Advertentie

‘Complotters’ overal: de skeptici zijn jullie excuses verschuldigd!


x

Libor cartoon rats

De geloofde waarheid IS het complot..!
‘Complotters’ blijken steeds meer gelijk te krijgen; we schreven er al eerder over. De ‘officiële bewijzen’ die bijvoorbeeld aan de basis staan van het 9/11-rapport, zijn inmiddels al volledig onderuit gehaald, en het wachten is in dit verband ook op een grote onthulling, die dit complot aan het licht zal doen brengen.. Ook hier blijkt dat de waarheid waar de meeste mensen in geloven, omdat het hen vertelt wordt het zo te geloven als de overheid en de MSM, main-stream-media het overbrengen, het EIGENLIJKE COMPLOT TE ZIJN…

In het artikel hieronder, vertaald uit het kwaliteitsmagazine ‘Rolling Stone’, blijkt dat juist en vooral in de financiële wereld het ene ná het andere complot wordt ontmaskerd.. Financiële fraude op een schaal, waarvan Barack Obama zich liet ontvallen, dat de fraudeurs, ’te groot waren om schuldig bevonden te worden’.. (‘To big to fail’..). Het feit dat ‘complotters’ zich kunnen veroorloven naar zaken te kijken, die mensen in bepaalde functies zich minder makkelijk kunnen ‘veroorloven’, omdat ze er bijvoorbeeld simpelweg geen weg mee weten, met deze info, betekent natuurlijk niet dat de complotters’, zo je al van één groep hierin kunt spreken, het bij het verkeerde end hebben..

Het zij opnieuw maar weer eens gezegd.. Telkens opnieuw blijkt dat de ‘In Your Face’-fraude, recht onder onze neuzen, de meest gebruikte fraude is. En dat -zoals in de cartoon hierboven  En in die zin mogen we het ons ZELF in de eerste plaats aanrekenen, dat we ons als schaapjes naar de slachtbank laten ‘lijden’…

x

* * *

x

‘Complotters‘ overal ter wereld,
x

wij sceptici zijn jullie excuses verschuldigd!

x

– Jullie hadden gelijk! –

2013 WantToKnow.nl/be

(origineel artikel: Rolling Stone-magazine HIER)

x

conspiracy is realityComplotters in de wereld, zij die geloven in de geheime agenda van de Rothschilds, de vrijmetselaars en de Illuminati, wij sceptici zijn u een excuus verschuldigd. U had gelijk. De spelers heten wellicht anders, maar de gedachte was volledig correct. The wereld wordt door schaduw machten geregeerd. We kwamen hier pas in de afgelopen maanden achter, toen een serie aan elkaar gerelateerde corruptie schandalen uitkwamen binnen de financiële sector, waaruit blijkt dat grootste banken ter wereld de prijzen manipuleren van, tja van vrijwel alles eigenlijk.

U heeft waarschijnlijk al gehoord van het ‘LIBOR’-schandaal waarbij minimaal 3 en mogelijk zelfs 16 van de grote ’to big to fail’-banken betrokken waren en de rente standen manipuleerden waardoor gerommeld werd met financiële instrumenten ter waarde van naar schatting US$ 500 biljoen. (voor de goede orde, dat zijn dus 500.000 miljarden..!) Toen het schandaal afgelopen jaar uitkwam was het verreweg het grootste geval van financiële fraude in de geschiedenis.

MIT-professor (MIT = Massachussets Institute for Technology’) Andrew Lo stelde zelfs: “Dwarfs by orders of magnitude any financial scam in the history of markets.”. (Vertaald als: ‘In grootte zijn alle voorgaande financiële fraudes dwergjes vergeleken bij deze mega-fraude in de historie van de financiele markten’.

barclays-libor-cartoonHet komt erop neer dat ‘LIBOR’ weleens een veel zwaardere en oudere, een heel ongezonde tweelingbroer kan hebben. Inmiddels is uitgelekt dat de in Londen gevestigde firma ‘ICAP’, ‘s werelds grootste makelaar van renteswaps, door de Amerikaanse financiële autoriteiten wordt onderzocht, voor gedrag wat akelig overeenkomt met het gedrag dat we ook opmerkten tijdens diezelfde LIBOR-puinhoop. Toezichthouders onderzoeken of een kleine groep van makelaars bij ‘ICAP’ kan hebben samengewerkt met maximaal 15 van de grootste banken ter wereld om de ‘ISDA-fix’ te manipuleren, een benchmark-nummer, dat wereldwijd wordt gebruikt om de prijzen van renteswaps te berekenen.

Wat zijn in hemelsnaam ‘rente-swaps’..?
Interest-rate swaps’, zoals ze in het Engels worden genoemd, zijn een instrument dat wordt gebruikt door grote steden, grote bedrijven en soevereine regeringen om hun schulden te beheren. De omvang van het gebruik van deze ‘interest-rate-swaps’ is werkelijk onvoorstelbaar groot, want we praten over een markt van US$ 379 biljoen..! Dit betekent dat iedere vorm van manipulatie in dit ‘spel’, een stapel activa ter waarde van ongeveer 100 X de grootte van de Federale begroting van de VS zou beïnvloeden.

Het zal niemand nog verbazen dat onder de spelers die genoemd worden in dit nieuwe schandaal, waarvan de MSM, de main-stream-media nog niet of nauwelijks berichten, wederom dezelfde namen opduiken van de megabanken, waaronder Barclays, UBS, Bank of America, JPMorgan Chase and the Royal Bank of Scotland; banken die als ‘spelers-van-het-spel’ ook deelnamen aan het frauduleuze internationale ‘LIBOR panel’. Dit panel zorgt -je weet dat inmiddels wel van de MSM- voor het indiceren van de globale rentestanden. Veel van deze banken hebben in de afgelopen jaren miljoenen betaald aan schikkingen voor anti-concurrentie-manipulaties in verschillende vormen.

Naast hun betrokkenheid bij het LIBOR schandaal waren sommige banken ook betrokken bij anti concurrentie manipulatie fraude. Hierover hebben we vorig jaar in Rolling stone reeds bericht). Hoewel de wirwar van financiële acroniemen klinkt als wartaal voor de leek, feit is dat nu er schandalen blijken te zijn waar zowel LIBOR als ISDA-fix bij betrokken zijn, wordt het aannemelijk dat het hier gaat om één grote samenzwering voor grootschalige prijsmanipulatie. Dit complot hangt nu boven de ogenschijnlijk competitieve fineer van de Wall streett cultuur. (zie voor dit oudere artikel HIER)

government or private organised crimeWaarom? Omdat Libor al invloed uitoefent op de prijzen van de renteswaps, waardoor een manipulatie op manipulatie situatie ontstaat. Als de beschuldigingen blijken te kloppen, dan zal dat betekenen dat swap klanten hebben betaald voor twee verschillende lagen van corruptie met betrekking tot prijsafspraken. Als u zich kan voorstellen dat u 20 dollar betaald voor een waardeloze ‘Peanut butter and jelly sandwich’ omdat sommige kwaadwillenden in de agribusiness ondernemingen samenspanden om de prijzen van zowel de pinda’s en pindakaas te manipuleren, komt u dicht bij het begrijpen van de waanzin van de financiële markten, waar zowel de rentetarieven én de renteswaps zijn gemanipuleerd, en nog tegelijkertijd, vaak door dezelfde banken..!

“Het is een dubbele samenzwering ‘, zegt een verbaasde Michael Greenberger, een voormalig directeur van de handel en verdeling markten op de Commodity Futures Trading Commission en nu een professor aan de Universiteit van Maryland. “Het is het hoogtepunt van criminaliteit.”

Het slechte nieuws stopte niet bij swaps en rente. In maart kwam het ook uit dat twee toezichthouders: de CFTC in de VS en de in Madrid gevestigde International Organization of Securities Commissions, werden aangespoord door de Libor openbaringen, de mogelijkheid te onderzoeken van heimelijke manipulatie van de goud en zilver prijzen. “Gezien de manipulatie inspanningen die we zagen tijdens de Libor benchmarks neem ik aan dat andere benchmarks, veel andere benchmarks legitieme gebieden voor onderzoek zijn geworden,” aldus de CFTC commissaris Bart Chilton.

Een verslagen Eliot Spitzer tijdens de persconferentie waarin hij zijn aftreden als procureur generaal van de Staat New York bekend maakte.
Een verslagen Eliot Spitzer tijdens de persconferentie waarin hij zijn aftreden als procureur generaal van de Staat New York bekend maakte. Hij was met zijn onderzoek naar de mega-financiële fraude, die regelrecht naar het Witte Huis voerde, té ver gegaan.. In de ogen van de witte-boorden-criminelen.. Zijn affaire/prostitutie-bezoek werd bekend gemaakt en hij moest aftreden..! (klik voor artikel uit 2009!)

Maar de grootste schok kwam uit een federale rechtszaal eind maart. Hoewel,wanneer u dergelijke zaken op de voet volgt, was het wellicht helemaal niet zo schokkend, toen een Mega class-action civiele rechtszaak tegen de banken voor de Libor-gerelateerde misdrijven niet ontvankelijk werd verklaard. In dit geval accepteerde een federale rechter het ongelooflijke argument van de bankier-verdachten: Als steden, gemeenten en andere investeerders schade hebben geleden als gevolg van Libor manipulatie, dat hun eigen schuld was voor denken dat de banken altijd in de eerste plaats concurrenten waren.

“Een farce,” was het antwoord van een antitrust advocaat over de tenenkrommende niet ontvankelijk verklaring.

“Ongelooflijk”, zegt Sylvia Sokol, een advocaat voor Constantine Cannon, een firma die gespecialiseerd is in antitrustzaken.

Al deze verhalen kwamen collectief op hetzelfde neer: Deze banken, die reeds beschikken over een enorme macht alleen al op grond van hun financiële belangen, in de Verenigde Staten, de top zes banken, velen van hen dezelfde namen die je ziet op de Libor en ISDAfix panelen, zijn eigenaar van activa gelijk aan 60 procent van de natie’s BBP en ze beginnen zich de geweldige mogelijkheden te realiseren op het gebied van meer winst en politieke macht die zou komen met samenspannen in plaats van te concurreren. Bovendien is het steeds duidelijker geworden dat zowel het strafrechtelijk systeem als de burgerlijke rechter machteloos kan zijn om hen te stoppen, zelfs als ze betrapt worden op samenwerken om het spel van het systeem te manipuleren.

Als dat waar is, zou dat ons laten leven in een tijdperk van onverholen, real-world samenzweringen, waarbij de prijzen van valuta, grondstoffen zoals goud en zilver, zelfs de rente en de waarde van het geld zelf, van bovenaf gedicteerd kan worden, en dat wellicht al is. En degenen die het doen komen er mee weg. Vergeet de Illuminati, dit is het echte werk, en het is geen geheim. Het staart u direct in het gezicht.

x

* * *

x

Zijn alle ‘derivaatpakketten’ op lucht/fraude gebaseerd..!?
X

De zelden volledig in het nieuws getoonde

x
Grootste financiële fraude in de geschiedenis..

x

video niet beschikbaarOnze publicaties hier op de site, uit 2009 en 2010, over de financiële mega-fraude in de VS, wezen toen uit, dat onder leiding van hoge functionarissen in Washington, mega-financiële luchtbellen werden gecreëerd..! Er werden simpelweg vele, vele miljoenen VALSE hypotheken gecreëerd. Hypotheken gebaseerd op VALSE AKTES, die gemaakt werden door zg. ‘robo-signers’..! Mensen, vaak part-timers en/of uitzendkrachten, die DE HELE DAG niets anders deden, dan formulieren vervalsen met hypothecaire leningen.. Vervolgens werden deze ‘aktes’ naar officiële instanties gebracht, waar ze ‘netjes’ van een stempel werden voorzien.. En weer was er een ‘waarde-volle’ akte gecreëerd..

Niet alleen bleek onderzoek naar deze fraude fundamenteel tegengewerkt te worden (zie het terugtreden van procureur Eliot Spitzer bijvoorbeeld (HIER)), maar ook werden advocatenfirma’s die het voor hun cliënten opnamen, gedwongen de verklaringen van deze ‘robo-signers’ van het internet te halen. Wij plaatsten in de artikelen uit 2009 divers YouTube’s, die duidelijk lieten zien, hoe deze valse aktes werden opgemaakt. Maar we kunnen ze niet meer laten zien, die YouTubes, want ze zijn verdwenen van het internet…? Waarom…? Tja, dat lijkt ons duidelijk, toch?

Kijk hieronder naar een artikel van december 2010 van de website van ‘American Civil Liberties Union’, waarin duidelijk het bestaan van deze ‘Robo-signers’ en het van het internet halen van hun verklaringen wordt aangetoond. Wij kunnen dus helaas niet meer achter deze filmpjes komen, die een creepy beeld lieten zien, van simpele mensen, die onder ede verklaarden DAGELIJKS wel 50 tot 100 valse hypotheekactes te hebben gecreëerd.. (lees verder onder deze afbeelding)

 mortgage robo signers

En zoals je in het artikel hierboven ziet, kan het weleens gaan om totaal 33 MILJOEN VERVALSTE HYPOTHEEKAKTES in de VS…! En weet je wat nou het bizarre is van deze valse hypotheekaktes..? Dat deze valse documenten door grote bedrijven-met-veel-aanzien, zoals daar o.a. een Goldman Sachs is, in een pakket werden verpakt, en als ‘financiële pakketten’ werden verkocht.. En dan geef je zo’n ‘financieel product’ een mooie naam… Laten we eens kijken.. JA HEBBES, laten we het ‘derivaten’ noemen, dat klinkt heftig..

Maar het is in de VS vooral een van de meest bizarre staaltjes van journalistieke incompetentie en fraude in de recente geschiedenis.

Wel de roddel en achterklap op de voorpagina’s over het hoerenbezoek van Eliot Spitzer, maar niet de fraude én verwoesting die Bush en zijn club ondertussen achter de schermen aanrichten!

Wist je dat er financiële instellingen zijn, die hele pakketten derivaten, met deze waardeloze hypotheek(aktes) dus als onderliggende waarde, ook weer samenpakten in een ‘nieuw financieel product’..?? En ja natuurlijk, ook die noem je weer ‘derivaat’, een naam die afgeleid is uit de scheikunde, en die feitelijk betekent: ‘afgeleid van’.. Dus dat financiële ‘derivatenpakket’, was ‘afgeleid van Amerikaanse hypotheken, met stabiel onroerend goed als onderpand.. Dacht men.. En wie werden er wereldwijd oren aangenaaid, met deze valse pakketten..? Juist ja, andere banken dan de frauderende banken zélf, pensioenfondsen en financiële instellingen wereldwijd.. En niet te vergeten… Ook overheden begaven zich op het pad van de ‘derivaten’…

Alsof we spreken over het sprookje van ‘De nieuwe kleren van de keizer’ van Grimm. Wereldwijd werden derivaten door iedereen gezien als ‘stabiel financieel product’, terwijl er feitelijk over niks anders werd gesproken dan de naakte leegte… Valsheid in geschrifte en ‘dus’ lege hypotheekaktes.. Kortom het verhaal van Rolling Stone hierboven, is nog maar het tipje van de ijsberg..!

Is het beperken of juist het stimuleren van fraude het doel van de financiële autoriteiten; de conclusie lijkt inmiddels overduidelijk!
Is het beperken of juist het stimuleren van fraude het doel van de financiële autoriteiten; de conclusie lijkt inmiddels overduidelijk!

We are only scratching the surface..!
Wordt ongetwijfeld vervolgd.. Op naar de volgende financiële crisis..? Want de onroerend-goed-bubbel is nog niet eens écht geklapt.. De fraude van deze derivaatpakketten is nog maar nauwelijks aan het licht gekomen en op waarde geschat… Want hoeveel van deze lege pakketten ‘hypotheekleningen’ staan er op de balansen van genoemde banken, pensioenfondsen en andere financiële instellingen wereldwijd, die VOLLEDIG WAARDELOOS zijn…? Hoe lang kan deze deksel nog op die rottende financiële beerput blijven..? Of zoals de uitdrukking luidt: We are still only scratching the surface..! (En dan krabben we alleen nog maar aan de buitenkant!)

We raden je aan eens te kijken naar dit filmpje over fraude, fraude en nog eens fraude.. Er is nog veel te vinden over deze valse financiële contracten, die via deze zg. ‘robo-signers’ tot stand zijn gekomen, maar ons ontbreekt de tijd om hier nóg dieper in te duiken.. Ga zelf op zoek en maak je eigen getuigenis van een fraude die in de vele honderden miljarden dollars moét lopen, dat kan niet anders als je het rekensommetje dúrft te maken van bijvoorbeeld 33 miljoen valse hypotheken x het gemiddelde bedrag van die hypotheken.. (bijv. US$ 100.000 x 33.000.000 = US$ 3.300.000.000.000… Inderdaad.. 3300 miljard US$)

* * *

x

25 gedachten over “‘Complotters’ overal: de skeptici zijn jullie excuses verschuldigd!

 1. Dank je wel, Guido.
  Als juridisch adviseur van (toegegeven, een andere hobby dan soevereiniteit)www.hypotheekdrama.nl piekeren we ons suf hoe we de 91.000 huishoudens kunnen bereiken, die wegens betalingsproblemenen met uitzetting uit hun huis bedreigd worden (ca. 18 gezinnen per dag!).
  Om nog maar niet te spreken over 1,3 miljoen huishoudens met een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun huis.
  Dus maak je borst maar nat voor 2014, want het zal veel huiseigenaren (maar ook huurders) gaan overkomen, als we niet veel meer gaan bundelen en samenwerken.
  Want je ziet wel hoe minister Opstelten de Rabobank met een schijntje aan boete weer naar huis heeft laten gaan. Aftrekbaar voor de fiscus ook nog eens…..

  1. Moet je voorstellen:
   Al die mannetjes-van-de-krachten-achter-de-schermen, die PRECIES weten wat ze doen, wat de gevolgen zijn en wat hun volgende stap is.. (zie het Illuminatie-kaartspel)..
   Lachend achterover zitten, natuurlijk met sigaar, cognac en ‘hoer-op-schoot’. Discussiërend over hoe ‘het volk’ nu zal gaan reageren..

   Nou simpel dus, in compassie en vooral liefdevol. En DUS vergevingsgezind.. 🙄

  2. Hoe was die mop ook alweer van Bill Clinton – sigaren – Monica Lewinsky?

  3. @Nou simpel dus, in compassie en vooral liefdevol. En DUS vergevingsgezind..

   Heb je jezelf en jouw eigen omgeving al vergeven Guido? Waar zie ik je schrijven hoe afschuwelijk het is dat mensen die het goed hebben, tonnen voor zichzelf hebben aan kunnen maken via ‘leningen’ en dat er voor mensen die aan de geeuwhonger liggen, geen geld aangemaakt wordt?

   Blijf je nog steeds over de essentie van alles heen stappen, en dan groots over ‘vergeving’ van de stoute machten praten? Wat probeer je te verzilveren?

  4. ps Luuk: misschien goed en belangrijk onderwerp om eens een Tv-interview over te doen samen (securitarisatie/hypotheken/soevereiniteit, etc)?

   Kan niet beloven dat ik er heel snel aan toe kom om te editen (opnemen kan wel snel), maar als we het in 1 take en met 1 camera doen kan het wel snel. Je bent in ieder geval welkom…

  5. Astrid vind je het erg als ik niet op je reageer..? Fijn! Dan doe ik het niet! Ik wil de Ph-waarde van mijn nieuwe jaar zo lang mogelijk, zo hoog mogelijk houden. Maar fijn dat je weer terug op de site bent.. Het is je vergeven allemaal.

   Clinton wilde eigenlijk heel origineel vertellen dat ie er tabak van had.. Zo gaan de geruchten althans.

  6. ik zou toch liever voor pH neutraal gaan, een hoge pH waarde is nl ook een agressief goedje.
   Ter illustratie:
   pH 14: natronloog van 1 mol/l
   pH 13: natronloog of kaliloog van 0,1 mol/l
   pH 12: ovenreiniger
   pH 11,5: huishoudammonia (verdunde ammonia)
   pH 10,5: zeepsop
   pH 9,5: bleekwater
   pH 8,5: zeewater, darmsap (iets verhoogde pH door gal)
   pH 7,5: eieren
   pH 7,4: menselijk bloed
   pH 7: zuiver, gedestilleerd water (neutraal)
   pH 6,7: melk
   pH 6,5: speeksel
   pH 6: natuurlijke regen, urine
   pH 5,5: huid
   pH 5: licht zure regen
   pH 4,5: tomaten, druiven
   pH 4: zure regen, tomatensap, bier
   pH 3: consumptieazijn, wijn, zuurkool
   pH 2,8: cola
   pH 2: maagzuur, citroensap
   pH 1: zwavelzuur (accuzuur)
   pH 0: zoutzuur (1 mol/l), zwavelzuur (1 N)

  7. Nou, Guido 1.5, volgens mijn informatie gebruikte Clinton die sigaar om het pH gehalte van Monica op 12 te brengen (zie Coz 1.6)

  1. En wat te denken van zijn boek “Worden wij wakker?”, dat al uit 2006 dateert?

   Het is verbazingwekkend hoe ver mensen willen gaan om bijv. de rol van bankiers goed te praten.
   Heb nu voor mij het dossier van mensen wiens huis met een hypotheek van 700.000 euro door de bank onderhands verkocht dreigt te gaan worden voor…… €185.000 (aan een medewerker van diezelfde Rabobank).

   En nog worden honderdduizenden mensen niet wakker!

  2. Ja Luca, het schijnt dat we allemaal bij de conceptie eerst nog even moeten drinken uit de ‘rivier der vergetelheid’. Het lijkt erom dat voor sommige mensen de rivier gevuld was met cocktails 😉

   Dat gezegd hebbende is er volgens maar een relatief kleine (maar coherente) groep nodig om een huidig paradigma of wereldbeeld te doen omslaan (indien wenselijk/nodig/bestemd?) en het ook nog eens zo is dat we natuurlijk niet voor anderen mogen bepaeln wat zij dienen te denken/voelen/handelen (ander kunnen we ons net zo goed aansluiten bij de NWO ;-)) Dit houdt aan de andere kant weer niet in dat we actie mogen ondernemen voor een betere wereld en dat ook dit tot onze vrije wil en evolutie behoort misschien (kortom: ga zo door!). Groeten John

  3. excuses; houdt niet in dat we geen actie..had het moeten zijn natuurlijk in de laatste zin

  4. John, bedankt voor het interview met Marcel Messing, heb net gekeken…resoneert op alle fronten 🙂
   Ik vind je soms een hele grappige gezichtsuitdrukking (expressie) hebben, dat maakt je sympathiek. Alle goeds toegewenst!

  5. Bij de eerste Lezing had Marcel last van rug pijn door al zijn gebuig voor mij en Hans Rietveld, Hans en ik weten nog steeds niet waarom, zo verlicht waren we ook weer niet. Marcel is ook leuk om mee te maken buiten zijn oeuvre om wanneer je idd een event organiseert wara Hij een onderdeel van is. Dan sta je ongemerkt in iemands energetische Aura te genieten van zijn aanwezigheid. Heb we ook vaak met jou John, niet om energie te willen jatten maar eerder om via een lintje elkaar te verstevigen in samen zijn. Zelf vind ik Marcel Messing een zeer interresant figuur om mee te mogen maken al zegt hij Hij geen enkel woord, uitstraling zegt vaak al meer dan genoeg.

   Trouwens een zeer mooi interview, heb er van genoten met volle teugen.

  6. Aaanvullend: eerste lezing met David Icke in Nederland in het congres centrum Rai in Amsterdam.

 2. Heb net het boek van Ad Broere, ‘Geld komt uit het niets’ uit. Dit artikel sluit hier naadloos op aan.

  Bedankt daarvoor.

  N.B. Wanneer eisen we ons opgeslagen goud terug van de Amerikanen? Als het er nog is?

  1. @Jopiek: dan vind je dit Tv-interview met Ad Broere misschien ook interessant:

   http://www.youtube.com/watch?v=-1N-tmDqgZw

   (Ter info: een eerder Tv-interview met Ad Broere over zijn eerdere boeken staat niet meer op de site, ga ik weer opnieuw renderen en uploaden, komt er weer aan, net zoals ons Tv-debat over ‘Nieuwe Economie’ waar Ad ook te gast was: http://www.healingsoundmovement.com/news/123/menselijke-economie-2e-hsm-tv-debat-met-publiek-7-april-met-o.a.-ad-broere-en-peet-verbeek.html!)

 3. @Drs.John Consemulder,

  vladi is erg blij dat er nog mensen zijn zoals u,Luca en marcel.
  jullie redeneren vanuit het hart en spreken begrijpbaar nederlands.

  het feit dat steeds meer mensen wakker worden en gaan piekeren,betekent dat er steeds meer koolstof 7 atomen gedachten/ideëen vormen,en dus de oplossingen gevonden worden.

  komt tijd komt raad.

  fff

  1. @ Monika en Vladi: dank jullie wel voor jullie lieve woorden, die steun waardeer ik heel erg! Hartelijke groet, John

 4. Jeetje ik was wel al overtuigd dat er op hoog “niveau”werd gefraudeerd maar dat het eigenlijk door alle bloed(voedsel)lijnen stroomt…..
  Wanneer en Wie gooit deze rotzooi tegen de vlakte om net als de Phoenix uit haar eigen as te verrijzen???

 5. We hebben wél een antwoord – in theorie althans, helaas – en dat is ook gaan samenspannen en nu ’s écht die 99% gaan wezen! De aanzet is al gegeven : Occupy. Die beweging(en) regionaal een nieuwe impuls geven, zodat ze de grenzen open breken is de meest voor de hand liggende al was het maar omdat de basis al gelegd werd. Mentaal (verbeelding) de openbare ontmaskering en berechting, de invoering van Nesara zién gebeuren. We kunnen het écht. Hoe dachten jullie dat de kliek werkt? Met mindcontrol en nog ’s mindcontrol, zodat de massa een kudde schapen wordt en blijft. Positieve mindcontrol (door de 99% uitgestuurde beelden van vrijheid en welvaart) kan de ommekeer tot stand brengen (kritieke massa. Wat hebben we nodig? Geloof, geloof, geloof in onze eigen, persoonlijke kracht. Dat is alles!

 6. Wat fijn dat complotters een beetje erkenning krijgen… Na al die jaren in een verdomhoekje, schijnt er een beetje licht op de zaken.

  Zo jammer alleen, dat dit artikel dan weer op Wanttoknow staat, in plaats van De Elsevier, telegraaf of enige ander main stream media editie.

  Nou weten alleen de mensen die al een beetje aan het neuzen zijn buiten de main stream populatie, dat de main stream sceptici, excusses mogen maken.
  Helaas zijn het juist sceptici, die überhaupt in de complot wereld terecht komen, omdat juist die eigenschap zorgde, dat zij de waarheid in het nieuws, met een korreltje zout namen.

  Dus er veranderd uiteindelijk weinig, denk ik. Misschien zijn er meer mensen op de hoogte, van de misdaden in de wereld, maar zelfs het publiekelijk vrij geven van informatie, is nog niet genoeg om ook maar enige beweging in onderzoek en het straffen van daders in gang te zetten.

  Zo teleurstellend dit…

 7. Inderdaad word er nog maar aan de surface ge-schratcht, als men bedenkt dat de allerhoogste gradaties van de vrijmetselaars ook wel de illuminati genoemd een luciferiaanse religie aanhangen (satanisme) en er ook juist van daaruit een agenda gevolgd word en de climax nog moet gaan komen. Ik heb geprobeerd een artikel aan te leveren over the harbingers mbt 911 het satanisme en de eindtijds-prophecy hier op wanttoknow maar waarschijnlijk is die in de spambox terecht gekomen misschien ivm een bijlage. Dat voorbereide artikel ging over de tijdslijn van 911, de finacieele crash en de tekenen op die dagen plus de komende tetrads (4 maans-verduisteringen binnen twee jaar) 2014-2015. Eerder de komeet ISON als eerste teken en ‘omen’ aan de hemelen. Nu aankomende 15 april tijdens de Joodse feestdag passover, het tweede teken, die staat in verbinding met een grote gebeurtenis in en rondom Israel. Het is een these dus de tijd zal het leren. Mvg. Jasper.

 8. De wereld is de schepping van de eigen on-bewuste overtuigingen. De enigste keuze die de mens heeft, is kies ik angst of liefde.
  Denken dat er mensen zijn die macht wensen, is de eigen on-bewuste overtuiging.

  Complotters tonen slechts de eigen innerlijke wereld.

  Het volgende niveu is beseffen dat er twee werelden zijn, die van angst en van liefde. Mensen die vanuit angst leven, dien je te mijden. Kies liefde !

  That’s all folks !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.