Advertentie

Een ‘STILLE’ schreeuw om recht..


Wat zich afspeelt in de Palestijnse gebieden is werkelijk hemelschrijend. Hoe is het mogelijk dat een land een ander land zo verschrikkelijk onderdrukt? Een land waarvan de bevolking toch zou moeten weten wat het is om onderdrukt te worden, van je land, huis en bezittingen te worden onteigend.

Hoe is het mogelijk dat het Joodse volk in Israël een ander volk, haar medemensen dit aandoet?

Heb jij weleens een Palestijnse slagschip gezien? Een straaljager? Een gevechtshelicopter misschien? Nee hè? Maar dan toch wel eens een Palestijnse tank? Nee inderdaad, die zijn er ook niet. Een legerjeep dan? Nou komen we langzaam in de buurt… Tja, er zijn ‘voertuigen’ die je kunt betitelen als jeeps.. En natuurlijk zijn er wapens. Veel wapens. Maar dáár waar het recht van de sterkste geld, geld het recht van Israël.

Eenheid in afzonderlijkheid.. Hoe moeilijk is het om elkaar met respect te behandelen?

Dit gaat gepaard met oorlogsmisdaden, met onderdrukking, met het stelen van land, dat al eeuwen door generaties Palestijnen wordt verbouwd, d.m.v. landbouw.

Honderd-jaar-oude olijfbomen gaan als kaartenhuisjes tegen de vlakte en er komt een muur voor in de plaats, als het land al niet wordt bebouwd met Joodse nederzettingen. Elke weerstand die de Palestijnen bieden, wordt gezien als een daad van agressie tegen Israël. Israël heeft het ‘recht zich te verdedigen’ en ‘hup’, daar gaan we weer, van voren af aan.

Het is een grote schandvlek op de wereldkaart. Hoe is het mogelijk dat een land als Nederland het Goldstone-rapport, over de oorlogsmisdaden van Israël (en Palestijnen) afkeurt, als één van de slechts 5 landen in de wereld..?!

We laten hieronder het verhaal van Ton van der Kroon en Hannah van Buuren horen, inzake de vredesmeditatie van 30 december a.s.

WantToKnow.nl zal de komende tijd de artikelen publiceren, die Ton van der Kroon heeft geschreven n.a.v. zijn bezoeken aan de bezette gebieden. Onderaan dit artikel een referentie naar het boek van Dries van Agt over de onderdrukking van het Palestijnse volk door Israël.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ton van der Kroon

“Een jaar geleden viel Israel Gaza aan. 22 dagen lang werd een gebied van 10 bij 40 kilometer met daarin anderhalf miljoen mensen zwaar gebombardeerd. Meer dan 1300 mensen kwamen om, waarvan ongeveer 300 kinderen. De wereld sprak er schande van, maar greep niet in.
Nederland vroeg Israel zijn geweld te matigen, maar keurde het zogenaamde recht op zelfverdediging goed. Het vernietigende Goldstone rapport van de Verenigde Naties over de aanval van de Israelische regering werd door vijf landen afgewezen, waaronder Nederland.

Aanstaande donderdag, op 31 december, komen 1300 mensen uit 43 landen bij elkaar om een vredesmars vanuit Egypte richting de Gazastrook te maken. In vele landen worden op de laatste dag van het jaar vredesdemonstraties gehouden uit sympathie met de bevolking in Gaza die al jaren afgesneden is van de wereld door een 8 meter hoge muur.

Graag nodig ik je uit om op 30 december om 20 uur ’s avonds te mediteren voor de mensen in Gaza en voor de vredesmars. Een meditatie voor compassie, rechtvaardigheid en bevrijding voor de volken aan beide kanten van de muur: voor zowel de Israelische als de Palestijnse bevolking, die beiden als volk een lange traditie aan pijn en onderwerping hebben meegemaakt.

Volg de vredesmars op deze link: HIER

Dank voor je hulp,

Ton van der Kroon

~~~~~~~~~~

Ik maak scherp onderscheid tussen Joden en Israëli’s.
Ik gebruik het woord ‘zionisten’ liever nooit, omdat dit een negatieve bijklank heeft.

‘Israëli’s’ klinkt neutraler, en het woord Joden heeft iets liefkozends voor mij, wellicht doordat ik Joden onder mijn vriendinnen tel, en hun cultuur ervaar als respectvol, spiritueel, en zeer genuanceerd. Bovendien heb ik de oorlog meegemaakt, en het nooit eindigende verdriet mee ervaren met families die lang niet al hun geliefden zagen terugkomen uit de vernietigingskampen.

Naar Israëli’s toe voel ik me onzeker.

Ik kàn gewoonweg niet begrijpen hoe het zegevierende Westen, inclusief USA en USSR, zomaar een stuk land aan de bocht van de Middellandse Zee hebben onteigend van hen die daar woonden, en het aan -toen nog- Joden hebben gegeven om erop te wonen. Dit ervaar ik als een grove fout van ons, Westen. Dit had nooit mogen gebeuren.

Het was ons land niet, hoewel het een Engelse kolonie was, zo ongeveer. Ik kan ook heel goed begrijpen dat veel Joden uit de diaspora daar wilden gaan wonen. Daardoor werden zij Isrëli’s. Er kwamen ook christenen daarheen overigens.

Ik begrijp ook dat ontwortelde Palestijnen nog steeds rouwen, hóezeer ze ook met ontwikkelingshulp (ja zeker!) worden gesteund in hun benarde toestand van verdreven-zijn.

Maar de rest begrijp ik niet.

Ik begrijp de muur dwars door Palestijnse landerijen niet. Ik begrijp het bouwbeleid in de illegale nederzettingen niet. Ik begrijp de internationale politieke houding niet die Israël altijd de hand boven het hoofd houdt. Ik begrijp onze minsiter Verhagen niet. Ik begrijp de schandalige scheldpartijen niet van Joden hier te lande jegens het boek van Dries van Agt: ‘Een schreeuw om recht’.

Of eigenlijk: ik begrijp die misschien wel maar durf die niet te begrijpen, want internationaal zal er wel geld achter zitten, veel geld, en schuldgevoel. En nationaal?

Op 10 december was het de dag van de Rechten van elke Mens. Er is door mensen als Hedy d’Ancona, Hans van Mierlo, Dries van Agt, een stichting opgezet: The Rights Forum. (hier website)

Zij vallen Israël niet aan, zij schelden niet. Zij leggen enkel de vinger op zaken die gewoonweg niet kunnen. Geen land zou ermee weg komen als het muren bouwde dwars door andermans landerijen. Ik noem maar wat.

In het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt het internationaal recht met voeten getreden. Het zijn vooral de Palestijnen die daarvan de dupe worden. Door de machtsongelijkheid in het conflict kunnen zij hun rechten niet zelf beschermen. Het is de internationale gemeenschap die dat zal moeten doen.

De internationale gemeenschap beschikt over voldoende middelen om alle partijen te dwingen het internationaal recht te respecteren. Maar het ontbreekt aan politieke wil om die middelen effectief in te zetten. Daardoor kan het conflict steeds verder escaleren. Ook de Nederlandse regering neemt haar verantwoordelijk niet. Dat moet anders.

Bijgestaan door een Raad van Advies met prominenten uit politiek en wetenschap spant The Rights Forum zich in voor een Midden-Oosten beleid dat op het internationaal recht gebaseerd is. Niet alleen in woord, maar ook in daad.

Iedereen voelt hoe’n brandhaard Jerusalem en omstreken is. Iedereen weet van binnen dat, als er daar een oorlog ontbrandt, de hele wereld zal lijden.

En als spiritueel mens weet ik dan ook nog dat zo’n Heilige Plek niet langer vergiftigd mag worden zoals nu al ruim zestig jaar aan de gang is. Desacralisering heet dit. Het roept demonen op. Het riep al demonen op.

Mijn hele hart wenst The Rights Forum toe dat zij slaagt in haar tactvolle en tegelijk oprechte (verbazingwekkende combinatie!) opzet.

Hannah van Buuren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Een schreeuw om recht” is een roep om vrede en gerechtigheid

referentie aan het boek van Mr. A. van Agt, ‘Een schreeuw om recht’.

Wie in de westerse wereld kritiek uit op het beleid van de staat Israël loopt al snel het risico beschuldigd te worden van antisemitisme. Ook in Nederland geldt dat. Er is dus moed voor nodig en overtuiging om zulke kritiek te uiten en de aanvallen op de persoon te weerstaan.

Die moed en overtuiging heeft Dries van Agt zo blijkt onmiskenbaar uit zijn boek Een schreeuw om recht. Het boek beschrijft in vogelvlucht de achtergronden en gevolgen van het ontstaan van de staat Israël. De Balfour declaration van 1917 als tegemoetkoming aan de opkomende zionistische beweging. Het op zich onrechtvaardige (hoewel in het licht van die tijd wel enigszins begrijpelijke) delingsbesluit van de VN in 1947.

Het boek van Dries van Agt is recht vanuit zijn hart geschreven. Die schreeuw komt óók daar vandaan..

De verovering van grote stukken land, bovenop het gebied dat de Joodse staat volgens het delingsbesluit zou beslaan in de aanloop naar de proclamatie van de staat Israël en gedurende de oorlog van 1948/49.

En passant wordt daarbij gelijk afgerekend met het hardnekkige misverstand dat de Palestijnen op verzoek van de Arabische legers zouden zijn vertrokken uit de gebieden die gingen behoren tot de staat Israël. Er is bewijs te over, geleverd door Israëlische historici, dat er sprake was van ethnische zuiveringen.

Het grootste deel van het boek wordt echter besteed aan hoofdstukken die ieder een aspect belichten van het beleid van de Israëlische regering sinds de oorlog van 1967, waarbij Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Westoever werden bezet.
De toenemende onderdrukking, de annexatie van Oost-Jeruzalem (1980), de vestiging van steeds meer nederzettingen en wegblokkades.

Het boek toont aan dat Israël zijn in de Geneefse Conventies vastgelegde verplichtingen als bezettende macht stelselmatig en doelbewust heeft verzaakt.

Die conventies verbieden bijvoorbeeld annexatie en kolonisatie.
Speciale aandacht krijgt de behandeling van de Gazastrook met als dieptepunt de volledige afgrendeling (collectieve bestraffing van de bevolking, ook in strijd met de Geneefse Conventies) en de oorlog van begin dit jaar.

Op ontluisterende manier toont Van Agt aan hoe de westerse wereld en met name de VS, maar ook andere landen waaronder Nederland, telkens het door de Israëlische regering aan de laars lappen van internationale rechtsregels (VN-resoluties, uitspraken van het Internationaal Gerechtshof) accepteren of vergoelijken, waardoor de situatie voor de Palestijnen steeds rechtelozer en hopelozer wordt.

Aan het eind van het boek richt Van Agt zich in een open brief direct tot de Nederlandse regering en het Nederlandse parlement.
Hij wijst op de lange traditie (sinds Hugo de Groot) die Nederland heeft op het gebied van het internationaal recht, de positie van Den Haag als internationale stad van recht, vrede en veiligheid en de verplichting vanuit de Grondwet om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde te bevorderen.
Van Agt constateert dat Nederland ten aanzien van Israël in dit opzicht in gebreke blijft en Israël ter verantwoording moet roepen.

Hij besluit treffend met: “De veerboot naar de toekomst waarop de Palestijnen zich bevinden is zinkende. Het is uw ereplicht te doen wat in uw vermogen ligt om deze mensen te helpen.”

Een Schreeuw om Recht is thematisch opgezet in dertig essay-achtige hoofdstukken met veel feitelijke informatie. De jurist Van Agt is daarin duidelijk zichtbaar: bij elk thema presenteert hij overtuigend bewijsmateriaal, vanuit meerdere duidelijk vermelde bronnen, met name ook Israëlische.

Het boek wordt gecompleteerd met een chronologisch overzicht van het conflict en een aantal illustratieve kaarten en foto’s. Voor wie zich wil verdiepen in de achtergronden van het langst slepende en meest hardnekkige conflict in de wereld een sterke aanrader.

174 gedachten over “Een ‘STILLE’ schreeuw om recht..

 1. Toen de heer Van Agt minister president was en hij de zaak van de drie in breda behandelde was hij nooit duidelijk met zijn verklaringen richting de pers.
  Als stem gerechtigde was ik ferm tegen zijn beleid jegens die nazi gevangenen.
  De vrijlating van deze nazi lui was niet voor het volk die graag zag dat die nazies levenslang moesten krijgen.
  Christelijk en Katholiek nederland was terecht verontwaardigd met zijn besluiten.
  Helaas waren de wetten van Nederland niet dusdanig dat die nazi criminelen de dans konden ontspringen.
  Nu de toenmalige premier en minister de palestijnen steunt is hij mijn man om het facsitische regime van Israel te bestrijden en de palestijnen te gaan steunen.
  Niet hun geweld en aanslagen maar de normale mensen in de gebieden die worden bezet en gecontroleerd door fascisten van de joden!
  Weg met de huidige president de facsist Nethannauo!

 2. @Hendrik, misschien wordt je wens wel verhoord. In de Bijbelcode staat dat Nethanjaho wordt vermoord. In die bijbelcode werd ook gezien dat Rabin vermoord zou worden, met daarbij de naam van de moordenaar (Amin) en de datum maar die werd pas achteraf gezien. Rabin is daarvoor gewaarschuwd maar hij heeft het niet serieus genomen en je weet wat er is gebeurt. Het boek is in Nederland uitgegeven in 1998. Toen “Bibi” premier af was, dacht ik, dat klopte dus niet. Nu is hij weer premier. Ik was dat helemaal vergeten maar nu je het er over hebt komt dat boek weer naar boven. Ik ga dat boek er maar weer eens bijpakken, eens kijken of ik ook andere dingen kan vinden die de afgelopen jaren hebben plaats gevonden.

 3. @allen: BELANGRIJK: Kijk toch vooral even bij NOS nieuws en hoor het verhaal aan van een advocaat aan boord van het vliegtuig waarop de mislukte aanslag is gepleegd en spreekt met Alex Jones op infowars.com. Luister daarna naar het interview met Daniel Huisinga op NBC en hoor wat de journaliste doet met het nieuws over een tweede verdachte die van boord is gehaald. Zij doet erg haar best om duidelijk te maken dat de tweede verdachte uiteindelijk niets van doen had met de aanslag. Kijk snel voor het nieuws eraf gehaald wordt. We worden belazerd! Het meest vreemde is nog dat de advocaat zegt dat de Nigeriaanse man zonder paspoort aan boord is gegaan?

 4. Nogmaals, Israël is in mijn ogen een illegaal opgerichte staat mbv. het Westen en dient te worden teruggeschonken aan de oorspronkelijke bewoners.

  Joden vertegenwoordigen momenteel het allerslechtse wat de mensheid heeft voortgebracht. Ze gebruiken clusterbommen tegen kinderen, ze lappen elke resolutie aan hun laars, ze schromen niet om fosfor als brandbaar wapen tegen een burgerbevolking in te zetten, ze hebben hele woonwijken platgebombardeerd en liegen en bedriegen zit in hun aard. Ik ben inderdaad geen jodenvriend, al begrijp ik heus wel dat er ook goede mensen onder joden schuilen.

  Eigenlijk is jood zijn een mythe. Er bestaat helemaal niet zoiets als joods bloed. Van oorsprong spreken we over streek gerelateerde stammen die zich later in verenigd verband zich joden gingen noemen. Hun hele godsdienst hebben ze letterlijk overgenomen vanuit andere culturen, waaronder de babylonische en voornamelijk de egyptische cultuur. Joden zijn inmiddels zo verbasterd door vermenging met andere wereldburgers dat je eigenlijk niet mag spreken over jood-zijn.

 5. @ john tegen waanzin valt niet te strijden, succes met je eigen waarheid en zorg dat je uit handen van de psychiater blijft.
  verder iedereen een Goed uiteinde en een gelukkig nieuw jaar.

  ps houd er wel rekening mee dat Het Beloofde land het land van God zelf is en dat De Joden Gods Volk zijn , kom je er aan, kom je je zelf vroeg of laat tegen.

 6. Bijzondere maan op oudjaarsavond

  Maansverduistering
  Foto: dimormar / Flickr / Creative Commons 2.0 by-nx-sa
  Update: dinsdag 29 dec 2009, 22:22
  Op oudjaarsavond zijn tegelijkertijd twee bijzondere natuurverschijnselen te zien. Het ene is blauwe maan, dat betekent dat het voor de tweede keer in een maand volle maan is. Het andere natuurverschijnsel is een gedeeltelijke maansverduistering.

  Blauwe maan ontstaat doordat de cyclus van de maan net iets korter is dan een maand. Het heeft niets met de kleur van de maan te maken. Blauwe maan komt om de twee à drie jaar voor. Het is twintig jaar geleden dat het op oudjaarsavond blauwe maan was. De volgende keer dat dit zal gebeuren is in het jaar 2028.

  Dat het in één maand tweemaal kan voorkomen dat er een volle maan verschijnt, komt omdat onze kalender niet gelijk loopt met de cyclus van de maan, die 29,5 dagen duurt. In de oude Mayacultuur werd bijvoorbeeld wel gerekend met deze cyclus.

  De maansverduistering is rond 20.30 uur op zijn hoogtepunt. De schaduw van de aarde valt dan op de maan.

 7. Beste Gait, als tegen waanzin niet valt te strijden, dan kan een psychiater ook niet veel doen, toch?

  En wij zijn allen gemaakt in het beeld van God, toch? Of noem je ons nu allemaal Joden? Begrijp je het zelf allemaal nog wel Gait, je klinkt verward. Misschien is de dichotomie religie/wetenschap teveel voor je? Geloof je nou in de wetenschap of heb je bewijzen van God?

  Is dit Israël het Beloofde Land van God? “My Kingdom is not of this world”, zei Jezus toch? Misschien kom jij jezelf vroeg of laat ook tegen in die wereld? Kijken we vanavond samen naar de Blauwe Maan? Anders wordt het pas weer 2028.

  Fijne jaarwisseling iedereen! Ook jij hoor Gait.

 8. Irritatie Gait? Welnee! Jij oordeelt met termen als anti-semitisme en waanzin, het lijkt me duidelijk wie er gefrustreerd en geïrriteerd is (is je huisarts nog open?) Niets is jou onwaardig blijkbaar…

  Ik vond het juist waanzinnig dat je nu eindelijk kleur bekent en ons mededeelt dat je een ware ‘believer’ bent. Maar eigen wisten we dat allemaal al wel, want je vraagt om bewijs maar je wilt in feite zelfs stapels regulier wetenschappelijk bewijs niet geloven, ook al word je er door bedolven. Dat je de bewijzen waar je om vraagt steeds naast je neer legt wanneer ze niet overeenkomen met je wereldbeeld zal je wel worden ingegeven met goddelijke wijsheid, vermoed ik.

  Dat je eigenlijk last hebt van cognitieve dissonantie blijkt wel uit je woorden. Are you worthy, Gait?

 9. Ik ben klaar voor dit jaar vriend Gait, misschien kun je een leuk afsluitende discussie aangaan met een vaccinatie-collega hierboven, die interessante dingen meldt over het ‘Beloofde Volk’.

  Ik wens in ieder geval iedereen weer interessante discussies en een mooi, spiritueel, Goddelijke en gelukkig nieuw jaar! Ik denk dat 2010 een bijzonder jaar gaat worden. Tot volgend jaar.

 10. Geen God zo groot als de waarheid, en geen waarheid zo groot als Gait! En dat vind ik ervan!

  Iedereen een explosief uiteinde toegewenst en een ontsluierend 2010!!
  (en vergeet niet een lekkere stampot te maken van de overgebleven oliebollen)

 11. @GAIT,
  God of de Bron is in ons het Koninkrijk God is in ons Dit zegt dus dat het in ons zit wij zijn naar Gods evenbeeld geschapen Ik laat mij echt niet door jou betichten dat ik denk God zelf
  te zijn ik ken mijn plaats maar al te goed Waarschuwing je mag alles doen maar de Heilige
  Geest beledigen gaar zou ik maar mee oppassen Want deze woorden over God de Bron
  het Koninkrijk evenbeeld zijn mij geschonken door de Heilige Geest.

 12. Wel, ik heb wat ontsluierende informatie gegeven maar iedereen is hier schijnbaar bezig met zijn eigen ding:-) Misschien toch maar even kijken naar het bedrog, zie toegevoegde links vanmorgen vroeg. Misschien kun je het zelfs nog vinden bij de NOS.

 13. @Tweede Ronde ,
  Ik heb je links vanochtend bekeken en nu net weer en kan er nog steeds geen kaas van maken.Wat ik wel begreep dat die bom jongen zijn vader Minister van olie in het Afrikaanse land was en de CIA en interpol had ingelicht over plannen van zijn zoon.
  Waar niets mee gedaan is.
  Toch weer een inside job of laat ik mijn verbeelding nu op de loop?

 14. Kijk maar eens bij de NOS over 2e explosief. De nieuwslezeres van NBC laat direct weten dat de tweede verdachte toch niet verdacht bleek te zijn terwijl diverse passagiers iets anders hebben waargenomen. O.a. ook in het verhaal van de advocaat bij Alex Jones.

 15. @ tweede ronde

  Ah zit al je links te kijken en te rippen, ben je dankbaar voor je alertheid, zat me al niet lekker dat ze op Schiphol al die controle checkpoints ineens zomaar in gebruik hadden genomen terwijl ze niet eens 100% functioneren, laat staan dat er gelijk ook andere landen in de wereld zijn die net als Nederland grote maatregelen heeft genomen.
  De states doet wederom geen reet en valt per direct door de mand dat het geheel weer een slap media spektakel is die ons als een conspiracy door de neus wordt opgevoerd.

 16. de palestijnse kwestie is een ingewikkelde zaak beide zijden hebben even veel schuld maar ik vind dat israel met hun zomeroorlogen de laatste paar jaar toch wel schandalig bezig is zij zouden juist beter moeten weten maar nee hoor en ondertussen sterven er nog steeds mensen in het grootste concentratie kamp ter wereld genaamd palestina.

 17. Het probleem van Israël en Palestina is dat wij het met 3 dimensionaal bewustzijnskader
  bekijken terwijl ik denk dat we het 4 dimensionaal en meer moeten benaderen.
  Er zijn in deze kwestie krachten betrokken die niet van menselijke oorsprong zijn.
  Maar die wel het scenario bepalen.

 18. @ janee

  Mijn visie is de visie die je daar terplekke kan gaan bewonderen met je eigen ogen, niet via de media en de TV waar iedereen als basis vanuit gaat.
  Het is tevens ook de visie van de mensen daarzelf, tis hun verhaal en niet de mijne en al duizende jaren lang.
  Daar kan niet zomaar even aan gesleuteld worden in ‘The way you wanna to like to see it!’

 19. Het heeft alles met de bijbel te maken in de eindtijd moet in Jeruzalem op de tempelberg
  de tempel herbouwd worden voor de komst van etc etc lees het maar zelf.
  Ikzelf geloof niet in de bijbel het is verdraaide kennis maar de bijbel is zo belangrijk in onze geschiedenis dat die fanatiekelingen hem echt letterlijk gaan uitspelen snap je mij hier goed in wat ik zeg levensgevaarlijk

 20. Ik heb het al eerder gezegd de werkelijke top dat zijn er enkele van Israël en Palestina
  horen bij elkaar zijn elkaars bondgenoten en zijn niet van menselijke origine
  Mijn sterrenbeeld is Giraf

 21. Ah nee, het begin ligt em namelijk bij het feit dat we allen uit Abraham komen, zijn zonen zijn opgesplitst en ieder is inprincipe een eigen geloofs overtuiging begonnen.
  Leg de bijbel bv maar eens naast de koran dan zul je versteld staan hoe meer er aan bepaalde zaken in staan wat je niet in de bijbel tegen komt maar wel waar jij als lichtwerker mee bezig bent.
  Werp eens een blik op Egypte, genoeg comics terug te vinden in tempel muren over joden, zie het verhaal van mozes en zijn levens lange omzwerveringen in het Sinai gebied, daar doe je toch geen mensenleven lang over om het zogenaamde beloofde land te vinden ?!
  Het is niet de boek die we de schuld moeten geven maar de mens die er achter zit die er een smeerboel van maakt, we geloven wel allemaal massaal hier in de illimunati, anunaki’s en de repetilians maar ter apel wat betreft er nu plaatst vind in het land van Judea en Kaaan is een zucht naar het boek wat ‘de Bijbel’ heet als niet te vertrouwen.
  Het gaat nog steeds vandaag de dag over het claimen van dingen die niet van jou zijn en het grote ‘jaloers’ zijn, dit is al eeuwen oud weg gegrift in menig midden oosterse filosofie en dan nog maar te zwijgen over de bloedwraak.
  Neen je zult bij de Herbreewer Abraham moeten zijn…

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham

 22. wat ik heb geleerd in het leven is dat religie mensen uit elkaar trekt , hoe vaak hoor je wel niet dat verschillende religie’s zich zelf de ‘uitverkorene’ beschouwen , kortom ik ben beter dan de rest wat pure egoisme is.

  ik ben ongelovige , ik betaal me belasting doe geen mensen kwaad , pleeg geen misdrijven en draag bij aan de samenleving.

  alleen al omdat ik niet geloof in god moet ik van de bijbel in de hel branden.

  als religie de overheid zou overstijgen in Nederland dan zou heel dit forum op de brandstapel zou worden geflikkerd voor ketterij en godslastering.

 23. wat ik hiermee bedoel is dat je geen god nodig hebt om de juiste weg door het leven te nemen , bijvoorbeeld als je iemand die gekwetst is troost of iemand die bij jouw je verhaal kwijt kan , jij probeert die mensen veilig en goed te laten voelen , zit het ‘god’ dan niet in ons en zijn wij degenen die geluk zelf kunnen creeeren voor onszelf en andere.

 24. Bartek, ik ben volledig met je mee,maar ik denk toch dat GOD jou op de een of andere manier leid anders kan je zo niet denken of handelen,jij bent ZELF GODDELIJK,en wat de brandstapel betreft,wij branden niet meer.

 25. ik krijg deze artikels altijd op maandag en da schijnt de overgrote meerderheid hier al dagen lang met elkaar over dit artikel te praten. Soms vind ik ze eerder op de website .. toch nog even een reactie van mij en wel met een engels spreekwoord: it is always darker just before the dawn.
  iedereen die nog eens naar deze site komt kijken een eerlijk NIEUW jaar

 26. Het mooiste van God zijn in je zelf, is de ander een hand te geven en hem helpen waar het nodig is en open staan voor zijn gedachtengoed.

  Gelukkig ondergesneeuwd Nieuwjaar iedereen !

 27. Als de Palestijnen en Israelisch zover zijn dat zij voor elkaar gaan openstaan en dus naar elkaar willen luisteren, kunnen ze kijken naar de verlangens die zij met elkaar gemeen hebben en daar aan werken.Denken jullie dat dit zou kunnen helpen?
  En wie weet zouden wij intussen het goede voorbeeld kunnen geven en welke strijd tegen elkaar dan ook,staken.
  Myriam.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.