Regelmatig komen we zaken tegen, zoals informatie, filmpjes, foto's e.a., waarvan we geloven dat de essentie waardevol is, om te bekijken. Dan is het niet nodig, daar een heel artikel aan te wijden. En daarom hebben we deze rubriek in het leven geroepen. Een simpele klik op de rubriek 'Gewoon effetjes snel kijken' en je ziet wat het actuele aanbod is. Ook zijn de vorige publicaties binnen deze rubriek snel terug te kijken. Veel genoegen met de informatie rondom deze nieuwe rubriek..!

 

Advertentie

De schokkende ‘Thorbecke-lezing’ van Dr. Omtzigt..!


De schokkende ‘Thorbecke-lezing’

van Dr. Pieter Omtzigt..!

2023 WantToKnow.nl/be
x
Tweede Kamerlid dr. Pieter Omtzigt strijder voor waarheidsvinding!

Er waren afgelopen vrijdag 24 april, maar liefst 1200 mensen in Theater De Spiegel in Zwolle, waar TweedeKamerlid dr. Pieter Omtzigt de jaarlijkse ‘Thorbeckelezing’ verzorgde. Volgens de organisatie van de lezing, was ‘écht heel veel!’ “Bij de lezing van Mark Rutte hadden we 450 mensen.” Je weet wellicht dat deze Thorbeckelezing een toonaangevende politieke toespraak is, die Pieter Omtzigt aangreep voor het delen van zijn verontrusting en ontzetting.

Er was niet alleen een lezing voor het aanwezige publiek; er was ook ’n debat met Omtzigt. Omtzigt sprak over de problemen in het openbare bestuur in Nederland en de oplossingen die hij daarvoor reeds aandroeg.

Jan Drentje, moderator van deze Thorbeckelezingen, over deze lezing: “Pieter Omtzigt staat voor de wet en de naleving van de wet. En de manier waarop de wet tot stand komt. Dat is een van de kerntaken van de Tweede Kamer: de regering controleren en ervoor zorgen dat wetgeving draagvlak heeft. En Omtzigt is een van de meest grondige Kamerleden die we de afgelopen decennia hebben gezien.”
c
Thorbecke en de Grondwetsherziening..
Het was Johan Rudolph Thorbecke die aanleiding gaf voor/een belangrijke rol speelde bij de Grondwetsherziening van 1848, waarmee hij de basis legde voor het huidige stelsel van de parlementaire democratie in Nederland. Daarbij is -sinds deze herziening van de Nederlandse Grondwet- niet langer de Koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het politieke beleid.
x
Bij deze Grondwetsherziening was er sprake van sterke beïnvloeding door de revolutionaire gebeurtenissen in Europa in het zogenaamde ‘revolutiejaar 1848’. In februari 1848 brak in Frankrijk de eerste revolutie van dat roerige jaar uit, die oversloeg naar Duitse staten als Baden en Pruisen, maar ook naar Oostenrijk, Hongarije en Italië.
c
Volgens Drentje is de Thorbeckelezing van dit jaar relevanter dan ooit:
c
“We snappen allemaal na de Statenverkiezingen dat er veel aan het verschuiven is en dat burgers nadrukkelijk hun stem willen laten horen en dat lijkt op 1848. Dat was een revolutiejaar in Europa, waarij burgers duidelijk maakten dat ze zich onvoldoende herkenden in het bestuur. En die herkenbaarheid is nu niet weg.
De meeste Nederlanders zijn gelukkig overtuigde democraten.
x
Maar het gaat meer over de spelregels en de manier waarop je het organiseert en in hoeverre een regering draagvlak heeft. Het aardige van de lezing van Omtzigt was, dat hij allerlei bepalingen die Thorbecke in 1848 ingevoerd wilde hebben, weer op de agenda wil zetten. Dus 1848 is nog steeds relevant.
c
Zoals de plicht om de Kamer te informeren. Je kunt wetten niet half laten ingaan of even op pauze zetten, wanneer ze afgekondigd zijn. Amendementen die aangenomen zijn volledig negeren. Het is een optelsom van een te grote nadruk op de macht van het bestuur en de afname van de macht van het parlement.
Er was zo veel belangstelling dat we de Spiegel moesten afhuren. Maar die zit al nokvol. En niet zozeer omdat de Thorbeckelezing gratis bij te wonen is. Het is echt heel veel! Zoals gezegd, bij Mark Rutte hadden we 450 mensen.”
x

* * *

‘Uit de Thorbecke-lezing van Pieter Omtzigt is goed op te maken,
hoe de regering in steeds grotere mate de grondwet schendt.
Met daarin veel schokkende voorbeelden.

Het sluit op een bijzondere wijze aan bij mijn Thorbeckelezing uit 2013.’

Drs. Maurice de Hond over deze lezing…!!

Statisticus/analist drs. Maurice de Hond.

“Vrijdagnacht werd ik om 2 uur wakker. Ik was nieuwsgierig naar de inhoud van de Thorbecke-lezing van Pieter Omtzigt. Zelf had ik die lezing in 2013 mogen geven. Daarbij richtte ik me op de ontwikkelingen binnen het electoraat en de structuur van het politieke stelsel. Ik was heel nieuwsgierig wat Pieter zou zeggen. Hij was immers iemand die al in 2003 kamerlid is geworden en veel beter dan wie dan ook weet hoe het er op het Binnenhof aan toegaat.

Ik las zijn lezing en heb vervolgens niet meer kunnen slapen. Het beeld dat hij schetst van de gang van zaken in politiek Den Haag is meer dan schokkend. Het laat een systeem in verval zien, dat ook niet in staat lijkt te zijn tot verbetering/vernieuwing.

Als Nederland u ter harte gaat..
Ik raad u ten sterkste aan deze Thorbecke-lezing van Pieter Omtzigt tot u te nemen. Op dit moment is zijn samenvatting beschikbaar zoals deze maandag in de Volkskrant verschijnt, zijn complete rede in tekst, en verwacht wordt dat dit weekend ook de video/geluidsopname van de rede ter beschikking komt. Nadat ik u de links heb gegeven, zal ik omschrijven wat ik zo schokkend vond.

1. Dit is de samenvatting van Pieter Omtzigt zelf (HIER), zoals deze in De Volkskrant staat.

De schokkende Thorbeckelezing van Pieter Omtzigt - 62614

2. Hier treft u de complete lezing aan (HIER(pdf)) van Pieter Omtzigt. Dit is de opname, om in alle rust te bekijken:

3. Dit was mijn Thorbecke-lezing uit 2013 (HIER). De titel was ‘Peilingen en de stand van de Democratie’. Dit was de slotzin van mijn Thorbecke-lezing van 10 jaar geleden:

‘Als de bestuurlijke herinrichting niet grondig en voortvarend door het Binnenhof zelf wordt aangepakt, valt te vrezen dat de systeemovergang minder rustig en soepeltjes zal verlopen dan in 1848, met de zo belangrijke hoofdrol voor Thorbecke.’

De regering lapt de grondwet aan zijn laars..
Ik zal proberen aan te geven waarom ik niet meer kon slapen, nadat ik de lezing van Omtzigt had gelezen. Wat hij gedetailleerd beschrijft met vele indringende voorbeelden, hoe geleidelijk de Nederlandse regering de grondwet aan zijn laars lapt. Maar ook dat er amper iets tegen gedaan wordt.

Dit zijn de 5 onderwerpen die hij dan aan de orde stelt:

1. Besluiten worden steeds vaker op oneigenlijke plekken genomen, zoals in het Catshuisoverleg, aan klimaattafels of met lobbyisten, maar niet in de Trêveszaal (waar de ministerraad vergadert) en het parlement. Hiermee dreigt de parlementaire controle op de besluitvorming naar de achtergrond te verdwijnen.

Neem het Catshuisberaad: de allerbelangrijkste besluiten van de regering, zoals de lockdown, avondklok en schoolsluiting zijn de afgelopen jaren genomen in een gremium dat volgens de wet helemaal niet bestaat, laat staan gecontroleerd kan worden door het parlement.

2. Het budgetrecht van het parlement wordt uitgehold door van alles een ‘noodgeval’ te maken. Er is namelijk een ontsnappingsclausule voor een minister die een begroting niet aan de Tweede Kamer wil voorleggen, en die clausule noemen we ‘rijksbelang’.

Het rare is nu dat dit uitzonderingsartikel de laatste jaren heel vaak gebruikt wordt. In 2018 en 2019 werd dit artikel in het geheel niet gebruikt. In 2020, het eerste jaar van corona, is het 40 keer gebruikt en in 2021 59 keer. Maar opvallend genoeg wordt het ook daarna nog gebruikt: 34 keer in 2022, niet alleen voor covid-19, maar ook voor asiel, Oekraïne en energie.

3. De regering heeft de gewoonte om wetten slechts gedeeltelijk in werking te laten treden. Dus als het goedgekeurd is door het parlement wordt het toch niet of gedeeltelijk in werking gesteld.

4. De informatievoorziening aan de Kamer en de samenleving is gebrekkig. Elke burger kan in Nederland de regering vragen om documenten openbaar te maken, op grond van de Wet Open Overheid. Maar stukken worden achtergehouden en zelden binnen de wettelijke termijn aangeleverd.

In 2019 gebeurde het 38 keer dat de overheid door de rechter een dwangsom opgelegd kreeg, omdat de termijn niet gehaald werd. In 2020 gebeurde dit maar liefst 47 keer en in 2021 97 keer. Deze cijfers zijn nog van vóór de recente WOO-verzoeken over corona bij het ministerie van VWS.

5. Het is niet mogelijk om naar een rechter in Nederland te stappen als wetten in strijd zijn met de grondwet. Er is dus via nationaal recht geen effectieve bescherming van grondrechten.

De gevolgen daarvan zijn een slecht bestuur dat de parlementaire controle omzeilt en besluiten elders neemt. Hierin zit de kern van ‘slecht bestuur’, namelijk dat het land bestuurd kan worden door regenten, die bijzonder slechte besluiten kunnen uitvoeren zonder al te veel weerstand. De essentie van een democratie is immers dat burgers en journalisten de totstandkoming van besluiten kunnen controleren, zodat ze op basis daarvan bij verkiezingen hun stem kunnen uitbrengen. Maar in de praktijk kan dat nauwelijks.

Omgekeerd kan het wel: steeds meer controleert de staat de burger. Dat leidt tot grote ongelukken, zoals bij het toeslagenschandaal. Maar het legt ook de infrastructuur klaar waarmee een regering of een staat de bevolking kan controleren, commanderen en onderdrukken.

De cruciale zin aan het eind van zijn lezing is m.i.

Goed bestuur is een noodzakelijke voorwaarde voor goed beleid. Een groot deel van deze problemen is veroorzaakt doordat praktijk en theorie van onze staatsinrichting steeds meer uit elkaar bewegen. De regels zíjn er wel, maar ze worden op essentiële punten niet meer nageleefd door de regering. En we hebben geen systeem om deze niet-naleving te corrigeren.

 

* * *

2 gedachten over “De schokkende ‘Thorbecke-lezing’ van Dr. Omtzigt..!

  1. ‘Er is meer dan voorheen in de wereld te doen’ is een citaat van de liberale politicus & vrijmetselaar Rudolf Thorbecke (1798 – 1872), die in 1848 voor de nieuwe grondwet presenteerde waarbij de macht werd ontnomen van de koning (Willem II) en de regering in het vervolg verantwoordelijk werd voor diens daden. Naar wij nu weten is dit slechts een kosmetische verandering.

    Pieter Omtzigt (1974) is een eerste klas judasgeit aka controled opposition, want hij stemt braaf mee met de kartelpartijen (denk aan de lockdowns, avondklok & spoedwet ) en hij strooit mensen zand in de ogen door te doen alsof hij aan hun kant zou staan. Niets is echter minder waar, want zijn vrouw Ayfer Koç en broer & ‘vaccin’pusher Dirk-Jan zijn beiden werkzaam bij het Deep State-instituut WEF (World Economic Forum) in Genève.
    Op dringend verzoek van Ur-Loge-lid Mark Rutte is Omtzigt gestopt met zijn onderzoek naar seksueel misbruik van jongens door Minerva-boy Joris Demmink. Mede door zijn inspanningen is de toeslagenaffaire naar boven gekomen – waarvan akte -, maar een gepaste reactie als het indienen van een motie van wantrouwen, is overduidelijk een brug te ver.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.