Advertentie

25 Tekenen die een Nazi-VS aankondigen..!


obama-hitler-purple

x

x

“Als er één land is dat verschrikkelijke wreedheden heeft uitgehaald in de wereld,
dan is het de Verenigde Staten van Amerika.
Het interesseert ze niets.’

– Nelson Mandela –

x

* * *

x

25 Tekenen dat de VS steeds meer op Nazi-Duitsland gaat lijken..!

 x

2013 © Sterling Fisher – November 2013
(orgineel HIER)

2013 vertaling © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

NSA-eyeDe Verenigde Staten van Amerika gaan met de dag méér lijken op het Duitsland van de Nazi’s uit de jaren 1930-1940. Feitelijk is de ‘Nazificering’ van de VS al bijna compleet.. De parallellen tussen Nazi-Duitsland en de VS vandaag de dag, zullen velen van jullie doen schrikken.. Veel Amerikanen hebben ook geen enkele weet van wat zich afspeelde in de ‘NAZI-jaren’ in het Duitsland onder Adolf Hitler. Duitsland was toen een ‘Big Brother-totalitaire-staat’.. Met een overheid die rücksichtlos de vrijheid van de burgers in het algemeen, en individuele bewegingsvrijheid in het bijzonder onderdrukte.

cover Swastika against the CrossOnder het bewind van Adolf Hitler, die -zoals weinigen écht weten, democratisch gekozen was- werd het socialisme geadopteerd, werden de overheidsuitgaven dramatisch opgeschroefd en werden de belastingen tot astronomische hoogten opgeschroefd. Wat ook weinigen weten, is dat abortus legaal werd in Duitsland, dat de overheid de volledige gezondheidszorg overnam en dat het christendom uit de publieke scholen werd ‘verwijderd’, evenals uit het publieke leven.

Om deze punten te bewijzen, ga ik veel quoten uit twee bronnen. Allereerst van Kitty Werthmann; zij was een kind dat vredevol in Oostenrijk leefde, vóórdat Hitler dit land binnentrok en overmeesterde. Haar ooggetuigenverslagen, over hoe het was om onder het juk van Nazi-Duitsland te leven, zijn van onschatbare waarde. Daarnaast zal ik uitgebreid Bruce Walker quoten, de auteur van het boek dat getiteld is: ‘The Swastika Against The Cross: The Nazi War On Christianity’ (vertaald: ‘De Swastika tegen het Kruis: de Nazi-oorlog tegen het christendom’).

Tijdens de jaren dat hij onderzoek deed voor dit boek, kwamen een aantal feiten boven water, waar je mond van zal openvallen. Je zult, ná het lezen van deze informatie, geen enkele twijfel meer hebben dat de VS exact de richting opgaat, waar Nazi-Duitsland in de jaren 1930 al heen ging.

De verwording van een land
Nazi-Duitsland laat ons zien, wat er gebeurt wanneer de overheid de plaats van ‘god’ gaat innemen. Dat Adolf Hitler een grotere rascist was dan de leiders van de VS op dit moment, is één van de weinige verschillen met de weg waarop Adolf Hitler Duitsland naar de afgrond leidde, en de weg waarop op dit moment de VS geleid wordt..!

* * *

x

drones in USA

x

Dit zijn die 25 tekenen-aan-de-wand waarover ik je wil inlichten.
X

#1. Het Duitsland onder de Nazi’s, was een totalitaire staat, waar ‘Big Brother’ alles in de gaten hield, wat haar burgers deden en niet deden. Binnen de grenzen van de techniek van die tijd, werd er afgeluisterd, werden mensen gevolgd, onder het mom van ‘een mogelijk gevaar voor de staat’. Vandaag de dag zijn de bureaucraten die de VS leiden, ook volledig geobsedeerd met het continue monitoren van burgers. Er zijn zelfs controle-freaks die de lunches van peuters controleren, in bepaalde delen van de VS, met het oog op het vaststellen of deze kinderen wel  ‘de juiste voeding’ krijgen..

raw-milkOp 30 januari van dit jaar, kreeg een kleuter op de West Hoke Elementary School 3 kipnuggets voorgezet, omdat het eten dat het kind bij zich had voor de lunch, ‘niet voedzaam genoeg’ geweest zou zijn. Het was volgens de richtlijnen van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) niet genoeg, dat dit kind een lunch bij zich had, die bestond uit een boterham met kalkoenfilet en kaas, een banaan, appelsap en wat chips..  Het bleek volgens de controleur, die alle lunchdoosjes die middag controleerde, dat er niet voldaan was aan de richtlijnen van het genoemde ministerie.

En dat is wel beslist noodzakelijk, volgens de ‘Division of Child Development and Early Education’ van de ‘Department of Health and Human Services’. Dat er ‘dus’ wordt gewerkt volgens die USDA-richtlijnen. Ook als de lunches van huis worden meegenomen, dienen deze te voldoen aan de eis van 1 portie vlees, 1 portie melk, 1 portie graanproduct en twee porties fruit en/of groenten. Deze richtlijn dient ook te worden opgevolgd voor ouders van kinderen die hun kids naar de kinderopvang brengen.

#2 Nazi-functionarissen misbruikten hun machtsposities vaak, om anderen te dwingen om inhumaniteiten uit te halen. En laat dit nou nét zijn, wat de TSA in de VS doet.. Deze ‘Transport Safety Board’ haalt de meest mensonterende zaken uit. Het is in dit kader niet zo heel moeilijk je voor te stellen dat de TSA-functionarissen SS-Uniformen dragen, wanneer zij een jonge vrouw opdragen een aantal keer voor hen langs te lopen, zodat ze -zoals ze aangaven- ‘konden genieten van haar vormen’.. Dát is wat TSA-functionarissen op dit moment uitvreten in de VS. Het volgende is een stuk uit een artikel van de website ‘WIRED’:

TSA-agenten in Dallas kozen specifieke vrouwelijke passagiers uit, om screening te ondergaan in de bodyscanners. Dit staat in de klachten die verschillende vrouwen hebben ingediend. Vrouwen die zich specifiek voor de scanners met opzet voelden ‘uitgezocht’, om naar hun lichamen te kunnen kijken. Een vrouw die via Dallas Forth Worth-airport vloog, een aantal maanden geleden, zei dat een vrouwelijke agent haar 3x door een bodyscanner liet lopen, nádat de agente een opmerking had gemaakt over haar ‘lekker lichaam’.
x

hitler fascisme intro
x
#3 In Nazi-Duitsland werden vrouwen en kinderen behandelt als vee. Dat is precies wat er met massa’s schoolkinderen gebeurt, die zich uit dienen te kleden, om ‘onderzocht’ te worden. Dit gebeurt in de hele VS. Nadat een scholier in Georgia voor de zoveelste keer vals beschuldigd was door een medestudent, van het bezit van marijuana, werd hij door schoolfunctionarissen opgedragen zich wéér volledig te ontkleden. En in Alberquerque werd een student onlangs gedwongen zich naakt te tonen aan maar liefst 5 volwassenen, omdat hij ‘US$ 200 in zijn zakken had. Hij werd ook officieel nergens van beschuldigd iets fout te hebben gedaan..

Dit is het beeld zoals de 'Rapidscan'-bodyscanner oplevert; de volledige naaktheid van de persoon in kwestie, met de kleren aan.
Dit is het beeld zoals de ‘Rapidscan’-bodyscanner dat oplevert op vliegvelden in de VS; de volledige naaktheid van de persoon in kwestie, met de kleren aan. Hoever moet je nog wakker worden..?  (klik voor artikel)

#4 In Nazi-Duitsland waren autoriteiten altijd bevoegd je aan te houden en je te fouilleren, op elk voor hen geschikt moment, en op grond van alles wat ze konden bedenken. In de VS hoort zoiets niet voor te komen, maar het gebeurt wel degelijk. Vorig jaar voerden speciale TSA-‘VIPR-teams’ zo’n 8000 ‘onaangekondigde veiligheidscreenings’ uit, o.a. in metrostations, busstations, in zeehavens en in rustplaatsen langs de snelwegen.

En als je niet in staat bent ‘uw papieren’ te laten zien, dan is er een grote kans dat je in de VS in de gevangenis wordt gezet. Samantha Zucker, een 21-jarige hogeschool-studente werd bijvoorbeeld onlangs gearresteerd en zo’n 36 uur in een cel in New York vastgezet, alleen maar omdat ze haar ID-papieren niet kon laten zien aan de politie..

#5 Onder Adolf Hitler werden de overheidsuitgaven massaal verhoogd. Volgens ooggetuige Kitty Werthmann, kreeg zowat iedereen in die dagen voor de Tweede Wereldoorlog allerlei uitkeringen van de Duitse overheid.. Zoethoudertjes kennelijk.. “Pasgetrouwde stellen bijvoorbeeld, die kregen een lening van maar liefst, omgerekend zo’n € 1.000. ‘Om een huishouden op te zetten.’ Er waren ook enorme programma’s voor families. Dagelijkse opvang en onderwijs waren kosteloos. Het voortgezette onderwijs en de universiteiten werden overgenomen door de overheid en collegegelden waren zwaar gesubsidieerd. Iedereen had recht op voedselbonnen, kleding en behuizing.”
En natuurlijk is dit -ik meldde het al- precies hetgene je ziet gebeuren in de VS, vandaag de dag. (zie HIER een artikel op deze site over voedselbonnen)

Newsweek-we-are-all-socialists-now#6 Onder Adolf Hitler werden belastingen dramatisch verhoogd, teneinde onder al die sociale programma’s een fundament te leggen. Volgens Kitty Werthmann werden hun belastingen al snel opgevoerd naar zo’n 80% van hun inkomen. Inmiddels is het in de VS nog niet zó ver, maar wanneer je alle belastingen bij elkaar optelt, blijkt een zeer groot aantal

#7 In Nazi-Duitsland was er sprake van een érg gesocialiseerde en centraal gestuurde economie.. Het was zoals Ludwig Von Mises eens analyseerde: de Duitse economie onder Hitler was in het geheel niet kapitalistisch. Maar was Mises kenschetste was dat particulier eigendom, in de zin van productiegoederen zoals machines, alleen kon worden uitgevoerd onder supervisie van de Nazi’s, en dat de feitelijke eigendom bij de Duitse overheid bleek te liggen. Het was namelijk de Duitse regering in die tijd, en niet de privé-eigenaren van deze goederen, die hierover alle macht konden uitoefenen.

De Nazi-overheid bepaalde wat er geproduceerd mocht worden, in welke hoeveelheden en op welke wijze. Daarbij bepaalden zij ook nog eens waar de productie naar toe diende te worden gebracht, alsook welke prijzen voor deze goederen gevraagd moest worden. Bovendien kregen de ‘eigenaren’ van deze goederen te horen, welk inkomen zij mochten ontvangen uit hun onderneming en hoe hoog een evt. dividend mocht zijn. Feitelijk waren de ondernemers met hun privé-eigendom, teruggebracht tot een soort overheids-gevangenen.

Hoewel de VS nog niet is afgegleden tot het niveau van Nazi-Duitsland, lijkt Obama een ‘socialistische president’ te zijn. Daarbij verschijnt in 2009 op de cover van het tijdschrift Newsweek plotseling tekst: ‘We zijn nu allemaal socialisten’.

#8 In Nazi-Duitsland werd je zwaar gestraft, wanneer je zaken deed buiten het genoemde ‘socialistische paradigma’. En in de VS gebeurt op dit moment nagenoeg hetzelfde. De Food & Drug Administration in de VS heeft valstrikschema’s opgezet  om bijvoorbeeld producenten van rauwe melk te pakken te nemen. Rauwe melk is ‘ongeautoriseerde handelswaar’ en daar wordt dezer dagen streng de hand aan gehouden in de VS..

Nazi-Germany-May-1933#9 In Nazi-Duitsland liepen de overheidsreguleringen met betrekking tot zakendoen, volledig uit de hand. Getuige ook dit ooggetuigeverslag van Kitty Werthmann…. “Mijn zwager had een restaurant met vierkante tafels. Volgens overheidsfunctionarissen diende hij deze te vervangen voor ronde, omdat de gasten in zijn restaurant zich zouden kunnen bezeren aan de punten van de vierkante tafels.. Vervolgens werd hij aangesproken op zaken in zijn toilet die ‘additioneel’ al in orde hadden moeten zijn. Maar hij had slechts een verswinkel met een paar kleine snackbar-tafels, waar mensen even konden zitten. Hij kon niet aan deze eisen voldoen, en moest al snel zijn zaak sluiten.

Als de overheid eigenaar was van grote bedrijven, en er tegelijkertijd weinig kleine zaken bestonden, zou ze natuurlijk de volledige controle hebben over de bedrijvigheid in een land. We hadden zogenaamde ‘consumentenbescherming’; ons werd verteld waar te kopen en vooral wát te kopen. Eigenlijk was vrij-ondernemerschap volledig afgeschaft. Er was zelfs een planbureau dat speciaal voor boeren was opgericht. Agenten van dit bureau gingen dan naar boerderijen, telden het vee, om vervolgens de boer in kwestie te vertellen wat hij moest gaan produceren en hoe hij dat diende te doen.. “

Natuurlijk is iedereen bekend met de krankzinnige bepalingen die de VS-overheid deze dagen oplegt aan de kleine ondernemers. Ondernemers die simpelweg een boterham willen verdienen, worden door controlfreaks van de overheid hierop vaak en duidelijk aangesproken.

#10 Onder Hitler werd het ‘vrije markt kapitalisme’ absoluut gehaat. De Nationaal-Socialistische theoloog Gregor Strasser maakte ooit de volgende statement: “Wij Nationaal-Socialisten zijn vijanden, dodelijke vijanden, van het huidige kapitalistische systeem, met haar economische uitbuiting van de zwakken, en we zijn vastberaden dit systeem hoe dan ook te vernietigen”..

Zoals ik al eerder schreef, blijken een aantal van Obama’s grootste aanhangers socialisten te zijn en zelfs communisten, en ook steeds meer Amerikanen lijken een afkeer te hebben en krijgen van het kapitalisme. Feitelijk tonen sommige recente polls aan dat jonge volwassenen in de VS een meer positieve kijk hebben op het socialisme dan op het kapitalisme..

hitler obama#11 In Nazi-Duitsland werd het gezondheidssysteem volledig overgenomen door de overheid. Opnieuw een verklaring van Kitty Werthmann hierover: “Voordat Hitlet aan de macht kwam, hadden we een goede medische zorg. Veel Amerikaanse artsen werden zelfs opgeleid aan de Universiteit van Wenen. Maar tijdens het bewind van Hitler, werd de gezondheidszorg gesocialiseerd, en vrij toegankelijk voor iedereen. Dokters werden uitbetaald door de overheid. Het probleem hiervan bleek al snel: een overvloed aan klachten van burgers omtrent hun gezondheid; ze hoefden er immers niets voor te betalen.

Voor elk wissewasje gingen ze naar de dokter of het ziekenhuis met het gevolg dat de wachtkamers van huisartsen ’s ochtends al vol zaten met zeker 40 mensen, als de praktijk begon en ziekenhuizen waren helemáál vol; voor een operatie diende je wel 2 jaar te wachten.. Er was dus ook geen geld meer voor onderzoek omdat het geld werd gestopt in gratis medicijnen. Ook het onderzoek op de medische faculteiten stopte waardoor de beste artsen vertrokken naar Oostenrijk en zelfs naar andere landen buiten Europa emigreerden.”

Natuurlijk weten we ook in dit verband wat er zich aan het ontwikkelen is in de VS. De overheid heeft de macht over bijna de helft van alle uitgaven aan gezondheidszorg en ‘Obamacare’ betekent in dit verband dat er nog eens méér controle van de overheid komt op het systeem van gezondheidszorg, dan voorheen.

#12 Onder Adolf Hitler werd abortus als ‘veilig en wettig’ verklaard in Duitsland. Het bleek dat Hitler een fervent aanhanger was van het gedachtegoed van Margaret Sanger inzake gezinsplanning. Zij had ooit het volgende gezegd: “Het meest genadige dat een gezin een van haar kinderen kan aandoen, is het te doden”. En Hitler liet dit sentiment ook doorklinken in zijn boek ‘Mein Kampf’: “De eis dat mensen met afwijkingen wordt verboden om nazaten te krijgen, die evenzo gehandicapt zijn, staat model voor één van de meest humane daden die de mensheid kan invoeren.”

En nadat de Nazi’s aan de macht kwamen in 1933, was abortus al snel en wettelijk goedgekeurd. En vanaf 1935 werden er jaarlijks vermoedelijk al zo’n 500,000 abortussen uitgevoerd in Duitsland. En ja, Hitler moedigde de ‘Arische vrouwen’ aan, om zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Maar voor hem was abortus ook een uitstekende manier om de ‘niet-gewenste’ bevolkingsgroepen te reduceren..

In de VS vandaag de dag, gebeurt iets erg vergelijkbaars, omdat abortusklinieken vaak gevestigd zijn in ‘arme’ wijken van steden. Hierdoor blijkt dat een verbijsterende 72% van geplande ouderschap-klanten, inkomens hebben, die onder of gelijk liggen aan 150% van de officiële armoedegrens. Met andere woorden, de arme bevolking ondervindt het grootste deel van de afgebroken zwangerschappen.

6b.2-handicap#13 In Nazi-Duitsland werd het vermoorden van ‘zwakke’, ‘gehandicapte’ en ‘mismaakten’ gezien als een goede daad, omdat dat het Duitse volk ‘sterker’ zou maken.. En helaas blijkt vandaag de dag in de VS een steeds grotere groep het principe van ‘eugenitica’ aan te hangen (bevolkingsaanwascontrole), een leer die zo dominant was in de Hitler-Duitsland. Een 3-jarig meisje, Amelia genaamd, werd onlangs een niertransplantatie onthouden, omdat ze geacht werd ‘geestelijk gehandicapt’ te zijn. En we weten allemaal wat er met Terri Schiavo gebeurde.

En onlangs was nog op de hoofdredactionele pagina van de ‘Detroit News’-krant te lezen, dat het wellicht een goed idee was om voorbehoedsmiddelen in het drinkwater van de staat Michigan te doen, omdat de staat een ‘broedplaats geworden was van armoede’.. Dit soort ziekelijk denken verspreid zich in de VS in rap tempo en dat is eigenlijk een angstaanjagend gegeven..

#14 In Nazi-Duitsland werd onderwijs genationaliseerd en werd het ‘Godsbeeld’ uit de scholen verdreven. Opnieuw een ooggetuige-verklaring van Kitty Werthmann:

“Ons onderwijs werd genationaliseerd. Ik zat op een druk bezochte openbare school. De bevolking was vooral Katholiek, dus werd er ook godsdienstles gegeven op school. Al op de dag dat Adolf Hitler werd gekozen (13 maart 1938), bleek dat het kruisbeeld in mijn klas werd verwijderd en was vervangen door een foto van Adolf Hitler, waarnaast een Nazivlag was opgehangen. Onze lerares, een zeer toegewijde vrouw, stond op en vertelde ons dat we niet meer zouden bidden en dat er ook geen godsdienstlessen meer zouden worden gegeven. Maar in plaats daarvan zouden we het volkslied gaan zingen. ‘Deutschland, Deutschland, Uber Alles’. Bovendien zouden we meer gymnastieklessen gaan krijgen.”
Helaas gebeurt op dit moment precies hetzelfde op Amerikaanse openbare scholen..

#15 Onder Adolf Hitler werd ‘God’ beschimpt en religie uit elke uithoek van het openbare leven gebannen. Deze informatie werd ontdekt door auteur Bruce Walker: “Het Nazi-lied ‘Gott und Volk’ werd verdeeld in 1941, en het beschrijft de levenscyclus van de Germaanse jeugd in de toekomst, die het volgende te horen kregen:

“Met feestjes en cadeautjes zal de jeugd zonder centje pijn van het ene geloof naar het andere worden geleid, daarbij opgroeiend zonder ooit gehoord te zullen hebben van ‘de Bergceremonie’ of de ‘Gouden Regels’, laat staan iets van de 10 Geboden. Het onderwijs aan de jeugd dient primair door de leraar te worden beleden, de officier in het leger, of de leiders van de partij (SDAP). Priesters zullen langzaam maar zeker uitsterven. Zij zijn degenen die de jeugd van het volk hebben verwijderd. En in hun plaatsen zullen de leiders stappen. En geen fazallen van god, maar gewoon de beste Duitsers. En hoe zullen we onze kinderen trainen? Op een manier, waarbij ze nooit zullen horen over het Christendom”..

quote Nazi US and GermanyEn opnieuw zien we de parallellen met wat op dit moment in de VS gebeurt. Vorig jaar nog, werd een student op een middelbare school in Zuid-Californië 2 dagen geschorst, omdat hij tijdens de lessen met een medestudent gesproken zou hebben over het Christendom..! Hem werd ook verboden nog ooit een Bijbel mee naar school te nemen in de toekomst. Wil je nog meer van deze voorbeelden zien, kijk dan eens naar dit artikel, waaruit duidelijk blijkt hoe dit fenomeen in de VS opkomt.
“18 Examples Of How Christians Are Being Specifically Targeted By Big Brother”. (vert. ’18 Voorbeelden hoe specifiek Christenen het doelwit zijn van Big Brother’)

#16 Adolf Hitler omarmde de evolutietheorie van Darwin volledig. Het Darwinisme bleek een van de pijlers onder de intellectuele kaders van het Nazisme. In 1933, tijden een Nazi-bijeenkomst in Neurenberg, verklaarde Hitler dat ‘Een hoger ras een lager ras aan zich onderwerpt… een ‘recht’ dat we terugzien in de natuur en wat we kunnen beschouwen als een uniek op te pakken recht’.
Hitler was volledig geobsedeerd door het principe van de ‘survival of the fittest’, het overleven van de sterkste soort. Hij trok deze theorie door naar de meest extreme logische consequenties ervan. Dit was hoe een schrijver dit beschreef:

“Hitler werd in het bijzonder beïnvloed door de theorieën van de 19e-eeuwse socialistische Darwinistische school. Het mensbeeld van deze leer, waarbij de mens als biologisch materiaal werd gezien, ging vergezeld van impulsen om een geplande maatschappij te creëren. Hij was ervan overtuigd dat het ras uit elkaar aan het vallen was, verzwakkend doordat er vals bloed in het ras kwam. Dit als gevolg van de veel te vrije opinie over huwelijkstrouw en vreemdgaan, dat tot gevolg had dat het ‘bloed van de natie aan het verdunnen was..’ En dit alles leidde ertoe, dat er een ware catalogus werd gemaakt van ‘positieve voorzorgsmaatregelen: rassenhygiëne, eugene keuze van huwelijkspartners, het ontwikkelen van mensen via de methode van selectie aan de ene kant, en uitroeiing aan de andere kant van onzuivere rassen..”

En op dit moment is het een vanzelfsprekendheid dat afgezwakte versies van deze theorieën op de openbare scholen van de VS worden gebruikt in het onderwijs. Hebben we dan helemáál niets geleerd van de geschiedenis..?

#17 Onder Adolf Hitler werd van staatswege de kinderverzorging overgenomen. We luisteren weer naar de getuigenis van Kitty Werthmann….
“Toen van de moeders werd verwacht dat ze zich aansloten bij de werkende populatie, richtte de overheid meteen kinderverzorgingscentra op. Je kon al kinderen op deze ‘scholen’ brengen, die nog maar 4 weken oud waren, en deze kinderen daar laten, zo lang je wilde, 24 uur, 7 dagen dagen lang, onder de volledige controle van de overheid.. De staat blijkt een volledig generatie van kinderen te hebben opgevoed.. Er waren geen vrouwen meer die moedergevoelens deelden, en voor deze kinderen ook zorgden in deze centra, het waren mensen die perfect getraind waren in kinderpsychologie..”

En dit preciés wat er in de VS plaats vindt vandaag de dag. Kinderen worden opgevoed in kinderdagverblijven en openbare scholen, omdat ouders vanwege hun lage inkomens, bijna tot geen mogelijkheden hebben om tijd met hun kinderen door te brengen..

ayn rand government

#18 In Nazi-Duitsland werd het een populaire trend om Christenen en het christelijke geloof te beschimpen. Het volgende in dit verband van auteur Bruce Walker..:
“Rond 1936 werden er door de zeer uitgesproken, anti-christelijke leider van de Hitler-jeugd, Baldur von Shirach regels uitgevaardigd, die het verboden dat een kind tegelijkertijd lid was van de ‘Hitler-jugend’ en van een kerkelijke jeugdgroepering, voor zover die er nog waren. Terwijl het lidmaatschap van deze Hitler-jugend bijna een verplichting werd, werd de leiding van de Hitler-jugend opgedragen om zeker geen kinder-vrijwilligers aan te nemen die niet tot die Hitler-jeugd behoorden. Het werd zelfs de gewoonste zaak van de wereld, dat schoolkinderen, die niet tot de Hitler-jeugd behoorden, routinematig werden afgeranseld door jonge Nazi-aanhangers..”

Jongens die zich bij de Hitler-jeugd aanmeldden, werden opgedragen om expliciet het Christendom af te zweren, met een eed zoals:
‘Het Germaanse bloed en het christelijk doopwater zijn volledig onverenigbaar’.

Op het ‘Hitler-jeugdcentrum’ in Halle, stond de volgende prominente spreuk:
“De geloofsfanaten, die vandaag de dag nog steeds op hun knieën zakken, met hun gezichten ten hemel geheven, verdoen hun tijd met het naar de kerk gaan en hun gebeden opzeggen. Ze hebben nog steeds niet begrepen dat ze op Aarde leven en dat hun taak er een is van een toegewijd Aards kind. Alles dat wij als Hitler-volk kunnen doen,  is met de grootste minachting naar deze jonge mensen kijken, die nog steeds hard-hollend naar hun Evangelische of Katholieke kerken gaan, teneinde hun behoorlijk bijgelovige gevoelens te uiten.”

Zij die geloofden dat de Nazi’s juist het Christendom omhelsden, leven niet in de realiteit. Dit zijn directe quotes uit de trainings-handleidingen van de Hitler-jeugd:

‘Het Christendom is een religie van slaven en idioten.’

‘Hoe stierf Christus? Jengelend aan het kruis!’

‘De 10 Geboden staan voor de laagste instincten van de mens’

‘Het Christendom is slechts een dekmantel voor het Judaïsme’

En geloof het of niet, dit is preciés de richting die het Amerika van vandaag de dag opgaat. In shows op televisie en in de films in de VS, worden Christenen regelmatig bespot en worden vaak neergezet als ‘de slechterikken’. De naam ‘Jezus’ wordt steeds vaker een ‘verboden’ woord. Sommige rechtbanken in de VS hebben zelfs besloten dat het ongrondwettig is, om de naam ‘Jezus Christus’ te gebruiken tijdens een officiële overheidsvergadering.

#19 Onder Adolf Hitler werd seksuele losbandigheid feitelijk aangemoedigd. Het volgende hierover van Kitty Werthmann: “Mijn moeder was erg ongelukkig. Toen een nieuw schooljaar begon, bracht ze me naar de openbare school waar ik opzat en plaatste me in een nonnenklooster. Ik vertelde haar dat ze dat toch niet kon doen, maar haar antwoord was, dat ik haar dankbaar zou zijn, als ik later groot was. Het klooster had een goede reputatie, maar er was geen lol aan, noch werd er aan sport gedaan.
Er was ook geen politieke indoctrinatie. Ik haatte dat eerst, maar ik voelde dat ik het wel kon tolereren. Tijdens vakanties, ging ik af en toe naar huis, terug naar mijn oude vrienden, om met hen te delen wat er allemaal gebeurde en wat ze allemaal uitspookten.

Hun losse levensstijl was eigenlijk heel alarmerend voor me; ze leefden helemaal zonder religie. De moeders die ongehuwd waren, werden de hemel ingeprezen dat ze een baby aan Hitler hadden geschonken..! Het kwam me uiterst vreemd voor dat de maatschappij in zo’n korte tijd kon veranderen. Toen de tijd vorderde, besefte ik inderdaad, wat een machtige daad mijn moeder had ondernomen, door me uit die maatschappij te halen, zodat ik niet onderworpen werd aan de humanistische filosofieën van die tijd.

gun control nazi groetHetzelfde gebeurt nu in het Amerika van vandaag de dag. En als je twijfelt of het belastinggeld van de burgers van de VS wordt gebruikt om  seksuele losbandigheid te promoten, dan is er een video die je zou moeten zien. Het is filmopname van de ‘American Life League’, die je nog heel moeilijk kunt zien op het internet. Het gaat over de film van Jessica Faerman, die getiteld is: ‘Hooking kids on sex’. (En laat ajb geen kinderen meekijken. Het zijn nogal expliciete beelden!)

#20 Toen de Nazi’aan de macht kwamen, werd er onmiddellijk wapenwetgeving van kracht, die alle wapens dienden weg te halen bij de bevolking.. In het Oostenrijk onder Hitler gebeurde dat zoals Kitty Werthmann zich het als volgt kan herinneren:
“Toen werd er een begin gemaakt met wapenregistratie. Want mensen werden gewond door wapens. En volgens Hitler was de werkelijke manier om criminelen te pakken te nemen (er waren er nog maar een paar!), om wapens te registreren op basis van hun serienummers. De meeste burgers waren als lammetjes en volgende deze wet op door naar het politiebureau te marcheren om hun wapens te laten registreren. Maar waar het werkelijk om ging, is dat de overheid natuurlijk dan wist WIE er wapens hadden; het had helemaal NIETS of heel weinig met die registratie te maken..!
En inderdaad, niet lang daarna werd er meegedeeld door politie en overheid, dat het écht beter was als iedereen zijn of haar wapens zou inleveren. En natuurlijk wisten de autoriteiten preciés wie die wapens hadden, waardoor het dom was om die nieuwe regel niet te gehoorzamen..”

NAZI-GUN-LAW-QUOTE-AHVorig jaar werden er meer dan 10 miljoen wapens verkocht in de VS, maar wapenwetgeving wordt strikter en strikter. En het lijkt een kwestie van tijd, voordat de hele bevolking van de VS is ontwapend..!

#21 Onder de Nazi’s werden grote aantallen kinderen weggehaald bij gegoede families. Opnieuw een relaas van auteur Bruce Walker….

“Van ouders die de anti-christelijke indoctrinatie van de Nazi’s op een te stevige manier tegenwerkten, werden simpelweg de kinderen weggehaald.. Het was zelfs zo krankzinnig dat Nazi’s het verboden hadden aan ouders om hun kinderen christelijke namen te geven.. Ze kregen edele namen als ‘Dietrich, Otto en Siegfried. Het geven van christelijk onderwijs thuis werd ook verboden. Het was Himmler, die niet tevreden was met het alleen maar uitdrijven van het christendom uit openbare scholen; hij verbood alle bijeenkomsten en onderricht van de geloofskerken in 1937, en twee jaar later sloot hij alle privé-instellingen die geloofsonderwijs gaven..”

Dat is dezelfde ontwikkeling die we in stilte meemaken in het Amerika van vandaag. In veel staten in de VS, is het zogenaamde CPS-programma (Child Protective Service = KinderbeschermingsDienst) een van de meest gevreesde overheidsdiensten.. In de hele VS, geloof het of niet, zijn duizenden en duizenden kinderen bij hun ouders weggehaald, bij gegoede gezinnen, omdat de ouders deze kinderen ‘geen goede opvoeding’ zouden hebben gegeven..! Je kunt lezen over één van die horror-stories over het CPS-programma HIER. Ouders die onder anderen weigerden om hun kinderen te laten vaccineren..!

#22 Onder Adolf Hitler werd op bijzonder wijze de maatschappij gemilitariseerd.. En ook hier zien we weer de dreigende parallel met de VS. Dit gebeurt zelfs op onze openbare scholen. Na de zogenaamde aanslagen op de Sandy Hook-basisschool worden studenten verplicht deel te nemen aan ‘anti-terrorisme’-oefeningen. Een blogger, Alex Higgins, dienen kinderen op de peuterschool in New Jersey ook al verplicht aan deze drills deel te nemen.. Kun je je voorstellen, kinderen van 3 tot 5 jaar.. Elke maand dient een school één brandoefening en één veiligheidsoefening uit te voeren. Dat laatste in de vorm van een ‘bomdreiging, evacuatie, een schutter in school of ‘vind-snel-een-schuilplaats’.. Alle scholen zijn inmiddels WETTELIJK verplicht deze oefeningen uit te voeren..!

Het is het soort daden dat een gestoorde als Adolf Hitler zou proberen te doen, en het is natuurlijk verwoestend voor het gemoed van kinderen!

gevangen personen in VS 2006

x

George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus 'Protecting the Homeland'.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld! De macht uit handen nemen van burgers, die in 'ruil voor bescherming' hun kracht en macht uit handen geven aan JUIST de boeven..
George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus ‘Protecting the Homeland’.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld! De macht uit handen nemen van burgers, die in ‘ruil voor bescherming’ hun kracht en macht uit handen geven aan JUIST de boeven..

#23 In Nazi-Duitsland waren de gevangenissen afgeladen. Op dit moment heeft de VS verreweg de hoogste cijfers met betrekking tot opgelegde gevangenisstraffen en vastzittende gedetineerden ter wereld.. En alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, worden zelfs kinderen gearresteerd in steeds grotere aantallen. In een vorig artikel beschreef ik hoe een 12-jarig meisje in Texas onlangs werd gearresteerd, omdat ze zichzelf met parfum had besproeid. En hoe onlangs politie erop uit werd gestuurd om een 5-jarig meisje in Massachusetts aan te spreken over een boek uit de bibiliotheek dat ‘al lang terug gebracht had moeten zijn’.

#24 Onder Adolf Hitler was er absoluut geen sprake van ‘Vrijheid van meningsuiting’.. In de VS wordt heden ten dage vertelt dat er nog wel sprake is van deze vrijheid, maar dat deze dient te worden afgewogen, op wel duizend verschillende manieren. De FBI bijvoorbeeld, is nu doelbewust internet-radioprogramma’s aan het opnemen, door de hele VS heen. Dit verhaal komt uit een recent artikel van Mark Weaver van internetzender WMAL.com….

Wanneer je een internetradiostation belt, en in de uitzending terecht komt, kun je door de FBI worden opgenomen. Het blijkt dat deze FBI een contract ter waarde van een slordig US$ 520.000 heeft gesloten met een bedrijf uit Virginia, dat zoveel mogelijk radio-nieuws en praatprogramma’s dient op te nemen, als het kan vinden op het internet. En volgens de FBI is er helemaal geen sprake van het ‘surveilleren van de aether, maar dat ze (de FBI) toegang zoekt naar datgene wat als ‘mogelijke toekomstige dreiging’ kan dienen. Dus blijf je vrij uitspreken op radioprogramma’s, maar realiseer je wel dat de federalen in de VS elk woord van je zullen opnemen.”

from cops to soldiers

#25 Onder Adolf Hitler was ‘paranoia’ de normaalste zaak van de wereld.. In Nazi-Duitsland was elke burger een mogelijke verdachte, een mogelijke dreiging en diende iedereen overal in de gaten te worden gehouden.. Omdat er zomaar ‘verdachte activiteiten’ zouden kunnen worden uitgevoerd. En preciés dit is wat de VS van dit moment tot één van de meest onvriendelijke landen ter wereld maakt. Bijna alles wat je als burger onderneemt, kan het label krijgen van ‘potentieel terrorisme’, waarmee je als burger onmiddellijk je rechten verloren hebt.. Zonder ook maar één recht-van-spreken..

Volgens een nieuw rapport van DHS, het Department of Homeland Security, zijn dit een aantal van de ‘overtuigingen en ideologieën van potentiële terroristen’..:

* vurige nationalisen (als tegenhanger van universeel en internationaal in oriëntatie)
* anti-globalistisch
* verdacht door het federale centrale bestuur.
* prediker van individuele vrijheden
* gelover in samenzweringstheorieën
* aanhangers van de gedachte dat ‘iemands persoonlijke en/of landelijke manier van leven’ onder dreiging ligt.
* aanhangers van de gedachte dat men klaar moet staan voor een aanval en deel wil nemen in paramilitaire voorbereidingen, trainingen en/of overlevingsdrills.
* die een strikte religieuze wetgeving aanhangen, zg. fundamentalisten
* die religie in het politieke systeem willen brengen
* die religies trachten een politiek karakter te geven.
* supporters zijn van politieke bewegingen voor autonomie.
* anti-abortus zijn
* anti-Katholiek zijn
* anti-nucleair zijn

US nazi vlagLet wel, de term ‘verdacht activiteiten’ is in de VS gemeengoed geworden, en wel zodanig dat er zowat 100% van de activiteiten van burgers onder kunnen vallen; vanzelfsprekend ter beoordeling van de overheid.. In 2012 werd de volgende lijst afgegeven, op basis waarvan het label ‘verdacht’ door de FBI kon worden geplakt..:

* je computerbeeldscherm afschermen voor anderen
* met cashgeld betalen
* nerveus handelen
* meerder mobiele telefoons gebruiken
* vragen om een specifieke kamer in een hotel
* reizen met grote hoeveelheden bagage
* het weigeren van kamermeisjes in een hotel
* een té lang verblijf op de hotelkamer
* het veranderen van uiterlijke lichaamskenmerken

Daar bovenop kwamen er kleine campagnes, fluistercampagnes bijna, afkomstig van de VS-overheid, die suggereerden dat het toch wel een goed idee zou zijn, als alle burgers elkaar goed in de gaten zouden houden.. Elkaar gewoon gezegd dus zouden bespioneren..! Deze campange kreeg de naam ‘If You See Something, Say Something’, dus ‘Als je iets ziet, zeg dan ook iets’. Een campagne die rechtstreeks uit een Gestapo-handboek afkomstig lijkt.. De Verenigde Staten zouden hét land moeten zijn van bewegingsvrijheid en de persoonlijke bewegingsvrijheid. Hoe kan het dan gaan om elkaar te bespioneren en zaken rapporteren aan de ‘geheime politie’, zoals de FBI toch te classificeren valt..

En onlangs verdween het programma ‘Freedom Watch’ van Fox News, dat werd verzorgd door rechter Andrew Napolitano; hij was een van de weinige stemmen op televisie die het immer blééf opnemen voor de individuele vrijheden van de burgers van de VS. Als we nu stilstaan bij de manier waarop de ‘Nazificering’ van de VS vordert, dienen we eigenlijk de dingen die deze rechter Napolitano in zijn laatste show zei, goed voor ogen te houden.

Dank voor je aandacht en blijf attent!

Sterling Fisher

123 gedachten over “25 Tekenen die een Nazi-VS aankondigen..!

 1. Ik vind de bevolkingen in die landen waar het gaat en is aan het gebeuren wel erg kalm, de opstand komt als ze in de fema kampen zitten, god allemachtig waar wachten ze op.
  Ze werden door de Pharao’s verbannen uit Egypte waarom doen ze niet het zelfde in de USA, en de EU.

 2. Michel Chodorkovski, de man die 15 Billiard bezit, even snel verdiend, wordt op gewacht door oud minister Gensher van Duitland, zo zit het dus, wij wisten dit al wel, maar goed ik herhaal het nog maar even, slechte wijsheid halve waarheden op termijn zijn we allemaal dood dat wel, maar waar leven daar is hoop, maar fuck you al die slechte criminele zieke psuchopaten!!!

  1. Ben je ff kwijt Jenne.. Waar komt die Genscher dan om de hoek.. What’s the link, the ‘missing’ one..?

  2. Hier de missing link…
   http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-12/chodorkowski-auf-dem-weg-nach-deutschland?commentstart=33

   Opvallend, Chodorkowski is een Putin criticus, en is vrijgelaten uit de gevangenis en wordt door Genscher die hem vanuit Rusland begeleidde, met een vliegtuig meer of minder opgehaald. Genscher had met Putin hierover meerdere malen contact en vroeg om de vrijlating van Chodorkowski.

   Dit heeft natuurlijk niet per se iets met de VS te maken…maar goed als we d’r al zijn 😉

  3. En blijkbaar zat die man nooit echt in de gevangenis…het is allemaal een grote toneelvoorstelling….

  4. Genscher heeft direct en indirect druk uit geoefend, zou me niets verwonderen, als Genscher ook een van het beloofde volk is!

 3. Europa en in bijzonder Duitsland, nee de ‘Bundesrepublik Deutschland’ hebben helemaal niets meer te melden.
  Kijk naar dit stukje van het Duitse programma Panorama, waarin ze laten zien, welke macht de VS nog steeds binnen Duitsland heeft.
  AfriCom wie hier iets over heeft gehoord, weet dat men met drones heel Africa ‘bevecht’ in het kader van het ’terrorisme’.
  In Stuttgart (waar ik opgroeide) zijn er al sinds de wo 2 militaire uit de VS (bezetters) en nog steeds.
  De hele inzet van drones in Afrika gaat via Duitsland, Stuttgart en Rammstein….dus straks zal Duitsland weer de boeman zijn!

  Dit is waar regeringsleiders toe in staat zijn totale onderwerping, of grande acteur op het toneel.

  http://www.youtube.com/watch?v=r-4e66pqZ5I

  1. Ken je het verhaal hoe generaal Eisenhouwer, 600 000 Duitse soldaten heeft laten creperen in de buitenlucht in kampen zonder verzorging, dat hebben de Russen nooit gedaan.

  2. Die groep Ramstein geeft met zijn muziek goeg weer wat het karakter van Duitsland door maakt, de gewone man is altijd en overal de lul, excuse het woord, maar zo zit het, voor de Hitler tijd was er in Europa een goede sociale stemming, sta op verworpen der aarde, het waren de ruwe bolsters de communisten, maar ze zijn ingepakt, daar hebben de sociaal democraten een handje van, de boel verraden toen en nu, de leiders werden gratie verleend en op een boot naar Zweden gezet want daar kregen ze asiel, onderweg op de Oostzee werd de boot gebomberdeerd met man en muis vergaan, en natuurlijk behoorlijk misbruikt door het internationale zionisme via de boljewieken, de sociaal democraten hebben Hitler in het zadel gezet, en de Franse sociaal democraten hebben de grenzen tussen Frankrijk en Spanje gesloten , er konden geen vrijheids strijders meer door en ook geen wapens zo doende heeft Franco gewonnen.

  3. Ik heb ooit geleerd dat Dolfie financieel gesteund werd vanuit rechtse kringen in USA. DE Nazi-vs opinie rammelt volgens mij aan alle kanten
   ik zie niet wat er mis is met iedereen zorg aanbieden.
   De schrijver lijkt uit christenkringen te komen.
   Volgens mij was anderen helpen ook Jezus zijn idee. Elke Amerikaan schiet in de stress bij het woord socialisme. Elk ‘isme’ heeft zijn uitvallen, kapitalisme geeft Amerika een groter aantal daklozen dan in andere landen.
   Daar zet geen Amerikaan vraagtekens bij.

 4. WAKE UP: ER IS GEEN ELITE! Wat je ziet, ben je zelf…
  Zoals Terence McKenna al eens zei: de verschrikkelijke waarheid is dat er in deze wereld helemaal niemand aan het roer staat. De rest is projectie… Deze hele werkelijkheid is projectie. Wat je ziet, ben je zelf…
  Iedereen die denkt dat er eoa geheime elite is, heeft een vader- of moedercomplex. Want die elite is natuurlijk niks anders dan een substituut voor een goede dan wel kwade ouder.
  Obama, Bush, Clinton, etc… allemaal eenvoudige suffies die ook maar wat aanrommelden. Dicht die lui niet te veel macht toe. Dicht niemand teveel macht toe!
  GROW UP! En neem verantwoordelijkheid, en schuif niet steeds alle shit in de schoenen van een elite.

  1. Right on!
   Dus… als je bang bent om te stoppen met belasting betalen… DAN zit je in het punt waar het om gaat. In jezelf dus.
   It’s all about you. Dit niet ‘aan willen gaan’… maar wel grootse hitler verhalen… juist. Verplaatsing.
   De mens die haar eigen vrijheid niet eens leeft, ach, wat zal die de vrijheid van een ander dan beschermen?

  2. Jaap je zei er is geen elite, ooit gehoord van de SVS (Secret Vatican Service)? Deze jezuïtenorde heeft letterlijk álle touwtjes in handen en laat de wereld dansen aan de touwtjes die zij in handen hebben. Je bent slechts toeschouwer voor de poppenkast. De handen die de marionetten laten dansen blijven voor jou en de rest van de wereld achter de schermen.
   En Jaap, nog ter aanvulling. De SVS is natuurlijk de engelstalige vertaling, maar de SVS is inweze de SIV, Secreto Intelligenza del Vaticano. Ik kan wel zeggen wees op je hoede, maar jij en ik staan wat dát betreft totaal buiten spel.

  3. Blij dat zoveel mensen wéten hoe het IS, maar niet vertellen wat ze VINDEN.. 🙄

  4. Tja, ik beantwoord slechts een veronderstelling van Jaap. Maar als hij en wellicht anderen het geduld kunnen opbrengen om dit te gaan bekijken gaan de schellen wel van je ogen. http://youtu.be/cfDpO2leF5E
   en
   http://youtu.be/93IeUYwOwBk
   In eerste instantie denk je álweer niburu, wormwood, planet X, maar de man licht redelijk wat sluiers op en niet alleen hierover.
   Het hoogste niveau Omega (einde) kennis vanuit deze orde.

 5. Fascisme, nationalisme, seksisme, racisme en the ultimate crime speciïsme.
  Hoe we met onze medebewoners omgaan zegt genoeg over de aard van het beestje, zo onder, zo boven.
  Ik ga Hitler niet goedpraten, hij had zijn goede en zijn slechte kanten(achteraf) Het feit dat hij zover gekomen was geeft duidelijk aan dat er velen achter hem stonden, zelfs complete volken die zich vrijwillig aansloten. De dogmatiek van het christelijke en het joodse geloof liet hij achter zich en ging voor het humanistische, met een bredere kijk op het leven met al zijn facetten.
  Dat de mens graag boven een ander wil staan bewijst men al met de houding tov het dierenrijk. Hitler was vegetarier by the way.
  Een indringende docu waar je maag van omdraait: EARTHLINGS http://www.youtube.com/watch?v=YPtg6VwQLF4

  1. COZMIC, bij de archeologische vondsten in Europa zitten veel oer oude beeldjes van De Oermoeder, maar ook heel veel menselijke afbeeldingen maar met een leeuwen kop, ook komen in de oud Griekse mythologie vaak kruisingen voor tussen mens en dier denk aan de Centauriers, of het ooit mogelijk was?
   Jij denk dat planten eters betere of andere mensen zijn als, alles eters, zo maar een vraag, zou wel graag jouw standpunt willen weten in deze.

  2. Mooie strikvraag Jenne 😉
   Ik ken zat zeer aangename mensen die omnivoor zijn en ik ken ook wat vegetariërs die ronduit diabolisch te noemen zijn. Daar ligt hem de scheiding dus niet.
   Hoe we omgaan met onze medeschepselen(?) staat imo symbool voor hoe we omgaan met elkaar. Dat de mens op een gegeven moment heeft uitgevonden dat verband vlees een soort van eetbaar was is waarschijnlijk uit schaarste ontstaan, rauw vlees is voor ons onverteerbaar en vol risico’s. Naarmate de Lulu verder van de evenaar wegtrok was het jaarrond aanbod van vers verteerbaar voedsel steeds schaarser en ging men op zoek naar alternatieve voedselbronnen. Puur om te overleven, om dat nou af te schilderen als slecht zou te ver gaan.
   Hoe er in de laatste decennia omgegaan wordt met dieren, durf ik wel diabolisch te noemen, totaal respectloos worden levende wezens als goederen gezien. Dat staat ook symbool voor hoe men met elkaar om gaat, volkeren die elkaar uitbuiten en als lagere soorten zien etc.
   Got the point?

  3. BTW, imo staat de mens dus niet in het rijtje van natuurlijk geëvalueerde wezens. Haal de mens van deze aarde af en je zal in no time een gebalanceerd ecosysteem zien. Dat rare buitenbeentje dat op de achterpoten loopt, een veel te groot hoofd heeft, kinderen baart die jarenlang hulpeloos zijn, externe vacht nodig heeft om warm te blijven of niet levend te verbranden, schoeisel draagt tegen de zwaartekracht, met blote handen nog geen ziek konijn kan vangen is hoogstwaarschijnlijk geen produkt van evolutie. Zodra dit gedrocht zijn werkelijke oorsprong en/of doel zal vinden, zal hij zich kunnen beraden op wat te doen met dit “leven”. Tot die tijd is het slechts overleven waarbij de medemens vaak de grootste dreiging vormt. Daarom blijven dogmatische religies en vele vormen van fascisme zo hardnekkig de kop op steken, de mens zoekt een doel in zijn bestaan en iedere houvast is dan beter dan geen houvast. Het creëren van een vijandsbeeld blijkt nog het beste te werken, zodat we collectief tégen iets kunnen zijn, hetzij de duivel of een andere opvatting of geloof. Zolang we ergens tegen kunnen zijn kunnen we ons daarvoor doodvechten, tot we anderen onze wil hebben opgelegd, en dan begint het weer opnieuw, want waar zijn we eigenlijk vóór?
   Rare jongens die Homo semi sapiens.

  4. Hallo Coz, Je toverde een glimlach op mijn lippen met te zeggen waar zijn we eigenlijk vóór! Dat lijntje loopt al heel erg lang door mijn gedachten. Ik ben blij dat je dat zo expliciet nu neerzet. Het transformeren van de negativiteit in positiviteit. Het duidt ook aan dat we het strijden in dualiteit zo ontzettend moe zijn, zo van ‘Kijk zo zijn we niet’. We zijn op deze reis in de materie gestort en we proberen wanhopig in grote verwarring om zoveel mogelijk daarvan te verwerven om ons toch een beetje ‘geluk’ te krijgen wat we zo missen. Zolang de mens zich blijft verblinden en verbinden hiermee, zullen nooit de ogen en het hart zich openen voor wie wij zijn. Dus vegetariër, carnivoor, omnivoor materialist etc. we proberen ons vege lijf te redden omdat we achter de sluier niet beter weten waarom we hier zijn ‘neergesmeten’. En om terug te komen op vóór, ja ik ben vóór het complete verwijderen van alle sluiers. 🙂

  5. COZMIC, Zaraoustra heeft het geschreven als de mensen van dieren, onderwerpen maken, is het einde van de wereld die wij kennen nabij.
   Upton Sinclair gelezen in mijn jeugd, ” de buik van new York”, over abbatoires, nou eet je nooit meer vlees met plezier.
   Heb het zelf met mijn gevakte dieren gezien, ga niet in détails maar niet echt levens vervullend.
   Over het lot van de mensen, hadden wij in het stadium van de bosjes mannen moeten blijven leven, dat kan niet, er is altijd evolutie aanwezig.
   Maar dat het allemaal heel anders zou kunnen, en ook moeten is zeker, maar dan komt er wel een chip aan te pas.
   Wij eten al jaar en dag zo weinig mogelijk vlees, maar we zijn met allen, en sommige vinden het lekker dus.
   En over Hitler, denk slachtoffer van de omstandigheden, en zijn karakter, aan gegeven en op gepompt door zijn direct omgeving van handlangers en profiteurs.
   Heb je gelezen over ge Engelen, als licht bewegingen om ons heen, ik denk dat ligte migraines hier ook bij horen, die willen je iets zeggen, zo maar een gedachte van mij.

  6. ODETTE, wij zijn hardstikke gelukkig om dat we dat willen zijn, wij kijken en zoeken het geluk, de rest bannen wij buiten, het zit in de kleine dingen, van morgen weer bij het ontbijt, naar buiten kijken en dan al die kleine créatuurtjes die rond Vliegen, en hun graantjes en vetballen eten, prachtig, en een geluks gevoel, onze Klein kinderen met hun vrienden en vriendinnetjes die overal liggen te slapen, het plezier om deze jonge mensen te zien, en ze zo hier en daar kleine levens lesjes te geven, vol respect en liefde naar ons toe, ze vinden het prachtig dat we al zo lang te samen zijn, nou ODETTE zoek het in de kleine dingen, het echte grote geluks gevoel zijn maar momenten, als ik mijn vrouw even in de ogen kijk, zo met mooie hè gevoelens, dat doet je leven.
   Wat bedoel je met die sluiers weg nemen, alles te weten maakt niet gelukkig, en ook het geluk is met de domme!

  7. Cozmic, nog even dit, gezien dat waarschijnlijk het leven op planeet Aarde door kometen gebracht is, die uit dat enorme donkere koude heelal komen Vliegen, daar aan denkend, wordt de rest zo onbelangrijk, het leven is gebracht maar kan ook zo weer ongedaan worden gemaakt, heb het ook tegen Guido gezegt op termijn zijn wij allemaal dood, dus laten wij het maar heel fylosofisch zien allemaal, maar het is goed om onderling te discuseren, maakt ons rijker, zeker in ons gevoel voor elkaar, ik denk ook dat het daar om gaat.

  8. Cozmic, ik weet het niet. Dat de mens hier eigenlijk niet ‘hoort’ te zijn of niet goed is voor deze aarde? Al weer een nieuwe dualiteit, wij als mensen worden nu buiten de natuur geplaatst? De mens is een van de meest aanpassingsgezinde schepsels die er zijn, past zich aan aan zijn leefomgeving. ‘Slechte’ leefomgeving, ‘slechte’ mensen.
   We zijn de speelballetjes van het systeem en het systeem klopt niet.
   Ik las 10 jaar geleden in Kryon dat Atlantis onder ging door verkeerde trillingen. Als ik dit omzet naar nu…dan zou het zomaar kunnen…

  9. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken: als ik niet zoek wat me boeit, fascineert, irriteert, etc. etc. en vooral etc., dan leef ik niet. Er wordt weleens gezegd dat áls je voelt dat je gelukkig bent, je er alweer uit bent.
   Preciés dat gevoel zit NIET gebakken imo in je passie en plezier volgen. En zoals Pamela Kribbe hier zo prachtig uiteen zet: je emoties en gevoelens observeren in de stilte..
   Dan is er ook geen wedstrijd waar je eigenlijk vóór bent. Want je dat afvragen, brengt je weer naar je denk-denk-ego-denk-denk. En ik geloof dat Jezus’verhaal over kinderlijke onschuld hierop duidt..
   Jenne 6.7: Hoe sterft een onsterfelijke oneindige Ziel..?
   Toedeloe!

  10. Lieve Jenne, ik bén gelukkig! Ik proef aan alle facetten van het leven zover dat dat in mijn mogelijkheid ligt. Ik verwonder en zie.
   Maar dat betekend niet dat het één het ander uitsluit.

  11. Monika 6.8: een bijzonder indringend verhaal voor mij:
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/atlantis-doen-we-het-dit-keer-anders-deel-1/
   En dan een aan mijn keukentafel geschreven/gechanneld verhaal van Judith Moore over datzelfde verhaal.. Over kunstmatige SUPER-intelligentie:
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-atlantische-matrix-en-het-ontwaken-van-de-mensheid/
   Heavy shit indeed. Over het ‘Arische ras’ gesproken, weten we meteen waar die idee vandaan komt/kwam..

  12. Guido J. natuurlijk maar het één sluit het andere niet uit, wij experimenteren met en in het leven, ik ga dat niet allemaal uitleggen, maar wij zijn nu nog steeds vooral mijn vrouw bij vele belangrijke objecten, en ondernemingen betrokken, we zitten niet in twee leunstoellen gelukkig te zijn, ik heb mijn kunst en literatuur, waar ik druk mee ben ook commercieel, en mijn vrouw is meer sociaal bezig, ja we zijn nog aardig actief? er zijn nog wat andere facetten waar we actief in en met zijn, dieren, natuur, en alles aanverwant.

  13. Nou Guido J. niets is oneindig, of iets onstervelijk is ?, en dus ook een onstervelijke oneindige ziel, niets is oneindig, of een ziel onstervelijk is, is een andere vraag.
   Ik persoonlijk denk dus dat niets oneindig is, maar dat een ziel waarschijnlijk onstervelijk is, het één niet te verwarren met het andere.
   En hoe hij sterft, door dat zijn lichaam stopt te fungeren, en zijn geest dan langzaam uittreed, en zijn Eigen weg gaat misschien zich réincarneerd in een ander lichaam in wording.
   ToudeLou, is een ietwat cynische groet!

  14. Jenne, dat van die “cynische groet” ToudeLou triggert me… Komt die kreet uit het Frans en betekent het zoiets “Tot in een volgend Leven?” Of bedoel je met “cynisch” een verwijzing naar de grootste goeroe uit de Nederlandse geschiedenis, Lou de Palingboer? Deze meneer verklaarde zichzelf tot Onstervelijk, hetgeen vele volgelingen heilig geloofden, maar gaf uiteindelijk op 70 jarige leeftijd (of zoiets) toch de Pijp aan Maarten! 😉

  15. Bijzonder, ik heb net de uitzending bekeken…. Lou was gewoon z’n tijd vooruit…. Hij besefte ook heel goed dat om bij onze Ware Ik (ons hogere Zelf, de Gods in ons zelf) uit te komen, het belangrijk was om onze kleine Ik (ons Ego), gevoed door onze kleine geest (ons brein, hij noemt het satan) te doorzien. Waar het zoals altijd weer fout gaat, dat het weer een soort sekte werd, waarbij Lou zich liet beinvloeden door mensen om hem heen en er weer een soort hierarchie ontstond in de groep (zoals bij de vrijmetselaars), terwijl juist de kern van het geheel is dat we allemaal op onze eigen tijd en op onze eigen wijze de God in ons zelf en in het leven mogen leren ontdekken. Dat is de magie van het leven 🙂

  16. Guido 6.16, wil me er niet mee bemoeien 😀 maar…
   voor mij betekent het woord sterven dat ‘je over gaat’ en dat is iets anders dan oneindig want dat is meer een staat van ‘zijn’…denk ik dan maar.

  17. Monika, wie ben jij? Wat sterft? Waar identificeer je je mee he, is lastig. Dat wat altijd gelijk blijft, waar alles veranderlijk is behalve dat, dat ben jij. Wees stil en realiseer je dit.

  18. Sterven ‘doet’ je lichaam, je geest beleeft.
   Back Home..
   To that place amongst the Stars.
   Yes, dancing.. 😉

   A small story to those who hear, to the immortal, infinite Souls:

  19. Jenne 6.5,
   ik heb Mein Kampf ( of hoe je dat ook schrijft) nooit gelezen, ik weet dus niet waar Dolfje vóór was. De geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars, dus Dolfje ging te boek als slechterik en als iemand een idee opbrengt waar de heersende klasse niet van houdt, dan wordt dat zo snel mogelijk gelinkt naar Dolfje zijn ideeën om het zwart te maken. Het tegenovergestelde van leven in het NU. Het valt nog mee dat linkshandige vegetariërs niet bijvoorbaat verdacht zijn want dat was Dolfje ook.
   Paralellen zoeken en vinden is erg makkelijk, de perfecte methode om op populistische wijze ieder idee te bashen tot iets negatiefs, zo blijven we in de zelfde spiraal hangen en verandert er weinig of niets ten goede. Allemaal angst, cutting the poppies noemen ze het 😉

  20. Maar Hitler was geen Franc Mason, en dat heeft hem de das omgedaan,
   Die witte USA elite, hebben hem een heel stuk geholpen, tegen het Communisme en dus tegen het Zionisme wat het Communsme heeft gesticht, maar dat is zekerlijk een onuitroeibaar soort, Putin en ook Obama hebben hun handen er vol aan, juist in de landen die ze zo vervolgt hebben leven en wonen ze weer vol op, geld stinkt niet!

  21. COZMIC, wist je dat Michel Chodorkonski, al zijn aandelen snel heeft over gedaan aan de Rothshilds.
   Interresant artikel met veel achter grond informatie in de Veteran to day.com, over de Jewish subversion of Christmas en political order.

  22. MONIKA, zo klaar als een klontje, maar het blijkt hoe we in de maling worden genomen, o al die arme mensen op de wereld die maar constant bewerkt worden door deze charlatans.

 6. Grappig artikeltje. Duidelijk afkomstig van een ander onderdrukkend systeem. Namelijk het christendom. Ik vind het verbijsterend dat het hier gepubliceerd wordt. Ik dacht dat we met z’n allen juist af wilden van onderdrukkende systemen.

  Begrijp dus dat dit niets anders is dan een reserve van een deel van de elite. Wel wakker blijven.
  Groet, Dzyan

  1. Voor jou? Voor mij niet.. Conclusie: dus druipt het er niet van af. Alleen voor jou, druipt het er af. En wellicht voor meerderen.
   En voor anderen weer niet. Zoals ik. Ik dacht: ‘Kom, ik doe ook eens een grappig reactietje..’

  2. Begrijp me niet verkeerd Guido, ik zeg niet dat het niet klopt. Ik ken de gegevens die Dr. Rath hierover gepubliceerd heeft. Ik kan mijn ogen echter niet sluiten over de hoek die deze info nu gebruikt. Ik denk dat dit net zo belangrijk is als het: Follow where the money goes. Namelijk wie wil dat ik dit nu weet?

   Een warme groet,
   Dzyan
   En alles wat wenselijk is voor 2014

 7. Wat een pompeus artikel en ondertussen brengt de Nederlandse politiek (met hun fascistische gedrag) Geert Wilders aan de macht. Ga eerst naar je eigen omgeving kijken en begin dan eens met de rest! Waar Amerika naar af aan het glijden is heeft Nederland al jaren het dieptepunt bereikt.

 8. Ik heb het artikel niet helemaal gelezen omdat ik voelde dat ik onmiddellijk moest reageren.

  Er wordt melding gemaakt dat Nazi Duitsland een soort van socialistische heilstaat was. Niets is echter minder waar, want de Nazi’s beschouwden het Nazisme als een socialistisch gedachtegoed (Wat het NIET is!). Het is veel eerder fascistisch. Socialisme (vooral nu, in deze tijd) heeft te maken met normen en waarden welke voor iedereen belangrijk zijn: eerlijk delen, recht op een goede en betaalbare gezondheidszorg, recht op onderwijs, recht op onderdak, etc.

  Dat overheden eerder fascistisch dan socialistisch zijn is al langer bekend. Een ieder dient voor zichzelf te zorgen, en de staat trekt zich steeds vaker terug uit alle belangrijke segmenten van de maatschappij. De onderkant van de samenleving verarmt en verliest daardoor alle rechten. Mensen worden op zichzelf teruggeworpen, maar het ontbreekt hen vaak aan mogelijkheden om uit de negatieve spiraal te geraken. Het gevolg kan dan een toenemende criminaliteit zijn.

  Het zou zelfs een goede zaak zijn wanneer er een meer sociale (socialistische) wind door Europa ging waaien. Op dit moment trekken de machthebbers van de EU aan de touwtjes en heeft de burger het nakijken. Referenda of burgerinitiatieven worden niet serieus genomen, want “het gepeupel van het volk heeft toch geen macht…”

  Is dat wel waar? Heeft het volk geen macht? Ik denk dat veel EU leden schrik zouden krijgen wanneer de burgers en masse naar Brussel of Straatsburg zouden trekken om de feitelijke machthebbers eens grondig de oren te wassen (of zelfs pardoes op de keien te zetten!). Helaas gebeurt dit (nog) niet, want wij – burgers – zijn nog steeds een kudde makk schapen welke gedwee achter onze “goede” (sic!) herder, de Nederlandse politiek aanlopen. Op weg naar een nieuw, fris weilandje.

  Zolang onze overheid loze beloftes blijft maken (en de aanhang blijft erin geloven!) komen we nergens. We dienen af te rekenen met de fascistische Haagse kliek en hen per direct op non-actief te stellen!

  Nederland dient niet langer slaafs als een makke chihuahua achter de kont van de Amerikanen aan te dribbelen om hen zo te plezieren. Het wordt tijd dat wij zelf gaan kiezen en uit de Amerikaanse dwangbuis bevrijdt worden!

  1. Ach mijnheer Johannes, het klinkt goed, maar hoe lang zitten we nou al weer niet te wachten, op een echte positieve opening, ik denk persoonlijk dat dit nooit gaat lukken zonder geweld.

  2. Johannes, waarom ik grote twijfel ken, als ik lees in de Veteran to day.com, Jewish subversion of Christmas and the political order, zij zijn onze eeuwige vijand, maar ze zijn vele malen beter georganiseerd als wij, en misschien slimmer, lees goed niet intelligenter maar slimmer.
   Zij berheersen de wereld, en hun tactiek is gestoeld op de slechte, hebzuchtige egocentrisch mensen, en wees gewaarschuwd, je bent direct een anti- semiet, en daar mee ben je geclassiviseerd.

 9. Wat een negativiteit!!! Een kat in het nauw maakt rare sprongen luidt het bekende gezegde.
  Angst zaaien heeft nooi goed gewerkt!!
  Blijf positief denken. Door anders te kijken kun je dingen veranderen (drWayne W. Dyer)
  Ikzelf verwacht een fantastisch mooie toekomst, waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken!!! Deze Kerstmis wordt een HEERlijke Kerst.

  1. Ja Trees Kerst-bergen, ik ben ook voor positief. En de oplossing. Benieuwd hoe alarmerende bericht positief ombuigen. Ideetje? Wie?

  2. Tralalalalala… Fascisme in de VS, laalaalaalalala..
   EN:
   Wij verwachten ook een mooie toekomst, omdat je weet waar je op-moet-passen.. Kijk hier eens op de site, naar al die tekenen van fascisme in eerdere artikelen..!! Zal ik er een paar op een rijtje zetten..??

   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/vs-fascisme-de-new-world-order-aan-de-horizon/
   deze
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/ik-zie-opnieuw-een-holocaust-aan-de-horizon/
   deze
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/opa-bush-werkte-aan-n-hitler-amerika-en-de-nwo/
   deze
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/fema-kamps-in-de-vs-in-werking/
   deze
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/veiligheidsadviseur-vs-handelt-als-een-nazi/
   en deze:
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/we-zijn-allemaal-verdachten-jij-ook/

   Moeten we ‘welterusten’ zeggen Trees..? Ik bedoel dat niet negatief; maar als je het pikkedonker niet wilt zien, kun je dan wél de diepte van het Licht zien..? Vraag ik me af.

 10. Ik zat in een oud boek over de historie te bladeren, toen kwam ik opnieuw Marines van de Lubbe tegen, is er ooit wel eens verhaal gehaald bij de moffen, over deze moord, van een jonge Nederlander, of gingen de toenmalige elitaire leiders van Nederland accoord met deze misdaad.

 11. Mooi verhaal, boeiend. De vergelijkingen kloppen. Ze hebben nog 7 jaar om hun invloeden op ons te projecteren, maar ik denk dat het te laat is. 50% van de mensen heeft ze door. Reptilians 2021=game over and Exit. Snowden gaat ons helpen met die andere 99% informatie die die heeft. Dus wij gaan winnen, jippie, eindelijk vrij.

 12. Is wel niet de VS maar toch…
  Dit zijn opnames van een uit de hand gelopen demonstratie in Hamburg van 21 december (eergisteren).
  http://www.youtube.com/watch?v=XaaVbF22d7w

  De reden is het sluiten van een sociale inrichting waar heel veel mensen baat bij hadden en toestanden met de sociale woningsbouw.
  Vanaf 24 min. zegt een politieagent: Das Grundgesetz ist erledigt! (Het grondwet is over) wat het ook moge betekenen.
  Het is wel jammer dat er nog mensen zijn die niet snappen dat geweld niets oplevert..of snappen ze het wel en het is de bedoeling?

  1. Hoe kom je der nou bij MONIKA om dit te zeggen, deze mensen,Hamburgers te verghelijken met Amsterdam, de oude kwaliteit dan, pikken het niet meer, het land waar het vuile werk wordt gedaan door buitenlanders voor 4 Euro per uur, luister maar naar de Ramstein band, hoe het in elkaat steekt.

  2. JENNE…
   We staan hoogstwaarschijnlijk op de drempel van een mondiale overheersing van een groep mensen die ons liever ziek, zwak en misselijk wil…
   Om dit voor elkaar te krijgen gaan ze dingen pushen, daarom mijn vraag, als het dat is wat je ‘dwars’ zit?
   En verder niet alleen buitenlanders maar ook Duitsers, het zijn de slachtoffers van al die globaliseringswaan. Het is pas het begin JENNE.
   Wees blij dat je veilig op je boerderij leeft en niet midden in Berlijn of Hamburg. De mensen zullen in opstand komen vroeger of later en hoe dat af zal gaan lopen dat is open…

  3. MONIKA, ik kan er altijd behoorlijk pissig over worden, wat maakt het uit waar je zit op de wereld het is toch de wereld van ons allemaal, en dat pissig worden slaat er op dat het altijd uit Duitsland moet komen die revolutionaire impulsen, maar de Duitsers zijn ook het meeste geknechte volk, ondanks hun hoog overdreven voorspoed, door het oorlogs trauma nog eens dagelijks flink aan gedikt door de Joden, zo dat ze maar niet zullen vergeten wie de baas is, de Joodse USA, nou de jonge mensen laten dit tijdperk achter zich, ook dat politieke gekonkel van de laatste tijd geeft geen vertrouwen, want ook zij kennen hun geschiedenis en weten dat de sociaal democraten uiteindelijk het grote probleem waren en zijn, dus auf zum Kampf.
   Nederlanders zijn kompleet lam geslagen, zitten gevangen tussen hun waarden ha ha en hypotheek schulden, terug naar af.

 13. Door mijn familie in de verenigde staten wordt mij altijd weer gezegt, dat de eerste presidenten hebben voor zien wat er nu gebeurt en nog gebeuren gaat, en dit wapen bezit wordt constant met valse flag aanvallen gedemoniseerd, tot het moment daar gekomen dat wapen bezit illigaal wordt verklaard, want ze weten dat de witte meerderheid het niet zo maar opgeeft, het is een lang verhaal, maar de essentie is vrijheid, en die wordt steeds kleiner, maar de burgeroorlog staat voor de deur, deze gegevens komen binnen bij ons als brief, no e-mails annymore.

 14. We zijn een van de meest afgeluisterde landen van europa VOOR 11 sept 2001, we hebben geen gekozen burgemeester, vermalen klokkenluiders 20,30 jaar van hun leven met Null accountabilty als geen ander, luisteren legitieme oppositie af (Fortuyn) en wat meesten nog niet weten, gebruiken hoog frequent wapens zonder enige vorm van controle op mensen sinds eind jaren 80. We hebben geen signalen uit de vs nodig om vast te stellen dat het hier een ‘jungle’ is waar mensenrechten al jaren tot het bot geschonden worden.

 15. De mens kent zichzelf niet, ook niet verwonderlijk want de geschiedenis lijkt te bestaan uit verschillende tijdlijnen. Wie googled in Akasha zal dat zeker tegenkomen. Evolutietheorie houdt geen stand door de missing link, Noach en de zondvloed gooien roet in het eten, de Nephilim die paren met de mooie dames gooien roet in het eten, Atlantis en Lemurie waren hoogstaande culturen waar wij niet aan kunnen tippen. Alles wat ons rest is de piramides en wat andere bouwwerken die onze kennis te boven gaan.
  De maan staat nog niet zo lang bij de aarde, en is ouder dan de aarde…staat ook in een perfekte positie tov de zon, zij het een zon in de nacht.
  Wij mensen zijn slechts een tussenfase in evolutie, gecreëerd om een zekere mate van bewustzijn te kunnen bevatten, niks meer niks minder. Na de catastrofes op deze planeet die de densiteiten (dimensies) verscheurden werd er een overlevingsplan opgezet waarin de huidige mens in zijn vorm als drager werd aangesteld. Slim genoeg om als databank te fungeren en te dom om de code te breken. Een energieveld werd opgezet om dit morfogene veld te bevestigen, noem het de matrix.
  Om te zorgen dat geen groepsbewustzijn zichzelf zou gaan hervinden, individueel valt niet te voorkomen, kregen bepaalde families extra privileges, de macht om de wereld in een staat van chaos te houden, hun macht is ongekend, we kennen ze als de illuminati. Andere genootschappen dansen naar hun pijpen, niet omdat ze graag een graantje meepikken, maar omdat ze weten dat er een hoger plan achter zit. Niets is als het lijkt, wat de duivel lijkt te zijn kan jouw beschermengel zijn.
  De mens in zijn huidige vorm heeft geen toekomst, te animaal om zich te verenigen, de aangestelde leiders weten de dualiteit met gemak in stand te houden. Onderlinge verdeeldheid in zgn religies en politiek weerhouden de human van een collectief herinneren. Ze doen hun werk goed, ook al worden ze er door de zgn ontwakende mens niet voor gewaardeerd.
  Zodra de Aarde en de rest van het zonnestelsel bekomen is van de catastrofe die men de val van Atlantis noemt, zal de orde terugkomen die er toen was, alle oorlogen en ellende zullen vergeten worden alsof ze nooit gebeurd zijn. De tijdlijnen komen weer samen, deze ervaring was slechts een ervaring van hoe het zou kunnen zijn, op zielsnivo weet je dat er een andere werkelijkheid is.
  Wees dus niet bang als deze tijdlijn catastrofaal wordt, je hebt trouwens het recht om je eigen tijdlijn te creëren, buiten het collectief.

  1. Coz…
   Gelijk als je niet lief wordt gehad….
   Ik word redelijk opstandig wat dat betreft.
   In al het voortgaande, ik vind dat we allemaal wat van Jenne kunnen leren.
   Iemand die gekozen heeft voor mensen.

  2. Goede samenvatting Cozmic. Je moet het ook maar neer kunnen zetten als een boekverslag.

  3. Anna, speciaal voor geniale mongolen. :p

   Nephilim: Origin of Genetic Evil, the Nephilim. NEPHILIM (FULL) DOCUMENTARY – Journey into the world of Fallen Angels, Satan, Shadow People, Aliens, Demons, Anunnaki, Archons, Ancient Giants, “Ancient Aliens” & Genetic Hybrids. http://www.youtube.com/watch?v=1zz8_MxcnzY

  4. COZMIC, mooi beetje Tolkin denken, ik mis de Elven in je verhaal dit zijn de oudste bewoners van deze planeet, toen alles nog in een andere dimensie fungeerde.

  5. Jenne, pijnlijk onderdeel van het zgn. wakker worden is dat de werkelijkheid nog bizarder is dan de fantasie.
   Er wordt bijv. in meer dan 25 culturen gesproken over de grote vloed, waar ook fysiek bewijs voor is, hoe zit het dan met dat evolutiesprookje? Mammoeten en tropische planten die stijf bevroren staan in het Siberische ijs, wtf happened? Hoe komt de maan hier zo perfekt in een baan om de aarde , excact de relatieve maat van de zon, altijd met dezelfde kant naar ons toe? Wat doen die skeletten van reuzen hier op aarde, dezelfde reuzen als in de oude geschriften staan?
   Ik kan deze lijst nog 10x zo lang maken.
   We weten maar een klein beetje van de ware geschiedenis, wat we op school leerden is een lulverhaal, wie dat gelooft leest nog steeds de telegraaf. 12.000 jaar terug knalde een ster tot supernova, Vela, niet zo gek ver weg van ons zonnestelsel, zou dat misschien een effect gehad hebben?

  6. COZMIC, dat wat je aangeeft ben ik ook al heel lang van op de hoogte, brent het ons verder, nou mij niet, er komt steeds bij maar het beeld wordt niet helderder.

  7. super docu Cozz ! voor mij een missing link in mijn zoektocht studie.. ; keep up doing the golden tips en zo, ….

  8. Jenne, waar ik op aanstuur is dat we eigenlijk NIETS weten, zodra we denken iets te weten en er een ander element bij gevoegd wordt dan rammelt iedere theorie weer. Daar hadden de makers van What the Bleep do we know ook last van.Geschiedenis lijkt zich in verschillende tijdlijnen af te spelen, iets dat onze 3D hersenen moeilijk kunnen bevatten. Dolfje en zijn trawanten bleken zich daar van bewust en gingen op zoek. Veel genootschappen zijn ook bekend met de kennis. Het gewone publiek maakt zich er niet druk om, zij hebben brood en spelen.
   Is de mens de kroon op de schepping of slechts een tussenvorm, worden we bezig gehouden met politieke spelletjes als fascisme, communisme, kapitalisme en andere dualistische afleidingen? De achterlijke shit die je op school leert en in de gangbare media verteld wordt, mindfuck or what? De meeste gekken lopen buiten de hekken, waarheid als een koe.
   Nog steeds kan ik geen chocolade maken van al deze tegenstrijdige info en kom steeds tot de conclusie dat er meerdere realiteiten door elkaar heen lopen. Wie het weet mag het zeggen.

  9. yeah parallel planes of existence, time lines, call it dimensions, including different densities, bleeding through ours ….. intensity of interference depending on the zodiac, the moon and the sun, enforced by ancient magic occult rituals, and focus and intentions of the observers, gate ways, holy places, zo kan ik het wel zien Cozz… kortom een zooitje…

  10. De onderdrukking van de mens op alle gebied is heel sterk. Waarom? omdat elk vrij mens een gevaar is voor de gecontroleerde samenleving. Hij/zij is namelijk een evenbeeld van God en zal zijn eigen werkelijkheid creëren, houden de machthebbertjes niet zo van. Een kleine groep gerealiseerden zoals op deze site te vinden, als die werkelijk hun energie koppelen naar eenzelfde doel, das eng voor ze, heel eng. Daar er steeds meer gerealiseerde mensen rondlopen op aarde, moeten ze steeds meer tegengas geven. Wie wint? Zij zijn er om te verliezen want de gerealiseerde mens heeft niks te verliezen, tis allemaal een quantum fysische illusie, we kunnen er alles van maken.

   Er is maar een werkelijkheid maar er bestaan miljarden werelden.

  11. COZMIC, heel wel goed mogelijk dit tijdlijnen en dimensie spel, in mijn Engelse tijd ooit een spirituele avond bijgewoond waar een man met zijn pendulum verschillende dimensies bezocht en daar met …. sprak, heel indruk wekkend, en waarschijnlijk waar, nou is of was Engeland een meer mystiek land dan bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk, de mensen vooral die gene die opleidingen hebben gehad in die richting, vele hoog opgeleide schrijven en lezen Griek en Latijn,
   dus verwand aan het oude denken.

  12. wow Lezer ! de hypercube was briljant by the way ! Dawn en Mirakel ook fijne kerst by the way, of zijn jullie niet meer van deze plane of existence? pass over pasen is vroeg dit jaar, easter bunnies, konijnen die uit het oosten komen, kindeke konijn op een grijze grauwe ezel met Maria achterop

  13. Hoi Cozmic, je bent er weer; daar. 😆 Het keert telkens weer terug het besef, het is er altijd op de voorgrond of achtergrond.

   Tja, soms begrijpen we iets niet, of de we denken het niet te begrijpen, maar ergens weten we het toch.
   Elk lijden heeft een doel, het ‘niet weten’ wat het doel is heeft een reden en zal later duidelijk worden. Denk ik nu en achteraf weet ik het.

   Heerlijke rustige dag vandaag, af en toe zon, iedereen gaat zijn gangetje.
   Bedankt lieve Cozmic, voor al je mooie woorden en daden! <3

  1. Zoals ze deze clip hebben gemaakt op de maan zogenaamd, is net als de eerste maanlanding van die VS neppo’s. Ze moeten altijd vooraan staan met alles maar eigenlijk is het een land vol gevluchte criminelen uit Europa. Een barbie uit de 60’s is voor hun antiek haha.

  1. Stille nacht, heilige nacht, land verkracht, door criminelen. Ze zijn niet met zovelen en willen met de rest van de wereld dit geschenk delen. Living the american dream, yes we can, suckers!

 16. Geinig 🙂
  Godwin’s law (also known as Godwin’s Rule of Nazi Analogies or Godwin’s Law of Nazi Analogies) is a humorous observation made by Mike Godwin in 1989 which has become an Internet adage. It states: “As an online discussion grows longer, the probability of a comparison involving Nazis or Hitler approaches 1.”[ In other words, Godwin put forth the sarcastic observation that, given enough time, all online discussions—regardless of topic or scope—inevitably end up being about Hitler and the Nazis.
  http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Godwin_s_law.html

  1. En nog wat tips voor populistische propaganda:
   Short Guide To Nazi Propaganda Talking Points

   >>Things The Nazi Were Against:
   Trade unions
   Communists
   “Social justice”
   “Liberals”
   “The liberal press”
   “Socialism”
   “Socialists”
   “Democrats”
   “Social Democrats”
   “Civil Rights”
   Empathy
   Compromise
   Homosexuals
   Pacifists
   Atheists
   Secularists
   Feminists
   Pornography
   Religious tolerance
   Mixed marriages
   Contraception
   Sex education
   Immigrants
   Multiculturalism
   Bilingual anything
   Higher education except for political loyalists
   Art that does not glorify the state
   Darwin and teaching evolution
   Einstein
   Elementary teachers who don’t teach nationalism
   Any role except motherhood for women
   University professors
   People who don’t support the troops
   …and of course Jews

   >>Things The Nazi Were For:
   Pre-emptive war
   State religion
   Conspiracy theories
   Control of the press, constant repetition of party slogans
   Abolishing city governments, putting them under state control
   Undermining voter’s faith in elections and parliament
   Reducing history to broad populist themes of white victimization
   Claiming whites are the victims of racist liberals
   A “spiritual” movement that creates ruthless, unwavering violence
   Values education in the schools
   Censorship
   Reducing science education
   Replacing college professors with right wing stooges
   Torture
   Abstinence
   Early marriage
   High birth rate
   State control of the media, arts, and science
   Personality cults
   Making nationalism part of the school curriculum
   Appointing businessmen to run schools
   Worship of an idealized version of the past
   Rebellion against “weak” authority
   Blaming minorities and immigrants for everything
   Invoking destiny and being judged by history
   Pandering to Christians
   “Positive Christianity”
   Promising the cooperation of church and state
   Claiming to do “God’s will”

   Oh yeah, “Top 5 Cliches……

   ‘Diversity is strength’

   ‘Violence never solved anything’

   ‘The living Constitution’

   ‘Social Darwinism’

  2. ja als je dat gelooft, dan gebeurt dat ook 😉
   maar ja de verbanden worden overal gelegd als je rondneust.

  3. ff kijken of deze wel door het refofilter komt 😉

   En nog wat tips voor populistische propaganda:
   Short Guide To Nazi Propaganda Talking Points

   >>Things The Nazi Were Against:
   Trade unions
   Communists
   “Social justice”
   “Liberals”
   “The liberal press”
   “Socialism”
   “Socialists”
   “Democrats”
   “Social Democrats”
   “Civil Rights”
   Empathy
   Compromise
   Hom*s*xuals
   Pacifists
   Atheists
   Secularists
   Feminists
   P*rnography
   Religious tolerance
   Mixed marriages
   Contraception
   Sex education
   Immigrants
   Multiculturalism
   Bilingual anything
   Higher education except for political loyalists
   Art that does not glorify the state
   Darwin and teaching evolution
   Einstein
   Elementary teachers who don’t teach nationalism
   Any role except motherhood for women
   University professors
   People who don’t support the troops
   …and of course Jews

   >>Things The Nazi Were For:
   Pre-emptive war
   State religion
   Conspiracy theories
   Control of the press, constant repetition of party slogans
   Abolishing city governments, putting them under state control
   Undermining voter’s faith in elections and parliament
   Reducing history to broad populist themes of white victimization
   Claiming whites are the victims of racist liberals
   A “spiritual” movement that creates ruthless, unwavering violence
   Values education in the schools
   Censorship
   Reducing science education
   Replacing college professors with right wing stooges
   Torture
   Abstinence
   Early marriage
   High birth rate
   State control of the media, arts, and science
   Personality cults
   Making nationalism part of the school curriculum
   Appointing businessmen to run schools
   Worship of an idealized version of the past
   Rebellion against “weak” authority
   Blaming minorities and immigrants for everything
   Invoking destiny and being judged by history
   Pandering to Christians
   “Positive Christianity”
   Promising the cooperation of church and state
   Claiming to do “God’s will”

   Oh yeah, “Top 5 Cliches……

   ‘Diversity is strength’

   ‘Violence never solved anything’

   ‘The living Constitution’

   ‘Social Darwinism’

  4. Ja Sun, daar komt het op neer.
   Wees dus alert voor zulke propagandapraat.
   Wat ik al eerder zei: Hitler was linkshandig, vegetarier en had een hond, maakt dat mij een nazi?

  5. Al eerder gaf ik aan: Vertel een keertje waar je VOOR bent, dit artikel is een samenraapsel van gristelijke shit en andere angsten, niks om VOOR te gaan. Wie durft zijn muil open te trekken en te vertellen hoe het zou horen te kunnen, een positief verhaal ipv tegen iets?
   Meeste van de reageerders hier op wtk en op andere sites blaten mee met de kudde dat het anders moet, zelden komt er een verhaal over HOE. En zeker niet praktisch. Karl Marx en AH deden hun best en werden afgebrand.
   Je afzetten tegen iets is simpel, goed voor de simpele zielen, een goed idee opbrengen kost lef en inzicht, wie durft?

  6. Zal wel weer te ver gaan voor de ja nee en amen reageerders. Elkaar uitmakend voor schapen, terwijl niemand de wolf durft te zijn. De herder als leider te zien, wat doet die herder? Hij houdt je in leven, om je jaarlijks te scheren, en afentoe een lammetje op te vreten. Als je te oud wordt ga je de stoofpot in, doe mij maar een ECHT leven zonder herder en met een wolf die tenminste staat voor wattie is.

 17. Geen verrassing, voor wie de literatuur goed kent. Al 100 jaar in de maak. (Overheid en media slagen er goed in de burger te misleiden).

  Dit boek had de titel ‘Tragedy and Hope’ (1966). Hierin verklaard Quigley het volgende;
  “Er bestaat voor een generatie lang, een operationeel internationaal netwerk met een omvang, waarvan de radicale rechter vleugel geloofd dat het een Communistische is. In feite heeft dit netwerk dat wij als de Ronde Tafel Groepen kunnen identificeren, geen afkeer van het samenwerken met de Communisten of enige andere groepen, en doet dit vaak. ….. zeker wanneer we kijken naar de hoofdmethode waar deze groep mee werkt, en dat is propaganda.”

  Carroll Quigley spreekt hier dus over de ‘Roundtable group’ van Cecil Rhodes en Alfred Milner. Deze groep van extreem rijke samenzweerders bestond voor de binnenste ring uit namen als Rothschild, Astor, Amery etc. en waren verantwoordelijk voor de macht over het Britse beleid voor meer dan de helft van de vorige eeuw.

  Het boek ‘The shape of things to come’ geschreven door H.G. Wells, in 1933 gepubliceerd, voorspelde een tweede wereldoorlog rond 1940 voortkomende uit een Duits/Pools geschil (Science Fiction? Toeval? Men wist hier dus al van).
  Na 1945 zou er een enorm gebrek aan openbare veiligheid binnen de ‘crimineel besmette’ gebieden zijn. Daarbij zou de vorming van een moderne wereldstaat pas in 1980 slagen bij de ‘derde poging’. H.G. Wells schreef zijn boek getiteld (en dit was geen science fiction boek) “The New World Order” in 1939;

  Sutton verslaat hoe Hitler in het zadel werd gehesen door Wall Street; in Wall ´Street and the Rise of Hitler´, ook Knupffer verslaat hoe de fascisten in Wall Street het communisme in Rusland uitrolden, en de USSR opbouwden.
  “On the horizon of a hungry Germany there sparkled the meteor of Hitler.’

  In 1929, …, “They” sent their ambassador there. I even know his name: it was one of the Warburgs. In direct negotiations with Hitler they agreed as to the financing of the National-Socialist Party, the upkeep of the S.A. and S.S. and also the financing of the elections which took place, which gave Hitler power, are done on the Dollars and Marks sent by “Them.” ‘<
  Trotzky organized, with the help of his friends, the attempt on Lenin's life by Kaplan. … zijn maatje uit Arkansas, met wie hij drugs smokkelde, Bill Clinton – die studeerde aan Yale Law School. http://bilderberg.org/skulbone.htm#6 hfdst. 10

  Meer over de fascistische projecten van Soros:
  de vorm van controle over het verkiezingsstelsel, zoals uitgelegd door Mae Brussell en het uit de handel gehouden boek “VoteScam,” door Jim and Ken Collier

  Obama outsourced the counting to a Tampa Florida company, named SOE, that had previously been used to administer the vote counting process for over 500 American jurisdictions.
  3.) But recently, SOE software has now been sold to a company named SCYTL, owned by George Soros, headquartered in Spain.
  n.b.: Wees gealarmeerd, overal waar die naam opduikt. WOII-Hongarije, Balkanoorlog, oorlogen in Afghanistan, Libië; World Economic Forum – Davos, de universiteiten e.d. die sommen van hem, of zijn (vele) denktenks aannemen. Die de duivelse plannen uit zijn koker met een wetenschappelijk imago vermommen. Zoals dat met globalisme is gedaan, en nu ‘Nieuw Economisch Denken’ – INET. Eufemismen voor fascisme. http://www.usmessageboard.com/politics/197289-george-soros-nazi-occupation-was-the-happiest-time-of-my-life.html George Soros, Diamond Cartels, and the Push for Africa’s Destruction: http://larouchepac.com/node/6584 George Bush, John Kerry, Yale connexion, de onzichtbare wereldregering: http://bilderberg.org/skulbone.htm George-Soros-connections: http://logisticsmonster.com/2010/10/21/spooky-dude-george-soros-connections/

 18. LS…

  LS…

  Als je bedenkt dat hoge Nazie veelal Joden waren en homoseksueel en de SS / Sedes Sacrorum / Heilige Zee / Vaticaan allemaal aan elkaar gelinkte begrippen zijn, waar moet je het dan nog zoeken. Als je weet dat Hitler zelf een bastaard Jood was. Iets met een Rothschild en een keukenmeid, waar blijft dan het idee van het Germaanse Herrenvolk. Naar mijn stelling zijn er alleen maar Mensen en Monsters die op de aarde rondlopen. Ik zou zeggen verdrijf het monster in elk mens en houd de mens over. Ook je eigen monster dan wordt de aarde weer het paradijs zoals het eigenlijk geschapen is voor dat de buitenaardse misdadigers / monsters de oorspronkelijke mens kwamen verkrachten…

 19. ze hebben in vereniging met andere criminele coporatieve staten een plan om de overbevolking tegen te gaan door middel chemie , waarom mocht mengele oud worden en doorgaan

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.