Advertentie

De WHO is er voor.. de industrie & elite..!


Wanneer gaan wij als mensheid de valse autoriteiten ontmaskeren..? Wanneer zien we dat de zogenaamde goed-bedoelende leiders maskers dragen? En dat hun daden gecamoufleerd een andere agenda uitvoeren, dan die ze zéggen uit te voeren? Wanneer beseffen we, dat als we dóórgaan met het aanstellen van politieke figuren, die eerst smeken om onze stem bij verkiezingen, om de stemmers daarna volledig links te laten liggen, we het feitelijk aan onszelf te wijten hebben, dat we opgezadeld zitten met de humbug van leiders en organisaties die ons kwaad doen, in plaats van goed..?

De WHO liet als officiële organisatie een officieël H1N1-logo ontwerpen..! Krankzinnigheid ten top..? Ziet nou niemand dit..?? Kennelijk niet..! Alsof de WHO een bedrijf is, dat een product moet verkopen..! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma.

Kunnen we het niet gelóven, dat we massaal worden misleid..? Kennelijk.. Dus is het eigenlijk héél eenvoudig. Kijk naar onszelf, ons gedrag en ons gevoel bij het accepteren en ja, zelfs verheerlijken van autoriteiten.. Dan zullen we letterlijk en figuurlijk voelen, hoe we onszelf naar benéden halen. Onszelf vreselijk tekort doen, door onze macht uit handen te geven. Over het hoe en waarom we dit doen, kun je boeken volschrijven.

Dat is dan ook al gedaan.. In het ‘systeem’ van de mens, is een bepaalde ‘slaafsheid’ ingebouwd, waardoor we in de eerste plaats ons zelfvertrouwen verliezen en onszelf als ‘minderwaardig’ kwalificeren. Om vervolgens de leider te aanbidden, die zegt dátgene voor ons te willen doen, wat wij niet menen te kunnen..!

En zo geschiede het dat niet alleen zeer kwalijke figuren de leiders van deze wereld zijn (geworden), maar dat er ook organisaties zijn, die zijn opgericht met geen ander doel, dan de mensheid, vanuit deze zelfde truc, te manipuleren. Hieronder het artikel over de praktische werkwijze van de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie. Sinds we door hen zijn bedrogen en misleid, via regelrechte fraude van beleidsregels, tijdens de vermeende, zéér agressieve Mexicaanse Griep-epidemie van 2009, hebben wij in deze organisatie géén vertrouwen meer en wantrouwen hen tot op het bot..

Een club die feitelijk niets ánders meer doet, dan de belangen van de groot-industriële farmaceuten behandelen en de schijn ophoudt van menslievende gezondheidszorg voor de hele wereld te willen stimuleren. Nee, wat ons betreft, is deze organisatie één grote camouflagedeken. Hieronder vind je onderbouwing genoeg voor onze houding en conclusies.

Het lijkt allemaal zo goed bedoeld, maar de kostprijs van het bureaucratiseren van de gezondheidszorg blijkt te resulteren in corrupt machtsmisbruik en regelrecht fraude?

x

De WHO is er voor..

de manipulerende industrie & elite..!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

De cover van het boek van Daan de Wit over de farçe die ‘pandemie’ werd genoemd… Ook daarin werden we een oor aangenaaid..!

Heb jij nog de illusie dat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) er is, om wereldwijd en overkoepelend, het welzijn en gezondheid van de mensheid te stimuleren/beschermen..? Nou slaap lekker verder dan! Want ondanks alle claims dat de WHO deze doelstelling nastreeft, blijkt kéér op kéér dat deze organisatie door en door corrupt is. Wellicht ben je vergeten dat de WHO dus de organisatie was, zoals we hierboven in de inleiding meldden, die ons in 2009 opzadelde met een fake-griepalarm. Een officiële griepwaarschuwing (epidemie) van de WHO, die in vaktermen vervoglens officieel door hen tot een ‘pandemie’ werd uitgeroepen.(HIER op de site)

Niet dat het een pandemie wás.. Nee, het werd een pandemie, doordat de bestuurders van de WHO, eventjes de definitie van ‘pandemie’ hadden veranderd..! Regelrechte manipulatie, waardoor lidstaten van de WHO werden ‘verplicht’ vaccinaties massaal toe te passen, wanneer deze griep ook bij hen was geconstateerd. En ja, met dierenarts Ab Osterhaus voorop, werden de farmaceuten getracteerd op enorme orders voor griepvaccins..! Was het dáár dan allemaal om te doen geweest..? Kennelijk.

En zéér waarschijnlijk was het ook te doen geweest, een soort ‘oefening’ te houden, om de makheid van de wereldbevolking te testen. Want wat de mens wáár vindt, is ook wáár, in al de eruit voortvloeiende consequenties van die waarheid..! Lees het boek van Daan de Wit over het ‘Dossier Mexicaanse Griep’ en je zult begrijpen dat we massaal niet alleen in de maling zijn genomen, maar dat de farmaceutische industrie miljarden verdiende aan dit ponzi-scheme..! Lees hier de recensie van het tijdschrift NT&W

Na gedegen onderzoek, door o.a. de Raad van Europa, bleek dat de WHO de zaak had besodemietert. (Een beter en/of diplomatieker woord komt even niet op..) Besodemietert, omdat al snel bleek, dat alle landen die bij de WHO zijn aangesloten, dienen te handelen overeenkomstig het WHO-handvest, waarin is vervat, dat bij het classificeren van een ‘pandemie’ allerlei noodscenario’s in werking treden, zoals MASSALE INENTINGEN.. Jawel, die vaccinaties die zo goed zijn voor mens en dier..

Paul Flynn, rapporteur voor de Raad van Europa: “De WHO heeft volledig bizar de pandemie-kwalificatie verlaagd en volledig onnodig paniek gezaaid.”

Paul Flynn, wie luisterde er en/of weet het nog..?
Paul Flynn was de leider van een groot onderzoek van de Europese Commissie naar de Mexicaanse griep. In het gesprek dat Daan de Wit met hem had, gaf hij commentaar op het onderzoek dat de WHO had laten uitvoeren naar eigen handelen rondom het eigen handelen. Inderdaad, de beruchte slager die zijn eigen vlees keurde, want de onderzoekers concludeerden dat er niets aan de hand was met het Mexicaanse Griepdossier.. ‘Schandalig’, zegt Flynn.

Daarentegen is Flynn is het eens met de conclusie uit het boek van Daan de Wit, ‘Dossier Mexicaanse griep’ (HIER) Die conclusie was, dat er sprake was van een experimenteel vaccin (!!) en dat dit de overheden werd opgedrongen middels geheime contracten. En dát, het zal je niet verbazen, ging ten koste van miljarden euro’s belastinggeld die tot recordwinsten hebben geleid bij de farmaceuten.

Zoals je ziet, is er veel gezegd en geschreven over deze oplichterij, maar wat vooral duidelijk diende te zijn, voor ieder weldenkende Nederlander, is dat de WHO ons een kunstje flikte, minister Ab Klink in het toneelstukje van viroloog en dierenarts Ab Osterhaus trapte en Nederland voor 17 miljoen Nederlanders 2 stuks griepvaccin tegen de Mexicaanse Griep bestelde.. Als je wilt kun je over deze onsmakelijk zaak, hier op de site veel vinden.

Ab Osterhaus, dierenarts, aangenaam. De man die als viroloog de Nederlandse regering neutraal zou moeten adviseren. Maar loog over het virus. Tegelijkertijd internationaal voorzitter was van de vaccinlobby. Bracht Nederland in doodsangst, door de Mexicaanse griep te vergelijken met de ‘beruchte Spaanse griep’, waarbij zo’n 20 miljoen doden vielen’…! Dus is het Ab Osterhaus, oplichter, aangenaam..? (klik op illustratie voor de Osterhaus-whiskey-link)

En dat niet alleen, maar dan ook nog eens 34 Miljoen vaccins..! Voor elke Nederlander dus 2, terwijl de vaccinatiegraad voor griepprikken rond de 45% ligt.. Meer dan de helft van deze griepvaccins werden later als chemisch afval (..!!) afgevoerd en deed mensen zich bedenkelijk afvragen of dat chemisch middel, dan wél geschikt was voor het menselijk lichaam..

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!

Naar schatting lag het totaalbedrag van de aanschafwaarde van deze vaccins (ws. de aanleiding tot deze WHO-manipulatie) voor de Nederlandse belastingbetaler rond de € 250 – 350 MILJOEN.. Het geld ging rechtstreeks naar de heren van Big Pharma, die het spelletje dus geraffineerd meespeelden. (HIER artikel over deze scam, van het BMJ, het British Medical Journal). Let wel, het gaat/ging hier dus om het MASSAAL angst-aanjagen en het verplichten van overheden wereldwijd, tot het ‘verplichten’ van vaccineren van hun burgers..! 

En ja, democratische ministers, die dan geen inzage willen geven in de feiten/details van het besluitvormingsproces van de besteding van dit geld, zijn natuurlijk even besodemietert..! Excuséz le mot maar weer..

Zó simpel valt de WHO door de mand..
Waarom doet de Wereldgezondheidsorganisatie niet gewoon wat het moét doen. Zorgen voor de BASIS-gezondheidszorg voor mensen die het op dat vlak vreselijk moeilijk hebben..? We citeren graag uit het manuscript van mr. Jaap Rameijer, wiens boek onder deze titel,‘Van Annunaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf’ in het najaar zal verschijnen. Vanuit het hoofdstuk ‘Onthullingen -complotten’ citeren we deze informatie over de WHO delen (het rode accent is door ons aangebracht):

‘En wat is nu eigenlijk het doel, wat is de missie van de WHO, de World Health Organisation (De Wereld Gezondheids-Organisatie). Kijk eens naar hun prachtige mission statements  en vergelijk dat met wat er in de praktijk gebeurt. Als het werkelijk zou gaan om het bevorderen van de gezondheid van kinderen in de hele wereld en met name in ontwikkelingslanden, dan zou de WHO direct moeten beginnen met de zorg voor schoon drinkwater en het aanbrengen van sanitaire voorzieningen. Want dat helpt, daar zijn miljoenen kinderzieltjes mee te winnen. Maar ja, daar is geen geld mee te verdienen. Dat is het verschil.

Wat we zien zijn de gigantische winsten die jaar in jaar uit door de Big Pharma’s gemaakt worden. Dat begint aardig op een wereldwijd complot te lijken. Een complot om mensen onvruchtbaar te maken, een complot om de wereldbevolking drastisch te reduceren, een complot om de macht van een kleine groep steenrijke wellustelingen vrijelijk te kunnen botvieren, een complot van machtige, geheime organisaties.

En wat nog erger is, is dat de vaccins die naar de ontwikkelingslanden worden gestuurd, ‘met de beste bedoelingen` aan kinderen worden gegeven die toch al zwak en ondervoed zijn. Geen levensreddend, schoon drinkwater, wat echt zou helpen, maar levensbedreigende, giftige vaccins. Dat is gewoon misdadig.

Het lijkt wel een verkapte volkerenmoord. Ziet men dat dan niet?  Waar is de onafhankelijke pers? Waar zijn de machtige media, die altijd zo belust zijn op het blootleggen van grote schandalen? Hier is uw kans, roemruchte, vrije pers. Een gigantisch schandaal. Een ideaal onderwerp voor journalisten die graag alles tot op de bodem willen uitzoeken. En die willen scoren.

Gelooft u het niet, beste mensen? De aanwijzingen zijn er in overvloed. Hoe is het toch mogelijk dat de farmaceutische industrieën die in hun ‘mission statement’ hebben staan dat ze de gezondheid van de wereldbevolking willen verbeteren, er in de praktijk op uit zijn om de wereldbevolking te reduceren en om de rest, de overlevenden afhankelijk te maken van dure medicijnen? Medicijnen met steeds meer bijwerkingen. Dat is verkapte slavernij.’

Overigens schreef Jaap Rameijer HIER op de site, al eerder een open brief over de vaccinatie-politiek in Nederland..

Wat doet de WHO dan wél..? VACCINEREN..!
Het verhaal is duidelijk: de WHO is niet de organisatie die het zou moeten en kúnnen zijn. Wat ze wel doen? Vooral een mega-agenda uitrollen met betrekking tot de vaccinatie van mensen in Derde Wereldlanden. Waar kennelijk wel geld voor is..?! Wij plaatsen in dit kader hier graag het artikel dat de Stichting VaccinVrij plaatste, over de dubieuze (HIER) praktijken van oud-Microsoft-icoon Bill Gates, inzake het vaccineren van zoveel mogelijk wereldburgers. Waarbij de verdenkingen zijn, dat vaccins sterilisatie-middelen bevatten..! En.. kijkend naar uitspraken van ‘de elite’ van de afgelopen decennia, zoals deze van ‘Prins’ Philip van Engeland, is het complot van deze elite duidelijk waar te nemen..

Dat Bill Gates zich al eens eerder ernstig versprak, in een beroemde TED-talk (HIER), dat vaccins kunnen helpen de (groei van de) wereldbevolking onder controle te houden is daarbij alleen maar een verdere onderbouwing van diens dubbele, en in onze ogen misdadige agenda. Maar bepaal ajb zélf wat jij ervan vindt..!

Het artikel van Stichting Vaccin Vrij

Bill Gates Foundation -na Amerikaanse regering-  grootste WHO-donateur

De onafhankelijkheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ernstig aangetast. Dit bewijst een document van de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsassemblee (WHA – het besluitvormingsorgaan van de WHO) uit 2018 dat onthult wie deze organisatie financiert.

In 2017 is het totale bedrag dat de WHO heeft ontvangen van landen (lidstaten), overschreden door het bedrag van deelnemers die geen overheden zijn, waaronder de farmaceutische industrie. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft bijna US$ 327 miljoen bijgedragen aan het Algemeen Fonds van de WHO, en is daarmee de op één na grootste donateur geworden. De enige donatie die hoger was dan die van de Gates Foundation kwam van de regering van de VS.

Het geld dat door landen aan de Algemeen Fonds van de WHO werd geschonken, bedroeg in 2017 US$ 1,06 miljard. Dit was minder dan de bijdragen van de deelnemers die geen overheden zijn, die samen $ 1,08 miljard schonken. Naast de Gates Foundation waren prominente financieringsbronnen de EU in Brussel die meer dan US$ 84 miljoen gaf; het ‘Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria’, een organisatie die het gebruik van antiretrovirale geneesmiddelen en andere farmaceutische benaderingen promoot en meer dan US$ 16 miljoen gaf; en UNITAID, eveneens een organisatie die het gebruik van geneesmiddelen promoot en bijna $ 30 miljoen bijdroeg.

Schenkingen van de farmaceutisch industrie aan de WHO 
De medicijn, – en chemische industrie en hun investeerders staan prominent op de lijst van WHO-donoren. Het geld dat deze bronnen in 2017 bijdroegen aan het Algemeen Fonds van de WHO omvatte de volgende multinationals:

Andere prominente WHO-donoren in 2017 waren onder meer banken, particuliere stichtingen met links naar de farmaceutische industrie en het George Soros Open Society Institute.

Gates wordt behandeld als een staatshoofd door de WHO
Met bijdragen van de Gates Foundation die hoger zijn dan die van elke nationale regering aan de WHO behalve de Verenigde Staten, heeft de WHO duidelijk geen onafhankelijkheid meer op het gebied van gezondheid. Nadat zij wetenschappelijke geloofwaardigheid heeft ingeruild voor financiering door zakelijke belangen, kan het advies van de WHO over de preventie en beheersing van ziektes niet meer worden vertrouwd.

Mw. Margaret Chan, aangenaam.. Oud-opperhoofd van de WHO en de dame die de wereldwijde FAKE-pandemie rondom de Mexicaanse griep uitriep. Door simpel de definitie/het criterium voor ‘pandemie’ te veranderen..!

Met het geld dat door Gates wordt geschonken, koopt hij ongetwijfeld veel aandacht bij de WHO. Ter illustratie van de mate waarin hij de organisatie ‘in bezit heeft genomen’,laat de afbeelding bovenaan dit artikel hem zien naast Margaret Chan, WHO-directeur tussen 2007 en 2017, op een persconferentie in Genève. De toegenomen invloed van Gates tijdens de ambtstermijn van Chan op de WHO, heeft ertoe geleid dat hij door sommigen wordt aangeduid als ’s werelds machtigste arts’.

Persbureau Politico heeft erop gewezen dat de omvang van zijn donaties Gates buitengewoon veel invloed op de agenda van de WHO heeft opgeleverd. De eerste persoon die tijdens een WHA-vergadering een keynote speech hield, zei dat het gezag van Gates bij de WHO vergelijkbaar is met dat van een staatshoofd.

De Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus is de nieuwe voorzitter van de WHO

Dit in beschouwing genomen is het niet moeilijk om te veronderstellen dat, als Gates ooit zou dreigen zijn gigantische financiering in te trekken, de WHO onvermijdelijk haar beleid zou aanpassen aan zijn wil. Er wordt zelfs gezegd dat de benoeming in 2017 van Tedros Adhanom Ghebreyesus als de nieuwe directeur-generaal van de WHO met de steun van Gates is gemaakt.

Het is duidelijk dat de WHO, na haar ziel te hebben verkocht aan Gates en andere zakelijke donoren, niet langer de belangen van patiënten behartigt. Daarom is de tijd gekomen om deze organisatie te vervangen door een nieuw mondiaal orgaan dat als taak heeft natuurlijke preventieve gezondheidszorg tot een mensenrecht te maken. Om dit te bereiken, moet er een organisatie worden opgericht die echt onafhankelijk is. Het vermijden van de fouten van de WHO en haar leiders, is cruciaal om een dergelijk orgaan te laten slagen.

(Bron van het originele artikel: ‘World Health Organization: Gates Foundation Now Second Largest Funder After U.S. Government’ Paul Anthony Taylor, CEO van Dr. Rath Health Foundation (non-profitorganisatie inzake verbeteren van menselijke gezondheid op wereldwijde schaal, d.m.v. onderzoek, onderwijs en de verdediging van de rechten van patiënten om natuurlijke gezondheidstherapieën te kiezen.) Vertaling: Door Frankema, initiatiefneemster Stichting Vaccinvrij.)

Tot slot:

Wist jij dat ‘The U.S. government’s Vaccine Injury Compensation Fund’, dus het fonds dat slachtoffers van lichamelijk en/of mentale beschadigingen door vaccins/vaccinaties, sinds haar oprichting, al meer dan US$ 4 MILJARD heeft uitgekeerd..?! En dat zijn dan alleen nog maar de betalingen aan (families van) slachtoffers die succesvol een juridische procedure wisten te winnen..! Maar je zou zeggen, dat waar er stevige risico’s zijn, in dit geval met vaccins en vaccinaties, er ook stevig onderzoek is gedaan naar de gevaren ervan.. Toch? Nou helemaal NIET dus.. (HIER)

[bol_product_links block_id=”bol_5c69381b57b3b_selected-products” products=”1001004010930168,1001004007104438″ name=”WHO artkel” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFADB8″ border_color=”D2D2D2″ width=”728″ cols=”2″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

11 gedachten over “De WHO is er voor.. de industrie & elite..!

 1. Arnold 2

  De ring des Nibelingen : La walkyrie et Siegfried, stab in de back by Hagen (zionistic deep state),
  dan volgt de Götterdämmerung, en gaat alles op in vlammen ( de laatste atoomoorlog) om de boel te zuiveren, zo zal het gaan, zo moet het gaan, wil de mensheid in vrijheid leven, er blijven er niet veel, maar wel bevrijde mensenkinderen !

 2. de whoeh heeft van boven af bepaald dat coxen en de noxen niet goed voor ons zijn, bye bye zwaai zwaai autobahaann en eigen auto plus industrie, de snuffelpalen gaan het tig voudige steigeren bij een paar waxine lichtjes binnenshuis en nog erger bij een gas gestookt fornuisje voor wat studentikoze spaghetti noedels en niemand is daar ooit slechter van geworden, maar dat telt niet voor de whoeh wei beweging en hun 5g sensoren, laatst stond er in de televaag een berichtje dat de ns eigenlijk co2 sensoren zou moeten gaan installeren in de trein. The diesel disaster | DW Documentary https://www.youtube.com/watch?v=gguwJRrzzF8

 3. Als reactie die niet direct met de pillenmaffia en de WHO te maken heeft maar wel met de foute overheid welke ook in het complot zit het volgende. De enige reden waarom de religie van het klimaat en de koolzuur mythe zo verschrikkelijk op ’t schild geheven wordt in dit modderland is om de klaagzang over het aardgas levend te houden.Niet bepaald om de Groningers recht te doen maar om weer zwaar te kunnen verdienen aan alternatieven anders dan gas. Gas is er genoeg maar dat moet dan uit Rusland komen en dat mag niet van de VS.
  Die willen oorlog met Rusland en moet hier de klucht in leven gehouden worden dat WE van het gas af moeten.

  1. robvdz 5.
   In het artikel boven staat Who are You en daar zou eigenlijk achter mogen geplaatst worden Waar bemoeien jullie je mee aangaande de bemoeienis van de EU delegatie en de VS met Venezuela.https://nos.nl/artikel/2272463-europarlementariers-komen-venezuela-niet-in-op-eerste-de-beste-vlucht-terug.html Destijds hadden de Irakezen mogelijk problemen met Sadam Hoessein maar ook dat was een intern landelijk probleem wat door Irak zelf opgelost diende te worden maar ook daar bemoeide de VS zich mee en hetzelfde deden ze ook in andere landen waardoor deze landen in chaos veranderden en de vluchtelingenstroom op gang kwam.
   Citaat:De Venezolaanse regering zegt verder dat de Europeanen van plan waren om Juan Guaidó te ontmoeten.Guaidó riep zichzelf vorige maand uit tot interim-president van Venezuela als vervanger van president Maduro.(einde citaat).Hoe dan ook Maduro is NOG STEEDS de echte president van Venezuela en dan kan je als Euro delegatie zijn positie niet gaan ondermijnen door zaken te gaan doen met een figuur die zichzelf tot interim-president heeft uitgeroepen.Oké in Europa zelf doen regeringsleiders dan weer zaken met een niet democratisch gekozen instituut genaamd de EU in Brussel dus kennelijk zijn ze deze werkwijze gewend en erger nog vinden zij dat ook nog normaal.
   Wanneer de VS dan ook nog via een buurland Venezuela proberen binnen te komen dan lijkt het erop dat ze toewerken naar een machtswisseling mogelijk met de bedoeling om daar een pro VS regering te installeren zoals dat in meerdere landen is gebeurd zoals in Oekraine bv met hulp van de dame die zei Fuck the EU.
   Toen de EU de Grieken het leven moeilijk maakte (waardoor velen zelfmoord hebben gepleegd vanwege de uitzichtloze situatie) waren ze vanuit de EU ook niet zo behulpzaam zal ik maar denken.Los eerst de problemen in Europa op en bemoei je minder met zaken die je niet aangaan Europarlementarieërs.Dat is mijn mening.

 4. De bemoeizucht ten opzichte van Venezuela is alleen omdat er olie zit. De standaard voor de petrodollar.
  Een rasploert als Mugabe kon jááárenlang z’n gang gaan met het platleggen van het hele land… maar ja, er zit geen olie en dan mag het van de vs.
  Nu schijnen ze weer blanke boeren te zoeken omdat alles geïmporteerd moet worden.
  Tja, daar is weinig animo voor?? Snap ik wel.

  1. Robvdz 6 :
   Een bron met een analyse :
   https://www.blacklistednews.com/article/71103/whats-not-being-said-about-the-venezuela-oil.html
   met kort citaat :
   “The real prize that these powerful international oil giants are eyeing likely lies well to the east of the Orinoco heavy oil fields where they now operate. The real prize is the ultimate control over one of the best-kept secrets in the oil industry, the huge oil reserves of a disputed area straddling Venezuela, Guyana and Brazil. The region is called Guayana Esequiba. Some geologists believe the Esequiba region and its offshore could contain the world’s largest reserves of oil, oil of far better quality that the heavy Orinoco crude of Venezuela. The problem is that owing to the decades-long dispute between Venezuela and Guyana the true extent of that oil is not yet known.
   Historically, both Venezuela and Guyana, a former British colony, laid claim to Esequiba…” (=einde citaat).
   De tekst is van F. William Engdahl. Ik volg deze man al enkele jaren en heb ook enkele van zijn boeken, en hij lijkt mij een beter ingelichte bron, in het domein van de olie e.a.
   Er is naast olie dus ook een territoriaal conflict tussen Venezuela en Guyana lopende.
   Ik verwijs voor de rest naar zijn tekst. Ik kan er alleen uit afleiden dat het hier gaat om een gigantisch kluwen van (geo)politieke en financiële belangen, met alle grootmachten als betrokken partijen. Putin heeft ten andere al laten verstaan dat Rusland klaar is voor een nieuwe Cuba crisis :
   https://www.zerohedge.com/news/2019-02-21/russia-prepared-another-cuban-missile-crisis-putin-warns-us
   Putin heeft het wel over een vergelding voor de plaatsing van USA raketten in Europa, maar ik denk eerder dat dit betrekking heeft op Venezuela. Het blijft dus afwachten of Venezuela een 2de Syrië zal worden.

  2. http://delangemars.nl/2015/12/22/robin-de-ruiter-putin-en-obama/Vaak wordt beweerd dat clubjes als de Bilderbergers en dergelijke de touwtjes in handen hebben,en deels zal dat ook zo zijn maar volgens deze verwijzing staan er echter nog andere geheime lodges boven deze bekende organisaties die kennelijk nog meer macht hebben.
   Citaat:Vrijmetselaar Gioele Magaldi,Grootmeester van de Grande Oriente d’Italia beweert in zijn boek Massoni:La scoperta delle Ur-lodges,dat boven alle bekende vrijmetselaar loges,De Bilderbergers,Trilateralisten,CFR,Skull and Bones en andere bekende organisaties die de belangen van de Nieuwe Wereldorde behartigen,een aantal supergeheime UR-loges opereren (Hathor Pentalpha,Golden Eurasia,Parsifal,Three Eyes,Geburah,Compass Star Rose en Valhallla).
   Het is opmerkelijk dat niet alleen de Rothschilds,Rockefellers,Obama,Putin,Merkel,Hollande,Sarkozy,De Clintons,leden van de Bush familie,Tony Blair,Mario Draghi en alle andere belangrijke politici en persoonlijkheden,lid zijn van deze geheime loges.Volgens Magaldi zijn ook terroristen als Osama bin Laden en ISIS-chef Abu Bakr Al-Baghdadi lid van de UR-lodge.In hun geval van de Hathor Pentalpha (vertaling van Hathor is ISIS).Robin de Ruiter wordt vaak weggezet als complottheorist maar veel van wat hij geschreven heeft in boeken is toch wel uitgekomen.
   Het totaal negeren van dergelijke onderwerpen of ontkennen dat het bestaat door de meeste publieke media (MSM) spreekt natuurlijk ook boekdelen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.