Advertentie

Laten we WikiLeaks heel dankbaar zijn…


Meer dan 90.000 pagina’s geheime VS-documenten heeft de klokkenluiders-website ‘WikiLeaks’ openbaar gemaakt over de oorlog in Afghanistan. Al deze pagina’s zijn door iedereen over de hele wereld te raadplegen en vooral de media storten zich massaal op dit ruwe materiaal, om ieder mogelijke hun eigen ‘goudklomp’ eruit te vissen..

WikiLeaks werd in Januari 2007 gelanceerd en publiceert anoniem bronnenmateriaal, zoals documenten van overheden en multi-nationals. De website kreeg een paar maanden geleden, internationale bekendheid, toen het videomateriaal vrijgaf, dat was gemaakt vanuit een Amerikaanse gevechtshelicopter.
Het betrof de aanval van deze helicopter op een Irakees burgerdoel in 2007, waarbij naast een aantal onschuldige burgers, ook een fotograaf van Reuters om het leven kwam. (zie HIER)

WikiLeaks publiceerde meer, zoals een richtlijnenboek voor cipiers op Guantanamo en de campagne-emails die Sarah Palin tijdens de presidentsverkiezingen illegaal had verstuurd

Hoofdredacteur Julian Assange zegt onomwonden dat ‘WikiLeaks in drie jaar tijd meer vertrouwelijke documenten in handen heeft gekregen dan de traditionele media in dertig jaar’. De belangrijkste server van WikiLeaks staat in Zweden, maar er zouden ondersteunende installaties zijn in onder meer IJsland en België. Als er iets misloopt in één land, kan de organisatie dat opvangen in andere landen.

De nieuwe openbaar gemaakte documenten bevestigen opnieuw de status van WikiLeaks, als onafhankelijke informatiebron. In het onderstaande artikel, belicht Roy Greenslade het hele verhaal en beziet het vooral van de journalistieke kant.

Roy Greenslade is hoogleraar journalistiek aan de City University in Londen. Hij schrijft ook dagelijks een mediablog voor de veelgelezen krant The Guardian én een wekelijkse column voor de ‘London Evening Standard’. Hij is de laatste 18 jaar al media-commentator en daarvoor was hij redacteur van de Britse krant ‘Daily Mirror’, daarna eindredacteur van de gezaghebbende ‘Sunday Times’ en assistent hoofdredacteur van ‘The Sun’.

X

Laten we WikiLeaks heel dankbaar zijn…

Door Roy Greenslade, voor CNN  30 Juli 2010

vertaling © Guido Jonkers voor WantToKnow.nl


Het openbaar maken van maar liefst 92,000 documenten op de website ‘WikiLeaks’, over de oorlog in Afghanistan vertegenwoordigt een overwinning voor dat wat ik zou willen noemen: ‘datajournalistiek’.

Er was een menselijke bron, natuurlijk, omdat iemand, ergens kennelijk de informatie heeft doorgegeven aan de website ‘Wikileaks’. Maar wie deze klokkenluider ook was, hij of zij is zonder meer een stuk minder ‘belangrijk’ dan de inhoud van de geopenbaarde documenten.

Roy Greenslade, schrijver van dit artikel.

Het ruwe materiaal vormt naar mijn mening een rijke ader van informatie voor journalisten op deze 3 partners van WikiLeaks, de grote nieuwsknooppunten: de kranten ‘New York Times’ en ‘The Guardian’ én het Duitse tijdschrift ‘Der Spiegel’.
Maar natuurlijk niet alléén voor hen.
Het ‘Afghaanse Oorlogsdagboek’ is op het internet te raadplegen en iedereen over de hele wereld is in staat zijn of haar eigen ‘goudklompje’ te vinden, in deze schat van informatie. Kijk zelf maar eens HIER.

Dat journalisten zich een weg banen door data, is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Er is een lange en eerbare traditie van reporters met een neus voor een verhaal, dat tevoorschijn komt uit het scannen van duizenden pagina’s en/of documenten. Een verhaal dat hieruit volgt kan dan een paar kille en pijnlijke feiten onthullen en een ‘scoop’ betekenen voor de betreffende krant, tijdschrift of radio/tv-station.

Maar we dienen ook toe te geven, dat binnen de journalistiek, deze ‘tak van sport’ altijd een beetje minderwaardig wordt geclassificeerd, deels omdat het gewoon een hele boel werk is om je als journalist door bergen documenten te vreten, een niet echt glamourachtig gebeuren.
In deze moderne tijden, waarin er een enorme druk ligt op de ‘newsrooms’ van media, om efficiënter te werk te gaan, zijn hoofdredacteuren van deze media natuurlijk terughoudend om hun staf uren en uren te laten spenderen aan het documenten-delven.. Zonder dat daar bij voorbaat een bepaald resultaat uit gegarandeerd is.

We zijn natuurlijk de successen uit het verleden, op het gebied van ‘data-journalistiek’ al lang vergeten. Maar als ik je mag herinneren aan bijvoorbeeld het schitterende voorbeeld van het onderzoek dat de ‘Sunday Times’ in 1961 heeft uitgevoerd naar het gebruik van thalidomide door een Duitse farmaceut in een pijnstiller, waardoor baby’s ernstige geboorteafwijkingen kregen. Het middel werd snel na het verschijnen van het artikel uit de markt genomen.

Tijdens het onderzoek, betaalde The Sunday Times voor vele duizenden interne documenten over de omstreden pijnstiller, die allemaal vertaald dienden te worden in het Engels. Volgens een van de toenmalige reporters, Phillip Knightly, kostte het daarna ‘meer dan een jaar van tijds-intensief en toewijding’ om wijs te worden uit de documenten.
En ondanks de succesvolle journalistieke resultaten van dit werk, die geleid hebben tot het betalen van veel smartegeld aan de slachtoffers van dit thalidomide-gebruik door de betreffende farmaceut, zijn de geluiden verhard in de Britse krantenkantoren, omtrent het besteden van redactiegeld aan dit soort ‘data-journalistiek’. Vooral toen uitgevers begonnen met het ‘knijpen’ in de redactionele budgetten..!

De reporters Woodward en Bernstein, hier met Dustin Hofman en Robert Redford, bij de promotie van de film over het Watergateschandaal: 'All the president's men'.

En het is zeker significant te noemen, dat in de jaren 1970 dé grootste scoope van alle tijden plaatsvond, namelijk het ‘Watergate-onderzoek’, door Bob Woodward en Carl Bernstein van de ‘Washington Post’. Hun rapportages hingen eigenlijk volledig af van één geheime bron, ‘Deep Throat’ genaamd, en sinds die tijd zijn steeds meer journalisten afhankelijk geworden van hun eigen ‘Deep throats’..  Want daar lonkte de glamour..

‘Vertrouwelijk bronnen’ zijn te beschouwen, sinds die tijd, als het levensbloed van de moderne journalistiek, zoals ik mijn studenten journalistiek altijd voorhoudt. Maar nu moet ik toegeven, dat ik één belangrijke andere bron (en vaak een cruciale!) over het hoofd heb gezien, namelijk de manier om ruwe data te ontdekken, te lezen en te analyseren, zoals dat nu bij de Wikileak-pagina’s aan het gebeuren is.

Als journalistiek, zoals soms wordt geclaimed, de eerste ruwe schets is van geschiedschrijving, zouden we ons als journalisten meer als historici moeten gedragen, die hun primaire bronnen bestuderen, om een beter begrip van historische gebeurtenissen te krijgen.

Het werkelijke significante deel van het WikiLeaks-materiaal, is dat het up-to-date data zijn, die journalisten in staat stellen, én het publiek, om een scherper beeld te krijgen van wat er in Afghanistan gaande is. In dat perspectief bieden de gelekte documenten, die we allemaal nu kunnen inzien, ons een inkijkje van onschatbare waarde.

Natuurlijk is het posten van het materiaal zelf, nog geen journalistiek. Het is slechts het begin van een journalistiek proces, dat nog analyse benodigd, kadering en in dit specifieke geval, een vorm van censorschap om individuen te beschermen die in de documenten worden herkend.

Ik weet dat niet alleen professionele journalisten niet de enige mensen zijn, die dit kunnen doen, maar het merendeel van hen, heeft er de speciale vaardigheden voor geleerd, die hen in staat stelt om deze taak goed te volbrengen. Dat is me duidelijk geworden uit de openbaarmaking van de documenten in The Guardian en The New York Times.

Het zou kunnen zijn dat er geen sprake zal zijn van een ‘rokend pistool’. Waarschijnlijk zal er geen kop rollen van een president, zoals dat bij Watergate het geval was. Maar wat duidelijk uit de documenten naar voren komt, is de bevestiging van al lang geuitte vermoedens door de media in de VS en Groot Brittanië, dat de situatie in Afghanistan zich voortsleept en dat zij verslechterd is, sinds 2004. Dat is in tegenspraak met de officiële berichtgeving, die spreekt van een positieve ontwikkeling.

WikiLeaks' hoofdredacteur Julian Assange met het resultaat van zijn inspanningen: krantenkoppen met nieuws dat verborgen diende te blijven..

Het materiaal ontleent zijn authoriteit ook aan het feit dat het afkomstig is van de troepen aldaar, die rapporteren over de situaties in het veld, zoals zij die waarnemen. Er zit geen enkele propaganda-achtige berichtgeving tussen. De rapportage zal weliswaar niet objectief zijn, dat is feitelijk bijna niets, maar de berichtgeving is niet bedoeld om de politieke besluitvormingsprocessen te beïnvloeden.

Je zou ook nog kunnen zeggen, dat WikiLeaks, door het plaatsen van deze uitermate gevoelige informatie, zélf ook niet volledig objectief is. Maar ik ben erg gevoelig voor de argumenten van de hoofdredacteur van WikiLeaks, Julian Assange, dat nieuwsorganisatie meer ruwe data beschikbaar zouden moeten maken voor het publiek.

Hij gelooft erin , dat een dergelijke stap de journalistiek transparanter zal maken. In een recent interview, maakt Assange de opmerking, dat ‘journalistiek zich meer als de wetenschap zou moeten opstellen’. Hij voegde daaraan toe: ‘Feiten zouden te verifiëren moeten zijn, zo ver als mogelijk is. Wanneer de journalistiek een lange-termijn geloofwaardigheid wil bereiken, moeten zij zich in dié richting bewegen. Heb meer respect voor je lezers’.

Bronnenjournalistiek, is door zijn karakter, vaak afgeschermd voor het publieke oog. Data-journalistiek daarentegen, is meer open, speciaal als het materiaal natuurlijk op het internet openbaar toegankelijk is. Hierdoor is de authenticiteit van concurrerende analyses van het materiaal door het publiek te verifiëren.

Wij zouden als journalisten enthousiast moeten zijn, dat een site als WikiLeaks bestaat, omdat het onze centrale taak is, om dat materiaal te onthullen, te openbaren, dat in het belang is van de burgers en dat ‘anderen’ liever geheim willen houden. Deze website verdient onze lof en het is nodig dat we haar verdedigen tegen reactionaire krachten, die erop uit zijn om openbaring van feiten te voorkomen.

220 gedachten over “Laten we WikiLeaks heel dankbaar zijn…

 1. Er wordt ook beweert dat de gelekte info al redelijk openbare informatie was maar dat het laten “lekken” van deze informatie een middel is om het internet-filter er te krijgen.. Zie het als een Flase Flag. Never let a crisis go to waste.
  Binnenkort moeten alle sites voldoen aan richtlijnen en keurmerken als voorwaarde om het internet op te mogen.

  Kijk bijvoorbeeld naar de overspannen reactie meteen van H. Ballin. Om bij onze datakneus uit Nederland te beginnen.

 2. Denk ook dat het een false flag is. Bijna alles ruikt ernaar…
  De MSM had zelf initiatief getoond om de data te verkrijgen? MSM is nog steeds corrupt dus daar zit zeker belang bij.

  Vergelijk de reacties van de controlleurs van de 90.000 lekken eens met de reacties toen de video dreigde te worden gepost van 100+ burgerdoden door de VS van 1 aanval.

  Er is veel aan de hand.

  Mogen we dan nu Wikileaks dankbaar zijn? Weet zeker van niet.

  Guido, is het mogelijk om een vervolg-artikel te maken die de false flag onderzoekt?

  1. Maar natuurlijk is Wikileaks een complot!

   Alles is immers een complot!

   En nu maar zoeken naar bewijzen. Als je die niet vindt: helemaal niet erg, want daaruit blijkt juist des te meer dat de zaak verdonkeremaand wordt en je het bij het rechte eind hebt.

  2. TW, tijdje weggeweest..? Zeker het rapport van Peter Vereecke over chemtrails gelezen. Hele klus nietwaar?

  3. @tw

   Ik vind je reacties schrijnend worden. Je poneert van alles waardoor in mijn beleving niets wezenlijks gezegd wordt. Het is een welles nietesspel zonder dat het iets toevoegd aan werkelijke openheid.
   recent voorbeeld:
   Een domme stompzinnige opmerking die je maakt:
   Guido Jonkers is eigenlijk de BVD.
   Erg triest.
   Ik zal verder niet reageren op je reacties.

  4. Je wilt me wel degelijk kwetsen Marcel, net zoals je iedereen wil kwetsen die de onzin die hier gedebiteerd wordt, aan de kaak stelt.

   Je hebt alleen geen argumenten, dus ga je maar beledigen.

   Veel succes ermee. Ik ben klaar met dit gekkenhuis.

  5. @tw …………. Invullen naar keuze ,je weet kennelijk precies wat ik wil en denk.

  6. Invullen naar keuze ,je weet kennelijk precies wat ik wil en denk.

   Haha! Grappig dat jij dit nu zegt, Marcel.

  7. @brt Wat dacht je brt dat trijntje het niet alleen af kan? Moet je de gelederen even versterken?

  8. @tw

   fijn, eindelijk verlost van iemand die geen enkele poging doet tot zelfreflectie.

  9. @ TW

   Juist jij hebt ook zelf zo veel last van Incodepentie verschijnselen, tijd voor een spiegeltje van eigen deeg.

   @ Aram

   Thanks, je steelt de woorden uit m’n mond !

  10. @brt Wat dacht je brt dat trijntje het niet alleen af kan? Moet je de gelederen even versterken?

   Vult Marcel W even voor me in..

  11. @ brt lastig als je de betekenis van leestekens niet kent.
   ? een vraagteken wordt over het algemeen geplaatst achter een zin indien de schrijver de zin in vragende vorm bedoeld.
   Vragende vorm ,dus als je even wilt antwoorden? n een vraag vult niets in verlangt alleen een antwoord.

  12. @Marcel W:
   Je vult iets voor mij in omdat je een zelfverzonnen reden als vraag stelt als mogelijke reden van mijn eerdere reactie.
   Direct daarna stel je nog een vraag die ervan uitgaat dat de eerste veronderstelling waar is.
   Dat is zeker een manier van invullen.

   Voorbeeld (denk er aan Marcel, voorbeeld. Ik vraag je dit niet echt):
   Ben jij soms vreselijk eenzaam dat je daarom zo jaloers op gelukkige mensen bent?
   Je ziet: je kan hier geen antwoord op geven. Het is een vervelende manier van iets invullen voor een ander.

  13. @brt ach brt ik ben niet eenzaam en niet jaloers op mijzelf (beschouw mezelf als een gelukkig persoon). Mwah day viel best mee om te beantwoorden ,voelde me ook niet de woorden in de mond gelegd worden. Dus ligt het mijns inziens toch echt aan je eigen perceptie.

  14. @ Aram,

   verlost van TW zei je?

   Das niet mogelijk hoor! Het is net onkruid daar kom je ook niet vanaf hahahaha.

   Tw en W-amazone beide uit het cryptonest daar kom je nooit vanaf. Tw heet JennyJo op dat forum. Ze heeft vele forumnamen, ze lijkt wel een “forumextremist”. Zo fanatiek jonge, je zou denken dat ze er voor betaald kregen.

 3. Wikileaks heeft blijkbaar een agenda en gelukkig beseffen steeds meer mensen dit want die gelekte Afghaanse documenten is een groot non-event.
  De grootste hint komt van Julian Assange zelf als hij bijna letterlijk zegt ‘de idioten die in 9/11 samenzwering geloven.’ in een van zijn interviews.
  Dit kan erop duiden dat hij of een stille hint wilt geven aan ons wat Wikileaks echt is, deceptie en disinfo of anders hij heeft zichzelf verraden door de gelovers in 9/11 belachelijk te maken omdat de druk van deze groep gewoon niet over gaat en constant blijven ze de elite lastig vallen met vragen en opmerkingen en eisen ze nieuwe onderzoeken.
  Gelukkig zien ook steeds meer mensen Wikileaks als een stuk gereedschap dat een agenda heeft en niet is wat het ons wilt doen geloven dat het is.

  Zoals met alles op Internet is er een heuse oorlog gaande en die oorlog is tegen ons gericht.
  Dit is misschien wel de allergrootste oorlog waarbij Afghanistan en Irak in het niet vallen want de elite krijgt het steeds moeilijker om hun plannen door te zetten want wij worden wakker en zien wat er aan de hand is en werken ze op alle fronten tegen om te voorkomen dat ze hun zin krijgen.
  De elite zet websites op juist met de bedoeling om disinformatie en leugens te verspreiden in de hoop om ons te misleiden en niet te laten zien wat ze van plan zijn.
  Je kan dat zien door de voorstellen waarmee ze komen zoals een kill switch en nu is er een advocaten kantoor die forums en blogsites aan aan het klagen zijn omdat ze zogenaamde plagiaat plegen door artikelen te kopieren en plakken in forums. Mensen hebben deze informatie op Internet gezet zodat weer eens gezien kan worden hoe men via deceptie wederom een of andere truuk uit aan het halen is om de vrije stroom informatie terug onder hun controle te krijgen door ons bang te maken.

  Hun plannen zijn zo doorzichtig als wat als je hierbij stil blijft staan en altijd afvraagt of de informatie die je leest een agenda kan hebben of dat het wel eens echt kan zijn.
  De elite is namelijk doodsbang geworden voor Internet want nog niet eerder hebben ze zoveel tegenwerking ondervonden als de dag van vandaag.
  Nog nooit eerder hebben de elite zo in de schijnwerpers gestaan als sinds de komst van Internet en waar ze voorheen nog in de schaduwen opereerden is nu al hun doen en laten breeduit gemeten op Internet terug te lezen.
  Ze proberen uit alle macht hun verloren controle terug te krijgen die Internet ons gegeven heeft en willen ze niets liever de oude situatie terug krijgen waarbij de elite bepaalt wat wij te zien krijgen en niet wij zelf.

  Ze spreken al over Internet 2 en reken maar dat hierin ALLE controle ingebouwd zit om ons weer terug in het gareel te proberen krijgen want alles wat ze nu geleerd hebben met Internet hebben ze in de volgende versie verwerkt.
  Dit zullen ze gaan promoten door ons gigantische snelheden te beloven en dat we alles via Internet kunnen doen en het nog mooier en spannender maken om mensen naar hun omheinde Internet 2 over te krijgen.
  Kijk maar hoe ze het gedaan hebben met mobiele telefoons. Wij betalen voor onze eigen controle en hoe nieuwer de telefoon hoe meer gegevens hij over je doen en laten verzameld. Een natte droom voor de elite, contole over ons en we betalen er zelf voor. Ze lachen zich dood om de schapen.

  Wees alert en ben bewust dat er een geheime oorlog tegen ons aan de gang is om ons dom en onwetend te houden en dat ze geen middel ongebruikt zullen laten omdat ze flink in paniek zijn en mensen in paniek maken rare sprongen, zeker mensen met veel macht die schijnbaar boven elke wet staan.

  1. Toevallig kwam ik dit nog tegen, weer zo’n prachtig voorbeeld.

   Volgens de autoriteiten in VAE en Saudi-Arabië kan met Blackberry’s straks geen e-mail meer worden verstuurd of het internet worden geraadpleegd. Ook het berichtensysteem (‘messenger services’) wordt getroffen door de maatregel.
   ‘Bepaalde diensten van Blackberry stellen gebruikers in staat te handelen zonder enige juridische aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, wat tot zorgen over de nationale veiligheid leidt’, aldus de telecomautoriteit van de VAE zondag.

   De Blackberry-apparaten maken gebruik van gecodeerde berichten, waardoor autoriteiten onvoldoende grip hebben op het berichtenverkeer.
   Met het verbod verhogen de twee landen de druk op Research in Motion, het Canadese bedrijf dat de Blackberry’s op de markt brengt. Saudi-Arabië en VAE willen toegang hebben tot de gecodeerde berichten die via Blackberry’s worden verstuurd.

   http://www.fd.nl/artikel/18835194/dubai-saudi-s-beperken-gebruik-blackberry-s

  2. @tw B.V.D heet tegenwoordig aivd al een aantal jaren eigenlijk ,Waar heb jij uitgehangen dat je dat gemist hebt?

  3. @ Marcel w,

   Het lijkt wel of je dat verbaast van een land als Saudi-Arabië.

  4. @tw Moet ik daaruit concluderen dat je vanuit de woestijn terug gekeerd bent om ons hier te vereren met je teksten?

  5. Natuurlijk ben in ik Saudi-Arabië geweest! Het bewijs daarvoor is toch zonneklaar? Immers, waar zou ik anders geweest kunnen zijn na het posten van zo’n comment?

  6. @tw ach ik kan wel een paar plekken bedenken hoor. Maar ik wil je niet kwetsen,dus hou ik die plekken maar voor me.Toch lijkt het me verstandig om hulp te zoeken,je lijkt echt alle realiteitszin verloren te hebben. Vraag gait maar waar je die hulp kan vinden ,en anders klik je even op wilmamazone en dan kom je op een blogje met gelijkgestemde( voor jou dan ) zielen.Weet zeker dat je daar geholpen kunt worden.

  7. @ TW

   Saudi Arabia? lol, denk eerder dat je een dagje Zwarte Markt gedaan hebt in Beverwijk.

   Het kan niet anders…

  8. Ik weet niet of Guido van de bvd is, zou best kunnen, ik kan dat niet controleren net zoals laatst in het nieuws stond dat de BVD een moslim haatsite opgezet heeft om ongure types te vangen kan je het gewoon niet weten.
   We zullen altijd in ons achterhoofd moeten houden dat de info niet te controleren is en dat er meer achter kan zitten dan we vermoeden en zogenaamde websites die voor ons gecreeerd zijn niet is wat het lijkt.
   Zoals altijd zul je zelfverantwoordelijkheid moeten nemen bij wat je leest en het niet klakkeloos aannemen want nu is er geen elite die bepaalt en ons het nieuws voor kauwt, dit keer moeten wij het zelf uitvinden met ons innerlijke als compas.

   Hier vond ik nog een mooie mbt wikileaks

   Wikileaks Cointelpro Wizard of Oz or ‘Whistleblower’?

   http://www.examiner.com/x-10438-Human-Rights-Examiner~y2010m8d7-Wikileaks-Cointelpro-Wizard-of-Oz-or-Whistleblower?cid=examiner-email

  9. Reken maar dat die gasten van de AIVD hier elke dag een kijkje of wat komen nemen.
   Volgens mij reageren ze zelfs om reacties uit te lokken.

   Ik ben niet kwaadgezind, ik doe niemand kwaad.
   Ergens is het ook wel goed dat ze een oogje in het zeil houden.

   Misschien staan we ondertussen al op een zwarte lijst, nou, dan maar. Ik wil wel gewoon vrij mijn mening kunnen uiten.

  10. @ martijn ik sta zeker op die zwarte lijst haha .Als dienstweigeraar moest ik me als laatste bij de keuring melden bij een mannetje van de toen nog bvd. Dat mannetje wist wel heel erg veel van mij ,waar ik werkte wie vrienden van mij waren. Zelfs mijn werkrooster was bekent,incl. vakantie dagen.
   Het werd nog gekker toen kort daarna een maat van mij wegens een beroving foto’s moest bekijken van de vermeende dader ( op het politie buro) daar zag hij een telelens opname van mij in het boek. Nogal verontrustend vond ik daar ik geen crimineel verleden heb.
   Het zou mij dus inderdaad niet verbazen als alle comments hier worden opgeslagen en gecatalogiseerd. De vrijheid van meningsuiting wordt aan alle kanten beknibbeld.

  11. @Marcel,

   Lekker dan. Wat voor foto’s zouden ze van mij dan hebben?
   Ik hoop wel dat ik er een beetje leuk op sta, ik ben namelijk totaal niet fotogeniek, haha.

  12. @ martijn ik ga er altijd gemakshalve van uit dat de aivd meer van je weet dan je zou vermoeden. Zit je altijd safe hihi

 4. Bob, wanttoknow is ook een gatekeeper, wist je dat? Ik ga nu maar weer snel weg, voordat ze m’n tekst kunnen profileren en met die data mij opsporen via HAARP.

  Serieus, grow up. Heb je je ooit überhaupt verdiept in Wikileaks? Weet je überhaupt wie Julian Assange is?

 5. We moeten helemaal niet zo blij zijn met deze onzin papieren. Dit is juist wat men(NWO, pentagon, media, etc) wil, zorgen dat via de media deze teksten in de hoofden van vele mensen rond blijft gaan. Op deze wijze houden we oorlog dus instand. Slim gespeeld, maar voor de mensen die verandering willen is het een tegenvaller.

 6. Zoek voor de gein de grondwettelijke definitie van een ‘natural born citizen’ (of America) maar eens op, dit is een grondwettelijk vereiste om president te kunnen worden, de opperbevelhebber van het leger

  Die bevat o.a.
  “Iemand geboren uit ouders die geen van beide verplichtingen hebben aan enig ander land dan de USA”

  Obama’s vader was keniaan… (in die tijd onderdeel van het Britse koninkrijk)…
  Feitelijk is het hier al einde discussie

  Dit nog afgezien van Obama’s geboorteplaats (Kenia, zijn oma claimt bij de geboorte aanwezig te zijn geweest) en het weigeren om een daadwerkelijk geboortecertificaat te tonen
  Hetgeen hij toont is een ‘aankondiging van geboorte’ uit Haiti wat verwijst naar een geboortecertificaat maar dat zelf zeker niet is !
  Vanaf een ‘aankondiging van geboorte’ is het niet mogelijk om af te leiden of iemand een natural born citizen is. Hoewel natural born citizen zijn in Obama’s geval, door de keniaanse vader, dus sowieso onmogelijk is

  Maar hij komt over als de mediagenieke ideale schoonzoon en brengt alle schaapjes juichend in het gareel
  Dat konden de wereldwijde machthebbers natuurlijk goed gebruiken in deze tijden van globalisatie, die vervelende grondwet maar even gewoon negerend

  1. mooi man, een plaatje ! zelf gemaakt ?
   Dat is inderdaad een afdoende alternatief als je ergens je geboortecertificaat moet tonen, bv om president te worden

   Praat geen onzin tegen mij en ga zoeken op¨google

  2. @Hashashin,

   De eerste link is naar snopes, een ‘urban legend’-site. Er staat een uitgebreid verhaal over de oorsprong van het Obama-is-geen-amerikaan fabeltje plus een heel verhaal waarom het niet klopt, inclusief verwijzingen naar rechtzaken bijvoorbeeld.
   Maar geen probleem als je het niet wil lezen hoor.

  3. Als je nou om te beginnen het eerste filmpje even af kijkt
   en dan voor alle redenen waarom Obama geen rechtmatige president KAN zijn die er in dat filpje genoemd worden een goed onderbouwde weerlegging hebt, ben ik om. OK ?

  4. @ Hashashin,

   Die “goede weerlegging” had je zelf allang kunnen vinden op het internet. Het feit dat je die informatie, die gewoon overal op het internet beschikbaar is, volkomen negeert, geeft aan dat je de waarheid helemaal niet wilt weten.

   Ik vind het beschamend dat je dit soort leugens gelooft, verspreidt en ook nog de moed hebt om van een ander te eisen om jouw werk voor je te doen. Je had zélf moeten controleren of wat je allemaal schrijft, juist is.

  5. @ ach trijntje wat ben je weer fanatiek bezig en dat terwijl je helemaal klaar was met dit gekkenhuis. Ik was al blij dacht eindelijk van jou commentaren verschoont te blijven maar helaas . Maakte je ons alweer blij met een dode mus.

  6. Henk, volgens mij heb je het verkeerde linkje geplakt, zag geen bewijs ofzo?
   😀

   Trijntje: wikipedia en npr.org…

   ben je serieus ?

  7. Hashashin,

   Je reactie toont precies aan wat er mis is op deze site.

   Het is niet goed want het is van wikipedia, er wordt verder niet gekeken naar de inhoud.

   Dat alle rechtszaken die zijn aangespannen door “birthers” tot nu toe zijn verloren, dat het Hooggerechtshof heeft verklaard dat er geen problemen zijn rond het citizenship van Obama, dat ook de gehele Republikeinse partij heeft verklaard dat er geen problemen zijn rond de nationaliteit van Obama en zijn recht om president te zijn, het haalt allemaal niets uit, want hier wordt informatie alleen geaccepteerd als ze de complottheorie ondersteunt en niet omdat ze logisch, voor de hand liggend, controleerbaar en plausibel is.

  8. @Hashashin,

   Henk, volgens mij heb je het verkeerde linkje geplakt, zag geen bewijs ofzo?
   De link naar het plaatje van een kopie van Obama’s birthcertificate werkt inderdaad niet, de andere links wel en daar staan dezelfde foto’s plus een uitgebreide uitleg over wat er niet klopt in jouw youtubefilmpjes.
   Ik heb dus wel jouw filmpjes bekeken terwijl jij niet de moeite nam om de (al weer 2 jaar oude) weerlegging ervan door te lezen, soms denk ik wel eens dat ik veel te beleefd ben voor dit soort discussies.

  9. @Henk,

   Hashashin roept dat anderen maar bewijs moet leveren tegen zijn stelling dat Obama geen recht heeft om president te zijn. Maar, zoals te verwachten viel, als dat bewijs vervolgens geleverd wordt, negeert hij/zij het.

   Dat kun je toch alleen maar uit concluderen dat hier opzettelijk gelogen wordt door bepaalde mensen?

  10. @ TW

   “Alleen mensen met volledig door complotschimmel aangevreten hersenen geloven dat soort onzin over Obama nog”

   Tsjaaah, je hoeft niet maximaal brain damage te hebben als je allang weet hoe alles constructief in elkaar steekt, wil nog niet zeggen dat iedereen gelijk hier maar onder de juk hier vertoeft van conspiracy, jij dus wel met je anti-propaganda imperium?!

   Ik lach me juist rot om die simpele zielen gedachtes, haal eens diep adem, zucht en ga eens leven als mens!

  11. @ trijntje winkel beetje massochistisch? Ik bedoel je blijft maar rond dolen in het gekkenhuis en proberen de mensen te bekeren naar jouw idee. Dat moet je toch met een reden doen?

  12. En ga jij eens normaal Nederlands leren. Er is geen touw vast te knopen aan die wartaal van jou.

  13. Henk, zie logo site:

   snopes.com
   ‘Rumor has it’

   Je meent het nog echt ook he?

   Trijntje, hou nou op anders moet ik..

  14. @ trijntje winkel beetje massochistisch? Ik bedoel je blijft maar ronddolen in dit gekkenhuis en proberen de mensen te bekeren naar jouw idee. Dat moet je toch met een reden doen? leg me dat eens even uit als je kunt?

  15. Wartaal ?

   Nou dat is jou brein al aan het afsterven in ruime mate, jammer dat je ineens zo dement kan raken van een paar Hollandse woorden.

  16. @ Hashashin,

   Henk, zie logo site:

   snopes.com
   ‘Rumor has it’

   Je meent het nog echt ook he?

   Dat kun je niet menen; zo dom kun je niet zijn.

   Wel dus vrees ik.

  17. Trijntje, verklaar jezelf nader

   dit wordt vast een hele hele hele mooie
   😀

  18. Teleurgesteld? Tja, jammer dan. Nog maar een beetje beter nadenken dan.

  19. begint een beetje op door de mand vallen te lijken trijntje

   Ach ja, sommige mensen zetten totaal onbegrip liever om in een aha-erlebnis.

  20. @ brt gaan we weer trijntje in het nauw brt die ter redding snelt beetje doorzichtig hoor .Gaat dat zo met het hele cryptonest?

  21. Trijntje, verklaar jezelf nader

   dit wordt vast een zoooo’n ongelooflijk hele mooie

   Kom op nou, laat zien dat het aan mij ligt!

   heb zo hard gelachen, dat maakt me echt niet uit hoor!
   😀

  22. @ brt gaan we weer trijntje in het nauw brt die ter redding snelt beetje doorzichtig hoor .Gaat dat zo met het hele cryptonest?

   Geen idee Marcel, zeg jij het maar. Jij weet immers precies wat ik allemaal vind, voel en doe.
   Jij denkt dat het waar is, dus alles wijst naar die waarheid.

  23. @ Marcel w

   Brt mocht even op Trijntjes laptoppie, omdat ze vast liep op iets heel doms te doen, dan dan staat grote broer BRT ineens te loer en te keur als vakkundig waarnemer.

   Ook weer iemand zonder inhoud.

  24. @ brt deze discussie hebben we vanavond al gehad toch ? nou ga jij weer roepen dat ik dingen voor je invul ,omdat je niet begrijpt waarom er vraagtekens geplaatst worden na een zin.En dan geef je weer een voorbeeld waar je volgens jou geen antwoord op kan geven en dan laat ik jou zien dat dat wel heel makkelijk gaat. Zullen we dan vanaf hier verder?

  25. nou ga jij weer roepen dat ik dingen voor je invul ,omdat je niet begrijpt waarom er vraagtekens geplaatst worden na een zin.En dan geef je weer een voorbeeld waar je volgens jou geen antwoord op kan geven en dan laat ik jou zien dat dat wel heel makkelijk gaat. Zullen we dan vanaf hier verder?

   Vergeet je nou niet een paar vraagtekens of doe je het expres?

  26. @ brt zie je wel je stelt me niet teleur helaas. In plaats dat je me nou eens verrast maar nee hoor hetzelfde wijsje heel voorspelbaar.

  27. Ach ja, Marcel, op dat hele hoge niveau waar jij zit vrees ik dat er geen verassingen meer zullen zijn.

  28. @ brt Nog een keertje dan ?
   Het vraagteken; het vraagteken wordt gebruikt als de schrijver duidelijk wil maken dat een zin in vragende vorm is bedoeld. Aan het eind van een zin wordt dan een vraagteken geplaatst. Als een schrijver daarentegen geen vraag stelt laat hij het vraagteken gewoon weg.
   Dus als je denkt dat ik het expres doe heb je helemaal gelijk ik geloof niet zo in perongeluk.

  29. Het vraagteken; het vraagteken wordt gebruikt als de schrijver duidelijk wil maken dat een zin in vragende vorm is bedoeld. Aan het eind van een zin wordt dan een vraagteken geplaatst. Als een schrijver daarentegen geen vraag stelt laat hij het vraagteken gewoon weg.

   Ik snap de basics, Marcel.
   En nu iets meer geavanceerd. Ga eerst eens Googlen op de woorden:
   “begging the question”
   En kijk dan naar je eigen vraagstelling.
   Hoewel je mij gewoon kan vragen waarom ik iets zeg/vind of hoe ik iets voel, kies jij ervoor je eigen veronderstellingen in een tweedelige vraagvorm te stellen waar in het tweede deel al een veronderstelling ingebouwd zit.
   Blijkbaar is het moeilijk voor je om te snappen dat dit op deze manier geen vraagstelling meer is, eerder een manier om je eigen veronderstelling als een feit proberen weer te geven.
   En dan gaat het er niet om hoe dit opgevat wordt door de andere partij.

   Mocht je, hoewel je me dat ook nooit hebt gevraagd, alleen verondersteld, toch geïnteresseerd zijn hoe ik dat opvat:mij vermaak je er uitstekend mee!
   Wat dat betreft ben je een schoolvoorbeeld.

  30. @ brt welk stukje over het vraagteken heb je nou niet begrepen?

   Vergeet je nou niet een paar vraagtekens of doe je het expres?

   Nog een keer als er geen vraagtekens staan is het geen vraag .Als het te moeilijk voor je wordt ga dan lekker slapen en denk er morgen nog eens over na.

  31. Jaja, Marcel, het is me allemaal wat hè.
   Nou ja, ik moet maar eens ophouden vanavond. De Illuminatie betaald me maar tot middernacht en daar zit ik al 10 minuten overheen.
   Slaap lekker, niet teveel dromen van moeilijke woorden hoor!

  32. @brt Ik vermaak jou dus wel ? Daar ben ik blij om tenslotte is het allemaal ter lering en de vermaak
   . Stel ik je nu even een vraag .Kan die? Steek je der ook nog wat van op brt? Of zit je alleen te schuddebuiken? Dat willen wij van het RNF wel even weten.Klantentevredenheids onderzoek zeg maar. Het is namelijk onverstandig je publiek constant met kwaliteit te vermaken ,daar worden ze veeleisend van.

  33. @ hashashin ik geloof dat we het voor vanavond gehad hebben.Inclusief blessuretijd

  34. Ik vind de discussie nou niet bepaald WTK waardig en wilde me ook eigenlijk erbuiten houden. Maar goed, Trijntje weer terug van vakantie. Vakantie begonnen 2 dagen na de uitslag wortelkanaalbehandeling. Trijntje is weer terug! Gelijk weer een ruzieachtige sfeer helaas. Kan ook bijna niet anders met iemand in ons midden die zo inconsequent is als ons Trijntje. Ik viel bijna van m’n stoel van het lachen toen ik zag dat Trijntje het volgende schreef:

   ‘Het feit dat je die informatie, die gewoon overal op het internet beschikbaar is, volkomen negeert, geeft aan dat je de waarheid helemaal niet wilt weten.’

   Póóóhhhh…, Trijntje toch! jij hebt dus blijkbaar al die informatie inzake de Mex. griep die gewoon overal op het internet beschikbaar is gewoon genegeerd omdat je de waarheid niet wilde weten! Spiegeltje, Spiegeltje aan de wand, wat is er met Trijntje aan de hand?
   Wat heeft jouw tandarts met je uitgehaald? Beter; met welke chemische rotzooi (naast je vaccinaties) ben je nu weer volgestopt? Was je verdoofd met een of ander aneasthetic welke nog niet is uitgewerkt. Een aneasthetic met als plezierige bijwerking heeft dat je plots jezelf ziet? Ik hoop dat het effect blijvend is.

  35. Kletskoek, ook als die op het internet staat, is niet synoniem met informatie, Wattenstaafje.

  36. @MarcelW,

   Vind jij ook, net als Hashashin, dat Obama geen geboren amerikaan en daarom geen legitieme president is ?
   Wat is de reden waarom je denkt dat Obama wel/niet in de USA is geboren ?

  37. @ henk Wat ik van obama vind is verder niet relevant,Mijn comment naar nijntje winkel gaat over de twee maten waarmee zij meet. Als het haar uitkomt levert het internet de bewijsvoering en als het haar niet uitkomt bewijst het internet niets. Ik vind dat uiterst inconsequent en kinderachtig. Een goed voorbeeld is het feit dat over obama het internet wel de bewijsvoering levert en over chemtrails niet. Verder ging mijn opmerking niet.
   Om op je vragen te antwoorden ik zie obama als de zoveelste stroman en heb ernstige twijfel over zijn rechtmatigheid betreffende zijn presidentschap van de vs.

  38. @ Marcel W

   Je zegt:

   Mijn comment naar nijntje winkel gaat over de twee maten waarmee zij meet. Als het haar uitkomt levert het internet de bewijsvoering en als het haar niet uitkomt bewijst het internet niets. Ik vind dat uiterst inconsequent en kinderachtig. Een goed voorbeeld is het feit dat over obama het internet wel de bewijsvoering levert en over chemtrails niet.

   Ik heb nooit en nergens gezegd dat “het internet” iets bewijst.

   Over alle onderwerpen die je maar kunt bedenken, worden zaken op het internet gepost. Ik beoordeel die zaken op de inhoud, op de waarschijnlijkheid en op de plausibilteit.

   Wat er op het internet staat aan – wat jij noemt – “bewijsvoering” dat er zoiets als chemtrails bestaat, vind ik niet betrouwbaar, omdat er dingen in worden beweerd die feitelijk en controleerbaar onjuist zijn. Zo worden er beweringen gedaan over contrails die gewoon niet kloppen en iedereen met voldoende kennis van de materie weet dat.

   Met betrekking tot Obama staan er artikelen op het internet waarin wordt beweerd dat Obama geen Amerikaan is en dus geen president kan zijn. Om dat aannemelijk te maken wordt een aantal zaken genoemd die dat zouden “bewijzen”. Echter, op het internet kun je ook gegevens vinden waaruit blijkt dat het Amerikaanse Hooggerechtshof, de republikeinse partij en de overheid van Hawaii het er over eens zijn dat deze aantijgingen over Obama volstrekt onjuist zijn en hij het volste recht heeft om president te zijn; ook van de zogenaamde beweringen van de oma van Obama wordt overtuigend aangetoond dat deze verkeerd zijn weergegeven. Die informatie vind ik overtuigender dan de sites waar Hashashin naar verwijst en dat heeft uitsluitend met de inhoud te maken, niet met het feit dat het om het internet gaat.

   Kortom: ik richt mij uitsluitend op de inhoud – van alles wat ik vind over een bepaald onderwerp – en vorm op basis van die inhoud een oordeel.

   Het internet als zodanig is natuurlijk geen “bewijs”; wat er op het internet te vinden is, mogelijk wel. Om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen, moet je kennis nemen van alle dat over een bepaald onderwerp wordt gepubliceerd en niet alleen datgene selecteren wat je stelling bevestigt. Maar dat is wel wat jullie doen.

  39. @Marcel,

   Dat is niet echt een duidelijk antwoord…Laat ik het anders vragen :
   Denk je, net als Hashashin, dat Obama niet in Amerika geboren is ?

   Ik heb eigenlijk de indruk dat je ook niet verontwaardigd zou zijn als Hashashin bv. beweert dat Obama baby’s eet.
   Volgens mij gaat het er meer om om elkaars ‘waarheid’ te ondersteunen, onafhankelijk van de inhoud van die ‘waarheid’.
   Vind je het vervelend of bedreigend als theorieen over (ik noem maar eens iets) het moermandieet of 2012 bekritiseerd worden ?

  40. @tw dan kunnen we dus vaststellen dat jouw bewijsvoering volkomen subjectief is ,je zegt namelijk dat als jij het plausibel vind ,je het aan neemt als waarheid . Dan kan je dus niet stellen dat de aannames die een ander doet niet even waardevol zijn ,zo niet net zo plausibel. Ook kan je dan dus niet stellen dat als iemand iets van het internet niet net als jij omarmt als waarheid ze verknipt zijn en het gewoon niet willen weten. De waarheden die andere hanteren zijn op zijn hoogst net zo subjectief als de jouwe.
   Dus zou het je sieren als je wat minder stellig jouw waarheden presenteert als DE WAARHEID. Ook kan je niemand meer beschuldigen van het niet willen herkennen van de waarheid ,daar je zelf impliciet aantoonde dat die niet bestaat. Het is op zijn hoogst jouw waarheid.
   hieronder dus wat comments van jouw die duidelijk een nuancering behoeven ,in de trand van ik vind of ik denk of ik meen dat;
   *Wat een onzin.
   *Die “goede weerlegging” had je zelf allang kunnen vinden op het internet. Het feit dat je die informatie, die gewoon overal op het internet beschikbaar is, volkomen negeert, geeft aan dat je de waarheid helemaal niet wilt weten.
   *Je wilt me wel degelijk kwetsen Marcel, net zoals je iedereen wil kwetsen die de onzin die hier gedebiteerd wordt, aan de kaak stelt.
   En dat is nog maar een beperkte selectie,ik weet zeker dat ik er nog meer kan vinden.

  41. Waar het om en over gaat bij informatie -met name op internet- is of deze betrouwbaar genoemd kan/mag worden. Dat hangt o.a. af van bron/bronvermelding en verdere referenties.

   Informatie van roddel,- en boulevardbladachtige sites of erger vallen daar niet onder. Het roddelcircuit heeft middels internet nl een ongekende omvang gekregen en duimzuigerij en/of ongebreidelde vuilspuiterij zowat tot kunst verheven.

   Ik vind dat een vorm van milieuvervuiling waar ik regelmatig kotsmisselijk van word.

  42. @henk je bekritiseerd maar een eind in de rondte ,ieder heeft recht op zijn/haar mening. Overigens over obama nog maar even .Obama is een stroman en het is dus in geen geval relevant of hij wettelijk geboren amerikaan is of niet. Hij vertegenwoordigd in mijn ogen niet de machthebbers en niet het volk.
   Wat het moermandieet of 2012 betreft geef gerust je mening ,het zal mijn wereld beeld niet doen instorten. Ik zie dat dan slechts als jouw mening en die kan interessant zijn of niet(voor mij).

  43. …ieder heeft recht op zijn/haar mening…

   De vrijheid van meningsuiting is een een groot goed, maar roddel/achterklap zijn op zijn minst niet netjes te noemen en smaad/laster zijn nog steeds strafbaar.

  44. @ Marcel W

   @tw dan kunnen we dus vaststellen dat jouw bewijsvoering volkomen subjectief is ,je zegt namelijk dat als jij het plausibel vind ,je het aan neemt als waarheid.

   Dat zeg ik helemaal niet. Ik heb nooit gezegd dat iets waar is omdat ik het plausibel vind.

   De WAARHEID m.b.t. Obama is dat het Amerikaanse Hooggerechtshof, de Hawaiiaanse overheid EN de Republikeinse partij (nota bene zijn politieke tegenstanders) hebben verklaard dat de door Obama overlegde documenten echt zijn en juridisch volkomen in orde en dat er geen enkel bezwaar is tegen het presidentschap van Obama.Tevens heeft de oma van Obama op tv verklaard dat Obama op Hawaii geboren is.

   Hashashin zegt een aantal onzinnige en onjuiste dingen in zijn comment m.b.t. Obama.

   Met betrekking tot de chemtrails vind ik de waarheid van informatie die feitelijk juist is, een stuk aannemelijker dan beweringen die aantoonbaar en controleerbaar niet kloppen.

   Ik wil best de mogelijkheid van chemtrails aannemen, maar tot nu toe is er geen enkel overtuigend bewijs geleverd daarvoor, dus blijft het een mogelijkheid en meer niet.

   Iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niet op zijn eigen feiten.

 7. @tw Over alle onderwerpen die je maar kunt bedenken, worden zaken op het internet gepost. Ik beoordeel die zaken op de inhoud, op de waarschijnlijkheid en op de plausibilteit.

  1. @ tw Je lijkt dus jezelf flink tegen te spreken ,of toch in ieder geval een innerlijke strijd te hebben over het hoe te gebruiken van de voor hande zijn de internetinfo.

  2. @ tw Of om met hashashin’s woorden te zeggen tikkie en buut af.Jij moet naar de kant(of deden we met verlos?)

  3. @ trijntje winkel Het is overigens niet voor het eerst dat je jezelf tegen spreekt.Of dat je een tegengesteld gedrag vertoont van wat je zegt te doen. Dualiteit in optima forma ,ik vind je een prachtwijf eerlijk waar .
   Je moet alleen af en toe eens je ongelijk durven toegeven, groei je van .Bedenk dat het geen fouten zijn maar ervaringen.
   liefdevolle groet marcel

  4. Je lijkt dus jezelf flink tegen te spreken ,of toch in ieder geval een innerlijke strijd te hebben over het hoe te gebruiken van de voor hande zijn de internetinfo.

   Nee meneertje koekepeertje, want ik WEET wat er in de US Nationality Law staat m.b.t. “Natural born citizenship”. Ik ben ook bekend met de belangrijkste jurisprudentie over dit onderwerp.

   Omdat ik dat weet, kan ik daaraan andere informatie toetsen op juistheid. Als iemand iets zegt over die wet wat er helemaal niet in staat, weet ik dus dat het onjuist is wat die persoon zegt.

   Daarom weet ik ook dat Obama een natural born citizen is en gerechtigd om president van de USA te zijn.

   Het is helemaal niet erg als je die kennis niet hebt, maar probeer die dan te verwerven in plaats van meteen allerlei stellige uitspraken te doen die je niet kunt onderbouwen.

  5. @ tw ach trijntje ga nou niet lopen draaien ,zo’n change the subject truuk is je toch te min? Ik doorzie ( en voorzag ) hem direkt zonde hoor doe je der weer heleboel afbreuk aan .Het had zo’n mooi leermoment voor je kunnen zijn, ga je der gauw een ander wijsje van maken (pruil).
   Overigens is alles dat je denkt te weten zo veranderbaar als wat.

  6. Trijntje struikelt weer eens over haar dwangmatige zelf. Ze móet overal tegen zijn. Weet zélf niet meer waar ze op reageert, reageert zelfs tegen zichzelf. Heel bijzonder…of eigenlijk vind ik het wel triest ook. Ook bijzonder, (of eigenlijk geheel als verwacht) heel veelzeggend, is dat géén van haar bondgenoten nu reageert op het debacle. Maar jáh..ze is er één van ons hé!

   Wat ik niet begrijp is dat de ‘welbekenden’ praktisch op élk artikel reageren en áltijd tégen.
   En continue het beter denken te weten. Ik begrijp dit niet. Ik kan me niet voorstellen dat ik bijvoorbeeld op een site waar ik niets mee heb, daar dag in dag uit, mijn energie daar aan zou besteden. Het komt me vrij ongezond over, er is zoveel meer te doen. Wellicht zitten de oorzaken diep, ik ben geen psycholoog. Maar ik zie mezelf toch echt niet alle dagen roeptoeteren op een site van bijvoorbeeld een bepaalde religieuze groepering waar ik niks mee heb. Blijft over dat wanneer voorgaande (onbewuste) motivatie niet aan de orde is, dan de motivatie welhaast bewust moet zijn, een missie in opdracht ván.
   Laten we Trijntje c.s. heel dankbaar zijn… Zij openbaren ons dé waarheid…over zichzelf…

  7. @Wattens.

   Dat jij iets een debacle vindt wil niet zeggen dat het dus een debacle is. Dat begrijpend lezen o.a. jouw en Marcel’s ding niet is, mag derhalve imo op jullie eigen conto geschreven worden.

  8. @ wilmamazone Ach ook dat comment van jou is geheel maar een mening. En alleen daarom al subjectief,gezien door een wilmamazone bril. Maar je mag het vinden wat je wilt, feit blijft dat nijntje zich even vergaloppeerde. Als je je eigen woorden afdoet zo van ”dat doe je dan niet goed”,ga je bij mij even door de mand. En kan ik wattestaafie alleen maar gelijk geven in zijn objectieve observatie( het is haast wiskundig haha)

  9. @Marcel w

   Jij gebruikt de woorden van Trijntje en betrekt die op jezelf/vindt dat die voor jou óók opgaan, maar dat is een drogredenatie, want jouw:

   Ik beoordeel die zaken op de inhoud, op de waarschijnlijkheid en op de plausibilteit.

   is aantoonbaar niet waar. Deugdelijke onderbouwing is bij jou ver te zoeken/het komt maar al te vaak neer op wat natte-vinger-werk/de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Je hangt zowat enkel van drogredenaties aan elkaar en daardoor valt er mij jou moeilijk een zinnig woord te wisselen.
   En nog maar ’n keer:
   Dat jij iets objectief vindt wil niet zeggen dat het dus objectief is:

   En kan ik wattestaafie alleen maar gelijk geven in zijn objectieve observatie( het is haast wiskundig haha)

   Wattenstaafie gelijk geven wil niet zeggen dat die dus gelijk heeft, want dat is onmogelijk op basis van drogredeneren.
   Het is overigens wèl een feit dat de meeste notoire roddelaars drogredeneren tot in de perfectie beheersen.

  10. @wilmamazone
   Lieve wilma ik had echt niet verwacht dat je zou toegeven .Maar als ik als antwoord ,iemands eigen woorden, voorleg. En die persoon sabelt zijn eigen stelling neer??? Met een ,”Dat doe je dan verkeerd”. Dat noemen ze in de achterhoek ,”in de eigen buik bijten”. kan ik ook niet helpen. Daar past alleen nog een buiginkje, applaus en erkennen dus bespaar je verdere moeite.
   Als je daar het theatrale van deze wereld nog niet in kan herkennen ,zonde. Gemiste kans maar er komen vast meerdere tot de les is geleerd ,daaraan ontkomen jij nog ik.

  11. Notoire roddelaars die gebruik maken van spirituele sausjes zijn in imo een apart soort, maar daar worden lasterlijke aantijgingen niet minder onsmakelijk van, integendeel.

  12. @ tw dat waren jouw woorden hoor ,en nu dus ook jouw mening daarover. Moet je die toch even herzien lijkt mij zo.

   Ja, dat waren mijn woorden en ik hoef mijn mening niet te herzien. Ik vind namelijk nog steeds dat je er bitter weinig blijk van geeft dat je in staat bent om informatie te kunnen beoordelen op waarschijnlijkheid, plausibiliteit enz. Dat doe je niet goed wat mij betreft.

   Uit je opmerkingen krijg ik verder de indruk dat de essentie van deze discussie aan je voorbij gegaan is.

  13. @ Wilmamazone

   …’Je hangt zowat enkel van drogredenaties aan elkaar en daardoor valt er mij jou moeilijk een zinnig woord te wisselen.’…

   Oei!!…’mij jou’…Neigt bijna naar een Freudiaanse verspreking..
   Dat jij evenals Trijntje dat niet door had, zelf niet door hebt dat Marcel slechts de quote van Trijntje herhaalde en deze niet als zijn eigen mening poneerde, stelt me teleur. Begrijpend lezen blijkt idd moeilijk voor sommigen.

  14. ‘Uit je opmerkingen krijg ik verder de indruk dat de essentie van deze discussie aan je voorbij gegaan is.’

   De essentie moet blijkbaar Trijntje zijn.

  15. @ de meiden ,Tis niet omdat ik een man ben meiden maar anders……Soms moet je ophouden met stoeien en even de zaken in perspektief zien .Ik denk over een hoop zaken anders dan jullie ,das mooi dat schept ruimte tot vergezichten. Jullie zien zaken (in mijn ogen ) zeer bekrompen en als door een montuur met i.p.v. glazen, wc rolletjes. Das geen waarheid das alleen wat ik denk .Ik doe daar niet aan mee ,als dat je stoort is dat jammer. Het is daarnaast ook nog eens je eigen verantwoordelijkheid ,jij laat je storen(hoef je niet te doen)door mij. Maar uit oogpunt van een vriendschappelijke dialoog zou je een aantal punten als vanzelfsprekend mogen verwachten. Niet in de laatste plaats b.v. consequent in de eigen idee, jezelf niet afvallen. Maar je mag dat allemaal doen/laten hoor mij best,maar voor mij ben je af.
   Daarbij ik loop toch ook niet op crypto’snieuwsblogje te roepen dat ‘(don’t) want to know helemaal gek is Dus wat doen jullie nu nog hier ,leg me dat nou eens uit.

  16. Maar als ik als antwoord ,iemands eigen woorden, voorleg.

   Je begon een nieuwe thread/draad met die woorden, dus je gaf nergens antwoord op. Blijkbaar is helderziendheid een vereiste om jouw logica te kunnen volgen, maar volgens mij kan het ook makkelijk als woordenmierenneukerij benoemd worden.

  17. @wilmamazone ach een goed geheugen is een leuk begin .Asl je al niet meer weet wat je pak hem beet 2 uur geleden hebt gezegd?

  18. @wilmamazone Nee das nieuw voor mij temeer daar ik mij zelf daar niet voor heb opgegeven (bij mijn weten dan). Maar het zegt natuurlijk wel wat dat jij dat denkt te weten, frequenteer je zulke sites? Ook dat zegt imo wat over jou dan .

  19. @ wilmamazone alsjeblieft lekker he even lachen graag gedaan hoor mijn kadootje naar jou .Hoop dat je het kan waarderen,lachen is mooie energie.Of zoals bassie altijd zegt een dag niet gelachen is een dag niet geleeft.Hou ook van jou,smak

  20. Het gevaar is gelukkig geweken, er was wel degelijk sprake van een serieuze afrekeningspoging. Weet zeker dat het morgen in de media valt terug te vinden. (voor degenen die mogelijk denken dat ik maar wat klets. Urenlang brandweer, politie, ambulances stand-by. Later vanuit Den Helder specialisten van het leger ingeroepen die het explosief onschadelijk wisten te maken.
   Maar dit terzijde.

   Wel zwak Wilma, héél erg zwak, je verwijzing naar die site. Je niveau gaat er niet op vooruit neemt werkelijk bedenkelijke vormen aan. Hoe armzalig! Dat moet je wanneer je het zelf terugleest toch ook wel kunnen concluderen dunkt mij. En probeer dan wanneer je het terugleest eens niet subjectief maar objectief het te kijken hé..
   Ben werkelijk benieuwd of je in staat bent tot enige zelfreflectie.

  21. @ wattenstaafie blij dat je der gezond en wel weer bent.En er bestaat zoiets als vertrouwen hoor ,ik geloof je op je woord.

  22. Morgen vast meer hierover:

   http://www.telegraaf.nl/binnenland/7322658/___Man_vindt_granaat_voor_deur___.html

   ‘Man vindt granaat voor deur’

   Een man uit Alkmaar heeft dinsdagavond de politie gebeld nadat hij naar eigen zeggen een explosief in een tas bij zijn voordeur had aangetroffen.

   De politie heeft de woning aan de Spieghelstraat direct afgezet. Mogelijk gaat het om een granaat, meldt Webregio.

   De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderzoekt of het inderdaad om een explosief gaat.

  23. Volgens mij was dat TW met d’r Max Tailleur bomtasje aan de deur bij Wattenstaafie.

   Altijd oppassen voor zulk grut, als ze vastlopen op woord gebruik gaan ze andere snode plannen uitvoeren.

  24. @ paul oei ik zal mijn handy klovertje bij de hand houden …… je ken nooit weten.

  25. Ah laat ze maar langs komen, dan heb ik weer eens goed argument om mijn middeleeuws kanon ala Baron van Münchhausen ze te trakteren op wat flinke salmiak kanonskogels.

   Hoop dat ze wat lusten anders is de pret er weer van af…

  26. @ Paul

   Hahaha, hoe geestig! Wat een humor! M’n buurvrouw klopte op de deur en zei net toen ik bezig was iets te schrijven met overslaande stem; Bommelding..! Bommelding in de Spieghelstraat! ‘O, dan trek ik even een lange broek aan’ was mijn respons. Had Trijntje verkeerd gegoogeld? Nee, genoeg flauwekul, wat daar werkelijk zich afspeelde was echt geen flauwekul hoor!

  27. @ Wattenstaafie

   Ja een Bom-melding is altijd een serieuze zaak.

   Als het een Bommel-ding betreft, er altijd een etiket aanhangt van verspreken, je weet maar nooit.

   Gelukkig dat je er nog bent in lange broek.

  28. Ha Paul, mooie foto!
   Van Vogelaarwijk naar probleemwijk en van probleemwijk naar verbeterwijk, haha. Zie je daar achter de horizon de goudkust niet? Daar waar die wolken vandaan komen? Daar ligt het geluk. Echt niet! Ik woon hier omdat ik hier in deze wijk omdat ik hier wíl wonen. Ben gevlucht voor kakkers, onechte mensen. Mooi is ook om te zien dat wanneer je zegt waar je woont dat men een stempel op je drukt. Dit terwijl ik niet in die buurt woon omdat mijn financiële situatie mij hiertoe zou nopen. Integendeel! Maar gewoon tussen échte mensen wonen voelt voor mij het beste. ‘k heb niks met wannabees.

  29. Zeg Marcel, waarom ga je eigenlijk nooit inhoudelijk op iets in en reageer je alleen met het debiteren van flauwiteiten bij vragen of kritiek?

  30. @ nijntje winkel hey lieverd nou niet gelijk gaan miepen ’s morgens vroeg. Heb je slecht geslapen dat je je gelijk weer moet afreageren? Ik ga eerst even wakker worden en kijk dan wel weer of je wat te melden hebt. Misschien vind ik het zelfs de moeite waard om op te reageren, je ken nooit weten .

  31. Inderdaad Wattenstaafie, je hebt helemaal gelijk, in een oude buurt is het vaak ook veel gezelliger dan in een moderne wijk waar de koudheid heerst en vaak de warmte ontbreekt.

   Kijk ik verder in jou straatje dat weet ik precies wat je daarmee bedoeld, het zijn immers ook de sociale mensen om je heen en de allure van lokale winkeltjes, in nieuwbouw buurten is het altijd samen hokken en samen komen in een nieuw winkelcentra, ‘just like mindcontrol’ en NWO feelings, volgens alle regeltjes.

  1. Dank Monique, verhelderende link, serieus en geeft het gevoel dat dit klopt. No conspiracy

 8. @ Hashashin

  Zoek voor de gein de grondwettelijke definitie van een ‘natural born citizen’ (of America) maar eens op, dit is een grondwettelijk vereiste om president te kunnen worden, de opperbevelhebber van het leger

  Misschien kun jij even een linkje geven naar die definitie.

  Die bevat o.a.
  “Iemand geboren uit ouders die geen van beide verplichtingen hebben aan enig ander land dan de USA”

  Link graag.

  Obama’s vader was keniaan… (in die tijd onderdeel van het Britse koninkrijk)…
  Feitelijk is het hier al einde discussie

  Dit nog afgezien van Obama’s geboorteplaats (Kenia, zijn oma claimt bij de geboorte aanwezig te zijn geweest) en het weigeren om een daadwerkelijk geboortecertificaat te tonen

  Onjuist. Oma heeft op tv verklaard dat Obama zij per brief op de hoogte is gesteld van de geboorte van Obama in Hawaii.

  Hetgeen hij toont is een ‘aankondiging van geboorte’ uit Haiti wat verwijst naar een geboortecertificaat maar dat zelf zeker niet is !
  Vanaf een ‘aankondiging van geboorte’ is het niet mogelijk om af te leiden of iemand een natural born citizen is. Hoewel natural born citizen zijn in Obama’s geval, door de keniaanse vader, dus sowieso onmogelijk is

  Onjuist. Het is een “Certificate of LIVE birth” en dat is een geboortebewijs. Dat Obama’s vader Keniaan was heeft er helemaal niets mee te maken.

  …die vervelende grondwet maar even gewoon negerend

  Geef even aan waar in de grondwet dat allemaal staat wat je hier beweert, als je kunt tenminste.

  1. Trijntje,

   aangezien ik niet geloof in mijn eigen onfeilbaarheid, even de constitution erbij gepakt

   wat de man uit mijn eerste filmpje in mijn originele post zegt en (volgens mij dezelfde man) in dit filpje zegt is 100% waar http://www.youtube.com/watch?v=39wx_bwa8NA&feature=related
   Luister goed wat die man zegt en zie onderstaand voor de grondwet/wet om e.e.a. te verifiëren

   Om je niet helemaal in de kou te laten staan Trijntje:
   wat mevr. Orly Taitz in mijn 2e filmpje uit de originele post zegt is dus inderdaad niet helemaal waar
   Als hij op Amerikaans grondgebied zou zijn geboren zou hij, ook met een Keniaanse vader, bij zijn geboorte natural born citizen geweest zijn.
   Is hij echter niet op Amerikaans grondgebied geboren was hij bij geboorte al geen natural born citizen

   Obama weigert zijn ‘Birth Certificate’ te laten zien,
   Hij laat alleen een ‘Certificate of Live Birth’ zien uit Hawai, waarvanaf niet te zien valt of iemand al dan niet natural born citizen is, deze kunnen zelfs tot 1 jaar na geboorte nog aangevraagd worden
   Het is niet aan ons om een geboortebewijs uit Kenia te tonen… Hij moet een afdoende bewijs tonen dat hij in Hawai geboren is

   Verder is hij dus burger van Indonesie geweest en dus sowieso geen natural born citizen (meer)

   src: http://www.usconstitution.net/consttop_citi.html

   The 14th Amendment defines citizenship this way: “All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof,
   are citizens of the United States and of the State wherein they reside.” But even this does not get specific enough. As usual, the Constitution provides
   the framework for the law, but it is the law that fills in the gaps.
   The Constitution authorizes the Congress to do create clarifying legislation in Section 5 of the 14th Amendment; the Constitution,
   in Article 1, Section 8, Clause 4, also allows the Congress to create law regarding naturalization, which includes citizenship.
   Currently, Title 8 of the U.S. Code fills in the gaps left by the Constitution.
   Section 1401 defines the following as people who are “citizens of the United States at birth:”

   * Anyone born inside the United States
   * Any Indian or Eskimo born in the United States, provided being a citizen of the U.S. does not impair the person’s status as a citizen of the tribe
   * Any one born outside the United States, both of whose parents are citizens of the U.S., as long as one parent has lived in the U.S.
   * Any one born outside the United States, if one parent is a citizen and lived in the U.S. for at least one year and the other parent is a U.S. national
   * Any one born in a U.S. possession, if one parent is a citizen and lived in the U.S. for at least one year
   * Any one found in the U.S. under the age of five, whose parentage cannot be determined, as long as proof of non-citizenship is not provided by age 21
   * Any one born outside the United States, if one parent is an alien and as long as the other parent is a citizen of the U.S. who lived in the U.S. for at least five years (with military and diplomatic service included in this time)
   * A final, historical condition: a person born before 5/24/1934 of an alien father and a U.S. citizen mother who has lived in the U.S.

   The ways to lose citizenship are detailed in 8 USC 1481:

   * Becoming naturalized in another country
   * Swearing an oath of allegiance to another country
   * Serving in the armed forces of a nation at war with the U.S., or if you are an officer in that force
   * Working for the government of another nation if doing so requires that you become naturalized or that you swear an oath of allegiance
   * Formally renouncing citizenship at a U.S. consular office
   * Formally renouncing citizenship to the U.S. Attorney General
   * By being convicted of committing treason

   Kun jij nu misschien nog even hierop reageren ?
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/laten-we-wikileaks-heel-dankbaar-zijn/?replytocom=42551#comment-42501
   Ben zo nieuwsgierig welke kronkel daar nu weer achter zit (je mag ook gewoon zeggen dat ook jij een keer mis zat hoor)

  2. “die man”is trouwens voormalig “DEPUTY ATTORNEY GENERAL OF PENNSYLVANIA, PHILIP BERG”
   lijkt mee dat die wel weet waar hij het over heeft.. http://www.youtube.com/watch?v=1rkKhxqBfUw&feature=related

   en wat jij nog zegt dat “het Hooggerechtshof heeft verklaard dat er geen problemen zijn rond het citizenship van Obama” is niet waar trijntje… ze weigeren de zaak te aanvaarden, dat is heel wat anders!

  3. @Hashashin,

   In wat je schreef staat o.a. dit :
   Any one born outside the United States, if one parent is an alien* and as long as the other parent is a citizen of the U.S. who lived in the U.S. for at least five years (with military and diplomatic service included in this time)
   (*alien betekent hier ‘buitenlander’, niet ‘buitenaards’ of ‘reptillian’, voor het geval je dat dacht)

   Obama’s moeder is geboren en getogen in de USA. Zelfs als alle geboortecertificaten, geboorteberichten in kranten van Hawaii, rechtzaken enzovoort een vervalsing zouden zijn, dan nog is hij gewoon een amerikaans staatsburger.
   En los daarvan, geloof je nu echt dat Obama’s ouders binnen een jaar na zijn geboorte van Kenia naar honolulu zijn verhuisd om maar zeker te zijn dat hun kindje later goede papieren heeft als potus ?
   Of is dat volgens jou ook een complot en stond bij Obama’s geboorte al vast dat hij bijna 50 jaar later president van de verenigde staten zou worden ?

  4. http://www.factcheck.org/elections-2008/born_in_the_usa.html

   Born in the U.S.A.
   August 21, 2008
   Updated: November 1, 2008

   The truth about Obama’s birth certificate.

   Summary
   In June, the Obama campaign released a digitally scanned image of his birth certificate to quell speculative charges that he might not be a natural-born citizen. But the image prompted more blog-based skepticism about the document’s authenticity. And recently, author Jerome Corsi, whose book attacks Obama, said in a TV interview that the birth certificate the campaign has is “fake.”

   We beg to differ. FactCheck.org staffers have now seen, touched, examined and photographed the original birth certificate. We conclude that it meets all of the requirements from the State Department for proving U.S. citizenship. Claims that the document lacks a raised seal or a signature are false. We have posted high-resolution photographs of the document as “supporting documents” to this article. Our conclusion: Obama was born in the U.S.A. just as he has always said.

   Update, Nov. 1: The director of Hawaii’s Department of Health confirmed Oct. 31 that Obama was born in Honolulu.

   Analysis………

  5. @henk: ik zei nog zo: “goed luisteren”..
   die 5 jaar is vanaf minimaal 14 geteld, wanneer kom jij nou eens met iets serieus ?

   @wilma: ik zei nog zo: “goed luisteren”..
   1. Dhr. Berg is niet overtuigd van de geldigheid van die verklaring
   2. het birth certificate is niet het enige probleem, zelfs niet het grootste

  6. @hashashin en wilmamazone het lijkt erop dat hier nog wel even verschil van mening over blijft bestaan . Maar is het eigenlijk niet veel interressanter om te kijken of hij zich aan zijn verkiezingsbelofte heeft gehouden ?(behalve dan dat change verhaaltje) Als je daar naar kijkt….. Is het IMO geen peoplespresident.

  7. Obama weigert helemaal niet om zijn geboortebewijs te laten zien. Het certificate of live birth GELDT ALS geboortebewijs, dat is door de Hawaiiaanse overheid verklaard.

   Het Hooggerechtshof heeft de zaak niet ontvankelijk verklaard – of beter gezegd: kennelijk ongegrond -omdat er op grond van de overgelegde documenten geen reden is om aan te nemen dat Obama geen Amerikaan is.

   Het een broodje aap-verhaal van mensen die om wat voor reden ook Obama in diskrediet willen brengen.

  8. Ik wordt een beetje moe van in herhalingen vallen Trijntje, jij kennelijk niet
   Nog 1 keer dan en vanaf nu beschouw ik je geen reactie meer waardig
   Een certificate of live birth is geen geboortecertificaat aangezien de status van al dan niet natural born citizen zijn hieruit niet af te leiden is
   Dit is een grondwettelijk vereiste om president te zijn dus moet hij hier onomstotelijk bewijs voor leveren

   Jullie negeren het feit dat hij genaturaliseerd is geweest tot Indonesiër voor het gemak maar even ?

   Ik hoef jullie 3 niet te overtuigen, normale mensen echter zullen inzien dat er op zijn minst gerede twijfel is over de rechtmatigheid van zijn presidentschap

   Persoonlijk lijkt me dit erg goed nieuws voor Amerika, dit maakt het namelijk een stuk eenvoudiger om straks al die wetten die hij er nu doorheen jast terug te draaien

  9. Een certificate of live birth is geen geboortecertificaat aangezien de status van al dan niet natural born citizen zijn hieruit niet af te leiden is

   Jawel, dat is het wél. Het Certificate of Live Birth is het officiële – en ook het enige! – geboortebewijs dat de staat Hawaii uitgeeft. Op geboortebewijs staat altijd de daadwerkelijke plaats van geboorte. Janice Okubo, director of communications for the Hawaii Department of Health: “If you were born in Bali, for example, you could get a certificate from the state of Hawaii saying you were born in Bali. You could not get a certificate saying you were born in Honolulu.

   In de staat Hawaii bestaat ook geen “voorlopig” of kort geboortebewijs (wat volgens “birthers” zou zijn wat Obama heeft laten zien), en een uitgebreider, definitief geboortebewijs.Als iemand die in Hawaii geboren wordt, zijn geboortebewijs opvraagt, dan is dit wat hij krijgt en anders niets: http://en.wikipedia.org/wiki/File:BarackObamaCertificationOfLiveBirthHawaii.jpg

   According to both the Hawaii.gov website and a June 6, 2009 article in the Honolulu Star-Bulletin, the computer-generated Certification of Live Birth is the only kind of birth record currently issued by the state (original records are stored electronically), so the distinction between “long-form” and “short-form” is moot. When a Hawaii citizen requests a certified copy of his or her birth certificate from the state, a Certification of Live Birth — what people are calling a “short-form” — is what they get. It contains “all the information needed by all federal government agencies for transactions requiring a birth certificate,” affirms Health Department spokesperson Janice Okubo.

   En ook “State Health Director” Chiyome Fukino gaf een officiële verklaring uit dat het geboortebewijs dat Barack Obama heeft laten zien, het enige echte is:

   “There have been numerous requests for Sen. Barack Hussein Obama’s official birth certificate. State law (Hawaii Revised Statutes §338-18) prohibits the release of a certified birth certificate to persons who do not have a tangible interest in the vital record.

   “Therefore, I as Director of Health for the State of Hawaii, along with the Registrar of Vital Statistics who has statutory authority to oversee and maintain these type of vital records, have personally seen and verified that the Hawaii State Department of Health has Sen. Obama’s original birth certificate on record in accordance with state policies and procedures.
   “No state official, including Governor Linda Lingle, has ever instructed that this vital record be handled in a manner different from any other vital record in the possession of the State of Hawaii.”

   Als jij zegt dat op grond van dit certificaat Obama geen natural born citizen is, dan zou dit betekenen dat ALLE op Hawaii geborenen geen Amerikanen zijn. En dat is toch echt niet het geval.
   Dat Obama in Indonesië heeft gewoond, betekent niet dat hij geen natural born citizen meer is. Bij mijn weten is hij overigens nooit genaturaliseerd tot Indonesiër. Los daarvan: de Amerikaanse wetgeving staat duale nationaliteit toe voor Amerikaanse staatsburgers en er zijn zelfs presidenten geweest met een duale nationaliteit.
   Het lijkt er op dat je per se iets wil zien dat er niet is.
   Obama is een natural born citizen van de USA, of je dat nou leuk vindt of niet.

  10. @hashashin en wilmamazone het lijkt erop dat hier nog wel even verschil van mening over blijft bestaan . Maar is het eigenlijk niet veel interressanter om te kijken of hij zich aan zijn verkiezingsbelofte heeft gehouden ?

   Welja, laten we de doelpalen maar weer eens gaan verzetten.

  11. @ nijntje kinkel Wat kan jij zeuren zeg ,ik vind het gewoon niet echt interressant waar de goede man geboren is ,wel wat hij waar maakt van zijn beloften . Dat is namelijk waar hij de mensen mee gepaaid heeft op hem te stemmen.En als je kijkt naar wat er door hem is gedaan met die verkiezings beloften, moet je toch concluderen dat daar weinig tot niks van is waar gemaakt.
   Overigens heb ik me helemaal buiten de geboorte discussie gehouden zoals je zelf na kunt lezen .Dus je verwijt dat ik ‘doelpalen verplaats’is geheel niet van toepassing ,en een uitnodiging tot strijd waar ik verder niet op in zal gaan.
   Dit was ook gelijk mijn laatste reactie naar wie dan ook van de intriganten.

  12. Hashashin is de discussie begonnen dat Obama geen president kan zijn omdat hij geen “natural born citizen” zou zijn. Ook jij hebt een duit in het zakje gedaan bij die discussie, want ook jij hebt verklaard dat naar jouw mening Obama niet gerechtigd is tot het presidentschap. Nu blijkt dat Obama wel degelijk gewoon een “natural born citizen” van de USA is, wil je het ineens hebben over de manier waarop hij inhoud geeft aan zijn presidentschap – dat heet dus de doelpalen verzetten – en vind je dat ik zeur.

  13. @ nijntje Nergens een verwijzing naar waarom ik aan zijn rechtmatig presidentschap twijfel ,niets over geboorte of woonplaats .Dus nogmaals goed lezen (valt niet mee )

  14. Ik zei dat ook jij een duit in het zakje hebt gedaan bij deze discussie. En dat heb je, zoals blijkt uit je comment. Ook heb je de doelpalen verzet.

  15. Marcel w zegt:

   ik zie obama als de zoveelste stroman en heb ernstige twijfel over zijn rechtmatigheid betreffende zijn presidentschap van de vs.

   @Marcel w Bestaan er überhaupt nog andere redenen dan om ernstig te mogen twijfelen aan de rechtmatigheid van het presidentschap van Obama?
   Als o.a. ik benoemd word als intrigant omdat óók ik geen oren heb naar lasterlijke aantijgingen/niets moet hebben van de roddelpers, vind ik dat een eretitel.

  16. Ach, welke president er ook gekozen wordt.. Het zijn allemaal marionetten die dienen te luisteren naar de machthebbers achter de schermen.

   Laten we ons echter nu druk maken over wat er hier op eigen bodem gebeurt en daar hoor ik hier helemaal niemand over. VVD/CDA met gedoogsteun van PVV. Welke indruk zal dat maken op de wereldpolitiek denken jullie? en dan nog maar te zwijgen over onze grondbeginselen die nu gewoon verkwanselt worden aan een idioot die het heeft over “voddendoekentax”

  17. @kritisch Pas maar op wat je zegt straks heb jij ook doelpalen verplaatst. Ben het echter hartgrondig eens met je.

  18. @Kritisch, Dit item gaat over WikiLeaks/klokkenluiders/het openbaar maken van informatie en/of misstanden. Mijn vraag is dan: wanneer ben je een klokkenluider en wanneer een regelrechte roddelaar?

  19. @wilmamazone, ik weet waar dit artikel over gaat. we hebben het echter continu over wat er mis is in de “buitenwereld” maar niemand maakt zich druk over wat er hier gebeurt en dat irriteert mij. Ik wil dan ook tegen @ Guido zeggen, laten we eerst eens onze eigen shit aanpakken en dan commentaar hebben op andere landen.

   In Nederland is er o.a. ook nog een wetsvoorstel om zonder tussenkomst van de rechter allerlei zaken te verwijderen van het internet door het OM, met als excuus criminaliteit tegen gaan. Ik heb daarover tevens een linkje geplaatst van het ministerie van justitie waar je daartegen kunt reageren. Niemand reageert daarop, nee we hebben het vooral over het buitenland en dan bij voorkeur Amerika.
   Kijk eerst eens in de balk van je eigen oog (en daarmee bedoel ik wat er hier op nationale bodem gebeurt) voor je naar de splinter van een ander kijkt. Doordat wij b.v. zoveel vlees produceren en de dieren met soya worden gevoed, zorgen wij Nederland voor een groot deel van de ontbossing in Brazilië, wie hoor ik daarover? niemand……….
   Ik ben dat geruzie en geouwehoer hier zat, geen woorden maar daden zou ik zeggen, stop eerst maar eens met vlees eten. Oefen invloed uit op de eigen politiek en lever commentaar op wetsvoorstellen die ons hier beperken in vrijheid. Daarna kunnen we het misschien eens proberen buiten onze eigen grenzen.
   Ik heb gezegd………….

  20. Is hier bijvoorbeeld bekend dat Nederland dan misschien wel weg is uit Uruzgan maar dat de luchtmacht nog gewoon aanwezig is in Afganistan? waarschijnlijk niet, de Nederlanders denken nu dat de Nederlanders militairen niet langer aanwezig zijn in Afganistan maar dat is geenszins het geval, ze zijn er nog gewoon, behalve op die ene plek…………..

  1. @ martijn ja we spelen lekker alleen kunnen sommige niet tegen hun’verlies’.

  2. Ja bijna alles weer off-topic (net zoals deze :-)). De vakantie voor schoolmeesters en trollen zal wel weer voorbij zijn..

  3. @henk: ik zei nog zo: “goed luisteren”..
   die 5 jaar is vanaf minimaal 14 geteld, wanneer kom jij nou eens met iets serieus ?

   Zoals Henk al zei, die 5 jaar hebben gelden alleen maar in situaties waarin het kind niet in Amerika geboren is, maar Obama is in Honolulu geboren, dus hoe lang zijn moeder wel of niet in de USA heeft gewoond is dus helemaal niet relevant.

 9. @wilmamazone …Opeens viel het kwartje ,ik heb trijntje een prachtwijf genoemd ,en nou voel je je achter gesteld…… Lieve wilma je bent net zon mooi mens als trijntje( IMO ) .
  Sh*t dat was de man in mij die even opspeelde maar jullie zijn beide mooie mensen evenveel waard ( IMO)

 10. bedankt voor het plaatsen van dit artikel , ik hoop dat meer mensen de noodzaak in gaan zien van transparante media en overheden.

  Meneer H. balin wens ik heel veel succes met het doorpushen van de wet waar het inzien van onjuiste informatie (oorlogsmisdaden en schendingen van de ROE * rules of engagement ) door burgers strafbaar wordt , zijn kers op de taart , eerst het vervormen van maatschapelijk schokkende informatie en vervolgens vervolging onder mom van een of andere halve bak spionage wet

  ik zou zeggen meteen uit zn functie ontheffen , Waarheden zouden altijd aan het licht moeten komen hoe gruwelijk ze ook zijn mensen zijn flexibel en zullen er uit eindelijk wel uit komen.

  zwart – wit gezien willen ze met die wet iedereen die wil weten of we nu burgers of rebellen doden in conflict gebieden monddood maken …

  veel succes met het implementeren van een samenleving gebaseert op nul comma nul persvrijheid en transparantie.

  Nu dan maar even de zon terug brengen op dit Forum :

  John Hiatt – Have A Little Faith

  http://www.youtube.com/watch?v=8UkKTlzyLhQ

  Bart

  1. Bartek,
   Heerlijk nummer. Laten we inderdaad het vertrouwen niet verliezen. Als dat gebeurt, dan is het over en zal duisternis in ieder regeren…

 11. Meneer H. balin wens ik heel veel succes met het doorpushen van de wet waar het inzien van onjuiste informatie (oorlogsmisdaden en schendingen van de ROE * rules of engagement )

  het onjuiste informatie moet zijn juiste informatie , mijn excusus voor mijn type fout 🙂

  1. Don’t shoot the messenger.

   http://barracudanls.blogspot.com/2010/07/bovendien.html

   Nexus heeft woord gehouden. Amper een maand na zijn gedwongen vertrek bij Argusoog heeft hij een nieuwe site opgetuigd genaamd Bovendien. Eigenlijk een regelrechte kopie van Argusoog, met dit verschil dat Nexus het hier helemaal voor het zeggen heeft. Onder de gastschrijvers herkennen weer de gebruikelijke New Age-zwevers onder wie ‘kennistechnoloog’ Johan Oldenkamp, maar het is vooral Nexus wat de klok slaat. En het valt kennelijk niet mee, in je eentje zo’n grote site vullen. ‘Er is een sterke verband tussen de BP olieramp en de veranderingen in de Golfstroom,’ meldt Nexus ons, maar waaruit dat verband precies bestaat, dat komen we weer niet te weten, want ‘ik ben er nog niet diep genoeg ingedoken’.

   Voor het overige is Nexus gelukkig nog altijd zo gek als een haspel.

   Lees verder onder link.

 12. Waarom zie ik steeds bepaalde namen terugkomen die menen dat ze MOETEN reageren op ieder zijn reactie? Het verzandt soms in een welles nietes spelletje.. erg vermoeiend en zonde van deze verders fijne site.

  1. Ja, dat van de Golfstoom vond ik ook heel interessant, maar helaas, er kwam niks…

  2. Snap je nu werkelijk niet dat er hoogstwaarschijnlijk op jou gedoeld wordt trijntje?

   echt niet?

 13. Laten we naast dankbaar ook kritisch zijn. Waarom staat er niks in over de exploderende drugshandel sinds de Amerikanen het land binnengevallen zijn? De zaken die hiermee naar buiten zijn gekomen waren stiekem al bekend.

 14. Elke medaille heeft twee kanten: http://www.volkskrant.nl/multimedia/article1406354.ece WikiLeaks wil samenwerken met Pentagon

  De website WikiLeaks zoekt hulp van het Pentagon voordat opnieuw duizenden geheime documenten over militaire operaties in Afghanistan openbaar worden gemaakt.
  eindquote:
  In Washington werd lauw gereageerd op de inhoud van de documenten, omdat die weinig nieuws bevatten. Juist de afgelopen jaren speelt het leger meer en meer open kaart over militaire operaties in Irak en Afghanistan. Wel klonk harde kritiek op WikiLeaks en de Australische oprichter Julian Assange. Hij zou bloed aan zijn handen hebben en meerdere Afghanen ‘een doodstraf’ hebben gegeven. Zijn ideaal van totale transparantie – en volgens critici: het roekeloze najagen van zijn politiek-activistische agenda – zou levens kosten. Assange zei spijt te hebben als mensen omkomen door WikiLeaks. Maar hij voegde daaraan toe dat informanten zich ‘misdadig’ gedragen en dat het belang van publicatie de eventuele bij-effecten te boven gaat.

  1. http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1406609.ece ‘Geen nieuw licht op Afghanistan na lekken’

   De onlangs op internet uitgelekte militaire Amerikaanse stukken werpen geen nieuw licht op de situatie in Afghanistan. Dat hebben de demissionaire ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Eimert van Middelkoop (Defensie) donderdag geantwoord op vragen uit de Tweede Kamer. De Kamer vroeg opheldering over gegevens die naar boven kwamen na de publicatie op WikiLeaks van ongeveer 77.000 geheime stukken. Volgens de ministers gaat het vooral om beschrijvingen van patrouilles, meldingen van incidenten en gespreksverslagen. Het is ruwe en vaak nog niet beoordeelde informatie. De Nederlandse regering heeft tot nu toe geen aanwijzingen dat in de documenten wordt verwezen naar betrokkenheid van Nederlandse militairen bij gebeurtenissen die nog niet eerder was gemeld, aldus de ministers.

  2. Het klinkt naar vanalles, maar zeker niet naar transparantie bij WikiLeaks zelf:

   http://www.trouw.nl/nieuws/media-technologie/article3154435.ece

   Wikileaks schermt met enorm gecodeerd bestand op website

   Klokkenluiderswebsite Wikileaks heeft zonder toelichting een enorm gecodeerd bestand met de naam ‘Insurance’ op internet geplaatst. Onduidelijk is of er een verband is met het vorige week openbaarmaken van 77.000 geheime documenten over de oorlog in Afghanistan.

   eindquote:
   Wikileaks wil zelf niet uitwijden over het bestand en liet slechts weten dat de plaatsing samenviel met ‘veiligheidsprocedures’. Hoofdredacteur Julian Assange zei dat het beter was ‘dat we geen commentaar geven’.

   De actie van Wikileaks, dat het bestand al een paar dagen geleden zonder ophef heeft gepost, trekt inmiddels ook de aandacht in Rusland. De engelstalige Russische tv-zender RT heeft er al een paar items aan gewijd:
   zie filmpje: Wikileaks ‘Insurance’: Stunt or safety net?

  3. http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1406648.ece
   Pentagon eist documenten WikiLeaks
   Het Amerikaanse ministerie van Defensie eist dat de klokkenluiderswebsite WikiLeaks gelekte documenten over de oorlog in Afghanistan onmiddellijk aan het Pentagon teruggeeft. Dat maakte een Pentagonwoordvoerder donderdag bekend. Ook zou WikiLeaks alle informatie moeten verwijderen van onder meer zijn website en computers. Levens in gevaar
   WikiLeaks had onlangs……

 15. Trijntjewinkel,

  Jou reactie op Obama is geheel verkeerd dit is een goede man maar je moet hem natuurlijk wel een beetje krediet verlenen !! hij kan ook alles niet veranderen in een paar jaar maar geloof me maar hij is goed !!! Ik voel het in mijn hart !!

  1. Dit is nu precies waarom ‘ze’ per se Obama wilden hebben, ongeacht de grondwettelijke bezwaren

   hopende op een hele boel Pietjes en trijntjes

   (denk dat je mij aan wilde spreken Piet)

  2. Er zijn geen grondwettelijke bezwaren tegen het presidentschap van Obama.

 16. Daar gaan we weer het was over obama (wat volgens mij) een geweldige vent is ! Jullie dwalen allemaal af !!
  Waar de fuck deze man geboren is maakt niet uit wat uitmaakt is dat hij onze wereld een beetje beter wil maken ! Dat is iets wat ik niet veel presidenten heb zien doen !! Ja kennedy maar ja die hebben ze (CIA FBI) afgeschoten !! Want dat was een bedreiging zoals Obama dat nu ook is en die vent steekt zijn kop uit voor ons allemaal snappen jullie dat nu nog steeds niet ???? Zonde hoor ! Ook zielig !!! Waar hopen jullie dan op ???
  Ik ga slapen heb genoeg van die domme argumenten hopen jullie op (merlijn de tovenaar van arthur ) Nou die is er niet meer ! Die slaapt ergens in het woud in engeland !
  Welterusten stelletje ignoranten !!

  1. Als die er eerst voor zorgt dat iedereen een ziekenfonds verzekering krijgt in de U.S.A. wat ie ook van plan is, dan is het mijn Man!

   Voor de rest heeft ie ook weer niet heel veel te zeggen, Amerika zonder oorlog bestaat niet en zal ook nooit bestaan.

 17. Hashashin,
  Bedankt voor de site die jij me gegeven hebt.
  Heb aandachtig gekeken en inderdaad lijkt het of Obama alles tegen zich heeft!
  Maar ik geloof dat hij een spelletje speelt met al die Bildenbergers denk daar ook eens overna !!
  Probeer je vijanden dichterbij te houden als je vrienden !!!
  Bekende zin !
  Ik persoonlijk denk dat, dat is wat hij doet zo komt hij namelijk overal achter ! In mijn hart weet ik dat ik gelijk heb maar ja dat denken we allemaal toch ?
  Groetjes
  Pietje

  1. Pietje, fijn dat je de moeite genomen hebt. Ik hoop van harte met je mee dat Obama de juiste man is, mijn duidelijke voorkeur was echter naar Dennis Kucinich gegaan, hier in actie tijdens ’the Jan. 15 Democratic Presidential debate in Las Vegas’ http://www.youtube.com/watch?v=tFabLp-Jcbg
   Die komt op mij een stuk ‘echter’ en betrouwbaarder over dan ’teleprompter’ Obama
   Om er dan maar gelijk even een ‘complot-theorietje’ tegenaan te gooien: http://www.jwharrison.com/blog/2008/01/19/third-times-the-charm-kucinich-now-excluded-by-cnn/

 18. ik ben trouwens heel dankbaar voor wikileaks !!

  Summary
  Membership database of the (UK) Society of Homeopaths. The Society has a history of sending legal threats to internet service provides (ISPs) attempting to force them to censor its critics (mainly scientists and doctors).
  Homeopathy is an industry based around replacing expensive medicinal ingredients with water or sugar yet claiming increased efficacy. This basic and highly profitable “fraud”, as many believe, of selling placebos as medicines is then concealed by intellectual slight of hand.
  There are 1325 entries in the database with email addresses, but not every member has an email address.

  http://wikileaks.org/wiki/UK_Society_of_Homeopaths_membership_database,_2009

 19. Wiki-leaks kan zeer zeker een aanvullend medium zijn. Echter, men moet realiseren dat het vaak één kant van het hele verhaal betreft. Er schuilt natuurlijk gevaar in het gegeven dat juist een site als Wiki-leaks zich makkelijk laat lenen voor het verspreiden van des-informatie.

  Ik ben in het algemeen erg kritisch over de informatie die mensen op het internet plaatsen en ik verbaas me telkens hoe gemakkelijk mensen andermans meningen en opvattingen als waarheid bestempelen. Je ziet het vaak binnen de tactiek van discusseren. Men geeft aanvullende links die louter een eigen opvatting ondersteunen en men neemt gemakshalve aan dat dit het aanvullende bewijs betreft. Ik sta veel kritischer hier tegenover en beschouw het internet als een uiters onbetrouwbaar medium.

  1. Hélemaal mee eens F001. Er wordt veel te veel als zoete koek geslikt en te weinig over mogelijke consequenties nagedacht.

   http://www.nrc.nl/buitenland/article2599134.ece/Mensenrechtenorganisaties_vragen_hulp_WikiLeaks

   Mensenrechtenorganisaties vragen hulp WikiLeaks

   Een aantal mensenrechtenorganisaties en denktanks heeft een beroep gedaan op de website WikiLeaks om Afghanen die Amerikaanse troepen in Afghanistan helpen, te beschermen.

   Ze vragen WikiLeaks om de namen van deze mensen te schrappen uit de geheime militaire documenten die WikiLeaks onlangs op internet heeft geplaatst, en ook uit stukken die nog openbaar gemaakt zullen worden.

   Het gaat om Amnesty International, de Onafhankelijke Afghaanse Commissie voor de Mensenrechten, de International Crisis Group, de Open Society Institute en de Campaign for Innocent Victims in Conflict.

   Volgens een zegsman van de Afghaanse mensenrechtencommissie, Nader Nadery………

 20. ‘The decision by the Obama administration to send 60,000 additional troops to Afghanistan in 2009 is exposed as nothing other than a decision to send more human beings to their death in an ongoing war that cannot be won, so as to avoid taking the political responsibility for a military setback. That is the rule that all U.S. policymakers abide by. No matter what, they must avoid the appearance of military defeat at the hands of an armed resistance.’

  (bron) http://answer.pephost.org/site/News2?news_iv_ctrl=-1&abbr=ANS_&page=NewsArticle&id=9719

  Imperialisten hebben nog nooit respect gehad voor vrij praktiserend gedachtengoed, dat vertegenwoordigd in hun oligarchisch stelsel geen aanvullende marktwaarde.

  De eeuwig gaande strijd tussen oligarchisch imperialisme en de vrije natie uitgebeeld in de trilogie van Aischylos, Prometheus Bound: http://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus_Bound

  1. @Kritisch

   Allemaal staatspropaganda, ze proberen Julian Assange’s privé intenties te koppelen aan de intentie achter het publiceren van de Afghanistan documenten.
   Daar had de Telegraaf eigenlijk zelf mee moeten komen, dat zien steeds meer mensen, en dat doen pijn in je beurs.

  2. De Zweedse Piratenpartij vormde de coalitie om wikileaks in de lucht te blijven houden, net als hier sommige feestneus figuren zijn deze ook elders te vinden die graag iedereen zwart willen maken.

   Ja Propaganda de andere kant opmaken is altijd een radicale oplossing om mensen van hun voetstuk af te stoten.

 21. Wiki de viking leakede wel zeer selectieve informatie , ook de in scene gezette aanklacht en daaropvolgende vrijlating en intrekking van de aanklacht ruiken mijnsinziens enigzins naar een propaganda-actie uit een hoek die uit een belanghebbende hoek komen . Eigenlijk gaf die verkrachtingsaanklacht en intrekking ervan al een hint dat hier voornamalijk de waarheid verkracht is .

 22. Toch heb ik altijd m’n twijfels gehouden bij Wiki Leaks.
  Zelf was ik nooit zo onder de indruk van de z.g. onthullingen, omdat veel van hetgeen waarmee Assange kwam, m.i. al lang op de een of andere manier in de alternatieve media bekend was geworden.
  Een tijd heb ik zelfs gedacht dat wikiLeaks als schaamlap voor de MSM ( MainStreamMedia) gediend heeft. Het was m.i. wel heel opvallend hoe ons eigen volledig gecorrumpeerde NOS Journaal, zich ineens als verdediger voor de waarheid ging opwerpen en het z.g. voor Assange opnam.( Men deed dit op het moment dat het prestige van de MSM allang tot beneden het 0 punt gezakt was).

  Wiki Leaks is nog steeds een belangrijk argument voor de Amerikaanse overheid om het vrije internet aan banden te leggen.
  Daarnaast heb ik destijds ook bepaalde ‘ onthullingen’ terzijde gelegd omdat ze in tegenspraak waren met andere geopenbaarde feiten.
  Wiki leaks is daarom mogelijk ook gebruikt als desinformatie kanaal, om bewust verwarring te zaaien.
  Ik ben tot op de dag van vandaag niet overtuigd van de waarde van W.L. . Ik houdt mijn vraagtekens en blijf zeer kritisch.

Laat een antwoord achter aan Marcel w Reactie annuleren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.