Advertentie

Lezing: Peter Vereecke en het Occulte 911-verhaal..!


George Bush in zijn rol als beschermende president; achter hem de leus ‘Protecting the Homeland’.. Ondertussen zijn de Amerikanen veel van hun fundamentele burgerrechten kwijt; zélf ingeleverd..! Een prachtig motief voor de valse-vlag-aanslagen van 9/11 komt hiermee haarfijn in beeld! De macht uit handen nemen van burgers, die in ‘ruil voor bescherming’ hun kracht en macht uit handen geven aan JUIST de boeven..

We komen bij de herdenking van aanslagen van 11 september 2001 in de VS. Het is het 17e gedenkjaar en om nou te zeggen dat de herinnering aan deze valse-vlag-aanslagen is vervaagd.. Nou nee!! Meer dan ooit is er sprake van waarheidsvinding rondom deze catastrofale gebeurtenis, die op één dag de wereld fundamenteel heeft veranderd. De splitsing vooral tussen realiteit en ‘droom’ werd meer dan ooit, als een wig in onze wereldwijde maatschappij gedreven. Dualiteit leek te zegevieren, doordat mensen moesten kiezen; voor de in elkaar gezette ‘droom’, of voor de realiteit van de waarheid-achter wat daar gebeurde.

Het was zoals George W. Bush, toenmalig VS-president het allemaal nog eens aandikte: “You either with us, or you’re with the terrrorrrists”.. En wat hij probeerde te verkopen en waar hij ook daadwerkelijk in slaagde, was het belangrijkste deel van de 911-valse-vlag-operatie: het verkrijgen van ‘democratisch’ mandaat om oorlog te voeren en veiligheidsregulering’ af te kondigen, waardoor burgers van de VS (en later de hele wereld) hun vrijheid zouden inruilen voor.. bescherming..! (Van de dader van de aanslagen dus eigenlijk..)

Tja, kies dan nog maar eens voor jezelf als angstig burger..! Met andere woorden, dat JIJ zelf wel uitmaakt waar je voor kiest, wordt dan -als je niet oppast- van ondergeschikt belang. En preciés dit was de bedoeling van deze aanslagen: mensen geen vrijheid (van keuze) meer geven; de (doods)angst diep, héél diep in het menselijk DNA traumatiseren. En zo werden leugens over ons uitgespreid: van de terrrrrorrristen die dreigender zijn voor onze DOOD, dan auto-ongelukken dat doen, waarbij er 1000 keer meer doden vallen, dan bij terrrrrorrrristische aanslagen..

De energetische werkelijkheid áchter deze aanslagen..
Wanneer je dit zo leest, spreken wij eigenlijk over een totaal ander beeld, dan het fysieke beeld van de aanslagen. Hoewel we daar vanzelfsprekend géén enkele stap van terug doen, gaat het voor ons tóch om de achterkant van het verhaal. Wat de bedoeling was van degenen, die in staat zijn geweest deze aanslagen te plannen en uit te voeren. En nee, dat was niet die man op dat ezeltje in de bergen van Afghanistan.

Voor elk weldenkend mens is deze gedachte bijna een intellectuele belediging. De manier waarop inmiddels de bewijzen te interpreteren zijn, die door weldenkende mensen boven tafel zijn getild, rondom de daders van deze aanslagen, toont het krachtige menselijke talent om de Waarheid te dienen.

Voor ons van WantToKnow is dit herdenkingsmoment natuurlijk volop aanleiding opnieuw aandacht te besteden aan de achtergronden van 911. Daarvan vind je op de site genoeg andere, actuele artikelen terug. Maar hier willen we je aandacht vragen en uitnodigen voor een bijzondere 911-lezing. Gehouden door niemand minder dan de erudiete, vriendelijke Vlaamse ex-burgemeester Peter Vereecke. Een ‘speurneus’ van het zuiverste water, waarin wij onszelf als redactie vaak een voorbeeld aan hebben kunnen nemen. De doortastendheid en de daadkracht waarmee Peter Vereecke te werk gaat om misstanden en manipulatie in de wereld aan het licht te brengen, is in onze ogen fascinerend.

Peter Vereecke weet, zoals velen dat weten, dat achter deze materiële wereld, een skelet schuilt van de energetische werkelijkheid. Dáár ook waar onze dromen zich manifesteren en onze plannen, ideeën en intuïtie zich ontpoppen. Kijk naar de uitspraak van Nicola Tesla, die we hierboven nog maar weer even tevoorschijn halen. Met andere woorden: onze materiële wereld wordt vanuit de energetische wereld aangestuurd. Dit energetische skelet, noem het ‘de matrix’, is geometrisch van aard en DUS hebben getallen/numerologie een rol hierin. Als kenmerk, als bekrachtiging, maar ook als symbool van.. En het is voor het doorzien van de manipulatie van de mensheid, door de (energetische) krachten-achter-de-schermen, ESSENTIEEL, dat je als mens dit verhaal beseft. Inderdaad, dan wil je het wéten..

De occulte realiteit achter de aanslagen van 911 toont zich meer en meer. De mensheid is de afgelopen 17 jaar krachtig gegroeid in vooral het energetische bewustzijn en daarin vooral in het besef, dat de leiders die we kiezen, niet of nauwelijks te vertrouwen zijn. Dat zij een eigen agenda hebben, die gecamoufleerd wordt, door de nep-praatje en nep-daden van alledag. Niet alleen spelen ze het politieke spel van met ‘waarheidssaus’ opgediende leugens en/of het vertellen van halve waarheden, een deel van hen is ook BEWUST bezig om ons dúsdanig te bewerken, dat er van vrijheid ook nauwelijks nog sprake kan zijn..! En ja, een krachtig voorbeeld daarvan vinden we in de aanslagen van 11 september 2001..!


* * *

– zaterdag 29 september 2018 –
van 14:00 – 17:00 uur

Quinta Essentia – Zwaanshoek

 

Lezing: Peter Vereecke:
x

Het Occulte 911-verhaal..!

x

De Vlaamse Peter Vereecke werd het afgelopen decennium vooral bekend als rechtvaardig strijder tegen het fenomeen chemtrails. (klik voor artikel hier op de site)

Mensen met gezond verstand, die het hele 9/11-verhaal bestudeerden, weten dat er zéér grote vraagtekens worden gezet door grote groepen mensen, waaronder heel veel professionals. Zo zijn er meer dan 3000 internationale architecten en ingenieurs die de uitleg van het instorten van drie (!) WTC gebouwen ernstig in twijfel trekken. Het laatste woord is daar intussen nog niet over gezegd en hier in Nederland zijn o.a. architect Ir. Wico Valk en dr.ir. Coen Vermeeren hiermee bezig.

De genoemde ‘andere kant’, de energetische werkelijkheid áchter 911, toont een zeer duistere kant van die dag, zo blijkt uit zéér gedegen onderzoek van Peter Vereecke de afgelopen jaren. We weten het allemaal. Het internet wemelt van de theorieën, waarin bijvoorbeeld de, ook door Donald Trump regelmatig aangehaalde ‘Deep State’ wordt besproken. Maar velen realiseren zich niet, dat de achterliggende agenda’s al wel eens heel lang geleden kunnen zijn opgesteld. Hiervoor zijn allerlei aanwijzingen, die te vinden zijn in boodschappen, die voor de mensen die kijken en zien, een soort ‘verborgen boodschappen’ zijn.

Ook de aanslagen van 11 september 2001 staan hierbij, volgens Peter Vereecke, bol van verborgen boodschappen. De aanslagen vonden in zijn ogen vooral plaats als één groot occult achtergrondritueel. Hierin werden niet alleen de mensen in het WTC-complex en de passagiers in de vliegtuigen ge-slachtofferd, maar ook de waarheid was een essentieel slachtoffer.. Zoals gezegd, 9/11 stortte de wereld in een ongekende strijd tegen het terrorisme. Miljoenen doden waren het gevolg van de vele oorlogen die volgden; en ook de privacy en vrijheden van alle aardbewoners werden geofferd.

Overal ter wereld is 911 hét voorbeeld van de energetische manipulatieve krachten op Aarde..

Wat als er nog meer betekenissen moeten worden toegekend aan deze aanslagen dan die welke wij inmiddels allemaal zo goed kennen? Het is tijd, zegt Vereecke, het beest in de ogen te kijken. In deze lezing zal het occult-satanische aspect van 9/11 worden toegelicht aan de hand van vele voorbeelden: getallen, plaatsen, data, gebouwen, symbolen, sterren en goden passeren de revue. Het is allemaal nét teveel om ’toeval’ te worden weggezet. Andersom gezegd: op het moment dat je dit facet van de aanslagen tevoorschijn tilt, blijken ándere, vaak nóg diepere symbolen en gebeurtenissen te hebben plaatsgevonden. Inderdaad, allemaal tevoren bedacht en berekend uitgevoerd.

Dus de vraag van deze lezing is dan ook de kern van de presentatie: ‘berusten deze samenlopen op toeval of schuilt er een groot verborgen, zelfs kosmisch plan achter deze (en veel andere!) aanslagen. Een ding is zeker: ná het bijwonen van deze lezing, zal niets meer hetzelfde zijn. Peter Vereecke is een begenadigd verteller en hanteert daarbij regelmatig humor als krachtig, vooral relativerend wapen. Maar dat er een serieuze ondertoon blijft dóórklinken, is onmiskenbaar..

Enkele steekwoorden: Kabbala, Tarot, geheime genootschappen, MK Ultra, mindcontrol, predictive programming, Crowley, Pike, Hitler, The Beatles, John F. Kennedy, Stanley Kubrick, Saturnus, Sirius, Gizeh, Stonehenge, Washington, het Vatikaan, numerologie, astrologie, New Age en de New World Order…

Over Peter Vereecke
Opgeleid als klassiek filoloog; enkele jaren leraar Latijn, nam daarna het familiaal verzekeringskantoor over, was 25 jaar actief in zijn dorp Sleidinge en gemeente Evergem. Daar was hij o.a. als burgemeester dienstbaar, tot hij vanaf de millennium-wisseling zich allerlei vragen begon te stellen. Onthutst door de antwoorden die hij vond, gooide hij zijn leven en denken met een forse draai 180 graden om.

Hij begon met de burgerbeweging die de naam ‘Belfort-group’ kreeg en ‘Diogenes’, een bewustzijnsbeweging. Inmiddels geeft Peter veel lezingen over o.a.. ‘Leonard Cohen’, ‘de Mattheuspassie’, ‘Beatles’, ‘Wat is onze plaats in het universum’ en ‘Waarom draait de wereld zo vierkant’. Binnenkort komt Peter met zijn nieuwe lezing over ‘2001: A Space Odyssey’ naar aanleiding van de -in zijn films- verborgen boodschappen van Stanley Kubrick.

Kom je ook? Boek deze lezing en ontmoet tevens gelijkgestemden!


Geef je hieronder op en je ontvangt de deelnamebevestiging van ons.
(Organisatiebijdrage € 20,- per persoon)

Tot ziens op zaterdag 29 september.

Totaal: € -

2 gedachten over “Lezing: Peter Vereecke en het Occulte 911-verhaal..!

 1. N.a.v. de herdenking is het ook nuttig wat dieper in te gaan op de doelstellingen van deze “inside job”. In de volgende link worden 6 doelstellingen weergegeven. Ik voeg enkele citaten bij, maar de tekst in de link vormt één geheel.
  http://www.daretoreadit.com/62631/intel-source-says-net-censorship-purge-being-run-by-atlantic-council-gladio-2
  met citaten :
  “As such, as back ops designers and implementers, they control the dark side (corrupt) elements of the CIA, Mi6, Mossad, and NATO. Their job is to effect such operations as advance the “world takeover agenda” of the CENTRAL BANKING system (IMF/World Bank).
  A key aspect of the long range agenda is to melt down all major power western-capitalist nations -and all key Islamic-Mideast nations, and break them up into smaller “regions” which can easily be controlled as subjunctives of a ONE WORLD tyrannical techno police state. The mega-drama of the “9/11 Attacks” was a cabal project to simultaneously effect *six* major aims: — 1) justify a spate of invasions and political subversions in Mideast countries — 2) instigate a wave of fear in western nations which was used to rationalize full tilt movement into a techno-control domestic spying/domestic police state culture thru North America and all of Europe — 3) begin infusion of massive funding into the “military-industrial-security” complex — 4) launch a bizarre cognitive dissonance about Islamics that on the one hand we fear them, and on the other hand we must not vilify them and must welcome Islamic refugees from Mideast nations being destroyed — 5) stimulate a staggering migrant crisis due to military disruptions of Mideast nations — and — 6) begin effecting an ever increasing control over media and speech by claiming it must be policed for a) terror suspects and b) socially fricative expressions which may make the onslaught of migrants into western counties feel “challenged”. ………..
  GLADIO-2 / ATLANTIC COUNCIL PLANNED AND ORCHESTRATED THE 9/11 (false flag) TERROR ATTACKS… (involving CIA, Mossad, Mi6, SAUDI INTEL, and NATO).
  PENN says that the 9/11 drama was intended to, and has indeed caused– both worldwide disruption of social and political realities – plus USA domestic chaos in social, political, and economic matters. [In hidden fact, CIA, Mi6 and Mossad are interlocked, as one large superagency, which was created by British Intel].
  NATO (Gladio-2) staged the 9/11 false flag terror attacks to (*among several other things*) gain fear-based support for USA and “coalition” forces to invade and impose imperial domain over various Mideast nations. In other words to extend the NWO-NATO empire into arab nations surrounding Israel.
  PENN lebels the evil group of subversives he refers to thru this article as “GLADIO-2” (referencing to the post ww2 propaganda and terrorism group called “Operation Gladio”). “(=einde citaat).
  Ik zie dus een ingewikkeld complex van doelstellingen die betrekking hebben op praktisch alle domeinen van de maatschappij. (zowel binnen als buiten de USA). Als ik deze 6 doelstellingen bekijk, dan kan ik alleen vaststellen dat de planning , voorbereiding en uitvoering van “11 sept” jaren in beslag moeten hebben genomen, en de inzet hebben vereist van enorme menselijke, materiële en financiële middelen, met daarbij de nodige politieke macht. Het gaat hier dus niet om enkele elementen, die voor en na de werkuren iets op poten zetten , en nog minder om enkele “vrome moslims” die op een blauwe maandag beslissen om in een boeing te stappen en in het Pentagon en de WTC toren te vliegen. Met 11 sept. zie ik dan ook een beslissende stap in de richting van de NWO. Om een dergelijke operatie te organiseren, met daarbij dan een “cover -up”, dient men te beschikken over enorm veel macht. Wat mij opvalt is, dat ondanks alle bewijzen dat het hier gaat om een “inside job”, tal van officiële instanties, (pseudo)deskundigen, de MSM en een groot deel van de bevolking blijven vasthouden aan de “officiële leugenversie”.
  Ik citeer dienaangaande een uitspraak van William Colby, de “verongelukte” CIA directeur :
  “What you have to understand, John, is that sometimes there are forces and events too big, too powerful, with so much at stake for other people or institutions, that you cannot do anything about them, no matter how evil or wrong they are and no matter how dedicated or sincere you are or how much evidence you have. This is simply one of the hard facts of life you have to face.” — Former CIA Director William Colby”(=einde citaat).
  En deze macht kan m.i. alleen Israël zijn met de Mossad, en daarachter de RKM.(uit The City).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.