Advertentie

Aanklachten tegen ‘wetenschappelijk’ journalist Rozendaal!


De ‘wetenschappelijk’ journalist Simon Rozendaal, die van zichzelf zegt dat hij ‘redelijk onafhankelijk en kritisch‘ is, heeft een paar klachten aan zijn broek hangen. Deze zijn inmiddels ingediend bij de Raad van Journalistiek. Annelies, die verder met haar achternaam anoniem wil blijven heeft deze klacht ingediend, de andere kwam vandaag van good-old Arend Zeevat.

Naar ons idee is dit een volkomen terechte aanklacht. Natuurlijk ging het er vorige week in De Rode Hoed in Amsterdam, stevig tekeer, maar dát is natuurlijk te verwachten van een bijeenkomst waar controversiële onderwerpen als ‘vaccinaties’ en de ‘Mexicaanse griep’ aan de orde komen. Maar het was naar mijn mening vooral de houding van ‘wetenschapper’ Rozendaal zélf, die de mensen deed onsteken in felheid..!

Neem daarbovenop nog eens de volstrekt onwetenschappelijk houding van Dr. Roel Coutinho die avond, die deed alsof zijn neus bloedde, toen hem kritische vragen werden gesteld over de relatie van overheidsadviseurs met de farmaceutische INDUSTRIE, en je hebt brandstof genoeg voor een heftige discussie.

 

En nogmaals, zoals ik ook stel in het eerdere artikel dat HIER verscheen over de bijeenkomst  op 11 Februari jl., ga dan niet als ‘wetenschappers’ doen voorkomen alsof het een neutrale avond is. Want dan is er wel degelijk sprake van ‘journalistieke hoerderij’..!

De manier waarop Rozendaal deze avond leidde, zichzelf meerdere malen in zijn rol als discussieleider ongeloofwaardig makend, door Coutinho uiterst tendentieuze vragen te stellen, die Coutinho alleen maar hoefde in te koppen, in het voordeel van het vaccinatie-team, om het zo maar even te zeggen, is in één woord schandalig.

In het verslag dat Rozendaal vervolgens maakt op Elseviers-website, komt de ware Rozendaal naar boven..! Hij begint te schelden, hij gaat mensen en groepen denigreren. Dát is nou precies wat we nog nodig hebben,  om aan te tonen, met welke houding hij de avond leidde.

Maar wat mij als oud-marketeer vooral verbaasde, is het VERBERGEN van de naam van de grootste sponsor van Dhr. Simon Rozendaal’s wetenschappelijke café in de Rode Hoed: Merck Sharp & Dhome. Een sponsor wil toch immers altijd op de voorgrond. Een sponsor wil, zoals dat heet, ‘exposure’; of zoals we dit in goed Nederlands noemen: ‘in de schijnwerpers’ staan.

Wat is er simpeler om iedereen bij binnenkomst, een overhead-dia te tonen, met alle sponsors van de avond?

Dat MSD niet in de ‘wetenschappelijke schijnwerpers’ wíl staan, wat al vreemd is natuurlijk, geeft naar mijn mening ook duidelijk aan dat ze liever vanuit ‘het donker’ opereren. Het liefst kennelijk, met deze uiterst lepe, quasi-journalistiek opgezette avonden, en trachten de publieke opinie hiermee te beïnvloeden.. Als je nu als bezoeker voor een discussie-avond al moet gaan oppassen wie erachter zitten..!

En wat is er simpeler om mensen geen € 5- toegang te laten betalen en de sponsor te noemen die het allemaal mogelijk maakt… Ik had nu het gevoel dat ook die  €5,- ertoe diende om het rookgordijn van die avond te versterken! Want als ik even reken, kom ik op een opbrengst van ca. 70 mensen x € 5, = € 350,- Ik kan me toch niet voorstellen, dat dit bedrag indruk maakt op een miljardenconcern als MSD, om mensen deze avond aan te bieden? Mooie daad toch, om mensen over vaccinaties voor te lichten en erover te discussiëren..

‘Toegang gratis, gesponsored door MSD’

Zoals gezegd: de houding en de scheldpartijen van Rozendaal en de wazige Coutinho enerzijds en de schimmige opstelling van MSD aan de andere kant, tonen het ware gezicht van de ‘wetenschapscafé-bijeenkomsten’ in De Rode Hoed. Het zij gezegd! Hier de volledige tekst van de aanklachten tegen Rozendaal door ‘Annelies’ en Arend.

~~~~~~~~~~~~~~~~

N.a.v. het artikel van Simon Rozendaal in Elsevier, heb ik een klacht ingediend bij de Raad van Journalistiek:

To: raad@rvdj.nl

Subject: Simon Roosendaal

Date: Tue, 16 Feb 2010

t.a.v. de secretaris

Geachte secretaris,

Bij deze dien ik een klacht in tegen dhr. Simon Roosendaal van Elsevier.

Het betreft onderstaand verslag over de bijeenkomst in de Rode Hoed met dhr. Couthino. (Zie deze link) Roosendaal stelt dat er agressieve vragen werden gesteld:
Er zijn diverse video’s te zien op YouTube waaruit weinig of geen agressie te zien is van vragenstellers. Er werden echter wel kritische vragen gesteld!

Roosendaal noemt in zijn artikel, het grote deel van de aanwezigen: malloten, vaccinsceptici, sekte-leden, mensen die laten we het vriendelijk zeggen niet voorop stonden toen de Lieve Heer intelligentie uitdeelde, een steekje los, Kat en consorten, allerlei boze mensen van middelbare leeftijd in de zaal.
Het zouden krakers kunnen zijn of dierenactivisten, dezelfde rare verbetenheid, maar het zijn veertigers en vijftigers, mensen die u bestoken met onjuiste en verwarring zaaiende informatie over vaccins en de complotten van de farmaceutische industrie. Verbeten malloten.

Als lezer van het artikel ben ik uitermate geschokt door de minachtende manier waarop Roosendaal spreekt over mensen die duidelijk anders denken dan hijzelf. Het is natuurlijk geen onbekend gegeven dat niet iedereen voor vaccinatie’s is.

Als dhr. Couthino naar de Rode Hoed komt om te discussiëren, kan hij uiteraard kritische vragen over o.a. de Mexicaanse griep vaccinatie verwachten.

Ik ben ervan overtuigd dat ook Roosendaal hiervan op de hoogte was. De definitie van Roosendaal van vaccinsceptici is: “De vaccinsceptici zijn het niet eens met de dominante opvatting dat vaccins tegen ziekten beschermen.”

 

Kortom, Roosendaal zegt in zijn artikel: mensen die tegen vaccinatie’s zijn, vallen onder alle bovengenoemde benamingen en “Door de verwarring die zij hebben gezaaid, heeft maar vijftig procent van de meisjes die daarvoor in aanmerking zich tegen baarmoederhalskanker laten inenten. In die zin hebben die verbeten malloten doden op hun geweten. Die zijn weliswaar nog niet gestorven maar het valt uit te rekenen dat het wel gaat gebeuren.”

Vervolgens stelt Roosendaal:” Ik geloof dat ik redelijk onafhankelijk en kritisch ben, maar volgens mij hebben Kat, Bleeker en consorten geen poot om op te staan.”

De opkomst voor het HPV-vaccin was plm. 43% en voor het Mex.griep-vaccin nog geen 50%.  Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft, om wat voor reden dan ook deze vaccin’s niet genomen. Onderschat Roosendaal de intelligentie van deze ruim 50% of heeft hij de waarheid in pacht?

Met dit artikel heeft hij iedereen, dus ruim 50% van de bevolking ernstig beledigd!!

Ik ben geen journaliste, maar een zo bevooroordeeld artikel in een, wat genoemd wordt, gerenomeerd blad, geeft journalisten een uiterst slechte naam.

Hoogachtend,

Annelies …….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En de klacht die Arend Zeevat vandaag op de post doet  gaat als volgt:

Aan: Raad voor de Journalistiek

t.a.v. de secretaris

p/a Joh. Vermeerstraat 22

1071 DR Amsterdam

 

Geachte secretaris.

 

Op donderdagavond 11 februari presenteerde de heer Rozendaal in de Rode Hoed te Amsterdam een wetenschapscafé, met als gast de heer R. Coutinho, over het thema  ‘Mexicaanse griep: onnodige paniek?’. Het debat eindigde voortijdig doordat de opstelling van Rozendaal en Coutinho bij het publiek een grote emotionele verontwaardiging opriep en Rozendaal besloot de discussie te sluiten.

De manier waarop Rozendaal het geheel leidde was beneden alle peil. De deelnemers aan het debat mochten slechts één vraag stellen en discussieleider Rozendaal nam de vrijheid voor zichzelf om meerdere vragen te stellen op een dusdanig onkritische wijze, dat daarmee grote vraagtekens gesteld mogen worden bij zijn journalistieke objectiviteit.

De volgende dag schreef Rozendaal op zijn weblog van Elsevier een verslag, waarin hij zijn beleving van die avond verwoordde. Op een bijzonder onwetenschappelijke en een onafhankelijk kritische journalist onwaardige wijze maakte Rozendaal vele denigrerende opmerkingen over de kritische vragenstellers. Maar wat mij echter het meest trof en waar ik me als bezoeker van het wetenschapscafé diep geschokt door voel is zijn volgende formulering. Citaat:

“Malloten. Bovendien zijn dit de mensen die u bestoken met onjuiste en verwarring zaaiende informatie over vaccins en de complotten van de farmaceutische industrie. Verbeten malloten. Je kunt er je schouders over ophalen maar het heeft kwalijke maatschappelijke gevolgen. Door de verwarring die zij hebben gezaaid, heeft maar vijftig procent van de meisjes die daarvoor in aanmerking zich tegen baarmoederhalskanker laten inenten. In die zin hebben die verbeten malloten doden op hun geweten. Die zijn weliswaar nog niet gestorven maar het valt uit te rekenen dat het wel gaat gebeuren.” (accentuering AZ)

(Bron: HIER)

Het feit dat Rozendaal mensen die over vaccinaties een terechte andere mening hebben en daarbij gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting, toekomstige doden in de schoenen schuift, is werkelijk beneden alle peil. Dit is absoluut een journalist onwaardig. Daarom wil ik hierbij als direct belanghebbende en aanwezige bezoeker van de avond een klacht indienen tegen Simon Rozendaal en zijn publicerende uitgever Elsevier, wegens smaad en laster.

Ik wil u verzoeken deze klacht serieus in behandeling te nemen, daar de heer Rozendaal zich ook in eerdere publicaties al bijzonder beledigend heeft uitgelaten over mensen met een eigen mening, die niet de zijne is. Om de huidige journalistiek haar geloofwaardigheid terug te geven acht ik het van het grootste belang dat Rozendaal, met zijn bijzonder vooringenomen en onwetenschappelijke benadering van het onderwerp vaccinaties en de andersdenkenden daaromtrent, een duidelijk signaal krijgt van zijn onethische wijze van handelen.

Met vriendelijke groet,

Arend Zeevat

Schrijver en redacteur van www.argusoog.org

Radiomaker voor www.argusoogradio.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ik kan me voorstellen dat je jezelf geen goed beeld kunt vormen van de avond. Daarom plaatsen we hier een van de vele video’s die die avond zijn gemaakt.


133 gedachten over “Aanklachten tegen ‘wetenschappelijk’ journalist Rozendaal!

 1. @Martijn
  Ja, mijn eerste is ook doodgeboren en de tweede is geen 18 geworden.
  En ja, voor de mind of ego met zijn voorwaardelijke vorm van liefde is dat een verschrikking.
  Maar…
  Enfin, misschien heb je nu een sleutel om iets meer je voordeel te kunnen doen met mijn postings. (Als je wilt kan je nog eens kijken naar wat ik bv. schreef over dat vermogen om te schakelen tussen de verschillende bewustzijnstoestanden.)

  Toch is het ook van belang om te weten wie de dader is. Want nu worden er misschien onschuldigen verdacht. En je weet, zulke gedachten zijn energieën en hebben dus ook een uitwerking. En er zouden nog meer doden kunnen vallen. Bovendien, zolang de dader niet geconfronteerd wordt met zijn daad mist hij een goede gelegenheid om met zichzelf in het reine te komen. Ik schreef al ergens: Je kinderen en hun moordenaars zijn je bondgenoten in het proces van ontwaken. Vandaar…

 2. @ Crypto: de inhoudelijke argumenten zijn hier te vinden en staan straks met je toestemming ook op je blog voor de volledigheid. In afwachting daarop hier alvast een kopie van die tekst, inhoudelijk duidelijk en zonder overbodig geschreeuw lijkt mij.

  “Drs. John Consemulder zegt: Je reactie is in afwachting van moderatie.
  februari 18, 2010 om 1:35 pm

  De essentie is het aangetoonde en veelvuldig bewezen feit dat vaccinaties niet effectief zijn en vooral potentieel levensgevaarlijk en uiterst onwetenschappelijk zijn. Een aantal van mijn artikelen die de studies noemen die dit aantonen (die op onverklaarbare wijze systematisch worden verzwegen door zowel Klink, Coutinho, Osterhaus en ook Roozendaal)vindt u onder andere hier: http://www.wanttoknow.nl/?s=John+Consemulder en hier: http://www.argusoog.org/?s=John+Consemulder&x=7&y=8

  Vooral het drieluik ‘De leugen regeert’ en de ‘Kwik en kwakzalverij’ tonen onomstotelijk aan dat alleen al ingredienten als thimerosal en squaleen levensgevaarlijk kunnen uitpakken.

  En dan spreken we nog niet over de onbekende lange termijn effecten van ALLE vaccinaties en studies van het Cochrane instituut en het werk van Dr. Tenpenny die de ineffectiviteit van de vaccins-juist bij de zogenaamde risicogroepen- aantonen. Dus wilt u de ware feiten zonder verdraaiingen, lees dan ook even deze informatie.

  Vaccin zijn dus bewezen ineffectief en schadelijk, vaccinaties dienen het immuunsysteem en uw gezondheid niet en zullen dat vanwege de neurotoxische en kankerverwekkende en immuunsysteem verstorende inhoud ook nooit doen.”

  Alvast dank voor het verspreiden van het volledige nieuws mbt vaccinaties!

 3. @Sjamamma

  Geen makkelijke ervaringen.Dat is wat ik steeds uit je woorden heb geproefd, dat je het doorleefd hebt,en het ook geen loze woorden
  zijn. Dank je voor het delen. Ik hou van je.

 4. @Janee
  Niet de verschrikkingen van mijn lijden heb ik met jullie willen delen, maar de kracht en het licht dat het in mij heeft ontstoken. Neem er zo veel van als je wilt. Het is onuitputtelijk. Het is voor jou en van jou. Er is genoeg voor iedereen.

 5. Crypto is ineens minder Geilus, heel typisch…

  “cryptocheilus zegt:
  februari 18, 2010 om 1:52 pm

  Consemulder doet aan cherrypicking.

  Het debat over (griep) vaccinaties is oneindig veel gecompliceerder dan Consemulder hier en in zijn (veelal grotendeels gecopypaste) artikelen laat voorkomen.

  Hij zou zich eens wat beter in moeten lezen. Begin hier maar eens John. Vooral m.b.t. de artikelen over thimerosal en squaleen, toch een paar stokpaardjes van je, zie ik je onderbouwde mening gaarne tegemoet.

  Ik sluit hier de discussie om crossposting te voorkomen.

  Geen reacties meer mogelijk, maar ik moet me inlezen. Waarom simpelweg het bewijs niet eerst lezen en hierop reageren? Een verwijzing terug naar de halve waarheden of volle onwaarheden is een duidelijke defensieve reactie, die vooral aantoont dat met het echte bewijs niet onder ogen wil zien.

  En vervolgens de discussie sluiten, ijzersterke bevestiging. Goed , we kunne weer verder waar we gebleven waren: vaccinaties zijn aantoonbaar en bewezen onwetenschappelijk, ineffectief en potentieel levensgevaarlijk.

 6. John.

  Op mijn verzoek aan Crypto om zijn pseudoniemmasker af te doen gaf hij de volgende reactie:

  “Het zijn juist de mensen zoals jij Arend die mij nopen om onder een schuilnaam te publiceren.

  Ik heb er namelijk weinig trek in om mij door jou en de hersenloze en agressieve antivaccinatiehordes irl voor rotte vis uit te laten maken”

  Deze reactie is vanuit verschillende aspecten zeer interessant.

  Het is namelijk niet mijn bedoeling om mensen bang te maken, integendeel. De vaccinisten doen dat al veel te veel. Ik heb bij mijn weten ook geen acties tegen hem ondernomen, die hem bang zouden hebben kunnen maken, want ik weet niet wie hij is. Waar is hij dan bang voor? Voor mijn woorden?

  Verder lijkt zijn angst gericht te zijn op het uitgescholden te worden. Deze meneer ziet blijkbaar niet van zichzelf dat hij dat zelf naar anderen wel doet. En dat wat hij niet wil dat hem geschiedt, doet hij een ander wel. Een erg kronkelige moraliteit. Zou hij bang zijn voor een ruimere werkelijkheid?

 7. @ Consemulder.

  Geen reacties meer mogelijk

  Geen boehoe doen John. Nergens op gebaseerd.Jij kunt gewoon reageren bij mij hoor. Ik hou niet van crosspostings en linkspam. Dat had ik al eerder aangegeven (ook hier). Ik heb je uitdrukkelijk uitgenodigd ook eens op mijn artikelen te reageren voor wat betreft thiomersal en squaleen. Schiet daar maar eens gaten in.

  De bewijsvoering in je artikelen rammelt aan alle kanten. Je weet nog geen goede van een twijfelachtige referentie te onderscheiden.

  @Zeevat zou eens goed in zijn eigen hoofd moeten kijken. De bedreigende manier waarop hij Coutinho achtervolgde in de Rode Hoed gaat wel een stuk verder dan uitschelden.

  Bovendien verwart Zeevat een discussie op de netz met een discussie irl. Dat gaf ik ook aan in reactie op Zeevat. Zeevat ‘vergeet’ dat voor het gemak er hier maar even bij te zetten.

  Daarna verwijt Zeevat mij een kronkelige moraliteit. De ‘werkelijkheid’ van Zeevat moet ik ruim zien zeker?

 8. @ Cryptocheilus

  Wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok.

  Deze ‘gedachtenwisseling’ leidt niet tot een vruchtbaar resultaat.

  Mijn voorstel: gewoon ermee stoppen.

 9. @ Kryptogram: Ik kan natuurlijk niet voor Arend spreken, misschien is het veel simpeler en is de reden dat je bang bent om voor rotte vis uitgemaakt te worden, dat je normaliter in water zwemt en riekt? Ik denk dat jouw ‘verzoek’ om ‘gaten te schieten’ niet nodig is. Als je echt goed de artikelen zou doornemen, zie daar de regulier wetenschappelijke studies staan.

  Als je bewijs niet wilt erkennen is dat natuurlijk niet mijn tekortkoming.

  Ik weet wel iets waar je ‘banger’ voor zou moeten zijn: je hebt zonder toestemming gebruik gemaakt van mijn auteursrechtelijk beschermd materiaal zag ik. Dat is volgens de wet een ernstig strafbaar feit. Graag verwijderen deze video, mijn uitgever is al op de hoogte.

 10. Even terug naar het oorspronkelijke onderwerp: de Rode Hoed !!

  Wat zien we hier:

  Met de volgende organisaties werken wij vaak samen:

  De Baak Managementcentrum VNO/NCW: http://www.debaak.nl
  Berenschot: http://www.berenschot.nl
  Elsevier: http://www.elsevier.nl
  de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl
  Het Financieele Dagblad: http://www.fd.nl
  NRC Handelsblad: http://www.nrc.nl
  Trouw: http://www.trouw.nl
  Parool: http://www.parool.nl
  Rathenau Instituut: http://www.rathenau.nl
  Oranjefonds: http://www.oranjefonds.nl

  http://www.rodehoed.nl/nl/content.php?id=43

  WAT EEN TOEVAL!!!!!

  Rozendaal en Coutinho hebben beiden een Glaxo-prijs ontvangen.
  Gaan we het nu weer hebben over onafhankelijkheid?

  Dat doe ik liever dan reageren op iemand die niets zinnigs te zeggen heeft , slechts alles en iedereen afkraakt.

 11. Ach. Consemulder vind het niet nodig gaten te schieten in mijn artikelen. Figures. Consemulder doet namelijk niet aan waarheidsvinding, Consemulder doet aan cherrypicking en tracht aldus een door hem vooropgezet resultaat (vaccinaties zijn vies) te onderpinnen. Bruikbare cherries kan hij in mijn artikelen niet vinden en daarom neemt Consemulder tweederangs ‘bewijs’ voor lief.

  Dat Consemulder zich laat souffleren door de gebruikelijke antivaccinatie websites en personen en daarbij ander materiaal uitsluit is hem worst.

  Consemulder begint dan over een auteursrechtenkwestie. Ik zou een filmpje van hem op mijn webszijde hebben staan. Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Zijn muzikale strapatsen doet namelijk pijn aan mijn oren en ik kan me er niet toe brengen dit meer dan een minuut aan te horen, laat staan dat ik mijn bezoekers hiermee zou willen belasten.

  Bovendien kan ik alleen youtube-filmpjes embedden. Misschien moet Consemulder nog maar eens goed nadenken over hoe youtube werkt. Als men een filmpje hierop plaatst en toelaat dat dat filmpje embedded kan worden (de hele bedoeling van jij-buis) dan kan men er van uit gaan dat het filmpje ook embedded wordt.

  Kortom, als er al een filmpje van Consemulder op mijn website staat is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt deze te verwijderen. Ik zie de brief/mail van John’s uitgever of zwarte kip dan ook met vertrouwen tegemoet.

 12. He mensen,
  Ik ben niet naïef.
  Het gaat niet om personen in deze kwestie. Het gaat om de mensen, dat voor en tegenstanders van de vaccinatie (logisch dat die er zijn) op een volwassen manier hun standpunten naar voren kunnen brengen. Als dit de intentie is kunnen we nog wat van elkaar leren.

 13. @Krypto: je intenties zijn bij deze iedereen duidelijk. De brief kun je inderdaad verwachten, want dit is geen video die ik gemaakt heb, maar jij wel hebt staan…Niet verstandig en vooral illegaal, want de video bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal. En je smaak zal je hier niet in verdedigen helaas, net zoals ook je opvatting over vaccinaties nooit het bewijs dat vaccinaties ineffectief en gevaarlijk zijn nooit zal kunnen weerleggen.

 14. want dit is geen video die ik gemaakt heb, maar jij wel hebt staan…Niet verstandig en vooral illegaal, want de video bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal.

  You’re barking up the wrong tree John. Als jij problemen hebt met dat filmpje moet je bij de uploader of bij jij-buis zijn. Youtube doet meestal niet zo moeilijk met het weghalen van filmpjes als je kunt aantonen dat men jouw beschermd materiaal gebruikt. Kan je me ook aangeven over welk filmpje/topic je het hebt?

  Met (mijn) opvattingen heeft het vaccinatievraagstuk weinig te maken. Het is typerend dat je dit zo ziet en bevestigt alleen mijn verhaal dat je niet aan waarheidsvinding wilt doen.

  Om te beginnen gooi je alle vaccinaties voor het gemak maar op één hoop. Het is in mijn ogen een kwestie van nuance en het op een juiste waarde weten te schatten van wetenschappelijk onderzoek hieromtrent. Daar ontbreekt het bij jou naar mijn mening nogal eens aan. Het vaccinatievraagstuk is oneindig veel gecompliceerder dan jij in je oneliners kan vatten.

  1. Cryptocheilus,wees een vent,ik heb je herhaaldelijke malen uitgedaagd mij uit te leggen hoe kwikverbindingen in ons lichaam en vooral de lever worden verwerkt. Daar ligt namelijk het bewijs dat die kwikverbindingen in ieder geval op lange termijn bij grote delen van de bevolking kanker kunnen veroorzaken.

   Mijn aanhouden om van jou hierop een antwoord te krijgen resulteert in uitwijkgedrag,ironie en tenslotte een ban op jouw dwangdenkersblog.
   Waar ben je bang voor eigenlijk?

 15. @ Crypto: als je bewust zoekt naar bevestigingen die er niet zijn vindt je ze toch, dat is knap. Mijn artikelen zijn helder, de studies zijn er genoemd, de conclusies die je daar alleen nog maar uit kunt en mag trekken ook. Dat de waarheid je niet bevalt is niet mijn probleem.

  De vaccins zijn niet gecompliceerd, het immuunsysteem echter wel. Alleen antistoffen aan proberen te maken en vaccineren, heeft aangetoond dat juist de latente virussen, infecties (en op lange termijn kanker dus) hierdoor GEACTIVEERD kunnen worden. Het ‘vraagstuk’is dus al beantwoord: vaccins dienen ons niet, zowel de ware (onafhankelijke!) studies tonen dit aan, als het leven zelf (helaas)…

  O ja, die YouTube..is inmiddels door YouTube zelf verwijderd…(doen ze niet zo snel en als je verkeerd zit, doe je zelf een strafbaar feit, dus leuk geprobeerd) , dus je link zal niet meer werken. Ik zat bij de goede boom dus en ik hoef je dus ook niet te melden dat in je desinfo blog weinig ‘genuanceerd’te vinden is?

  Nu niet meer doen he? Je leek even net zo crimineel als Coutinho zelf, die illegaal met bloed van homoseksuelen speelde voor ander onderzoek, na zelfs deze proefpersonen met naam en toenaam te hebben gebruikt hiervoor…Later moest hij alsnog de laan uit (niet mijn mening, maar letterlijk uit het boek: ‘Geen Paniek’).

  Gelukkig, geen paniek. Hou je jij maar bij je ‘nuchter en neutrale’ autoriteiten en RIVM ‘onderzoek’. De conclusies zijn duidelijk, de lange termijn effecten van ALLE vaccinaties zijn onbekend. Daar gaat wetenschappelijke peiler 1: een goede theorie moet voorspellende waarde hebben. Een paragnost inhuren om de lange termijn effecten (en de volgende griep ‘pandemie’ te voorspellen dan maar?).
  http://www.argusoog.org/?p=3926 voor wat meer info over virussen, immuunsysteem en de onwetenschappelijkheid van vaccins (nu zelfs door EU-commissies aangetoond als een grote hoax).

  Zoek en gij zult vinden. Voor hen die willen zien uiteraard. Succes met je pogingen tot desinformatie, het is aan de verkeerde boom gericht.

 16. @ Consemulder

  Wat jammer dat het filmpje is verwijderd. Ik had het als statement nog wel eens een keer willen embedden in een stukje op mijn frontpage. Gewoon omdat het kan.

  In dit stuk etaleert Consemulder zijn diepgaande gebrek aan werkelijke kennis van vaccinaties en de principes die hieraan ten grondslag liggen.

  Voor wat dat betreft word je uitgenodigd om te reageren

 17. Volgens de overheid is kwik in de vaccinatie absoluut veilig .
  Sporen die John Arend en Desiree wel door te beweren dat kwik schadelijk is, kwik is juistgezond en goed voor het milieu. Onderzoek van enkele Aboriginals wetenschappers hebben aangetoond dat onder de Aboriginals die meer kwik in hun lichaam kregen de binding met moeder aarde significant verbeterde , dit heeft met het soortelijk gewicht te maken van kwik . Hierdoor werden ze weer gelukkig waardoor 90% binnen een week van hun drankprobleem af was.
  Ook is aangetoond dat kwik goed is voor het milieu , vissers die met hun vissersboten die enorm veel diesel verbruiken hoeven minder ver de zee op er is wetenschappelijk aangetoond dat vissen met kwik minder ver de zee opgaan waardoor de vissers significant minder diesel hoeven te gebruiken. Enkele dol enthousiaste vissers melden zelfs dat sommige vissoorten enkel nog maar rondjes zwemmen we konden ze zo in onze netten omhoog halen.
  Nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kwik zijn ook veel belovend
  ze hebben ontdekt dat mensen door amalgaam allerlei radio en telefoon frequenties oppikken door het kwik, nu zijn ze bezig om dit toepasbaar te maken zodat we geen mobile telefoon meer nodig hebben het draagbaar radiootje kan ook thuis gelaten worden.

 18. @Cryptocheilus

  ¨Consemulder etaleert hiermee zijn diepgaande gebrek aan werkelijke kennis van vaccinaties en de principes die hieraan ten grondslag liggen.¨
  Volgens mij verdien je hier een grijpstuiver mee. Dat je dit zo durft te stellen zonder ook maar een enkel inhoudelijk argument te noemen om dit te kunnen weerleggen.
  Ik vind je een griezelig zielig mens.
  Wat een brevet van onvermogen!!!!!!

 19. @ Janee:

  Wat een vrolijke noot indeed [/Zeevat] Dat stukje cynisme heeft vast een heleboel moeite en tijd gekost. In die tijd had je misschien ook een goed onderbouwd stukje kunnen lezen. In plaats van zullen we maar zeggen.

  Komt die spam!!!

  http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/11/10/grieptopic-autisme-en-thimerosal-thiomersal-kwik-in-griepvaccins-voor-kinderen/

  @ Aram:

  Consemulder stelt, dus Consemulder bewijst. Dat kan hij niet. Daarom trekt hij ’the wild card’ door bewijzen te fabriceren uit boekjes die bij jou ook ontbreken in de boekenkast. Zo simpel is dat. Dat jij je door deze truc zand in de ogen laat strooien.

  Je bent wel zo ‘clever’ te concluderen dat ik hier een grijpstuiver mee verdien. Waar ging het bij jou toch mis?

 20. En zo is het Crypto. Nodig me uit voor de buis met Klink, Coutinho en Osterhaus en ik doe graag ene boekje open. want uiteindelijk gaat het erom dat de informatie bij de juiste mensen komt, niet bij de mensen die er niets mee willen. Parels voor de varkensgriep zwijnen, nee dus. Ik ga weer verder met wezenlijke zaken, maar wens je veel succes met je kruistocht Chylus, vergeet af en toe niet je rits dicht te doen!

 21. @ Consemulder:

  Als ik het niet dacht. Je masker valt af. Alleen preken voor eigen parochie. Want antivaccinatiedenken is een geloof. De blinde volgelingen moeten jou maar op blauwe ogen vertrouwen.

  Klink, Coutinho en Osterhaus gaan niet in discussie met wetenschappelijke nitwits als jij. Ze kunnen hun tijd wel beter besteden. Daar hebben ze mij voor ingeschakeld.

 22. Cryptococcus. Jij bent wel de laatste die over maskers zou moeten schrijven. Je valt voortdurend anderen aan die openlijk onder hun eigen naam hun mannetje staan, terwijl jij zielige spinnendoder (wat een agressie klinkt er in die naam door) uit angst om voor rotte vis uitgemaakt te worden, je achter één of ander intellectueel aandoende schuilnaam verbergt. Kruip a.u.b. terug in je AIVD trollenhol. Je gedraagt je net als die al andere pseudo-wetenschappers, die vooral indruk proberen te maken met kennis. Hoewel je dat nog niet eens toont. Je ontbeert iedere inhoud.

 23. Kijk, echte wetenschappers zijn druk. Ik kan mijn tijd dus ook beter te besteden dan het meest onwetenschappelijke wat ik als wetenschapper ooit ben tegengekomen (vaccinaties en de valse ‘religie’ dat het immuunsysteem hier gebaat mee zou zijn, aantoonbaar onjuist dus..) hier bespreken met een vaccinatie koorknaapje.

  Als je je betrouwbare ‘bazen’ eindelijk bereid vindt om inhoudelijk verder te praten, krijg je weer een weerwoord. Tot die tijd ben je natuurlijk welkom om alle artikelen te lezen, of had je die opdracht al uitgevoerd van je ‘meerdere’? Wel je huiswerk doen, he?

  Veel plezier met de discussie met anderen, alle informatie is hier en elders te vinden, maar ook dat wist je al, toch?

 24. @Zeevat zou er goed aan doen om eens in-hou-de-lij-ke kritiek te leveren. Het hinderlijk en agressief achtervolgen van hem naar personen kennen we uit de video’s. Het zou hem sieren om zijn onmacht naar mij toe op een andere manier te kanaliseren bij gebrek aan mogelijkheden om mij in real life te stalken.

  Leeghoofd Zeevat verwijt mij een gebrek aan inhoud. Kijk naar je eige Arend. Ik heb jou in deze discussie nog niet één maal kunnen betrappen op het tonen van enige intelligentie.

 25. Interessant trouwens, eindelijk komen de handlangers van Klink (die normaal iets zouden doen op het gebied van ‘volksgezondheid’) hun aangekondigde ‘werk’ doen hier, rijkelijk te laat.

  Weet je nog, die beloofde infiltratie en banner pogingen voor sites als deze, zelfs via de betrouwbare Telegraaf aangekondigd? En dat allemaal voor een ‘vrijwillige’ en vooral ‘veilige’ en ‘effectieve’ vaccinatie! Als dat zo is, waarom dan vaccin producenten beschermen tegen aansprakelijkheid en de vrijheid van meningsuiting beperken? In een ‘democratisch’ land als Nederland…

  Daar gaat ons belastinggeld dus ook nog eens naar toe. De gevaccineerde kat in het nauw maakt steeds gekkere sprongen. Gelukkig is de herkomst inmiddels al toegegeven, het eindresultaat is dat nog meer mensen het bedrog en de halve waarheden en verdraaiingen mbt vaccinaties door hebben. Hoe duidelijk wil je het hebben? Dank daarvoor.

 26. @ Consemulder:

  Mag men nu komen met de beschuldigingen van links met BigPharma, VtdK, NWO en de massale uitroeiing van de menselijkheid door de zionistische lobby. Want dat gaat uiteindelijk gebeuren. Op z’n Zeevats zal ik maar zeggen.

  Posted by Cryptocheilus | februari 17, 2010, 16:24

  Ik ben een ziener! Ontegenzeggelijk begaafd. The proof is in the pudding.

  Voor wat betreft dat gesprek. Hoe kan je nu met droge ogen beweren dat je een goed gesprek wilt aangaan? Je komt nog niet eens door de Crypto-ballotage. Mijn bazen kunnen tevreden zijn. Je bent door de mand gevallen.

 27. Natuurlijk ben je een ziener, je kon de pandemie die niet kwam zeker ook al van te voren voorspellen. Net als je bazen die nooit kleur durven te bekennen en zelfs niet al het bewijs dat vaccinaties ineffectief en gevaarlijk zijn durven te bespreken, ook niet na uitnodigingen hiervoor (dus je bent wat laat, ook voor effectieve beïnvloeding overigens).

  Maar nu wel hun loonslaafje op pad sturen (het zijn je eigen woorden, dus die selffulfilling prophecy heb je keurig binnen). Gefeliciteerd, je mag door naar de omgekeerde wereld draait door. Eet smakelijk, verslik je niet in je pudding met peer-reviewed kersen.

  Nou dat was het wel, ik zal me weer tot je bazen richten, jij kan weer terug naar Randstad uitzendbureau.

 28. Cryptocheilus,

  Die blogjes, waslijsten dom geouwehoer, lijken verdomd veel op al die praatjes die ik het afgelopen jaar heb gehoord over de Mexicaanse griep. Wat er allemaal niet gebeuren zou, niet te geloven, de wereld in rep en roer.

  Volgens mij hebben jullie toch niet goed genoeg jullie best gedaan om in te zien hoe gevaarlijk deze griep zou zijn.

  Het enige waar ze hun best voor hebben gedaan, is om ons simpele boerenlullen heel erg bang te maken en een extreem duur vaccinatie programma op te starten.

  Wetenschap, laat me toch niet lachen.

 29. Het wás een pandemie John. En met ironie heb je klaarblijkelijk een beetje moeite. Geen probleem hoor, ik neem je wel bij het handje.

  Het is tekenend dat je de discussie probeert te verleggen en me probeert af te troeven op irrelevante bijkomstigheden.

  The proof in the pudding en de selfullfilling prophecy zijn geheel voor jouw rekening.

  Ober!

 30. Belastinggeld, ha, dat is makkelijk uitgeven, hebben ze niet veel voor hoeven doen.

  Partijen vaccinaties, Betuwelijn, nu de Noord-Zuidlijn?

  Ach, ik hoop dat ze er eens wat nuttigs mee gaan doen.
  Als het zo door gaat vangen ze aan mij niets meer, omdat ik mijn werk niet kan uitvoeren daar de wegen de hele dag verstopt zitten.

 31. En dan de tv weer aandoen, kom je tenminste wetenschappelijk goed beargumenteerde stukken tegen, vertellen ze je de volle waarheid.

  Net als met die rijdende drinkwaterressevoirs in Irak, die volgens Rumsfeld vol chemische stoffen zaten om wapens te produceren.

  Of om te horen waar je nu weer bang voor moet zijn.
  Of om te horen wat je op je kop moet smeren om weer fris en fruitig door het leven te kunnen.
  Of om te zien hoe je er eigenlijk uit zou moeten zien.

  Of om te horen wat je nu weer moet gebruiken om vooral niet ziek te worden…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.