Advertentie

Bijval voor UFO-standpunt Dr. Vermeeren!


x

Bijval voor UFO-standpunt Dr. Vermeeren!

Januari 2012 © WantToKnow.nl/.be

x

Eindelijk bijval voor Dr. Ir. Coen Vermeeren. Hij werd onlangs geïnterviewd in dagblad de Telegraaf, voor de zaterdagbijlage. Daarin vertelde Coen Vermeeren, dat het uiterst aannemelijk is, dat er veel meer achter het fenomeen UFO’s zit, dan de meeste wetenschappers bereid zijn aan te nemen. En dat hun vooringenomenheid feitelijk voortkomt uit het niet goed geïnformeerd zijn. (HIER vind je het Telegraaf-artikel)

Het lijkt een schimmig spelletje, waarin lucht- en ruimtevaartwetenschapper Dr. Ir. Coen Vermeeren verstrikt is geraakt. Een spelletje dat tot doel lijkt te hebben, hem monddood te maken..!

Hoon
Nou, Coen Vermeeren heeft het geweten.. Zijn dappere houding in het UFO-fenomeen, werd door een aantal, zich wetenschappers noemende, collega’s niet in dank afgenomen. Het zou een zweverig stuk zijn, dat in de Telegraaf stond en er werd gewoon weer -zoals wetenschappers het kennelijk doen als ze het ook niet meer weten- keihard op de man gespeeld. Coen had zich namelijk laten verleiden om te melden, dat hij zélf ook een paar keer een UFO heeft gezien..

Dr. Coen Vermeeren is hoofd is van de afdeling Studium Generale aan de TU-Delft. Dit is nu juist een afdeling die studenten meer van de wereld wil laten zien, dan het relatief kleine technische wereldje waarin ze verkeren. Maar er is binnen de TU-Delft, enorme oppositie tegen de vrije denkbeelden van Vermeeren..! Een commissie diende zelfs het ‘gedrag en de beslissingen van Coen Vermeeren’ te toetsen..
Het was de ‘wetenschappelijk baas’ van deze technische universiteit, rector magnificus Karel Luyben, die in een gesprek met Coen Vermeeren de vraag stelde, de opvattingen van Vermeeren, over onder meer ufo’s ‘voldoende onderscheiden konden worden van zijn taken bij de TU Delft’.

In de commissie die TU-baas Luyben instelde, zit ook hoogleraar filosofie Jeroen van den Hoven, hoofd van de afdeling waar Studium Generale beleidsmatig onder valt en ook hij bevestigt dat er gesprekken over de keuzes van Vermeeren hebben plaatsgevonden. Hij vindt dat mensen best een eigen mening mogen hebben, ‘maar als je als medewerker van de TU media-aandacht zoekt, dan is het wat anders. Als medewerker van de TU heb je, ook in je eigen tijd, verplichtingen en verantwoordelijkheden.’ Het lijken diplomatieke uitlatingen die bol staan van de wetenschappelijk starheid, waar deze tijd nu juist GEEN behoefte aan heeft..!

Van den Hoven vindt dat Studium Generale “best aandacht mag hebben voor ‘buitenissige’ verschijnselen, maar dan moeten die wel in een context geplaatst worden. Dat dat nog steeds niet gebeurt, daarvan zouden misschien eens achter onze oren moeten gaan krabben. Ik ben niet degene die hier de kat de bel moet aanbinden, maar ik ben er niet blij mee. Dit is geen goede ontwikkeling.”

Het eind van het liedje is dat Coen Vermeeren feitelijk onder een soort curatele is gesteld.. Zijn dagelijkse werkzaamheden worden nu op een goudschaaltje gewogen, zo lijkt het.

Wat in dit verhaal uiterst bedenkelijk is, is de rol die de Stichting Skepsis speelt in dit verhaal. Het lijkt er vooral op dat de negatieve, gesloten houding en de onderhuidse, uiterst bedenkelijke aantijgingen van een groepje, kennelijk redelijk gefrustreerde wetenschappers achter deze site, deze Stichting op de been houdt.. Liefdeloos, zo kun je het ook noemen.

Studium Generale
Feitelijk zouden de oprichters van de Universiteit van Leiden zich omdraaien in hun graven.. Het Studium Generale wat zij inbrachten als een, in hun ogen, essentieel onderdeel van een universitair-wetenschappelijke opleiding, is JUIST bedoelt als afdeling die studenten een breder perspectief dient te bieden op de wereld. Of zoals Coen Vermeeren het zélf terugkoppelt, naar aanleiding van de kritiek op zijn persoon:
“In mijn aanstelling staat dat ik ‘grensoverschrijdende’ activiteiten voor Studium Generale en derhalve voor de TU moet programmeren. Daar horen dus ook controversiële onderwerpen bij. Inherent aan controverse is dat er tegenstanders kunnen zijn die het totaal oneens zijn met het gepropageerde. Bij mijn sollicitatie en aanstelling – de commissie was onder leiding van toenmalige voorzitter van de SG-redactieraad, prof.dr. Joop Doorman – is mij expliciet en nadrukkelijk gevraagd van tijd tot tijd de controverse te zoeken. Hij vroeg mij letterlijk bij mijn sollicitatie of ik bereid was van tijd tot tijd een ‘rel te veroorzaken’.”

Want wat doet Vermeeren nu feitelijk fout..!?!?
De vraag is wat Vermeeren nu precies fout zou hebben gedaan. Is het problematisch om ufo’s serieus te nemen? Is het not-done om op te roepen tot bestudering van het UFO-fenomeen? Het bizarre is dat dit in het buitenland al lang en op grote schaal gebeurt!

De cover van het bewuste boek van ruimtevaartdeskundige Piet Smolders.

Wie herinnert zich nog de inspanningen van scepticus en astronoom Carl Sagan, die meerdere malen bij NASA en de Amerikaanse overheid tevergeefs heeft aangedrongen op onderzoek naar UFO’s?  En wat te denken van het boek ‘ET: Geen mythe maar werkelijkheid’ van astronoom, ruimtevaartdeskundige en wetenschapsjournalist Piet Smolders? Smolders concludeert in dit boek: ‘Er zijn te veel indrukwekkende berichten van betrouwbare getuigen om deze allemaal maar zonder meer terzijde te schuiven’.

En kijken we naar de Verenigde Staten, dan zien we dat daar in 2010 een baanbrekend boek van de onderzoeksjournaliste Leslie Kean verscheen over dit UFO-fenomeen: ‘UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record’. In dit boek komen legergeneraals, piloten, en overheidsfunctionarissen aan het woord over ufo’s. In het boek komen ufo-waarnemingen aan de orde die door meerdere bronnen gestaafd worden, onder andere via de Amerikaanse Freedom of Information Act (FOIA) boven water gehaald. Het gaat om wetenschappelijk gefundeerd onderzoek onder meerdere getuigen, radarwaarnemingen en fysieke sporen.

Het gaat in dit boek van Leslie Kean niet om het zien van lichtpuntjes aan de sterrenhemel, maar om bijna-botsingen in de lucht, bijna-vuurgevechten boven Iran en Peru en waarnemingen door duizenden getuigen (waaronder gouverneurs en politiefunctionarissen). Het voorwoord werd geschreven door John Podesta, de stafchef van het Witte Huis onder Clinton, die zich al sinds 2002 inzet om Amerikaanse ufo-documenten boven tafel te krijgen.

Het is Leslie Kean in de VS, die vorig jaar een uiterst gedegen wijze bewees: 'UFO bestaan'..!

En ook de beroemde fysicus Dr. Michio Kaku heeft zich in meerdere interviews lovend uitgelaten over Keans boek en onderschrijft haar conclusies: er zijn voldoende betrouwbare waarnemingen die de conclusie rechtvaardigen dat ufo’s serieuze en wetenschappelijke studie vragen.
Het lijkt erop alsof onze TU-Delft zichzelf in haar keurslijf lijkt te verstikken, door mensen die het aandurven om een open blik te hebben naar -in dit geval- het UFO-fenomeen, ook in een keurslijf te willen verpakken..

Nu eindelijk: waardering!
Toch heeft Vermeeren zich keurig binnen het wetenschappelijk kader uitgelaten. Dr. Ir. Coen Vermeeren is lucht- en ruimtevaartwetenschapper, dus de vraag waar een filosoof zoals Van der Hoven zich dan tegenaan bemoeid, ook al is hij dan de ‘baas’ van de afdeling van Vermeeren, is wellicht belangrijker te onderzoeken, dan het reilen en zeilen van Coen Vermeeren op het gebied van UFO’s te onderzoeken..!

Volgens Vermeeren zijn verreweg de meeste ufo-meldingen vervalsingen of eenvoudig te verklaren als weerballonnen. Maar dan blijft er toch  een deel van de waarnemingen over, waarbij er genoeg aanwijzingen zijn om de herkomst in ieder geval serieus te onderzoeken. Vermeeren is er zelf van overtuigd, dat sommige UFO’s een buitenaardse oorsprong zouden kunnen hebben. En het is nu vooral die overtuiging die sommige, collega-wetenschappers niet lijken te kunnen verteren..

UFO's bestaan; zo simpel is het feitelijk. Maar kennelijk zien de heren van de TU-Delft de vele foto's niet.. Dit soort foto's.. Er is sprake van een enorme toename van rapporten over Ufo’s en begint het erop te lijken, dat het grote publiek zich steeds meer bewust wordt dat er werkelijk zoiets bestaat als het UFO-fenomeen. De Ufo-foto werd gemaakt in Cornwall in 2008.

Maar er is nu ook bijval voor Vermeeren, want de wetenschapper, filosoof Taede Smeets van de Radboud Universiteit in Nijmegen, vindt dat zijn collega Coen Vermeeren, docent lucht- en ruimtevaarttechniek uit Delft, nooit onder toezicht had mogen worden gesteld, alleen omdat hij gelooft in ufo’s.

Dat er een hoop onzin wordt verkondigd over ufo’s en dat veel ‘believers’ er de raarste ideeën op nahouden, is nog geen reden om het hele fenomeen niet meer serieus te onderzoeken, betoogt Smeets in de Volkskrant. Er zijn, zo schrijft hij, in andere landen voldoende serieuze onderzoeken. “In landen als Argentinië, Chili, Peru, Rusland, Groot-Brittannië, België en Italië worden ufo’s door overheidsinstanties en wetenschappers al langer serieus genomen”, zegt Smeets.

Reptielachtige aliens
Taede Smeets noemt het alleen ‘niet handig’ van Vermeeren, dat hij zich als wetenschapper ook heeft ingelaten met groeperingen waarin mensen zitten die ‘bedenkelijkere ideeën’, zoals de mensen achter de website Niburu, die onder meer geloven dat de financiële wereld wordt geregeerd door reptielachtige aliens. “Maar wetenschap moet staan voor het durven stellen van kritische vragen. En dat durft Vermeeren aan.”

Conclusie
Het lijkt erop alsof Coen Vermeeren de verpersoonlijking is geworden van de oorspronkelijke wetenschapper. Een wetenschapper die verder durf te kijken dan zijn neus lang is, in dit geval dus letterlijk..!  Een wetenschapper ook die durft de grenzen van ZIJN VAKGEBIED te verkennen.
En tot slot een wetenschapper, die vooral onderwerpen ter sprake durft te brengen, die zijn collega’s al lang onderzocht zouden moeten hebben…! Want in plaats van vanachter de tekentafel kleine, bijna onbeduidende, wetenschappelijke stapjes te maken, kun je je ook laten leiden door je twijfel en ongeloof, om zo daarbuiten te komen tot nieuwe inzichten en ontdekkingen.

In die zin is Coen Vermeeren vergelijkbaar met huisarts, dokter Hans van der Linde, die het ook aandurft, het zichzelf toegeëigende wetenschappelijk monopolie van ‘andere wetenschappers’ ter discussie te stellen. Die het aandurft te vertellen wat hij zélf waarneemt en daaruit concludeert.. Dat lijkt me toch het begind van wetenschap, niet dan?

Want een wetenschapper is vooral een MENS, een heel mens, en daarin ligt ook de nieuwe wetenschap verborgen, zoals het ook al werd geformuleerd in dit artikel HIER op de site. Want het lijkt er sterk op, dat met het aanbreken van de nieuwe tijd, ook de ‘oude wetenschap’ op het punt staat te ‘overlijden’:

Metatron: “In die rol zijn wij bewuste constructies van de ‘wetten van de fysica’, die het mogelijk maken om dimensionale werkelijkheden te creëren. En wij realiseren ons dat het idee dat Engelen wetenschappers en ingenieurs zijn, de meesten van jullie zal verwarren. Wij glimlachen!

En wij zeggen jullie dat de nieuwe metafysici, de nieuwe Lichtwerkers en ‘Hoeders van de Aarde’ in uw volksmond wetenschappers zullen zijn. Inderdaad, diegenen waaraan jullie refereren als de ‘kristalkinderen’, zullen de ‘heilige savant’ wetenschappers zijn die in de komende generaties de cirkel van begrip zullen voltooien en het spirituele met het wetenschappelijke zullen verbinden.

Zij zullen niet religieus zijn in de traditionele manier, maar wij vertellen jullie dat de mensheid dichter tot het begrip ‘God’ zal komen via de wetenschap, dan door religie. Het is het ontbrekende stukje van de puzzel.”

 * * *

69 gedachten over “Bijval voor UFO-standpunt Dr. Vermeeren!

  1. Toen wij oefenden met vliegtuigen waren er op onze eigen planeet genoeg mensen die nog nooit een vliegtuig hadden waargenomen. Voor hen waren vliegtuigen ook gewoon niet te identificeren vliegende objecten. Er zijn nu nog in de Stille Zuidzee volken die geloven dat mensen die vliegen eigenlijk goden zijn. Het problemen met niet te identificeren vliegende objecten, ( en dat kan ook een prototype zijn!) is dat het niet te identificeren is. Dat brengt een hele boel hulabolu op gang. En dan is er ook nog de militaire geheimhouding en allerlei fantasie. Maar uiteindelijk gaat de technische ontwikkeling zo snel,dat het bijna vanzelfsprekend is dat er allerlei onbekende zaken zich aan ons voordoen. Neem de magnetron. Nu je weet wat het is, is het “gewoon”. Maar eerder was het heel bijzonder. Onzichtbare stralen in een soort kastje, waar je eten warm van wordt. Wie zou dat geloven? Of auto’s die op afstand aanspringen als je op een knopje drukt? Dat is toch ook raar?
    Maar noem het afstandsbediening en iedereen haalt zijn schouders op….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.