Advertentie

Monsanto geëerd met belangrijke landbouwprijs..!?


x

The World Food Price, brought to you by Monsanto.
x

And the winner is…:
X

M O N S A N T O

x

Mocht je nog twijfels hebben over de invloed van de lobby die de firma Monsanto in haar zadel heeft geholpen, dan is het slechts nodig om het volgende bericht gade te slaan.. De idiotie ten top natuurlijk.. Een prijs die wordt vergeleken met de Nobelprijs, wordt toegekend aan de firma Monsanto. Monsanto ontvangt dus binnenkort de Nobelprijs voor de landbouw, zo kun je het ook zeggen…

Obama geëerd om zijn inzet om vrede in de wereld te bewerkstelligen.. Of hoe een Nobelcommité zichzelf ongeloofwaardig maakt..
Obama geëerd om zijn inzet om vrede in de wereld te bewerkstelligen.. Of hoe een Nobelcommité zichzelf ongeloofwaardig maakt..

Betekent dat nou dat je je druk moet maken, of boos? Of weet je nu voortaan wat deze ‘prestigieuze prijs’ voor inhoud heeft? Wij denken het laatste.. Want waarom zou je je boos maken over de toekenning van een ‘Nobelprijs-voor-landbouw’ aan een bedrijf dat niets anders doet dan manipuleren en letterlijk dood en verderf zaaien? Let it be.. Vraag gewoon iedereen die jou vertelt dat het allemaal wel ‘meevalt’ met Monsanto, omdat ze een grote en heeeeel belangrijke prijs hebben gekregen, of ze ook weten wat Monsanto allemaal op haar lever heeft.. Mocht je dat lijstje even niet paraat hebben, dan hebben wij vanzelfsprekend genoeg ‘munitie’ voor je voorhanden. Klik gewoon even op deze links voor 2 artikelen met alle geweldige prestaties van Monsanto.. (HIER en vooral HIER)

Maar ook de Nobelprijs is natuurlijk al een instituut dat zichzelf links en rechts inhaalt.. Of ‘ingehaald ziet’ door allerlei corrupte lobbyisten, die niets anders te doen staat dan de reputatie van mensen ophemelen, of de slechte reputatie van personen neutraliseren.. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ‘Nobelprijs voor de Vrede’ voor de Amerikaanse president Barack Obama.. Een stevigere manier om jezelf ongeloofwaardig te maken, had het zogenaamde ‘Nobelcomité’ niet kunnen bedenken, zo lijkt het! Wat een lachertje, zéker achteraf, nu de president feitelijk heeft aan kunnen tonen wat hij voor beleid heeft gevoerd op het gebied van ‘vrede en veiligheid’.. Niets dus, integendeel zelfs!

Maar goed, voor de goede orde en om onze databank van Monsanto-rommel te blijven completeren, plaatsen we hier toch het artikel over deze prijs.
En voor het geval je helemaal in de verkeerde war raakt van dit bericht, plaatsen we daaronder een bericht over Monsanto, dat ongeveer tegelijkertijd verscheen in de pers. De pers die kennelijk zélf niet in staat is deze twee berichten te combineren en nog wat meer, aanvullend onderzoek te doen..

x

* * *

x

Monsanto wint hoogaangeschreven landbouwprijs

2013 WantToKnow.nl/.be

x

monsanto-barack-obamaMonsanto, de Amerikaanse topmanipulator in zaden en politiek, het bedrijf dat een van de meest giftige bestrijdingsmiddelen produceert (RoundUp) en dit over de hele wereld aan de man brengt via koppelverkoop, o.a. via jouw tuincentrum en supermarkt, heeft de prestigieuze ‘World Food Prize’ gewonnen. De prijs wordt ook wel de Nobelprijs voor de landbouw genoemd en bestaat uit een geldprijs van 250.000 dollar. Een stuk minder dan ze zelf in deze prijs hadden ge-investeerd, maar ze hebben nou toch maar die prijs..

Monsanto wint de prijs omdat volgens juryleden ‘de genetische aanpassingen in zaden, tot grotere oogsten hebben geleid en tot planten die beter tegen ziektes en extreem weer bestand zijn’.
Alsjeblieft! Of u teiltje wilt.. En of dat er in Mei jl. wereldwijd niet een paar miljoen protestanten tegen tegen Monsanto de straat op gingen.. Maar dat mag hem de pret niet drukken voor de jury, die ongetwijfeld door de beroepslobbyisten van Monsanto is bewerkt. Of nog tranen in de ogen had van de genereuze donaties die Monsanto en haar vakbroeders hadden gedaan aan deze ‘prestigieuze prijs’..

Andere winnaars zijn de Vlaamse bio-onderzoeker Marc van Montagu en de Amerikaanse Mary-Dell Chilton en Rob Fraley. De prijs werd in 1987 door Nobelprijswinnaar Norman Borlaug ingesteld met de bedoeling bedrijven te prikkelen die zich bezighouden met oplossingen voor voedselproblematiek. Eerder ging de prijs in dat kader al naar een oplossing tegen runderpest en een oplossing tegen aardappelziekte.

Dit jaar valt de eer dus toe aan het uiterst omstreden bedrijf, industriële gedrocht ‘Monsanto’. De laatste tijd ligt het bedrijf internationaal onder vuur omdat het de voedselketen in gevaar brengt. Volgens tegenstanders komt bijvoorbeeld de bijenstand in gevaar door het gebruik van het landbouwgif van Monsanto. Daarnaast wordt ook over het patentrecht op zaden flink gediscussieerd. Kwekers die zaden van Monsanto gebruiken, mogen de zaden die een plant afgeeft, niet gebruiken voor een volgende oogst, zonder daar patentrecht (copyright) over te betalen aan de rechthebbende, Monsanto dus.

Het betere lobby-werk: je koopt jezelf een ‘belangrijke prijs’..!
Het is overigens niet heel erg gek dat Monsanto-wetenschappers deze prijs winnen, want Monsanto zélf is één van de belangrijke sponsors van de prijs. ‘The World Food Prize Foundation’ kreeg in 2008 US$ 5 miljoen van deze Amerikaanse chemiereus, zodat het jaarlijkse internationale ‘World Food Prize Symposium’ doorgezet kon worden. Tijdens dat symposium wordt de prijs ook uitgereikt, zo meldt de Vlaamse krant ‘De Wereld Morgen’.  Het blijkt te gaan om een soort prijs-onanie, waarbij Monsanto indirect dus zijn eigen prijs heeft gekocht..

Het Amerikaanse tijdschrift ‘Mother Jones‘ ging op zoek naar andere donoren van de prijs. Van de 125 steungevers die tussen 2009 en 2011 meer dan US$ 500 op de rekening van deze World Food Prize stortten, hadden er maar liefst 26 banden met de agro-industrie. In totaal ging dat om 28% van de inkomsten. De multinationals ADM, Cargill, Monsanto en General Mills schonken in die periode alleen al meer dan een US$ 500.000. De prijs die Monsanto dus indirect zelf heeft ‘gekocht’, zal ongetwijfeld vele tientallen miljoenen in publiciteitswaarde vertegenwoordigen..

world food prize logoDe World Food Prize heeft ook nauwe banden met de Amerikaanse regering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is al tien jaar gastheer van de ceremonie waarop de winnaars bekend worden gemaakt. In 2004 riep het Amerikaanse Congress 16 oktober uit tot World Food Prize Day. Dat is dag waarop de prijs wordt overhandigd aan de laureaten. De regering-Obama trok in 2012 1 miljard dollar uit om landen uit het zuiden aantrekkelijker te maken voor de (Amerikaanse) agro-industrie.

Overigens besloot Monsanto eind Mei nog om in Europa de handdoek in de ring te gooien. Alle protesten en kritieken hadden hun werk gedaan en het bedrijf besloot mede op grond hiervan, zijn lobby te staken. Een officieel bericht van Monsanto, waarvan menigeen zich afvraagt, wat voor lepe truc hier nu weer achter zit..
Maar wellicht dat deze ‘lepe truc’ al lang zichtbaar is achter het gedrag, maar vooral achter de zichtbare effecten van Monsanto’s genetisch gemanipuleerde, heftige gepatenteerde voedselzaden..? Dit is een uitspraak van een wetenschapper die onlangs met wéér een wetenschappelijke studie naar voren kwam, die geen enkele twijfel laat over de uiterst verdachte effecten van GMO-zaden en gewassen.. Het gaat om:

Dr. Judy Carman (zie rest artikel hieronder). Haar statement is overduidelijk: “Wij ontdekten deze negatieve effecten toen we de dieren een mix gaven, die bestond uit vruchten van gewassen die een drietal GMO-genen hebben én de GMO-eiwitten, die door deze genen worden geproduceerd. Het blijkt dat NIET ÉÉN voedselautoriteit in de wereld het nodig vindt om veiligheidsvoorzieningen te treffen voor de mogelijke giftige effecten van deze voedselmixen. Ons onderzoek toont keihard aan dat overheden en wetgevers met uiterste voorzichtigheid dienen om te gaan met deze GMO-diervoedselmixen. Óf dat deze genen nu voorkomen in de GMO-plant of in de mix van GMO-planten die door de dieren worden gegeten.”

x
* * *

x

Varkens krijgen ernstige maagaandoeningen van GMO-soja en -mais!

2013 © WantToKnow.nl/.be

x

Het DNA van varkens en mensen is niet zo heel verschillend, zo blijkt de wetenschappelijke literatuur te concluderen. We hopen dat de verschillen tussen varkens en mensen dan in ieder geval liggen op een hogere resistentie tegen de rotzooi die Monsanto sinds 1996 genetisch in haar -voor menselijke consumptie goedgekeurde- soja en mais manipuleert. Want uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de magen van varkens, die op een dieet van genetisch gemanipuleerde soja en mais staan, een heftige 267% toename vertonen van ernstige maagontstekingen, in vergelijking met varkens die deze giftige rommel niet te eten krijgen. De toename van ontstekingen in de magen van varkens blijkt bij mannetjesvarkens (beren) nog eens een stuk hoger te liggen, namelijk 400%..!

Below are photos of the stomachs of the pigs. Different levels of stomach inflammation found (clockwise from top left): nil (from a non-GM-fed pig, number B41), mild (from a non-GM-fed pig, number B15), moderate (from a GM-fed pig, number C34) and severe (from a GM-fed pig, number D22).
Foto’s van de onderzochtte magen van de biggen. Er werden verschillende ontstekingsgraden gevonden. Van linksboven naar rechtsonder: Van een varken dat geen GMO-voer kreeg (B41 en B15), En met GMO-mais en -soja gevoerde biggen: (C34 en D22).

Wel zeker een reden om Monsanto een prestigieuze voedselprijs toe te kennen, zo blijkt kennelijk uit het artikel hierboven. Maar waarschijnlijk maken wij allerlei verkeerde veronderstellingen.. De mening over Monsanto’s prijs van Dr. Judy Carman (van het ‘Institute of Health and Environmental Research in Kensington Park, Australia), de onderzoekster die komt met het wetenschappelijke onderzoek rondom deze varkensmaag-aandoeningen,  is niet bekend, maar zal niet veel verschillen van die van andere gezond-denkende mensen..!

monsanto cartoonDe studie werd gedaan onder 168 jonge varkens, biggen die op een authentieke boerderij leefden en het experiment werd uitgevoerd over een periode van 23 weken, door 8 onderzoekers in Australië en de VS. De studie is inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Journal of Organic Systems’. Deze studie is de eerste die een directe connectie aantoont tussen dierlijk GMO-voedsel en meetbare schade die optreedt aan de magen van de geteste dieren. De tests toonden daarnaast abnormaal hoge gewichten aan van de baarmoeders van de dieren die de GMO-voedsel hadden gekregen (+ 25%). Deze meetresultaten geven opnieuw serieuze verdenkingen tegen de GMO-producten die schade zouden toebrengen aan voortplantingsorganen.

PR-bedrijven die GMO-planten continue promoten, waren er als de kippen bij, om deze studie als ‘onjuist’ te bestempelen, omdat er in hun gedachten helemaal geen sprake kan zijn van een relatie tussen GMO-voedsel dat aan dieren wordt gegeven en ziektes die dientengevolge op zouden treden. Zij laten terloops ook nog even weten, dat ze deze houding zullen blijven houden, zelfs als dat zou betekenen dat ze daarmee de aanhoudende vloedgolf met uiterst gefundeerd en onbetwistbaar bewijs ontkennen. Bewijs inzake de wetenschappelijk aantoonbare relatie tussen GMO-producten/oogsten en ernstige orgaanbeschadigingen, zoals kanker en vroegtijdig overlijden.

x

* * *

Monsanto food granate

 

25 gedachten over “Monsanto geëerd met belangrijke landbouwprijs..!?

  1. haha , zoiets ja 😆
   Sigaar uit eigen doos zou Monica Lowinski zeggen

 1. Hoera, zou ik zeggen!
  De recente doorbraak in het publieke bewustzijn over de kwalijke praktijken van Monsanto biedt een fantastische voedingsbodem voor het nieuws over de toekenning van deze prijs. Als dan bovendien openlijk blijkt dat Monsanto zelf een flinke vinger in de pap heeft bij deze prijs, wil ik de champagne wel opentrekken. De berichten op Facebook hierover vlogen me om de oren. (Toegegeven, mijn vriendenkring is niet representief voor de samenleving) Ik heb vertrouwen in het proces van bewustwording en deze ontwikkeling zal hieraan een gewaardeerde bijdrage leveren. De schade die deze toekenning aan de meningsvorming van het minder bewuste deel van de wereldbevolking toebrengt is veel kleiner. De meesten zullen hiervan namelijk helemaal geen kennis nemen, terwijl de verbolgenheid bij de ontwakenden hen verder activeert. We zijn de eerste fases van een wereldomspannende revolutie al voorbij. Het geleidelijke ontwakingsproces dat hieraan ten grondslag ligt, begint nu – op vele vlakken – aardig op gang te komen. Dit soort bewustwordingsprocessen kent een exponentieel verloop, d.w.z. dat het aanvankelijk heel langzaam gaat, maar steeds sneller gebeurt en uiteindelijk explosief toeneemt. Laat deze wetenschap enige troost bieden aan ons ongeduld.
  Deze site levert in ieder geval een mooie bijdrage aan het gemeenschappelijk ontwaken. Proost!

  1. @ wilfried
   Wat een heerlijke positieve kijk heb je op deze materie. Dankjewel, geeft een grote glimlach van instemming op mijn gezicht.

 2. Weerom een zeer dubieuze ‘studie’: “Varkens krijgen ernstige maagaandoeningen van GMO-soja en -mais!”. In ieder geval dankuwel om een directe link op te geven naar het wetenschappelijk artikel. Door dat te lezen, kan ik (en iedereen met een beetje kennis van hoe degelijke onderzoek uit te voeren) vaststellen dat dit weerom ‘bewezen’ wordt door te liegen met statistieken. Het verwijderen van ‘outliers’, het niet corrigeren voor false-discovery,… Als je dergelijke statistische trukken moet uithalen, dan heb je eigenlijk niks bewezen. Dat is dan ook de reden waarom het niet in een echt wetenschappelijk vakblad is gepubliceerd, maar in eentje dat zich voordoet alsof het dat is door zich “Journal of…” te noemen.

  Met andere woorden, dit is geen degelijk onderzoek, maar junk-science, net zoals de ‘studie’ die beweerde aan te tonen dat gmo kanker veroorzaakt (lees reacties 6 en 8 op http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/de-schijnwerper-op-het-monsanto-monster/#comments)

  Voor meer info over deze junk-science: http://www.biotech-now.org/food-and-agriculture/2013/06/more-junk-science-is-the-carman-pig-study-seralini-2-0#. Met onder andere de beste samenvatting over deze ‘studie’: ““This is propaganda dressed up as science”

  Trouwens, wat je ook denkt van de praktijken van Monsanto (ik heb daar ook mijn bedenkingen over), het gebruik van ggo’s is één van de belangrijkste stappen vooruit in de landbouw van de afgelopen decennia. Dat verdient erkenning, en verwar die wetenschap en al zijn mogelijke toepassingen niet met de praktijken van specifieke bedrijven!

  1. Regel 1 van elke onanistische wetenschapper:
   ‘Kraak elk onderzoek af, want daarmee zet je jezelf in stilte bóven het onderzoek en de conclusies ervan’.

   ‘Geef daartoe een paar windredenen, die je autoritaire positie verder versterken. Doe dit het liefst in wollige wetenschappelijke volzinnen en vermijd niet om te veinzen dat het allemaal, alles rondom het aangehaalde onderzoek, al bekend was. Bevestig daar waar mogelijk, het liefst indirect, opnieuw uw eigen autoriteit.’

   En toen was er koffie en een paar quotes over slim-doen en slim-zijn:

   ‘De wetenschap is juist. Laat je niet afleiden door de feiten.’
   ‘Wetenschappelijk onderzoek is wat ik doe als ik niet weet wat ik aan het doen ben.’
   ‘De wetenschap is een spel waarvan de spelregel erin bestaat de spelregel te vinden..’

   Koen wat heerlijk een wetenschapper als u in onze gelederen te mogen begroeten; altijd, nimmer versagend, de puntjes op de ‘i’ zettend. Deze site feitelijk daarmee -indirect- tot op de grond af te branden door ELK onderzoek af te kraken, te minkukelen en jezelf daarmee een onanie-veer in de anale streek te planten. Dank, dank! Maar het is té doorzichtig.

  2. Ik kan de neiging om Koeniks te forcefeeden zoals ze dat met kalkoenen doen , een trechter in hun strot en douwen met dat voedsel , maar moeilijk onderdrukken . 5 kilo gmo mais per dag door zijn strot douwen tot ie uit elkaar klapt als een plofkip zonder kop .
   dreamzzz http://www.youtube.com/watch?v=JdhKCfhKPkY

  3. Guido: Als je wetenschappelijke studies niet begrijpt en naar hun waarde kunt inschatten, baseer je argumenten dan toch niet steeds op dergelijke studies. Zonder het te beseffen ze je een val, je loopt er gewoon zelf in, en je kunt er niet uit. Het enige verweer dat je nog rest, is om kritiek op mij als persoon te hebben, in plaats van inhoudelijke kritiek op mijn commentaar. En op de man in plaats van op de bal spelen is niet sportief.

   Cozmic: hoe zou je dat uit elkaar klappen verklaren? Door die 5 kilo? OF weerom een ‘bewijs’ dat gmo gevaarlijk is? 🙂

  4. @ koen
   Ggo’s dragen niet bij tot een betere landbouw laat staan tot grotere oogsten . Wel dragen ze bij tot een grotere afhankelijkheid van landbouwers aan een door winstmaximalisatie gedragen bedrijf. Vergeet niet beste koen dat door het industrialiseren van de landbouw deze een industriele levensduur verkregen heeft. En als je meent dat dat een groot goed is wil ik je even herinneren aan de doelstelling van de industrie , ( en dat is niet het grote goed voor de mensheid). Nogmaals predik je eigen ondergang maar verwacht niet dat ik je daar in steun of bijsta , ik doe daar niet aan mee. En wat je vraagt zal je krijgen !

  5. Koeneman, als je besloten hebt om je gevoel volledig te scheiden van je verstand, maakt dat jou, in mijn opinie, een schizofreen. En dat is geen scheldwoord, maar een wetenschappelijke constatering van een ‘gespleten persoonlijkheid’. Je gevoel delen is je niet gegeven. Het zij zo. Maar wetenschap zónder gevoel is als muziek zonder geluid. De noten staan er wel, je WEET wat er staat, maar where is the beef..
   En ik zie geen ‘Beef’ in je verhalen. Integendeel: je bent hier helemaal niet om je gevoel te delen, om over essentiële zaken te spreken die JOU bezig houden. Je valt opnieuw, in dat opzicht, heftig door de mand Koen de S.

  6. Cozmic 5.6, “Denk je nou echt dat ik nog serieus op jouw geblaat in ga ?” ??????? Cozmic, het woord plofkip is de scheldnaam voor een vleesKuiken, blaten is het geluid van een Schaap en een klapstuk is vlees van een RUND! 🙂 En een Feniks is een Vogel en daarvan wordt gezegd dat ie……… is VERREZEN uit zijn AS! 😉

  7. *** laatste update uit Blijdorp ***
   En een oen is een kalkoen met kalkgebrek

  8. In de eerste plaats weet je met al die GMO-rotzooi niet meer wat blaat, schaapt of mekkert en in de tweede plaats is Blijdorp een heel leuke dierentuin, met leuke Lupines overal.
   Ik geloof dat we Feniks eens in de Agnihotra-as gaan stoppen. Energetisch verbrandde biologisch-dynamische koeienpoep.. Booooeeeehhhh…

  1. Broccoli is een hybride ras. Het is een ‘doorgefokt’ sorry ‘doorgekruist’ ras vanuit de bloemkoolplant ontstaan. Maw dat Monsanto dat patenteert is ook niet ‘verwonderlijk’. Broccoli bestond van nature niet. En of het gezond is laat ik in het midden. Een zegt van wel en andere van niet. Het is zoals soja wwarvan de ene zegt de kiemzaden eten is gezond. En een andere zegt dat de gefermenteerde versie is gezond. En dan al die gmo varianten. Hybride kruising bij planten(fokken bij dieren) is een 20 eeuwste uitvinding dus vrij nieuw.
   Trouwens Nederland is ‘zadenland’ nr. 1. Er zijn genoeg groenten die je kunt eten als je de hete adem van Monsanto in je nek voelt. Ik ben ook het spoor bijster wat wel of niet gezond is. Ik eet zo gevarieerd mogelijk, ook vlees; ook weleens ‘slechte’ (junk)voer. Dat laatste versterkt mijn weerstand, hoop ik.
   Niets is zeker… Dat wij ‘belasting betalen’ en ‘dood’ gaan zijn de enige zekerheden. 😉

 3. Boerenbusiness, 23 november 2011: Ook katoen toegelaten: Europese Commissie laat gmo-mais toe. Dat wordt dus heel goed etiketten lezen! Katoen kan ook in voedingsmiddelen zitten en dat hoeft volgens ons niet vermeld te worden dat het gentech is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.