Advertentie

Het mooie verhaal van ‘Q’.. Hoopvol of afleiding?


x

x

Het mooie verhaal van ‘Q’.. Hoopvol of afleiding?

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Als jij hier (regelmatig) op de site komt, hoeven we je niets te vertellen over de mega-manipulaties die plaatsvinden in de wereld. Op een dúsdanige wijze, dat van ‘een normaal leven’ hier op Aarde geen sprake is. Dat daar geen sprake van kán zijn, doordat een kleine elite deze wereld in haar macht heeft. Dat deze club ‘spelletjes’ speelt op een niveau waar Hollywood met al zijn animatie-technieken alleen maar van kan dromen..! Wat te denken van de mega-aanslag die 9/11 betekende voor de wereld..? Wat te denken van de volledige ontvoering van het bloed van deze Aarde, namelijk het geld.

Want links- of rechtsom, draaien we met z’n allen op een afspraken-economie, die ons van ons dagelijks brood voorziet. En precies dáár heeft de spin in het web de controle over. En dat gaat met 7 miljard mensen op deze Aarde natuurlijk niet ‘zomaar’. Nee, daar zijn heel slinkse methodes voor ontwikkeld, zodat mensen slechts hoeven te worden gestrikt met bijvoorbeeld geld, roem of een ‘carrière’..

Denk eens aan de honderden bewonderde top-popartiesten, die meedoen met het ‘onderdrukkingssysteem’ en ‘eeuwige’ roem in ruil daarvoor ontvangen. Denk aan de superrijken, waarvan er velen zijn, die niets anders zijn dan pionnen in het wereldwijde schaakspel van onderdrukking, manipulatie en uitbuiting. Radertjes in het systeem van illusie en valse hoop.

Is er dan geen hoop, wanneer dat systeem zó megalomaan is..?
Vóórdat we aankomen bij de essentie van dit artikel, willen we je graag wijzen op je EIGEN MANIFESTATIE en je EIGEN SCHEPPINGSKRACHT.. Want laat DAT nou precies de reden zijn, dat deze hele onderdrukking hier op Aarde is begonnen.. Wij hebben als mensen iets, wat deze onderdrukkers niet hebben. En op grond daarvan, worden wij als melkvee energetisch uitgemolken, klein gehouden en.. jazeker.. geslacht als hen dat zo uitkomt.. En daarom komt er zoveel bewustwording aan de oppervlakte deze dagen. Want we hoeven je niet uit te leggen dat dit hele proces ONNATUURLIJK is.. En dus wringt de natuur net zo lang, tot er weer een weg is naar een balans.. En laat nou nét dat balanceergevoel ook IN onszelf aan het ontwaken zijn..

En juist om dát ontwaken bij mensen te voorkomen, worden we massaal ondermijnd.. Vooral natuurlijk de pasgeborenen, want die zijn heel helder in hun bewustzijn en getalenteerd dit te manifesteren. Nog geen heftige trauma’s. Dus daar wordt hard aan gewerkt door deze manipulatoren. Een paar voorbeelden? Vaccinaties, chemtrails, fluoride, pesticiden, deodorant, schoonmaakmiddelen, electrosmog, slimme meters, 5G, kwiklampen, HAARP, 440 Hertz-muziek, MSM, educatie, hoogspanningsmasten, farmaceuten, cosmetica, mammografie, onderwijs, gecreëerde oorlogen, GMO-gewassen, E-nummers, kanker (chemo)-therapie, industriele vervuiling (fijnstof), cosmetica, voedselbewerking, voedselverpakking, magnetrongebruik, aluminium- en teflongebruik, etc.

Maar het ontwaken is een bewustzijnsbeweging, die een wereldwijd fenomeen is. En dus gebeurt dit proces ook, bij mensen die op hoge posities zitten. Want het is natuurlijk idioot te denken, dat het bewustzijnbesef waar we over spreken, alleen bij de ‘armoedige, onderdrukte meerderheid’ plaats vindt.. Nee, ook in heel hoge kringen is dit proces aan de gang. Sterker nog, meer dan ooit beseffen ook deze mensen, dat ook zij zich dienen te verenigen en dátgene moeten gaan doen om de zaak te keren. Want niets doen is natuurlijk geen optie..

En dát is precies het verhaal achter het Q-Anon-fenomeen. Een kracht binnen de Amerikaanse regering, die zich heeft georganiseerd op basis van het gegeven, dat de VS van binnen totaal is leeggeplunderd.. Krachten die waarschijnlijk te vinden zijn binnen het leger, dat vaderlandslievend genoeg is, om hun vrienden niet nutteloos te zien sterven in de oorlogen van het militair-industrieel complex.

Vaderlandslievend genoeg om actie te ondernemen, op basis van de intelligentie dat daarvoor een president nodig is, die met hen méédoet..! Jazeker, dat is Donald Trump geworden.. En dát is precies ook de reden dat Trump zijn verkiezingsclaim heeft vormgegeven in de woorden: “We Will Make America Great AGAIN“..

En kijk eens naar de uitspraak op de foto hiernaast.. Ooit gehoord in de Nederlandse pers..?? We hebben wel eenzelfde uitspraak gezien van Donald Trump, tijdens de Amerikaanse verkiezingsdebatten, waarin hij DIRECT EN SPONTAAN reageerde op de onderhuidse beschuldigingen van Hillary Clinton aan het adres van Trump, toen ze zei, dat het eigenlijk een bizarre situatie is voor de Amerikanen, dat een man als Trump president van de VS zou kunnen worden en ‘In charge zou komen van de law in our country”.. Waarop Trump direct reageerde, zonder EEN SECONDE na te denken:  “Because then, you would be in jail”

Het klink voor velen als de zoveelste lege belofte, om de energie van mensen te leiden naar een lege dop. De lege huls van ‘hoopporno’ zoals sommigen het zelfs noemen. Maar deze mensen hebben in onze ogen niet verder gekeken dan hun neus lang is. En natuurlijk moet je oppassen voor loze beloften en prachtige verkooppraatjes die de mensheid WEER ontkrachten, zoals zo vaak gebeurd is.. (YES, we can!…) Kijk naar dit verkiezingsspeech-filmpje van Donald Trump UIT 2016!! en je zult zien, dat hij daar spreekt over hetgaan hij vandaag aan het doen is..!!

Wie is deze ‘Q’ en is ‘Anon’ dezelfde..
Naar verluidt is ‘Q’ is een persoon of het zijn waarschijnlijk meerdere personen, die een militaire achtergrond heeft/hebben en in nauw, dagelijks en intensief contact staan, met Donald J. Trump. Hij of zij informeert, instrueert en adviseert mensen die deze stroming volgen, op crytologische wijze over Trump’s “Draining The Swamp” in de Verenigde Staten. ‘Anon’ staat voor alle anonieme personen die op het forum communiceren met Q en de cryptische puzzels proberen op te lossen.

Waarom anoniem? Omdat degenen die achter de Clintons en Obama staan ons al snel als ‘racist’ en/of ‘nazi’ wegzetten. Wij zijn geen alt-rechts. Wij zijn een groep mensen die op zoek is naar de waarheid. Trump’s “Draining The Swamp” zal natuurlijk ook voor Nederland gevolgen krijgen; de reden dat er inmiddels ook een Nederlands-talige site is, waarvan wij de authenticiteit overigens niet kunnen checken.. Wij proberen je op deze site zo goed mogelijk te informeren en kunnen alleen maar duiden, dat wat hier gebeurt, zéér bijzonder is. Alleen al door de wijze waarop het e.e.a wordt gecommuniceerd. Voorspellingen over allerlei zaken die uitkomen.. (En ja, ook dát kan weer ‘controlled opposition’ zijn..).

Kijk eens naar dit artikel van 11 januari 2018 van onze collega’s van Niburu (klik op de illustratie voor hele artikel); zij geloven geen hout van de ontwikkelingen rondom ‘Q’ en dat is natuurlijk hun goed recht. Maar wij terdege beseffen, is dat met het veroordelen van ontwikkelingen, die niemand nog in essentie in staat is te duiden, je voorzichtig moet zijn, met het etiketteren van deze zaken. Zo simpel is het. Juist een negatieve opstelling inzake deze mogelijk positieve ontwikkelingen, helpt de energetische bekrachtiging van dit proces.

We zijn benieuwd hoe onze er inmiddels over denken, 6 maanden later, want wat er gebeurt op dit moment, is werkelijk onvoorstelbaar. En ja, dat ligt net zo zeer aan degene die het zich niet voor kan stellen, als aan de grootsheid van de ontwikkelingen..! Inmiddels is dit filmpje op het internet te vinden en het zou gemaakt zijn door de krachten achter deze ‘Q-Anon’-beweging. We kunnen niets anders zeggen, dan dat het ons diep raakt..

We hebben hier het verhaal voor je vertaald.. Indrukwekkend to say the least. Lees ook de artikelen hier op de site van Paul Harmans en Harriet Algra over deze ontwikkeling en hou daarbij vooral je eigen focus en intentie in de gaten..!!

Heb je je ooit afgevraagd waarom we oorlogen voeren of waarom je nooit in staat lijkt te zijn om uit je schulden te komen? Terwijl er ondertussen sprake is van armoedeverdeling en criminaliteit? Wat nou, als ik je vertelde dat er een reden is voor dit alles? Wat als ik je vertelde dat het met opzet is opgezet. En wat als ik je vertel, dat degenen die de wereld corrumperen, ons voedsel vergiftigen en conflicten ontketenen, zélf op het punt staan, om permanent van deze aarde te worden verdreven.

Een ‘idealistische fantasie’ zou je kunnen denken. Nou laat me je een verhaal vertellen. We weten natuurlijk dat er criminelen zijn, die beroven, inbreken in je huis, je telefoon pikken. En ze kunnen je ook vermoorden, als ze denken dat ze er mee weg kunnen komen. We hebben allemaal op de een of andere manier met dit soort criminelen te maken gehad. Criminelen zoals wij die kennen, zijn degenen die kiezen voor persoonlijk gewin van de rechten van anderen en die zich niet aan de wet houden.

Maar hier is waar je moet je je denkwereld dient uit te breiden. Criminelen kunnen ook succesvol zijn in het bedrijfsleven en de politiek. Ze kunnen tot onze leiders worden gekozen…! Als een crimineel de president zou zijn, stel je voor wat ze zouden bereiken. Zij zouden hun uitvoerende macht ten volle kunnen gebruiken om veel grotere misdaden te begaan en ervoor te zorgen dat zij en hun vrienden zich zo veel mogelijk verrijkten. Een criminele president zou allianties kunnen aangaan met andere criminele presidenten en vervolgens kunnen gaan samenwerken aan meer mondiale criminele activiteiten. Anything-goes: drugshandel, mensenhandel. Wat ook maar bijdraagt in het verwerven van onmetelijke rijkdom.

De 20e eeuw was turbulent met meer economische rampen, hongersnood en ontheemding. Wij hebben deze dingen altijd geaccepteerd als alleen maar gevolg of onderdeel van de menselijke natuur. Eenvoudig dus, de manier waarop de wereld in elkaar zit. Iets onvermijdelijks, voortkomend uit de zwakheden van de menselijke natuur die ons drijft. Op dit punt hebben we allemaal een tragische fout gemaakt. U bent geen crimineel Ik ben geen crimineel. Dus hoe kunnen we er gewoon van uitgaan dat het de menselijke natuur is die dit alles aanstuurt?

Pijn en ellende. Wat als het nou helemaal niet de menselijke natuur is, maar het gevolg van meer doelbewust gecreërd..? Ons werd geleerd dat het kapitalisme de oorzaak was van een enorme kloof tussen arm en rijk die dan de oorzaak was van armoede. Dat is dan vervolgens de reden voor oorlog, misdaad en hongersnood.  Anderen werd weer geleerd dat juist het communisme – het systeem van gelijke rijkdom voor alle mensen – echt verantwoordelijk was voor de puinhoop.

Maar zoals je ziet mensen, het is geen van deze dingen. Het is niet onze aard om te vechten. Wees racistisch, het zit niet in onze natuur, noch om anderen te beroven. Wat je moet leren is dat het al die tijd deze criminelen waren. Ja, ze kregen macht, meer macht dan een crimineel ooit zou moeten hebben. Ze zijn opgeklommen tot de top van de mediabedrijven die ons nieuws en de entertainment beheersen. Zij zitten in de top van het banksysteem, in The Oval Office, om aan Amerika te werken. In Brussel, in het Vaticaan, ze zijn de Kroon. Ze kropen allemaal rustig naar en in hun huidige posities. Ze werden leiders van agrarische bedrijven en kregen controle over onze voedselvoorziening. Ook domineren ze grote farmaceutische bedrijven, die we vertrouwen om ons te helpen als we ziek zijn.

Niemand heeft ze tegengehouden. En ze hebben gewoon meer criminelen gerekruteerd om te helpen. Eerst verzamelden ze de rijkdom van de wereld.  Ze vonden een systeem voor geld uit, dat ‘central banking’ heet. Een systeem dat met rente geld leent aan overheden en landen daardoor in de eeuwige schuld plaatst. De welvaart van mensen nam af, terwijl hún rijkdom groeide en groeide.

Wanneer een crimineel al zo rijk is, als alles bij elkaar verkregen is, dan dienen ze hun ongebreidelde winsten te beschermen; dat wordt de prioriteit. Omdat boze burgers moe zijn van armoede en ontkrachting. Ze worden een groot obstakel van ‘weerzin’ omdat ze vinden dat ze genoeg hebben geleden. De criminelen moesten dit voorkomen. Toen hebben ze de dus de aandacht afgeleid naar de laatst overgebleven concurrent: de mensen van de wereld. U en ik.

We waren niet gelukkig met het feit dat we onrechtvaardig werden behandeld door criminelen en dat we drie banen nodig hebben om te overleven. Ze weten dat we dit uiteindelijk niet zullen accepteren, dus gebruiken ze hun controle over de media om zwart op te zetten tegen wit, vrouw tegen man, jong tegen oud, Moslim tegen Christen. Ze overtuigden ons ervan, dat wij het probleem zijn. Zodat we zouden vechten om onszelf te vernietigen.

Om dit proces sneller gedaan te krijgen, vielen ze alle aspecten van de mensheid aan, die ons als mens sterk maken. Zoals onze familieband. Gebruikend hun invloed van een cultuur populariseren zij levensstijlkeuzen die tot een schommeling in gebroken huizen, verloren jeugd en substantiemisbruik leiden. Ik zou de hele dag kunnen praten over hoe ze ons anders opzettelijk verzwakt en het zou uw maag te draaien. We probeerden gewoon door te gaan met leven.

Dus waar zijn alle goede jongens? Goede mensen willen gewoon trouwen hebben kinderen hun brood verdienen en genieten van hun vrijheid. Nou, er waren goede jongens. Velen. In januari 1961 werd men president van de Verenigde Staten. Hij wist van deze criminelen en een van hen ging [Muziek] Hij wist hun bedoelingen voor ons allemaal en hij wilde ze bestrijden. Helaas had hij geen idee hoe krachtig ze waren geworden.

De president met zijn adviseur, één van de grootste intriganten van de wereldpolitiek. Henry Kissinger. Misschien wel de werkelijke president..??


Reagan had ook goede bedoelingen voor het Amerikaanse volk. Hij wist dat deze criminele maffia bijna alles in de hand had, ook de machtige rauwe inlichtingendiensten. Zijn economisch beleid was veelbelovend, maar de criminelen hadden een zwak Amerika nodig om hun macht te behouden.
Maar Reagan werd met een kogel duidelijk gemaakt, dat een groeiende Amerikaanse economie en welvarende burgers niet waren wat de criminelen wilden. Het zag er behoorlijk grimmig uit voor goede mensen. Telkens als iemand op wilde staan en het juiste wilde doen, werd hij tegengehouden. Werden we dan nooit bevrijd?

Deze criminelen worden ook wel Deep State of Cabal genoemd vanwege de manier waarop ze de dingen achter de schermen controleren. Elke president na Reagan was een van deze Deep State-criminelen en hun rijk werd nog sterker. Met elke slechte president kwam nieuwe diepten Amerika en de wereld zou zinken. De wereld stortte in duisternis. Heeft u mij nodig om u te vertellen hoe? Fabriekssluitingen, dalende werkgelegenheid, zieke mensen, opioïden. De vernietiging van Irak, Syrië en Jemen met zinloze oorlog. Migratie van mensen naar Europa. Isis-terrorisme, ineenstorting van regeringen, armoede en genocide. Totale ellende. Denk je dat dit allemaal onvermijdelijk was? Nee toch?! Nou hier is waar de dingen beginnen om te draaien.


Wanneer het volledige beeld bekend wordt, zal het voor altijd worden beschouwd als het grootste verhaal ooit verteld. Nou en hier is de essentie. Sommige goede mensen bekleedden nog steeds machtsposities en zij waarderen en respecteren menselijkheid en de rechtsstaat. En terwijl de criminelen tijdens de jaarlijkse Bilderbergvergaderingen hun spelplan bespreken, maakten de good guys zelf plannen.

Het informatietijdperk veranderde de geschiedenis voor altijd. Naarmate het internet in elk huis binnenstroomde en de apparaten slimmer werden. En toen mensen ’tracking’-apparatuur begonnen te dragen, ontstond er een kans om een einde te maken aan de criminele controle over de wereld. Want we raakten met elkaar verbonden, volgden elkaar en hielden toezicht, maar dat gebeurde ook met hen. Zij werden ook afhankelijk van o.a. e-mail, sms en directe communicatie. Het maakte de misdaad veel gemakkelijker, maar het zette ze ook op een raster dat, als de juiste mensen er toegang toe zouden krijgen, hun misdaden aan het publiek zou blootstellen en voorgoed een einde zou maken aan hun ijzeren greep op ons..!

In dit nieuwe informatietijdperk werd gedacht dat ook de militairen een eigen inlichtingendienst moesten hebben die zich zou richten op cybercrime en spionage. Zij noemden dit de NSA, het Nationaal Veiligheids Agentschap. De relevantie van de NSA en het verhaal is onbeschrijfelijk. Hier hadden we elk telefoontje, e-mail en tekst van elk apparaat opgeslagen en gearchiveerd. Of het nu gaat om iemand die een doktersafspraak maakt of om de Deep Sate, die een massale heroïneaankopen deed bij de Taliban. In de juiste handen zou dit voldoende informatie zijn om het hele duistere criminele complot bloot te leggen, dat ons blind berooft en uitroeit. Dat alles dacht ik, is nu genoeg, om het plan uit te leggen.

De good guys bedachten een plan om de wereld terug te winnen van de Cabal en terug te geven aan het volk. Er zouden allianties met meerdere landen bij betrokken moeten zijn, aangezien de criminelen het rode licht op de wereld konden laten schijnen. Zodat er andere infrastructuren nodig waren die hun medewerking zouden bieden. Het kwam neer op twee keuzen voor Amerika:
1. Een militaire coup lanceren om de regering te staken, vanaf welke poppenkast in het Witte Huis op dat moment ook stond, of
2. Legitiem; via controle over de NSA, het ontmaskeren van de criminelen voor wie ze zijn en ze allemaal arresteren.

De eerste optie zou uiteraard zeer verontrustend zijn voor het publiek. Met mensen die nog steeds bezig zijn met door de Cabal ontworpen sociale kwesties, zouden ze waarschijnlijk in opstand komen en zichzelf en anderen de loef afsteken. Nee, we moeten dus de tweede optie kiezen. Ze hadden dus een presidentskandidaat nodig die kon winnen en die groot kon winnen. Veel staten zoals Californië zijn zo zwaar onder invleod van de criminelen, dat de stemmachines zelfs elektronisch ingesteld zijn, om de stemmen te veranderen, op welke manier dan ook. Het zou een zeer beslissende overwinning moeten zijn.

Goede patriotten in het Amerikaanse leger en hun mondiale partners vroegen Trump om zich kandidaat te stellen voor president, zodat ze de controle Amerika niet onrechtmatig konden overnemen, zonder het publiek te verontrusten. Trump was natuurlijk een goede keuze, want hij is een patriot en aldus geliefd en bewonderd door het publiek. Hij was niet geïnteresseerd zich bij de cabal aan te sluiten, vooral omdat ze Amerika haatten.

Zodra hij interesse toonde in het vervullen van deze macht, activeerden ze hun media-activa om hem in een kwaad daglicht te zetten. Toen zagen we de plotselinge haat opkomen. Zelfs toen hij won, had de cabal nog geen idee, waar hij deel van uitmaakte. Noch het uitgekiende plan dat zich tegen hen zou ontvouwen. Geschokt door hun verlies, mobiliseerden ze hun volledige arsenaal aan intelligentie, media, geld en technologie om te proberen de macht terug te nemen. Er zijn van deze mensen aan de top van de DOJ (Department Of Justice/Min. van Justitie) en de FBI en zij stelden een plan op, om Trump te kaderen en hem te impeachen.

Hier komen we weer terug bij de NSA. Alle berichten zijn opgeslagen en zouden nu kunnen worden gebruikt om dit complot bloot te leggen en de omverwerping van Trump te voorkomen. Terreuraanslagen onder valse vlag, neergestorte vliegtuigen, raketlancerings-waarschuwingen en moordpogingen. Het punt is, dat de wereld momenteel wordt geconfronteerd met een dramatische heimelijke oorlog van Bijbelse proporties. Letterlijk de strijd om de aarde, tussen de krachten van goed en kwaad. Ik kan het niet in eenvoudigere termen zeggen, maar ik kan wel eraan toevoegen: het schijnt dat de goede kerels winnen…

De Cabal had de volledige controle over Noord-Korea; ze hebben de Kim-dynastie gekaapt, hen gegijzeld en werkten aan de opbouw van een nucleair arsenaal om de wereld uit balans te brengen. Kim omarmde plotseling de vrede, gewoon omdat de diepe staat daardoor werd verslagen en verdreven. ISIS werd ook het jaar na de overwinning van Trump. Toen begonnen we allemaal het patroon te zien en nu er genoeg tijd is verstreken om te zien dat onze grootste zorgen wereldwijd beginnen af te nemen en de vrede terugkeert.

Het is allemaal bewijs dat de goeden de oorlog winnen. Maar we zitten nog steeds in het midden, terwijl er veel verbetert. Het is voor veel mensen nog steeds vreemd dat de meeste van deze bekende criminelen nog steeds vrij zijn. Vooral de hogere echalons, zoals Hillary Clinton, de Bushes en Obama. Maar dat komt in het volgende hoofdstuk van het verhaal. Daarom hebben we ‘Q’. De ‘good guys’ met hun controle over de NSA begonnen met het ‘Q-intelligence disseminatieprogramma’.

Een online volksbeweging wordt oproepen, deze wordt de ‘Great Awakening’ genoemd. Het begon op ondergrondse internetkanalen en  is nu verhuisd naar de mainstream. ‘Q’ is een fijne afleiding voor degenen die wereldgebeurtenissen volgen en de waarheid verlangen. Maar het staat op het punt om een veel belangrijkere en noodzakelijkere fase te beginnen, waarbij de Deep State steeds meer aan de oppervlakte zal komen.

Hiermee bedoel ik opvallende arrestaties. Ja mensen, de criminelen waar ik het over heb, zijn bekende politici, acteurs, zangers, CEO’s en beroemdheden. Mensen die ons vertrouwen, respect en bewondering hebben verdiend. Maar ze hebben zeer slechte dingen gedaan die allemaal volledig bekend en gedocumenteerd zijn. En zij zullen zwaar gestraft worden.

Degenen van ons die ‘Q’ vanaf het begin hebben gevolgd, zullen er zijn om u te helpen de algemene gebeurtenissen te begrijpen. We zijn een van de eersten die zich nu realiseren dat elke poging om verdeeldheid te zaaien, nu slechts een triviale afleiding is. En dat we allemaal de slaven zijn aan een verborgen vijand. We realiseren ons dat de problemen nooit kapitalisme of socialisme, democratisch of republikeins, zwart-wit, moslim of christelijk zijn geweest.

We weten dat het gewoon zeer machtige criminelen waren die te veel macht hadden. Beste slaven, het is tijd om je veiligheidsgordel om te knikken. Herken je ware vijand en omhels de nieuwe toekomst, die we allemaal te danken hebben aan de dappere patriotten die hun leven wagen, om deze overwinning tegen de grootste kracht van het kwaad de wereld ooit heeft gekend te bereiken.

Moge God amerika zegenen’

* * *

Dit is de poll, die we vanaf 11 mei op de site hadden. Met de uitslag:

22 gedachten over “Het mooie verhaal van ‘Q’.. Hoopvol of afleiding?

  1. En precies DAT opofferen is wat het kan zijn: een decoy om af te leiden, afgedankte puppets te offeren. Maar wat als die gaan praten..?

 1. Even een ander tegengeluid t.a.v. de Q Anon-hype, dan dat van de website Niburu:

  https://www.youtube.com/watch?v=OHHAhmBOJ5g

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=vaKMob-kB6c

  https://www.thedailybeast.com/roseanne-keeps-promoting-qanon-the-pro-trump-conspiracy-theory-that-makes-pizzagate-look-tame

  In mijn beleving is dit de zoveelste gehypte desinformatiecampagne, die er opnieuw op gericht is om de verdeel en heerstactiek van het scheppen van verschillende kampen te veroorzaken. Het kamp van de volgers en het kamp van de bestrijders. Net zoals dat rond Trump himself ook is gebeurd en daarvoor rond Odrama.

  Het bieden van (valse) hoop is altijd al een middel gebleken om wakkere mensen opnieuw mee in slaap te sussen. Ze daarmee in een droomloze slaap te brengen, die uiteindelijk via een comateus gebrek aan wekelijk bewustzijn in een regelrechte nachtmerrie eindigt. In onze wereld is het in mijn beleving niet zozeer van belang om naar de zich uiterlijk voordoende fenomenen te kijken, maar veeleer naar wat het fenomeen aan effect teweeg brengt. Aan het teweeg gebrachte effect, de gevolgen, kan men de achterliggende verborgen intentie van het in de wereld brengen van het betreffende fenomeen waarnemen. Het scheppen van een sociale chaos op alle fronten is waar het de krachten/machten, die deze wereld menen te kunnen bezitten, om gaat.

  Mijn devies is dan ook steeds richt geen enkele hoop op welk uiterlijk reddend fenomeen dan ook. De werkelijke reddende autoriteit in je eigen realiteit kun je alleen zelf zijn!

  For every believer there is a dceceiver!

  1. Cosmic,

   mijn opinie naar wat betreft 2.1

   Cosmic, ik heb overwegend christelijke roots. Geleidelijk aan heb ik echter moeten vaststellen dat hun principes, overheden, kerkelijk en gouvermentaal, zwaar met de voeten worden getrapt. Zij allen spelen een spelletje en houden er heel andere waarden op na!

   Dit zegt echter niets van mensen die hun geloof ernstig nemen en waarheidsgetrouw hun leven leiden conform hun religieuze waarden.

   Helaas moet ik dagelijks merken dat heel veel nuchtere en bewuste mensen heel gelaten hun weg vervolgen daar zij geloven dat zij niets kunnen doen aan de ontwikkelingen welke zich voordoen. Deze vorm van defaitisme en ignorantie wortelt in het feit dat ze hun confortabel leventje en hun goede gemoedsrust niet wensen te verstoren.

   Hun leugentje voor bestwil, nl, we kunnen er niets aan doen , is hun zoethoudertje en stemt hen rustig.

   Uiteraard tot de tijd dat ook zij aan de beurt zullen zijn. Daarbij is de aanval op hun leven zo totaal dat de meeste gewoon het niet meer kunnen geloven dat zo iets monsterlijk zou kunnen bestaan. Denk maar aan de voeding, pharmacie, rechtsysteem, financieel systeem, politiek systeem, etcetera, de lijst is eindeloos, mensen kunnen gewoon niet meer geloven dat zovelen gevangen zitten in het net van corruptie.

   vandaar dat – als we inderdaad hun spelletje niet meer mee spelen het systeem inderdaad zal collapsen

   Echter zijn ze nagenoeg allen zo verslaafd en dwangmatig gebonden aan hun schijnbaar verworven rechten en hun hoogtechnologische speeltjes welke totaal overbodig zijn in het verschaffen van geluk!

   De norm van onze maatschappij is nu eenmaal dat confort belangrijker is dan goed gevoel! Helaas zijn we allen vergeten hoe we dit goed gevoel moeten bereiken en lui als we zijn geloven we de ‘specialisten en professionelen’… Uiteraard aangesteld door de machthebbers welke heel andere plannen met ons voorhebben!

 2. Hier moet ik even op reageren. Wat een geweldig om te lezen en de film te bekijken. Als je probeert zo goed mogelijk alle ontwikkelingen in de wereld te volgen dan weet je na het lezen van het bovenstaande dat het allemaal waar is wat er beschreven staat. Natuurlijk moet je alert blijven. Het kwaad in deze wereld is van ongekende proporties en stijgt boven het menselijke uit. Maar de kernboodschap is dat we de enorme verdeeldheid en frustratie te boven moeten komen. Juist nu! Doorzie het wereldwijde spel. Wordt wakker!!!

  1. Vooralsnog zijn de zaken die mij verwonderen in dit hele ‘Q’- verhaal, EERST EN VOORAL het Zionistische verhaal rondom Israël..
   Het kán gewoon niet, dat wanneer je menslievend bent, je de Palestijnen aan hun lot overlaat. Met schoonzoon Kushner als Zionist ‘next to the president’, is dan het cadeau ‘Jeruzalem als Israël’s hoofdstad’ door de VS toegestaan, een wiegeliedje om het Zionistisch bolwerk zand in de ogen te strooien..??!
   En andersom kan ik me wél voorstellen, dat achter deze hele ‘Q’-story de sluwheid van juist het Zionisme schuil gaat..! Kijk naar het motief van de Mossad.. Het is dan dus het wind uit de zeilen nemen van oppositie in de wereld, tegen juist deze sluwe garde onderdrukkers. Controlled opposition inderdaad. Heeft ‘Q’ in dit kader al eens uitgehaald naar ‘valse-vlag-operateurs’..? Het KAN NIET anders, dan dat dit dient te gebeuren, in het kader van ‘ontmaskeren’ e.d. Maar past dat allemaal in dit plaatje:

   Vervolgens mijn tweede punt: ik zie ook het filmpje hierboven en luister naar het gesprokene en denk. Maar ik hoor ook NOG iets en dat is de muziek, die op bijna propagandistische manier je meevoert.. Alsof je naar een opera zit te luisteren.. (Tommy van de WHO bijvoorbeeld: That def dumb and blind kid, sure plays a mean pinball!!) Waarom deze muziek op deze wijze..? Waarom is dat nodig..? Juist om indruk te maken, extra indruk.. Is dat nodig en waarom past dat naadloos in het plaatje van een smartlappen-verleidingsfilmpje..?

   Enfin dat zijn vooralsnog zaken waardoor ik mij de wenkbrauwen frons.. Behoorlijk zelfs..

  2. Guido, het is niet alleen Kushner. Kijk even (iedereen trouwens) naar deze video. Trump zit er helemaal in. De media die ‘slecht’ over Trump schrijven, doen dat bewust, om zo de indruk te laten ontstaan, dat Trump een outcast is. Maar dat is die niet! Hij is van de cabal daar neer gezet.
   Erbij komt, hier spreekt een Amerikaan, een geen buitenlander, die denkt over de VS iets zinnigs te kunnen zeggen. Q blijkt een psyop en Trump een puppet.
   https://www.youtube.com/watch?v=ihxrKMhxZJc

  3. Door je op de poppetjes te blijven focussen zal je je blind staren op je eigen projectie.
   Trump is een poppetje, zijn schoonzoon is een poppetje, de Clintons en Obama zijn poppetjes die met het grootste gemak opgeofferd zullen worden als ex-usefull idiots die hun hand hebben overspeeld. Zelfs Rothshield en Soros zijn maar poppetjes en al de royal inteelt ook.
   Zij zijn maar slappe aftreksels van de werkelijke macht achter de schermen, een macht waar maar weinigen weet van hebben.
   Ook Q is maar een deel van het poppenspel.
   Achter de schermen ( om het zo maar te noemen) hebben duizenden jaren dezelfde machten aan de touwtjes getrokken, welwillende poppetjes dansten de pierlala voor ze en werden stinkend rijk door hun ziel te verkopen, vormden genootschappen en bouwden imperiums op.
   Eerst gaan de poppetjes van hun touwtjes vallen, daarvoor zijn andere poppetjes nodig. Intussen gaan er welgezinde machten bezig om de balans weer recht te trekken, alles binnen de universele wetten. Dat kost tijd en de mensheid moet er ook klaar voor zijn. Het laatste is nog de grootste uitdaging aangezien vrijwel de gehele mensheid nog verstrikt zit in het globale Stockholmsyndroom. Zolang de diabolisch gezinde poppetjes nog de macht hebben kan en zal er geen waarheid naar buiten komen en blijft de slang zijn wurggreep versterken. Lucifer is op dit moment de regerende entiteit en zijn poppetjes hebben de machtigste plekken veroverd.
   A long battle ahead….

  4. Goed verhaal Cos. Maar meteen de vraag oproepend, wat of wie dan wél achter dit fenomeen zit, want daar gaat het hier toch om? Ik snap dat je je niet in de Maya-spiegel van alledag moet verliezen, maar hoe duid je dan het ‘Q’-fenomeen in dit kader..?

  5. Guido, het grote wantrouwen richting Trump en Q kan ik plaatsen en heb er geen probleem mee. De mensheid is al duizenden jaren bedonderd en iedere keer dat er hoop leek te zijn bleek het weer uit te monden in het oude spel met nieuwe dictators.
   Ook degenen die zo volmondig over Q roepen zijn vaak bezig met een andere agenda. Op https://www.fatsforum.nl/forums/topic/qanon/page/241/ staat een lijn met goede verslagen maar Mike Donkey blokkeert je zonder tekst of uitleg ( bedelt wel om donaties voor zijn goede werk) Ook op https://qanonnederland.wordpress.com/over/ staat goede info, ga je echter naar de interactieve discord dan zijn ze minder dan vriendelijk.
   De claim dat Q een honeypot is komt uit het oude wantrouwen, feit is dat Q geen rally’s organiseert, niks fysieks, geen honeypot dus. Imo is Q een spokesman voor the alliance, via de MSM valt er niks door te geven dus dan maar via het web. De titel “The Great Awakening”is ook niet voor de kat zijn kut gekozen, het gaat letterlijk over het collectief wakker worden en opstaan tegenover een macht die supergroot lijkt maar een flinterdunne achilleshiel heeft. Diezelfde achilleshiel is hun macht. Hun macht ligt namelijk al duizenden jaren in de zwarte magie, als je daar over begint tegen het gewone volk dan kijken ze je aan of je gek bent. Zover zijn de mensen in de moderne wereld al weggevoerd van hun essentie. Waarom begon Trump met het oprollen van de pedo netwerken? “How to defuse a bomb?” Dat er in de “hogere kringen” satanistische rituelen worden opgevoerd is zo ongeveer mainstream news. Waarom doen ze dat? Freakshow? No way, ze putten er tijdelijke macht uit, een macht die verslavender is dan crack. Slecht een klein % van de mensen heeft nog besef van hun potentieel, magie is een beladen woord door de eeuwen heen geworden. De kerk heeft het zelfbeschikkingsrecht afgenomen, verketterd en achter de schermen de meest duistere magie gebruikt om macht te krijgen, zo ook de elites die het in het openbaar doen met hun Hollywood troebadoers en Sonyhoeren.
   Grappig is dat alle criticasters totaal negeren wat er WEL gebeurt en vervolgens zich gaan focussen op Israel en de Palestijnen, mekkerend over de nazi’s en zelf in een Volkswagen rijden. In het oude verleden verzetten allen de Friezen zich tegen de Duitse aristicraten, heel Holland hoerde mee met 7 provinciën. Over heel Europa meurt het van de inteelt royals die 1 grote Duitse heimat heeft, ga je verder terug dan kom je bij het huis van Askenaz ( ik heb het dus niet over het gewone Duitse volk)
   De mensheid heeft nog een lange weg te gaan voordat ze leren dat we allen 1 zijn, ongeacht taal, huidskleur, nationaliteit of andere zogenaamde verschillen.
   Step by step
   https://www.youtube.com/watch?v=VfGxKVEoI6o

  6. Disclaimer: Ik ben geen Q gelover of Trump gelover, ik volg wat er gebeurt en plaats dat in het grotere perspectief. Tot nu toe krijgen beide bij mij het voordeel van de twijfel. Trump heeft geen nieuwe oorlogen gestart, wel vrede gesloten met landen als Noord Korea, ook in Syrië lijkt het de goede kant op te gaan.
   Q strooit kruimels met info waar anderen mee op onderzoek gaan en waar ongelofelijke onthullingen uit komen. Wie Q is kan me niet bommen, hij/zij/hunnie hebben hun reden om anoniem te blijven.
   Tot nu toe heb ik er niks slechts uit zien komen, wel dat er een collectief bewustzijn ontstond waarin menigeen zich weer verbonden voelde en hoop kreeg in een hopeloze situatie. Had Killary Clinton aan het roer gestaan dan waren we diep in de grootste genocide terecht gekomen sinds mensheugenis. Vergeet ook niet dat de wortels van het moeras in Europa liggen, wij krijgen het nog zwaar hier. De lachende lul en Angela zijn niet voor de poes.Presidenten worden om de 4 jaar verkozen maar half Europa zit vastgeklonken aan een familie die zich heeft uitgeroepen tot jouw eigenaar, jij bent onderdaan, wees maar onderdanig.

 3. Ik kan een heel eind meegaan in jouw vermoeden Guido, dat het spel groter is dan de betrekkelijk eenvoudige these die Q lijkt te bieden. Trump lijkt de zandkorrel in het raderwerk maar wat valt er te verwachten van een president als je weet dat boven de president er nog 46 bestuurslagen zijn die ver boven de president uitsteken. Er zijn op dit moment onder de ‘bouwers’ van de nwo veel meer facties werkzaam dan menigeen beseffen kan en deze strijden allen naar de heerschappij want juist ook onder die partijen is het gekonkel en besdrog aan de orde van de dag. De pilaren van de ‘macht’ van Trump is zijn kapitaal en laat dat nou een product zijn van een club die juist alle troeven op Israël gezet heeft..
  Pax Judeïca is geen fictie daarom kunnen zij alleen aantreden wanneer de VS ten gronde is gericht en afgeserveerd als militaire baanbreker om vervolgens de loper uit te rollen voor het zionistische pact.

  Zolang Trump Israël geen duimbreed in de weg legt en de Palestijnen de na-oorlogse Shoa ondergaan en de oorlogstrommels tegen Rusland en China blijven roffelen terwijl het sociale experiment van 1917 en Mao het toekomstige plan voor Europa (en de VS?) moet gaan worden, heb ik geen aanleiding gevonden in het Q fenomeen om euforisch te worden. Zij die achter de schermen werkelijk aan de touwtjes trekken zijn slim genoeg om te begrijpen dat onder de bevolking genoeg kennis en argwaan is ontstaan om ook hiervoor een valstrik te ontwerpen om het idee te laten grondvesten dat nu eindelijk schot komt in de omverwerping van wat nu heel modieus, the deep state, genoemd wordt. Zoethoudertje dus.
  Ik denk juist dat het voorzegde Bijbelse verhaal mogelijk opgeld zal gaan doen zoals zoveel zaken misschien naar de voorspellingen, waar die ook vandaan komen, zijn gericht. N.l. dat einde van de heerschappij van satan, het instrument der weerstand van Lucifer pas zal vallen na de tweede verdrukking der Joden.
  Onder Joden moet in bijbelse termen worden verstaan, zij die de essentie van Christus verwerpen. O.i.d.

  1. En door het creëren van een figuur als ‘Q’ heb je eigenlijk de Grote Boze Wolf die Roodkapje opvreet geschapen. Waardoor mensen die zich achter ‘Q’ scharen, ongetwijfeld uit hun schuilplaatsen komen..! ‘Now is the time!’.. En hop, zichtbaar en shootable..!!
   De cream of the cream dus van controlled opposition..

 4. Volgens bronnen die Alex Jones zegt te ‘citeren’, is Donald Trump van plan het 911-dossier te lichten. Maar als ik dan de video beluister, gaat het over het ‘laten gebeuren’ van deze aanslagen, ondanks het weten dat het eraan zat te komen. Aanslagen door.. de Bin Laden kapers.. De MOSSAD blijft vanzelfsprekend (??) buiten beschouwing. Dus het gaat er dan om dat ‘men’ wist dat de kapers, vlieglessen aan het nemen waren… Kortom, via een sluwe manier, de ‘officiële story’ bekrachtigen en de MOSSAD buiten beschouwing te houden..
  https://www.youtube.com/watch?v=CI4nQyai9gw

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.