Advertentie

’n Prof, ’n student en ’n discussie over ‘God’..


Een atheïstische filosofieprofessor bespreekt met zijn studenten, tijdens een college, de problemen die de wetenschap heeft met het begrip ‘God de Almachtige’. Hij vraagt aan één van zijn studenten om op te staan, waarna het volgende gesprek zich ontwikkelt:

Prof: “Zo jongeman, mag ik je vragen: geloof jij in God”

Student: “Absoluut professor!”

Prof: “Is God goed?”

Student: “Jazeker!”

Prof: “En God is almachtig?”

Student: “Jazeker”

Prof: “Mijn broer stierf aan kanker, ook al bad hij tot God om hem te genezen van die kanker. De meeste van ons zouden andere mensen die ziek zijn, helpen. Maar God deed dat niet bij mijn broer. Waarom is deze ‘God’ dan zo goed?”.

De student laat een peinzend “Mmmm..” horen en zwijgt.

Prof: “Dáár heb je geen antwoord op, is het niet? Dus jongeman, laten we eens  opnieuw beginnen; is God goed?”

Student: “Jazeker”

Prof: “En Satan, is die goed?”

Student: “Nee professor!”

Prof: “En waar komt Satan eigenlijk vandaan?”

Student: “Van… God..”

Prof: “That’s right. Maar vertel me verder eens jongen, is er kwaad in de wereld?”

Student: “Jazeker!”

Prof: “Het kwaad is overal, zo is het toch? En God schiep alles. Is dat correct?”

Student: “Inderdaad”.

Prof: “Dus wie schiep het kwaad?”

De student geeft geen antwoord.

Prof:Is er ziekte? Onsterfelijkheid? Haat? Lelijkheid? Al deze afgrijselijke zaken bestaan in de wereld, zo is het toch?”

Student: “Jazeker professor”

Prof: “Dus…? Wie schiep dit allemaal?”

De student antwoord wederom niet.

Prof:De wetenschap zegt dat je 5 zintuigen hebt, die je in staat stellen om de wereld om je heen te identificeren en te observeren. Zeg me eens jongeman, heb je God ooit ‘gezien’?”

Student:Nee meneer”

Prof:En vertel eens, heb je God ooit gehoord?”

Student: “Nee, nooit”.

Prof: “En heb je je God ooit geproefd of gevoeld. Misschien heb je hem geroken dan? Heb je ooit een zintuigelijke perceptie gehad van ‘God’ in dat opzicht?”

Student: “Nee professor, ik ben bang van niet”

Prof: “En toch, toch geloof je in hem?”

Student:Ja!”

Prof: Volgens een empirisch, getest en demonstratie  protocol, concludeert de wetenschap dat God niet bestaat. Wat is jouw reactie daarop, mijn beste?”

Student: “Niets, ik heb alleen mijn geloof”

Prof:Inderdaad, je geloof. En dat is nou precies het probleem dat de wetenschap heeft.”

Student: “Professor, mag ik nou eens iets vragen; er is toch zoiets dat we ‘warmte’ noemen?”

Prof:Jazeker!”

Student: “En er is zoiets als ‘koude’?”

Prof:Jazeker

Student: “Nee professor, dat is er niet!”

In de collegezaal valt een doodse stilte na deze woordenwisseling; je kunt een speld horen vallen.

Student: “Jazeker meneer, je kunt een boel hitte hebben, nóg meer hitte, superhitte, megahitte, withete hitte, een beetje hitte of géén hitte. Maar er bestaat niet zoiets als koude.. We kunnen naar – 273 graden Celcius afdalen, waar er geen enkele hitte meer is, maar verder dan dat absolute nulpunt, kunnen we niet.
Er is dus niet zoiets als ‘koude’. Dit woord gebruiken we alleen om aan te geven dat er een afwezigheid van ‘warmte’, van ‘hitte’ is. We kunnen de ‘koude’ niet meten. Warmte is energie. Maar daarom is ‘koude’ nog niet het tegenovergestelde van ‘hitte’. INTEGENDEEL, HET IS DE AFWEZIGHEID ERVAN..”

De zaal wordt zo mogelijk nog stiller.

Student: “En wat denkt u van het donker? Is er zoiets als ‘het donker’?”

Prof: “Jazeker, want wat is de nacht als er geen ‘donker’ is?”

Student: “Helaas professor, u zit er weer naast. Het donker toont de afwezigheid van iets. Je kunt zwak licht hebben, normaal licht, helder licht, knipperlicht… Maar als je geen constante ‘flow’ van licht hebt, dan heb je ‘NIETS’. Wat we dan omschrijven met ‘het donker’, zo is het toch? Maar de realiteit toon ons, dat ‘het donker’ dát nou precies NIET is..
Want als dat zo was, zouden we in staat zijn het ‘donker’ nog ‘donkerder’ te maken, door er meer licht uit te halen, zo is het toch?”

Prof:En wat wil je daarmee nu allemaal zeggen, jongeman?”

Student: “Mijn punt is meneer, dat uw filosofische gedachtengang mank gaat.

Prof: “Hoe bedoel je ‘mank gaat’? Leg eens uit!”

 

Student: “Professor, u werkt van de aanname van dualiteit. U redeneert vanuit de gedachte dat er leven is en dat er dood is. Een goede God en een slechte God. U redeneert vanuit de gedachte dat ‘God’ iets eindigs is, iets dat we kunnen meten. Maar professor, laten we wel wezen, de wetenschap is nog niet eens instaat een ‘gedachte’ te verklaren.. De wetenschap gebruikt electriciteit en magnetisme, maar heeft beiden nog nooit gezien, laat staat begrepen..!
Naar de dood kijken als het tegenovergestelde van ‘leven’, is volledig voorbij gaan aan het feit dat de ‘dood’ niet kan bestaan als een losse ‘zaak’. Dood is daarmee ook niet het tegenovergestelde van leven, maar de afwezigheid ervan!

Maar nog eens iets professor, vertelt u uw studenten dat wij zij geëvolueerd zijn van de aap?”

Prof: “Als je refereert aan het natuurlijke evolutieproces, jazeker, natuurlijk doe ik dat…”

Student: “Hebt u de evolutie ooit met uw eigen ogen waargenomen, professor?”

De professor schudt zijn hoofd met een glimlach, zich realiserend waar deze discussie langzaam maar zeker naar toe gaat..

Student: “Omdat nog nooit iemand het process van evolutie heeft zien plaatsvinden, en niet kan aantonen, dat dit een voort-durend streven is van de natuur, doet u dan feitelijk niets anders dan uw mening verkondigen? Ben u dan in feite niet een priester in plaats van een wetenschapper?”

Een gegrinnik stijgt op uit de collegezaal.

Student: “Is er iemand hier in de klas die de hersenen van deze professor ooit heeft gezien?”

De studenten schateren het uit.

Student: “Is er iemand hier aanwezig die zijn hersenen heeft gehoord, geproefd of gevoeld, misschien heeft iemand het geroken?  Blijkbaar is niemand daartoe in staat geweest. Dus volgens de wetenschappelijke regels van het empirische, stabiele, demonstrabele protocol, concluderen we dat u geen hersens heeft, professor. Met alle respect meneer, hoe kunnen we dan ooit uw colleges vertrouwen?”

De collegezaal valt weer stil en de professor staart naar de student met een onpeilbare gezichtsuitdrukking.

Prof: “I denk jongeman, dat je daar dan maar vanuit moet gaan, er dus in moet geloven.”

Student: “Juist professor, dát is het natuurlijk. De band die er is tussen God en de Mens heet geloof. Dat is wat alles in beweging en levend houdt.”

* * * * * *

Deze conversatie heeft zich daadwerkelijk voorgedaan; de student was niemand minder dan Dr. APJ Abdul Kalam, de ex-president van India. Vanuit een extreem filosofisch standpunt is het een tamelijk indringend verhaal, vind je niet? En wellicht ligt in de constatering dat wetenschappers zichzelf gefocussed hebben op, en geobsedeerd zijn door, het concept van dualiteit, een diepe waarheid geborgen.

96 gedachten over “’n Prof, ’n student en ’n discussie over ‘God’..

 1. een christen site das weer duidelijk waar mag dit opslaan 2 meningen en wat gezever zonder ook maar iets zinnigs en de enige reden dat zo iemand het zover schopt is omdat het overgrote deel van de mensheid waarde hecht aan zinloze zaken als deze (geloof), laat het rusten wij mensen kunnen hier niks zinnigs over zeggen daar zijn wij niet ontwikkeld genoeg voor. en geloof is een indirecte zelfvertrouwen boost en dat is prima zolang je er met mij maar niet serieus over wilt praten.

  waarom reageer ik hierop ? zal me wel dood vervelen of wellicht irriteer ik me eraan dat deze site die ik graag bezoek zo toch wat daalt in mijn aanzien.

 2. Wat is voor jou belangrijk Hugo?

  Waarom zouden wij niet genoeg ontwikkeld zijn?
  Je zit teveel in je hoofd te denken, binnenin, in de totale stilte in je lichaam, daar kun je God ervaren.

  We zullen het nooit weten, we kunnen het wel ervaren.

  God is niet zintuiglijk waar te nemen. Het is daaraan voorbij.

 3. @ Sjamamma

  Wakan yen make lo
  Mato tipt ca waken yan make lo
  In yin ho wee a hey ya hey waki ye yo

  Heleyo cheeweyo ate oye ya
  Hey yunga oh yunga hey yunga oh yunga hey
  Hungawa yana wana yana wana oh way ho
  Manitou hey wakan oh tanka hey wakan oh tanka hey

  Wichi tahe tume rai
  Oh ho yahu wey hu ya
  Wichi tahe tume rai
  Oh ha nyka

  Ugh!

 4. precies satan wil God’s rol overnemen wat nooit gaat lukken en daarom wil hij zoveel mogelijk mensen laten denken dat God niet bestaat en zoveel mogelijk mensen laten zondigen om de hel te voeren!!!!

 5. @tim2012

  Volgens mij heeft die Satan niet veel te voeren.
  Wij zondigen zolang we kennis van goed en kwaad toepassen.

  God is in ons, wij zijn God, de natuur is God.
  God is alles, komt uit niets.

  Satan is het duiveltje in ons hoofd, komt dus uit ons hoofd.
  In de natuur bestaat Satan niet. Alleen de mens denkt dat.

 6. Bovenstaand voorbeeld is een knap staaltje discussieren. Maar wanneer ik een beetje de comments lees op deze tekst mis ik wel het feit dat de mensen die geloven in een god ook geloven wat er in de heilige geschriften geschreven staat. En daar heb ik dan wel weer net een beetje moeite mee.

  Afgelopen dinsdag kwam ik een jongen tegen in de bus die mij een flyer wilde geven over een programma over geloof op SBS6.. Ik daagde hem uit om een aantal van mijn vragen te beantwoorden. Maar helaas..

  Niemand die over Jezus geschreven heeft, heeft hem ooit ontmoet. De zogehete “ooggetuigen” hebben Jezus ook nooit ontmoet. In de bijbel wordt er gesproken over jezus als baby en vervolgens gaat het verhaal verder rond z’n dertigste levensjaar. Waarom is geloven in iets wat niet bewezen is goed?

  Waarom wordt er zo moeilijk gedaan over homo’s terwijl Jezus daar nooit een woord over heeft gezegd?
  Het volgende probleem dat ik heb met mensen die de bijbel te serieus nemen is het feit dat zij ook in hun werk handelen vanuit een religieus standpunt, vele van hen vinden dat de tien geboden leefregels zijn waarnaar iedereen zou moeten leven. De eerste vier gaan allemaal over god, en dat het een jaloerse god is. De enige echte “regels” zouden “Gij zult niet stelen” en “Gij zult niet doden” (in onze hedendaagse maatschapij) Als dit de “lijst des levens” zou moeten zijn waarom staat er niks over kindermisbruik, martelen etc.?

  Enkele voorbeelden wat men nog meer dacht in het Bronzen Tijdperk was dat de aarde plat was, dat er zeemonsters bestonden en dat spugen op een wond deze genas.

  De bijbel kan nooit als wetenschappelijk bewijs gezien worden voor het ontstaan van de mens/aarde omdat de bijbel pakweg geschreven is 2000 BC tot en met 200 AC. Moderne wetenschap is begonnen met o.a. Newton ect. Het zijn twee totaal verschillende perioden

  Kortom, zoals wij het geloof hier op aarde verkondigen is naar mijn mening een corrupte versie van het werkelijke. Jezus, de bijbel en al die andere onzin is door de mens er bij gehaald om het begrijpbaar te maken en er voor te zorgen dat de mensen keurig in het keurslijf blijven hangen zodat ze als collectief makkelijk te beinvloeden zijn.

 7. @martijn
  je zegt: Zo gauw wij die kennis van goed en kwaad zullen doorzien, doorvoelen eerder, dan is er geen ruimte meer voor Satan.
  Dan zullen wij ook geen ander meer willen onderdrukken, macht of rijkdom willen vergaren, meer willen zijn dan een ander, of geestesziek worden.

  Even voor de goede orde: Religie is het instrument bij uitstek om mensen te onderdrukken, wanneer je anders denkt wordt je uit de groep gezet (lees op de brandstapel), het Vaticaan is het machtigste orgaan ter wereld, en niet te vergeten een kapitaal van 50 miljard heeft, niet bepaald arm dus, waarom vangen die pastoors in Amerika op de tv verschrikkelijk veel geld, waar heel toepasselijk Genesis een nummertje over maakte.. Jesus he knows me.. Geestesziek worden? Er is gebleken uit onderzoek dat mensen die geloven in een god of religie vaker persoonlijkheidsstoornissen vertonen en vaker schizofreen zijn..

 8. Beste Peter,

  Ik ben niet religieus, ik ben.

  Ik geloof niet in God, God is in ons en alles aanwezig.

  Het woord God, kan zo ingeruild worden met liefde, energie, licht, het Al, geef het een naam.

  In werkelijkheid is er geen naam voor, ben het eens met je standpunten.

  De Bijbel is een leuk boek van bij elkaar geraapte verhalen, die soms wel, soms niet de waarheid benoemen.

  De werkelijkheid of waarheid over God is niet te benoemen, met geen enkel woord. Niet te kennen alleen de beleven.

 9. @Martijn | februari 19, 2010, 21:26

  Dat stukje is de spijker op zijn kop “Other me”.
  Precies hoe ik er over denk.

  Kleine opmerking;
  “God is in ons en alles aanwezig”

  Helemaal goed zou volgens mij zijn “Wij zijn in god en hij in ons en alles aanwezig” en dat valt idd niet te benoemen je doet het altijd te kort, ook als je zegt al dat is wat onmogelijk is als er nog een begin nog een eind is ;).

 10. sorry maar hem ervaren dat is niet meer dan het oprecht geloven dat hij jouw sterker maakt dat hij jouw steunt en dat jij je daardoor sterker voelt dan is het toch logisch dat dit je kracht geeft dus ik zal ook niet ontkennen dat geloof je kracht geeft en je van binnen een goed gevoel geeft maar dit is niet meer dan een indirecte boost van zelfvertrouwen

  christenen zie dit niet als een persoonlijke aanval maar dit is mijn simpele gedachte hierover en dat is volgens jullie waarschijnlijk ook een simpele. prima

  even over dit stukje, ik zie dit toch niet als een gewonnen discussie van de leerling dit is gewoon een discussie aangaan met een christen die je niet kan winnen simpel weg omdat er niks zinnigs meer valt te zeggen wanneer een christen begint over “geloven in” hier kan je in mening over verschillen ik zou zeggen respecteer elkaar daarin dat lijkt mij het enige dat zou moeten tellen, maar helaas zijn ze nogal volhardend en denken zij vaak te weten wat het best is voor een ander.

 11. @Hugo: zolang je nog discussies wilt ‘winnen’… Daar heb ik werkelijk nou nog NOOIT aan gedacht. En dat meen ik oprecht. Het ‘willen winnen’ maakt de discussie voor mij, bij voorbaat, al onevenwichtig. Onzuivere argumenten, hoe kun je in hemelsnaam ALLES overzien? Hoe kun je hem dan in hemelsnaam winnen. Wat vind jij daar nou van Hugo? Of ben ik gewoon bij voorbaat al een looser..?

 12. Christenen, niet christenen, jullie weten niet wie je bent.

  Wij zijn dat wat niet te benoemen valt. We kunnen nog zo onze best doen.

  Elke poging zal gedwarsboomd worden, alle kennis die we tot ons nemen zal ons afleiden.

  De waarheid ligt in de simpelheid. Wij zijn wie we zijn.
  Doorzie je gedachten, doorzie je geloof.

  Wat blijft er over, wanneer er niets meer rest.
  Precies, dat is het Goddelijke.

  Zolang we denken het te kunnen bereiken door onze overtuigingen, onze gedachten, zullen we afdwalen.

  Je kunt het licht zien maar dan ben je er nog niet.
  Je kunt God voelen, maar dan ben je er nog niet.
  Je kunt denken het te weten, dan ben je er zeker niet.

  De werkelijkheid is er reeds, laat alles los, zoek het totale niets en je zult ontdekken wat we zijn.

  Eén in nu, liefde, kracht, God, totaal bewustzijn, het is niet te benoemen, zoek het in jezelf, de kracht die alles laat voortbestaan, die je de energie geeft om werkelijk topprestaties te leveren, die anderen zo ook jezelf laten verbazen.

  Wij kunnen het verschil uitmaken, zonder angst, zonder wil.

  Wij zijn de oneindige kracht.

 13. guido dat leg je wel iets te simpel uit en je probeert me hier weg te zetten als een klein kind “jammer”

  maar dit stukje is duidelijk erop gezet vanuit een christen mind anders kan ik het niet zien, even laten zien dat geloven toch wel degelijk iets is want zelfs een professor wordt onder het vloerkleed geluld, allemaal prima maar ik zie geen enkele waarde en snap dus niet waarom je dit er opzet, wat zijn je redenen ? misschien zie ik het over het hoofd of ben ik te simpel, dat zou namelijk ook heel goed kunnen ofnie dan

 14. @Hugo
  Ik lees dit stuk niet als een pleidooi voor de ‘superioriteit’ van de christenen of gelovigen in z’n algemeenheid. Ik lees het eerder als een waarschuwing voor de beperkingen van het rationele brein (het lineaire/polaire denken).

 15. Het werkt bevrijdend om te beseffen dat de objectieve waarheid over God niet bestaat. Er bestaat maar één eerlijke conclusie en dat is dat God altijd subjectief is en door jezelf ingekleurd

 16. @Hugo, ik probeer je niet weg te zetten als een kind, alleen maar aan te geven, hoe anders ik naar dit soort zaken kijk. Kijk eens naar het commmentaar van Burke hierboven. Dát is essentie die ik probeer onder woorden te brengen. Juist DOOR aan de discussie deel te nemen, ben je al onderdeel van het verhaal. Winnen of verliezen heeft voor mij geen enkele, maar dan ook geen enkele, lading. God is per definitie subjectief. Dan is natuurlijk weer de vraag of alle subjecten verschillend zijn.. Kijk, dán maak je grote stappen..

 17. en daar ben ik het mee eens, maar dat is wat ik ook zei met andere woorden “geloven is een indirecte zelvertrouwens boost”

  maar dan kom je bij het vraagstuk wat is realiteit en wat niet, als geloven je in het leven kan helpen dan is dat voor die persoon dus op die manier realiteit geworden alleen voor mij werkt het niet simpel weg omdat ik niet geloof in een creatie van m’n eigen gedachte.

  je laatste deel van je antwoord volg ik niet helemaal guido, je praat in raadsels 😉

 18. Hugo, time for ultimate wisdom: ‘Let it be’
  Als je niet gelooft in de creatie van je eigen gedachte, vraag ik me ernstig af wat ik daar allemaal voor letters zie, die gedachten representeren..? Com’on man!

 19. Hugo, ik begrijp je punt.

  Maar dan heb je een discussie over wel of niet een geloof hebben in iets.

  En dat is, in deze periode van tijd, voor iedereen verschillend.

  Zo krijg je een oneindige discussie die iedereen wel eens heeft gehad.

 20. Iedereen op deze wereld heeft zijn eigen ‘GOD’ en het geloof wat er aan vast hangt en al duizende jaren lang is de mens met elkaar in gevecht wat het ware aangezicht is.

  Nog steeds heeft de mens vandaag de dag niet geleerd elkaar te toleranceren in elk optredend verschil en of door hem de gestaafde taak allen tot 1 te komen zonder slag of stoot.

 21. 1)Student: “Helaas professor, u zit er weer naast. Het donker toont de afwezigheid van iets. Je kunt zwak licht hebben, normaal licht, helder licht, knipperlicht… Maar als je geen constante ‘flow’ van licht hebt, dan heb je ‘NIETS’. Wat we dan omschrijven met ‘het donker’, zo is het toch? Maar de realiteit toon ons, dat ‘het donker’ dát nou precies NIET is..
  Want als dat zo was, zouden we in staat zijn het ‘donker’ nog ‘donkerder’ te maken, door er meer licht uit te halen, zo is het toch?”

  Professor: “Helaas student, u zit er weer naast. Het licht toont de afwezigheid van iets. Je kunt zwak donker hebben, normaal donker, helder donker, knipperlicht… Maar als je geen constante ‘flow’ van donker hebt, dan heb je ‘NIETS’. Wat we dan omschrijven met ‘het licht’, zo is het toch? Maar de realiteit toon ons, dat ‘het licht’ dát nou precies NIET is..
  Want als dat zo was, zouden we in staat zijn het ‘licht’ nog ‘lichter’ te maken, door er meer donker uit te halen, zo is het toch?”

  2)student: “Is er iemand hier aanwezig die zijn hersenen heeft gehoord, geproefd of gevoeld, misschien heeft iemand het geroken? Blijkbaar is niemand daartoe in staat geweest. Dus volgens de wetenschappelijke regels van het empirische, stabiele, demonstrabele protocol, concluderen we dat u geen hersens heeft, professor. Met alle respect meneer, hoe kunnen we dan ooit uw colleges vertrouwen?”

  professor: het punt is juist dat je bij herhaling kan testen en vinden dat er hersenen zijn. Je kan ze zien (en wellicht zelfs proeven, voelen en ruiken) als je b.v. naar een ontleding van een patholoog-anatoom gaat. Dat is het empirische, stabiele, demonstrabele protocol. Het mooie is dat je mijn colleges niet hoeft te vertrouwen. Ik wil juist dat je mijn colleges niet per definitie vertrouwt. Denk er alleen maar over na en zoek dingen zelf uit als je dat wil.

  peace all ! Namaste.

 22. Boeiende man deze APJ Abdul Kalam,

  Dit is een deel van zijn biografie op Wikipedia:

  Political views

  He regards his work on India’s nuclear weapons program as a way to assert India’s place as a future superpower.

  It has been reported that there is considerable demand in South Korea for translated versions of books authored by him.

 23. God liep ooit op aarde. tijdens deze bezoek maakte hij ons, de mens. later gaf hij een zoon. Die goede daden verrichte. Beroemd werd hij. Maar een lijder wilde hij niet zijn. Zijn vader, dat is waar het om Gaat. Ga in vrede was zijn uitspraak. Hij heeft zijn leven gegeven. om zijn word te laten horen. Geleden hebben wij door zijn verlies. Vergeven zijn wij om deze fout. Om door te geven. Doet het nooit vergeten.

  1. MARCEL W,

   Terug denkend aan mijn jeugd op ons dorp naar de kerk ergens bij horen, salmen sterk, toch een sociaal gebeuren, waren wij dan allemaal zo verlicht dat wij dit sociale gebeuren in ruilden voor een ideologie van een partij, de socialistische ideologie, nu verlaten door deze zieke leiders die nu de ideologie van geld en macht aanhangen, blijven de mensen achter met lege handen, geen sociale contacten, alhoewel gretig op gevuld door de sport maffia met zijn vegeterende media, ben zelf niet diep gelovig maar denk toch dat we iets heel menselijks het contact verloren hebben, hier hebben wij onze marktjes en het café, en toch kijk ik soms met jalouzie naar die kerkgangers, ach die heerlijke kerstnachten, met de warme chocolade melk en de broodjes, en ieder één kende ieder één, met venijn en liefde zo als dat hoord bij mensen, groet.

  2. Ha die jenne
   Ik heb wel heel andere asociaties met kerst nachten ( missen) Toen ik 16 was kwam ik met verlof van het schip waar ik op voerf . Ging mee naar de nachtmis en zag daar een junk die een kerstboom wilde geven aan de kerk om mee te doen met het kerst gevoel. Ook zag ik met gouden juwelen en in bond gehulde dames zitten voor in de kerk . Lang verhaal even inkorten de junk werdt de kerk uit gebonjourd want paste niet in het plaatje . Ik ben hem achterna gelopen en nhij liet mij een geeltje zien en vertelde dat ie dan maar een shotje halen ging op de zeedijk. Vanaf die tijd ben ik kerk af ! Ik kon niet geloven wat daar gebeurde en heb daar aan die junk( mooie mens in distress) Mijn excuus aangeboden. Vervolgens heb ik de kerk de rug toegekeert, valse zalvende rotbende.( is absoluut geen vewijt aan jou).Ik ben in groningen gaan wonen vanwege de noabershaft, het elkaar helpen want je bent buren , en dat heb ik hier gevonden ! niet overal en met iedereen maar toch….. Ik spreek gronings ( geleerd toen ik als 18 jarige met demente bejaarde werkte in delfzijl) en heb een connectie met dit land . Ook de mensen hebben hier een vermogen in een enkel woord een heel idee te vatten prachtig. Soms denk ik weleens als ik sta te hooien dat mijn opa trots op me zou zijn geweest( hij was veeboer en zag onze potentie , als klein kind al daar waar mijn vader daar aan tweifelde )Tja hoe ouder je wordt hoe meer verleden je heeft gevormt.

  3. Natuurlijk MARCEL W, dat schijnheilige gewriemel ken ik ook, één van de redenen dat ik de protestanten preferer boven de Katholieken, strakker minder afgoden, maar goed ik ben geen echte gelovige, maar vind de broeder en zusterschap bij sommige bijeenkomsten wel mooi, ja ik ga dit ook niet te illusionair zien, maar toch als wij vroeger ik was een jongetje naar de socialistische/communistische samenkomsten gingen, kreeg ik kippen vel bij het zingen van de Internationale, ik denk dat ze niet eens de woorden kennen, die moderne volksverraders.
   Nou Groningen de stad ken ik aardig goed, mijn Opa woonde daar en ook veel familie, dus ik ging daar op vacantie, wat een taaltje hé,
   ja het zijn stevige mensen, met een duidelijk karakter, de vader van mijn grootmoeder, vaders zijde, was Domineé net over de grens in Drente, maar door het vererven van de oudste, kwamen er veel bestuurdeerde mensen uit die families, en bleef het kapitaal intakt.
   Het Katholieke Bisdom van de stad Groningen bezat veel grond rond om de stad, de ommelanden, en daar kon je alleen op boeren als je Katholiek was, nou ja het oude liedje.
   Nou je merkt we raken niet echt snel uit gepraat, groet.

 24. Beste Guidoj,
  Ik geloof dat het kwaad ook niet werkelijk bestaat. Het is het afwezige van Liefde.
  Dat betekend dat alleen Liefde werkelijk bestaat. Liefde is allesomvattend.
  Angst de oorzaak van het kwaad bestaat dus ook niet werkelijk. Volmaakte Liefde sluit angst uit.
  Liefdevolle groet, Leo Raaphorst

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.