WantToKnow.nl

Gaat US-marine WallStreet-betogers helpen..?

x

Gaat US-marine WallStreet-betogers helpen..?

© Oktober 2011 WantToKnow.nl

x

Vanochtend dit kleine berichtje op Teletekst over de bezetters/protesterenden op WallStreet die dwars worden gezeten door de overheid.. Weinig tot geen berichten in de Main Stream Media over de heel wereld; opnieuw zijn het de alternatieve media, waar de berichten vandaan komen. De onrust mag kennelijk niet overslaan..!

Via het zogenaamde ‘police-neting’ worden betogers samengedrongen en ‘opgevist’..!

Maar het is een steeds groeiende groep mensen, die protesteert tegen de krankzinnige witte-boordencriminaliteit van de financiële sector, die maar onbestraft blijft in de VS en elders in de wereld. Deze banken zorgden en zorgen er wel voor, dat de wereld in een diepe, zorgwekkende crisis is beland, vooral door het hijgerige hebzuchtige gedrag van de leiding van deze banken.

De naweeën van de grote financiële crisis van eind 2008 zijn nog volop te voelen in de wereld. Toch zijn de grote banken alweer met hetzelfde spel bezig, als ze vóór de crisis speelden. De bonussen van tientallen miljoenen worden alweer uitgekeerd, het spel is weer op de wagen..!

Maar er zit verandering in de lucht!!
De betogers op WallStreet, waar er dus volgens het teletekst-bericht 700 maar liefst van waren opgepakt, krijgen versterking, zowel op moreel als op numeriek gebied, om het zo maar eens te formuleren.. Michael Moore heeft afgelopen week een oproep gedaan om zoveel mogelijk steun te verlenen aan deze betogers en dat betekent feitelijk niets anders dan dat hij mensen oproept zich in New York aan te sluiten bij deze ‘groeiende exponent van diepe onvrede’.

Michael Bloomberg, burgemeester van New York kan weleens de sleutelfiguur worden in het drama dat zich dreigt te gaan afspelen in New York.

Uiterst opvallend is het feit dat de financiële elite, waaronder ook burgemeester Bloomberg van New York gerekend kan worden, onrustig wordt. Wat dacht je van deze ondoordachte uitspraak van deze miljardair:
“Occupy Wall Street’ betogers richten zich op de banksector, mensen die aan het worstelen zijn om te proberen ‘de eindjes aan elkaar te knopen’’  Zijn deze mensen aan het worstelen? Wat dacht meneer Bloomberg van de bijna 300 miljoen andere Amerikanen die ‘aan het worstelen zijn’..? Bijvoorbeeld al die Amerikanen die aan het ‘worstelen’ zijn om een dak boven hun hoofd te krijgen, omdat de financiële sector hun hypotheken opzegde? En dat allemaal terwijl het Amerikaanse begrotingstekort het ene record ná het andere bereikt en de WERKELIJK werkeloosheid volgens vele deskundigen al boven de 20% !! ligt, terwijl de hoge-heren-in-Washington spreken over 9,5%? Een lachertje. Wat een lef van Bloomberg om op deze indirecte wijze de betogers voor oproerkraaiers uit te maken!

Voelt JP Morgan nattigheid?
En dan is er nog een ander deel van de ‘financiële elite’ dat het kennelijk dun door de broek loopt.. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze actie van een van de ‘witte-boorden-mafiabanken’ van de VS, namelijk ‘JP Morgan’? Het lijkt er toch erg op dat deze club aan het lobbyen is voor steun..! Onlangs doneerde deze bank, volledig ‘out of the blue’ de grootste gift uit haar geschiedenis, en 3x raden aan wie dit werd gedaan.. Niemand minder dan het politie-apparaat (NYPD) in deze Amerikaanse metropool mocht de gift van US$ 4,6 miljoen in ontvangst nemen..! Direct daarop gaf de commissaris van de ‘New York City Police Department’, Raymond Kelly te kennen aan de ‘grote baas’ van JPMorgan Jamie Dimon, dat hij ‘diepe gevoelens van dankbaarheid’ had, bij de ontvangst van deze donatie..!

En om even in herinnering te roepen: JPMorgan is de bank die maar liefst US$ 79 biljard aan derivaten, jeweetwel de uiterst schimmige geconstrueerde financiële pakketten, met vage onderpanden als huizen en metalen, die er vooral de oorzaak van waren dat de financiële markten instortten eind 2008.

JPMorgan, een van de eerste hebzuchtige bankpioniers

Wanneer we overigens teruggaan in de geschiedenis, was het deze bank die Nicola Tesla, door middel van uiterst geraffineerde financiële malversaties, op de rand van de afgrond bracht. Zij waren in 1893 de financier van zijn krachtige, niet-vervuilende uitvindingen, die de wereld er heel anders hadden doen uitzien op dit moment, wanneer deze uitvindingen niet geraffineerd de nek waren omgedraaid door deze zelfde JPMorgan.

Deze sluwe bankier begreep dat de uitvindingen van Tesla uiteindelijk zouden resulteren in vrije energie! Maar dat hieraan geen stuiver te verdienen meer zou zijn, door de ‘happy few’ van de Amerikaanse en wereldwijde elite.. JPMorgan werd overigens niet lang daarná een van de oprichters van de FED..! De corruptie tussen JPMorgan, het individu en JPMorgan als bank, is nog immer niet gescheiden.

De US-Marines..

Volgens onbevestigde berichten zijn mariniers van de Amerikaanse marine op weg naar New York om de betogers BIJ TE GAAN STAAN EN ZE TE BESCHERMEN..! Dit bericht is van de dienstplichtige soldaat Ward Reilly dat hij op zijn Facebook poste:

“Ik ga er vanavond heen in mijn blauwe pak. En zoals ik nu hoor, gaan er 15 van mijn marine-maten er mee naar toe, ook allemaal in uniform. Ik wil de volgende boodschap sturen naar WallStreet en het Amerikaanse Congres; “Ik heb niet gevochten voor WallStreet. Ik vocht voor de VS, nu is het de beurt aan het Amerikaanse congres. Mijn werkelijke hoop, is dat wij veteranen als de eerste lijn kunnen dienen die de betogers verdedigt tegen de politie. Als de politie dan zo graag betogers wil oppakken, zullen ze zich toch eerst dóór het ‘Fucking Marine Corps’ moeten werken. Laten we eens kjiken hoe een politiemannetje zich gedraagt tegenover een stel gedecoreerde oorlogsveteranen.

Sorry voor mijn tikfouten en andere foutjes; ik ben op mijn I-Phone aan het tikken op weg naar New York. We zullen ons organiseren, op het moment dat we daar aankomen, daarin zijn we ook getraind. Als je iemand in uniform ziet, sluit je dan aan. Vanavond rond 10:00 uur zullen we elkaar treffen.
Wij hebben allemaal een eed afgelegd, om de grondwet van dit land te verdedigen, te beschermen en in werking te laten zijn. EN DAT IS PRECIES WAT WE ZULLEN GAAN DOEN!!

Ik hoop dat ik je daar zie!”

Reilly voegde aan zijn boodschap toe: “Jongens, dit bericht is van een andere veteraan, niet van mij! Ik zat namelijk in het leger en hij bij de marine. Ikzelf ben onderweg naar Washington DC en niet naar New York. Maar het is fantástisch, hij is niet eens een VFP-kerel (veterans for peace), gewoon een soldaat die net zo woedend is over wat er in ons land is gebeurd, zoals iedereen dat zou moeten zijn..”

Veel veteranen snappen het verhaal” aldus Reilly.  “Slechts 0,3% van onze bevolking heeft in het leger gediend. Wij waren degenen die het meest hebben geleden. Het enige dat we hiervoor in ruil vragen, is dat de rest van de bevolking de mensen controleert die het gekozen heeft.. Tot op heden gaat dat verschrikkelijk fout.
Het pepper-sprayen van veteranen door de politie, zal confronterend genoeg zin voor de burgers om zich te realiseren, tot wat voor diepte we zijn afgedaald in dit land. (volledig krankzinnig, een politiestaat en politiek onbezonnen)”

Reilly voegt opgewonden aan zijn verhaal dit nog toe: “Ik ben niet langer in actieve dienst, of op wat voor andere manier het leger nog iets schuldig, noch zijn mijn andere vrienden dit. Aan de officiers die dit verhaal lezen: Ik en mijn vrienden, zijn ons er volledig van bewust, tot welke onvermijdelijke problemen dit kan leiden voor ons persoonlijk. Het hele debat hier interesseert me niet zoveel, de voors en tegens, wel stemmen of niet stemmen. Deze mentale masturbatie is al erg genoeg. Maar sta gvd eens op en ga wat doen! De beslissing is gevallen! Ik schrijf hier alleen maar om deze actie onder de aandacht te brengen van mijn collega veteranen”.

Al met al kan deze actie van de de veteranen het kantelpunt zijn van de ‘Occupy Wall Street’-beweging naar een daadkrachtig protest. Wellicht een fantastisch voorbeeld voor Europa, waar soortgelijke acties ook al plaatsvonden, maar waarbij de militairen of veteranen wellicht nog té lang niet van zich hebben laten horen..!

En dat het ingrijpen van de politie en de overheid in de Amerikaanse steden, waar het protest plaatsvindt, volledig onterecht is, zelfs in strijd met de grondwet, verklaart ook advocaat Sam Cohen: “Wij geloven dat de NYPD de wet volledig fout toepast met het doel een bewuste poging te ondernemen om een einde te maken aan deze ‘Occupy WallStreet-betoging”.

 

40 Reacties op Gaat US-marine WallStreet-betogers helpen..?

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

  • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
  • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
  • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
  • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
  • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.