Advertentie

Koude kernfusie definitief bewezen..!


Kenrfusie-fysici Andrea Rossi en zijn vriend Focardi, de uitvinders van de revolutionaire kernfusie op 'huishoudelijke schaal'..! Het werkt..!
Kenrfusie-fysici Andrea Rossi en zijn vriend Focardi, de uitvinders van de revolutionaire kernfusie op ‘huishoudelijk toepasbare schaal’..! En… Het werkt..!

x

nickel_vs_oil-red

x

E-Cat reactor voor koude kernfusie

– KOUDE KERNFUSIE DEFINITIEF BEWEZEN –

 x

2014 © Paul Harmans

x

Hieronder volgt een relatief korte introductie waarin wordt uitgelegd wat de E-Cat en de werking daarvan is. Voor iedereen die meer interesse in het koude kernfusie verhaal over de E-Cat heeft is er voldoende achtergrondinformatie op www.e-cat.co.nl beschikbaar. Deze introductie is bedoeld om de positieve informatie van het onlangs (8 oktober 2014) gepubliceerde onafhankelijke testverslag (*1) over de E-Cat goed te kunnen begrijpen en waarvan onder de introductie de sensationele hoofdpunten in een samenvatting worden weergegeven.

Electrochemicus Fleischmann en Fysicus Pons in een stevige discussie. Klik op de foto voor een prachtige artikel over deze ontdekking..! (klik voor artikel hier op de site)
Electrochemicus Dr. Martin Fleischmann en Fysicus Dr. Stanley Pons in een stevige discussie. (Klik voor een prachtige artikel over deze ontdekking..!)

In 1989 kwamen de wetenschappers Fleischmann en Pons (F. en P.) met een koude kernfusie experiment, een experiment dat je bij wijze van spreken op de keukentafel kon uitvoeren. Koude kernfusie zou, als het daarna beter ontwikkeld zou worden, gigantische hoeveelheden spotgoedkope energie opwekken, schoon, zonder straling en zonder radioactief afval.

Later is bewezen (*2) dat de wetenschappers van het MIT en Caltech in 1989 met voorbedachten rade het experiment van F. en P. binnen 5 weken als bedrog hebben aangemerkt en de twee onmiddellijk uit het wetenschappelijke wereldje hebben verstoten. Koude kernfusie was namelijk een gevaar voor de vele duizenden carrières en salarissen van hen die aan de hete kernfusie (bij het MIT en Caltech) werkten en daar miljarden fondsen van de overheid voor kregen. Een citaat van auteur Mats Lewan uit zijn boek: ‘An Impossible Invention’ (blz. 26/27)

An Impossible Invention bookcover mats lewan
Cover van het boek ‘An Impossible Invention’, geschreven door de Zweedse journalist Mats Lewan (*3)

‘Het feit dat Caltech’s experimentele resultaten later mogelijk toch positief bleken te zijn, maar dat de onderzoekers ze ‘fout geïnterpreteerd’ hadden, veranderde niets (het magazine Nature, waarin het verslag van Caltech was gepubliceerd, weigerde categorisch ruimte beschikbaar te stellen voor dergelijke kritiek), ook de onthulling dat metingen bij de experimenten aan het MIT Plasma Fusion Center vóór de publicatie waren gewijzigd, bleek niet van betekenis, noch dat de wetenschappers een grap van koude kernfusie hadden gemaakt en de dood ervan in een wake vierden, zelfs voordat de resultaten bekend waren.

Voordat de metingen van het MIT-PFC werden gewijzigd, hadden ze kleine aanwijzingen getoond dat het experiment werkte, maar iemand had het blijkbaar nodig gevonden deze aanwijzingen te verbergen. Kan dat zijn geweest omdat het de fondsen aan het MIT-PFC, dat onderzoek naar hete kernfusie verrichtte, in gevaar zou brengen?’

Veel andere wetenschappers snapten echter wel dat koude kernfusie mogelijk was en zijn er onder de radar mee verder gegaan. De experimenten van F. en P. zijn dan ook buiten onderzoeksinstellingen vele malen met succes herhaald, maar wee degene die dat openlijk kenbaar maakte. Onder die wetenschappers die aanvoelden dat koude kernfusie wel degelijke mogelijk was, bevond zich ook een Italiaanse wetenschapper, genaamd Andrea Rossi.

Zo’n 20 jaar heeft hij aan de koude kernfusie gewerkt en aan zijn uitvinding, een reactor die hij de E-Cat (Energy Catalyzer) noemt. Hij heeft veel weerstand ondervonden, is vaak op schandalige wijze tegengewerkt en zwart gemaakt, heeft een paar keer volledig ten onrechte in de gevangenis gezeten, maar de sceptici beweren natuurlijk dat dat was omdat hij een oplichter was en dat hij dat nog steeds is. (*4) Volgens hen is zijn uitvinding een handig bedrog en je zou wel heel dom zijn als je dat serieus nam, want, zo beweren dergelijke ontkenners ook al 25 jaar, koude kernfusie kan volgens de natuurwetten niet mogelijk zijn.

‘Het was verschrikkelijk. Mijn zaken met afval hadden veel aandacht gekregen en het werd gezien als een groot succes, zelfs onder het volk, omdat het nogal opvallend was in de late jaren ’70 en de jaren ’80, dat je van afval bruikbare brandstof in de vorm van olie kunt maken. Maar toen politici, die min of meer banden met de Maffia hadden, besloten dat afvalverwerking op een bepaalde manier moest worden gedaan, werd het noodzaak dat niet alleen ik, maar ook mijn bedrijf kapot werd gemaakt.

Andrea Rossi is zijn eerste 1 Mw-E-cat-centrale. (Deze centrale past in een 20-foot zeecontainer)
Andrea Rossi is zijn eerste 1 Mw-E-cat-centrale. (Deze centrale past in een 20-foot zeecontainer)

Omdat het noodzakelijk was te rechtvaardigen dat afval op stortplaatsen en in verbrandingsovens terechtkwam (denk aan de subsidies die daarmee gemoeid zijn en dat de Italiaanse Maffia een vette vinger in het Italiaanse afval heeft. Vert.) en niet in fabrieken zoals die van mij, moesten ze dus wel aanvoeren dat mijn fabrieken in feite bedrog en een poppenkastvertoning waren. De aanval was ook op mij persoonlijk gericht. In die tijd was het Internet nog niet zo krachtig als nu, dus als de twee of drie meest belangrijke kranten van het land een persoon aanvielen, dan was die persoon vernietigd en kon zichzelf niet verdedigen.

Vandaag de dag is dat anders, het Internet is machtiger dan de kranten. De grote Italiaanse tv-zenders verkondigden hetzelfde en dat ging maanden zo door. Kun je je dat voorstellen? Dus de vernietiging van mij was compleet en leidde tot serieuze moeilijkheden voor mij.’

Andrea Rossi is echter onverstoorbaar verder gegaan met zijn uitvinding, heeft hulp gehad van vele wetenschappers, zowel in Europa als in Amerika. Zelfs NASA is in zijn lab geweest en wilde Rossi en de E-Cat reactor naar de VS halen om daar uitsluitend voor NASA aan te werken, iets dat Rossi weigerde. Er zijn in die jaren vele testen gedaan en allemaal lieten ze zien dat de E-Cat deed wat Rossi beweerde, maar de tegenkrachten waren te groot en het drong niet tot de wereld door wat er voor een fantastische uitvinding net om de hoek lag.

Afgelopen 8 oktober 2014 kwam echter het tweede onafhankelijke testverslag (*1) uit, opgesteld door een aantal Europese wetenschappers van drie universiteiten. Zij hebben een E-Cat reactor getest en de resultaten laten (alweer) heel duidelijk zien dat koude kernfusie wel degelijke mogelijk is. Deze wetenschappers wisten van alle (soms vergezochte) kritieken op het eerste onafhankelijke testverslag (*5) van mei 2013 en hebben uiteindelijk een test ontworpen die niet te weerleggen is. Iedereen die de testresultaten nu nog afwijst, maakt alleen zichzelf belachelijk. Tegenwoordig wordt koude kernfusie LENR (Low Energy Nuclear Reactions), genoemd om de negatieve sfeer die rondom de term koude kernfusie hangt te omzeilen.

E-cat Rossi

Wat is de E-Cat..?
Het laatste type E-Cat (Energy Catalyzer), dat bij de onafhankelijk test is gebruikt, is een reactorbuis van 20cm lengte en 2cm in diameter waarbinnen de brandstof is geplaatst. (foto hierboven op het weegschaaltje)

 De E-Cat reactor die bij de test werd gebruikt is gemaakt van alumina (*6)

en is aanmerkelijk dunner dan de eerdere E-Cat (Hot Cat) reactoren, het gewicht is 452 gram

 

e-cat rossix

Rondom die buis zijn weerstandspoelen gewikkeld die verhit worden via elektrische stroom uit het stopcontact en daarmee de reactie op gang brengen van de brandstof die bestaat uit nikkelpoeder, waterstof en lithium. Zodra de reactie optreedt, geeft de brandstof (ter grootte van slechts 1 gram!!) veel meer energie in de vorm van hitte af, dan er aan elektriciteit nodig is om de weerstanden te verhitten. De hoogte van de temperatuur die de brandstof opwekt is regelbaar, maar kan wel 1400° C zijn. Langs de reactorbuis kan water worden gevoerd, dat door de hitte wordt omgezet in stoom en daarmee kun je dus weer een turbine aanjagen die de energie omzet in elektrische stroom.

E-Cat op de testbank
De E-Cat op de testbank. Duidelijk is de enorme ontwikkeling van hitte = energie te zien, in het hart van de reactorbuis.. De ringvormige structuur wordt gevormd door de weerstandspoelen, waarbij deze spoelen (rechts) donker aftekenen tegen de gloeiende reactie in de staafreactor.

Het COP (Coëfficiënt of Performance, dus verhouding tussen output en input) van de E-Cat lag bij de laatste onafhankelijke test op 3,2 en 3,6, maar de testen werden op zeer conservatieve wijze uitgevoerd om de testgegevens beter te kunnen registreren en de E-Cat reactor te behoeden voor schade. Echter, bij eerdere testen is gebleken dat de E-Cat een COP van 6 kan bereiken en er zijn zelfs onderzoekers die een nog veel hoger COP hebben gezien (boven de 10 en net voordat de reactor zichzelf opblaast zelfs 200!).

Kan niet, zegt de orthodoxe wetenschap en natuurlijk de sceptici. Je kunt, zo zeggen zij, volgens de natuurwetten niet meer energie uit een apparaat halen dan je erin stopt, zelfs een COP van 1 is onmogelijk omdat er altijd verlies is. Blijkbaar moeten de natuurwetten toch iets anders geïnterpreteerd worden, want volgens de onomstotelijke gegevens van de laatste onafhankelijk test kan het namelijk wel. Overigens streven de wetenschappers betrokken bij de bouw van een hete kernfusie reactor wel degelijk naar een COP hoger dan 1, want volgens hun theorie moet dat mogelijk zijn. (7) Dus wat bij koude kernfusie volgens de natuurwetten niet zou kunnen, kan dat wel bij hete kernfusie?!

(Onderstaand de vertaling van de samenvatting op pag. 1 van het onafhankelijk testverslag gepubliceerd op 8 oktober 2014getiteld: Observatie van overvloedige hitteproductie door een reactor en van isotopische veranderingen in de brandstof.)

Samenvatting
Nieuwe resultaten worden gepresenteerd van een aanvullend experimenteel onderzoek naar een afwijkende hitteproductie in een speciaal type reactorbuis werkend bij hoge temperaturen. De reactor, E-Cat genaamd, is geladen met een kleine hoeveelheid nikkelpoeder en waterstof plus enkele toevoegingen nl. hoofdzakelijk lithium. De reactie wordt opgestart door hitte van weerstandspoelen rondom de reactorbuis. Metingen van de uitgestraalde warmte van de reactor werden uitgevoerd met hoge-resolutie hittegevoelige camera’s.

De metingen van de toegevoerde elektrische energie werden uitgevoerd met een drie fase energie analyzer met hoge bandbreedte. De data gegevens werden verzameld gedurende een 32 dagen lang draaiende reactor in maart 2014. De werktemperatuur van de reactor was gedurende de eerste helft van de test ingesteld op 1260° C en in de tweede helft op 1400 °C. De gemeten energiebalans tussen input en output leverde een COP factor (Coëfficiënt of Performance, dus verhouding tussen output en input) op van ongeveer 3,2 voor de run op 1260° C en 3,6 bij 1400° C. De totale netto geleverde energie was gedurende de 32 dagen run, ongeveer 1.5 Mw/uur. Deze hoeveelheid energie is veel meer dan kan worden opgebracht door enige bekende chemische bron bij een dergelijk klein reactorvolume.

Een monster van de brandstof werd nauwgezet onderzocht met betrekking tot de isotopische samenstelling, zowel vóór de run als daarna, er werd gebruik gemaakt van verschillende standaard methodes: XPS, EDS, SIMS, ICP-MS en ICP-AES. Er werd vastgesteld dat de isotopische samenstelling van het lithium en nikkel vóór de run overeenkwam met de natuurlijke samenstelling, terwijl bleek dat het na de run substantieel was veranderd. Dat geeft blijk van nucleaire reacties die aanwezig moeten zijn tijdens het draaien van de reactor, iets dat echter moeilijk in overeenstemming is te brengen met het feit dat er buiten de reactor gedurende de run geen radioactieve straling werd gemeten.

Onafhankelijk Testverslag E-Cat 8 oktober 2014 a

pag. 1 van het onafhankelijk testverslag (hierboven), gepubliceerd op 8 oktober 2014
met de namen van de wetenschappers die de test uitvoerden en het verslag schreven:

********

 Tot zover de opsomming van de gegevens van de test in het testverslag. De E-Cat reactor die bij de test werd gebruikt is gemaakt van alumina (*6) en is aanmerkelijk dunner dan de eerdere E-Cat (Hot Cat) reactoren. De reactor draaide 32 dagen continue, op een hoeveelheid brandstof van slechts 1 gram, ongeveer de grootte van een hoofdpijnpoeder. De reactor werd na 32 dagen stilgezet omdat men de benodigde gegevens had verkregen, maar in principe kan een dergelijke reactor met dezelfde hoeveelheid brandstof 6 maanden continue draaien. Nikkelpoeder is goedkoop en in nagenoeg onbeperkte hoeveelheden op aarde beschikbaar. Waterstof is eenvoudig te maken en is ook goedkoop. lithium is in een hele kleine hoeveelheid aan het nikkelpoeder en waterstof toegevoegd om een goede reactie op te wekken. Je hebt dus voor weinige Euro’s aan brandstof nodig om een reactor een half jaar te laten draaien.

Andrea Rossi Pop Science
Het door velen geprezen tijdschrift ‘Populair Science’ zette Andrea Rossi, in een artikel over de overname van zijn patent door ‘Industrial Heat’, nog neer als een oplichter.. (Dit tijdschrift blijft overigens ook nog steeds de officiële 9/11-theorie verdedigen, terwijl als deze theorie nu wel érgens onderuit gaat, is het wel op het vlak van de wetenschap!!)

Wat men tijdens de test niet heeft gedaan, is de mogelijkheid benutten de inputenergie (de stroom naar de weerstanden) uit te schakelen. De kernreactie in de reactor heeft namelijk de eigenschap zichzelf voor bepaalde tijd in stand te houden. Op berekende tijdstippen wordt dan weer even de stroom ingeschakeld waardoor de weerstanden de reactie een push geven. Daardoor gaat ook het COP omhoog, want er wordt minder inputenergie gebruikt.

Rossi heeft altijd gezegd dat vanwege de nucleaire reactie het nikkelpoeder werd omgezet, gefuseerd, naar een ander materiaal. Volgens de gevestigde wetenschap had Rossi dan allang dood moeten zijn vanwege de radioactieve straling die daarbij moet optreden en aangezien hij nog steeds gezond was, was het dus geen fusiereactie. De afgelopen test geeft echter duidelijk aan dat de brandstof wel degelijk op atoomniveau is veranderd, dus fusie.

Dat er daarbij geen straling werd gemeten aan de buitenkant van de reactor en later ook niet bij de brandstof toen die geanalyseerd werd, geeft aan dat een dergelijke nucleaire koude kernfusie (LENR) reactie het blijkbaar zonder straling op te wekken doet.Ook een levensgevaarlijke meltdown van de reactor, zoals mogelijk is bij bestaande kerncentrales, is onmogelijk. Zodra de brandstof bij de reactie te heet wordt (en de reactie op hol slaat), smelt het nikkel en stopt de reactie, alweer zonder dat er straling vrijkomt. Radioactief afval, een groot probleem bij de huidige kernenergieopwekking, is er niet.

Al met al de ideale bron van energie die garant staat voor een gezonde mensheid, een schone natuur en tevens spotgoedkoop is.

Rossi (Industrial Heat) richt zich voorlopig op industriële units ter grootte van 1MW. De kleine reactoren kunnen eenvoudig gekoppeld worden om tezamen dat vermogen te leveren. Inmiddels is er bij een Amerikaanse klant een 1MW centrale geplaatst (*8) die de fabriek van deze klant van energie gaat voorzien. In de toekomst zal deze centrale voor geselecteerd publiek (oa. potentiële klanten) opengesteld worden.

Kleine huishoudelijke units zullen op termijn ook verkocht gaan worden, maar veiligheidsaspecten zorgen er voorlopig voor dat er nog geen veiligheidscertificering voor de huishoudelijke units kan worden verkregen. Voor de industriële 1MW units is die certificering (*9) er al wel en zodra die units hebben aangetoond werkelijk veilig te zijn, wordt de certificering voor de huishoudelijke units afgegeven.

Misschien nog een waarschuwing aan de Westerse politici, Andrea Rossi heeft een dik jaar geleden zijn uitvinding voor iets van 100 miljoen dollar aan een Amerikaans bedrijf verkocht, nl. Industrial Heat. (Wel blijft hij hoofdwetenschapper bij het project.) Industrial Heat heeft echter nauwe banden met China en er is al gebleken dat China, vanwege de vele en zwaar vervuilende kolencentrales die daar staan, grote belangstelling voor de E-Cat heeft en daardoor E-Cat-centrales wil kopen en tevens ook de techniek zelf wil gaan produceren. (*10)

Vanwege het ontbreken van lef bij Westerse politici om in de afgelopen jaren koude kernfusie te bespreken, hebben we in de Westerse wereld, zodra China met deze vorm van energie haar producten gaat produceren, dus al een achterstand opgelopen en dat zal waarschijnlijk ten koste gaan van Westerse banen en productie.

Paul Harmans,
oktober 2014

 

Bronnen:

 1. sifferkoll.se/sifferkoll/wp-content/uploads/2014/10/LuganoReportSubmit.pdf

 

 1. e-cat.co.nl/Tekstpagina/KoudeKernfusie29Dec2011.htm

 

 1. animpossibleinvention.com

 

 1. e-cat.co.nl/Tekstpagina/AndreaRossi26April2014.htm

 

 1. arxiv.org/abs/1305.3913

 

 1. wikipedia.org/wiki/Aluminiumoxide

 

 1. duurzaambedrijfsleven.nl/61458/kernfusieproef-levert-energie-op

 

 1. e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat31Juli2014.htm

 

 1. e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat14Augustus2014.htm

 

 1. e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat7September2014b.htm

39 gedachten over “Koude kernfusie definitief bewezen..!

 1. Het bovenstaande toont aan dat het dan ook wetenschappelijk on-interessant is om de E-cat te bestuderen. Als je wetenschappelijk onderzoek wilt doen, zul je moeten weten wat de additieven dan zijn.
  De restwarmte zal dan ongetwijfeld door een reductie reactie worden gegenereerd.

  1. Dus het is wetenschappelijk oninteressant om onderzoek te doen naar een reactor waarin je 1 gram (één gram!!) brandstof stopt (ondanks dat je misschien niet exact weet wat de samenstelling is) en het ding levert de volgende 32 dagen!! continu!! een hoeveelheid energie waar geen enkele chemische bron ook maar in de buurt van kan komen! Tevens blijkt de outputenergie 3 x meer te zijn dan de input, een onmogelijkheid volgens de gevestigde wetenschap, maar de apparatuur toont het wel onomstotelijk aan. En dan zou het voor de wetenschap oninteressant zijn om daar onderzoek naar te doen??

   Zoals ik al eerder in een reactie alhier schreef over de vier Zweedse professoren die blijkbaar voelen aankomen dat ze binnenkort mogen komen uitleggen waarom ze altijd een waarheid hebben verkondigd die al sinds 25 jaar (Fleischmann en Pons) niet klopt: ‘…en dus vinden zij het blijkbaar logisch dat je je krampachtig aan de theorie vastklampt en de praktijk afwijst.’

  1. Ja, dat artikel van Peter A. Lindemann waarvan je de link geeft is zo actueel als de pest. De tegenkrachten zijn fenomenaal, koude kernfusie hadden we 25 jaar geleden al kunnen gaan onderzoeken en gebruiken, dat had al een hoop vervuiling en zieke mensen kunnen voorkomen in pak hem beet de laatste 10 jaar (nadat we 15 jaar aan onderzoek en ontwikkeling hadden besteed).

   Andrea Rossi is als geen ander op de hoogte van de feiten die ook Lindemann opsomt en heeft de eerste jaren van zijn onderzoek in alle stilte gewerkt, hij kwam pas naar buiten met zijn E-Cat toen hij pertinent kon bewijzen dat het werkte en nadat hij bij diverse notarissen zijn plannen en bouwtekeningen had onderbracht, met de opdracht dat meteen gratis aan de wereld ter beschikking te stellen mocht hem wat overkomen.

   Rossi snapt ook dat remmen wel eens ‘weigeren’ of dat mensen net voordat ze met iets werkelijks groots doorbreken en hun investeringen zich gaan terugverdienen en het leven er heel wat zonniger uit gaat zien, ‘zomaar zin krijgen om uit een raam op de 30e verdieping te stappen’. Hij heeft in 1995 zes maanden in Italië ten onrechte in de gevangenis gezeten omdat hij het zomaar aandurfde olie uit afval te maken (iets dat nu overal gebeurt), maar afval was de business van de Maffia en de Maffia heeft de Italiaanse politiek onder de duim. Wat de corrupte elite niet wist, is dat Rossi op zijn gemak zes maanden op kosten van de politiek boeken over koude kernfusie las en daar zijn ideeën versterkte over wat later de E-Cat zou worden!

 2. Ondanks het feit dat verschillende partijen nu hebben bevestigd dat het apparaat werkt, blijft het vreemd dat er nog steeds niks te koop is waarmee we deze technologie kunnen inzetten. Het apparaat werkt, waarom wordt er geen fabriek opgestart om ze te maken? Moeten er nog meer tests gedaan worden? Wat is het belang van Rossi eigenlijk? Hij lijkt het commercieel niet uit te buiten. Ik blijf het hele e-cat verhaal nog sceptisch bekijken.

  1. Als je de laatste jaren het hele verhaal had gevolgd, had je geweten dat Rossi voor 100 miljoen dollar zijn intellectuele eigendom (de E-Cat) aan een Amerikaans bedrijf, Industrial Heat, heeft verkocht. Industrial Heat is een jaar geleden begonnen om de techniek te verbeteren en nieuwe testen te laten uitvoeren, zowel in eigen beheer als door de onafhankelijke partij. Deze testen zijn nodig om een definitief patent te kunnen verkrijgen en met een patent is het beter mogelijk om je investeringen eruit te halen en een fabriek op te starten en de E-Cat units te gaan verkopen. De Chinezen (maar wie niet) zijn niet te beroerd de eerste E-Cat te kopen, die uit elkaar te slopen om te kijken wet erin zit om ze daarna zelf te gaan produceren en ze spotgoedkoop op de wereldmarkt te verkopen als er geen patent is dat het product daartegen beschermd.

   Of dacht je dat Industrial Heat al dat geld zomaar voor de lol investeert en er niets voor terug wil zien?

   Overigens is het van een testmodel naar een verkoopmodel nog een hele weg. Voorbeeldje: elk nieuw model van een auto doet er een aantal jaren over voordat het daadwerkelijk gekocht kan worden, ondanks dat er in 100 jaar al miljarden auto’s zijn gemaakt en rondrijden.

  2. Als het gaat om het patent dan hoef je dat volgens mij alleen aan te vragen en dan ben je al ‘eigenaar’ van de technologie. Dus dat zou geen belemmering moeten zijn. Waar ik zelf aan denk is dat Rossi wel weet dát het werkt, maar niet hoé. Het zou dus kunnen dat zijn patent niet volledig is en dat hij daarom geen patent krijgt.
   Let wel: ik volg dit verhaal al vanaf het begin, eerst was ik overtuigd, later weer sceptisch, toen weer niet etc…

  3. Als jij denkt verstand van patenten te hebben, dan moet je weten dat elk patentbureau bij voorbaat geen patent mag verstrekken op iets dat niet bewezen is. De E-Cat is geen bijzondere lepel waarmee je soep eet. In de E-Cat vindt een proces plaats dat maakt dat het werkt, en zoiets zit niet in een lepel. Rossi’s E-Cat werkt, dat blijkt al een paar jaar uit diverse testen en demonstraties. Maar de vraag is nog steeds welk proces het nu exact is, het patentbureau wil dat in het geval van dit soort uitvindingen precies weten omdat het hier ook nog eens gaat om een energiebron met een COP groter dan 1, iets dat door de gevestigde wetenschap volgens de natuurwetten niet mogelijk is. Patentbureaus beschouwen de E-Cat min of meer (ten onrechte, maar leg jij ze dat dan maar eens uit) als een perpetuum mobile en daarvan heeft de gevestigde orde al heel lang geleden vastgesteld dat daar NOOIT een patent op gegeven zal worden. Dus zolang de gevestigde wetenschap niet expliciet vaststelt dat het hier om koude kernfusie gaat, waarbij dus blijkbaar niet de voorspelde straling vrijkomt, pas dan kan Rossi een patent krijgen. Overigens schreeuwt het laatste testverslag naar alle kanten dat het hier beslist om koude kernfusie gaat, maar wie binnen de wetenschap durft dat nu eens echt te zeggen.

   De info in mijn uitleg had je zelf ook kunnen weten als het werkelijk waar zou zijn dat je dit al jaren volgt, er wordt al jaren door Rossi over patenten gesproken en waarom hij ze niet krijgt.

 3. @ Paul Harmans, indien dit artikel 100% serieus is te nemen, dan ziet de toekomst van onze planeet er zeer florisant uit, wordt het toch nog bewaarheid al die utopische SF verhalen, fantastisch!

  1. Jenne, dit artikel is absoluut serieus te nemen, maar vergeet niet dat de krachten achter de schermen uitermate machtig zijn, dus wie weet wat zij nog aan munitie hebben liggen. Maar de geest is uit de fles, die krijgen ze er nooit meer in!

   Natuurlijk komt ook een deel van de gevestigde wetenschap met tegenwerpingen, want wat zij tientallen jaren als waarheid hebben verkondigd, blijkt opeens niet waar te zijn en ook zij geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen. De afgelopen dagen kwamen vier Zweedse professoren met (ongegronde) kritiek op het testverslag. Niet op de methodes, maar oa. op het feit dat er geen straling is gemeten, terwijl dat volgens hun jarenlange waarheid wel zou moeten. Zoals ik oa. ook in het onderstaande artikel schrijf: ‘…en dus vinden zij het blijkbaar logisch dat je je krampachtig aan de theorie vastklampt en de praktijk afwijst.’

   Voorspelbare, maar ongegronde kritiek op het onafhankelijke testverslag:
   http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat12oktober2014.htm

  2. Weet je wat Rossi zou moeten doen? Hij moet gewoon een ontwerp van de e-cat op Internet publiceren, met daarbij de instructies hoe je het ding moet maken en hoe je energie kunt opwekken. Desnoods onder een GPL licentie. Alleen dan zullen anderen overtuigd raken en gaat dit in een stroomversnelling komen. Op deze manier wordt het nooit iets. Dat bedrijf ‘ industial heat’ is niet eens op Internet te vinden!
   Als dat niet gebeurt ben ik bang dat dit net als alle andere andere ‘ wondertechnologieen’ en zachte dood sterft. Voordeel voor Rossi: eeuwige roem. Voordeel voor de wereld: eindelijk schone energie!

  3. Dus jij volgt het al jaren? In elk jaar zeker even 5 minuten? Jij weet dus ondanks dat je het volgt niet dat Industrial Heat een onderdeel is van Cherokee Ivestment Partners, een van de grootste investeringsmaatschappijen in groene energie?
   http://www.cherokeefund.com/company.htm

   Industrial Heat was er helemaal niet op gebrand om al bekend te zijn, zij wilden voorlopig onbekend blijven totdat ze alles rondom de E-Cat op een rijtje hadden. Maar een paar slimme personen wisten via, via uit te vinden wie de kopers van de E-Cat waren. Maar het bedrijf bestaat en dat had je zelf ook kunnen vinden natuurlijk, maar dat zou zeker een te positief tintje aan je scepticisme geven?
   http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=245130378

   En Rossi heeft erover gedacht het open op de markt te gooien, maar hij vindt dat het dan nooit groot zal doorbreken, want wie denkt dat hij vanuit zijn schuurtje de wereld kan verbeteren, die is wel erg naïef. Rossi is van mening dat dit soort wereldverbeterende uitvindingen alleen met voldoende kapitaal ontwikkeld kunnen worden, juist omdat de tegenwerking van de gevestigde elite gigantisch is.

  4. Paul, niet boos worden, mij hoef je niet te overtuigen hoor. Ik heb er geen enkel belang bij als dit niet of wel doorbreekt, het is mij om het even. Een onuitputtelijke energiebron zou namelijk ook geen pretje zijn (bedenk even wat voor ellende dat zou veroorzaken).

  5. questionmarc, ik kan best op rustige toon uitleg geven aan mensen die vragen hebben over de E-Cat, maar de wijze waarop jij formuleert, vraagt nu eenmaal om een iets andere stijl van antwoord geven. Ik ken jouw scepticisme op velerlei gebied, je heb niet voor niets een dergelijke nickname hier op WTK. En je beweert in elke reactie die je onder dit onderwerp geeft dat je de E-Cat en Rossi al jaren volgt, maar blijkbaar heb je daardoor niet de meest voor de hand liggende antwoorden zelf paraat en wil je de indruk wekken dat het toch wel eens oplichterij kan zijn.

   Natuurlijk, koude kernfusie kan ook op de verkeerde wijze worden gebruikt, maar hoeveel slechter denk je dat we het hier op aarde nog kunnen krijgen als er een andere vorm van energie komt? Het voordeel van koude kernfusie is uitsluitend voor de mensheid, nl. goedkoop en schoon en overal inzetbaar. De elite heeft helemaal niets met de mensheid en dus zal die de koude kernfusie inzetten voor eigen acties, maar doen ze dat nu dan niet met de alleen voor ons (de mensheid) stervensdure, ongezonde energie?

 4. Nu ook aandacht voor de E-Cat op Geenstijl, je weet wel, die website die vroeger de Telegraaf, (terecht natuurlijk) de Televaag noemde, nu zelf deel uitmakend van de Telegraaf Media Groep, ze hebben hun ziel aan de duivel verkocht! Ze zijn er ook zo achterlijk om een link naar wikipedia te verschaffen om de bezoekers meer te laten weten over de E-Cat, helaas heeft wikipedia een slechte naam op het gebied van eerlijke info over alternatieve fenomenen, sommigen noemen het wackypedia. En dan de commentaren onder het artikel, ongelooflijk wat daar voor bezoekers komen (een enkeling uitgezonderd dan), het is van het kaliber dom, dommer, domst!

  http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/omg_cold_fusion_via_ecat_welli.html

  1. hmmmm Paul keb net even in de reaguursels zitten rond neuzen en zie velen zeer wijze reacties, zo veel en zo scherp dat ik er even stil van ben zelfs, durf ze hier nauwelijks te quoten, een paar dan, heb er zelfs veel meer gezien dan een paar;

   Quote:

   ” @Muxje | 13-10-14 | 19:25

   Laatste waarschuwing. U schurkt te dicht tegen de waarheid. Als u doorgaat zijn we genoodzaakt u te illumineren, eh elimineren…
   Parel van het Zuiden | 13-10-14 | 19:31

   Na de watersnoodramp van ’53 hebben pompen van Philips die werkte op water, hele gebieden leeggepompt, onder zware militaire bewaking. Dat soort apparaten bestaan gewoon, maar als je er iets over zegt wordt je geliquideerd.
   Bel gaat, ff opendoen..
   AbleArcher13 | 13-10-14 | 19:20

   Hebben de aller aller machtigste oliemaatschappijen totaal geen problemen mee natuurlijk.
   Jozes | 13-10-14 | 19:03 “

  2. Ha, ha, weet je HyperAlert, als ik me soms verveel (heel soms hoor), kijk ik wel eens op Geenstijl en kan soms schuddebuikend van het lachen de reaguursels lezen, sommige zijn best wel scherp en zeker als het gaat om schandalen in de politiek of waar dan ook, dan weten ze van geen ophouden. Maar weet je, ze rollen daar uitsluitend over elkaar heen om op zo leuk mogelijke wijze onderwerpen af te zeiken en als het dan eens om een onderwerp gaat waar ze zelf ook profijt van kunnen hebben, dan valt ze dat niet eens op. Ze lezen het inleidende artikel niet eens helemaal, want ze moeten zo snel als mogelijk een gevat en negatief antwoord uit hun toetsenbord rammelen. Dus Shell kan geen goed doen (doen ze ook niet), die krijgt van de reaguurders het onderste uit de kan, het antwoord op de vervuiling en diefstal aan de pomp van Shell is de E-Cat, maar ja, dat snappen ze helaas niet.

 5. Als het waar is, is er meer goed nieuws. Er is toevallig een alternatief project in de mijnbouw, dat nickelwinning veel goedkoper en ook energiezuiniger maakt, vooral van voorraden die tot op heden dus niet gewonnen werden omdat het te duur was:
  http://www.directnickel.com/

  En ik weet zeker dat dit geen bluf is, ik ken een van de mensen die daar heel hoog werkt.

 6. Zie je nu wel dat het kapitalisme de bron is van alle ellende? Ik ben blij dat we die windmolens kunnen afbestellen, en dat we miljarden besparen. Het is dus de schuld van de overheid dat we in deze sores zitten. Lijkt me sterk dat ze nu nog doorgaan met die molens. Zo achterlijk zullen ze toch niet zijn? En het gaat niet eens om die miljarden, het gaat om het principe. Dát blijft. Grappig dat de zionisten van GS Copernicus noemen, want iedereen weet dat de aarde niet om de zon draait. Daar kan ik met de hoofdredactie nog hele stukken over schrijven. De mens heeft nog veel te leren als hij zelfs zijn energiezekerheid niet kan regelen. De dood van miljoenen mensen op deze aarde (door een direct gebrek aan energie) laat de bestuurders van deze wereld koud, omdat ze verkopen van energie voor geld “meer winstgevend” vinden. Gratis betekent voor iedereen. Beschaving is voor iedereen.

  1. Een onderzoek door het Centraal Planbureau, notabene uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, kwam begin deze maand met cijfers waar je koud van wordt, maar de minister legt dat naast zich neer en gaat toch verder met het bouwen van windmolens op zee. Zo werkt dat in de politiek, net als de gevestigde wetenschap die geen notie neemt van de opgetekende resultaten in het E-Cat testverslag. Men gaat gewoon lekker verder op de ingeslagen weg.

   http://nos.nl/artikel/706554-5-miljard-schade-door-windmolens.html
   Het bouwen van grote windmolenparken op zee kost de maatschappij meer dan het oplevert, ook als je de effecten op milieu en gezondheid meerekent. Een studie naar alle kosten en baten van windenergie op zee, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, stelt de schade op ruim 5 miljard euro. Dichter bij de kust bouwen, zoals het kabinet wil, beperkt de schade tot 4,8 miljard.

  2. Tja, de impact zal niet gering zijn en ook vele economische veranderingen met zich mee brengen en deze zullen niet overwegend positief uitvallen inzake de samenleving zo wij die nu kennen. Daarbij is verandering/vernieuwing altijd bedreigend voor iedereen en alles, de stoomtrein was immers ook een bedreiging zo,n 130 jaar terug en nu zijn er al treinen die sneller kunnen dan 500km per uur. Alles heeft zijn tijd nodig en deze schitterende uitvinding gaat gegarandeerd een groot deel uitmaken van de beschaving, zal nog wel een aardige tijd duren maar denk dan liever aan de wereld die we achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen, is toch een veel prettiger gedachtengoed dan we ons nu kunnen voorstellen nietwaar.

  3. Of het bij deze energierevolutie net zo langzaam zal gaan als anders betwijfel ik. Bedenk dat het eerste bedrijf dat met deze energie zijn producten gaat verkopen, vele en vele malen goedkoper zijn waren op de markt kan brengen dan de concurrent die met dure energie moet werken. Op diverse sites wordt al aangegeven dat die ene gram nikkelpoeder net zoveel energie levert als 1 vat olie van 200 liter. Als mijn buurman met een auto op E-Cat energie rijdt (en er zijn al een aantal autobedrijven die er onderzoek naar doen) en mijn buurman betaalt iets van 60 euro per half jaar aan brandstofkosten (en zou daarmee zijn auto 24 uur per dag kunnen laten draaien en er eventueel zijn huis van stroom mee kunnen voorzien, net andersom dan nu met een elektrische auto) dan ga ik niet zo heel lang door met het rijden op fossiele brandstoffen die mij 60 euro per week kosten, dan wil ik morgen ook zo’n E-Cat auto. Om die redenen denk ik dat de omwenteling van fossiele brandstoffen naar koude kernfusie heel snel zal gaan. Ik denk ook dat bedrijven die nu bv. techniek leveren aan oliemaatschappijen heel snel kunnen omschakelen naar het in licentie bouwen van E-Cat units. Ook andere bedrijven die opeens geen techniek meer hoeven bouwen, kunnen overstappen, de snelle vraag naar E-Cats levert veel werk op.

   Er is echter één ‘maar’, overheden kunnen roet in het eten gooien door absurd hoge belasting te heffen op het gebruik van een E-Cat, zoals je kent van het rijden op diesel of gas, het voordeel ten opzichte van benzine is voor een normaal mens nul komma nul.

  4. De tijd van voordeel halen uit het rijden op gas of diesel ligt al een tijdje achter ons inderdaad, ik ga er ook niet vanuit dat het nu ook 130 jaar zal duren eer deze vorm van energie opwekken gebruikt gaat worden, dat was bij wijze van spreken/schrijven. Het gaat nu allemaal veel sneller, mensen veranderen ook sneller (de tijd is irrelevant), niet in hun hormonale gedragingen op velerlei vlakken uiteraard maar wel in veel andere gevallen. Maar aan de andere kant, wanneer de energie wel goedkoop kan worden geleverd en zou er geen absurde belastingen op worden geheven dan zal dat geld toch ergens anders vandaan worden gehaald, begroting is begroting en dat systeem zal ook ooit wel veranderen uiteraard. Dat het een veel schonere en veiligere manier van energie opwekken is vind ik eigenlijk het meest positieve aan alles, geen meltdowns, vervuild water, gefingeerde tekorten waar allerlei machtsstructuren uit ontstaan enz. Hetgeen wel wat langer kan gaan duren is de totale verandering van een samenleving, dat bedoelde ik er eigenlijk mee. Waarom een kort verhaal maken wanneer het ook lang kan waarmee voor bepaalde groepen een flink voordeel kan worden gehaald nietwaar. Dat voordeel is natuurlijk ook weer een nadeel maar dat heeft meer te maken met de veranderingen die er in het algemeen gaan plaats vinden, zonder slag of stoot wordt er geen strijd gewonnen. Het blijft in ieder geval een schitterende ontdekking/uitvinding die uiteindelijk alleen maar positieve effecten zal kennen volgens mij. Het artikel en de rest eromheen is klaarhelder en geeft alle informatie, wat wilt men nog meer.

 7. Tesla was uitvinder van DRAADLOZE ELECTRICITEIT. Deze uitvinding werd natuurlijk door anderen met opzet vernietigd en van zijn andere uitvindingen zijn de patenten (meer dan 700)”overgenomen” door mensen die enkel op winst uit zijn.

 8. Komt misschien wanhopig over, maar ik verlang onder meer hier erg naar:

  WANNEER STAAT ER IEMAND OP (of meerdere topmensen) DIE ONDER ANDERE ZO’N OMMEZWAAI KUNNEN DOORVOEREN??

  1. Volgens mij kun je de wetenschap en de politiek wel vergeten Gert, het zal gaan zoals Rossi altijd al heeft beweerd: “de markt zal bepalen of de E-Cat werkt of niet”. En dus zullen er straks beslist E-Cat units verkocht gaan worden door Industrial Heat en Rossi, want reken maar dat het een fabrieksdirecteur geen malle moer uitmaakt welke reactie het nu precies is in de E-Cat die die enorme hoeveelheid stikgoedkope energie opwekt, als het maar ten goede komt aan zijn winstomzet. Tegenwoordig snappen de meeste fabrieksdirecteuren niet eens hoe de meest eenvoudige machines in hun fabriek werken, dus die zitten niet met het dilemma waar de wetenschap en de politiek tegenaan hikken.

   Want je kunt met een gerust hart zeggen dat alle wetenschappers, uitgezonderd een enkele gepensioneerde, als de dood zijn om de woorden ‘koude kernfusie’ op positieve wijze te gebruiken, zelfs na onomstotelijk bewijs van het bestaan ervan. Ze vertonen onderdanig gedrag, ze likken de gevestigde wetenschap naar de bek, om maar aan alle anderen binnen de wetenschappelijke gemeenschap te laten zien dat ze absoluut loyaal zijn, opdat ze maar niet verstoten worden uit hun vertrouwde wereldje.

   Voor de meeste politici geldt exact hetzelfde! En de rest van de wereld? Die mag het voorlopig blijven doen met de zwaar vervuilende fossiele brandstoffen en de levensgevaarlijke oude kerncentrales. O ja, en wat windmolentjes en zonnepanelen, maar als het centraal planbureau (notabene op aanvraag van het ministerie van economische zaken) daarvan aantoont dat het 5 miljard weggegooid geld is, ook dan zijn politici stokdoof en gaan gewoon verder op de ingeslagen weg.

 9. Denk niet dat het in de handel komt onder druk van de energiebaronnen.

  Mijn tijd is te beperkt om de link op te zoeken wie die directeur van Industrial heat is en vooral zijn vorige jobs,en vooral zijn connecties (heb het wel gelezen)

  1. Tom Darden is de directeur van Industrial Heat en is vanaf het begin van zijn carrière (1976) met het milieu bezig. Darden is tevens CEO van Cherokee, een investeringsbedrijf in groene energie met ongeveer 2 miljard dollar onder beheer.
   http://www.cherokeefund.com

   Darden heeft samen met Cherokee-collega J.T. Vaughn in 2012 Industrial Heat opgericht en de rechten van de E-Cat van Andrea Rossi gekocht om deze uitvinding daadwerkelijk en gedegen op de markt te brengen. Darden heeft zeer goede connecties in China en China heeft duidelijk interesse in de E-Cat technologie.

   http://www.cherokeefund.com/bio/tdarden.htm
   http://www.cherokeefund.com/bio/jvaughn.htm

   Of Darden een geslepen figuur is en deel uitmaakt van een elite die de E-Cat om zeep wil helpen kan ik natuurlijk niet inschatten, maar voorlopig ziet het er nog positief uit. Feit blijft wel dat de Westerse politiek niets van de E-Cat wil weten en China vooraan staat om het wel te gaan gebruiken, maar neem van mij aan dat de Westerse industrie heel goed op de hoogte is van de ontwikkelingen van de E-Cat en het is te hopen dat dat kan voorkomen dat voorlopig alleen China met deze spotgoedkope energie aan de slag gaat. Hoewel de politiek wel wakker zal schrikken als blijkt dat China zijn producten nog eens vele malen goedkoper dan nu al het geval is op de wereldmarkt brengt omdat ze met een E-Cat werken, iets waarvan men hier in het Westen beweert dat het om bedrog gaat. Dat zal dus nog schrikken worden!

 10. Wat denk je hiervan? Na 60 jaar miljarden dollars spenderen aan de hete kernfusie, komt Lockheed Martin, Skunk Works, de grootste contractor voor het Pentagon, op 15 oktober 2014, een week na de publicatie van het onafhankelijke E-Cat testverslag, met dit nieuwsbericht:
  http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2014/october/141015ae_lockheed-martin-pursuing-compact-nuclear-fusion.html

  Dat is geen toeval, ze zijn dus donders goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de koude kernfusie en trachten volgens mij reputatieschade te voorkomen door nu ook met een kleine variant van de gigantisch grote hete fusiereactor te komen. De grote reactor verwacht men pas ergens in 2030 werkelijk aan het werk te krijgen, maar deze kleine moet over 10 jaar verkocht kunnen worden.

  Ze zoeken overigens partners om te helpen bij de ontwikkeling en de bouw, misschien een idee om Industrial Heat en Andrea Rossi te vragen? Wellicht is dan ook de verspilling van nog eens vele miljarden aan het opnieuw uitvinden van het wiel, namelijk een kleine hete kernfusiereactor, niet nodig!

  1. Vele kluizen op de wereld, zitten propvol uitvindingen op allerlei gebied, die grote voordelen ook weer op allerlei gebied zouden kunnen brengen aan de wereld bevolking, maar waar niet echt geld aan te verdienen is !!!!!
   Wij worden niet geleidt door het intellect, maar door het kwaad, het hebberige over lijken gaande kwaad.
   Als normaal bewust denkend mens word je daar heel droevig van, het zou zo mooi kunnen zijn zo wonderlijk mooi, als je leest dat de Maiya’s al over een soort enegie moeten hebben beschikt, vanwege de dikke 30 cm, lagen Micca tussen hun etages in hun trappen pyramides, die er later door de verlichte Europeanen uit zijn gerukt en verkocht om als (eletrische) isolatie te gebruiken, ik zie aan dit bastion van het onverstand ook niet gauw een einde komen, als de VS een patent neemd op Ebola, zijn er nog vragen ?

  2. Je hebt gelijk Jenne, natuurlijk hebben onder andere grote oliemaatschappijen uitvindingen opgekocht die ergens ver weg gestopt op een plank stof liggen te vergaren. Het mooie van koude kernfusie zou wel eens kunnen zijn dat uiteindelijk al die uitvindingen ook op de markt komen omdat oliemaatschappijen daar geld mee kunnen verdienen, nu de vraag naar olie gaat afnemen.

   Er zijn ook zat uitvinders met mooie uitvindingen die voldoende (gratis) schone energie leveren en nu nog wachten op iemand die het voor hen verder wil ontwikkelen en ze er geld mee kunnen verdienen. De kans bestaat dat zodra koude kernfusie daadwerkelijk op de markt komt, dergelijke uitvinders vinden dat hun kans op het grote geld verkeken is en vervolgens hun uitvinding voor een habbekrats aan de wereld geven. Je kan in de nabije toekomst misschien wel een stortvloed aan nieuwe vormen van energie verwachten. Zeker als het besef doordringt dat onder bepaalde omstandigheden een COP hoger dan 1 volgens de natuurwetten wel degelijk mogelijk is.

  3. Skunk Works, daar zit een luchtje aan, volkomen onbetrouwbaar. Binnen fusion insider kringen is het allang bekend dat de Tokamak reactors niet kunnen funktioneren. De Tokamak is afkomstig uit de voormalige soviet unie, en is een koude oorlog grap.

  4. Ze weten bij Lockheed Martin ook exact wat de voordelen zijn en ze willen nu een reactor ontwikkelen met de grootte van: een vrachtwagen! Ze laten in onderstaande video een vrachtwagen met een container zien, wat een idee! En dan natuurlijk de opsomming van de gigantische voordelen die een dergelijke vorm van energie voor de wereld heeft, tsja…. nu nog 10 jaar wachten dan maar.

   http://www.youtube.com/watch?v=UlYClniDFkM

 11. Een open brief aan een van de grootste ontkenners van de E-Cat, professor Stephan Pomp, geschreven door Patrik Wiksten.

  Stephan Pomp is één van de vier professoren die commentaar op het onafhankelijke testverslag van afgelopen 8 oktober hadden. Hij is notabene gevraagd deel te nemen aan de test van april 2014 in Lugano, maar heeft dat geweigerd! Al een paar jaar heeft hij zware kritiek op de testen, op het team dat de testen uitvoert en op de persoon Andrea Rossi, nu kreeg hij de kans om met eigen medewerking, met zijn neus er bovenop, Rossi en het testteam als charlatans (Pomps bewering) te ontmaskeren, maar hij deed het niet?! Waarschijnlijk snapt hij diep van binnen dat de E-Cat geen bedrog en Rossi geen oplichter is.

  De Pomp factor bij koude kernfusie
  Ik heb er geen enkele twijfel over dat u, Stephan Pomp, een competente en gerespecteerde professional aan de universiteit van Uppsala bent. U bent een professor en actief op het gebied van toegepaste kernfysica. Ik weet zeker dat alles dat u ooit heeft gepubliceerd onberispelijk is en past binnen de ‘wetenschappelijke methode’ en dat alles dat u ooit in uw leven hebt gedaan herhaalbaar is.

  De wetenschappelijke methode is de geprefereerde methode onder wetenschappers en is dat al gedurende meer de 400 jaar. Het is een fantastische manier als je bevestiging zoekt van hypotheses en om deze hypotheses om te zetten naar feiten en het daarmee een wetenschappelijk gegronde werkelijkheid wordt. Je kunt er onafhankelijk verkregen hypotheses mee verbinden in een ondersteunende structuur, samenhangend en foutloos.

  Ik heb geen probleem met de wetenschappelijke methode. Het heeft ons gedurende de jaren verbazingwekkende dingen opgeleverd die ons op een zeer breed gebied behulpzaam zijn.

  Echter, het wordt een probleem als u alles dat licht afwijkt van het ‘juiste’ pad, niet kan accepteren. Ja, dan wordt het een religie. Alles dat echt is, past binnen de wetenschappelijke methode, die wordt ondersteund door specifieke methodes en modellen. Dan wordt het realiteit, de enige geaccepteerde realiteit en al het andere dat er niet binnen past is Pseudo.

  U, mr. Pomp, bent een verdediger van het paradigma, het huidige wetenschappelijke paradigma, het is een heilige oorlog tegen hen die een bedreiging vormen voor uw realiteit.

  Inmiddels, mr. Pomp, lacht u waarschijnlijk minzaam als u dit leest. U weet wel, dat minzame lachen dat u doet als u gelul leest. Omdat alles dat ik tot nu toe heb geschreven gelul is en iets waarmee ik niet zal ophouden. Correct?

  De rest van de brief:
  http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat22oktober2014b.htm

 12. Dit gaat er op lijken, het komt meer en meer naar buiten, mooie artikelen in de E-Cat World, als het algemeen aanvaard wordt kunnen ze er niet meer om heen, of toch, het zijn schoften en tot alles instaat.

 13. Maarten,
  Ken je hem of heb je ander bewijs van zijn charlatannerie?
  Of het totaal zonder straling bestaat kan ik niet bewijzen maar in ieder geval van een heel andere aard dan de splitsing.
  Bovendien wat Paul Harmans aanhaalt is symptomatisch voor ‘de wetenschap’, want ze zitten als een religieuze sekte vast aan de liturgie van o.a. Newton. Dat isaac Newton naast lid van een mysterieschool ook vrijmetselaar was, is kennelijk niet zo meegenomen in de credibilliteit van zijn ‘wetten’, is duidelijk. Wanneer je de 2e wet van zijn thermodynamica goed interpreteert kan het namelijk wél. Maar daar heeft een andere hogepriester van de theoretische fysica, Albert Einstein, mee afgerekend door te stellen dat Aetherkracht niet bestaat. Niemand durft zo’n godheid tegen te spreken. Aetherkracht bestaat wel degelijk en is kultuurgoed is China onder: chi, in India onder prahna, Japan onder Reiki en in noord-west Europa onder vril. Dan moet de fysica het allemaal eerst zien en dan ontkennen. Maakt niet uit zolang de ‘gewone man’ zich maar vrij kan maken van de slavernij van de grote corporaties met hun koolwaterstof afperserij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.