Advertentie

Osam Bin Laden NIET gezocht voor de 11/9-aanslagen!


Het onderzoek naar onze betrokkenheid bij de Irak-invasie is in Nederland in volle gang. Daarmee komt ook en vooral ter sprake, wat nou precies de bewijzen zijn, die de Amerikaanse regering onze regering heeft gepresenteerd, om aan te tonen, dat zónder enige twijfel vaststond dat Osama Bin Laden en ‘zijn’ Al Qaida, betrokken waren bij de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon op 11 September 2001.

osama bin laden
.

Het onderstaande verhaal is al een tijd bekend, maar heeft volgens ons veel te weinig aandacht gekregen. We vragen ons zelfs af, of het merendeel van de Nederlandse bevolking op de hoogte is van het FEIT, dat Bin Laden niet eens officieel beschuldigd wordt van deze aanslagen.

Jazeker! Je leest het goed, Bin Laden wordt niets ten laste gelegd inzake zijn betrokkenheid bij de aanslagen van 11 September 2001. Lees het hele verhaal hieronder van redacteur Ed Haas van de Amerikaanse website Muckraker.~

Ondanks het ontbreken van FEITELIJK bewijs voor zijn betrokkenheid, blijft de hele wereld in de mantra hangen, dat Osama Bin Laden verantwoordelijk is voor de aanslagen van 11 September 2009. Iedereen, behalve de FBI dus! Let hierop wanneer je de komende maanden wellicht de verslagen volgt van de Irak-onderzoeken.

X

* * *

FBI zoekt Bin Laden NIET voor de 11 September-aanslagen!

By Ed Haas

vertaling Guido Jonkers / WantToKnow.nl © 2009

In 2006 circuleerden er op diverse internet-groepen een ophitsende e-mail die afkomstig was van Paul Sheridan, de winnaar van de Civil Justice Foundation Award in 2005. Hij stuurde de site van Muckraker Report deze e-mail, waarin werd opgeroepen een bezoekje te brengen aan de website van de FBI, alwaar je de ‘Most-wanted-terrorist’-pagina kunt bezoeken. [

In deze e-mail wordt ook de vraag gesteld waarom Osama Bin Laden aldaar niet in verband wordt gebracht met de (vermeende) aanslagen van 11 September 2001. Er staat wel dat hij wordt gezocht in verband met zijn betrokkenheid bij de bomaanslagen van 7 Augustus 1998 op de ambassades van de VS in Tanzania en Kenya. Volgens de FBI werden bij deze aanslagen ruim 200 mensen vermoord. Tot slot eindigt de omschrijving van BinLaden’s wanted-plaatje met de opmerking dat ‘Bin Laden ook in verband wordt gebracht met ‘andere terroristische aanslagen elders in de wereld.’

De video's van Bin Laden staan onder verdenking van onjuistheid, hier is duidelijk te zien, dat Bin Laden, met het verstrijken van 3 jaar, er een stukker jonger op is geworden!
De video’s van ‘Bin Laden’ staan onder verdenking van onjuistheid, hier is duidelijk te zien, dat Bin Laden, met het verstrijken van 3 jaar, er een stukker jonger op is geworden! Of betekent Bin Laden gewoon; ‘Man met baard en tulband’??

Op 5 Juni 2006 hebben mensen van de site  Muckraker Report contact gezocht met het FBI hoofdkantoor, omdat ze wilden weten waarom Bin Laden niet in verband werd gebracht met de aanslagen van 9/11. Zij spraken met Rex Tomb, een publiciteitschef van de FBI. Het antwoord dat hij gaf was heel bijzonder: “Bij de opsporingsgegevens van Bin Laden staat geen vermelding van de aanslagen van 11 September 2001, omdat we geen hard bewijs hebben dat deze man verbindt met deze aanslagen.”

Verbaasd om het gemak waarmee deze FBI-woordvoerder deze uitspraak deed, werd hem gevraagd hoe dit mogelijk was. Rex Tomb ging verder: “Bin Laden is niet formeel ten laste gelegd dat hij betrokkenheid had bij de aanslagen. De FBI verzamelt bewijs en levert dit aan bij het Ministerie van Justitie. Dan bepalen zijn verder of het aangeleverde bewijs voldoende is voor een tenlastelegging en voor een rechtzaak voor een Grand Jury.  In het geval van de 1998 aanslagen op de VS-ambassades, is Bin Laden wel degelijk formeel beschuldigd en is hem het e.e.a. ten laste gelegd. Maar nogmaals: in het geval van 9/11 is er gewoon geen hard bewijs voor een dergelijke formele beschuldiging.”

Het zal waarschijnlijk ook bij jou niet lang duren vóórdat de volle betekenis van dit feit bij je doordringt en je bloeddruk zal stijgen.. Want deze statements van de FBI hebben natuurlijk nogal wat consequenties, zeker als je denkt zoals ik denk. In de eerste plaats zul je vooral met de vraag worstelen, waarom de VS überhaupt in Afghanistan zitten, om Bin Laden ‘uit zijn hol te roken’, zoals George W. Bush het omschreef, vlak ná de 9/11-aanslagen.

De Amerikaanse Federale overheid (overkoepelend óver de afzonderlijke Staten GJ) claimt dat het immers Afghanistan is binnengevallen om Bin Laden en de Taliban ‘uit te roeien, met wortel en al’. Via de grote media, liet de regering-Bush duidelijk kenbaar maken, dat het wel degelijk Osama Bin Laden was die als volksvijand no.1 diende te worden gezien. Dat hij verantwoordelijk was voor de dood van bijna 3000 mensen op 11 September 2001. Maar slechts 5 jaar later laat de FBI weten, dat het niet voldoende bewijs heeft om Bin Laden in verband te brengen met de aanslagen..!

En dan zijn er natuurlijk de vele video-boodschappen die van Bin Laden afkomstig zouden zijn. Vooral de ‘bekentenis’ van Bin Laden, in de –door de VS-regering ‘vrijgegeven’- videoboodschap van 13 December 2001. De meeste Amerikanen kennen deze boodschap van Bin Laden. In deze video was te zien dat hij met een paar vrienden aan het vertellen was over de terroristische aanslagen van 11 September tegen de VS. Het Amerikaanse ministerie van Defensie gaf een persverklaring uit, die getekend was door minister Donald Rumsfeld, waarin hij sprak: “Er was al geen enkele twijfel over de betrokkenheid van Bin Laden’s verantwoordelijkheid voor de aanslagen, ook vóórdat de tape werd ontdekt. [2].”

Het was voor velen al snel duidelijk, dat er heel andere krachten achter de aanslagen van 9/11 zaten. Kijk eens naar de wijze waarop deze stalen balk is doorgebrand! Vliegtuigen?
Het was voor velen al snel duidelijk, dat er heel andere krachten achter de aanslagen van 9/11 zitten. Kijk eens naar de wijze waarop deze stalen balk is doorgebrand/doorgesmolten! Vliegtuigen? Waarom zijn dit soort duidelijke kenmerken niet onderzocht?

Wat Rumsfeld hiermee impliceerde, was dat dus al bekend was, binnen de Amerikaanse regering, dat Bin Laden het mastermind was achter de aanslagen, dus zélfs voor de genoemde video-boodschap van Bin Laden.

In een artikel dat BBC News plaatste op haar site, inzake deze bekentenis-video van Bin Laden, wordt melding gemaakt van het feit dat George W. Bush gezegd zou hebben dat hij terughoudend was geweest om de tape openbaar te maken. Het zou een bijzonder heftige herinnering zijn voor het Amerikaanse volk aan de grote verliezen die het had geleden bij de aanslagen. Maar Bush wist ook dat deze video ‘een verwoestende verklaring’ was, inzake de betrokkenheid van Bin Laden. “We zullen hem krijgen” alsdus president Bush, “Dood of levend, dat maakt mij niets uit”.

In een CNN-artikel inzake deze Bin Laden-tape, verklaarde ook de toenmalige burgemeester van New York, Rudy Guliani, dat “deze videobeelden tonen zonder twijfel aan dat de militaire champagne die gericht is tegen Bin Laden en zijn strijders, meer dan gerechtvaardigd is”.

En senator Richard Shelby, Republikein-Alabama, vice-voorzitter van de Inlichtingen-committee van de Senaat zei: “Het vrijgeven van deze tape staat centraal in de informatie-voorziening aan de bevolking daarbuiten, die niet gelooft dat Bin Laden betrokken was in de aanslagen van 11 September.”. Selby ging zelfs nóg verder: “Ik snap niet hoe mensen in ontkenning kunnen  blijven over zijn betrokkenheid, na het zien van deze tape.

Nou senator Shelby, kennelijk is de FBI, het Federale Onderzoeks Bureau, niet overtuigd door de ‘bekentenis’ die op de tape te zien is. Maar waarom bent u dat dan wel..?

Zonder succes hebben de mensen van de MuckrakerReort inmiddels geprobeerd bij de Amerikaanse overheid authentificatie te krijgen over de Bin Laden ‘bekentenis-video’, echter niet succesvol tot op dit moment. Maar is klaarblijkelijk duidelijk dat zowel de regering Bush, het Amerikaanse Congres, alswel de mainstream media, deze video hebben geclassificeerd als authentiek. De vraag is dan natuurlijk waarom de FBI deze ‘bekentenis-video’ niet als hard bewijs aanmerkt.

Want in het geval bijvoorbeeld van drugkartels, waarbij ook regelmatig video’s beschikbaar komen van transacties met drugs en zwart geld, gelden deze video’s wél als bewijs voor een Grand Jury. Ook in deze video’s zijn regelmatig personen te zien die openlijk praten over hun succesvolle drugs-operaties.

De geïdentificeerde deelnemers aan het gesprek zouden officieel in staat van beschuldiging worden gesteld en alleen de video al, zou genoeg bewijs zijn om de verdachten te veroordelen. Dus nogmaals:

Waarom geldt de Bin Laden ‘bekentenis-video’ dan niet als bewijs van dezelfde strekking? En waarom levert deze video niet het harde bewijs, volgens de FBI?

Bedenk dat woordvoerder Rex Tomb, die we hierboven al citeerden, duidelijk uitsprak, dat de FBI geen hard bewijs heeft, dat Bin Laden verbindt aan de aanslagen van 9/11.

Dit zou toch wereldwijd nieuws dienen te zijn? Is het nu aan u die dit leest om uit te vinden, waarom het dat kennelijk niet is?

Waarom hebben de media blindelings de ‘zienswijze’ van de Amerikaanse overheid gevolgd, zonder zelf, zonder vooringenomenheid, zonder vooroordeel, de aanslagen van 11 September te onderzoeken

Waarom hebben de Amerikaanse media iedereen op een zwarte lijst gezet, die in publiek spraken over hun twijfels inzake de officiële 9/11 versie, in plaats van deze mensen te spreken en uit te zoeken wat hen dan drijft om een visie op de aanslagen te hebben, die volledig in tegenspraak is met de officiële ‘zienswijze’?

En waarom werden de mensen belachelijk gemaakt, die er wél in slaagden om de radio/TV- uitzendingen te halen, waarin zij hun alternatieve visie over deze aanslagen lieten horen?

Waarom werd het door hen aangehaalde bewijs, dat wel degelijk valide bewijs aandraagt, dat indruist tegen het officiële overheidsstandpunt inzake de 9/11-aanslagen, niet aan een grondig onderzoek onderworpen?

Waarin lijkt het grote mediaconglomeraat tevreden met het verhaal en de de officiële zienswijze van de Amerikaanse overheid, terwijl er zovéél bewijs beschikbaar is, met één  muisklik, voor precies een tegenovergestelde visie?

Wie beheren en controleren nou eigenlijk deze massamedia inzake hun berichtgeving en waarom heeft het zover kunnen komen, dat deze massamedia Bin Laden wél beschuldigen van de aanslagen op 11 September 2001 en dat de Amerikaanse overheid het harde bewijs hiervoor niet in handen heeft?

En dat niet alleen, de Amerikaanse media spelen dit verhaal al 5 jaar lang regelmatig af, alsof het wél keihard bewijs is dat Bin Laden verantwoordelijks is voor de aanslagen op de Twin Towers, het Pentagon en het verliezen van United Airlines vlucht 93?

Geen hard bewijs tegen Bin Laden inzake 9/11.. Denk er maar eens over ná!!

Freelance writer / author, Ed Haas, is redacteur en columnist van het Muckraker Report. Lees alles op deze website HIER

NOTES
[1] Federal Bureau of Investigation, Most Wanted Terrorists, Usama Bin Laden, HIER [Accessed May 31, 2006] [2] United States Department of Defense, News Release, U.S. Releases Videotape of Osama bin Laden, December 13, 2001, HIER [Accessed June 5, 2006] [3] BBC News, Bin Laden video angers New Yorkers, December 14, 2001, Peter Gould, HIER [Accessed June 5, 2006] [4] CNN, Bin Laden on tape: Attacks ‘benefited Islam greatly”, December 14, 2001, HIER [Accessed June 5, 2006]

Comments section added on July 23, 2009

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De toenmalig perschef van het Witte Huis, Dana Perino, gaf tijdens een persbriefing over dit verhaal het volgende statement af.

23 gedachten over “Osam Bin Laden NIET gezocht voor de 11/9-aanslagen!

 1. Deze eeuw wordt de eeuw der veranderingen. Op Pavlov’s wijze wordt de wereldbevolking bang gemaakt met de ene crisis na de andere. Mexikaanse griep is de huidige bangmaker.
  Er wordt een agenda afgewerkt, die omschrijft hoe gans de wereld bevolking met 80% moet verminderen.

  De agenda staat in boeken beschreven, ga op zoek.

  Beluister de mp3 radio shows van Alan Watt (cuttingthroughthematrix), de mens die deze boeken al lang geleden heeft gelezen. Hij probeert het heden, verleden en toekomst te duiden.

 2. Over 9/11 hoeft de Amerikaanse regering maar één vraag te beantwoorden.
  Hoe krijg een buitenlandse terrorist in Amerika 3 gebouwen plat met 2 vliegtuigen?
  Salomon Building, het gebouw wat plat ging zonder vliegtuig inslag, was zelfs een bunker gebouw!

 3. Hallo allemaal,

  Voor degene die het verhaal nog niet kent: ga naar Google en tik Sybil Edmunds in. Voormalig vertaalster bij de FBI. Bin Laden was tot op de dag 9-11 dikke maatjes met de Amerikaanse overheid.

  Het punt is dat voor ons dit soort verhalen nauwelijks nog nieuws bevatten, je vraagt je alleen steeds vaker af: hoe komt het toch dat de MSM bij dit soort nieuws, consequent de andere kant op blijven kijken?

 4. Ik denk dat we onszelf niet moeten afvragen waarom een groot deel van de wereld (en lees vooral de Amerikaanse) bevolking dit nog geloofd.
  Ik denk dat we ons de vraag moeten stellen hoe we deze hele wereldbevolking zover krijgen dat ze de massale leugens doorzien en ze de daadwerkelijke schuldigen gaan aanwijzen. En dan hebben we het nog niet eens over het veroordelen en straffen van deze schuldigen.
  Iedereen wordt tot op de dag van vandaag voor de gek gehouden. We hebben er dagelijks mee te maken.
  Dit moet ophouden.

 5. @ Corne “Iedereen wordt tot op de dag van vandaag voor de gek gehouden. We hebben er dagelijks mee te maken.Dit moet ophouden”.

  Beste Corne, ik ben het absoluut met je eens, en gelukkig wordt de mensheid wakker dankzij het internet, maar de mensheid zal het altijd blijven slikken. We zijn simpelweg afhankelijk geworden van de huidige westerse maatschappij.

 6. Alles wat ik zie in de wereld wat een leugen is, is voor mij een uitnodiging het anders te doen. Liefde te zijn daar waar angst heerst. Vrede te leven daar waar er oorlog is. Licht te zijn waar duisternis is. Waarheid te leven en spreken. In de wereld waar zo veel leugens en geweld is, is voor een manier om te overleven en mijn waarheid te leven zo veel als ik kan en soms gaat het niet, soms ga ik kopje onder om dan weer te ontwakken en op te staan in liefde naar allen die geweld, angst en leugen zaaien en leven.
  Het blijft natuurlijk echt bizaar dat zulke dingen als 9/11 etc. plaats vinden.
  Het kan en moet anders!
  Mischien als je dit leest kan je dan liefde en licht door te stromen naar de aarde in dankbaarheid voor dit planeet en haar bevoking. De aarde leeft, de aarde geeft, men neemt en vergeet, maar wij zijn er ook, wij kunnen liefde zo veel mogelijk leven en geven, aan onszelf, aan de ander en aan de aarde.
  Moge liefde en licht ons aantwoord zijn op al het geweld en leugen.

  Ik dank jullie allen voor het ontwaken en de intentie van licht en liefde op aarde is de kracht om alles wat een leugen is te veranderen!

  Change is in the air! De verandering is bijna tastbaar!

 7. Alles is en moet zijn zoals het is, anders zou het niet zo zijn. Er hoeft niets veranderd te worden, dat gebeurt al vanzelf. Vechten tegen duisternis, leugens, oorlog, etc. is een gewelddaad op zich.

 8. De foto met de door gesnede balk is op diverse site’s al debunkt.

  Deze foto is van dagen na de aanslagen waar brandweerlieden al diverse balken met snijbranders hebben doorgesneden.

 9. Het wordt tijd dat de waarheid boven water komt. Ik denk echter, dat ze het nooit zullen erkennen. Denk aan Kennedy of Rosswell.
  Eerst alle Native Americans uitgemoord en nu de rest van de wereld.

 10. @johndoe: wat jij wilt geloven! Er zijn ook veel verhalen over het nano-thermiet wat nu is gevonden in de gebouwen. De debunkers zijn zo heftig bezig geweest om elke, enigszins logische twijfel en vragen te ontkrachten, dat je je afvraagt waarom..?!

  Waarom moest het puin en dus ook het staal van de torens zo snel worden opgeruimd? Is overigens een misdaad in de VS!! Daarnaast duurde het meer dan een jaar, vóórdat een officieel onderzoekscommissie aan de slag mocht.

  En dan nogmaals over die stalen balk: Er gaat geen brandweerman een stalen balk op deze wijze doorsnijden, als het niet hoeft..! Dat wordt alleen gedaan als een gebouw recht staat om ervoor te zorgen dat de balken niet blijven staan, als je een rechte incisie maakt. Door ze op deze wijze door te smelten, glijden de balken over elkaar heen, dat lijkt me logischer dan het debunk-verhaal.

  Prof David Griffin heeft zelfs een boek geschreven, omdat de debunkers hem voor een idioot uitmaakten. En inderdaad heet dat dan, natuurlijk met een vette knipoog: ‘Debunking the debunkers’.. Kijk HIER
  Maar lees het verhaal hier op de site over zijn visie op het ongeloof dat mensen tentoonspreiden; dit is VEEL sterker dan hun mogelijke verstandelijke redenatie over hoe het evt. anders gegaan zou kunnen zijn, anders dan de officiële rapportage. Het komt er dus op neer dat de officiële ’theorie’ een complottheorie is.

  Het complot dat Osama Bin Laden betrokken zou zijn. Dat een paar jongens die vlieglessen hebben gehad in lichtgewicht vliegtuigjes, ineens in staat bleken een verkeersvliegtuig capriolen te laten maken, zoals dat bij het Pentagon het geval geweest zou moeten zijn, als de officiële complottheorie klopt..!

 11. @Stoner
  Jazeker. Goed stuk vind ik.
  Met de kanttekening dat er een soms moeilijk de onderkennen grens is tussen:
  1. Ergens nodeloos veel aandacht naar toe laten gaan, heel veel energie in stoppen en
  2. aan de andere kant voldoende in de gaten houden om te kunnen ontwijken en anticiperen.

  Het is volgens mij ook soms heel moeilijk te onderkennen wat de wezenlijke vibratie (ahum) van een mooi verhaal is. En welke aandacht het verdient. Dat heb ik proberen te illustreren met dit http://www.projectcamelot.org/Miriam_Delicado_Project_Camelot_lightworkers_attacked_radio_extract_6_August_2009.mp3 fragment. Hierin wordt gewaarschuwd voor mensen (hier lichtwerkers) met prachtige verhalen maar die in feite (misschien ongewild) iets heel anders uitstralen (Drunvalo Melchizedek naar mijn persoonlijke smaak).
  Ik vermoed dat de scheiding tussen licht en donker, steeds grotesker wordt en de noodzaak om bewust te kiezen waar je, jezelf op afstemt (en dat proberen uit te dragen), steeds groter. Zo’n bewuste keuze geeft volgens mij ook bescherming.
  Een van de valkuilen kan zijn dat steeds meer licht misschien ook steeds meer motten (kwaad dus) aantrekt. Nog meer reden om bewust te kiezen en die keuze, heb ik ervaren, keer op keer te bevestigen. Totdat de balans hersteld is. Dualiteit opgeheven????
  Zie ook Bill Ryan and Kerry Cassidy from Project Camelot interviewed by Arjan Bos.
  http://www.youtube.com/watch?v=jwOsc3h3Vfk.

  Tja, en dat alles gaat met vallen en opstaan, zeer menselijk, geen schande en niets om je schuldig over te voelen of over te schamen. De meeste mensenkinderen kunnen ook niet van de ene op de andere dag lopen. Alhoewel, zo nu en dan een aai over de bol en een kus op de zere knie bij zo’n proces zeer welkom is.
  Dit is uiteraard mijn persoonlijke waarheid waar ik naar probeer te leven, en die redelijk vaak (in andere bewoordingen) op w2k-nl terug te vinden is. Waarvoor mijn dank.

  Tjong jonge, ik wordt nu echt misselijk van mezelf. Genoeg voor vandaag.

 12. En toch fijn dat je het zo verwoord hebt. Ook al is het dan jouw persoonlijke visie. Tijd voor een koppie T! DANK! Denk maar eens aan ‘Eenheid in Verscheidenheid’!!

 13. Tja Droppie, als ‘beheerder’ heb je zo privileges. Zeker als je je voordoet als ‘gewone’ bezoekert. Met onze computer is dus niets aan de hand, ware het niet dattie regelmatig stukken op SPAM of WACHT zet, totdat dit wordt opgeheven.. 😉

 14. Als we dan even terugkomen op het verhaal Bin Laden. Is het niet vreemd dat de gehele Amerikaanse media over een Nederlands programma valt waarin op hypothetische wijze de onschuld van Bin Laden wordt aangetoond?
  Ik vraag me af of deze Amerikaanse bevolking daadwerklijk alles wil zien. Als je Loose Change ( http://www.youtube.com/watch?v=7E3oIbO0AWE ) bekijkt, kun je toch wel zeggen dat er iets niet klopt.
  Daarbij moet ook nog worden meegenomen dat door de inzet van vier dappere weduwen (de echtgenotes van omgekomen brandweermannen) er uiteindelijk een onderzoek is opgestart. De regering wilde het het liefst niet doen.
  Ik vind het makkelijk om te zeggen dat vechten een gewelddaad op zichzelf is. Vechten kan op vele manier. Ik vind aktief mensen “wakker” maken ook een manier van vechten.
  Uiteindelijk zal de waarheid en gerechtigheid overwinnen.

 15. waarom die leugen.is gewoon om tezeggen bin laden is dood om steun tekrijgen.omdat eerdere aanvallen op hem waren mislukt…..en anders daarom geen steun kunnen krijgen als hij nu weer niet gepakt is.daarom men zegt hij is dood . wat ik niet gelooft en vs goed liegen kan en bv iemand op maakt met het gezicht zelfde als bin laden te maken en de mam onder het maske niet bin laden is en alles in scene zetten doet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.