Advertentie

Coronavirus: bibberen of realiteitszin..!?!


x
x

Coronavirus: bibberen of realiteitszin..!?!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Door de bijna verlammende angst voor het Corona-virus, die -zo blijkt overduidelijk- bijna iedereen over het hoofd ziet, kan het ‘verhaal over het dodelijke virus’ zijn eigen dynamiek ontwikkelen. Het was Winston Churchill die de toepasselijke quote deed: ‘We have nothing to fear, but fear itself’.  We hoeven dus slechts de angst zélf te vrezen. Klopt dat bij het Corona-virus? Nou, als je de HELE DAG op alle mediakanalen wordt doodgegooid over de ontwikkeling van het Corona-virus, zou je toch écht zeggen dat er daar-werkelijk reden is tot angst..

Professor Eric Snijder (hoogleraar medische microbiologie aan het LUMC)

Maar bedenk dat gevaar wat anders is dan angst..!! Het nieuwe coronavirus kan ellen een gevaarlijk imago ontwikkelen, als iedereen maar meehuilt met de wolven in het bos.. En de werkelijkheid dan? Nou het blijkt dat het allemaal wel meevalt. Dat is in ieder geval ook de mening van hoogleraar virologie Eric Snijder. Hij verklaarde bij RTLZ heel duidelijk:

“Ik vergelijk het weleens met een echt ‘killervirus’ als Ebola. De kans dat je dat overleeft, is relatief klein. Bij het coronavirus is het omgekeerde aan de hand. Want 80% van de mensen die besmet raakt met het coronavirus, ontwikkelt slechts milde ziekteverschijnselen.

20% Wordt ernstiger ziek en een nog veel kleiner deel komt te overlijden. Of het uiteindelijk nou 0,1%, 1% of 1,2% zal blijken te zijn, het sterftecijfer valt uiteindelijk simpel gezged wel mee. In orde van grootte valt het nieuwe coronavirus nog het best te vergelijken met de klassieke griep.”

Het blijkt dat het dan ook altijd gaat om mensen met
een immuniteitsprobleem, diabetici of
patiënten met hart- en vaatziekten, zoals oudere mensen.
Gezonde mensen hebben gemiddeld dus
niet écht veel te duchten van het coronavirus.

Precies zoals we bij onze inleiding opmerken, is het volgens deze professor ook, dat als de toon eenmaal gezet is, het nogal moeilijk lijkt om terug te keren naar de vraag: is het allemaal wel zo ernstig?

“De balans moet worden bewaakt tussen de maatschappelijke en economische impact van maatregelen en het daadwerkelijke risico van de ziekte. De media hebben daar een belangrijke rol in, maar ook deskundigen zouden wel wat vaker op de rem kunnen trappen.

Dr. Maria Gismondo

Mogelijk neemt het probleem over een paar maanden in elk geval tijdelijk af, want de kans dat het dan minder wordt, is realistisch. Dat zien we ook bij andere virussen. Maar een terugkeer van het virus, in de volgende winter, is niet uit te sluiten. Maar dan zijn misschien de eerste vaccins beschikbaar om het probleem verder in te dammen.”

Het stoppen met paniek zaaien
Het verhaal van de directeur van de Italiaanse versie van het RIVM is hetzelfde: STOP MET DEZE PANIEK! Dat adviseert zij in een interview tegenover de Italiaanse krant La Repubblica (HIER). In dat interview maant Maria Rita Gismondo vóór alles tot kalmte. Wél belangrijk tegen verspreiding van het virus, zegt ze, is de hygiëne, bijvoorbeeld handen wassen; zo moeilijk is dat allemaal niet.

“De kraan is vlak bij het toilet. Maar beelden van uitgestorven straten en ambulances met gillende sirenes zorgen voor onnodige paniek. De hoeveelheid maatregelen tegen het virus lijkt overdreven. Het lijkt soms wel alsof we in oorlog zijn, maar daar is geen sprake van.” En evenals microbioloog Eric Snijder verwacht Dr. Gismondo dat het snel gedaan zal zijn met het coronavirus.

7 gedachten over “Coronavirus: bibberen of realiteitszin..!?!

 1. Of het corona gevaar al of niet wordt opgeblazen lijkt mij niet echt duidelijk. Wat de gevolgen in het politieke- financiële en economische domein betreft, zijn deze wel duidelijk. Enkele bronnen bv. over Japan :
  https://japantoday.com/
  https://www.japantimes.co.jp/
  Beiden zijn Japanse dagbladen verschijnend in het Engels.
  Een bron over de USA :
  http://www.daretoreadit.com/
  Ik verwijs naar de inhoud van de linken. Hieruit blijkt dat er toch meer aan de hand is.
  Een recente analyse over de achtergronden:
  http://themillenniumreport.com/2020/02/corona-crash-2020-the-real-conspiracy-behind-the-globalist-takeover-plot/
  Een analyse van het coronavirus zelf :
  http://themillenniumreport.com/2020/02/coronavirus-bioweapon-mystery-solved-its-all-in-the-name/
  Er is ook een spoor naar Israël :
  http://stateofthenation.co/?p=7988
  met titel :
  “How is it that Israel will produce a coronavirus vaccine ‘in a few weeks’—Were they behind it’s creation?!” (=einde titel).
  Wat mij het meest opviel , was de crash van de beurzen. Als de grote jongens en insiders er uit stappen, dan is het zeker niet omwille een griep epidemie. Zij weten m.i. dan ook meer. En dit blijkt ook het de volgende bron :
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/global-economy-was-sinking-long-coronavirus-appeared
  met citaten :
  “Why? Well, my theory has always been that the Fed and the international bankers WANT a crash, on a timetable of their preference.
  From the chaos they hope to implement a new order in the form of a fully centralized one world economic authority and monetary system; a plan which has slowly been entering the mainstream discussion the past couple of years. It is a scheme that Mohamed El Erian has even mentioned in his own editorials……
  It would be awfully convenient for them to cut liquidity again while the world is in the shadow of a viral pandemic; after all, whatever happens, the virus will be blamed and the fed will escape most scrutiny…..
  Whatever happens in the coming months, never forget that the economic and geopolitical situation has been dire for years. The coronavirus, while a legitimate threat that must be taken seriously, is also highly beneficial to a select group of elites who now have perfect cover to move forward with an economic collapse that they have been planning for some time…”(=einde citaten).
  Neem hierbij dan de oorlog in Syrië en Erdogan die de sluizen heeft opengezet om het Coudenhove Kalergi plan verder uit te voeren.. en het gaat dan imo dan ook niet meer om het “coronavirus” maar om de beslissende stap naar de NWO dictatuur.

 2. In mijn beleving is de Corona-hype met name bedoeld als een rookgordijn, waarachter vele zaken zonder op te vallen kunnen worden doorgevoerd. Allerlei dictatoriale maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Zie in dit verband het volgende artikel van James Corbett:

  https://www.sott.net/article/429957-The-coronavirus-pandemic

  Ook oorlogshandelingen kunnen op de achtergrond worden geïnitieerd, zoals b.v. in Syrië. Zie de volgende artikelen:

  https://www.zerohedge.com/search-content?search_api_fulltext=Syria&sort_by=created

  Kortom de principes van probleem-reactie-oplossing en ‘laat een goede crisis nooit verloren gaan’ worden weer volop toegepast.

 3. Op de MSM kanalen wordt meermaals geroepen dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden terwijl ze zelf voor onduidelijkheid en onnodige bangmakerij zorgen.
  Waarom maakt de MSM over het coronavirus zoveel ophef terwijl zelfs virologen zeggen dat dit virus met een gewoon griepvirus is te vergelijken?
  De ouders die nu hun kinderen naar school laten gaan kan ik niet begrijpen vooral niet wanneer zij eerder ivm met het mazelenvirus erop stonden dat niet gevaccineerde kinderen geweerd dienden te worden.De mazelen is niets anders dan een kinderziekte die vanzelf weer overgaat terwijl volgens de MSM kinderen nu juist het coronavirus kunnen verspreiden wat een risico voor ouderen en mensen met verminderde weerstand inhoud.Welke logica zit hierin?
  Eerder heb ik wel geschreven dat bij debatten in de tweede kamer de oppositie hoog van de toren blaast terwijl heel vaak het eindresultaat is dat ze toch plannen van de coalitie steun geven,en dat is gisteren ook weer gebeurd want zowat de hele oppositie vond dat scholen gesloten moesten worden en toen Wilders een motie voorstelde werd hij niet gesteund in zijn voorstel om scholen te sluiten.Wel gaven ze dan steun voor de motie om ouders niet te bestraffen wanneer zij er toch voor kiezen om hun kinderen thuis te houden van school.
  Het probleem lijkt hier te zijn dat Rutte moet kiezen tussen mogelijk meerdere scenario’s aan de ene kant zien we wereldwijd een toename van het virus en alle gevolgen die dat met zich meebrengt,terwijl men ook hoort dat het virus niet ernstiger is dan een griepvirus.
  Door Rutte zijn eigen beleid van de afgelopen decennia door alles totaal uit te kleden waardoor de zorg,politie en anderen over onvoldoende mensen beschikken heeft hij voor dit probleem gezorgd wat het onverteerbaar maakt dat hij een tekort aan hulpverleners nu gebruikt om scholen open te houden.Ik vind het zowieso onbegrijpelijk dat Rutte en zijn coalitie maar doorgaan terwijl elke nadenkende toch kan zien dat deze coalitie alles zowat tot een puinhoop reduceert.Het OM,justitie en veiligheid,de belastingdienst,UWV en tal van andere diensten zijn onder zijn leiding toch in puinhopen veranderd waar meestal de burger onder lijdt?
  Wat doet de oppositie in de tweede kamer,waarom laten zij dit gebeuren?Waarom grijpt niemand in?

 4. In Spanje heeft men de noodtoestand afgekondigd en wil men het leger inzetten om te zien of iedereen zich wel aan de bevelen houd.Dit lijkt heel wat en de vraag die ik mezelf stel is of dat wel zin heeft want het virus heeft zich naar mijn mening allang overal verspreidt doordat juist overheden in gebreke zijn gebleven en zelfs wat ze nu doen is vaak nogal dubbel waarbij het er op lijkt dat ook hier weer grote bedrijven vooral geen last van maatregelen mogen ondervinden.
  1. Mensen mogen niet in grotere groepen dan 100 mensen samen komen.
  Onzin wanneer mensen die bij grote bedrijven werken (waar vaak duizenden mensen werken die wel verspreidt werken op een terrein maar aan het begin of eind van hun dienst met z,n allen tegelijk door een paar in of uitgangen het terrein op of afgaan waarbij het besmettingsgevaar verhoogd is).Handen wassen werkt naar mijn mening ook niet echt om de simpele reden dat telefoons,toetsenborden ook bacillen kunnen bevatten.Nu velen min of meer verslaafd zijn aan de mobiele telefoon is het niet ondenkbaar dat mensen de telefoon neerleggen en hun handen wassen waarna ze diezelfde telefoon met eventueel bacterieën erop weer in de schone handen nemen en zelfs richting gezicht (oor) bewegen waardoor dat handen wassen dus zinloos is.Toetsenborden in bv controlekamers op fabrieken kunnen ook bacillen bevatten en worden bij ploegendiensten door meerdere mensen gebruikt wat ook voor verspreiding kan zorgen.
  Wilders zijn motie om scholen te sluiten werd niet gesteund en nu vragen medisch specialisten zelf erom om scholen te sluiten is dat geen blunder van de gehele tweede kamer?
  De cijfers van het RIVM kloppen hoogstwaarschijnlijk ook niet zoals dat eerder ook het geval met de stikstof en PFAS crisis het geval was,de cijfers geven alleen gecontroleerde aantallen weer en niet gecontroleerden worden gewoon niet meegeteld maar hoeveel besmettingen bevinden zich daaronder?Resultaat is wel dat het MKB telkens de zwaarste klappen krijgt zoals de boeren en nu ook de horeca en andere bedrijven.De grote bedrijven ondervinden vaak de minste last en wanneer ze alverlies ondervinden worden zij in tegenstelling tot veel MKB bedrijfjes en zzp ers wel direct geholpen door de overheid zoals te zien is aan de tientallen miljoenen belastinggeld die aan de schadeveroorzakers in Groningen uitgekeerd zijn of nog uitgekeerd gaan worden terwijl de mensen die schade hebben aan het lot worden overgelaten.
  Op deze manier zullen kleine bedrijven (lees concurrentie voor de grote bedrijven) verdwijnen en zullen alleen de grote bedrijven overblijven en de dienst uit gaan maken.
  Hoe logisch is het om mogelijk besmette gebieden te betreden om mogelijk besmette mensen naar Europa terug te halen waardoor de kans op verspreiding in Europa groter kan zijn geworden?En dat is precies gebeurd in het begin van de crisis want de EU stuurde zelf vliegtuigen naar China om mensen op te halen. https://nos.nl/artikel/2320642-europese-unie-coordineert-evacuatie-van-europese-burgers-uit-china.html
  Is dit virus nog te bevechten en wat als dit een dodelijk virus voor iedereen zou zijn geweest?

 5. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft begin december 2019 een tweedaagse wereldtop gehouden over vaccinatieveiligheid.
  – Herhaaldelijk hoor je dat er meer wetenschappelijk bewijs moet komen/dat dit er niet is. Met name van hulpstoffen is het bijna niet te doen de veiligheid wetenschappelijk aan te tonen. Als iets veilig is voor volwassenen, dan weet je niet of dit ook voor kinderen geldt. Doe je een hulpstof bij het ene vaccin, dan kan het in combinatie met het andere weer een heel ander effect hebben.
  – Het vaccineren van zwangere vrouwen om zo hun baby te beschermen is ‘off-label’ (juridisch niet aan te raden).
  – Iemand merkt op dat de critici verhoudingsgewijs veel invloed hebben en dat ze niet helemaal ongelijk hebben; ze zouden misschien minder agressief bejegend moeten worden.
  – Dr Gruber, Hoofd Vaccinonderzoek (Center for Biologics Evaluation and Research, FDA): ‘We hebben voor het eerst in de menselijke geschiedenis de bevolking een verschuiving laten maken naar immuniteit die vaccin-afhankelijk is. De grote aanname was dat de bevolking mee zou werken. Bij de 6 vaccins die aanvankelijk gegeven werden, was dat ook zo; de mensen zagen de zin ervan in.’ Inmiddels ligt het anders. Dr Gruber: ‘Nu bevinden we ons in een erg kwetsbare toestand: we hebben een wereld gemaakt die afhankelijk is van vaccinaties.’ Volgens haar is er geen andere keuze dan voortgaan op de ingeslagen weg (‘k vond het nogal schokkend).
  – De wetenschapper die een televisie-spotje presenteert met: ‘Vaccins voorkomen ziektes en dat zonder risico’, brengt tijdens de top toch echt iets heel anders naar voren.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=dzRG5AfFKB8&feature=emb_logo

  Zonder commentaar (alleen Engels): https://www.youtube.com/watch?v=s2IujhTdCLE&list=PL9JldIf7HUZTqPbAlsZ6xjnQ_OZP2nQc6
  Originele video’s: https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/02/default-calendar/global-vaccine-safety-summit

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.