Advertentie

Oekraïne duwt Maleisië uit onderzoek MH17..!!


Mark Rutte heeft zijn voeten nog niet op de grond in Maleisië of de tegenstrijdige berichten schieten je als bliksemschichten om de oren.. Want hoe is het mogelijk, Mark Rutte zou volgens de Rijksvoorlichtingsdienst de vriendschapsbanden met Maleisië weer hebben aangehaald, direct ná aankomst. De kou zou uit de lucht zijn, want de ernstige bezwaren die de Maleisisch regering had over de voortgang rondom het MH17-onderzoek zouden zijn uitgesproken..  Fijn toch voor de Maleisische president en het Maleisische volk, dat bij de MH17-ramp  ook 48 van hun landgenoten verloor. Zij werden nu voor vol aangezien, hun protesterende stem over de trage voortgang, werd gehoord. Door Mark Rutte..

Rutte met Maleisië president
VVD-minister president Mark Rutte en zijn Maleisische collega Najib Razak.

En wat gebeurt er..? We zijn een paar dagen verder en de zaak blijkt VOLLEDIG omgedraaid te worden.. En door wie..? Door het koekoeksjong in het onderzoeksnest, waar dat koekoeksjong dus HELEMAAL NIET THUIS HOORT..!! Australië, Nederland en Maleisië verliezen landgenoten in een Maleisisch verkeersvliegtuig, dat boven Oekraïne wordt neergehaald.. Door wie het toestel, een Boeing 777 van Malaysia Airways is neergehaald, IS TOT OP DE DAG VAN VANDAAG ONDUIDELIJK..!

Maar toch, zo heeft onze Mark Rutte, in al zijn politieke wijsheid en anti-Putin-gezindheid besloten, dient Oekraïne, mogelijk DE DADER VAN DE AANSLAG, onderdeel uit te maken van het onderzoeksteam, dat door Nederland wordt geleid.. Wat is hier in hemelsnaam aan de hand..!!! Slapen we nou met z’n allen…?? We kunnen hier wel met hoofdletters blijven schrijven, maar als nou verder geen enkele MSM-journalist dit verhaal op pakt, dat worden we met 17 miljoen Nederlanders, regelrecht een oor aangenaaid.. Oekraïne, inmiddels bestuurd door VS-afgezanten in vermomming, heeft zelfs het recht van veto over het resultaat van het onderzoek..

Sinds de 6 jaar dat we WantToKnow maken, is er nog NOOIT een meer doortrapte manier van volksverlakkerij zichtbaar geweest. Het zijn allemaal wellicht grote woorden, maar als eenmaal de essentie van dit onderzoek verloren gaat, namelijk ethische zuiverheid, moreel commitment en neutraliteit in het kader van peïteit ten opzicht van de MH17-ramp-nabestaanden, dan is het hek volledig van de dam..

Lees hieronder het bericht van de schandalige wijze waarop Oekraïne, MOGELIJK DUS DE DADER VAN DE MH17-RAMP, probeert Maleisië uit het onderzoeksteam te duwen. MET MEDEWETEN VAN MARK RUTTE..!!

x

* * *

Maleisie

x

x

Oekraïne duwt Maleisië uit onderzoek MH17..!!

2014  © WantToKnow.nl

x

Het door de VS aangestuurde bewind in Oekraïne, zegt ‘moeite te hebben, met de toetreding van Maleisië tot het onderzoeksteam van de MH17’. Hoewel Maleisië bijna 50 slachtoffers kon tellen bij de MH17-ramp, én het een lijntoestel betrof van Malaysia Airways, de MH17 Boeing 777, is Maleisië vreemd genoeg, geen lid van het onderzoeksteam..! Het land wordt wel, zoals dat dan heet, op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen, maar is -zo luidt het- geen volwaardig lid. Alsof er ballotage nodig is om lid te worden van de club van ‘zoekers naar de waarheid van de MH17-ramp’..!

Rechts het koekoeksjong, uitgebroed door het kleine vogeltje links... Voor haar is het 'gewoon haar kind'.. Dat dit koekoeksjong de rest van haar ECHTE kinderen heeft vermoord, door ze uit het nest te duwen, is voor haar geen criterium..  Zien wij hier een symboliek in Mark Rutte (links) en de Oekraïne (rechts)...?
Rechts het koekoeksjong, uitgebroed uit een koekoeksei in haar nest, door het kleine vogeltje links… Doordat de koekoek ongemerkt een ei legde in haar nest, is het voor het ‘vogeltje links’ ‘gewoon haar kind’.. Dat dit koekoeksjong de rest van haar ECHTE kinderen heeft vermoord, door ze één voor één uit het nest te duwen, is voor haar geen criterium.. Dit is de sterkste die is overgebleven en ‘dus’ gaat ze er goed voor zorgen.. Zien wij hier een symboliek die volledig past op de situatie met Mark Rutte (links) en de pro-VS-Oekraïne (rechts)…?

Volgens Oekraïne is de relatie tussen het, door de VS-aangestuurde bewind in Kiev en Maleisië bekoeld geraakt, nadat Maleisië rechtstreeks had onderhandeld met pro-Russische rebellen, bijvoorbeeld over de zwarte dozen van de MH17…! Tja, wij kunnen ons dat helemaal voorstellen… Stel je voor.. de waarheid komt boven water.. Alsof je over de zwarte dozen moet onderhandelen..?? Je onderhandelt met rebellen, die de schuldigen dienen te zijn, je krijgt de zwarte dozen, wat natuurlijk weer niet past in het beeld van de schuldigen, eh de terroristen, eh rebellen, eh separatisten..!

Premier Rutte was op bezoek bij zijn Maleisische collega premier Najib Razak. Deze Maleisische premier vindt het uiterst vanzelfsprekend dat zijn land binnen enkele dagen deel uitmaakt van het onderzoeksteam, wat dus kennelijk -IN TEGENSTELLING TOT EERDER BERICHT- nog niet eens het geval is..!  En ja hoor, Mark Rutte riep in Kuala Lumpur dat hij het ook ‘volstrekt logisch’ zou vinden, wanneer Maleisië ‘volledig betrokken zou worden bij het MH17-onderzoek.

Maar was het niet op vrijdag 31 oktober, dat dezelfde Rutte nog riep, dat er ‘vertrouwelijke redenen’ zijn waarom Maleisië geen volwaardig lid wordt… Ik hoop dat jij het nog kunt volgen, ons een mail kunt sturen van hoe het nu zit, want wij zijn ECHT volledig de draad van het beleid van Mark Rutte kwijt.. Of raakt hij langzaam aan verstrikt in zijn eigen leugens, halve waarheden en andere politiek gekonkel..? En geloof ons, we proberen écht beleefd te blijven, maar wat hier nu weer gebeurd is toch ongelooflijk..?

Het onderzoeksteam.. TOP SECRET EN HOOGST BELANGRIJK…
En jongens, het zogenaamde ‘Joint Investigation Team’ is niet zomaar een team.. Nee, het is een speciaal team dat onderzoek doet naar de schuldigen van de ramp met de MH17. Naast Nederland zijn België, Oekraïne en Australië formeel lid van het team. Waarom België er lid van is..? Goede vraag, wij weten het écht niet.. Ook Maleisië is destijds toegevoegd als deelnemer, maar kon ‘vanwege de verschillen tussen de juridische systemen’ geen volledig lid worden..! En wat is dat verschil.. Rara.. Het feit dat in Maleisië de doodstraf gegeven kan worden.. Ja, je leest het goed. Dat is het ‘verschil in juridisch systeem’...

Rutte Razak MH17Zo bestaat namelijk in Maleisie de doodstraf…
Stel je voor. Het was de bedoeling dat Maleisië later zou worden toegevoegd, maar daar heeft Oekraïne nu dus moeite mee. Wie heeft er moeite mee..? OEKRAÏNE..! Kennelijk heeft Oekraïne heftige bezwaren tegen de doodstraf die in Maleisië geldt.. Ofzo..? Tenminste als wij alles goed deduceren en logisch onder elkaar zetten.. Stel je voor, de daders krijgen de doodstraf…?

Maar het is natuurlijk simpel de stok waarmee de hond die Maleisië heet, geslagen dient te worden. Het is simpelweg een excuus dat de uiterst doorgewinterde en kritische regering van Maleisië buiten de onderzoeksboot moet houden.. Stel je voor, uit het onderzoek blijkt dat de daders in het Oekraíense leger gezocht moeten worden.. En die krijgen dan de doodstraf van Maleisië… Je moet er toch niet aan denken…!

Het wachten lijkt nu op de nieuwsberichten uit Maleisië, die ongetwijfeld het ware verhaal achter deze anti-Maleisië-houding zullen belichten. Wist je overigens dat Oekraïne, dat feitelijk geen fluit met het hele onderzoek te maken zou moeten hebben, in staat is via een veto het hele onderzoek naar de geheime schuilkelders van stilzwijgen te verwijzen..? (HIER)

En ‘onze’ premier, Mark Rutte?
Tja, die is alweer op weg, onderweg naar Australië om daar te praten over de ‘nasleep’ van de MH17. We schreven het al eerder en herhalen het hier nóg krachtiger, ons scharend achter de steeds groter wordende groep mensen, die het schandalig vinden hoe Mark Rutte en consorten deze ramp VOLLEDIG POLITIEK wensen af te wikkelen. ZONDER enig moreel-ethisch kompas lijkt hij van anti-Russische vooroordelen naar de pro-Amerikaanse propaganda te sluipen ..!

En zijn toespraak die hij in Maleisië hield, is in dit kader uiterst opmerkzaam.. Waarom? Omdat hij dezelfde huichelachtige betrokkenheid aan de dag legt, ten aanzien van de rol van de Maleisische regering in het onderzoek, zoals hij dat in Nederland continue doet. Maar Mark Rutte, wellicht heb je het zélf niet eens in de gaten? Maar let op: je mond doet iets volstrekt anders dan je daden te zien geven.. Een kwestie van een radeloze coördinatie-storing? Of gewoon, keiharde politieke manipulatie..?

We geven je hier de Nederlandse tekst van zijn toespraak, die hij in Maleisië hield. En let op zijn woorden om de Maleise gastheer gunstig te stemmen:

“Ik ben hier vandaag in de nasleep van de verschrikkelijke ramp met vlucht MH17, een ramp die diepe wonden heeft geslagen in de samenleving van de getroffen landen. Niet in de laatste plaats bij de nabestaanden van de slachtoffers, die nog iedere dag moeten leven met het verdriet van het verlies van hun geliefden. Ik wil op deze plaats nogmaals mijn dank uitspreken voor de uitstekende intensieve samenwerking met Maleisië bij de nasleep van de vliegramp.

Samen met het eveneens zwaar door de ramp getroffen Australië vormen wij een ‘coalition of the grieving’. Nederland werkt nauw samen met Maleisië en Australië om onze gemeenschappelijke doelen te bereiken: repatriëring van resterende stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen, onderzoek naar de toedracht van de ramp en strafrechtelijk onderzoek.

De omstandigheden ter plekke zijn nog altijd moeilijk, maar we blijven gezamenlijk vastberaden om deze doelen te realiseren. Vorige week waren de omstandigheden zodanig dat er een klein team naar de rampplek kon; daar zijn stoffelijke resten geborgen. Deze zullen volgens hetzelfde ceremonieel naar Nederland worden overgebracht. We benutten elke mogelijkheid om naar het gebied te gaan en dat zullen we blijven doen. Premier Najib heeft keer op keer laten zien persoonlijk nauw betrokken te zijn bij het onderwerp. Dat bleek ook al tijdens zijn bezoek aan Nederland in juli.

Het is nu van essentieel belang dat we nauw met elkaar blijven samenwerken en MH17 hoog op de internationale agenda houden.

MH17 is na MH370 de tweede vliegramp die Maleisië in korte tijd treft. Door deze ramp leeft een grote groep nabestaanden al bijna acht maanden in tergende onzekerheid over wat er met hun geliefden is gebeurd. Een Nederlands bedrijf heeft een rol in de zoektocht naar het vermiste toestel van vlucht MH370. Ik hoop van harte dat deze zoektocht tot resultaat leidt en zo de nabestaanden duidelijkheid kan verschaffen.”

Ook het zojuist verschenen boek van Joost Niemöller spreekt al van een 'doofpot'.. Waar gaan we naar toe met kapitein Rutte en de morele en ethische koers van het MH17-onderzoekl?? (klik voor artikel)
Ook het zojuist verschenen boek van Joost Niemöller spreekt al van een ‘doofpot’.. Waar gaan we naar toe met kapitein Rutte en de morele en ethische koers van het MH17-onderzoekl?? (klik voor artikel)

Tja, we kunnen niet anders dan jou dit bericht/artikel op onze manier aanbieden. En we doen dat, omdat het putluchtje van het optreden van Mark Rutte en ministers niet meer te harden is. Dat luchtje  is niet meer te harden vanuit het ethisch besef, dat er politiek gespeeld wordt met de manier waarop dit onderzoek wordt uitgevoerd. Vanuit het morele gedrag dat niet meer door de beugel kan. Onze Mark Rutte heeft bezwaar tegen de terroristen in Oost-Oekraïne, eh de opstandelingen.. Eh… de separatisten.. Maar beseft niet dat hij met het omarmen van de pro-VS-bewind in Kiev, wellicht de moordenaars van bijna 300 onschuldige mensen zou kunnen vrijwaren..

De samenwerking met de separatisten..
Het enige wat wij kunnen constateren, is dat we tot nu toe meer samenwerking hebben gezien vanuit deze oost-Oekraiense mensen, want dat zijn ze toch? Dan dat we inspanningen hebben gezien vanuit de regering in Kiev, die als een buikspreek-marionet alles in gefluisterd krijgt van de VS.. Valt het je op dat deze partij volledig stil is, omdat het proces precies gaat zoals ze (de VS) zich voorstelden..? Een pro-Westerse regering in Kiev, onder invloed van de VS-adviseurs en hun monetaire (= dollar) steun.

We spreken hier de hoop uit, dat onze Tweede Kamerleden, die ons allemaal democratisch vertegenwoordigen, dit verhaal niet over hun kant laten gaan. De ballen hebben om OP TE STAAN en Mark Rutte het vuur aan de schenen gaan leggen.. De valse beloften van deze premier te ontmaskeren en zijn daden transparant te maken; zódanig dat hij niet anders meer kan, dan VOLLEDIG en EENDUIDIG te handelen in relatie tot de nabestaanden van de MH17-vliegramp.

Waarom dient Maleisië een plaats buiten het onderzoek te krijgen..? Waarom hoort in hemelsnaam een mogelijke dader van deze moord, Oekraïne dus, in dit team..?? Rutte spreek je uit, wees duidelijk en loop niet naar de pijpen te dansen van de pro-Amerikaanse-regering in Kiev..! Daarom dus nog maar een keer: voor de duidelijkheid je belofte onder dit artikel…

x

Mark Rutte de belofte

 

15 gedachten over “Oekraïne duwt Maleisië uit onderzoek MH17..!!

 1. De mogelijke dader van de aanslag op MH17 (Oekraine) heeft er alle baat bij als Maleisie uit het onderzoek gehouden wordt,net zoals Rutte.
  De Russen hebben gelijk na de ramp bewijs overlegt,Carlos Buca de luchtverkeersleider op het moment van de ramp heeft naar buiten gebracht dat Oekrains sprekende figuren de opnamen hebben meegenomen en Carlos zelf is verdwenen,de seperatisten werden vanaf het begin afgeschilderd als daders en onmensen(denk hierbij aan het door de media uitgezonden deel van een seperatist die een poppetje omhoog hield,dit was echter een stukje van het hele verhaal want als het filmpje verder afgespeelt wordt daar waar de media stopte kunt u zien dat deze man zijn pet afneemt en een kruisje slaat,dit probeerde de media verborgen te houden).
  Dan zijn er ook nog de zwarte dozen,waarom wordt daar niets van vrijgegeven?enz…enz.
  Oekraine is gesetteld,want zolang zij aan het onderzoek deelnemen zal de schuld bij de seperatisten in de schoenen geschoven worden,en zal Poetin als de boeman beschouwd worden die de seperatisten steunt
  Laten ze liever de rol van Shell en Rutte eens onderzoeken en dan kijken of zij baat bij de aanslag konden hebben.

 2. Als de vertegenwoordigers van Maleisie niet heel snel en onder dezelfde condities als de anderen een plek in de commissie krijgen is het wel duidelijk hoe de vork aan de steel zit. De reactie van Oekraine spreekt trouwens boekdelen en is m.i. een volledige bekentenis. Ik vraag me alleen af hoe het mogelijk is dat ook de politici van de progressieve politieke partijen in deze niets van zich laten horen. Ze laten zich wel (uit economische belangen) in allerlei dubieuze buitenlandse interventies meeslepen maar MH17 niks hoor. Iedereen moet nu zo langzamerhand toch wel weten dat mee doen met een misdrijf, ook weet hebben van en gedogen, strafbaar is. Het kan soms lang duren maar je ziet in de geschiedenis steeds weer dat de onderste steen boven komt. In deze hoop ik dan ook dat Hoofdofficier Fred Westerbeke zijn ogen niet in zijn zak heeft. Het zou mij dan ook niet verbazen als hij binnenkort opstapt (problemen met de gezondheid of zo). Als dat ook gebeurd is dit een volledige bekentenis van de regering.

 3. Naast de zwarte dozen en de data van de verschillende luchtverkeersleidingen in de buurt van het neerstorten van MH17,die er nog steeds niet zijn, moet men ook de (internationale)luchtverkeersleiders van deze luchtverkeersleidingen gaan horen.
  Dat moet voor het OVV toch niet zo moeilijk zijn ?

 4. In zijn privé leven houdt Rutte van sadomasochisme ofwel SM. SM is een vorm van seksualiteitsbeleving waarbij mensen seksueel opgewonden raken als ze de ander pijn doen of pijn ondergaan of als ze macht of onmacht ervaren.
  Wat Rutte privé doet moet hij zelf weten maar als hij zijn burgers onderwerpt aan SM krijg ik toch erge buikpijn van z`n figuur.

  Ga ik nu te ver , ik vind van niet. Als je burgers zo voor blijft voorliegen en hij doet het bewust dan vind ik dat ik deze vergelijking best mag maken. Deze man is ziek en dat is dan onze volksvertegenwoordiger en nog wel de hoogste van allemaal.

  Nederland komt bij de Amerikanen weer in het goede rijtje om een hoge post te bekleden net als Jaap de Hoop Scheffer hoogste baas werd van de NATO na dat bewuste bezoek aan G Bush met Balkenellende.

  Ik kan alleen maar mijn waardering uitspreken over het Oost-Oekraïense volk wat vanaf het begin heel waardig met de slachtoffers en hun spullen is omgegaan. Ik vind dan ook dat Rutte en Timmerfrans openlijk hun excuses aan het Oost-Oekraïense volk aan moet bieden. Daarnaast moeten ze snel aftreden en plaats maken voor personen die wel te vertrouwen zijn ( zijn er die nog in de politiek ) en geen carrière jagers zijn …..he frans.

  1. @Wal, Rutte is zeker geen politieke vriend van mij, maar wees niet al te vrolijk over je uitlatingen over sadomasochisme, maar smaad en laster zijn geen kattepies. Hoe vervelend het ook klinkt in jouw en ieders oren weet ik van iets dichterbij dat de heer Rutte al jaren zijn moeder mantelzorg verleent naast zijn ambt. Wat hij in de slaapkamer uitspookt weet jij (hoe weet jij dat zo zeker, was jij er soms?) en ik niet, wil ik ook niet, jij wel?

  2. @ Odette, misschien moet je dan het nieuws beter volgen. Zijn eigen moeder heeft dat verklaart en zei dat het privè is en dat het niemand aan gaat. Daar heeft zij ook gelijk in maar ik krijg een steeds viezere smaak in mijn mond van hem zoals hij het Nederlandse volk minacht .

  3. Wal, het zou best kunnen. Het is iig voor andere presidenten ‘raar’ dat Rutte altijd alleen komt opdagen. Hij heeft zeker een geheim…
   Dan is er ook nog het verhaal wat ‘rondspookt’ over het ‘hotel’ ergens in het noorden, waar van alles en nog wat blijkt te gebeuren. Daar was Rutte blijkbaar ook erbij, en nog andere hoogstaande mensen.

 5. Als men in plaats van Oekraine VS leest dan verandert de situatie onmiddelijk. 45 minuten NA de ramp wezen de Amerikanen de vinger al naar Rusland zonder enig bewijs, waardoor mijn persoonllijke BS rader luid te keer ging. Dagen lang werd volgehouden dat ze er alle bewijzen voor hadden.
  De Russen ondertussen gaven de wereld, ook de VS, hun radar en Satelliet beelden die vertonen dat er ook een Oeki straaljager achter MH17 zat.
  Nederland’s grootse fout was dat ze na de coup de Nazi Oeki regime accepteerden en de Separatisten NIET. Ook daar zat Amerika achter.
  Toen Nederland Ameria vroeg om hun bewijs, omstreeks 4 Aug. ging alles de doofpot in en werd er in Washington niet meer gerept over MH17. Ik verwachte een 2e disaster om de aandacht weg te halen van MH17 en ja hoor toen hadden we ineens Ebola OOK gecreerd door de VS.
  Het in alle kronkels draaien van Rutte wordt dus minder vreemd als men weet dat de Oeki Government in fijte de VS is. De CIA heeft een lange geschiedenis in het neerhalen van vliegtuigen. Het macchiavelian modus operandi van Amerika zit dus achter het bizarre gedrag van Rutte. De Oekies zelf doen niets zonder toestemming van de VS of in opdracht van de VS.
  De frustratie in Washington with de EU die niet voldoende meewerkte met de sancties tegen Rusland was dermate hoog dat men besloot tot harde maatregelen. Wat beter dan het neerschieten van een Airliner vol met Europeanen, Rusland te beschuldigen en zodoende woede en sympathy te wekken zodat de EU alsnog meestemt in Sancties tegen Rusland.
  Volgens velen hier in the VS is de MH17 een American false flag operation.
  Amerika had, volgens de Russen zelf een Satelliet boven het gebied en weet heel goed wat er is gebeurd. De reden waarom zij nooit hun bewijzen hebben vertoond, en die krijgen we ook nooit te zien, is omdat deze hun leugens tegenspreken die ze al die tijd hebben beweerd.
  Rutte zit dus tussen een rots en een harde plaats en kan geen kant uit.
  Waarom Belgie of Australie en zelf de Oekies bij het onderzoeks team zijn is louter en alleen om chaos te creeren zodat men alles uit het oog verliest. Nu plotseling heeft de VS veto recht over de uitslag. Hoe dat gebeurt is mag joost weten. Maar het verbaasd mij niet. Rutte is de lapdog van de VS.

  http://www.ratical.org/ratville/CAH/Northwoods.html

  1. In een persoonlijk onderhoud met JanPeter Balkellende heeft onze Mark Rutte de fijne kneepjes van het diploma VS-schoothond te horen gekregen.

 6. Als dit allemaal zo is , en daar lijkt het steeds meer op dan moet Rutte gewoon aftreden en voor een rechtbank gesleurd worden , alleen al het feit dat hij Nazi’s in Kiev ondersteund en behulpzaam is bij het veroorzaken van een (wereld)oorlog. De vraag is welke rechtbank zou zo’n zaak behandelen.

  1. Zelfs hier en op andere ahum progresieve internet sites weinig tot geen bewogenheid, het bekende onder tranquilizers geleide weg kijken, ik ben verschillende keren in Rusland geweest het zijn echte mensen ze hebben altijd dat beetje melancholieke kijken, van wege wat ze gebeurd is in het verleden, luister maar naar hun samen zang, het al oude Partisanen lied, niets uitstaande met Volendam of Marken, sterk en goed volk, en nu moeten ze hrty opnieuw onder gaan dat Nazi psychopaten gedoe, er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan ze denk, en als het niet anders kan, zal ik ze gaan helpen,
   zo oud als ik ben, groet Madelief !

 7. In deze beerput blijft het feit dat de zwarte dozen door de separatisten zijn overgedragen aan Maleisische autoriteiten volledig weggestopt.
  Al op 22 Juli zijn deze verzonden naar het Engelse gespecialiseerde bedrijf Accidents Investigation Branch van het Britse ministerie van transport.
  Het uitlezen van de dozen welke op film vrijwel onbeschadigd waren zou enkele dagen in beslag nemen.
  We zijn nu meer dan een half jaar verder.
  Is de bedoeling dat we dit collectief gaan vergeten of komt de waarheid ons niet uit. Ik vrees het laatste.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.