Advertentie

‘Vice’ Joe Biden in Oekraïne zoon Hunter’s beschermheer…


x

x

‘Vice’ Joe Biden in Oekraïne zoon Hunter’s beschermheer…

2019 © gebaseerd op artikel Joe Solomon
2019 © – vertaling/aanvullingen WantToKnow.nl/be

x

Twee jaar na zijn vertrek al vice-president onder Obama, kon Joe Biden de verleiding niet weerstaan om vorig jaar tegen een publiek van specialisten op het gebied van het buitenlands beleid, uiterst naïef op te gaan zitten scheppen over de tijd dat hij Oekraïne vanuit zijn positie als vicepresident, ertoe aanzette, de hoogste aanklager in het land te ontslaan. Terwijl de camera’s alles registreerden, beschreef Biden hoe hij in maart 2016 de Oekraïense president Petro Poroshenko gedreigd had, dat de Obama-regering US$ 1 miljard aan Amerikaanse leninggaranties zou intrekken en de voormalige Sovjetrepubliek naar een faillissement zou sturen, als het niet onmiddellijk aanklager generaal Viktor Shokin zou ontslaan. En waarom die ontslagen moest worden? Lees rustig verder.

Joe Biden zegt in zijn verhaal voor de pers tijdens de meeting met de Council of Foreign Relations (CoFR)  (zie ook hierboven in RT-verslag):

“Ik zei tegen Poroshenko: ‘Je krijgt dat miljard niet. Ik ga hier nu weg. Ik denk dat het toen ongeveer zes uur duurde. Ik keek ze aan en zei: ‘Ik vertrek over zes uur. Als de aanklager niet ontslagen wordt, krijg je het geld niet’. Nou de klootzak, hij werd ontslagen. En op zijn plaats werd tegelijkertijd iemand geplaatst die stevig was,”

Biden vertelde er nog eventjes fijntjes bij, dat president Barack Obama volledig op de hoogte was van deze bedreiging aan het adres van Poroshenko. Deze gesprekken met een half dozijn hogere Oekraiense ambtenaren, bevestigen het verhaal van Biden, maar benadrukken, dat dit verhaal niet in één meeting van 6 uur plaatsvond, maar over verscheidene maanden, van eind 2015 tot begin 2016..

Openbaar aanklager Viktor Shokin werd ontslagen onder dwang van de Amerikaanse vice-president Biden. Shokin bleek corruptie-onderzoek te doen naar de handel-en-wandel van gasbedrijf Burisma Holdings, waar Hunter Biden, Joe Biden’s zoon, in dienst was getreden als lid van de raad van bestuur. Tegen het zere been van Joe Biden, die zelfs Amerikaanse staatssteun ontzegde aan Oekraïne, wanneer het Shokin niet zou ontslaan..!!

Hoe dan ook, Poroshenko en het Oekraïense parlement werden door Biden verplicht om Shokin’s ambtstermijn als openbaar aanklager te beëindigen. Ironisch genoeg, werd Shokin vlak voor zijn ontslag al, met felle kritiek van sommige Amerikaanse ambtenaren geconfronteerd, dat hij niet genoeg corruptievervolgingen had ingesteld…!

Maar Oekraïense ambtenaren vertellen dat er één cruciaal gegeven/feit was dat Joe Biden moet hebben geweten, maar niet aan zijn publiek bij de CoFR heeft verteld. Deze aanklager Shokin, die dus ontslagen werd, leidde een breed opgezet corruptieonderzoek bij het aardgasbedrijf Burisma Holdings. En ja, daar werkte de jongste zoon van Biden, Hunter, als directie/bestuurslid.

Amerikaanse bankgegevens tonen aan, dat de in Amerika gevestigde firma van Hunter Biden, genaamd ‘Rosemont Seneca Partners LLC’, vanaf het voorjaar 2014 tot en met de herfst van 2015, regelmatig overschrijvingen ontving op een van de rekeningen van het bedrijf – meestal meer dan US$ 166.000 per maand – van Burisma. En dat precies in de periode waarin vice-president Joe Biden de belangrijkste ambtenaar van de VS was, die zich bezighield met Oekraïne en de gespannen relaties van dat lan met Rusland.

Het officiële dossier van de procureur-generaal over het Burisma-onderzoek dat werd gedeeld door hoge Oekraïense ambtenaren, laat zien, dat de aanklagers Hunter Biden, zakenpartner Devon Archer en hun bedrijf, Rosemont Seneca, inderdaad hebben geïdentificeerd als potentiële ontvangers van sommen geld. Shokin vertelde in schriftelijke antwoorden op vragen, dat hij, voordat hij werd ontslagen, ‘specifieke plannen’ had gemaakt, voor het onderzoek dat verhoren en andere procedures voor misdaadonderzoek naar alle leden van de raad van bestuur van bestuur van Burisma, inclusief Hunter Biden omvatte.

Shokin voegde eraan toe: “Ik wil benadrukken dat we uitgaan van onschuld, een principe in Oekraïne” en dat hij het bewijs niet verder kon beschrijven. William Russo, de woordvoerder voor Joe Biden, noch zijn zoon Hunter, antwoordden niet op e-mailberichten met verzoek om commentaar. Het telefoonnummer bij Rosemont Seneca Partners LLC in Washington was niet meer actief onlangs. The New York Times heeft in december 2015 de timing van Hunter Biden’s en Archer’s benoeming in de raad van bestuur van Burisma behandeld en ook in een boek getiteld ‘Secret Empires’ van de conservatieve auteur Peter Schweizer werd deze zaak belicht.

Hoewel Biden in zijn toespraak van 2018 geen melding maakte van zijn zoon, vertelden zowel Amerikaanse en Oekraïense autoriteiten, dat Biden en zijn kantoor duidelijk op de hoogte moesten zijn geweest, van het onderzoek van de procureur-generaal naar Burisma en de rol van Hunter Biden. Zij merkten op dat:

 • De benoeming van Hunter Biden tot lid van de raad van bestuur werd in de Amerikaanse media breed uitgemeten;
 • De VS-ambassade in Kiev, coördineerde Hunter Biden’s werk in Oekraïne en besprak openbaar de zaak van de algemene aanklager tegen Burisma;
 • Groot-Brittannië ondernam zeer openbare actie tegen Burisma, terwijl Joe Biden met de Engelse regering samenwerkte op Oekraïense kwesties;
 • De rol van Joe Biden werd geciteerd, in een openbaar verslag, waarbij de rol van Hunter Biden in Burisma werd genoemd, in een artikel in de New York Times. Handelend over de zaak van de algemene aanklager tegen Burisma. Dit artikel verscheen vier maanden voor Biden het ontslag van Shokin afdwong. Voorlichters van Joe Biden, stelden in dat artikel, dat Hunter Biden als advocaat en privé-persoon, vrij was om zijn eigen persoonlijke zakelijke deals na te streven en af te sluiten.

President Obama benoemde zijn vice-president Joe Biden in februari 2014, als de man uit zijn regering, die de leiding had over de relaties met Oekraïne, nadat een dubieuze volksrevolutie, de Rusland-gezinde, democratisch gekozen president Viktor Janoekovitsj had verdreven. Daarna had Moskou strijdkrachten naar het Oekraïense Krimgebied gestuurd. Volgens het genoemde boek van Schweizer, had vice-president Biden in april 2014 een ontmoeting met Hunter Biden’s zakenpartner Devon Archer, toen deze werd benoemd tot lid van de raad van bestuur van Burisma. Een maand later werd Hunter Biden benoemd tot lid van dat bestuur, om toezicht te houden op het juridische team van Burisma.. (HIER)

Maar het Oekraïense onderzoek en de poging van Joe Biden om de aanklager te ontslaan is tot nu toe, zonder veel publieke aandacht, noch debat geweest. Het meeste onderzoekswerk van de algemene aanklager over Burisma, richtte zich op drie afzonderlijke zaken, waarvan het merendeel abrupt stopte, toen Shokin eenmaal ontslagen was. Volgens het dossier en de huidige procureur-generaal Yuriy Lutsenko werden de meest prominente Burisma-zaken overgedragen aan een andere Oekraïense instantie, die nauw verbonden is met de Amerikaanse ambassade in Kiev, bekend als het National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU).

De NABU sloot deze zaak en nog een tweede zaak met betrekking tot vermeende ongeoorloofde geldoverboekingen in Londen werd geseponeerd, toen Oekraïense functionarissen verzuimden de nodige documenten in te dienen binnen de vereiste termijn..! De algemene openbare aanklager heeft met succes een miljoenen-dollar vonnis in een belastingontduikingszaak in de wacht gesleept, aldus Lutsenko. Hij zei niet wie de eigenlijke verdachte was in die zaak.
Dientengevolge schijnt de familie Biden aan een potentieel zeer beschamend overzees onderzoek te zijn ontlopen, tijdens de laatste dagen van de regering Obama en vlak voor de verkiezingsstrijd van collega-democraat Hillary Clinton voor het presidentschap 2016.

Maar toen, toen de presidentscampagne voor 2020 op stoom kwam en Joe Biden het afgelopen jaar in de publiciteit kwam, begon de nieuwe Oekraïense aanklager Lutsenko – de man die Biden al eens als ‘stevige’ vervanging voor Shokin had begroet – een onderzoek, met wat er met de Burisma-zaak gebeurd was, die inmiddels was gesloten.. Lutsenko vertelt dat hij tijdens de herziening van de Burisma-onderzoeksdossiers ontdekte dat:
‘leden van de Burisma-Raad van Bestuur fondsen hadden verkregen, evenals een andere in de V.S. gevestigde juridische entiteit, namelijk Rosemont Senec a Partners LLC’.

Lutsenko zei bewijsmateriaal dat hij over deze Burisma-case kent, mogelijk de autoriteiten van de V.S. kan interesseren en hij zei deze informatie aan de nieuwe Amerikaanse procureur-generaal -William Barr- toe te willen sturen. in het bijzonder het materiaal wat er bestaat over de interventie van vice-president Biden. “Jammer genoeg, had Mr. Biden deze hulp gecorreleerd en verbonden met enkele HR-(personeels)kwesties en veranderingen op het kantoor van de openbare aanklager”, aldus Lutsenko.

Nazar Kholodnytskyi, de leider in deze anti-corruptie zaak op het kantoor van Lutsenko, bevestigde in een interview, dat een deel van het Burisma-onderzoek in 2018 werd heropend werd, nadat Joe Biden zijn opmerkingen had gemaakt. “We waren toen in staat om deze zaak opnieuw te beginnen,” aldus Kholodnytskyi. Maar hij zei dat het speciale Oekraïense politieteam dat corruptie onderzoekt, het verzamelen van bewijsmateriaal heeft uitgesteld. “Een jaar na de heropening zien we geen enkel resultaat van deze zaak vanwege externe invloeden,” zei hij, maar weigerde specifieker te zijn.

De invloed van Joe Biden is voorbij. Komt boontje om zijn loontje..?
Oekraïne bevond zich in het midden van een zwaarbevochten presidentsverkiezing, waarbij uiteindelijk Poroshenko het veld moest ruimen. Het land is een gewild doelwit van inlichtingenoperaties door het naburige Rusland en lijdt aan de welig tierende politieke corruptie in het hele land. Zo kunnen veel Amerikanen de herstart van deze Burismaanse zaak met een korreltje zout nemen, en terecht natuurlijk.

Lutsenko, de nieuwe openbare aanklager, die het openbaren van de zaak Biden wel ziet zitten.

Maar wat Lutsenko’s verklaring nogal opzienbarend maakt, is dat de federale autoriteiten in Amerika, in een andere zaak, financiële gegevens boven water hebben gekregen, waaruit blijkt hoeveel het bedrijf van Hunter Biden en Archer’s uit Burisma ontving, terwijl Joe Biden optrad als Obama’s afgezant op het Oekraïne-dossier. Tussen april 2014 en oktober 2015 werd meer dan US$ 3 miljoen betaald van Burismaanse rekeningen, naar een rekening die op naam staat van de firma Rosemont Seneca van Biden en Archer. Deze financiële gegevens zijn in een federaal rechtsdossier in Manhattan in een niet-verwante zaak tegen Archer geplaatst.

Deze bankgegevens tonen aan dat, de meeste maanden dat Burisma geld overboekte, er twee overschrijvingen van US$ 83.333,- per stuk werden verzonden naar de Rosemont Seneca-verbonden rekening op dezelfde dag. Dezelfde Rosemont Seneca-verbonden rekening, zou Hunter Biden één of meerdere betalingen hebben gedaan, met bedragen tussen US$ 5.000 en US$25.000 elk. De eisers zagen interne bedrijfsdocumenten en wilden Hunter Biden en vriend Archer interviewen, over waarom zij dergelijke betalingen hadden ontvangen.

Lutsenko zei dat Oekraïense leden van de raad van bestuur van het/een bedrijf zich legaal kunnen betalen voor het werk dat ze doen als het ten goede/laste komt van het bedrijfsresultaat, maar de aanklagers hebben nooit de aard van verdiensten van de betalingen aan Rosemont kunnen bepalen, vanwege de manier waarop het onderzoek werd stopgezet. Op last van Joe Biden dus.. Wat betreft de tussenkomst van Joe Biden om daarbij Lutsenko’s voorganger midden in het Burismaanse onderzoek te laten verwijderen, stelde Lutsenko voor dat dit een kwestie was om te bespreken met procureur-generaal Barr: “Natuurlijk zou ik graag een gesprek met hem hebben over deze kwestie.”

Tot slot
Zoals het nu voltooide Russische onderzoek ons toont, verdient elke Amerikaan het recht om verondersteld onschuldig te zijn, tótdat bewijsmateriaal openbaar wordt gemaakt of een veroordeling wordt bevestigd, vooral wanneer sommige kwesties in Oekraïne een zaak met  buitenlanders impliceert. Datzelfde recht hebben Joe en Hunter Biden, Devon Archer en Burisma dus ook in deze zaak. Niettemin, zouden sommige harde vragen door Joe Biden dienen te worden beantwoord. Temeer daar hij voorbereidingen treft om voor presidentskandidaat 2020 op te gaan.

 • Was het gepast voor uw zoon en zijn bedrijf om in Oekraïne geld te gaan verdienen, terwijl u als afgezant van Obama, het US-beleid rondom Oekraïne diende?
 • Welk werk is er verricht voor het geld dat Hunter Biden’s bedrijf ontving?
 • Wist u van het onderzoek door de procureur generaal van Oekraïne naar de firma Burisma?
 • En toen publiekelijk werd aangekondigd dat uw zoon voor Burisma werkte, had u zich toen niet dienen te onthouden van het uitoefenen van een Amerikaans beleid, om druk uit te oefenen op de aanklager die Burisma in het openbaar vervolgde?

* * *

Auteur John Solomon, die het basisartikel schreef hierboven, is onderzoeksjournalist wiens werk in de loop der jaren de mislukkingen van de Amerikaanse en FBI-inlichtingendienst aan het licht heeft gebracht. Mislukkingen o.a. vóór de aanslagen van 11 september, het misbruik door federale wetenschappers in drugexperimenten van pleegkinderen en veteranen en talrijke gevallen van politieke corruptie. Hij werkt als onderzoekscolumnist en video-hoofredacteur voor de website ‘The Hill’.

1 gedachte over “‘Vice’ Joe Biden in Oekraïne zoon Hunter’s beschermheer…

 1. Een analyse over de achtergronden van de afzettingsprocedure van Trump :
  https://themillenniumreport.com/2019/09/trump-carries-out-sting-operation-against-coup-plotters-via-ukrainegate/
  Deze analyse geeft m.i. een al bij al een goed overzicht van wat er zich momenteel afspeelt, en voor zover tot hiertoe bekend. Uit de link blijkt ook dat het hier gaat om een zeer complex gegeven, waar verschillende samenzweringen mee gemoeid zijn, er worden er 6 opgenoemd :
  “UKRAINEgate: CIA black op, Deep State psyop, Democrat coup, MSM distraction, Israeli espionage, Trump sting or all 6?” (=einde citaat).
  Wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn is dan ook zeer onduidelijk gezien de complexiteit van het ganse gebeuren. Een belangrijke rol wordt blijkbaar gespeeld door Oekraïne. In de tekst in de voormelde link wordt echter de aandacht getrokken op een imo zeer belangrijk (geo) politiek gegeven, met verstrekkende gevolgen. Ik had dit reeds elders in een obscure publicatie gelezen, maar hier staat het wit op zwart :
  “ Where it concerns UKRAINEgate, there’s a much bigger story going on here than meets the eye…even the “Five Eyes”. That’s because it concerns the workings of the Khazarian Mafia and their complete takeover of the Ukraine as a prelude to something very big in the not-too-distant future. See: Everything You Need To Know About The Khazarian Mafia
  This highly radioactive story also concerns the eventual re-location of international Ashkenazi Jewry (sometimes known as the Ashkenazim) back to their ancestral lands of the 8th century Khazaria.” (=einde citaat). Dit belooft voor Europa, Khazarië was toen immers de schurkenstaat bij uitstek, en werd vernietigd door Rusland en Perzië. De tekst in de voormelde link illustreert ook hoe Trump wordt belaagd.. tot in het Witte Huis zelf.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.