Advertentie

Wall Street Journal: onregelmatigheden in 9/11-telefoontjes!


Het officiële 9/11-rapport, dat pas onder grote druk van de Amerikaanse bevolking samengesteld mocht worden, méér dan 450 dagen ná de aanslagen, is feitelijk een vodje.. Opnieuw manipulatie door het vertellen van de halve waarheid, de waarheid en leugens en het volledig weglaten van de waarheid. (zoals het weglaten van de ineenstorting van Building no. 7)
Het officiële 9/11-rapport, waarvan hier een gefotoshopte cover.. Het onderzoek, waarop het rapport gebaseerd is, mocht pas onder grote druk van de Amerikaanse bevolking worden uitgevoerd, méér dan 450 dagen ná de aanslagen. En het resultaat is dat het feitelijk een vodje is geworden.. Opnieuw manipulatie door het vertellen van de halve waarheid, de waarheid en leugens en het volledig weglaten van de waarheid. (zoals het weglaten van de ineenstorting van Building no. 7) (klik voor artikel over

Een nieuw panel met top-wetenschappers en maatschappelijk hoog in aanzien staande burgers van de VS, hebben het ‘Consensuspanel 911’ opgericht. Professoren, ingenieurs, doktoren, fysici, gepensioneerde top-legerfunctionarissen etc. etc. maken deel uit van dit panel, het ‘9/11 Consensus Panel’. Hun doel is de wereld duidelijke statements aan te bieden, rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001. Deze statements zullen gebaseerd zijn op onafhankelijke bronnen en zullen vaak in volledige contradictie staan met de officiële lezing rondom de aanslagen van die dag. 

Het panel heeft hiermee voor ogen, dat er voor alle media ter wereld, en niet in de laatste plaats, voor de burgers van de VS én de wereld, één bron is die wetenschappelijk, op bewijs gefundeerd onderzoek in het openbaar overlegt rondom de wérkelijke gebeurtenissen van 11 September 20o1. Dit wetenschappelijk onderzoek kan afkomstig zijn van het publiek, de media, de universiteiten en/of welk ander onderzoeksinstituut of -lichaam dan ook.   

De autoriteit van dit ‘9/11 Consensus Panel’ ontstaat doordat een consensus bereikt wordt in het bestuderen van de onderliggende feiten van onderzoek. Deze feiten worden op een zg. ‘Delphi-methode’ met elkaar vergeleken. En dat gebeurt doordat 20 panelleden, onbekend met elkaars identiteit en feiteninterpretaties, elk wetenschappelijke conclusie iut 9/11-onderzoek waarderen op een schaal van 1 tot 6. En dat doen ze 3 keer, zodat er een gedegen bestudering en feedback van de feiten heeft plaatsgevonden..
Deze ‘Delphi-methode’ is een standaardinstrument om consensus te bereiken en deze methode gebruikt een geaccepteerde methodologie om geavanceerd wetenschappelijk onderzoek te duiden op terreinen zoals medicijnen. Je kunt er bij deze methode vanuit gaan, dat de consensus punten van het onderzoek, kunnen rekenen op de instemming van 90% van de 20 panelleden (18 leden dus!). In wetenschappelijke literatuur is 90% een bijzonder hoog percentage.

Samen met een professionele videoclip, die elk punt ondersteunt, zal elk door de panelleden gecontroleerd onderzoek, helpen om de verwarring en controverse rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001 te verminderen. Hierdoor zal een waarheidsdruk op de media worden gelegd om beide kanten van deze aanslag te belichten..!
Daarnaast zullen de bereikte ‘Consensus punten’, ook bijdragen aan een substantiële lijst met gedocumenteerde referenties, in de vorm van getuigenverklaringen, mondelinge verslagen van bijv. politie- en brandweermannen, actuele kranten- en Tv-rapportages en boeken en artikelen uit boeken en tijdschriftenartikelen.

Wij van WantToKnow vinden het belangrijk je van deze ontwikkeling op de hoogte te brengen en bieden je daarom ook, naast deze bovenstaande introductie van het ‘Consensuspanel 9/11’, een eerste artikel aan van dit panel. Dit verscheen op de website van de Wall Street Journal en dat geeft het artikel meteen de autoriteit die het verdient. Het artikel spreekt volledig voor zichzelf.

We raden je aan hier op de site sowieso eens rond te snuffelen, mocht je zelf nog steeds overtuigd zijn van de waarheid van de officiële versie van de 9/11-aanslagen, die de VS én de wereld in een, op valse gronden gebaseerde oorlog hebben gesleept. Ten koste van al meer dan 1.500 MILJARD dollar, maar vooral, ten koste van veel leed, angst en de levens van meer dan 1,5 miljoen mensen, waaronder vanzelfsprekend de jonge soldaten, jongens en meiden, die hun levens moesten geven voor deze ‘valse oorlog’. Een oorlog waarbij Nederland, via de onnavolgbare acties van toenmalig premier Balkenende ook betrokken werd..

Het is daarom zaak, de mensen van dit ‘Consensus Panel 9/11’ te blijven steunen, alleen al door hun berichten regelmatig te lezen en/of op jouw website te plaatsen. De wereld en dus wij allen verdienen de waarheid; de tijd van leugens, bedrog en manipulatie is voorbij!

* * *

Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen 'valse-vlag-operatie'..!
Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen ‘valse-vlag-operatie’..! De geboorte van de oorlogen in Afghanistan en Irak, waarvan later wordt toegegeven dat -met name de oorlog tegen Sadam Hoessein- werd gevoerd op valse gronden.  Zogenaamd ‘Met de wetenschap van nu’…

x

Wall Street Journal: onregelmatigheden in 9/11-telefoontjes!

2013 © 9/11 Consensus Panel

2013 © vertaling WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

De VS werd als eerste op de hoogte gebracht van de op gang zijnde –vermeende- kapingen van de verkeersvliegtuigen op 11 September 2001, door hoofdaanklager van Justitie, Ted Olson, die rapporteerde dat zijn vrouw, de bekende CNN-presentator Barbara Olson, hem twee keer had gebeld uit het vliegtuig, één van de gekaapt vliegtuigen, waar ze in mee vloog. Dit was vlucht #77 van American Airlines en Barbara Olson bleek het drama uit de doeken te hebben gedaan van de Moslim-kapers, die met messen en scherpe dozenopeners enkele tientallen passagiers achter in het vliegtuig dreven. Nu blijken deze twee telefoongesprekken én de andere telefoongesprekken uit de andere gekaapte vliegtuigen, het onderwerp te zijn van onderzoek door het ‘9/11-Consensus Panel’. Een panel dat o.a. bestaat uit wetenschappers, piloten, professoren, juristen en journalisten.

WSJ irregularities phone calls 9-11Het panel is haar onderzoek een tijdje geleden begonnen naar het ineenstorten van de ‘Twin-towers’ in New York, op 11 September 2001, Ook de plotselinge, verbijsterende ineenstorting van WTC-gebouw no. 7, een enorme, 47-verdiepingen tellende wolkenkrabber, is onderwerp van onderzoek door dit panel. De officiële conclusie, dat álle 82 steunbalken in dit gebouw tegelijkertijd hun draagvermogen verloren zouden hebben, alleen veroorzaakt door het kleine vuur dat die ochtend van de 11e September in het gebouw had gewoed, deed serieuze vragen opdoemen over het officiële verslag van deze gebeurtenis.

De volgende zaak die het ‘9/11 Consensus Panel’ nu aanbiedt, is de zaak van de vermeende telefoontjes, die gepleegd zouden zijn, vanuit de vliegtuigen die op dat moment op 11 September 2001, gekaapt waren. Het fameuze ‘Let’s roll’-drama over de passagiersopstand op vlucht UA 93 werd beschreven door een passagier genaamd Todd Beamer. Hij deed in een onafgebroken verslag van 13 minuten, een niet-opgenomen verslag van deze ‘opstand’ aan Lias Jefferson, die bij General Telephone & Electric werkte als supervisor-telefoniste.

Deze Lisa Jefferson rapporteert later dat ze naar haar idee een uiterst ontspannen Todd Beamer sprak, in een heftige noodsituatie. Ook wilde deze Beamer niet met zijn vrouw spreken en bleef zijn telefoonlijn nog 15 minuten open, NA de vermeende crash van vlucht UA93.. Vreemd genoeg bleek uit de verslagen van telefoonmaatschappij Verizon, dat met deze mobiele telefoon van Beamer nog maar liefst 19 telefoontjes werden gepleegd, lang NÁ de crash van deze vlucht.

Een stuk uit het -nota bene door de FBI opgenomen- getuigenverslag van Ken Olson. So as you can see, Ted Olson has several witnesses backing up his story, one is his secretary, and others are the operators who put some of these calls through.
Een stuk uit het -nota bene door de FBI opgenomen- getuigenverslag van Ted Olsen. Zoals je kunt zien, heeft Ted Olsen verschillende getuigen die zijn verklaring, dat hij wel dégelijk zijn vrouw Barbara aan de lijn heeft gehad, bevestigen! Eén verklaring van zijn secretaresse Keyton, en de anderen zijn de telefonistes die enkele van de telefoontjes doorschakelden. Vertaling van het rood onderstreepte:Dit keer was Barbara Olsen aan de telefoon, toen ze (de secretaresse) antwoordde. Ze belde rechtstreeks en het was geen ‘collect call’. Barbara Olsen zei: “Dit is Barbara” en Keyton zei daarop: “Hij is aan het bellen, met het commando centrum, ik verbind u door.”

Initiële mediarapporten en FBI-interviews spreken gedetailleerd over meer dan een dozijn telefoongesprekken, die gevoerd zouden zijn met de vliegtuigen die zich toen nog op vrij grote hoogte bevonden. Maar zo blijkt nu na uitvoerig onderzoek, was het in 2001 absoluut onmogelijk om van een hoogte van ca. 10.000 voet (zo’n 3 km) met de mobiele telefoontoestellen van toen gesprekken te voeren.
Vervoglens, tijdens het proces in 2006, de berechtiging van Moussaoui, één van de vermeende medeplichtigen, verklaarden woordvoerders van de FBI (onder ede!) dat het aantal telefoontjes dat had plaatsgevonden vanuit de vliegtuigen, was gereduceerd naar 2.. En deze gesprekken zouden plaats hebben gevonden vanaf een hoogte van 5.000 feet (1500 meter). De FBI presenteerde vervolgens ‘bewijs’ van slechts één telefoontje, dat van Barbara Olson, dat, zo sprak de FBI-getuige, ‘niet-tot-stand’ was gekomen en ‘0’ seconden had geduurd..

In een andere situatie die aanleiding geeft tot verwarring, blijken twee vrouwen, wiens echtgenoten in de vliegtuigen zaten, gerapporteerd te hebben dat de nummerherkenning van de mobiele telefoons van hun mannen, te zien was op de ontvangende toestellen. Deze verbinding duurde bij beiden enige minuten, terwijl de vliegtuigen op dat moment op een hoogte vlogen van 25,000 a 35,000 feet. (8 tot 10 km!)

Tot slot, hoewel de FBI een grootscheeps onderzoek naar de telefoongesprekken heeft gehouden, is tot op heden niets van de gegevens over de mobiele telefoonlocaties die zijn opgevraagd bij de diverse telefoonmaatschappijen en van de grondverbindingstations, publiekelijk vrijgegeven..

x

Het  ‘9/11 Consensus Panel’ heeft 32 ‘punten van bewijs’ aangedragen.

Wil je verder in deze materie duiken, de stevige controverse onder ogen krijgen, tussen de ‘officiële versie’ van dit onderdeel van de 9/11-gebeurtenissen en deze 32 ‘punten van bewijs’ zien, klik dan op de specifieke punten hieronder, voor een link naar de site van het 9/11-Consensus Panel. (Engelstalig)

Point PC-1: De vermeende telefoontjes van Tod Beamer, vanuit vlucht #UA93
x

Point PC-2: De gerapporteerde telefoongesprekken die Barbara Olson voerde
X

Point PC-3: Mobiele telefoongesprekken vanuit de vliegtuigen: Het eerste officiële verslag
x

Point PC-4: Mobiele telefoongesprekken vanuit de vliegtuigen: Het tweede officiële verslag
X

 * * *

Dit is het dus: Nano-super-thermate. Een high-tech combinatie van ijzeroxide en aluminium, verspreid gevonden in het puin van de WTC-torens. Deze chips zijn de bron van de gigantische energie die architecten en ingenieurs al tekort kwamen in het hele proces van de vernietiging van de torens en WTC7.
Dit is Nano-super-thermate, gevonden in het puin van de WTC-torens. Een high-tech combinatie van ijzeroxide en aluminium, verspreid gevonden in het puin van de WTC-torens. Deze chips zijn de bron van de gigantische energie die architecten en ingenieurs al tekort kwamen in het hele proces van de vernietiging van de torens en WTC7. Ook dit onderwerp zal door het ‘9/11-Consensus Panel’ ongetwijfeld worden onderzocht. (klik voor artikel rondom deze nano-thermiet-chips.)

10 gedachten over “Wall Street Journal: onregelmatigheden in 9/11-telefoontjes!

 1. Bemoedigend initiatief. De factor tijd begint namelijk in het nadeel te werken van degenen die de waarheid boven tafel willen krijgen. Als je over 9/11 begint, klinkt al te vaak het verwijt dat je oude koeien uit de sloot wil halen.Het Consensus-panel kan de discussie hopelijk nieuw leven inblazen.

 2. Barbara heeft wel geluk, nooit vliegtuigen gekaapt dus leeft ze nog. Hoe zat t ook al weer met die claim dat er in (een deel van) vliegtuigen geen telefoontoestellen aanwezig waren?Telefoontoestellen zeker net zo nep als die animaties die ze in de torens hebben laten verdwijnen?

 3. Van de kop klopt echt helemaal niets. The Wall Street Journal heeft helemaal geen artikel geplaatst, en vermoedelijk hebben ze het niet eens gelezen. Het gaat om een pagina zoals alle Amerikaanse kranten die online hebben waar automatisch PR Newswire persberichten worden geplaatst. Een dezelfde dienst als ANP Pers Support hier. Staat ook duidelijk te lezen in de schermafdruk. Op die pagina staat ook duidelijk aangegeven dat The Wall Street Journal geen verantwoording neemt voor de inhoud van de persberichten.

  1. De WSJ staat toe dat het artikel op haar site geplaatst wordt. Het heeft niets met PR te maken; als het artikel vol met schelden en schoppen’ zou zitten, was het pertinent niet geplaatst. En idd staat er dat de redactie er inhoudelijk niets mee te maken heeft, ergo het niet zélf gemaakt heeft. Maar daarom ben je nog niet tégen een bericht zoals dit..!

 4. Ze houden ons bezig met het uitzoeken van voldongen feiten ! De wereld draaid door, we zitten bijna in een grote oorlog ! Weet niet wat ze bezighoud, maar onze leiders moeten wel knots zijn. Binnenkort martial law in de USA, en dan de fema camps.
  Als je leest hoe de Russiese revolutie tot stand kwam en werd uitgevoerd, ja door de Joden, dat er vele vele millioenen Russen werden uitgeroeid, de gene die dit geweten hebben, en voor zich gehouden, zijn mede verantwoordelijk ook voor de Holocaust, die als vergelding is te zien.
  Feiten zijn feiten en spreken voor zich zelf, en zijn met alle brain fuck niet te veranderen.

 5. Wat er nodig is in Nederland, is een sterke anti brain fuck media, die constant alle leugen in het nieuws ontkracht, om zo tot een waarheids getrouwe nieuws dienst wordt. Je moet dit dan wel steeds opnieuw doorlichten, want zo’n op feiten en waarheid gebaseerde nieuws dienst zal zeker geinfiltreerd worden. Hier is een taak weggelegd voor GUIDOJ, denk ik !

 6. ‘Het heeft niets met PR te maken’

  Juist wel, jij hebt blijkbaar nog altijd niet berepen wat PR Newswire is. In elk geval kun je geen kop maken die suggereert dat de WSJ iets vindt of iets goedkeurt. Vandaar de nadrukkelijke disclaimer ‘The Wall Street Journal news department was not involved in the creation of this content.’

  1. Het FEIT is, dat de WSJ het verhaal geplaatst laat staan, dáár waar ze het ook weg kunnen halen. En daarmee stemmen ze -impliciet- in met de plaatsing. ‘Je hebt dat blijkbaar nog altijd niet begrepen’.. 🙄

   En natuurlijk zijn ze dan niet betrokken bij de ‘creatie van de inhoud’ van het artikel. Dat is voor jou het punt, maar niet voor de plaatsingsomgeving, namelijk de WSJ. Maar jouw impliciete claim, dat ze er NIET achter zouden staan, is gewoon ONJUIST! De kop boven het artikel geeft precies aan zoals het is. Ze halen hem niet weg, dus plaatsen ze het artikel toch? Weliswaar niet zélf, maar dat staat nergens, en kan idd aanleiding geven tot verwarring. Vooral bij de mensen die de bedoeling achter de kop niet snappen..
   Sorry John, maar ik heb het nog altijd niet begrepen…? Je klinkt daarbij als een betwetende ouder.. Geeft niks, gaat ws. wel weer over, maar, if I may say so.. het ga je goed John, maar mind your ’tone of voice’..!

 7. Achter al het kwade zit altijd (zoals hier)macht en geld. Stel je een piramide voor waar in de top 13 zionistische families zich bevinden.
  O.a. de Morgans. de Rockefellers, Rothchilds e.d. die zo puisant rijk zijn en daardoor alle macht in handen hebben. Zij vertegenwoordigen “het kwaad”.
  Steve Jobs is hier een kleine jongen bij. Gelukkig zijn ze nu bijna aan het eind “van hun Latijn” O.a. de Bilderberg groep is hier ook lid van. Hun tijd heeft 13.000 jaar geduurd en ze verzetten zich waar ze maar kunnen.
  Maar…..eind goed , al goed. Gelukkig maar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.