Advertentie

Visioenen van een nieuwe samenleving.


Het onderstaande artikel  is gebaseerd op een visie van een nieuwe maatschappelijke structuur, waarbij de mens weer centraal komt, i.p.v. de economie en het geld. Het lijkt een logische volgende stap, dat we ons, ná deze crises waar we nog midden in zitten, eens gaan richten op positieve veranderingen van onze samenleving.

Waar Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap vroeger eerder communistische leuzen zouden zijn, heeft Martijn Brasem, de schrijver van dit artikel, ervoor gekozen deze woorden een liefdevolle lading te geven. Het is ook de titel van zijn gratis te downloaden e-book, dat je HIER kunt downloaden, of op de site van Martijn, die je HIER vindt.

Het is bijzonder te zien dat er steeds meer economisch onderlegde personen komen die zich inspannen om het raamwerk van een nieuwe maatschappij te schetsen. Martijn is er daar een van en het is natuurlijk straks ook broodnodig, wanneer de huidige structuren niet meer blijken te voldoen, dat er nieuwe, liefdevolle kaders komen. Het woord is aan Martijn Brasem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Visioenen van een nieuwe samenleving.

Zo maar even een paar uitspraken, die je regelmatig tegenkomt in het economische en algemene nieuws. Het zijn uitspraken die we zo regelmatig tegenkomen en zó als vanzelfsprekend vinden..

“Economische groei is noodzakelijk”

“Concurrentie is de drijvende kracht achter een gezonde economie”

“Wie niet werkt zal niet eten, dus hoe hoger de werkloosheid, des te slechter het met ons gaat”

“Als de lonen maar laag blijven, zal het de bedrijven ook hier goed gaan”

“Schaalvergroting en rationalisering zijn noodzakelijk om de kosten in de hand te houden”

“Als de werknemers maar goede CAO´s afsluiten kunnen ze tevreden zijn”

“Zonder de effectenbeurzen en de handel in aandelen zou de economie niet kunnen draaien”

“Inflatie bestrijden we door de rente te verhogen”

“Een parlementaire democratie als de onze is het beste staatsbestel voor een moderne samenleving”

“Belastingen zijn een goed middel om het geld te herverdelen van de rijken naar de zwakkeren in onze samenleving”

“Het is helaas een wetmatigheid dat de schaarste aan grond leidt tot torenhoge grondprijzen”

“Zonder reclame en sponsoring zijn topsport en ontspanning niet mogelijk”

“De overheid dient de onderwijsdoelen te bepalen”

“Als kunst en cultuur niet worden gesubsidieerd krijgen nieuwe kunstuitingen geen kans en blijven de armen verstoken van de cultuur van de rijken”

“De kwaliteit van de gezondheidszorg blijft de verantwoordelijkheid van de overheid”

Zijn deze bekende kreten voor u waarheden als een koe? Zo ja, dan kan het niet anders dan dat je een rund bent, want het zijn allemaal leugens. Leugens die ontmaskerd willen worden. Door jou. Door mensen die denken met hun hart en niet met hun hoofd. Want in uw hart wisten we allang dat het leugens waren, alleen zijn we ons er nog niet van bewust dat we ook andere keuzes kunnen maken.

Dia10Het geloof in waarheden die niet waar blijken te zijn is een hardnekkig fenomeen in de geschiedenis van de mensheid.

In de middeleeuwen dachten we nog dat de aarde plat was, hoewel Ptolemaeus 1000 jaar eerder al exact de aardbol in kaart had gebracht. Copernicus en Galileï werden verketterd omdat ze beweerden dat de aarde om de zon draaide en niet andersom.

Dat we nu moeten lachen om zoveel domme weerstand inzake deze ideëen, is niet het gevolg van de ontwikkeling van onze kennis. Het is andersom..!

Het accepteren van nieuwe feiten is het gevolg van de ontwikkeling van ons bewustzijn. Het is de emancipatie van het menselijk bewustzijn ten opzichte van onze omgeving. Ten opzichte van ons geloof, onze tradities, onze angsten.

Dia11Dit proces van emancipatie is nog steeds aan de gang en richt zich op dit moment versneld op de sociaal-maatschappelijke wetmatigheden. Er zijn steeds meer mensen die de “zekerheden” van onze samenleving in twijfel trekken.

Niet zozeer omdat ze nieuwe wetenschappelijke bewijzen hebben, maar omdat ze aanvoelen dat het anders moet. Ze zijn zich meer en meer bewust van hun innerlijke verzet tegen de vanzelfsprekendheden waar wij in ons dagelijks leven mee worden geconfronteerd.

In mijn boek Vrijheid – Gelijkheid – Broederschap, visioenen van een nieuwe samenleving beschrijf ik een drieledige maatschappijstructuur die de afspiegeling is van de “nieuwe mens”: de mens die “hoofd, hart en hand”, denken, voelen en willen, volledig met elkaar in balans heeft gebracht.

Ik beschrijf hoe die drievoudigheid in onze maatschappij tot uiting zou moeten komen in vrijheid op geestelijk-cultureel gebied, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in het economische leven.

Op basis van die principes worden alle bestaande maatschappijstructuren op hun kop gezet en vervangen door nieuwe organisatievormen die onze samenleving weer in balans kunnen brengen.

Want nu de mensheid bezig is aan een enorme bewustzijnssprong moeten we ook onze samenleving anders organiseren, onze maatschappijstructuren veranderen. We zien nu het monetaire systeem ineenstorten, maar we zullen nog veel meer zien verdwijnen. We accepteren de hebzucht niet meer van de grote bedrijven.

VoorkantWe accepteren de macht en de corruptie van de overheid niet meer.

We willen geen loonslaven meer zijn of regelneven en -teven achter een loket.

We willen onze kracht niet meer weggeven aan directeuren, aandeelhouders, ambtenaren en parlementariërs.

Niemand mag ons meer dwingen te werken om inkomstenbelasting te betalen voor een failliete overheid.

Niemand mag ons meer dwingen om idiote wetten en regels te volgen.

Niemand mag ons meer dwingen ons lichaam en de aarde vol te stoppen met rotzooi.

Oké, dat zal allemaal gebeuren. Al die corporaties, instituties en instanties of hoe je ze allemaal wilt noemen, zullen verdwijnen. Maar dan. Wat dan? Eén groot vacuüm. Maar de vraag is of dát nou zo’n ramp is.. Het is fantastisch, want er ontstaat ruimte voor creativiteit. Voor het scheppen van nieuwe vormen. Orde uit chaos. Zodat we een samenleving kunnen creëren waarin:

 • Er een directe democratie is waarin ieders mening telt;
 • Het milieuprobleem wordt opgelost doordat milieuvriendelijke producten het goedkoopst zijn;
 • Het geld weer echt een ruilmiddel is met als tegenwaarde onze natuurlijke bronnen;
 • Er voor iedereen een hoog basisinkomen is met als keuze studeren of werken;
 • Bedrijven geen eigendom meer zijn van aandeelhouders maar weer een menselijke maat hebben waarbij alle medewerkers delen in het bedrijfsinkomen;
 • Iedereen weer betaalbaar kan wonen omdat grond- en huizenspeculatie niet meer bestaan;
 • Kinderen weer het onderwijs krijgen waar ze om vragen, zonder invloed van Kerk of Staat;

Kortom, een samenleving waarin mensen in volledige vrijheid al hun talenten kunnen ontplooien, met liefde hun gelijke behandelen en broederlijk met elkaar samenwerken.

Een utopie? Nee, zeker niet.

Het creëren van een samenleving gebaseerd op vrijheid, gelijkheid en broederschap is als het luisteren naar je eigen lichaam. Voel ik me lekker in mijn vel? Werken mijn orgaanstelsels in harmonie met elkaar? Krijg ik hoofdpijn van een slechte spijsvertering? Ben ik op van de zenuwen? Of krijg ik hartkloppingen  en heb ik het benauwd? Zijn het vrouwelijke en het mannelijke in mijzelf in evenwicht?

Dia14De samenleving is immers een spiegel van onszelf!

Harmonische, zelfbewuste mensen creëren een samenleving waarin er geen plaats meer is voor de macht van het één over het ander.

Waarin er geen plaats meer is voor hebzucht van enkelingen ten koste van de rest.

Waarin er geen plaats meer is voor fanatieke eerzucht zonder respect voor de ander.

Waarin angst heeft plaatsgemaakt voor een veilig gevoel van persoonlijke vrijheid. Zonder de vrijheid van anderen te belemmeren.

 

Een korte inhoud van de hoofdstukken:

Vrijheid – Gelijkheid – Broederschap

Hier worden de basisprincipes uiteengezet. De organisatie van onze samenleving wordt afgelezen aan de wijze waarop wij als individu in het leven staan.

Natuurlijk geld
Wat is de werkelijke rol van het geld in de wereld en wat zou er moeten veranderen om het geld weer zijn oorspronkelijke natuurlijke betekenis terug te geven.

Onze grenzeloze wereld
Niet alle mensen leven in de omstandigheid om zich ook echt te kunnen gedragen als de wereldburger die ze in werkelijkheid zijn. Wat kunnen wij als bevoorrechte landen hieraan doen.

Ieder mens is een kunstenaar
Ieder mens is in principe een scheppend wezen. Wat zijn de maatschappelijke voorwaarden om ieder individu al zijn talenten te laten ontplooien.

De overheid, dat zijn we zelf!
Het veranderde bewustzijn van mondige mensen maakt een nieuwe democratie noodzakelijk. Dit vraagt om volledig andere organisatiestructuren zonder individuele en collectieve machtsuitoefening.

De milieuladder
Het milieuprobleem kan in zeer korte tijd worden opgelost. Maar niet op basis van de huidige politiek.

Interest of interesse?
Geld moet rollen en productief kunnen zijn. Vastzittende kapitalen groeien als kankergezwellen.

De tol van het lot
Menselijke relaties brengen risico’s met zich mee. Die behoren echter ook bij het leven en kunnen nooit voor 100% worden afgedekt.

Gezondheid sparen
Voorstellen voor een nieuw ziektekostenstelsel, gebaseerd op solidariteit én individuele vrijheid.

Grond is een grondrecht
Het grondgebruiksrecht als economische basis voor onze eerste levensbehoeften.

De aarde is van ons allemaal
Hoe voorkomen we dat we oorlog gaan voeren vanwege de toenemende schaarste aan delfstoffen.

De lerende en werkende mens
Inkomen is een recht en geen gunst, maar er mag wel wat tegenover staan. Voorstellen voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid.

Slaaf Loze Ondernemingen
Als mensen hun talenten als producenten van goederen en diensten optimaal willen ontplooien, zal het bedrijfsleven anders georganiseerd moeten worden.

Belastingvrije belastingen
Een nieuw en simpel belastingsysteem, waarbij wij er individueel voor kunnen kiezen welke onderdelen van onze samenleving wij collectief wensen te financieren

De drie geldkringlopen
Geld -de energie van onze samenleving- circuleert in drie verschillende kringlopen. Deze zijn ineengevlochten maar moeten ook duidelijk van elkaar worden onderscheiden.

 

Martijn Brasem oktober 2009

30 gedachten over “Visioenen van een nieuwe samenleving.

 1. beste Martijn,
  het is net als in het liedje:
  je neemt me de woorden uit de mond.
  ik heb je alleen niet gekust, ik zal dat ook niet gauw doen, maar ik zal zeker je boek downloaden en tot de laatste letter lezen.
  als het geeft wat dit bovenstaande aangeeft belooft het spannende literatuur te zijn.
  als ik het gelezen heb kom ik terug.
  groeten robth

 2. martijn ziet het volgens mij heel goed maar waarom een hóóg basisinkomen, is het niet beter de basiskosten voor het levensonderhoud zo laag mogelijk te houden?
  en regelneven oké maar regelteven? kan ik even niet waarderen.
  nieuw ziektekostenstelsel? ik hoop in de toekomst over gezondheidsdiensten te horen die zorgen dat iedereen gezond kan blijven. dat is vast veel goedkoper dan beter maken.
  dit viel me op omdat het volgens mij anders kan.
  over de rest van het idee alleen maar lof. dat is wat ieder normaal gezond mens zichzelf en zijn geliefden toewenst. in het kader van de gedachtenkracht kan ik alleen maar toevoegen: laten we het ondenkbare denken met zijn allen en het laten bestaan.

 3. citaat
  “We willen geen loonslaven meer zijn of regelneven en -teven achter een loket. ”

  “Waarin er geen plaats meer is voor fanatieke eerzucht zonder respect voor de ander.”

  nou dit zijn stukjes uit jou verhaal martijn.

  uit jou woord keuze blijkt dat jij weinig respect hebt voor vrouwen.
  waarom gebruik je voor vrouwen niet de term nichten ? net zoals je voor mannen de vergelijkbare term neven gebruikt ?

  citaat uit wikipedia

  “Een teef is een vrouwtjeshond.

  Het woord heeft ook een zeer negatieve connotatie als men er een mens (met name een vrouw) mee aanduidt. Vaak wordt daarom bij een vrouwtjeshond gesproken van teefje.

  Bij het Engelse bitch en Russische soeka, die hetzelfde betekenen, is ook een negatieve connotatie ontstaan.

  zoals je kunt lezen word de term zelfs niet voor honden gebruikt, daar voor gebruikt men de term teefje.

  maar je boek is teminste gratis dat is iedergeval overeenkomstig met wat je preekt.

  en niet zo als dhr consemulder die praat over gratis engergie gratis geneeskunde en levitatie enz maar zijn boeken en bijeencomsten hier veelvuldig aan de man brengt, en er de nodige pegels voor vraagt !

  zozie je maar aan zijn woorden en daden herkent men de man.

 4. mmm Okay, ik voelde ook ineens een negatieve klap toen ik het woord teven las…ik ga er maar van uit dat het niet zó bedoeld is, maar het is wel in eens een dreun/klap als je het stuk gaat lezen met de gedachten: “Nou dit is interessant, eindelijk weer een stuk van iemand die nadenkt over een beter economisch stelstel.”

  Ja…dan leest het heel vreemd ineens en op de rest kan ik me dan niet meer zo concentreren.

  Ik zou dat woordje toch maar even aanpassen Martijn. 😉

  Voor de rest, tja, ik heb al aardig wat nieuwe voorstellen gelezen, maar wanneer beginnen we er nu eens aan.

  Ik vermoed dat het toch begint bij kleine gemeenschappen die hun eigen geld/waardebonnen gaan creëren en die vervolgens uitgeven in winkels die ook weer onderdeel zijn van diezelfde gemeenschap.
  Dat dit winkels zijn die in primaire levensbehoeften voorzien is natuurlijk van het grootste belang. Dat maakt zo’n gemeenschap direct zelfstandig.

  Dat er in ieder geval een basisinkomen dient te komen, ben ik helemaal voor (nooit gedacht dat ik zoiets ooit zou zeggen), ondanks dat ik mijn werk echt leuk vindt hoor.

  Ik heb echter wel gemerkt dat ik vaak op weerstand stuit als dat voorleg in een gesprek.
  “Já maar ik moet werken voor mijn geld en hij krijg het zo maar gratis..
  “Eh nee, jij hebt ook hetzelfde inkomen”…even stilte…”Já maar toch is het oneerlijk want hij heeft al jarenlang een WW uitkering en ik werk me het lazarus.”

  “Ja maar dat hoeft niet meer, want jij krijg ook zonder te werken een basisinkomen, dus het zou je een zorg zijn wat híj er mee doet”..weer een wazige blik in de ogen…..
  “En toch is het niet eerlijk.”

  Afijn al zo vaak zo’n discussie gevoerd en geloof me..zó intelligent ben ik echt niet, maar ik twijfel soms echt aan het gemiddeld iq van de nederlandse bevolking, als dit principe al niet echt begrepen wordt.

  Mensen zijn zó getraind om naar elkaar te kijken in plaats van naar zichzelf, waardoor ze misschien niet eens zouden weten wat ze ineens met zoveel vrijheid moeten doen.

  Maargoed, ook dat zal wel met bewustzijn te maken hebben en ik hoop dat dat echt nog wat meer stijgt. ;)Dit soort verandering zijn namelijk inherent aan het bewustzijnsniveau van een beschaving, anders kunnen die ideëen ook nooit ontstaan, laat staan de uitvoering ervan.

 5. maar wanneer beginnen we er nu eens aan Ik vermoed dat het toch begint bij kleine gemeenschappen.
  Schrijft Sam, en slaat daarmee de spijker op z’n kop.
  Coorperties en Kapitalisten gaan zichzelf heus niet opheffen. En de mesnhied is gewoon te geldgeyl om vrijwillig het huidige systeem overboord te mieteren.
  En dus zit er voor welwillenden niets anders op dan het grote failliet af te wachten.
  Dat zal vroeg of laat iedereen nogal rauw op z’n dak vallen.
  Diegenen die al daadwerkelijk zijn begonnen met het opzetten van gemeenschappen zullen dat (geldloze) tijdperk makkelijker doorstaan.
  Maar zolang Geld nog geen Zimbabwiaans nulletjesregen is, blijft daarmee alles te koop en omkoopbaar en zal er niets wezenlijks veranderen.

  In Martijns verhaal omtbreekt trouwens de oplossing voor schoon drinkwater waar vandaag en elke dag 1 miljard mensen zich geconfronteerd zien.
  En ook staat er niets in over het voedselvraagstuk.

  Wanneer we met 10 miljard of meer mensen duurzaam van ons moestuintje (de aarde) willen leven zullen we veel meer paddestoelen moeten eten en kweken.

  Het watervraagstuk is op te lossen met het principe van de watercone of waterpyramide.

  Verder vind ik het geen visioen van een nieuwe maar van een andere samenleving (omdat het nog steeds dezelfde mensen betreft)

  Zelf denk ik graag en vaak na over die andere samenleving, en schrijf daar ook over. Dit schreef ik alweer een tijd geleden, en is inmiddels een reeks geworden.

  Martijn zal het zeker met plezier lezen, maar ieder ander is natuurlijk ook vrij een blik te werpen. http://zaplog.nl/zaplog/article/werken_voor_je_brood

  Veel geluk allemaal in deze buitengewoon boeiende, en spannende tijd.

 6. teven ? zegt hij daar teven ?

  wie is deze man is het soms een of andere steuntrekker die nog nooit wat in zijn leven presteert heeft ?

  potverdorie nog aan toe is die vent gek of zo TEVEN !!! wat denk hij wel ?
  hoe zo nieuwe manier van doen dit is terug naar de jaren 50 !!
  de vrouw moet de bek houden wat het zijn teven !! en als ze zeurt dan krijgt ze ….
  tis toch te zot om los te lopen , wat een flauwe kul !!

  dat kun je ook wel zeggen dat Adolf Hitler goeie bedoelingen had voor de toekomst ! hij zorgde namelijk ook voor werkgelegenheid vakantie een auto voor het volk, alleen koste dat wel het leven van 6 miljoen Joden, enz enz enz

  pas maar op voor dit soort gekken ! volks menners zijn het ! mooie praatjes voor eigen gewin TEVEN absurt !!.

 7. ik had belooft om na het lezen terug te keren naar deze thread.
  ik had mijn twijfels die naarmate ik meer las sterker werden en toen ik terugkeerde naar pagina 10 van het boek viel mijn oog op de frase: een centrale senaat.
  ik ga uit van het positieve maar dat riekt toch wat naar nwo.
  ik hoop dat ik het mis heb.
  dat samen met teven geeft mij wel te denken over de intenties van deze schrijver.
  nogmaals ik hoop dat ik het mis heb.
  groeten robth

 8. Ja lianne

  Als vrouwen direct of indirect voor teven uitgemaakt worden word ik daar woest van.
  dit was zelfs in de context van het verhaal en volledige zinloze opmerking.
  kijk eens op pagina 2 van zijn vodje

  bij de eerste micro mezo en macro niveau daar heeft de beste man de begrippen door elkaar gehaald sinds wanneer is tijdsgeest een macro niveau ?

  op pagina 10 wil hij een centrale Senaat, over wat komt die Senaat te staan ? over een dorp ? over een provincie ? over een land ?
  over de wereld ?

  wie gaat leiding geven aan de Senaat ? hoe wil hij de organisatorische structuur op zetten ?
  is het een leider met vele leden ? zijn het allemaal leiders ? als je een Senaat hebt heb je dus ook een verdeling van de macht. en daar was hij toch zo op tegen ? waarom een Senaat als iedereen even machtig is ?

  maar Lianne, als jou het niet uitmaakt dat iemand die over gelijke rechten spreekt vrouwen TEVEN noemt dus dat juist deze uitspraak zijn eigen vodje volledig teniet doet.
  en als je dat schijnbaar gewoon vind kunnen want in een vrij land moet je alles kunnen zeggen toch ?

  dan zeg ik tegen jou TEEF en als je je aangesproken voelt , moet je dat niet zo zien want dan gaat het ten koste van het complete plaatje en dat zou toch zonde zijn. wand ieder heeft gelijke rechten toch

 9. Mensen ook wat mij betreft is er iets niet helemaal in de haak met dat Broederschap Boek
  Het boek is van 2008 maar het voelt voor mij aan alsof het in het jaar Nul is geschreven
  Er is iets vreselijk obsoleet gedateerd aan dit boek, en het zou wel eens te maken kunnen hebben met de antieke basisgegevens en grondstellingen waarmee de schrijver werkt. Ik stel voor om een verzameling nieuwe grondstellingen samen te stellen en misschien dat van daaruit een wat actueler aantrekkelijker visioen van een nieuwe mens geschreven kan worden!

  Als God niet de kerk blijkt te zijn maar een medemens op aarde of op een andere planeet
  Als energie niet schaars en vervuilend hoeft te zijn maar oneindig Vrij beschikbaar
  Als de sleutel van de zwaartekracht bekend is zodat je met gewichtloosheid elke berg kan verzetten
  Als de tijd geen vast gegeven is maar iets om om te buigen in de richting van waar je naar toe wil
  Als leeftijd niet begrensd is maar meer een kwestie van hoe lang wil je doen over een incarnatie?
  Als een handicap opgelost kan worden door het gemis in te vullen door regeneratie en transformatie
  Als ziekte afwezigheid van gezondheid blijkt te zijn en de gezondheidskundige de echte arts
  Als leren de meester in jezelf is en er geen fouten bestaan maar alleen alternatieve mogelijkheden
  Als productie er voor zorgt dat je vrij bent om te doen en te laten wat je wil zonder vervuiling van de aarde
  Als werk dat is wat je graag doet en waar je goed in bent
  Als je grote liefde van het moment of zelfs voor het leven bekend mag worden zonder afgunst van anderen maar toch niet je bezit hoeft te zijn
  Als genieten het hoogste doel wordt met of zonder bijzondere technieken of hoge school vaardigheden
  Als intentie de meester is van alle creaties en leugenachtige onwaarachtigheid direct zichtbaar voor iedereen
  Als jouw andersheid de maatstaf is voor vrijheid door ongelijkheid zoals de verschillende kleuren van de regenboog
  Als leven het hoogste mysterie is dat zich over alle dimensies verspreid en gekend mag worden als het hoogste goed
  Als eenheid met alles iets is dat je kan ervaren zonder dat het verpieterd tot een stoffige kerkelijke leerstelling uit een heilig boek
  Als het kwaad bestaat weet dan dat goedheid zonder dat niet had kunnen bestaan
  Alles heeft z’n tijd nodig maar sommigen de eeuwigheid
  Als meesterschap het sluiten van de cirkel is voor een nieuw begin
  Als je groot bent door de kleinste te kunnen zijn
  Als gevoeligheid de norm is en geweld minderwaardig
  Als afhankelijkheid mag veranderen in aanhankelijkheid zonder macht en wellust
  Als ondergeschiktheid ten dienste staat aan een hoger doel zonder misbruik en neerkijken op
  Als meerderwaardigheid meer bepaald wordt door waardigheid dan de heer
  Als de flow oneindig is dat bestaat er geen burn out
  Als raar niet eng is maar zeldzaam ongewoon dus buitengewoon interessant

 10. Het is inderdaad niet simpel! Het zou zo mooi zijn als we hier op aarde het voor elkaar zouden krijgen om boven het dualisme uit te stijgen! De hemel op aarde! Of dit mogelijk is ik weet het niet? Ik hoop/geloof het!
  @Hyperalert WAUW!

 11. @HyperAlert, ik vind dit zoooo’n mooie verzameling pràchtige uitspraken, ga het direct aan velen doorsturen (toch geen copyright?). Heerlijk zondagochtendkadootje!

 12. Graag wil ik reageren op jullie reacties en misschien wat misverstanden uit de weg ruimen.
  Het woord regelteven is misschien ongelukkig gekozen, maar heb ik alleen maar genoemd omdat het rijmt op- en als uitdrukking wordt gebruikt samen met regelneven. Het is absoluut niet bedoeld om vrouwen te kleineren, integendeel: In het hoofdstuk van mijn boek “De overheid, dat zijn we zelf” geef ik aan dat onze huidige parlementaire democratie juist te veel is gebaseerd op de mannelijke kenmerken van eeuwen terug en dat de mensen in onze nieuwe samenleving meer de vrouwelijke kwaliteiten naar voren brengen om weer in balans te komen.
  Een hoog basisinkomen is een relatief begrip. Voor degene die gewend is aan veel luxe en “hebbedingen” is zeg €1000/mnd veel te weinig, maar voor iemand die zich van veel materiële zaken heeft losgemaakt is het heel hoog. Zo’n basisinkomen heb ik bedoeld.
  Wat ziekte en gezondheid betreft: inderdaad kunnen wij onszelf genezen als we dat willen. Daar is het door mij aangegeven systeem ook op gebaseerd. Het vormt vanuit de verantwoordelijkheid voor ons eigen lichaam de overgang naar een situatie waarin we helemaal geen ziektekosten meer hebben.
  Degenen die mijn termen Broederschap en Senaat verwarren met ouderwetse en dictatoriale principes, vergeten dat de nieuwe mens alles baseert op Liefde. Vanuit dat gevoel van gelijkheid en één zijn met de ander kúnnen er nooit machtsconcentraties ontstaan, maar zijn alle organisaties en instituties “bottom up”: ze bestaan alleen maar bij de gratie van onszelf.
  De nieuwe structuren die ik in mijn boek beschrijf zijn trouwens slechts voorbeelden van hoe het zou kunnen. Het gaat mij meer om de principes er achter: hoe de nieuwe samenleving een afspiegeling is van een nieuwe, zelfbewuste en liefdevolle mens in een nieuwe tijd waarin alles inderdaad van toepassing is wat HyperAlert in zijn/haar commentaar schrijft.

  Bedankt voor de interesse in mijn boek en alle reacties.

 13. @ Martijn

  hou wil je concreet die Senaat opbouwen ?

  over wat komt die Senaat te staan ? over een dorp ? over een provincie ? over een land ?
  over de wereld ?

  wie gaat leiding geven aan de Senaat ? hoe wil hij de organisatorische structuur op zetten ?
  is het een leider met vele leden ? zijn het allemaal leiders ? als je een Senaat hebt heb je dus ook een verdeling van de macht. en daar was hij toch zo op tegen ? waarom een Senaat als iedereen even machtig is ?

 14. Martijn, misschien kun je de volgende keer een vrouw vragen je stukken te lezen om de vrouwonvriendelijke termen er uit te halen.( nee, inge, jij niet.)
  mannen hebben niet altijd in de gaten dat sommige termen ons raken, blijkt hier wel.
  dat is geen verwijt, we zijn nu eenmaal nog niet helemaal gelijkgestemd in taal en denken maar dat komt heus wel.
  groetjes van selene

 15. Ellen is goed natuurlijk; de woorden kwamen vanmorgen zo uit m’n vingers rollen; bijzondere ervaring want dat heb ik ook niet altijd hoor! Ik kan me eigenlijk ook niet herinneren dat ik zo gemakkelijk zonder veel na te denken iets opgeschreven heb; best kans dat andere mensen dit ook vaker gaat overkomen; dingen zeggen, dingen doen of opschrijven waarvan je niet wist dat je het in je had, maar het gebeurt gewoon en het is meteen goed!

  oh ja die copyright wetgeving is an sich toch helemaal niet meer van deze tijd; wat heeft het voor zin om door patentrechten kennis en kunde te onttrekken aan de goegemeenschap?!

 16. Martijn helemaal top dat wij hier zomaar jouw lijvige boek kunnen lezen; dat is heel modern en smaakt naar meer; wat mij betreft gaan meerdere wtk reaguurders hier op de site ook hun eigen boekwerken schrijven; het is een behoorlijke pil geworden waar ik wel door word geprikkeld maar waar ik nog 1 2 3 niet uit ben hoe ik al die informatie moet verwerken en hoe ik het precies moet plaatsen; zoals je gemerkt hebt kunnen bepaalde woorden heel veel tegengestelde associaties oproepen; bij het woord ‘broederschap’ bijvoorbeeld weet ik dat je het goed bedoelt maar voor mij persoonlijk bijvoorbeeld zit daar ook een negatieve connotatie aan; niet dat dat theoretisch nou zo belangrijk is maar toch; semantiek is als lopen op eieren telkens weer; vooral doorgaan en laat je nooit ontmoedigen door niemand niet; die tip van Selene is een gouwe want in Amerika bijvoorbeeld is het heel normaal om met meerdere cowriters te werken; meerdere redigerende co-auteurs zorgen voor de fijn afstelling van woorden en gedachten lijnen; ik pretendeer zeker niet dat ik dat makkelijk zou kunnen maar het boeit me wel; laat eerst Selene nou maar eens stofkammen op intonaties en toonzettingen dan wordt de tweede druk de bestseller van de eeuw; en het is zeker geen boek dat je even in een paar uur goed door hebt

  wat mij geweldig lijkt als steeds meer mensen leren om d.m.v. collaborative writing techniek stukken te schrijven; dat is met steeds meer standaard software mogelijk; google documenten b.v. voorziet in die mogelijkheid maar ik meen ook al gezien te hebben dat dat ook met pdfjes kan; je zou op die manier een bijzondere volgende druk kunnen maken van je boek; misschien valt het in de praktijk nog niet mee om dat echt te kunnen doen maar dat is wel iets waar ik visioenen van krijg!

 17. @inge j
  Martijn zei niet; Inge,je bent een teef.Je bent pas aangesproken als je je aangesproken voelt. En als het jou voldoening geeft om mij daarna teef te noemen moet je dat vooral doen.
  Hoe kun je zoveel energie steken in een woord? Zijn er niet veel belangrijkere dingen dan dat?

 18. Ja lianne
  er zijn belangrijkere dingen dan jou teef zijn. dat had ik ook aan martijn gevraagd maar ik krijg dus geen antwoord. hier nogmaals de vragen.
  hou wil je concreet die Senaat opbouwen ?

  over wat komt die Senaat te staan ? over een dorp ? over een provincie ? over een land ?
  over de wereld ?

  wie gaat leiding geven aan de Senaat ? hoe wil hij de organisatorische structuur op zetten ?
  is het een leider met vele leden ? zijn het allemaal leiders ? als je een Senaat hebt heb je dus ook een verdeling van de macht. en daar was hij toch zo op tegen ? waarom een Senaat als iedereen even machtig is ?

  maar waarom voel jij je niet aangesproken vind jij het zo’n mooie titel ? snap je dat ik me daar zo boos om maak ? en zeker een deel van mijn woede naar jou richt mede om je nogal vernederende opmerking ! citaat van jou “dat was inge j die het hele artikel uit zijn verband brengt vanwege één woord. je voelt je nogal aangesproken!!! ”

  en niet van wege een woord lianne maar dat kon je evt ook vragen toch ? waarom ik zo vel reageer ? om dat de mannelijke overheersing al millennia aan de gang is en dat je dan op juist deze site die spreekt over bewust wording zo’n pielo dit soort opmerkingen maakt ja daar word ik woedend van en verdrietig en teleurgesteld , inwendig heel diep en intens gekwetst. en dan ook nog een vrouw die hem verdedigt !! hoe kun je ! vandaar mijn reactie naar jou misschien begrijp je nu hoe het voelt !!

  ik hoop dat martijn nog reageert op mijn vragen

 19. inge, die woede die je in je hebt komt ergens vandaan.
  misschien moet je jezelf eens afvragen waarom je het zo gemakkelijk vindt een vrouw die je helemaal niet kent, als teef aan te spreken terwijl je beweert dat zelf zo´n verschrikkelijke benaming te vinden.
  eerlijk gezegd vind ik dat je zo nooit iemand aan mag spreken en daarom lijken mij verontschuldigingen op zijn plaats in plaats nog een duwtje achteraan.
  ik bespeur ook enige paniek in je vragen aan martijn.
  angst is echt een slechte raadgever en adviseer je daar wat aan te doen
  ik wens je ook veel sterkte en hoop dat je de echte zichzelf respecterende Inge terugvindt.

 20. teef is niet perse negatief toch, de nieuwe generatie snapt dat beter daar zijn housende dames, reefteven en zijn daar trots op
  een gezonde zelfspot lijkt me, en helemaal van deze tijd
  als we onszelf nu eens niet zo serieus nemen, dan kunnen we ons gaan bezig houden met wat belangrijk is 🙂

 21. Voor een baas met een groot ego kan een vrouw een teef zijn hoor!!!! Dus ik zie niet in waarom dat hier niet geschreven mag worden!… want het past precies bij de huidige maatschappij!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.