Advertentie

‘Paradise’ in hel.. Directed Energy Weapons..??


Absoluut noodzakelijk dat we een nieuw artikel schrijven over de bosbranden in Californië. Deden we dat in het voorjaar al HIER en HIER, de aanvullende informatie die je hieronder aantreft, zal je mond doen open zakken van afgrijzen. Hoe is het mogelijk dat journalisten hier niet MASSAAL aandacht aan besteden en de onderste steen boven trachten te krijgen, hoe wrang dat in dit verband ook mag klinken.. Maar de situatie is volledig uit de hand gelopen, nu kennelijk niemand alarm slaat over wat zich achter de schermen van deze brand zou kunnen afspelen.

En kijk eens naar deze foto hieronder, die het eigenlijk allemaal in één plaatje vertelt: hoe is het mogelijk dat huizen en huisraad, auto’s en andere slecht-brandbare stoffen, VOLLEDIG in de as gaan, terwijl bomen en struiken die ernaast staan, niet branden en zelfs nauwelijks tot GEEN SCHADE vertonen..??

Wat is hier aan de hand..?? Het schokkende van een misdaad, is dat er (bijna) altijd een motief aan ten grondslag ligt. Nou, dat is er hier ook wel degelijk te vinden. De kop van het artikel bevat de meest lugubere connectie met een motief. Het zaaien van oorlog en verderf’ in de figuurlijke zin en als symbool daarbij het plaatsje ‘Paradise’ in de hel doen belanden.. Cynisch? Alu-hoedjes-retoriek? Dat bepaal je gelukkig helemaal zélf. Het enige wat wij kunnen doen, is jou de FEITEN aandragen zoals wij ze waarnemen.

En spreken we over andere motieven, dan is er het als tweede -in combinatie met het eerste punt- het ‘uittesten’ van het DEW-wapentuig. Je krijgt er hieronder nog volop van te zien, maar de term staat voor gericht-energie-wapen, of in het Engels: Directed Energy Weapon. Tot slot het derde motief. Het baan maken voor een onroerendgoedproject, dat zijn weerga niet kent in de VS, in het kader van transport.

Het behelst het ‘ruimte maken voor’ de aanleg van een treinspoor voor een supersnelle spoorverbinding in californië. En natuurlijk.. Als dit motief in combinatie met de vorige motieven gebracht kan worden, zou ons dat in het geheel niet verbazen.. Nogmaals: JIJ bepaalt wat je van dit verhaal kloppend genoeg vindt om het als (voorlopige) waarheid te omarmen.

* * *

x

x

‘Paradise’ in de hel.. Directed Energy Weapons..??

2018 © WantToKnow.nl/be

x

De bosbranden in Californië, die op dit moment nog in volle kracht woeden, zijn een regelrechte catastrofe voor de inwoners van deze gebieden. Op dit moment, eind november is er sprak van een aantal van ca. 1000 vermisten en zijn er ‘officieel’ bijna 100 doden. Hoe kan dit grote verschil bestaan, als er met man en macht gezocht wordt naar overlevenden en tegelijkertijd de doden worden geborgen..? We komen hier straks in het onderstaande artikel op terug. Maar er is iets gaande aldaar, waarbij we kunnen gaan spreken over opzettelijke brandstichting met ‘bizarre’ instrumenten met ‘bizarre’ effecten..

Een brand is een brand nietwaar? En zo is een bosbrand ook een bosbrand.. Maar wat als de bosbranden in Californië op dit moment regelrecht te classificeren zijn onder het kopje ‘bizarre gebeurtenissen’..? En natuuurlijk hoor je niets over deze ‘bizarre’ aspecten uit de reguliere media. Maar als je, zoals velen, alternatieve nieuwsbronnen bekijkt, snap je al snel wat we met ‘bizar’ bedoelen. We schreven al eerder hier over de eerder branden in de VS (HIER), waarbij duidelijk is, zoals je ook weer op deze foto kunt zien, dat er sprake is van bizarre branden.

Californië en Griekenland worden aangevallen met Directed Energy Weapons

Karel Bagchus

In 1989 werkte ik bij de vrijwillige brandweer in het gebied waar nu de Californische ‘bosbranden’ zijn. Ik heb ervaring met huizenbranden en één hele grote bosbrand, waarbij we voorkomen hebben dat de bosbrand een wijngaard en de nabijgelegen leefgemeenschap afbrandde. Het was een overweldige ervaring. Ik weet dus waar ik over schrijf.

Vuur wordt omschreven als een zeer heet gas. Een brand heeft drie elementen nodig om te kunnen ontstaan of te blijven branden: hitte, brandstof en zuurstof. Als één van de drie ontbreekt onstaat het niet of gaat het uit. Daarom branden bosbranden bijvoorbeeld ’s nachts langzamer, omdat de temperatuur ’s nachts koeler is dan overdag. Ik zie in de videobeelden van de Californische en de Griekse ‘bosbranden’ natuurkundige inconsistenties en ‘gedrag’ van vuur dat niet overeenkomt met een bosbrand, maar met een stadsbrand.

Bij een bosbrand ontbrandt de in het bos aanwezige brandstof zoals uitgedroogd gras, dode takken en bladeren. Dat produceert genoeg hitte om ook levende bomen in vlammen te doen opgaan, waarbij vooral naaldbomen met brandbaar hars van het ene moment op het andere kunnen veranderen in schrikbarend grote brandende fakkels van twintig meter hoog. Wanneer een bosbrand door een bosperceel getrokken is, blijven alleen de stronken van bomen staan. De bladeren en dunne takken van naaldbomen ontbranden gemakkelijk omdat ze dun zijn en brandbaar hars bevatten.

Bosbranden hebben in het verleden relatief weinig steden en dorpen verbrand, omdat de bosbouw-infrastructuur zó is aangelegd, dat bossen van elkaar gescheiden zijn door middel van brandgangen, waar bomen en brandhout zijn verwijderd. Dat maakt de kans dat een bosbrand overslaat naar een naastgelegen perceel een stuk kleiner, en vertraagt in ieder geval de verspreiding van de brand. Maar brandweermensen rapporteren nu dat de branden geheel niet gehinderd worden door brandgangen of gebieden die recent zijn afgebrand, waar dus eigenlijk geen brandstof aanwezig is. Dat is onmogelijk bij een normale bosbrand.

Nog nooit zijn er zoveel mensen en woningen verbrand als in de afgelopen paar jaar. Het is dus een statistische onmogelijkheid, dat dit nu al een paar jaar achter elkaar gebeurt, tenzij er iets in de omstandigheden van het ontstaan van bosbranden is veranderd.

In tegenstelling tot eerdere bosbranden zijn het nu hoofdzakelijk de dorpen die in brand staan, en niet de bomen van de omringende bossen. Die zijn wel verschroeid maar niet verbrand.

Ik zie ook beelden van grote bomen met dikke stronken die van binnen uit branden, alsof ze zijn geraakt door een blikseminslag die de binnenkant van de boom verkoolde en de bast van de boom ongemoeid heeft gelaten.

Ik zie metalen vangrails in brand staan en vonken produceren.

Ik zie auto’s, ook van metaal, die van binnen uit in brand staan, en dus zelf de hitte produceerden om tot ontbranding te kunnen komen.

Ik zie in de branden lichtflitsen in het UV-spectrum, terwijl een brand alleen straling produceert in het infrarode spectrum.

Ik zie tornado’s van vuur die vroeger niet of nauwelijks voor kwamen. Dat wordt afgedaan als een ‘abnormality’ en door de media gepresenteerd als ‘de nieuwe normaal’.

Ik kan hieruit alleen maar de conclusie trekken dat Californië en Griekenland worden aangevallen met twee soorten Directed Energy Weapons:
High Capacity UV Lasers en Laagfrequente Electromagnetische Stralingswapens.

De gebruikte high-capacity lasers produceren electromagnetische straling in het UV spectrum, wat buiten ons visuele vermogen ligt. Daarom zijn de laserstralen overdag onzichtbaar en zien ze er s’nachts melkachtig washed-out uit. Zo ontstaat er een wervelwind van vuur en een electrische ontlading aan de grond, vergelijkbaar met een zware blikseminslag. Volgens het wapenpatent van High Capacity Lasers crëeren deze laserstralen een wand van dit  geioniseerd supergeleidend plasma. De koker van deze supergeleidend plasma vortex (tornado) veroorzaakt kortsluiting tussen de aarde (negatieve ionen) en positief geladen deeltjes in de atmosfeer.

Zo ontstaat er een wervelwind van vuur en een elektrische ontlading aan de grond, vergelijkbaar met een zware blikseminslag, die brand veroorzaakt, zoals direct aan het begin van deze video te zien is:

Aan de brandende vangrails en auto’s zie ik de werking van laagfrequente elektromagnetische stralingswapens. Dat zijn een soort micro-wave oven stralers, maar dan met een lage frequentie, met een golflengte van langer dan vier meter. Een vangrail, hekwerk, of een auto zijn eigenlijk metalen antennes. Wanneer die geraakt worden door een EM golf, ontstaat er over de lengte van de golf in het metaal door elektromagnetische inductie een elektrisch potentiaalverschil dat overeenkomt met de stroom die nodig was om de EM golf te produceren.

De zo in het metaal gecreëerde elektriciteit ondervind weerstand van het metaal waardoor het metaal heet wordt en vonken produceert, en omringende brandbare stoffen in brand zet. De zo gecreëerde hitte is zo groot dat het gaten kan branden in de hardhouten vangrail palen die zijn geimpregneerd met zware metalen en giftige brandvertragende stoffen.

Het effect is vergelijkbaar met wanneer je aluminiumfolie in een microwave oven doet:

Hetzelfde zie je gebeuren bij elektriciteitsleidingen, die ook van metaal zijn:

De laagfrequente stralingswapens hebben geen effect op mensen, omdat mensen niet lang genoeg zijn in vergelijking tot de gebruikte golflengte. Maar ze kunnen in metaal wel zoveel hitte genereren dat het staal kan smelten:

Deze branden zijn opzettelijk door een militaire macht veroorzaakt. Een macht die zich ten doel stelt zoveel mogelijk slachtoffers te maken, of de vele levend in hun huis of auto verbrandde mensen accepteert als ‘collatoral damage’.

De hele mensheid wordt aangevallen. Het gebeurt alleen niet in elk land op dezelfde manier of in hetzelfde tempo. Wij liggen alleen nog niet in de directe frontlinie; maar dat duurt vast niet lang meer..”

* * *

Huizen verwoest en het bos ongeschonden..??
Uitermate vreemd is dat het bos/struiken die het hebben overleefd vaak groen zijn en ongeschonden, waar de mate van verwoesting van de huizen totaal ongekend is. Met de grond gelijk gemaakt, tot stof verworden. Kijk naar deze opname van een drone op de video hieronder. De huizen lijken systematisch gebombardeerd, maar bij een bombardement blijft puin over. Dat zie je hier nauwelijks, alsof de huizen grotendeels zijn verdampt. En als deze huizen van hout waren, valt het te begrijpen, vanuit de verzengende hitte. Maar dan zijn de bossen/struiken toch ook verbrand..??

Bij geen enkele ‘normale’ bosbrand zie zoiets. Een totale verstoffing/dematerialisatie. En wat ook bizar is, is dat bij lijken in auto’s hetzelfde fenomeen te zien is. Sommige dodelijke slachtoffers waren niet als stoffelijke resten te vinden..! Zo totaal was hun verbranding, zelfs in de auto, waarin velen probeerden te ontsnappen. Een bizarre 100% verbranding…

Misschien meteen de stap maar maken naar het verhaal over de Blue Laser Lights.. Even kijken maar eerst, voordat we ons te buiten gaan in téveel tekst.. Maar nogmaals..JIJ bepaalt wat je waar/onwaarheid vindt.

Bizar dat niet alleen het groen groen blijft, maar dat ook het plastic niet smelt..? Of is dit de gewoonste zaak van de wereld, als op steenworpafstand een huis in de verzengende hitte VOLLEDIG in de as gaat..?

Voor wie kijkt en ziet..!?

Smart meters..?
Veel foto’s tonen dus huizen die TOTAAL zijn verwoest, terwijl de bossen erom heen, TOTAAL ongeschonden zijn. Er is dus FEITELIJK iets zeer bizars aan de hand..! Kijk naar deze foto, waaruit blijkt dat de verzengende hitte die het huis heeft verwoest, kennelijk NIET de verzengende hitte was..! Er is dus sprake van een ánder fenomeen, dat (mede)oorzaak is van deze verwoestingen in Californië.

In dat verband wordt er ook gesproken over het ontsteken van de branden door middel van de ‘smart-meters’ die in de VS in bijna alle huishoudens zijn geïnstalleerd.. Foto’s van huizen -nogmaals- die volledig zijn verwoest, terwijl er omheen, niets aan schade valt waar te nemen.

 

21 gedachten over “‘Paradise’ in hel.. Directed Energy Weapons..??

 1. Weer een zeer onthullend artikel Guido. Vet compliment! Het laat eens te meer zien dat er een oorlog tegen de mensheid gaande is, waarin wij allen met meer of minder bewustzijn getuige van mogen zijn. Het laat ook zien hoe satanische krachten mensen met een psychopathische karakterstructuur vrij baan geven om hun ding te doen.

  1. Tja, wat 10 jaar WantToKnow me geleerd heeft, is de keiharde onmenselijkheid, het motto ‘HOE MEER DODEN, HOE BETER ONS VERHAAL IN ‘GOEDE’ AARDE VALT’ en de beestachtige manier van verwoesting.
   911 is in mijn ogen HETZELFDE voorbeeld als deze branden. Het ‘in your face’-aspect is duidelijk aanwezig, ALTIJD. Alsof ze de mensheid KANS willen geven het e.e.a. te ontrafelen; hen de kans MOETEN geven om iets te (kunnen) voorkomen. En dat het DUS dan een vrije keuze is geweest voor de mensheid om te blijven slapen, niet bewust te zijn van, het ingrijpen/voorkomen niet te doen..!
   Dit is in mijn ogen de betekenis van de vernietiging van ‘PARADISE’.. Geen gotspe, maar een moedwillige aanwijzing, noodzakelijk om dát te doen, wat ze hier doen. Dat aan dit verhaal een materieel-aards-stoffelijk verhaal kan worden geweven, is duidelijk. Voor de ‘super-rijken’, om hier hun slagje te slaan, in de materiële zin. Zij werken ook sámen met deze destructieve, manipulatieve, onderdrukkende krachten, met als beloning: rijkdom en (aards) aanzien..!

   De oorlog tegen de mensheid verborgen houden, om -wat Martijn van Staveren ook bevestigt- buiten beeld te blijven van de menselijke scheppingskracht. Hoewel dat wazig klinkt voor velen, zegt het preciés wat voor kracht wij hebben. Alleen al ons KIJKEN-NAAR schijnt een kracht te genereren, waar ze van weg willen blijven. De parasitaire, archontische manipulatoren met hun AI-hersenen en afwezige beZIELing..! Het is hun ogen ALTIJD ‘zij’ of ‘WIJ’..! Onderdrukken of onderdrukt worden..
   ‘Vrede’ vanuit compassie en inlevingsvermogen, is een woord dat ze niet kennen. De ongelooflijke wijze van vernietigingskracht en het manipulatie-vermogen (ook van het camoufleren van dit HELE PROCES) toont pas ECHT de werkelijke ‘krachten-achter-de-schermen’..!! Voor hen die kijken en ZIEN en voor hen die luisteren en HOREN!!

   De stapsgewijze OVERNAME van dit Aardse veld, is voor hen het doel. Het is voor velen zichtbaar, maar nauwelijks uit te leggen. Het is in zijn kern, een ONGELOOFWAARDIG verhaal, doordat wij in essentie ANDERS zijn. Niet parasitair, vredelievend, creatoren, etc. (Wat niet wil zeggen overigens, dat de mens zo’n lieverdje is, door al deze onderdrukking..!) En precies ná Eisenhower (militairy industrial complex-waarschuwing) en op het moment van de moord op JFK verdween de VRIJHEID. Of zoals JFK het in niet mis te verstane woorden zei:

  1. Mensen slapen, zijn zich niet bewust; in de VS ondermijnd door 39 vaccinaties, leeg voedsel, mind-controlled Tv, etc. etc.
   Het is van essentieel belang, dat de wakkeren BLIJVEN delen, vertellen, bewijzen en laten VOELEN, wat deze onderdrukking (zie mijn eerste commentaar hierboven) voor resultaat heeft op de mensheid. Ook al kunnen ze het niet gelóven, doe je ding, vanuit rust, compassie en mede-menselijkheid..!

 2. Everything you wanted to know about DEW but were afraid to ask

  https://www.youtube.com/watch?v=lM25bnKFOcY

  Gepubliceerd op 21 nov. 2018
  What are Directed Energy Weapons? What was used in the California fires? What are all of the different types of DEW, and where are they used. How long have these systems existed, and who has them, who makes them. When have they been used other than the fires recently?

  Included: Ion lasers, Solid state lasers, Chemical lasers, X-ray lasers, charged particle beams, micro-waves, and kinetic energy devices.

  Hugh’s Aircraft, TRW, Northrup Grumman, Martin Marietta Lockheed, Boeing, Perkin-Elmer, EG&G

  China Lake CA, Area 51, Montauk point, camp Hero, flight 800, flight 990, JFK Jr.

 3. Van daar ook de herhaalde waarschuwing van Putin, dat zelfs bij een gelukte vernieteging van Rusland, de wraak niet te stoppen is, dit is de enigste taal die ze begrijpen en spreken !
  In de USA zijn ze heel dicht bij een burger revolutie, het land is verdeelt, het is ogenschijnlijk erg onoverzichtelijk, maar in wezen zo klaar als een klontje, we gaan het zien !

  1. Er wordt ook beweerd dat de USA binnenkort op instorten staat.Mocht het zo zijn,we gaan het zien en meemaken.De rijken rijker en de meeste mensen armer met alle gevolgen die daar bijhoren. Ja, satan regeerd.

 4. Over de achtergronden waar Arend ook al naar verwezen heeft :
  https://new.euro-med.dk/20181121-fox-news-kalifornische-waldbrande-auf-chirurgische-drohnenlaserangriffe-zuruckzufuhren-nachweislich-luzifers-grauenvolle-illuminaten-nwo-nochmals-bei-der-arbeit.php
  met citaat :
  “WER WÜRDE SOLCHE WAFFEN BENUTZEN?
  Der Agenda 21 der Vereinten Nationen alias Agenda 2030 und hier den Weg zu ebnen – einer völlig kommunistischen neuen Weltordnung – ist im Interesse der Illuminaten-Freimaurer-Terroristen, die diese bevölkerungsreduzierendes böse Gehirngespinst konzipierten. Ein ehemaliger CIA-Beamter hat erklärt, dass alle Terroraktionen in den USA seit dem 2. Weltkrieg durch das FBI inszeniert würden!” (=einde citaat).
  Het gaat hier bij deze branden dan ook over veel meer : NWO, agenda 21 & 2030, bevolkingsvermindering en verzameling in gecontroleerde gebieden.
  Nog een bron over de rol van het USA leger – Darpa – Haarp – chemtrails :
  https://new.euro-med.dk/20181118-us-airforce-brustet-sich-auf-wetterbesitz-warum-lost-es-also-keine-niederschlage-aus-um-seine-geoengineerings-durre-waldbrande-zu-loschen.php
  met citaat :
  “Chemtrails? Das ist doch Verschwörungstheorie? NEIN! Die US Regierung, die CIA und die Carnegie Foundation fordern Geoengineering/Chemtrailing wegen “Klimawandels” – den sie selbst durch Chemtrailing verursachen,
  Das Video unten von 2008. (e=einde citaat)
  In de voormelde linken is er ook een fotoreportage & video’s die aansluiten bij de tekst van WTK. Op de website new euro med is ook een Engelstalige versie beschikbaar.
  Nog een bron over de samenzweerders :
  http://www.daretoreadit.com/64437/more-proof-the-massive-calif-fires-are-arson-created-by-gladio2-shadow-govt-special-ops-laser-weapons
  http://www.daretoreadit.com/64389/its-on-all-out-physical-war-upon-the-populace-has-been-launched-by-nwo-with-depopulation-genocide-massive-arson-fires-calif
  Ik zie hier dan ook een gevaarlijk experiment met een verborgen agenda.. waar alle landen het doel kunnen van zijn. Ik stel mij ook de vraag of er hier al verdedigingsmiddelen tegen bestaan.
  Nu gaat in Californië om branden, maar als morgen de energievoorziening wordt plat gelegd, dan ligt alles stil.

 5. Afgelopen week las ik dat ambtenaren liegen met loyaliteit verwarren en daar heb ik eerlijk gezegd mijn twijfels over.Ook het kabinet zelf (mogelijk ook buitenlandse kabinetten) liegen nogal gemakkelijk zoals met enige regelmaat te zien is geweest.Opvallend is telkens weer dat leugens nogal vaak ten voordele van banken,multinationals en aandeelhouders uitvallen en zelden of nooit in het voordeel van de burgers.Dan lijkt het mij moeilijk vol te houden dat verwarring een rol speelt en lijkt opzet meer voor de hand liggend.
  http://thomascool.eu/Thomas/Nederlands/Wetenschap/Artikelen/Heffingskorting.html
  http://achterdesamenleving.nl/waarom-liegen-overheden-hun-volk-op-zoveel-fronten-voor/
  https:/www.telegraaf.nl/nieuws/28227811/liegen-en-bedriegen-bij-ministeries-verward-met-loyaliteit
  De niet zelden door de overheden financieel ondersteunde MSM verward mogelijk ook nogal eens realiteit met nieuwsberichten die beter uitkomen in het belang van die toch al onbetrouwbare overheden.(al dan niet gevraagd door die overheden).
  Het is geen geheim dat de burgers in een groot deel van Europa door hun eigen overheden financieel uitgekleed worden via belastingen en BTW verhogingen bv maar ook door steeds meer en hogere boetes uit te schrijven voor de grootste flauwekul.
  Mensen doorzien dat steeds meer en de gevolgen worden steeds duidelijker zoals grote demonstraties om voor zichzelf en hun medemens op te komen.
  Natuurlijk zullen er relschoppers tussen zitten maar het overgrote deel zal geen relschopper zijn en niets anders doen dan voor hun belangen/rechten op komen.
  Wanneer ik dan in berichtgeving lees dat “De relschoppers droegen gele hesjes” dan zet dat mogelijk de toon waardoor een verkeerd beeld ontstaat met als gevolg dat het ingrijpen van bv ME goed gekeurd wordt door een groot deel van het (slapende) volk.Dat relschoppers gele hesjes droegen kan maar dat betekend niet dat iedereen die een geel hesje draagt relschopper is terwijl op deze wijze wel die indruk ontstaat.
  https://nos.nl/artikel/2260708-opnieuw-rellen-bij-brandstofprotest-charleroi.html
  Is het dan vreemd dat mensen de MSM niet meer vertrouwen en ze wegsturen of niet meer te woord willen staan?

  1. PS.
   Guido misschien vraag je je af waarom ik dat hier plaats onder het artikel over branden in Californie.Ook over die branden wordt gelogen afgaande op het artikel en mensen zullen ook daar tegen gaan protesteren wanneer dat grotere bekendheid krijgt.Dat zou ook dan kunnen betekenen dat er ruw ingegrepen kan gaan worden door politie/leger.
   Daarom lijkt het mij van belang dat aangetoond wordt dat niet alleen over die branden gelogen wordt maar ook over andere zaken.Volgens mij heb jij daar eerder ook al een artikel aan besteedt waaruit bleek dat gewone demonstranten als relschoppers worden weggezet om gewelddadig ingrijpen te rechtvaardigen.

  2. De quote van de dag luidt:Zij die een vreedzame revolutie onmogelijk maken,zullen onvermijdelijk een gewelddadige revolutie creëren. JFK.
   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/22/jambon-over-geweld-bij-acties-gele-hesjes/
   In mijn ogen is dit aanzetten tot geweld tegen mogelijk ALLE gele hesjes dragers door ordediensten die ten dienste staan van de regering.Kennelijk heeft deze man er geen problemen mee alle gele hesjesdragers over één kam te scheren mogelijk met de bedoeling mensen monddood te maken door iedereen die een geel hesje draagt met mogelijk geweld het zwijgen op te leggen.

 6. Guido wat je zegt is waar. Ik geef ook nooit op. Het is de twee machten die tegen elkaar strijden . Goed en fout, simpel gezegd. Het goede wint altijd maar heeft zijn strijd nodig. Mensen zullen massaal wakker worden in Amerika doordat dit soort dingen gebeuren. En dan breekt de hel los.

  James Munder:

  HELICOPTER RAINING DOWN FIRE FROM THE SKY
  https://www.youtube.com/watch?v=7uscCE7WS1U

 7. Guido.J.

  Wat kun je verwachten van een land waar, net als in de middeleeuwen tegenstanders worden vermoord, Trump heeft al twee “taster” proefers verloren, vanwege gif in het eten, ze werken met het oud USSR vergif “methyl iodide” veroorzaakt hersensbloeding – AVC, heeft geen smaak of kleur.
  Er worden hele families vermoord, worden mensen gevaarlijk voor de DEEP STATE, dan word je omgebracht, heb te doen met Trump, zijn vrouw is al tweemaal door het oog van de naald gekropen, hij moet er wel in geloven zijn opdracht, of hij het einde zal halen, valt te bezien, groet Jenne !

 8. Een recente publicatie over de EMP wapens :
  http://mil-embedded.com/news/raytheon-emp-missile-tested-by-boeing-usaf-research-lab/
  met citaat :
  “Boeing has announced that it successfully tested an electromagnetic pulse missile capable of disabling electronics without affecting structures. The Counter-electronics High-powered Advanced Missile Project (CHAMP) was tested by a Boeing Phantom Works/U.S. Air Force Research Laboratory Directed Energy Directorate team on October 16 at the Utah Test and Training Range.
  Firing high-power microwave bursts at a multi-story structure containing electronic systems and devices, the drone-like weapon irreparably disabled the computers and electronics within seven targets in a one-hour period. The cameras recording the operation were also disabled. ” (=einde citaat).
  Het gaat hierbij dus om een grote & snelle evolutie in de ontwikkeling van hoog technologische wapens.. waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Ik vermoed ook dat het voormelde citaat, ook maar het topje van de ijsberg zal zijn. De echte nieuwigheden(sic) blijven momenteel nog geheim. De branden in Californië zie ik dan ook als experimenten…met het oog op verder door gedreven “cyber en geo wars”. (ook van uit de ruimte). Wat reeds in het verleden werd getoond in tal van science fiction films, begint nu door te dringen tot de werkelijkheid. Waar gaat dit eindigen ??

  1. Ik denk dat je je vergist, dit is geen proefschieten met een nieuw speeltje, dit is willens en wetens vernietigen, van mens dier, en gebouwen behuizingen !
   De vraag waarom en door wie, als dit deze vernietiging door mensen wordt uitgevoerd !
   Vooraleerst zitten we met veel vragen, en halve waarheden, maarer zijn aanwijzingen, die inderdaad op andere wijze van verbranding wijzen, en ja veel bomen branden niet ?!

 9. Na de 2e w.o. was het niet zo chique om te zeggen dat je NSBér was. Nu kun je er rustig voor uitkomen dat je politiek gezien collaborateur bent van de neo-liberale systemen die via het bekende lijntje meedoen aan het Rusland treiteren en de massa verkeerd voorlichten/ophitzen via de gekochte media.
  Hoelang zal het gaan duren voordat ook hier op ‘onverklaarbare wijze’, de eerste scholen in de fik vliegen?
  En hoelang zal het duren voordat men het niet meer pikt dat er nog steeds collaborateurs rondlopen met sympathieën die mede de luciferiaanse agenda bevorderen? Rascisme kan niet meer maar ervoor uitkomen dat je een vvd ér bent wèl!
  De Nato is iets wat direct meedoet aan zulke fratsen.

 10. robvdz.
  De politiek heeft vaak de mond vol van democratie terwijl juist zij zelf die democratie om zeep hebben geholpen want achter gesloten deuren besluiten nemen waar niemand verder vanaf weet en vervolgens handtekeningen zetten onder allerlei verdragen/overeenkomsten zonder ook maar iets aan het volk te vragen (afschaffing referendum) is niet democratisch maar op een achterbakse manier het volk bedriegen om vervolgens te vertellen dat ze er niet meer onderuit kunnen omdat ze ervoor getekend hebben.Vorige week kwam naar buiten dat Blok gelogen zou hebben over geld aan gematigde rebellen te geven want dat zou niet voor gevechtshandelingen of wapens bedoeld geweest zijn,toen kwam er op papier naar buiten dat ze wel geld daaraan besteedt hebben,en Blok zei (ja echt) waar mensen werken worden fouten gemaakt en dat had nooit mogen gebeuren.Daarmee zegt hij eigenlijk dat het verzwegen had moeten worden en nooit uit had mogen komen.Onbegrijpelijk dat een man van zijn kaliber het verschil tussen iets wat een fout is en bewust de boel besodemieteren niet kent.Nog onbegrijpelijker vind ik vaak de reactie van de kamer en anderen die erop moeten toezien dat alles eerlijk verloopt want hoe kan het dat Blok nog steeds verder mag?Kijk eens naar de lijst van VVDers die in de fout gaan en toch nog steeds hun functie mogen blijven uitoefenen.Balkenende (CDAer) heeft Nederland in de uitverkoop gedaan bij de EU door onder het Lissabonakkoord zijn handtekening te zetten nadat het volk NEE had gezegd tegen de grondwet en vervolgens ging hij akkoord met de inval in Irak wat later bleek onterecht was is hij daar ooit voor op het matje geroepen?Hennes was eindverantwoordelijk voor defensie en door ondeugdelijk materiaal zijn twee militairen omgekomen en wat gebeurd er? Niet op het matje maar een goede baan bij de VN.
  Het OM treft schikkingen met bv ING omdat ze anders geen zaken meer mogen doen met die bank,Hetzelfde hebben we gezien bij de leverancier van politieauto’s waar ze alleen een paar lagere ambtenaren vervolgd hebben en niet diegenen die echt hun zakken hebben gevuld.
  Nederland een democratische rechtsstaat? Laat me niet lachen,Den Haag kan alles en mag alles zonder dat er ook maar enige controle op is laat staan dat er iets aan gedaan wordt.

  1. De narcistische politiek heeft nu al vele jaren laten zien dat ze niets om de mensen geven.
   Waarschijnlijk denken ze landsbelang eerst. Ons kleine landje met zoveel politieke partijen gevuld met narcistische mensen op enkele eerlijke na die niet tegen de mensheid is maar ervoor,die worden niet gewaardeerd in die kringen,ze worden eruit gekickt of ze nemen zelf ontslag.Wil je in de politiek dan is het heel belangrijk dat je goed kan liegen met indien aanwezig pokerface en natuurlijk je moet de fouten van je politieke partijgenoten door de vingers zien,want anders heb je ze tegen je,>een voor allen en allen is een>. Nederland beschrijf ik als een mooie appel aan de buitenkant,maar zo rot als een mispel van binnen.

 11. De verkiezingsuitslagen waren dan ook het resultaat van een eerlijke telling?
  De rechtse hellegang bestaat al sinds het begin van de jaren 80.
  Ik heb steeds meer de neiging om, incl, het gristenhondenkartel wat steeds maar weer de gelederen sluit ook al hebben ze electoraal geen reet in te brengen samen met dat rechtse pak, aan te vallen waar ik maar kan.
  Iemand die het presteert om recht in m’n smoel te beweren lid te zijn of te stemmen op de vvd, zou ik het liefst recht in z’n egoïstische vreten willen rammen maar dat doe ik niet omdat ik dan in m’n eigen voet schiet.
  In plaats daarvan lul ik hem of haar plat met feiten waar deze of gene zich mede schuldig aan heeft gemaakt.
  Laten we beginnen met het discrimineren,…oeps, dat mag je niet zeggen!
  Laten we beginnen met het als onmens herkennen van praktiserende onmensen.
  Ik hoor de spiri’s alweer over hun hete kruidenthee blazen maar onderaan beginnen is wel de manier. Zwarte piet en roken kan op de een of andere manier niet maar openlijk de rechtse lamlul uithangen dan wel?

  1. Eerlijkheid duur verkocht en duurt en duurt en duurt heel lang.
   Goed gedaan heren, om alles goed uit te zoeken! Er is een burgerwacht/macht voor de regering nodig van mensen met inzicht, tijd en compassie. De “Volks”partij van de “Vrijheid” is zogenaamd de beste keus voor ondernemers, mooi niet.. Als zelfstandiger werk je veel en keihard en kan je, je niet verdiepen in de politie k. Het begin van de ellende: *Dirk Stikker; ikke,ikke,ikke en de rest kan st.ikke. Bankier, bierdirecteur en minister van buitenlandse zaken in de tijd dat de NAVO in elkaar geflanseld werd. Als dank was hij de 3de secretaris-generaal en kreeg een eredoctoraat in Amerika. *Pieterbaas Oud, (geheime verenigingen van oud vernietigen de natie, als die ze steunt[boek van mormon]) belastingontvanger, minister van financiën en als klap op de vuurpijl, burgemeester van Rotterdam(de poppetjes stonden op de juiste plaatsen) en had de “eer”om de grootste valse vlag operatie(WOII) mee te helpen ontbranden in Nederland. Een vodje papier als excuus en weg was het mooie Rotterdam om plaats te maken voor het nieuwe robotbouwen. Als dank mocht zijn broer het dodenherdenkingsmonument op de Damn maken en Pieter 1 werd geridderd. De burgemeester kreeg zijn verdiende loon; hij werd opgelicht voor 12000 gulden door een spion en er werd een mooie foto van hem gemaakt met een pentagon schortje en weg was het haasje. Hier is zijn wicked pagina: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Oud :geen aardig sinterklaasgezicht en oh, kom toch is kijken naar zijn filmpje met de grote naald!
   Dat waren de twee stamvaders van de rijkeluispartij: De Vreeslijk Vunzige Demonenpartij, het is maar dat men het weet!!!!!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.