Regelmatig komen we zaken tegen, zoals informatie, filmpjes, foto's e.a., waarvan we geloven dat de essentie waardevol is, om te bekijken. Dan is het niet nodig, daar een heel artikel aan te wijden. En daarom hebben we deze rubriek in het leven geroepen. Een simpele klik op de rubriek 'Gewoon effetjes snel kijken' en je ziet wat het actuele aanbod is. Ook zijn de vorige publicaties binnen deze rubriek snel terug te kijken. Veel genoegen met de informatie rondom deze nieuwe rubriek..!

 

Advertentie

Bewezen: de onverdraaglijkheid van Links..!!


Bewezen: de onverdraaglijkheid van Links..!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

MIDEM is het Duitse onderzoekscentrum ‘Forschungszentrum Mercator Forum Migration und Demokratie’  van professor dr. Hans Vorländer (Universiteit Dresden). (HIER) Zij publiceerden afgelopen 15 juli de studie ‘Polarisierung in Deutschland und Europa’.  Een studie naar onverdraagzaamheid in tien Europese landen. Het onderzoek in tien EU-landen toont aan dat linkse mensen veel onverdraagzamer zijn voor andersdenkenden. Direct na het bekend worden van de uitkomsten van de studie, ontstond er veel ophef in met name Duitstalige landen en beroerde de studie ook de gemoederen op sociale media.

De reikwijdte van de menselijke geest omvat de kernachtige en meest natuurlijke manier van communiceren. Met oerbeelden, in plaats van met ‘aangeleerde’ taal. In medemenselijkheid in plaats van intolerante afscheidingen..

Het onderzoek ging over de polarisering en ‘klooftendenzen’ in Duitsland en Europa. Daarbij ondervroegen de onderzoekers in tien landen ongeveer tweeduizend personen. De vraagstelling ging over gevoelens van toenadering of afwijzing die mensen tegenover andere meningsgroepen ervaren. De studie trachtte na te gaan, in welke mate mensen begrip of inleving kunnen opbrengen voor andersdenkenden; de tolerantie voor zogenaamde ‘antagonistische’ meningen. De ondervraagden antwoordden over zichzelf en hun gevoelens, hun meningen en hun politieke voorkeur. De vraag was dus niet of ze de ander onverdraagzaam vonden, maar hoe ze zelf stonden tegenover die ander.

Methode van onderzoek
Hoe konden de onderzoekers dat meten? Ze deelden de ondervraagden in volgens de score van de graad van polarisering per thema. Een groep maximaal gepolariseerden, een groep met middelmatig gepolariseerden, een groep minimaal gepolariseerden enz. Interessant daarbij is hoe groot de groep maximaal gepolariseerden per thema is ten opzichte van de rest. Bij klimaat en migratie bleek liefst 17% maximaal gepolariseerd, terwijl het gemiddelde 4,5% was..!

De onderzoekers konden aldus vergelijken per leeftijd, geslacht, woonplaats, opleidingsniveau, inkomen, politieke voorkeur en uiteraard land. Wat viel hen vooral op? Leeftijd speelt duidelijk een rol. De conclusie was dat ouderen, hoogopgeleiden en vermogender personen, maar ook stedelingen het ergste zijn gepolariseerd. Ouderen zijn intoleranter dan jongeren. Ook qua landen is er verschil. Italië en Griekenland zijn duidelijker vuriger. Nederland en Tsjechië zijn dan weer het minst gepolariseerd.

Ideologieën..
Belangrijk bij zo’n onderzoek is het waarom mensen onverdraagzaam zijn/worden. De onderzoekers stellen dat ‘ideologische polarisering behoort tot het democratische weefsel van samenlevingen’. De klassieke ‘links-rechts opdeling’ op het politieke spectrum is daar direct al een voorbeeld van. Andere tegenstellingen zijn ‘progressief vs. conservatief’, de ‘stad-plattelands’- en die van de ‘gelovig-vrijzinnig’-tegenstelling. Je kunt ze de ‘klassieke breuklijnen’ noemen. Ideologische polarisering is daarbij normaal.

Maar daarbij is natuurlijk de essentiële vraag, hoe tolerant elk van deze groepen is tegenover de ‘anderen’. Door te kiezen voor de affectieve of gevoelsmatige component van een overtuiging brachten de onderzoekers een duidelijk verschil aan het licht wat betreft tolerantie.

Bij die gevoelsmatige polarisering stellen de onderzoekers zich vragen, omdat het leidt tot onverdraagzaamheid. Eén van de belangrijkste vaststellingen is dat Links sterker polariseert dan Rechts. Daarmee bedoelen ze dat linkse thema’s duidelijk meer verdelend werken. De polarisering van aanhangers van linkse en ecologische partijen bleek fanatieker en onverdraagzamer dan bij de aanhangers van het centrum. Zelfs erger dan bij aanhangers van rechtse partijen.

Afwijkende meningen
Wie zichzelf als links beschrijft, blijkt vaker heel gepolariseerd dan mensen die zich als rechts omschrijven. Kiezers van links, extreemlinks en groenen zijn het onverdraagzaamst tegenover afwijkende meningen. Het minst erg is die minachting bij christendemocratische en conservatieve kiezers. Mensen met progressieve posities zijn ook sterker gepolariseerd dan conservatieven. Die trend is dezelfde in heel Europa en dan vooral rond het onderwerp migratie. Een tweede belangrijk thema voor polarisatie is klimaat. Linkse mensen accepteren bijvoorbeeld niet dat mensen klimaatverandering ontkennen. Ook gender blijkt een splijtzwam.

Van alle ondervraagde thema’s bleken klimaatverandering en migratie veruit de grootste polarisering te veroorzaken. Over die onderwerpen is de onverdraagzaamheid voor andere meningen het grootst.

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.