Advertentie

Bill Gates: een destructief virus opgelopen…?


 

x

Bill Gates: Inmiddels één van ‘s werelds meest destructieve ‘goeddoeners’..?

Oorspronkelijk artikel HIERDr. Joseph Mercola ()
© Ned. vertaling: met dank aan Roeland

x

Hierboven spreekt ABC’s Nightline-presentator Bill Weir met de oprichter van Microsoft Bill Gates over zijn liefdadigheidsinspanningen. Gates’ laatste plan is om te proberen een einde te maken aan de honger in de wereld door meer genetisch gemanipuleerde (GG) gewassen te verbouwen. Hij investeerde al 27 miljoen Dollar in Monsanto Company, wat er toe leidde dat enkele landen zijn liefdadigheid afwezen vanwege de hoge risico’s op:

 • Het ontstaan van nieuwe ziekteoverbrengers
 • Gemuteerde pesticide-resistente insecten
 • Resistent ‘superonkruid’
 • Contaminatie van omliggende niet-GG gewassen

We weten al hoe diep de regering van de VS zich in Monsanto heeft verankerd. Voor een visuele illustratie van Monsanto’s ‘draaideur-verstandhouding’ met de regulerende instanties van de overheid, zie het onderstaande overzicht. (klik op het plaatje voor vergroting van deze ‘overheid-monsanto vv-draaideur’..)

Het is dit soort overheidsinfiltratie die het heeft toegestaan om genetische gemanipuleerde alfalfa zonder enige terughoudendheid goed te keuren, ondanks de protesten van de biologisch-organische gemeenschap en publieke kritiek van een kwart miljoen verontruste burgers. Met Bill Gates heeft Monsanto een van de vermogendste en invloedrijkste ‘filantropen’ binnengehaald die hun agenda ondersteund en misleidende propaganda over hun producten verspreid.

In afgelopen jaren is het teleurstellend duidelijk geworden dat Gates de groepsleider is wat de meest destructieve ‘goeddoeners’ van de planeet betreft… Zijn visie op wat nodig is om een verschil uit te maken in de door honger en armoede getroffen derde wereld landen is kortzichtig en op zijn best verkeerd ingelicht te noemen. Een recent artikel in de Seattle Times deelt mijn argumentatie dat de steun van Bill Gates aan genetisch gemanipuleerd (GG) gewas als een oplossing voor het wereldvoedseltekort gebaseerd is op ondeugdelijke wetenschap.

Een team van 900 wetenschappers, gefinancierd door de Wereld Bank en de Verenigde Naties hebben gedurende een periode van drie jaar de zaak onderzocht en kwamen tot de conclusie dat het gebruik van GG-gewas simpelweg NIET de zinvolle oplossing is voor de complexe situatie van de wereldhonger.

Daarentegen voerden de wetenschappers aan dat ‘agro-ecologische’ methodes de meest commercieel haalbare middelen zouden kunnen zijn om een mondiale voedselzekerheid te garanderen, met daarin opgenomen het gebruik van traditionele zaadvariaties en lokale landbouwpraktijken die zich reeds aan de lokale ecologie hebben aangepast.

‘Filantropie is de Vijand van Gerechtigheid’
In een recent artikel met bovenstaande kop ‘Filantropie is de Vijand van Gerechtigheid’ bekritiseerd Robert Newman de keuze van Bill Gates als de aangewezen ‘stem’ van de armen der wereld tijdens het Wereld Economisch Forum dat in januari gehouden werd. ‘’Zeg ik hiermee dat filantropie nooit iets goeds heeft opgeleverd? Nee, het heeft zeker veel schitterende dingen tot stand gebracht… Maar let op de verwoesting die macht zónder overzicht en democratische controle kan veroorzaken,’’ schrijft Newman.

Hoe kan het dat Bill Gates NIET op de hoogte is van de verwoestende krachten achter het grote voedselspel..??(klik voor artikel!) Wie stuurt hem dit indringende boek van Dr. William Engdahl

Hij gaat verder: ‘’De biotechnische agricultuur die Lord Sainsbury er democratisch niet doorheen kreeg, kan hij nu door zijn Gatsby Foundation eenzijdig invoeren. Het wordt ons voorgehouden dat het biotech-project van Gatsby zich richt om in voedselzekerheid te voorzien voor het zuiden. Maar als je luistert naar zuidelijke groepen zoals de Karnataka State Farmers van India is voedselzekerheid exact de rede waarom zij tegen GG in actie komen, omdat biotech-gewas een mono-gewas is dat kwetsbaarder is voor ziekte en zodoende karrenvrachten aan petrochemische pesticiden, insecticiden en fungiciden nodig heeft – geen van allen goedkoop – die tegen toch al ruïneuze aanschafkosten ook nog eens met de prijs van olie meestijgen en zodoende als eerste de kleine familieboerderijen tot faillissement zal brengen.

Gewasziekten muteren ondertussen en geen van alle chemische middelen ter wereld kan vervolgens de ziekte bedwingen die de volledige oogsten van genetische gemanipuleerde enkelvoudige teellijnen vernietigd. Zowel de Gatsby en de Bill and Melinda Gates Foundations zijn er op gespitst dieper de agricultuur in te gaan, met name in Afrika. Maar van bovenaf opgelegde wondermiddelen voor de landelijke armen, zullen niet goed aflopen.’’

Hier ben ik het mee eens. Het doneren van gepatenteerd zaad dat de landbouwers hun soevereiniteit wegneemt, is niet de juiste manier om de armen van de derde wereld te redden. Zoals vorig jaar door Netline (3) is gerapporteerd hebben Monsanto en andere biotechbedrijven met de Gates Foundation samengewerkt via de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) om het gebruik van genetisch gemanipuleerd (GG) gewas in Afrika te promoten. De Gates Foundation heeft honderden miljoenen dollars aan AGRA gedoneerd en in 2006 is Robert Horsch voor het AGRA project ingehuurd. Horsch was 25 jaar bewindsman bij Monsanto. Kortom, in een notendop: het project mag dan wel verkocht zijn onder de vlag van altruïsme en ‘bestendigheid’ maar in werkelijkheid is het alles behalve dat. Het is slechts een multi-miljoenen onderneming om Afrika tot een GG-gewas-vriendelijk continent te maken.

Belangverstrengeling ten top
Gates’ filantropische methoden vielen na augustus 2010 onder kritische blik toen ontdekt werd dat de Gates Foundation 500.000 aandelen in Monsanto had gekocht; daarmee de eerdere invloed dramatisch toe laten nemend. Vandaar de financiële belangverstrengelingen in het biotechbedrijf. AGRA-watch, een instantie die kritisch de stappen van AGRA volgt, gaf het volgende commentaar op deze banden (4):

’De directe investering van de Gates Foundation in Monsanto is op twee elementaire niveaus problematisch,’’ zei Dr. Phil Bereano, University of Washington professor emeritus en erkend expert op het gebied van genetische manipulatie. ‘’Ten eerste heeft Monsanto een geschiedenis aan schaamteloze minachting voor de belangen en het welzijn van kleine boeren over de hele wereld en heeft tevens een ontstellend dossier wat het milieu aangaat. De sterke banden met Monsanto roept serieuze vragen op over de grote fondsverstrekkingen aan de agriculturele ontwikkeling in Afrika en het ogenschijnlijke doel van het verlichten van armoede en honger bij kleinschalige boeren. Ten tweede representeren deze investeringen een enorme belangenverstrengeling.’’

Langzaam maar zeker trekken de Monsanto’s van deze wereld het net dicht en komt de waarheid van dit motto dichterbij.. Ook Bill Gates lijkt voor hun karretje gespannen te zijn..!

Het zou naïef zijn te denken dat al deze filantropische samenwerkingen opgezet zijn om problemen echt op te lossen behalve om Monsanto in de wereldvoedselvoorraad aan een wereldmonopolie te helpen met dure gepatenteerde GG-zaden en de onkruidverdelgers die erbij gebruikt moeten worden. In het bovenstaande interview beweert Gates dat er zaden gedoneerd zouden worden aan de betrokken verarmde gebieden. Maar nu even serieus: hoe lang zouden die zaden gratis blijven?

Er bestaat tegenwoordig nauwelijks nog zoiets als een ‘mazzeltje’ en het is hoogst onwaarschijnlijk dat Monsanto bereid is om Afrika oneindig te blijven ‘voeden’. En aangezien je de zaden van Monsanto niet kunt opslaan om jaarlijks te gebruiken, gezien de onvruchtbaarheid van de nieuwe oogst, zullen zij letterlijk de gebieden en de mensen aan wie zij tijdelijk de zaden doneren, ‘bezitten’.

En als je eenmaal de rechten hebt over al het voedsel dat op de wereld groeit dan heers je letterlijk over de aarde. Dat lijkt het doel te zijn. En alleen zinnige rationeel denkende mensen kunnen hen stoppen. Het is echt jammer dat Gates zich als het ware als lakei bij de ‘donkere zijde’ heeft aangemeld in plaats van het inzetten van zijn onvatbare rijkdom om echt positieve en duurzame verandering te scheppen.

Het is een onbetwistbaar feit dat het invoeren van genetisch gemanipuleerde gewassen tot een verminderde biodiversiteit leidt, wat het directe tegengestelde is van wat de wereld nodig heeft. Echt, om de planeet te redden en zodoende onszelf, moet kleinschalige duurzame en organische landbouw niet alleen de voorkeur hebben maar ook hevig opbloeien en daarbij is GG-gewas geen steun, eerder een bedreiging voor het bestaan ervan.

Er is altijd vrije handel en uitwisseling geweest van zaden tussen boeren onderling, daarmee de biodiversiteit waarborgend. En zonder die basis kan er geen voedselsoevereiniteit bestaan. En met de afname van het aantal landbouwers en boeren is ‘het voeden van de hongerigen’ met GG-gewassen niets anders dan een onuitvoerbaar plan.Zowel genetische gemanipuleerde zaden als onkruidverdelgers brengen risico voor het milieu en de menselijke gezondheid..!

Naast de bedreiging voor het milieu en de agriculturele bedrijfsvoering brengen genetisch gemanipuleerde gewassen een reeks aan gezondheidsproblemen met zich mee. Het gaat dan niet alleen om de GG zaden maar ook om de onkruidverdelger die daarbij gebruikt wordt: Monsanto’s Round Up. Het is de best verkopende verdelger ter wereld en is ontworpen als partner van het genetisch gemanipuleerde ‘Roundup Ready-gewas’. (zie ons nieuwsbericht op WantToKnow HIER)

Volgens een schokkend rapport (5) waren toezichthouders al vanaf het begin van 1980 op de hoogte dat glyfosfaat, het actieve ingrediënt van Roundup, geboortedefecten bij proefdieren veroorzaakte. Deze informatie werd niet publiekelijk gemaakt. Daarentegen misleidden de toezichthouders het publiek over de veiligheid van glyfosfaat en met de invoering van Roundup Ready-gewas, is het gebruik van Roundup enorm omhoog geschoten. Volgens Monsanto is dit allemaal niet waar(6).

De cover van TIME van juli 2000. Zo werd de ‘gouden GMO-rijst’ verkocht. De protesterenden als tegenhanger voor de ‘miljoenen kinderen die ervan zouden kunnen eten’..!

Dr. Andres Carrasco, een leidend embryoloog van de Universiteit van Buenos Aires Medical School en de Argentijnse Nationale Onderzoeksraad, ontdekte dat glyfosfaat-achtige onkruidverdelgers zoals Monsanto’s Roundupformule deformatie bij kippenembryo’s veroorzaakten die gelijkenissen vertoonde met het soort geboortedefecten die in gebieden zoals La Leonesa gemeld werden. Daar zijn grote agricultuurbedrijven afhankelijk van glyfosfaat om hun genetisch gemanipuleerde gewas te behandelen.

Gouden Rijst: een ‘Trojaans Paard’
Het idee dat je een einde aan de wereldhonger kan maken met genetisch gemanipuleerd gewas is eenvoudigweg niet goed doordacht. Vorige zomer heb ik het gehad over de donatie van 20 miljoen Dollar van de Bill & Melinda Gates Foundation voor het ontwikkelen van zogenaamd ‘gouden rijst’ – alweer een andere ongetest GG-gewas dat riskeert een economische en ecologische ramp voort te brengen. Gouden rijst is genetisch gemanipuleerd om beta-caroteen te produceren die het lichaam kan omvormen tot vitamine A. Het wordt gepromoot als een manier om vitamine A gebrek te verlichten, wat veel voorkomt in de ontwikkelingslanden waar mensen geen constante toegang hebben tot voedingsmiddelen die rijk zijn aan beta-caroteen, zoals groente en fruit.

Hoewel dit in theorie goed klinkt, is de realiteit van een beta-caroteen producerende rijstsoort niet helemaal volgzaam voor wat die gedachte betreft. Volgens Food Freedom (7):
‘’Gouden rijst is een Trojaans Paard om onder het mom van humanitaire steun GG-vriendelijke regelgeving op het gebied bioveiligheid te krijgen. Eenmaal in positie opent deze regelgeving de deur voor de biotechindustrie om commercieel gepatenteerde GG-gewassen binnen te krijgen. In Kenia hebben USAID en Monsanto dit exact zo voor elkaar gekregen met hun zoete aardappelproject.’’

Het is misschien makkelijker in te zien waarom er zoveel mensen dit soort filantropie betwijfelen wanneer je eenmaal iets meer van het product zelf begrijpt en waarom het nooit de eigen hype in stand kan houden. In dit geval kan ons lichaam alleen onder bepaalde voorwaarden beta-caroteen in vitamine A omzetten. Beta-Caroteen is in vet-oplosbaar wat inhoud dat het lichaam vet nodig heeft om het in vitamine A om te zetten. Maar veel mensen in de ontwikkelingslanden nuttigen voedsel met een laag vetgehalte omdat zij simpelweg slechts zelden toegang hebben tot dierlijke producten of andere vetsoorten. Daarnaast zijn ondervoede mensen niet echt in staat om efficiënt beta-caroteen in vitamine A om te zetten wat het gebruik van gouden rijst discutabel maakt.

De verdere grondigheid van het idee kunnen verder bevragen wanneer in de onrealistische hoeveelheid rijst in ogenschouw neemt die iedere dag geconsumeerd dienen te worden om de aanbevolen hoeveel vitamine A te verkrijgen. Zoals vastgesteld in een studie naar gouden rijst van de Iowa State University (8): ‘’Zelfs al zou gouden rijst met succes geïntroduceerd zijn, dient een vrouw 7,25 kilo rijst per dag te eten om voldoende vitamine A binnen te krijgen, als gouden rijst haar enige voedselbron zou zijn. Een kind zou 5,4 kilo moeten eten.’’

Wat mensen in de ontwikkelingslanden nodig hebben om ruim voldoende vitamine A binnen te krijgen is het hebben van toegang tot een diversiteit aan voedzame producten, inclusief dierlijke producten zoals eieren, kaas, vlees en groente zoals donkere bladgroente en zoete aardappelen. Dit type voedsel komt voort uit biodiverse landbouw – het tegenovergestelde van wat gaat gebeuren wanneer GG-gewas zoals gouden rijst op grote schaal verbouwd zou worden.

Kom meer te weten over genetische gemanipuleerd voedsel
Veel mensen ter wereld en met name in de Verenigde Staten zijn nog steeds onbekend met wat GG-voedsel nu eigenlijk inhoud, wat begrijpelijk is wanneer je je realiseert dat dit soort voedsel in de VS niet als zodanig op het etiket beschreven hoeft te worden. We hebben een plan om daar verandering in aan te brengen en ik dring er bij u op aan om mee te doen en door te gaan met inzicht verkrijgen in genetisch gemanipuleerd voedsel en de daarbij geassocieerde risico’s.
Om te beginnen kunt u de volgende gids downloaden en uitprinten: Non-GMO Shopping Guide. Deze gids is gemaakt door the Institute voor Responsible Technology. Deel het met familie en vrienden en post het op uw sociale netwerken. Het is ook mogelijk een gratis iPhone applicatie te downloaden, beschikbaar in de iTunes store. Het is te vinden door te zoeken met ShopNoGMO tussen de applicaties.

Een zelfs betere strategie is om simpelweg USDA 100% Organic of voedingsmiddelen met de landelijke organische keurmerken te kopen (omdat deze geen GG-ingrediënten toestaan). Of koop vlees en verse producten bij lokale boeren. Als je voorverpakt voedsel koopt, vermijd producten die aan maïs of soja gerelateerd zijn en niet 100 procent organisch zijn aangezien deze twee non-organische producten vrijwel zeker genetisch gemanipuleerde ingrediënten en giftige reststoffen van onkruidverdelgers bevatten.
Om meer over GG voedsel te weten te komen, adviseer ik een aantal films en lezingen aan die beschikbaar zijn, zoals:
• Hidden Dangers in Kid’s Meals
• Your Milk on Drugs – Just Say No!
• Everything You Have to Know About Dangerous Genetically Modified Foods

‘Bezit’ Monsanto de Amerikaanse overheid?
Dat lijkt er af en toe wel op. In het begin van het artikel hadden we het er al over en maakte de grafiek duidelijke welke invloed er vanuit Monsanto en naar de overheid uitgaat, en in andere landen zullen deze banden net zo goed aanwezig zijn. Genetisch gemanipuleerde zaden zijn nu in Hongarije verboden, net zoals in verscheidene andere Europese landen zoals Duitsland en Ierland. Peru neemt nu ook voorzorgsmaatregelen en heeft een wet ingevoerd dat genetisch gemodificeerde ingrediënten voor de komende tien jaar verbied(9).

In de VS vindt echter het tegenovergestelde plaats om de consument te beschermen. In diverse staten zijn enkele wetsvoorstellen doorgevoerd die het gebruik van GG-zaad beschermd en toestaat dat het zich onverzwakt uitbreid. Op dit moment hebben 14 staten zulke wetgeving gepasseerd en Michigan’s Sen. Bill 777, mits toegestemd zou het tot 15 maken.

Oud-lobbyist en klokkenluider Jack Abramoff bericht in de uitzending van ’60 Minutes’ de schandalige rol van de lobby-manipulisten in Washington. Ingehuurd door Monsanto doet hij jaren zijn werk om Senatoren te ‘manipuleren’. O.a. via het bezoeken van sportwedstrijden en golfbanen in afgelegen resorts..!

De Michiganwet zou anti-GG wetgeving voorkomen en verwijderd ‘iedere autoriteit die de lokale overheden hebben om verordeningen aan te nemen die de opgelegde regulatie van etiketering, verkoop, opslag, transport, distributie, gebruik en het planten van agriculturen, groentes of zaden van bosbomen kan voorkomen. Wetten zoals deze zijn duidelijk muziek in de oren van Monsanto die miljoenen dollars per jaar spendeert aan het lobbyen van de Amerikaanse overheid op het federale niveau, om gunstige regelgeving te krijgen die de distributie van hun giftige producten ondersteunt.
In het eerste kwartaal van 2011 alleen gaf Monsanto 1,4 miljoen US Dollar uit aan lobbyisten. Een deeltje van het bedrag van 2010, toen zij in dat zelfde kwartaal 2,5 miljoen Dollar spendeerde…

Als we allemaal eens miljoenen in lobbyen zouden kunnen steken, zou de wereld ongetwijfeld een andere plek zijn… Mocht u niet bekend zijn met de kracht en de macht van lobyyen, kijk dan eens een van de laatste uitzendingen van ’60 minutes’, wat een van de beste afleveringen is geweest van alles wat ik in de afgelopen 40 jaar gezien heb..!!

En dat niet alleen want wanneer je tot de ontdekking komt hoeveel werknemers van Monsanto eenvoudigweg van positie verschoven zijn richting de federale overheid van de VS dan wordt het ineens makkelijk te begrijpen hoe het deze biotech-reus gelukt is om zo succesvol het boerenverstand binnen de Amerikaanse regering te ondermijnen. En mensen zoals Bill Gates werken daar ook aan mee.

* * *

65 gedachten over “Bill Gates: een destructief virus opgelopen…?

 1. Onlangs wonnen arme Braziliaanse boeren die zich collectief burgerlijke partij hadden gesteld, het proces dat zij tegen Monsanto aangespannen hadden. Zij waren door Monsanto contractueel verplicht geworden om hun GG aan te kopen. Doch, de oogst mislukte half en het vee werd ziek door het eten van die GG. Daarom wilden zij hun contract met Monsanto verbreken, wat hen werd toegestaan. Wat arme Braziliaanse boeren kunnen, moet elders toch evenzeer mogelijk zijn? De enige manier om dergelijke bedrijven van koers te doen veranderen, is in hun vlees (winsten) te snijden.

 2. Bill Gates is werkelijk de spin in het web en zeker geen pion. Op het internet cirkuleert nu al enkele dagen het bericht dat hij gearresteerd zou zijn omdat hij het nieuwe wereldwijde financiële systeem actief tegenwerkte. Hij zou door Bush Sr aan de galg zijn gepraat, die op zijn beurt door Geitner als saboteur was aangeduid. Zo zie je dat er vele dubbeltjes aan het rollen zijn gegaan…

  1. Internet is best groot. Ik ben heel benieuwd naar een url.
   Wat zou de beste bron zijn volgens jou?

  2. @ cozmic nee hoor ik kan ook zoeken, moet toegeven dat ik het vaak een beetje achter houd. Het is niet verstandig je publiek te overstelpen met kwaliteit, worden ze verwend van. En dan gaan ze helemaal nooit zelf meer op zoek.

  3. @ Marcel , same here . Maar ik weet dat Anelle niet zo goed weet hoe ze url etjes moet pasten en dat Joris wel een degelijk persoon is , zodoende heb ik he er wel voor over om wat moeite te doen . 😉

  4. Er is ook nog leven buiten WTK. Op mijn bureaublad staan enkele mappen met snelkoppelingen naar in mijn ogen betrouwbare websites. Ik krijg ook nogal wat info toe via e-mail. Ik zal voortaan een link naar… bij mijn reactie plaatsen. Hoewel, ik vind dat elk voor zich best op zoek gaat naar nieuws/boodschappen waar ie mee resoneert en dat verschilt van persoon tot persoon.

  5. Boe cozmic ! 😉 😉
   t’ Is waar dat ik er niet zo gauw aan denk om linkjes te plaatsen, daar heb je gelijk in. Ik ga er nl. vanuit dat iedereen doet zoals ik en voor zichzelf op zoek gaat naar wat ie wilt weten. Dagelijks overloop ik een boel sites via de snelkoppelingen op mijn pc. Mijn favoriete sites op kop, waaronder WTK. Vraagt echt niet veel tijd hoor, je weet onderhand welke sites regelmatig updates plaatsen en welke slechts tussendoor iets dat je kan boeien.

  6. @ anelle
   Ik “leef”op linkjes het is imo de kracht van dit forum . Is het een muziekje ook goed ,een interressant artikel ook mooi het deeld .Het is een manier om nieuwe bronnen te ontdekken, en das veel waard.

  7. @marcel w
   Ik ben niet echt een You Tube-mens. Ik gebruik het internet hoofdzakelijk voor infogaring. Ontspanning zoek ik elders. Nu ga ik vooral naar You Tube voor het vergelijken van (klassieke) muziekstukken door verschillende uitvoerders.

 3. Nou is het niet mijn expertise vlak ,maar is het niet een beetje toevallig dat sins 1980 bekent is dat roundup (glyfosfaat) geboorte defecten veroorzaakt, en wij nu met een smallenberg “virus”geconfronteerd worden dat, Je raad het al,geboorte defecten veroorzaakt in de veestapel. Bovendien kun je nog steeds roundup kopen ,volgens een verkoper hier mag het alleen niet meer roundup heten en dus heet het nu onkruidverdelger en staat er in kleine letters “bevat glyfosfaat”op de verpakking.
  Ik ben trouwens al lang geleden overgestapt op wieden met de hand , en heel selectief ook nog eens .

 4. Wanneer zouden de bewoners van de USA zich eens gaan realiseren dat ze gebruikt worden als laboratoriumratten ? De zgn. trends beginnen daar grotendeels , zelden goede trends . Een bevolking zonder diepe wortels , gebrainwashed door mega tv schermen die zich onder het mom van The American Dream alles laat welgevallen . The American Nightmare zullen ze het noemen als ze wakker zijn geworden . Geef ze sport , Ophrah , een nepvijand en 2 clowns als zgn presidentskandidaten en ze denken dat ze in het beste land van de wereld wonen .
  Poor sods !

  1. Vergeet niet dat dit probleem in het hele westen heerst….wij worden net zo goed als laboratoriumratten gebruikt en misbruikt…verdiep je maar eens in de E-nummers die in ons voedsel zitten….je ontkomt er niet aan!!!. Europese goedkeuring zonder dat het bekend is of het schadelijk is. Nummers die in andere landen verboden zijn ( zou dat komen omdat het niet schadelijk is ????? ) Uiteindelijk is de kern van het verhaal de hebzucht van een groepje elite mensen, die ons in een wurggreep hebben oa. dmv van geld ( het wapen waarmee ze zich het hele systeem hebben toegeëigend …………………….. en waar we alleen uit kunnen komen door een collectieve bewustzijns revolutie of in het ergste geval een traditionele revolutie. !!!Lang leve de Revolutie!!!VIVA LA REVOLUCIÓN!!!GIVE IT REVOLUTION!!!

 5. Die Bill Gates. Heeft zichzelf besmet met het degeneratievirus. Hopelijk kan hij zijn eigen antilichaam aanmaken anders is die gewoon afgeschreven. Op die foto ‘momentopname’ ziet hij er niet uit. Een zombie of een kloon van het origineel. Wat gaan mensen er echt lelijk uitzien als ze besmet zijn door het macht- en geldvirus. Net of die helemaal ‘versteend’ helemaal vast in de materie. Geen sprankje licht of leven te bekennen. Zijn Dna software helemaal van slag. Resetten helpt niet meer? Of toch maar formatteren? We played a Game. You lost. Game over. Please I give you all my money to restart the Game of Live.
  Ook machthebbers beseffen dat hun eindspel het einde nadert. Wat is erger dan al je bezittingen, geld en macht te verliezen. Een laatste stuiptrekking hier en daar. En juist zij hebben het meeste te verliezen. Wij weten gewoon het Licht is sterker. Geen gekonkel en samenspanning meer in het donker. Elk donker hoekje of gaatje wordt verlicht. En aan het licht ontkom je niet. Alles wordt verlicht (geopenbaard). Het is Up or out.
  Want nu wij bewust zijn kunnen wij NU ook de juiste keuze maken.
  Ook ik hoop dat die Bill tot dat inzicht komt, maar ja in kan niet voor hem kiezen dat moet ie zelfdoen. Toch nieuwsgierig wat hij bij zijn sterfbed als spijtoptant heeft op te biechten? Ach dat is oud nieuws. De (trouwe) bezoekers van WTK (Wij Tonen Kracht) kennen inmiddels de top 5 van spijtbetuigingen.

 6. De planten van Monsanto zijn genetisch gemanipuleerd,
  zodat ze tegen hoge concentraties aluminium kunnen.
  Maar wat zijn de gevolgen voor de mensheid.
  Een wetenschapper krijgt de vraag, wat de gevolgen zijn voor mensen.
  Hierop antwoordt hij in eerste instantie, dat er geen gevolgen zijn.
  Na een specifiekere vraag, luidt het antwoord heel anders.
  Dat ze hier geen onderzoek naar hebben gedaan en dat de gevolgen wel eens dramatisch kunnen zijn!!!!!!!
  De de-populatie van de aarde is gewoon in volle gang.

  http://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA

 7. Heeft iemand al iets gezien van anonymous in samenwerking met de gnostische illuminatie , ik doel op een ultimatum voor de cabal? Zou toch vandaag op het web worden gezet maar ik kan niets vinden.

  1. Zal mij benieuwen of er iets van zijn lijstje uit gaat komen , inmiddelz isz het 14 mars , in het Jappenkamp is het al iets langer geen 13 mars meer duuuuuuuuuusszzzzzz Fulford of Fulloffshitford ?

  2. @ Simba
   My 2 cents ? Kijk naar de claim van de zgn Arabische lente die Egypte en Libië in de klauwen van Corporate VS heeft gedreven ( eerste 3 minuten ) Zie hoe daden veranderd zijn in promofilmpjes , gelikt als Lowinski’s kut . Anonymous logo is overgenomen door de big boys , volksmennerij . Ook die zgn gnostische Illuminati is een grote stinkende bende , klopt voor geen meter , mooi verhaal maar de punchline meurt . Hopelijk komt Fulford met iets zinnigs , maar ik heb mijn geld niet op zijn paard staan , hobbelpaarden komen niet ver .
   Neem dit ajb niet persoonlijk op , its just my 2 cents .

  3. @Cozmic, natuurlijk neem ik dat niet persoonlijk maar we kunnen niet negeren dat er op de achtergrond, al zien we het niet maar voelen des te beter, dat er heel veel gaande is dus natuurlijk draaien de disinfo kanalen ook op volle toeren…

   Straks zal vanzelf wel blijken wie “the good and the bad guys” werkelijk waren.

   Geheel toevallig wél vandaag weer een beving en kleine tsunami in Japan… Nou, blazen dan maar met die hap in Rome en Tel Aviv zou ik zeggen…

   Ik zeg niet voor niets, ga de popcorn maar vast pakken.

  4. Misschien ben ik overkritisch , maar als ik zie wat er nu in Syrië geprovoceerd wordt onder het mom van Arabische lente hoop ik niet dat Analymouse daar ook achter zit .Als ze claimen Egypte opgezet te hebben , zelfde verhaal . Nu wordt er wel met scherp geschoten op protesters en komt het niet inhet nieuws , dus wie heeft er baat bij ?

  5. @ Simba , Hmmmm ok zolang ze je maar niet te pakken hebben met die leugenpropagada 😉

  6. @Cozmic, don’t worry, zelfs Elenin kreeg me niet te pakken zoals je weet… althans, de lading die ze het zo graag wilden geven (?/!) Natuurlijk moet je heel goed op je hoede zijn. Een groep als Anonymous kan zo maar als “herdershond” dienst doen, als je begrijpt wat ik bedoel. Fulford komt in zijn radiointerviews ook zeer warrig over de laatste tijd maar heeft nog wel wat voordeel van de twijfel bij me… In 70% van de gevallen blijkt dat hij in ieder geval geinformeerd is maar kan helaas ook weer tweeledig worden uitgelegd. Van die Gnostic Illu boys heb ik nog niets gezien of gehoord. Verdiep me daar ook niet verder in.

  7. En dat opblazen van La Palma….. even een Cozmic inzicht … Ik heb sowieso het idee dat de gehele USA bevolking wordt gebruikt als ‘scapegoat’ , de bevolking wordt dieper en dieper de schulden ingejaagd , in iedere oorlog betrokken en degenen die aan de touwtjes trekken geven geen ene klote om de inwoners van het land . Ze worden gebruikt als testbunnies en domgehouden met sport en spel door een corrupte media .
   De werkelijke puppetmasters zitten in Australie waar ze zo min mogelijk poeha maken , USA wordt eerst opgeofferd , Europa de tweede slechte , terwijl in Pine Gap het rotte zootje zich zit te verkneukelen .
   Als die White Dragons echt zo slim en powerfull zijn , dan moeten ze de dikke teek achter zijn dikke kop pakken en niet een bloedbad onder burgers aanrichten . ZOOOOOO dat was Cozmic weer even met zijn uitgesproken smoel . 🙂

  8. @Cozmic, Pine Gap is zeg maar de Area 51 in Australie en volgens sommigen de samenwerkingsbasis tussen de cabal en mogelijk buitenaardse slechterikken. Ik heb daar geen standpunt in maar sluit evenmin niets uit. Daar waar we het over spiritualiteit hebben, geloof ik, zonder verder een evangelie aan te (willen) hangen, dat er een strijd gaande is tussen licht en donker, al dan niet door interventie van buitenaardse oorsprong aan beide kanten.

   Het zal de Cabal idd een worst zijn of de US oostkust nu wel of niet onder water gezet zal gaan worden met miljoenen slachtoffers. Het eindspel is begonnen… Daar ben ik wél van overtuigd.

  9. Simba , hier een zooi linkjes over Pine Gap , vind je eigen waarheid / resonatie http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_pinegap.htm
   Toen jij zo afgebrand werd op deze site wilde ik nog contact met je opnemen , gelukkig kwam je weer terug . Je hebt tenminste het lef om iets naar voren te brengen met het risico kritiek te krijgen . Ik weet niet of je het weet maar je had een hoop support ook al waren ze stil . Tests door de RNF had je doorstaan , en daarna gingen jullie als ongestelde wijven elkaar in de haren vliegen om niets , duhhhh . ERRRRMM wat wilde ik ook al weer zeggen , ja morgen wordt het mooi weer , zeggen ze .

  10. Simba, ik ben het diep eens met onze Coz. Jij hoort hier thuis, maar ik neem aan dat je ‘gewoon’ meeleest en een broertje dood hebt aan het soms ‘oppervlakkige’ commentaar..? Of probeer ik je nou uit de tent te lokken met een lokaas van jewelste..
   In ieder geval fijn dat ik je reacties weer zie. Gefundeerd, weloverwogen en laten we niet vergeten, een goede ‘partner’ voor Coz, de ‘Swiebert’ van WantToKnow, die alle veldwachters hier op de site te slim af is.. 🙄 HIER (op 20″) met z’n maat ‘Piet van Dijk’, alias ‘Malle Pietje’, alias ‘Martijn Z’…

  11. @Guido & Cozmic, Ik lees de artikelen die mijn interesse hebben en de afgelopen maanden heb ik zeker hier en daar nog een opmerking of linkje geplaatst dus weggeweest, nee hoor maar wel wat gas terug genomen !!!

  12. Maar goed, ff back to business, Anonymous heeft eergisteren Panda Virus platgelegd en voor de 2e keer het Vaticaan gehacked. Inmiddels dwaalt er een zogenaamde Ex White Hat rond op het Internet met allerlei bogus verhalen die tracht om Fulford af te zwakken maar de Internet gemeenschap prikt er dwars doorheen, da’s al wel duidelijk.

   Monica had al melding gemaakt van de financiele deal tussen Japan en China en prompt is er weer een aardbeving en kleine tsunami op dezelfde plek in Japan…
   Dan hebben we nog de MSM die meldt dat een Top Goldman Sachs boy opstapt omdat de bank intern vergiftigd is dus kunnen we niet anders concluderen dat er van alles beweegt.

  13. Voor Fulford houd ik steeds een fijnmazige zeef bij de hand. Ik schift eruit wat mij aanspreekt en geloofwaardig aanvoelt. Voor de rest : veel van zijn info heeft hij van horen zeggen, van informanten. En al die namen van zgn. geheime genootschappen, tja… het zijn maar namen. We moeten in dat geval maar vertrouwen op Fulfords kennis en ervaring. Eeerlijk, ik weet niet wat te denken van de dreigementen met het opblazen van Rome en Jerusalem en een half Canarisch eiland de zee in te laten donderen. Dit allemaal omdat Tokyo bedreigd zou zijn…
   Na 9/11 en al de rest, met als laatste wapenfeit Fukushima weten we onderhand waartoe de kliek in staat is en ik wacht af… de 20ste zal het ons leren. De geruchten dat de paus zou aftreden doen al een tijdje de ronde in de Italiaanse pers… pff, so what? Geen verlies zou ik zeggen.

  14. Nu beginnen de MSM ook al melding te maken van de hebzucht van de bankiers. Bijna de hele Vlaamse pers maakt er melding van maar De Standaard brengt het meest uitgebreide artikel rond het ontslag van topman Smith van Goldman Sachs.

   http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120314_113

   Een teken dat er een en ander aan het bewegen is.

   De aardbeving met de mini tsunami in Japan, wijst er mi. op dat andere partijen sterk genoeg staan om de kliek te counteren en de aarde voor een ramp te behoeden.
   Dus ook dat de dreigementen over en weer waar Fulford gewag van maakt, bij dreigementen zullen blijven omdat een ‘derde macht’;-) dit niet zal toestaan.

  15. zo maar even een korte update voor de geintresseerden, de teller van opstappende Cabal hotshots staat inmiddels op 370… de ratten verlaten het zinkende schip en willen niet opgepakt worden door het gepeupel om vervolgens ouderwets aan een touw om de boom te mogen bungelen en dan nog Ron Paul… Doodgezwegen door de media maar gisteren in Illinois ruim 5000 ZEGGE: VJFDUIZEND enthousiaste aanhangers. De goegemeente weet wel dat hij ook een enorme schare aanhangers heeft onder US militair personeel.

   De gedoodverfde kandidaten hadden in Illinois ook een campagneopkomst van wel: 70 respectievelijk 150 aanhangers maar desalnietemin een klinkende opkomst en overwinning volgens de MSM (?/!)

   Voor diegene die het zelf nog ff willen horen en zien,

   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uSjWlnAVT6Y

   Kortom, de revolutie is begonnen en zoals gewoonlijk aan de overkant van de plas.

  16. Is het niet zo dat die zogenaamde ontslag nemende en ontslag krijgende bankiers en meer van zuks, afreizen naar schuilplaatsen? Ik weet nog zo net niet of het lijkt te zijn wat het niet schijnt te zijn. Waarschijnlijk vertrekken zij naar ondergrondse tunnels die reeds lange tijd geleden gecreëerd zijn, of verre onbekende maar reeds lang van tevoren aangekochte oorden. Want ze weten natuurlijk al lang dat, als de mensen wakker worden en er opstanden gaan komen, zij ook de klos zullen zijn. Geloof maar dat ze goed weten weg te komen voordat de pleuris uitbreekt. Alles is al gepland en we zullen zien dat veel meer ratten het zinkende schip gaan verlaten.
   Ik vertrouw het niks allemaal.

  17. @Willie, die ondergrondse vluchtbunkers zijn niet meer… Bovendien wil je daar helemaal niet zitten, als het echt misloopt. De grote bunkers die volledig self supporting waren, zijn vorig jaar opgeblazen. Guido heeft vast nog wel een linkje voor je maar bijv. de aardbevingen aan de US Oostkust, augustus vorig jaar, zijn een voorbeeld.

 8. Jaren geleden heeft Bill Gates al gezegd in een interview dat hij Afrika wilde voorzien van een vaccin waardoor men daar onvruchtbaar zou worden. Dit had volgens hem twee voordelen. 1) wij in het rijken westen hoefde niet meer te kijken naar al die hongerende mensen in Afrika en 2) als al die mensen opgeruimd waren hadden wij meer ruimte om een gezonde economie daar op te bouwen. Dit interview is helaas niet echt bekend bij de grote massa laat staan bij de mensen die het alternatieve nieuws volgen maar ik kan me nog herinneren dat ik en andere flink van leer hebben getrokken tegen dit interview omdat het in feiten bol staat van nazi praktijken. Wat meneer Bill Gates hier werkelijk zegt is dat wij alle Afrikanen moeten uitroeien om zo lebensraum te schapen. Dat is natuurlijk de reinste waanzin. Tijd dus dat deze over het paard getilde billionaire wordt opgenomen in de funny farm.

  1. Intussen zit hij vast !
   Elke morgen sakker ik op mister Gates omdat ik noodgewongen zijn technologie gebruik.
   Maar al snel bedenk ik dan dat hij, door het internet zo vlot in ’t gebruik te maken, zijn eigen ondergang versneld heeft. Immanente rechtvaardigheid, heet zoiets.

  2. @ anelle
   “Immanente rechtvaardigheid, heet zoiets.”
   Of” karma is a bitch”

  3. Eigenlijk heel simpel, gezien de onderliggende link weet ik als 1 van de weinige waarom B. Gates eigenlijk ooit in Zee is gegaan met Merck Sharp & Dome Nederland en wie daar achter zat als aaneenkoppelings factor, geen duister Illimunati figuur of een Conspiracy developer, maar een gewone Nederlandse huisvader, die eigenlijk te slim was toen al voor de markt. Een vader die 35 jaar lang zijn naam heeft doen vergelden om bepaalde lui bij elkaar te krijgen om ‘BIG KASSA’ te implenteren voor de wereld markt.
   Daarmee werd een trend gezet op ‘Big Pharma’ en Natuurlijk de hele Computer branch (IBM & Aplle ][).

   http://www.msd.nl/nieuws?view=/Nieuws/Extra+steun+MSD+aan+strijd+tegen+HIV+en+AIDS+in+Botswana

 9. De financiële maffia draait Iran de geldkraan dicht…

  De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication of afgekort SWIFT met hoofdkantoor in Belgïe heeft laten weten dat ze vanaf zaterdag (morgen dus)om 17.00 uur alle Iranische banken van het systeem afsluit om de boycot tegen Iran op scherp te zetten. Dit, nadat nu de EU ‘groen licht’ hiervoor heeft gegeven.
  Deze actie zal de Iran financieel volledig isoleren en het bijna onmogelijk maken om geld in en uit het land via officiële bank kanalen te transfereren.
  Dus geen geld voor familieleden, geen geneesmiddelen….de Iran kan nu dus geen betalingen voor exporten meer ontvangen en kan de importen niet meer betalen.

  Erbij komt dat de Ver. Arabische Emiraten geen Iraanse Rials accepteren, dus er is geen optie voor andere valuta’s. Hiermee is het niet meer mogelijk met de Iran zaken te doen.
  China en India zeggen toch olie te blijven kopen maar kunnen dit alleen nog met goud betalen of met andere goederen. Een uitkomst zou ook kunnen zijn dat geld via Rusland en China stroomt.

  Hier is de stellingname van de Iraanse ambassadeur in Zwitserland:

  “Ich glaube es ist einer der weiteren hässlichen Gesten des Westens. Es ist wieder der Beweis, wie böswillig die westliche Arroganz uns gegenüber ist. Dabei sind die meisten iranischen Banken privat, so wird es diese am meisten schmerzlich treffen. Das ganze passt in die Reihe der Massnahmen gegen uns, wie die Weigerung unsere Linienmaschinen hier in Europa aufzutanken. Oder, dass wir keine Medikamente mehr kaufen können. Die Sanktionen treffen an meisten die kleinen Leute. Was den Westen stört ist unsere Unabhängigkeit. Sie führen schon seit lange einen Krieg gegen uns. Zur Erinnerung, gleich nach der Revolution fing der Irak einen Krieg an, der acht Jahre andauerte und 1 Million Iranern das Leben kostete. Der wurde im Namen des Westens geführt und damals war gar keine Rede wegen eines Atomprogramms. Sie erfinden immer wieder Ausreden um uns angreifen zu können. Aber wir werden nicht einknicken und uns beugen. Wir handeln schon lange nicht mehr mit dem Dollar bei unseren Ölexporten. Wir werden sehen was passiert und mit Gottes Hilfe werden wir auch das überstehen.”

  Bron: http://alles-schallundrauch.blogspot.com van 16-03-2012

 10. als er groepsvorming plaats vindt is het er niet pluis. Ego’s gaan met elkaar de strijd an om maar de baas te kunnen spelen. En als je de baas dan krijg je pyramidespel. Wie kent wie; verdeel en heers; het doel heiligt de middelen. Een slavenmaatschappij is geboren. Lekker gewoon jezelf zijn en elkaar recht in de ogen kijken en elkaar scherp houden via de communicatie. Alles heeft met alles te maken. Er gebeuren zoveel zaken tegelijkertijd. Laat je niet meegaan in de gekte van de dag. Anders zie door het bomen het bos niet meer. Ook informatie is een momentopname. Op het moment dat je het leest is geen stuiver meer waard. We leven wel voortdurend in het Nu, maar lees en vergeet. Neem de mooie dingen mee in je herinnering. Vergeet de ‘negatieve’ informatie. We zitten met dat ‘slechte nieuws’ voortdurend in het rouwproces. Wij trekken het ons aan, wij worden bedroefd, wij lijden, wij voelen pijn, wij worden boos, wij voelen ons in onmacht, wij gaan in wij en zij denken, wij lijken wel dood te gaan, wij ‘vergeten’ te leven. Wij worden zwak, wij raken bezorgd, wij doen aan selfulfilling prophecy, wij gaan meer ‘denken’ dan ‘voelen’. Wanneer wij niet ‘meer’ voelen dan gaat ons licht weer minder stralen. Als we niet uitkijken zijn we bij terug bij af. Gelijk het ganzenbordspel ben je binnen als exact het juiste aantal pasjes neemt tot eindpunt: een mooie leven voor ons allemaal. Dus stinct er niet in. Laat je jezelf niet meeslepen ‘hoe erg het ook is’. Anders wordt je Leven een ‘soap’ we leven niet meer maar we worden dan geleefd. Daarom herken ik mezelf ook in Simba’s ‘afwezigheid’ op wtk , gun jezelf ook ruimte en Leef ook je ‘Echte Leven’ buiten internet. Anders leef je alleen in je hoofd en ‘virtueel’ en dat is net zo schadelijk voor uw bewustwording als tv kijken. Guido ik wil je ‘klanten’ niet wegjagen. Maar heb ik misschien niet een beetje gelijk. Net zoals mijn moeder vroeger tegen me zij, ga toch ‘ns lekker buitenspelen want de wereld is toch veel meer dan in boeken te neuzen en binnen. Daarom snap ik waarom veel mensen een bril dragen. Hun kijk op de wereld wordt ‘kleiner’ gemaakt. En jezelf afsluiten van die ‘echte’ wereld maak je ‘blind’ en ‘angstig’.
  Dus geniet van je werk, je vrienden, de mensen die tegen komt, de natuur, dus alles wat Leven heet.
  Want ascentie is voor iedereen ook die zich niet bewust mee bezig houden. Want de mensen die hun gedrag vanuit een goede intentie tonen kan de ascentie nooit worden geweigerd. Want zij doen van ‘nature’ iets goeds zonder bijvoorbeeld van het bestaan van bijv. WTK af te weten. Groetjes.

  1. virtueel bestaat alleen als jij besluit dat Iets (The Machine) Virtueel isz, die onbeschoftheid zit in jezelf, dat we besluiten met z’n allen het vanzelfsprekend te vinden de digitale rook signalen van een ander als een machinaal fenomeen te beschouwen zegt iets over de invloed van de Draak in ons eigen… Kwaaier kan je me dan niet maken…

  2. @Lezer….ik snap heel goed wat je bedoeld…..de dag heeft 24 uur en die kan men indelen zoals men behoefte heeft,toch….alles ligt in de balans.
   Iets goeds, dat zit in ieder mens…de kunst is het te doen… 🙂

  3. @Lezer, ik heb hier wel een donkere bril op (gravatar) maar dat is maar zelden hoor. Meestal lekker zonder. Wat je hierboven schreef, dat was geweldig, dat is, zoals ik het ook beleef. Je moet zo nu en dan toch ff wat anders doen lijkt me. Anders ruilen we soaps in voor wtk. Het mooie echter is dat wij hier op wtk onze dagelijkse beslommeringen ook kunnen bespreken tussen neus en lippen door. Dat we niet alleen met negatief nieuws en bad case scenario’s hoeven bezig te zijn. Dat maakt het hier net ff aantrekkelijker. Iedereen zit wel eens ergens mee, mooi dat die hier zijn ei kwijt kan.
   Het leven is mooi maar we moeten het niet mooier of lelijker maken dan dat het is.
   Uiteindelijk is het allemaal vergankelijk en is er maar één echte werkelijkheid achter en door dit allemaal verweven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.