Advertentie

Onze zorgverzekering: al lang niet meer van ‘ons’..


 

x
zorgverzekering eigen risico

x

x

Onze zorgverzekering: al lang niet meer van ‘ons’..

2016 © WantToKnow.nl/be

x

AD vermogen zorgverzekeraarsIn 2006 werd de gereguleerde marktwerking in de zorg ingevoerd ter vervanging van het ziekenfonds. Sindsdien is de zorgmarkt geprivatiseerd en wordt er concurrentie gevoerd tussen de ‘semi-publieke’ zorgverzekeraars. Maar ook tussen ziekenhuizen en zorginstellingen. En dat is volgens ‘de mensen die het zouden moeten weten’, een goede zaak; zelfs een ‘gezonde’ zaak. Maar schijn bedriegt..!

Want wie is de lachende ‘derde’, daar waar dezelfde partij zich ook sociaal zou moeten opstellen en meedenken, om tot een sociaal gezondheidszorgbeleid te komen? De zorgverzekeraars zijn die lachende derde.. Zij ontvangen de premies en zorgen ervoor, dat ze niets tekort komen.. en dat lukt..! Samen hebben deze bedrijven een pot opgebouwd van meer dan € 10 miljard.. (Hiernaast een blik op een artikel uit het AD, uit 2014; hierin spreekt met al over en vermogen van € 8,- miljard..!)

En indirect is de farmacy, door in de luwte te blijven ‘monopoliseren’ de breedlachende vierde.. Ondanks alle zogenaamde ‘dapper pogingen’ van Edith Schippers de macht van deze mega-concerns aan banden te leggen. De bedrijven lachen in hun vuistje, om zoveel goedbedoelde inspanningen..

De zorgverzekeraars..
De macht van zorgverzekeraars leidde vorig jaar bijna tot een kabinetscrisis toen minister Edith Schippers een belangrijke wet van over o.a. de beperking van de vrije artsenkeuze werd verworpen door de Eerste Kamer. Daar bleek dat 3 PvdA-senatoren tegen het voorstel waren. Zij vonden dat de macht van de verzekeraars in het plan veel te groot werd. Minister Schippers meldde dat zij via deze wet juist wilde besparen op de zorgkosten..

De woorden die je in dit artikel leest, zijn afkomstig uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' van prof. dr. Peter Götschke.
Met niet mis te verstane woorden zegt Big Pharma-onderzoeker prof. dr. Peter Gotsche dat farmaceuten ‘georganiseerde misdadigers’ zijn.. En wat doet ‘onze minister Schippers..? NIETS..!!  (klik voor lead naar boekbespreking ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ van Peter Götschke.)

Sinds de zorgverzekeringswet van 2006 zijn zorgverzekeraars private ondernemingen die in concurrentie met elkaar de zorg inkopen. Maar volgens o.a. SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten is het allemaal volledig ontspoort: “Ons zorgstelsel loopt nu vast. Het is duur, bureaucratisch en de zorgverzekeraars hebben te veel macht. Wij hebben nu plannen met een alternatief, die de zorg weer sociaal en publiek maken en daarnaast ook tienduizenden banen opleveren.” Over het plan van de SP straks meer.

De VVD was zo’n 10 jaar ook mede-verantwoordelijk voor de afschaffing van het ziekenfonds, omdat de partij het ‘onrechtvaardig’ vond dat mensen met een hoger inkomen ook meer zorgkosten moesten betalen.. Ze betaalden niet meer natuurlijk, maar de armen betaalden minder.. Een totale omkering van de zaak.. Toen werd het zorgverzekeringsstelsel geprivatiseerd met als doel om de zorg goedkoper te maken. Of dit sindsdien ook gelukt is, zijn de meningen verdeeld.

In ieder geval groeit de onrust..
De SP komt al met ’n nieuw voorstel, gebaseerd op het idee, dat als zorgverzekeraars worden afgeschaft en hun taken worden overgenomen door een landelijke voorziening, wordt de zorg zowel beter als betaalbaarder. Dat schrijft de SP in het plan ‘De zorg is van ons’, dat van de week werd gelanceerd. De partij liet het plan doorrekenen door het Centraal PlanBureau (CPB) en dat concludeert dat 7 van de 10 gezinnen goedkoper uit zouden zijn..!

pharma en euro'sDe SP pleit in het plan voor het afschaffen van de zorgverzekeraars, invoering van een publieke basisverzekering, afschaffen van het eigen risico en voor een gemeentelijk basispakket dat het recht op zorg garandeert. Ook wil de partij dat de zorgpremie inkomensafhankelijk wordt. Maar de SP wil vooral een knip maken in de zorg tussen lokale en landelijke zorg. Gemeenten zouden daarbij verantwoordelijk worden voor lokale zorg, en het rijk voor ziekenhuizen en instellingen. Alle zorgverzekeraars dienen hierin te worden omgevormd tot één Landelijke Zorgvoorziening. Leijten: “Zo breken we de macht.” 

Maar dit SP-voorstel kan alvast niét rekenen op steun van regeringspartijen PvdA en VVD. De PvdA is het wel met de SP eens dat het anders moet met de zorgverzekeraars. PvdA-Kamerlid Bouwmeester: “Zorgverzekeraars moeten veel meer hun best doen voor patiënten, de patiënt moet weer centraal komen te staan”. Maar hoe dat moet, wil of kán Bouwmeester nu niet zeggen. Hij zegt dat de PvdA in november, bij de zorgbegrotingsbehandeling met eigen plannen daarvoor komt..

Premier Rutte noemt het plan intussen alvast ‘volstrekt onverantwoord’ en denkt dat het ‘de beschikbaarheid van zorg in gevaar zal brengen’… Volgens hem zullen de kosten van de zorg met miljarden stijgen en zal dat leiden tot ’torenhoge zorgpremies voor hardwerkende Nederlanders’. Ook zou het plan volgens hem slecht uitpakken voor de werkgelegenheid. Tja, het verhaal is goed voor alle partijen kennelijk, maar niet voor degenen, voor wie de zorgverzekering bedoeld is: de Nederlandse burgers..!

marktwerking zorgFalende ‘marktwerking’..
De bedoeling van alle partijen bij de invoering van het nieuwe zorgstelstel, was de ‘marktwerking’ te stimuleren. Maar.. Voor wie is nu eigenlijk die zorgpremie bestemd, die maandelijks op ons salaris of uitkering wordt ingehouden? En waarom moeten we bovenop die duizenden euro’s die we elk jaar betalen ook nog een steeds hogere eigen bijdrage van de zorgkosten betalen..!? En als klap op de vuurpijl worden er steeds meer ‘verrichtingen’ uitgesloten voor vergoeding?

De kassen van de zorgverzekeraars puilen uit en ze doen het voorkomen, alsof het commerciële bedrijven zijn, die niet ten dienst zouden hoeven staan van de verzekerden. Maar vooral, zo blijkt uit hun geen-woorden-maar-daden-gedrag, ten dienste van het management van de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie.

Gaat dat zomaar?
Moeten we ons neerleggen bij een veel te dure gezondheidszorg waar veel mensen maar weinig aan hebben, of zijn er andere en betere mogelijkheden? Bijvoorbeeld door bij de basis te beginnen en onze gezondheid zó te versterken, dat de ziektekosten laag worden?

En is het wellicht mogelijk om je te verzekeren, zónder je te moeten ‘uitleveren’ aan die paar grote zorgverzekeraars, die stilzwijgend de markt controleren, op basis van een – niet officieel – kartel? Want je gelooft toch niet, dat de ca. 10 grootste bedrijven, GEEN overleg met elkaar hebben over premies, voorwaarden en hun relatie met de overheid..? Onderling overleg dat natuurlijk wettelijk verboden is, maar bijna oncontroleerbaar.. Ook dat is ‘marktwerking’…!!

 

35 gedachten over “Onze zorgverzekering: al lang niet meer van ‘ons’..

 1. De Nederlandse overheid heeft een zorgplicht en moet er alles aan doen de gezondheid te bewaken en indien mogelijk te verbeteren.
  http://www.nationaalkompas.nl/preventie/wat-is-het-wettelijk-kader-en-het-beleid-van-preventie-nieuw/
  In principe zou belastinggeld ook voor dat doel moeten worden uitgegeven want dat is toch de bedoeling van belasting betalen om sociale voorzieningen voor iedereen gezamenlijk te dragen?
  Nu lijkt het erop dat we EN belasting betalen EN alsnog extra moeten betalen omdat de overheid alles in private handen heeft gegeven die uiteraard voor de winst gaan.
  Maar als de overheid steeds meer privatiseert waar gaat dan al dat belastinggeld aan op?

 2. Graag wil ik Libië als voorbeeld aanhalen. Libië, waar die vreselijke dictator de dienst uitmaakte. Weet u nog? Daar werd de gezondheidszorg door de overheid betaald!

  Het is niet ter zake doende, ik weet het. Maar het moet me even van het hart.
  Libië onder Gadaffi, die dictator die zo nodig weg moest. Waar het onderwijs ook al door de overheid werd betaald. Energie door de overheid gratis werd verstrekt. Als je een lening nodig had werd die renteloos verstrekt. Als je ging trouwen kreeg je van de overheid een beginkapitaal om een huis te bouwen. Enz. enz…….

  Als ik dan denk aan het serpent dat lachend in een interview roept “we came, we saw, he died!”, dan knijpt mijn hart ineen…………..

  Eén troost, wij leven tenminste in een democratie!

  1. Nou Eddy, Gadaffi werd steeds rijker terwijl z’n volk in tenten leefde.
   Ik zeg niet dat her er nu beter op is geworden maar Gadaffi zat er niet mee.

   Gr, Wim

  2. Wim Warbout een beetje redeneren tegen beter weten in, gr Jenne

 3. OK, ik zal proberen niet af te dwalen.
  In Nederland moest alles zo nodig geprivatiseerd worden. Dat was beter voor de consument! Wat blijkt – althans in mijn ogen – geen enkele privatisering heeft goed uitgepakt!
  Waarom zorgt de overheid niet voor de geneesmiddelen en de specialisten? En dan gewoon voor kostprijs! Scheelt heel veel in de kosten!
  We spreken schande over het handelen door de oligarchen in de voormalige Oostbloklanden. Nou, hier gebeurt precies hetzelfde.

  1. De overheid heeft met het invoeren van de diagnostische behandelcode (DBC), wat feitelijk een kopie van het oude Amerikaanse systeem (Reagan) is, zichzelf behoorlijk in de vingers gesneden. Voor iedere handeling dient een arts een nieuwe code in te geven. Iedere handeling heeft een eigen prijs, zodat er een stapeling van prijzen optreedt, waardoor de kosten almaar verder te stijgen.
   Een systeem dat door de overheid wordt gestuurd, deels vergelijkbaar met het vroegere ziekenfonds, geniet de voorkeur. Immers, dit zou een einde kunnen maken aan speculatie met zorg, marktwerking en graaigedrag..

 4. Heel achterlijk wat de overheid destijds in 2006 heeft ingevoerd. Maar zij blijft dit zorg-wanbeleid al 9 jaar lang goedpraten en actief doorzetten. En niet alleen binnen de zorg. Wanbeleid ten fveure banken, corporaties, en buitenland belangen zoals EU en VS, ten koste van de normale burger. Je zou haast denken aan opzet? Nee, deze trend duurt al zo rg lang, dit kan gewoon niet anders dan opzet zijn!

  Bedankt aan allen die op de grote partijen hebben gestemd, salonsociliastisch-links en rechts, D66/PvdA/GroenLinks/CDA/PVV/VVD/CU

  1. De huidige zorgverzekering was een plan van de VVD. Het heeft nu 10 jaar bestaan met elk jaar weer een hoger eigen risico. En elk jaar in december een overstapcircus van € 500 miljoen. En ook elk jaar een groeiende groep zorgmijders. Als het aan de SP ligt dan is dat alles binnen de kortst mogelijke tijd voorbij. De actieve SP-leden bereiden zich nu voor op een actie voor de invoering van een collectieve zorgverzekering naar draagkracht. 80% van de bevolking is voor, dus steun de SP.

 5. Marktwerking heeft nooit gewerkt. Het is een hersenspinsel. Heb zelfs vele jaren bij een grote bank gewerkt bij wat ze noemen het hart v/ bedrijf(moet helaas anoniem zijn in deze) en tussen de banken is altijd een geheim akkoord gesloten omtrent hoogte rentetarieven(staat nergens zwart op wit), volgorde is bepaald om de aandelen op de markt te brengen en zo zijn er meer.Ook die zogenaamde leasemarkt is een besloten club.Houden aan de regels en je krijgt een deel v/d markt zo niet wordt men eruit gewerkt.Tussen de verzekeringsmaatschappijen is het niet veel anders. Tussen regering en wereldconcerns is ook een geheim akkoord gesloten. Anders zoeken deze bedrijven hun hoofdkantoor wel ergens anders en kost het 10-duizenden zo niet 100-duizenden banen Marktwerking laat mij niet lachen. Het volk is in deze volkomen onwetend over dit soort zaken.

 6. Geweldig he, dat democratie er voor kan zorgen dat sommige bedrijven zoals Microsoft in korte tijd zo vermogend kan zijn. Vreemd he, dat dit ook lukt bij de lieverds v/d zorgverzekeraar? Wat is democratie toch geweldig, als de machtige de regels mogen implementeren, en de bevolking het nakijken heeft.

  1. Het volk heeft alle macht, maar gebruikt die zelden,hier waar ik woon, komt de ouwe trouwe Franse revolutie steeds meer in beeld, het is net als toen, zij en wij, hier zijn het de enorme hoeveelheid ambtenaren, die worden gekocht om toch maar links te stemmen, de rest kan verrekken, maar het borrelt enorm, ben benieuwd of het voor of na de zomer los barst !

 7. Even hardop denken! Een geprivatiseerd bedrijf is toch hetzelfde als Blokker en Hema? Die kunnen toch niet eisen dat je hen maandelijks betaald? Tenzij je iets tekent[contract] voor een dienst/goederen die je van hen koopt???
  Is hier iemand die zachtjes wil doordenken……. en misschien uitleggen hoe het echt zit…

  1. U zit in een heel ongezond gezonheids systeem, gezondheid kan nooit op geld worden gestoeld, wel op een vrijwillige bijdrage, een donatie, maar we leven in het tijdperk, hier genoemd het vaginale tijdperk en alles is op geld gebaseerd, Jenne

 8. Het blijft me verbazen dat nog steeds het vertrouwen in autoriteit (regering, overheid) bij zo velen bestaat. Het vertrouwen dat autoriteit -uiteindelijk- wel zal handelen naar de beste belangen van burgers. Keer op keer is te zien hoe dat niet gebeurt en toch blijft het vertrouwen ongeschonden. Waar zou men wèl de grens trekken?

  1. Beste Marc ook al trekken wij met zijn allen een grens, politici krijgen banen aangeboden (soms zelfs fictieve, uiteraard met bijbehorend salaris), dus de politici zullen van alles verzinnen om dit systeem in stand te houden. sommigen hebben deze baan zelfs naast hun ambt van staatssecretaris of minister of kamerlid.

 9. Wat ik mij herinner was het Ziekenfonds, zo gek nog niet, het was sterk aan banden gelegt, dus dat kon zo niet blijven, en moest wijken voor het zakkenvul tijdperk, de ethique ging overboord, en de poen stroomde binnen, de corruptie van ons gezondheids systeem nam een aanvang, de Doktoren en specialisten werden van geneesheren, ondernemers niets mis mee zou je zeggen ondernemen vrije markt werking, en meer van dat gelul, aan mijn ouwe hoela, we hebben het hier over genezen van mensen, niet hoe je iemand in zijn ellende ook nog eens een poot uit kan draaien, Groet Jenne

 10. sinds 2006 is het schandaal van de marktwerking ingezet en wat bleek alles is heel duur geworden want je betaalt niet een steeds hogere eigen risico maar ook een basisverzekering die keer op keer wordt uitgekleed en daarenboven men betaal zorgverzekeringswet op AOW op Pensioen en op lijfrentepolissen die tot uitkering zijn gekomen eveneens. Bovendien heeft om een of andere reden de roverheid de toeslagen ook geminderd waarom om te weten hoe duur het is wel steeds meer mensen haken af.

 11. Je betaalt een steeds maar hogere eigen risico daarnaast wordt de basdisverzekering jaarlijks uitgekleed en je betaalt aan zorgverzekeringswetgeving over AOW over Pensioen en over Lijfrentes die tot uitkering zijn gekomen. Bovendien heeft de overheid de toeslagen steeds meer en meer verlaagd waardoor een grotere groep aan mensen gedupeerd worden.

 12. Begin jaren ’80 vond er in vele westerse landen op politiek vlak een sterke verrechtsing plaats, die zich uitte in een enorme ‘liberale’ uitverkoop van alle sociaal-maatschappelijke gebieden. Dit werd privatisering genoemd. Deze privatisering werd echter door kartelvorming tot een machtig instrument voor het onder controle krijgen van al die sociaal-maatschappelijke gebieden. Deze liberale uitverkoop heeft ook plaatsgevonden binnen de zorg, met als drogreden dat de invoering van de ‘vrije’ marktwerking en de daarmee samenhangende concurrentie er voor zou zorgen dat alles efficiënter en goedkoper zou worden. Wat een bullshit. Wat is er efficiënter en goedkoper geworden en voor wie?

  Tijdens mijn jarenlange werkzaamheid in de GGZ heb ik de maffiose praktijken van de zorgverzekeraars helaas genoeg kunnen ervaren. Zij meenden als betalers van de zorg ook steeds meer de bepalers van die zorg te kunnen zijn. In de praktijk liet zich dit zien in hun bemoeienis met de inhoud van behandelplannen voor cliënten. Normaal gesproken werden cliënten in de afbouw- en resocialisatiefase van hun behandeling gestimuleerd om steeds meer tijd in hun eigen huiselijke omgeving door te brengen. Dit begon met een dag, dan een weekend en zo verder. De zorgverzekeraarsmaffia meende echter te moeten bepalen dat dit niet meer kon en dreigden instellingen te korten op de vergoedingen als zij cliënten ’s nachts thuis zouden laten slapen. Want zij betalen de instellingen per cliënt per nacht dat hij in zijn instellingsbed slaapt. Hoe bizar. Betalingen vinden plaats voor de tijd dat de cliënt slaapt i.p.v. dat hij overdag behandeling krijgt.

  Maar ja, als je de twee onderstaande filmpjes bekijkt dan wordt het allemaal een stuk duidelijker.

  https://www.youtube.com/watch?v=Xbp6umQT58A

  https://www.youtube.com/watch?v=ea0Alh_K-ow

 13. Hoe het ook kan””tot nog toe dan””, ieder één heeft een groene kaart met zijn chip, wij na onze retraite, geen premie, en voor alles verzekert, sind enkele jaren een suppliment verzekering, bijvoorbeel de Doktor kost 23€, groene kaart en je suppliment betalen 23€, heb je geen suppliment betaal je zelf 6€,
  dat suppliment kost voor twee personen, nagelang wat je wensen zijn, van 80€ tot 150€, wij hebben voor 130€ gekozen, bij operatie kamer voor je begeleider, telephoon, alleen op kamer, nou ja wat je wilt, met medicijnen zijn ze te vrijgevig, alhoewel dat is een keus, de zieken verzorging is uitstekend, de meeste medicijnen zijn een substitutif van het orignele medicijn wat je wel kunt krijgen tegen betaling van het verschil, het hele sociale voorzieningen pakket is een heel stuk goedkoper als in Nederland, en je mag kiezen, wie en waar je je wilt laten behandelen, de filosofie hier is je gezondheid is goud waard, maar wel het goud van de overheid, en er wordt scherper op toegekeken, de eigen pharma wordt voor getrokken, maar niet tegen elke prijs, hoop dat ik duidelijk ben geweest, groet Jenne

  1. Odette, leuk die pillendoos van je, weet je niets is een gemakkelijker slachtoffer als een ziek mens, daarom kies een goede huisarts, die je door koesteren en kleine surprises tot een vriend van je maakt, het zijn ook maar mensen, hier kun je met je arts bespreken, of je natuurlijke biologische medicijnen nodig hebt, Martine onze huisarts, vertelde me, dat veel patienten hun behandelende geneesheer of vrouw, beoordelen aan de voorgeschreven hoeveelheid medicijnen, goede verstandhoudingen met mensen onderling, vergemakkelen het leven in grote mate.
   Groet Jenne

 14. Nooit geweest ook . Alles lekker privatiseren . Daarom heeft de regering ook geen inkomsten meer buiten de belastingen om . Want ze hebben niks meer .
  Trouwens welke godgeklaagde mongool verzint winst werking op zorg .
  Ik zal het wel niet snappen .

 15. zoals iedereen nu wel begrepen zal hebben maken zowel zorgverziekers, sorry zorgverzekeraars als pharmaceuten zich schuldig aan cartel vorming.
  vraag mij af of er niet meer mensen zijn die net als ik er geld voor over hebben om een of meer onderzoekers dit te laten onderzoeken en het bewijs te publiceren.

 16. Ik ben er werkelijk niet van overtuigd dat het plan van Leijten echt iets zal doen aan de oorzaken van ziekte, en de reden dat mensen gezondheidsklachten hebben, hoe interessant zo een voorstel ook is. Het hele kapitalisme werkt op basis van onderlinge strijd, tot een gewelddadig karakter nog aan toe. Mensen gaan elkaar met geweld afpersen, om er zelf zo veel mogelijk beter van te worden. Andere mensen willen zich dan niet in de hoek laten drijven. Een kinderachtige ruzie over fictieve prijzen en wie de eigenaar is van goederen breekt los, tot de doosjes medicijnen over de toonbank vliegen van de apothekersassistente. In plaats van dus iets te doen aan de oorzaken van ziekte, willen de verwoestende landverraders van de PvdA slechts ruzie maken over fictieve prijzen, die nog nooit aan het welzijn van de mensen bij hebben gedragen. Iedereen wil dan kennelijk winst maken maar het mag niet teveel kosten. Ja, ja?

 17. De zorgsector verwordt steeds meer en meer tot een soort maffiose gedrocht dat eerst zoveel mogelijk mensen ziek wil maken en dan er zoveel mogelijk aan wil verdienen en dan ruimen die mensen en uiteraard ook nog zoveel mogelijk organen oogsten omdat het politiek correct is donor te moeten zijn. Mensenslachters dat is de zorgsector. Ik heb het niet over de goede arts die je gebroken arm zet en je dan zelf verder van die gebroken arts geneest. Vele goede artsen, specialisten en verpleegkundigen lopen ook vast in de steeds meer toenemende bureaucratie.

 18. In 1841 kwam het zogeheten Stedelijk Keur met betrekking tot het aankopen, ontwikkelen en bouwen van weilanden tot stand. Het betekende zoveel als – de macht bij de ondernemer.
  Uiteindelijk waren de wantoestanden in de ontstane achterbuurten de aanleiding voor de afschaffing van het Stedelijk Keur in 1892 en de invoering van de woningwet in 1901. Het Stedelijk Keur was een echte ramp voor de ontwikkeling van de stedenbouw en haar (niet vermogende) bewoners.
  Nu gebeurt zoiets weer met de zorgwet. Aan de ondernemers de macht. Het minder vermogende volk is de pineut.
  Zal het weer 60 jaar duren voordat een wetswijziging een einde maakt aan het Landelijk willekeur van de zorg?

 19. Vriend en vijand zijn het er inmiddels wel over eens dat onze gezondheidszorg volkomen verziekt is.
  En eigenlijk niet alleen de gezondheidszorg maar ook onze ‘genees’kunde.
  Een hele sector die ten prooi is gevallen aan fraudeurs, zakkenvullers, oplichters en volslagen incompetente bestuurders.
  De enige manier om hier uit te komen is als de mensen zelf andere keuzes maken. Wil je een van ‘het kastje naar de muur’ therapie met symptoombestrijding dan ga je naar de dokter.
  Wil je genezen, dan moet je naar iemand die geneeskunde heeft gestudeerd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.