Advertentie

Prof. Gøtzsche: ‘Big Pharma, dodelijke, georganiseerde misdaad’..


x

‘Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar,
systematisch en nietsontziend
op tafel gelegd
als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche.
De farmaceutische
industrie maakt zich schuldig
aan misdadige praktijken op systematische schaal.
De grote
farmaceuten:

 •  verdoezelen onderzoeksresultaten,
 • verzwijgen bijwerkingen,
 • kopen artsen om,
 • infiltreren nascholingen,
 • corrumperen patiëntenorganisaties,
 • plaatsen leugenachtige advertenties en
 • bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters.
 • en ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen
  door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.’
  X
  – Dr. Bert Keizer in het voorwoord van dit boek:
dodelijke medicijnen gotzschke
De cover van het in het Nederlands vertaalde boek van professor dr. Peter Gotzsche. Is het niet in één woord schokkend, als deze man tot op het woord nauwkeurig, de definitie van ‘GEORGANISEERDE MISDAAD’, kan toepassen op de activiteiten van de farmaceutische industrie..?! (klik voor link naar onze bookshop voor meer info en evt. bestellen van het boek)

x

x

x

Professor Peter C. Gøtzsche:
x

‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’

x
2015 © WantToKnow.nl/.be

x

De beide 'Ab's' bij de persconferentie toen het griepcircus losbarstte. Ab-soluut zeker is dat GSK toen al in haar vuistje kon lachen; de vraag was alleen hoe hard..
Minister Ab Klink en viroloog Ab Osterhaus in 2009, bij de persconferentie rondom het lostbarsstende Mexicaanse griepcircus. Absoluut zeker is dat farmaceut GSK toen al in haar vuistje kon lachen; de vraag was alleen hoe hard.. Een paar dagen later kwam de bestelling van… 34 miljoen vaccins.. Hiervan zijn er slechts ca. 14 miljoen gebruikt..

Medicijnen zijn na kanker en hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Dat zou voor ons parlement toch minstens aanleiding moeten zijn voor een nationaal gezondheidsalarm en een parlementaire enquête naar het handelen van onze overheid die de gezondheid van burgers heeft uitgeleverd aan de farmaceutische industrie. Onze huidige minister van Gezondheid, Welzijn & Sport, VVD-coryfee Edith Schippers, lijkt meer de banden met deze INDUSTRIE aan te willen halen, dan er een pro-actieve houding in in te nemen..

Het blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Schippers ‘met de benen op tafel’ onderhandelen met vertegenwoordigers van de industrie, over de kostprijs van pillen, poeders en vaccins.. En ministers tekenen contracten waarin zij beloven de afspraken over de prijzen van nieuwe geneesmiddelen geheim te houden.

Kijk eens naar de schandalige manier waarop oud-minister Ab Klink zijn volstrekte minachting voor het Nederlandse volk liet blijken op dit gebied, toen hij van de rechter zelfs de opdracht moest krijgen, informatie rondom de belachelijke aanschaf van ‘Mexicaanse-griepvaccins’ openbaar te maken. Dat deed hij, waarbij het rapport meer zwart-gekalkte alinea’s bevatte, dan leesbare..! En dit allemaal natuurlijk met de steun van de meest dubieuze figuur op dit gebied, de dierenarts en regeringsadviseur. viroloog Ab Osterhaus.

peter gotzschke big pharma

x
Eindelijk datgene wat we hier al jaren roepen en presenteren, tot in de kern door deze wetenschapper bevestigd..!!

De Deense arts en onderzoeker Peter Gøtzsche, die zelf jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie, laat zien dat deze industrie niet alleen patiënten, maar ook artsen voor de gek houdt met frauduleuze praktijken. ‘Er is veel moed voor nodig om klokkenluider te worden’, aldus Gøtzsche. Professor dr. Peter G voltooide zijn universitaire studie in de biologie en de scheikunde in 1974, en zijn opleiding tot arts in 1984. Hij specialiseerde zich in de interne geneeskunde. Van 1975 tot 1983 werkte hij in de farmaceutische industrie, waar hij zich bezig hield met klinische onderzoeken en regelgeving, en van 1984 tot
1995 in ziekenhuizen in Kopenhagen. In 1993 richtte hij samen met andere onderzoekers de Cochrane Collaboration op, een internationaal netwerk dat zich bezighoudt met de effecten van gezondheidszorg. In 2010 werd hij aan de universiteit van Kopenhagen hoogleraar ‘Opzet en Analyse van Klinisch Onderzoek’.
X

‘Dit boek is verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen.
De veiligheid van de patiënten behoort belangrijker te zijn dan winst.’

Juryrapport BMA -British Medical Association.

Big Pharma
Het in het Nederlands vertaalde boek van Peter Gøtzsche, ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ werd deze week in Leiden, in het LUMC/Leids Universitair Medisch Centrum, gepresenteerd door Uitgeverij Lemniscaat, met een lezing van de auteur zelf. Dit oorspronkelijk Engelstalige boek is inmiddels bekroond door de BMA/British Medical Association, met hun ‘Medical Book Award’.

Bert Keizer
Bert Keizer, verpleeghuisarts, filosoof en redacteur van ‘Medisch Contact’.

Het boek heeft een inleiding gekregen van de verpleeghuisarts Bert Keizer, die het voorwoord bij de Nederlandse vertaling heeft geschreven. Bert Keizer is ook filosoof en columnist voor dagblad ‘Trouw’ en schrijft ook maandelijks voor Medisch Contact, een vakblad en website van de KNMG voor artsen. De redactie van dit tijdschrift is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut. De website van Medisch Contact maakt onderdeel uit van de portal ‘Artsennet’.  Bert Keizer deed afgelopen woensdag de inleiding bij de presentatie van Peter Gøtzsche.

Hij zegt over het boek en de auteur:
‘Niemand heeft het probleem van Big Pharma zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel heeft gelegd als de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche. De farmaceutische industrie maakt zich schuldig aan misdadige praktijken op systematische schaal.

De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeks-resultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.’
x

* * *

Leiden, woensdag 11 november 2015, de boekpresentatie
x
We gaan in vogelvlucht even door de presentatie van Peter Gøtzsche heen, en melden de meest opvallende conclusies van zijn jarenlange studie.

 • Er is niets bekend over de invloed op het menselijke lichaam, noch over de onderlinge invloed van meerdere medicijnen, bij het gelijktijdige gebruik ervan door mensen.
 • Na hartaanvallen en kanker, staan medicijnen op de 3e plaats als doodsoorzaak in de VS. Daar sterven jaarlijks naar vrij juiste schattingen rond de 200.000 mensen aan de bijwerkingen en/of verkeerde indicaties van medicijnen…!
 • Zonder het bewust te doen, noch het te beseffen, dood elke huisarts in de wereld, elk jaar wel één van zijn patiënten, door het voorschrijven van medicijnen.
 • De farmaceutische industrie, door Peter Gøtzsche ook consequent ‘Big Pharma’ genoemd (voor ons een hele opluchting!), verzint de ene ná de andere kwaal. Zo sprak professor Gøtzsche over de krankzinnige afwijking van ‘een overactieve blaas’, waarbij de persoon in kwestie veel moet plassen.. Maar het is volstrekte kletskoek, dat dit een officiële diagnose zou moeten zijn, aldus deze wetenschapper. En wat bleek: “Toen er eenmaal een medicijn officieel op de markt was, voor deze ‘overactieve blaas’, bleek dat de placebo nog beter te werken dan het ‘medicijn’..”
 • pfizer finesFarmaceuten zijn multi-miljarden bedrijven geworden en hebben letterlijk hun eigen wetten, die ze dan ook in alle stilte toepassen. Zich daarbij niets aantrekkend van wat overheden vinden, wat wetsregels voorschrijven, noch de afspraken die ze maken, of de boetes die ze krijgen opgelegd.
  Zo gaf Peter Gøtzsche het voorbeeld van het miljardenbedrijf Pfizer dat door de Amerikaanse overheid op het matje werd geroepen om nou eens afspraken te maken, nadat ze de zoveelste miljardenboete (o.a. HIER) opgelegd hadden gekregen..
  De mensen van Pfizer beloofden, samen met hun advocaten, na overleg met de Amerikaanse overheid, na een aantal zittingen, een gedragscode te tekenen, een zg. ‘Code of Conduct’, waarbij Pfizer beloofde zich te gedragen.
  Een paar jaar later bleek, bij een nieuwe miljardenboete voor dit bedrijf, dat terwijl de onderhandelingen voor deze ‘Code of Conduct’ bezig waren geweest, Pfizer een totaal nieuwe, manipulerende en verboden medicijn-actie te zijn gestart..!
 • Peter Gøtzsche is een Deense arts en vanuit dien hoofde kon hij cijfers uit dit land presenteren, waaruit de ongelooflijke invloed van Big Pharma op artsen blijkt. Maar liefst 20% van de Deense artsen blijken banden te hebben met de farmaceutische industrie. Dit zijn de cijfers daarvan:
  Van de ca. 20.000 artsen hadden, zo bleek, 1626 artsen nevenfuncties bij de farmaceutische industrie. Zo gespecificeerd:
  1160 artsen bleken als adviseur of consultant werkzaam voor Big Pharma en
  950 anderen geven voor deze industrie lezingen vanuit hun professie, maar wel met focus op de betreffende farmaceut.
  175 Artsen blijken een relatief grote aandelenportefeuille te hebben in één of meer farmaceutische bedrijven en
  36 artsen bleken auteur te zijn voor literatuur van Big Pharma en tot slot hadden
  89 artsen diverse niet-gespecificeerde banden met de industrie.
 • Patiënten van artsen zouden medicijnen zoveel mogelijk dienen te mijden. Ook huisartsen zitten vaak met de handen in het haar, over de betrouwbaarheid van medicijnen. Hun code schrijft echter voor, dat wanneer medicijnen zijn goedgekeurd, zij niet op ‘eigen houtje’ tot uitbanning van dit medicijn mogen overgaan.. Maar patiënten zouden op hun beurt, moeten letten op zaken die ze wel in de hand hebben.

“Het is beangstigend hoeveel deze bedrijfstak en de maffia op elkaar lijken. Net als de maffia verdient de farmaceutische industrie obscene hoeveelheden geld. Net als bij de georganiseerde misdaad, leidt de werkwijze van de farmaceutische industrie tot moorden en doden. Net als de maffia, koopt de farmaceutische industrie politici en andere mensen om.”
Oud vice-voorzitter van Pfizer, klokkenluider.

De macht van de patiënt:
Peter Gøtzsche noemde de volgende punten van aandacht voor ieder mens die medicijnen gebruikt of voorgeschreven krijgt:

 • probeer medicijnen zo weinig mogelijk te gebruiken en z.s.m. te stoppen als je ze gebruikt.
 • lees de bijwerkingen, want die staan weliswaar achter op de bijsluiter, maar zijn vaak niet mis en kunnen vaak minstens zo hard werken als de bedoelde hoofdwerking..! (Besef o.a. dat VIAGRA een bijwerking tot hoofdzaak maakte; oorspronkelijk werd het getest als haargroeimiddel..!)
 • mensen die sterven, terwijl ze een cocktail van allerlei medicijnen gebruiken, zoals veel ouderen, kunnen gestorven zijn van deze cocktail…
 • als je gelooft dat je plotseling oud aan het worden bent, besef dat dit gewoon keihard door medicijngebruik kan komen. Je lichamelijke aftakeling kan regelrecht te wijten zijn aan medicijngebruik..!
 • besef dat je als patiënt van de arts ook gevangen zit in een cognitieve dissonantie.. Mensen blijken weinig tot géén respect te hebben voor de farmaceutische industrie, terwijl ze wel hun (huis)arts vertrouwen. Het betekent dat ze hun onbewuste weerstand voor medicijnen en de pillenindustrie dus opzij zetten, vanuit een ‘het zal toch wel goed zitten’-gevoel en/of een ‘de-dokter-zal-toch-wel-weten-wat-ie-doet’-gevoel. Wees gewoon kritisch en op je hoede.

Hoe we de wereld veranderen en Big Pharma’s macht afnemen?
X

peter gotzsche oplossingx

Tot slot laten we je graag de inleiding lezen, die dr. Bert Keizer schreef voor dit boek
‘Dodelijke Medicijnen en georganiseerde misdaad
x

– Big Pharma –
X

‘Toen ik begon aan de geneeskundestudie dacht ik dat het ging om een zegenrijke discipline die de gebeurtenissen in ons lichaam op wetenschappelijke wijze trachtte te doorgronden en zelfs te beïnvloeden, als het lichaam zich tegen ons keerde. Dat het lichaam zich uiteindelijk altijd tegen ons keert is een omstandigheid die je op elk kerkhof bevestigd ziet. Geneeskunde wil deze uitkomst zo lang mogelijk uitstellen door het verstrekken van medicijnen en het verrichten van chirurgische ingrepen.

Of de pillen en de ingrepen ook echt helpen, wordt steeds getest. Vandaar het wereldwijde web van medische tijdschriften waarin artsen elkaar berichten over wat werkt en wat niet. Mijn eerste teleurstelling in geneeskunde trof ik aan in die tijdschriften. Naast wetenschappelijke informatie bevatten die advertenties voor medicijnen die qua lulligheid niet onderdoen voor de allerlulligste tv-reclame. Ik dacht: het gaat hier om wetenschap, daar hoeft toch geen zwakzinnige aanprijzing bij?

Wolfgang Wodarg, de voorzitter van het gezondheidcommittee van de Europese Raad. "Wij hebben een fake-epidemie gehad". Lachen Chan en Osterhaus in hun vuistje?
Dr. Wolfgang Wodarg, de voorzitter van het gezondheidcomité van de Europese Raad. “Wij hebben een fake-epidemie gehad!”. Een keihard oordeel van professionele mensen, na een zeer gedegen onderzoek naar de aanpak en oorzaken van de Mexicaanse Griep in 2010 . Lachten WHO-voorzitter Margret Chan en onze viroloog-met-de-vele-petten, Ab Osterhaus in hun vuistje?

Toch wel. Omdat wij mensen niet bij biochemie alleen leven. Bij pijn werkt een rode pil beter dan een groene. Rustgevers geven meer rust als ze blauw zijn. Kleine pilletjes doen niet zo veel als grote. Dure pillen werken beter dan goedkope. Bedenk dat al deze verschillen in werkzaamheid niet worden veroorzaakt door de aard van de toegediende stof. Pillen werken niet alleen omdat ze in het lichaam iets doen, de geest helpt een handje mee. En dat geldt niet alleen voor de patiënt maar ook voor de arts, hoewel die beter zou moeten weten.

Het is (onder andere) deze zwakte in artsen die op onvoorstelbaar doortastende wijze te gelde wordt gemaakt door de farmaceutische industrie, ofwel Big Pharma, zoals deze branche nu heet. Het gaat om een kiertje in het doktersharnas dat door deze fulltime cynici wijd open is gewrikt, zodat het wetenschappelijk geweten eruit lekt en lagere drijfveren de zaak overnemen. Er is veel geschreven over dit onderwerp, met name in ‘Trouw’ door de onvermoeibare Joop Bouma en in de medische wereld door Hans van der Linden, de lastigste huisarts van Nederland.

Het gaat om een thema dat internationale aandacht heeft, maar tot nog toe heeft niemand het probleem zo onweerlegbaar, systematisch en nietsontziend op tafel gelegd als de Deense hoogleraar Peter C. Gøtzsche. De titel van zijn boek liegt er dan ook niet om. Gøtzsche stelt dat Big Pharma niets meer heeft te maken met maatschappelijke betrokkenheid, maar dat deze industrie zich schuldig maakt aan misdadige praktijken op systematische schaal.

Een akelig, maar niet uniek voorbeeld van belangenverstrengeling tref je aan in de psychiatrie, waar de grens tussen gezond en ziek met behulp van het DSM-5 mooi vaag werd gehouden. Vervolgens werden nieuwe ziektebeelden gecreëerd (zoals autismespectrumstoornissen) waartegen, ook toevallig, Big Pharma een pil heeft die je heel lang moet blijven slikken. Over de bijwerkingen van deze ‘medicatie’ wordt dan weer geen goede informatie verstrekt. Een dergelijk beschamend resultaat is alleen haalbaar als de onderzoeker, de toezichthouder, de dokter en natuurlijk de pillenverkoper prettig samenwerken.

Gigantische boetes
De grote farmaceuten verdoezelen onderzoeksresultaten, verzwijgen bijwerkingen, kopen artsen om, infiltreren nascholingen, corrumperen patiëntenorganisaties, plaatsen leugenachtige advertenties en bedriegen tijdschriftredacties via ghostwriters. Ze verdienen miljarden met hun dubieuze  pillen door te liegen over de kosten van ontwikkeling en productie.
Ze worden wel eens aangepakt en krijgen dan gigantische boetes.

Eerder was het GlaxoSmithKlein, dat een miljardenboete in het kader van een schikking trof met de Amerikaanse autoriteiten. Wist je overigens is GSK één van de hoofdsponsors van de Wereld Gezondheids Organisatie, de WHO....! Juist, de organisatie van de valse grieppandemie! (Klik voor artikel)

De firma GlaxoSmithKline wilde best toegeven dat ze zich schuldig had gemaakt aan onwettige praktijken rond de antidepressiva ‘Paxil’ en ‘Wellbutrin’, en het bloedsuikerverlagende middel ‘Avandia’. Ze betaalde zonder mokken de boete van US$ 3 miljard. Ja, u leest het goed: US$ 3 miljard.. In 2009 ging Pfizer voor de bijl, wegens ik weet niet wat voor rotstreek, maar ook dit bedrijf betaalde zonder ophef de boete van US$ 2,3 miljard. Het gaat om misdaden waar geen straf op volgt, want die miljardenboetes bekostigen ze moeiteloos uit hun winsten. Ik zei het al: dit zijn de ware cynici.

Gøtzsche komt ook met suggesties: geneesmiddelenonderzoek moet worden uitgevoerd door de publieke sector, alle onderzoeksresultaten moeten openbaar zijn, belangenverstrengeling van toezichthouders moet ophouden en marketing moet beperkt worden. Ja, allemaal open deuren, maar probeer ze maar eens in te trappen.

We zullen ons moeten neerleggen bij de constatering dat artsen, die tenslotte de pillen voorschrijven, in zeker opzicht niet deugen. In welk opzicht? Nou, net als elke andere consument blijken ze vatbaar voor activiteiten die ook rond wasmiddelen worden gebezigd. Nou is dat geen ramp bij wasmiddelen, maar bij medicatie wel. Farmacotherapie bestaat immers alleen maar op grond van een feitelijk fundament. Gøtzsche wil die irrationele kant van pillengebruik tot een minimum reduceren. Zijn grondige beschrijving van wat er zich in feite afspeelt is meteen de belangrijkste stap die gezet moet worden, want wie dit weet, kan eigenlijk niet anders dan er naar handelen.

* * *

Professor dr. Peter Gøtzsche: ‘Dodelijke Medicijnen en georganiseerde misdaad’

Uitgever: Lemniscaat, Rotterdam
ISBN 9 789047 70734 9, geb. 532 p.,

€ 24,95

52 gedachten over “Prof. Gøtzsche: ‘Big Pharma, dodelijke, georganiseerde misdaad’..

 1. Je zou zo zeggen dat op grond van deze informatie in het boek en het voorwoord van een Nederlandse arts (en al die klokkenluiders van de laatste jaren), de politiek wel moet reageren en vanaf maandag rigoureuze maatregelen gaat nemen. Zo niet, dan weet je aan wiens kant de politici staan!

  1. Paul toch hoe kun je dat nu van ze vragen,weet je wel welke beerput dan open getrokken moet worden en wat er dan aan het licht kan komen?
   Nee mevr.Schippers doet hier niets mee en blijft lekker op het deksel zitten ten koste helaas van mensen levens en ondanks meerdere waarschuwingen.

  2. Ja Arnold, je hebt gelijk, maar ik hoop toch zo dat het er ooit eens van gaat komen. Ik ben bang dat we daarvoor toch met heel veel mensen naar Den Haag moeten, met hooivorken en zo en dat de angst onder dergelijk medeplichtigen aan de dood van velen, groter wordt dan de hebberigheid naar mooie baantjes en ze daarom de Farma Maffia steunen.

   Ik was toevallig vanmiddag nog even op de Facebook pagina van Frans MH17 Timmermans om de link van Joost Niemollers artikel over deze kwal door te geven. Deze Brusselse graaiFrans heeft duizenden ‘Facebook vrienden’ en bijna een kwart miljoen Nederlanders vonden zijn laatst bericht ‘leuk’. Stelletje hielenlikkers die het bericht dat Frans in het Frans schreef (waarom, hij is toch Nederlander?) leuk vonden, ondanks dat het grootste deel er geen donder van heeft begrepen. Gatver!! Hoe dom is het Nederlandse volk dat ze politici op een dergelijke wijze naar de bek likken. En wat voor deze Frans geldt, geldt voor alle politici, ze worden opgehemeld door ik weet niet hoeveel landgenoten.

   Timmermans liegt, glimt en wurgt het volk dat hem nooit koos:
   http://joostniemoller.nl/2015/11/timmermans-liegt-glimt-en-wurgt-het-volk-dat-hem-nooit-koos

   Hier de Facebook pagina van de kwal:
   https://www.facebook.com/frans.timmermans/timeline

   Hij is zo vreselijk begaan met de slachtoffers in Parijs, maar snapt niet dat het allemaal kan gebeuren door het besluiteloze optreden van de politiek.

  3. Ik hoop het mee temogen maken dat Frans Timmermans ooit geconfronteerd wordt met die groffe Oekraîner die een kinderspeeltje omhoog houdt, een popje dacht ik, en die hij in zijn UNO leugen rede beschuldicht van lijkenschennis het bestelen van dode mensen !
   Dit is een handige slimme querulant, die het ver gaat brengen in het liegen en bedriegen spel, wat politiek heet !

 2. Het zijn de moderne goud zoekers, en ze gaan over lijken, ja juist het gaat over lijken.
  Een hele goede oude vriend van mij die bij een Franse bedrijf werkzaam was, pilletjes poedertjes tandpasta gebaseerd op eeuwen oude plantaardige wetenschappen.
  Vertelde mij dat ze zelfs nieuwe vormen van zelf medicatie aanwakkeren, want er moet hoe dan ook geconsumeerd worden.
  Zijn oude bedrijf heeft de hand gelegd op de grootste en beste producenten centra’s van essentiele oliën, in noord Africa en beginnen de kleintjes die de kwaliteit produceren af te knijpen, daarom koop ik en met mij de mooie oliën zoveel mogelijk bij de kleine producenten.
  Het is het Specerijen denken, tonnen muscaat noten voor een pipo prijs, en dan drie nootjes met een gratis schaafje van blik cadeau, maar wel 1000% winst, meer diefstal eigenlijk !

  1. Beste Paul, er is geen sprake van een misoogst, maar van één ziekte in de olijf bomen, waar door er grote sterfte is in de olijfboomgaarden, en dus minder olijf olie, in Italië !!!
   Ik koop mijn olijf olie per blik van 5 liter, bij een kleine producteur in de heuvels achter Nice, cote d’azure.
   Heerlijke niet dood gefilterde olie, ook zo te gebruiken, het komt aan per klein pallet, en dan verdelen wij het onder de liefhebbers, het zelfde met de bijzondere wijnen, ’t is iets duurder maar je hebt de garantie van qualiteit, Groet Jenne

  2. Dat is het voordeel als je in een streek woont waar dat allemaal te verkrijgen is, helaas is dat hier in Nederland niet mogelijk. Ik zit nu bijvoorbeeld eens te zoeken waar ik in de grote stad reuzel kan kopen om in te bakken en braden. Ik dacht dat zonnebloemolie daar goed voor was, maar dat blijkt ook al schadelijke stoffen op te leveren als je het te heet laat worden.

  3. Paul, reuzel moet je zelf maken, varkens spek/vet uit bakken, en constant schoonscheppen met de schuimspaan alle kaantjes er uit die zijn dan wel weer lekker met een beetje grof zout op brood te eten, het uitgebakken vet wordt gemengd met geglazuurde uitjes heel fijn gesneden, en dat is reuzel voor op brood, lievelings eten van mijn grootvader 96 en omgekomen door een vervelende omstandigheid, om te bakken is gewoon goede olijf olie het beste, zout alleen diep gewonnen, of geschept schuimzout, daar zitten geen plastic deeltjes in.
   Ik heb lekker kletsen onze huishoudster van Venetiaanse afkomst, is een bijbel op voedsel en kookkunst, en als ik ongehoorzaam ben soms, maakt ze niet mijn lievelings eten voor de zondag, in Januari gaan we weer een paar weken naar Venetië, er is zoveel te zien, maar je moet weten waar te kijken, net als vroeger het museumtje in Haarlem, van de Tyler familie, de tekeningen van Da Vinci hingen achter een oud gordijn, zo dat ze niet zouden verbleken, zou er niet meer heen durfen, want het is gerastaureerd, nou dan weet ik het wel, weg sfeer van een oude persoonlmijke verzameling !
   Je kunt zoeken op internet, en gezamelijk inkopen, transport is geen enkel probleem,

  4. Dank je Jenne, ik ga er eens naar kijken.

   Ik ken dat ‘opknappen’ van oude en kleine museumpjes en wat dat dan voor gedrochten worden. Hier in Dordrecht staat een oud koopmanshuis aan de haven, daar ging ik vroeger wel eens samen met mijn moeder naartoe. 1 man aan de deur, entree bijna gratis en je rook, zag en voelde dat het huis er nog steeds uitzag zoals het was toen de rijke koopman er in de Middeleeuwen in leefde. Nu is het verbouwd, is twee keer zo groot geworden, twintig keer duurder om erin te komen, glimmend en glanzend gemaakt, een fototoestel is verboden en in elke kamer een beveiliger die oplet of je niet stiekem met je mobieltje een foto maakt en de complete sfeer van weleer is totaal verdwenen.

  5. Paul, gelukkig is de wereld van schoonheid en cultuur groter als alleen Nederland, er zijn nog veel echte authentique verstopte juweeltjes te vinden.
   Het gaat altijd om de inside information, komt die uit de eerste hand, zit je op fluweel, ik persoonlijk denk dat Italië ook gezien zijn historie over verschrikkelijk veel mooie en bijzondere objecten beschikt, hier in Frankrijk is ook veel te vinden, maar je moet vaak wel over een goede introductie beschikken, die oude families zijn heel schuchter, schroomvallig altijd de luiken dicht ” mooi woord trouwens SCHUCHTER, met twee X CH “,
   een leger vriend uit 56 van het betonpalen transport, met de eerste duwboot, v.d. Wees, maar hij is onlangs verdronken in de Wiskey, een andere werd ook alcoholist Hoogmoedt, lang geleden, groet Jenne

 3. Het is een goede zaak dat er steeds meer medische wetenschappers de big pharma veroordelen in hun maffiose praktijken.Een aanklacht van cardioloog Langsjoen om het klakkeloos voorgeschreven medicijn statine, wat cholesterol moet reduceren.Het redt levens volgens hun maar het is het gouden kalf van de pharma industrie.Wij staan aan de vooravond van de grootste medische tragedie aller tijden zegt hij.Nooit eerder bracht het medische establishment miljoenen mensen in levens gevaar. Ik beschouw mijn professie de laatste tijd met een mengeling van medelijden en verachting.

 4. Je bent in feite je beste therapeut. Laat de wetenschap de diagnose stellen en ga dan zelf op zoek naar alternatieve geneesmiddelen. Meestal gaat het om kruiden en gewassen die vlot te verkrijgen zijn. Dit doe ik nu al jaren en nog altijd vind ik nieuwe kruiden die nog beter werken en die het lichaam en passant in balans brengen want het is de onbalans die ziek maakt. Het begint in de darmen, de hersenen van het lichaam genoemd. Een zieke of niet gezonde darm leidt tot allerlei kwalen en uiteindelijk ziekten Welnu er bestaat een prachtig plantaardig kruid dat in de Ayurvedische geneeskunde al sinds mensenheugenis gebruikt wordt nl. Berberis Vulgaris. Dit kruid heelt de darmen en heeft als bijkomende bonus een bloedsuiker verlagende werking voor diabetes 2-patiënten. Daarbuiten komt er bij mij enkel bio op tafel. Van plaatselijke producenten voor groenten en fruit en van kleinschalige producenten voor de rest. Bakken en braden doe ik met kokosolie en ghee. Las vanochtend nog dat wie van kanker geneest een zware financiële kater wacht door de torenhoge kosten van de behandelingen. Om opnieuw ziek te worden van de zorgen….

 5. Dit is niet nieuw! Gelukkig worden meer en meer zaken naar buiten gebracht. Onze Sarahbeweging volgt de farma industrie op de voet. Onze apotheker Fernand Haesbrouck werd al meerdere malen met de dood bedreigd omdat hij HET PUBLIEK VOORLICHT over de werking en gevolgen van de psychofarmaca. Het is een feit dat natuurlijke geneeswijzen voortdurend worden genegeerd en aangevallen, tegengewerkt, zowel in de opleiding van artsen als bij de beoefenaars.
  Bijzonder goed artikel ( heb deze al gedeeld op facebook) en hoed af voor deze klokkenluiders!
  Volg ook: thetruthaboutcancer: een aanrader en wereldwijd aangekocht: 9 delige reeks.

 6. Veel van deze aspecten draaien om gezag en autoriteit.
  De ‘dokter met de witte jas’ is voor veel mensen net zo’n autoriteit als de man met de zwarte toga en het typ met z’n politieuniform.
  We zijn geprogrammeerd om daar naar te luisteren en hun bevoegdheid ten allen tijde te respecteren.
  Daar ligt de hoofdfout en mede door deze gehoorzaamheid zijn gezagsdragers al jaren in staat buitengewoon onethische handelwijzen aan ons te verkopen.
  In vroeger tijden was dit nog veel extremer maar we zijn er nog lang niet.

 7. Opgenomen ?

  Bij het artikel ‘schytzofrenie bestaat niet’ van 23 April 2015 door Robin de Boer heb in een x-aantal blogjes gezet .
  Let op de datums en data in verband met die aardbeving in Nepal en de door mij verwachtte storm in Nederland 13 november .
  De berichtjes zijn weliswaar niet helemaal compleet, maar het is wel opmerkelijk dat ik op 1 blogsite zowel die aardbeving in Nepal als wel het donderse gebliksem en het bliksemse gedonder van 13 november j.l. voor was.
  zo ook met : 26 december kerst tsunami Atjeh als mede met L’Aquilla Italië aardbeving April 2009.
  Deze 2 zijn vooraf opgenomen in de diverse rapportages van psychologen en psychiaters in en om en nabij Zuidlaren en Groningen.
  Ter verificatie :
  Voor die tsunami , v/d Bent en o.a. Pals Verlinde psychologen werkzaam op de K.K.P. te Groningen.
  en voor de L’Aquilla aardbeving de rapportages van sociaal werkers e.a. van [nota bene!] Het A-huis in Groningen eind 2008, begin 2009 .
  Alsmede had ik zowel in India als in Groningen o.a. ;
  ~ Bam met kerst 2003,
  ~ Kasjmir aardbeving
  ~ Haïti aardbeving 12-1-10,
  ~ Japan tsunami,
  ~ Kleddernat in Kedarnarth , India juni 2013 , en vele anderen al ver van te voren aangekondigd .
  Vorig jaar hadden we een donder en bliksem concert van meer dan een jaar, op gezette tijden en speciale datums .
  Dit had ik ook nog up-ge-date op deze site….
  Dit soort feitelijke gebeurtenissen , door mij ver van te voren aangekondigd , laten geen twijfel bestaan rondom het al of niet bestaan van GOD.
  GOD bestaat gewoon en dat willen de wetenschappers niet toegeven ook al weten ze in Groningen inmiddels wel beter.
  Dat is sinds 2001 duidelijk geworden middels aardbevingen , tsunami’s , vulkanen , donder en bliksem in en uitslagen en de verlossingen per 10.000 in het geheim.
  Dit laatste ter voorbereiding van de dag des oordeels in het verschiet .
  Om de huidige wereld leiders , die voor ons bijna allemaal hebben afgedaan te vervangen door de door ons verkozen [gewone] mensen voor het vormen van een nieuwe wereld raad die onder leiding van GOD ,zijn Profeten en Engelen de mensheid tot in de eeuwigheid zal gaan besturen.

  Waarschijnlijk gezien hun praktijken in het verleden hebben de wetenschapper en wereld leiders daar gewoon geen zin in….

  Ook kan hier uit worden opgemaakt dat satanisten , pedofielen , mind controlers , social en politial engineers op de korte termijn [voor 2020] een probleempje te wachtten staat .
  Verder heb ik nog een dringen verzoek aan de heren psychologen om hun diagnoses zowel wetenschappelijk als medisch, juridisch en technisch te bewijzen !
  Dit laatste gezien de veroordelingen die hieruit kunnen voortvloeien.

  Ohm namo narai !
  Bedankt en tot ziens ..

  Sri Sri Magnitude .
  AardbevingsGroninger ,
  donder en bliksem predikant .

 8. Het gaat alleen maar om geld niet om genezing ! De belangrijkste dingen zijn de fharma en de wapen industrie want dat brengt geld voor de rest is het niet belangrijk!!!! Wij kunnen gerust sterven zonder genezing ! Wat de farmie brengt is niet onze genezing !!!! Maak ons alleen maar zieker ! Gebruik cannabis olie dat brengt genezing ! Voor de rest chemo etc heb ik niets mee allemaal slecht ! Alleen maar om ons zieker te maken !

 9. Dat wordt ook beweerd door 75 % van de artsen die nemen geen chemo ! Dus denk na !!! Daarbij ik werk in een ziekenhuis !!! Ben veel te weten gekomen !! Geen griep prik geen chemo !! Bewezen ! Maar haal lekker je prikkie als je denkt dat het werkt met anti vries erin haha ! Alles wat slecht voor je is zit erin ! Maar geeft niets als je denkt dat je , je beter voelt is het helemaal OK ! Groetjes allemaal !

  1. Heb ook in een ziekenhuis gewerkt: weet je, die naam zegt het zelf!
   Eigenlijk is er geen evenwicht: laat osteopathie, acupunctuur, homeopathie, chiropraxie toe en andere natuurlijke geneeswijzen , want nu is er geen evenwicht. Heb bij diverse kankers gewerkt en chemo gezien, wat is dit een zwaar nazi-vergif!!!, nul overleving bij de longen en keelkankers, om er maar een paar te noemen.
   Mensen worden voortdurend voorgelogen, zwaar mis-handeld-het is werkelijk een industrie geworden.

  1. Drs. John Consemulder,
   Mooi stukje commentaar, leest U bij voorbaat het liefst Uw eigen boeken, Jenne

 10. Artsen zijn in vallen getuimeld betreffende Antroposofie.
  Organisaties ondersteunen elkaar hierin.
  6 jaar verder Organisaties hebben zich super verrijkt met occultisme.
  Mensen volgen, nieuwe slavernij is ontstaan.

 11. Heb het al jaren van de daken geschreeuwd, maar wie gelooft nou eerlijk getrouwen personen?
  Heb zelfs artsen voor het dilemma gesteld, dat jarenlang(meer dan 5 jaar zelfs) pijnstillers snoepen geheel niet nodig is en alleen het lichaam eraan meer afhankelijk maakt, in plaats van afbouwen, wordt jij buiten bedrijf ‘gesteld’?

 12. Een goed artikel. Fijn dat er steeds meer bewijzen boven tafel komen. Ik heb een vraag aan Anelle. Kan ik Berberis Vulgaris ook gebruiken voor een histamine intolerantie? Zo ja, waar is dit middel te verkrijgen of te bestellen? Zo nee, weet je iets anders? Ik gebruik nu DAO-Sin. Di-amine oxidasie of zoiets is dat. Ik gebruik liever iets plantaardigs zoals kruiden. Anelle en anderen, weten jullie iets? Hartelijk dank.

 13. Hallo beste mensen ,ik heb het een en ander gelezen,en ik kom tot de conclusie,dat ik dit al vele jaren denkt,zo als dat van de IS en de zaak rond de medicijnen,ik wil geen medicijnen en mijn Huisarts weet het al,jij zoek zelf wel wat op,dat vindt ik fijn die medewerking,ik wens jullie veel sucses met deze Artikelen

  gr van Jacqus v wakeren

 14. Dit is geen verrassing. Alle drugs (=medicijnen) komen voort uit de farmaceutische industrie. Zij hebben weten op te klimmen tot de enige legale drugs dealers. Alle Commerciële ondernemingen willen klanten die blijven afnemen, daarom stimuleren ze allemaal verslaving aan hun producten. Commercieel gezien is dat geen bijwerking maar hoofdwerking.

  Commercie en ideële doelstellingen laten zich niet verenigen, niet in gezondheidszorg, niet in onderwijs, niet in sociale zorg, niet in gevangenissen, niet in defensie, niet in ordehandhaving, en niet in infrastructuur.

  Veertig jaar geleden was dit principe nog algemeen aanvaard onder economen. Zaken die het algemeen belang betroffen dienden bij de overheid worden ondergebracht. Vervolgens hebben neoliberalen gezorgd voor een uitverkoop van de overheidsdiensten, en is ook de regulering op de industrie afgezwakt. De gevolgen zijn dat de sociale verzorgingsstaat juist onbetaalbaar is geworden.

  Want waar de overheid werkgelegenheid schiep en inkomsten uit haar monopolies haalde, betalen wij nu een veel hogere winstbelasting aan commerciële monopolies en oligopolies. De overheid is van ons allemaal. Wat in de overheidskas vloeit, komt ons allen ten goede, in de vorm van werkgelegenheid, zorg of lagere belastingen. De grote commerciële ondernemingen ontduiken juist belasting en nemen veel werkgelegenheid weg door alles samen te voegen. Gevolg: de staat wordt steeds armer

  Vandaar dat met de liberalisering de voorzieningen vergaand zijn afgebroken. Vroeger had je een volledige studiebeurs, goede uitkeringen, goedkope betrouwbare nutsbedrijven, goedkope huisvesting enz. Het is allemaal afgebroken, wegbezuinigd ondanks het gegeven dat wij met zijn allen jaar in jaar uit meer produceren. Maar de verdeling werd alsmaar schever.

  Pfizer heeft zojuist het Europese Allergan overgenomen. Waarom? Als reden wordt genoemd: Om de Amerikaanse overheidscontrole te ontduiken! Geen prettige gedachte.

  Voor wie niet ligt te slapen. De grote corporatie zijn in een enorm tempo bezig de kleinere spelers over te nemen en groeien alsmaar in macht ten koste van onze nationale staten. Vandaar dat ze een lange neus naar de staten strekken en desnoods de boel omkopen. Wat voor wereldorde steven wij op af? Nadat we met veel moeite onze staten van monarchieën hebben weten om te vormen tot democratische rechtstaten, ontstaan er nu grote commerciële gezagsstructuren die door een elite wordt geleid die zichzelf steeds brutaler boven de wet stelt. De technologie werkt hier bij als een versneller omdat zij het mogelijk maakt om steeds grotere globale macht centraal uit te oefenen.

  Het communisme is verslagen maar nu zijn we overgeleverd aan het andere uiterste, want de sociale verzorgingsstaat bestond alleen doordat de elite het communisme vreesde en de uitbuiting naar de derde wereld verlegde. Die angst is nu weg en we zijn weer op op de oude koers van toenemende machtsconcentratie, zoals die door Marx was voorspeld voor Duitsland maar nu feitelijk ontpopt voor de wereld. De vrije markt is aan het verdwijnen. Om een idee te geven. In de VS, ooit het land van de vrije ondernemer, is het het aantal zelfstandigen nog maar 7% van de beroepsbevolking, het laagste in de wereld.

  Kijk even terug in de geschiedenis. Ons systeem is gebaseerd op de Romeinse slavenmaatschappij en haar instituties. Naarmate het Romeinse Rijk groeide kwam alle grond in handen van kleine elite. Om een idee te geven, in de Middeleeuwen was 40% van de grond in handen van de kerk, die in handen was van diezelfde elite. In de negentiende eeuw werd het gewone volk in Engeland zo ondervoed dat de adel een kop groter was, en ze werden gemiddeld maar 35 jaar op het platteland. In Duitsland werd de arbeider na de industriële revolutie gemiddeld nog maar 30 jaar.

  Het is ook verontrustend dat onze overheden wederom de gewone burger zijn gaan definiëren als potentiële terrorist en daarmee als staatsvijand en ze in al hun uitingen en bewegingen in de gaten wil houden. Tegelijkertijd wordt de staat zelf voor de burger ondoorzichtig gemaakt. Dat is nu typisch voor een staat die gecontroleerd wordt door een elite. De elite opereert steeds meer mondiaal. De illegale manier waarop natiestaten in het Midden Oosten met de grond gelijk worden gemaakt is ronduit zorgelijk.

  Het wordt tijd dat er een sociale tegenbeweging op gang komt voor wij weer diep in de ellende zitten. Democratische rechten bestaan alleen zolang mensen ze willen uitoefenen. Onze voorouders hebben die met bevochten met bloed zweet en tranen. Niets hebben ze cadeau gekregen.

 15. Zijn boek gelezen en ik vond dit heel schokkend wat er in beschreven staat! Ik wist wel dat het erg was maar zo erg kon ik me niet voorstellen!

  Magalaan schrijft,’het wordt tijd dat er een sociale beweging op gang komt’. Daar ben ik het helemaal mee eens. Een burgerinitiatief richting politiek zou misschien al helpen!
  Ik hoop dat, Want to Known daar initiatief toe kan nemen!

 16. Het boek is kraakhelder en meedogenloos. De conclusies spreken voor zich. Onderbelicht blijft hoe de medicus practicus in deze discussie staat: hij weet dat hij beduveld wordt en toch gaat hij voor de bijl en laat zich omkopen. Dat althans suggereert het boek. Maar in hoeverre speelt angst bij deze dokter een rol? Angst om van nihilisme te worden beschuldigd, als hij niet behandeld? Ik denk en ik kan staven, dat veel artsen last hebben van angst bij hun beroepsuitoefening. Op de bespreking van deze angst rust een taboe. het is de moeite waard dat aan de orde te stellen en te tonen.

  1. Kees, informeer je eens bij het RIVM e.d. Of bij ‘Medisch Contact’ van de man die het voorwoord schreef. Artsen zitten in een dwangbuis waarvan de oudere artsen, die nog andere tijden hebben gekend, met opluchting afscheid nemen als ze met pensioen gaan bijv. Daar zit de angst, voor de stok achter de deur.
   Zoek eens op intraveneus injecteren van Vitamine C; het is v e r b o d e n in Nederland..! Zoek eens op de mega-voordelen.. Je weet niet wat je leest. En de jongere artsen? Die zijn al totaal gebrainwashed en vinden het de normaalste zaak, lijkt wel, dat Big Pharma op de stoep adviseert om hun pillen te nemen..
   Voor het minste of geringste hebben artsen een procedure aan hun broek hangen..!!

  2. Beste Kees,
   Een voorbeeld uit eigen hand:
   2014 mei beroerte met als gevolg hemiparese linkerzijde van het lichaam.cholesterol iets boven de 4
   medicatie: 1 bloeverdunner.3 betablokkers,1 chlolesterolremmer simvastatine.
   augustus 2014: arts vind 2,6 cholesterol te hoog schrijft atorvastatine voor.na drie weken pijn op de borst aanhoudend spierpijn conditie van een 80-90 jarige(ben 50).
   Na ziekenhuis gebeld te hebben arts was op vakantie zegt collega-arts gelijk hiermee stoppen.
   Arts komt terug schrijft enegy voor een combinatie van ezytimide en simvastatine in oktober 2014.
   Aanvankelijk geen klachten in april 2014 is het cholesterol 2,4 en nemen de klachten toe,maar de internist is tevreden,inmiddels slik ik drie supplementen om de bijwerkingen te verminderen.Dat zeg ik ook tegen hem,geen gehoor,ga zo door en word ontslagen naar de huisarts.
   Ik researchen op internet,nergens kom ik studies tegen die zeggen dat cholestereol onder de 2,5 moet zijn.Dat is ooit door een professor in America gelanceert onder een studie van pfizer en is in Nederland klakkenloos overgenomen als beleid in het behandelen van mensen die een beroerte of hartinfarct hebben gehad.Let wel 1 op de tien heeft last van bijwerkingen,zoals boven beschreven.
   Langdurige studies van cholesterolremmers wijzen uit dat mensen met zo’n laag chlolesterol eerder sterven aan ahrtfalen dan mensen met een hoger cholesterol van rond de 5-6 wat de normale waardes zijn.Dus ik ben gestopt met de pillen in juli 2015.Mijn vermoeidheid,spierpijn is verdwenen,ik heb weer een conditie van een 50 jarige en mijn chlolesterol is nog steeds vier.Omdat meneer de arts een getal behandeld en geen patient,heb ik me 1,5 jaar klote gevoeld.Dat is wat Big Pharma doet artsen laten geloven dat ze het goede doen.Pfizer swerelds grootste cholesterolremmers- producent is nu al nieuwe medicijnen aan het ontwikkelen,omdat ze weten dat de landurige studies in meer dan 20 landen slecht voor ze uitvallen.In Zweden worden ze al niet meer gegeven,hier in nederland is er in 2007 al een rel geweest die rustig weer verdwenen is artsen doen nog steeds wat de pharmacie wil en weten niet beter,dat heeft niets met angst te maken meer met de cultuur waaarin ze opgeleid worden.

 17. Mensen zouden wat meer kennis moeten hebben over het functioneren van hun eigen lichaam voor zelfbescherming. Een mens is meer dan een lichaam alleen. In feite bestaat elk mens uit meerdere lichamen waarvan 1 fysiek en meerdere energievelden om ons heen (aura) welke vibraties opnemen uit de omgeving. Deze vibraties hebben hun uitwerking op de trillingen van het energieveld van elke lichaamscel die in perfekte harmonie samenwerken voor een optimale gezondheid. Neemt men negatieve vibraties op door zicht of gehoor of beiden dan zal dat een negatief effekt hebben op de vibraties van de lichaamscellen en deze verstoren.

  Als dit niet weer hersteld wordt door positieve vibraties dan zullen op den duur de betreffende cellen hun functie niet meer optimaal kunnen uitvoeren waardoor er een celverzwakking in het lichaam optreed en er een ziektebeeld ontstaat. Vitaminen, mineralen en aminozuren zorgen er mede voor dat deze cellen optimaal gevoed worden en de cellen op de juiste vibratie houden. Daar men tegenwoordig te weinig hiervan binnen krijgt verzwakken de cellen nog meer waardoor deze door negatieve vibraties van buitenaf onvoldoende de cellen op de juiste trilling kunnen houden. Omdat een mens deel uit maakt van de natuur is het logisch dat wij dan ook alleen maar natuurlijke bestanddelen tot ons zouden moeten nemen die bijdragen aan het goed functioneren van de menselijke motor. Dat is altijd zo geweest. Voor elke aandoening, verzwakking, is in de natuur een plant of bloem te vinden welke trillingen resoneert met de trillingen van de cellen van een bepaald menselijk orgaan. Dit geldt ook voor dieren. Dit noemt men Phytotherapie, Homeopathie etc. De Engelse arts dr. Bach en de Zwitserse arts dr. Vogel hebben hun hele leven daaraan gewijd de juiste planten voor een bepaalde aandoening te vinden, alsmede Ayurveda en Chinese geneeskunde met accapunctuur.

  Natuurgeneeskunde is altijd de enige vorm van geneeskunde geweest, al zolang de mensheid ziektes heeft ontwikkeld. Chemische medicijnen zijn ontwikkeld door medische wetenschappers die er lol aan hadden te experimenteren met virussen en de werking op de lichaamscellen waarvoor menig dier als testobject het loodje heeft moeten leggen. Het gehutsel en geknutsel in de laboratoria wereldwijd met af en toe een succes heeft bepaalde lieden doen besluiten er een Big Business van te maken. De wetenschappers zijn voor grof geld en door een groot ego door deze lieden aangesteld naar meer aandoeningen te kijken en te experimenteren desnoods maar ziektes te verzinnen want de mens heeft er toch geen verstand van en velen denken nog steeds dat artsen en Pharmabedrijven het beter weten.

  Gelukkig weten steeds meer mensen die “wakker” worden dat o.a. het HIV-virus en de kippengriep of varkensgriep in een laboratorium zijn ontstaan net als de Ebola virus met als doel de wereldbevolking te verminderen en tevens er grof geld aan te verdienen. We weten inmiddels ook dat de wereld geregeerd wordt door 13 families, ook wel de Illuminati genoemd, die de Centrale Banken beheren maar ook eigenaar zijn van Big Pharma, Olieconcerns, Chemische Bedrijven etc. alles wat maar geld opbrengt. Geld is macht en derhalve trekken zij zich niets van de regering en hun regels aan want ze hebben hun eigen wetten. Big Pharma wil zelfs natuurlijke remedies die zonder recept verkocht worden uit de schappen halen want men ziet dat steeds meer mensen overgaan op natuurlijke medicijnen en dat is hun een doorn in het oog door verlies aan geld. Niet voor niets wordt er zoveel gelobbyd bij de Minister van Gezondheid die ze helaas hierin steunt. Zo moet een natuurlijk product wat al vele malen hun positieve werking heeft bewezen vele tests ondergaan en heel moeilijk goedgekeurd wordt, terwijl een chemisch middel soms nauwelijks getest wordt en men allerlei achterdeuren heeft omdat te omzeilen.

  De Amerikaanse FDA heeft zich hiertegen met succes verzet en in Duitsland zal hun dat ook niet lukken. De mensen zullen steeds bewuster worden en ook andere, bewustere eigen keuzes gaan maken wat goed merkbaar is. Chemische medicijnen kan bij een acute aandoening nodig zijn maar nooit voor langere tijd. De meeste ouderen lijken steeds meer op wandelende apotheken en men neemt maar aan dat het bij het ouder worden hoort. Niets is minder waar, een mens hoort niet ziek te zijn maar wordt ziek door de vervuilde lucht (uitlaatgassen, chemtrails), het water (radioactiviteit, zware metalen, chemische reiniging etc.) en door voeding (kleurstoffen E-nrs., smaakstoffen E-nrs., bespoten groenten en fruit, conserveringsstoffen etc.), onnodige vaccinaties etc., medicijnen, alles negatieve trillingen. Doe dit samen met de psychologische bewerking van de media op de menselijke geest door de dagelijkse ellende in de wereld en mede door persoonlijke vervelende gebeurtenissen en stress dan is het niet zo gek dat we ziek worden.

  Ons geestelijk lichaam heeft zijn uitwerking op ons fysieke lichaam en als wij onze motor (lichaam) ook nog eens een keer voorzien van verkeerde brandstof dan kun je erop wachten. Dat hoef je met je auto ook niet te doen. Blijf weg van vervelend nieuws op TV wat je ongelukkig maakt en weinig aan kunt doen. Laat je niet negatief beinvloeden, boos maken of depressief. Blijf positief, lach zoveel mogelijk, wees blij, zing, luister naar muziek, wees tevreden, gelukkig, voel je goed dan voel jij je gezond en kunt zonder ziek zijn oud worden, heel oud zelfs. Wees goed voor je lichaam en je lichaam is goed voor jou. Zoals jij je van binnen voelt, zo straal je dat ook uit naar buiten. Luister naar je lichaams signalen en neem elke dag een glas chlorella, een groene alg die je lichaam ontgift maar tegelijk alle vitaminen en mineralen geeft die je lichaam nodig heeft. Betaalbaarder dan de apotheek.

  1. Je kunt ook serieus een blaasinstrument leren bespelen.
   Is misschien ook veel gezelliger. Fijn met elkaar mooie muziek maken 🙂

 18. Dankzij de huisarts van wie ik gedurende 6 weken verschillende soorten medicijnen heb moeten slikken wel is waar in kleine hoeveelheden zit ik nu reeds 9 maanden in een verlengde ontwenning, gewoon DE HEL. Dokter was niet op de hoogte dat ik deze moest afbouwen en ik zeker niet. NOOIT OF NOOIT GEEN MEDICIJNEN MEER VOOR MIJ.

 19. Het is NU 19-03-2016…. wàt is er tot dusver geschiedt aan deze kwestie?
  Het grote misleiden gaat gewoon door(Edith Schippers inclusief echtgenoot…!) voor zover ik kan waarnemen…
  Wb de opmerking in de eerste tekst (prof.Gotzsche)dat huisartsen &co minstens èèn patiënt (per…? maand, kwartaal…)om zeep helpen en dat dan zonder het bewust te doen en zonder het te beseffen…
  Ja dat dank je de koekoek, die mensen zijn niet wereldvreemd, die weten dondersgoed dat de bijwerkingen en de wèrkingen… vaak schadelijk zijn maar door een soort beroepsdeformatie trekken ze hun handen terug als er een patiënt overlijdt…
  In de inleiding van Bert Keizer worden wèl man en paard genoemd ivm het bewùste handelen van medici die m.i. eerder voor de poen, status en het pensioen gaan dan dat het hart zo vol empathie is voor de patientenkring…
  Het is zoals gesteld inderdaad een verrotte wereld.

 20. Ik ben een ernstige slachtoffer van twee polypropyleen liesbreuk matten. Vanwege de ondragelijke pijn klachten kan ik niet lopen nog geen seconde zitten Dit was niet nodig geweest er bestaan n.l biologische matte Bij kan de mat er niet meer uit. Deze mat is zodanig verkleefd. x
  dus mijn leven is verwoest. Er moet een verbod komen op die matten dit om meerdere slachtoffers te voor komen. Daarnaast heeft Meshed Up zie internet hulp nodg hoop dat u ons kunt helpen.

 21. Het is vreselijk om te moeten vaststellen, maar het zijn de onaantastbaren van deze wereld, ze zijn te groot en te machtig, we zijn er al heel lang tegen aan het vechten, maar het is zinloos, binnen mijn vriendenkring, speelt we spreken er over, maar ze zijn gewoon bang, een van mijn intiemste vrienden een Apotheker gaat over twee maanden met pensioen, hij zegt ik ben zo blij dat ik dit doosjes en drankjes doorgeef vak ga verlaten, hij heeft wel degelijk de mensen op homeopathie gewezen, het groeit nu snel, maar de grote aasgieren hebben dit nu ook ontdekt, ze kunnen alles maken en breken, en dat doen ze ook regelmatig, ze breken het geweten, van veel goede mensen.
  Jenne

 22. 20 jaar allerlei medicatie geslikt tegen stemmingsstoornissen. Lithium, Quatipine, Depakine, venlafaxine. Voelde me steeds zieker en gekker. Ik was de bipolaire idioot. Daar kon ik nou eenmaal niets aan doen. Een maand geleden gestopt met alle rommel. 20 jaar lang zijn mijn lichaam en geest steeds zieker geworden.ik zie nu weer licht om me heen. Mijn lichaam was totaal vergiftigd en mijn gezin heeft net als ik in een hel geleefd. Ik wil geen psychiater meer zien.Ik wil de pharmaceutische industrie aanklagen en schadevergoeding voor de afgelopen 20 jaar. Ik was in de bloei van mijn leven. Ben nu 58 en ik ga door ! Wie weet waar ik Hulp kan krijgen voor mijn aanklacht?

  1. Riet Houtzager,

   waarom heeft U zich niet tot de homeopathie gewend, daar had U zeker middelen kunnen vinden, om Uw toch zo te noemen drugs verslaving, te overwinnen en ongedaan te maken.
   Ik heb al heel wat mensen kunnen helpen, er is voorzichtigheid geboden, en het kan lang duren, maar je kunt weer je oude ik terug win het is zinloos pharma industrie de schuld te geven, het is jouw lichaam en jouw geest, en dus jouw verantwoording om die gezond te houden cq maken.
   groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.