Advertentie

Hoe MI5 Britse moslims afperst!


Het logo van MI5, de Britse geheime dienst. Vergelijkbaar met FBI en CIA in de VS.
Het logo van MI5, de Britse geheime dienst. Vergelijkbaar met FBI en CIA in de VS.

Een artikel dat we maar weer eens van stal hebben gehaald. Veel mensen lijken niet te kunnen beseffen, dat je een terroristische aanslag, zoals deze onlangs weer in Parijs is gepleegd, OOK kunt opzetten en in elkaar zetten. Het zou de eerste keer niet zijn dat geheime diensten achter deze aanslagen zitten. Een FEIT dat ze ook volmondig toegeven. De FBI heeft bijvoorbeeld verklaard, dat ze dit deden, om de noodzaak van terroristische maatregelen ’te onderstrepen’..! Tja, wat voor kletskoek dan ook, geheime diensten hebben vaak baat bij onrust, angst en wraakgevoelens bij het ‘gewone volk’..!!

Er zouden téveel mensen bij een ‘vals-vlag-operatie’ betrokken zijn, volgens velen, om dit geheim te kunnen houden.. Maar daar ligt dan ook meteen het antwoord, hoe het dan wel gedaan kan worden: zorg dat er niet ‘zoveel’ mensen zijn, die van de hoed en de rand weten..!! Simpel toch? De rest van de diensten doet ‘gewoon mee’, en doet ‘wat er gevraagd wordt’ en van ‘hoger hand’ is bedisseld..!

Het onderstaande artikel is voor ons de sleutel tot veel terroristische aanslagen, gepleegd door veelal jonge mannen. Mannen waarvan je, bij het bekijken van foto’s en achtergronden, je nauwelijks kunt voorstellen dat ze tot deze daden kwamen. In de eerste plaats omdat de daad van de ‘vermeende terrorist’ een dusdanig technische en organisatorische klus is, dat je je afvraagt of iemand überhaupt in staat is deze dusdanig te organiseren, zoals de aanslag zich afspeelde.. Laat staan dit soort ‘jochies’..!

De 23-jarige Nigeriaan, Umar Farouk Abdulmutallab, zou de vermeende terrorist zijn.
De 23-jarige Nigeriaan, Umar Farouk Abdulmutallab, zou de vermeende terrorist zijn achter de ondergoed-bommer.. Hij past in ieder geval in het profiel van MI5 en de CIA.. En in dat van oud-Homeland-security-baas Michael Chertoff. (klik voor artikel over de bizarre wijze waarop deze Farouk door  de Amsterdamse douane werd ‘geloodst’..)

In de tweede plaats is het vaak moeilijk om je een voorstelling te maken van de ‘vermeende terroristen’ die de specifieke aanslagen pleegden, als de ‘jochies’ die de schuldigen zouden zijn.. De ‘schuldigen’ die opgepakt zijn. Het toppunt van een dergelijk voorbeeld is dit verhaal is de ‘ondergoed’-bommer, een jongetje van rond de 20, die in de eerste plaats een hele, technisch knappe, ondergoedbom in elkaar gezet zou hebben, maar vooral een jongetje (zie hier op de site in het artikel erover) dat nauwelijks uit de luiers lijkt te zijn. (Laat staan dat deze jongen een ondergoedbom in elkaar zou kunnen zetten..)

Maar dat belangrijke getuigen ook worden gemeden, zoals bij het verhaal van deze ondergoedbommer, past vanzelfsprekend perfect in het ‘valse-vlag’-plaatje. Zoals het advocatenechtpaar Lori & Kurt Haskell, die niet werden geloofd, toen ze spraken over de wijze waarop de jonge Farouk door de Amsterdamse douane werd geloodst voor de kerstvlucht naar Boston.

En kijken we naar het hele ‘valse-vlag’-verhaal, dan blijven hooggeplaatsten natuurlijk heel graag buiten de felheid van het waarheidslicht. Toch worden er zo nu en dan toch stevige ’tipjes’ van de sluier opgelicht, zoals bleek uit DIT artikel, waarbij Michael Chertoff, nota bene hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdienst DHS, áchter fake-aanslagen zit.

Nu is het hier niet de bedoeling om non-logica te gaan bedrijven, maar wanneer we over een valse-vlag-operatie praten, en dat doen we in bijna alle gevallen, dan kom je vanzelf op de vraag: ‘Waar komen al die jongens vandaan, die zogenaamd de Islam propageren, via moordaanslagen en gruwelijke terroristische daden.’   En dan komt het onderstaande artikel voorbij, dat natuurlijk in dit kader als een ontbrekend puzzlestuk in het verhaal past. De valse-vlagjongens worden simpelweg geronseld.. Lees en trek zélf je conclusies! Of gaan we véél te ver in onze redeneringen..?

x

* * *

x

Hoe MI5 Britse moslims afperst!

“Werk voor ons, anders zullen we je als terrorist bestempelen”

2013 © Robert Verkaik , Law Editor

2013 © vertaling WantToKnow.nl – Guido Jonkers

x

Independent Blackmail british muslims5 Moslim-gemeenschapswerkers hebben de Britse spionagedienst MI5 ervan beschuldigd, een campagne van afpersing en onderdrukking te gebruiken om informanten te rekruteren. De mannen claimen dat zij de keuze kregen om voor de geheime dienst te gaan werken, of geconfronteerd te worden met detentie en mishandeling in Groot Brittannië, maar ook overzee.  Ze hebben officieel hiervan aangifte gedaan bij politie, bij de organisatie die toeziet op het handelen en ‘dealen’ van de geheime dienst en ze hebben hun parlementslid, MP Frank Dobson geïnformeerd.

Nu hebben deze mensen besloten naar buiten te komen, en hun verhaal, ondanks de druk van MI5, publiekelijk te gaan vertellen. Ze hopen met deze publiciteit dergelijke tactieken van MI5 te stoppen voor dezelfde, toekomstige acties.

Het inwinnen van informatie van informanten is cruciaal voor overheidsinstellingen, om toekomstige, terroristische daden te stoppen. Maar de beschuldigingen van deze 5 mannen doen de ongerustheid toenemen omtrent de werving van Moslim-mannen door geheime diensten en de schade die dit toebrengt aan het verzamelen van waardevolle informatie in de toekomst. Het is zelfs zo dat 3 van de 5 mannen al te kennen hebben gegeven dat ze vastgehouden zijn op overzeese vliegvelden, op bevel van MI5, toen ze het Verenigd Koninkrijk verlieten voor familiebezoek, vorig jaar.

Nadat ze terug waren in het VK, werden ze door MI5-medewerkers geïnterviewd, die hen valselijk beschuldigden van banden met het Islamitische extremisme. Bij elk interview bleek dat de agenten zeiden dat ze de reisbeperkingen zouden opheffen en dreigden ze met gevangenneming, wanneer de mannen niet mee wilden werken. Toen de mannen tóch weigerden mee te werken, zo verklaren ze, kregen ze later telefoontjes met intimiderende bedreigingen.

De twee andere Moslim-mannen verklaren dat ze thuis werden benaderd door agenten van MI5, nadat politie-agenten voor hun huis hadden gepost. Elk van de 5 mannen, tussen 19 en 25 jaar oud, werd duidelijk gemaakt, dat wanneer zij de geheime dienst niet zouden helpen, ze als terrorisme-verdachte zouden worden ‘gebrandmerkt. Een zesde man werd bij zijn terugkeer van huwelijksreis uit Saudi Arabië, maar liefst 3 uur vastgehouden door agenten van MI5. Ook hij maakt melding van reisbeperkingen die zouden gelden als hij Groot Britannië zou willen verlaten.

Eén agent, die zich voorstelde als ‘Katherine’, zou directe bedreigingen hebben geuit aan een man, Adydarus Elmi genaamd. Dit is een 25-jarige medewerker van een bioscoop in Noord-Londen. In een telefoontje naar hem, ’s ochtends rond 7 uur, feliciteerde ze hem met de geboorte van zijn pasgeboren kind, een meisje, zo zei ze. Zijn vrouw was echter nog niet bevallen, en was 7 maanden zwanger. Zij hadden het ziekenhuis, waar zijn vrouw onder controle stond, expliciet gevraagd niets te zeggen over het geslacht van het ongeborene..!

Volgens Elmi gebeurde het volgende: “Katherine probeerde me te bedreigen, door te vertellen, en dát blijft maar door mijn hoofd spoken: “Onthoudt dit, dat wij elkaar niet voor het laatst hebben ontmoet”. En toen, bij ons laatste gesprek, legde ze uit: “Als je wilt dat er niets met je gezin gebeurt, dat ga je meewerken”..’

Madhi Hashi is een 19-jarige zorgtehuismedewerke uit Camden. Hij claimt dat hij 16 uur is vastgehouden in een cel op het vliegveld van Djibouti, in opdracht van MI5. En dat, toen hij terugkeerde in het UK, een MI5-agent hem opwachtte en hem vertelde dat hij een terrorisme-verdachte was, en dat zou blijven totdat hij zou beslissen om voor de geheime dienst te gaan werken. Hij bevestigt dat hij een baan zou krijgen als informant, en zijn vrienden diende uit te horen, door met hen over de Jihad te praten.

Mohamed Nur is 25 jaar en een gemeenschapswerker uit Noord Londen. Hij claimt dat hij werd bedreigde door een veiligheidsagent, nadat een veiligheidsagent toegang tot zijn woning had genomen, daarbij geassisteerd door een politieman, die zich uitgaf voor postbode.. Hij verklaart: “De MI5-agent zei me: ‘Mohammed, als je niet voor ons gaat werken, dan zullen we elke land waar je naar toe wilt reizen, laten weten dat je een vermoedelijke terrorist kunt zijn’”.

Mohamed Aden is 25 jaar en jeugdwerker in Camden en ook hij werd benaderd door iemand die gekleed was als postbode, in Augustus vorig jaar. Hij verklaart dat een agent van de veiligheidsdienst hem vertelde: “We gaan het reizen voor jou heel ongemakkelijk maken als je niet meewerkt”..

Geen van deze 6 mannen, die allemaal werken met achtergestelde jongeren organisatie ‘Kentish Town Community Organisation’ (KTCO), is ooit gearresteerd voor terrorisme of terrorisme-gerelateerde vergrijpen. Herhaaldelijk hebben ze geklaagd over de wijze waarop ze behandeld zijn, door de politie en door het ‘Investigatory Powers Tribunal’, dat er nu juist is om de belangen van burgers te bewaken ten opzichte van de geheime diensten in het UK.

KTCO-voorzitter, Sharhabeel Lone
KTCO-voorzitter, Sharhabeel Lone: “Het is niet alleen naar racisme, maar vooral naar ‘Islamophobia’ en naar álles wat sociale cohesie ondermijnt. Het bedreigen van Britse burgers, hen intimideren in hun eigen land, jonge mensen uit elkaar drijven, die geen enkel misdrijf hebben begaan. Niets anders dan het praktiseren van een specifieke geloof en het hebben van een andere huidskleur is hier een recept voor rampen. Deze onbeschofte incidenten hebben 10 jaar van hard werken ondermijnd. Daarnaast hebben ze een vreselijke impact gehad op de sociale cohesie in Camden.

De voorzitter van het KTCO, Sharhabeel Lone, heeft een brief geschreven aan het hoofd van dit ‘tribunaal’, ene Lord Justice Mummery. In deze brief, die openbaar is gemaakt, schrijft Lone:

Het enige dat deze jonge mensen gemeen hebben, is dat ze allemaal Arabisch hebben gestudeerd in landen overzee. En dat ze van Somalische afkomst zijn. Ze zijn absoluut niet betrokken bij enige terroristische activiteit, noch zijn ze dat in het verleden geweest. En de geheime diensten zijn  zich terdege bewust van deze situatie.

Deze incidenten smaken niet alleen naar racisme, maar vooral naar ‘Islamophobia’ en naar álles wat sociale cohesie ondermijnt. Het bedreigen van Britse burgers, hen intimideren in hun eigen land, jonge mensen uit elkaar drijven, die geen enkel misdrijf hebben begaan.
Niets anders dan het praktiseren van een specifieke geloof en het hebben van een andere huidskleur is hier een recept voor rampen.
Deze onbeschofte incidenten hebben 10 jaar van hard werken ondermijnd. Daarnaast hebben ze een vreselijke impact gehad op de sociale cohesie in Camden.

Het doelbewust aanspreken van jongen mensen, die rolmodel zijn voor alle jonge mensen in dit land, op de manier waarop de Britse geheime dienst dit meent te doen, toont een volledig gebrek van begrip aan van de werkelijke realiteit, en kan derhalve alleen maar ontwrichtend en contra-productief zijn. Wanneer mensen op deze manier worden geterroriseerd, door hetzelfde lichaam, instantie, die hen zou moeten beschermen, door angst te zaaien, verdachtmakingen te uiten en afgescheidenheid te manifesteren, dan zijn we onszelf aan het terugvinden op de gladde helling van de Orwelian maatschappij.”  (hier het uitgebreide verhaal over de daden van MI5))

De verdachte van de moord in Woolwich kreeg MI5-baan aangeboden..!
Michael Adebolajo werd gevolgd door MI5, nadat hij een trip naar Kenya had gemaakt, aldus een vriend van Adebolajo. Volgens deze man, claimde MI5 dat ze informatie van hem wilden over ‘bepaalde individuen’.

Abu Nusaybah sprak erover dat MI5, de Britse geheime dienst, ook Adebolajo aan het intimideren was.. ‘They won’t leave me alone’, sprak Adebolajo herhaaldelijk tegen zijn vriend. Volgens Nusaybah kreeg Adebolajo zo’n 6 maanden geleden een ‘baan’ aangeboden van MI5…!
Michael Adebowale, 22 jaar wordt genoemd als de andere verdachte van de moord op de legerofficier Lee Rigby. Beide mannen worden gearresteerd op verdenking van de moord op Rigby, en medewerkers van MI5 staan in de rij om met hen te spreken…! (Kijk hier naar een artikel in de Daily Mail over deze zaak. (HIER)

En natuurlijk krijgt MI5 nu kritiek, omdat uit is gekomen dat MI5 Adebolajo en zijn verdachte vriend Michael Adebowale al 8 jaar (!!) in het vizier had. MI5 staat nu een verhoor van parlementsleden te wachten, temidden van een vracht van onthullingen rondom de ‘links naar Islam-extremisten’ die de vermeende daders van de moordaanslag zouden hebben gehad.. In het licht van het bovenstaande, de verklaringen van de 6 mannen, komt MI5 ineens in een ander daglicht te staan.
Mr Nusaybah, sprak afgelopen weer in het BBC-programma ‘Newsnight’ en vertelde daar dat Abebolajo’s continue over MI5 klaagde: Volgens Nusaybah was het verhaal van Abebolajo continue hetzelfd: “They are bugging me – they won’t leave me alone.” (“Ze zitten op mijn huid, ze laten me niet met rust!”)

Wat is er gebeurd met Adebowale..? Gehypnotiseerd? Een trauma in Kenya? Mind control?
Van Adebowale wordt gezegd dat hij een jaar lang niet in de wijk ‘Greenwich’ is geweest en daar pas zo’n 8 maanden geleden weer terugkeerde. Hij zou traditionele Islam-kleding hebben gedragen met een capuchon met een witte schedel, een typische dracht voor Moslims die de heilige pelgrimage ‘de Haji’ hebben gelopen in Mecca. Een buurman, die niet met naam genoemd wil worden, zei: “Michael zei altijd goedendag en speelde met mijn kinderen,maar het laatste jaar stopte hij daarmee. Hij leek ons te mijden wanneer we hem zelfs tegenkwamen in de lift. Onlangs ging dat nog verder, want als me zag, boog hij zijn hoofd tot op zijn borst. Zelfs als ik hem aansprak, was hij enorm terughoudend. Ik vind dat heel vreemd..”

In de afgelopen maanden bleek dat de vermeende dader Adebowale een relatie had met een vrouw die zich zo’n twee jaar geleden tot de Islam had bekeerd, en die een hoofddoek droeg om haar haar te verbergen.Gewapende politie viel ook haar flat binnen en voerde daarop 2 vrouwen af, en een 15-jarige jongen, waarvan getuigen verklaarden dat hij handboeien om had. Er zouden ook 2 kleuters en een baby zijn weggevoerd uit dit appartement..

Een vriend van Adebowale, die hem kende sinds zijn 11e jaar, sprak van een enorme schok, toen hij de video zag van de gruweldaad bij Woolwich. Deze vriend, die ook anoniem wil blijven, sprak tegen de ITV-zender in het programma ‘Daybreak’: “Dat was niet dezelfde persoon die ik kende. Hij was geen monster, dat was niet dezélfde persoon..”
x

* * *

9 gedachten over “Hoe MI5 Britse moslims afperst!

 1. Wanneer je jezelf een Indiër, een moslim, een christen of een Europeaan noemt, of wat dan ook, dan ben je gewelddadig.
  Begrijp je wel waarom dat zo is?

  Omdat jij jezelf als afgescheiden ziet van de rest van de mensheid.

  Je kunt jezelf afscheiden door geloof, nationaliteit, traditie,
  al die zaken leiden onvermijdelijk tot geweld.
  Dus iemand die op zoek is naar de wortel van geweld
  zou geen deel uit moeten maken van een land,
  een godsdienst, een politieke partij of welk delend systeem dan ook;
  hij bekommert zich om het lot van de gehele mensheid.

  J. Krishnamurti

  1. Uiteindelijk loopt het demonstrerend publiek zich leeg te vechten tegen politiemannen die op hun beurt die baan hebben gekozen om brood op de plank te hebben voor hun gezin . De grote schijtlijsters in gestreepte pakken zitten veilig in hun kantoren en paleizen uit te dokteren hoe ze deze situatie het best kunnen exploiteren .
   http://www.youtube.com/watch?v=Fq9FZ8e6d1Q

  2. Too many slaves in this world
   Die by torture and pain
   Too many people do not see
   They’re killing themselves – going insane

   Too many people do not know
   Bondage is over the human race
   They believe slaves always lose
   And this fear keeps them down

   Watch the damned (God bless ya)
   They’re gonna break their chains (hey)
   No, you can’t stop them (God bless ya)
   They’re coming to get you
   And then you’ll get your

   Balls to the wall, man
   Balls to the wall
   You’ll get your balls to the wall, man
   Balls to the wall – balls to the wall

   You may screw their brains
   You may sacrifice them, too
   You may mortify their flesh
   You may rape them all

   One day the tortured stand up
   And revolt against the evil
   They make you drink your blood
   And tear yourself to pieces

   You better watch the damned (God bless ya)
   They’re gonna break their chains (hey)
   No, you can’t stop them (God bless ya)
   They’re coming to get you
   And then you’ll get your

   Balls to the wall, man
   Balls to the wall
   You’ll get your balls to the wall, man
   Balls to the wall – balls to the wall

   Come on man, let’s stand up all over the world
   Let’s plug a bomb in everyone’s arse
   If they don’t keep us alive – we’re gonna fight for the right

   Build a wall with the bodies of the dead – and you’re saved
   Make the world scared – come on, show me the sign of victory
   Sign of victory – sign of victory

   You better watch the damned (God bless ya)
   They’re gonna break their chains (hey)
   No, you can’t stop them (God bless ya)
   They’re coming to get you
   And then you’ll get your

   Balls to the wall, man
   Balls to the wall

   http://www.youtube.com/watch?v=j2deNug9DEo
   ( duitse band by the way , beter dan die Amerikaanse shit )

 2. All been based on ®eligion:

  “In the history of the world, nothing has been the catalyst of more grief, hatred, war, and crime than religion. Religion allows a person to hate, kill, torture, or steal, while allowing him to recuse himself of all blame. Religion causes people to break the laws of ethics and morality in the name of a god.

  Religion dulls the mind and weakens the senses. It makes “God did it” seem like a reasonable answer to anything at all, squelching questions of why, how, and when, and replacing these questions with repeated mantras and prayers to nobody.

  Religion is exquisitely profitable, with most adherents tithing a portion of their income. The churches, synagogues, and mosques, which do little to serve their community outside of “outreach programs” (marketing and recruiting), pay almost no taxes.

  Religion spreads like disease through societies, rarely coexisting with pre-existing mythologies, rather preferring to conquer or be conquered. Religion is anything but tolerant.

  American Atheists is not afraid to point out that which is true: religion is ridiculous. Mythology and religion are synonymous, and none is better than another. Religion is malicious, malevolent, and unworthy of respect.

  You probably knew that already.

  We’re respectful of the American people’s individual rights to practice as they see fit (equal to our rights to do the same), but this does not mean we have to respect the decision. If you choose to ignore logic and knowledge in order to believe in an invisible magic man in the sky, or Santa Claus for that matter, you’ve made a ridiculous decision and we’re not going to pretend it’s “just another way of looking at things.”

  We challenge the ethics of the professional liars who claim to speak for gods to bilk parishioners into giving away their money in exchange for an immortality that will never be granted. We also challenge the ethics of the politicians who use government to further their religious agenda, and vice versa. We will not let anyone’s religion infiltrate our schools, our government, or our pockets, at least not without a good fight.

  Atheism, the absence of religion, is the only “ism” that obeys the laws of physics. There is never a “well, you have to have faith about that part” in atheism. Nowhere in atheism is there a text that must be obeyed, or a preacher that knows the “one true way.” In atheism, “God did it” is not acceptable, but “I don’t know” is just fine : because that’s the truth.”

  http://imageshack.us/a/img29/232/bulletk.jpg
  Signed by a Friend of mine…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.