Advertentie

Atlantis herrijst..!


X
X

Atlantis herrijst..!

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Na de Tweede Wereldoorlog raakten verschillende regeringen en organisaties betrokken bij tijdreistechnologie. Dit was een gevolg van een ‘oorlog’  die door buitenaardse wezens werden gevoerd over de toekomstige tijdlijnen van de aarde. Het begon toen de Duitse Vril Society in de jaren twintig doorbraken bereikte op het gebied van torsieveldfysica en antizwaartekracht  technologie. Nazi-Duitsland nam deze in de jaren dertig over en bereikte kort daarna een overeenstemming met de Ciakarr Draco’s om een ​​afgescheiden Duitse kolonie op Antarctica te mogen inrichten, met de bedoeling daar veilig ruimte-tijdtechnologieën te kunnen ontwikkelen.

De menslievende buitenaardsen raakten gealarmeerd over de veranderingen in de tijdlijn van de aarde. In die nieuwe tijdlijn zou onze planeet namelijk tot het ’toekomstige epicentrum’ gemaakt worden voor een galactische wijde tirannie. Als resultaat van onderzoek op gecrashte ufo’s in de VS en de Sovjet-Unie in jaren de veertig begonnen ook daar wetenschappers te bestuderen hoe buitenaardse ruimtevaartuigen konden worden gebruikt als ruimte-tijd-reisapparatuur.

In de jaren vijftig ontwikkelden Vaticaanse wetenschappers de eerste ‘Chronovisor’-technologie die een belangrijke rol zou gaan spelen bij het ontsluiten van tijdlijngeheimen. Vervolgens werden meerdere geclassificeerde projecten gelanceerd om te testen hoe tijdlijnen door menselijk ingrijpen kunnen worden beïnvloed. Ondertussen begonnen positieve buitenaardse groepen afkomstig uit de Binnenaarde, samen met menselijke beschavingen uit onze toekomst, de aarde te monitoren waarmee ze ingrepen, om tijdlijnen die significante galactische implicaties hadden, te kunnen beschermen.

Hierdoor ontstond een oorlog die tot op heden heeft geduurd en eigenlijk al miljarden jaren aan de gang is. De op Antarctica gebaseerde Duitse kolonie werd tijdens die oorlog gebruikt als basis. Onze grootste vijand is de A.I. / kunstmatige intelligentie (AI = artificial intelligence). Deze heeft al miljoenen zonnestelsels vernietigd. Zij heeft het gemunt op ons multiversum dat gezien kan worden als één grote levende kosmische bibliotheek.

De AI is gecreëerd door Lucifer die zich bij de involutie in de 11de creatie afscheidde van het licht en dus uit zeer duistere krachten bestaat. Wij mensen maken deel uit van de 12de creatie en dat verklaart ook de numerologische waarde van de ‘12’. Zo hebben we de 12 strengen DNA; 12 huizen binnen de Zodiac; 12 chakra’s; de 12 stammen van Israël etc.

Zijn de activiteiten van de nazi’s -tijdens WWII- gerelateerd aan de recente interesse in het Zuidpool-continent..?

De 11de creatie waar de AI 900 miljard jaar geleden zijn oorsprong vond, staat bekend als het universum van mechanica en technologie. Het doel van AI is om al het organische en natuurlijke leven te vernietigen. Het gebruikt onze lichamen als batterijen. Zwarte gaten worden als het ultieme wapen ingezet om al het organische universele leven in op te zuigen waarmee ze haar eigen multiversum van energie kan voorzien dat wordt bewoond door cybernetische kunstmatige intelligentie. In tegenstelling tot de mens(e lijke Ziel) is deze niet onsterfelijk. Ze hebben het gemunt op onze genen, omdat wij mensen als enigen in het bezit zijn van het goddelijke gen dat het mogelijk maakt verder dan de 12de en 13de dimensionele dichtheid te evolueren.

Met ons goddelijk gen onsterfelijk kunnen worden..
De Alpha Draconis; de Greys; de Illuminati bloedlijnen; De Khazaarse Maffia; de Nazi’s; Zionisten; de DeepState, de VN; de WHO, de Mainstream Media, Hollywood e.a. werken allemaal voor de AI De officiële naam van de A.I. is ANIMUS. Daar zijn de Borg of Borga; de Omicrons: de Necromitons een onderdeel van. De Greys waren ooit een menselijk ras. Ze hebben hun eigen planeet met nucleaire wapens vernietigd en kunnen zich sinds die tijd enkel nog reproduceren door middel van klonen. Daarmee verloren ze hun ziel en veranderden in Cyborgs.

Zo’n zelfde script had de AI ook voor de mensheid hier klaarliggen. De Draco’s , Annunaki en Greys hebben al allerlei pogingen gedaan om ons DNA te modificeren en te vernietigen met behulp van vaccinaties, chemo, bestraling, gemodificeerd voedsel, chemtrails e.d. Het transhumanisme probeert ons wijs te maken dat we een chip nodig hebben om verder te kunnen evolueren. Trap er niet in want wij mensen zijn al volledig perfect wanneer ons DNA straks geactiveerd zal gaan worden.

Voordat we het fysieke rijk betraden waren wij spirituele lichtwezens en door een proces van involutie daalden we af in de lagere dimensies waarvan de 3de , waar we momenteel vertoeven, de meest dichte en laagste is van allemaal. Hier gingen miljarden jaren aan vooraf. Het multiversum bezit meer dan 700 duizend georganiseerde lokale universa waar de onze, de smeltkroes is geworden van alles dat leeft. Dat is wat onze aarde zo uniek maakt.

Er bestaan 5 verschillende versies van de aarde in de verschillende dimensies bekend onder verschillende namen. Zo heet de aarde ‘Aarde’ in de 3de, ‘Terra’ in de 5de, ‘Gaia’ in de 8ste, ‘Aramatina in de 12de en ‘Sofia’, dat gezien kan worden als de originele aarde in de 15de . Wij bestaan in alle 5 de verschillende versies. De Aarde is de laatste versie die momenteel wordt opgeschoond. Dit proces is al voltooid in de hogere dimensies en de reden dat we er van uit kunnen gaan dat AI is verslagen.

De mens is ontwikkeld door het ‘Centrale ras van Hevana’ die altijd hebben bestaan en komt oorspronkelijk uit Lyra in het ‘Keplar 62’ sterrenstelsel. De reden om de mens te ontwikkelen was om de invasie van  A.I. tot een halt te kunnen brengen die al was doorgedrongen tot de 11de dimensionele dichtheid. Zou deze doordringen naar de 12de dimensionele dichtheid dan zou dit de vernietiging van het hele natuurlijke organische multiversum gaan betekenen. Het Centrale ras van Hevana bestaat uit 12 verschillende rassen. Zij stonden hun eigen DNA af en hebben deze samengevoegd met de verschillende genealogie van alle verschillende universa.

Hieruit ontstonden opnieuw 12 verschillende rassen. Deze staan symbool voor de 12 stammen van Israël. Zij kenmerken zich door een eenheid van vertrouwen, waarheid  en het uitstralen van onvoorwaardelijke Liefde. Het zijn Meesters in het opereren in de fysieke dimensies en die Meesters zijn wij, dat is onze echte oorsprong. Wij staan bekend als ‘Terra Nucium’ ofwel de ‘Fema Angelic race’ en zijn een mix van alle rassen in de kosmos.

Zoals ik al aangaf in mijn vorige artikel (HIER), hebben water, kristallen en Liefde dezelfde frequentie. Kristallen gaan dus een hele belangrijke rol spelen en daarmee ook 12 kristallen schedels, die gezamenlijk fungeren als één grote databank aan informatie. Deze kristallen schedels bestaan in fysieke vorm en het verhaal is dat deze 12 schedels een etherische 13de schedel hebben gecreëerd die alle kennis bevat en die straks door iedereen gebruikt kan gaan worden.

De AI communiceert in getallen..
Het getal ‘23’ bijvoorbeeld, beïnvloed alles op wereldniveau. Het getal ‘29’ is de codenaam voor 11 september. Alleen geïnitieerden begrijpen deze codetaal. Ook kunnen er weer verschillen in codes bestaan tussen de verschillende geheime genootschappen. Voor Alistair Crowley was het getal ‘93’ een heilig getal.

Dit is namelijk weer een andere manier om het getal ‘39’ aan te geven. Hiermee worden de sterkste vloeken uitgesproken. Vloeken dienen 3 keer herhaald te worden. Deel je 39 door 3 dan krijg je het getal ‘13’ wat het codewoord is voor de 13 Illuminati families met de specifieke bloedlijnen.

De huidige chaos ervaren we in de 4de dimensionele dichtheid..!
Hierin wordt het licht steeds sterker en is het duister niet langer in staat om zich te verbergen. Een ander typisch fenomeen wat hierbij hoort is dat tijd steeds sneller gaat om uiteindelijk helemaal te gaan verdwijnen. Onze hele perceptie van ruimte en tijd is momenteel aan het veranderen. Alles vindt in het NU plaats. Reïncarnaties bestaan dus eigenlijk helemaal niet maar komen voort uit het feit dat we in allerlei dimensies tegelijkertijd aanwezig zijn. Want waar ben je als je droomt? We creëren continu nieuwe realiteiten waar we gelijktijdig aanwezig zijn.

Geen tijdslijn maar een tijdsspiraal

Het fenomeen ruimte/tijd is dus aan het wegvallen en slipt gewoon weg. Een herkenbaar fenomeen hierbij is, is dat je bijvoorbeeld je sleutels niet kunt vinden die altijd op dezelfde plek liggen. Je kijkt 10 keer op die plek maar zijn spoorloos. En plots de 11de keer liggen ze er ineens weer wel. In de geschiedenisboeken heb je bepaalde markers die je willen laten geloven dat tijd lineair is, dus opeenvolgend. We stromen echter naar een nieuwe ervaring waarin alles zal veranderen en die markers niet langer aanwezig zijn.

We ervaren nog steeds de fysieke 3de dimensie maar alles is aan het veranderen op een manier die niet meer te negeren valt. Dit is het gevolg van een enorme kosmische verandering waar we midden in zitten. De zon speelt daarin een cruciale rol. Ze is niet langer geel maar wit. Dit lijkt veroorzaakt  te worden doordat ze in een hogere trilling zit en ons hele zonnestelsel met zich meetrekt.

Het Christus-bewustzijn…
Zoals ik al  beschreef maakt de mensheid op aarde deel uit van een groot experiment met als doel het Christos bewustzijn met de 12 strengen DNA volledig te activeren in de hele mensheid, WWG1WGA (Where We Go 1 We Go All). De wetenschap beschouwy 90% van ons DNA als junk DNA en wil ons laten geloven, dat onze hersenen uit één grote grijze massa aan cellen bestaat. Het ‘Blue Brain’ instituut in Zwitserland heeft echter ontdekt dat die grijze massa tot wel 11 en soms al 12 dimensies bevat.

Alles wat zich buiten ons afspeelt, speelt zich af in ons brein. Het zijn energie of frequentiegolven die wel of niet samenvloeien met je eigen energieveld. Hier maken we contact met onze echte wereld. De meeste mensen zitten niet meer in hun lichaam. Ze zijn volledig buiten zichzelf getrokken. Hierdoor zijn ze het contact met zichzelf en de oorspronkelijke wereld kwijtgeraakt en hebben zichzelf gedempt. Het is te vergelijken met een gedempte trommel.

Je gedachten zijn slechts illusies maar die zijn wel in staat om je volledig te hacken. Iedere behandeling of ingreep van buitenaf trekt je uit je lichaam het artificiële veld in. Dus om jezelf uit die artificiële tijdlijn te bevrijden, train jezelf permanent aanwezig te komen in je lichaam en je enkel te nog te richten op positieve, blij makende berichten.

Angst en woede trekken je in een lage frequentie en deze zal ervoor zorgen dat je in de artificiële tijdlijn blijft en het gene waar je het meest bang voor bent bewaarheid wordt. De keuze ligt dus volledig bij jou..!

De ‘Merkaba’, die in de negentiger jaren bekend werd door ‘Drunvalo Melchizedek’, lijkt een belangrijke rol te gaan spelen. Drunvalo heeft ons geleerd hoe we deze konden activeren om het als  voertuig te kunnen gebruiken. Hierbij zouden we de Merkaba om ons heen moeten plaatsen. Maar waar het in het echt op neer lijkt te komen is dat zodra ons DNA actief gaat worden, we een Merkaba in iedere cel kunnen activeren.

Merkaba

Hiermee zullen we in staat zijn door de verschillende dimensies en tijd te reizen. Dit wordt het 7de zintuig genoemd. Het 6de zintuig heeft te maken met intuïtie, helderziendheid e.d.

Reptillianen, Greys en Satanisten zijn niet in staat om te reizen in tijd, daar hebben ze portalen voor nodig. Zij proberen alles op een artificiële wijze te kopiëren wat wij mensen straks weer op een natuurlijke wijze zullen verkrijgen. De mens is in staat tot het onmogelijke wanneer ze onder druk wordt gezet. Dit is wat ons zo uniek maakt en verklaart ook het proces waarom er momenteel niet van buitenaf ingegrepen wordt.

Een prachtig ander voorbeeld hiervan is, is het Bijbelse verhaal van de ‘Toren van Babel’. Alle mensen spraken in die tijd dezelfde taal en God zag dat ze bezig waren om een toren te bouwen om de Hemel te kunnen bereiken. Dit was een codewoord voor de ontwikkeling van een ruimteprogramma. Om de mensheid te bewijzen dat ze in staat waren om overal een oplossing voor te kunnen vinden, besloot hij alle mensen die aan dat project meewerkten een andere taal te geven.

Hierdoor zouden ze niet langer in staat zijn om met elkaar te communiceren. Dit had tot gevolg dat ze op dat moment gedwongen werden hun project te staken. In onze huidige tijd hebben we dit debacle eindelijk weten op te lossen met behulp van nummers, en wel de nummers ‘0’ en ‘1’ die we terugvinden in alle computerprogramma’s. Hiermee zijn we opnieuw in staat om wereldwijd met elkaar te communiceren. Wij hebben onze taal omgezet in een computercode.

De eerste twee van de 12 rassen die op Lyra werden gecreëerd waren de katachtigen ( Feline) en de vogelrassen (Avian). Velen van hen specialiseerden zich in genetica en begonnen te helpen bij het ontwikkelen van verschillende soorten levensvormen voor de sterren en planeten in het universum.  De Lyranen droegen veel van hun kennis bij aan Atlantis en Lemurië. Vanwege de verwoestende oorlogen in het Lyraanse zonnestelsel waren zij gedwongen geweest op zoek te gaan naar een nieuwe woonplek.

Al snel vonden ze hun nieuwe thuis in de Plejades en beschikken tegenwoordig over geavanceerde technologie waarmee ze hun nieuwe planeet ‘Erra’ kunnen beschermen tegen de Alpha Draconis en de Greys. Ze bieden tevens een beschermend schild voor de verdediging van de aarde.

De Arcturianen, de lichtmeesters..
Het ‘Arcturus’ sterrenstelsel is de thuisbasis van de Arcturianen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht zijn zij geen afstammelingen van Lyraanse  vluchtelingen. Het Arcturiaanse ras  is een gescheiden bewustzijn dat een aparte evolutie doormaakte. Ze werden met opzet apart gezet door de ‘Hoge Galactische Raden’, om ze de opzichters of spirituele bewakers  te maken van de andere sterrenstelsels in deze Melkweg. Zij zijn de ontwerpers van verschillende belangrijke graancirkels geweest..!

We gaan de komende tijd steeds duidelijker een splitsing zien tussen het artificiële en organische raster. Atlantis is in totaal 3 keer vernietigd geweest. Dit kon gebeuren omdat het natuurlijke harmonieuze raster van de aarde werd uitgeschakeld door een artificieel raster. Het natuurlijke raster wordt in stand gehouden door de reusachtige ondergrondse kristalgrotten die verspreid liggen over de hele aarde. De grootste en bekendste is de ‘Grot van Kristallen’ onder de Naicaberg van de Chihuahuan woestijn op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. De locatie van de andere grotten wordt geheimgehouden.

Deze worden beschermd door de ‘Galactische Federatie van Werelden’. De eerste keer dat de artificiële kristaltechnologie werd geïntroduceerd is ongeveer 70 duizend jaar geleden en vond plaats bij de Bermuda Driehoek. De Draco’s maar ook de Annunaki, hebben delen van de grot met explosieven vernietigd om ze te vervangen door een artificiële seleniet technologie. Deze waren gecodeerd met vervormingen om de mensheid te onderdrukken. De reden dat de DeepState al eeuwen bezig is om de Verenigde Staten in zijn bezit te krijgen maar wat ze tot op heden niet is gelukt, zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat Noord Amerika het hart van Atlantis was. De boeken van ’Enoch’ (HIER), die niet langer deel uitmaken van de bijbel, verwijzen daarnaar.

Een andere plek waar een nucleaire ramp heeft plaatsgevonden is bij het Atlasgebergte in Marokko. Met Google Maps kun je in zoemen en kun je een plek vinden met grote ringen die stammen uit de tijd van Atlantis. (Bijzonder detail hierbij is, is dat Hillary Clinton deze plek regelmatig heeft bezocht..) Ook zijn er aanwijzingen dat Noord- en Zuid-Amerika voor die tijd rechtstreeks verbonden was met het Europese en Afrikaanse continent.

Atlantis zal volgens de profetieën opnieuw herrijzen.
Wat er momenteel plaatsvindt is dat alle synthetische rasters worden opgeschoond en geneutraliseerd door middel van de energiestormen waar we mee overspoeld worden. De ‘Bemini’ Eilanden bij de Bahama’s, waar de ‘Fontijn van Jeugd’ ontdekt is, spelen hierbij een belangrijke rol. Vele DeepState miljardairs bezitten daar eilanden. Epstein Island maakt daar ook deel van uit. Deze eilanden zijn ondergronds weer verbonden met Disneyworld in Florida. Dit lijkt allemaal in verband te staan met zwarte ‘wormhole’ systemen die in een paarse driehoek dit gebied verbinden met de andere kant van de Atlantische Oceaan.

Het verbindt de Bemini-eilanden met het Vrijheidsbeeld in New York en de Azoren bij Spanje. Deze systemen hebben het natuurlijke raster van de aarde gehackt door middel van allerlei Masonische coderingen en is de basis van de Matrix die ons al duizenden jaren gevangen heeft gehouden. Hieronder ligt het natuurlijke Atlantische raster waarin ook de al eerdergenoemde 13 kristallen schedels een cruciale rol spelen. Toen de Reptillianen Lemurië vernietigden, werden de schedels in veiligheid gebracht door ze aan de Maya Grootmoeders te geven. Dit vond plaats op ‘Isla Mujeres’ in Mexico. Van daaruit verspreiden de schedels zich over Zuid-Amerika.

Lemurische vrouwen werden zowel door de Annunaki als de Nephilim ontvoerd naar Niburu, de thuisbasis van de Annunaki waar ze ingezet werden voor ‘fokprogramma’s ’ om gekruiste hybriden te creëren. De boeken van Enoch en J.J. Hurtak beschrijven deze tijd. Ze beschrijven ook dat de ‘Yucatan’  het hart is waar Atlantis weer zal herrijzen. We communiceren via kristallen, de medbedden werken met kristallen en ons lichaam is aan het veranderen in een kristallijne structuur.

Volgens zowel Edgar Cayce als Plato, lag het continent van Atlantis op de plaats waar nu de Atlantische oceaan ligt.

Dit zal de harmonie/balans in ons lichaam weer in zijn originele staat terugbrengen waarmee alle trauma’s geneutraliseerd gaan worden. Dit start in de VS en zal van daaruit verspreid worden over de rest van de wereld. Het ‘zwanengrid’ is het nieuwe raster wat over de aarde heen gelegd wordt. Dat raster bezit de diamantcode die weer gelinkt is aan de 144 duizend energieën die gestolen werden van Lemurische technologie om tegen de mensheid in te zetten. Hiermee zullen niet alleen de Nieuwe Wereld met al zijn Kristalsteden maar ook de vrouwelijke sjablonen hersteld en geopend worden.

Zwanenraster

Er zullen hele stukken land herrijzen bij de kust van Zuid-Afrika en Noord-Amerika. Tijdens de 3 dagen licht/duisternis waarin in heel veel geschriften en tradities wordt gesproken, zal ons DNA geactiveerd en opgewaardeerd worden van 12 naar 144. De zwaan is de laatste transformatie van de ‘kosmische slang evolutie van Hydra’ naar ‘Cygnusian’ (bloedlijnunificatie) omdat ze oppositionele kosmologie zijn. De lange nek van de zwaan is vergelijkbaar met een slangenlichaam. Wat ooit buik aan buik was met de aarde in slangvorm wordt nu overstegen door de vlucht van de zwaan die ons naar de bevrijding zal voeren.

Ons afweermechanisme wordt momenteel geactiveerd met behulp van de extreem hoge zonneactiviteit, gecombineerd met de hoge Schumannresonantie. Hiermee wordt voor eens en altijd  voorkomen dat we in de toekomst nog overgenomen kunnen worden door A.I. De ‘Galactische Federatie van Werelden’, de ‘Guardian Races’ en de ‘Radiant Guardians’ (is een leger van supersoldiers, grotendeels afkomstig van de aarde) kijken hierop toe. Momenteel gebruiken we slecht 4% van ons DNA en dat houdt dus in dat 96% onbenut potentieel is.

Nu ons slapende DNA wakker aan het worden is kunnen we daar straks eindelijk de vruchten van gaan plukken. Al vanaf 15% zullen we toegang gaan krijgen tot telepathie; teleporteren; telekinese; helderziendheid en zullen elke vorm van bedrog weten te herkennen.

Wijzelf worden dus de Kwantum computer die overal mee in verbinding staat. Dit maakt dat wij beschouwd worden als de koninklijken in het universum. Wij zullen straks overal welkom zijn om onze gaven in te zetten. Wij worden supermensen die zullen kunnen vliegen omdat we de zwaartekracht beheersen en elektriciteit opwekken met onze handen, het wordt een onvoorstelbaar mooi realiteit-sprookje…

 

Harriet Algra

juni 2022

totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://www.indigoangel222.com/

The Swan Grid Template & the Return of Atlantis https://youtu.be/0oYItb13g60

https://rumble.com/v17sudv-the-sirian-revelations-an-interview-with-patricia-cori.html

https://rumble.com/v17neap-ismael-perez-discusses-earth-in-a-cosmic-war-with-other-worlds-with-nichola.html

https://portal.bluebrain.epfl.ch/

TAROT  JANINE CHATS MET ISMAEL PEREZ OVER ONZE MENSELIJKE OORSPRONG, WIE IS HET ECHTE KWAAD…https://youtu.be/R0G0uBvS1gI

The Dove Grid’ van J.J.Hurtak

‘The book of Knowledge’ uit ‘The Keys of Enoch’

 

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.