Advertentie

Wie zijn de schaduwkrijgers?


Het Amerikaanse leger gaat zich steeds meer bedienen van geheime operaties.  Hierbij wordt het gesteund door een wet die in het landsbelang dit soort akties op vreemde bodem toestaat.

Maar ook Israël, natuurlijk in het kielzog en met steun van de Amerikanen, maakt zich ook steeds vaker schuldig aan dit soort moordzuchtige akties. Geheimhouding zorgt ervoor dat er een vrijbrief is voor dit soort geheime strijdkrachten om dan ook maar alles te ‘mogen’. 

In dit artikel analiseert journalist Conn Hallinan deze bijzonder zorgelijke ontwikkeling. Oorlogsdaden die niet alleen in ernstige overtreding zijn met de souvereiniteit van de landen waar de aanvallen plaatsvinden, maar ook nog eens in strijd zijn met de wetten van de landen in wiens naam de aanvallen worden uitgevoerd.

Een van de 'stoere foto's' die het Amerikaanse leger als publiciteitsplaatje gebruikt.
Een van de 'stoere foto's' die het Amerikaanse leger als publiciteitsplaatje gebruikt.

De romantiek van de durf en de stoerheid van de Groene Baretten maakt plaats voor steeds meer afkeer van hun akties. Hier waren de geheime operaties nooit voor bedoeld..

Doofpot? Jazeker en dan ook nog eens in het donker..

Speciale legerunits lijken steeds meer hun eigen wetten te schrijven en onder de dekmantel van geheimhouding zich alles te kunnen permiteren. 

Maar ook NAVO-troepen worden steeds meer in dit ‘spel’ meegenomen en de licentie om te doden in dit soort operaties, lijkt slechts bijzaak, een detail te worden.

Als er al beschuldigingen van het adres van de VN komen, richting NAVO, dan raakt dit ook Nederland. Is dan alles maar geoorloofd  onder het motto van ‘wederopbouw’?

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wie zijn de schaduwkrijgers?

Landen worden getroffen door grote militaire aanvallen, waarvoor niemand de verantwoordelijkheid neemt..!

By Conn Hallinan, Foreign Policy in Focus 

28 Mei 2009 © 2009 vertaling Guido Jonkers WantToKnow.nl

 

Soedan: 2 F-16 vliegtuigen hadden de vrachtwagens te pakken diep in de Noordelijke woestijn. Binnen 5 minuten was de colonne van voertuigen omgevormd tot één lint van wrakstukken die heftige brandden onder de Januari-zon. Verkenningsvliegtuigjes ontwaarden een paar voertuigen die deze bommenstorm en kanonvuur hadden overleefd, waarop jachtbommenwerpers terugkeerden en het karwei afmaakten. (HIER achtergronden.)

Syrië: 4 Blackhawk helicopters scheerden over de Irakese grens, om vervolgens te landen nabij een boerderij bij het plaatsje al-Sukkariyeh. Zwart-geklede soldaten sprongen uit de helicopters, ondertussen een kleed van kogels vurend uit automatische wapens. Nadat de geweren stilhielden lagen 8 Syriërs dood op de grond. 4 Anderen werden geboeid en geblinddoekt, en naar de helicopters gesleept, welke vervolgens verdwenen richting Irak. (HIER achtergronden)

Pakistan: een groep dorpelingen zaten aan hun thee te nippen in een tuin, toen de wereld om hen heen explodeerde.. Hellfire raketten leken van nergens te komen, hun slachtoffers in stukken achterlatend in het dorp en verschillende huizen vernietigend. Tussen 14 januari 2006 en 8 April 2009 vonden maar liefst 60 van dit soort aanvallen plaats. Deze aanvallen doodden 14 gezochte Al-Qaida-strijders en 687 burgers. (HIER achtergronden)

In al deze gevallen werd voor deze aanvallen door geen enkel land de verantwoordelijkheid genomen, noch waren er indicaties van diplomaten vooraf die zouden kunnen wijzen op deze aanvallen, er was slechts de dood en vernietiging.

Oorlog zonder oorlogsverklaring.

De F-16’s waren Israelisch en hun doel was een vermeend transport van wapens dat op weg zou zijn geweest naar de Gazastrook. De Blackhawk-helicopters waren kennelijk van TaskForce 88, een uiterst geheime special-forces groep van de Verenigde Staten. En de Pakistani’s tenslotte werden het slachtoffer van een onbemand vliegtuig, de Predator, die via satelliet-besturing werd gecontrolleerd vanuit Nevada.  (HIER details)

Israëlische F-16 met enorme brandstoftanks, om de actieradius ver op te voeren, en ver buiten de grenzen van Israël.
Israëlische F-16 met enorme brandstoftanks, om de actieradius ver op te voeren, ver buiten de grenzen van Israël.

Elke aanval was een oorlogsaanval en wekte de woede van het land wiens soevereiniteit werd geschaad. Maar omdat de aanvallen natuurlijk niet werden opgeëist, hadden diplomatieke protesten geen enkel nut: waar zouden deze aan geadresseerd moeten worden.? HIER details

Het ‘privatiseren van oorlog’, met de inzet van gewapende troepen, is internationaal heftig onder vuur komen te liggen. Dit is vooral te danken aan de aanval van de private troepen van Blackwater USA (nu Xe genaamd) in Baghdad in 2007, toen een kogelregen van dit private leger, maar liefst 17 Irakezen doodde en veel gewonden eiste.

Maar de ‘omwenteling van de  oorlog’ in de vorm van bovengenoemde aanvallen, blijft in de schaduw verborgen. De aanvallers die verantwoordelijk zijn voor de genoemde oorlogsdaden in Sudan, Syrië en Pakistan waren geen privé-contractors maar Israëli- en Amerikaanse soldaten. Moordmissies zijn geheime missies.

Moordteams.

In zijn boek The War Within onthuld Bob Woodward, bekend als het journalistieke brein van de Watergate-affaire, dat  het Amerikaanse leger ‘geheime operationele vaardigheden’ heeft ontwikkeld. Deze dienen om ‘sleutelfiguren uit extremistische groepen te lokaliseren, tot doelwit te maken en te doden’.

In een recent interview tijdens een debat op de Universiteit van Minnesota, onthulde de 2-voudige Pullitzer-prijswinnaar Seymour Hersh, dat de VS een ‘uitvoerend moordteam’ heeft en dat dit onderdeel is van het Joint Special Operations Command (JSOC). Volgens Hersch heeft het Amerikaanse Congres ‘geen enkel overzicht’ op dit programma.

Volgens een geheim document uit 2004, heeft de VS het recht om ’terroristen’ aan te vallen in zo’n 15 tot 20 landen, waaronder Pakistan, Syrië en Iran.

Maar ook NAVO ‘moordteams’ duiken op in Irak en Afghanistan, waar zij, volgens de VN, ’talloze slachtoffers’ hebben gemaakt’

Volgens een geheim document uit 2004, heeft de VS het recht om ’terroristen’ aan te vallen in zo’n 15 tot 20 landen, waaronder Pakistan, Syrië en Iran. Het Israëlische leger heeft lang gebruik gemaakt van ‘doelbewuste moordaanslagen’ om de vijanden van de staat te elimineren. Maar ook NAVO ‘moordteams’ duiken op in Irak en Afghanistan, waar zij, volgens de VN, ’talloze slachtoffers hebben gemaakt’.

Philip Alston van de Human Rights Council van de VN beschuldigd ‘internationale intelligence services’ dat zij, samen met lokale millitaire organisaties Afghaanse burgers vermoorden om zich daarna te gaan verschuilen achter de ‘onneembare vesting’ van de bureaucratie.

Toen Alston een protest wilde indienen tegen het doden van 2 broers in de provincie Kandahar, was er volgens Alston “geen enkele mogelijkheid in contact te komen met een militaire commandant om hem hun versie van wat had plaatsgevonden te vertellen, maar ik was zelfs niet in staat om enige militair te spreken te krijgen die überhaupt kon toegeven dat er militairen bij betrokken waren.’ Aldus zijn verklaring tegen de Financial Times.

Special Operation Forces aan het werk. Geheime missie in het donker. Zo ziet een doofpot er van binnen uit?
Special Operation Forces aan het werk. Geheime missie in het donker. Zo ziet een doofpot er van binnen uit?

In Irak hebben dit soort eenheden een behoorlijk aantal moorden op hun conto staan, inclusief een aanval waarbij de zoon en de neef van de gouverneur van de provincie Salahuddin ten noorden van Baghdad, werden gedood.

Rond 03:00 in de nacht stormden de zg. Special Operations Forces (SOF) het huis binnen van de gouverneur en schoten de 17-jarige zoon dood in zijn bed. Toen een neef de kamer wilde binnengaan, werd ook hij gedood.  HIER het stuk uit de NewYorkTimes.

In Afghanistan is niet alleen veel protest tegen de burgerslachtoffers die vallen bij luchtaanvallen op vermeende militaire doelen, maar er komt steeds meer protest tegen de aanvallen van de SOF. Volgens de onafhankelijk Afghaanse mensenrechten commissie, betreffen deze nachtelijke aanvallen steeds meer het gebruik van ‘onnodig veel geweld en gewelddadige inbraak en vernielingen’. Deze aanvallen lijken alleen bedoeld om Afghanen op te zetten tegen de bezetters.  HIER het stuk.

Volgens de premier van Irak, Kamal al-Maliki, was een aanval op 26 Maart jl. in het plaatsje Kut, waarbij 2 mannen werden gedood, volledig in strijd met het nieuwe veiligheidsakkoord, dat tussen de VS en Irak recentelijk was afgesloten.

Maar ook de aanvallen met de onbemande Amerikaanse vliegtuigen, de ‘Predators’ hebben ook de Pakistaanse bevolking ernstig beledigd.  De gouverneur van een van de Noordwestelijke Provincies, noemt de aanvallen met deze vliegtuigjes, ‘contraproductief’. Een diplomatieke term, die voor zichzelf spreekt, maar waar David Kilcullen, de topadviseur van het Amerikaanse leger in Afghanistan, het zelfs helemaal mee eens is. Maar de Amerikaanse regering neemt officieel geen enkele verantwoording zelfs voor deze aanvallen, laat staan dat het al op deze diplomatieke opmerkingen in gaat.

Budgetten en Strategiën

Als het Amerikaans Congres akkoord gaat met het voorgestelde Defensie budget door Robert Gates, dan zullen de aanvallen van de SOF en bewapende robots, zoals de Predators, zeer waarschijnlijk alleen maar toenemen. Veel media focussen op de afname van grote wapensystemen die ten tijde van de Koude Oorlog werden ontwikkeld, maar het lijkt er juist op dat door het toekennen van hogere budgetten aan dit soort ‘geheime’ aanvallen juist een van de instrumenten uit de Koude Oorlogsdagen worden gereactiveerd.

‘De overeenkomsten tussen de voorstellen die Gates doet en de strategiën die in de jaren 1960 door de Kennedy-regering werden ontwikkeld zijn te duidelijk om te negeren’. Volgens Michael Klare, een vooraanstaand defensie-specialist, vind er ‘een verschuiving plaats in de focus naar een onconventionele ‘conflict-behandeling’ in de Derde Wereld.’

De onbemande 'Reaper' is het gewelddadige neefje van de R
De onbemande 'Reaper' is het gewelddadige neefje van de Predator. Veilig bestuurd via satelliet in de VS. Onbemande moordzucht?

Het budget dat Gates heeft aangevraagd, zou het aantal SOF-strijdkrachten met maar liefst 2800 doen toenemen, het zou ervoor zorgen dat meer en ander robot-tuig wordt gebouwd en gebruikt, dat zelfs groter en dodelijker is dan de Predator, namelijk dat van zijn moordzuchtige broertje de Reaper. Het budget zou ervoor zorgen dat ’troepen en uitrusting zich sneller kunnen verplaatsen; het is allemaal een deel van de doctrine van Generaal David Petreus, die ‘snelle, efficiente acties’ als voornaamste onderdeel kent.

Dit concept is echter nauwelijks ‘nieuw’ te noemen. Hoewel de manschappen anders zijn dan 50 jaar geleden, waarbij de Navy SEALS en de Delta Force zijn vervangen door de Groene Baretten, is de filosofie dezelfde. En met de schone schijn dat met het bouwen van scholen en met het ontsluiten van waterbronnen de harten van de plaatselijke bevolking worden gestolen, blijken onder deze schuilmantel de snelle en efficiente aanvallen verstopt te zijn met genoemde troepen en high-tech materieel.

De inspanningen om de heerschappij van de leiders van ‘oproerlingen’ te breken, in Irak, Afghanistan en Pakistan is weinig anders, hoewel vanuit een ander perspectief bekeken, dan de moordpartijen die plaatsvonden in Zuid Vietnam in de jaren 1960, waarbij meer dan 40.000 oproerlingen werden vermoord, tijdens de oorlog in Zuid-Oost Azië.   

Verborgen oorlogen

In het verleden was een oorlog het verlengstuk van de politieke koers van een land, en daarom ’te belangrijk om aan generaals over te laten’, aldus de Franse Premier Clemenceau tijdens de 1e Wereldoorlog.

Maar steeds meer zien we dat de controle over de oorlog, wegglijdt van de burgers, in wiens naam hij feitelijk wordt gevoerd. Hoewel de ‘privatisering’ van de oorlog het Amerikaanse Congres heeft gefrustreerd, omdat het geen enkel overzicht meer heeft in dit soort zaken, heeft de ontwikkeling van deze ‘stille acties’ de oorlog helemaal verstopt achter een muur van ontkenning en stilte.

Richard Falk is een professor aan Princeton University en kaatst de bal naar het Amerikaanse Congres terug.

“Het Amerikaanse Congres is zélf erg passief geweest in het uitoefenen van haar autoritaire macht inzake de oorlogvoering.

Het lijkt er zelfs op dat het Congres niet de wilskracht heeft gehad om erop te staan dat de Amerikaanse regering zich houden moet aan de Internationale wetten en zelfs aan de Amerikaanse grondwet”.

De SFO-troepen mogen dan verstopt zijn, maar er zijn wel degelijk aanwijzingen voor hun aanwezigheid. Er zijn 8 mensen gedood in Syrië, waarvan 4 kinderen. Er zijn minstens 39 doden in NoordSudan, en steeds meer doden in Irak en Afghanistan. De aantallen doden die in Pakistan vallen, bij de ‘jacht op Taliban-troepen’ lopen in de honderden.

Het nieuwe defensiebudget van de VS zet een grote stap richting het her-uitrusten van het Amerikaanse leger, zodat dit meer snelle-reactie-acties kan uitvoeren, waarbij natuurlijk de nadruk ligt op het uitvoeren van anti-oproer tijdens oorlogen. De vraag voor de wereld is nu steeds meer: ‘Waar zullen de schaduwvechters nu weer toeslaan?’

2 gedachten over “Wie zijn de schaduwkrijgers?

  1. Hmmm, is dit een onderdeel van het uitgelekte US-defensienieuws dat de Amerikanen een shuttle permanent in een baan rond de aarde willen brengen met een geheim commando aan boord? Ze kunnen op ieder moment en plaats worden ingezet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.