Advertentie

Aanklachten tegen ‘wetenschappelijk’ journalist Rozendaal!


De ‘wetenschappelijk’ journalist Simon Rozendaal, die van zichzelf zegt dat hij ‘redelijk onafhankelijk en kritisch‘ is, heeft een paar klachten aan zijn broek hangen. Deze zijn inmiddels ingediend bij de Raad van Journalistiek. Annelies, die verder met haar achternaam anoniem wil blijven heeft deze klacht ingediend, de andere kwam vandaag van good-old Arend Zeevat.

Naar ons idee is dit een volkomen terechte aanklacht. Natuurlijk ging het er vorige week in De Rode Hoed in Amsterdam, stevig tekeer, maar dát is natuurlijk te verwachten van een bijeenkomst waar controversiële onderwerpen als ‘vaccinaties’ en de ‘Mexicaanse griep’ aan de orde komen. Maar het was naar mijn mening vooral de houding van ‘wetenschapper’ Rozendaal zélf, die de mensen deed onsteken in felheid..!

Neem daarbovenop nog eens de volstrekt onwetenschappelijk houding van Dr. Roel Coutinho die avond, die deed alsof zijn neus bloedde, toen hem kritische vragen werden gesteld over de relatie van overheidsadviseurs met de farmaceutische INDUSTRIE, en je hebt brandstof genoeg voor een heftige discussie.

 

En nogmaals, zoals ik ook stel in het eerdere artikel dat HIER verscheen over de bijeenkomst  op 11 Februari jl., ga dan niet als ‘wetenschappers’ doen voorkomen alsof het een neutrale avond is. Want dan is er wel degelijk sprake van ‘journalistieke hoerderij’..!

De manier waarop Rozendaal deze avond leidde, zichzelf meerdere malen in zijn rol als discussieleider ongeloofwaardig makend, door Coutinho uiterst tendentieuze vragen te stellen, die Coutinho alleen maar hoefde in te koppen, in het voordeel van het vaccinatie-team, om het zo maar even te zeggen, is in één woord schandalig.

In het verslag dat Rozendaal vervolgens maakt op Elseviers-website, komt de ware Rozendaal naar boven..! Hij begint te schelden, hij gaat mensen en groepen denigreren. Dát is nou precies wat we nog nodig hebben,  om aan te tonen, met welke houding hij de avond leidde.

Maar wat mij als oud-marketeer vooral verbaasde, is het VERBERGEN van de naam van de grootste sponsor van Dhr. Simon Rozendaal’s wetenschappelijke café in de Rode Hoed: Merck Sharp & Dhome. Een sponsor wil toch immers altijd op de voorgrond. Een sponsor wil, zoals dat heet, ‘exposure’; of zoals we dit in goed Nederlands noemen: ‘in de schijnwerpers’ staan.

Wat is er simpeler om iedereen bij binnenkomst, een overhead-dia te tonen, met alle sponsors van de avond?

Dat MSD niet in de ‘wetenschappelijke schijnwerpers’ wíl staan, wat al vreemd is natuurlijk, geeft naar mijn mening ook duidelijk aan dat ze liever vanuit ‘het donker’ opereren. Het liefst kennelijk, met deze uiterst lepe, quasi-journalistiek opgezette avonden, en trachten de publieke opinie hiermee te beïnvloeden.. Als je nu als bezoeker voor een discussie-avond al moet gaan oppassen wie erachter zitten..!

En wat is er simpeler om mensen geen € 5- toegang te laten betalen en de sponsor te noemen die het allemaal mogelijk maakt… Ik had nu het gevoel dat ook die  €5,- ertoe diende om het rookgordijn van die avond te versterken! Want als ik even reken, kom ik op een opbrengst van ca. 70 mensen x € 5, = € 350,- Ik kan me toch niet voorstellen, dat dit bedrag indruk maakt op een miljardenconcern als MSD, om mensen deze avond aan te bieden? Mooie daad toch, om mensen over vaccinaties voor te lichten en erover te discussiëren..

‘Toegang gratis, gesponsored door MSD’

Zoals gezegd: de houding en de scheldpartijen van Rozendaal en de wazige Coutinho enerzijds en de schimmige opstelling van MSD aan de andere kant, tonen het ware gezicht van de ‘wetenschapscafé-bijeenkomsten’ in De Rode Hoed. Het zij gezegd! Hier de volledige tekst van de aanklachten tegen Rozendaal door ‘Annelies’ en Arend.

~~~~~~~~~~~~~~~~

N.a.v. het artikel van Simon Rozendaal in Elsevier, heb ik een klacht ingediend bij de Raad van Journalistiek:

To: raad@rvdj.nl

Subject: Simon Roosendaal

Date: Tue, 16 Feb 2010

t.a.v. de secretaris

Geachte secretaris,

Bij deze dien ik een klacht in tegen dhr. Simon Roosendaal van Elsevier.

Het betreft onderstaand verslag over de bijeenkomst in de Rode Hoed met dhr. Couthino. (Zie deze link) Roosendaal stelt dat er agressieve vragen werden gesteld:
Er zijn diverse video’s te zien op YouTube waaruit weinig of geen agressie te zien is van vragenstellers. Er werden echter wel kritische vragen gesteld!

Roosendaal noemt in zijn artikel, het grote deel van de aanwezigen: malloten, vaccinsceptici, sekte-leden, mensen die laten we het vriendelijk zeggen niet voorop stonden toen de Lieve Heer intelligentie uitdeelde, een steekje los, Kat en consorten, allerlei boze mensen van middelbare leeftijd in de zaal.
Het zouden krakers kunnen zijn of dierenactivisten, dezelfde rare verbetenheid, maar het zijn veertigers en vijftigers, mensen die u bestoken met onjuiste en verwarring zaaiende informatie over vaccins en de complotten van de farmaceutische industrie. Verbeten malloten.

Als lezer van het artikel ben ik uitermate geschokt door de minachtende manier waarop Roosendaal spreekt over mensen die duidelijk anders denken dan hijzelf. Het is natuurlijk geen onbekend gegeven dat niet iedereen voor vaccinatie’s is.

Als dhr. Couthino naar de Rode Hoed komt om te discussiëren, kan hij uiteraard kritische vragen over o.a. de Mexicaanse griep vaccinatie verwachten.

Ik ben ervan overtuigd dat ook Roosendaal hiervan op de hoogte was. De definitie van Roosendaal van vaccinsceptici is: “De vaccinsceptici zijn het niet eens met de dominante opvatting dat vaccins tegen ziekten beschermen.”

 

Kortom, Roosendaal zegt in zijn artikel: mensen die tegen vaccinatie’s zijn, vallen onder alle bovengenoemde benamingen en “Door de verwarring die zij hebben gezaaid, heeft maar vijftig procent van de meisjes die daarvoor in aanmerking zich tegen baarmoederhalskanker laten inenten. In die zin hebben die verbeten malloten doden op hun geweten. Die zijn weliswaar nog niet gestorven maar het valt uit te rekenen dat het wel gaat gebeuren.”

Vervolgens stelt Roosendaal:” Ik geloof dat ik redelijk onafhankelijk en kritisch ben, maar volgens mij hebben Kat, Bleeker en consorten geen poot om op te staan.”

De opkomst voor het HPV-vaccin was plm. 43% en voor het Mex.griep-vaccin nog geen 50%.  Meer dan 50% van de Nederlandse bevolking heeft, om wat voor reden dan ook deze vaccin’s niet genomen. Onderschat Roosendaal de intelligentie van deze ruim 50% of heeft hij de waarheid in pacht?

Met dit artikel heeft hij iedereen, dus ruim 50% van de bevolking ernstig beledigd!!

Ik ben geen journaliste, maar een zo bevooroordeeld artikel in een, wat genoemd wordt, gerenomeerd blad, geeft journalisten een uiterst slechte naam.

Hoogachtend,

Annelies …….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En de klacht die Arend Zeevat vandaag op de post doet  gaat als volgt:

Aan: Raad voor de Journalistiek

t.a.v. de secretaris

p/a Joh. Vermeerstraat 22

1071 DR Amsterdam

 

Geachte secretaris.

 

Op donderdagavond 11 februari presenteerde de heer Rozendaal in de Rode Hoed te Amsterdam een wetenschapscafé, met als gast de heer R. Coutinho, over het thema  ‘Mexicaanse griep: onnodige paniek?’. Het debat eindigde voortijdig doordat de opstelling van Rozendaal en Coutinho bij het publiek een grote emotionele verontwaardiging opriep en Rozendaal besloot de discussie te sluiten.

De manier waarop Rozendaal het geheel leidde was beneden alle peil. De deelnemers aan het debat mochten slechts één vraag stellen en discussieleider Rozendaal nam de vrijheid voor zichzelf om meerdere vragen te stellen op een dusdanig onkritische wijze, dat daarmee grote vraagtekens gesteld mogen worden bij zijn journalistieke objectiviteit.

De volgende dag schreef Rozendaal op zijn weblog van Elsevier een verslag, waarin hij zijn beleving van die avond verwoordde. Op een bijzonder onwetenschappelijke en een onafhankelijk kritische journalist onwaardige wijze maakte Rozendaal vele denigrerende opmerkingen over de kritische vragenstellers. Maar wat mij echter het meest trof en waar ik me als bezoeker van het wetenschapscafé diep geschokt door voel is zijn volgende formulering. Citaat:

“Malloten. Bovendien zijn dit de mensen die u bestoken met onjuiste en verwarring zaaiende informatie over vaccins en de complotten van de farmaceutische industrie. Verbeten malloten. Je kunt er je schouders over ophalen maar het heeft kwalijke maatschappelijke gevolgen. Door de verwarring die zij hebben gezaaid, heeft maar vijftig procent van de meisjes die daarvoor in aanmerking zich tegen baarmoederhalskanker laten inenten. In die zin hebben die verbeten malloten doden op hun geweten. Die zijn weliswaar nog niet gestorven maar het valt uit te rekenen dat het wel gaat gebeuren.” (accentuering AZ)

(Bron: HIER)

Het feit dat Rozendaal mensen die over vaccinaties een terechte andere mening hebben en daarbij gebruik maken van hun recht op vrije meningsuiting, toekomstige doden in de schoenen schuift, is werkelijk beneden alle peil. Dit is absoluut een journalist onwaardig. Daarom wil ik hierbij als direct belanghebbende en aanwezige bezoeker van de avond een klacht indienen tegen Simon Rozendaal en zijn publicerende uitgever Elsevier, wegens smaad en laster.

Ik wil u verzoeken deze klacht serieus in behandeling te nemen, daar de heer Rozendaal zich ook in eerdere publicaties al bijzonder beledigend heeft uitgelaten over mensen met een eigen mening, die niet de zijne is. Om de huidige journalistiek haar geloofwaardigheid terug te geven acht ik het van het grootste belang dat Rozendaal, met zijn bijzonder vooringenomen en onwetenschappelijke benadering van het onderwerp vaccinaties en de andersdenkenden daaromtrent, een duidelijk signaal krijgt van zijn onethische wijze van handelen.

Met vriendelijke groet,

Arend Zeevat

Schrijver en redacteur van www.argusoog.org

Radiomaker voor www.argusoogradio.org

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ik kan me voorstellen dat je jezelf geen goed beeld kunt vormen van de avond. Daarom plaatsen we hier een van de vele video’s die die avond zijn gemaakt.


133 gedachten over “Aanklachten tegen ‘wetenschappelijk’ journalist Rozendaal!

 1. Cryptocheilus, zo is het toch ook?

  Als op een gegeven moment echt de pleuris uitbreekt (grappige woordspeling), dan gelooft een groot deel jullie niet meer.

  Vooralsnog kan het ook zijn dat we juist door voorzichtig te zijn en ons laten inenten, nare dingen kunnen beleven.

  Zie de Des en Softenon baby’s om een vb. te noemen.

 2. @ Martijn

  Ik hoop niet dat ik je hoef uit te leggen dat DES (softenon) niets met vaccinaties te maken hebben.

  Geloof wat je wilt. Check je bronnen. Beter safe than sorry. Want dat is wat het punt. De crux is namelijk dat je met een griepvirus in eerste instantie moeilijk kunt voorspellen wat de impact is.

  Als ’the big one’ uitbreekt kan je er donder op zeggen dat mensen als Consemulder hun snor drukken. Dat kan een beleidsbepaler niet. Die moet beslissingen nemen.

  Consemulder kan, zolang de ‘pleuris’ niet uitbreekt, de kinderziektes (nog) geen slachtoffers eisen zoals in het verleden, gratuit zijn onzinnige theorietjes plempen. Volgelingen krijgen. Gelovigen interesseren.

  Dat zijn theorietjes niet aan de algemeeen geaccepteerde standaard van bewijsvoering voldoen en geen enkele wetenschappelijke basis hebben is voor Consemulder niet belangrijk. Hij wil hier dan ook niet over in discussie.

  Vaak roepen mensen dat ik wakker moet worden. Ik ben wakker.

  Lieden als Consemulder sussen de mensen in slaap.

  Er kan dus niet hard genoeg ‘WOLF’ geroepen worden.

  1. In slaap sussen doe jij ook. ”the big one?” bangmakerij om winst te maken.
   De ”bigone” hebben we zelf in de hand als we ons gedrag aanpassen.
   Daar is om te beginnen de voedingsindustrie met alle uitwassen en toevoegingen,de productie en al de schadelijke stoffen,ons reisgedrag,de dierhouding,ons sexueel gedrag,onze stress die we elkaar aandoen in een systeem waar we leven op kosten van anderen en alles……enzovoort enzovoort. Dat jij van die systemen denkt te profiteren geeft je nog niet het recht om mensen die daar anders over denken voor idioo te verklaren. Jouw visie is simpelweg een andere en een vrij agressieve ten opzichte van je medemens. Je kan dat echter in de kringen waarin je verkeert perfect verdringen.

 3. Ik ben een kat uit de boom kijker en geen wetenschapper.

  Ik ga geen preventieve maatregelen nemen terwijl het niet duidelijk is of het werkelijk gevaar kan.

  Ik ben het wel met Cryptocheilus eens als het gaat om beleidsbepalers, die gewoon van het ergste scenario uit moeten gaan. Dan maar geld over de balk smijten, als het echt mis gaat, dan hebben we de vaccinaties nog, als die dan al helpen.

  Toch hoop ik dat er in de toekomst wat beter bekeken gaat worden of zo’n griep echt kwaad kan. De hele wereld bang maken terwijl er bijna niets gebeurd kan ook niet de bedoeling zijn.

  Moeilijk dilemma, ik hou me er verder maar buiten, begrijp beide standpunten voor een deel.

 4. @Cryptocheilus

  COMBAT heeft heeft wel een goeie in de arm genomen, dat moet ik ze
  nageven.
  Het is gelukkig te laat, de trein is niet meer te stoppen, wat je ook probeert.

 5. @Martijn

  Heel begrijpelijk dat je er zo over denkt. Er moet op een gegeven moment beslist worden. Het punt is echter dat er over vaccinaties al zoveel bekend was in legio onderzoeken en juist dat er bij deze onderzoeken veel twijfel bestond over het nut van vaccineren.
  Daar is volledig aan voorbij gegaan. En daarbij zijn een heleboel mensen op het verkeerde been gezet, dan druk ik me nog zacht uit.
  Daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn.

 6. @ Cryptocheilus

  Doe eens een condoom over je hoofd, je ziet er niet altijd veilig uit in je manier van rond gespetter, je bent net een enge ziekte die elk moment als een pandemie de kop kan opsteken.

  Er mag maar 1 iemand hier zijn die tegen John loopt te zaniken en dat ben ik, graag een kaartje trekken en AUB achter in de rij aansluiten.

 7. @cryptomafkees

  wow, zelden heb ik zo’n weerzinwekkend zinloos en ongefundeerd gekwakel gehoord van onze jongste trollerd cryptocheilus, of moet ik beter zeggen…cryptodebiel…?
  sorry dat’k ff weer ga zagen, maar werkelijk waar crypto, wat een gigantisch zielig vertoon geef jij! mijn god, zeg, de tafel ligt vol met bewijs, maar jij ziet schijnbaar niet eens de tafel!
  de enige die door de mand valt ben jij!!!

  kijk crypto, de zaak ligt als volgt: de energieen op d’n deze planeet nemen exponentieel toe waardoor steeds meer mensen wakker worden, waaronder ook die met een hart en ook invloed. zie de steeds groter wordende exposure van list en bedrog. vaccinatie blijkt steeds meer een farce te zijn, en binnenkort zal er veel meer uitgelicht worden. wat denk je dat het onderzoek van Wodarg zal opleveren? Niet iets dat jouw tevreden zal stellen!

  Kijk ook eens wat er gebeurd met die klimaat-farce, het breekt gewoon open en is in staat van een vrije val! Degene die niet exposed worden nemen voortijdig hun bieze

 8. Je bent toch geen watje he Paul? Als er 1 mag lopen zaniken tegen John dan is het er maar 1. En niet 1 meer, dus geen nummertjes alsjeblieft en al zeker niet als er al condooms opzitten. Veel te cheil……. Geen verleidelijke subtiliteit aan te ontdekken. Sorry, maar daar pas ik voor…

 9. Het punt met dat vaccinazicircus is, dat men steeds weer nieuwe vaccins ontwikkeld tegen alle mogelijke ziekten. Ik hoorde onlangs nog dat men een vaccin tegen maagkanker wil ontwikkelen. Terwijl men maar door gaat met het verzieken van onze omgeving, door er steeds meer kankerverwekkende stralingsapparaten in te stoppen. De belangrijkste preventieve stappen tegen ziekten zijn, een gezond milieu, gezonde voeding en mensen geen angst en stress inpompen.

  Angst en stress zijn de belangrijkste weerstandsverminderende factoren, die het lichamelijk evenwicht verstoren. Ziekten komen voort uit een verminderde weerstand en hebben geen flikker te maken met natuurlijke micro-organismen. De onnatuurlijke, genetisch gemodificeerde micro-organismen zijn daarentegen ziekmakend en een vorm van biologische oorlogsvoering tegen ons.

  1. Kijk er zij hier een hoop mensen mensen die gewoon met hun verstand reageren.

   Van Rozendaal heb ik geen hoge hoed op. Paardekastanjes verwisselt hij met tamme kastanjes en coffeine zou een eiwit zijn.En chemie is zijn vakgebied?

   Rozendaal gaat het in eerste instantie om winst,daar staat waarheid op de laatste plaats.

   Cryptochelus laat alleen mensen toe op zijn armzalig blog die in zijn straatje passen. Ongeveer drie a vier anderen dus die hem aan de voeten liggen. Als je hem probeert te vertellen dat het maken van winst niet samengaat met het bestrijden van ziekte omdat juist de uitbuiting van onze omgeving ziekten veroorzaakt vervolgt hij je met religieuze ijver en wodrt je tenslotte de deur verwezen. Menselijk gedrag is de weg naar een gezondere wereld,niet het huidige gezondheidsregime…..

 10. @ Arend: de laatste ’trend’ is ‘anti-malaria’ vaccins via insecten toegediend..en eetbare ‘vaccins’, en ik geloof in populaire wetenschap tijdschrift Wetenschap in beeld (laatste of een-nalaatste editie?) staat een artikel over de ‘hoopvolle’ ontwikkeling van vaccins ’tegen kanker’ (terwijl vaccins nu al op de lange termijn diverse soorten kanker en infectieziekten scheppen, hoe ironisch en ernstig).

  Er was ook een artikel in een ander populair wetenschappelijk blad, geschreven door 2 ‘experts’, waar ook deze mogelijkheden en vooral de nieuwste ‘positieve’ ontwikkelingen omtrent nieuwe adjuvans (bewezen levensgevaarlijk en ‘hondsdolheid’ scheppend voor het immuunsysteem en uiteraard nieuw en dus wederom de lange termijn effecten ‘onbekend’, maar wel te verwachten ziektes…!).

  De experts bleken bij Glaxo werkzaam te zijn, hoe duidelijk en onafhankleijk weer. Adjvans propaganda dus, terwijl al duidelijk is dat de nieuwe adjuvans levensgevaarlijk zijn (AS03 en AS04,MF59, etc)!

 11. En weer toont Consemulder zijn diepgaande onbegrip voor de werkingsmechanismen van vaccinaties.

  Vaccinatie tegen kanker gaat nog eens héél groot worden Johnnie. Omdat je voor wat betreft je medische kennis voornamelijk afhankelijk schijnt te zijn van google, zoek maar eens op het Newcastle Desease Virus.

  Eetbare vaccins zijn al zoooooo oud. Vroeger likten ze de pus bij elkaat uit de pokken Johnnie.

  Toon jij nu eens aan dat die adjuvans schadelijk is Johnnie. Er staan nog een aantal vragen voor je open.

  Oh. Nog even dit. De gemelde bijwerkingen van de vaccins tegen H1N1….

  49 gevallen van Guillain-Barré syndrooom

  Voor zwangere vrouwen:

  57 gevallen van spontane abortus
  38 gevallen van binnenbaarmoederlijke dood

  Erg he

 12. Ah, daar is de koorknaap weer, volgens mij is het geërgerde Simon zelf! Anyway, heel groot betekent nog niet heel ethisch, heel rechtvaardig, heel wetenschappelijk en heel gezond…
  Maar je predikt natuurlijk alleen voor eigen parochie, toch?

  Wel grappig, want het waren juist Roel en Simon die ‘voor het zingen de kerk’ uit liepen, na geen enkele vraag inhoudelijk echt te hebben beantwoord (en al zeker niet de kritiek te hebben weerlegd, wat ook niet gaat want de conclusies uit vele studies blijven gerechtvaardigd: vaccinaties zijn ineffectief en niet veilig en zullen dit vanwege de toxische inhoud en de reacties op het immuunsysteem ook nooit worden).

  En de weerstand tegen de vaccinatie leugen groeit en het vertrouwen in ALLE vaccinaties neemt drastisch af…Erg he? bespreek het maar weer met je meerderen, ik vind het allemaal goed zoals je merkt.

 13. @ Consemulder:

  Dat jij het woord ethisch nog in je mond durft te nemen en in hetzelfde comment de verstoring van het debat in de Rode Hoed aanhaalt.

  Helemaal van het padje af.

  Blijft staan dat je met je krasserige en grijsgedraaide lanspeelplaat inderdaad niet in de schaduw kunt staan van mijn zuivere koorknapenstemmetje.

  want de conclusies uit vele studies blijven gerechtvaardigd: vaccinaties zijn ineffectief en niet veilig

  Die studies ken ik niet en jij aan je stukjes te lezen ook niet. Je weigert namelijk categorisch elke referentie te geven. Does Wakefield ring a bell?

 14. @Crypto
  Wat bezielt jou om John tot het bot af te maken (waar je niet in lijkt te slagen overigens). Geef zelf eens inhoudelijk commentaar of ga lekker terug naar dat zielige blogje van je. BOEHOE

 15. @ C.Cheilus

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jij van de wetenschap je religie hebt gemaakt.

  Zoals je wel zult weten is ook wetenschap voor een groot deel gebaseerd op geloofsaannames. Wat vroeger voor waar werd aangenomen is later nogaleens achterhaald.

  Beide maken zich schuldig aan (hebben zich schuldig gemaakt aan) heilige oorlogen in naam van hun ‘god’. Verliezen daarbij gevoel voor nuances en respect en invoelingsvermogen voor andersdenkenden.

  Je lijkt wel te lijden aan verdringing, verplaatsing, projectie, dissociatie…… Tlijkt bijna wel of je er opgewonden van raakt….

 16. Hé Crypto cheilus,
  Kan je alleen maar je “gelijk” krijgen door een ander helemaal af te zeiken? Lijkt meer op karaktermoord (net als bij amerikaanse verkiezingen). Heeft veel weg van extremistische opstelling, is erg zielig en maakt je een nog grotere prutser dan ik…

 17. Kansloos. Als de brievenschrijvers de moeite hadden genomen even op http://www.rvdj.nl te kijken, hadden ze gezien dat de raad voor de journalistiek alleen klachten in journalistieke publicaties (kranten, bladen, radio, tv) behandelt, en dat de klager een direct belanghebbende moet zijn. De raad is er dus niet voor bezoekers die in de zaal hebben gezeten van een evenement dat hen kennelijk niet is bevallen.

 18. Beste heer of mevrouw Tiswat. Ik vind het nogal een vooronderstelling om aan te nemen dat ik niet op de site van de RvdJ gekeken zou hebben. Ik heb dat natuurlijk moeten doen om überhaupt te kunnen weten hoe ik die klacht moest indienen. Ik heb wat dat betreft volledig aan hun criteria voldaan.

  Daarnaast vind ik het een steeds grotere uitdaging om te doen wat ik voel dat ik wil doen, zonder daarbij gehecht te zijn aan het resultaat. Als ik alleen maar datgene zou doen, op basis van een intellectueel doordachte kansberekening, dan hang ik mezelf liever meteen aan de wilgen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.