Advertentie

Onze JFK-memorial..


Waarom is er bij de moord op John Fitzgerald Kennedy (JFK) zoveel nadruk op de vermeende moordenaar, Lee Harvey Oswald.. Zijn uiterst zwakke motief, als zou hij ‘een hekel’ hebben aan de VS, gecombineerd met de onmogelijkheid van zijn schutterstalenten -afgezien nog van de technische ONmogelijkheden (zie hieronder)- om de dodelijke schoten op JFK af te vuren, maken het Oswald-verhaal ridicuul.

JFK en ‘zijn’ vice-president Lyndon B. Johnson Zeer waarschijnlijk is deze Johnson VOLLEDIG op de hoogte geweest van, en gaf hij instemming voor de moord op JFK

Oswald was het dus helemaal NIET.. Maar de vraag is überhaupt of het wat uitmaakt wie de trekker(s) overhaalde(n) in Dallas, op 22 November 1963. Een Cubaan, een Maffia-huurling, een CIA-huurling.. Wat maakt het uit..? Het doet er niet toe..! Écht niet. Waar het om gaat is de vraag wie opdracht gaf voor deze afgrijselijke moordpartij. Wie waren in staat om de volledige set-up in elkaar te zetten, zoals het die dag allemaal ging lopen..

Wie maakten deze moordpartij mogelijk en wie waren in staat om deze moordpartij af te dekken, met één van de grootste virtuele camouflagedekens van de vorige eeuw.. En door de focus van de wereld op schuldebok Lee Oswald en zijn moordenaar Jack Ruby, door de focus op het moordwapen en de omstandigheden, komen deze vragen op de tweede plaats..

Om te begrijpen wie JFK vermoordde, dien je te zien wie toen, die dag in 1963, 50 jaar geleden, de VS hebben gekidnapped. Hoe ze dat deden en wat hen drijft. Het zijn in ieder geval geen ‘normale, gezonde mensen’, en dus is het voor mensen met een gezond verstand, erg moeilijk om te begrijpen wie het dan wel zijn, en hoe ze te werk gaan. Laten we beginnen met het oplichten van een tip van de sluier en JFK zélf aan het woord laten..

* * *

JFK on conspiracy

xx

27 April 1961 / Waldorf-Astoria Hotel, New York City
president John F. Kennedy’s speech voor de ‘Newspaper Publishers Association’.:

x

“Want we worden wereldwijd geconfronteerd
met een keiharde en rücksichtloze samenzwering.
Een samenzwering die steunt op verdekte middelen,
om haar invloedssfeer uit te breiden.

Een invloedssfeer gericht op infiltratie in plaats van invasie,
op omverwerping in plaats van verkiezingen,
op intimidatie on plaats van vrije keuze,
op nacht-guerilla’s in plaats van een daglicht-leger.

Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële bronnen opeist.
Bronnen om een strak geweven, uiterst efficiënte machinerie te bouwen.
Een machinerie die
militaire, diplomatieke, spionage-technische, economische,
wetenschappelijke en politieke daden combineert”

x

x

* * *

x

Ónze JFK-memorial..

2013 © WantToKnow.nl/.be

x

Die avond op 27 april 1961 in het Waldorf-Astoria Hotel, New York City hield president John F. Kennedy zijn speech voor de verzamelde journalisten, redacteuren en het management van de ‘Newspaper Publishers Association’. Het lijkt een gezellige bijeenkomst te worden, er wordt gelachen, de president streeft naar een ontspannen klimaat.. Maar schijn bedriegt. Net zoals op die zonnige 22ste November 1963, toen John Kennedy op smerige wijze werd vermoord in Dallas.

John Kennedy spreekt die avond in 1961 zijn deze rede uit, een rede die heden ten dage nog steeds niet ten volle kan worden bevat. Wat wist deze president, dat zelfs veel machtigen der Aarde niet ten volle mogen/mochten weten. Kúnnen te weten komen. Want ook zij zijn die marionetten, marionetten van de bizarre ‘krachten achter de schermen’, zoals wij ze plegen te noemen. Laten wij van WantToKnow proberen dit oprechte mens, deze oprechte president te eren. 50 Jaar ná zijn uiterst gewelddadige dood; een moordpartij zoals je ze -ook tegenwoordig nog- zelden ziet op een scherm.

Een president waarvan twee jaar ná zijn toespraak in het Waldorf Astoria, keihard de hersenen uit het hoofd werden geschoten.. Omdat hij ‘in de weg liep’..  Wat kun je dan beter doen bij een herdenking, dan het onderstrepen van dátgene, waarvoor wij het hier op de site ook allemaal doen. Het BEWUST maken van onze medemensen, om dátgene te zien, dat keihard onder hun waarneming plaats vindt. Infiltratie, omverwerping, intimidatie en nachtelijke slachtpartijen..

jfk and jacky
John F. Kennedy met zijn vrouw Jacky, enkele minuten voordat hij op uiterst laffe wijze werd vermoord. Onontkoombaar; de voorbereidingen en route waren doodlopend…

De motieven om de 35ste president van de VS op een afschuwelijke manier te vermoorden, zijn van een diepere, veel fundamenteel-politieke aard dan menigeen vermoedt.. Het motief-achter-alle-motieven, is de VS te veranderen in een ‘democratische dictatuur’. Een dictatuur waarin de president is gedegradeerd tot een marionet van de ‘werkelijke leider(s)’. In die situatie is de president absoluut niet meer in staat tot eigen beslissingen, deze worden hem voorgekauwd.

Evenals de zoete woorden, waarmee hij die beslissingen dient te ‘onderbouwen’ met zijn verkooppraatjes..Kijk naar de presidenten Bush en Obama.. Republikeins en democratisch.. Zie je verschil..? Hoogstens in de wijze waarop Bush (sr. en jr.) hun verhaal dúrfden te uiten en bijvoorbeeld Obama als een zielloze figuur ronddobbert… Daarom terug naar de feiten zoals ze zich toonden en nog steeds tonen, in die laffe moord op president John Kennedy, op 22 November 2013. Inderdaad 50 jaar ná die laffe aanslag.

Oliver Stone
We laten allereerst de 67-jarige filmregisseur Oliver Stone aan het woord, als hij wordt geïnterviewd door de -in onze ogen- uiterst dubieuze Pierce Morgan, tegenwoordig CNN-‘sterreporter’. Een van de vragen van deze ‘sterreporter’, is veelbetekenend voor de manipulaties en woordspelletjes die worden uitgerold. Morgan vraagt op een gegeven ogenblik aan Oliver Stone: “Zal de waarheid ooit nog eens aan het licht komen?” En juist dáármee legt Morgan een uiterst dubieuze bodem onder deze vraag, namelijk de melding, dat de waarheid NIET aan het licht IS.. Toch?
x

John Kennedy Enslave

Maar het is aan ieder weldenkend mens, zijn éigen waarheid uit de feiten te concluderen..? Of moeten we wachten totdat de schuldigen van deze laffe aanslag, zichzélf in staat van beschuldiging gaan stellen..? Voor ons is het verhaal duidelijk: de waarheid IS aan het licht. Want het gaat er niet om, via een ‘dader’ het hele Kennedy-moordplot te moeten ontrafelen. Je kunt via het ‘omgevingsbewijs’, net zulk keihard bewijs als ‘who-dunnit’, ook  de waarheid zien. Als je dat wilt tenminste, als je je intuïtie EN je hersens gebruikt.

En zoals het verhaal voor ons duidelijk is, zo is het hele verhaal duidelijk voor regisseur Oliver Stone. Te gast bij showman Pierce Morgan. Stone bouwt ZIJN conclusie, zijn waarheid, dat Kennedy is vermoord door de ‘krachten achter de schermen’, op 3 keiharde fundamenten:

1. Door zijn oorlogsverleden als infanterist in de Vietnam-oorlog, wéét Oliver Stone wat het is als je maatjes worden getroffen door kogels. Dat ze letterlijk, zoals hij het zegt, worden ‘weggeblazen’. Hij zag dat met geweervuur en door de invloed van bommen. Hij wéét wat hij ziet, als Kennedy wordt getroffen door de moordende kogel, het genadeschot…

2. De Zapruder-film liegt in dat verband niet. Het schot dient van de voorkant te zijn gekomen, om Kennedy ACHTEROVER te laten slaan.

3. De autopsie die op Kennedy is gedaan, is gemanipuleerd. Het hoofd van Kennedy is gemanipuleerd om foto’s te maken waaruit zou blijken dat het hoofd van Kennedy van achteren zou zijn geraakt.

Kijk zelf naar deze oud-marinier, die in Vietnam vocht en dus weet waar hij over praat, als je het hebt over de impact van kogels en schoten..!

X
Dit is de beroemde Zappruder-film, digitaal gestabiliseerd. Kijk zelf naar de beelden van de wijze waarop John Kennedy zijn genadeschot krijgt toegediend. Het hoofd van de president slaat in één klap naar achter; het gevolg van de impact van de kogel van de VOORKANT. En precies dát is de plaats waarvan Lee Oswald ZEKER niet geschoten kon hebben… Hij zou immers in het Texas Book Disposatory gestaan hebben, áchter de president dus. Kijk zélf en oordeel zélf.

x

xx

De ‘weggeroepen’ bodyguards..
Dan is er de zaak van de ‘weggeroepen’ bodyguards. Want hoe kun je twee mensen die hun leven zouden geven om de president te beschermen, wergroepen van de limousine, die nota bene speciaal gemaakt is voor die mensen..? Bodyguards die ook niet in de weg staan op die auto, maar wel dicht genoeg bij de president, HUN president, om hem zo snel mogelijk te kunnen beschermen, mocht daar reden toe zijn. En die reden was er al snel genoeg..! Maar de bodyguards waren niet in de buurt…! Ze waren van de auto weggeroepen.. Oordeel zelf:

De KNIPOOG, de beroemde foto, die het allemaal nog eens bevestigd…!
En dan is er de knipoog.. Niet veel mensen kennen deze foto, die volledig in het plaatje past, dat Kennedy is vermoord om de staatsgreep te laten plaatsvinden.. In het presidentiële vliegtuig, op weg terug vanuit Dallas naar Washington, wordt vice-president Lyndon Johnson ingezworen als opvolger van de, een paar uur daarvóór vermoordde John F. Kennedy, wiens lichaam onder in hetzelfde vliegtuig ligt.

Het is een federale rechter, een vrouw Sarah Tilghman Hughes (de enige vrouw in de historie die een president de eed afnam!), die Lyndon Johnson inzweert als president. Johnson legt zijn hand op de bijbel en met de weduwe van de ‘oude’ president naast zich, zweert hij de VS te zullen beschermen.. Deze weduwe, Jackelyne Kennedy, draagt onder het jasje, haar roze jurk, waarop de bloedvlekken van de moordaanslag nog aanwezig waren. Belangrijker is echter de achtergrond, een achtergrond die een teken geeft, als Lyndon Johnson omkijkt..

Het is de alleszeggende knipoog van volksvertegenwoordiger Albert Thomas naar de nieuw president Lindon Johnson, vlak na de beëdiging in het vliegtuig, ná de moord op Kennedy, die boekdelen spreekt: ‘We did it!’ De staatsgreep is gelukt! De VS zouden nooit meer zijn wat ze waren. Weduwe Jacky Kennedy, op de voorgrond, weet dat het spel is gespeeld. Deze knipoog spreekt boekdelen. (Klik evt. op de illustratie voor een artikel over de pogingen van JFK de FED buitenspel te zetten..!)

x

De alleszeggende knipoog van volksvertegenwoordiger Albert Thomas naar de nieuw president Lindon Johnson, vlak na de beëdiging in het vliegtuig, ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: ‘We did it!’ De staatsgreep is gelukt! De VS zouden nooit meer zijn wat ze waren. Weduwe Jacky Kennedy, op de voorgrond, weet dat het spel is gespeeld. Deze knipoog spreekt boekdelen. Klik op de illustratie voor een artikel over de pogingen van John Kennedy om de FED buitenspel te zetten..!
De alleszeggende knipoog van volksvertegenwoordiger Albert Thomas naar de nieuw president Lindon Johnson, vlak na de beëdiging in het vliegtuig, ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: ‘We did it!’ De staatsgreep is gelukt! De VS zouden nooit meer zijn wat ze waren. Weduwe Jacky Kennedy, op de voorgrond, weet dat het spel is gespeeld. Deze knipoog spreekt boekdelen. Klik op de illustratie voor een artikel over de pogingen van John Kennedy om de FED buitenspel te zetten..!

Lee Harvey Oswald, de ‘officiële’ moordenaar..
Tja, zullen we dan nog even, zoals beloofd, dit filmpje te laten zien, om de onmogelijkheid aan te tonen, hoe een onervaren schutter, binnen 6 seconden, 3 schoten zou kunnen lossen, waarvan ook nog eens 2 fataal, op een rijdende auto, met daarin de VS-president.. Het is oud-gouverneur Jesse Ventura, opgeleid als Navy-Seal (Amerikaanse commando), die probeert dit ongeëvenaarde kunststukje óók te volbrengen. En wat denk je? Vergeefs.. Natuurlijk. Jesse Ventura is door zijn opleiding een ‘gekwalificeerd schutter’ te noemen.

Hij pakt het ‘officiële wapen’, een ‘Mannlicher-Carcano’ en probeert op een identieke situatie als Oswald destijd gedaan zou hebben, van dezelfde afstand en hoogte, dus die 3 schoten in 6 seconden te lossen. Voor Jesse Ventura hebben al veel scherpschutters, zelfs schutters die met dit ‘onhandige’ geweer optimaal konden werken, geprobeerd de schoten binnen 6 seconden te lossen.. Oordeel zelf en laat de beelden voor zichzelf spreken…
x

x
Het verleggen van de route van de ‘optocht’..
Op donderdagavond, 21 November 1963, werd de oorspronkelijke route van de presidentiële optocht verlegd. Het was burgemeester Earl Cabell die hiervoor verantwoordelijk was, zodat de auto met de president haar laatste knik zou maken, langs -naar wat later bleek- de moordstek van Kennedy.. De plattegrond toont haarfijn aan, dat Kennedy nog ‘even’ langs de plek moest rijden, waar hij tegen de dodelijke kogel(s) zou aanrijden..
x

route 22 11 1963 Dallas JFK

 x

Tot slot.. De moordenaar van de ‘moordenaar’…!
Het enige dat wij tot in het diepst van onze vezels herkennen in deze gruwelijke moordaanslag, is de keiharde daadkracht dat er geen ontkomen meer aan was voor JFK. Dat hij te allen tijde het NIET zou overleven. De moord diende volbracht te moeten worden. En Lee Harvey Oswald was het zwarte schaap dat moest bloeden. En Oswald werd op zijn beurt weer vermoord door ene Jack Ruby. Waar té weinig over bekend is..

Maar wel genoeg om weer een bewijslast te zien/horen krijgen. Want wat zegt deze Jack Ruby, wanneer hij aan de pers wordt gepresenteerd, een paar dagen na zijn moordaanslag op Oswald.. Dat er ‘geheimen met deze aanslag gemoeid zijn, uit hele hoge kringen, waarvan de wereld nooit zal weten wat dit was’... “De ware feiten zullen nooit aan de wereld worden getoond”. Dat zijn woorden die weinig bewijs meer nodig hebben.. Hoezo the lone-gunman-theory..?
x

 

“Are these people in very high positions Jack?”

“YES!”

Zijn dit de mannen uit ‘very high positions’..?
Wellicht dat dit krankzinnige lachje van de seniele George Bush sr., tijdens de begrafenis van oud-president Gerald Ford, boekdelen spreekt..? Gerald Ford, had destijds zitting in de Warren-commissie, die de dood van JFK onderzocht. Wanneer Bush in zijn rede over Ford op de moord op JFK komt, lacht hij veelbetekenend!! Wanneer Bush spreekt over de dood van Kennedy, als een ‘daad van een deluded gunman’, lacht hij heel kort als een voldaan, zelfingenomen persoon. Zegt dat genoeg.. En in dat ene, korte, veelbetekenende ogenblik, kijken we de waarheid in de ogen.

 

142 gedachten over “Onze JFK-memorial..

  1. Ik moet je teleurstellen in deze optie Odette.. Het is de glans van het haar van de bijrijder. Het lijkt precies op een revolver oid, maar het zou zeker uitgekomen zijn. Bovendien slaat een revolver geen stuk uit een schedel, zoals bij JFK..
   De schuldigen’ zitten bij het NAZI-bolwerk, dat ná WWII in de VS volledig werd hersteld. De root of evil. Het is de ‘conspiracy’ waar JFK over spreekt. Achter de schermen zijn deze krachten zich gaan bundelen, met een nóg grotere, nog dieper-duivelse-machtsmachine. Krankzinnig intelligent en volledig rücksichtlos.. (zie bijv. de opzet van de 9/11-aanslagen en de technische uitvoering ervan!)

  2. Een 9mm met dumdum of hollowpoint met bv kwik erin zou het kunnen doen hoor. Echter ik neig ernaar ook te denken dat het geen pistool is dat je op het filmpje ziet.

  3. Guido, kijk eens op het zapruder filmpje op 0.42 seconden waar je ziet dat de chauffeur die zich inmiddels heeft omgedraaid en met in zijn linkerhand een pistool afvuurt. De impact is ook daarna direct te zien op Kennedy . Het fatale shot komt ergens anders vandaan. The second shot (er waren er wel twaalf?)
   http://jfkplayersandwitnesses.wordpress.com/tag/harrelson/
   Het tien minuten filmpje zegt ook wel meer op dit bericht.

  4. jah Odette, tot nu toe geloof ik dat ook, de chauffeur, te zien op dat filmpje, denk aan Pim Fortuyn die ook eerst al aangeschoten was door meerdere kogels van snipers van ver af en daarna om het af te maken werd zijn schedel van zeer dichtbij bewerkt met een zwaar kaliber special purpose olifanten pistool, de genadeslag, hij mocht net als JFK geen enkele overlevingskans hebben… en wie waren de opdrachtgevers inderdaad wat Guido zegt, nazi schaduwregering.. die de Eussr nu in 2013 nog net zo goed in de tang hebben.. geen toeval, gezien het huidige bizarre politiek economische wan klimaat… we zitten met z’n allen als ratten in de val.. dusz niks ver van ons bed show, in de trant van ach dat speelt zich af in Amerika, hierooh zou alles kits okiedokie okay zijn, echt niet…

  5. zo doen we dat in Nederland, anno nu in 2013, sinistere minister concentratie kampert van het kamp, met z’n hollow point verarmd uranium momfert de mol ‘ogen’, die zielloos ins dunkeln hinein staren, die met z’n vreemde verwijfde non native verkrampte metropole globale kwik kwik mompel mompel aaarghhhh spraakje nergens op aangesproken kan worden, omdat hij niemand is…

   http://www.nujij.nl/politiek/kamp-houdt-concept-schaliegasrapport-geheim.25984999.lynkx

   Momfer de mol met zijn mompelliedje
   http://www.youtube.com/watch?v=OmkMQUd8TRg

  6. @ Hyper Alert, heel mooi omschreven, maar de brutaliteit van deze man, echt één voor de Bader Meinhoff oplossing.

  7. volgens homo cynicus emeritus historicus professor Maarten van Rossicus is het echter een aanéénschakeling van toevalligheden, sjaah zo kun je ook geschiedenis bedrijven, t’is maar hoe je het bekijkt… Wat ik wel frappant opvallend vond, is dat Maarten zelf lijfelijk de plaats delict heeft bezocht en een museum waar die presidentiële Ford limo cabrio auto van JFK staat opgesteld als exhibit number 1, hij zag kogel gaten in de achterbank, toen vroeg Maarten of die kogel gaten echte kogel gaten waren, toen was het commentaar van het museum dat die gaten niets te betekenen hadden… hmmmmmm, kom op Maarten, je was goed bezig, jij bent in ieder geval met eigen ogen gaan kijken, maar laat je dan niet afleiden, en nu is het te laat want een paar dagen terug is de origineel gewapend betonnen Dallas Dealey Plaza plaats delict ineens haastig nwo rotonde matig geasfalteerd, dat zachte inferieure spulletje dat na 2 zachte winters al compleet naar de ratsmeriedel is, de eerste keer weg ‘onderhoud’ in 50 jaar, hoezooh geen cover up van details die mogelijk iets te verraden en te vertellen hebben…

   http://www.thefreedictionary.com/exhibit

   http://zaplog.nl/zaplog/article/ubercynicus_van_rossem_is_een_toevalsdenker#rss

   Authorities attempt to silence First Amendment during JFK 50th anniversary.
   Dallas Police Ban Free Speech in Dealey Plaza

   http://www.infowars.com/dallas-police-ban-free-speech-in-dealey-plaza-threaten-arrests/

  8. Ps, de chauffeur is het dus iig niet…
   Het filmpje spreekt boekdelen…
   Het gebeurt in de auto, onder de zwarte band…

  9. En nu even weer serieus. John F Kennedy heeft me al als kind heel erg geraakt. Ik was nog maar 7 toen jij stierf, maar ik weet nog dat precies war ik stond toen mijn moeder het vertelde en wij beiden stonden te huilen van verdriet. Hij heeft voor mij ook iets heel magisch. Als je tijd en interesse hebt, lees dan maar het volgende…

   http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/probeert-paus-benedictus-arrestatie-te-voorkomen/comment-page-1/#comment-99622

  10. En inderdaad Dick, naast mijn serieus bedoelde linken.
   Ik weet nog als de dag van gisteren dat er toen iets gebeurd is wat de hele wereld heeft verbijsterd.
   Ik was twee en half toen.
   Ik heb het meegekregen, vraag me niet hoe, maar ik weet nog het moment…
   Het heeft, hoe klein ik was toen (zou het me officieel niet mogen kunnen herinneren, zegt de wetenschap), iets achtergelaten bij mij, wat zeer schokkend was…

  11. JFK laat me op dit moment niet los, bijzonder!

   Ik doe ook maar even mee aan een “conspiracy”- scenario. JFK is gedood door een kogel, die insloeg via z’n nek, en via zijn voorhoofd naar buiten kwam. En niet zoals het scenario met Lee Harvey Oswald wil doen geloven via een inslag naar binnen via zijn voorhoofd.

   http://mcadams.posc.mu.edu/press.htm

 1. Op de dag van de moord op Kennedy was ik aan het werk op mijn boot op de Haukus/Wieringen, ik hoorde het op de radio, heb mijn spulletjes ingepakt, in mijn auto gestapt en naar huis gereden, behoorlijk aangeslagen, in die tijd waren we natuurlijk heel slecht geinformeerd, heerlijk toen waren we nog echt gelukkig, eenvoud van leven, en nu weet ik dat toen alles voor ons de gewone man, toch allemaal wat gemakkelijker lag als nu, sommige mensen, springen van het ééne spanningsveld in het andere, moet je wel overspannen van worden, en slecht voor de gemoedsrust.

 2. Zinloze discussie wie het heeft gedaan, en zelfs wie de opdracht heeft gegeven is niet moeilijk te concluderen, maar dit kwaad vreet door elke dag nog, in Amerika heersen toestanden als voor de Kristalnacht in Duitsland, het bouwd zich langzaam op, ondanks alle valse vlag informatie, de mensen weten en voelen wie en wat dit kwaad is, maar ze zijn zo sluw, en hebben alles zo goed voor elkaar, dat God mag het weten hoe wij hier een eind aan moeten/kunnen maken.

 3. Ik heb mijzelf vaak afgevraagd, maken wij ons zelf niet iets wijs, was hij wel die wij zo graag wilde dat hij was, bij het lezen van wat hij zo al uitspookte tijdens zijn leven, blijft er van de held, de president, maar bar weinig overeind, en dan ja hij is wel vermoord, maar er werden en worden constant mensen vermoord door het systeem, ik vraag mij af waarom was ik zo verdrietig toen der tijd, was hij dit verdriet wel waard, maakte ik mijzelf weer niet iets wijs, het is waar veel volks helden komen pas te voorschijn na hun dood, als een soort excuse voor onze onachtzaamheid tijdens zijn leven, zo iets moet het zijn als een boom die wordt ontworteld door een storm je ziet hem liggen, toen hij nog stond viel hij je nooit op.

  1. Jenne, pfffffff,
   Je verdriet was echt wel wat waard, ik heb hetzelfde gevoeld.
   Zie mijn reactie 1.22

  2. Sorry Alex, die reactie hoort hier thuis…

   “Jenne, dat JFK een enorme liefhebber was en een geweldige rokkenjager, maakt hem als Inspirerend mens toch niet minder? Of?”

  3. Anna 11,

   Het was niet zo zeer de persoon zelf, als wel het denken van vertrouwen in deze man, als we inderdaad bijvoorbeeld die questie met Marilyn Monroe hadden gekend, en zijn andere hoererijen, hadden wij er anders tegen over gestaan, maar ik kwam al gauw tot het slotsom dat de grote brain wash, gevolgt door een goed geinstrueerde brain fuck de mensen compleet op het verkeerde been kan zetten.
   Een goed voorbeeld van deze geleide beeldvorming vind ik altijd Dick, hij draagt de denkbeelden van de mainstream zo vootreffelijk uit, hij is het school voorbeeld van niet willen of kunnen evolueren in zijn denk patronen.

  4. Beste Jenne, Je verwardt ego met zielsopdracht. Ik ben het met Anna eens, daar ik maar twee weken in leeftijd met de zoon van Kennedy scheelde, voelde ik net als Anna en ook heel goed kan herinneren als ‘ukkepuk’, de intense droefheid en ontsteltenis. Ik vind het persoonlijk een van de mooiste voorbeelden van het collectieve eenheidsbewustzijn. Het maakt niet uit hoe oud of jong je bent, we zijn verbonden op zielsniveau. Niet iedereen wil daar aan geloven of weten. We voelden met z’n ALLEN dondersgoed aan dat hij het verschil kon zijn!

  5. ODETTE, je kunt het noemen wat je wilt, maar er was inderdaad een verbondenheid, maar misschien ook een beetje aan ons verkocht, uiteindelijk was hij een politcus, en die zijn slim met een groot stuk opportuun denken, maar hij kwam symphatiek over, en werd voortdurend tegen een mooie achtergrond geprojecteerd, want dat building van personen dat kunnen ze heel goed met hun Hollywood denken, en nog Obama is daar het vervolg op, yes we can, net als popla kennen we allemaal, ben ouder en door zie op mijn manier vele manipulaties, maar het lukt ze steeds minder goed met dank aan het internet, dus werpt zich de vraag op, hoe lang blijft het internet nog bestaan in de huidige toestand.

  6. Ja je bent wat ouder, zo? Betekend dat, dat ieder die jonger is niets van de wereld weet? Oei….En omdat je ouder zou je juist moeten weten dat kinderen van 2 en 3 jaar oud in die vroege jaren zestig geen tv keken en al zeker geen krant lazen. Er was in die tijd pas om 7 uur s’avonds één televisie zender beschikbaar, weet je nog? Dus van dit soort manipulatie was al helemaal geen sprake. En politiek? Wat was dat dan voor een woord? Ja Jenne, koning, keizer, admiraal, popla kennen ze allemaal….? Of ben je bang als je overstag gaat dat je geraakt wordt door de giek? Ben je mal, we dragen het allemaal tezamen. 😉

  7. ODETTE,
   even dit ik laat me nooit voorstaan op mijn leeftijd, maar soms wel op mijn weten, zo jij dacht dat er voor de TV verslaving, geen manipulatie bestond, nou zoek het maar even op het Gladio project, wikipedea, kun je er alles over lezen, het waren de kranten, de bioscopen, die het nieuws en onnieuws verspreiden.
   Wat te denken van alle oorlog propaganda dan, we zijn en worden dagelijks gemanipuleerd, en jammer genoeg doen wij daar allemaal aan mee.

  8. Lieve Jenne , Je mist de context. Ik en ook Anne spraken over onszelf als twee á drie jarigen, die toch ondanks het gemis van het media-circus die droevenis voelden. Hier spreekt een andere logica dan media, ik begrijp je meer dan je denkt. Je moet ondertussen wel doorhebben waar ik het altijd over heb anders is hier mijn reis langs WTK tot een eind gekomen als ik de essentie niet heb weten over te brengen. Hartegroet Odette

  9. Mooi voorbeeld van krommunicatie, de ander zgn. uit laten praten om zelf iets te kunnen zeggen. Alez, so be it, laat je niet gek maken 😉

  1. Jenne, dat JFK een enorme liefhebber was en een geweldige rokkenjager, maakt hem als Inspirerend mens toch niet minder? Of?

  2. Alex, leg even in het kort uit wat je met deze link wil zeggen.
   Het duurt mij te lang om achter de antwoorden te komen als je het niet erg vind.
   Een linkje dumpen hier is makkelijk, maar niet iedereen heeft de tijd om al die linkjes te bekijken.
   En als ze lang duren dan is het zeker noodzakelijk om toe te lichten.
   Wie trekt anderhalf uur uit voor iets als ie maar 24 uur per dag ter beschikking heeft.

  3. En heb hier trouwens net geleden ook een link geplaatst over de hoax Zapruder. 11 delen…
   Dus ogenschijnlijk doe ik hetzelfde, maar met een paar trefwoorden kun je iets wat heel lang duurt voor anderen toegankelijk maken.
   Ben je wel of niet geinteresseerd is dan de vraag, een ander mag er dan mee doen wat ie wil.
   De reacties op Wtk zijn ook belangrijk om mensen verder te laten kijken.
   Insiders weten het wel, maar insiders hebben daar een blinde vlek.
   En door die blinde vlek bereiken ze helemaal niemand meer.
   Er moet wel buiten de box gecommuniceerd worden om anderen te bereiken.
   En Alex, weet niet of je een insider bent, daarvoor ben ik hier niet lang genoeg.

  4. En Dick, welke man is geen rokkenjager als ie de hemel in wordt geprezen op een verkeerde manier?

  5. Anna, ik begrijp niet precies wat je bedoelt….

   Ik bedoel gewoon dat een man bijna altijd zijn pik achterna loopt, of ie nu de hemel in wordt geprezen of niet…. het hoort gewoon bij het beestje 😉 Natuurlijk instinct, kijk naar de dierenwereld… hoe de dieren met elkaar omgaan vinden we toch ook niets vreemds aan 🙂

  6. Joeg hij op rokken of boden de rokjes zich bij bosjes aan? Have your cake and eat it zou ik zeggen.

  7. @ Dick, dat moderne bedenksel dat elke man achter zijn pik aan loopt heeft behoefte aan nuances, ik persoonlijk hou van vrouwen het is hun wezen dat mij aantrekt, hun benadering, ik weet ook wat mooi is en aantrekkelijk en charmant, maar net als COZMIC aanvoerd we zijn het Bonobono tijdperk lang geleden ontgroeid, maar we leven volgens de Nederlandse zieke media in het Vaginistische tijdperk, moet zeggen dat ik echte hoeren soms een stuk symphatieker vind dan die pseudo vrouwelijke progresieven van de DWDD en P&W.

  8. Hey Coz, je slaat de spijker op z’n kop…. het is de discussie waar nog nooit iemand is uitgekomen… Wie was er eerder: de kip of het ei 😉

  9. Werkelijk Dick jij kakelt als een kip zonder kop, jij geeft de dieren wereld als voorbeeld van een wellustige overspelerige wereld, wel nu in de dieren wereld komt geen kruising van dieren voor, heel sporadisch wel eens, en er zijn heel veel dieren die voor een levens lang samen zijn kiezen, voorbeeld de Zwaan.

  10. Dick loopt zijn wichel achterna.. als je bij Dick op visite gaat kan je gelijk al je lege flessen meenemen want Dick(dowser)Dickinson bottelt ze aan de bron! 😉

  11. Jenne, laat nou net de Zwaan het mooiste voorbeeld zijn van een dier dat de vrouwelijke en de mannelijke kant het beste in zichzelf heeft geintegreerd. Je slaat daarmee de spijker op z’n kop, Jenne. Misschien een mooi Sinterklaas kadotje van je vrouw voor jou, Jenne. En zoals je weet: Sint Nicolaas was een goed heilig man die helemaal onbaatzuchtig gaf. Dus, ik hoop dat je de deze tip van mij, gegeven uit de grond van mijn hart, voor 100% kunt aanvaarden 🙂

   http://www.bol.com/nl/p/vogelkaarten-boek/1001004002050346/

  12. MoniKa,

   Dank je, ik ben er van overtuigd dat een naam heel veel zegt over wie je ten diepste bent, mits je in je Eigen Kracht kunt staan. De naam Dick is afgeleid van het angelsaksische Richard en betekent “machtig onder het volk”. Ik zie al weer voor me hoe Coz z’n stokpaardje van stal haalt(‘narcist’). Ik maak je er echter op attent dat ik niet de betekenis van die naam heb bedacht.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Dick

   Trouwens, Monika heeft “adviseur” ook een hele mooie betekenis.

   Monika, ik ben heel blij met jouw advies om naar je eigen naam te leven. Dick is voor mij een echte Geuzennaam 😉

  13. Dick,
   ik denk niet dat het de eerste keer is dan men ‘misbruik’ van je naam maakt…in de zin van geintjes. Maar gezien de potentie die een ‘dick’ normaal gesproken kan hebben, mag je idd blij zijn…

  14. Monika, ik ben zeker niet ontevreden. Ik ben namelijk iemand met een Onmetelijke Potentie…. maar je hebt geluk: ieder mens heeft Onmetelijke Potentie (ongekende mogelijkheden) tot z’n beschikking, mits ie maar aangesloten is op de Bron van Al Dat Is 🙂

  15. DICK, 6,16 ja de Zwaan is een belangrijke Vogel in onze Europese culturen, vogelboeken heb ik te kust en te keur, om ons oude huis ligt een bos met oude en jonge bomen, plus aan een grote rivier, vogels en wild in alle soorten, zelfs de Wielewaal, gisteren waren de mezen en onze vaste logé het Roodborstje er weer, de vetballen hangen er al weer, het is vroeg koud hier dit jaar, het doet een beetje pijn dat aan de Africaanse kust zoveel van de trekvogels in netten worden gevangen en gegeten, jammer en het zijn er millioenen.
   Je weet zeker wel wat een Dicky is ?

  16. Hey Coz 6.14, bedoel je dat wanneer je iets benoemt voor een ander ( in de volksmond noemen ze dat oordelen) dat er dan iets in jezelf ontwaakt is dat geheeld wil worden?

  17. Dick 6.22
   Neuh, zat geen diepgang achter, gewoon ff een flauw naamgrapje terug.
   Tip vande dag; als je net je messen hebt geslepen, wees dan extra voorzichtig, het typt zeer lastig met een knots verband om je vinger 😉

  18. Monika, dat is toch geen uitnodiging aan mij om een keer jouw dickey (“woman’s false blouse front”) te zijn? 😉

  19. Ach Monika, laat maar, als ik dan toch een keer een ding mag zijn, dan droom ik ervan om een dag een zadel te zijn van een meisjesfiets 😉 Maar dan wel van een meisje van een jaar of 20, want anders komt Coz weer met z’n andere stokpaardje van “pedo” 🙂

  20. DICK, inderdaad veel betekenissen, je hebt in de States ook een vlinderstrikje/dicky, en dan de dicky seats, mijn vader had een Dodge coupé mooie gekke auto twee deurs met achter een enorme klep met twee hele mooie dicky seats rubber opstappers op het spatbord, beetje art deco auto

  21. Heerlijk DICK vooral als ze lekker veel peulvruchten gegeten heeft, en als zadel kan je je neus niet dichtknijpen.

  22. MONIKA, dat is dat shirt front wat oprolt in die vroege slapstick films, vaak ook met cartonnen manchetten.

  23. Dick, leuk dat je mijn stokpaardjes voor me uitzoekt. Nog een paar en ik heb een span. Vrrrttt…… hotsjik……

  24. Ha die Coz, ik hoop dat je vinger niet teveel klopt en pijn doet. fijn dat je nog kunt typen.

   Ik heb nog een stokpaardje van je om je span vol te krijgen: “Nicht”

   Klinkt heel verheven; Narcist, Pedo en Nicht 😉

  25. 3 stokpaardjes maken geen span, minstens 4, maar nog liever 6 om het een beetje “spannend” te maken.
   Btw, how’s the wine? 😉

  26. Coz, met een 4-span kun je echter wel lekker door de waterplassen rossen. Een 6-span voor jou is wel erg veel eer 😉 We moeten wel even de kerk in het midden houden. Daarom nog een 4-de en laatste:

   ” I GIVE UP”

   Veel plezier met de mensport. Is heel leuk, vooral het waterballet!

   Wees alleen voorzichtig dat je niet teveel de messen slijpt tijdens het mennen….. paarden zijn gevoelige dieren! 😉

  27. Een 6 span teveel eer? Hmmm, ok, ik zal me even beraden welke 4 ik er los zal laten, thanks for the tip. Kerk in het midden houden is ook een goede tip, de acoustiek is ideaal voor een goed rockconcert.
   Dit nummer was ooit opgenomen in een kerk, de beat is het stampen op de kerkbanken (no shit) http://www.youtube.com/watch?v=XMLiqEqMQyQ

  28. Dat verhaal van die 4 paarden kennen wij allemaal, was langgeleden op een begravenis in Napels, daar werd een belangrijke Anarchist ter aarde gesteld, met maar liefst 8 zwarte Friese paarden voor de lijkwagen, overal zwarte pluimen, en een menigte snotterende mensen hier achter, bij latere informatie, hoe belangrijker de persoon hoe meer treurders, die door de familie heel duur worden betaald, soort sociaal ondersteuning, hele gekke samenleving, bestaande uit families en clans, daar heeft de overheid niet veel in te brengen.

  29. Mooi Jerry, echter voor sommige overpotente lieden zou het afhakken van die courgette waarschijnlijk weleens een verlossing kunnen zijn. Soort mercykill. Wichelroede 0.010 zonder al het slap gelul.

 4. net de film JFK op canvas uitgekeken,
  daar krijg je eigenlijk al de antwoorden,
  JFK was een goed mens,
  met duidelijke goesting voor ommezwaai,
  wat niet mocht…
  en ja, hij was ook een mens,
  waar degene die hem vermoord hebben,
  de laatste vijftig jaar alles aan gedaan hebben
  om zijn menszijn zo vuil mogelijk uit te smeren

  JFK wou wel alle doden in vietnam verhinderen,
  maar nu blijken zijn mogelijke romances plots veel erger te zijn…

  1. Riek, mooi gesproken, heel veel mensen zijn gewoonweg van zichzelf vervreemd geraakt….. JFK was gelukkig een mens van vlees en bloed met al z’n gebreken….. maar wel een heel mooi mens 🙂

 5. NEIL KEENAN UPDATE !!!!
  THE GREAT ESCAPE, NEWS ON GOLD, AND CLEANING HOUSE

  Posted on November 22, 2013 by Jean

  Ø Fifty years ago today – JFK, NFK, and the heroism of stubborn Irishmen
  Ø Details of Keenan’s narrow escape from abduction at airport
  Ø Help from the Family in the nick of time
  Ø The hideout in the hills – U.S. good guys step in
  Ø “Like a video game” – Keenan in the hills with special forces protectors, watches the cabal hit team get nabbed…and gets in a punch or two himself
  Ø Yeah, but what about the Accounts? The view from here
  Ø George Soros and the Emperor of Japan – Illuminati gold-grab underway…but the Family will step in to stop them
  Ø OITC goes after Karen Hudes – Keenan steps in
  Ø Hudes expert on her turf – OITC a fraud on every turf
  Ø Nelu’s case now in line for the Supreme court

  by Michael Henry Dunn november 22, 2013 read more: http://jhaines6.wordpress.com/2013/11/22/neil-keenan-update-the-great-escape-news-on-gold-and-cleaning-house/

  1. It will be a long fight, en niet echt evenredig in kracht en mogelijkheden, maar laten we hopen dat er een eind komt aan dit moordende kwaad.

 6. Er is een gnostieken uitspraak uit het Thomas evangelie.

  Jezus zei:
  Wie de wereld kent
  heeft een lijk ontdekt,
  en wie een lijk heeft ontdekt,
  hem is de wereld niet waardig.

  1. JaNee, ik vind dat een heel mooie tekst (logion) in het evangelie van Thomas. Voor mij betekent dat: Ik sta midden in de wereld, maar identificeer me er niet mee, blijf trouw aan mijn eigen waarheid en idealen! Of Jenne vrij vertaald ” ik praat niet iedereen naar de mond” 😉

   In de context van dit artikel ( de herdenking van de dood van JFK) bedoel je hopelijk niet, dat iedereen die het “lijk” heeft ontdekt op aarde geen functie meer heeft…. Dat voel ik niet zo.. Sinds ik het “lijk” heb ontdekt, ben ik er wel 100% klaar voor om te “sterven” als m’n tijd gekomen is.

  2. Dick wat ik er mee bedoel in de context van dit artikel is ontdek je hoe het werkt achter de schermen. Het is een en al bedrog en misleiding een metafoor voor een lijk. Er is niets aan te doen zo werkt het nu eenmaal in deze dimensie op aarde. Verspil er geen energie meer aan deze wereld het is het niet waard. Keer naar binnen in ons hart woont de Godsvonk die verbonden is met de Bron van al wat is. Een vrede en liefde is daar volgens mij te vinden. Zonder iets te doen in deze wereld zal dat dan vanzelf doorstralen naar al wat is dus ook weer deze wereld.

  1. Deel van de samenzwering was ook de ET factor. Kennedy dwong de CIA om openheid van zaken over ufozaken en buitenaardse techniek te geven. Dit is een aanvulling op de feiten die al in de Oliver Stone film verwerkt zijn. Alles hierover is goed gedocumenteerd terug te vinden in artikelen van Michael Salla in het archief van zijn website http://exopolitics.org/ of in zijn net uitgegeven boek.

 7. De problemen zijn heel aards, niks aliens aan te bekennen, in het boek “” the dispossessed majority “” by Wilmot Robertson 1972, komt duidelijk naar voren dat de Joden en de Joodse maffia, de verenigde staten stevig in handen hadden en hebben, lees het boek en huiver hoe vakbonds leiders worden geslacht als varkens en tot hamburger vlees worden verwerkt, of hoe hun maffia de Hollywood films over de Italiaanse maffia laat maken, en begin er niet over je bent in 1 minute monddood gemaakt via hun media, hun banken maken uit wie of wat er gebeurd, hun oorlogs industrie draaid op volle krachten, Boeing moet sterven, het is de Rothshild Airbus die het gaat overnemen, hoe het af gaat lopen in de USA, dat is een open vraag, maar dat er iets te gebeuren staat is zeker, maar Who=Who ook in dit geval, ze worden steeds sterker en ook brutaler ook in Europa, Frankrijk en ook Engeland zijn in hun handen, veel TV series wordt het Jood zijn steeds meer gepropageert, en de spelers zijn Joods,
  ken Uw vijand, ik wil ze geen kwaad doen, maar ze moeten niet te ver gaan, en dat weten ze heel goed, ze verschuilen zich achter de africaanse emigranten, maar deze sfeer hebben zij nodig om hun invloed uit tebreiden, nu via pseudo rechts.

 8. het viel mij op dat afgelopen vrijdag op teletekst stond dat wij al door de Amerikanen afgeluisterd werden in 1046
  gelukkig zegt Plasterk dat dit voor onze veiligheid is
  is dat trouwens zo?
  ik weet niet of we want to know bekend is met het werk van Paul Ekman
  de man heeft face reading op de kaart gezet
  elke emotie die een mens heeft (maakt niet uit of je bosjesman uit Borneo bent, of afkomstig van Ameland of New York) vertoont een micro expressie (naamgeving van Paul Ekman zelf) op het gelaat
  die kun je leren zien, heel interessant
  zo interessant dat er zelfs een televisie serie is Lie to Me die hierover gaat
  mijn indruk is dat president Barack Obama plastische chirurgie heeft ondergaan
  een veel te strak gelaat heeft hij altijd (viel mij heel erg op met toen er tijd terug door hem over shoot out gesproken werd door hem)
  is het wel normaal dat je zo weinig emoties toont?
  dit kan mits goed uitgezocht en onderbouwd met feiten door experts rustig een onderwerp op de website kunnen zijn van wanttoknow

  vriendelijke groet, Piet Vaartjes

  1. Waarschijnlijk is alles nep wat we zien uit de VS…acteurs met aantrekkelijke ‘smoeltjes’ die moeten de boel bij elkaar houden.
   Probleem is dat andere landen als b.v. hier in Europa hetzelfde proberen, men kijkt immers naar de VS. Ondertussen wordt de boel afgeluisterd en, dat is echt ongelooflijk, het ook nog als ‘aanvaardbaar’ aan het volk presenteert.
   Schande, voor al die lafaards…soms denk ik dat de hele politiek bewust met ‘maatschappelijk zwakke’ wordt bezet.
   Ik kan me aan een tijd herinneren waar je geen kans maakte op politicus of iemand met een hogere functie als je niet helemaal ‘integer’ was…nu lijkt het erop dat deze functies juist met mensen worden bezet die makkelijk te chanteren zijn…

  2. Pieter Vaartjes, je hebt taal/spreek taal, lichaamstaal, handen taal, en gezichts taal, dit alles is alleen te begrijpen na een lange ervaring en door de omgang met mensen, de meeste mensen kun je lezen, maar de echte ghetrainde keiharde psychopaten niet/nooit.
   De pôlitiek bestaat uit een harde kern van super psychopaten, ze zeggen dit maar ze doen dat, ze kijken je recht in de ogen en beliegen je van onder tot boven, er is niemand die ze ter verantwoording roept, het heeft zich ontwikkeld van een door het volk gekozen iemand uit hun midden, tot een goed opgeleide opportunist, leugenaar iemand zonder een echt geweten, en zeker geen politiek geweten.
   Een misrekening van ze dat bij een ventuele verkiezing de hele boel van tafel gaat, en dan zitten we met een nieuwe hap, maar goed het kan nooit slechter zijn als nu.

 9. Een zeer belangrijke reden voor de moord was dat Kennedy de macht van de “private bamking” FED wilde doorbreken door weer eigen overheidsdollars te creëren i.p.v. de FED-dollar die nog steeds bestaat. Dat zou een slag zijn geweest in het nog steeds bestaande donkere machtssysteem (Cabal, Illuminati). Een van de eerste daden van de beëdigde Lyndon B. Johnson was het ongedaan maken van deze overheidsdollar van Kennedy.

 10. Project Censored 3 – JFK 50 – Peter Dale Scott –

  Deep Politics & Deep Events – GULF OF TONKIN – JFK – 9/11 –

  Peter Dale Scott, Ph.D., is a former Canadian diplomat and emeritus Professor of English at the University of California, Berkeley. Scott is a noted poet, writer, and researcher. He is author of many books, including several about the Kennedy assassination, including The Assassinations: Dallas and Beyond; Deep Politics and the Death of JFK; and The War Conspiracy: JFK, 9/11, and the Deep Politics of War.

  http://www.youtube.com/watch?v=L0CFpMej3mA

 11. …jaren mee bezig geweest. (zomaar. vanaf het moment, toen ik als kind en op de lagere school, over de dood van JFK hoorde. omdat dat zo belangrijk was met geschiedenis. trok het mijn aandacht. in die tijd was er niet veel te vinden zo ook niet in een bibliotheek. het geen dat ik kon vinden was vaak hetzelfde. op een goed moment had de BBC een serie/ documentaire gemaakt over JFK deze werd uitgezonden door de VPRO. deze serie volgde ik op de voet en snel bracht ik dit in verband met dood van Norma Jeane Mortenson. ofwel Marlyn Monroe. wat ‘vreemd’ was is dat op het moment de BBC begon met het uitzenden van de negendelige reeks er mensen, getuigen, domweg werden omgelegd. hen zouden niet de eerste zijn.

  een aantal van hen en velen voor hen werden geïnjecteerd met een kankerverwekkende stof dat razendsnel toesloeg. het oudste kankeronderzoekcentrum is gevestigd in New York. echter het geheime centrum, dat een kankerverwekkende stof maakt en in opdracht van de CIA, zat in New Orleans. dit was ten tijden van de koude oorlog. en mensen die moesten geruimd werden geïnjecteerd en of op andere wijze omgebracht. de film JFK kwam en ook deze film klopte naar mijn inzien niet. behalve het feit dat Lee Harvey Oswald nimmer heeft geschoten en ook niet op agent: J. D. Tippit wiens bijnaam JFK was. honderden foto’s nam ik onder de loep en velen met mij. uren aan beeldmateriaal passeerde mijn netvliezen. en steeds zij mijn gevoel….het klopt niet. tot ik de olie-industrie onder het vergrootglas legde en Bush in beeld sprong. tijdens het bezoek van JFK aan Dallas zijn er ruim 50 acteurs ingezet en precies aan de zijde van Elm Street. het meest vreemde vond en vind ik dat er zo ongelooflijk is geknoeid met de autopsie foto’s van de overleden president. de foto’s die de hele wereld over gingen waren en zijn niet de foto’s van Kennedy, maar van J. D. Tippit die sprekend op hem leek en vandaar zijn bijnaam: JFK.

  een ander iets is dat er lichamen zijn verwisseld. wie ligt er in het graf van Kennedy die daar feitelijk zou moeten liggen…..hij is het niet. Sterker Jackie Kennedy gaf te kennen dat de man die zij in de kist zag dat het haar man niet was.maar er is iets VREEMDS aan deze Jackie…haar mantelpak was niet bebloed. de limousine is nimmer onderzocht. de limousine die in het museum staat is niet de echte terwijl men toch zou zeggen: we hebben een waar museumstuk.. deze vrouw heeft bloed aan haar handen…..zodra een kogel wordt afgevuurd…is dit bij het geweer of pistool zelf! nooit is er een vonk of wat ook maar te zien op het geen men wilt schieten….kijk maar eens op youtube. de mandeala versie…. (beelden spreken voor zich) rest mij de vraag….waarom staat er 2 kruizen op de weg van Elm street. inmiddels ook dat is duidelijk. tip:luister naar de opnames van Air Force one recording. deel 3

 12. Op het moment dat wij vernomen, dat JFK was vermoord, waren we ontdaan en ontzet, maar later veel later komt de waarheid boven drijven, en wat blijkt, van de man zelf JFK werd ons een heel verkeerd beeld geschapen, het zelfde geld in wezen voor zijn hele antourage.

  Nu weten we wel beter, het is iets wat nu elke dag plaats vind, mensen die uit de weg worden geruimd.

  Kijk naar ons eens kleine vreedzame Nederland, bijna elke dag vermoorde mensen, als je zegt gooi ze er uit, ben je een racist !

  Maar het is inherent aan de mensen, lees de geschiedenis maar, het kwaad is van alle tijden, en komt voor in alle vormen.

  Leef je leven in en binnen je familie en vrienden kring, er is niets aan te doen, prettige dag verder, Jenne

 13. Was een mooie open discussie toen, met al die vrouwen, mooi respectvol, ja wat Kennedy voorspelde, ja daar zitten wij nu midden in, het eindspel, of alles was voorzien als nu, USA – Rusland – China, geloof ik niet, we wachten af, goed initiatief Guido.J. dit terug lezen, groet Jenne

 14. Er is niet alleen de moord op JFK maar ook op zijn broer RFK. Een recente publicatie linkt beiden aan elkaar met een spoor naar Israël :
  https://www.veteranstoday.com/2018/06/04/did-israel-kill-the-kennedys/
  met citaat :
  “Laurent Guyénot, a Ph.D. historian and engineer, is the author of From Yahweh to Zion, the best book ever written on the so-called “Jewish question.” As he explains in the video below, Dr. Guyénot discovered the JQ through the study of the two biggest “deep events” in U.S. history: 9/11 and the assassinations of the Kennedy brothers (which must be seen as two prongs of a single operation). The article below, published on the occasion of the 50th anniversary of the Robert Kennedy assassination, synthesizes his findings….”(=einde citaat).
  Voor de details verwijs ik naar de tekst. Ik zie de moorden op de beide Kennedy’s dan ook als een prélude tot 9.11 De moord op JFK was het begin van een lange reeks terreuraanslagen, waar de sporen steeds liepen naar Tel Aviv en de Mossad. (direct of indirect). Ik zie Israël dan ook als een instrument in handen van de “banksters” en vooral dan van de RKM van The City. De planners van de moord op wijlen Pim Fortuyn moeten m.i daar ook gezocht en gevonden worden.
  PS : ben terug na computerproblemen !!! (=was geen toeval!!).

 15. Mooie tijd, onze favorite Gram Parsen met zijn Burito Brothers , de echte onvervalste country music, maar Emely lou Harris was toen nog zijn liefje, Love Hurts, stommeling als zoveel andere talent volle artisten, een overdosis and straight to Paradis, maar Kennedy’s moord was heel tumulteus in the USA, gevoels matig zo als Fortuyn en van Gogh, toekomst foetsie, ergens heen geduwt worden wat je niet wil, onze nieuwe keizer zonder kleding Macron, doet het zelfde, kijkt je recht in de ogen en steekt je een mes in je pens, tijd voor gele jasjes ook in Nederland beste vrienden, groet Jenne

 16. Guido.J.

  ben natuurlijk wel aangeland als zoveel anderen in de werkelijkheid, van tijd tot tijd laat je alles zo paseren uit je bewogen leven, met vrienden mooie flessen al luisterend naar Santana’s Woodstock
  religie, very high in spirit, SOUL SACRIFICE, wil ik delen met al de namen van reacties op deze site, groet Jenne en vele vele soul mates !

 17. Is er iemand bekend met de in 2013 opgedoken, maar tamelijk onbekende Andrew Leche film? Deze film is bij een nalatenschap op zolder ontdekt en toont de beelden, ongeveer 1 minuut voor de moord op JKF. Op het eerste gezicht lijkt deze film van een passerende limousine niet echt relevant, maar schijn bedriegt?

  Vanaf seconde 6 zijn John Connally, Jacky en JFK duidelijk in beeld en is er absoluut iets opmerkelijks waarneembaar. Als je de clip frame per frame bestudeert (afspelen snelheid 0.25) en focust op ‘Jackie’ is de anomalie vrijwel zeker te zien.

  Zien we hier de echte Jackie? Als je foto’s en beelden van Jackie eerder op de bewuste dag vergelijkt met de “Jackie’ in Leche’s film; zijn de bredere kin met kuiltje, de mannelijke jukbenen, de andere oogopslag en afwijkend voorhoofd opvallend te noemen. Verder zijn de voorover hangende en brede schouders ook niet vergelijkbaar met de Jackie eerder op die dag.

  De onvoorstelbare Jackie-Killed-JFK theorie komt zo toch wel in iets een ander daglicht te staan…

  Oordeel zelf. De ingekorte clip van 11 seconden is hier te zien:
  https://www.youtube.com/watch?v=tSdWUlFVxJU

 18. Er is veel gespeculeerd over de achtergronden van de moord op John F. Kennedy. Daarbij zijn vele theorieën de revue gepasseerd. Wat ik in het bovenstaande artikel mis is de verwijzing naar de film ‘JFK’ van de wel in het artikel benoemde regisseur en oud- marinier Oliver Stone. Ik heb een groot deel van die film inmiddels gezien en meende daaruit op te kunnen maken dat het konijnenhol veel dieper is dan het schijnt. De ware diepte van dat hol wordt ook in deze film niet getoond, daar het een door Hollywood geproduceerde film is. Toch zijn er duidelijke aanwijzingen in deze film, die voedsel voor verder overdenken zijn.

  Duidelijk is dat Kennedy geen vrienden heeft gemaakt door zijn politiek ten aanzien van Cuba en Vietnam. In mijn beleving is het echter een maskerade voor de werkelijke achtergrond van zijn moord. Jaren geleden vernam ik al iets over de vernieuwende financiële politiek van Kennedy, waarmee hij de VS los wilde weken uit het door de Rothschilds verstikkend gesponnen economische web rond de aarde. Hij wilde de VS, net als zijn voorganger Abraham Lincoln, losweken uit dit door de Rothschilds en de door hen vormgegeven federale marionettenbank (FED) verstikkende greep op de Amerikaanse economie.

  https://www.michaeljournal.org/articles/politics/item/abraham-lincoln-and-john-f-kennedy

  Komen we dus weer uit bij het Talmudisch/Joodse bankierskartel dat wereldwijd door de geschiedenis heen iedere afwijking en tegenstand genadeloos heeft opgeruimd.

  1. Wij hebben in een ánder artikel (HIER) het verband gelegd met de dollar, die door het Rothschild-geboefte is gekaapt, via de beruchte samenzwering van Jekyll-island (HIER = kijken die 3 uur!).
   JFK heeft met zijn broer getracht een juridisch fundament te leggen, om de US$ te ondermijnen, in de zin, dat ie zijn ‘scheppingskracht’ zou verliezen en deze weer terug zou komen, waar die hoort. Bij de burgers van de VS..
   Kijk naar het gelinkte artikel hier op de site en eigenlijk heb je dan al een ‘bewijs’ in handen, op grond waarvan het voor het Rothschild-schorrie-morrie bijna noodzakelijk werd (wilde ze hun macht behouden) om deze president uit de weg te ruimen..

   Maar er waren meer partijen, die JFK liever zagen vertrekken. Het meest gruwelijke vind ik de rol die Lyndon Johnson speelde als vice-president. Een heel sluw soort geboefte, parasitaire man. Kijk eens naar deze video’s, waarin het gesprek wordt gememoreerd van Bobby Kennedy met Johnson, de dag ná de moord..! De plaatjes spreken boekdelen..!!
   https://www.youtube.com/watch?v=zzWNDPx4Pm0
   https://www.youtube.com/watch?v=IeDRov7zutY

  2. Arend :
   De uitgifte van schuldvrij geld door JFK heeft zeker een rol gespeeld, zoals ook de Cuba crisis, de Vietnamoorlog, de aanpak van de mafia door zijn broer RFK… maar ergens moet iemand beslissen om de “trekker over te halen”… of om het moordcomplot te doen uitvoeren. De vraag hierbij is m.i. dan ook : wie heeft daartoe de macht… en ook om dit ongestraft te doen. En dan kom ik terecht bij de zionistische USA deepstate… die fungeert als vazal van Tel Aviv, waar op dat ogenblik ook een conflict mee was m.b.t. het nucleair materiaal voor Dimona. Ik verwijs hier naar mijn reactie 26 en de link in deze reactie. In het boek van John Coleman :”The Committee of the 300” wordt daar ook dieper op ingegaan. Er was dus een ganse “horde ” bij betrokken, ook nadien voor de doofpot.
   De moord op JFK was dan ook het begin van een lange reeds terreurdaden over de ganse wereld, en waarbij de sporen liepen naar Tel Aviv. Het hoogtepunt daarbij was dan bij manier van spreken 9.11. Ik vergeet ook niet de aanval op de USS Liberty.. één der velen.
   In België was er de brand in het warenhuis Innovation in Brussel met meer dan 300 doden… een Mossad & CIA operatie. Ik zie de moord op JFK dan ook als het begin van een terreur campagne die vandaag nog steeds verder duurt, met steeds “the usual suspects”… en met daarbij de kenmerkende “omerta”.

  3. Ik kan het alleen maar met je eens zijn Sub Rosa. In mijn volgende artikel ga ik hier ook weer dieper op in.

 19. Arend, net je artikel van April 2018 gelezen, De oorlog tegen het ware Christendom, mooi maar te sumier, er zijn zoveel passende agenda’s die hier mee te maken hebben, Joost van Vondel – Paradis lost, de voorlopers, groot deel van de westerserlingen, zijn ongelukkig en hebben volkomen – lost all meaning for live, we worden geregeerd door de Anti Christ, Mephistopheles is onder ons, moeizaam om te bevechten, maar we zijn er mee bezig, ook de Gele Hesjes tellen in dit denken, pas op dit denken gaat verder als accijnzen, het gaat om onze geestelijke waarden, onze geestelijke patrie, groet Jenne

 20. Bedankt voor je lovende reactie, Jenne. Wat betreft het summier zijn, heb ik bij het schrijven van het artikel gedacht dat ik vaak te veel woorden gebruik te en het dus eens anders wilde doen.

  1. Cozmic :
   Ik volg de zaak op de voet, maar momenteel weet ik nog niet wat ik er juist moet van denken. Tal van reacties op deze incidenten zijn tegenstrijdig… Ik weet momenteel dan ook niet wie er juist achter schuil gaat.. en wat de werkelijke bedoelingen zijn. Willen de Fransen meer geld en minder belastingen, dan is er één oplossing = meer schulden, of toepassing van het Belgische systeem : het noorden dat betaalt voor het zuiden. Dit verklaart m.i. dan ook het verschil in België tussen Vlaanderen enerzijds en Wallonië & Brussel anderzijds. In Vlaanderen is er weinig reactie op deze “gele hesjes…”. De Vlamingen die klaar zien als de Franstaligen op straat komen, zien immers de bui al hangen.
   Vergeet ook niet dat de EUSSR en België in het groot is. (en Nederland zit hier dus ook in het kamp van de betalers). Er is echter een ander weinig gekend aspect m..b.t. de incidenten, en dat is het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
   Ik voeg een tekst bij van de website Hartgeld :
   “Frankreich:
   [18:40] ET: Schweizer Morgenpost fragt: „Paris – Lässt Macron Demonstranten erschießen?“
   Seine Scharfschützen sitzen bereits auf den Balkonen von Paris.WE.
   [13:55] Uncut: Kommt jetzt die Europäische Menschenrechtskonvention zum Einsatz? Scharfschützen in Paris… zur “rechtmäßigen” Niederschlagung eines Aufstandes;
   Dieser Teil der EMRK ist kaum jemandem bekannt. “(=einde citaat).
   Rekening gehouden met Macron en zijn “handlers” durf ik echter niets uitsluiten.

  2. Sub Rosa/Cozmic.
   Mijn mening is dat we naar de gezamenlijke deler moeten kijken.
   Zij die over iedereen de baas willen worden doen op alle gebied hun best om alles in handen te krijgen en de bevolking(en) machteloos te maken.
   Nu zijn ze bezig met een overeenkomst waarin “vluchtelingen “rechten krijgen wanneer ze naar Europa komen,maar gelijktijdig wordt de bevolking hun macht (rechten afgenomen).
   Hetzelfde is eerder gebeurd met de ondertekening van het Lissabon akkoord waar ze ook een inlegvelletje hebben toegevoegd (artikel 225 oftewel het vijgeblad) en Rutte wilde dat ook doen met het Oekraine referendum ivm de relatie tussen Nederland en Oekraine.
   Telkens wanneer er sprake is van een inlegvelletje kun je er vanuit gaan dat de doelstellingen van “de deep state” behouden blijven en dat inlegvelletje niets voor stelt en alleen maar cosmetisch is.
   Ik meen te zien dat multinationals,banken samen met regeringen steeds meer hun best om doen om het volk dingen af te nemen waar zij in tijden van nood op zouden kunnen terugvallen zoals:
   Gas moet weg en over naar elektrisch,boeren waar we nu nog op terug kunnen vallen moeten kapot omdat we daar op terug zouden kunnen vallen wanneer we niet afhankelijk van de deep state willen zijn.(dat doen ze door quota en het Co2 probleem te gebruiken) en ook de visserij gaat er verder aan wanneer Theresa May haar zin doordrijft omdat Nederlandse vissers in steeds minder wateren mogen vissen omdat de Engelsen dat eisen.Auto’s moeten zelfs met subsidie elektrisch worden waarbij ze hun uiterste best doen om bedrijven en minder bedeelden uit hun op benzine/diesel rijdende auto te krijgen door allerlei verboden en verplichtingen op te leggen.(Ergens is dat pure discriminatie want ze geven subsidie aan hen die geld hebben om een nieuwe elektrische auto te kopen terwijl zij die dat niet kunnen bestraft worden en voor bedrijven is het ook een extra lastenpost wat in het cader van het opruimen van bedrijven waar het volk op terug zou kunnen vallen ook wel mooi is meegenomen natuurlijk).
   Het meest erge is natuurlijk dat ze menen de grondwetten van landen zo makkelijk te mogen veranderen terwijl bv de EU niet eens gekozen is maar in Brussel geplaatst is door vermoedelijk lieden die de deep state gunstig gestemd zijn en zelfs onze eigen Rutte doet daar z,n uiterste best voor wat je kunt zien aan bv de dividendbelastingafschaffing die hij wilde doorvoeren.Een vijand kun je het beste ontwapenen door hem/haar de middelen te ontnemen waarmee hij/zij zich zou kunnen verzetten en dat is gaande naar mijn mening vandaar dat ze via belastingen eerst geld afnemen om het aan de rijken te geven waarvan velen nog steeds lijken te geloven dat hen niets zal gebeuren.Mijn mening is dat ook zij aan de beurt komen want was het niet zo dat de VVD de partij was van de middenstand? Waardoor veel zelfstandigen op deze VVD hebben gestemd?En nu breekt die VVD een groot deel van die middenstanders af door hoge belastingen op te leggen terwijl de echt groten geen of weinig belasting betalen en zelfs door de belastingdienst geholpen worden om belasting betalen te omzeilen.Nu hebben ze de steun nog nodig van hen die geld menen te hebben maar blijft dat zo of worden die later ook geplukt als ze niet meer nodig zijn?Wanneer alles elektrisch is ligt alles plat wanneer ze de stekker eruit trekken en kunnen we nergens meer op terugvallen omdat ze gelijk alles wat daarvoor nodig is hebben opgeruimd. (in de oorlog werden bomen gekapt en hout uit huizen gehaald om zich te kunnen verwarmen en zelfs dat zal niet meer gaan omdat veelvan kunststof is en veel gemeenten zijn nu met bomenkap bezig).

  3. PS.
   Zij die denken rijk te zijn stellen niets voor bij bv de Rothschilds op financieel gebied ook al denken velen dat ze iets voorstellen,maar hoe gaan die geld opnemen of overboekingen doen wanneer er geen stroom meer is?U hebt dan geld op de bank maar ook u zult daar niets aan hebben omdat u er simpelweg ook niet over zult kunnen beschikken.

  4. Ik ben het helemaal met sub rosa eens dat het een uiterst lastige zaak is om de juiste achtergronden van dit schijnbaar spontaan ontstaande protest te duiden. Het lijkt logisch dat de bevolking op een bepaald punt zat is van zijn leiders, deze tracht te verwijderen, waarna meestal een nieuwe leiding van zich doet horen . Een nieuwe leiding die het beste met het volk voor heeft, maar even zo snel vercorrumpeert als die daarvoor. Zo gaat dat eigenlijk 90% van de keren dat een protest tot ware revolutie komt.
   Of hebben we hier te maken met een vooropgezet plan?De ware machthebbers snappen deze gang van zaken ook wel en hebben dit voorzien(cozmic33.1)moet het eerst verder uit de hand lopen ? Of neemt het volk de opstand( zo die gepland was ) over en keren de kansen?
   Ik persoonlijk hoop op het laatste, maar gezien het gros van de bevolking niet doorziet waar deze strijd werkelijk om draait , en dat zijn niet de stromannen de macrons en ruttes,ben ik bang dat het uiteindelijk de zoveelste val voor het volk gaat worden.

  5. Arnold , dat van die bomen is al lange tijd gaande en komt (volgens een econoom/vriend van me)vanwege de co2 wetgevingen .Daarin wordt gesteld dat een oude volgroeide boom minder co2 opneemt dan een opgroeiend exemplaar. Daarbovenop komt nog dat veel van het hout als biobrandstof wordt verkocht.Ook de aanleg van g5 netwerk zou gevaar lopen immers bomen storen de straling vanwege het korte bereik van de masten.
   Nou weet ik niet of ook de gedachte aan stookhout voor een bevolking de revue is gepasseerd ,maar het valt natuurlijk niet uit te sluiten.

  6. Marcel 8.
   Wanneer ik bomen vergelijk met mensen lijkt het mij dat baby’s minder zuurstof in hun longetjes opnemen dan bij volwassenen het geval is en waarom zou dat bij bomen anders zijn?Nou heb ik ook boeken gelezen van Victor Schauberger en daarin wordt onder andere beschreven dat jonge aanplant (bomen) nooit de taken van oude grote bomen kunnen overnemen en dat we die nodig hebben in de cyclus.(Een goed voorbeeld is het kappen van regenwouden die dan door jonge olie producerende jonge aanplant worden vervangen,maar ik dacht dat wetenschappelijk onderzoek al bewezen heeft dat dat dus niet werkt).Co2 reductie zou volgens de geleerden opwarming moeten tegengaan en dat is precies wat die eeuwenoude bomen deden/doen want door hun grootte en hun enorme kruin bestaande uit takken met bladeren zouden zij schaduw op de grond werpen waardoor de grond koel blijft (ik dacht dat dat gemeten was en dat bij de wortels ongeveer 9 graden gemeten is) die kleine aanplant heeft deze werking niet en zorgt er juist voor dat de grond warmer wordt en dat heeft ook weer zijn invloed op het grondwaterpeil.Maar goed de universiteit geleerden hebben nogal de neiging om het beter te weten dan mensen die hun hele leven in de natuur hebben doorgebracht en bestudeerd hebben en zo is dat ook het geval met sediment in bv de Rijn waarvoor Victor Schauberger een relatief goedkope manier had en zelfs belangenloos wilde laten zien dat het zou werken,maar nee de geleerden wisten het beter en nu moeten er overstromingsgebieden aangewezen worden en veel beton gegoten worden wat met Schauberger zijn methode niet nodig geweest zou zijn.(maar goed dat is dan weer goed voor grote bedrijven ten koste van…….).

  7. Parijs heeft gewaarschuwd voor “verborgen”milities tussen de gele vestjes. Het doel zou zijn om een staatsgreep te plegen ,ook zouden er vuurwapens circuleren onder de betogers. Dat lijkt ,met in het achterhoofd de berichten over sluipschutters op de daken in parijs afgelopen weekend,een voorzetje op maidan achtige toestanden . Zeker ook nu er steeds vaker melding gemaakt wordt over legervoertuigen die op weg naar parijs en andere grote steden lijken te gaan. Word hier een enorme false vlag operatie voorbereid?

  8. Marcel W 11 :
   Een link over de aanwezigheid van sluipschutters :
   http://www.guidograndt.de/2018/12/07/video-regierungs-schuesse-auf-gelbwesten-demonstranten-praesident-macron-spricht-von-einem-putsch/
   met een citaat :
   “Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten berichten:
   Französische Geheimdienste haben sich mit drastischen Warnungen beim Elysée-Palast gemeldet – der offiziellen Residenz von Präsident Macron.
   Es soll demnach „Aufrufe zum Töten“ von Regierungsvertretern, Parlamentariern und der Polizei sowie die Aufforderung, sich zu bewaffnen, geben, berichtet der Figaro: „Das sind Putschisten. Wir befinden uns in einem Putschversuch“, sagten Geheimdienstquellen dem Figaro. „Das ist eine außergewöhnliche Mobilmachung“, resümierte der Premier …(=einde citaat). De voorbereidingen voor een false flag worden hiermede al wat duidelijker.
   Nog een bron met een analyse en een vergelijking met het verleden :
   https://aanirfan.blogspot.com/2018/12/paris-riots-false-flag.html
   met titel :
   “PARIS RIOTS 2018 – CIA/MOSSAD FALSE FLAG? ” en tekst :
   “The protests against Macron are understandable.
   But, the protests may have been hijacked by Mossad and the CIA? (=einde tekst).
   Ik verwijs naar de tekst voor de details. (ook in de reacties) Zoals reeds gemeld is de toestand momenteel nog steeds te verward om een besluit te trekken, maar een bepaald patroon wordt toch al duidelijker : een binnenlands protest dat gekaapt wordt door buitenlandse machten, en dan gaat het niet meer over de benzine prijs maar over geopolitieke belangen. We zullen vandaag al iets meer kunnen weten na de actiedag over het ganse land.

  9. Sub Rosa/Marcel.
   https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/457964/Pauw.html Ook de MSM doet weer flink hun best om vreedzame demonstranten als de slechterikken weg te zetten.
   Fhilip Freriks heeft het tussen neus en lippen door over gele hesjes die zwaar geradicaliseerd zouden zijn en een eindje verder over rechts extreem en andere betitelingen.
   Lilian Marijnissen heeft het over mensen die hun eerlijke deel opeisen en lijkt het een beetje te begrijpen vooral omdat zij beseft dat het onbehagen veel dieper zit.
   De man in het gele hesje gaat tegen Pauw in wanneer hij zegt dat er geimpliceerd wordt dat de gele hesjes alleen uit werkelozen zou bestaan,Pauw zegt daarop dat hij niets impliceerd.Vervolgens zegt de man in het gele hesje dat hij het jammer vind dat de TV vooral stenen gooiende mensen in Parijs laat zien terwijl in heel Frankrijk al de hele week vreedzaam actie gevoerd is waarbij geen klap gevallen is.(dit doet mij denken aan eerdere beelden van die ene politie auto die in de brand gestoken werd bij andere demonstraties,maar waar ze ook niet vertelden dat andere demonstranten de persoon die de auto in brand stak probeerden te kalmeren).
   Is het vreemd dat mensen boos worden wanneer de politie (ordediensten) op de volgende manier met studenten omgaan wat velen doet denken aan executies in de oorlog?
   https://www.rt.com/news/445819-france-students-arrest-video/ (zie ook de andere videos)
   Op TV wordt gesproken over de inzet van 89.000 politie mensen maar niets of weinig over de inzet van het leger terwijl in deze video toch echt legervoertuigen te zien zijn.
   https://www.rt.com/news/445816-france-armored-vehicles-protests/
   Het lijkt erop dat intimidatie van overheidswege mensen bang moet maken in de hoop dat ze dan weg blijven en dat ze vooral niet opkomen voor hun rechten.
   Op VT today vraagt men zich af of dit zich verder gaat verspreiden over Europa.
   https://www.veteranstoday.com/2018/12/07/could-the-macron-class-war-revolt-spread-to-europe/ Opvallend is ook dat Macron zelf weinig van zich laat zien of horen behalve dan door andere leden van zijn regering.

 21. Aan Arnold 2: Een rechter kun je wraken wanneer er sprake is van verstrengelde belangen.
  Waarom zou je of liever gezegd, men z.g.n. wetenschappers wèl serieus moeten nemen als er wel degelijk sprake is van lippendiensten voor politieke en/of zakelijke belangen?

  1. robvdz.
   Een bekend gezegde is: wiens brood men eet diens woord men spreekt.
   Nou heb ikzelf al langere tijd twijfels over bv de Universiteit van Gent waar Angela Merkel een eredoctoraat heeft gekregen.https://beeld.ugent.be/nl/fotoalbum/uitreiking-eredoctoraat-aan-angela-merkel-1 wanneer men verder kijkt blijkt deze universiteit geld van de EU te krijgen wat veel KAN verklaren natuurlijk.http://www.habsburgculturaldiplomacy.ugent.be/sponsors/ De Habsburgers zijn dat ook niet één van de rijkste families op aarde?
   De Rockefellerfoundation geeft ook veel geld aan universiteiten en ook dat zijn lieden die tot de elite behoren.Ondanks dat dit niets bewijst doet het wel vragen oproepen natuurlijk.
   Belangenverstrengeling is al oud en ook is bekend dat je niets voor niets krijgt wat de vraag doet rijzen wat dergelijke sponsoren dan terug krijgen?Of verwachten terug te krijgen.Maar ook de politieke leiders zelf hebben nogal eens banden met farmaceuten bv zoals dat van Nicolas Sarkosy bekend is (eerdere premier van Frankrijk) en wat te denken van Macron die twee jaar voor de Rothschildbank heeft gewerkt en zomaar uit het niets de baas in Frankrijk werd.?In Nederland hadden we dan Ab Oosterhaus die nogal voorstander van vaccinatie was terwijl ook hijzelf belangen had.(Ab Klink kocht ik meen 40 miljoen vaccines wat later weggegooid geld bleek te zijn).
   Gaan we nog verder terug dan is het de overwinnaar van bv de Tweede Wereldoorlog die bepaald wat in de geschiedenisboeken komt te staan terwijl de Duitsers als slechterikken worden neergezet en bijna niet aan het woord komen.(Hiermee zeg ik niet dat er geen slechte Duitsers waren en evenmin probeer ik iets goed te praten maar hiermee probeer ik de eenzijdigheid aan te geven). Wat wel aantoonbaar is is dat de geallieerden veel oorlogsmisdadigers en wetenschappers naar Zuid Amerikaanse landen hebben laten verhuizen en zelfs van hun diensten hebben gebruik gemaakt.(Denk aan Werner von Braun die voor NASA heeft gewerkt of de slager van Lion Claus Barbie die ook voor de VS heeft gewerkt omdat hij ervaring gehad zou hebben met het communisme).
   Wat ik wil zeggen is wanneer men uitzoekt wie betaald en wie ontvangt dat vaak al genoeg is om te zien hoe alles gemanipuleerd wordt waardoor het duidelijk wordt waarom bepaalde lieden elkaar naar de mond praten en hun diensten aanbieden aan hen die ze sponsoren.Zo kunnen natuurlijk ook wetenschappelijke studies gestuurd worden waardoor ze waardeloos zijn voor het volk maar goed voor hen die eraan verdienen.

 22. JFK had een eigen dollarbiljet en wilde de oliedollar eigenlijk vervangen en dat heeft mogelijk ook een rol bij zijn dood gespeeld.
  Nu hebben we Bitcoins en daar zullen sommigen niet blij mee zijn.
  Maar om bij het stuk wat hierboven geschreven is wil ik graag nog wat onderbouwing geven met een verwijzing waaruit blijkt dat bankiers een rol hebben in heel die klimaat hype.
  http://www.interessantetijden.nl/2018/11/05/klimaat-nepnieuws-tegen-bitcoin-als-olievlek-door-media/ Een stukje citaat: De theorie dat bankiers de klimaat-hype optuigden kun je volgens het “follow the Money”-principe achterhalen.Zo wordt de klimaat agitatie van clubs als het Global Footprint Network (de ecologische voetafdruk) gesponsoord door de Rockefeller foundation.Zij sponsoren die milieu-agitatie al sinds de jaren 80 (zie jaarverslagen rockefeller Foundation).
  Die club van Wallstreet-Investeerders,daar zit oa Rothschild inc. bij in het bestuur.Ze houden conferenties in het Bellagio Center,wat ook de conferentie-ruimte is van de CIA.(zie oa Udo Ulfkotte’s “gekochte journalistiek”).Rothschild en Rockefeller zijn de aanstichters van de huidige klimaat-hysterie.
  Wanneer u verder leest komt ook de club van Rome in beeld en kunt u lezen hoever het reikt en wie of wat er allemaal achter zit.

 23. Het lijkt een gordiaanse knoop waar men in verstrikt schijnt te zijn. Als je ziet dat er nazi kopstukken door nsdap man Bernhard met geld van de OSS werden uitgenodigd voor de eerste Bilderberg bijeenkomst van waaruit de EU is ontstaan, dan weet je waarom het zo’n ondemocratische dictatoriale geldverslindende club is.
  Dan zie welke politieke honden gaan kwijlen als het over dit syndicaat gaat, vervolgens weet je dan in een klap hoe diep de vraat zit.
  Is nòg niet zo kwaad als het niet zo was dat veel mensen hier absoluut geen weet van hebben.

 24. Misschien dat sommigen kunnen vinden dat ik wederom veel schrijf maar ik maak me druk om wat er allemaal gebeurd wat ons allen aangaat en velen zullen wel weten wat er gebeurd maar velen ook niet en daarom wil ik graag dingen onder de aandacht brengen en proberen mogelijke vuile spelletjes door de politiek aan het licht te brengen.
  We hebben in Nederland de AIVD en de MIVD en nou vind ik het vreemd dat juist zij het eigen volk lijken te bespioneren en echte gevaren lijken te negeren of niet te zien.
  Veel tegenstanders van bv de sleepwet hebben gisteren gelijk gekregen want waar zij bang voor waren is gebeurd ook al zegt de politiek dat ze eraan gaan werken om verbetering aan te brengen.(Feit is wel dat referendums niet gewaardeerd worden en bv deze wet is er ook door gejaagd ondanks dat velen NEE hebben gezegd).Hoe kan de politiek blijven volhouden dat zij het volk vertegenwoordigen als zij de mening van het volk niet wensen te horen via bv Referendums?Hoe kan het dat voorstellen zomaar uit het niets lijken te komen terwijl ze wel telkens enorm veel invloed in Nederland hebben en vaak in het belang zijn van de bankiers en grote multinationals en hun aandeelhouders?Wie zitten daar achter?
  Menigeen is er al langer van overtuigd dat Europa door vreemdelingen overspoeld zal gaan worden en nu wil Nederland z,n handtekening onder het Marracesh migratiepact gaan zetten zonder de bevolking iets te vragen en waarschuwingen door oa FvD in de wind te slaan en in Belgie is over hetzelfde een crisis ontstaan.Het lijkt er dan ook op dat ook dit weer een voorstel is wat er hoe dan ook doorgejaagd moet worden en nog erger is dat dit van de VN afkomstig is wat weer een Rockefeller vehikel is zoals u heeft kunnen lezen in de reactie hierboven.Het lijkt er dan ook veel op dat bankiers (de rijksten op aarde) op hun wenken bediend worden door de politiek wat natuurlijk veel zegt.Waarom horen we onze veiligheidsdiensten daar niet over want wanneer de tegenstanders van dat pact gelijk krijgen zal Nederland overspoeld worden door “vluchtelingen” die nu steeds meer rechten krijgen en zelfs gebruik zullen mogen maken van sociale voorzieningen terwijl de “orginele” bevolking steeds machtelozer wordt gemaakt en alles maar moet accepteren.Maar goed ook is belastinggeld besteedt aan het sponsoren van gematigde rebellen die in het slechtste geval zelfs tegenover het Nederlandse leger zouden hebben kunnen komen te staan terwijl diezelfde politiek ziekenhuizen gewoon failliet laten gaan.
  Tellen we daar de bezuinigingen van de afgelopen jaren bij op dan zien we dat de politiek niets om hun eigen volk,leger en politie geven omdat zij kennelijk heel andere belangen dienen vandaar dat er nu zelfs demonstraties van de politie plaats vinden en eerder was er sprake van dat militairen zelf hun kledij moesten kopen.Waarom horen we onze veiligheidsdiensten daar niet over?Over dat Marracesh Migratie Pact daarom een verwijzing naar Belgie waar ze kennelijk wel door hebben wat hen te wachten staat wanneer er getekend wordt onder dat pact.
  https://www.stopmarrakesh.com/

 25. Arnold2 :
  In de volgende link is er een kritische analyse door een advocaat :
  http://www.golfbrekers.be/mr-fernand-keuleneer-expert-over-het-migratiepact/
  Ik herneem m.i. het belangrijkste uit de tekst :
  “– Het Migratiepact, zoals vele instrumenten voorheen, lijkt me in de eerste plaats over globale bevoegdheids- en machtsallocatie te gaan, en pas dan over migranten.
  – Zoals uit de bovenstaande analyse blijkt, is de verhouding tussen internationaal, supranationaal en nationaal recht de sleutelvraag in gans deze problematiek. Zonder de huidige automatische voorrang van alle instrumenten van internationaal recht zouden initiatieven en instrumenten zoals het Migratiepact veel minder controversieel zijn.”(=einde citaat).
  De ganse migratieproblematiek wordt hier imo dan ook gebruikt als “middel” (sic) om nationale bevoegdheden over te dragen aan supranationale niveaus, zoals EU, Raad van Europa en de UNO. Supranationale niveaus gecontroleerd door de occulte machten achter de NWO. Hetzelfde gebeurt ten andere via de “climate hoax”, waar je ook al naar verwees in je reactie 35. Ik stel mij dan ook de vraag : Is er nog één domein waar we niet aangevallen en ook bedrogen worden?

 26. Sub Rosa.
  Ook in Nederland wordt niet geluisterd naar argumenten die tegen dat Marrakesh Migratie Pact gericht zijn terwijl bijvoorbeeld FvD daar toch echt heel duidelijk over is en zelfs de PVV waarschuwt ervoor.Nou is het al langer bekend dat partijpolitiek in Nederland boven landsbelang gaat zoals de heer Segers laatst heeft laten zien door te zeggen dat hij het kabinet niet zou laten vallen.
  Dat betekend dat principes en geloofsovertuigingen zelfs lijken te moeten wijken om op het eerste gezicht te kunnen blijven zitten,maar zoals Rutte heeft laten zien dat hij onbetrouwbaar is door eerst te ontkennen dat hij afspraken had gemaakt ivm die dividendbelastingafschaffing met multinationals wat later wel het geval bleek te zijn lijkt het mij ook hier niet uit te sluiten dat hij nu ivm dit migratie pact afspraken heeft gemaakt met eveneens lieden die vanachter de schermen opereren.(misschien iets voor onze veiligheidsdiensten om eens goed onderzoek te doen?).Alles maken zij kapot zoals ook het geval is bij rente verhoging voor studenten die een lening hebben waarvan Buma zegt dat dat goed te verdedigen is.Studenten zouden helemaal niet moeten lenen omdat het toch bekend is dat wanneer men wil verdienen men eerst moet investeren.Dat betekend dat studie eigenlijk gratis zou moeten zijn omdat het goed is voor de economie later wat betekend dat de staat daar van profiteert dus ook mag bijdragen en datzelfde geldt voor het profijt dat bedrijven hebben dus ook die zouden moeten investeren inplaats van dat men studenten zonder werk (omdat ze studeren) met schulden opscheept waardoor hun start verziekt wordt omdat ze bv geen huis kunnen kopen omdat ze eerst een studieschuld moeten afbetalen.
  Zoals vaak geschreven is wordt elke wetswijziging,handelsakkoord of pact bijvoorbeeld gebruikt om het volk machteloos te maken en de weg naar alleenheerschappij voor hen achter de schermen vrij te maken.Nu zien mogelijk velen dat als complottheorie maar die zijn dan blind voor feiten tenzij ze menen dat alles verbeterd natuurlijk.
  Mensen die hun hele leven hebben gewerkt en betaald hebben voor hun pensioen of sociale voorzieningen worden in de steek gelaten zodra ze van die voorzieningen moeten gebruik maken.Heb je het geluk dat je nog zelf inkomsten genereerd via bv werk dan wordt je financieel uitgekleed (er zijn ca 300.000 werkenden die niet of moeilijk rond kunnen komen).
  De nadruk wordt gelegd door de overheid om mensen die ziek zijn en deels afgekeurd zijn het eerst aan werk te helpen met behoud van uitkering (wordt dan gezegd) ook al heb je zelf eerder toen je nog werken kon daar zelf voor betaald.Waarom niet eerst gezonde mensen eerst aan het werken helpen? Omdat die te duur zijn natuurlijk.Ook gaat de staat volledig voorbij aan het feit dat multinationals en banken de afgelopen decenia tienduizenden mensen hebben ontslagen en ook de overheid zelf heeft daar aan mee gedaan door te automatiseren en te digitaliseren.(Rutte wilde dus die multinationals daar voor bedanken met de dividendbelasting afschaffing).
  Ook is het wrang dat uitkeringen gekoppeld zijn aan het wel of geen werk vinden terwijl er alles bij elkaar meer dan een miljoen mensen zonder werk zitten.
  Geen werk verrek dan maar dat is het beleid.
  Sub Rosa in uw verwijzing staat onderaan,ik citeer:Lees hier de volledige tekst van zijn waarschuwende woorden,die vervolgens vlotjes genegeerd worden.
  https://doorbraak.be/van-internationaal-naar-transnationaal-recht/?fbclid=IwAR0IG1l6FFSOp5OCgij-hqNO0HnYfoR86R3PWELCn9d7BDZ7Kj573mtyzxw
  Wat deze man schrijft wordt zowel in Nederland als ook in Belgie en Frankrijk genegeerd omdat dit pact er gewoon simpelweg door moet en zal komen.Onze eigen regeringen lijken ons allen naar de afgrond te voeren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.