Advertentie

De Bosnische piramides: één grote hoax..? (update)


Deze maand verscheen de documentaire ‘The Bosnian Pyramids: The Biggest Hoax In History?’. Zoals de titel doet raden gaat de docu over de Bosnische piramides waarvan al jarenlang beweert wordt dat zij de volledige wereldgeschiedenis op zijn kop zetten. Hierboven zie je een foto van de Bosnische vallei, waar de verschillende bijzonderheden zijn ontdekt.

Een team van o.a. onze collega’s van Grenswetenschap.nl (GW) trok naar Bosnië om onderzoek te doen en de claims te checken. Maak kans, als WantToKnow-bezoeker om deze documentaire gratis online te bekijken.

Voorgeschiedenis

Dr. Semir ‘Sam’ Osmanagich is de ontdekker van de Vallei van de Piramiden in Bosnië. Hij wordt door archeologen en geologen weggehoond, maar oogst ook bewondering omdat hij buiten de gebaande wegen van de reguliere wetenschap durft te gaan. Hij doet velen twijfelen. Heeft de piramide-ontdekker gelijk? Of is het de grootste hoax uit de geschiedenis?
En wat doen die gigantische rotsblokken op de Piramide van de Zon, laag op laag? Wie heeft die mysterieuze paden en terrassen op de Piramide van de Maan aangelegd? Wat voor een geheim schuilt er in de holle ruimte van de Bosnische Tumulus die niet uitgegraven mag worden van de autoriteiten? Wie waren de bouwers van dat gigantische tunnelcomplex onder de hele vallei? Waar gaan de tunnels naartoe? De ene vraag volgt op de andere.

Drie onafhankelijke filmmakers trokken de stoute schoenen aan en besloten op eigen gelegenheid af te reizen naar de Vallei der Piramiden in Bosnië, in de hoop antwoorden te vinden. Daar werden zij met open armen ontvangen door Sam, die hen dagenlang rondleidde en van de ene in de andere overdonderende verbazing liet vallen. Op de laatste dag trok de ploeg naar de plaatsen die Sam hen niet liet zien. Wat ze toen ontdekten overtrof alle verwachtingen!

Is het mogelijk dat er een Europese oerbeschaving is geweest zo’n 12.000 jaar geleden, waarvan wij niets weten? Dat de tand destijds er zó hard in heeft gebeten dat de resten op het eerste gezicht nagenoeg onherkenbaar zijn verminkt?

In deze spannende documentaire reist u met ons kleine team mee naar de Bosnische stad Visoko en proberen we u het antwoord te geven op al deze vragen. Onderweg helpen piramide-expert Philip Coppens en geoloog dr. Robert M. Schoch de streek te duiden. Één ding is zeker: het was een fantastische overweldigende ervaring waarbij een ritje in een achtbaan verbleekt. Dus zet u schrap en gordels vast voor de ontrafeling van het mysterie van de Bosnische Piramides!

* * *

X

De achtergronden van de Bosnische piramides

© Jurgen Deleye / Grenswetenschap.nl

x

“Het bestaan van het monumentale piramidale complex in Centraal Bosnië schokte de globale wetenschappelijke gemeenschap door elkaar omdat een deel van de wereldgeschiedenis herschreven zal moeten worden.”

De cover van het rapport

Met deze zin begint Sam Osmanagic’s wetenschappelijk rapport ‘Scinetific evidence about the existence of Bosnian pyramides’. De collega’s van GW kon het rapport inkijken en brengt u een naar het Nederlands vertaald dossier van het aangevoerde bewijsmateriaal.

1. Geometrische eigenschappen van de piramiden
Zintuiglijke observatie van de Bosnische Piramide van de Zon, van op de grond en van uit de lucht, laten een geometrische samenhang van driehoeken zien die een piramide vormen. Hoewel deze elementen ook in de natuur voorkomen is het zeldzaam dat deze de nauwkeurige vorm van een piramide benaderen. In het geval van de Piramide van de Zon tonen twee zijden zich als perfect gelijkzijdige driehoeken.
Satellietfoto’s (Landsat, Radarsat, Hyperion en Ikonos) van dit centrale deel van Bosnië-Herzegovina tonen zes heuvels die duidelijke geo-spatiale anomalieën tonen waarvan twee of meer kanten driehoekig zijn. Iedere heuvel laat driehoekige zijden en elementen met trapvormige eigenschappen (aan de zijden met vlakke plateaus en aan de bovenkant) zien. Drie van de vier zijden van de Piramide van de Zon hebben alle nodige geometrische eigenschappen. Dit geologisch bewijsmateriaal is niet geldig als het gaat om aardverschuivingen of glaciale processen. De meetkundige eigenschappen en de textuur zou er in dat geval totaal anders uitzien.

2. Perfecte uitlijning op de hoofdwindrichtingen
De metingen die door het Geodetisch Instituut van Bosnië-Herzegovina werden verricht wijzen erop dat de zijden van de Piramide van de Zon precies gericht zijn op de hoofdwindrichtingen (noord-zuid, oost-west) van de Aarde. Dat is één van de belangrijkste kenmerken die overeenstemmen met de bestaande piramiden in Egypte, Mexico, Peru, Guatemala en China. De noordkant van de Piramide van de Zon is georiënteerd naar het stellaire noorden (zoals bij de Grote Piramide van Egypte) en parallel met de positie van de Noordster.

3. Duidelijke thermische metingen van inertie
De resultaten van de thermische inertie die via de thermische detector van ASTER werden verkregen, laten zien dat de waargenomen structuren van minder geconsolideerd materiaal zijn samengesteld en dus respectief aan hun dichtheid ‘sneller koelen’. De bevindingen zijn verenigbaar met de aanvankelijke gebiedsobservaties die in het Geologische Rapport, en ook recente uitgravingen ter plaatse, werden genoteerd.
De resultaten lijken verenigbaar met wat van een kunstmatige structuur wordt verwacht: kleinere dichtheidsmaterialen, poreusheid, interne holten en/of kamers, enzoverder, die allemaal op hun manier tot een verhoogd hitteverlies bijdragen.

4. Geologisch-sedimentaire analyses
De resultaten van kernboringen en beperkt graafwerk in augustus en oktober 2005 (met follow-up in 2006 en 2007), hebben het resultaat van vroegere observaties bevestigd en bovendien ook geopenbaard dat de oppervlakte van de piramides van gelaagde zandsteen en brecciablokken is samengesteld, die manueel verwerkt schijnen te zijn om de vereiste afmetingen te krijgen.
Het bindmiddel dat tussen de zandsteenblokken werd gevonden duidt op de aanwezigheid van een ‘clastische breccia’, een multigekleurd conglomeraat dat bestaat uit grint, zandsteen en een cement dat werd samengesteld uit zandige koolstofdeeltjes, kwarts, veldspaat en schilfers van mica. De vlakke kanten van de blokken, de contactvlakken en het bindmiddel zijn duidelijk zichtbaar. Verder zijn de contactlijnen tussen twee zandsteenblokken gedetailleerd afgewerkt zodat de oppervlakte vlak en glad is, waarna met bindmiddel de verbinding werd gelegd.

Deze piramide in Bosnië vraagt om nadere bestudering..!

5. Geodisch-topografische contouranalyse
De hoge resolutiekaart van de contouren en de intervallen wijzen op een algemene helling met een tredeontwerp dat waarneembaar is aan alle zijden van de Piramide van de Zon.

6. Detectie van de alignatie
De geautomatiseerde lineair-anomaliedetector LINANAL, die oorspronkelijk voor tektonische studies van topografische alignatie werd ontwikkeld, berekende de piramidale hoeken op de blootgelegde facetten op 43.822 graden (+/- 1.6). De waargenomen fenomenen met driehoekige facetten moeten niet verward worden met natuurlijke tectonische plaatsen, want die vertonen slechts één driehoekige zijde.
De waargenomen anomaliën hebben twee of meerdere vlakken, met driehoekige kanten en 40 tot 48 graden hoekige onderbrekingen. Voorts correspondeerde geen enkele waargenomen gegeven met het driehoekige voorkomen van natuurlijke heuvels, waarbij de mogelijkheid wordt geëlimineerd dat zij een secundair product van recente tectonische bewegingen zijn.

7. Radar en georadar analyse
De gecombineerde radaranalyse van de radarsystemen van RADARSAT en VLEK tonen opvallende resultaten: in de Piramide van de Zon, onder het toegangsplateau en de nog niet blootgelegde terrassen, zijn muren en/of gangen en/of ingangen en/of holten en/of kamers te zien die indicatief kunnen zijn over de structuur ervan. Deze thesis wordt door talrijke verklaringen van het militaire personeel bevestigd, die op de piramide strategische plaatsen hadden ingenomen in de oorlog van 1992-1995.
Zij hebben ongebruikelijke grondtrillingen, echo’s en grondbewegingen gemeld wanneer de heuvel door de vijandelijke artillerie werd geraakt. Dit akoestische bewijsmateriaal zegt ons dat de holten en/of de kamers inderdaad binnenin de structuur kunnen bestaan. Tijdens de winter van 2006/2007 bevestigden twee onafhankelijke teams van georadardeskundigen uit Duitsland (LGA Bautechnick GMBH met Dr. Andreas Hasenstab) en Servië (Instituut voor Geofysica van Belgrado met Dr. Dejan Vuckovic) dat een totaal van 44 anomalieën in de Bosnische Vallei van de Piramides werden gevonden en vermoedelijk terrassen, trappen, steenstructuren, gangen, enzoverder, omvat.

8. De drie belangrijkste piramiden vormen een gelijkzijdige driehoek
Dit werd bevestigd na een controle van het kadaster van de provincie Visoko. De nauwkeurige GPS-metingen bepaalden dat de heuveltoppen onder alle hoeken symmetrisch (60 graden) zijn en dat de respectievelijke onderlinge afstanden hetzelfde (ongeveer 2,2 km) zijn.

9. Geo-archeologisch bewijsmateriaal: de archeologische campagnes van 2006 en 2007
De stichting ‘Archeological Park’ is een vereniging zonder winstoogmerk en is niet-gouvernementeel. De stichting heeft 250.000 uren arbeid – in een paar jaar – achter de rug en dit feit maakt het zo tot een van de grootste archeologische projecten van deze tijd. Er is fysisch bewijsmateriaal ontdekt van – door mensenhanden gemaakte – goed bewaarde stenen monolieten, die op deze plaats werden gemaakt en werden verplaatst voor de bouw van de piramidemuren.

10. Een ondergronds netwerk van tunnels
De aanwezigheid van een tunnelnetwerk is een vaststaand feit. De tunnels verbinden alle piramidale structuren met elkaar. De werkzaamheden zijn nog altijd lopende, maar boeken vooruitgang. Naast het regelmatig opduiken van ‘gevormde’ monolieten worden honderden meters gangen stelselmatig veiliger gemaakt met houten steunen.

11. De Piramide van de Maan
Met een hoogte van 190 meter is de Piramide van de Maan de tweede hoogste piramide ter wereld – na de (Bosnische) Piramide van de Zon – en ruim 40 meter hoger dan de grote piramide van Khufu in Egypte. De Piramide van de Maan vertoont identieke elementen als de trappiramiden van Midden-Amerika.

12. Internationale erkenning
Verschillende teams van deskundigen en individuele wetenschappers uit onder andere Egypte, Rusland, Jordanië, Bosnië, Italië en Kroatië bevestigen het bestaan van reusachtige stenen complexen en een netwerk van ondergrondse tunnels. Na hun onderzoeken bevestigden zij dat alles door menselijke tussenkomst werd gemaakt.
x

x

Een HOAX??

De documentaire
Door het team van GW is een documentaire gemaakt over dit bijzondere fenomeen. Is het een hoax, of is dit bijzondere bouwwerk een ongeëvenaard kunstwerk, dat vraagt om exploratie..?
De documentaire is met extra video’s en foto’s, voor € 19,95 euro te koop, maar je kunt ook voor € 5,95 deze unieke documentaire ook online bekijken, op de officiële website (HIER).
Wij van WantToKnow mogen van de makers 5 personen gelukkig maken die gratis de documentaire online mogen bekijken. Om kans te maken hoef je slechts te antwoorden op de volgende vraag: “Wie heeft volgens jou de piramides in Bosnië gebouwd?” Stuur je antwoord vóór 10 juli a.s. aan contact@wanttoknow.nl, dan krijgen de prijswinnaars een berichtje van ons.

UPDATE –

Dit zijn de winnaars van deze actie:

Rene Veringmeier, Dennis Ol, Joris van Hoek, Marianne Hendrix-de Jonge en Raymond Wyers.
Zij krijgen bericht via e-mail met een toegangscode om de film over de Bosnische piramides te bekijken.

8 gedachten over “De Bosnische piramides: één grote hoax..? (update)

 1. Zou heel interessant zijn en moet onderzocht worden.
  En ja waarom zouden er geen piramides zijn in midden Europa?
  Het zou in ieder geval voor Bosnië een geweldige toeristen attractie zijn.

 2. Beste mensen, deze piramides zijn geen hoax. Afgelopen weekend was ik op een bijeenkomst waar mr. Osmanagich 2 lange presentaties heeft gegeven, met veel foto’s, technische feiten en metingen, door wie en welke instanties. Het was mind blowing en voor mij overtuigend.
  Voor hij in Bosnie begon te graven had hij zo’n 20 jaar over de hele wereld honderden piramides bezocht, groot en klein. Hij had geconstateerd dat alle piramides volgens de Phi (of Pi) verhoudingen (iets wiskundigs) waren gebouwd en zonder uitzondering perfect NoordZuid/OostWest waren uitgelijnd.

  Enkele highlights uit de Bosnische opgravingen, er zijn verschillende oudheids-lagen gevonden, sommige structuren van meer dan 12.00 jaar oud, en een megalith, diepste laag van 38.000 jaar oud. In oude tunnels is een gezondmakende atmosfeer (gemeten met kirlian fotogragie) met optimale negatieve ionen verhouding. Boven op de top is een opgaande elctromagnetische straal gemeten, 28 hz. die naar boven toe sterker werd. Aardig om te weten, Tesla kwam uit deze omgeving.

  Op internet is veel uit z’n boek te lezen:
  http://www.world-pyramids.com/Bosnia/bosnian_pyramids.html
  Hier staan wat verslagen uit de zomerkampen, vrijwilligers op de opgraving
  http://piramidasunca.ba/en/
  Over de onderzoeker zelf:
  http://semirosmanagic.com/en/index.html

  Komen we eindelijk wat meer over onze echte achtergrond te weten.

  1. Oh ja, Guido was ook bij deze bijeenkomst. Als ik het goed heb begrepen wil hij ‘dr.Sam’ nog eens voor een presentatie naar Nederland halen.
   Klopt dat guido?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.