Advertentie

Oud-premier Van Agt: “Rutte waar is je empathie?”..


Het indringende boek van Dries van Agt over de rücksichtloze onderdrukking van het Palestijnse volk, is recht vanuit zijn hart geschreven. Hoe kan het dat ook bij hem zó laat pas het Liefdeslicht ging schijnen over deze kwestie..?
Het indringende boek van Dries van Agt over de rücksichtloze onderdrukking van het Palestijnse volk, is recht vanuit zijn hart geschreven. Hoe kan het dat ook bij hem zó laat pas het Liefdeslicht ging schijnen over deze kwestie..? (klik voor artikel)
Keer op keer blijkt dat 'Zionisten' het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Nu zijn het weer de uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!
Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Met name premier Netanjahu’s LIKUD probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door een groot deel van Joden, in Israël en overal ter wereld, laten zij volledig buiten beschouwing..!

Veel mensen vragen zich af, of oud-premier Dries van Agt een Israël-hater is geworden, of hij op weg is naar het wegbereiden van een tweede holocaust.. Het is ongelooflijk wat voor ongenuanceerde verhalen je leest, wanneer je op ‘Dries van Agt’ gaat Googlen.Regelrechte smaad rondom het simpele feit dat deze man, een erudiete, rechtsgetrouwe Nederlander, niets meer en niets minder wil bewerkstelligen dan een rechtvaardige behandeling van Palestijnen, de Palestijnse zaak en Palestijnse vluchtelingen.

Van Agt is na zijn pensionering volledig in de Israëlisch-Palestijnse zaak gedoken en hier plaatsen we graag zijn motivatie, voordat we het artikel beginnen, met de open brief aan de huidige premier van Nederland, VVD-er Mark Rutte.

Het gaat er bij deze erudiet man vooral om, dat er gemeten wordt met gelijke maten, dat het recht mag zegevieren, dat Israël geen eigen rechter mag spelen, noch internationale VN-besluiten naar believen naast zich neer kan leggen. Is dit allemaal opgebouwd ‘krediet’ vanuit het afgrijselijke verleden. Is het -vanuit dat verleden- gerechtvaardigd om het principe ‘Oog om oog, tand om tand’ toe te passen..?

En dan nog eens bij een ‘buurman’, die geen enkele schuld draagt aan dat afgrijselijke verleden.. Werkt het verleden zodanig traumatiserend, dat je bijna dezelfde misdaden begaat, als waarvan je ooit zélf slachtoffer bent geweest..?

Van Agt Hajo MeyerHet zijn de orthodoxe Joden en de concentratiekamp-overlevenden, die ons de ogen openen.. Wij van WantToKnow zien in deze groepen, die in de internationale media niet of nauwelijks ‘zendtijd’ krijgen, de stem van de ware, compassionele MENSEN, die ook in Israël wonen. Maar terug naar Dries van Agt; we laten hier graag zijn motivatie doorklinken, om zijn ‘veeg-uit-de-pan’ naar Mark Rutte, te funderen.

Dries van Agt: ‘Mijn motivatie om me in te spannen voor specifiek de Palestijnse zaak

Evenals zeer velen in ons land voelde ik mij van meet af aan verbonden met de staat Israël. Ook ik meende dat Israël, al vanaf de oprichting ervan in 1948, belaagd werd door Arabieren, in zijn voortbestaan bedreigd, en dat het onze plicht was dat land voluit te steunen.

In het begin van de jaren ’80, tijdens de Israëlische invasie in Libanon, kwam er twijfel. Toen verschenen er berichten over gruweldaden, bedreven door Libanese milities in twee Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon: Sabra en Shatila. Deze slachtingen vonden plaats in gebied dat onder controle stond van het Israëlische leger. Een Israëlische commissie van onderzoek velde later het oordeel dat de toenmalige minister Ariel Sharon als bevelhebber van de krijgsmacht daarvoor medeverantwoordelijk was. Sharon moest toen aftreden (maar werd later toch premier). Pas in de jaren ’90 bracht een bezoek aan het Heilige Land mij in bezet Palestijns gebied. Daar vielen me de schellen van de ogen. Wat ik daar hoorde en zag, verbijsterde mij. Waarom was ik hieromtrent tot dan toe onwetend geweest?

Pas in de jaren ’90 bracht een bezoek aan het Heilige Land mij in bezet Palestijns gebied.
Daar vielen me de schellen van de ogen. Wat ik daar hoorde en zag, verbijsterde mij.
Waarom was ik hieromtrent tot dan toe onwetend geweest?

Tussen 1977 en 1982 was ik minister-president van Nederland.
In die periode heb ik mij nooit met Israël/Palestina ingelaten, behalve dan toen ik met de oorlogsmisdaden in de Palestijnse kampen te maken kreeg. Maar nadien heb ik mij opnieuw lange tijd niet om de Palestijnen bekommerd. Waarom niet? Verblind bleef ik en sprakeloos over wat het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. Lange tijd in de waan dat Israël, een enkele misstap daargelaten, geen zware vergrijpen tegen het internationale recht zou kunnen begaan. Ik heb dus gefaald. Wat Israël doet, zo dacht ik met velen in Nederland, moet welgedaan zijn of minstens vergeeflijk.

De werkelijkheid is helaas anders. Voor honderdduizenden Palestijnen is de vorming van de staat Israël een ramp geworden, al zestig jaar geleden. Wat zij toen nog aan eigen gebied overhielden is door Israël veertig jaar geleden bezet en sindsdien bezet gehouden. Die bezetting is hardvochtig en in menig opzicht strijdig met het internationale recht. Bovendien worden grote delen van de bezette gebieden gaandeweg door de bezetter geannexeerd. Het Palestijnse volk betaalt aldus de prijs voor de onzegbare verschrikkingen van de Holocaust, hoewel die in Europa heeft plaatsgevonden en de Palestijnen er part noch deel aan hebben gehad. Dat is onrecht in de hoogste graad.

Om twee redenen ben ik aan deze website begonnen. Allereerst om uiting te geven aan mijn verontwaardiging over het gebrek aan politieke wil, ook in Nederland, om op te komen voor het internationale recht, het beschermen van mensenrechten daaronder begrepen, in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Wij blijven toekijken hoe het Palestijnse volk wordt vertrapt en helpen de bezetter zelfs, in het kader van de Europese Unie, veelal in het voetspoor van Washington.

Ten tweede wil ik met mijn website antwoord geven op de kwalijke bejegening die personen en organisaties in ons land niet zelden te verduren krijgen wanneer zij hun stem tegen dit onrecht verheffen. Wie in het openbaar hierover spreekt of schrijft wordt vaak zwart gemaakt, zelfs van antisemitisme beticht. Besmeur de boodschappers, zo luidt het consigne blijkbaar, want de argumentatie van de boodschap zelf is onweerlegbaar. Dikwijls zijn mijn woorden verdraaid en mijn bedoelingen opzettelijk miskend. Op deze website kunt u lezen wat ik werkelijk heb gezegd en geschreven.

Tot besluit nog dit. Een diepe bewondering heb ik niet alleen voor de Palestijnse en internationale vredesactivisten, maar vooral ook voor die Israëli’s die zich heldhaftig blijven inspannen voor een rechtvaardige vrede. En voor de Nederlandse vredesactivisten, waaronder veel Joodse Nederlanders. Vooral zij zijn het die mij inspireren. Via de pagina links kunt u hun websites bezoeken.

* * *

palestina israel grondgebiedx

x

Oud-premier Van Agt:
“Rutte waar is je empathie?”..

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Oud-premier Dries van Agt in de Palestijnse gebieden, om poolshoogte te nemen van de onderdrukking van het Palestijnse volk.
Oud-premier Dries van Agt (CDA) nam zelf poolshoogte in de Palestijnse gebieden, zo’n 10 jaar geleden en schrok zich rot om wat hij niet wist, te horen had gekregen over de onderdrukking van het Palestijnse volk.

Oud-premier Van Agt (1931) heeft een open brief geschreven aan de huidige premier Mark Rutte, of zoals hij hem met een vette knipoog noemt: ‘Mijn achter-achterkleinzoon in het ambt van Eerste Minister’… Dries van Agt verliet de Haagse politiek in 1982, nadat hij in 1977 de eerste leider van het CDA was en daarna bijna vijf jaar premier.

Van Agt reageert in zijn open brief aan VVD-er Mark Rutte, op het gesprek met de minister-president voor de Tv van afgelopen vrijdag, dat hij ‘een horreur’ noemt, of in goed Nederland: een verschrikking… Want alleen aan het begin van dat gesprek ging het over Gaza.

Van Agt, die zich al jaren sterk maakt voor de Palestijnse zaak, stoort zich eraan dat zijn opvolger ‘geen enkele empathie toonde met het immense leed van de weerloze Palestijnen’. Van Agt heeft verder vooral kritiek op de bewering van Rutte dat Hamas mensen als schild gebruikt door raketten vanaf scholen en ziekenhuizen af te vuren. Volgens hem heeft Rutte daar geen enkel bewijs voor; of zoals Van Agt het verwoordt: “Berust die claim van Rutte op onafhankelijke bronnen, of op wat Israëlische functionarissen je hebben ingefluisterd?”

Van Agt stelt verder dat beseft moet worden dat in de Gazastrook vrijwel geen open gebied meer is. “Deze strook land ter grootte van 2x ons eiland Texel, herbergt thans 1,8 miljoen mensen.” Van Agt benadrukt zelf het uitzonderlijke van zijn schrijven. Hij stelt dat het zelden voorkomt dat oud-premiers aan premiers van nu over politieke zaken schrijven. “Ook jij hebt nooit een politieke brief van mij ontvangen.”

Vorig jaar was Van Agt na ruim 30 jaar weer een keer in de Tweede Kamer. Hij mocht toen als initiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Sloop de Muur’ een inleiding geven over de Israëlische barrière op de grens van de Westelijke Jordaanoever.

 

Brief van oud-premier Dries van Agt aan premier Mark Rutte

x

De heer M. Rutte Minister-president
Binnenhof 19
2500 EA Den Haag
X

Betreft: Gaza                                                                                                                                                                     Nijmegen, 15 juli 2014

beste mark Van Agt brief

 

x

x
Premiers van ooit schrijven zelden aan premiers van nu over politieke zaken. Jij bent mijn achter-achterkleinzoon in het ambt van Eerste Minister, ook jij hebt nooit een politieke brief van mij ontvangen. Wel eens een amicale boodschap van waardering voor een aantal van je presentaties. Maar nu kan ik niet langer zwijgen. Op vrijdag 11 juli j.l. heb ik je optreden beluisterd in de tv-uitzending “NOS Gesprek met de minister-president”. Waarschijnlijk je laatste interview voorlopig, want in Den Haag is het zomerreces begonnen; dat gesprek was een horreur.

De interviewer begon met Gaza. Wéér beschietingen vanuit dat gebied op Israël en wéér een daverend antwoord van Israël hierop. Hij vroeg of je er een déjà vu gevoel bij had. In 2012 was het immers ook zo gegaan. Maar dat onderschreef je niet, je wees op de verschillen. De raketten die Hamas nu gebruikt zijn geavanceerder en hebben een groter bereik, zei je met veel urgentie. Je benadrukte, bij herhaling, nóg een verschil: nu worden de raketten “vanaf scholen of ziekenhuizen” afgevuurd en aldus worden “mensen ook echt als schild gebruikt”.

Dus is het allemaal nog weer lomper, nog weer brutaler, nog weer wreder wat er gebeurt, voegde je eraan toe. Vonken van verontwaardiging spatten van het scherm af. Je beticht dus de machthebbers in Gaza ervan dat ze lanceerinstallaties opzettelijk hebben geplaatst naast of vlakbij scholen en ziekenhuizen. Berust die claim op onafhankelijke bronnen, of op wat Israëlische functionarissen je hebben ingefluisterd?

Gaza: de grootste openluchtgevangenis ter wereld
Afgezien van de vraag of deze zware aantijging op betrouwbare feiten gestoeld is, dient beseft te worden dat er in de Gazastrook vrijwel geen open gebied is. De strook, tweemaal ons eiland Texel, herbergt thans 1,8 miljoen mensen, grotendeels vluchtelingen en afstammelingen van vluchtelingen, en is hiermee één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Sinds Israël in 2007 een blokkade instelde terecht de grootste openluchtgevangenis ter wereld genoemd.

Op Gazaans grondgebied heeft Israël een zone van honderden meters tot verboden gebied verklaard. Wie zich daarin begeeft wordt dadelijk onder vuur genomen. Stel je eens voor dat ettelijke miljoenen Nederlanders opgepropt zouden zitten op Texel, dag en nacht onder bewaking van drones en andere vliegende cipiers. Terecht zei je in het interview dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Dat lijdt geen twijfel.

Maar even onbetwistbaar is het dat die zelfverdediging proportioneel behoort te zijn. Tot dusver meer dan 100 doden in Gaza, merkte de interviewer van de NOS op, in Israël geen enkele. Is dat proportioneel? Het is ontluisterend dat je die vraag bevestigend hebt beantwoord – meer dan 100 Palestijnse doden vind jij “niet disproportioneel”. Dat is schokkend. Verlies de verhoudingen niet totaal uit het oog.

Het aantal Palestijnse doden is inmiddels gestegen tot 204. Volgens de VN is 77% van hen burger. Een op de vier gedode burgers is een kind. Een op de vier. Het aantal Palestijnse gewonden bedraagt al 1.450.

Geen misverstand, ik veroordeel de raketbeschietingen vanuit Gaza. Die vormen een schending van het internationaal recht en moeten stoppen. Door de 1.200 raketten die Hamas en andere militante groeperingen in de afgelopen dagen hebben afgevuurd, zijn tientallen Israëli’s gewond geraakt en is enige materiële schade in Israël veroorzaakt. Er is één Israëlische dode te betreuren. Maar verlies de verhoudingen niet totaal uit het oog. Het aantal Palestijnse doden is inmiddels gestegen tot 204. Volgens de VN is 77% van hen burger. Een op de vier gedode burgers is een kind. Een op de vier. Het aantal Palestijnse gewonden bedraagt al 1.450. Daar zou Israël geen enkele verantwoordelijkheid voor dragen?

Je sprak over Israëls recht op zelfverdediging, maar miskende dat dit recht uitgeoefend moet worden binnen de kaders van het internationaal recht. 1.750 (!) doelen heeft Israël de afgelopen dagen gebombardeerd in Gaza, het stukje land twee keer zo groot als Texel. Daarbij zijn 1.370 huizen vernield en 79 scholen beschadigd geraakt. Het Rode Kruis waarschuwt dat 600.000 Palestijnen toegang tot water dreigen te verliezen.

Je toonde geen enkele empathie met het immense leed van de Palestijnen
Wat me in je televisieoptreden bovenal heeft verontrust is het ontbreken van enige empathie met het immense leed van de weerloze Palestijnen. Dag en nacht wordt er in de Gazastrook dood en verderf aangericht door het meest geavanceerde wapentuig gelanceerd vanuit de lucht, het land en de zee. Niet alleen lanceerinstallaties en opslagplaatsen van raketten worden door Israël bestookt, maar ook tal van huizen en andere gebouwen waarin mensen wonen die (vermoed worden) geaffilieerd te zijn aan Hamas.

Van Agt vertelde de afgelopen jaren keer op keer het verhaal over de onderdrukking en het onrecht, waaronder de Palestijnen gebukt gaan. Minister van Buitenlandse Zaken en partijgenoot meende Van Agt lekker te mogen treiteren, door Van Agt -zonder opgaaf van reden- zijn diplomatieke paspoort af te nemen. (klik op illustratie voor uitzending P&W)
Van Agt vertelde de afgelopen jaren keer op keer het verhaal over de onderdrukking en het onrecht, waaronder de Palestijnen gebukt gaan. Minister van Buitenlandse Zaken en partijgenoot Maxime Verhagen, meende Van Agt lekker laf te mogen treiteren.. Hij nam Van Agt -zonder enige opgaaf van reden- zijn diplomatieke paspoort af.. (kijk hieronder naar de uitzending van P&W, 09-09-2009) waarin Van Agt deze ‘Judasstreek’ van Verhagen onthult)
De Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem meldde enkele dagen geleden al, dat bij deze aanvallen op woonhuizen, die strijdig zijn met het internationaal recht, meer dan 50 Palestijnen gedood zijn, onder wie 18 kinderen en 12 vrouwen. Werp mij niet tegen dat de Israëlische krijgsmacht met zijn bommen, granaten en raketten precisiebeschietingen uitvoert, zulks in tegenstelling tot de Palestijnse groeperingen die zomaar projectielen afknallen naar Israël. Het gaat immers niet alleen om meer of minder precisie, het gaat ook en allereerst om de aard van de doelen die – met precisie – beschoten worden.

Tot de vele onheilsberichten die je ter kennis komen behoort ook de informatie hoezeer in de huidige chaos de ziekenhuizen in Gaza overbelast zijn geraakt. Er vallen nu zoveel gewonden dat de medische diensten overrompeld worden. Er is een dramatisch tekort niet alleen aan bedden, maar ook aan medicamenten en verbandmiddelen en aan apparatuur om spoedoperaties uit te voeren. Al voordat de hel losbrak boven Gaza, was er in de hospitalen een nijpend tekort aan energie: stroom valt uit, er is niet voldoende of zelfs geen brandstof om generatoren draaiende te houden. En hoe is het gesteld met de watervoorziening? Voor zoveel nood en pijn, beste Mark, kun je toch niet ongevoelig blijven?

Hoe is het mogelijk dat ons land zo zeer faalt in het beschermen van de rechten van de Palestijnen?
De noodsituatie waarover ik je aanspreek in deze brief is niet pas in het naaste verleden ontstaan. Deze humanitaire ramp is al begonnen toen de Gazastrook ongeveer zeven jaar geleden werd geblokkeerd door Israël, door een vrijwel hermetische afsluiting aan alle zijden, te land en ter zee. Amerika en de Europese Unie hebben verzuimd hiertegen in actie te komen. Weliswaar heeft de EU in een reeks van verklaringen van de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken opgeroepen deze blokkade op te heffen, maar van die tandeloze vermaningen uit Brussel heeft Israël zich geen snars aangetrokken. In de hoofdstad van de Unie keffen de honden, maar de Netanyahu/Lieberman-karavaan trekt schouderophalend verder.

Israëls blokkade van Gaza komt neer op collectieve bestraffing en vormt aldus een ernstige schending van het internationaal recht. Nederland afficheert zichzelf graag als de bakermat en hoeder van het internationale recht. Onze Grondwet gebiedt de regering de internationale rechtsorde te bevorderen. Hoe is het dan mogelijk dat Nederland zozeer faalt in het beschermen van de meest fundamentele rechten van het Palestijnse volk, ook op dit moment?

Waarom laat je nooit vonken van verontwaardiging over Israëls schendingen van het scherm spatten?
Tot slot over de context. In het tv-interview wekte je de indruk dat het conflict is geëscaleerd met de raketbeschietingen uit Gaza. Dat getuigt van blikvernauwing. Is aan je aandacht ontsnapt dat Israël tijdens de vredesbesprekingen onder leiding van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry voluit is doorgegaan met zijn kolonisatieproject op de Westoever? Dat er meer dan vijfduizend Palestijnen in Israëlische gevangenissen zitten, velen in administratieve detentie, opsloten zonder aanklacht en proces? Dat het Israëlische leger steeds weer Palestijnse kinderen doodt, gemiddeld twee kinderen per week in de afgelopen 14 jaar?

Inderdaad Mark, de raketbeschietingen uit Gaza zijn strijdig met het internationaal recht en moeten onmiddellijk stoppen. Maar Israël schendt het internationaal recht dagelijks, al decennia lang, op allerlei manieren, met ernstige gevolgen. Waarom laat je nooit daarover de vonken van je verontwaardiging van het scherm spatten?

Veel wijsheid toegewenst,

beste mark Van Agt brief handtekening Van Agt

x

x

x

x

x

x

* * *

Graag verwijzen we je naar de stichting van ex-premier Van Agt, ‘Stichting The Rights Forum’. Een stichting die in 2009 is opgericht, om de Nederlandse en Europese politiek te bewegen tot een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid: http://www.rightsforum.org/over-ons  Deze stichting wordt bijgestaan door een Raad van Advies, waarin een aantal oud-ministers en rechtsgeleerden: http://www.rightsforum.org/over-ons/raad-van-advies

* * *

Tot slot de uitzending van Pauw & Witteman van 9 september 2009,  waarin Dries van Agt niet alleen zijn boek presenteerde, maar ook vertelt over de uiterst laffe wijze waarop toenmalig minister van buitenlandse zaken, Maxime Verhagen, nota bene Van Agt’s CDA-partijgenoot, Van Agt’s diplomatieke paspoort in liet trekken..

x

 

* * *

118 gedachten over “Oud-premier Van Agt: “Rutte waar is je empathie?”..

  1. Hoe aan de Palestijnen toebehoren, het is verleden tijd, toebehoorden, nog even en er zijn geen Palestijnen meer, sommige volkeren moeten verdwijnen, en plaats maken voor het beloofde volk, the strangs love people, en die EU-USA druiloren willen dit niet zien, de Russen hebben hun lesje bijna geleerd, hoe ze zijn misbruikt door het Zionisme, en nu zijn de Amerikanen aan de beurt, om leeg gepompt te worden, het zal een mooie blauwe hemel met een zacht rose opkomende Zon zijn, als dit Ras niet meer ons kwaad zou kunnen doen, of door inkeer, of iets anders Bijbels!

  1. Dries van Agt is in mijn opinie een held als hij na bijna 40 jaar een Open Brief schrijft aan de nabestaanden van de beschieting bij De Punt en openlijk zijn spijt betuigt. Dan ben ik er van overtuigd dat hij van een Verrader een Verlosser is geworden 🙂 Nu komt het bij mij over als een Aflaat ter Boetedoening van zijn eigen falen

  2. Je hebt het weer gezellig met jezelf Dick.. Is het mogelijk (nog maar een keer gevraagd… Pfff) om even na te denken en je reactie in één keer te melden..? Klinkt beetje suf wellicht, maar om de leesbaarheid van de reacties toegankelijk te houden..

  3. Pfff…. ja Guido, het is warm. Ik gun het je niet dat het je te warm onder de voeten wordt 😉

  4. Veel dualisme zie ik in je reacties Dick. Als-dan, ja-nee, welles-nietes, etc. Dus Van Agt kan alleen goed werk doen voor de Palestijen, in jouw ogen, als hij een klein salaris heeft (< 6 ‘0’-en) en als hij iets aan De Punt doet..
   Heb je inhoudelijk wellicht nog iets op zijn werk aan te merken, toe te voegen en/of bij te dragen..?

  5. Guido, de Schoonheid ligt in het Midden. Iedere medaille heeft 2 kanten, niet waar?

  6. Haha Dick, ik maak het nou nog ingewikkelder 😀 nl…hoe weet je dat precies? je draait immers en als je de ene kant ziet, kan je de andere niet zien…men is geneigd in te vullen, wat men ‘geleerd’ heeft.
   Zich daarvan vrij te maken…dat is de kunst die je hoort te beoefenen.

  7. DICK 2,5, denk fout, één medaille beschikt ovr 3 zijden, voor en achter, en de vaak gegraverde zijkant die qua oppervlakte vaak het zelfde en soms groter is als voor of achterkant.

  8. Jenne, Open Brief aan jou: Jenne, kun je me zoveel onnadenkendheid ver-geven?

  9. Dick, zelfs een land/bevolking heeft meerdere zijden/kanten, de zelfkant!

  10. O Jenne, ben ik helemaal met je eens. Het mooiste dat ik zou vinden dat alle volkeren op deze wereld met elkaar kunnen samenleven en dat mensen elkaar niet naar het leven staa om een stukje land. Wij leven hier toch ook in vrede in een multicultule samenleving, niet waar? Dat zou toch dar ook mogelijk moeten zijn? Ik ken de geschiedenis ook wel, net als jij. En ik heb ook best begrip voor mensen als Dries van Agt, zijn achtergrond kennende. Hij is opgegroeid bij de Augustijner priesters en heeft heel veel bemoeienis gehad met Stichting Heilige Land in Groesbeek ( opgericht door een Augustijner priester of abt). Dus, zijn missie zal ook daar mee te maken hebben

   Ik deel nog even een uitzending van Dries van Agt met de priester Antoine Bodar (eind 2012), waarin hij iets meer duidelijk maakt van zijn belevingswereld

   http://www.npo.nl/eeuwigh-gaat-voor-oogenblick/25-12-2012/RKK_1583797?npo_cc_skip_wall=1&npo_cc=na&npo_rnd=608085103

  11. Jenne, wees nou eerlijk, als je er op een afstandje naar kijkt, naar al die conflicten etc., en het niet zo wreed en gruwelijk zou zijn, dan is het toch net een “slapstick”

  12. Beste Dick, niks slap stick, een grote trieste bedoening, het onverstand regeerd, de 1% zionistische machtswellustigen, leiden ons naar de afgrond, als de psychopaten de overhand nemen, nou berg je dan maar, je kunt het hier met sommige op deze site zelf beleven, ik word daar misselijk van, we schrijven, we praten, we denken, we dragen het uit, maar ze zijn niet voor rede vatbaar, ik lees nooit de artikelen in de mainstream media, maar de reactisch, nou berg je maar, het bastion van het onverstand, maar we houden de moed er maar in, en maken er het beste van, binnen onze persoonlijke mogelijkheden, en geloof mij die zijn enorm, groet!

  13. @dick
   Kun je nu niet één keer je houden bij de inhoudelijke kant van een topic?Je bent alweer aan het schieten op de boodschapper, maakt daarmee de topic ondergeschikt aan een persoon. Het gaat hier imo over 1.8 miljoen personen en het gebrek aan empathie voor hen . De gewetenloze wetteloosheid waarin zijn verkeren, doordat wij weigeren (bij monde van onze minioster president)om het internationaal recht af te dwingen bij israel. Wel een grote mond over begrotingen in de eu , maar als het over werkelijke mensen gaat houden wij ons stil ……eén woord WALGELIJK!

  14. Marcel, met alle respect, mijn empathie is nu met de slachtoffers en nabestaanden van die vliegramp van vandaag. Waarschijnlijk ook slachtoffer geworden van het feit dat mensen op de wereld elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

  15. Bizar verhaal idd. Russisch gezinde rebellen? Met kalasnikovs en molotovcocktails? Gelukkig heb ik S4 en ben ik hartpatiënt, mij hoeven ze niet nar het oostfront te sturen om WW3 uit te gaan vechten.

  16. Coz, het is iig niet pluis 🙁
   Blijkbaar lijkt het logo van het MH vliegtuig op dat van de russische aeroflot…

  17. Het zou me niet heel veel verbazen als het , het zoveelste opzetje is ( doelbewust falsflag)Om de boel te laten escaleren . Ik staar me er in ieder geval niet blind op . Het 2 de vliegtuig van malaysien airlines dat onder verdachte omstandigheden in het nieuws komt. En dan het eerste dat zolang het dagelijks journaal weet te rekken , ook een first.

  18. Marcel 2.17, ik denk ook dat er empathie ontbreekt bij veel mensen. Misschien komt het omdat men zelf in vergelijk in luxe leeft en niet bang hoeft te zijn om ergens door een bom of wat dank ook geraakt te worden.
   Ik las een reactie op een amerikaanse site.
   Een joodse man heeft een vriend in Palestina en hij schrijft hem dat ze door israel per telefoon zijn gewaarschuwd dat er op hun huis een inslag gepland is. Die vriend zegt dat ze nergens heen kunnen, omdat er overal iets staat te gebeuren.

   Daar leven zo een hoop mensen op elkaar in Gaza, dat is altijd raak.
   Die arme mensen zitten opgesloten. Verschrikkelijk…wat een krankzinnige mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn…bah…deugt niet.

  19. Dat kan best Marcel..ergens las ik dat er een nieuwe ‘9/11’ zou komen..mss is dat het wel

  20. Het grappige is al je meer plaatje van de neer gestorte kist ziet dat de inslag en alle brokstukken niet kloppen (lockerbie). Mijn onderbuik speelt gelijk al weer bezwaar op dat er iets niet klopt. De beelden zijn te misleidend en willen id empathie uitlokken zodat we allemaal met ooooh’s en aaaah’s er weer compleet intuinen. M.a.w. je wordt weer belazerd met een goocheltruuk waar je bij staat (David Copperfield)

  21. Wil je toch een Boeing 777 neer halen dan zul je minimaal met een speeltje als dit over de brug moeten komen: http://www.youtube.com/watch?v=T2UWD1MupZI aangezien de Russische rebellen niet zulke advanced high-tech wapens hebben, kun je het wel vergeten dat wat de Media dus beweerd.

  22. Precies , alles gaat weer als van ouds . De bevolking wordt belazert en gemanipuleert en je ziet dat deze 150 ofzo zielen de aandacht krijgen daar waar de hele wereld een loer wordt gedraaid van jewelste . Ik weet het zeker het is staged.( oh en er is wel degelijk een vliegtuig neergehaald hoor met mensen erin , maar het was geen foutje , het was om de ohh’s en ahh’s weer even in stelling te brengen)

 1. Ik heb me nooit een opinie gevormd over Dries van Agt, hij is één van de oude generatie, en sommigen daar van hadden een geweten, en ik denk dat hier het geweten spreekt van Dries van Agt, en dat verdiend waardering, maar helaas zal niets baten, nou ja dat denk ik dan weer, its roling on!

  1. Wel even dit gelezen, ietsjes voor dit verongelukte toestel, is het vliegtuig met Putin aan boord daar gepaseerd, ongeveer zelfde kleuren op de romp, geloof dit direct, de Israeli zijn heel actief in dat gebied, hebben een basis in Azerbaïdjan, voor hun luchtmacht!
   Verder beschikken de Oekraïnse vrijheidstrijders niet over wapens die op 10 km hoogte een vliegtuig kunnen raken, blijft over jachtvliegtuig ?

 2. Ik vind het moedig van van agt enhij heeft volkomen gelijk De Palestijne zijn gewoon hun land ontnomen , ingepikt door de schuld gevoelens van Europa en Amerika De Joden hebben de Palestijnen vernederd en van alle rechten beroofd Opgeborgen in kampen oorlog gevoerd omdat die arme kleine muis speldeprikjes gaf aan die enorme zwaar bewapende olifant omdat die Joden ook nog provoserend huizen bouwen op hun gaza stook -schuttingtaal verwijderd-
  Maar nu hoor je er niemand over SCHANDALIG IS DE HOUDING VAN RUTTE DIE NIET WEET WAT DAAR GEBEURD Hij moest daar voor straf vrijwillergswerk gaan doen ! -grof taalgebruik verwijderd- rutte europa en amerika die zo laf zijn om zich niet eerlijk te laten inlichten en de pers intimider om voor israel te zijn Valse voorlichting!!,

  1. In de Gazastrook staan geen nederzettingen. In 2005 zijn deze allemaal ontmanteld. Als handreiking naar de vrede. 1200 huizen aan puin en 8000 kolonisten weg. De beschietingen al snel weer door.
   Bovendien: Israël huisvest 1,5 miljoen arabieren waarvan 15% moslim. iig meer als dat er ooit wel niet vrijwillig het land hadden verlaten. Vele “Palestijnen”waren zelf afkomstig uit omringende landen. Zelfs Arafat was een Egyptenaar en geen “Palestijn”

   Dries Van Acht is de mannelijke evenknie van Gretta Duisenberg of Anja Meulenbelt. Een eenzijdig verhaal van deze mensen want je hoort ze niet over de Palestijnen die nog steeds in vluchtelingen kampen leven in omringende landen.Na 60 jaar hebben de Palestijnen in Libanon nog steeds geen staatsburgerschap. Het Palestijnen vraagstuk wordt bewust in stand gehouden met name door de Arabieren zelf. Het levert namelijk veel geld op.

   http://missingpeace.eu/nl/2013/06/franse-rechtbank-israelische-bezetting-west-bank-legaal/

   http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/13452-van-agt-heeft-ongelijk-joodse-nederzettingen-zijn-legaal.html

  2. Chavera, iedereen die historisch besef heeft realiseert zich dat er van oorsprong geen sprake is van het begrip “palestijnen”. Het gebied dat nu Israel heet, was voor 1948 onderdeel van Jordanie. In feite kun je zeggen dat alle oorspronkelijke inwoners van het gebied bestond uit arabieren ( van verschillende komaf) en joden. Nu leven er gelukkig ook heel veel arabieren in voorspeod en welzijn in Israel. Ook in de Knesset zitten zowel joden als arabieren. en dei bevolkingsgroep gaan prima met elkaar om. Dat maakt het er niet minder erg, dat mensen elkaar volkomen zinloos naar het leven staan, niet alllen in het Midden- Oosten, maar ook in de Oekraine. Het is gewoon “fossiel”gedrag van mensen. Maar ja, helaas kennen we dat al vanaf de begin van de mensheid. Ik ben echter hoopvol dat ooit mensen tot besef komen en we in een vreedzame wereld kunnen leven. Er is plek genoeg voor iedereen 🙂

  3. Inderdaad was Jasser Arafat geen “palestijn” van oorsprong. Er zijn aanwijzingen, dat de bevolkingsgroep in het gebied dat vroeger ook wel Kanaän werd genoemd van Griekse oorsprong zijn

  4. Het begrip Palestijnen staat synomiem voor Filistijnen. Jasser Arafat ging er gedurende zijn leven prat op dat hij een nakomeling is van de Filistijnen.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat

   Hoe de verhoudingen tussen de Joden en de Filistijnen lagen in de tijd van de Richteren ( oude testament) wordt geïllustreerd in de wereldberoemde romance tussen Simson en Delila: een Israëlitische krachtpatser en zijn Filistijnse vriendin. Sommige bijbelcritici noemen Simson de eerste zelfmoordterrorist, omdat hij onschuldige burgers van de tegenstander in zijn dood meesleept. Ook de hoofdpersonen uit een ander beroemd verhaal, dat David en Goliat, de kleine en bescheiden David, die de snoevende reus Goliath met een slinger weet te vellen, zijn een Israëliet en een Filistijn.

   Kortom, anno 2014 niets nieuw onder de zon 😉

  5. Chavera, dat zal allemaal wel…ik weet wat er speelt… een machtsspel vanuit Israel. Dat land, dus de bewoners, zijn dermate gehersenspoeld dat ze niet eens meer zien, wat hun toedoen is!

  6. Dick,
   je zou een keer moeten ophouden uit de bijbel te citeren, het wordt steeds abstracter…het zijn geen palestijnen maar…huh???
   How low can you go??
   HET ZIJN MENSEN!!!!

  7. Ken je klassiekers, Monika, alles heeft ergens haar oorsprong

   En zie 4.2:

   “Ik ben echter hoopvol dat ooit mensen tot besef komen en we in een vreedzame wereld kunnen leven. Er is plek genoeg voor iedereen 🙂 “

  8. Monika, ik zal je nog even geschiedenisles geven.

   Zie link naar wikipedia

   “De Filistijnen waren een (zeevarend) volk dat zich aan het eind van het 2e millennium v.Chr. op de kuststrook in het zuiden van Kanaän vestigde en intensieve contacten lijkt te hebben onderhouden met Alashia (Cyprus), Myceens Griekenland en Minoïsch Kreta.[1] De Filistijnen stichtten vijf onafhankelijke stadstaten, die een soort stedenbond vormden (pentapolis).”

   Ik kan er ook niets an doen, maar als je het kaartje bestudeert op wikipedia leefden de Filistijnen in de zuid-oostelijke kust van de Midellandse Zee, in het gebied dat we nu de Gaza strook noemen ( het donkergrijs gearceerde gebied)

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Filistijnen

  9. Ik moest gewoon reageren om zoveel domheid van A.Geurtsen. -grove taal verwijderd- Maar u heeft gelijk als u zegt “het is fossiel gedrag”. Maar ik vind meneer Dries ook een fossiel. Ik vraag me ernstig af of hij zich goed heeft ingelezen. Het vingertje wijst naar Israël maar het is toch echt Hamas die het telkens uitlokt.Véél Palestijnse burgers zijn dan ook bang voor Hamas. Als ze niet doen wat ze zeggen dan heul je met de vijand en wordt je op barbaarse wijze achter een scooter gebonden tot de dood er op volgt.Publieke executie. Dan hebben we ook nog de propaganda machine van Hamas. Ook wel “Pallywood” genoemd. Bovendien rept Dries met geen woord over Egypte. Nee de volledige afsluiting komt geheel op Israëls conto. Hij noemt dat een “humanitaire”ramp. Nou, de raketten komen via Egyptische tunnels binnen maar de konvooien met medicijnen, voedsel,elektra en water komt toch echt via Israël binnen.

  10. Chavera, ik heb geen oordeel over de situatie rondom de Gaza strook. Ik ben er niet bij en ken de details niet. Ook gaat het me te ver om ome Dries een “fossiel”te noemen. Wel ben ik van mening dat Schoonheid, Waarheid en Goedheid werkelijk tot uitdrukking kunnen komen als we vanuit een oordeels-vrije houding proberen om elkaar ( en dan ook iedereen) in onze waarde te laten

  11. Monika 4.5 Ik kan hier niet in meegaan. De Palestijnse kinderen zijn degene die worden gehersenspoeld en dat begint op school en ook tijdens kinderprogramma’s op de tv. Voor velen is het martelaarschap het hoogst haalbare. Ik snap trouwens ook niet dat Hr.Dries weigert te geloven dat kinderen als schild gebruikt worden. Hamas leden verkondigen dit zelfs met trots. Geen weldenkend en gezond mens omarmt de dood. Het feit dat zij leren dat een ingrediënt van Matzes kinderbloed is, is al van de zotte.

   http://www.youtube.com/watch?v=g0wJXf2nt4Y

   http://www.youtube.com/watch?v=Em-MnAYiEWk

  12. Chevara, 4.11
   ‘voor velen is het martelaarschap het hoogst haalbare..’
   Deze uitspraak van uw vind ik compleet misselijkmakend , koud en kil, zonder empathie.
   U mening is al lang achterhaald. De hele wereld weet wat Israel al decennia aan het doen is. Sommigen durven het nog niet ‘aan’ om het lef te hebben om voor vrijheid en rechtvaardigheid op te komen, en niet te buigen voor een volledig doorgeslagen ‘lebensraum’ imperialisme die mensen onderdrukt en het recht op een fatsoenlijke leven neemt.

   Overigens is Memri tv een propaganda channel van israel…

  13. @Lady Monika 4.12

   “De hele wereld weet wat Israël al decennia aan het doen is.”

   Je vergeet de actiegroep “aliens voor perestrojka.” Profeet David Icke remember?
   Vinden religie uit den boze maar houden wel van een kazige gay-parade op zijn tijd en dan zit je in Israël nog niet zo slecht.
   Probeer daarmee Hamas maar eens te verblijden! :p

  14. Monika 4.12

   Lezen is een kunst. Ten 1ste is het chavera. 2de: ik heb het over “voor velen” dus niet allen. Kent u het verhaal van ahlam tamini. Deze vrouw is vrijgelaten tijdens de ruil met Gilat Shalit samen met nog meer van dit soort martherdom aanhangers. Zij dacht dat er 3 kindjes gedood waren tijden de zelfmoordaanslag van haar vriend.Haar feestje was compleet toen ze hoorde dat het er 8 waren. Eigenlijk 9 want één van de vele slachtoffers was hoogzwanger. U noemt mijn reactie kil? Ik spreek alleen de waarheid. Ik heb iid geen empathie jegens extremisten van welke nationaliteit dan ook. Natuurlijk vind ik dat een kind een kind moet kunnen zijn. We worden allen tabula rasa geboren maar het zijn de volwassenen die er hun idealen en geloofsovertuigingen er inproppen. U denk dat het ook een leugens is dat dat de UNWRA 20 raketten heeft gevonden in een leegstaande (VN) school bedoeld voor de vluchtende mensen? Voor straf zou ome Dries eens een poosje moeten verblijven in Sderot,Ashkelonof Beersheva. Dag in dag uit raketten vanuit Gaza. Alleen in nov. 2012 stond de teller al op meer dan 1000. U denkt te weten waar Israël mee bezig is, ik denk te weten waar Hamas,Hezbollah,ISIS, Moslimbroeders etc etc mee bezig zijn.

   http://www.youtube.com/watch?v=xLXAwETtu0Q

   http://www.youtube.com/watch?v=UizG2lT8fS4

  15. @Chevara, bij 4.16

   Ik vermoed dat Monika nog nooit in Israël is geweest, zeker niet gedurende langere tijd bij bijvoorbeeld familie.

   Ik vermoed dat Monika ook geen flauw idee heeft waarom Israël ooit de Gaza-strook heeft bezet, namelijk om zich te beveiligen. Bij de VN-verdeling zou de Gazastrook onder Palestijns-Arabisch bestuur komen; de Arabieren waren hier echter tegen (met uitzondering van Jordanië hebben ze zich nooit veel gelegen laten liggen aan hun Palestijnse broeders). Na de onafhankelijkheid in 1948 werd Israël terstond aangevallen vanuit het zuiden en de Gazastrook door onder andere Egypte. De Gazastrook werd daarop bezet door Egypte en onder militair bewind gesteld; er werd een waar schrikbewind gevoerd: niemand mocht er uit of in en de levensverwachting was bijzonder laag, de gemiddelde leeftijd lag iets maar net iets boven de 40 jaar.

   In 1967 veroverde Israël de Gazastrook op Egypte en plaatste er uit veiligheidsoverwegingen nederzettingen. Het door Israël bebouwde grondgebied is nooit hoger geweest dan 15% en na 20 jaar Israëlisch bewind was de gemiddelde levensverwachting (van alle bewoners!) gestegen naar 72 jaar.

   In het kader van het disengagmentplan besloot Israël dat de nederzettingen ontruimd zouden worden. Dit is uiteindelijk in 2005 ook gebeurd en het gebied kwam onder beheer van de Palestijnse autoriteiten. Sindsdien vinden er vanuit de Gazastrook onder leiding van Hamas vrijwel onafgebroken aanvallen plaats op Israël.

  16. @Chavera

   Nou spel ik ook je naam verkeerd, komt door die Che Guevara, aka door Dick Chevara.
   Excuus.

  17. Jenny Jo 4.17

   Het is je vergeven. Chavera (gavèráh) heeft een Hebreeuwse betekenis. Maar dat ter zijde.

   Dat vermoeden had ik ook. Ikzelf heb daar in de schuilkelder vertoefd, veilig maar niet zaligmakend. Gazastrook was zelfs eigenlijk van Egypte, konden het gratis en voor niets terug krijgen maar zij bedankten vriendelijk. Zo ging het ook met de WestBank incl. Oost Jeruzalem.. Geannexeerd door Jordanië maar GAF de zeggenschap aan de PLO. Een beetje info is nooit weg: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jordaanse_bezetting_van_de_Westelijke_Jordaanoever maar goed, dit is natuurlijk off topic.

  18. @Dick,

   Nee, die bedoel ik niet.

   Het lied waar ik naar linkte is een eerbetoon aan Yitzak Rabin; Chavera begrijpt wel waar ik op doel.

  19. Prachtige tekst, Chavera

   “I’m on my way to cry for you;
   be strong up in the starlight
   My emptiness
   is like a door left open after midnight

   Forever my friend
   I’ll see you in the end
   And we will always be the best of brothers
   The friends I have are fine
   But in the light you shine
   I only see the shadow of the others

   In tearful times we walk the shore
   and salt the sea with crying
   And tears will fall because
   there’s nothing else to stop my lonely sighing

   Forever my friend
   I’ll see you in the end
   And we will always be the best of brothers
   The friends I have are fine
   But in the light you shine
   I only see the shadows of the others

   And like the tide
   We crash, collide
   With the rocks
   With real life

   And like the tide
   We crash, collide
   With the rocks
   With real life

   Forever my friend
   I’ll see you in the end
   And we will always be the best of brothers
   The friends I have are fine
   But in the light you shine
   I only see the shadows of the others

   I’m on my way to cry for you;
   be strong up in the starlight . . .”

 3. In 1945 bestonden de Palestijnen niet als volk, er woonden Arabieren.
  Het door de VN. toegewezen stuk land aan de Joden was veel groter als deze kaarten willen doen sugereren, en besloeg ook het huidige Jordanie dat toen ook nog niet bestond!
  Er is dus moetwillig een misleiding in dit artikel, WAAROM?

  1. Palestina heeft inderdaad nooit bestaan. Sterker nog is er minstens 2x land aangeboden wat de Palestijnen hebben geweigerd. Ook dit feit mis ik in het relaas. De Israeli’s hebben van pure rotsgrond bewoonbare gebieden gemaakt, grond die niemand wilde hebben.

  2. Je jaagt iemand van zijn grond, steelt die, plant je vlag erop en vervolgens ga je dus onderhandelen begrijp ik, over een alternatief van die grond. Kaartje niet gezien hierboven in het artikel..?

  3. Grond die niemand wilde hebben????? Mensen weg jagen uit hun huizen en dan beweren dat niemand die grond wil hebben. Kom nou zeg.
   Illegale nederzettingen nu. Het wordt internationaal erkent dat het illegaal is en jullie praten dit goed. Wat voor “mensen” zijn jullie. Het wordt hoog tijd dat jullie op jullie zwaar onbeschoft gedrag aangesproken worden.
   En Guido heeft gelijk. Of Palestina nu bestaan heeft of niet, het gaat om de mensen die er wonen. Die mag je hun land niet zo maar afpakken, dat dus tot op de dag van vandaag doorgaat.
   Waarom praten jullie dit goed?

  4. Sorry Dick, je hebt de bekende klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Dit stuk muziek komt uit exodus en niet van dat beach clubje The Seekers, heeft er dus niets mee te maken The Seekers zingen over Amerika. Heb je uberhaupt wel het filmpje gezien?

  5. Odette, of ik niet weet waar de klepel hangt laat ik graag bij jou. Het gaat mij om de intentie 🙂 Waarom kunnen we niet in Vrede met elkaar leven? De parallellen tussen de problematiek in Israel en de Oekraine zijn me deze dagen weer pijnlijk duidelijk geworden.

   En Exodus ( uittocht uit de slavernij), Odette, heeft mijn inziens niets te maken met een “stukje land”. Uittocht uit de Slavernij op weg naar het Beloofde Land heeft te maken met onze Innerlijke Weg… Maar ja, dan is het wel zaak dat we de woorden in de heilige geschriften doorschouwen.

  6. Odette, we leven op 1 aarde, die van ons allemaal is. We reizen met vliegtuigen de hele wereld over, waardoor de andere kant van de aarde ( bijv. Australie) in ruim een dag bereikbaar is waar we de pracht van de natuur mogen aanschouwen, maar ook hele waardevolle conferenties of tentoonstellingen kunnen bezoeken En dan zijn er nog steeds van die “fossiele” stammen, zoals in het Midden-Oosten of in de Oekraine, die na duizenden jaren nog steeds hun locale Kain en Abel gevechtjes organiseren.

   Laten we hopen dat de globale bevolking lessen mag trekken uit de vreselijk trieste gebeurtenissen van gisteren en eindelijk eens de vredespijp gaan roken.

   http://www.youtube.com/watch?v=fHqTR94TBIo

   Ik hoop ooit dat we mogen zeggen

  7. @Guido, bij 5.2

   Je vergeet er bij te zeggen dat de Joodse leiding de oorspronkelijke VN-verdeling accepteerde, maar de Palestijnse leiding niet, hetgeen leidde tot een burgeroorlog tussen Joden en Arabieren in het gebied, die ruim een jaar duurde.

   Zoals je ziet op het kaartje zitten er een paar punten in waar de grens tussen beide gebieden heel “dun” was. Daarom was onder andere overeengekomen dat er toezicht door de VN zou zijn op deze punten om conflicten te voorkomen en de veiligheid van beide bevolkingsgroepen te garanderen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om de deling goed voor te bereiden. Om onbegrijpelijke redenen hebben de Britten echter geen poot uitgestoken aan de voorbereiding van de deling en ook weigerden ze VN-leden de toegang tot het gebied; deze mochten er pas in toen er de burgeroorlog al was uitgebroken.

   Na de onafhankelijkheidsoorlog heeft Israël heeft meteen aangeboden een deel van de vluchtelingen op te nemen, maar de Palestijnse autoriteiten hebben dit steeds geweigerd en tegengehouden. Ook wordt al die tijd integratie van Palestijnse vluchtelingen belemmerd (behalve door Jordanië) zodat deze mensen jaren in vluchtelingenkampen moeten verblijven.

   Israël stemt in met resolutie 194 van de VN, de Arabische landen echter niet. Daarom voert Israël de resolutie niet uit, de Arabische tegenstem geeft immers aan dat er nog steeds een staat van oorlog is en zij dus niet “met hun buren in vrede willen leven”.

 4. Makkelijk praten, meneer Van Agt, als je niet meer meespeelt in het regeringspluche. Waarom smijten die oudgedienden altijd met modder nadat ze zijn uitgekakt? Doe iets als je ín het pluche zit en anders je mond houden!

  Dat wespennest in het Midden-Oosten is te complex voor de simpele (onwetende) burger om daar ook maar iets van te willen vinden. Vergeet niet dat Van Agt ook zijn mond hield toen het er toe deed. Vergeet niet dat Van Agt toen ook niks deed om het tij te keren. Makkelijk om nu allerlei beschuldigingen over en weer te laten vliegen. Maar wie beoordeelt wat hij zegt nu op waarheid? Waarom moeten we hem nu wel geloven?

  Ophitserij! Lekker boos worden op elkaar en haat voeden. Goh, waar heb ik dat vaker gehoord?

  1. Vrij ongenuanceerde reactie vind ik.. Wat moet je voor complexiteit gestudeerd hebben om te zien dat mensen onderdrukt en gemanipuleerd worden. Getreiterd, behandeld als vee..
   Er wordt niets opgehitst hier, Van Agt’s boodschap heb je dus écht niet begrepen. D’r zit iets anders in de weg kennelijk..?

   Als Van Agt zich rotschaamt over het feit dat hij in Den Haag niet heeft gezien, wat hij later wel zag.. Dan moet ie z’n mond houden..? Pfff..

  2. ALlaya,

   Makkelijk praten?…..de enige die hier makkelijk praat ben jijzelf.
   Dries van Agt heeft het momenteel echt niet makkelijk nu hij een andere mening heeft dan de gebruikelijke.
   Inderdaad, toen heeft hij ook verkeerde beslissingen genomen, dat geeft hij nu ook openlijk toe. Inmiddels is hij één van de weinige die tot andere inzichten gekomen zijn en probeert hij alles op alles te zetten om zijn fouten in het verleden terug recht te zetten en vooral om de waarheid recht aan te doen. En daarvoor verdient hij alle respect.

   Hoe simpel de gewone burger is…ja, daar ben jij het sprekende voorbeeld van. Gewoon te simpel eigenlijk voor woorden.
   Dries van Agt is zeker niet degene die haat voedt, jij doet echter wel.

   Ik wil je er op wijzen dat wij allemaal zelf verantwoordelijk zijn en dus ook jij om te weten wat er speelt daar. Je hoofd wegdraaien voor dit soort uitroei-praktijken valt niet goed te praten, nooit. Dit verdient alle aandacht en daar zijn wij allen verantwoordelijk voor.
   Jij bent zelf verantwoordelijk om je best te doen om achter de waarheid te komen in dit soort gevallen. Je dient een standpunt in te nemen die de waarheid recht aan doet.
   Niemand die het in zijn hoofd haalt om de Duitse bezetter te verdedigen, maar waarom verdedig jij wel Israël? Die nu nog steeds tegen het internationaal recht in, grote delen van Palestina bezet houdt, sterker nog, steeds meer en meer aan landje-pik doet. Steeds meer illegale nederzettingen en dus huizen bouwt op Palestijns gebied, een muur bouwt, op sommige plaatsen 20 km in door Israël bezet gebied. Deze muur is illegaal. Dit zijn keiharde feiten die internationaal erkent worden, volgens internationaal recht maar toch mag Israël gewoon zijn gang gaan.
   Nogmaals, om deze feiten kan en mag niemand aan voorbij gaan en toch gebeurd dat keer op keer.

   Palestijnen worden gewoon weggepest en weggejaagd uit hun huizen. Kijk naar goede reportages en je kan er niet omheen en de cijfers spreken ook voor zich. Deze crisis moet politiek opgelost worden zegt achterbakse Timmermans. Ik acht (en dat is dus mijn mening) hem zelf persoonlijk mede verantwoordelijk voor misdaden tegen de menselijkheid omdat hij juist degene is die precies het tegenovergestelde doet van wat hij had moeten doen. Hij beloond Israël voor haar gedrag door de banden nog wat strakker aan te trekken, geen sancties, niets. Als je je vak niet serieus neemt moet je opstappen en heb je helemaal niets in de politiek te zoeken.

   Dat hele wespennest in het Midden-Oosten kan er alleen maar zijn omdat mensen als jij…en ik ben zo ook geweest, het allemaal geen moer interesseert, de ver van mijn bed show. Maar ondertussen sterven daar duizenden mensen, jaar in, jaar uit. Als wij de waarheid weten kunnen we opstaan en kunnen onze politici niet anders dan een keer naar het volk luisteren. Maar veel mensen willen de waarheid gewoon niet weten. Daar val jij ook onder en toch vindt je van jezelf dat je hier recht hebt van spreken, terwijl je overduidelijk niet eens weet waar het over gaat. Om dan valselijk iemand te beschuldigen gaat wel heel erg ver. Van Agt is op dit moment volkomen integer, dat kan je naar mijn mening van Rutte en Timmermans niet zeggen.

   De slachtoffers vallen ook voornamelijk keer op keer aan Palestijnse kant. Israël grijpt buiten alle proportie in. Het is een collectieve straf voor feiten die slechts enkelen begaan. Dat er raketten afgevuurd worden is niet goed te praten, maar toch dient de achtergrond niet uit het oog verloren te worden. Ik snap de Palestijnen heel goed…zij worden bezet, steeds meer land wordt ingepikt en niemand grijpt in. Hoe oneerlijk is dat, hoe onredelijk, hoe onethisch, hoe onrechtvaardig? Is dat geen haat zaaien? Vind je het gek dat die mensen haat krijgen tegenover het Westen? Ik begrijp hen volkomen en jij, Allaya, wakkert die haat ook aan door het zware onrecht wat jij en zovelen met jou die mensen aandoet, niet van Agt.

   De drie ontvoerde Israëlische jongeren zijn helemaal niet de aanleiding die onze media constant opvoeren. Daarvoor nog heeft Israël uit het niets twee Palestijnse jongens doodgeschoten. Dat was ook even op het nieuws, maar dat feit wordt nu nooit meer herhaald. Over manipulatie gesproken. Het wordt ons ingeprent dat Palestina verantwoordelijk is voor deze hele gang van zaken, maar de werkelijkheid ligt anders, maar je moet er wel naar durven en willen kijken.

   Jij, en alleen jij, Allaya bent verantwoordelijk om te beoordelen of van Agt de waarheid spreekt. Daarvoor moet je de zaak serieus onderzoeken. Kijk gerust naar de mainstream media, maar kijk ook naar de alternatieve media en oordeel dan. Die plicht heb je, anders ben je in mijn ogen medeplichtig aan de wantoestanden die daar spelen. Wij houden de toestand daar door onwetendheid in stand en zoals gezegd…daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor.

   En van Agt spreekt de waarheid. Om feiten, die nogmaals internationaal erkent worden, kan je immers niet heen. Alleen schurken van politici (wederom mijn mening) kiezen ondanks deze feiten toch keer op keer de kant van Israël. Waarom, dat is een groot vraagteken.
   En dan nog…van oorlog kan je niet spreken. De raketten waren veelal niet meer dan vuurpijlen, oftewel vuurwerk en er werden stenen gegooid naar auto’s….maar je zou om minder lijkt mij. Tegenwoordig zijn de raketten wel wat degelijker en komen ze ook verder, maar het blijft veelal amateuristisch. Palestina heeft geen leger, geen raketafweergeschut en noem maar op. Israël daarentegen is zwaar bewapend.

   Van oorlog kan je hier toch niet spreken? Dit is een eenzijdige oorlog tegen weerloze burgers. Ik zie het eerder als genocide. En wat doen wij als Westen…we juichen het toe, natuurlijk niet met woorden, maar wel in daden, zo achterbaks zijn we wel. De zogenaamde normen en waarden, wat eindigt bij beleefd zijn, want meer houdt het niet in, maar ondertussen alles en iedereen lopen naaien op een wel zeer achterbakse manier. Misleiding, liegen en bedrog, die normen en waarden staan naar mijn mening hoog in het vaandel bij onze politici, zolang men dus maar beleefd is. Want je praat toch niet onbeschoft met mensen? Dat getuigt toch niet van respect?

   Maar zij kunnen dan wel beleefd praten, maar hun daden vindt ik vaak volkomen onbeschoft en respectloos. En iedereen mag zelf beoordelen wat nu eigenlijk onbeschofter is. Gewoon zeggen waar het op staat en de waarheid trachten boven water te krijgen of je beleefd uitdrukken om maar vooral niemand tegen de schenen te schoppen? Ik probeer naar eer en geweten hier te schrijven en het tegen de schenen schoppen kan wat mij betreft niet hard genoeg zijn, want ze verdienen het. En ook jij, Allaya verdient een flinke klap voor je kop. Niet letterlijk natuurlijk, maar je snapt hopelijk wat ik bedoel. Het is hoog tijd om wakker te worden.

  3. Dank Ger; wat me opvalt in discussies over dit indringende vraagstuk, is de afstand die bijna alle pro-Israëli nemen, door helemaal NIETS te zeggen over het werkelijke Judaïsme (zie quote Hajo Meyer hierboven!!) en de onderdrukkende manipulatieve krachten van het Zionisme.. Wat is er méér nodig dan een Auschwitz-overlevende om je duidelijk te maken, dat datgene wat Israël doet met de Palestijnen, PRECIES hetzelfde is als wat er met de Joden onder Nazi-Duitsland gebeurde.
   De enige reacties zitten op het vlak van welles/nietes in het kader van ‘de Palestijnen zijn geen lieverdjes hoor!’..

  4. Om een new world order voor elkaar te krijgen moet je nou eenmaal wel eens met de botte bijl hakken. Het Midden Oosten was voor ww2 een lastig pakket, zet er een stel Tokkies neer ( Israeli’s) , ontwricht de hele shizle en grijp de macht, simpel. Lijkt alsof de USA de boel voedt, maar de werkelijke macht komt uit Londen. USA is een puppet van Londen, zij dragen uiteindelijk hun belasting af aan Londen en Vaticaanstad, hoe moeilijk is het om de puzzel te leggen?

  5. En waar ik dan weer aan moet denken is aan de lachende noordamerikaanse indianen toen de kolonisten vroegen ( heel in het begin ) of ze een stukje van hun land mochten kopen. Het idee land te bezitten was geheel vreemd voor hen land was van iedereen en diende door iedereen beschermt en onderhouden te worden.
   In die contekst is het een strijd om niets, en mensen onwaardig.
   Je kunt je dan ook afvragen waarom die strijd zo krampachtig in stand gehouden dient te worden, een strijd die zelfs zijn uiting heeft op deze site! Niet meer mijn ding dus …….

  6. Tja ben hier redelijk nieuw in heb nog veel woorden nodig. Gaat vast nog anders worden!

  7. make my day, punk 😉 Voorlopig verslaat Ger je nog op woordverbruik, every cloud has a silver lining.

  8. Marcel 6.5, ach de import amerikanen onderling konden er ook wat van, denk aan de Civil War. By the way, vanavond een klassieker op tv ( Veronica om 20.00 uur) met de Civil War als thema. Overigens gelijktijdig op RTL 4 mijn “held” ( ; ) Hans Teeuwen met Spiksplinter. Wordt nog moeilijk kiezen 🙂

  9. Hans Teeuwen werd vanavond niet uitgezonden. Waarschijnlijk is men bang dat zijn boodschap in het licht van alles wat gebeurd is niet wordt begrepen en leidt tot afkeur ( en Veronica leden). Juist die schijn-heiligheid is toch precies wat Hans Teeuwen fantastisch aan de oppervlakte kan brengen.

  10. Zagen jullie net die scene in ‘The Good, the Bad and the Ugly”? Van Clint Eastwood ( The Good) die en stervende soldaat een brandende peuk van een sigaar in de mond steekt, zodat hij in ieder geval van de laatste momenten van zijn leven nog even mag genieten

   Deze scene en daarvoor het gevecht tussen de noordelijken en de zuidelijken om een total nutteloze brug, geeft mijns inziens perfect aan de zinloosheid van iedere oorlog.

   http://www.youtube.com/watch?v=m8GXGBOYTkY

  11. Inderdaad Dick,
   Mijn jeugd is ook vervuild door dit soort propagandafilms…
   Ondanks dat ik het een prachtige film vind, maar dan vooral door de muziek van Ennio Morricone.
   Nu weet ik wel beter.
   Alsof een laatste sigaret op dat moment nog wat uit zou maken.

  12. Anna, deze film geeft aan wat voor illusie iedere oorlog is. Zo was ie ook bedoeld. Als we gewoon uit die illusie kunnen stappen en elkaar gewoon weer als mens zien, ongeacht ras, sex of afkomst, dan wordt het misschien allemaal nog wel een keertje ok

  13. Helemaals eens Dick voor wat betreft de Illussie Oorlog.
   Maar deze films zijn propaganda geweest om op mensen’s sentiment in te werke dat je voor een oorlog kennelijk ook nog met een laatste sigaret er vrede mee kan hebben.
   Indoctrinatie ten volle.
   De film Sophies Choice heeft werkelijk mijn leven bepaald…
   Hoe gemeen de filmindustrie de onschuldigen indoctrineerd is met geen pen te beschrijven…
   Te jong toen om dát te beseffen.

  14. Geeft niet Anna, dat je de film niet hebt gezien. De cynische wijze waarop in de film de oorlog werd neergezet en belachelijk gemaakt, maar ook hoe de hebzucht van de mens hier op de hak werd genomen, deed me wel weer deugd om te zien. En natuurlijk de prachtige muziek van Ennio Morricone 🙂

  15. Dick???
   Ik heb de film gezien, anders zou ik de voorgaande reactie niet gepost hebben.
   Neem dus maar aan dat je het cynisch bedoeld, zo van Anna heeft de boodschap niet begrepen.
   Ik hoop dat je mijn boodschap (ook) begrijpt.
   De humor zag ik toen, nu zie ik het anders…

  16. Grappig dat veel reacties hier suggereren dat Hamas & Palestijnen één ding zijn..
   Dat is net zoiets als suggereren dat alle Nederlanders blanke PVDA’ers of Rooms-katholiek zijn.

  17. @Guido, bij 6.3

   Wat is er méér nodig dan een Auschwitz-overlevende om je duidelijk te maken, dat datgene wat Israël doet met de Palestijnen, PRECIES hetzelfde is als wat er met de Joden onder Nazi-Duitsland gebeurde.

   Dat vind ik dus echt totaal nergens op slaan. Waar zijn de gaskamers Guido? Er zijn Palestijnse vluchtelingen, aan wie Israël, maar ook Jordanië, meerdere keren terugkeer hebben aangeboden. En wie houdt dit consequent tegen? Hamas, altijd Hamas.

   De Joden in Duitsland en de door Duitsers bezette landen konden helemaal niet vluchten, hun paspoorten waren ingenomen, ze kregen geen visa, in plaats daarvan werden ze opgepakt, gevangengezet en vervolgens vermoord, dat was ook het doel: vermoorden van alle Joden. Als ze hadden kunnen vluchten, hadden ze het gedaan. Alleen de Joden met voldoende geld konden soms nog weg, maar zelfs die niet eens.

   De Joden hebben nooit tot doel gehad alle Palestijnen te vermoorden, ik vind die suggestie volslagen absurd en hij is ook feitelijk onjuist. Je vergelijking gaat volkomen mank, heb je je eigenlijk weleens fatsoenlijk ingelezen over dit onderwerp? Het ligt bij lange na niet zo zwart-wit als hier maar steeds weer wordt voorgesteld. Als de Palestijnen de oorspronkelijke verdeling hadden geaccepteerd, net zoals de Joden hebben gedaan, en in plaats van meteen een burgeroorlog te beginnen zich ingezet zouden hebben om er wat van te maken daar, zou het er nu heel anders uitzien.

   Jordanië heeft gebied ten westen van de Jordaanoever in 1950 geannexeerd, maar deze annexatie is nooit internationaal erkend en de grens is nog steeds niet vastgelegd. De meeste Palestijnen hebben hun wortels in Jordanië en Jordanië heeft zich daarom altijd bereid getoond om Palestijnen op te nemen, maar dit is steeds door Hamas actief en niet zelden met geweld tegengewerkt; men laat hen liever verrekken in armoedige kampen dan ze de kans te geven een fatsoenlijk leven op te bouwen in Jordanië. Ook remigratie/immigratie naar Israël wordt tegengewerkt.

   Je kunt Israël wel overal de schuld van geven, maar dat maakt het nog niet waar, ook al roep je het 1000 keer.

  1. Ik weet nog steeds niet of het een compliment of een verwijt was, dat dan weer niet.

  2. “vingertje” is toch een verkl-kleinerende reactie weggejorist-

 5. Dodenmarsen, strijdmarsen en treurmuziek klinken er uit een piano wiens toetsen bespeeld worden door de gebeurtenissen in deze wereld. Toch schuilt er in diezelfde piano ook hemelse muziek. Maar die kunnen we pas horen als de pianist vervangen is.

 6. Dit is slechts te bestrijden als alle mensen opstaan vanachter hun scherm en de straat op gaan.
  Het schijnt niet door te dringen dat de bevolking de baas is en bepaalt.
  Niets is enger voor een regering dan een volk dat boos wordt en is.
  Een deel mensen staan achter Israël omdat ze via de media zo geprogrammeerd zijn.
  Een deel mensen staan achter Israël omdat ze christen zijn en de bijbel het nou eenmaal zo beschrijft.
  Het andere deel aan mensen dat wakker is en ziet wat er echt aan de hand is, geven hun mening vanachter hun scherm, waaronder ikzelf.
  Het is wachten op!
  Zolang wij onze stem niet massaal laten horen zullen criminele regeringsleiders lekker blijven zitten, en krijgen wij op den duur de oorlogen te verwerken met de nodige mafferts in soldaten pakkies met hun fallus symbolen als moordtuig.
  Voor mij geldt beide. Zowel Israël als Gaza zijn hier slachtoffer van een stel geestelijk gestoorden.
  Maar laten we ons door deze situatie niet af laten leiden door wat er loos is in de rest van het midden oosten enz

 7. Een genuanceerde en vooral eerlijke man, een verademing. Waren er daar nog maar meer van…
  Ik beleef politiek toch vooral als een stapeltje partijbelangen die altijd weer overeind gehouden moeten worden. Men beweegt zich in mij optiek toch altijd vooral erg aan de oppervlakte van de gebeurtenissen en problemen.

 8. IK ben blij dat de Hr.v.Agt zijn ogen geopend zijn en verder kijkt dan zijn neus lang is. Bravo en blijf zo doorgaan, in mijn ogen zijn wij allemaal schepselen van God. Wij hebben ons grenzen aangemeten maar de wereld is van ons allemaal. Wees eerlijk als wij hier met 4 millard wonen hebben wij recht op een miljardste deeltje en als je meer verbruikt dan dat steel je van de ander. DIt hebben mijn ouders mij bijgebracht en voor mij is dit de waarheid. WIj kunnen hier allemaalin vreugde en liefde leven als de wereldlijders willen delen met iedereen.Lever je ziel niet over aan de duisternis want ik weet zeker dat de zachte krachten het uiteindelijk zullen winnen. IK wens iedereen innerlijke wijsheid toe. VRiendelijke groet S.v.d.Reijken

  1. Nu begrijp ik de reden, meneer van der Rijken, dat ome Dries ooit zei op een bijeenkomst met veel van zijn Palestijnse vrienden op zijn “landgoed” het Heilige Land, dat na de 2e wereldoorlog de joden eigenlijk een provincie hadden moeten krijgen toegewezen in Duitsland. Duitsland heeft namelijk slechts 0,25 inwoner per km2 en Israel 0,5 inwoner per km2. In vergelijking: Nederland heeft 0,4 inwoners per km2

  2. Ik moet even e.e.a rectificeren, meneer van der Rijken. Ik had het bovenstaande onder 12.1 van horen en zeggen ( ooit opgepikt op een studentenfeestje).

   Er stond een artikel over in 2012 in Elsevier ( met als bron een bericht in De Telegraaf). Elsevier heeft Dries van Agt hoor en wederhoor gegeven.

   Onderstaand heb ik even de rectificatie opgenomen:

   ‘Dat heb ik helemaal niet zo gezegd,’ reageert Van Agt zaterdagochtend tegen elsevier.nl. Volgens Van Agt zei hij alleen dat het ‘logischer’ was geweest om de Joden een staat in Europa aan te bieden omdat hier de basis voor de Tweede Wereldoorlog lag. ‘Het Midden-Oosten had er helemaal niets mee te maken!’
   Omdat Duitsland de grote boosdoener was, zou het volgens Van Agt terecht zijn geweest om hen te dwingen een stuk land aan de Joden af te staan. ‘Maar ik begrijp dat dit gevoelig ligt en de Joden hadden hier natuurlijk nooit mee ingestemd’.

   Sorry voor de onjuiste informatie onder 12.1

 9. Rutte heeft totaal
  geen medelijden met niemand ! Niet met de slachtoffers van de fatale vlucht ! (die geimproviseerd is door de wereld leiders ) ( Of hij is zooooo dom ) Ook door hem !! En zijn empathie voor de slachtoffers van de vlucht van Malasyn airlynes ook niet, het is allemaal een farce ! Allemaal verzonnen en opgemaakt om echt te lijken gelukkig zijn er mensen die dit doorzien (mijzelf ook) misschien worden we ervoor gestraft maar dat zie ik dan wel ! Ik heb geen zin om te huichelen zoals zovele doen ik heb het gehad het is genoeg ! Ik zie de waarheid en ook het bedrog en het bedrog is zoooooooo groot hoop dat jullie het begrijpen ! Overigens waar is die andere vlucht die niemand kan vinden hou op …….het is te gek met al die satelieten etc. kunnen we DAT VLIEGTUIG NIET VINDEN……..wat een onzin waar is het ik denk op een klein eilandje diego garcia ! Gecammofleerd ! Trusten allemaal en denk na ! We worden constant bedrogen en we slikken het maar en geloven het we zijn slaafjes die alles geloven en dat is juist wat we niet moeten doen !
  Welterusten allemaal

 10. BESTE Truus
  HET ERG GEMAKKELIJK OM VAN ACHTER JE SCHERM JE GAL TE SPUITEN OP IEDEREEN DIE HET NIET EENS IS WAT ER GEBEURT IN ISRAEL MET DE PALESTIJNEN.
  JE MOEST EENS WETEN HOE DE ARABISCHE WERELD OVER DE PALESTIJNEN DENKEN.NOU DAAR WORDT JE HELE MAAL NIET ZO VROLIJK VAN HET LIEFST ZOUDEN ZE WILLEN DAT ISRAEL HAMAS EN AL DIE ANDRE TERRORISTEN ZOUDEN UIT SCHAKELEN
  IK LAAT HET NU FF ZITTEN WANT IK MERK DAT HET TEGEN DOVE MANS OREN BENT AAN HET SCHRIJVEN BENT

  BESSY

  PS IK KOM HIER OP TERUG

 11. De geschiedenis herhaalt zich, Holocaust, Konzentratiekamp, Gaza. Hiltler wilde een maatschappij zonder Joden, Israel wil een maatschappij zonder Palistinenser. Ook de middelen ervoor zijn de zelfden, het collectief straffen. Harry Mulisch heeft het erg goed beschreven in zijn boek de aanslag. Voor het doden van drie tieners, wat zeker vreselijk is, worden rond tweehonderd mensen gearresteerd. Het doel van hamas was voor begin van deze oorlog alleen : Het gevangenis van Gaza op te heffen. Dit doel is nu nog niet opgegeven met alle gevolgen van dien. Iedereen die zo denkt als ik word meteen als antisemitist veroordeelt. Ik heb echter niets tegen joden in Israël maar haar daden vind ik net zo als de misdaden van Palistinenser schokkend en niet aanvaardbaar. Waar blijft de liefde, die zich gewoon in alle religionen, behalve in het oude Testament zich weerspiegelt ? Eerst als joodse en palistinner kinderen vriendjes mogen zijn. Woord Jerusalem en Israël de heilige plek weer van de wereld. Het is bovendien opmerkelijk dat de naam Jerusalem “vrede” betekend en het is zins het bestaan ervan altijd met korte pauzen oorlog geweest. Moge de liefde
  voor elkaar zege vieren en de moed daar naar toe alleen sterker worden.

 12. Als de MH-17 als afleiding voor Gaza was bedoeld, dan lijkt dat aardig gelukt.
  Maar niet overal. Vooral op social media is dit vlammetje een bosbrand aan het worden.
  Wat kunnen we verwachten van Israël? Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
  Aanval van Israël op Gaza gelijktijdig met de MH-17 aanslag:
  http://www.timesofisrael.com/on-day-10-of-operation-protective-edge-truce-efforts-gather-pace-but-hamas-israel-fight-on/

  Jon Snow’s return from Gaza, Palestine July 2014
  http://www.youtube.com/watch?v=mR1LGoNg5p4

  Zie hieronder een interview waarbij Israël flink wordt aangepakt door de journalist.
  http://www.facebook.com/photo.php?v=10152628908997845&set=vb.744562844&type=2&theater

  http://www.docp.nl/burgers-voor-sancties-tegen-israel-blog/

  http://www.davidicke.com/headlines/gaza-power-plant-attacked-by-israeli-tank-fire-knocking-out-electricity-to-gaza-city/

 13. Ik vraag me af wat Hr.Van Agt hiervan vindt. En dan zijn er hier een paar die beweren dat Hamas dit soort dingen niet doen. Juist Hotels , Scholen en UN gebouwen worden gebruikt om hun doel te bereiken. Het is goed voor de propaganda dat er burger (incl. kindjes) en journalisten op het dodenlijstje staan. De hele wereld wordt zand in de ogen gestrooid als het vingertje maar naar Israël wijst. Trouwens, het was waren wel degelijk Hamas die de 3 jongens hebben omgebracht. één hebben ze al te pakken. En volgens poster Monica is het allemaal niet waar. “Nee hoor, dat is allemaal al achterhaald.” proest.
  http://www.france24.com/en/20140805-exclusive-video-hamas-rocket-launching-pad-near-gaza-homes-un-building/

  1. Ach Chavera, meneer van Agt heeft zich nooit druk gemaakt om waarheidsvinding. Zijn kabinet was verantwoordelijk voor de Nederlandse Militaire Missie voor, tijdens en na de militaire staatsgreep onder leiding van Desi Bouterse, waarbij vele onschuldige slachtoffers zijn gevallen ( de zogenaamde december moorden) En zoals u misschien weet is dat dossier voor 60 jaar achter slot en grendel gestoken!

 14. Afschuwelijk

  Als je naar de huidige map van “Palestinian Loss of Land” kijkt dan is het duidelijk wat er gebeurt. De Palestinians worden verdreven naar Jordanie, waar ze in vluchtelingen kampen mogen verblijven. Daar is niets nieuws onder de zon, ook de eerste Christenen werden voorheen ook verdreven naar het plaatsje Pella in Jordanie. Het laten regenen van ongeveer 50.000 raketten op het Palestinian GAZA Getto, ondermijnt het imago van Israel en versterkt het anti semitisme. In augustus verscheen een advertentie ..pagina groot.. in de NewYork Times van 350 Holocoust overlevenden in de USA, die hun afschuw uiten over het gebeuren in GAZA.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.