Advertentie

Waterloo, over oorlog en geld..!


waterloo-solitaire-slider

x

x

De geheimen achter de Slag bij Waterloo en de rol van Oranje
x
Een andere geschiedenis, dan het verhaal uit de schoolboeken..!

x

x

Waterloo, over oorlog en geld..!

2015 © Peter Toonen/deze versie WantToKnow.nl/.be

x

Jij bent uitgenodigd om aan de vooravond van de zomerzonnewende van dit jaar een grootse gebeurtenis mee te maken in het heuvelachtige landschap iets ten zuiden van Brussel; want er zijn nog tickets verkrijgbaar voor een spektakel met 50.000 figuranten, 300 paarden en zo’n 100 stukken artilleriegeschut, waarin op 18 en 19 juni een veldslag wordt nagespeeld die dan 200 jaar geleden ter plekke plaats vond: de Slag bij Waterloo.

Peter Toonen
Peter Toonen

‘Waterloo’, titel van het liedje waarmee de Zweedse groep Abba ruim 40 jaar geleden het Eurovisie Songfestival won en daarmee haar zegetocht begon als een van de meest succesvolle muziekgroepen ooit, was 200 jaar geleden de locatie waar de definitieve ondergang begon van Napoleon Bonaparte (1769-1821), de ‘Kleine Generaal’, een van de meest succesvolle krijgsheren ooit.

Een vreselijke veldslag
We kunnen niet kijken in de hoofden van de duizenden mensen die deze veldslag willen herbeleven, maar ik vermoed dat de meesten niet weten dat niet alleen Napoleon deze slag verloor, maar in feite de hele mensheid. Daar kom ik zo op terug… Die hele veldslag was destijds sowieso geen feestje. Het was een strijd tussen de geallieerden (Groot-Brittannië, Nederland en Pruisen) tegen een leger van Napoleon van zo’n 120.000 manschappen die na 3 dagen werden verslagen (sommigen zeggen na slechts 8 uur strijd..).

Na dit krijgsgeweld waren er meer dan 50.000 doden en gewonden (ongeveer evenveel aan beide zijden) en ca. 20.000 man werd vermist. Aan Franse zijde werden nog eens 18.000 soldaten gevangen gemaakt. Pas nadat al die kerels klaar waren met hun matpartijtje kwamen er weer vrouwen ten tonele, en wel om de doden en gewonden af te voeren. ’n Leuke schoonmaakklus voor de dames…

De Slag bij Waterloo staat nu bekend als de laatste van de Napoleontische Oorlogen. Hierna was het gedaan met diens keizerrijk, het Eerste Franse Keizerrijk dat ook Pruisen (nu Duitsland) en de Lage Landen omvatte en reikte tot aan Noorwegen, Zuid Italië en het gehele westelijke deel van de huidige VS.
Keizer Bonaparte is de man die naast de figuur Jezus in de wereldliteratuur de tweede plek inneemt als meest beschreven personage (!); maar vóór dat je hem gaat ophemelen, even het volgende: in totaal zijn in alle oorlogen die hij voerde, zo’n 2,5 miljoen militairen en 1 miljoen burgers gesneuveld!!

NathanRothschild

x

Maar zoals ik al zei verloor bij Waterloo niet alleen Napoleon zijn slag, maar eigenlijk de hele mensheid. Want de grote overwinnaars waren niet zijn tegenspelers de Britse hertog van Wellington (die later Brits premier zou worden), noch de Nederlandse Prins van Oranje met wie hij samen vocht (en die later Koning Willem II der Nederlanden werd), noch Gebhardt Leberecht von Blücher, de generaal van de Pruisen (voor wie de Nazi’s later een mausoleum hebben opgericht) die hen te hulp was geschoten. De echte winnaar was ene Nathan Mayer Rothschild, een Joods-Duitse bankier, financier en zakenman uit Londen.

Die_Rothschilds_Movie_CoverDe Rothschild familie
Oorlogen zijn altijd een dure aangelegenheid en vooral Nathan’s vader had in de strijd tussen de Fransen en de Britten beide kampen gefinancierd en daar flink aan verdiend. In feite was het familievermogen juist ontstaan vanwege en gedurende de Napoleontische Oorlogen door voortdurend aan alle vechtende partijen geld te belenen. De bankiersfamilie had namelijk ontdekt dat je beter geld kon belenen aan soevereine staten en vorstenhuizen, dan aan andere ondernemingen, omdat dit veel minder of eigenlijk zelfs geheel zonder risico was.

Want als een vorst of regering geld nodig had of een tekort had om zijn schulden terug te betalen, dan werden in dat land simpelweg de belastingen verhoogd. Voilà: de burgers draaiden op voor ieder verlies. Altijd prijs voor de Rothschilds, risicoloze winst gegarandeerd. Komt bekend voor, he?

Na de Slag bij Waterloo begon voor de Rothschilds het feest pas echt, want vanaf die dag had Nathan Mayer Rothschild meer geld in kas dan de hele Britse staat. Voor het eerst in de geschiedenis was er een bank die rijker dan een natie, dan een soeverein land. De val van Napoleon betekende dus de knieval van de burger naar de bank. Na ‘Waterloo’ werden de banken pas echt de baas in Europa, en weldra de wereld. En dit door louter list en bedrog, en ook dat komt je wellicht bekend voor..

De Rothschild-clan..
Hoe kon dat gebeuren, is je misschien bekend, maar hier toch nog even dat verhaal. De stamvader van het Rothschild bankiersimperium was de in het Duitse Frankfurt geboren Mayer Amschel Bauer (1744-1812). Of hij een ver familielid is van Frans, de in 1973 in Noord Brabant geboren en getogen woonwagenbewoner en zanger met dezelfde achternaam, weet ik niet. Maar Mayer’s vader was de Asjkenazische Jood Moses Amschel Bauer, geldwisselaar en eigenaar van een pandjeshuis. Naast de deur ervan had hij, waarschijnlijk om zichzelf belangrijk te maken, een rood ‘familieschild’ opgehangen, also ein rotes Schild.

Dit schild sloeg nergens op, de familie had geen eigen schild, noch zegelring, maar de bluf was effectief, en om dit te bezegelen veranderde hij de familienaam officieel in Rothschild (vertaling: rood schild). Hoe dan ook werd deze kerel zeer succesvol als financieel ondernemer door niet alleen aan Jan en alleman tegen woekerrente goud en andere goederen te verpanden, maar vooral ook omdat hij daardoor aan de rijke adel tegen hoge rente geld kon belenen.

Het lijkt wel een Bijbels verhaal..
Maar Mayer Amschel kreeg vijf zonen die hij om zijn bedrijf uit te breiden, uitzond naar verschillende uithoeken van Europa, het kleine continent dat in die tijd door agressieve koloniale campagnes de heerschappij had gekregen over planeet Aarde. De oudste zoon, Amschell, mocht een bank stichten in Frankfurt (Duitsland), en in verdere volgorde van geboorte ‘kreeg’ Salomon Wenen (Oostenrijk), Nathan ging naar Londen (Groot Brittannië), voor Calmann werd het Napels (Italië), en Jacob mocht zich vestigen in Parijs (Frankrijk).

city-of-london-blackZoonlief Nathan Mayer Rothschild (1777-1836) wist zich in Londen als belegger te vestigen op de Londense Beurs, de Royal Exchange. Zoals zojuist vermeld, werd Napoleon verslagen in de Slag bij Waterloo, en dat was destijds in Londen zeer tegen alle verwachtingen in omdat men daar niet had gerekend op de toegesnelde hulp van de Pruisische troepen. Nathan was in Londen als eerste op de hoogte van dit goede nieuws omdat hij beschikte over een uitstekende machinerie van postduiven en informanten.

Maar vanaf het moment dat hij wist dat niet Napoleon doch Wellington de overwinnaar was, begon hij juist al zijn aandelen van de hand te doen en dit had tot effect dat dit voorbeeld door vrijwel alle aandeelhouders werd gevolgd. Het gevolg was een forse daling van de beurswaarden, waarna hij op het laatste moment door stromannen alle in waarde gedaalde aandelen liet opkopen.

En het gevolg daarvan was dat hij een dag later zijn kapitaal, naar men zegt, naar het 37-voudige zag vermeerderen. Door dit spelletje werd hij de rijkste aandeelhouder en kapitaalkrachtiger dan de hele Bank of England. Aan de vooravond van het grote Britse Rijk had Nathan Rothschild meer geld dan dit koninkrijk. De financiële macht en controle over een wereldrijk was geboren. En in handen van enkele particulieren..!

Nog een familie: de rol van de Oranjes
Nederland en de Nederlandse koninklijke familie heeft volgens mij een even verborgen als bedenkelijke rol gespeeld in het tot stand komen van de heerschappij van de banken over het leven op deze planeet. Om te beginnen was het dorpje Waterloo destijds gelegen op Nederlands grondgebied, en werd Napoleon verslagen onder directe Nederlandse steun en toezicht.

Napoleon-v-Wellington
Zo moest het in de boeken komen: de Engelse veldheer Wellington, die de kleine Fransoos Napoleon Bonaparte had verslagen.. De realiteit was -ook toen al- verborgen achter de ‘officiële geschiedenis’..!

De nederlaag van Napoleon wordt in het algemeen gezien als de overwinning van de in het Ierse Dublin geboren Britse generaal Arthur Wellesley, samen met de Nederlandse koningszoon en krijgsheer Willem II, die dit nooit gelukt was zonder de onverwachte hulp van het toegesnelde leger van de in Zweden geboren Pruisische generaal von Blücher. De Britten zien zichzelf tot op heden als de grote overwinnaars en spreken daarover als Wellington die won van Napoleon.

Maar Wellington heeft zijn naam in letterlijke zin te danken aan de Lage Landen. Want hoe zat het ook al weer met die Wellesey? Welnu, de Ier Wellesey werd als dank voor zijn overwinning door de latere Nederlandse koning Willem II in de adelstand verheven tot de Engelse Hertog van Wellington (The Duke of Wellington), naar wiens naam later de hoofdstad van Nieuw Zeeland werd genoemd als ook onder welke naam deze man later premier werd van Groot Brittannië. De daden voor de Britten, de benaming van de Nederlanders.

Na de Slag bij Waterloo werd op aandringen van de Britten het huidige België toegevoegd aan Nederland om zo een buffer te vormen tegen het verslagen Frankrijk. Dit duurde niet lang want in 1830 scheidde dit nieuwe en katholieke zuidelijke deel zich weer af van de autoritaire en protestantse koning Willem I en zijn Nederland na de in Brussel uitgebroken Belgische Revolutie. Dit werd het huidige en hopeloos tweetalige België met zijn uit Duitsland aangesleepte slappe koningshuis. Volgens mij is later daarom anderhalve eeuw later juist in Brussel zowel het hoofdkwartier van de Europese Unie (EU) als die van de Noord Atlantische Verdrag Organisatie (NAVO) gevestigd, maar dit geheel terzijde.

En wie was dan Willem II?
Willem II kennen de meeste mensen in Nederland nu vooral als naamgever van de gelijknamige voetbalclub afkomstig uit- en al in 1896 opgericht in de Noord-Brabantse stad Tilburg. Leuk dat ze weer meespelen en het uitstekend doen in de vaderlandse Eredivisie. Hun naam Willem II komt omdat deze eerste troonopvolger van zijn in de negentiende eeuw in Den Haag wonende koninklijke familie verzot was op deze stad en daarom aldaar zijn buitenpaleis liet bouwen, dat nu nog steeds dient als ceremonieel stadhuis. Ik kom zelf uit deze contreien en zo heeft mijn eerst grote liefde en middelbaarschoolse vriendin, jaren geleden in dit oude mooie gebouw onder mijn glimlachende ogen nog het jawoord gegeven aan haar man. En hoewel ik al jaren in Utrecht woon, ben ik nog steeds heimelijk fan van de voetbalclub Willem II.

Koning Willem II als voorvader van Oranjes..? Zonder nakomelingen..?
Koning Willem II als voorvader van Oranjes..? Zonder nakomelingen..?

Als latere Koning Willem II vocht hij als zoon van Koning Willem I en als Prins van Oranje in de Slag bij Waterloo zij aan zij met de Britten en raakte daarbij zelfs gewond aan zijn arm. Hij was daarmee waarschijnlijk een van de laatste mensen van oud adellijke bloed op deze planeet die zowel voorop ging in een oorlogsstrijd als zij aan zij vocht met zijn soldaten.Dat kennen we nu slechts van films als The Hobbit, Lord of the Rings en Game of Thrones.

Willem II was ook in andere opzichten een buitenbeentje en een ‘laatste der Mohikanen’. Hij was homoseksueel, had vele buitenechtelijke relaties, hij had voorouders van zeer bedenkelijke reputatie en nu komt het: hij had geen nakomelingen..!

Eerst nog iets over zijn voorouders: een van de verre voorvaders van Willem II was Willem III van Oranje, of op zijn Engels William of Orange. Het was deze Vrijmetselaar en Prins van Oranje die op 27 juli 1694 als koning van Groot Brittannië een mondiaal precedent schiep door particuliere bankiers het recht te geven om zelfstandig de nationale schatkist te beheren.

Door dit verraad aan het volk, het verlenen van deze Royal Charter voor de oprichting van de Bank of England, stemde Willem III er mee in dat deze particuliere bank niet alleen het staatsgeld mocht bewaren, maar ook om de valutawaarde te bepalen en het tegen een rente van 8% te mogen belenen, zeg maar geld te scheppen uit het niets.

Overigens was ook deze Willem III homoseksueel, en dat vind ik allemaal best, maar dat heeft niks met dit verhaal te maken. Boeiender is wellicht dat diens voornoemde nazaat met zijn Tilburgse kasteeltje geen kinderen kreeg waardoor bijna anderhalve eeuw later ene Willem Alexander moest trouwen met de Argentijnse schone Máxima om via haar nog enig koninklijk (lees: Duits adellijk) bloed door zijn familie-aderen te laten stromen. Dit is helaas geen mening mijnerzijds, maar een door vele feiten onderbouwde stof voor een geheel ander artikel…

Wat nu?
Wat kunnen we hier allemaal mee anno nu? Laat ik maar weer even vermelden dat we inmiddels al enkele jaren leven na het Gregoriaanse kalenderjaar 2012, voor de meesten bekend als het eindjaar van de duizenden jaren durende Lange Telling kalender van de Maya’s. Is er daarna wat veranderd? Ik zou zeggen van wel, vooral waar het gaat om de openbaringen van wat zich allemaal in het duister heeft afgespeeld en nog steeds gebeurt achter de schermen van we nu kunnen kennen als sluiers van de werkelijkheid, zeg maar The Matrix. De mensheid blijkt al tijden lang geregeerd te worden door een Geld/Macht Elite. En daarachter bestaan programma’s die in plaats en tijd tot ver voorbij de officiële aardse werkelijkheid liggen.

money matrix
De ‘Money-Matrix’.. De allesvernietigende wervelstroom van geld..

Het grote verschil tussen nu en de eeuwen die ik bovenstaand artikel heb beschreven, is dat alles vóór 2012 veelal in het geniep gebeurde, onzichtbaar voor de massa. Mensen hebben nu de vrije keuze om beter te weten wat er in en om hen heen werkelijk aan de hand is. We hebben nu zaken als ‘WikiLeaks’ en de onthullingen van de ex-NSA medewerker Snowden. Maar belangrijker: de Geld-Macht-Elite wordt ongewild transparanter, dat wil zeggen: het machts- en controlesysteem wordt voor ieder die het durft te zien van zichzelf steeds meer zichtbaar..!

De banken verloren hun masker in 2008
Doordat iedereen nu kan zien dat het de banken waren die in 2008 voor een wereldwijde financiële crisis zorgden en daar ook nog eens de burgers voor op lieten en laten draaien, en we nu weer zien dat en hoe de hoge heren in de bankwereld nog steeds verder gaan met hun zelfverrijking ten koste van de gewone burger, weten steeds meer mensen dat we nooit en te nimmer kunnen rekenen op dit soort ‘leiders’. We zullen het zelf mogen doen.

Er groeien nu allerlei initiatieven tot verandering van onderuit de samenleving, aangestuurd door een groei van bewustzijn, in feite een spiritueel ontwaken van de mensen op deze planeet. We zijn nu zelf de verandering die we willen. Mensen blijken zelf de goden te zijn die hun eigen werkelijkheid hebben geschapen en scheppen. Aarde is volgens mij de planeet van galactisch karma, de plek waar nu in tijd en plaats het universele vraagstuk mag worden opgelost tussen de krachten van dienstbaarheid aan het zelf en die in dezelfde naam dienstbaar zijn aan anderen en het grote geheel. Er is geen goed of fout, er zijn slechts krachten van licht en duisternis, samen groeiend in Oneindig Bewustzijn. En waar sta jij..?

Nawoord

Welke 'pil' kies je; jouw realiteit is een keuze, ook al denk je dat er maar één is.. Die realiteit die zich 'buiten je' lijkt af te spelen..
Welke ‘pil’ kies je; jouw realiteit is een keuze, ook al denk je dat er maar één is.. Die realiteit die zich ‘buiten je’ lijkt af te spelen..

1997 zie ik als het jaar dat er voor het eerst scheuren kwamen in de Matrix en mensen weer direct contact konden maken met hun Hogere Zelf en hun galactische afkomst. Het was niet voor niets dat vlak erna, in 1999, de gelijknamige film ‘The Matrix’ kon verschijnen. Al vanaf 1997 doen er om de zoveel jaar hardnekkige geruchten de ronde dat Napoleon door buitenaardsen ontvoerd en gechipt zou zijn. Een bevestiging hiervan heb ik niet kunnen verifiëren. Ik zou zeggen: jammer, want als het waar zou zijn, zou dat veel verklaren. Napoleon zou dan door buitenaardsen gebruikt zijn als een soort stroman om de Rothschilds meer macht te hebben kunnen geven.

En zo was in ditzelfde grote plaatje WO I bedoeld om een eind te maken aan de macht van de Europese vorstenhuizen, die met al hun koloniaal bezit tot dan toe de heersers waren van onze planeet. De Franse Revolutie waarvan zowel de macht van Napoleon als de stichting van de VS directe nakomelingen waren, vormden een eerste aanzet daartoe.

De oprichting van de Federal Reserve Bank, de Fed, aan de vooravond van WO I, was ook zo’n stap. Let wel: alle acties van de Rothschild familie, samen me nog enkele families (Bush, Rockefeller, Morgan, etc.) zoals behulpzaam zijn bij de oprichting van de Fed, voltrokken zich buiten het zicht van de massa. En dat spel is nu afgelopen… Laten we hen niet langer bevechten, maar deze Archonten een veilige aftocht bieden en samen werken aan een mooiere planeet waarin niet het ego maar de ziel kan groeien.

Concreet: als je wakker bent, steun dan ook initiatieven als Ons Geld en De Blije Bank.

Peter Toonen
mei 2015

* * *

x

Rothschild bank in de VS

 

41 gedachten over “Waterloo, over oorlog en geld..!

 1. Peter, complimenten betreffende een mooi helder en eenvoudige beschrijving van een belangrijk deel van de geschiedenis. Inderdaad is ook door anderen aangegeven hoe bloedlijnen lopen. Het was nog mooier geweest een bronvermelding te geven van de diverse statements, die je vermeldt. Maar desalniettemin bedankt voor deze feitelijke weergave.

  Groeten uut Tukkerland.

 2. In aansluiting op bovenstaande reactie van mij nog bijgevoegde link van een collega-nieuwssite over de actuele werkwijze van banken. Of denk je, dat dit alles fictie is? Kijk naar de wijze waarop banken en fiscus = (r)overheid ook in Nederland werken! Een innige vrijage, die wie ten goede komt???!!!

  http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9305:je-geld-is-allesbehalve-veilig-op-de-bank&catid=15:financieel&Itemid=28

  1. Harrie H.Braam.
   Als ik me niet vergis komen alle gegevens in Brussel bij elkaar in een enorme computer genaamd het beast(ook wel nummer 666 genaamd).
   Banken,belastingdienst,UWV en andere overheidsinstellingen zijn daar op aangesloten net als alle andere landen dat betekend dus dat ze alles van iedereen weten.

 3. Ik kan niet het zinvolle er van inzien, de eindeloze herhaling van feiten en gebeurtenissen, zonder daar aan een conclusie te verbinden, en dit voorval,
  als het zoveelste schaamteloze zinloze bloedbad neer te zetten, we weten wie de oorlogs misdadigers zijn, dus waar om niet voor een volksgerecht, en veroordelen, van wege misdaden tegen de mensheid, anders blijft het schrijven om het schrijven, om geld te verdienen net als de Rothshilds !!!

  1. Jenne hou eens op met je negatieve gezeur ajb..!! Wat brengt JOUW inbreng hiertoe dan nog..??

  2. Helemaal niets beste Guido, net als dit uitgewrongen verhaal, maar ik begrijp ook jouw denkwijze heel goed, dus ik doe er het zwijgen toe, en in dien je wenst kun je mijn schrijven elimineren, even goeie vrienden, jenne

  3. Voor mij wel Jenne, maar dat is een generatieprobleem en generatiekloof.
   En niet alleen dat, voor mij ben je iig iemand die de werkelijke problematiek al jaren kent. Ik denk dat je het van je moet afzetten om daar zelf nog concreet gestalte aan te geven, dat heb jij op jouw manier in je leven gedaan.
   Geef het stokje over aan de volgende generatie(s), en rust uit, en laat het, en vertrouw op de nieuwe lichting.
   Liefs

  4. Anna 11, klinkt goed, en ben daar ook onbewust al langer mee bezig, ook in mijn dagelijkse leven, maar om toe te kijken, dat vergt een andere mentaliteit, en die heb ik niet echt, zo maar voor handen, Vr. Groet Jenne.

 4. Lekker stukkie Peter…

  Verder wat Nederland betreft: sta er niet vreemd van te kijken als ons kleine kikkerlandje achter de schermen van het wereldtoneel aan de touwjtes trekt…..

  Amsterdam heeft niet voor niets drie keer een X in het logo…. De X is de 24e letter, in numerologie is dat 2 + 4 = 6. Drie keer X = dus 666…

  Daarnaast hadden we nog Beatrix. Bekijk die naam eens anders: Be-a-tri-x = Be a tripple X = Be a 666
  Robert Boerman

  1. Robert.
   Als je daar dan bij optelt dat Bernhard mede oprichter van de Bilderberggroep was en juist Beatrix voorzitster van deze club was dan heb ik het antwoord op de vraag waarom een staatshoofd van zo een klein landje tussen al die ander elite voorzitster was.

 5. Verwarrend hoor, al die koningen die of homo, of impotent door syphyllus of god mag weten wat voor andere inteelt-afwijkingen hadden. Heel de evolutietheorie gaat hiermee weer vet het raam uit, Oranjes die niet geen oranje waren en kontneukend de pijp uit gingen, geen wonder dat ze laatst nog “fuck de koning” riepen, meer een aanzoek dan een belediging als ik het zo lees.
  Ging Willempie twee nog vol en gay voorop in de strijd, Willemientje zat al in de boot voor Dolfje BOE had geroepen. Tijden veranderen, bootvluchtelingen zijn van alle tijden.
  Man man man….

  1. Weer scherp Coz 😉
   De 1 en de 99 procent bootvluchtelingen.
   We wachten maar op de zeespiegelstijging.
   De meesten hebben wel een een of ander opblaasbaar bootje.

 6. Dank voor het artikel Peter.
  We zullen toch nog door wat chaos heen moeten, mijn gevoel zegt steeds dat de laatste loodjes het zwaarst zijn. Het zullen nog heftige momenten worden, de vele vulkaanuitbarstingen, de ring of fire, is al begonnen. Moeder aarde is zich driftig aan het reinigen en ze verzet zich, mag zij nu ook eens??:)
  De nieuwe aarde komt eraan mensen, heb vertrouwen in de schepper enne….Jenne ik begrijp je wel een beetje hoor. Ben het soms ook wel eens helemaal zat hier, maar probeer dan toch me weer omhoog te trekken en de natuur in te gaan, die op dit moment nu zo prachtig is en ons weer laat genieten van haar pracht en praal.
  Dus: het eind van de zware rit zit er bijna op, heeft wel zo’n 500.000 jaar gekost aan ellende en wat al niet meer, de beloning zal uiteindelijk groot, schoon, fris en vol van liefde zijn.
  Peter het ga je goed en veel succes met je lezingen en de mooie dingen die je doet of nog gaat doen!

 7. Guido.J.

  Om ons te onderscheiden, cq jouw site WTK te onderscheiden, als het koren van het kaf, stel ik een andere manier van benadering van de onderwerpen voor.
  Oorzaak en Gevolg ; Oorzakelijkheid ; Causaliteit :
  Empiristische uitleg ; Rationalistische uitleg :
  Oorzaak = Anekdote
  De Ljapoenov-Exponent ; de Exponentiêlegroei van afwijkingen of Lambda.
  Dit is een onweerlegbare goede toenadering tot historische geschiedkundige
  onderwerpen.
  En met de vriendelijke groeten, Jenne

 8. Goed artikel Peter!! Wij hebben meteen even gekeken bij de blije bank en hebben lidmaatschap aangevraagd en geld gestort geweldig initiatief zeker met de op handen zijnde actie om het papier geld af te schaffen als we dan alleen met plastic kunnen betalen hebben we al ons nieuwe eigen geld gecreeerd.En ik neem aan dat iedereen op deze site zich ook al als lid aangemeld heeft,is zelfs overbodige vraag lijkt mij.want alleen ergens over blijven praten dat werkt niet echt actie ondernemen is nu het sleutelwoord

 9. Helder geschreven en het laat duidelijk de rode draad zien die in vele oorlogen terug te vinden is. Helaas nodig, maar vooral de laatste zinnen geven goed aan wat ons mensen te doen staat….

  1. Ooit kregen alle Nederlanders, een TIEN GULDEN biljet, het oude geld was waardeloos en niet meer bruikbaar, dit hete geld sanering, dit TIENTJE van de toen der tijd Minister van Financien Lieftink, maakte van alle zwarte centen afval, sommigen wisten iets te redden door slimmigheidjes, maar het werkte wel, ja en de echte rijken bleven als gebruikelijk buiten schot, alhoewel alles wel streng gecontroleerd werd ?!

 10. “toevallig” was ik vanmiddag op de Bank, waar in Recht gehandeld wordt voor een zaak tegen de Belastingdienst en heb ik de Meervoudige Kamer (= 3 raadsheren) de geschiedenis van Waterloo, de Bataafse Republiek, de mensenrechten en de statutaire wetten nog eens keurig in chronologische volgorde uitgelegd.
  Hopelijk concluderen de heren daaruit dat de huidige Nederlandse (belasting)wetten hun oorsprong vinden in de tirannieke Napoleon annex Rothschild, daarmee de Grondwet voor het Vrije Nederlandsche Volk uit de Bataafse Republiek vernietigend.
  Is door Vaticaanstad -London City en Washington DC. (de Heilige Drie Eenheid)in november 1815 na Waterloo op inspiratie/instignatie van Rothschild omgetoverd in een Koninkrijk der Nederlanden met voilá Willem I als zetbaas.
  Adieu Plackaet van Verlaethinge en Verdrag van Munster. Wij ronselen een tien miljoen Nederlandse en Belgische slaven onder “Oranje-Nassau”de slavernij in!
  21 mei 2015 nog steeds gaande en dat heeft Rothschild c.s. best knap gedaan dat miljoenen Nederlanders daar nog steeds in trappen……

  1. Ja de tijd van de Republiek, was Nederlands glorie tijd, het was te mooi om waar te zijn, en denk je eens in Nederland en België één, wat een brok vrijheid van denken en handelen, nee dat konden de opmringende landen niet toelaten, ’t was om bang van te worden.

  2. Jenne.
   Omdat Nederland,Engeland en Pruisen de Fransen hadden verslagen bij de slag om Waterloo hebben ze Nederlands grondgebied opgesplitst waardoor Belgie ontstaan is en als veiligheidszone(buffer) moest dienst doen dus dat heeft niets met vrijheid van denken en handelen te maken.

  3. De Fransen maakten van Walonië een kolonie, de mijnen en industriën, frans kapitaal en eigenaars, en de Taal, Vlaams/Nederlands werd verboden, stukken van België werden bij Frankrijk in gelijft, en ook daar de Vlaamse taal verboden, net als Bretons, en nota béné één van de oudste Europese talen, de Baskise taal, in het Belgiëse leger spraken de Officieren Frans en de soldaten Vlaams, er zijn niet veel volkeren houtainer in hun eigenwaan en optreden dan de Franse Elite, van Adel over gegaan op de hogere Ambtenaren, kleine koningtjes op hun bureautjes in de vele Ministeries, een monsterlijke octopus, die de Fransen hun bloed constant afzuigt, tijd voor een nieuw begin.

 11. De moeder van Maxima is half Ashkenazi waarmee Maxima dit nog voor een kwart meedraagt. Dat is de reden voor het huwelijk geweest. Er moet ashkenazi bloed in zitten.( Robin de Ruiter ).

  Zijn we weer terug bij de Khazaren.

  1. En als we dan Rothschild erbij betrekken en weten dat Adolf Hitler een nazaat van een Rothschild was dan zie je dat het 1 grote familie is en deze lijn kent veel meer bekende figuren en aftakkingen.

  2. Jullie maken grote fout hier, mijn familie is zeker even oud als de hunne, of als die van hen, in mijn bloed lijn zit van alles vooral veel mensen van goede willen, ik hoef niet voor hen te buigen of op de knieën te gaan, ben zuiver souverain mens, met voorouders de Friesen, nog eens vrije mensen verklaard door Karel de Grote, zo lang de vogels vliegen en de wolken langs de hemel gaan.
   Maar altijd respectvol naar de andere, en de leefregels naleven, zonder deze te verwerpen als pseudo vrijheid.

 12. De rol van de link tussen Oranje en de ‘geldadel’ is veel ouder dan Waterloo-1815.

  Ga eens de prachtige Michiel de Ruyter film bekijken, die de gebeurtenissen van het Rampjaar 1672 beschrijft, toen Nederland voor de eerste en laatste keer werd aangevallen door al zijn buren: de katholieke koning van Frankrijk Louis XIV, de katholieke koning van Engeland Charles II en de katholieke bisschoppen van Muenster en Keulen. Alhoewel het geen openlijke godsdienstoorlog was, was het toch een poging om het grootste protestantse bolwerk in Europa uit te schakelen. En dat mislukte, dankzij de Hollandse Waterlinie en Michiel de Ruyter.

  Uiteindelijk was het de Oranje stadhouder Willem III die besloot om Engeland binnen te vallen en de Protestantse revolutie aldaar aan de definitieve overwinning te helpen, de zgn. Glorious Revolution.

  Wat minder bekend is dat de operatie werd gefinancieerd door een rijkse sefardisch-joodse bankier uit Den Haag, Solomon de Medina, zonder voorwaarden, op deze ene na: als Willem III zou slagen in zijn opzet, dan zou de bankier de eerste nationale bank van Engeland mogen runnen. En dat gebeurde.

  Het zijn de Oranjes geweest, met hun ondersteuning van de protestantse revolutie en ‘vrijheid van godsdienst’ die de wegbereiders zijn geweest voor de opkomst van de joden in de moderne wereld. Amsterdam was de voorloper van Londen en New York, daar is het allemaal begonnen, culminerend in Goldman-Sachs.

  Voor details in 5 delen:

  http://www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_i_oranje_tempelbroeders_en_vrijmetselaars

  http://www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_ii_de_zwarte_adel_en_eerste_moderne_bank

  http://www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling_deel_iii_corpocratie_glorieuze_vinding_gouden_eeuw

  http://www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_iv_het_verraad_van_oranje

  http://www.anarchiel.com/display/de_wereld_in_gijzeling._deel_v_wellinks_wereldbank_geruisloze_motor_

  1. Heel goed dat je naar deze artikelenreeks linkt, John; ik was het even vergeten.
   Maar diegenen onder ons die de artikelen van Jim kent met de gedegen bronvermeldingen, weten al wat hoop ik 60.000 bezoekers van deze site ook gaan ontdekken: Jim is bijzonder goed geïnformeerd en een Parel op de kroon van Wakker Nederland.

  1. Dit zijn niet echt fijne romantische gedachtes om mee te gaan slapen, maak me trouwens veel zorgen voor mijn familie, wat een tijd leven we in.
   De echte belangrijke onderwerpen in en van je leven, liggen constant onder een donkere schaduw, en we leven maar één maal, en het is fijn om te leven en lief te hebben, en je klein kinderen te zien opgroeien, wat velen niet gegeven is, nu welterusten dan maar, groet !

  2. Hallo Jenne
   De kans dat dit toch wel een realiteit gaat worden schat ik groot in.
   Vooral ook omdat dit scenario beschreven staat in een boek van Brezinsky.
   Het gaat om de toekomstige wereldmacht.
   Regelmatig hoor ik in de avond en nacht de straaljagers nog steeds oefeningen houden boven Groningen.
   En de druk naar Rusland wordt alleen maar opgevoerd.
   Volgens mij begrijpen heel veel mensen totaal niet de ernst hiervan, ze denken dat het wel weer overwaait.
   Dit gevoel heb ik absoluut niet.
   Er spelen teveel belangen een grote rol.
   Maar maak je niet teveel zorgen, het komt hoe het komt.
   Heb een beetje geleerd om me neer te leggen bij het feit, dat veel mensen hier nogal passief instaan.
   Ik kan de wereld, mezelf en deze mensen niet redden.
   Hoe graag ik het ook zou willen.
   Groetjes!

  3. Nog even wat voorbeelden van mindcontrol of hoe we worden klaargestoomd voor WW3.
   Beijing warns US: ‘We will fight back’ as battle of words escalates over South China Sea
   http://www.independent.co.uk/news/world/asia/beijing-warns-we-will-fight-back-over-south-china-sea-in-escalating-battle-of-words-10277147.html

   NATO General Warns, Putin Is A “Dangerous Gambler… Willing To Use Nuclear Weapons”
   http://www.prisonplanet.com/nato-general-warns-putin-is-a-dangerous-gambler-willing-to-use-nuclear-weapons.html

 13. De Rothschilds en haar marionettenregeringen en instituten komen hier alleen maar mee weg, als wij, de burgers, blijven doorgaan met het verlenen van macht aan hen.
  Pieter Stuurman, ook al “van” Anarchiel heeft daar een heel mooi artikel over geschreven.

  En ik kan niet vaak genoeg herhalen dat wij, de burgers, het vanaf nu kunnen doen (gaan) stoppen, als wij maar de handen ineen slaan en de krachten gaan bundelen.
  Vandaar even een linkje naar een mooi onderwerp om met dat bundelen van krachten te beginnen: http://www.ikmaakbezwaar.net . Doe jij mee?

 14. Hoe meer ik erover te weten kom hoe ontstellender het besef van wat die Ashkenazi-joden aangericht hebben: de slaven-HC, de wereldoorlogen-HC, de Russische & chinese HC, de Armeense HC, de amerikaanse oorlogen-HC . En dan zijn ze er nog in geslaagd om middels de joden-HC, die een even grote hoax blijkt te zijn als 9/11, door opoffering van de goedmenende,judaïsche en geïntegreerde joden voor hun wandaden een soort altijd en overal geldende immuniteit te creëren. Il faut le faire !

  Maar Luca heeft gelijk: hun basis is wankel, nl. onze onwetendheid en onderdanigheid.

  Courage aan allen !

  Peter Vereecke

  PS HC staat voor holocaust

  De ondergang van al wie ertegen ingaat wordt meestal ingeluid als men beslist om het geldsysteem te veranderen en zelf als staat/land geld te creëren met al dan niet interest: Napoleon ondervond dit en na hem heren als Hitler, Kaddafi, Assad,

  1. Er bestaat ook een tactiek : if you can’t beat them, join them, en pas dan hun denken toe, door van binnen uit mee te delen.
   In mijn Amsterdamse tijd, handel en wandel, veel geleerd van mijn Joodse vrienden, die zeer zeker op de hoogte waren van mijn niet Joods zijn.
   Toch hele goede en intieme vrienden, met wederzijds respect, en geen ziekelijke religie als barriére tussen ons.
   Als mijn vriend en colléga naar New York vloog om stoffen te kopen, zijn eerste stap was Synagoge, Rabbi informatie bij wie en waar te kopen.
   Kijk wij hebben deze sociale samengang overboord gegooid, van wege ja wat, vrijheid van denken of zo iets, onze kerken zijn leeg de sociale samenhang in onze samenlevingen is niet meer, het hangt als droog zand aan elkaar, sociale controle is niet meer, vervangen door veel vacantie, nu ja heb er geen goed gevoel over, heb kunnen constateren hoe die neerwaartse spiraal in snelheid toeneemd, up to the black hole !

 15. na het jarenlang stelselmatig treiteren en afplassen van ‘ alu complottertjes’ op fora en verjaardagen is dan nu het water dusdanig tot aan de brave 1984 burger lippen gestegen dat er ineens wel vraag is naar waarheidsonderzoek omtrent de duistere beweegredenen van onze politieke pleuro adepten, ‘we zijn in het pak genaaid’, er in geluisd, door wie, waarom en wisten we het niet?! ‘in geen 200 jaar heeft een politieke munt unie ooit gewerkt’ ;

  Quote: “Dit wordt de dag dat een drietal publicisten een petitie aanbiedt aan de Tweede Kamer om een parlementaire enquete naar de invoering van de euro erdoor te krijgen. Initiatiefnemer Thierry Baudet vindt het een drama dat we in de euro zitten en wil de euro terug. ”

  Thierry Baudet gisteren op Radio 1.
  http://www.radio1.nl/item/295043-Dit%20wordt%20de%20Dag%20Manifest%20Peuro.html

  1. Kijkende naar onze niet gekozen leiders, het gemak waar mee ze zich bewegen in deze beerput die de EU heet, ze zijn volkomen onberijkbaar voor onze kritiek, ze leven en wonen op hun zieke olympus, als je een vraag durft te stellen, kijken ze dwars door je heen en gaan voort met k.t manipulatie.
   Heb geen idée hoe dit af gaat lopen, maar de afloop zal niet echt gelukkig zijn, niet voor ons, en niet voor hen, als de big bos the USA-CIA-ISRAEL-MOssad van zijn sokkel wordt gegooid, zijn ook zij verloren.
   Ik zie ze in verbeelding achter het hekje van de verdachte staan, en veroordeeld worden wegens land en volks verraad, en grove corruptie.
   En een groot gedeelte zal dan in de psychiatrice inrichtingen terecht komen,
   hopelijk de isoleer cel !

  1. De beloftes van de USA-CIA-ISRAEL-MOSSAD, hebben geen enkele waarde, de NATO zou niet uitbreiden in oost Europa, en nu houden ze provoserende oefeningetjes overal aan Rusland grenzen, het wordt tijd dat deze club van misdadigers en oorlogzuchtigen, afgebrand worden, zal niet makkelijk zijn met hun 700 millitaire vestigingen op deze planeet, maar we moeten van ze af, om een vredige samenleving te creéeren.
   Putin houd het met mooie praatjes een beetje tegen, om dat zijn
   nieuwe dodelijke wapens nog niet voorhande zijn.
   Maar uieindelijk wordt het een atoom oorlog, met de grootste verliezers de gewone man, zo als altijd !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.