Advertentie

E-book Lyme Kaj Alexander

Advertentie

Over geld, welvaart, banken en vooral ‘WELZIJN’.. (Update 10 01)


geld komt uit het niets ad broere

x

x

Over geld, welvaart, banken en vooral ‘WELZIJN’..

2013 WantToKnow.nl

x

ad broere
In 2011 won Ad Broere (1948) de Frontier Award. Hij was het, die al jaren al waarschuwde voor de idiotie van het financieel-economische roulette-spel in de wereld..

Deze lezing van Ad Broere geeft een buitengewoon helder inzicht in het financiële stelsel en in onderwerpen zoals geldschepping en rente- en vermogensverdeling. Ook komen initiatieven aan bod, die uiteindelijk zouden kunnen gaan leiden naar een economie, waarin geld ondergeschikt is aan mens en maatschappij.

Deze belangwekkende lezing is verwerkt in zeven films, die elk naar thema zijn ingedeeld. De films worden in de komende twee weken achtereenvolgens gepubliceerd op onze website. Simpel om dat we het belangrijk vinden, dat mensen méér informatie krijgen over welvaart, welzijn, geld, economie, bankschulden etc. etc.

Ad Broere geeft de volgende toelichting op zijn lezing:

“Het financiële stelsel met zijn commerciële banken, investeringsbanken en –fondsen, beurzen, particuliere- en institutionele beleggers enzovoort , is een uiterst gecompliceerd systeem. Het lijkt op een enorm camouflagescherm waarachter zich een wereld afspeelt waar maar weinigen iets van begrijpen en waarop velen afhaken omdat het te ingewikkeld is. Toch spelen zich achter het camouflagescherm zaken af die in hoge mate bepalend zijn voor ons leven en materiële welzijn. Het is daarom nodig om meer van dat raadselachtige systeem te begrijpen. Hoe kan er immers een verandering worden ingezet als niet wordt ingezien waar en waarom het verkeerd gaat?

In het camouflagescherm zitten 1000 geblindeerde ramen. Het lukt mij in deze lezing slechts om hiervan bij wijze van spreken 6 open te zetten. Het licht dat er daardoor valt op wat er zich achter afspeelt zal u misschien verontrusten of zelfs boos maken. Het is hopelijk wel het begin van een zoektocht, die er toe leidt dat u beter gaat begrijpen wat de reden is waarom de economie vast is gelopen en niet meer in beweging lijkt te krijgen. In mijn boek ‘Geld komt uit het Niets’ leest u meer over de onderwerpen die ik in deze lezing aanstip. In workshops kunnen onder mijn begeleiding specifieke onderwerpen worden uitgediept.

Dit is de eerste video in deze reeks.

x
De tweede:
X

x

De derde video:

x

x

De vierde video:

x

x

De vijfde video van de Studium Generale-lezing aan de TU-Delft gaat over de gevolgen van inkomens- en vermogensongelijkheid, werkloosheid en armoede. Ook de participatiemaatschappij komt aan de orde en wordt gesproken over de invloed van aandeelhouderswaarde bij beursgenoteerde bedrijven.

x
x
De zesde video van Ad Broere:
x
x

x

X
De laatste, zevende aflevering.
Ad Broere hierover:
“In deze zevende -en laatste- video opname ga ik in op de vraag hoe de noodzakelijke verandering zou kunnen worden gerealiseerd. Er zijn overal in de wereld al initiatieven ontplooid om een economie tot ontwikkeling te laten komen waarin ‘menselijkheid’ en ‘menselijke waardigheid’ centraal staan. Een economie, waarin de aarde en alles wat erop leeft als het meest kostbare worden beschouwd dat wij met zijn allen bezitten. Een economie, die geen ruimte meer biedt aan de enkelen die, gedreven door een onbeperkte hebzucht alles wat de aarde te bieden heeft ten eigen bate exploiteren.
‘This planet serves enough for everybodies needs,
but not for everybodies greed..’
vertaald:
‘Deze planeet biedt genoeg voor ieders behoeften,
maar niet voor ieders hebzucht.’
Mahatma Ghandi

Deze initiatieven zijn weliswaar vaak nog klein van omvang, maar ze tonen echter aan dat het anders kán als we het écht anders willen! Om tot een grote omwenteling te komen moet er allereerst begrip zijn over het waarom… Waarom de weg waarop wij ons nu collectief bevinden niet alleen heilloos is, maar tevens tot destructie leidt. In de vorige zes afleveringen heb ik dit met voorbeelden en feiten trachten duidelijk te maken.

En als dat begrip er is, dan is er ook draagvlak voor verandering. Het zou fantastisch zijn als het inzicht op grote schaal doorbreekt, dat private geldschepping door banken en rente een enorme rem vormen op de ontwikkeling van een menswaardige economie. Dan zijn we er immers klaar voor om geldschepping te verschuiven uit het private naar het publieke domein en om het vragen van ‘geld voor geld’ te beëindigen. De voorbeelden van de talrijke nieuwe initiatieven die in deze zevende aflevering worden genoemd, zijn hoopgevend. Ze zijn echter nog steeds ingeklemd tussen de muren van een systeem dat zichzelf heeft overleefd, maar desondanks niet van wijken lijkt te willen weten. Dit zou echter schijn kunnen zijn, want er is zich een onmiskenbare en steeds krachtiger onderstroom aan het ontwikkelen. Vertrouwen dat het goed komt is daarom geen dwaze illusie…!”
X

Advertentie

5 thoughts on “Over geld, welvaart, banken en vooral ‘WELZIJN’.. (Update 10 01)

 1. Ik vraag me al een paar weken met stijgende verbazing af, waarom er geen enkele respons komt op dit artikel “Geld komt uit het NIETS”, ondanks de updates met nieuwe filmpjes……. Zouden de mensen de interesse in dit thema hebben verloren? Heeft het met overgave te maken…. dat we er toch geen enkele invloed op hebben? Of spreekt de inhoud misschien helemaal voor zich of is het juist veel te ingewikkeld? Heeft het met deze tijd rond kerst te maken waar we ons bezinnen om andere zaken? Ik weet het niet, maar kan me niet herinneren dat ik het eerder heb meegemaakt dat er geen enkele reactie kwam op een op wtk gepubliceerd artikel.
  Vandaar, dan maar even deze reactie 🙂

  1. Ik vroeg me al een paar weken af, of ik je een mail diende te sturen, om even te reageren..?
   Enne Dick.. weetje wat pas ingewikkeld is..?
   Mummies..!
   Dank voor je reactie Dick,
   of had ik dat al gezegd.. 🙄

 2. Als het verhaal duidelijk wordt, nemen de reacties meestal af.
  Onenigheid wordt enigheid. Pet af voor Ad Broere, die dit stuk dit leven voor zijn rekening nam om uit te zoeken en in begrijpelijke taal om te zetten voor al die mensen die dat nodig hadden. De mensen die het nog nodig hebben vind je nauwelijks meer op dit soort sites, en als dat wel zo is kunnen ze slechts verstommen.

  1. Maarten Oversier…….. ik dacht al die ken ik ergens van. Iets met RainbowDeer…… heeft met regressie te maken. 🙂 Dank je voor je reactie, helemaal goed, ik ben zo stil als een mummie 😉

  2. O ja, Maarten, de yoga beoefen ik in het dorp waar jij woont en werkt…. het heeft mij heel veel geholpen om te “verStillen”….. maar niet te “verSTOMmen”, echt niet 😉 Toeval bestaat niet, vind je ook niet?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.