Advertentie

Opzienbarende nieuwe ontwikkeling Vrije Energie..!


Dick Korf heeft altijd al een zwak gehad voor energiebesparing; hoe kun je met zo min mogelijke middelen (energie of geld) een maximum aan output creëren? De passie voor Vrije Energie was dan ook op zijn lijf geschreven. Ook op privé-gebied was hij altijd sterk bezig met energie en had ie al een hoog rendement CV-ketel toen het begrip HR nog helemaal niet bestond..! Hij bouwde zijn eigen windmolen met een diameter van maar liefst Ø 6 meter, maar wél nádat hij eerst getest had of de elektriciteitsmeter ook ‘achteruit’ wilde draaien.. Zo was hij dus in staat om de molen als accumulator te gebruiken….

free energy for allOver Vrije Energie is Dick Korf duidelijk: “De aarde die de basis is voor ons bestaan. Het kan toch niet zo zijn dat waar de aarde miljarden jaren over gedaan heeft dat wij dat in een paar honderd jaar verbrassen door het opstoken van alle voorraden aardolie, steenkool en aardgas? Daarbij komt nog dat de rendementen van deze verbranding en het gebruik ervan beschamend laag is (vaak <45%!)waardoor het meer lijkt op buitenluchtverwarming dan op effectief en verantwoord gebruikmaken van de beschikbare fossiele brandstof.

 Toen het onderwerp Nulpuntenergie op mijn pad kwam stond ik meteen volledig open voor de mogelijke toepassingen ervan. Omdat ik de financiële opbrengsten van deze vrije energie, zomaar door de natuur gratis ter beschikking gesteld, zelf niet nodig heb (ik heb inmiddels een goed pensioen) streef ik er naar om dit maximaal weer ten goede te laten komen aan diezelfde natuur. Omdat, afhankelijk van de grootte van de gekozen unit, het aantal meer geproduceerde kWh dan het eigen verbruik teruggepompt kunnen worden in het elektriciteitnet, kunnen hier behoorlijke bedragen uit vrijkomen die aangewend kunnen gaan worden voor verschillende ideële doeleinden.

earth-day-2009-sacramentoZo zou ik deze middelen willen gaan gebruiken voor het aanboren en ontwikkelen van nieuwe ecologische, respectievelijk duurzame producten en projecten die het verdere uitbuiten van de aarde en de natuur tegen gaan. Dit in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en produceren van veilig drinkwater zowel in de rijke landen maar vooral ook in onderontwikkelde landen. En zo is de kringloop weer gesloten..

Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden als er daadwerkelijke Vrije Energie-units op de markt komen. Zo is het ook zo bijzonder dat ik, sinds begin 2008 actief aan de slag ben gegaan met Vrije Energie, ik zulke fijne en boeiende mensen heb leren kennen die dit initiatief niet alleen een heel warm en ideëel hart toedragen maar er ook nog eens heel behulpzaam bij zijn! Dat heeft mijn leven nu al verrijkt. 

Dit alles heeft ook te maken met het begrip ‘Nieuwe Economie’, of hoe we op een andere manier om kunnen gaan met geld maar ook met de middelen die ter beschikking komen. Want waarom moet het verschil tussen arm en rijk in de wereld steeds groter worden? Gaan we wel eerlijk om met alles wat hier op aarde gebeurt en wat de aarde ons te bieden heeft? En zo kunnen er nog veel meer vragen worden gesteld, vragen die Dick Korf zich stelt en die hij probeert te beantwoorden..

Hierover wil hij met een groep van mensen in de nabije toekomst verder brainstormen om de opbrengsten van dit unieke project optimaal in dienst te stellen van de aarde en alle levende wezens op deze mooie planeet. En alles in dienst van het grote geheel. Hieronder beschrijft Dick een nieuwe fase die lijkt aangebroken in de ontwikkeling van de Vrije Energie: de ‘Solid State Unit’.

x

* * *

x

Nieuwe Solid State Unit zorgt voor opzienbarende resultaten

2013 © Dick Korf

x

Dick Korf
Dick Korf, Initiatiefnemer en voorzitter van de ‘Stichting FreeEnergy4All’.

Diverse geïnteresseerden in de ontwikkelingen in Vrije Energie, stellen mij regelmatig via e-mail de vraag of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn. Dan zit ik soms met een dilemma, hoe te antwoorden omdat ik moeilijk iedereen individueel van de laatste stand van zaken op de hoogte kan stellen, zonder al die anderen die ook benieuwd zijn, ook te informeren. En als dan de tijd nog niet rijp is om een nieuwsbrief rond te sturen, dan vraagt men zich natuurlijk af of er nog wel nieuws is met soms ook het gevoel van: ja, die Dick Korf doet wel steeds enthousiast, maar komt die doorbraak nu nog eens een keer..?

Ik ben nu ruim 5 jaar heel enthousiast op zoek naar Vrije-Energie-oplossingen en heb daarvoor diverse continenten bezocht (o.a. China, Australië en de VS) maar ondanks dat ik hele boeiende projecten heb gezien, is er toch (althans binnen mijn gezichtsveld) nog steeds geen productierijpe Vrije-Energie-unit uitgekomen en dan zou menigeen waarschijnlijk opgeven. Maar als je als techneut er echt in gelooft dan weet je, op een goede dag gaat het toch gebeuren. En beste belangstellenden, ik heb sterk het gevoel dat het nu zo ver is….., ja écht, de doorbraak is nabij!

Wat is er dan gebeurd?
Ik kan nu een heel verhaal ophangen over de ontwikkelingen t.a.v. een zekere ‘Yildiz’ die ik onlangs ontmoette in Berlijn, waar hij zijn permanente magneetmotor van 5kW zou presenteren, of over dhr. Miran Keshe die nog steeds niet zover is dat hij met zijn 3 á 4kW Plasmagenerator naar buiten komt. Of John Rohner uit Las Vegas wiens spullen in beslag zijn genomen op basis van verdacht te worden van frauduleuze handelingen met het vergaarde aandelenkapitaal. Dezelfde man die ik korte tijd geleden nogmaals in Frankfurt ontmoette.
Of over de ontwikkelingen rondom ‘LENR’, een vorm van koude kernfusie, enz, enz. Nee ik ga mij nu beperken tot alleen de allerlaatste ontwikkelingen die m.i. kunnen gaan zorgen voor de echte doorbraak op Vrije Energie gebied. Word je al warm bij deze gedachte? Nou ik kan je zeggen dat ik het zelf ook amper geloven kon toen ik er bij betrokken raakte en het met eigen ogen zag…!

solid-state-unitOntwikkelingen t.a.v. ‘n nieuwe ‘Solid Sate Unit’..
Het is nu precies 1,5 maand geleden dat ik werd uitgenodigd om in Stuttgart een nieuwe Solid State unit te komen bekijken. Samen met collega Eric Nuver zijn we daar geweest en konden we onze ogen niet geloven. De getoonde Solid State-unit (zie foto hiernaast) was aan het 3-fasennet gekoppeld en op het moment dat er 2 brandende lampen aanhingen van samen ca 1700 Watt werd er geen stroom verbruikt. Toen echter de lampen uitgeschakeld werden zagen we dat er ca 1700 Watt werd terug gepompt in het elektriciteitsnet! We zagen niet alleen de opgestelde kWh meter terugdraaien maar ook de kWh-meter in de centrale meterkast draaide op dat moment de andere kant op!

De unit bestaat uit een transformator die op een bepaalde manier is gewikkeld is van heel speciaal transformatorblik is opgebouwd. Door middel van condensatoren wordt een resonantieveld opgewekt in een van de fasen, waardoor er blijkbaar extra energie uit het ‘kwantumveld’ wordt aangetrokken.. Men had de beste Fluke-meters aangesloten waardoor je exact de stroom, de spanning, vermogen, de faseverschuiving i.v.m. blindstroom, enz., direct kon volgen. Wij stonden volledig perplex! Wat is dit, hoe kan dit, we stonden er bij en…

Uiteindelijk, zo blijkt maar weer eens uit wetenschappelijk onderzoek, is het beste voor de Aarde ook het beste voor ons..!
Uiteindelijk, zo blijkt maar weer eens uit wetenschappelijk onderzoek, is het beste voor de Aarde ook het beste voor ons..!

Afgelopen week zijn we nogmaals naar Stuttgart gereden, maar helaas konden we niet die extra testen doen, die we wilden doen maar wel hebben we ook de andere ontwikkelingen gezien waar men heel hard aan werkt. Zo was er een unit in ontwikkeling die op het 1-fase net kan worden aangesloten. Ook was er een prototype van een z.g. ‘autonome unit’, die dus los van het elektriciteitsnet energie kan produceren. Daarnaast is men ook bezig een zeer compacte 1kW-unit te ontwikkelen én een unit die geschikt zou zijn voor mobiele toepassingen. Deze zijn allemaal nog in ontwikkeling, maar de besproken z.g. 2kW unit (nu nog 1,7kW maar in de toekomst waarschijnlijk 2kW) die is al min of meer productierijp!

De specifieke voordelen van een Solid-State-unit?
Het is de meest ideale Vrije Energieoplossing omdat er geen bewegende delen aan zitten, waardoor er dus geen slijtage kan optreden. Daarnaast is hij nagenoeg geluidloos, compact en past ie dus -zoals je ziet- in elke meterkast! De besproken unit is robuust, en kan er dus weinig aan stuk gaan. Het apparaat kan niet worden overbelast, omdat hij hangt direct en constant aan het 3-fasennet hangt, met andere woorden: de stekker in het stopcontact en daar gaat’ie.
Een mogelijk nadeel(tje): ofschoon veel huisaansluitingen weliswaar al een 3-fase aansluiting van buiten tot aan de meterkast hebben, zijn deze vaak nog niet doorgetrokken tot na de meter, waar meestal slechts 1-fase in gebruik is. In dat geval moet de netbeheerder die doorverbinding aanbrengen.

Teruglevering van stroom aan het openbare net
De regels zijn nu zo dat iedereen tot aan zijn eigen verbruik mag ‘salderen’. Dit wil zeggen dat je hetzelfde bedrag terugkrijgt, als dat je ervoor betaalt als je het afneemt. Voor alles wat je méér produceert krijg je echter een lager bedrag, omdat in de aan jou belaste kWh-prijs bijna 2/3 aan energiebelasting en BTW is inbegrepen. Lag deze prijs aanvankelijk op 6 tot 7,8 ct/kWh, momenteel betaalt Eneco de hoogste prijs van alle energieleveranciers, zelfs 9,2ct/kWh. Dus als je meer kWh denkt te gaan produceren dan je verbruikt is het belangrijk dat je dit op tijd laat weten aan zowel de energieleverancier als aan de netbeheerder.

Een klein rekenvoorbeeld:
Stel dat je 4.000 kWh/jaar verbruikt, maar je hebt zon ” Vrije Energie’-unit, die 2kW produceert gedurende 24uur/dag en 365dagen/jaar. Dat levert dus 2kW x 24uur x 365 dg = 17.500 kWh/jaar op. Stel dat je nu €0,225/kWh betaalt dan wordt het terugrekensommetje, afhankelijk van de energieleverancier maar stel Eneco, 9,2 ct/kWh terugbetaald.
De totale opbrengst wordt dan:

4.000 × € 0,225 + (17.500-4.000) x € 0,092 = €900,- + €1.240,- = €2.140,-/jaar.

Ook aan zonne-energie en energie uit windkracht zitten nadelen verbonden. De zon gaat niet altijd op en de wind waait weleens NIET uit 'een andere hoek'..
Ook aan zonne-energie en energie uit windkracht zitten nadelen verbonden. De zon gaat niet altijd op en de wind waait weleens NIET uit ‘een andere hoek’..

En als zo’n Vrije Energie-unit (incl. BTW) zo’n €6.000,- zou gaan kosten dan heb je hem dus al in € 6.000 : € 2.140/jr = 2,8 jaar terugverdiend. Maar belangrijk: daarná levert dit jaar je dan wel ineens €2140,- op! En natuurlijk moeten we wel rekening houden met de aansluitkosten voor een 3-fasen aansluiting door de netbeheerder.

Als je echter zo’n unit samen met je buurman zou aanschaffen en ieder gebruikt hem de helft van de tijd, dan wordt de opbrengst: 8.000 kW × € 0,225 + (17.500-8.000) x € 0,092 = € 1800,- +  €874,- = €2.674,-/jaar met een terugverdientijd van slechts: € 6.000/2.674 = 2,2jaar!

In vergelijking met bv. zonnepanelen is zo’n korte terugverdientijd natuurlijk in een woord fantastisch. Maar een ander voordeel, ook ten opzichte van windenergie bijvoorbeeld, is dat deze unit 24uur/dag energie levert en dus niet alleen als de zon schijnt of de wind waait..! Deze bedragen en berekeningen zijn een voorlopige schatting. We willen nog een aanvullende proef doen, ná de vakanties. Daarbij willen we 100% zekerheid hebben, zodat wat geboden wordt ook 100% wáár is..! Ben je ook enthousiast over al deze ontwikkelingen geef dit dan ook aan anderen door! Je kunt je sowieso gratis aanmelden op onze nieuwsbrieven via www.FreeEnergy4All.nl

Hoe ver zijn wij?
Als Stichting ‘FreeEnergy4All’ kunnen wij de licentie kopen voor Nederland en België. Voorlopig richten wij ons nog alleen op Nederland. Daarvoor zijn er een aantal miljoenen nodig, waarvoor ik druk bezig ben om dit rond te krijgen. Als iemand nog ideeën heeft of mensen kent die graag mee willen investeren in deze prachtige vorm van energieopwekking, en dit op ‘n ideële en ethisch verantwoorde manier in de wereld te zetten tegen een aantrekkelijke vergoeding, en die bovendien met substantiële bedragen kunnen bijdragen (min. €500.000), dan hoor ik dat heel graag (e-mail: dick.korf ad newenergy4all.nl).

Een energierijke groet,

Dick Korf,

Initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting FreeEnergy4All.

zoektermen:

51 gedachten over “Opzienbarende nieuwe ontwikkeling Vrije Energie..!

 1. het is geweldig waar u mee bezig bent.
  helaas heb ik geen miljoenen om u te helpen.
  ga zo door en hou mij a.u.b. op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

  warme groet
  Annet van der Schans Nieuwenhuizen

  1. Als het geld kost, dan is het geen vrije energie.

   Waarmee ik niet bedoel ‘als ze er geld voor vragen dan is het niet vrij’. Nee, als de vrije energie beschikbaar krijgen zelf geld kost, is het dus geen vrije energie.

   Olie is vrij beschikbare energie.

   Om even een vergelijk te maken met andere (volgens mij onbewuste) kanaliseerstromen: ‘Kanker is voor iedereen zo’n beetje opgelost eigenlijk wel, alle kennis en techniek is er, behalve het geld, dus stort gul’…..

   Als de beschikbaarheid zelf geld kost, betekent het, dat het er NIET is.
   Het is dan dus niet in vrije staat.

   Als het er WEL is, dan kan je het gewoon kopen… tegen een prijs die het je waard is.

   En zeker bij Vrije energie moet je echt ‘oppassen’ als in: nadenken wat er nou precies gezegd wordt.

   ‘Vrij energie’ heeft de co-notatie dat je het zomaar ‘uit het leven kunt plukken’. Ja, nou, dat is met olie dus ook zo… en met takjes hout, en ga zo maar door.

   Dat het ‘etherische’ ook energie in zich blijkt te dragen betekent niet dat dat wel vrij is en de rest niet.

   Ik ben er van overtuigd dat Dick Korf 100% integer is.

   Maar als het vrij beschikbaar zijn nog niet echt gevonden is, is het gewoon nog niet gevonden. Natuurlijk kan er wel ‘een nieuwe bron’ gevonden zijn. Zoals er ooit windenergie ‘gevonden’ is op navolgen van olie, watervallen, etc.

   Maar de essentie van vrije energie is dat je het voortdurend kunt plukken. Wind kan je ook voortdurend plukken.

   In het artikel wordt er gerefereerd aan ‘anders met geld omgaan’: dat is al lang gevonden. Kost niks. Maar 1 programmeer regel. Daarover lees je alles in het vrij beschikbare e-boek ‘Dat nutteloze goedje: Levenstoegang’ op astridvantriet.nl

   Daarmee heb je gekozen, samen, om ‘Toegang’ tot alles wat wezenlijk nodig is, voor elkaar te laten bestaan. Dan zijn alle vormen van wezenlijk nodige energie op dat moment dus vrij.

   Daarbij: wij zijn zelf de vrije energie op aarde.
   Dick Korf ervaart dit ook zo volgens mij.

   Ik heb nul % ‘afweer’ op Dick Korf.

   Maar alles wat werkelijk vrij is, kost niets.
   Vrij is: ‘het is er al’.
   Door er mee te verbinden, heb je het ter beschikking.

   Je kan deze natuurlijke beschikbaarheid natuurlijk wel omzetten in een bedrag dat je voor jezelf vraagt om het beschikbaar te houden voor mensen. Dat is heel normaal: geld verdienen.

   Maar vrije energie is vrije energie.
   Vrij is vrij.
   Niet een paar miljoen.

   Olie is vrij beschikbaar.
   Niet pas als er een paar miljoen is.

   Maak onderscheid tussen ‘vrije beschikbaarheid’ en ’tools met afstand die de beschikbaarheid nuttig proberen te maken’. Dure tools, betekent dat je de essentie van de vrije beschikbaarheid nog niet begrepen hebt.

  2. Astrid, ik ga er nou toch eens wat van zeggen. Wat een zure toestand elke keer bij jou zeg. Wat een zure commentaren, betweterig vooral.
   Wat is er aan de hand als we naar een nieuw systeem gaan, van ongeacht wat. Of dat nou poen is of gratis-voor-iedereen-enzo, dat maakt geen bal uit.

   Dan leer je dat je feitelijk:
   a. INEENS over kunt stappen.
   b. GELEIDELIJK over kunt stappen.

   En bij ‘b’ heb je dan de keus om het
   1. in natuurlijke stapjes te doen
   2. in natuurlijke grote stappen doen
   3. in fases te doen, die je vooruit afspreekt. (Dat kan dus ‘onnatuurlijk’ zijn, maar weloverwogen toch slimmer/het slimst. Bijvoorbeeld de plezierjachten voor een botenshow naar de RAI brengen, midden in Amsterdam.. Dat doe je ’s nachts, niet het meest ‘natuurlijk’, maar toch)
   En een goed voorbeeld van b2 is bijvoorbeeld een polder in vooraf afgesproken fases te ontpolderen of wat dies meer zij..

   In mijn ogen is jouw verhaal er telkens op gericht om a.) als enige mogelijkheid te zien, en b.) in al zijn elegantie over te slaan..
   D.w.z. dat je het liefst gewoon INEENS overstapt. Nou daar is niets mis mee, maar mensen die je telkens -in mijn ogen- zit af te mutsen, hebben nog steeds te maken met die andere optie, de gevolgtijdelijkheid. D.w.z. dat ze verdomd goed rekening moeten houden met hoe het NU is en hoe het LANGZAAM MAAR ZEKER de andere kant op kan. Zij KUNNEN NIET eens INEENS over..!

   In mijn ogen gaat jouw prachtige systeem daaraan ook volledig mank. Jij wilt INEENS over, terwijl dat volgens mij niet persé hoeft, toch. Nou, dan heb ik een verrassing voor je, want dat INEENS overgaan, kán dus gewoon niet. En ook al roep je dat je geleidelijk over wilt naar de EQUI’s of hoe die beestjes ook mogen heten, je woorden spreken boekdelen.. Naar mijn idee KAN dat gewoon niet. Alles INEENS.. En als je vervolgens tot de conclusie komt dat je feitelijk een systeem hebt, dat alleen kán overleven door INEENS over te gaan van systeem 1 naar systeem 2, dan heb je niet het meest makkelijke verhaal gekozen, in mijn optiek.

   Of er moet zich een catastrofe voordoen, waardoor we wel moeten.. INEENS.

   Dus.. LAAAAAT mensen gewoon hun verhaal vertellen van VRIJE ENERGIE DIE WEL VRIJ is, maar nu nog niet.. Gemeten naar JOUW maatstaven.. Ik vind het WEL vrije energie, Dick Korf ook. Zo zijn er nog bosjes mensen die bereid zijn GELD te investeren in VRIJE energie.. Omdat ze NIET INEENS over kúnnen..! Dus ga niet meteen zuur zitten oordelen, want dat doe je in mijn gevoel. Hoe kun je nou INEENS van systeem 1 (betaalde energie) over naar systeem 2 (vrije energie). Mag daar een fase tussen zitten..? Overgangsfase 1a..

   Misschien moet je daarom het verhaal (van je equis) en je commentaar eens van de ‘geleidelijke overgang’ aanvliegen. Dát zou naar mijn idee een volledige revolutie zijn in jouw benadering, je zuurtegraad verlagen en je prachtige initiatief toegankelijker maken. Want als je zo wilt doorgaan, leg mij dan de volgende zin eens uit..:
   ‘Maar de essentie van vrije energie is dat je het voortdurend kunt plukken. Wind kan je ook voortdurend plukken.’

   Hoe wil je in hemelsnaam de ‘wind gaan plukken’… Hallo, waar is je realisme van de overgang van de oude naar de nieuwe tijd..?! Een ‘fase’ die je niet (altijd) zomaar kunt overslaan.. Dat is mijn mening, dat zal ik er nog maar eens bij zetten!

  3. Dankjewel dat je reageert Guido. Oprecht.

   Daarmee laat je zien hoe je interpreteert.
   Wat je interpreteert, is niet wat ik zeg.

   Ik heb het niet over ‘ineens’.
   En Equi is niet ‘een systeem’.

   Equi is het principe van het leven zelf.
   Het is er dus al. Dat is Equi: toegang tot alles wat er al is en we wezenlijk nodig hebben. Het is gewoon een keuze. Zo leef ik al jaar in jaar uit samen. Geen stappen in nodig.

   Het is niet een transformatie buiten ons die ‘ineens’ plaats vindt en in stapjes moet gaan.

   Het is een bewustzijngewaarwording in jezelf.

   Niet bewust willen worden worden is een vrije keuze.
   Niet bewust willen worden herken je aan dat wat jij nu voelt.

   Werkelijk bewustzijn is niet ‘channellen’ of wat dan ook.
   Maar precies dat wat jij nu voelt, maar voor jezelf aan het tegen houden bent, en doet alsof dat iets met ‘mijn niet kloppenheid’ te maken heeft.

   Want to know.. wil bewust worden toch?
   Behalve als het je niet zint.

   Je blijft het houden in the realms that are so likely…

   Ga door de poort heen.

  4. En los van de vorige reactie

   Als jij iets als zuur ervaart Guido, dan is dat jouw zuur.

   Alles is er al.
   We kunnen elkaar er dus zo toegang toe geven.

   Je kunt ook al je geld natuurlijk investeren in bakken vol met andere dingen. Ja kan ook.

   Maar alles is er al. Je kunt elkaar er zo toegang toe geven: niet vastklauwen. Niets zuur aan.

   Ik leef al jaren zo.

  5. Het plukken van de wind: iedereen die een windmolen heeft staan, kan de energie die daar van komt, voor Equi aan diens omgeving aanbieden.

   En nee, Equi is niet ‘een munt’.

   Equi is de keuze om samen precies zoveel betaal middel aan te maken als nodig is om toegang te hebben tot dat wat wezenlijk nodig is en er gewoon al is: het plukken van de wind bijvoorbeeld. Als Dick (of wie dan ook) daar 10 Equi voor vraagt, dan maken we 10 Equi aan, zodat iedereen tot dat wat er al is: wind energie, toegang heeft met deze 10 Equi….

   Toegang tot alles wat er al is, door simpelweg die toegang ook daadwerkelijk samen te bieden.

   Dat is dus de vrije energie van het leven.

  6. Ik heb je hoog zitten Guido.

   Ga door de poort:
   – Alles is er al, er hoeft dus niet ‘eerst’ iets nieuws ontdekt te worden
   – Alles is er al, en dus kunnen we elkaar er zo toegang toe geven
   – Door ons betaalmiddel zo te laten werken: als toegang. Dat is de Equi keuze

   Ik stel voor Guido, dat je (of iemand anders) naar aanleiding van het vrij beschikbare e-boek ‘Dat nutteloze goedje, Levenstoegang’ op astridvantriet.nl een eigen artikel schrijft. Maak het maar uitdagend, dat is prima. En dan is het mooi als we daarna in dialoog gaan.

   De boodschap van het leven zelf is:

   Alles is er al.
   We kunnen elkaar er zo toegang toe bieden.

   Al het ‘verweer’ dat je daar op voelt zitten, wordt niet opgelost met techniek.

  7. Heb nou niet écht het idee dat je me snapt Astrid. Maakt niet uit, ik heb het zuur kennelijk.

   Ik zie je allemaal aannames doen, woorden in mijn mond leggend.. Ik heb nergens gezegd dat het GEEN bewustwordingsproces is, INTEGENDEEL!
   Ik heb niet gezegd dat het buiten me/ons ligt, INTEGENDEEL.
   Als je zo reageert Astrid, is verder discussiëren naar mijn idee feitelijk zinloos.

   Ik heb het over een pragmatische benadering. Over overgang van fase 1 naar fase 2, evt. fase 3. Tja, ineens naar die Equi, mooi systeem. Geleidelijk? Ook goed..
   Alles is er al..? Snap ik. ‘Transformatie’ is een begrip dat dan onnodig is?

   Tja, dan is verder schrijven zinloos. We hoeven niets meer te bereiken. Leve Alles..!! Adem de wind, een hap lucht die weer tot wind worden zal. Als het Equi kost is het vrij; geef wat je wilt, wat je kunt, wat je vindt dat het waar(d) is.. Voila. Zo de wind waait, staat m’n petje..

  8. Beter een verre vriend, dan een zure buur.
   Rennie maar wandel rustig..
   Steenkool, bloemkool, zuurkool.

  9. Ook hier weer een puik voorbeeld wat de universele wet van aantrekking werkelijk betekent.
   Misschien een open deur. Tegenpolen trekken elkaar aan. Waarom? Om het evenwicht te herstellen.

   Citaat van de Nieuwe Dokters:
   de waarheid is gratis de leugen wordt duur betaald.

   Om even weer tot jezelf te komen:
   Look at yourself (Uriah Heep) en dan ’the long version’ met de trommels van Osibisa.

  10. Indeed, zag een post van Vlinder op Anarchiel vanavond over Uriah Heep, en dacht aan Look at Yourself en voila!
   Eer ik er op kon reageren lees ik hier jouw reactie……
   Wonderfull world!

   Zjoz.

  11. @is verder discussiëren naar mijn idee feitelijk zinloos.

   Ja da’s makkelijk natuurlijk.
   Maar ook prima.

   En ja, precies wat je zegt: alles is er al en dus hoeft er niets meer.
   Dat is dus ook echt waar, vanuit samenleven vanuit onze vrije Levenstoegang die er dus ook al is.

   Je hoeft alleen maar je eigen impuls te leven.

   Je kunt waarnemen of iemand/een groep dat echt aan het doen is, of dat iemand zijn of haar levensimpuls aan het kunstmatig gecreëerde tekortenprincipe heeft geschonken. Alle investeringen die daarin gemaakt worden lossen allemaal op. Staat nog een mooie column over op mijn site: ‘Vrije energie bestaat niet’.

   Een groet vanuit het leven zelf.

  12. Astrid, ik kan jouw column “” Vrije energie bestaat niet” niet zo snel vinden op het internet. Ik ken de strekking dus van jouw column niet.

   Ik geloof zelf wel heilig in “” vrij energie”” of “nulpuntenergie” of ” christusenergie”” …… dat is voor mij Eindeloos Bewustzijn…… en een ieder is in staat om die Energie ook te ervaren als er een betaalmiddel bestaat,zoals de Euro……… het waarnemen van die Energie staat los van welk betaalmiddel dan ook, in mijn visie.

   http://www.leveningod.nl/tachyon-energie.html

   Wel ben ik met je eens dat je dan nooit meer waarneemt vanuit Tekort, maar altijd vanuit Overvloed. Je kent vast wel het verhaal uit het Nieuwe Testament van de 5 broden en de 2 vissen…..

   http://www.willibrordbijbel.nl/?Mc%206%2C30-44

   Zolang niet iedereen volledig in staat is om vanuit het Christusbewustzijn te leven en dus vanuit de nulpuntenergie, zal er altijd op de Aarde nog geleefd worden vanuit het waarnemen vanuit Tekort…… en zal er altijd Hebzucht zijn, welk ruilmiddel ook wordt gekozen, maar ook Afgunst en Jaloezie

 2. “Of er moet zich een catastrofe voordoen, waardoor we wel moeten.. INEENS”

  En dat gebeurd dan vanuit de noodzaak, en niet vanuit de vrije keuze van ons bewust-zijn.
  Vandaar dat we nog een lange weg te gaan hebben, want die ommekeer in ons bewustzijn kan niet in één moment plaatsvinden, we zouden gillend gek worden denk ik.
  Dus wederom zitten er meerdere kanten aan de zaak.
  Ik vraag mij als gewezen electricïen af waar de kosten van €6000,- in schuilen.

  Vrije groet,
  Zjoz

  1. Ik doe al jaren mijn best om het voor mekaar te krijgen…het wil niet lukken 🙂 🙂

  2. opa paul heeft zijn plaspillen ingenomen en zoekt een paaltje om tegen te zeiken , is ut nie , ouwe ?

 3. “Alles is er al, en dus kunnen we elkaar er zo toegang toe geven”
  Waarom moet “de ander” er mij toegang toe verlenen, Astrid? Dat is toch niet vrij?
  Waarom is er een hulpmiddel nodig, Astrid; dat is dan toch helemaal niet vrij?

  “VOLGENS ADAM SMITH, en dit is wat de meeste leerlingen nog altijd op school leren, verliep het eerste economische verkeer tussen mensen door middel van ruilhandel. Zeven kippen voor een varken. Omdat dit toch wel onhandig was, begon men op een gegeven moment producten te waarderen in grootheden als zilver en koper: geld. Dit verhaal is echter nooit door enig antropologisch onderzoek bevestigd, stelt Graeber in zijn boek. Mensen ruilen helemaal niet in maatschappijen zonder geld (tenzij ze te maken hebben met vreemden of met vijanden). Mensen blijken eerder dingen simpelweg aan elkaar te geven, ontdekte Graeber – soms als teken van respect, soms in de hoop er later iets voor terug te krijgen, soms gewoon als gift. Geld kwam niet voort uit Smith’s menselijke drang om te ruilen, maar was een uitvinding van oude staten als Egypte en Mesopotamië, die op manieren zinden om eenvoudig belastingen te innen en eigendommen te waarderen.” http://www.occupyutrecht.nl/node/893

 4. Ik hoop dat dit de doorbraak is waar we op zitten te wachten. Het wordt tijd. Als ik hier in moet investeren doe ik dit graag. Liever op deze manier laten zien dat het echt kan als af te wachten tot we het met schaliegas moeten doen.

 5. Astrid slaat wellicht een paar stappen over, en waarom niet?

  ik lees haar reactie niet als zijnde ‘zuur’ of ‘betweterig’ maar juist als waardevolle toevoeging aan het begrip ‘vrije energie’..

  1. Ik snap je Harrie.. Té-grote-stappen-snel-thuis-houding kan leiden tot een zeker ongeduld, dat zich kan uiten in -voor buitenstaanders verkeerd ingeschat- ‘zuur’ gedrag. Ik denk dat wat Astrid wil zeggen is: “Jongens kom op, het is zó simpel”… En daar heeft ze gelijk in. Maar dat moet je dan toch maar ff zien..!?

 6. Ik ben samen met heel veel bekende en onbekende mensen (helaas vaak alleen maar mannen) bezig de jackpot te vinden waar onze tijd zo naar snakt. Er gaat een boel tijd en geld in zitten en mocht het moment zijn aangebroken dat de champagneflessen gesableerd kunnen worden is er toch een boel energie ingestoken.
  Dat zijn dan de investeringskosten die je mag verhalen op de gebruikers van het systeem. Daarmee is het dus misschien wel vrije energie maar niet gratis en voor niks. Bovendien vind ik dat er helemaal niets mis mee is als je daar wat voor gaat vragen anders zou ik zeggen,”ga zelf maar een vergelijkbaar apparaat uitvinden op eigen tijd/kosten”. Waarom zit trouwens ‘de wereld’ te wachten op initiatiefnemers die kennelijk de types die wel de moed en de verantwoordelijkheid voelen om zo’n queeste aan te gaan en dit vervolgens zo maar weg te schenken aan mensen die kennelijk liever lui zijn dan moe tenzij men laat zien iets evenredig nuttig voor het algemeen bijdragen op andere terreinen. Meritocratie!!
  Voorbeeld: als ik iemand zou treffen die wezenlijk iets bijdraagt voor het nut en welzijn van het algemeen, daar horen dieren enz. ook bij, dan kan zo iemand zo’n apparaat van mij voor noppes krijgen.
  Zombies moeten gewoon aftikken!
  De energiebron is zo vrij als een vogeltje.
  Het vangnetje niet.

  1. @ rob
   En wie ben jij om te beoordelen of iemand iets “nuttigs”voor de maatschappij doet? Ik kan wel heel nuttig zijn voor slechts een heel klein deeltje van die maatschappij en daar al mijn ( beschikbare ) energie en tijd in hebben gestopt en dan kom jij en zegt rustig “ik vind het niet genoeg”. Als ik 8 uur per dag met een autist werk heeft dat weinig invloed op de maatschappij in het algemeen, maar meer kun je dan niet opbrengen. Jij ziet dat wellicht als te weinig . Snap je wat ik bedoel? ( tis geen aanval)
   Overigens vind ik best dat je iets voor een apperaat mag vragen , toch wat mag je vragen , ga je dezelfde weg op als de oliebaronnen ? of meer die van sinterklaas?

 7. Hé Dick

  Bij deze …..gefeliciteerd. Ben donders nieuwsgierig naar de komende ontwikkelingen. Sterkte…..gezien de neigingen van de gelijkhebbertjes op deze site, kun je dat wel gebruiken.

  Vr.gr. Ton

 8. Allemaal heel prachtig maar hierbij toch een kritische noot.

  Als deze vrije energie units zo enorm eenvoudig zijn vraag ik me steeds af waar de velen miljoenen voor nodig zijn. Licentie van miljoenen?? Zakken vullerij noem ik dit.

  Ten tweede: De hystorie heeft ons geleerd dat ieder investerings initiatief op dit vlak uitloopt op een fiasco. Vrije energie bestaat al een eeuw en is toch nooit van de grond gekomen.
  Waarom?
  De ‘powers that be’ lieten en laten dit nooit gebeuren. Banken, olie, energie maatschappijen en niet te vergeten onze geweldige overheid onderhouden lange termijn contracten die beschermd moeten worden. En ook HEEL actief beschermd worden.

  ELK vrije energie initiatief waar GELD mee gemoeit gaat NOOIT de eindstreep zal halen. En dat is een belofte.
  Geld is nou precies het controle/onderdrukkings middel van de partijen die je juist wil uitsluiten en omzeilen.
  Als er geld aaan te pas komt wordt de corrupte heersende macht automatisch aan het roer gezet en we weten allemaal precies wat er dan gebeurd.

  OPEN SOURSE SHARING van technologie is de enige oplossing!

  1. Deze solid state units zijn niet zo simpel als men denkt. Het heeft heel veel moeite, experimenten en volharding gekost om ze op punt te stellen. De Duitsers begonnen er al mee in 1936. Toen kwam de oorlog waarbij de experimentele toestellen vernietigd werden en nadien had men overvloed aan olie met als gevolg dat het experiment in de vergeethoek belandde.
   Maar het bewustzijn van de mens evolueert, en dat zal uiteindelijk -samen met de ‘open source sharing’ zoals u zegt- leiden naar een nieuwe vorm van energie en een betere samenleving.

  1. Dat ding loopt op plasma toch? right.., ik wil wedden dat hij een koppel produceert van drie keer niks en gelijk afslaat als je hem een beetje belast. Dan kan je volgens mij beter een maria-beeldje in de spoelpoort van je carburateur hangen of wat biologische compressie poeder door je brandstof mengen.
   Maar wie niet waagt wie niet wint natuurlijk!

  2. Valt mee Jerry, heb het zien draaien op oude Cola, Koffie, Thee en Urine, dat is altijd weer een stuk beter dan op oud Frituur vet, waar je meer een snack walm van krijgt in je neus. Als het maar wegloopt zullen we maar zeggen. De Geet lijkt een beetje op een Joe-Cell, maar dan anders.

  3. Het is wel een creatief idee maar leg hem dan even aan de computer en zet dat op joetjoep dan kunnen onze kaken ook op de grond vallen denk ik dan, hij schijnt zelf ook geen clou te hebben welke reactie er nou precies plaatsvind dus jah..

   Ergens eens gehoord dat het principe al dik 20 jaar oud en is niet afkomstig van Paul Pantone maar ooit is bedacht door Dr. Emmett Brown en toegepast in een DeLorean bestuurd door Marty McFly..

  4. Jerry voor mij duidelijk dat je geen bal hebt begrepen hebt wat een GEET processor doet, vroeger wist elke jongen wat er onder de motorkap van een auto lag en hoe het ongeveer werkte, tegenwoordig boeit het ze voor geen meter meer en ze weten het echt niet meer, en fabrikanten kunnen nu de grootste grauwe grijze groene femina eco hok rotzooi verkopen voor een veel te hoge viskaale prijs want de consument is toch al lang afgehaakt qua motoren techniek, iedereen speelt met barbiepoppen tegenwoordig kennelijk klaarblijkelijk, wijven warrigheid en techno desinteresse ten tam-pon-top…

  5. Dat laagje petrofeller doet het werk Hyper, de rest van de vloeistof moet er voor zorgen dat het zaakje niet in de fik vliegt.
   of om thee of koffie mee te zetten voor onderweg want je bent niet meer vooruit te branden!

  6. @Jerry
   Hoelang duurt het voor de motor stilvalt als mijn petrofellertank leeg is?

 9. Tesla was zijn tijd ver vooruit. Of lopen wij soms achter? Worden we dom gehouden 😉 Ik denk het laatste; wij lopen heeeel ver achter. ‘wij’ zijn natuurlijk niet de machthebbers die het allemaal verborgen houden.

  Wow, Amazing 🙂
  “Rond 1890 deed Nikola Tesla een proef in Colorado Springs.
  Daarbij had hij een zender van longitudinale golven gebouwd en zo’n 40 mijl verderop een ontvanger van longitudinale golven.
  Daarmee zond hij energie door de lucht en liet daar 40 lampen op branden.
  Als bijverschijnsel vielen alle koeien en paarden in de weilanden daar om.

  Later wilde tesla zo een schip via de lucht van stroom voorzien, maar zijn bankier Morgan zag dat niet zitten, en dat werd in feite het einde van Tesla’s avonturen.”

  (7) http://www.milieuziektes.nl/Pagina600.html

 10. “The Energy Crisis is a lie.”

  For additional information about the demand for release, or to use as a template to form your own demand, please visit:
  http://releaseteslasresearch.weebly.com/

  As they state:

  Tell your friends, bring it up and discuss it at your next general assembly, do whatever you can to get the word out, organize locally to make a stand for the release of Nikola Tesla’s research…. America is tired of corrupt corporate greed, supported by The American government, holding us back in a stagnant society in the name of profit . . . The Energy Crisis is a lie.

  http://www.expressionoftruth.com/2013/05/the-10-inventions-of-nikola-tesla-that.html

 11. In Portugal wonend en in bezit van een 40Kwh PV installatie, nog altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, eventueel voor uitbreiding, kwam ik Uw artikel tegen.
  Jammer genoeg begrijp ik er helemaal niets van en lukt het mij niet enige praktische en begrijpbare uitleg over de werking van “Vrije Energie” te vinden.
  De aanhef is zeer veel belovend, maar een kater wanneer men in de materie duikt.

  Jammer

  M.vr.gr.

 12. Geachte heer Korf,
  Uw vrije energie oplossing is die ook toepasbaar in appartementen met vloerverwarming die centraal van warmte worden voorzien.

  Met vriendelijke groet,

  Cees de Graaff

 13. Een niet onbelangrijke fout in uw redenering hr. Korf.
  Energiemaatschappijen betalen niet meer terug dan er geleverd is, maw je kunt niet ‘verdienen’ aan een energieboer alleen maar de energierekening verlagen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.