Advertentie

Osama Bin Laden..? Al 7 jaar dood..!


"Alle bewijzen duiden op betrokkenheid van Al Qaida, onder leiding van Sjeik Osama Bin Laden, bij de aanslagen op ons land. Maar we zullen ze uit hun holen roken! Next question!"

George Bush jr. zwoer dat hij de daders van de 11 September-aanslagen  zou vervolgen en ze ‘uit hun holen zou roken’.. Een tijdje ná deze uitspraak was er van deze branie niet veel meer te horen.. Het leek of er reeds andere doelen waren bereikt, dan het ‘grote doel’, om Osama Bin Laden te pakken te krijgen.

Maar Bin Laden en niemand anders was toch immers het grote brein achter de 11 September-aanslagen..! Toch? Nou, waarom dan niet heftiger achter deze man aan..?

Amerika had zijn defensiebudget verhoogd, vlak ná de aanslagen, van rond de 450 MILJARD US$ naar een slordige 610 MILJARD dollar, en het bleek -kortgezegd- niet in staat een terrorist op een ezeltje te pakken te krijgen.. Osama Bin Laden werd ook niet gezocht door de FBI… wist je dat? Kijk maar eens naar dit artikel, waaruit klip en klaar dit feit naar boven komt. Waarom werd hij niet gezocht..? Nou simpel, de FBI had geen direct bewijs tegen hem kunnen bijeenbrengen.

Het komt er dus op neer dat Osama Bin Laden de man was, die het ‘zwarte schaap’ moest worden, de verpersoonlijking van het ‘Kwaad-dat-de-VS-trof’.. Maar kan het ook zijn dat hij geen zwart schaap was, maar een valse vlag droeg… Dat hij een vlag droeg waarop Al Qaida te lezen viel, maar dat die vlag hem door de CIA in handen was gedrukt..? Betrouwbare getuigen spreken over het bezoek van ‘vele CIA-agenten’ rond juli 2001 aan Osama Bin Laden in het ziekenhuis in Dubai, waar hij werd behandeld voor een chronische nierontsteking.. Kijk HIER en HIER.

Het is voor velen dan ook duidelijk: Osama Bin Laden is de terrorist uit de Afghaanse grotten, die de zondebok van 9/11 moest worden, maar door krachten achter de Amerikaanse regering werd aangesteld. Er zijn veel publicaties hierover te vinden, maar niemand minder dan oud-leider Fidel Castro heeft hier een stevig artikel aan gewijd. HIER.

Maar het verhaal is nog niet klaar… Want Osama Bin Laden is al lang dood..! Dat wordt beweerd door vele sceptici, mensen die het officiële verhaal over Bin Laden, dat vertelt werd door de Bush-regering, niet voor zoet koek slikken. De bewijzen voor dit verhaal lees je hieronder in het artikel dat verscheen in de MailOnline.

* * * *

x

Is Osama Bin Laden al zeven jaar dood!?

Verzwegen de Amerikanen en Britten om de ‘war-on-terror’ voort te zetten..!

Door Sue Reid

x
Vertaling@Jan Smith, augustus 2010

Een originele opname van Osama Bin Laden, het is oktober 2001. 1 Maand ná de (valse-vlag?) aanslagen in de VS.

De laatste keer dat we over hem vernamen was op 3 juni 2010.

’s Werelds meest notoire terrorist was Amerika te slim af door het laten uitgaan van een dreigende boodschap vlak nadat ‘Air Force One’ was op Saoedi-Arabische grond was geland aan het begin van de eerste Midden-Oosten tour van Barack Obama.

Nog voordat de nieuwe President op het vliegveld van Riyad uitstapte om handen te schudden met Prins Abdullah, werden de woorden van Bin Laden al op alle continenten via radio, televisie en internet uitgezonden.

Het was opnieuw een propagandastunt van de 52-jarige leider van Al-Qaeda. In de geluidsopname, die werd bezorgd bij het kantoor van ‘Arab News Network’, zei Bin Laden dat Amerika en haar Westerse bondgenoten bezig waren met het zaaien van haat in de Moslimwereld en daarom afschrikwekkende gevolgen verdienden.

Het was weer hetzelfde bombastische taalgebruik dat we al vaker van hem te horen hebben gekregen en het antwoord van de Britse en Amerikaanse geheime diensten was al even voorspelbaar.

Zij bleven volhouden dat de details op de geluidsband over het presidentiële bezoek en andere gelijktijdige evenementen het bewijs leverden dat het brein achter 11 september, Amerika’s ergste terroristische aanslag, nog steeds in leven was – en dat de jacht op hem onverminderd moest worden voortgezet.

Bin Laden is altijd beschuldigd van het plannen van die verschrikkelijke aanslag, deze week  negen jaar geleden – waarbij bijna 3.000 mensen omkwamen. President George W. Bush maakte van zijn gevangenneming een zaak van nationale prioriteit, daarbij op schandelijke wijze en met veel tamtam roepend dat hij”dood of levend” zou moeten worden gepakt. En vervolgens loofde het Ministerie van Binnenlandse Zaken een beloning uit van US$ 50.000.000 voor tips over zijn verblijfplaats. De FBI betitelde hem als een van hun ‘most wanted’ vluchtelingen en vroeg het publiek uit te kijken naar een linkshandige man met een grijze baard die met een stok liep.

Een foto uit een filmpje dat van Bin Laden zou komen. Dit zou gemaakt zijn in de periode dat de 'ware' Osama Bin Laden reeds was overleden.. Zie jij hier 'OBL' in terug?

Toch bleef deze meester-terrorist ongrijpbaar. Hij wist te ontkomen aan de meest uitgebreide en kostbaarste mensenjacht in de geschiedenis, die zich uitstrekte over heel Waziristan, het bijna 2.500 kilometer grote bergachtige gebied op de grens van Pakistan en Afghanistan..

Maar ook de nieuwe president Barack Obama heeft alweer een onverschrokken en nieuwe operatie aangekondigd om deze man op te sporen. In samenwerking met het Pakistaanse leger werden de afgelopen zomer Amerikaanse en Britse elitetroepen naar Waziristan gestuurd met de opdracht de schimmige figuur, die door inlichtingendiensten nog steeds wordt aangeduid als ‘het belangrijkste doel in de oorlog tegen terrorisme’, op te jagen en te doden.

Dit nieuwe offensief is natuurlijk gebaseerd op de aanname dat de 9/11-terrorist nog steeds in leven is. Want er is natuurlijk die overvloed aan tapes over en van ‘Bin Laden’ die daarvoor het bewijs leveren.

Maar, wat nu als hij niet meer leeft? Wat nu, als hij al jaren dood is en de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten in werkelijkheid gewoon een spelletje blufpoker spelen? Want wat nu, als alles dat we in de eerste dagen na die aanslag over hem te zien en te horen hebben gekregen via al die beeld- en geluidopnamen, vervalst is? – en dat hij door de Westerse bondgenoten zogenaamd ‘in leven’ wordt gehouden om de steun aan de oorlog tegen het  terrorisme te vergaren dan wel in stand te houden? Ongelofelijk eigenlijk: dit is een adembenemende theorie waaraan steeds meer politieke commentatoren, eerbiedwaardige academici en zelfs terrorisme-experts in toenemende mate geloof beginnen te hechten…

Er bestaat natuurlijk een aantal samenzweringstheorieën over 11 september, en mogelijk is dit er ook wel weer een. Maar de druk van de opinie dat Bin Laden mogelijk allang dood is, neemt toe en het zich opstapelende bewijs hiervoor maakt dat de zaak alleszins het onderzoeken waard is.

De theorie dook eerder dit jaar voor het eerst op in het tijdschrift ‘The American Spectator’, nadat de vroegere medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst en hoofdredacteur van het blad, Angelo M. Codevilla, tevens professor op het gebied van internationale betrekkingen aan de Universiteit van Boston, zonder omhaal verklaarde dat “alle bewijzen erop wijzen dat Elvis Presley tegenwoordig meer levend is dan Osama Bin Laden.”

Wist jij dat Bin Laden officiële pers verklaringen, aanvankelijk te kennen gaf, dat hij geen enkele rol had gespeeld in de aanslag op de ‘Twin Towers’..?

Prof. Codevilla wijst op onvolkomenheden in de video’s en beweert dat er al jaren geen betrouwbare bewijzen zijn waaruit duidelijk en onweerlegbaar blijkt dat Bin Laden nog in leven zou zijn (alle door het Westen onderschepte berichtgevingen over de leider van Al Qaeda hielden aan het eind van 2001 plotseling op).

Prof. Codevilla houdt staande dat “de beeld- en geluidopnamen die aan Osama worden toegeschreven in de ogen van onpartijdige waarnemers eigenlijk nooit betrouwbaar zijn overgekomen.

“Die vent lijkt nooit op Osama. Op sommige video’s is hij te zien met een semitische, gekromde neus, terwijl hij op andere beelden een breder en platter reukorgaan heeft. Bovendien verschilt de kleur en trimvorm van zijn baard voortdurend.”

Er zijn ook anderen die zo hun twijfels hebben. Professor Bruce Lawrence, hoofd van de religieuze faculteit van de Duke Universiteit en vooraanstaand kenner van Bin Laden, voert als argument aan dat het toenemende godsdienstig getinte taalgebruik op de beeld- en geluidopnamen van Osama Bin Laden – waarvan de laatste doorspekt waren van verwijzingen naar God en de Profeet Mohammed – niet in overeenstemming zijn met de strikte Islamitische religie die Osama aanhangt, namelijk het Wahhabisme.

Hij merkt op dat Bin Laden op een video gouden ringen aan zijn vingers draagt, opsmuk die in kringen van aanhangers van deze geloofsstroming pertinent wordt afgewezen.

Deze week zijn er nog meer vragen gerezen door de publicatie in Engeland en Amerika van een boek, getiteld ‘Osama Bin Laden: Dead or Alive?’

Het werd geschreven door politiek analist en filosoof Professor David Ray Griffin, voormalig emeritus professor aan de Claremont School voor Theologie in Californië. Het boek heeft gezorgd voor een schokeffect want het gaat in zeer veel detail in op de veronderstelling dat Bin Laden dood is en dat er sprake moet zijn van een georganiseerde ‘cover-up’ door het Westen.

Bin Laden in 1998 (boven) en, naar men aanneemt, in 2002(onder): Sceptici voeren de dikkere neus en de ring aan zijn rechterhand aan als bewijs dat er een bedrieger in het spel is.

In het boek wordt beweerd dat Bin Laden op 13 december 2001 stierf aan een nierziekte of daaraan verwante lichamelijke klachten, toen hij verbleef in het Afghaanse Tora Bora-gebergte, aan de grens met Waziristan. Zijn begrafenis vond in overeenstemming met de Islamitische voorschriften binnen 24 uur plaats, en het lichaam werd volgens Wahhabi-gebruik in een anoniem graf begraven.

De auteur wijst erop dat er sedertdien door het Westen veel banden over Bin Laden in elkaar zijn geflanst om de wereld te laten geloven dat Osama nog steeds in leven is. Met welk doel, zo vraagt u zich af? Het opnieuw aanwakkeren van de tanende steun aan de oorlog tegen het terrorisme in Irak en Afghanistan.

Om de stelling van Griffin beter te kunnen begrijpen, moeten we nog eens kijken naar de reactie van het Westen op de gebeurtenissen op die fatale zonnige dag van 11 september 2001. Binnen een maand, op zondag 7 oktober, lanceerden de Amerikanen en Britten massale vergeldingsaanvallen op het Tora Bora-gebergte, waar volgens hen “de hoofdverdachte” Bin Laden zou verblijven “als gast van Afghanistan”.

Dit militaire offensief ging volledig voorbij aan het gegeven dat Osama Bin Laden daarvoor al vier keer via officiële Al Qaeda verklaringen aan de Arabische mediakanalen had laten weten dat hij geen enkele rol speelde in de aanslag in New York.

Bij de vierde gelegenheid, op 28 september van dat jaar en veertien dagen na die verschrikkelijke aanslag, verklaarde hij nadrukkelijk: “Ik heb al eerder gezegd dat ik er niet bij betrokken ben. Als Moslim doe ik mijn uiterste best om geen leugens te vertellen. Ik had er geen weet van…en ik beschouw het doden van onschuldige vrouwen, kinderen en andere mensen als onaanvaardbaar.”

Enkele uren nadat de Amerikaanse Luchtmacht was begonnen met luchtaanvallen op het Tora Bora-gebergte, verscheen Osama Bin Laden in zijn eerste videoboodschap. Hij zat in een goed verlichte schuilplaats in d bergen, gekleed in een legeruniform met een Islamitisch hoofddeksel en met een aanvalswapen achter zich. Het was veelzeggend dat hij er bleek en uitgemergeld uitzag.

Hoewel hij President George W. Bush betitelde als ‘de aanvoerder van de ongelovigen’ en minachtend over de VS sprak, wees hij elke verantwoordelijkheid voor de aanslag resoluut van de hand.

”Amerika was getroffen door God”, zo luidde zijn boodschap aan het begin van zijn eerste tv-spot. “Amerika zit vol angst, van het Noorden tot het Zuiden en van Oost tot West,  God zij dank.”

Toen kwam op 3 november 2001 de tweede video. Opnieuw haalde een ziekelijk uitziende Osama Bin Laden uit naar de VS. Hij riep de ware Moslims op de aanslagen te vieren – maar hij bekende op geen enkele manier enige betrokkenheid bij de gruwelijke gebeurtenissen.

Daarna volgde er een stilte tot 13 december 2001 – de dag dat Bin Laden volgens Griffin stierf. Op diezelfde dag gaf de Amerikaanse regering een nieuwe video over de terreurbaas vrij. In deze video sprak Bin Laden al zijn voorgaande ontkenningen tegen en gaf hij plotseling toe dat hij wel degelijk betrokken was geweest bij de gruwelijkheden op 11 september.

De videoband was volgens berichten door Amerikaanse militairen aangetroffen in een privéhuis in Jalalabad, Afghanistan, nadat anti-Talibanstrijdkrachten de stad hadden ingenomen. Volgens het label dat op de band zat, zou de opname op 9 november 2001 gemaakt zijn. Bush maakte van de jacht op Bin Laden een zaak van nationale veiligheid en zei dat hij dood of levend moest worden gepakt.

Op de band staan beelden van Bin Laden die praat met een sjeik die bij hem op bezoek is. Hij verklaart in duidelijke bewoordingen dat hij niet alleen zou hebben afgeweten van de aanslagen, maar dat hij ze bovendien zelf tot in detail zou hebben voorbereid.

Een hemels geschenk voor de Westerse autoriteiten!
Hiermee paste de terrorist weer precies in het plaatje over 9/11 De ‘Washington Post’ citeerde Amerikaanse ambtenaren die beweerden dat deze video het ultieme bewijs vormde voor de connectie tussen Bin Laden en de aanslagen in New York.
En een euforische Bush voegde eraan toe: “Iedereen die deze opname ziet, zal zich nu realiseren dat de man niet alleen schuldig is aan deze ongelofelijke moordpartij, maar ook dat hij een  gewetenloze en zielloze schurk is.”

Het Londense ‘Downing Street 10’ liet weten dat de video het “onweerlegbare bewijs voor zijn betrokkenheid vormde.” En toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, voegde eraan toe: “Er bestaat geen enkele twijfel over de echtheid van deze band. De mensen kunnen zelf zien hoe Bin Laden die kille uitlatingen doet over zijn schuld aan die gruwelijke wandaad.”

Toch beweert Professor Griffin dat deze ‘bekentenis’ alleen maar meer vragen opwerpt. “Om te beginnen ziet de Bin Laden in deze belangrijke bekentenistape er heel anders uit.”

En hij heeft gelijk, kijk maar eens naar deze punten:

 • Bin Laden is hierin zwaarlijvig met een zwarte, in plaats van een grijze baard.
 • Zijn bleke huid is plotseling veel donkerder van tint en zijn neus heeft een andere vorm dan eerst.
 • Zijn artistiek gevormde handen met slanke vingers zijn veranderd in die van een worstelaar en
 • hij ziet er opmerkelijk genoeg erg gezond uit.
 • Bovendien is te zien hoe Bin Laden met zijn rechterhand een briefje schrijft, hoewel bekend was dat hij linkshandig is.
 • Saillant detail is ook dat hij opmerkingen over 9/11 maakt die nooit uit de mond van de echte Bin Laden zouden zijn gekomen – een man met een graad in werktuigbouwkunde die zijn kapitaal, voordat hij zich inliet met terrorisme,  had vergaard met bouw- en constructieactiviteiten in het Midden-Oosten.

Zo is er het feit dat de leider van Al Qaeda verkondigt dat er meer slachtoffers waren gevallen dan hij verwacht had. Hij zegt: “Door mijn ervaring op dit gebied, dacht ik dat de explosie van de vliegtuigbrandstof de ijzeren constructie zou doen smelten en dat daardoor het gedeelte waar het vliegtuig zich in de toren had geboord zou instorten inclusief alle erboven gelegen etages. Dat was alles waarop wij gehoopt hadden.” (In werkelijkheid zakten de Twin Towers volledig in elkaar).

Professor David Griffin: “Een van de redenen om te veronderstellen dat alle tapes van Bin Laden die na 2001 zijn ‘aangetroffen’ gefabriekt zijn, is dat ze vaak opdoken in tijden waarin het nodig was het imago van Bush een handje te helpen of moesten dienen als steuntje in de rug van de allergrootste ‘terroristenjager’, de Britse premier Tony Blair.”

Bewoordingen van de echte Bin Laden? Nee!, zegt Griffin. Hij baseert zijn negotie op de vele opzichtige fouten. “Gezien zijn ervaring als aannemer moet Bin Laden geweten hebben dat beide torens gewapend waren met staal en niet met ijzer”, zegt hij. Griffin gaat verder: “Hij moet ook geweten hebben dat staal en ijzer niet eerder beginnen te smelten dan bij een temperatuur van rond de 1.500°C. Maar een gebouw dat in brand vliegt door vliegtuigbrand-stof is een koolwaterstofbrand en dat wordt niet warmer dan zo’n 1.250°C.”

Professor David Griffin, vechter voor openheid en vooral voor onze open-mindness...!

Griffin zegt in zijn explosieve boek dat deze video een vervalsing is en hij gaat nog verder. Nog twee citaten van professor Griffin:

“Een van de redenen om te veronderstellen dat alle tapes van Bin Laden die na 2001 zijn ‘aangetroffen’ gefabriekt zijn, is dat ze vaak opdoken in tijden waarin het nodig was het imago van Bush een handje te helpen of moesten dienen als steuntje in de rug van de allergrootste ‘terroristenjager’ de Britse premier Tony Blair.”

“De ‘bekentenis’ kwam precies op het moment waarop Bush en Blair hadden gefaald de schuld voor de aanslagen in de schoenen van Bin Laden te schuiven en beiden probeerden dus  internationale steun te vergaren voor hun anti-terrorismecampagne, met name in de Islamitische wereld.”

Griffin suggereert dat Westerse regeringen geraffineerde speciale filmeffecten hebben toegepast waarmee allerlei beeld- en geluidmateriaal van Bin Laden in elkaar werd gezet. Rijst de vraag waarom Al Qaeda er al die tijd het zwijgen toe heeft gedaan als die tapes vervalst waren? En wat gebeurde er precies met de echte Bin Laden?
Het antwoord op de eerste vraag zou kunnen luiden dat de structuurloze terroristische organisatie blij is dat ze haar eigen propagandastrijd kan voeren in het licht van de afnemende steun – en meegaat in de mythe dat haar charismatische leider nog steeds in leven is omwille van de rekrutering van nieuwe strijders.
Wat betreft de vraag wat er met hem gebeurd is dient te worden opgemerkt dat vermoedens over de nierproblemen van Bin Laden, of zelfs over zijn dood, voor het eerst verschenen op 19 januari 2002, vier maanden na 11 september.

Dat was toen President Pervez Musharraf van Pakistan aan de Amerikaanse nieuwsshow van CNN vertelde: “Ik denk nu eerlijk gezegd dat hij dood is omdat hij problemen met zijn nieren had. De beelden vertonen een uitermate verzwakt persoon.”

Professor Griffin onderschrijft deze theorie in zijn boek. Hij zegt dat Bin Laden in juli 2001, dus twee maanden voor 9 september, in het Amerikaanse ziekenhuis in Dubai een behandeling onderging vanwege een ontsteking aan de urinewegen, iets dat vaak in verband wordt gebracht met een nierziekte. In die tijd bestelde Bin Laden zelfs een eigen nierdialyseapparaat dat in Afghanistan moest worden afgeleverd.

Hoe kon Bin Laden die complexe machine, die van zo wezenlijk levensbelang voor hem was,  gebruikt hebben in de grotten van het besneeuwde Afghaanse landschap? Doktoren die in het boek van Griffin over dit onderwerp aan het woord komen denken dat iets dergelijks onmogelijk is. Hij zou op een en dezelfde plek moeten zijn gebleven onder begeleiding van een medisch team, onder zeer hygiënische omstandigheden en een regelmatig behandelschema met de dialyseapparatuur.

Hoe maak je van een persoon een spook? Gewoon een kwestie van op de juiste manier 'belichten'....!

Wat dan te denken van het korte nieuwsbericht op 26 december 2001 in de Egyptische krant ‘Al-Wafd’? Daarin stond dat een vooraanstaand lid van de Taliban had verkondigd dat Osama Bin Laden op of omstreeks 13 december was begraven.

“Hij leed aan ernstige complicaties en stierf een natuurlijke en rustige dood. Hij werd begraven in Tora Bora in aanwezigheid van 30 Al Qaeda-strijders, naaste familieleden en vrienden uit de Taliban. In overeenstemming met de Wahhabi-traditie werd er geen steen op het graf geplaatst”, zo luidde het bericht.

De Taliban-official, waarvan de naam niet werd vermeld, vertelde triomfantelijk dat hij het gezicht van Osama Bin Laden in de lijkwade had gezien. “Hij zag weliswaar erg bleek, maar leek kalm rustig te zijn gestorven.”

Het was Kerstmis in Washington en Londen en het bericht kreeg van de media nauwelijks aandacht. Sedertdien zijn er met de regelmaat van de klok steeds weer opnieuw allerlei berichten over Bin Laden opgedoken, zijn inmiddels al vele miljarden dollars uitgegeven en is er heel veel bloed vergoten door de jacht op deze man.

Bin Laden is altijd het speerpunt gebleven in de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van het Westen. Zou het misschien zo kunnen zijn dat hij al jarenlang slechts een spookbeeld dient te zijn…?

23 gedachten over “Osama Bin Laden..? Al 7 jaar dood..!

 1. Het klootjesvolk is al gauw blij met allerlei “Revelerende” berichten op een rij.
  wie kan het wat schelen of ze de waarheid bestelen dan wel strelen.
  Mogelijk zochten c.i.a. malloten een islam slachtoffer om te hakken in moten
  Scrabble eens “O Sama bin laden” en je krijgt het slachtLam “A Bad Islam One”.!!!
  Alle Regeringen zijn Debiele Marionetten die zich laten Brainfucken door Monarchische Sletten.
  Het ene oor in en het andere uit. Koningen en presidenten zien oorlog als fruit.!
  http://www.youtube.com/watch?v=QvY99BJzN-M

  1. @ budhy Nou maak je toch even een missertje osama bin laden omgehusseld tot, an bad islam one? Weet je niet dat als je dat in goed engels wil neer zetten het als volgt moet worden gespeld(nog afgezien van de betekenis). A bad islam one( een slechte islam een) Het lidwoord a of an (wat hetzelfde is ) wordt met een n op het einde geschreven als het woord opvolgend met een klinker begint. Of je refereert naar een gebrekkige kennis van het engels van bin laden ,of dit hele gedoe is gewoon een foutje van jouw kant.

  2. @ budhy nu zie ik dat je het eerder wel goed schreef mijn fout dus en een typ foutje (wat ik graag door de vingers zie ) van jou.

  3. Ach wat je maar wil Wie weet had die cia malloot een verkeerde pil.
   An Islam bad one – an bad islam one voor mijn part -one A-islam band- Zoals in a-Sociaal zoek er maar 1 uit van allemaal.
   Mijn engels is ook zeker niet perfect daarin ben ik zo afgebekt.
   Als men maar weet wat ik bedoel dat is toch mijn ware doel.
   To the point of fire is soms zo heet net als deze zusjes kreet
   http://www.youtube.com/watch?v=SdzdvDX9znI

  4. Ach jongens, die Bin Laden is eindelijk eens lam geslagen, al 7 jaar lang en wij lopen wij nog steeds te klagen.

   Heb liever 100x een Buddhy op de bank dan 1x Ben Laden die achter je rug om je huis leeg trekt wanneer je er even niet bent.

 2. http://www.youtube.com/watch?v=3uVcr7LIusc&feature=related
  SIMPLE SONG OF FREEDOM

  Come and sing a simple song of freedom
  Sing it like you’ve never sung before
  Let it fill the air
  Tell the people everywhere
  We, the people here, don’t want a war

  Hey there, Mister Black Man can you hear me?
  I don’t want your diamonds or your game
  I just want to be, someone known to you as me
  and I will bet my life you want the same

  Come and sing a simple song of freedom
  Sing it like you’ve never sung before
  Let it fill the air
  Tell the people everywhere
  We, the people here, don’t want a war

  Seven hundred million are you listening?
  Most of what you read is made of lies
  But speaking one to one, ain’t it everybody’s sun
  To wake to in the morning when we rise?

  So come and sing a simple song of freedom
  Sing it like you’ve never sung before
  Let it fill the air
  Tell the people everywhere
  We, the people here, don’t want a war

  Brother Yareshenko are you busy?
  If not would you drop a friend a line?
  Tell me if the man, who is plowing up your land
  has got the war machine upon his mind

  Come and sing a simple song of freedom
  Sing it like you’ve never sung before
  Let it fill the air
  Tell the people everywhere
  Taht we, the people here, don’t want a war

  Now no doubt some folks enjoy doin’ battle
  Like presidents, prime ministers and kings
  So let’s build them shelves where they can fight among themselves
  and leave the people be who like to sing

  Come and sing a simple song of freedom
  Sing it like you’ve never sung before
  Let it fill the air
  Tell the people everywhere
  That we the people here, don’t want a war

  Let it fill the air
  Tell the people everywhere
  That we the people here, don’t want a war

 3. George Bush jr. zwoer dat hij de daders van de 11 September-aanslagen zou vervolgen en ze ‘uit hun holen zou roken’..
  😉 😉 🙁

  Ha-LoL! Halfwassen Illuminatie knaapje! Wordt nooit wakker uit zijn NazieSlaapje.
  Alle Ambtelijke Dombo’s en Eed/Afleggende ander soort Debielen
  Zijn zich niet eens bewust aan wie ze hun ziel laten knielen.
  In die Monarchiesche Occulte holen dragen SS-MarechauSSee altijd pistolen.
  Doordat ook een Hogere Macht zich in andere dimensies zijn verscholen.
  En het werkende klootjesVolk dat voor hen & hun zit te Werken.
  Zijn zo Onwetend dat ze er werkelijk niets van Merken.
  Misschien dat ik als Kraai je van Onwetendheid kan bestelen
  Zo dat je het gehele plaatje ziet, Wat je kan Helen.!
  Wordt Vervollucht.
  http://www.youtube.com/watch?v=9xOdNrfTmBU

  1. Correctie-
   Doordat ook een Hogere Macht zich in andere dimensies zijn verscholen.
   Moet zijn;Doordat ook een Hogere Macht zich in andere dimensies hebben verscholen.

  1. Sommige dingen vries je in , sommige dingen laat je pas heel veel later het licht zien ,(onder de pet houden) …….
   En dan natuurlijk alle techniesche mogelijkheden die geheime diensten ten dienst staan . !0 minuten stemopnames en ze kunnen je stem zo klonen dat het live klinkt . Zou me niets verbazen als Hawkins heel doelbewust versie nul van een gecomputeriseerd stemmetje mag gebruiken. Goed voor de (gemanipuleerde ) beeldvorming.

  2. Ach ja inderdaad, hoe echt durven ze het te laten lijken. Omfloerse teksten zoals deze beweren eigenlijk dat ze geen idee hebben, maar suggereren Bin Laden in actie:

   “An audio tape, thought to be of Bin Laden, has been released criticising relief efforts following floods in Pakistan and calling for action against climate change.
   The message, entitled Pauses with the Method of Relief Work, was broadcast with a video of images of Bin Laden and of natural disasters. Its authenticity could not be ”

   Bron:
   http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1316848/Osama-bin-Laden-Mumbai-style-terror-plot-European-cities.html

 4. Vergeet niet dat ruim vóór de aanslagen op 09/11 (en onder een andere president) Osama Bin Laden al de meest gezochte terrorist was binnen de VS, nl. voor meerdere aanvallen op amerikaanse doelen in het buitenland. (zelfs in de film ‘Man in Black’ wordt het gezicht van Bin Laden alszijnde een gezochte terrorist getoond)

  Dus een complot tussen Bin Laden en de toenmalige amerikaanse overheid vind ik veel te ver gezocht en qua waarheidsgehalte zelfs te verwaarlozen. De man haat(te) het Westen en is de verspreider en het gezicht geworden van die haat. Zijn ideologie komt mede voort uit de Egyptische Moslimbroeders. Dood of levend, hij is nu al een martelaar voor miljoenen radicale moslimgelovigen geworden in hun strijd tegen de Westerse dominantie binnen moslimlanden alsmede hun onvoorwaardelijke steun aan Israël. De aanslagen zijn dus eerder een logisch gevolg te noemen, die onherroepelijk ééns op deze grote schaal zouden plaatsvinden. Dat was net zo voorspelbaar toen, als de voorspelling nú, dat er wederom ooit zo’n grootschalige terroristische aanval op het Westen zal plaatsvinden. De vraag is dus niet óf maar wannéér. Veel aanslagen zijn door oplettende veiligheidsdiensten al voor hun uitvoering verijdeld, waarvan een aantal in de media bekend zijn geworden.

  Of Osama Bin Laden leeft valt moeilijk te zeggen. Met geluidsmateriaal kun je manipuleren. De rest blijven verhalen uit de tweede hand die niet met zekerheid zijn te verifieëren.

 5. Dit is allemaal maar vaag de overheid in samenwerking met de media misleiden ons als ontwetende massa altijd al
  Dus waarom zou het nu anders zijn als Osama Bin Laden daadwerkelijk dood is Dan was hij dat al lang volgens oude bronnen zou hij al jaren dood zijn
  Dus zou dit de ideale cover up kunnen zijn voor de grootste complot oftewel leugen allertijden
  Uit eigen onderzoek ben ik er achter gekomen dat deze oorlog al bijna zeventig jaar geleden is gepland maar er zit nog veel meer achter
  Ik snap dat dit zeer bizar klinkt maar denk er maar nog eens goed over na

  1. Ik weet precies wat je bedoelt, Het derde rijk heeft nooit opgehouden te bestaan, alleen vertraagd…

  2. @JohnDo

   Uit eigen onderzoek!!!
   Wow .Goed gedaan man.

   Doei.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.