Advertentie

Het bewijs: nieuwe-energie technologie bestaat!


We hoeven allang geen Picasso's meer te verbranden
We hoeven allang geen Picasso's meer te verbranden

Ik las laatst ergens de uitspraak: ‘Het gebruik van olie voor brandstof is net zoiets als je Picasso op het haarvuur gooien voor warmte.’ De toekomst van de Aarde hangt aan een zijde draadje en hoe wij omspringen met energie, is daar debet aan.

In dit artikel – afkomstig van onze moedersite WantToKnow.info – een lijst van nieuwe-energie technologieën, waaruit blijkt dat we allang geen Picasso’s meer hoeven te verbranden. Dat deze baanbrekende en revolutionaire technologieën nog niet op de markt zijn, heeft natuurlijk een reden.

Dr. Peter Lindemann, wereldwijd een autoriteit als het gaat om de praktische toepassing van nieuwe-energie, legt uit hoe dat komt en dat we vooral wachten op onszelf om het tij te keren.  

New Energy Sources werd geschreven door Peter Lindemann, D. Sc.
En samengevat en geredigeerd door Fred Burks

Laat in de jaren 1880 voorspelden handelsbladen in de elektrische wetenschappen “vrije elektriciteit” in de nabije toekomst. Ongelooflijke ontdekkingen met betrekking tot de aard van elektriciteit werden gemeengoed in deze tijd.

Binnen twintig jaar zouden er auto’s, vliegtuigen, films, opgenomen muziek, telefoon, radio en draagbare camera’s zijn. Voor het eerst in de geschiedenis werd het gewone volk aangemoedigd om zich een utopische toekomst voor te stellen met moderne transportmethoden en communicatie, banen, huisvesting en voedsel voor iedereen.

Dus wat gebeurde er? Wat is er van de doorbraken met betrekking tot nieuwe energie geworden? Was de opwinding over vrije elektriciteit slechts wishful thinking, die uiteindelijk ontkracht werd door de wetenschap? 

Huidige stand van de technologie

The Magnifying Transmitter van Tesla
The Magnifying Transmitter van Tesla

Het antwoord is nee. Spectaculaire nieuwe-energietechnieken werden gelijktijdig met andere doorbraken ontwikkeld. Sindsdien zijn er meerdere methoden ontwikkeld voor de productie van enorme hoeveelheden energie tegen extreem lage kosten. Geen enkele van deze technologieën hebben de open consumentenmarkt echter gehaald. Waarom dit zo is zal zodadelijk worden besproken.

Allereerst is hier een korte lijst van nieuwe-energie technologieën. Het gemeenschappelijke kenmerk dat al deze ontdekkingen met elkaar verbindt, is dat ze allemaal gebruik maken van een kleine hoeveelheid van één vorm van energie om een grote hoeveelheid van een andere vorm van energie te beheersen of los te laten. 

 

 • Radiant Energy. Nikola Tesla’s Magnifying Transmitter, T. Henry Moray’s Radiant Energy Apparaat, Edwin Gray’s EMA Motor, en Paul Baumann’s Testatika Machine functioneren allemaal op Radiant Energy. Deze natuurlijke vorm van energie kan dezelfde wonderen tot stand brengen als gewone elektriciteit tegen minder dan 1% van de kosten. Het gedraagt zich echter niet precies hetzelfde als elektriciteit, wat heeft bijgedragen aan het verkeerde begrip ervan door de wetenschap. De Methermitha Gemeenschap in Zwitserland bezit momenteel vijf of zes functionerende modellenvan brandstofloze, zelfvoorzienende apparaten die van deze energievorm gebruik maken. (Meer). 

Het gemeenschappelijke kenmerk dat al deze ontdekkingen met elkaar verbindt, is dat ze allemaal gebruik maken van een kleine hoeveelheid van één vorm van energie om een grote hoeveelheid van een andere vorm van energie te beheersen of los te laten.

 • Permanent Magnets. Dr. Tom Bearden bezit twee functionerende modellen van een op permanent magnets werkende elektrische transformer. Deze gebruikt een elektrische input van 6 watt om de richting van een magnetisch veld te beïnvloeden, dat door een permanent magnet voortgebracht wordt. Door het magnetisch veld te kanaliseren, eerst naar één output-spoel en vervolgens herhaaldelijk en snel naar een tweede spoel, kan het apparaat een elektrische output van 96 watt produceren zonder bewegende delen. Meerdere uitvinders [http://hebben werkende mechanismen die torsie produceren door middel van permanent magnets alleen. (Meer).
 • Super-efficiënte Elektrolyse. Water kan omgezet worden in waterstof en zuurstof door middel van elektriciteit. Wanneer water in aanraking komt met zijn eigen moleculaire resonante frequentie, wordt het omgevormd tot waterstof en zuurstof, met een geringe elektrische input. Waterstof kan motoren aandrijven (zoals in je auto) tegen de kosten van water. (Meer).  
 • Koude Kernfusie. Hoewel aanvankelijke claims ontkracht zijn, is koude kernfusie wel degelijk reëel. Niet alleen is overtollige hitteproductie herhaaldelijk gedocumenteerd, maar ook laag energetische transmutatie van elementen van atomen is gecatalogiseerd, waarbij tientallen verschillende reacties zijn opgetreden. (Meer).

Schone energie, voor iedereen, overal

Vervuiling is 'so last season'!
Vervuiling is 'so last season'!

Er bestaan tientallen andere systemen. Vele zijn levensvatbaar en goed getest. Maar deze korte lijst is voldoende om het punt te maken: nieuwe-energie technologie bestaat. Het biedt de wereld een overvloed aan schone energie voor iedereen, overal.

Het is nu mogelijk om de productie van broeikasgassen te stoppen, en kerncentrales te sluiten. Transport- en productiekosten voor bijna alles kunnen dramatisch omlaag. Maar al deze prachtige voordelen die het leven op aarde zoveel gemakkelijker en beter kunnen maken voor iedereen worden al tientallen jaren uitgesteld. Waarom uitstel? En wiens doelen worden gediend met dit uitstel?

Vier Onzichtbare Krachten

Er zijn vier krachten die samengewerkt hebben om deze situatie te creëren.

1. De rijkste families en hun centrale banken zijn de eerste kracht.

Hun motivatie is hebzucht en de behoefte om vrijwel alles te beheersen behalve zichzelf. Hun plan is om uiteindelijk alle grondstoffen ter wereld te beheersen, een daardoor ieder’s leven te beheersen door de beschikbaarheid van alle goederen en diensten. Een onafhankelijke bron van welvaart (nieuwe-energie apparaat) in handen van iedere persoon op aarde stuurt hun plannen voor werelddominantie in de war. Ze willen geen enkele concurrentie. De wapens die ze gebruikt hebben om dit tot stand te brengen zijn intimidatie, debunk-“experts”, opkopen en niet beschikbaar stellen van technologie, en het vermoorden van uitvinders. Ze hebben eveneens de wetenschappelijke theorie gepromoot die stelt dat vrije energie onmogelijk is (wetten van de thermodynamica).  

2. De tweede kracht zijn de nationale regeringen.

Het probleem hier is gerelateerd aan het handhaven van de nationale veiligheid. Er is sprake van een continu manoeuvreren voor een plaats en invloed met betrekking tot wereldwijde zaken, en de sterkste partij wint. In de economie is het de gouden regel: “Degene met het goud maakt de regels”. Onbeperkte energie op deze planeet zal leiden tot een onvermijdelijke herschikking van het machtsevenwicht. Iedereen zal het willen hebben, en zal tegelijkertijd willen voorkomen dat anderen het krijgen. Dus, de motivatie van nationale regeringen is zelfbehoud.

Hun wapens bestaan uit het tegenhouden van de uitgifte van patenten, op grond van de nationale veiligheid, het lastigvallen van uitvinders met criminele aantijgingen, belastingcontrole, dreigementen, telefoontaps, brandstichting, diefstal, en een heel scala aan andere intimidaties die de bezigheid van het bouwen en op de markt brengen van een nieuwe-energie machine praktisch onmogelijk maakt.

Hun motivatie is hebzucht en de behoefte om vrijwel alles te beheersen behalve zichzelf. Hun plan is om uiteindelijk alle grondstoffen ter wereld te beheersen, een daardoor ieder’s leven te beheersen door de beschikbaarheid van alle goederen en diensten.

3. De derde kracht bestaat uit bedrogen uitvinders en oplichters.

Aan de periferie van de uitzonderlijke wetenschappelijke doorbraken die verantwoordelijk zijn voor reële nieuwe-energie technologieën, ligt een schaduwwereld van onverklaarde anomalieën, marginale uitvindingen en promoters zonder scrupules. De eerste twee krachten hebben steeds gebruikt gemaakt van de media om de ergste voorbeelden van deze groep te promoten, om de aandacht van het publiek af te leiden, en om echte doorbraken in diskrediet te brengen door ze met de frauduleuze zaken te associëren.

Dus, de derde kracht is bedrog en oneerlijkheid. De motivaties zijn zelfverheerlijking, hebzucht, nastreven van macht over anderen, en een vals gevoel van eigenbelang. De wapens die gebruikt worden zijn liegen, bedriegen, zelfbedrog en arrogantie in combinatie met slechte wetenschap.   

4. De vierde kracht aan het werk om de publieke beschikbaarheid van nieuwe-energie technologie uit te stellen, bestaat uit de rest van ons.

Het mag dan gemakkelijk zijn om te zien hoe beperkt en egoïstisch de motivaties van de andere krachten zijn, maar eigenlijk zijn deze motivaties eveneens overduidelijk aanwezig in ieder van ons. Houden we er niet stiekem allemaal, net als de rijkste families, illusies van verkeerde superioriteit op na, en willen we niet allemaal anderen beheersen in plaats van onszelf?

Een ruimer bewustzijn is onze uitdaging
Een ruimer bewustzijn is onze uitdaging

En, zou jij ook niet verkopen als de prijs maar hoog genoeg was?

Of, zoals de regeringen, willen we niet allemaal onze eigen overleving veiligstellen?

Of, zoals de bedrogen uitgekomen uitvinder, verkiezen we niet allemaal van tijd tot tijd een aangename illusie boven een onprettige waarheid?

Of vrezen we niet allemaal het onbekende, zelfs als het een grote beloning in het vooruitzicht stelt? 

Onze bewustzijnsuitdaging

Alle vier de krachten zijn slechts verschillende aspecten van hetzelfde proces. Er is in feite maar één kracht die de beschikbaarheid van nieuwe-energie technologie tegenhoudt, en dat is onspiritueel gemotiveerd gedrag.

Nieuwe-energie technologie is een uiterlijke manifestatie van goddelijke overvloed. Het is de motor van de economie van een verlichte maatschappij, waarin mensen zich vrijwillig tegenover elkaar gedragen op een respectvolle en beschaafde manier.

“Onspirituele” mensen kunnen niet vertrouwd worden met nieuwe energie. Ze zullen slechts doen wat ze altijd al hebben gedaan, en dat is genadeloos misbruik van elkaar maken, of elkaar en zichzelf ombrengen in het proces.

De Kans

Wat nieuw is, is dat jij en ik nu beter met elkaar kunnen communiceren dan enig moment in het verleden. Het Internet biedt ons, de vierde kracht, een kans om de gezamenlijke pogingen van de andere krachten het hoofd te bieden, die de verspreiding van nieuwe-energie technologie tegenhouden. Wat er begint te gebeuren, is dat uitvinders hun werk publiceren, in plaats van er patent op aan te vragen en het geheim te houden.

Er is in feite maar één kracht die de beschikbaarheid van nieuwe-energie technologie tegenhoudt, en dat is onspiritueel gemotiveerd gedrag.

Nieuwe-energie technologie is een uiterlijke manifestatie van goddelijke overvloed.

Het is de motor van de economie van een verlichte maatschappij.

Steeds vaker geven mensen informatie weg over deze technologieën, in boeken, video’s en op websites. Hoewel er nog steeds een grote hoeveelheid nutteloze informatie over nieuwe energie op het Internet circuleert, neemt de beschikbaarheid van goede informatie snel toe.

Ieder van ons ondersteunt de vierde kracht. Als we opstaan en weigeren om nog langer onwetend en inactief te blijven, dan kunnen we de loop van de geschiedenis veranderen. Alleen massale actie kan de wereld die we willen tot stand brengen. De andere drie krachten zullen ons niet helpen om een brandstofloze energiecentrale in onze huizen te plaatsen.

Nieuwe-energie technologie zal alles veranderen aan de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Het maakt hebzucht en angst voor overleving overbodig. Maar zoals in alle oefeningen van spirituele overtuiging, moeten we eerst vrijgevigheid en vertrouwen manifesteren in onze eigen levens.

De Uitdaging: sluit je aan!

Nieuwe-energie technologie bestaat. Het bestaat al tientallen jaren. Communicatietechnologie en Internet hebben de sluier van geheimzinnigheid opzijgeschoven van dit opmerkelijke feit. Overal ter wereld beginnen mensen nieuwe-energie apparaten te bouwen. De bankiers en regeringen willen niet dat dit gebeurt, maar ze kunnen het niet stoppen.

Nieuwe-energie technologie zal alles veranderen aan de manier waarop we leven, werken en met elkaar omgaan.

Het maakt hebzucht en angst voor overleving overbodig. Maar zoals in alle oefeningen van spirituele overtuiging, moeten we eerst vrijgevigheid en vertrouwen manifesteren in onze eigen levens.

Enorme economische instabiliteit en oorlogen zullen worden gebruikt om de aandacht van mensen af te leiden van de nieuwe-energie beweging. Van dit aspect van wat er gaande is zal in essentie geen uitgebreid verslag worden gedaan door de media.

De Westerse maatschappij is in veel opzichten hard op weg naar zelfdestructie als gevolg van de bij elkaar opgetelde effecten van hebzucht en corruptie. Nieuwe-energie technologieën kunnen deze trend niet stoppen. Als je, aan de andere kant, een nieuwe-energie apparaat hebt, dan zou je wellicht in een betere positie verkeren om de overgang te ondersteunen die onderweg is.

De vraag is: wie zal uiteindelijk de ontluikende wereldregering controleren, de eerste kracht, of de vierde kracht? Diegenen die de vierde kracht kiezen maken misschien de dageraad mee van de wereld van nieuwe energie. Ik daag je uit om je bij diegenen aan te sluiten.

Website Peter Lindemann: www.free-energy.ws


Voor de volledige tien pagina’s tellende tekst van dit document over nieuwe energie: www.WantToKnow.info/freeenergy. Referenties en patentnummers weergegeven aan het einde van de 10-pagina tekst.
Verspreid de Informatie.
Voor overige uitstekende artikelen en bronnen, zie ons Informatiecentrum Nieuwe Energie.

Oproep WantToKnow-redactie:

Wij zoeken nog een vertaler voor de 10-pag. samenvatting over nieuwe energie.
Zou jij dat willen doen? Neem dan contact op met de redactie.

43 gedachten over “Het bewijs: nieuwe-energie technologie bestaat!

 1. Ik sluit me heel graag aan ben al bezig met het boek Nulpunt revolutie geschreven door Benjamin Adamah. Als we overgaan op deze vorm van energie krijgt de aarde kans om zich te herstellen, kunnen we geld wat we nu uitgeven aan vervuilende energie gebruiken voor scholing en zorg, etc
  Tachyon therapie kan ook ingezet worden voor heling van het lichaam , in Nederland wordt het al door diversen artsen gebruikt.
  De wereld is zo bedoeld dat er voor iedereen genoeg is om te leven , het wordt de hoogste tijd!

 2. Als je de link volgt naar de Methermitha Gemeenschap in Zwitserland dan staat daar dat die gemeenschap in ‘Linden’ ligt maar dat klopt niet: Het is in Lingen. Vreemd genoeg wordt deze spelfout ook in het originele artikel uit 1984 gemaakt door de onderzoeker. Daarna lijkt iedereen deze fout te hebben overgenomen terwijl deze met wat simpel zoeken op Google zo te achterhalen is. Dus tot in hoeverre is hier overgeschreven ipv zelf checken? Want dezelfde spelfout komt in vele artikelen voor. Dat vind ik niet echt staan voor betrouwbaarheid.
  Ook rept men over 5(?) machines. Nergens een bron of wat dan ook – of ik heb er overheen gekeken. Nou ja, klik maar op de hyperlink naar wanttoknow.com Zie je dat vanzelf.

 3. Bovenstaande is overigens als opbouwende kritiek bedoeld, niet om de zaak af te branden. Vind het een erg goed initiatief dat dergelijke zaken onder de aandacht worden gebracht.

 4. Ik ben,uiteraard,groot voorstander van schone,gratis energie.Ik volg de ontwikkelingen op dit gebied al jaren maar zie desalniettemin weinig progressie,in die zin dat producten tot op heden nog steeds de concumenten markt niet bereikt hebben.Het lijkt zich steeds weer te beperken tot achterkamertjes uitvindingen die leuke you tube filmpjes op leveren maar niet verder ontwikkeld worden tot (grote) bruikbare apparaten.Wellicht dat het feit dat bedrijven en personen in de vorm van patenten toch weer proberen het in zekere mate voor zich zelf te houden en uit zijn op commercieel gewin hiervan de oorzaak van is.

 5. Ik kan de pogingen tot in het openbaar brengen van de nieuwste uitvindingen alleen maar toejuichen. Ook al gaat dat soms gepaard met hindernissen of tegenwerking.
  Ik denk dat iedereen die zich vragen stelt over de toekomst van onze planeet inziet dat er dringend iets moet gebeuren en dat we onze ego’s opzij moeten zetten ten gunste van een algemener welzijn.
  Als ik vandaag hoor dat er 1 miljard(!) mensen te weinig eten hebben , wie kan dan nog onverschillig blijven .
  We moeten echt wel samen iets doen en niet te veel vertrouwen op regeringen of religieuze groeperingen. Het is te gemakkelijk een afwachtende houding aan te nemen en te denken dat de rest het wel zal oplossen.

  Alleen weet ik altijd wat er precies moet gebeuren….

 6. alslang wij ons nog laten leiden door blinden blijft eenoog koning!
  Bijgevolg dat onwetende of niet voldoende bewust,blijft onzekerheid tot herziening van wenselijke kennis inzake energie.
  Merendeel doordat geld niet als middel gezien wordt,maar het doel voor velen is,anders gezegt,(winst)!
  Voor hun die niet weten;alles wat wij kunnen waarnemen is materalisatie van energie,het geheel van onze beleving is transformatie,simpel gezegd(laden en lossen,leeg-vol,boven-beneden.in een eeuwige beweging van veranderingen wat de diversiteit en schoonheid welk onze wereld laat leven zo wij het kunnen ervaren en te genieten met de wens dat dit mede het bewustzijn zal activeren uit inspiratie ,nieuwschierigheid or wat so ever!!!
  Zelf heb ik getracht een brandstofbesparingsysteem onder de ongelovigen te brengen en aantoonbaar door uitgevoerde testen e.a.geen kans dit in de markt te brengen wegens protectie danwel andere tegenwerking tot je bankroet en gaan verder met de orde van de dag.tot heir

 7. Zelf ben ik bezig met Bedini Monopole (Tom Bearden heeft hier ook mee te maken), volgens de berekening stop ik er 1 deel in en haal er 1.9 deel uit.

  Het is nu nog in experimentele fase, echter het is hoopvol.

 8. het is simpel

  de huidige economie brengt geld op, veel geld, en veel mensen worden rijk zonder te weten en dus blind te zijn voor de gevolgen welke ook hun zal treffen, en wellicht nog veel harder als degene die de armoede al gewent is.

  we zitten in het tijdperk van geld is macht, zo erg dat zelfs regeringen niets meer te vertellen hebben.

  hierdoor wordt moderne technieken geblokkeerd want de nieuwe economie biedt geen plaats meer aan het snelle geld.

  vrg

 9. Ik vind het fantastisch hier zoveel positieve reacties op het nog (relatief) onbekende fenomeen vrije energie te zien! Ik geloof er ook in. Alleen bepaalde vragen moeten wel worden beantwoord om het aan meer mensen te kunnen uitleggen. Ik had een discussie met iemand die (terecht) vroeg: ‘Hoe zit het dan met de wet van behoud van energie?’. Een dergelijke wet klinkt voor mijn gevoel ook wel logisch. Stel je hebt zo’n vrije energie motor. Zou de energie dan niet onttrokken worden aan een ander universum? Mijn discussie partner bracht dit naar voren. Hij had dit idee uit het boek ‘Zelfs de goden’ van Isaac Asimov. (wat ik zelf ook ooit gelezen heb)

 10. Vrije energie schijnt onbegrensd te zijn, het gaat ons gewone verstand ver te boven , kwantum fysica etc Tesla was al heel ver zijn tijd vooruit en was op de goede weg. Hoe meer je erover leest , hoe meer je geinspireerd raakt , olie en gas zijn niet meer van deze tijd en worden ons nog steeds opgedrongen , kijk maar naar Shell weer een nieuw gasveld gevonden bij Noorwegen, in “alternatieve schone energie ” zijn ze niet geinteresseerd, geld en macht, daar draait het om.

 11. Het is overduidelijk dat er stappen moeten worden ondernomen. Hoe gaan we dat doen? Eendracht maakt macht. Handtekeningen verzamelen, een website opstellen voor de petitie, demonstreren in Den Haag. Zeg het maar … groots aanpakken goed voorbereiden en dan als het mogelijk gemaakt wordt dan met honderduizenden naar Den Haag. Laat het de grootste handtekeningenactie en demonstratie worden die Nederland ooit heeft meegemaakt.

 12. Mensen kunnen als enige in hun soort een ontwikkeling bewust vertragen en daarmee de toekomst uitstellen vanwege voordelen die de huidige situatie oplevert.
  De natuur en kosmos daarentegen gaan onverminderd door. De mensheid, ontstaan uit natuur en kosmos, komt zo in conflict met zichzelf.

  Vooruitgang of rondgang?
  In ons streven om de wereld echt in positieve zin te verbeteren (z.g. tertiaire vooruitgang), zijn we afhankelijk van organisaties die aan de bovenkant van de samenleving zitten en die de wetten en regels bepalen en andere organisaties controleren. Deze instituten of instellingen hebben macht over macht. Denk bijvoorbeeld aan grote financiële en religieuze instellingen, grote industrieën, regeringen en hun defensies.
  Een voertuig dat energie verbruikt die we gratis kunnen opwekken, is technisch mogelijk. Nanotechnologie in kleding is ook mogelijk: kleding die zichzelf schoonhoudt tijdens dragen en altijd voor een aangename temperatuur zorgt. Maar bij wie is deze vooruitgang gewenst? Uit milieu- en kostenoverwegingen zeker bij het publiek, maar (nog) niet bij organisaties die aan brandstof, kleding en wasmiddelen verdienen. Hun doel ligt niet zozeer in een verandering van de huidige situatie, maar in een bestendiging (secundaire rondgang) waarin zij macht over macht houden.

  Vooruitgang afremmen door de huidige situatie te bestendigen is een tegennatuurlijk proces. Evolutie stopt niet: kosmische energie blijft stromen. En ook de kosmische energie in ons (de menselijke energie) is aan die universele wet onderworpen, en dat maakt de paradox: het is een menselijk proces om bestendiging na te streven voor wie hun belang of verworvenheden niet willen opgeven. De mens kan als enige in zijn soort zijn omgeving manipuleren en daarmee ontwikkelingen bewust vertragen.
  De twee oerkrachten, bestendiging en echte vooruitgang, strijden vaker dan ooit in de hoofden van steeds meer mensen. De paradox verdeelt de mensheid dan ook grofweg in twee kampen: zij die geloven dat een dergelijke machtsverhouding altijd blijft bestaan. En zij die ook geloven dat een dergelijke machtsverhouding blijft bestaan maar die een geaccepteerde machtsverhouding is.

  Ik ben bezig met een boek die het laatste nastreven.

 13. de taboe moet van dit onderwerp af. elektrolyse van water is een experiment wat we op de middelbare school deden om vervolgens het knalgas(waterstof) te verbranden. ontzettend simpel. men zou zon opstelling in een auto kunnen doen. water tanken, elektrolyse in een soort cel, brandstof en zuurstof beiden naar de motor sturen en de auto doet het! zonnebloem olie kan worden gebruikt om de motor te smeren! dit weet men al bijna 70 jaar!!! ik denk dat ik ga proberen het te bouwen!

 14. Ik denk dat als er bouwtekeningen zouden bestaan om zelf een kleine energiecentrale te bouwen dat dit wel mij interesse zou hebben.
  Maar ik zie ook problemen,ik twijfel of de oplossing van het energie probleem ons niet voor veel grotere problemen zullen stellen.
  Als uiteindelijk de machtsverhoudingen zullen veranderen wegens op grote schaal beschikbaar komen van vrije energie, zal dat niet leiden tot een grote oorlog die zijn weerga niet kent.
  Is dit soms de reden dat alle andere ontwikkelingen in de kiem gesmoord worden?

 15. Er is kennis en er bestaat wetenschappelijk bewijs over energie in het nul punt veld (het electrodynamisch veld waaruit massa en thermodynamische energie in al zijn vormen ontstaat) gemeten bij nul graden Kelvin). Al deze informatie is te vinden op nulpuntenergie. Lees alvast:
  theorie-0.generator.doc
  Nu nog het bedrijf die het eindelijk gaat maken.
  Voor zover ik weet zijn er wel patenten maar ook varianten.

 16. Wat een dikke onzin allemaal! Ik wil ook graag in Luilekkerland wonen en energie uit niets maken.
  Maar is er niet zoiets als de wetten van de thermodynamica?
  Kijk toch eens hoe die wonder-teksten geformuleerd zijn, altijd: er schijnt, men zegt, “ze hebben….”. Nooit iets concreets!
  Het patentbureau is volgeschreven met machines die energie uit niks leveren!
  Zijn we hier niet een beetje goedgelovig?

 17. Goed gelovig Fred, zo gehersenspoeld is de massa al , ben echt niet de enige die meer mogelijkheden dan onmogelijkheden ziet, alleen moet de knop nog om !

 18. In het universum gelden de wetten van de hydrodynamica en gaan vooraf aan die van de thermodynamica.
  Elementaire deeltjes zijn in essentie elektische energie eenheden (eee) ‘s.
  Ik adviseer je eerst de nieuwe wetenschappelijke feiten te bestuderen voordat je onzin uitkraamt Fred.
  Kijk op nulpuntenenergie.net onder links wat Ir. K.J. van Vlaenderen hierover te zeggen heeft en met wiskundige onderbouwing hopelijk snap je er dan wat meer van

 19. @Fred: misschien het allerbelangrijkste is dat je snapt dat jij dit vindt, en dat het niet zo IS. Dus roep er dan bijv. bij: “Ik vind dit een dikke onzin allemaal” Dat heeft een heel andere energie, als we het daar toch over hebben, dan wat je nu hebt geschreven. Voel maar eens door.

  En… heel grappig dat dit nu de essentie ook is van het ‘energie-probleem’.. Je kunt nooit bij het geheel als je in je eigen (ego) blijft hangen.. Loslaten is het devies.

 20. Ik denk dat Fred zeker een punt heeft. Tesla wordt al jaren zo vaak aangehaald als ‘bewijs’ en anderen ook. Maar het blijven gekopieerde verhalen.
  Zeer goede kans dat Tesla inderdaad het genie is geweest zoals hem wordt toegedicht. Veel werkende zaken kunnen verdwenen zijn om wat voor reden dan ook.
  Maar…waar blijven de concreet werkende machines dan als vele bouwplannen en tekeningen simpelweg op het web te vinden zijn?
  Het enige wat ik tot nog toe ben tegengekomen is de GEET Fuel Processor. Dat loopt en is gewoon te filmen. Harder bewijs dus.
  Ook schijnt de ‘hydroxy booster’ iets te zijn. En daar blijft het voorlopig bij.
  Want voor de rest is er namelijk nog weinig tot niets werkend concreets in de openbaarheid. En om Fred dan ‘gehersenspoeld’ te noemen…spreekt voor de reageerder zelf.

 21. Mijn god je moet wel een enorme New-age hippie zijn om dit te slikken zeg.

  Koude kernfusie, mijn god dat is al zo vaak ontkracht, gaat hem niet worden.

  en dat apperaat van Tesla is ook een fabel.

  Hippies, zoek een baan.. serieus.
  zoek een baan

 22. Dan moeten ze zich maar eens gaan bezighouden met hun werk in plaats van zulke kul verspreiden.

  Mensen informeren prima, mensen ergens van overtuigen.. kan ik in komen. Maar tijd gaan verspillen met achterlijke kwats als Koude Kernfusie en Nikolais Magnifying transmitter mensen aan te lopen praten kan niet. Onacceptabel.

  Dit nog verhullen in een links-hokus pokus – Spiritueel ying yang bullshit verhaal om zo proberen op schuldgevoel voor de nieuwe generaties na ons in te spelen vind ik fokkin walgelijk aangezien het niet eens kan wat wordt verteld.

  Deze lui moeten tegen de muur, en die lui die hiernaar luisteren moeten zich eens gaan bezighouden met hun werk.

 23. teun
  met al die technologische verhalen kun je me om mijn oren slaan, heb ik absoluut geen verstand van!
  maar is de strekking van het verhaal niet,dat er mogelijkheden zijn en dat we ons daarvan bewust moeten worden.Dat we moeten stoppen met fossiele brandstoffen te winnen en te gebruiken,maar dat dat tegengehouden wordt door diegene die er machtig en rijk van worden.En dat is wel acceptabel???

 24. Lianne

  Zo zit ons systeem nu eenmaal in elkaar. Mensen met goede ideeën waar een markt voor is kunnen hun product verkopen.. dat levert geld op.

  Tot op heden is het financiëel nog niet aantrekkelijk genoeg voor deze bedrijven( shell, BP, Esso ) om over te stappen op Waterstof aangedreven motoren. Uiteraard werken deze bedrijven samen met de autoindustrie.

  Dus deze bedrijven hebben enorm veel in de hand, true. Vervelend? misschien… maar het werkt wel.

  Keerzijde hiervan is dat als de technologie echt beschikbaar is, waardoor er zuiniger en schoner hetzelfde werk verricht kan worden of in ieder geval aanzet gegeven kan worden om hierop over te stappen moet een ander slim bedrijf maar eens een techniek ontwikkelen of de waterstof motor bruikbaar en veilig maken. ( tot op heden zijn alle waterstof aangedreven auto’s te vergelijken met rijdende waterstof bommen ( waterstof is enorm, enorm enorm explosief )

  zodra dat gebeurd zal dat bedrijf vanzelf binnenlopen, want de mens van tegenwoordig is al hardstikke milieu bewust bezig als je kijkt naar 10 jaar geleden.

  Die Marktwerking heeft 2 kanten, ja het huidige establishment ( shell, bp etc ) verdienen grof geld en het is misschien niet zo schoon,

  nou dan is het aan nieuwe ondernemers en uitvinders wat te bedenken om zo een marktaandeel te veroveren.

  Tot op heden zijn fossiele brandstoffen onmisbaar voor gebruik in Fossiele brandstof motoren.

 25. Teun
  Zo zit ons systeem in elkaar, is dat nu net niet het struikelblok?.
  We zijn nog niet bewust genoeg, het heeft de aandacht niet.
  Als shell bij jou in de achtertuin(het duur betaalde stukje grond,waar jij iedere dag met je fossiele brandstof motor voor op en neer rijdt om het te kunnen betalen) een rafinaarderij neerzet, wordt het een heel ander verhaal!!

 26. Het bewijs: nieuwe-energie technologie bestaat! Ja nu de uitvoering nog graag…!!!???
  ps wel grootschalig
  ps2 laat het de “leiders/mislukkelingen” ook weten…
  Ciao Remco

 27. ‘Deze mensen moeten tegen de muur’…? Lijkt me wat overdreven want ze bedoelen het toch goed?
  Men verkondigt waarin men gelooft. Of dat nu voor de 1 een fabel is en voor de ander niet.

  ‘Het is aan de politiek om dingen te veranderen, niet aan ons’.
  Hier zit hem inderdaad de crux. Als wij het massaal van de politiek gaan eisen en ons stemmen daar op afstemmen dan moet de politiek wel een draai gaan maken.
  Echter: Heel veel mensen die ik aanspreek over onderdrukte technologieen verbaaste het helemaal niets..ze zeggen alleen maar “Het is toch erg he? Het is toch verschrikkelijk” en gaan over tot de orde van de dag.
  Er bestaat een klein groepje idealisten die trachten deze geestelijk melaatsheid te doorbreken. Willen mensen bewust maken van het feit hoe wij op aardig wat fronten massaal gepiepeld worden. Maar onderschat de lethargie van de massa niet.
  Toch blijf ik het een respectvol initiatief vinden: Mensen proberen aan te zetten om een positieve kentering plaats te laten vinden. En zo is het geloof ik bedoeld, deze site en o.a. dit artikel.

 28. De auto die op water loopt is al diverse malen uitgevonden. De laatste keer in Japan. Gedemonstreerd met de belofte dat de auto over een paar jaar beschikbaar zou zijn voor het publiek, youtube filmpjes… . Nóóit meer wat van gehoord. Eh, economisch niet interessant genoeg.

  Pardon, overal CO2 neutrale volkomen overbodige hokus pokus optuigen, nee dat is goedkoop.
  Straalvliegtuigen aankopen waarvan de intimi gewoon toegeven dat het technisch gezien bagger vliegtuigen zijn, toch geld zat blijkbaar.
  Idiote dingen doen om in godsnaam maar door te mogen gaan met het produceren en verwerken van giftige katoen, terwijl het alternatief (hennep) zo’n honderd jaar geleden nog naar volle tevredenheid van alle partijen ook in Nederland functioneerde.

  Indeed: There is something rotten in the State of the Netherlands.
  En deze de nieuwste in het hele drama is ook erg interessant:
  http://www.ad.nl/economie/3313833/Staatsschuld_stijgt_met_100_miljoen_per_dag.html

  Kortom ik cross zonder enig schuldgevoel met mijn benzineslurper het hele land door.
  Woehahahaha

 29. That makes 2 of us Zuurtje!!!

  Bovendien moeten we juist extra CO2 aanmaken nu we net een paar jaar de periode van GLOBAL COOLING zijn ingegaan. Wat zeg je? Ja, GLOBAL COOOOOOOOOOOOOOLING, ja, inderdaad.

  Wat zeg je? Error, malfunction, kill all huuummaaaanz? Ja inderdaad, bliep, error, loop, loop. We zitten in global cooling.

  Nu de staat en NATO onze lucht aan het verkoelen is en chemische rotzooi sproeit om CO2 uit de lucht te halen en gaten aan het maken is in onze atmosfeer zodat de warmte kan verdwijnen, moeten wij juist voor de 1% extra CO2 uitstoot gaan zorgen.

  It’s a crazy world we live in…
  Who you gonna call? Ali Gore Baba en de 40 klimaatrovers?
  Just askin…

 30. Ik heb de video van Peter Lindemann gezien over radiant energy, waar hij de tesla switch omschrijft in relatie tot edward von Gray’s schema.
  Het kwartje is bij mij in principe gevallen, al ben ik geen electro technicus.

  Er is 1 belangrijke conclusie: door resonantie in een electronisch circuit stem je af op een “field” van waaruit energie uit dit ‘field’ in je systeem stroomt.
  Het field is een laag in deze of mogelijk een andere dimensie.

  Door de resontatie in het cicruit kan je een veelvoud van de energie terug krijgen de je er in stopt.

  Door af te stemmen op deze frequentie met een speciale antene kan je draadloos energie ‘ontvangen’

  Welnu, ik kan mij niet voorstellen dat er sinds deze video geen mensen zijn die een replica of een eigen schema hebben gebouwd. Dit zou betekenen dat ik met een ‘antene’ af kan stemmen op een zelfbouwsetje en mee kan genieten.

  Heeft iemand ervaring met deze switches of het bouwen van een antene. het likt me leuk om daar mee te expirimenteren. Bestaan er hobbygroepjes of heeft iemand zin om er 1 op te richten?

  grot Tjeerd

 31. Ik heb de video van Peter Lindemann gezien over radiant energy, waar hij de Tesla switch omschrijft in relatie tot Edward von Gray’s schema.
  Het kwartje is bij mij in principe gevallen, al ben ik geen electro technicus.

  Er is 1 belangrijke conclusie: door resonantie in een electronisch circuit stem je af op een “field” van waaruit energie uit dit ‘field’ in je systeem stroomt.
  Het field is een laag in deze of mogelijk een andere dimensie.

  Door de resontatie in het cicruit kan je een veelvoud van de energie terug krijgen de je er in stopt.

  Door af te stemmen op deze frequentie met een speciale antene kan je draadloos deze energie uit het field of dimensie ‘ontvangen’

  Welnu, ik kan mij niet voorstellen dat er sinds deze video geen mensen zijn die een replica of een eigen schema hebben gebouwd. Dit zou betekenen dat ik met een ‘antene’ af kan stemmen op een zelfbouwsetje en mee kan genieten.

  Heeft iemand ervaring met deze switches of het bouwen van een antene. het lijkt me leuk om daar mee te expirimenteren. Bestaan er hobbygroepjes of heeft iemand zin om er 1 op te richten?

  groet Tjeerd

 32. “Geen enkele van deze technologieën hebben de open consumentenmarkt echter gehaald.”

  Wat een bulshit. Deze technieken hebben de consumentenmarkt niet gehaald omdat de experimenten niet reproduceerbaar zijn, of de uiteindelijke test niet kunnen waarmaken: voed het apparaat met de energie die het opbrengt, en hou dan nog wat over. Ook het ontbreken van een theorie die niet rammelt preekt niet in het voordeel.

  Vervolgens komt de de schijver van dit artiekel met rasechte samenzweringstheorieen. Laat me niet lachen. Bepaalde gevestigde belangen zullen inderdaad niet blij zijn met dit soort technologie, maar als het zo eenvoudig is as in veel vindingen wordt beweerd dan was het allang gereproduceerd.

  ZPE is een interessant onderzoeksgebied maar apparaten die energie leveren op basis heirvan zijn op z’n minst discutabel en zullen dat blijven zolang niemand de resultaten van 1 uitvinder kan reproduceren.

  Nieuwe methodes voor kernfusie (en niet de koude variant) technologie zijn veel waarschijnlijker. B.v. de polywel van EMCC (Bussard).

  Verder: “free energy” bestaat natuurlijk. Maar dat is meteen het probleem: De energie in de vrij als een vogeltje dus het vangen van deze energie kost nogal wat geld en moeite.

 33. Mooi Madeliefje, maar tot in hoeverre heeft Adamah dan de waarheid in pacht? Of blijft het simpelweg bij het verkondigen van een mening? Je lijkt me niet iemand die alle geschreven meningen voor zoete koek slikt maar toch lijk je dat nu te doen.
  En Tessa(schrijver van dit artikel): Wanneer kom je nu eens met meer harde bewijzen over al je beweringen? Je pretendeert journalist te zijn maar hoor en wederhoor lijkt toch echt ernstig aan je voorbij te gaan. Je beschrijft zaken in zo’n subjectieve manier dat het er je meer om lijkt te gaan dat je de werkelijkheid aanpast naar je eigen hoop en behoeven. Zeker NIET wat betreft feiten en dan hoor en wederhoor. Dus het is en blijft gewoon een subjectief schrijfsel. Terwijl je volgens mij zoveel beter en dieper kunt graven. Maar dat lijk je niet te doen omdat het gewoon niet in je wereldbeeld past? Tot in hoeverre sta jij in je ‘5D’ nog in contact met de realiteit?

 34. Plasma Device Could Revolutionize Energy Generation

  http://www.redorbit.com/news/video/science_2/1112823954/plasma-device-could-revolutionize-energy-generation-04162013/

  Filmpje

  Quote: “University of Missouri engineer Randy Curry and his team have developed a method of creating and controlling plasma that could revolutionize American energy generation and storage. The basic research program was originally funded by the Office of Naval Research, but continued research has been funded by MU.”

  New Plasma Device Considered The ‘Holy Grail’ Of Energy Generation And Storage

  http://www.redorbit.com/news/technology/1112824374/plasma-launched-into-open-air-for-energy-generation-041713/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.