Advertentie

Hoe gewone mensen het ongewone kunnen..!


Er zijn duizenden medicamenten op de markt, waarvan het merendeel vooral en (vaak uitsluitend!) bijwerkingen produceert. Geen nood, dáár zijn dan wel weer andere medicijnen voor. Een sympathiek gebaar van de farmaceutische industrie. Zijn we negatief vind je? Lees je eens goed in, hoe in deze tijden zélfs doorgewinterde pro-farmacy-wetenschappers en medici, de buik bijna letterlijk vol hebben van de praatjes en het vernietigende egoïsme van de farmaceutische industrie.

Wist je dat de officiële cijfers tonen, dat er zo’n 10 miljoen (HIER) men­sen in Nederland al, 1 of meerdere chronische ziekten onder de leden hebben? En.. dat er ± 14 mil­joen men­sen in ons land 1 of meerdere me­di­cij­nen per dag slikken. Dat cijfer gaat over de ge­re­gis­treer­de plus de vrij ver­krijg­bare medicijnen bij drogist, supermarkt en ben­zi­ne­pomp. We zijn in de geschiedenis nog nooit zo ziek ge­weest!

Zelfs epidemieën in het verre en nabije ver­le­den hebben deze cijfers nooit geëvenaard. Steeds meer mensen realiseren zich dat een pilletje niet geneest, maar tijdelijk de aandoening, ongemak of ziekte kan dempen. Genezen doet het lichaam zelf. Dat meldde Hippocrates al 2000 jaar geleden. Kan je je lichaam helpen, activeren danwel en­thou­sias­me­ren om te genezen? Jazeker, je kan je lichaam wel degelijk helpen door bijvoorbeeld geen chemicaliën te drinken en te eten, want daarvoor is ons lichaam niet geschikt..!

Daar zijn we de laatste 100 jaar achter gekomen, want sinds de chemische revolutie zijn we nog nooit zo ziek geweest. Het lichaam worstelt enorm met al die lichaamsvreemde synthetische stoffen. Overigens vallen onder die chemicaliën ook me­di­cij­nen, daar ze nog steeds niet aan de boom groeien.

Zelfbekrachtiging..!
Een andere manier om je lichaam te helpen met genezen of gezond te houden is te leren hoe je gedachten je lichaam kunnen beïnvloeden, zowel negatief als positief. Is het niet ongelooflijk dat het meest krachtige medicijn, in je eigen lichaam/geest aanwezig is.. Steeds meer artsen raken ervan overtuigd, dat de -vooral mentale- instelling van de mens, een essentieel onderdeel is van het ziek-worden, maar vooral ook van het genezingsproces..! Het uiterst krachtige zelf-genezende vermogen van de mens, wordt té vaak ondermijnd door het afstand nemen van de eigen fysieke en geestelijke autoriteit. Hierdoor wordt onze integriteit ernstig verstoord en raken we nóg meer uit balans.

Bekend is het voorbeeld van twee zieke mensen. Ze krijgen te horen dat ze nog vier maanden te leven hebben. De een neemt het voor 100% waar aan, gelooft dus de arts, die dit feitelijke ‘doodvonnis’ uitspreekt en treft allerlei voorbereidingen voor die komende vier maanden. En ja, na die 4 maanden, heeft de omgeving af­scheid van deze persoon moeten nemen. En dan de tweede persoon. Zij kan de arts niet geloven, want ze heeft zojuist ook vernomen dat ze oma wordt. Over 7 maanden zal dat kleinkind geboren worden en ze wil dat in haar armen houden! 

Daarnaast vindt ze dat ze nog veel te jong is en nog genoeg te doen heeft en wil meemaken. De geest zal in het laatste geval sterker zijn dan de uitspraak van de arts. De levensduur van deze tweede persoon is -door haar instelling- fundamenteel en substantieel verlengd, ten opzicht van de medisch-wetenschappelijke oordeel. Het fenomeen dat achter deze ‘wonderbaarlijke’ genezing schuil gaat, is een natuurlijk fenomeen, dat wij als ‘super-natuurlijk’ zouden kunnen classificeren.

Het is één uiterst krachtig scheppingspotentieel, dat ieder mens tot zijn beschikking heeft. Maar ons nooit is aangeleerd om het te gebruiken. Sterker nog: door het ridiculiseren in combinatie met een gebrek aan zelfvertrouwen, ondermijn WIJ-ZELF dit fenomeen. Dit menselijke talent tot zelfheling en zelf-bekrachtiging..! En preciés over dit fenomeen gaat het zojuist in het Nederlands vertaalde boek van dr. Joe Dispenza.

Wij reiken je de info rondom dit boek graag aan. Het is óók de essentie namelijk van onze site. Je waarschuwen voor zaken die je ondermijnen en je bekrachtigen door je waardevolle, praktische info aan te reiken. Laten we tot slot van deze inleiding, dr. Joe Dispenza aan het woord voor deze indrukwekkende ‘bekentenis’:

“Ik besef dat dit boek een risico voor mij en mijn reputatie is. Er zijn bepaalde mensen in de wereld − waaronder enkele in de wetenschappelijke wereld − die mijn werk pseudowetenschap zullen noemen, vooral nadat ‘Becoming Supernatural’ zijn debuut zal maken. Ik maakte me altijd nogal druk over de meningen van die critici. In het begin van mijn carrière schreef ik steevast met sceptici in mijn achterhoofd en probeerde ervoor te zorgen dat ze mijn werk zouden goedkeuren.  Tot op zekere hoogte dacht ik dat het belangrijk was door die wereld geaccepteerd te worden.

Maar op een dag toen ik voor een publiek in Londen stond en een vrouw voor de microfoon haar verhaal vertelde over hoe ze haar ziekte had overwonnen − hoe ze zichzelf had genezen met behulp van de oefeningen waarover ik in andere boeken heb geschreven− kreeg ik een openbaring. Het werd heel duidelijk dat die sceptici en starre wetenschappers die hun eigen opvattingen hebben over wat mogelijk is, niet van mijn werk zullen houden, wat ik ook doe.

Toen ik dat besefte, wist ik dat ik een heleboel vitale energie had verspild. Ik wilde niet langer die cultuur overtuigen − vooral degenen die het normale en natuurlijke bestuderen − van het menselijk potentieel. Ik was 100% gepassioneerd over alles behalve over het normale, en ik wilde het supernatuurlijke bestuderen.”

* * *

x

x
X

Hoe gewone  mensen het ongewone doen..!

2020 © WantToKnow.nl/Succesboeken.nl

x

Een splinternieuwe Nederlandse vertaling van een boek dat we feitelijk allemaal zouden moeten lezen. Al was het alleen maar om diep-gelegen kennis over de krachtige scheppingskracht van de menselijke geest, in relatie tot de machtige manifestatie van het menselijk lichaam weer eens tot ons dóór te laten dringen..! Want het IS GEEN sprookje, die creatiekracht die mensen eigen is.
Wij zijn feitelijk superwezens, maar door deze kwalificatie maken we het eigenlijk bijzonder, terwijl het de gewoonste zaak is van de wereld.. Feitelijk! En ja, dan kom je op de ondertitel van het boek: ‘Hoe gewone mensen het ongewone doen..!’ Lees verder over dit magnifieke boek, dat Succesboeken.nl liet vertalen en in samenwerking met Anouk Bindels in deze prachtige boekvorm wist te brengen.

Joe Dispenza’s boek over het placebo-effect. Onze ‘lichaamsbezieling’ stuurt ons lichaam..! (klik voor lead naar succesboeken.nl)

Allereerst over de auteur; niet de eerste de beste.. Dr. Joe Dispenza. Hij is een internationaal gewaardeerd spreker, onderzoeker en schrijver, die in meer dan 32 landen op vijf continenten lezingen heeft gehouden. Als wetenschapper, docent en spreker wordt hij gedreven door de overtuiging dat elk van ons het potentieel heeft voor grootsheid en onbeperkte vermogens.

Na de Placebo, het omgekeerd-hetzelfde boek..
Eerder bespraken we HIER op de site het boek van dezelfde auteur, getiteld ‘Jij bent de placebo’. Dr. Joe Dispenza beschreef in dit boek, talrijke gedocumenteerde casussen van mensen, met een hartaandoening, een depressie, reumatoïde artritis en zelfs de ziekte van Parkinson. En allen keerden ze deze ziektes door in een placebo te geloven…! Een ‘medicijn’ dus dat niet zou kunnen werken, maar wél werkt.

Dr. Joe Dispenza vertelt in dit boek ook de verhalen van andere mensen die om dezelfde reden juist ziek werden en zelfs zijn overleden, zoals slachtoffers van een voodoo-vloek of van een foutieve medische diagnose van een fatale ziekte. Met andere woorden: ze geloofden zó onvoorwaardelijk dat ze ziek waren en het niet zouden redden, dat dit ook daadwerkelijk gebeurde..!! Hij stelde daarbij ook de essentiële vraag:

“Is het mogelijk om mensen de principes van de placebo te leren, zonder gebruik te maken van een externe (fake)remedie, en vervolgens dezelfde innerlijke veranderingen teweeg te brengen in hun gezondheidstoestand en ten slotte in hun leven?”

Tijdens dit onderzoek bij gevorderde deelnemers, worden momenteel ook niet mogelijk geachte telomeerveranderingen waargenomen, alsmede al 7500 genregulaties. Let wel, deze veranderingen werden dus door de proefpersonen zélf geïnduceerd. Het basisprincipe van dit fenomeen, gebruikt Joe Dispenza ook als bedrijfsconsulent.

Hij geeft lezingen en workshops voor bedrijven die deze -door Joe Dispenza verzamelde- neuro-wetenschappelijke principes willen gebruiken, om de creativiteit, innovatie, productiviteit etc. van hun werknemers te verbeteren. En geloof ons, als bedrijven er geld aan gaan uitgeven, zal het toch minimaal wel een kern van waarheid in zitten…?!

“Dr. Joe Dispenza’s missie? Ons allen helpen de beperkingen van het verleden af te schudden en het multidimensionale leven terug te eisen, waarvoor we zijn geboren.

Eenvoudige oefeningen onderbouwen met bewezen neurowetenschap. Dr. Joe toont het supernatuurlijke als eigenlijke, natuurlijke staat van zijn. Binnen ieders onmiddellijke bereik. Dus: veiligheidsgordels vast en lees dit boek. Probeer die paradigma-doorbrekende technieken en máák de wilde rit naar je onbegrensd potentieel.” 

— Lynne McTaggart,
schrijster van ‘Het Veld’, ‘Het intentie-experiment’ en ‘Het intentie-effect’

Super-natuurlijk worden..?
Als je nu eens in staat zou zijn om je relatief eenvoudig je af te stemmen op frequenties voorbij deze fysieke wereld; de chemie van je hersenen te veranderen om toegang tot transcendente bewustzijnsniveaus te krijgen en je biologie op zichzelf te transformeren om diepgaande genezing te bewerkstelligen? Dan neem je de toekomst VOLLEDIG in eigen hand..!

En dit is preciés wat dr. Joe Dispenza in dit nieuwe revolutionaire boek aanreikt: een grote verzameling fascinerende, gecombineerde kennis en een reeks praktische middelen om gewone mensen, wij allemaal, in staat te stellen, een buitengewone staat van Zijn te bereiken.

Daarbij maakt dr. Joe gebruik van de allernieuwste onderzoeken uit de neurowetenschap, epigenetica en kwantumfysica. Om simpelweg te laten zien hoe deze NATUURLIJKE transformatie plaatsvindt en wat dit voor ons leven kan betekenen. In dit boek lees je:

 • Hoe je jezelf kunt bevrijden van het verleden door je lichaam voor te bereiden op een nieuwe denkwijze.
 • Hoe je door je frequentie te veranderen de realiteit kunt creëren in het ‘royale hier en nu’.
 • Over de geheime wetenschap van de pijnappelklier en haar rol in het kunnen betreden van mystieke gebieden van de realiteit.
 • Hoe je je bewustzijn kunt verschuiven tot voorbij de beperkte, voorspelbare materiële wereld en je kunt begeven in het kwantumveld van oneindige mogelijkheden.
 • En veel meer …

Met behulp van hulpmiddelen en oefeningen van ultramoderne neuro-imaging tot oefeningen als een wandelmeditatie biedt dr. Joe niets minder dan een programma, om buiten de fysieke realiteit te stappen en een nieuwe wereld te betreden. Daarvoor zijn dus beslist geen ‘geestverruimende’ middelen nodig! “Dit is wie we werkelijk zijn,” schrijft hij, “en dit is de toekomst die ik wil creëren, een toekomst waarin wij allemaal supernatuurlijk worden.”

Eenvoud is de kenmerk van het ware..
Joe Dispenza is een man die geen ingewikkelde wetenschappelijk termen gebruikt om te communiceren. In zijn makkelijk te begrijpen, aanmoedigende manier van spreken en handelen, heeft hij inmiddels honderdduizenden mensen geleerd hoe ze hun hersenen opnieuw kunnen ‘programmeren’ en hun lichaam opnieuw kunnen conditioneren om blijvende veranderingen teweeg te brengen. Klikt dat té mooi om waar te zijn? Tóch is dit wat de huidige wetenschap kéér na kéér ontdekt. Of moeten we zeggen ‘onthult’, omdat dit essentiële fenomeen al die tijd in ons mensen al aanwezig is..!
X
Als onderzoeker verkent hij de wetenschap achter vaak raadselachtige spontane remissies – het teruggaan of verdwijnen van ziekteverschijnselen als reactie op een ingestelde therapie– en hoe mensen zichzelf genezen van chronische aandoeningen en zelfs terminale ziekten. Hij werkt samen met andere wetenschappers om de effecten van meditatie tijdens zijn workshops voor gevorderden te onderzoeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken als het in kaart brengen van de hersenen met eeg’s tot het meten van de hartcoherentie, om verifieerbare epi-genetische veranderingen bij zijn studenten te tonen.

Over het boek
Met betrekking tot het boek, laten we Dr. Joe Dispenza zélf aan het woord. Een stuk uit de inleiding van het boek:

In hoofdstuk 1 vertel ik drie verhalen die je een elementair inzicht verschaffen in wat supernatuurlijk worden betekent. In het eerste verhaal maak je kennis met een vrouw genaamd Anna die ernstige gezondheidsklachten kreeg vanwege een trauma dat haar in het verleden vasthield. De stressemoties
triggerden haar genen, en de bijbehorende hormonen bezorgden haar enkele heel nare gezondheidsproblemen. Het is een zeer aangrijpend verhaal. Ik
heb het bewust gekozen en alle details opgenomen omdat ik je wilde laten zien dat jij, hoe erg het er ook met je voorstaat, de kracht hebt om verandering in je situatie te brengen − net zoals deze verbazingwekkende vrouw.

Ze paste veel meditaties uit dit boek toe om haar persoonlijkheid te wijzigen en zichzelf te genezen. Voor mij is ze een levend voorbeeld van de waarheid. Maar ze is niet de enige die zichzelf elke dag overwon tot ze iemand anders werd. Ze maakt deel uit van een hele groep van deelnemers die hetzelfde hebben gedaan − en als zij het kunnen, kun jij het ook.

Ik vertel ook twee persoonlijke verhalen −ervaringen die me op een heel diep niveau hebben veranderd. Dit boek gaat evenzeer over het mystieke als over genezing en het scheppen van nieuwe kansen in ons leven. Ik deel deze verhalen omdat ik je wil voorbereiden op wat er mogelijk is als we dit rijk van de ruimte-tijd verlaten (de newtoniaanse wereld waarover we in de natuurkundeles op de middelbare school hebben geleerd) en onze pijnappelklier activeren, zodat we ons het rijk van de tijd-ruimte (de kwantumwereld) in kunnen begeven. Veel van onze deelnemers hebben soortgelijke mystieke en inter-dimensionale ervaringen gehad, die even echt leken als deze materiële realiteit.

Aangezien de tweede helft van dit boek dieper ingaat op de fysica, neurowetenschap, neuro-endocrinologie en zelfs genetica van hoe dit gebeurt, hoop ik dat deze verhalen je nieuwsgierigheid zullen prikkelen, en dat je je openstelt voor wat mogelijk is. Er is een toekomstige jij − een jij die al bestaat in het eeuwige hier en nu − die zichzelf roept naar de meer vertrouwde jij die dit boek leest. En die toekomstige jij is liefdevoller, ontwikkelder, bewuster, aanweziger, vriendelijker, uitbundiger, bedachtzamer, wilskrachtiger, verbondener, supernatuurlijker en vollediger. Dat is degene die wacht tot jij elke dag je energie verandert in overeenstemming met die van hem of haar, zodat je die toekomstige jij kunt vinden − die daadwerkelijk bestaat in het eeuwige nu.

Hoofdstuk 2 behandelt enkele van mijn favoriete onderwerpen. Ik heb het geschreven opdat je volledig kunt begrijpen wat het betekent om in het hier en nu te zijn. Aangezien alle mogelijkheden in de vijfde dimensie, die bekendstaat als het kwantumveld (of het verenigde of het veld van alles), bestaan in het hier en nu, is de enige manier waarop je een nieuw leven kunt creëren, je leven kunt genezen of je voorspelbare toekomst kunt veranderen, boven jezelf uitstijgen.
Dit verfijnde moment − dat we hebben waargenomen in duizenden hersenscans − is eindelijk daar als iemand de herinnering aan zichzelf opgeeft ten bate van iets groters. Veel mensen kiezen er onbewust voor het grootste deel van hun leven dezelfde routines te volgen, of ze romantiseren automatisch hun verleden en voelen zich elke dag hetzelfde.

Zo programmeren ze hun brein en lichaam om zich in een voorspelbare toekomst of een vertrouwd verleden te bevinden, en leven ze nooit in het hier en nu. Het vereist oefening om er te komen, maar het is altijd de moeite waard. Om eindelijk die sweet spot van het royale hier en nu te vinden, moet je wilskracht tonen die krachtiger is dan je automatische programma’s, maar ik zal je bij elke stap die je zet aanmoedigen. Het hoofdstuk begint met een basisoverzicht van enkele wetenschappelijke principes,zodat we een gezamenlijke terminologie kunnen vaststellen om begripsmodellen te ontwikkelen voor het hele boek.

Ik zal het eenvoudig maken. Praten over de werking van het brein, je denken, je zenuwcellen en zenuwnetwerken, verschillende delen van het zenuwstelsel, chemische stoffen, emoties en stress, hersengolven, aandacht en energie en nog enkele andere onderwerpen is nodig om je te brengen waar je moet zijn. Het is nodig een taal te introduceren om uit te kunnen leggen waarom we doen wat we doen, voordat ik je leer hoe je het moet doen in de meditaties die in het boek staan. Als je explicietere, diepgaandere informatie zoekt, raad ik je aan enkele van mijn eerdere boeken te lezen (zoals ‘Overstijg jezelf’ en ‘Jij bent de placebo’).

Het bewustzijn is het topje van de ijsberg; het onderbewustzijn herbergt onze worteling in en verbinding met het universele bewustzijn.

Hoofdstuk 3 is je kennismaking met de kwantumwereld − de vijfde dimensie. Ik wil je graag laten inzien dat er een onzichtbaar veld van informatie en energie bestaat buiten dit driedimensionale rijk van ruimte en tijd − en dat we het kunnen betreden. Als je namelijk in het hier en nu bent en dit rijk, dat zich voorbij je zintuigen bevindt, bent binnengegaan, ben je klaar om doelbewust je realiteit te creëren. Als je al je aandacht losmaakt van je lichaam, de mensen in je leven, de voorwerpen die je bezit, de plaatsen waar je naartoe gaat en zelfs de tijd zelf, vergeet je daadwerkelijk je identiteit die is gevormd door als een lichaam in deze ruimte en tijd te leven.

Het is op dat ogenblik dat jij, als zuiver bewustzijn, het rijk genaamd het kwantumveld betreedt − dat bestaat voorbij deze ruimte en tijd. Je kunt dit immateriële gebied niet binnengaan met je problemen, je naam, je agenda’s en routines, je pijn of je emoties. Je kunt het niet betreden als een iemand − je
moet het betreden als niemand. Als je weet hoe je je bewustzijn kunt verplaatsen van het bekende (de materiële fysieke wereld) naar het onbekende (de immateriële wereld van mogelijkheid) en je voelt je er thuis, kun je je energie veranderen zodat die overeenstemt met een mogelijkheid in het kwantumveld die daar al bestaat. (Verrassing: in feite bestaan er alle mogelijke toekomsten, dus kun je creëren wat je wilt.)

Als jouw energie en de energie van de mogelijkheid die je uitkiest in het verenigde veld overeenkomen, zul je die ervaring naar je toe halen. Ik zal laten zien hoe het allemaal werkt.Di hoofdstuk 3 eindigt met een korte beschrijving van een meditatie die ik heb ontwikkeld om je het kwantumveld te helpen ervaren.
Elk van de hoofdstukken (behalve 6, 10 en 14) zullen vanaf dan eindigen met een korte beschrijving van een meditatie.

Als je mij wilt volgen terwijl ik je begeleid, kun je een cd kopen of een audio-opname van deze meditaties downloaden op mijn website drjoedispenza.com. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen de meditaties in dit boek zelf te doen, zonder een opname te beluisteren. Voor dit doel heb ik gratis uitvoerige beschrijvingen beschikbaar gesteld met de stappen van deze meditaties op mijn website op drjoedispenza.com/bsnmeditations

Als je alleen mediteert, adviseer ik je naar muziek te luisteren terwijl je dit doet. De beste soort is muziek zonder zang, en ik geef de voorkeur aan langzame muziek die je in trance brengt. Het is het beste muziek te gebruiken die je ervan weerhoudt te denken en die geen herinneringen oproept. Je vindt een
muzieklijst met suggesties op mijn eerder genoemde website.

In hoofdstuk 4 laat ik je kennismaken met een van de populairste meditaties in onze gemeenschap. Deze heet Blessing of the Energy Centers − Zegenen van de energiecentra. Elk centrum staat onder controle van het autonome zenuwstelsel. Ik behandel de wetenschap achter het programmeren van deze centra tijdens een meditatie ten bate van je gezondheid en het hoogste goed. De introductiemeditaties waarin je je aandacht naar verschillende delen van je lichaam en de ruimte rondom je lichaam hebt gebracht, dienden als training voor deze meditatie.

Door middel van die meditaties heb je je bekwaamd in het richten van je aandacht en het veranderen van je hersengolven, zodat je het besturingssysteem van het autonome zenuwstelsel in kunt komen. Als je daar eenmaal bent, kun je het besturingssysteem programmeren en het de juiste opdrachten geven om je te genezen, je gezondheid in evenwicht te brengen en je energie en je leven te verbeteren.

In hoofdstuk 5 maak je kennis met een ademhalingstechniek die we aan het begin van veel van onze meditaties gebruiken. Met deze ademhaling kun je je energie veranderen, elektrische stroom door je lichaam laten lopen en een krachtiger elektromagnetisch veld rond je lichaam opbouwen. Zoals ik zal uitleggen, zit de energie van de meeste mensen in het lichaam opgeslagen, omdat ze hun lichaam zo hebben geconditioneerd dat dit hun brein is geworden, door
jarenlang op dezelfde manier te denken, handelen en voelen.

Het is dit proces − dat samenhangt met leven in de overlevingsmodus − waardoor het grootste deel van onze creatieve energie in het lichaam vast blijft zitten. Daarom is het belangrijk dat we leren hoe we die energie uit het lichaam kunnen trekken en weer afgeven aan het brein, waar zij dan beschikbaar is voor een hoger doel dan alleen overleving. Ik bespreek de fysiologie van de ademhaling, zodat je er een krachtigere intentie achter kunt plaatsen als je je van het verleden begint te bevrijden. Als je die energie weer vrijmaakt en teruggeeft aan het brein, leer je hoe je je lichaam kunt herconditioneren met nieuwe gedachten.

Ik zal je laten zien hoe je je lichaam emotioneel kunt aanleren in de toekomstige-huidigerealiteit te leven, in plaats van in de voorbije- huidige realiteit waar we de meeste tijd doorbrengen. De wetenschap heeft ontdekt dat de omgeving het gen aanstuurt. Aangezien emoties de chemische eindproducten van ervaringen in onze omgeving zijn, geldt dat als je verheven emoties in je meditaties omarmt, je niet alleen je lichamelijke energie verhoogt, maar ook nieuwe genen
op nieuwe manieren signalen begint te sturen − voordat de omgeving dit doet. Er gaat niets boven een paar goede verhalen.

In hoofdstuk 6 geef ik enkele voorbeelden van deelnemers die zich hebben toegelegd op de meditaties in de vorige hoofdstukken. Deze verhalen dienen als leermiddelen om je te helpen het materiaal dat ik tot dusverre heb gepresenteerd beter te begrijpen. De meeste mensen over wie je zult lezen, zijn niet anders dan jij − het zijn gewone mensen die het ongewone hebben gedaan. Een andere reden waarom ik deze verhalen deel is dat je je persoonlijk met deze mensen
verbonden kunt voelen. Als je eenmaal denkt als zij het kunnen, kan ik het ook, geloof je al meer in jezelf.

Omdat je iets niet kunt zien, maakt dat het nog niet minder waar…

Ik zeg altijd tegen onze deelnemers: “Als je wilt bewijzen hoe krachtig je daadwerkelijk bent door je verhaal te durven vertellen, heb je geen idee wie je daarmee in de toekomst allemaal kan helpen.” Deze mensen zijn het bewijs dat het ook mogelijk is voor jou.

In hoofdstuk 7 bespreek ik wat het betekent om hartcoherentie te scheppen. Net als hersencoherentie raken ook de hartfuncties georganiseerd als we echt aanwezig zijn, als we verheven emoties kunnen handhaven en we ons veilig genoeg voelen om ons volledig open te stellen voor het mogelijke. Het brein denkt,  maar het hart weet. Het is het centrum van eenheid, heelheid en eenheidsbewustzijn. Hier komen tegendelen samen, hetgeen staat voor de vereniging van
polariteiten. Beschouw dit centrum als je verbinding met het verenigde veld.

Als het is geactiveerd, ga je over van een zelfzuchtige staat naar een onzelfzuchtige staat. Als je innerlijke staten onafhankelijk van omstandigheden buiten je kunt handhaven, word je je omgeving meester. Het vereist oefening om er goed in te worden je hart open te houden, en als het lukt, zal het langer blijven kloppen.

In hoofdstuk 8 komt een van de andere favoriete activiteiten aan de orde die we in onze gevorderden-workshops doen: een caleidoscoop combineren met video’s genaamd Mind Movies, die onze deelnemers zelf van hun toekomst maken. We gebruiken de caleidoscoop om een trance op te wekken omdat
wanneer je in trance bent, informatie meer invloed op je heeft. Beïnvloedbaarheid is je vermogen informatie zonder enige analyse te aanvaarden,
te geloven en je eraan over te geven. Als je dit op de juiste wijze doet, is het mogelijk je onderbewuste geest te programmeren.

Dus is het logisch dat als je de caleidoscoop gebruikt om je hersengolven te veranderen − met je ogen open in plaats van gesloten zoals in meditatie − je het volume van de analytische geest lager kunt draaien om de deur tussen de bewuste en de onderbewuste geest te openen. En als je daarna een Mind Movie gebruikt − met scènes van jezelf of beelden van hoe je wilt dat je toekomst eruitziet − programmeer je jezelf voor die nieuwe toekomst. Zo vele van onze deelnemers hebben een geweldig nieuw leven en kansen gecreëerd door de tijd te nemen hun Mind Movie te maken en deze samen met de caleidoscoop te bekijken. Sommige deelnemers zijn al aan hun derde Mind Movie toe, omdat alles in de eerste twee al is uitgekomen!

In hoofdstuk 9 introduceer ik de wandelmeditatie. In deze meditatie is zowel staan als lopen verwerkt. Deze oefening is een waardevol middel om ons te helpen letterlijk onze toekomst in te lopen. Vaak hebben we een fantastische zittende meditatie en verbinden ons met iets groters dan onszelf, maar als we onze ogen opendoen en weer op onze zintuigen afgaan, worden we onbewust en vervallen in een reeks onbewuste programma’s, emotionele reacties en automatische attituden. Ik heb deze meditatie ontwikkeld, omdat ik vind dat onze gemeenschap de energie van de toekomst moet kunnen belichamen zowel met open, als met gesloten ogen.

Na verloop van tijd kun je als je dit oefent vanzelf gaan denken als een rijk persoon, handelen als een onbeperkt wezen en overlopen van vreugde voor het bestaan, omdat je de circuits hebt geïnstalleerd en je lichaam hebt getraind om die persoon te worden.

In hoofdstuk 10 wordt nog een reeks casestudies gedeeld om je begripsvermogen via allegorie in te schakelen. Deze fascinerende verhalen zullen je helpen verbanden te leggen, zodat je de informatie vanuit een andere hoek kunt begrijpen en over mensen kunt lezen die het aan den lijve hebben ondervonden. Ik hoop dat ze je zullen inspireren te oefenen met meer overtuiging, zekerheid en vertrouwen, zodat je de waarheid zelf kunt ervaren.

Hoofdstuk 11 opent je ogen voor wat mogelijk is in de interdimensionale wereld voorbij de zintuigen. Op stille momenten merk ik vaak dat mijn geest afdwaalt naar het mystieke − een van mijn lievelingsonderwerpen. Ik hou van die transcendentale ervaringen die zo helder en echt zijn, dat alles nooit meer zijn normale gangetje bij me gaat, gewoon omdat ik te veel weet.

Tijdens die innerlijke gebeurtenissen zijn mijn bewustzijn en energie zo verhoogd, dat als ik weer in de wereld van de zintuigen en mijn persoonlijkheid kom, ik vaak bij mezelf denk, ik heb dit helemaal verkeerd. Met dit bedoel ik hoe de realiteit werkelijk is, niet zoals die volgens mijn geconditioneerde perceptie is.

In dit hoofdstuk neem ik je mee op een reis vanuit dit rijk van ruimte-tijd − waar ruimte eeuwig is en we tijd ervaren als we door de ruimte bewegen − naar het rijk van tijd-ruimte − waar tijd eeuwig is en we ruimte ervaren (of ruimten of verschillende dimensies) terwijl we door de tijd bewegen. Het zal je inzicht in de aard van de realiteit in twijfel trekken. Wat ik kan zeggen is dat als je volhoudt, je het zult begrijpen. Het kan nodig zijn dat je het een paar maal leest, maar als je het materiaal bestudeert en overdenkt, worden hierdoor circuits in je brein gevormd ter voorbereiding op de ervaring.

Als je eenmaal boven je verbindingen met deze materiële wereld bent uitgestegen en je bevindt je in het verenigde veld − boordevol oneindige mogelijkheden − zijn er biologische systemen om de energie van voorbij de trilling van materie op te nemen en deze in beelden om te zetten in het brein. Hierin speelt de pijnappelklier de hoofdrol, het onderwerp van

hoofdstuk 12. Zie je pijnappelklier − een zeer kleine klier midden in het achterste deel van je hoofd − als een antenne die frequenties en informatie in levendige beelden kan omzetten. Als je de pijnappelklier activeert, krijg je een volledige zintuiglijke ervaring zonder je zintuigen. Die innerlijke ervaring is echter voor je in je geest met je ogen dicht dan enige andere ervaring die je ooit hebt gehad. Met andere woorden, teneinde volledig op te kunnen
gaan in de innerlijke ervaring, moet deze zo echt zijn dat je er bent. Als dit gebeurt, zet dit kliertje melatonine om in een aantal zeer krachtige metabolieten
die dergelijke ervaringen mogelijk maken. We zullen de eigenschappen van deze klier bestuderen, en dan leer je hoe je haar kunt activeren.

In hoofdstuk 13 maak je kennis met een van onze meest recente ondernemingen: het coherentie project. Toen we uit de metingen van zoveel van onze deelnemers aflazen dat ze op precies dezelfde tijd op precies dezelfde dag tijdens precies dezelfde meditatie in hartcoherentie kwamen, wisten we dat ze elkaar non-lokaal (energetisch, en niet fysiek) beïnvloedden. De energie die ze uitzonden in de vorm van verheven emoties droeg de intentie dat iedereen in de zaal het grootste goed zou overkomen.

Stel je een grote groep mensen voor die allemaal hun energie verhogen en dan die energie met de intentie versterken dat levens worden verrijkt, lichamen genezen, dromen uitkomen, toekomsten verwezenlijkt worden en het mystieke gewoon wordt in ons leven. Toen we zagen dat onze deelnemers in staat waren het hart van anderen te openen, wisten we dat het tijd was om overal ter wereld meditaties te beginnen om de wereld te helpen veranderen. Duizenden en duizenden mensen van over de hele wereld hebben deelgenomen aan het veranderen en genezen van deze planeet en de mensen erop. Doen we dit innerlijke werk tenslotte niet om de wereld te verbeteren?

Ik zal je de wetenschap achter hoe dit werkt geven − en ik bedoel echte wetenschap. Er zijn vele door vakgenoten beoordeelde onderzoeken over de kracht van vredesbijeenkomsten gepubliceerd om te bewijzen hoe dit werkt, dus waarom zou je in plaats van gewoon geschiedenis te studeren, geen geschiedenis maken?

Het boek besluit met hoofdstuk 14, waarin een aantal behoorlijk heftige casestudies staan met verbazingwekkende mystieke ervaringen die mensen hadden door dit werk te doen. Nogmaals zal ik ze met je delen zodat je kunt zien dat ook jij de meest mystieke avonturen kunt beleven als je eraan werkt. Dus, ben je er klaar voor om supernatuurlijk te worden?

* * *

AANBEVELINGEN:

“Deze unieke en praktische gids van een begaafd wetenschapper en hartstochtelijk leraar toont ons − stap voor stap −
hoe we voorbij de beperkingen van het bekende in een buitengewoon nieuw leven kunnen stappen.”

— Tony Robbins,
bestsellerauteur van ‘Stap in je grootsheid’
* * *

“Ik ben al heel lang fan van dr. Joe Dispenza’s werk. In Becoming Supernatural leer je precies,
hoe je de beperkingen van je verleden kunt overstijgen − ook gezondheidsproblemen − en,
heel letterlijk, een nieuw lichaam, een nieuwe geest en een nieuw leven kunt creëren.
Deze informatie is opwindend, levensveranderend en ongelooflijk praktisch.” 

— Christiane Northrup,
arts, bestsellerauteur van ‘Goddesses Never Age
* * *

“Dr. Joe Dispenza is chiropractor, neurowetenschapper en hedendaags mysticus …
In een simpele, duidelijke en begrijpelijke stijl heeft Joe Dispenza de paradigma-veranderende ontdekkingen
van de kwantumwetenschap en de diepzinnige lessen,
waaraan beoefenaars uit het verleden hun hele leven wijdden,
tot een enkel boek geweven.”

— Gregg Braden,
bestsellerauteur van ‘De mens als ontwerp’ en ‘The Divine Matrix’
* * *

“Het boek ‘Becoming Supernatural’ brengt het idee van je volledige potentieel realiseren op een waanzinnig nieuw niveau. Joe Dispenza is er buitengewoon goed in geslaagd een 21ste-eeuwse handleiding voor het menselijke lichaam en brein te creëren door zijn enorme, door ervaring verworven wijsheid te combineren met aangrijpende casestudies, opwindend wetenschappelijk onderzoek en de oefeningen die zijn deelnemers voor allerlei zaken hebben gebruikt, van het genezen van hun lichaam tot het veranderen van de loop van hun leven. Hij is een man met een missie; Becoming Supernatural houdt een GROTE belofte in, en het boek komt deze gegarandeerd na!”

— Cheryl Richardson,
bestsellerauteur van ‘Take Time for Your Life’
* * *

“In dit provocerende, fascinerende boek laat dr. Joe Dispenza zien dat we veel meer zijn dan slechts onze lineaire geest. Als onze schrandere gids neemt dr. Dispenza ons lezers mee tot voorbij het normale bewustzijn om het oneindige kwantumveld van bewustzijn te kunnen begrijpen dat boven de zintuigen en boven ruimte en tijd uitgaat. Ik raad dit boek iedereen aan die de bijzondere aard van bewustzijn en genezing wil verkennen.”

— Judith Orloff,
arts, schrijver van ‘The Empath’s Survival Guide’
* * *

“Ik heb heel wat gelezen, maar het boek van dr. Dispenza heeft me met ontzag vervuld.
Het is het allernieuwste en een verbazingwekkende doorbraak in de geneeskunde van geest en lichaam. Bravo
!”

— Mona Lisa Schulz,
arts, Ph.D., auteur ‘Heal Your Mind’ en ‘All Is Well’
* * *

“Wauw! Als je graag in wonderen zou willen geloven maar toch de wetenschap erachter nodig hebt, dan is dit het boek voor jou. Dr. Joe biedt buitengewone inzichten en krachtige, heldere, stapsgewijze instructies om supernatuurlijk te kunnen leven.”

— David R. Hamilton,
Ph.D., schrijver van ‘How Your Mind Can Heal Your Body’

* * *

‘Becoming Supernatural’,

Nederlandse vertaling
336 pagina’s | ISBN: 9789492665256
Uitvoering: Hardcover

Wil je het boek bestellen,
klik dan door naar Succesboeken.nl

HIER

 

 

 

 

5 gedachten over “Hoe gewone mensen het ongewone kunnen..!

 1. Laat ik dat boek nou net twee weken geleden gekocht hebben (Engels voor mij) en toen ik erin begon te lezen heb ik de Nederlandse uitgave voor mijn vrouw gekocht (leest geen engels).

  Het is een prachtig boek met heldere duidelijk uitleg over die abacadabra die vanuit het oosten naar ons toe komt. Nu begrijp ik pas waarom sommige oefeningen gedaan worden. Yogis uit het oosten deden ze al voor maar vertelden nooit erbij waarom.Dit boek legt het op een mooie westerse manier aan ons uit en dan wordt het veel duidelijker.

  Naast dit boek lezen ben ik ook begonnen met de Wim Hof ademhalen methode. Dit is gewoon circulaire ademhalen welke ik al vaker over gelezen heb dat dit een goede oefening is. Ik doe het nu drie dagen en merk subtiele veranderingen. Ik voel me prettiger, meer energie en ga dit zeker een poosje volhouden.
  Je kan de Wim Hof app downloaden waarop hij je door het ademhalen begeleidt.
  Dat van die kou en in ijs rondzwemmen laat ik aan anderen over.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.