Advertentie

Vaccinatie-industrie wettelijk gevrijwaard van schadeclaims..!!


Vaccinatie-industrie nu wettelijk gevrijwaard van schadeclaims..!!

Guido Jonkers © februari 2011 – WantToKnow.nl/.be

x

Het was minister Ab Klink, die 1,5 jaar geleden zich liet inpakken door de farmaceutische industrie, door een contract te tekenen, waarin de farmaceutische industrie VOLLEDIG gevrijwaard zou worden voor de mogelijke schade die zou kunnen ontstaan, bij personen die het Mexicaanse Griepvaccin toegediend zouden krijgen. Feitelijk spreken we dus van pure chantage, omdat Klink natuurlijk geen kant op kon, vanuit zijn positie van dat moment.

Ab Klink. Naïef of zich uiterst leep verschuilend achter het contract dat hij tekende met de farmaceutische INDUSTRIE..?

Sprekend, met een ongetwijfeld gladde tong, werd Klink er door de vaccin-producenten op gewezen, dat het vaccin tegen Mexicaanse Griep een soort experimenteel vaccin was, omdat de tijd simpelweg ontbrak om het vaccin goed en volledig te testen. En omdat de overheid het vaccin tóch wilde, diende de overheid dan ook maar ‘de mogelijke schadelijke consequenties’ ervan onder ogen te zien..

En wat deed onze minister Ab Klink? Die schoof het hele contract in een la, met daarop een stempel ‘geheimhouding’.. En alleen door het – uiteindelijk- JURIDISCH afdwingen van openbaarheid van bestuur, wist een groep burgers de overheid zover te krijgen dat zij het contract DEELS openbaar maakte. (zie HIER en HIER de artikelen over deze zaak op WantToKnow)

Het leek er in eerste instantie op dat het Ab Klink vooral te doen was om het totaalbedrag van de aanschaf van de Mexicaanse-Griepvaccins te verdoezelen. Uiteindelijk komt dit bedrag toch min of meer boven water. Meer dan een half Miljard Euro wordt door ons allen uitgegeven aan de aanschaf van griepvaccins. En onze minister komt er meer weg.. De kreet uitschallend: “Je kunt er beter méé verlegen zitten, dan óm verlegen”..

Maar er zit dus een diepere ‘verdonkere-maan’-beslissing achter het niet openbaar maken van het vaccin-aanschafcontract. Het gaat om de aansprakelijkheid die Klink op zich geladen heeft..!

Big Pharma en de anti-claim truuc uit de jaren 1950
De Nederlandse farmaceutische industrie heeft deze anti-aansprakelijkheidstruuc afgekeken van haar Amerikaanse moederbedrijven. Zo simpel is het. Het was al in de jaren 1950 en 1960 dat juridische adviseurs van farmaceuten in de VS, de overheid dwongen akkoord te gaan met een juridische immuniteit voor de mogelijke claims van burgers inzake de schadelijke gevolgen van door hen ontwikkelde vaccins. Maar het duurde -zo blijkt- tot ver in de  nieuwe eeuw, voordat deze juridische bescherming, inmiddels door het Amerikaanse Congres aangenomen als wet, getoetst kon worden door het Hooggerechtshof. En wat blijkt…?

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft dinsdag 15 februari jl. een uitspraak gedaan, die in de farmaceutische industrie met gejuich zal zijn ontvangen. Het Hof beschermd met haar uitspraak de vaccin-industrie tegen claims van burgers, met name ouders van kinderen, die claimen dat ernstige gezondheidsklachten het gevolg zijn van de vaccinaties met de door Big Pharma geproduceerde producten. Met een 6 tegen 2 stemming werd een Federale wet nog steeds van kracht verklaard, die weliswaar compensatie aanbiedt aan ouders, maar de deuren van de rechtbank gesloten houdt voor wettelijke claims.

Het verband is duidelijk; is het wachten nu op de relatie: overheid-bigpharma-money?

Volgens rechter Antonin Scalia is het volgens de meerderheid van het Hooggerechtshof duidelijk dat bepaalde neven-effecten van vaccinaties ‘onvermijdelijk’ zijn, in het geval dat vaccins worden toegediend aan miljoenen kinderen. Wanneer de producenten van vaccins aansprakelijk gehouden zouden kunnen worden, en aldus enorme claims zouden moeten betalen voor verwoestende beschadigingen, dan zou dat het einde betekenen van deze industrie, aldus deze meneer Scalia.

De Amerikaans Academy voor Kindergeneeskunde (American Academy of Pediatrics) was vol lof over deze beslissing…

Vaccins voor kinderen behoren tot de grootste medische doorbraken van de laatste eeuw”, aldus Dr. O. Marion Burton, de directeur van deze club. “Het vonnis van het Hooggerechtshof inzake de afwijzing van vaccinatie-claims, beschermt kinderen en versterkt ons nationaal immuunsysteem en zorgt ervoor dat vaccins blijvend kunnen worden ingezet, om de verspreiding van infectieziekten in ons land te voorkomen.”

En natuurlijk is deze uitspraak een slag in het gezicht van de ouders van Hannah Bruesewitz, die het proces hadden aangespannen; hun kind was het die na het toedienen van een vaccin tegen dyfterie, tetanus en kinkhoest, te maken kreeg met zeer ernstige uitvalsverschijnselen en een vertraagde ontwikkeling.
Een slag in het gezicht van de ouders van het kind, waar deze rechtzaak over ging; de zaak van Robalee en Russell Bruesewitz uit Pittsburgh, een ouderlijk paar dat hun gezonde kinderen beschadigd zagen worden in April 1992, door een difterie-, tetanus- en kinkhoestvaccin. Enkele uren nádat hun dochter dit vaccin had toegediend gekregen, kreeg ze flauwtes. En tot op de dag van vandaag, lijdt zij aan uitputtingsstoornissen. (residual seizure disorder)

Een rechter én het US-hof-van-beroep in Philadelphia beslisten, dat de Bruesewitz-ouders geen recht hadden om fabrikant WYETH, de farmaceut in kwestie aan te klagen. Een beslissing die nu dus door het Amerikaanse Hof is bevestigd. Rechter Elena Kagan onthield zich van stemming.

De beide rechters die tégen stemden, rechter Sonia Sotomayor and Ruth Bader Ginsburg beargumenteerden hún tegenstem door te verklaren, dat het NIET de bedoeling is geweest van de oorspronkelijke wet, die door het Congres al jaren geleden is aangenomen, om geneesmiddelenfabrikanten te beschermen tegen de effecten van vaccins, wanneer deze onvolledig en onjuist ontwikkeld zijn, waardoor ze schade veroorzaken.

Speciale vaccinatie-rechtbanken
Om claims van de bevolking tóch te behandelen, en evt. schadevergoeding toe te wijzen, werd in het verre verleden een speciale vaccinatie-rechtbank gevestigd in de VS. Deze vaccinatie-rechtbank diende de claims te behandelen van burgers, die claimden dat zij -of hun naasten (kinderen bijv.)- getroffen waren door de schadelijke neveneffecten van vaccinaties. De overheid had immers de claim die de fabrikanten boven het hoofd hing, op zich genomen. In het verleden zijn ook in sommige gevallen bepaalde vormen van schadevergoeding door deze rechtbank toegekend.

Hannah Bruesewitz en ouders; Hannah weet totaal niet waar al die heibel over gaat…!!

Maar in het geval van deze mensen, de Bruesewitz, werd hun claim verworpen. Want uiteindelijk wordt ook deze vaccinatie-rechtbank door de VS-overheid operationeel gehouden, en wil deze overheid niet, dat er tevéél uitbetalingen gaan plaatsvinden, omdat deze een precedent vormen voor nóg meer vaccinatie-schadeclaims. Dat zou de overheid immers miljarden dollars kunnen gaan kosten, zelfs biljoenen..! Schadevergoedingen waar in de VS natuurlijk al helemaal geen rekening mee gehouden werd. Maar de vaccinatie-industrie had dat kennelijk wél..!

Even deze zaak vanuit menselijk perspectief
Deze ouders zochten compensatie voor het hun aangedane leed en brachten hun zaak aan bij de vaccinatie-rechtbank, een speciaal door de Amerikaanse overheid in het leven geroepen half-justitiëel systeem, dat de door de vaccinatie-industrie afgedwongen immuniteit dient te waarborgen. Daarbij tevens rekening houdend met een mogelijke regeling voor ouders wiens kinderen beschadigd zouden zijn door vaccinaties.

Maar in het geval van deze mensen, de Bruesewitz, werd hun claim verworpen. Uiteindelijk wordt ook deze vaccinatie-rechtbank door de VS-overheid operationeel gehouden, en natuurlijk wil deze overheid niet, dat er teveel uitbetalingen gaan plaatsvinden, omdat deze een precedent vormen voor nóg meer vaccinatie-schadeclaims. Dat zou de overheid immers miljarden dollars kunnen gaan kosten, zelfs biljoenen..! Schadevergoedingen waar in de VS natuurlijk al helemaal geen rekening mee gehouden werd.

Er restte de Bruesewitz-ouders niet anders dan hun zaak in te dienen bij het reguliere rechtssysteem, hun laatste optie om hun rechten te halen in de zaak van de schade die een ‘schadelijk product’, het vaccin,  hun kind had toegebracht

De grote onrechtvaardigheid van juridische immuniteit
Het is natuurlijk uitermate interessant om deze zaak vanuit de burgers te bezien. Wanneer burgers in staat zijn om – ongeachte welke- fabrikant aan te klagen voor het leveren van ondeugdelijke producten, kijk zelfs een naar de sigarettenindustrie, dan is het toch schandalig dat de farmaceutische industrie hiermee wél weg komt..?
Producenten van kinderspeelgoed, van producten voor peuters en babies, zoals kinderwagens en kinderbedjes, hebben natuurlijk geen immuniteit voor claims vanuit het publiek. Noch hebben de producenten van auto-kinderzitjes een dergelijke krankzinnige uitzonderingspositie.

Geen andere industrie is gelukt wat Big Pharma is gelukt! Het zijn alléén de vaccinfabrikanten die nu in de VS hun juridische list beloond zien, over het welzijn en de ruggen van de burgers van het land.

Maar de ernst van de zaak is niet alleen dat deze claim nu is afgewezen en dat daarmee de farmaceutische industrie gevrijwaard is van claims. Het enorme gevaar van deze uitspraak, is dat er natuurlijk een precedent is geschapen voor de farmaceutische industrie door én onvoorzichtiger te werk te gaan met de ontwikkeling van nieuwe vaccins, én hen in feite ook een vrijbrief gegeven wordt, om er helemaal een rotzooi van te maken..!! Dit klinkt een beetje kort door de bocht wellicht, maar het komt er toch wel op neer.

De overheid bang voor claims
De angst van de farmaceutische industrie voor mega-claims, zoals die in de VS niet ongebruikelijk zijn, heeft deze industrie dus af kunnen wentelen op de federale overheid. En ook hier in Europa haalt Big Pharma hetzelfde spelletje uit..!
Maar in de VS is de overheid inmiddels ook tot de slotsom gekomen, waar Big Pharma dit al 40 jaar geleden deed, dat de vaccinatie-schadeclaims in de biljoenen kunnen lopen. EN DUS is ook de overheid niet van plan om de schade te vergoeden, die ontstaat door onjuiste werking van vaccins.

Maar het krankzinnige is daarenboven ook nog eens, dat de Amerikaanse overheid wél steeds verder gaat in het ‘verplichten’ van vaccinaties voor kinderen, voordat zij gebruik mogen maken van overheidsfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld scholen e.d.

Waar we hier gewoon mee te maken hebben, laten we gewoon maar man-en-paard noemen, is een ouderwetse verduisteringstactiek, waarbij de overheid samenwerkt met Big Pharma om hen immuniteit te verlenen en sámen de schade die door vaccins ontstaat te bagatelliseren. Big Pharma is de overheid immers een dienst verschuldigd..!

En de ouders van beschadigde kinderen..? Die kunnen niet eens hun grondwettelijke recht uitoefenen om een proces te voeren..! Er wordt niet eens meer inhoudelijk gekeken naar wat hen is aangedaan, dáár komt het nu op neer. De vloedgolf van vaccinatie-schade die nu al wereldwijd valt waar te nemen, de krankzinnige bij-effecten die waarschijnlijk ook nog eens toe te schrijven zijn aan de bijwerkingen van vaccins, worden allemaal ontkent door overheid en de farmaceutische industrie. Zo heftig en simpel is het.

Vaccinaties zijn een medische aanval op het welzijn van kinderen
De bewijzen van over de hele wereld zijn inmiddels duidelijk; de vaccin-industrie vermoordt kinderen..! Het tast hun zenuwstelsel aan, het brengt hen permanente schade toe, het verminkt hen in feite. En dit is geen stemmingmakerij, DIT ZIJN FEITEN! Feitelijk medisch geweld tegen kinderen. Zelfs de speciaal in het leven geroepen, Amerikaanse vaccinatie-rechtbank, geeft dit toe. Het limiteert de toewijzing van schadevergoedingen die aan ouders van beschadigde kinderen wordt uitgekeerd.

Deze immuniteit van de vaccin-industrie zal er –zoals gezegd- ongetwijfeld toe leiden dat de farmaceutische industrie ernstig zal gaan besparen op proeven die de veiligheid van de vaccins moeten waarborgen. Deze enorme testkosten zijn feitelijk niet meer nodig toch? Want zonder aansprakelijkheidsgevaar, is het toch ook niet meer nodig je hiertegen te wapenen..? Geen wonder dat farmaceuten hierop al lang zijn vooruitgelopen en vaccins blijven maken die volzitten met uiterst giftige rommel, zoals aluminium, kwik, formaldehyde en andere – letterlijk- zenuwslopende ingrediënten.

De nu ontstane situatie wordt door een aantal sites al een ‘daad van gesponsord medisch terrorisme tegen kindern’ genoemd..!

Welke opties zijn er dan nog voor ouders van beschadigde kinderen?
Het is duidelijk dat hier voor ouders en verzorgers, anti-vaccin-groeperingen etc. nog slechts opstand uitkomst kan brengen. Opstand in de zin van geweld, omdat protesten niets meer uithalen; de wettelijke basis voor deze opstand ontbreekt, waarmee geweldadige opstand de enige optie is geworden!

Glen Horowitz is één van de vele wetenschappers, die zich hebben toegelegd op het bestuderen van de negatieve invloeden van vaccinaties op het menselijk lichaam. (klik voor site)

Het is dus slechts een kwestie van tijd voordat burgers hun recht zullen halen, omdat overheden en Big Pharma tégen hen samenzweren. Samenzweren om kinderen te mis-handelen én de ouders een juridisch recht ontzeggen. Dit is absoluut geen oproep voor geweld, maar het is elk redelijk denkend mens toch duidelijk wat het resultaat is van deze situatie, die nu is ontstaan?
Er zal een kookpunt ontstaan van samengebald gevoel van onrechtvaardigheid en boze en rechteloze ouders zullen vroeg of laat beslissen dat hun recht opeisen nog de enige weg is, die overblijft om zichzelf in de spiegel te kunnen blijven aankijken. Deze ouders zullen zich gesteund zien door artsen en doktoren, die hun claims wetenschappelijk ondersteunen. De anti-vaccinatiebeweging zal dus terecht in sterkte groeien en een maatschappelijk onrust van jewelste teweegbrengen.

Maar gaat het om de rechten in deze van de ouders van door vaccinaties beschadigde kinderen, of uiteindelijk om hun PLICHT om voor hun kinderen en voor henzelf op te komen, dat is de vraag die boven komt drijven.

Wanneer mensen worden onderdrukt, wanneer hun kinderen worden verminkt, met goedkeuring van de overheden, wanneer mensen hun recht op een eerlijk, democratisch proces wordt ontnomen, dan zal dit leiden tot een onvermijdelijke ‘clash’. Kijk naar de situatie in het Midden Oosten, ook al lijkt deze dan een volledig andere basis te hebben. In feite komt deze revolte op hetzelfde principe neer: onderdrukking wordt niet meer getolereerd..!!
Wanneer mensen hun kansen wordt ontnomen op gerechtigheid, dan zal vroeger of later dit uitmonden in letterlijk gevecht om het terugwinnen van rechten. Rechten die hen zijn ontnomen door een corrupte overheid en een corrupt industrieel-medische machine.

25 gedachten over “Vaccinatie-industrie wettelijk gevrijwaard van schadeclaims..!!

 1. Tja, niet echt verbazend. Het enige wat deze situatie kan doen veranderen is zichtbaarheid. Vertel het dus verder.
  Zoveel mogelijk, dan heb je kans dat mensen wel eens een keer gaan nadenken. Vooral aan diegene die vaccinaties zo geweldig goed en een rijkdom van deze tijd vinden.

  Het is gewoon moord met voorbedachte rade, dat is toch wel strafbaar!

  1. Ja, vertel het verder. Maar waar op het internet kunnen we dit nu eens goed kwijt. Ik speur altijd met die gedachten op de kranten en bladen, maar ze schrijven artikelen waar het maar lastig is om on topic te raken met dit soort nieuws.

 2. wij?? zouden ook kunnen zeggen tegen MISTER FARMA steek die rotzooi maar in je hol wij willen ongezonde troep meer je zorgt er maar voor dat je met neutraal materiaal komt zo niet ? bij je houden of verbranden.hier tegen moeten onze regeringen ook tegen asn schoppen is het medicijn niet goed ? weg ermee en dan gewoon de farma aanklagen voor zijn/haar mistap

 3. we weten nu toch wel dat we van regeringen niets te vewachten hebben ,,ze hebben toch prachtige inkomsten van de pillen industrie ,lees maar over Bill gates .
  heb gezien toen de meisjes ingeent moesten worden ,, de moeders holde om die prik te halen voor haar kind ,,1daar van haar vader was notabene arts ,,tot op heden weten ze niet wat de gevolgen kunnen zijn ,,,in het verleden had je de softenon kinderen en de des moeders ,
  vreselijk toch .vond eigenlijk dat die ouders niet het recht hadden om hun dochter die prik telaten geven,,
  heb het ook gezegd tegen ze maar dan ben je oude zeur ,,
  vind het sneu voor die meisjes ,,

  1. Ja Hannie je hebt mi helemaal gelijk. Alles draait om geld, goede baantjes..
   Mensen laten zich verdorie zo gemakkelijk misleiden. Niet alleen de goedgelovige ouders die nog vertrouwen hebben in een goed bedoelende overheid maken de verkeerde beslissing. Ook het gros van de huisartsen is totaal onwetend van waar ze mee bezig zijn. Krijg al jaren elk jaar een oproep om me maar preventief te laten vaccineren tegen griep. Dit omdat ik volgens wat er op de oproepkaart staat tot een risicogroep zou behoren.
   Op de kaart staat vermeld wat de risicogroepen zijn:
   •personen van 60 jaar en ouder
   •mensen die een hartaanval gehad hebben, die hartklachten hebben (zoals hartritmestoornissen), of bepaalde hartoperaties hebben ondergaan
   •mensen met astma, COPD of longemfyseem
   •diabetespatiënten
   •in geval van nierziekte (niet nierstenen)
   •personen met steenpuisten, evenals hun gezinsleden
   •mensen die recent een beenmergtransplantatie hebben ondergaan
   •mensen die met HIV zijn geïnfecteerd
   •mensen met een verminderde afweer, bijvoorbeeld door bepaalde hematologische kankers, cytostatica of bestraling
   •kinderen die langdurig aspirine en aanverwante salicylaten gebruiken
   •verstandelijk gehandicapten die in een instelling voor verstandelijk gehandicapten verblijven

   Laat ik mezelf nu in geen van deze groepen terugvinden? Toch die oproep! Je begrijpt denk ik wel dat ik die kaart elk jaar verscheur? Heb vorig jaar de huisartsenpost hierover gebeld met de vraag waarom ik deze kaart elke keer krijg terwijl ik niet beantwoord aan de gestelde criteria. Was volgens de assistente een foutje binnen het systeem. Dat antwoord nam ik wat ruimer dan zij bedoelde….het was niet alleen een foutje binnen hun computersysteem. Het hele systeem is fout. De Pharmacie is fout bezig, de overheid is fout bezig, de (meeste) artsen zijn fout bezig en tenslotte zijn burgers die al die gevaarlijke onzin geloven fout bezig. Mensen zijn zo gemakkelijk te indoctrineren. De angstzaaiende praatjes – en voor wie het doorziet – de angstaanjagende smoelen van onbenul Klink,veearts klinkende munt Osterhaus en gewetenloze Coutinho elke keer op tv en in de kranten, ze worden geloofd. Zijn deze idioten nu bewust of onbewust bezig met het aanrichten van onbeschrijfelijk leed? Je kan bijna niet aan de conclusie ontkomen dan dat ze bewust bezig zijn, gezien ze van alle informatie die de gevaren blootleggen, aantonen, zeggen hiervan niet op de hoogte te zijn. Alsof mensen die werkelijk en aantoonbaar schade ondervinden van de vaccinaties niet bestaan. En wat straks, als de pleuris werkelijk uitbreekt…de vaccinatieschade in volle omvang duidelijk wordt?
   Het stomme gelul ook, het bagatelliseren van de aangetoonde gevaren van al die schadelijke additieven doet toch geen vertrouwen wekken in de neutraliteit van die gasten? Misdaad begaan tegen de menselijkheid leg ik deze figuren en bedrijven ten laste of ze moeten zelf tot de laatste categorie van de risicogroepen behoren, dat zou – hoewel het de door hun veroorzaakte schade niet wegneemt – als verzachtende omstandigheid kunnen worden aangevoerd.

  2. Helemaal eens Wattenstaafje!

   De artsen weten nauwelijks waar ze aan “bijdragen”…
   Apothekers willen niet weten van een terughoudend beleid tav medicijnen…
   De tandarts denkt te weten dat verhalen over amalgaam en fluoride alleen maar spookverhalen zijn….
   De consultatiebureau-“artsen” willen ook graag elk kind beschermen met al hun cocktails….

   En de meeste mensen blijven ondanks alle tegenberichten maar geloven in deze “juiste en normale” gang van zaken.
   Sinds ik vader ben, probeer ik elke aanstaande ouder die ik ontmoet aan te moedigen om kritisch te kijken naar het vaccinatiebeleid. Geen enkele ouder durft het aan om de autoriteit op dat gebied in twijfel te stellen en een andere keuze te maken voor zijn kind (inclusief destijds ikzelf).

   Ik ga de discussie aan met artsen, apothekers in opleiding en met wetenschappelijk geschoolden in niet-medische vakgebieden. Juist deze groep lijkt nog meer gemanipuleerd en van de “bewezen” wetenschappelijkheid overtuigd dan de niet-wetenschappelijk geschoolde die nog open staat voor andere facetten.
   Het is ongelooflijk hoe de reguliere geneeskunde tegenover de “onbewezen” homeopathie aankijkt. Het één is ogenschijnlijk wel bewezen en het ander helemaal niet, ook al zijn de ervaringen wel anders.

   De groep mensen die jaarlijks opgeroepen wordt voor het influenza-vaccin is schrikbarend hoog en is enorm verhoogd door de leeftijdsgrens met 5 jaar te verlagen.
   In mijn familie zijn er 4 van de 6 die in aanmerking komen en ook ervoor gaan.
   Tijdens de Mexicaanse griep was het in groter familaal verband nog veel erger en vrijwel iedereen die de vaccinaties haalde, werd ziek!!!! En nog gaat er geen bel rinkelen.

   Programma’s als Zembla die de praktijk van de Mexicaanse griep hoax uitlichten, worden afgedaan als “opruiende programma’s met een bepaald format.

   Het is heel jammer dat er maar weinig mensen de stap durven te nemen om zelf eens wat onderzoek te doen. De meesten zijn liever vermaakt, te druk, te naïef, te goedgelovig of beschouwen domweg alles wat buiten de gangbare opvatting valt als “conspiracy theorie”.

 4. Er is feitelijk maar één vraag te stellen hoor in dit:

  “WAAR IS JULLIE LICHT EN LIEFDE GEBLEVEN, EN WAAROM ZIJN JULLIE ZO BANG, DAT JE NIET MEER GELOOFD IN JE ZELF?”

  1. Jana, zijn we bang…?? En wie is in hemelsnaam ‘Jullie’..? Volgens mij denk je een beetje of/of..? Dualisme ‘omvatten’, is én/én..! Alsubegrijptwatikbedoel?!

  2. jana .we worden angst aan gejaagd ..en daar verzet ik me juist tegen ,,ben oud en nooit een griep prik genomen
   en daar heb je het weer ,,ze vinden je raar ,,,want stel je voor je krijgt toch die griep..
   probeer liefde om me heen uit te stralen . we zijn toch allemaal gewoon mensen die ieder zijn of haar strijd hebben ..
   denk wel eens ze twitteren en mns .,maar gewoon een praatje met buren ,kinderen is er niet meer bij .
   het is ook een moeilijk te begrijpen tijd .
   dag zegen je .

 5. Inderdaad, deze mensen gedijen op hun zelfgecreërde angst voor een boze en corrupte wereld. Vaccinaties zijn levensreddend en geen enkele fantast is er ooit in geslaagd juridisch het tegendeel aan te tonen. Bangmakerij zijn geen bewezen feiten.

  Indien je als ouder je verantwoordelijk niet neemt en je kind weigert te vaccineren, ben je in mijn beleving een potentiële moordenaar van jouw eigen kind. Dit soort slechte ouders zouden bij wet uit de ouderlijke macht moeten worden gezet.

  1. @ F001

   Spiegel dat eens; indien men als ouder zijn kind laat vaccineren is in vele ogen van ouders de beleving een potentiële moordenaar van hun eigen kind. Vaccinatie brengt meer ellende en gezien bepaalde feiten ook op oudere leeftijd met zich mee. Persoonlijk vind ik het nogal cru, beoordelend en bekritiserend vol woorden om de ouders die hun kind niet laten vaccineren gelijk moordenaars te noemen. Het is een ook een eigen keuze die de ouders er zelf in maken om hun kind wel of niet te laten vaccineren en hoeft men zeker niet gelijk een moordenaar te zijn…het mes snijdt immers ook aan twee kanten.

  2. Stel dat er wetenschappelijk is aangetoond dat straling voor ernstige problemen zorgt…
   zie onder andere:

   http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=6879

   …en ouders laten hun kind wel voor de tv zitten, met mobiele telefoons lopen, etc. ben je dan als ouder ook een potentieel moordenaar die uit de ouderlijke macht gezet moet worden?

   Wat een uitspraken weer….

  3. @ flits

   Straling veroorzaakt ook vele mate meer dan vele ouders doen beseffen of een mobiele telefoon op zak te hebben, dan zijn de ouders nog zeker geen potentiële moordenaars, daarom flits en is niet alles te vermijden vandaar ook mijn reactie naar F001 om dan gelijk een stempel potentiële ouders te plakken die besluiten niet hun kind te laten vaccineren, gaat mij ook wat tever…

  1. Ja omgekocht door John afgelopen Zaterdag, dan krijg je dat soort rariteiten en jij maar denken dat ik zo tegen John ben, mis poes…

  2. @ wattestaafje

   twittervirus is leuk bedacht, alles op z’n tijd en helpen een handje mee voor John

 6. De berichten blijven maar komen.

  Nu uit Japan 3 kinderen overleden na Prevenar. (Net als hier vorig jaar) en eentje na ActHIb.

  By James Topham

  TOKYO | Mon Mar 7, 2011 4:16am EST

  TOKYO (Reuters) – Japan’s health ministry has halted the use of vaccines made by Pfizer Inc and Sanofi-Aventis SA to prevent meningitis and pneumonia following the deaths of four children.

  The infants died shortly after receiving the vaccines and while it was unclear if there was link between the deaths and vaccines, use of Pfizer’s Prevenar and Sanofi’s ActHIB will be suspended while the deaths are investigated, the ministry said in a statement.

  A ministry safety panel is scheduled to discuss findings in the investigations on Tuesday.

  In February last year health authorities in the Netherlands said no relation was found between Prevenar and the deaths of three infants who had received the vaccine.

  Three of the children that died in Japan were administered Prevenar together with ActHIB. In addition, three of the children also received a mixed vaccine against diphtheria, whooping cough and tetanus on the same day they received the other vaccines.

  Three of the four children died a day after being immunized. The deaths happened between March 2 and March 4.

  Representatives for Pfizer and Sanofi in Tokyo said the companies were cooperating with the investigation.

  A spokesman for Sanofi said that the company has shipped more than 3 million doses of ActHIB in Japan since 2008 while a spokesman for Pfizer said the firm has distributed more than 2 million doses of Prevenar in Japan since last year.

  (Reporting by James Topham; Editing by Edwina Gibbs)

  http://www.reuters.com/article/2011/03/07/us-japan-vaccine-idUSTRE7260LY20110307

 7. ik?? vraag me wel eens af of deze regeringsmensen OOK?? hun kinderen laten vaccineren bij een consultatie beuro of dat zij hartlopen naar hun huisarts gaan om een prikje te halen !ik?? denk eerder bij hun huisarts .want daar schijnen andere stoffen gegeven te worden dan wij de BURGER krijgen dan in??het consultatie beuro ik ben in mijn tijd als vader zijnde nog nooit iemand die een hete aardappel in de strot had gegeten en vergeten was om het door te slikken bij ?? het consultatie beuro en heb toch drie kinderen opgevoed samen met mijn ex vrouw .nu ik dit zat te lezen valt mij dit eigenlijk alleen maar op nu iik daar over zit na te denken !IS HET U OOK AL EENS OP GEVALLEN? hier moeten wij ! de burgers van nederland toch echt eens wat aan gaan doen . wie ?? is het met mij eens !en ooo ja FOO1 jij behoort te zitten waar de mensen op last van de rechter thuishoren ! nml in de psichiatry.neem maar meer verse groente en fruit en kruiden tot u .dan leef je gezonder dan kan de farma wel opgedoekt worden .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.