Advertentie

‘WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor’


vaccination_needleDe Oostenrijkse onderzoeksjournalist Jane Burgermeister, die onlangs een klacht indiende tegen onder andere de VN, de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en president Obama vanwege poging tot massamoord via het vaccin tegen de Mexicaanse griep, schrijft dat de WHO in het geheim het gedwongen vaccineren van de hele bevolking van de VS, Europa en andere landen aan het voorbereiden is.

Tekst: Jane Burgermeister
Bron: Global Research
Vertaling en met dank aan: Xandernieuws.punt.nl

Dat concludeert Burgermeister mede naar aanleiding van het feit, dat de WHO geweigerd heeft om de details van een uiterst belangrijke vergadering met een Adviserende Vaccin Groep -waar een groot aantal officials van de vaccinproducenten Baxter, Novartis en Sanofi in zitten- naar buiten te brengen.

Onder de Internationale Gezondheids Voorschriften hebben richtlijnen van de WHO in het geval van een pandemie in alle 194 aangesloten landen een bindend karakter. Dat betekent dat de WHO tijdens de in de herfst van 2009 verwachte dodelijke H1N1 pandemie de authoriteit heeft om ALLE inwoners van ALLE 194 landen desnoods onder bedreiging met geweld te dwingen om zich te laten vaccineren. Ook kan de WHO quarantaines opleggen en reisverboden uitvaardigen.

Dat betekent dat de WHO tijdens de in de herfst van 2009 verwachte dodelijke H1N1 pandemie de authoriteit heeft om ALLE inwoners van ALLE 194 landen desnoods onder bedreiging met geweld te dwingen om zich te laten vaccineren.

Wereldwijde pandemie opzettelijk veroorzaakt

Burgermeister zegt dat er duidelijk, verifieerbaar en ondubbelzinnig bewijs is dat de WHO het levende vogelgriepvirus aan Baxters dochterbedrijf in Oostenrijk heeft geleverd, dat vervolgens door Baxter werd gebruikt bij de produktie van 72 kilo vaccinmateriaal in februari. Baxter zond dit bewust besmette produkt vervolgens naar 16 laboratoria in vier landen, waardoor er bijna een wereldwijde pandemie werd veroorzaakt.

Omdat Baxter zich verplicht moet houden aan zeer strenge bioveiligheidseisen, kan de besmetting, produktie en verspreiding van het met het gevaarlijke vogelgriepvirus besmette materiaal nooit een ongeluk zijn geweest. Daarom moet Baxter volgens Burgermeister doelbewust misdadig hebben gehandeld. Naar aanleiding van haar aanklacht is de Oostenrijkse politie inmiddels een onderzoek gestart naar de handelwijze van Baxter.

Machtselite wil wereldbevolking uitdunnen

BIOHet wordt echter steeds duidelijker dat de WHO en Baxter slechts onderdelen zijn van een veel grotere criminele organisatie die in dienst staat van een zorgvuldig voorbereid en gecoördineerd plan van de ‘machtselite’ achter de schermen, om de wereldbevolking in de komende maanden en jaren fors uit te dunnen. Deze plannen vallen samen met het realiseren van een één-wereldregering, waar de WHO deel van zal uitmaken.

Het wordt echter steeds duidelijker dat de WHO en Baxter slechts onderdelen zijn van een veel grotere criminele organisatie die in dienst staat van een zorgvuldig voorbereid en gecoördineerd plan van de ‘machtselite’ achter de schermen.

De WHO, een organisatie van de VN, lijkt een sleutelrol te spelen bij het coördineren van de werkzaamheden van de laboratoria, vaccinproducenten en overheden, met als doel de wereldbevolking te reduceren en zowel Noord Amerika als Europa politiek en economisch over te nemen:

1. De WHO geeft fondsen, steun en bescherming aan laboratoria bij het fabriceren en dodelijker maken van ziekteverwekkende virussen, en het patenteren van deze virussen.

2. De WHO geeft deze gefabriceerde, dodelijke ziekteverwekkers aan bedrijven zoals Baxter in Oostenrijk, waardoor Baxter in staat was om doelbewust vaccins te besmetten. Als de besmetting van 72 kilo vaccinmateriaal niet tijdig ontdekt was door een laborant in Tsjechië, zouden inmiddels miljoenen mensen geinjecteerd zijn met het vogelgriepvirus.

3. In het geval van een pandemie geeft de WHO het bevel tot gedwongen vaccinaties in alle 194 aangesloten landen, op ‘aanbevelingen’ die worden gedaan door een Adviserende Vaccin Groep, waar onder andere directieleden van bedrijven zoals Baxter zitting in hebben.

4. De WHO verstrekt Baxter, Novartis, Sanofi en andere bedrijven lucratieve contracten om deze vaccins te fabriceren.

WHO ongekende macht over wereld

Daarnaast zal de WHO bij het uitbreken van een pandemie ongekende macht krijgen over de hele wereld. In 2005 werden er namelijk speciale richtlijnen aangenomen, waarbij de overheden van ALLE landen -inclusief die van de VS- worden ontbonden en vervangen worden door speciale crisiscomité’s, die de gezondheids- en veiligheidsstructuur van ieder land zullen overnemen, en die verantwoording schuldig zullen zijn aan de WHO en de EU in Europa, en aan de WHO en de VN in Noord Amerika. Hierdoor worden de WHO, de EU en de VN feitelijk de regering van groot deel van de hele wereld.

In 2005 werden er namelijk speciale richtlijnen aangenomen, waarbij de overheden van ALLE landen -inclusief die van de VS- worden ontbonden en vervangen worden door speciale crisiscomité’s.

Als in de VS de zogenaamde Model Emergency Health Powers Act na instructies van de WHO wordt geactiveerd, zal het als een officiële misdaad bestempeld worden als Amerikanen weigeren het vaccin te ontvangen. De politie wordt geauthoriseerd om dodelijk geweld te gebruiken tegen deze ‘criminele verdachten’. Massamoorden en grote aantallen doden zullen de economische ineenstorting bespoedigen, en de maatschappij in chaos doen ontaarden. Er ontstaan hongersnoden en oorlogen, zaken die allemaal meewerken aan het doel om de wereldbevolking te reduceren.

‘Gevestigde media werkt doelbewust mee met genocideplannen’

virus_microscopisch_2008765De gevestigde media, die in handen zijn van dezelfde machtselite die de WHO financiert en controleert, verbergen deze feiten systematisch voor het grote publiek. Belangrijke informatie wordt doelbewust niet gegeven, met als gevolg dat verreweg de meeste mensen denken dat het H1N1 virus een vorm van een natuurlijke griep is, zelfs ondanks het feit dat de WHO de term ‘varkensgriep’ heeft laten vallen, wat een soort taktische erkenning was van het feit dat het Mexicaanse griepvirus kunstmatig gefabriceerd is.

Belangrijke informatie wordt doelbewust niet gegeven, met als gevolg dat verreweg de meeste mensen denken dat het H1N1 virus een vorm van een natuurlijke griep is.

Hierdoor geloven de meeste mensen nog steeds dat de vaccinproducenten daadwerkelijk een medicijn tegen de Mexicaanse griep zullen verstrekken. De realiteit is echter dat dit vaccin besmet zal zijn met ‘verdunde’ levende virussen, schadelijke metalen en andere giftige stoffen. De uit twee doses bestaande H1N1 vaccinaties zijn ontworpen om het immuunsysteem buiten werking te stellen, om vervolgens dit systeem bloot te stellen aan een levend virus.

Opzettelijk ons immuunsysteem verzwakken

Dit proces werd reeds in 1972 in het zogenaamde Strecker-memorandum van het WHO beschreven. Sinds die tijd is de WHO aktief op zoek naar manieren om het immuunsysteem van mensen te verzwakken.

De beste bescherming tegen het H1N1 virus dat op de wereldbevolking is vrijgelaten en door mutaties uiteindelijk steeds dodelijker zal worden, is colloidaal zilver. Daarnaast zijn ook vitamines belangrijk (o.a. vitamine D, zoals vaker geschreven) om het immuunsysteem te versterken.

Noch de regering van de VS, noch die in Europa hebben echter besloten om colloidaal zilver in te slaan of om de bevolking voor te lichten over de juiste maatregelen om de komende dodelijke griepgolf te kunnen weerstaan. Integendeel, er zijn steeds meer signalen dat de komende paniek rond de pandemie juist gebruikt zal worden om de mensen over te halen de giftige vaccinaties te accepteren, die los van het virus zelf zeer schadelijk zijn voor onze gezondheid.

Door deze massavaccinatie zal de weg vrijgemaakt worden voor het loslaten van nóg dodelijkere griepvarianten en andere ziekteverwekkers. Daarom moeten er snel stappen worden ondernomen om de geplande massale vaccinaties tegen te houden, en tevens om de wetgeving die het gedwongen vaccineren van mensen legaliseert, buiten werking te stellen.

Door deze massavaccinatie zal de weg vrijgemaakt worden voor het loslaten van nóg dodelijkere griepvarianten en andere ziekteverwekkers. Daarom moeten er snel stappen worden ondernomen om de geplande massale vaccinaties tegen te houden.

‘In elk land moet onderzoek komen’

Burgermeister schrijft dat er in elk land een onderzoek ingesteld moet worden naar het internationale misdaadsyndicaat dat deze gruwelijke genocideplannen wil gaan uitvoeren. Daarom heeft de journalist in juni aanklachten ingediend bij de FBI tegen onder andere de WHO, de VN en president Obama. Obama wordt aangeklaagd omdat Burgermeister er zeker van is dat het misdaadsyndicaat zijn tentakels heeft uitgespreid tot in de hoogste regeringskringen, en er aanwijzingen zijn dat Obama direkte financiële belangen heeft bij Baxter.

Tevens zou er duidelijk bewijs zijn dat de Oostenrijkse (en daardoor hoogstwaarschijnlijk ook de overige Europese en Amerikaanse) media aktief betrokken zijn bij het verspreiden van leugens en desinformatie, met als doel de bevolking een vals gevoel van veiligheid te geven ten aanzien van de komende grieppandemie en de geplande vaccinaties.

Tevens zou er duidelijk bewijs zijn dat de Oostenrijkse (en daardoor hoogstwaarschijnlijk ook de overige Europese en Amerikaanse) media aktief betrokken zijn bij het verspreiden van leugens en desinformatie.

Daarom is het van vitaal belang dat individuen en lokale authoriteiten effectieve maatregelen nemen om de bevolking te gaan beschermen tegen deze genocideplannen, zodat de impact van het gefabriceerde dodelijke H1N1 viruszo veel mogelijk beperkt wordt.

Noot Tessa:

Vandaag kwam ik in De Telegraaf dit bericht: Prof: ‘Griepalarm moet angst zaaien’. De Franse professor Bernard Debré zegt dat de Mexicaanse griep niet gevaarlijk is. Hij geeft de WHO de schuld in deze kwestie. Het doet me goed dat De Telegraaf dit bericht heeft geplaatst.

429 gedachten over “‘WHO bereidt in het geheim gedwongen vaccinaties VS en Europa voor’

 1. @ guido

  1 het schelden staat me tegen.
  2 hij verspreid angst.
  3 hij verspreid tegenstrijdige informatie in het ene bericht doet de huis arts goed werk in het andere bericht delen ze willens en wetens kankerverwekkende stoffen uit.
  4 hij kan zijn informatie niet onderbouwen met wetenschappelijke feiten bio energetica zoals hij die voorstel is onzin.

  5 vul zelf maar in

  ik vind dit zeer kwalijk om dat door de angst en desinformatie die de man verspreid mensen verkeerde keuzes kunnen maken met dito gevolgen.

  en guido kun je niet met kleine letters typen alleen hoofdletters staat zo schreeuwerig

 2. Het zijn allemaal subjectieve punten Gait. Wat jij vindt. Maar wat jij vindt, kun je toch niet presenteren als ‘absoluut’ of als ‘de waarheid’. Het zijn jouw SUBJECTIEVE interpretaties.

  Nogmaals: ik vraag je inhoudelijk te discussiëren en niet jezelf op een soort troon te zetten en eenieder die voorbij komt de maat te nemen met jouw liniaal. Dát is op zich geen probleem, maar het is opnieuw de toon die daarbij de muziek maakt. De pot verwijt in dit opzicht dus de ketel. Dat is mijn conclusie en daar laat ik het bij. En hopelijk steek jij daar inhoudelijk iets van op. Maar schelden en min-achten, daar gaan we hier op WantToKnow geen ruimte aan geven.

 3. @selene
  Waar het wat mij betreft over gaat, is dat juist als je uitdrukkelijk een drs. (Drs. John Consemulder) wenst te zijn, je je, is mijn stellige overtuiging, aan bepaalde fatsoensnormen hebt te houden. Noblesse oblige (adel verplicht). Bijna overbodig hierbij te vermelden dat het hier om een doctorandus gaat en geen doctor (gepromoveerd doctorandus) en ook geen professor. De geleerdheid is dus tamelijk relatief.
  Ook zou juist iemand die zegt verstand te hebben van neuropsychologie moeten weten wat schelden doet met mensen. Dat wil zeggen de uitgescholden en belachelijk gemaakte mens maar ook de mensen die het aanhoren/meelezen!!
  Ik vind dat Drs. John Consemulder zich ver beneden zijn stand gedraagt, en weer eens het vooroordeel bevestigt (mochten sommige mensen zo denken) dat psychologen vage arrogante kwasten zijn.

  En ik ben het lang niet in alles met Gait eens, maar lezen, consequent zijn en wat mij betreft ‘dank je wel zeggen’ vind ik ook uiterst onderontwikkelde vaardigheden bij Drs. John Consemulder. Dat doet sterk afbreuk aan hetgeen gezegd moet worden, hetgeen de zaak waar ik in ieder geval op mijn manier heel veel energie in steek, uiteindelijk geen goed doet, wat ik ten zeerste betreur.

 4. @ Droppie. Allereerst ben ik geen adel en voel ik me dus ook zeker niet
  verplicht om me aan bepaalde fatsoensnormen te houden, dit zou mijn inziens elk mens
  normaliter dienen te doen maar dan wel volgens eigen inzicht lijkt mij? Dus dit geldt vooral ook voor
  bepaalde personen die hier op deze site onterecht en beledigend met lappen teksten aan komen over vermeende
  ‘persoonlijkheidsstoornissen’, ‘eigenschappen van sekteleiders’ etc en ronduit
  proberen te beledigen in plaats van te reageren op de feiten in de artikelen en alle referenties! Je doet
  hier nu zelf ook aan mee, door te spreken over ‘vaag en arrogant’ en
  ‘onderontwikkelde vaardigheden’ en dat terwijl ik merk dat je zelf ook geen voorstander bent van vaccineren. Dat het je ’tot hier zit’ deel ik, maar ik denk dat het niet redelijk is om op mij af te reageren, want ik probeer alleen maar te helpen. Als je mijn teksten goed
  hebt gelezen, had je kunnen lezen dat opleidingsniveau wat mij betreft niets
  uitmaakt om op zoek te mogen gaan naar de waarheid over vaccinaties, dit
  stimuleer ik juist bij een ieder. Eerder gaf je juist zelfs aan dat een hoger opleidingsniveau eerder niet een goed ebijdrage zou zijn. Als je dat echt vindt, zou je zeer blij moeten zijn in mijn geval. Je vroeg zelfs om een beknopt stuk
  schrijven, en daar heb je zelf ook geen dankwoord aan gewijd, hetgene wat je
  zo belangrijk vindt zeg je. Ik heb hard gewerkt aan veel artikelen en heb ook hard gewerkt aan een bondige samenvatting van alle feiten over de ‘pandemie’, op een a4. Ik hoef eerlijk gezegd niet zozeer een dank daarvorr, maar een beetje respect voor mijn poging en intentie om te helpen zou wel gewaardeerd worden. Ikzelf en anderen steken mbt vaccianties juist de nek uit (publiekelijk
  desnoods, maar niemand durft te reageren, zegt dat al niet iets? Weinig mensen durven en doen dit, want geloof me: het is geen leuke taak. J ehebt dus kunnen lezen dat
  onze openheid aan de volledige informatie door sommige mensen hier op een schandalige manier wordt uitgebuit door
  juist alleen maar op persoonlijke zaken te reageren en juist niet op de
  verzwegen feiten over vaccinaties, het onderwerp waar het hier om zou moeten
  gaan. Waar blijven de inhoudelijke argumenten van de referenties die ik
  noem, de noten en de boeken? Ik roep de mensen zelfs op om zelf op onderzoek
  te gaan om dan op basis van de totale informatie een keuze te maken. Ik kijk
  zelfs zeer kritisch naar de wetenschap ook al ben ik zelf wetenschapper. Dat
  lijkt mij nobel en fatsoenlijk, zeker met het gestelde doel om zoveel
  mogelijk mensen te informeren over de ineffectiviteit, gevaren en leugens mbt vaccinaties, die zoveel schade en verdriet brengen wereldwijd. Ik weet inderdaad wat
  schelden doet met mensen, daarom vind ik het ook niet acceptabel dat ik
  allereerst de beledigingen mag ontvangen, maar sommige mensen het vervolgens vreemd
  vinden als ik ironisch en scherp terug reageer. Dit doe ik vooral ook omdat
  ik vind dat de negatieve reacties die mijn inziens zeer onterecht zijn, geen
  goed doen aan de beeldvorming over hetgene waar het over zou moeten
  gaan..inderdaad over de ineffectiviteit en het gevaar van vaccinaties. Ik verdien dit niet en het belangrijke onderwerp wat ons allen aangaat zeker niet. Dus dat deel ik met je. Juist daarom begrijp ik
  nu niet dat je daar energie in steekt, je doet nu juist hetgene waar je
  blijkbaar niet van houdt. Je hoeft het met niemand eens te zijn, maar ik ook niet. En al zeker niet als ik onredelijk behandeld wordt. Dat vind ik nog niet eens het ergste (vandaar dat ik deze modder soms ook wat ‘arrogant’ van me af gooi, omdat het alleen maar modder is). Wat ik frappant vindt, is dat mensen die voor
  vaccinaties zijn hier in feite snel klaar zouden moeten zijn:
  vaccinaties zijn volgens hen aantoonbaar veilig en effectief, terwijl het
  bewijs er ligt dat dit precies andersom geldt. Klaar, dan heb je hier weing informatie die je zal dienen. Tenzij men zelf financiele banden heeft met de vaccin industrie of farmaceutische industrie (daar lijkt het soms een beetje op als mensen zelf wel willen afdwingen persoonlijke antwoorden te geven, terwijl zij dit zelf op verzoek niet doen). Of zij hebben een andere persoonlijke ongegronde motivatie om ronduit te beledigen en schade te
  berokkenen,dan is het simpelweg een poging tot des-informatie of een uiting van juist datgene wat zij de andere verwensen. Of een extreme vorm van frustratie omdat ze hun zin niet krijgen in de antwoorden. Maar als men hier
  niet wil of kan inzien dat het logisch is dat je met een reactie komt als
  je zo negatief benadert wordt, zo beledigend aangesproken wordt en zulke
  aantijgingen naar je hoofd geslingerd krijgt, dan vind ik dat onbegrijpelijk. Ik probeer namelijk juist de misleiding wat terug te brengen naar
  de kern waar het hier om draait. Ik doe dat op mijn manier, en het betreurt
  mij juist als mensen niet inzien dat hier sprake is van des-informatie
  pogingen om het feit dat vaccinaties potentieel levensgevaarlijk zijn, af
  te zwakken. Als het onderwerp vaccianties echt zo belangrijk voor je is, begrijp ik niet waarom ik
  geen inhoudelijke reacties heb gekregen over de inhoud van mijn artikelen
  (en juist niet op mijn persoonlijke reacties op aantijgingen van andere personen die nergens
  over gaan). Als je me persoonlijk zou kennen, ben ik er van overtuigd dat je
  anders zou reageren, maar daar gaat het hier niet om. Het gaat er hier om
  dat de leugens met betrekking tot vaccinaties aan de kaak worden gesteld, en
  juist niet dat de zaken worden verdraaid door bepaalde personen die andere
  doelen nastreven. En dat probeer ik te beschermen, naast dat ik het volste
  recht heb om op zulke schandalige aantijgingen te reageren zoals ik effectief acht (in
  mijn geval door scherpe en ironisch de bal terug te kaatsen, waarna
  snel duidelijk wordt wat de ware motieven van deze acties van de ander waren en
  zijn) Begrijp me dus niet verkeerd: ik wil alleen maar informeren en beschermen en heb er verder geen baat
  bij dan de blijdschap die ik ontvang als mensen nu ook aangeven dat ze het
  niet langer meer pikken en nee durven te zeggen! Dus wat mij betreft: ‘dank
  je wel’ voor al die aandacht, want dat telt voor mij het zwaarst. Het moge duidelijk zijn dat ik net als jou en anderen er weinig voor voel om op persoonlijke zaken in te gaan. Alle informatie staat in mijn artikelen, en die zal ik blijven schrijven, ook zeer positieve artikelen over ware immuniteit (gezondheid), de relatie tussen kwalitatief voedsel en infectieziekten etc. Ik ben ook zeer blij met sommige links die je stuurt, want die bevestigen in feite de inhoud van mijn artikelen (ik hoop dat je dat vooral hebt opgemerkt, dat is voor mij het allerbelangrijkste). Ook de laatste is een teken dat er artsen opstaan omdat ze inzien dat er iets niet klopt (net zoals zo vele ouders die intuitief voelen dat er iets ander speelt, en ze hebben en krijgen gelijk!). Misschien om weer even inhoudelijk te blijven op deze site: dank je wel voor al je bijdragen en zie de volgende informatie film over het bewijs dat vaccinaties levensgevaarlijk zijn (ik heb nog een 50 tal filmpjes en honderden studies, maar die ben ik aan het verzamelen voor deel 2 van het artikel): http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/02/14/why-vaccines-aren-t-safe.aspx (je moet even met email registereren, maar dat is geen enkel probleem, je hebt daarna toegang tot allerlei waardevolle artikelen!
  Groeten John

 5. @Drs. John Consemulder
  Ik raad jou maar ook iedereen die deze site leest aan, eens op zaplog.nl te kijken om te zien hoe het ook kan. Hoe je niet alles hoeft te pikken, maar ook je ’tegenstander’ kunt respecteren. Plus een stukje relativeringsvermogen en soort humor wat ik hier eigenlijk ook naar snak. Daar staat overigens ook heel veel informatie over griepvaccins.

 6. nou moeten jullie toch echt eens ophouden, jullie lijken wel een stelletje kleuters
  deze site is bedoeld tot nadenken en niet tot over en weer je ego te versterken ten koste van wie of wat dan ook
  jullie hebben wat mij betreft allemaal gelijk
  ieder zijn eigen waarheid , weet je nog?
  jullie vergeten dat het juist heel belangrijk is voor elkaar open te staan en te proberen de motieven van anderen te begrijpen/doorzien.
  elkaar aanvallen op meningen is zo wie zo een oneindige discussie.
  niemand geeft zijn gelijk zomaar af en zeker niet wanneer men wordt aangevallen
  probeer nu eens enkel en alleen dat te lezen wat overeenkomt met je eigen idee van hoe de werkelijkheid ongeveer in elkaar zit en erger je verder niet aan een ander zijn mening.
  reageer alleen als je denkt iets bij te dragen aan iemands mening, dat geeft iemand feedback in plaats van commentaar.
  misschien dat ik dan ook weer wat vaker kom lezen. wat er de laatste tijd aan reacties staat kost me een hoop tijd om de interessante stukken eruit te halen

  beterschap en hartelijke groeten van selene

 7. @selene
  Thanks. Goede reactie. Ik zal niet meer reageren op vermeende negativiteit van wie dan ook en gewoon mijn eigen waarheid aanhouden.

  Ps. Het zaplog publiek vind ik nog steeds erg leuk.

 8. Mail on Sunday komt met een artikel over een gelekte brief van de overheid (agentschap voor de bescherming van de gezondheid), over een mogelijke link tussen een dodelijke zenuwziekte en de Mexicaanse griepvaccinatie.

  Op 29 juli is deze brief naar 600 neurologen gestuurd, waarin wordt opgeroepen waakzaam te zijn voor het Guillain-Barre syndroom, dat door het vaccin zou kunnen worden veroorzaakt.
  Dit syndroom valt het zenuwstelsel aan.
  De complicaties kunnen zijn: het onvermogen tot ademen, verlamming met zelfs dodelijke afloop.

  Waarom hebben de overheden in deze gevoelige kwestie geen openheid van zaken gegeven naar de bevolking toe?
  Zelfs wanneer dit vaccin wordt getest op kinderen en miljoenen andere mensen!
  Waar is de transparantie?

  Dit is het eerste grote signaal dat er zorg bestaat tot op de hoogste niveaus, dat het vaccin zelf ernstige complicaties kan veroorzaken.

  Dr. Thom Jefferson geeft toe dat de hulpstof squalene een potentieel aan bijwerkingen zou kunnen veroorzaken.

  Maar lees dit belangrijke artikel!

  Swine flu jab link to killer nerve disease: Leaked letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1206807/Swine-flu-jab-link-killer-nerve-disease-Leaked-letter-reveals-concern-neurologists-25-deaths-America.html#ixzz0OMIuygSH

 9. @HJHenk, Zoiets is al eerder gebeurd met vaccinaties tegen griep…
  Ik weet alleen niet meer in welk jaar. Bij die vaccinaties traden ook nevenverschijnselen op verschijnselen zoals jij beschrijft in je commentaar…
  Gewoon eng! Zo zie je maar:

  Trust no-one, Mr Mulder. ( Citaatuit The X-files )

 10. In 1854, als vertegenwoordiger van diverse Indianenstammen in het gebied van de Puget Sound, hield Chief Seattle een toespraak gericht aan het blanke opperhoofd in Washington. Die toespraak is wereldwijd bekend geworden en heeft vele mensen de ogen geopend. In navolging van deze toespraak, maar nu geschreven vanuit de ogen van een blanke man, is deze brief opgesteld, een brief aan ons allemaal en in het bijzonder aan de regeringsleiders. Een oproep ons in Liefde te Verenigen. De tijd is nu. Ons doel is deze brief uiteindelijk luid en duidelijk uit te spreken in het hart van de regeringszalen, te vragen om een vreedzame verandering in de wereld.
  Apeldoorn, augustus 2009

  Aan al onze Broeders en Zusters, Leden van de Raad, Regeringsleiders en aan de ‘geheime’ Regering…

  Al sinds ik klein was vroeg ik me af waarom de vissen in onze rivieren stierven.
  Maar wat kon ik eraan doen? Ik ging erover schrijven, maar wie luistert er nou naar een kind?

  Ik ben nu volwassen, maar onze vissen sterven nog altijd.
  Ik hoor de walvissen en dolfijnen, onze intelligente broeders in vervuilde zeeën. Ze roepen om hulp.
  Ze worden bejaagd en hun vlees wordt vermalen als veevoer.
  Het is voor wetenschappelijk onderzoek, zo wordt ons verteld.
  Uw sonar beschadigt hun gehoor en ze sterven op onze stranden.
  Maar hun zingen brengt liefde in het water van de zee en daardoor beschermen ze ons.
  Nu roepen ze onze hulp. Hoort u hen niet?

  Ik luister naar de vogels. Ze zijn ons gevolgd naar onze steden en hun aanwezigheid verlicht onze ziel. Sommigen zingen als het voorjaar wordt en in de winter nemen anderen hun taak over.
  Maar hun verwanten worden met miljoenen opgesloten in kleine hokjes.
  Ze worden met dat wat u medicijnen noemt in leven gehouden en vetgemest.
  Daarna wordt onze kinderen verteld dat dit vlees gezond voor hen is.

  Ik hou van koeien en varkens. Ook zij zijn onze broeders.
  Ze krijgen gemalen vissen te eten, terwijl ze nooit vlees noch vis gegeten hebben.
  En u verplicht de boeren ze te merken en in te spuiten met uw medicijnen.
  Mogen ze geen namen meer hebben? Wie troost hen als ze verdrietig zijn?
  Hoe kan een ongelukkige koe gezonde melk geven?
  Ik heb geen wetenschap nodig die vraag te beantwoorden.

  Wij horen uw stem elke dag via de t.v. en lezen uw woorden in de kranten.
  Mijn hele leven lang heb ik zo uw stem gehoord. Ik ben ermee grootgebracht.
  Misschien zijn wij nog maar kinderen, hopende op wijze raad van onze ouders.

  In onze tuinen en boomgaarden zorgen bijen voor het nieuwe gewas.
  Ze bevruchten de bloemen.
  Maar nu sterven de bijenvolkeren. Hun zacht zoemen verdwijnt.
  Wie moet dan de bloemen bevruchten?
  Wil het zeggen dat er straks geen fruit meer aan de bomen komt?
  Wie moet dan straks onze kinderen leren hoe een appel smaakt?

  U laat onze dochters inspuiten tegen kanker.
  Uw wetenschappers vertellen dat dit voor hun gezondheid is.
  Maar andere wetenschappers vertellen dat het vergif is.
  Wie moeten wij geloven? Wetenschap moet toch eerlijk zijn?
  Als wetenschap, altijd door u aangehaald, twee tegenstrijdige standpunten verkondigt, moet 1 van beide een leugen zijn. Dat is wetenschappelijke logica.
  En als er een epidemie uitbreekt, gaat u ons dan allemaal verplicht dat vergif inspuiten?
  Dan worden wij toch juist ziek?
  Of respecteert u onze vrije wil om zelf keuzes te maken, zelfs als ze onlogisch lijken in uw ogen?
  We zijn kinderen en we willen u vertrouwen, want u bent onze vertegenwoordigers.
  Maar we verliezen ons vertrouwen in u. Begrijpt u dat?

  Onze steden doen pijn aan onze ogen, onze oren en onze neus.
  Ze draaien op benzine die alle zuurstof verbruikt en de lucht vervuilt.
  U zegt dat we beter op kernenergie kunnen overstappen. Ik ben daar bang van.
  Waarom vertelt u niet dat het reeds lang mogelijk is vrije energie op te wekken?
  Mogen wij dit niet weten? Bent u bang voor verandering?

  Als ik ’s nachts vanuit de tuin omhoog kijk zie ik soms een paar sterren.
  Maar als ik in een woestijn ben, ver van onze steden, zie ik duizenden sterren, zoveel dat ik stil ben van verwondering en verlangen. Ik zie de Melkweg als een lichtende rivier van leven.
  Waar zijn al die sterren boven onze steden gebleven?
  Uw leert ons dat we een beschaafd land zijn, en dat de landen van Europa nu een gemeenschap vormen van beschaafde landen.
  Ik geloofde dat. Maar nu heb ik moeite uw mening te delen.

  U vertelt ons dat de Grote Geest een God van onvoorwaardelijke Liefde is.
  Heb uw naaste lief, zo leert ook u ons.
  Waarom berooft u dan arme landen van hun rijkdom?
  En waarom blijven ze met onbetaalbare schulden achter?
  Waarom staat u toe dat ze wapens geleverd krijgen, waardoor hun volken verscheurd worden door twisten? Maar… waarom maakt u eigenlijk wapens als onze landen zo rijk en beschaafd zijn?
  In uw daden herkennen wij uw woorden niet.
  Waarom leeft u ons de liefde van de Grote Vader niet voor?

  Overal rondom ons verrijzen antennes die elke seconde straling uitzenden.
  We hebben goed geluisterd naar uw woorden op de televisie, want we dragen allemaal die nieuwe zenders bij ons. Zo zijn we altijd en overal bereikbaar en vindbaar.
  Uw wetenschappers zeggen dat al deze straling geen kwaad kan.
  Waarom dan… lijden zoveel mensen aan klachten veroorzaakt door deze straling?
  We verliezen het ritme van Gaia, moeder Aarde, en onze maatschappij draait 24 uur per dag.
  Onze lichamen krijgen geen rust, dus schrijft u ons medicijnen voor om te slapen.
  We worden steeds zieker en we sterven aan ziektes die vroeger nauwelijks voorkwamen.
  Is dat uw idee van een beschaafd land?

  Het geld dat we gespaard hebben blijkt z’n waarde te verliezen.
  Mensen verliezen hun banen en soms zelfs hun huizen.
  U voorziet al onze documenten van verborgen zenders en verplicht ons die altijd bij ons te hebben.
  Er zijn al mensen die deze zenders in hun lichaam hebben, net als koeien, varkens en huisdieren.
  Verliezen wij straks ook onze namen en identiteit en worden we nummers in uw computers?
  U vertelt dat we werken aan onze toekomst, aan veiligheid en comfort.
  Maar terwijl het geld en de pensioenen die we gespaard hebben hun waarde verliezen, lezen we dat uw eigen inkomsten stijgen, zelfs nu er crisis is.
  Dus kopen we drank en sigaretten en krijgen we meer medicijnen om onze pijn te vergeten.
  Hoe kan dit?

  Waarom worden steeds meer natuurlijke medicijnen verboden?
  We zijn allemaal wezens van Licht, maar waarom wordt het voedende Licht in ons eten verdreven door straling?
  Waarom mogen er straks geen natuurlijke vitamines en mineralen meer in ons eten zitten?
  Dan worden we toch juist ziek?
  Ik lees dat er al landen zijn waarin uw rechtbanken mensen dwingen zich te laten behandelen met gif als ze kanker krijgen, terwijl onze natuurartsen worden vervolgd als ze een natuurlijke behandeling adviseren.

  Wij begrijpen uw wijze woorden niet meer. U spreekt uzelf tegen.
  Of bent u zelf nog een kind, misschien een grote broer… die ons pest en klein houdt?
  Misschien was het dom van ons u onze verantwoordelijkheid in handen te geven, want kijk nu naar onze mooie planeet…
  Mijn hart huilt, want de zeeën zijn bijna leeggevist, de lucht is vervuild, het land ontdaan van alle rijkdommen, haar dieren opgesloten als productie-eenheden.
  We zijn eenzaam, terwijl we toch met zo velen zijn.
  We verlangen naar harmonie, vrede en saamhorigheid, naar éénheid.
  Wij zijn toch allemáál Hoeders van deze Aarde? De Grote Vader heeft ons allen die taak gegeven!

  In het verleden hebben we onze Rode Broeders vermoord en hun land bezet.
  We hebben oorlogen gevoerd en overzeese landen gekoloniseerd.
  Gaat u straks andere planeten bezetten, net zoals we Amerika veroverden? Steden bouwen?
  Wat zijn uw plannen, zo vraag ik mij af…
  Want u maakt de mensheid zo zelf tot een uitstervend ras.
  Begrijpt u niet dat delen in Liefde en Dankbaarheid… de werkelijke sleutels zijn om deze wereld te transformeren tot een paradijs, in staat om zelfs miljarden mensen in harmonieus samenzijn te huisvesten, samen met alle dieren en planten. Want ook zijn deel van deze Natuur… van deze Aarde… van de Kosmos… van de Goddelijke Alkracht.
  En… maakt u daar niet ook deel van uit?

  Aan al onze Broeders en Zusters, Leden van de Raad, Regeringsleiders en aan de ‘geheime’ Regering…
  Misschien moeten we daarom onze verantwoordelijkheid weer opeisen.
  Dan ontheffen we u van uw taak als ouders.
  Misschien ziet u het nog niet, maar we verenigen ons.
  Mensen maken weer contact met elkaar, met hun broeders en zusters wereldwijd.
  We verbinden ons weer met onze dieren die om onze hulp roepen.
  We herstellen het contact met onze voorouders en beschermengelen, wiens stille stemmen tot ons spreken.
  We communiceren weer met onze broeders in het universum met wie we codes uitwisselen in de graanvelden.
  Zult u luisteren als onze Gezamenlijke Stem eindelijk tot u doordringt?

  Dezelfde Rode Broeders vertellen dat 2012 een belangrijk Jaar van de Zon is.
  Dat er Verandering op komst is. Het is bijna zover.
  We worden volwassen en we gaan zelf keuzes maken.
  Wij zijn kinderen van een nieuwe wereld, een nieuwe tijd.
  We willen de lucht, de zeeën en rivieren schoonmaken en het leven erin terugbrengen, want we willen weer de prikkeling van schone lucht kunnen voelen, verre bergen kunnen zien en leven in het ritme van moeder Aarde.
  We willen de dieren en planten die ons voeden, dankbaar zijn en met liefde behandelen.
  We zoeken rust in onze woongebieden, en tijd om daarvan te genieten.
  We willen dat alle mensen te eten hebben en in vrede samenleven, zonder wapens.
  We zoeken geen strijd.
  Dan kunnen we dat aan onze kinderen meegeven, zodat ze trots op ons zullen zijn.

  We hebben altijd geluisterd en geleefd naar uw woorden.
  Maar als u onze vrije wil en vrije keuze wilt afnemen, geven we in feite ons leven uit handen, en leveren we ook de Aarde uit aan u. Besef dan dat we daar niet licht over denken en dat we dat niet makkelijk doen, want dat is een groot goed en we hebben weinig vertrouwen in uw motieven.

  Toch zullen we jullie dankbaar zijn voor alles dat jullie ons geleerd hebben.
  De tijd is nu… de verandering is al begonnen. Het is aan u om daarin mee te gaan.
  Alstublieft respecteer onze vrije wil en laat ons zelf keuzes maken.
  Dan zullen we u kunnen gedenken als Ouderen die ons alles geleerd hebben dat ze wisten, die wellicht fouten maakten, maar die het goed met ons voor hadden.

  Wim Roskam
  schrijver van ‘Kiezen voor Vrije Keuze’
  Marianne Agterdenbos
  therapeute NAET en Biofotonen

 11. Vanmorgen las ik in de krant dat Desiree Rover en Anneke Bleeker een lezing hebben gegeven in Assen.

  De griep zou een groot complot zijn van de Navo om het inwoner aantal per land te verlagen.

  De dodelijke griep uit 1918 zou zijn opgegraven… en van dit virus zouden twee nieuwe varianten zijn gemaakt.

  Over de vaccins zeggen de dames: De vaccins veroorzaken ook griep Maar erger nog vaccins veroorzaken kanker ADHD autisme en aids…

  Ik dacht toch echt dat de heftigste storm over de Mex-griep weer was gaan liggen en dat er was toegegeven dat de berichtgeving een beetje overtrokken was…

 12. Wij nodigen een ieder graag uit om op woensdag 25 augustus in Groningen onze lezing bij te wonen.
  Locatie “Huize de Beurs” zie bij de agenda op onze site:
  http://www.verontrustemoeders.nl
  Als je zelf hebt geluisterd weet je wat wij werkelijk vertellen.
  Welkom, wel opgeven bij mailadres bij de gegevens te lezen.
  Dit i.v.m. eventueel grotere zaal regelen.
  Wij zijn onafhankelijk, vangen van niemand een inkomen en onze site is een bibliotheek.
  Lees, kom en luister!
  Welkom en vertel dan wat wij zeggen!

 13. Het is goed om de ogen open te houden voor dat wat ons ‘kwaad’ wil doen. Dit te durven zien.
  Alleen… om dan vervolgens zelf keihard in het negatieve te gaan zitten, inclusief beschuldigingen en sneren over en weer???? Wat voeg je dan zelf toe? Zet je dan Liefde in als tegenhanger van het Kwaad? Zet je dan Licht in als tegenhanger van het donker? Of juist niet?
  Ik heb net een groot deel van bovenstaande commentaren gelezen en de reacties van 2 personen raakten mij. Ene Heleen schreef iets over de kracht van Liefde. Er werd totaal niet op gereageerd, zo druk heeft een ieder het met bewijzen van zijn of haar gelijk.
  Ook de reacties van Tumalu waren mij uit het hart gegrepen. Je kunt werkelijk kiezen voor Liefde en dat betekent beslist niet dat je alles zomaar oké vindt. Je kunt voor Liefde kiezen en evengoed vaccinaties weigeren. Of ze toejuichen.
  Dat men de mensheid wil wakker roepen, is helemaal oké. Maar het antwoord is niet kwaad met kwaad tegemoettreden.
  Heleen en Tumalu: wat dapper van jullie om je zo bloot te geven op een forum als dit!! Want praten over Liefde meestal niet gewaardeerd.
  Dit is mijn eenmalige reactie.

 14. hier heb ik wel heer hartelijk om kunnen lachen om van secundaire speculaties direct bindende conclusies te gaan trekken.. tevens ook niet even een link of referentie naar het duidelijke verifieerbare en ondubbelzinnige bewijs….

  wel grappig hoe zulke “conspiracy theoristen” in dergelijke oproer-items zichzelf als volksredders weerspiegelen.. fijn dat er aandacht gevraagd wordt voor onderwerpen waarvan het gros van de bevolking geen notie van heeft genomen (niet omdat ik zou denken dat het globale samenzweringen zijn).
  Puur omdat men liever GTST zit te kijken en RTL boulevard en het “echte nieuws” uit baggerbladen moet komen als the Sun en de iets mildere variant de Telegraaf….

  /quote Wereldwijde pandemie opzettelijk veroorzaakt
  Burgermeister zegt dat er duidelijk, verifieerbaar en ondubbelzinnig bewijs is dat de WHO het levende vogelgriepvirus aan Baxters dochterbedrijf in Oostenrijk heeft geleverd, dat vervolgens door Baxter werd gebruikt bij de produktie van 72 kilo vaccinmateriaal in februari. Baxter zond dit bewust besmette produkt vervolgens naar 16 laboratoria in vier landen, waardoor er bijna een wereldwijde pandemie werd veroorzaakt.

  Omdat Baxter zich verplicht moet houden aan zeer strenge bioveiligheidseisen, kan de besmetting, produktie en verspreiding van het met het gevaarlijke vogelgriepvirus besmette materiaal nooit een ongeluk zijn geweest. Daarom moet Baxter volgens Burgermeister doelbewust misdadig hebben gehandeld. Naar aanleiding van haar aanklacht is de Oostenrijkse politie inmiddels een onderzoek gestart naar de handelwijze van Baxter.
  /unquote

 15. Minister Ab Klink heeft antwoorden gegeven op de schriftelijk vragen die Marianne Thieme, van de Partij voor de Dieren, aan hem gesteld had. Er zat 6 weken tussen de vragen en de beantwoording, maar laten we naar de inhoud van de antwoorden kijken. Vooral het feit dat Klink nog eens onderstreept dat van gedwongen vaccinatie geen sprake kan zijn, geeft ons enigszins lucht.

  Er is bij implementatie van de I H R in de Wet publieke gezondheid niet gekozen om verplichte vaccinatie mogelijk te maken. Vaccinatie zal dan ook altijd gebeuren op vrijwillige basis.

  Gedwongen medische behandeling is echter niet mogelijk.

  Noot: Dit betekend dat in andere landen waar voor een andere implementatie van de I H R in hun gezondheidszorg gerelateerde wetgeving is gekozen verplichte vaccinatie wel mogelijk zal zijn, wat in ons land niet zo is. Eind noot.

  http://www.wanttoknow.nl/politiek/antwoorden-van-ab-klink-over-de-griepvaccinaties/

 16. vind het wel wat vaag en beangstigend…..
  stel ze willen een gedeelte van de mensheid uitroeien???
  zou je dan je eigen mensen uitroeien? of de mensen die juist niet de prik ophalen?? zou dus eerder denken die prik biedje bescherming.. en de rest die geen prikkie heeft …zal blood gesteld gaan worden aan een nieuwe variant the killer virus…en de rest gaat dood???

  we krijgen al sinds kinds af aan bescherming tegen virussen
  tegen pokken polio enz…..
  dus wat is het doel achter het uitroeien van je eigen mensen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.