Regelmatig komen we zaken tegen, zoals informatie, filmpjes, foto's e.a., waarvan we geloven dat de essentie waardevol is, om te bekijken. Dan is het niet nodig, daar een heel artikel aan te wijden. En daarom hebben we deze rubriek in het leven geroepen. Een simpele klik op de rubriek 'Gewoon effetjes snel kijken' en je ziet wat het actuele aanbod is. Ook zijn de vorige publicaties binnen deze rubriek snel terug te kijken. Veel genoegen met de informatie rondom deze nieuwe rubriek..!

 

Advertentie

24 september..? Wat gebeurde er dan…?


X
X

24 september..? Wat gebeurde er dan…?

2022 © Celia Fenn | WantToKnow.nl

x

Onlangs werd er veel gesproken over 24 september als het ‘einde van de wereld’. De dag kwam en ging… en eindigde de wereld? Nou ja en nee. We zijn er nog steeds, maar de dingen zijn onherroepelijk veranderd. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn..!

Celia Fenn

We zijn verankerd in een nieuwe bewustzijnswijze, gebaseerd op het Hart en de Ziel. Het is vloeibaar… het stroomt. Het is wat ik “oceanisch” en galactisch noem. In deze wijze van bewustzijn kunnen wij de getijden, draaikolken en wervelingen van de Kosmische stroom in ons voelen.

Lineair denken werkt niet meer. De kortste afstand van het ene punt naar het andere is geen rechte lijn, maar een zachte kromming die spiraalsgewijs wegloopt en dan zachtjes naar ons terugkeert.
Dit is zo’n enorme verandering als we leren leven op de inademing en de uitademing van het Goddelijke. Om mee te stromen met de Kosmische Getijden en te creëren en te manifesteren in harmonie met de Muziek van de Liederen van de Schepping.

Ons Meesterschap komt tot stand wanneer wij leren te bewegen tussen de lagere niveaus van bewustzijn, waar het lineaire denken in chaos vervalt, en de hogere niveaus waar wij ons verbinden met Hart en Ziel.
De Engelen vragen ons de wegen van Spirit te volgen en ons te herinneren dat wij Engelen- en Galactische Wezens zijn die het leven op Aarde ervaren. Wij zijn hier om liefde te zijn en om de liefde voor de evoluerende Mensheid vast te houden.

Dus…haal diep adem en stroom, spiraal en dans …….
Heb een mooie dag!

Celia Fenn

* * *

Originele boodschap

‘Recently there was much talk about 24th September being the ‘end of the world”.
So the day came and went…and did the world end? Well yes and no.
We are still here but things have changed irrevocably. The world will never be the same again.

We have anchored into a new mode of consciousness based in the Heart and Soul.
It is fluid…it flows.
It is what I call “Oceanic” and Galactic.
In this mode of consciousness we can feel
the tides and whirlpools and vortices of the Cosmic flow within us.

Linear thinking no longer works. The shortest distance from one point to another
is not a straight line, but a gentle curve
that spirals away and then returns gently to us.

This is such a huge change as we learn to live
on the in breath and the out breath of the Divine.

To flow with the Cosmic Tides and to create and manifest
in harmony with the Music of the Songs of Creation.

Our Mastery comes into play when we learn to move
between the lower levels of consciousness,
where linear thinking is falling into chaos and
the higher levels, where we connect with Heart and Soul.

The Angels ask us to follow the pathways of Spirit and to remember
that we are Angelic and Galactic Beings
experiencing life on Earth.
We are here to be love
and to hold the love for evolving Humanity.

So…take a deep breath and flow, spiral and dance …….
Have a beautiful day!’

* * *

Deze uitspraak past exact in de doorgeving van één van de 13 Grootmoeders uit het boek ‘
‘VISIONS OF WISDOM’ van Judith K. Moore

(klik voor alle info op deze coverafbeelding)

Otoncha Shei
Grandmother Spiral Dancer

“When a person lives in balance, they are like a spiral dancer.
That sacred dance brings balance back into life.
When the people see a person living like this,
they want to do the sacred dance with their lives also.
The people know that the person is living in a good way.
They learn more from this sacred way then from any words spoken.
The time has come for the people to remember the balance.
It is time for many people to do this Sacred Spiral dance
with their lives and to teach it to their children.
This is the prophecy of the Seven Generations.”

vertaald:

Otoncha Shei
Grootmoeder Spiraaldansers

“Wanneer iemand in balans leeft, is hij als een spiraaldanser.
Die heilige dans brengt weer evenwicht in het leven.
Als de mensen iemand zien die zo leeft,
willen ze met hun leven ook de heilige dans doen.

De mensen weten dat die persoon op een goede manier leeft.
Ze leren meer van deze heilige manier dan van welke woorden dan ook.

De tijd is gekomen dat de mensen zich het evenwicht herinneren.
Het is tijd voor veel mensen om deze heilige spiraaldans te doen
en het aan hun kinderen te leren.
Dit is de profetie van de Zeven Generaties.”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.