Advertentie

Eerste keer: ‘Artsen, wetenschappers, vaccin-experts zijn wappies’..!!


*

*

De eerste keer in de geschiedenis:

‘Artsen, wetenschappers, vaccin-experts
weggezet als wappies’..!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x
De COVID-pandemie was de eerste keer in de geschiedenis dat gerenommeerde vaccindeskundigen, ontwikkelaars, wetenschappers en artsen massaal werden bestempeld als ‘anti-vaxxers’. Die uitdrukking ‘anti-vaxxer’ is -evenals het woord ‘wappie’- een denigrerende term die wordt gebruikt om iedereen belachelijk te maken. Mensen die de veiligheid en doeltreffendheid van vaccins in twijfel trekken. Degenen die andere mensen als ‘anti-vaxxers’ bestempelen, begrijpen vaak niet, welke zorgen mensen hebben over het fenomeen vaccinaties. Daarnaast kijken ze ook niet naar het gepresenteerde, vaak verontrustende onderzoek. Uiteindelijk wordt er niet op gereageerd of worden hun zorgen niet op de juiste manier erkent.

Artikelen in de reguliere media staan bol van de term, samen met ‘complottheorie’ en ‘vaccin-mafkezen’. Gezien de heersende spot in de mainstream cultuur, is het geen wonder dat zoveel ‘intelligente’ en ‘politiek correcte’ mensen totaal niet op de hoogte zijn van de legitieme wetenschap en de zorgen die deze top-deskundigen hebben geuit over COVID-vaccinaties. Daarbij is het allereerst van belang te beseffen, dat de mRNA-prikken feitelijk géén vaccins zijn..!! Er wordt en werd hierover fundamenteeel GELOGEN..! (zie de verklaring van BAYER-directeur Stefan Oelrich hiernaast)

Er zijn talloze voorbeelden van deskundigen die met deze scheldtermen zijn bestempeld. Onlangs werd een artikel gepubliceerd over Dr. Kerryn Phelps, lid van de adviesraad en gezamenlijk hoogleraar aan het NICM Health Research Institute, en voormalig hoofd van de Australian Medical Association (AMA) met betrekking tot haar bezorgdheid.

Op basis van onderzoek, kun je stellen, dat tienduizenden deskundigen op dit gebied, diverse zorgen hebben geuit over de COVID-inentingen. En dat als gevolg daarvan, velen zelfs ook hun baan, carrière en bestaansreden hebben verloren..! Kritisch zijn, gefundeerde kritiek hebben, is kennelijk dodelijk..

Erudiete artsen, wetenschappers verketterd..
Dr. Martin Kulldorff, bijvoorbeeld, epidemioloog en biostatisticus en hoogleraar geneeskunde aan Harvard University, is een gerenommeerd deskundige op het gebied van vaccins. Hij werd gelabeld als ‘vaccin-criticus’, samen met dr. Sunetra Gupta, een epidemioloog infectieziekten aan de Universiteit van Oxford en Dr Jay Bhattacharya (MD, PhD), professor in de geneeskunde aan de Universiteit van Stanford (de makers van The Great Barrington Declaration). En zo kunnen we dit rijtje met gemak toevoegen:

  • Ook Dr. Joseph Fraiman (spoedeisende geneeskunde in New Orleans),
  • Dr. Peter Doshi, een senior redacteur bij het British Medical Journal, tevens universitair hoofddocent farmaceutisch gezondheidsonderzoek aan de Universiteit van Maryland School of Pharmacy (waar hij studenten leert hoe zij medische literatuur goed en zorgvuldig moeten beoordelen),
  • Dr. Robert M. Kaplan, een gerenommeerd professor in de geneeskunde aan de Stanford Universiteit die Chief Science Officer was bij het US Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ) en Associate Director van de National Institutes of Health
Wanneer je dit verhaal leest, begrijp je, waarom de emoties loskomen bij deze 2 artsen. (klik voor hun verhaal hier op de site)

Allemaal kregen ze hetzelfde etiket opgeplakt! De drie bovengenoemde personen en vier van hun collega’s werden als met deze beschimping bestempeld, toen zij een artikel in het tijdschrift ‘Vaccine’ publiceerden. Hierin werden de resultaten en implicaties voor ernstige ongewenste voorvallen van mRNA COVID-19-vaccins geschetst. Uit hun analyse bleek dat mRNA-vaccins in verband werden gebracht met 1 extra ernstig ongewenste bijwerking per 800 gevaccineerden.

Zo zijn er waarschijnlijk wel 1000 voorbeelden te noemen.
In Canada zijn er velen, die met deze beschimpingen te maken hebben; even een paar namen?

  • Eric T. Payne, MD, PMH, Pediatric Neurocritical Care & Epilepsy, Alberta Children’s Hospital Assistant/Professor of Pediatrics & Neurology, de Universiteit van Calgary,
  • Dr. Byram Bridle, een virale immunoloog, vaccinontwikkelaar en -expert, Associate Professor aan de Universiteit van Guelph,
  • Dr. Steven Pelech, een professor Immunologie en Neurologie aan de Universiteit van British Columbia.

Nog een paar voorbeelden uit de VS?

  • Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D., consultant epidemiologist bij het Florida Department of Health, PM&R arts in Noord-Californië en
  • Marty Makary, M.D., M.P.H., een Johns Hopkins professor en onderzoeker op het gebied van overheidsbeleid ondergingen hetzelfde lot, vooral nadat zij een stuk hadden gepubliceerd waaruit bleek dat sommige CDC, FDA & NIH wetenschappers in verlegenheid waren gebracht door het gebrek aan wetenschap dat het beleid inzake covid-vaccins stuurt.
Dit bericht van de uitvinder van het middel, zou toch genoeg geweest moeten zijn, om in ieder geval GOED TE EVALUEREN, voordat weer een nieuwe ‘vaccinatie-ronde’ los gaat..!

Geloof jij werkelijk dat al deze academici, die vóór de pandemie werden gerespecteerd en gelouwerd, nu plotseling samenzweringstheoretici en anti-vaccinisten zijn geworden..? Waarom werden en worden deze mensen ook door de journalistiek gemeden? Is de veiligheid van burgers geen issue voor hen…?

Een weg vooruit..?
Hebben we onze menselijkheid verloren? Door de pandemie zijn vriendschappen verloren gegaan, gezinnen verdeeld en is ons vermogen verdwenen om effectieve en vreedzame gesprekken te voeren met degenen met wie we het oneens zijn. Mensen lijken meer bezig met ‘gelijk hebben’ en het vinden van informatie die hun politieke voorkeur of vooringenomenheid bevestigt, in plaats van gepassioneerd op zoek te gaan naar de waarheid. Wellicht heb je het zelf ook meegemaakt.

Natuurlijk, als iemand gaat op heftige wijze gaat beweren dat vaccins iedereen doden, dat ze extreem gevaarlijk zijn (zonder verdere context) en ook deel uitmaken van een opzettelijke wereldwijde agenda om mensen ziek te maken en de planeet te ontvolken, kunnen deze etiketten wellicht op hun plaats zijn. Bewijs voor deze beweringen is daarbij essentieel natuurlijk.

Regeringen en mainstream media (MSM) hebben de neiging zich te concentreren op deze meer extreme beweringen en gevoelens..! Vegen vervolgens alle critici op deze hoop..! Maar waarom niet, in plaats daarvan, de zeer reële en zeer legitieme zorgen die zijn geuit over COVID-inentingen aanpakken? Deze aan het licht te brengen?

Extreme uitspraken/ideeën geven kennelijk meer brandstof om censuur van echte zorgen te rechtvaardigen, samen met het aannemen van wetten die experts op dit gebied willen muilkorven, zoals ook hier in Nederland en de EU op stapel staan. Bén je bezorgd over COVID-prikken, zorg dan dat je goede informatie en gegevens gebruikt om je standpunt te ondersteunen, er zijn er meer dan genoeg..!

Kijk echt naar wat o.a. de bovengenoemde wetenschappers naar voren hebben gebracht in termen van bezorgdheid over het COVID-mRNA-middel. Kan dat écht allemaal worden weggegooid bij het vuil als onzin? Wil je weten waarom mensen zich niet laten vaccineren, kijk dan eens naar de legitieme gegevens die als motivatie worden gebruikt. Ook door deze wetenschappers en DESKUNDIGEN!

Wat is de reden van al die bezorgdheid eigenlijk..?
Misschien gewoon eens uitzoeken waarom zoveel van deze mensen reden tot bezorgdheid opgeven. Ze zijn niet gek en geen wappies. De mensen die lopen te schelden op deze mensen, zouden er het zwijgen toe doen! Hoe zou de perceptie van de massa veranderen als deze GEFUNDEERDE ZORGEN via de reguliere media aan het licht zouden (zijn ge)komen? Hoe kunnen degenen die voor informatie afhankelijk zijn van overheid, politici en reguliere media, zich ooit bewust worden van deze zorgen?

Er is meer dan genoeg collegiaal getoetste wetenschappelijke literatuur voorhanden, maar als die het daglicht niet ziet, of niet in het nieuws komt, is ze vrijwel onbekend.. Zie hoe de heersende cultuur de publieke perceptie op een onjuiste manier vormgeeft? Er is nog veel werk aan de winkel..

* * *

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.