Advertentie

Afvalproblemen?


X

Afvalproblemen?

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Bij het begrip afvalproblemen wil ik het niet gaan hebben over hoe een gewenst lichamelijk streefgewicht te bereiken.. Er zijn immers meer dan voldoende diëten voorhanden, die helaas voor velen, niet blijken te werken. Met name omdat men hiervoor niet het juiste uitgangspunt hanteert; noch de oorzaak van overgewicht aanpakt en het lichamelijke immuunsysteem krachtig houdt. Integendeel, dat immuunsysteem wordt in de tegenwoordige, zogenaamd ‘vrije democratische’ maatschappij, door vele maatschappelijk geïndoctrineerde materialistische behoeften en angsten, zelfs totaal buitenspel gezet. En uiteindelijk kapot gemaakt..

Heb jij je ooit afgevraagd waarom ziekten in al hun uitingen een fundamenteel verdienmodel zijn in deze maatschappij? Ik ga ervan uit dat je als bezoeker van deze site jezelf die vraag wel eens zult hebben gesteld. Velen worden door de maatschappelijke druk immers aangemoedigd om zichzelf ziek te maken.

Voor het herstellen van de ‘gezondheid’ is er dan een eveneens ziekmakend traject voorhanden, dat iedereen als vanzelfsprekend de toevlucht laat nemen tot een zogenaamde gezondheidszorg. Deze ‘zorg’ wordt staande gehouden, door een medicinaal-gif-verspreidende, farmaceutische industrie. Dit farmaceutische verdienmodel is helaas ook een nog meer ziekmakende uiting, van een geheel ziekmakend economisch-maatschappelijk verdiensysteem. Het maakt ziekte tot een fundamentele poot van het algeheel ziekmakende economische verdienmodel.

Gezond immuunsysteem
Net zoals de chemisch agrarische sector de basis is voor de in toenemende mate onnatuurlijk geworden chemische voedselindustrie. Deze vergiftigd daarmee al de basis voor gezondheid. Al vanaf de bron, namelijk de oorspronkelijk levensondersteunende voeding, is onze levensbasis op Aarde dus verziekt. Feit is dat een gezonde en levensondersteunende voeding een cruciaal fundament is voor een gezond immuunsysteem. (Kijk naar de ontluisterende afname van essentiële mineralen en vitaminen in onze voedingsstoffen in de periode 1985 – 2002)

Het is een niet te betwisten mensenrecht om een gezonde voeding en zuiver drinkwater tot de beschikking te hebben, voor het in stand houden van de lichamelijke gezondheid! Ooit schonk de Aarde al dat wat nodig is voor het in stand houden van de lichamelijke gezondheid als een gratis geschenk aan haar bewoners. Sinds de wetenschap en technologie de mensheid meer en meer van haar natuurlijke basis hebben vervreemd, is de kwaliteit van het voedsel zienderogen bergafwaarts gegaan. Het is tot haar tegendeel geworden, namelijk in plaats van gezond makend is ze ziekmakend geworden.

Teveel van alles
Sleutelwoord in deze is het begrip teveel. Teveel van alles dat de mond en de rest van het spijsverteringssysteem, uiteindelijk het bloed en alle vitale organen binnengaat en hun vitale functies verstoort. Het zorgt voor een volkomen verstoord natuurlijk evenwicht. In dit geval een teveel aan ziekmakende invloeden. Te weinig kwalitatief hoogwaardige voeding en daarnaast te weinig lichaamsbeweging zijn de werkelijke oorzaken van ziekte. Laat ik ook vooral niet vergeten de op het lichamelijke zeer verstorend uitwerkende invloed van angst en stress te benoemen.

Deze invloeden werken van binnenuit en worden door sociaaleconomisch maatschappelijke invloeden in het innerlijk van mensen geïmplanteerd. Ze laten het geheim zien van de energetisch verstorende werking, door laag frequente emoties en gedachten, op het functioneren van het lichamelijk biologisch organisme. De ratrace naar materieel gebaseerd geluk wordt in het volgende animatiefilmpje zeer treffend en op een humoristische wijze verbeeldt.

Happiness

Deze zeer bepalende invloeden zijn in onze maatschappij ruimschoots voorhanden. Met name door het toelaten van emotioneel verwarrende informatie uit de buitenwereld. Deze wordt ons aangereikt door de media. Het lijkt erop dat de reguliere media angst en stress bewust aanwakkeren. Soms doen ook onbedoeld de alternatieve media mee aan het aanwakkeren van deze angst- en stressfactoren. De achterliggende intentie van het publiceren van bepaalde berichtgeving over wat er op deze planeet gebeurt, is cruciaal voor hoe mensen erop reageren.

Meestal worden alleen de disharmonisch uitwerkende problemen voorgeschoteld, zonder daarbij een ruimer harmoniserend perspectief te bieden. De meer wakkere mens zal daar op een bewuste wijze mee omgaan. Maar hoeveel mensen binnen de wereldbevolking zijn er nu echt wakker? En welke objectief waarneembare criteria hanteert men bij het beoordelen daarvan? Dit is een vraag die binnen de alternatief meer wakkere media regelmatig wordt gesteld.

Wat is wakkerheid?
Ja, wanneer is iemand echt wakker en wie bepaalt dat? Heeft die wakkerheid te maken met het denken of met het gevoel, of in het meest optimale geval met beide? Zowel het eenzijdig denken als het eenzijdige gevoelsleven hebben immers zo hun valkuilen. Rudolf Steiner verbond in zijn geesteswetenschappelijke inzichten, die via de antroposofie zijn aangereikt, de eenzijdige werking van het denken met de geestelijke entiteit van Ahriman.

Deze zou tevens de grote inspirator zijn van de ontmenselijkende wetenschap en daaruit voortkomende technologieën. Tevens van alle andere tendensen die ons doen vervreemden van de geestelijk dragende kracht van een natuurlijk met de Aarde verbonden leven. Het eenzijdig gevoelsleven en de daaruit voortkomende sentimenten van idealisme, fanatisme in welke vorm dan ook, nationalisme, etnocentrisme en seksisme zijn in feite alle gevoelsuitingen die de mens van zichzelf doen vervreemden.

Deze leiden tot een gevoel van superioriteit. Zij zijn volgens Steiner geïnspireerd door de geestelijke entiteit Lucifer. De Lucifer aanbiddende occulte clubs zijn bezig de mens op gevoelsmatig niveau te misleiden en van zijn goddelijke wezensbron te vervreemden. Zij werken echter nauw samen met de Ahrimanisch geïnspireerde wetenschappers in een soort van win-win-verbond, een duivelspact zo te zeggen. Daarom zien we in onze tijd allerlei ideologische stromingen als in een spinnenweb met elkaar verbonden en door de ontmenselijkend werkende technologie elkaar wederzijds versterken.

Het is een uiting van de uiteindelijke eindstrijd tussen de krachten van licht en duister, oftewel harmonie en disharmonie brengende krachten. De werkelijke en meest wezenlijke basis van een gezond immuunsysteem is een van wijsheid doordrongen en in verbinding met een zuiver geestelijke inspiratie vormgegeven leven. Dat leven heeft de menselijke inbedding in de natuur en Moeder Aarde als basis. Zij uit zich door een liefdevol en respectvol eren van al het leven op Aarde.

RETOÑO MIO (Snatam Kaur)

Afval een probleem?
Het door de mensheid geproduceerde materiële afval wordt globaal gezien een schrikbarend toenemend probleem. Daarom wil ik hier ingaan op de werkelijke oorzaak ervan. Ik wil laten zien dat er een direct verband bestaat tussen voor velen niet (h)erkende samenhangende fenomenen. Het is een in velen voorkomende tendens om de behoefte aan gemak en comfort zo compleet mogelijk te willen vervullen. De reclamewereld speelt daar handig op in maakt dit, tot een goed draaiend economisch verdienmodel. Zoals ze dit met iedere menselijke behoefte hebben gedaan en nog steeds doen.

Om het tot God gemaakte gemak in de mens te dienen, is in de afgelopen eeuwen de gehele Aarde afgeschuimd naar bodemschatten die in een verwerkte vorm dat gemak zouden kunnen dienen. Met het ontwikkelen van een steeds ‘slimmer wordende’ wetenschap en de daaruit voortkomende geavanceerder wordende technologie, zijn er vele verleidelijke gemakondersteunende producten aangereikt. Deze hebben zo hun integratie gevonden in de leefwereld van een groot deel van de wereldpopulatie.

In een vorig artikel heb ik de vraag gesteld ‘Wie ben ik zonder mijn verhaal?’ (HIER). Deze vraag zouden we ook kunnen stellen ten aanzien van de huidige technologie. Dus: Wie ben ik zonder alle gemak dienende moderne technologie? Daarom kan ook de vraag worden gesteld of gemak nu werkelijk de mens dient. Is het niet eerder zo dat het streven naar en zo groot mogelijk gemak de mens lui en onverschillig maakt?

Ruwe grondstoffen
Het productieproces dat nodig is om alle gemakondersteunetende producten in ieders leven te brengen heeft een bijzonder ziekmakende schaduwkant. Meestal zijn die ruwe grondstoffen als zodanig niet bruikbaar. Het is de Story of Stuff (HIER op YouTube). Want om ruwe grondstoffen in ons moderne leven toepasbaar te laten zijn, is het nodig om deze te bewerken. Laat ik dit voor de duidelijkheid maar even het raffinageproces noemen, zoals dat in de voor ons zo belangrijke olie-industrie wordt genoemd.

De ruwe grondstof wordt in chemische laboratoria geanalyseerd en op bruikbare delen beoordeeld. Datgene wat bruikbaar is wordt voor verdere bewerking geïsoleerd en door verschillende andere bewerkingsprocessen tot een uiteindelijk binnen het economisch verdienmodel verkoopbaar product gemaakt. De overblijvende afvalstoffen weet men wel weer iets anders mee te doen, of simpelweg te lozen op plaatsen waar ze een ecologisch destructief effect hebben. Zelfs daar wordt nog weer geld aan verdient.

Het economische verdienmodel kent geen grenzen. Logisch, want het is nu eenmaal het doel van de ‘machthebbers’ om de gehele planeet Aarde en al haar levensuitingen te gelde te maken en de gehele mensheid tot een afhankelijk makend slavendom te dwingen. Daarmee laat de mensheid zich tot een afvalproduct maken van de overheersingsagenda van de niet-menselijke machtswellustelingen.

No human, no cry!
Het klinkt waarschijnlijk heel ongeloofwaardig, maar vanuit het oogpunt van de globalisten wordt de mensheid in mijn beleving ook als een ruwe grondstof beschouwd. Een grondstof die nu eenmaal op Aarde aanwezig is. Een grondstof die geraffineerd en bewerkt moet worden, om uiteindelijk zo optimaal mogelijk in het economische verdienmodel gebruikt te kunnen worden.

Bijkomende wel bedoelde schade is het menselijk afval, dat bestaat uit de economisch niet bruikbare mensen. Die ook wel goyim, useless eaters of nutteloze kut burgers (nukubu’s HIER) worden genoemd. Alles dat met georganiseerde mensenopruiming te maken heeft, zoals oorlogen, kunstmatig veroorzaakte ziekten, kunstmatig veroorzaakte natuurrampen e.d., komt voort uit het denken in termen van depopulatie.

De uitbraak van het Corona-virus, wat de oorzaak daar ook van moge zijn, komt de globalisten erg goed van pas. Het roept bij velen angst op en het draagt de potentie in zich om meerdere doelen van hun overheersingsagenda te helpen verwezenlijken. In verband met quarantaine kunnen mensen in hun stedelijke woonomgeving worden opgesloten, hen reisverboden worden opgelegd en verplicht in de vangarmen van de ziekmakende reguliere ‘gezondheidszorg’ worden geplaatst. Eveneens kunnen mensen niet meer werken, dus de economische impact is groot.

Want aanvoerlijnen voor winkels en fabrieken worden ontregeld en de kosten van die ziekmakende ‘gezondheidszorg’ schieten omhoog, evenals de prijzen van vitale producten. Daarnaast kan deze zogenaamde pandemie vele mensen doden. De schattingen daarover lopen nogal uiteen. De laatste schatting werd door Mr. Vaccinatie Gates gepresenteerd, namelijk 10 miljoen. Dit zou volgens hem vooral kunnen gebeuren als het virus zich in Afrika zal verspreiden (HIER). Voor verdere informatie over dit gegeven kun je HIER meer lezen.

Nederland als internationaal afvoerputje..
Hoe Nederland tot dumpplaats is geworden van buitenlands afval maakt de documentaire van Zembla met als titel ‘Gokken met bagger’ duidelijk (HIER). Het laat zien hoe voormalige zandwinningsgaten weer worden ‘ontdiept, door er vervuild slib in te storten. Het Nederlandse milieuwetten handhavende systeem kijkt bij deze praktijken voor het gemak maar even de andere kant op. Waardoor ook dit verdienmodel zijn economisch verdienende waarde kan blijven behouden.

Een ander door de vingers ziend aspect van de Nederlandse milieuwetgeving handhavende ambtenaren is het gegeven dat binnenvaartschippers vanuit Duitsland massaal de Nederlandse grens oversteken, om op de Rijn en Waal hun benzeentankers te ontgassen. Daarbij worden er kankerverwekkende stoffen in de lucht gebracht, die in Duitsland vanwege de strengere handhaving moeilijker kunnen worden geloosd (HIER). Citaat uit de Gelderlander hierover:

Schippers steken vanuit Duitsland massaal de grens bij Lobith over om hier hun giftige gassen te lozen. Bij onze oosterburen wordt namelijk streng gecontroleerd op dit varend ontgassen, maar in Gelderland niet, ondanks een vorig jaar ingesteld verbod.

Alleen een kleine machtselite weet wat er speelt en beheerst de essentiële factoren in onze wereld. Zoals geld, dat het bloed is van de economische structuur van de wereld.

Onthullende inhaalslag
Met alle huidige onthullende openheid leren we in onze tijd steeds meer over hoe overheden passief en soms actief meewerken aan milieucriminaliteit. Onderzoek in dit verband ook maar eens het klokkenluiderswerk van Ad van Rooy, die de ziekmakende werking van impregnatie van hout met wolmanzouten aan de kaak heeft gesteld (HIER). Die impregnatie werd toegepast als ‘ecologisch verantwoord’ alternatief voor het als zeer fout bestempelde gebruik van tropisch hardhout.

In de oorlogsindustrie wordt het slachten en offeren van onschuldige mensenlevens ‘collateral damage’ genoemd. Oftewel ‘onbedoelde’ bijkomende schade. Gezien de geopolitieke machtsspellen die er plaatsvinden kan men zich echter meer en meer afvragen in hoeverre die schade werkelijk onbedoeld is. Het ligt er maar aan door welke bril je kijkt. Kijken we bijvoorbeeld naar bepaalde documenten die in de afgelopen eeuw naar buiten zijn gekomen, dan blijkt het onbedoelde effect van bepaalde schade voor al het leven toch wel degelijk al lang bewust gepland te zijn..! Als voorbeeld haal ik de ‘Protocollen van de wijzen van Sion’ aan.

Een veel besproken document dat in meerdere kringen stof heeft doen opwaaien. Misschien wel radioactief stof. In een artikel op de website Niburu wordt hier verder op ingegaan (HIER). Op Want to Know is HIER een overzicht te zien van artikelen waarin deze Protocollen besproken worden. Waaronder een aantal door mij geschreven artikelen.

Hieronder een citaat uit één van de door mij geschreven artikelen:

PROTOCOL. 16 (Hersenspoeling)

  1. In het streven elke aaneensluiting van krachten buiten de onze te vernietigen, zullen wij voor alles de hogescholen geheel veranderen en ze op nieuwe grondslagen opbouwen. Hun rectoren en professoren zullen volgens nauwkeurige geheime plannen worden voorbereid, waarvan ze niet mogen afwijken. Ze zullen met bijzondere zorg worden uitgekozen en volledig van de regering afhankelijk zijn.
   x
  2. Uit het onderricht zullen we het staatsrecht en alle politieke vraagstukken weren. Deze dingen zullen alleen aan een klein aantal bekwame mannen worden onderwezen die uit de kring der ingewijden zullen worden gekozen. Uit de hogescholen mogen geen onervaren mensen voortkomen, die staatsrechtelijke vraagstukken behandelen alsof het blij- of treurspelen zijn en zich met politieke vraagstukken bemoeien, waarvan hun vaders al niets begrepen hebben.
   x
  3. Het verkeerde inzicht van de meeste mensen in politieke vraagstukken kweekt alleen utopisten en slechte staatsburgers. U kunt dit aan de opvoeding van de volkeren merken. Wij moesten in hun opvoeding alle principes leggen, waarmee we de orde van hun maatschappij van haar krachten beroofde. Zodra wij echter tot de macht gekomen zijn, zullen wij uit hun opvoeding alle onderwijsobjecten weghalen welke verwarrend zouden kunnen werken. We zullen de jeugd tot gehoorzame kinderen van de overheid maken, die voor hun koning als steunpilaren zijn en de hoop op vrede en rust liefhebben.
   x
  4. In plaats van het onderwijs in de klassieken en de oude geschiedenis, welke meer slechte dan goede voorbeelden biedt, zullen wij de studie van de problemen der toekomst stellen. We zullen uit de gedachten van de mensen alle gebeurtenissen van het verleden bannen, die ons onaangenaam zijn en slechts die bewaren, welke de fouten van de regeringen uit het verleden aantonen. Vraagstukken van het praktische leven, van de maatschappelijke ordening, van de onderlinge betrekkingen der mensen, de strijd tegen het egoïsme, dat het zaad van het kwaad zaait, en soortgelijke vraagstukken in de opvoeding zullen in ons leerplan de eerste plaats innemen.
   x
  5. Het onderwijs zal voor ieder beroep anders zijn en mag in geen geval uniform worden gemaakt (Dit zijn slechts lege woorden om hun uniformerende en op collectivisme gerichte instelling middels fragmentarisering te maskeren, AZ). Deze wijze van behandeling van het vraagstuk is van bijzonder belang. Elke stand moet een streng omlijnde opvoeding krijgen al naar zijn taak en arbeidsveld (Zie de film Brave New World HIER, AZ).
   Sterke geesten hebben altijd de kunst verstaan en zullen haar altijd verstaan zich tot een hogere positie op te werpen; maar afgezien van zulke op zichzelf staande uitzonderingen zou het dwaas zijn de mensen in hogere klassen te laten komen (Zie het hieronder weergegeven 2e deel van het interview met Ronald Bernard, AZ) die anderen de posities wegnemen, waarop dezen volgens geboorte en beroep recht op hebben. Gij, mijne heren weet zelf, welk een onheil het voor de mensheid werd, dat zij deze onzinnigheid toelieten.
   x
  6. Opdat de vorst (president of premier, AZ) de harten van zijn onderdanen zal veroveren, moet gedurende zijn heerschappij het gehele volk zowel in de scholen als op de openbare pleinen over zijn betekenis, zijn handelingen en zijn goede bedoelingen onderwezen worden.
   x
  7. We zullen iedere manier van vrijheid van onderwijs wegnemen. De scholieren zullen het recht hebben zich met hun ouders in de schoolgebouwen als in een club te verzamelen; in deze bijeenkomsten zullen de professoren in hun vrije tijd zogenaamde vrije lezingen houden over de betrekkingen van de mensen onderling, over de principes van het goede voorbeeld, over de nadelen van onbeperkte concurrentie en over de filosofie van nieuwe, de wereld tot nu toe onbekende leerstellingen zullen wij verheffen tot artikelen des geloof en ons er van bedienen om de mensen tot onze godsdienst te bekeren. Na de beëindiging van mijn uiteenzettingen over ons tegenwoordig en toekomstig program zal ik u de grondslagen van mijn theorieën bekend maken.
   x
  8. We weten door de ervaring van verscheidene eeuwen, dat de mensen voor hun ideeën leven en zich door deze laten leiden, dat zij deze ideeën alleen door de opvoeding in zich opgenomen hebben en dat zij zich op iedere leeftijd onder toepassing van verschillende middelen niet met hetzelfde succes laten opvoeden (Dus aan iedere generatie aangepaste sociale beïnvloedingsprogramma’s, AZ). In het besef van deze feiten zullen wij tot ons voordeel het laatste zweempje van zelfstandig denken uitwissen, dat wij al sinds lang in de voor ons noodzakelijke richting hebben geleid. De onderdrukking van het denkvermogen uit zich reeds in het zogenaamde aanschouwelijk onderwijs, dat van de mensen leerzame dieren zal maken, die niet denken, maar een aanschouwelijke voorstelling nodig hebben om een zaak te begrijpen.

Hersenspoeling met of zonder verstevigende kleurstof?
Bovenstaand citaat is dus de basis van de hersenspoelmachine waar wij allen door heen gedraaid zijn. Lust je nog peultjes? Of wordt het je nu al te Spaans benauwd om sowieso nog aan peultjes te denken? Waar het in deze door velen in stand gehouden illusionaire wereld van onvervulbare materiële verlangens dus om gaat is, dat niets is wat het lijkt en niets lijkt op wat het is. Kortom, we leven in een op leugenachtigheid gebaseerd systeem dat onze medewerking eist of zelfs afdwingt, om zichzelf in stand te kunnen houden.

Daar hoort bij dat iedere verantwoordelijkheid voor het eigen doen en laten van je wordt afgenomen. Hoe gemakkelijk! Want dan kun je alles over laten aan daarvoor opgeleide deskundigen, die zich volledig hebben geïdentificeerd met hun hersenspoeling en teveel verstevigende kleuring hebben ondergaan. Wanneer je gehoorzaamt zal niets je in de weg worden gelegd. Wees dus een trouwe kritiekloze consument en gooi alles wat je niet nodig hebt van je af. Stel voor jezelf daarbij geen vragen over hoe het zover heeft kunnen komen en waarom het zo gegaan is.

Geboren als consument en object van entertainment?

Stel jezelf ook vooral niet de vraag waarom je zoveel spullen meende nodig te hebben. Dit is de werkelijke basis van onze wegwerpcultuur. Leef je eigen behoeften en verlangens uit, doe alles wat daar voor nodig is, schaf alles aan wat je daarvoor meent nodig te hebben en het restafval zal je worst zijn. Dat werp je gewoon van je af als je een minkukel bent en laat het aan de verantwoordelijkheid van reinigingsdiensten over om het op te ruimen.

Of wees een gehoorzaam en ecologisch bewust mens en scheidt netjes het afval, zoals dat ook in Nederland gangbaar is geworden. In het beste geval breng je de voor jezelf niet meer bruikbare of uit de mode geraakte spullen naar de kringloopwinkel, waar ze hun verdere weg gaan in het verdienmodel van de Story of stuff. Maar uiteindelijk zal ook daarvan de uiterste gebruiksdatum aangebroken zijn en zal het alsnog als restafval of grofvuil gedumpt of verbrandt worden.

Menselijke struisvogelpolitiek
Het scheiden van de verschillende soorten afval is echter slechts een doekje voor het groeiend bloedende ecologisch bewustzijn. Het is slechts een zoethouder. Uiteindelijk komt al het afval op een grote vuilstort terecht, waaronder de bodem steeds meer vervuild raakt door alle uit het afval weglekkende chemische zooi en het daar illegaal gedumpte chemische afval. Daar kunnen dan ook weer nieuwe woonwijken op gebouwd worden, want grondpercelen in Nederland zijn heel duur en dus moet alle grond zo efficiënt en zo economisch rendabel mogelijk gebruikt worden.

Dit gebeurde bijvoorbeeld in Lekkerkerk en het kwam in 1980 aan het licht (HIER). Of het afval wordt in grote verbrandingsovens vernietigd. Een soort van rituele reiniging dus, op basis van out of sight out of mind. De daarbij vrijkomende rookgassen belasten echter ook weer het milieu en zijn schadelijk voor mens en natuur (HIER). Struisvogels zouden bijna jaloers worden op deze menselijke imitatie van hun neiging om bij dreiging de kop in het zand te steken.

De grote multinationale vervuilers dumpen hun zooi waar het hen uitkomt, maar vele individuele mensen doen dat ook. Het is volkomen inherent aan de aan ons opgedrongen consumenten- en wegwerpcultuur. Zwerfvuil is in wezen een eufemistische term voor de uitwerpselen van een totaal onverschillige houding en het gebrek aan verantwoordelijkheid willen nemen voor het zorg dragen voor de eigen leefomgeving.

Grote multinationale bedrijven kunnen ongestoord en veelal ongestraft hun grootschalig vervuilende activiteiten voortzetten, omdat zij zelf de wetten maken via nationale overheidsmarionetten. Of in de modernere versie via samengesmolten overheidsorganisaties zoals de EU, waar de lobbyisten van multinationals in de rij staan om de economische belangen van hun opdrachtgevers te behartigen (HIER).

Afvalproductie
In de huidige materialistisch georiënteerde wegwerpmaatschappij wordt beduidend meer geproduceerd aan goederen dan wij essentieel voor ons levensonderhoud nodig hebben. De huidige productiecultuur is gebaseerd op het zoveel mogelijk produceren, zonder erbij stil te staan of er wel een reële behoefte is aan die producten. De technologische ontwikkelingen in de 20ste eeuw hebben dit volkomen overbodige produceren een stuk gemakkelijker gemaakt.

Dit heeft ertoe geleidt dat er een bijzonder geslepen reclame-industrie is ontstaan om mensen op een manipulatieve wijze ervan te overtuigen dat ze behoefte hebben aan een bepaald product, terwijl ze dat zelf nog niet leken te weten. Het is één grote trukendoos van Pandora, waar telkens weer nieuwe nog te bevredigen materiële behoeften uit voortkomen. Er wordt dus op een grootschalige en uiterst manipulatieve wijze psychologisch ingegrepen in het innerlijk leven van mensen.

De aangevoerde reden hiervoor is natuurlijk dat de economie draaiende moet worden gehouden, want daar hangt nu eenmaal de zo essentiële werkgelegenheid en inkomsten van ieder mee samen. En natuurlijk de voor de nationale economie zo belangrijke groei van het Bruto Nationaal Product (BNP). Vanuit het politiek rechts-liberale kamp wordt behoud van de werkgelegenheid benadrukt, omdat men nu eenmaal werkslaven nodig heeft om de beoogde bedrijfswinsten en bestuurlijke bonussen binnen te kunnen harken.

Environmental Pollution Animation 2

Vanuit het politiek linkse kamp wordt de werkgelegenheid enorm benadrukt omdat er zonder arbeidende werkslaven geen basis meer is voor de socialistisch/communistische wereldoverheersingsstrategie, die zonder de op de achtergrond regisserende Khazaars-Joodse maffia ook niet zou kunnen bestaan. Om aan alle menselijk gefundeerde onzekere kostenposten te ontkomen is het technologische wonder van de kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en robotica door hen ontwikkeld. De mens wordt dus overbodig gemaakt en kan daarom volgens sommigen dan ook maar beter opgeruimd worden. In dit kader kunnen we de laatste tijd steeds vaker allerlei door wetenschappers uitgekraamde onzin lezen over hoe de ‘overbevolking’ van de Aarde is op te lossen (HIER).

Kings (The Depopulation Song)

Economische kanker
Het economische groeiprincipe is het leven op aarde gaan beheersen en daardoor gaan bepalen. Het is tot een ogenschijnlijk ongeneeslijk kankergezwel uitgegroeid. Is het dan zo vreemd dat de ziekte kanker zich zo kankerachtig in de lichamen van vele mensen heeft gemanifesteerd? Kanker is een welvaartsziekte, die aangeeft dat iets buitenproportioneel uit evenwicht is geraakt. En wie mag de genezing van dat maatschappelijk gegroeide kankergezwel betalen? Dat mogen we allemaal zelf via de van ons geroofde belastingcenten.

Ook het belastingstelsel is een essentieel bestanddeel van het economisch kankerachtige verdienmodel. De individuele mens is daarbij de melkkoe, die niet alleen financieel wordt uitgemolken, maar ook energetisch. Want geleverde arbeidsinzet is immers het wegschenken van vitaal creatieve scheppingsenergie. Velen betalen dus zelf voor de door henzelf mede tot stand gebrachte ondergang.

Dit alles kan alleen plaatsvinden op basis van een cognitief dissonant niet willen weten door hen die eraan mee blijven werken. Want door hun geleverde arbeidsinzet (= levensenergie) blijven zij zich beschikbaar stellen voor de grootste energieroof ooit die er op deze planeet plaatsvindt. Alles is immers energie. Iedere gedachte, gevoel en daaruit voortkomende daad is energie.

Het maakt allemaal deel uit van een trillingsveld dat door een spectrum aan energetische frequenties zich hier op Aarde wil manifesteren. Daar de meeste mensen dit niet willen zien, maakt de Aarde dit duidelijk door zelf maar op een toenemend heftige manier te gaan trillen. Dit uit zich in een waanzinnig toenemend aantal heftige aardbevingen (HIER).

Emotioneel afval
De slimheid van de moderne mens is nog niet groot genoeg gebleken om de afvalproductie te verminderen. Hoe komt dat? Dit komt voornamelijk door de onvoorstelbare kracht van het behoeftepakket dat ieder mens in zich heeft. De basis van dit pakket is mijns inziens de emotionele behoefte aan veiligheid en zekerheid als gevolg van de innerlijke leegte, die door de omarming van het materialisme is ontstaan. Deze emotionele behoefte zorgt er ook voor dat mensen niet alleen met materieel afval hun omgeving vervuilen.

Ze zorgt er ook voor dat velen hun emotionele afval, als overblijfsel van een onverwerkt getraumatiseerd verleden, in de sociale omgang met elkaar bij anderen dumpen. Dus waar ligt nu de werkelijke oorzaak van het al vele decennia toenemend afvalprobleem? De huwelijkse belofte van trouw tot de dood de scheiding teweeg brengt, kan in onze tijd evengoed vervangen worden door ‘trouw tot ons individuele en gezamenlijk emotioneel afval ons scheidt’.

Mijn stelling is dan ook dat zolang mensen geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun innerlijk emotionele vervuiling en dit in zichzelf niet willen opruimen, zij die emotionele vervuiling in de vorm van materieel afval in de buitenwereld zullen blijven dumpen. We hebben hier dus niet met een uiterlijke crisis te maken, maar overduidelijk met een innerlijk geestelijk/spirituele crisis!

Moraal van dit verhaal
Zonder daar verder nog meer woorden aan vuil te willen maken, hoop ik dat jij als lezer de boodschap van dit artikel hebt begrepen. Dat je dus verantwoordelijkheid durft en wilt nemen voor zowel je individueel emotioneel innerlijke afval en het materieel uiterlijke afval dat het leven in deze wegwerpcultuur met zich meebrengt. Wees dus een bewuste consument en ga op een bewust verantwoordelijkheid nemende wijze om met je individueel emotionele afval. Wees een liefdevolle uiting van het Bewuste ZIJN, dat je overal omringt en doordringt.

Het voorjaar wordt over het algemeen beschouwd als een goede tijd voor een lichaams- en zielenreiniging. De bekende voorjaarsschoonmaak. Maak dus gebruik van deze periode om zowel innerlijk als uiterlijk een grondige reiniging door te maken. Zadel daarbij vooral anderen niet op met de afvalproducten van dit reinigingsproces en maak gebruik van de innerlijk zuiverend helende kracht in de bron van je hart.

Heb een vrede brengende,
en heerlijk liefdevolle reiniging

Arend Zeevat

17 februari 2020

1 gedachte over “Afvalproblemen?

 1. Arend met het bovenstaande artikel van u ben ik het eens en het is mooi verwoord waarvoor dank.
  Misschien mogen wij mensen ons eens afvragen waar we vandaan komen en waar al het leven wat
  aanwezig was na het ontstaan van de aarde door in leven bleef en zich kon ontwikkelen?
  Geld was er niet,fabrieken waren er niet,elke avond en morgen files veroorzaakt door merendeels mensen die van en naar hun werk reizen per auto en goederentransporten met de nodige vervuiling kende men ook niet en zo kan ik nog meer opnoemen uit die kunstmatig bedachte wereld van nu.
  Wat kende men toen wel? Een wereld van ongerepte natuur die toen nog niet verpest werd door hebzuchtigen die alles doen voor geld en macht ten koste van het gezonde natuurlijke.
  Mensen werkten samen en hadden geheel belangeloos aandacht voor elkaar waarbij ze elkaar hielpen en steunden in tegenstelling tot wat nu vaak het geval is namelijk we willen wel helpen (werken) maar dat moet beloond worden met geld wat we dan weer aan onnodige dingen kunnen uitgeven waarna het spelletje weer van voren af aan begint.
  Mensen zijn vaak moe,maar is dat vaak ook niet eigen schuld?
  Mensen kopen helaas veel, wat hen verplicht om hard te werken want die nieuwe auto die gekocht is nadat de vorige vaak nog niet versleten auto ingeruild is moet toch betaald worden en dat die auto vaak door onnodige rente te betalen nog duurder is dan de vraagprijs die de dealer vroeg wordt op de koop toe genomen. Wanneer we dan toch van dat geldsysteem gebruik maken zou het dan niet beter zijn om eerst te sparen en dan pas te kopen want dan hou je die onnodige rente toch in de pocket.Hoe normaal is het eigenlijk dat velen dertig jaar aan een hypotheek moeten betalen aan de bank? Waarom geeft de staat geen rentevrije lening aan mensen? Leningen van de staat bij banken moeten toch door de belastingbetalers worden opgehoest en dat roept de vraag op waarom dan niet gelijk belastinggeld inzetten inplaats van bij een bank te lenen die ook nog rente rekent?Waarom bij bv ING zaken doen terwijl een staatsbank logischer zou zijn? Zou er geen grens moeten komen aan het vermogen dat iemand mag bezitten zodat voorkomen wordt dat lieden die meer geld/vermogen hebben dan een staat de dienst gaan uitmaken in landen? Dit zijn zomaar een paar gedachten van mij maar misschien zal niet iedereen dat kunnen waarderen wat dan jammer is.Verder nog steun de boeren want natuurlijk eten waar zij voor zorgen is nog altijd beter dan namaak voer uit een laboratorium of fabriek.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.