis. Vindt u ook niet?

 

logo_nvkp
Er is veel informatie van artsen en andere deskundigen die vaccinaties onnnatuurlijk vinden.. (klik op het plaatje)

Gezondheid is uw geboorterecht, onnodig lijden komt voort uit onwetendheid, onnodig leiden komt voort uit de leugen van ‘nationale veiligheid’ en ons gebrek aan de vrijheid van een heldere keuze. ‘Spuiten en slikken’, of liefde, zelfbeschikking en het zelfhelend vermogen van het lichaam aanspreken? Ver-trouwen? De politiek was u voor en koos verslaafd voor de sluipmoordenaar die de injectiespuit heet. De keus is nu aan U…

Op een werk/vakantiereis naar de tempels van Egypte, ontvingen wij onlangs (dit was voorspeld door het multidimensionaal trance-medium Judith Moore nota bene) een soort ‘new gospel’ dat wij spontaan doorkregen en zongen. Dit gospel heeft een, in mijn ogen, zeer toepasselijke tekst die ik graag met jullie deel (Er zikm muzikale versies in de maak en we hebben plannen dit gospel met een koor en groepen kinderen in diverse talen ten uitvoer te brengen!)…

“I Pray for The Children

 I Pray for The Child

 I Pray for my Inner Child

 I Pray for My Child”

(21) De ware rol van ons DNA is niet biochemisch, maar bio-akoestisch en elektromagnetisch en speelt een belangrijke rol in het optimaal functioneren van ons lichaam, Het is vooral de energetische omgeving waarin DNA zich bevindt! Kijk naar het werk van de Japanse wetenschapper Emoto, dat de invloed van onze intentie op water onderzocht.

De ‘werkelijke werkelijkheid’ van cellulaire regulatie en communicatie binnen (en non-lokaal ook buiten!) het lichaam, vindt plaats in de wereld van trilling, frequenties, biofotonen, geluid, licht en energiepatronen. Deze sturen biochemische veranderingen op een fundamenteel niveau aan, niet pillen of stoffen. Er zijn clubs in de wereld, die weten dat dit proces zo werkt. Zij gebruiken deze informatie echter in een ander kader, namelijk het kader van macht, geld, contrôle en overheersing.

'Blauwdruk' een boek over energetische wetenschap voor jou en mij.
'Blauwdruk' een fascinerend boek over energetische wetenschap voor jou en mij.

Onze huidige farmaceutische (70 procent placebo) pillen industrie zou feitelijk de ‘alternatieve geneeskunde’ moeten zijn, werkelijke en ware genezing vindt namelijk plaats op het fundamentelere bio-energetische, bio-akoestische, elektragenetische en bio-elektromagnetische niveau! De wereld van geluid, licht en energie dus, de wereld van frequenties, resonanties en activaties dus… De wereld van energetische vibraties. Dát is nou ook precies de reden dat mensen zo op muziek gesteld zijn. Het is niet uit te leggen; “het voelt gewoon prettig!”

Helende informatieoverdracht hoeft niet plaats te vinden in de vorm van een schadelijke pil met bijwerkingen geleverd door de ‘betrouwbare en op uw gezondheid ingestelde’ artsenbezoeker in dienst van de farmaceutische maffia.. 

Genezing kan heel simpel gratis, net zoals de energie uit uw stopcontact overigens! Veilig, spiritueel verantwoord en bio-energetisch!

Maar vergeet daarbij vooral niet, liefde overwint alles, maar strijden voor uw recht mag en is geen overbodige luxe! Geef uw macht nooit uit handen. Angst is een slechte raadgever en het is andere partijen er juist om te doen om mensen in angst te brengen, zodat zij macht krijgen over deze mensen. Dat doe ‘ze’ door te beweren, dat zij u zullen beschermen, dat zij het beste met u voorhebben. Interpreteert u deze informatie dan ook als een omslag in uw denken en bewustzijn, zodat u ditmaal ook echt bewust kunt zijn…en kiezen! Blijf in uw eigen kracht, wees kritisch op alles. Ook op dit stuk, want ook die afweging hoort erbij!

Voor meer informatie, kijk op mijn website www.healingsoundmovement.com en mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie, Ankh-Hermes bv, 2008.

Ook de boeken ‘Death in the Air’ , ‘Emerging Viruses’ en ‘DNA, Pirates of the Sacred Spiral’ van Dr. Leonard Horowitz en

ook het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Henk Trentelman is hier aan te raden.

Last but not least beveel ik hier ook de waardevolle artikelen en het aankomende boek over baarmoederhalskanker van Désirée Röver ten zeerste aan!

Ook dank ik mensen uit ons netwerk en de mensen van www.niburu.nl en www.wanttoknow.nl voor het ondersteunen van dit soort belangrijke informatie!

Noten:

1: Zie de boeken van Dr. Leonard Horowitz: ‘Emerging Viruses, AIDS & Ebola. Nature, Accident or Intentional?’, Tetahedron Publishing, 1999 en ‘Death in The Air’, Tetrahedron Publishing 2001, vooral pagina 255-299 en ‘DNA: Pirates of the Sacred Spiral’, Tetrahedron Publishing, 2004.

Zie ook het boek van Neil Z. Miller: ‘Vaccines, Are They Really Safe & Effective?’, New Atlantean Press, 2008, vooral ook pagina 67-72 over HPV (cervical cancer, baarmoederhalskanker).
Zie ook het boek van Lynne McTaggart: ‘Wat artsen je niet vertellen, over de gevaren van moderne geneeskunde’, Lemniscaat, 2005, pagina 140-186.

Zie ook de belangrijke DVD’s van Leonard Horowitz: ‘Emerging Viruses and Vaccinations’, New Science Ideas, 2006 en ‘Anthrax-Smallpox vaccinations and the Mark of the Beast’, New Science Ideas , 2006.
Zie ook het boek ‘Vaccination, a Medical Assault on the Immune System’, ISBN 0-646-15124-X, van Dr. Vierra Scheibner.
Zie verder ook de artikelen ‘Vaccinaties, waan, of waarheid?’ (2006), ‘Vaccinatie…Het failliet van een mythe’ (2007) en ‘Vaccins, kwik en autisme’ (2005) en het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.

En zie ook het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen.

2: Corinne Gouget, Wat zit er in uw eten?, Uitgeverij Bouillion Bilthoven, 2008.

3: Zie 1 en zie het boek van David Kirby: ‘Evidence of Harm, the mercury in vaccines’, ISBN 0-9578007

4: Zie voor de ware aard en werking van ons DNA het boek ‘DNA: Pirates of the Sacred Spiral’ en het boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’ van John Consemulder, Ankh-Hermes, 2008.

5: Zie het boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie van John Consemulder, Ankh-Hermes, 2008 en het boek Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk, deel 1, The Cross in the Circle of Light, 2008 van Karel & Caroline van Huffelen voor inzicht in het natuurlijke elektromagnetisme in het lichaam en de gevolgen van onnatuurlijk elektromagnetisme.

6: Zie het boek ‘Vaccination, a Medical Assault on the Immune System’, ISBN 0-646-15124-X, van Dr. Vierra Scheibner. En zie haar boek ‘Behavioral Problems in Children, the Vaccination Link’, ISBN 0-9578007-0-3.

7: Zie 6 en 3

8: Zie voor dit soort misdadige wanpraktijken het werk van Horowitz, die aantoont dat er machtige geheime groeperingen wereldwijd bezig zijn met het verminderen van de wereldbevolking, onder andere met hulp van sommige abortusklinieken en ‘population control’ klinieken, Zoe onder andere in ‘Emerging Viruses’ en ‘Death in the Air’ en zijn DVD’s.

9: Voor de achtergronden, zie 8. Ook in het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ , van Henk Trentelman, wordt deze vraag gesteld. In dit boek vindt u ook een discussie over Gardasil.

10: zie 1, vooral het werk van Henk Trentelman en het werk van Désirée Röver.

11: Zie het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen. Zie ook het boek ‘Chemo? Of kan ik zelf kiezen?’ van Henk Trentelman en het artikel over Gardasil (en haar aankomend boek over baarmoederhalskanker) van Désirée Röver.
Zie ook de artikelen ‘Wacht met vaccin baarmoederhalskanker’ (Bron: frontpage.fok.nl)en ‘’Massavaccinatie tegen baarmoederhalskanker bij meisjes, uitgebreide info’ (Bron: Grenswetenschap.nl) en ‘Miljoenenstrijd om de Baarmoederhals wegens Gigantische Afzetmarkt’ en de diverse links die hier genoemd worden, te vinden op de website www.niburu.nl

12: Voor de onderrapportage, zie het boek en de DVD ‘Ermerging Viruses’ van Leonard Horowitz. Zie verder ook 1.

13: Zie 1.

14: Zie voor een uitgebreid verslag over de praktijken van I.G. Farben (maker van het concentratiekamp gas in WW2 en partner in crime van Rockefeller’s Standard Oil) o.a. het boek ‘The Crime and Punishment of I.G. Farben-The alarming story of the monster German chemical combine that powered Hitler’s march toward world conquest!’, van Joseph Borkin, The Free Press, 1978.
Zie het boek ‘David Icke Guide to the Global Conspiracy’, David Icke Books Ltd, 2007, van David Icke.
Zie voor de Nazi en vrijmetselarij banden met de CIA en de NASA het boek ‘Dark Mission, the secret history of NASA’ , Feral House, 2007 van Richard C. Hoagland en Mike Bara, zie vooral pagina 222-255.
Zie ook de boeken ‘Hidden Truth-Forbidden Knowledge’ en ‘Disclosure’ van Steven Greer voor een inzicht in de verborgen machtsstructuren die geheime projecten financieren met als doel de totale wereldpopulatie drastisch te reduceren.
Voor de Nazi banden van Merck, zie het boek ‘Emerging Viruses’ van Leonard Horowitz, pagina 334-346 en zie 363-366 en hoofdstuk 22 ‘The special virus cancer program”. Met betrekking tot Merck en het AIDS virus, zie pagina 494-502.
De opmerking over het ontvangen van een groot deel van de Nazi oorlogsbuit via Hitler’s top minister Martin Bohrmann vindt u op pagina 335.
Zie ook het stuk over vaccinaties (en populatiecontrole) in het boek ‘Worden Wij Wakker’ van Marcel Messing, Ankh-Hermes, 2007, vooral pagina 203-211.
Voor de geschiedenis van Merck en de relatie met biologische oorlogvoering en nationale veiligheid, zie het boek ‘Emerging Viruses’ van Leonard Horowitz, maar ook het Nederlandstalige stuk ‘ken uw geschiedenis’ in het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.

15: Operation paperclip was een geheime operatie waarbij belangrijke Nazi wetenschappers (vooral degene met kennis over antizwaartekracht technologie en andere geheime Nazi technologie) na de tweede wereldoorlog in het geheim via ‘the ratline’ van het Vaticaan naar America werden gehaald. Vele ex-Nazi wetenschappers begonnen een nieuwe loopbaan bij de CIA, NASA en andere ‘national security’ of ‘black operation’ projecten. Zie Steven Greer’s ‘Disclosure’, het boek ‘Pentagon Aliens’, Creatopia, 1999 van William Lyne en ander werk.

16: In een FDA report, zie het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver en de eerder genoemde artikel op www.niburu.nl , hier vindt u ook weer verwijzingen naar andere specifieke literatuur.

17: Zie punt 8 en het werk van David Icke, vooral zijn laatste boek ‘David Icke Guide to the Global Conspiracy’, David Icke Books Ltd, 2007.

18: Zie het artikel ‘Onvoldoende gronden voor opname van vaccinatie tegen Humaan papillomavirus in het Rijksvaccinatieprogramma’, Ned. Tijdschrift geneeskunde, 2008, I.M.C.M. de Kok, J.D.F. Habbema, M.J.E. Mourits, J.W.W. Coebergh en F.E. van Leeuwen.

19: Zie het artikel ‘Gardasil, recombinant humaan papilloma virus vaccin’ (Arts en Apotheker, nummer 6-2007, pagina 20-28) van Désirée Röver.

20: Dit artikel van Frederiek Weeda vond ik als artikel op www.niburu.nl, op 19 februari 2009, directe aanleiding tot dit schrijven en het besluit om hier op 03 maart en 07 maart 2009 lezingen over te geven in Heemstede, zie agenda op www.healingsoundmovement.com Inmiddels gaan er ook kamervragen gesteld worden over de ‘Ipodgate affaire’ vernam ik op de VARA website bij het programma Zembla (die hier al eerder aandacht aan heeft besteed).

21: Een uitgebreide uitleg over de ‘werkelijke werkelijkheid’ van gezondheid en lichamelijk functioneren, vindt u in mijn boek ‘Blauwdruk, de multidimensionale werkelijkheid van creatie en manifestatie’. Ook het belangrijke werk van Dr. Leonard Horowitz komt hier aan de orde (in het Nederlands). Ook vindt u hier een goede uitleg hoe medicijnen, vaccinaties en biochemische actie feitelijk werken in ons lichaam. Het boek bevat veel revolutionaire inzichten en implicaties voor ware gezondheid, heling en een nieuwe geneeskunde die gebaseerd is op energetisch genezen met geluid, licht en energievelden! Op mijn website vindt u meer informatie. Het boek is ook rechtstreeks via mij te bestellen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NU BIJ WANTTOKNOW.NL/.BE:

2 UITSTEKENDE INFORMATIEVE DVD’S OVER VACCINATIES: KLIK HIER!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

14 gedachten over “Vaci-Nazi’s.. Een uitgesproken John Consemulder!

 1. Goed te weten dat niet iedereeen in nederland slaap. Toen ik in januarie hier ter lande was, hoorde ik Klink aankondigen dat ze polio vaccinatie verplicht willen maken, om de rest van de bevolking te ‘beschermen’.

 2. Dinsdagavond 10 maart 2009

  Lezing neuropsycholoog Drs. John Consemulder

  “Over de invloed van vaccinaties (ook HPV vaccinaties!), het zelfhelend vermogen van het lichaam, gestructureerd water en de ware betekenis van ons DNA”

  Door Drs. John Consemulder

  Datum: dinsdag 10 maart van 20.00u tot 23.00u (zaal open 19.30)

  Locatie: Havikweg 1, 2106 AR, Heemstede

  Kosten: we vragen een bijdrage van 10 euro p.p.(incl. koffie of thee)

  Parkeermogelijkheden: aanwezig

  Openbaarvervoer: Vanaf NS station Heemstede-Aerdenhout richting Zandvoort
  lopen, de 1ste straat rechts is de Havikweg (2 minuten)

  Wilt u zeker zijn van een plaats dan is reserveren aanbevolen via e-mail bij: desire.blok@planet.nl (graag ook cc aan info@john-consemulder.com ) o.v.v. uw naam, telefoonnummer, email adres en met hoeveel personen u komt.

  zie agenda op http://www.healingsoundmovement.com voor meer info

 3. Modern Day Nazis

  Als onderzoeker weet ik veel van systemen,en heb daartoe zelfs diverse notariële akten laten opmaken.

  De medische kant van dit onderwerp kan ik niet beoordelen om dat ik daar de kennis niet van beschik.Wat ik wel weet is,dat (Ivan Illich) schreef er een boek over: de macht van de multinationals, dus in dit geval de farmaceutische (maffia).

 4. Lieve mensen, wilt u nog meer achtergronden hoe deze industrie te werk gaat, hoe ware immuniteit werkt en ziekte en gezondheid feitelijk worden ‘overgedragen’ (door informatie, niet perse via biochemische actie!) en meer belangrijke zaken omtrent vaccianties en de gezondheidszorg, zie dan mijn artikel ‘Aan het licht brengen en onder ogen zien’ bij Artikelen (Nederlands) op mijn website http://www.healingsoundmovement.com!

 5. Informatie over vaccinaties en de vaccinatie tegen varkensgriep

  Drs. J. Consemulder, neuropsycholoog, onderzoeker en auteur

  http://www.healingsoundmovement.com

  * Vaccinaties zijn ineffectief en niet de ware oorzaak van het teruglopen van de incidentie van veel ziektes.
  * Vaccinaties kunnen ernstige bijwerkingen geven en zijn levensgevaarlijk gebleken, ze ontregelen lichamelijke processen.
  * Vaccinaties kunnen soms de ziekte zelf veroorzaken.
  * Een verstoord immuunsysteem na vaccinatie kan zenuwziekten, auto-immuunziekten en overige ziekten veroorzaken.
  * De langetermijneffecten van alle vaccinaties zijn onbekend.
  * Vaccinatie studies zijn niet onafhankelijk en onwetenschappelijk.
  * Sommige artsen, patiëntenorganisaties, wetenschappers en politici blijken financiële belangen te hebben m.b.t. de vaccinatie industrie.
  * Testen worden hooguit een paar weken gedaan, de schadelijke effecten van vaccinaties zijn vaak pas na jaren merkbaar.
  * Alle vaccinaties bevatten schadelijke en giftige ingrediënten.
  * De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker is genetisch gemanipuleerd en niet effectief tegen baarmoederhalskanker.
  * De vaccinatie tegen varkensgriep bevat mogelijk neurotoxische en kankerverwekkende stoffen, zoals o.a.: squalene, kwik (thimerosal, relatie met autisme en ADHD) en hulpstoffen als MF059 en AS04 die het immuunsysteem ‘hondsdol’ maken en die werken als een giftige tijdbom voor de hersenen, het immuunsysteem en uw gezondheid.
  * De vaccinatie is mogelijk dus gevaarlijker dan het virus.
  * Virologen hebben geen idee waar het virus vandaan komt, sommige onderzoekers vermoeden dat het uit een laboratorium afkomstig is.
  * De farmaceutische industrie verdient nu al vele tientallen miljarden.
  * Er zijn vaak besmettingsschandalen bij fabrikanten van vaccinaties.
  * Vaccin producenten worden door de staat wettelijk beschermd tegen aansprakelijkheid, ook na ziekten en/of sterfgevallen na vaccinatie.
  * Een optimaal werkend immuunsysteem en gezonde voeding zijn van essentieel belang om infectieziekten te lijf te kunnen gaan.
  * De varkensgriep is nu zeker niet ernstiger dan de gewone griep.
  * De gewone griep komt vaker voor dan de varkensgriep.
  * Tamiflu is niet effectief tegen griep en heeft ernstige bijwerkingen.
  * Zwangere vrouwen, kinderen en bejaarden met een reeds verzwakt immuunsysteem komen het eerst in aanmerking voor de prik.
  * Bij een pandemie mogen ongeteste of slecht geteste vaccinaties verstrekt worden (alle korte testen zijn onverantwoord).
  * Mogelijk wordt de vaccinatie tegen uw vrije wil verplicht gesteld en volgen er quarantaine procedures.

 6. Het is te erg voor woorden…..
  ik heb een tiptop imuum systeem en het DRD4 exon III gen…
  het doet mij vermoeden dat ze geen fuck om mensen als mij geven…
  Ik heb zelf een flinke dosis ADHD en ik ben er blij mee maar de “normale mens” zonder dat gen die kan dat niet accepteren dus bedacht kom we gaan de ADHDr lekker drogeren en de ouders wijs maken dat RITALIN zo goed zou zijn…. ik krijg steeds meer zin om te rebeleren.

  aan de ouders die hun kind vergiftigen met ritalin en dergelijke word wakker!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  wil jij later je kind overleven omdat je hem constant te druk vond en hem daarom maar volgooien met medicijnen wat is belangrijker de gezondheid van je kind….. of jou status omdat je je schaamt dat je kind drukker is dan die van de buren SCHAAM JULLIE AUB en start een goede toekomst voor je kind op…. veel mensen weten niet eens dat sommige wetenschappers zo goed waren omdat ze ADHD hadden… de grote man achter apple ,en naturlijk edison en einstein etc… iemand die adhd is rebeleerd ook meer en durft te zeggen wat hij of zij denkt…. als je zown kind op jonge leeftijd al kapot maakt is de kans ook groter op zelfmoord en dergelijke….
  mijn ex psygiater bij de weg GGZ is ook iemand die geen verstand heeft…. als ik genocide zou mogen plegen dan gaan eerst alle kwakzalvers de dood in….. en waarom voel ik die slechte dosis haat omdat ik altijd genegeerd ben…
  ik ben de klasieke outcast kluizenaar die erg op zich zelf is en meer geleerd heb en meer weet dan de gemiddelde mens… en dat maakt de normale mens jaloers… ze kunnen het niet hebben dus trappen ze nu die hoogbegaafde kinderen de goot in met 4 ritalins per dag…. de mensheid is verblind door het ideaal beeld van normaal… de normale mens luisterd goed en is makkelijk te beinvloeden, de mensen met adhd en alle andere gerelateerde ziektes… zijn uniek in zijn woorden,daden en bezigheden…
  voorbeeld Edison van de lamp… dankzij hem zitten we snachts gewoon nog ff lekker te lezen…
  dankzij het ruimdenkende brein van einstein zijn we als mensheid het heelal anders gaan zien… men vergeet welke grote bekenden en succesvolle mensen ook gezegend zijn met adhd mensen noemen het graag een hersenafwijking terwijl het een overblijfsel is van onze menselijke evolutie…
  Een adhdr is stress bestendig waar andere mensen het al moeten opgeven gaat de ADHD’r gewoon verder…. over een tijdje zijn de normale mensen van nu de outcast….
  ik ben blij dat ik bij de 5% hoor ipv de hypocriete 95% die normaal denkt te zijn en een bedreiging is….. ze discrimineren er stevig op los op de arbeids markt… ooh je hebt adhd helaas… dit maakt mij zo boos…. de normale mens is ook zo goed in mensen kennis not! als ze verstand hadden zouden ze de andere wel ADHDr niet drogeren en was er wereld vrede…
  de beurs crisis heeft een oorzaak en dat is onkundige mensen op de verkeerde plek…

 7. Waarom altijd de nazie,s er bij halen.
  Wat er in de tweede wereld oorlog is gebeurd, is gewoon met goedkeuring van alle betrokken overheden netjes onderling geregeld.

  Vaccinatie is handel, ook voor de zogenaamde tegenstanders is het ook handel.

  U word dubbel belazerd, de ziektes voor vaccinatie bestaan niet eens ???
  Ik heb een vermoeden, ik weet bijna wel zeker dat anti vaccine boeren hiervan op de hoogte zijn.
  In alle media word je belazerd, er is geen media die jou niet belazerd.
  Heel veel ziektes bestaan enkel uit inkt en papier.
  Mensen laten zich van alles wijs maken.

  1. Dag Herman, misschien heb je de noten nog niet goed gelezen -lees vooral het werk van dr. Len Horowitz-: het grootste deel van de oorlogsbuit..is naar de farmaceutische en oliekartel gegaan na de ‘samenwerking’ van chemisch-farmaceutisch bedrijf IG Farben (producent van het gifgas…) met Rockefeller’s Standard Oil en Ford etc. Vooral Merck (producent van o.a. het ‘antin-baarmoederhalskanker’ vaccin! Daarom dus ook…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.